Program konference. Regionální rozvoj a cestovní ruch

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program konference. Regionální rozvoj a cestovní ruch"

Transkript

1 Program konference Regionální rozvoj a cestovní ruch Čtvrtek , Aula,, Tolstého 16 8:30-10:00 Prezence a ranní občerstvení 10:00-12:00 Zahájení konference - Aula Úvodní slovo prorektorky Vysoké školy polytechnické Jihlava Mgr. Alena Štěrbová Plenární zasedání: řídí Doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. Podíl cestovního ruchu na rozvoji regionů RNDr. Jiří Ježek, Ph.D. Západočeská univerzita Plzeň Ekonomické problémy, regionální rozvoj a cestovní ruch - spojené nádoby Prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc., RNDr. Eva Janoušková, Ph.D. Konkurenceschopnost krajů ČR v oblasti cestovního ruchu RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D., Prof. RNDr. René Wokoun, CSc Vysoká škola ekonomická v Praze Certifikácia ubytovacích zariadení na vidieku nástroj zvyšovania kvality služieb cestovného ruchu doc. Ing. Jana Jarábková, PhD., doc. Ing. Mária Fáziková, CSc. Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre Význam lázeňského cestovního ruchu pro regionální rozvoj, Vysoká škola hotelová v Praze Ing. Pavel Attl, Ph.D. Využití Integrovaného operačního programu pro tvorbu produktů cestovního ruchu Doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.

2 Atraktívnosť regiónov Slovenska v cestovnom ruchu pre domácich obyvateľov Ing. Kristína Pompurová, PhD., Ing. Lívia Michlerová Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela 12:00-13:00 Oběd Zasedací místnost 13:00-16:00 Blok 1, posluchárna P2: 14:30-14:45 Přestávka Blok: Regionální rozvoj řídí RNDr. Eva Janoušková, Ph.D. Rozvoj cestovního ruchu na úrovni mikroregionů v Jihočeském kraji Ing. Jiří Dušek, Ph.D., doc. Ing. Ladislav Skořepa, Ph.D. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. ARIS Express jeho postavenie a úlohy pri tvorbe rámcovej a detailnej mapy biznis procesov pre oblasť verejnej správy RNDr. Jozef Stašák, PhD. Dubnický technologický inštitút DTI Východiska hodnocení ekonomického dopadu cestovního ruchu Ing. Tomáš Bakos Vysoká škola ekonomická v Praze Reforma veřejné správy a vznik krajů Mgr. Stanislav Caletka Parlamentní institut, Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Funguje veřejná správa efektivně? Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D., Ing. Věra Nečadová Možnosti rozvoje mikroregionu Novoměstsko z hlediska cestovního ruchu Mgr. Jakub Trojan, Bc. Zuzana Smetanová Vysoká škola obchodní a hotelová, Laboratoř experimentální a aplikované geografie, Masarykova Univerzita 14:45-16:00 Pokračování 1. bloku Vliv genia loci na rozvoj cestovního ruchu v česko-slovenském přeshraničním regionu Prof. PaedDr. Jaroslav Vencálek, CSc. Prešovská univerzita v Prešove

3 13:00-16:00 Blok 2, Aula: Vývoj běžného účtu platební bilance v oblasti cestovního ruchu Ing. Martin Maršík, Ph.D., Ing. Petr Zeman Rozvoj cestovního ruchu v oblasti Novohradska Ing. Gabriela Švejdová Záujem verejného sektora o členstvo v manažérskych organizáciách cestovného ruchu na príklade Prešovského kraja Ing. Simona Murínová Hodnocení ekonomického rozvoje Jihočeského kraje Ing. Lukáš Kučera Rozdíly v HDP a odměňování práce v souvislosti s konkurenceschopností regionů ČR Ing. Filip Šimeček VUT v Brně, Fakulta podnikatelská Granty EU a turismus ve vztahu k dané destinaci Ing. Alena Nigrinová Podpora cestovního ruchu ve vybraných mikroregionech ČR Ing. Petra Létalová, Ph.D., Doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Formy podpory rozvoje Kraje Vysočina z prostředků Evropské unie, státu a kraje se zaměřením na cestovní ruch Ing. Alice Šedivá Neckářová Blok: Cestovní ruch řídí RNDr. Jiří Šíp, Ph.D. Metodické problémy hodnocení významu venkovského cestovního ruchu v Česku Mgr. Ondřej Konečný Mendelova univerzita Brno Interpretace místního dědictví - efektivní nástroj rozvoje cestovního ruchu Mgr. Olga Žampová, Ing. Martina Vágnerová Slavonická renesanční, o. p. s.

4 14:30-14:45 Přestávka Rozvoj Luhačovicka v oblasti cestovního ruchu Mgr. Roman Lebloch Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Posicioning cestovního ruchu krajského města v kontextu svého regionu na příkladu Českých Budějovic RNDr. Jiří Šíp, Ph.D. Celoživotní vzdělávání v cestovním ruchu a hotelnictví jako faktor rozvoje regionů ve znalostní ekonomice Bc. Gabriela Marková, Alena Klapalová, Mgr. Jakub Trojan Vysoká škola obchodní a hotelová, Laboratoř experimentální a aplikované geografie Vplyv cestovného ruchu na rozvoj vybraných lokalít kultúrneho dedičstva UNESCO v Slovenskej republike Ing. Terézia Repáňová Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 14:45-16:00 Pokračování 2. bloku Nabídka produktů zaměřených na město Zlín a jeho okolí cestovními kancelářemi a cestovními agenturami Ing. Dana Šrámková Vysoká škola obchodní a hotelová Brno Smysl obnovování drobných církevních objektů v nejjižnějších Čechách Ing. Jan Pečman Vývoj návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních Ing. Marie Slabá Segmentácia návštevníkov wellness vo vybraných regiónoch cestovného ruchu na Slovensku Ing. Radka Marčeková Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Význam logistiky v oblasti event torismu Ing. Petr Vlček

5 Ekonomické aspekty Prešovského regiónu v súvislosti s cestovným ruchom Ing. Darina Matisková Řízení cestovního ruchu v Kraji Vysočina Ing. Petr Studnička Přínosy knowledge managementu pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marta Wilczková Možnosti rozvoje cestovního ruchu se zaměřením na formy venkovského cestovního ruchu v oblasti Moravskoslezských Beskyd Mgr. Klára Václavínková Quo Vadis, česká gastronomie? Ing. Jiří Poláček, Ing. Milan Němčanský Vliv globální krize na rozvoj pracovních sil v sektoru služeb cestovního ruchu Ing. Miroslava Kostková Ph.D. 16:00-16:30 Vyhodnocení konference Aula 16:30 21:00 Raut + neformální diskuze (zasedací místnost) Pátek od 8:00 hod. sraz před Vysokou školou polytechnickou Jihlava. Pro registrované: exkurze Magistrátu města Jihlavy a jihlavských katakomb s průvodcem.

konference Regionální rozvoj a cestovní ruch 1. a 2. 12. 2011 Jihlava

konference Regionální rozvoj a cestovní ruch 1. a 2. 12. 2011 Jihlava konference Regionální rozvoj a cestovní ruch 1. a 2. 12. 2011 Jihlava Česká asociace sester SBORNÍK z konference Regionální rozvoj a cestovní ruch 1. a 2. 12. 2011 Tato konference je organizována v rámci

Více

Výro ní mezinárodní v decká konference Vysoké školy evropských a regionálních studií a Konrad-Adenauer-Stiftung ESKÉ BUD JOVICE

Výro ní mezinárodní v decká konference Vysoké školy evropských a regionálních studií a Konrad-Adenauer-Stiftung ESKÉ BUD JOVICE PROGRAM MEZINÁRODNÍ V DECKÉ KONFERENCE Udržitelný rozvoj III. Funkce moderního evropského státu: rozkv t nebo úpadek ve prosp ch soukromého sektoru? (12. 13. 4. 2012) ESKÉ BUD JOVICE Pod záštitou hejtmana

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

PROGRAM III. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR

PROGRAM III. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR ASOCIACE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR PROGRAM III. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR Mezinárodní kongres se koná v rámci Týdne sociálních služeb ČR ve dnech 13. 14. října 2011

Více

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR)

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) III. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) Opatření pro roky 2011 a 2012 ke Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008-2015) 1 Obsah 1) Úvod... 3 2) Východiska vzdělání pro udržitelný

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

Název Autor příjmení Autor jméno Vedoucí příjmení Rok Poznámka

Název Autor příjmení Autor jméno Vedoucí příjmení Rok Poznámka BP001 Dlouhodobý majetek - pořízení, evidence, vyřazení Černá Darina Dandová 2008 BP002 Pohledávky a závazky - jejich zachycení v účetnictví. Pohledávky po lhůtě splatnosti Kociánová Vendula Dandová 2008

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY VĚZEŇSTVÍ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY VĚZEŇSTVÍ AKTUÁLNÍ OTÁZKY VĚZEŇSTVÍ Policejní akademie ČR, Praha, 9. prosince 2014 Program konference (změna programu vyhrazena) Praha, PA ČR v Praze, 9. prosince 2014 PROGRAM AKTUÁLNÍ OTÁZKY VĚZEŇSTVÍ 8:00-9:00

Více

Název časopisu/sbor níku

Název časopisu/sbor níku Seznam publikační akademických pracovníků VŠO Autoři Typ publikace Název knihy/článku/p říspěvku Název časopisu/sbor níku Nakladatel Název Rozsah (počet/r ozmezí stran) ISBN/ ISSN Místo vydání Benešová

Více

Tourism, Hospitality and Commerce

Tourism, Hospitality and Commerce Ročník IV, číslo 2, 2013 Volume IV, Number 2, 2013 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN 1804-3836 Journal

Více

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha sourad@mmr.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních

Více

18. mezinárodní sympozium INOVACE 2011. Plenární sekce Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a Systém inovačního podnikání v ČR

18. mezinárodní sympozium INOVACE 2011. Plenární sekce Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a Systém inovačního podnikání v ČR Plenární sekce Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a Systém inovačního podnikání v ČR Zasedací místnost č. 418, 4. patro, ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 Úterý 6. 12. 2011 Jednání moderuje

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

SBORNÍK. 8. mezinárodní salon lázeňství a 4. konferenci Sdružení lázeňských míst ČR LÁZEŇSTVÍ JAKO PILÍŘ ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU"

SBORNÍK. 8. mezinárodní salon lázeňství a 4. konferenci Sdružení lázeňských míst ČR LÁZEŇSTVÍ JAKO PILÍŘ ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU SBORNÍK 8. mezinárodní salon lázeňství a 4. konferenci Sdružení lázeňských míst ČR LÁZEŇSTVÍ JAKO PILÍŘ ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU" konáné pod záštitou PhDr. Vladimíra Špidly, místopředsedy Vlády

Více

Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT Jihomoravský kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu

Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT Jihomoravský kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z. s. p. o. Mezírka 775/1

Více

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu Svazek 1 Návrh souhrnného dokumentu Praha, květen 2000 SEZNAM AUTORŮ Alois Kutscherauer, Doc. Ing. CSc., vedoucí projektu Luděk Beneš, Ing. Vladimír Bízek, Ing. CSc. Petr Czekaj, Ing. Radim Gill, Ing.

Více

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Analýza a řízení nákladů ve vybrané společnosti 1. Význam analýzy a řízení nákladů pro management podniku. 2. Metody a nástroje analýzy a řízení nákladů, kalkulační metody, podnikové plánování. 3. Analýza

Více

METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU

METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU Jiří Vystoupil Andrea Holešinská Josef Kunc Martin Šauer Brno 2007 MASARYKOVA

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2010 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 3-4 2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ÚSPĚŠNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ve dnech 21. 3. 22. 3. 2013 proběhla v Českých Budějovicích

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉ RADY AV ČR ZA OBDOBÍ OD XXXV. ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SNĚMU

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉ RADY AV ČR ZA OBDOBÍ OD XXXV. ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SNĚMU XXXVI. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky Praha 22. dubna 2010 Bod programu: 2b ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉ RADY AV ČR ZA OBDOBÍ OD XXXV. ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SNĚMU Zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech (Publications in International Scientific Journals) 1.Mandysová I.: Providing services in the region. Acta Oeconomica Cassoviensia No 6.Košice 2002, s.98-105,

Více

Nová expozice přírody v Rokycanech

Nová expozice přírody v Rokycanech v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 2 ročník 13 Nová expozice přírody v Rokycanech Téma: Dokumentace současnosti Doporučení pro zadávání konzervátorsko-restaurátorských prací www.cz-museums.cz

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference

Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference 19. 20. září 2006 Lidský kapitál a investice do vzdělání Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 PRAHA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 Předkládá: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. rektor PRAHA

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

PRŮMYSL CESTOVNÍHO RUCHU

PRŮMYSL CESTOVNÍHO RUCHU PRŮMYSL CESTOVNÍHO RUCHU Iva Galvasová Jan Binek Jan Holeček Kateřina Chabičovská Zdeněk Szczyrba a kolektiv GaREP, spol. s r.o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Praha 2008 Průmysl cestovního

Více