UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %"

Transkript

1 Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci Králové 35,8 % Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 59,9 % Filozofická fakulta 34,5 % Právnická fakulta 22,4 % Fakulta sociálních věd 26,0 % Fakulta humanitních studií 44,1 % Katolická teologická fakulta 81,4 % Evangelická teologická fakulta 91,9 % Husitská teologická fakulta 95,4 % Přírodovědecká fakulta 69,9 % Matematicko-fyzikální fakulta 100,0 % Pedagogická fakulta 40,1 % Fakulta tělesné výchovy a sportu 43,4 % JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 70,0 % Zdravotně sociální fakulta 49,5 % Filozofická fakulta 59,5 % Zemědělská fakulta 88,7 % Teologická fakulta 64,3 % Přírodovědecká fakulta 72,0 % Pedagogická fakulta 64,5 % Ekonomická fakulta 72,0 % Fakulta rybářství a ochrany vod 87,9 %

2 UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 70,5 % Filozofická fakulta 82,5 % Fakulta výrobních technologií a managementu 93,2 % Pedagogická fakulta 68,9 % Přírodovědecká fakulta 77,9 % Fakulta sociálně ekonomická 49,1 % Fakulta životního prostředí 85,9 % Fakulta umění a designu 26,5 % Celoškolská pracoviště 62,1 % MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ 48,8 % Lékařská fakulta 32,3% Filozofická fakulta 56,3 % Právnická fakulta 19,5 % Fakulta sociálních studií 27,0 % Přírodovědecká fakulta 78,7 % Fakulta informatiky 69,4 % Pedagogická fakulta 50,3 % Fakulta sportovních studií 32,3 % Ekonomicko-správní fakulta 39,8 % UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 48,4 % Lékařská fakulta 30,6 % Fakulta zdravotnických věd 27,9 % Filozofická fakulta 41,0 % Právnická fakulta 24,0 % Cyrilometodějská teologická fakulta 68,0 % Přírodovědecká fakulta 85,4 % Pedagogická fakulta 36,9 % Fakulta tělesné kultury 53,8 %

3 VETERINÁRNÍ A FARMACEUT. UNIVERZITA BRNO 44,8 % Fakulta veterinárního lékařství 29,8 % Fakulta veterinární hygieny a ekologie 60,5 % Farmaceutická fakulta 34,8 % OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 40,0 % Lékařská fakulta 34,2 % Fakulta sociálních studií 19,3 % Filozofická fakulta 32,8 % Přírodovědecká fakulta 51,9 % Pedagogická fakulta 37,4 % Fakulta umění 37,7 % UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ 73,1 % Pedagogická fakulta 99,9% Fakulta informatiky a managementu 47,8 % Filozofická fakulta 100,0 % SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ 63,2 % Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě 48,8 % Fakulta veřejných politik 31,4 % Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 93,5 % Celoškolská pracoviště 61,4 % ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 85,2 % Fakulta stavební 77,7 % Fakulta strojní 85,5 % Fakulta elektrotechnická 98,0 % Fakulta informačních technologií 73,3 %

4 Fakulta dopravní 87,0 % Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 82,2 % Fakulta architektury 49,2 % Fakulta biomedicínského inženýrství 80,9 % Celoškolská pracoviště 68,9 % VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE 89,1 % Fakulta chemické technologie 85,4 % Fakulta technologie ochrany prostředí 92,2 % Fakulta potravinářské a biochemické technologie 90,3 % Fakulta chemicko - inženýrská 84,4 % Celoškolská pracoviště 100,0 % ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 58,9 % Fakulta strojní 94,8 % Fakulta elektrotechnologická 86,8 % Fakulta zdravotnických studií 31,5 % Fakulta právnická 22,7 % Fakulta filozofická 60,9 % Fakulta pedagogická 39,9 % Fakulta ekonomická 74,9 % Fakulta aplikovaných věd 99,3 % Celoškolská pracoviště 35,1 % TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI 79,2 % Fakulta strojní 97,7 % Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 89,4 % Ekonomická fakulta 61,8 % Fakulta textilní 97,2 % Fakulta přírodovědně - humanitní a pedagogická 78,1 % Fakulta umění a architektury 37,8 % Celoškolská pracoviště 95,5 %

5 UNIVERZITA PARDUBICE 67,1 % Fakulta restaurování 37,8 % Fakulta filozofická 60,5 % Fakulta chemicko-technologická 83,4 % Fakulta ekonomicko - správní 56,6 % Dopravní fakulta Jana Pernera 63,9 % Fakulta zdravotnických studií 48,3 % Fakulta elektrotechniky a informatiky 75,3 % VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 74,1 % Fakulta stavební 94,3 % Fakulta strojního inženýrství 95,0 % Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 88,0 % Fakulta informačních technologií 61,4 % Fakulta chemická 75,6 % Fakulta architektury 18,4 % Fakulta výtvarných umění 12,9 % Fakulta podnikatelská 39,1 % VŠ BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 79,0 % Fakulta stavební 70,4 % Fakulta bezpečnostního inženýrství 87,4 % Fakulta strojní 98,7 % Fakulta elektrotechniky a informatiky 78,9 % Hornicko-geologická fakulta 80,1 % Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 97,3 % Ekonomická fakulta 62,5 % Celoškolská pracoviště 93,0 %

6 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ 52,4 % Fakulta technologická 88,4 % Fakulta managementu a ekonomiky 55,7 % Fakulta multimediálních komunikací 21,2 % Fakulta aplikované informatiky 97,1 % Fakulta humanitních studií 47,3 % Fakulta logistiky a krizového řízení 20,9 % VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 51,7 % Fakulta financí a účetnictví 48,5% Fakulta mezinárodních vztahů 56,9 % Fakulta podnikohospodářská 32,1 % Fakulta informatiky a statistiky 70,6 % Národohospodářská fakulta 23,7 % Fakulta managementu (v Jindřichově Hradci) 78,0 % ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE 77,5 % Provozně ekonomická fakulta 65,7 % Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů 72,8 % Technická fakulta 86,3 % Fakulta lesnická a dřevařská 100,0 % Fakulta životního prostředí 88,8 % Celoškolská pracoviště 70,6 % MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ 46,4 % Provozně ekonomická fakulta 30,8 % Agronomická fakulta 47,3 % Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií 31,7 % Lesnická a dřevařská fakulta 65,9 % Zahradnická fakulta (Lednice) 76,5 % Celoškolská pracoviště 51,0 %

7 AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE 17,1 % Hudební a taneční fakulta 35,1 % Divadelní fakulta 12,7 % Filmová a televizní fakulta 14,3 % AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE 16,2 % VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKO - PRŮMYSLOVÁ V PRAZE 10,9 % JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ 21,8 % Hudební fakulta 42,0 % Divadelní fakulta 14,9 % VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA 63,4 % VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V Č: BUDĚJOVICÍCH 75,0 % SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY Bankovní institut vysoká škola, a.s. 100,0 % Evropský polytechnický institut, s.r.o. 86,4 % Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. 99,8 % Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 77,3 % Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. 100,0 % ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola 77,5 % Literární akademie (Soukromá VŠ Josefa Škvoreckého ),s.r.o. 85,7 % Vysoká škola podnikání, a.s. 100,0 % Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o. 81,0 % VŠ ekonomie a managementu, o.p.s. 98,7 % University of New York in Prague, s.r.o. 94,7 % VŠ manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. 74,3 % VŠ mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. 100,0 % Středočeský vysokoškolský institut, s.r.o. 92,6 % Academia Rerum civilium Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. 99,1 % VŠ evropských a regionálních studií, o.p.s. 100,0 %

8 Rašínova vysoká škola, s.r.o. 100,0 % Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. 99,3 % Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s. 78,0 % VŠ tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. 100,0 % NEWTON College, a.s. 82,2 % Vysoká škola logistiky o.p.s. 100,0 % Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. 100,0 % B.I.B.S., a.s. Brno International Business School 100,0 % VŠ cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s.r.o. 100,0 % Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. 72,9 % Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. 99,6 % AKADEMIE STING, o.p.s. 77,5 % Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. 98,0 % Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. 88,9 % Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a.s. 100,0 % Anglo americká vysoká škola, o.p.s. 91,1 % Pražská vysoká školy psychosociálních studií, s.r.o. 66,7 % Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. 84,1 % SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. 98,3 % Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. 98,8 % CEVRO Institut, o.p.s. 92,3 % Unicorn College s.r.o. 99,4 % Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. 100,0 % Vysoká škola realitní Institut Franka Dysona s.r.o. 42,6 % VŠ sociálně správní, Institut celoživotního vzděl. Havířov, o.p.s. 94,9 % AKCENT College, s.r.o. 69,6 % Celkem 76,6 % Zdroj: PRÁVO

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Nejlepší školy očima studentů 12.2.2015 Ekonom str. 6 Téma - Hodnocení škol Eva Hníková

Nejlepší školy očima studentů 12.2.2015 Ekonom str. 6 Téma - Hodnocení škol Eva Hníková Nejlepší školy očima studentů 12.2.2015 Ekonom str. 6 Téma - Hodnocení škol Eva Hníková Kde se ekonomie učí atraktivně? Které techniky sázejí na spolupráci s praxí? Týdeník Ekonom přináší žebříčky vysokých

Více

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Fakulta AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta DIVADELNÍ Karlova 26 116 65 Praha 1 AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta FILMOVÁ A

Více

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii ve firmě. Čj, Aj, Nj Kollárova 5/271 186 00 Praha 8 - Karlín Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok uvažuje o vošce zdravotní hlásí se na práva hlásí se na psychologii chtěla by na policejní

Více

Cena 19 Kč, distribuce na SŠ, VOŠ a JŠ zdarma

Cena 19 Kč, distribuce na SŠ, VOŠ a JŠ zdarma 2007 Prùvodce pomaturitním Cena 19 Kč, distribuce na SŠ, VOŠ a JŠ zdarma vzdìláním 2007 KATALOG VYDÁVÁ: PARTNEŘI: www.schoolsin.eu www.seminarky.cz OBSAH Práce DRŽÍTE V RUKOU KATALOG, KTERÝ SI NEKLADE

Více

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ) Školní (MŠ, ZŠ, SŠ) Číslo projektu Název organizace Adresa Grant (EUR) Klíčová akce Základní škola Kamenné Žehrovice, okres Karlovarská Kamenné 2014-1-CZ01-KA101-000006 Kladno třída 150 Žehrovice 273 01

Více

Jak se dostat na ekonomické fakulty

Jak se dostat na ekonomické fakulty Jak se dostat na ekonomické fakulty Ekonomických oborů je velké množství a dají se studovat ve spojení s určitým odvětvím, studia nabízejí veřejné i soukromé vysoké školy. Management, cestovní ruch, podniková

Více

Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora

Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Michal Anděl, Milan Bakeš, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Jaromír Příhoda,

Více

Vysoké školy v České republice

Vysoké školy v České republice istruzione vzdělání 17 economicrevue 43 Vysoké školy v České republice I když celková úroveň CZ vzdělanosti a vědeckého života v českých zemích do poloviny 18.století zdaleka neodpovídala úrovni dosažené

Více

Nejlepší časopis pro budoucí maturanty

Nejlepší časopis pro budoucí maturanty číslo 25 / duben 2015 n 35 Kč slavíme 17 let Nejlepší časopis pro budoucí maturanty 33 prezentací VŠ 51 prezentací VOŠ duben: kam na vysokou školu status studenta po maturitě BONUSY v tomto čísle: n Úspěšné

Více

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 obor * škola kód název oboru délka studia zřizovate l školy okres Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 26-41-L/01

Více

STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013. Jeden svět na školách. Seznam škol zapojených do projektu

STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013. Jeden svět na školách. Seznam škol zapojených do projektu STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013 Jeden svět na školách Seznam škol zapojených do projektu Hlavní město Praha Akademické Gymnázium Štěpánská 22 110 00 Praha 1 Anglické gymnázium - English College

Více

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium E2 Univerzita Karlova v Praze (UK) Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, tel: 224 491 111, 224 491 260, fax: 224 811 883, studijni@ruk.cuni.cz, www.cuni.cz Katolická teologická fakulta (KTF) Thákurova 3, 160

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_CELÁ ČR

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_CELÁ ČR HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 600005305 EDUCAnet - Gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o. Praha 4 Jírovcovo náměstí 1782 Hlavní město Praha 4 leté obory vzdělání 600001873 Gymnázium a Hudební

Více

Seznam firem Vzdělání a řemeslo 2014

Seznam firem Vzdělání a řemeslo 2014 Seznam firem Vzdělání a řemeslo 2014 3B Scientific Europe Kozma utca 9.-11. 1108 Budapest Maďarsko tel. 0036143188528 fax 003612623393 malgorzata.szymeczko@3bscientific.com www.3bscientific.com pomůcky

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH

VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH MANUÁL Propojení studia a praxe TechIN - Propojení studia a praxe reg. č. CZ..07/..07/.050 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, Úvodem V Moravskoslezském kraji existuje velmi silná poptávka

Více

TOP 09 má kompletní kandidáty pro Senát

TOP 09 má kompletní kandidáty pro Senát VÍME, KAM JDEME TOP 09 má kompletní kandidáty pro Senát TOP 09 SPOLEČNĚ S HNUTÍM STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ NABÍDNE VOLIČŮM 22 KANDIDÁTŮ DO SENÁTU. V DALŠÍCH PĚTI OBVODECH STRANY PODPOŘÍ KANDIDÁTY ODS. KOMPLETNÍ

Více

REDIZO Název spádové školy Ulice PSČ Obec Kraj HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

REDIZO Název spádové školy Ulice PSČ Obec Kraj HLAVNÍ MĚSTO PRAHA REDIZO Název spádové školy Ulice PSČ Obec Kraj HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 600004643 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 18 11000 Praha 1 Hlavní město Praha Českoslovanská

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

POČET POČET KOD ZARIZENI PSC OBEC dil_1 dil_2 568 Nemocnice Rudolfa a Stefanie BENEŠOV, ord. pro léčbu toxikománií 256 01 Benešov 1 1 569 K-centrum

POČET POČET KOD ZARIZENI PSC OBEC dil_1 dil_2 568 Nemocnice Rudolfa a Stefanie BENEŠOV, ord. pro léčbu toxikománií 256 01 Benešov 1 1 569 K-centrum POČET POČET KOD ZARIZENI PSC OBEC dil_1 dil_2 568 Nemocnice Rudolfa a Stefanie BENEŠOV, ord. pro léčbu toxikománií 256 01 Benešov 1 1 569 K-centrum 256 01 Benešov 1 1 570 Pedag.- psych. poradna 256 01

Více

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická E2 Univerzita Palackého v Olomouci (UP), www.upol.cz Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), www.upol.cz Humanitní studia n B6141 Teologie (Bc., PS, 3) Teologická studia +: Anglická filologie, Aplikovaná

Více

SPÁDOVÉ ŠKOLY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2011

SPÁDOVÉ ŠKOLY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2011 SPÁDOVÉ ŠKOLY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2011 REDIZO KRAJ ŠKOLA NÁZEV ŠKOLY (zkrácený) ULICE PSČ OBEC 600005151 Hlavní

Více

Nezůstaňte příští rok pod čarou. Nejlepší časopis pro budoucí maturanty. v tomto čísle: 57 prezentací VŠ 25 prezentací VOŠ.

Nezůstaňte příští rok pod čarou. Nejlepší časopis pro budoucí maturanty. v tomto čísle: 57 prezentací VŠ 25 prezentací VOŠ. číslo 23 / září 2014 n 35 Kč slavíme 16 let Nejlepší časopis pro budoucí maturanty 57 prezentací VŠ 25 prezentací VOŠ JAK SE PŘIpraVIT NA PŘIJÍMací ZKOUŠKY A MatURITU DNY OteVŘenÝCH DVEŘÍ DO KOnce ROKU

Více

REJSTŘÍK VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL (VOŠ)

REJSTŘÍK VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL (VOŠ) REJSTŘÍK VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL (VOŠ) podle měst No. adresa město web 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 a Střední zemědělská Svatojánská kolej - vyšší odborná pedagogická ekonomická a zdravotnická a Střední a MILLS,

Více

Nejlepší vysoké školy hn hodnotí úroveň 60 fakult v osmi oborech

Nejlepší vysoké školy hn hodnotí úroveň 60 fakult v osmi oborech 23. 1. 2014 Nejlepší vysoké školy hn hodnotí úroveň 60 fakult v osmi oborech 2 vysoké školy vysoké školy hospodářské noviny hodnotí 60 fakult Na kterou školu zamířit po maturitě julie Daňková julie.dankova@economia.cz

Více

Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, Oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách

Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, Oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Č.j. 16595/2011-412 Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, Oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Seznam mimopražských středních škol a konzervatoří

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 3441M01 Polygrafie, 6542M01 Hotelnictví, 600171213 ALBRECHTOVA STŘEDNÍ ŠKOLA, Český Těšín, příspěvková Český Těšín Frýdecká 32 Moravskoslezský 4141M01 Agropodnikání,

Více

ROZVOJ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V ČR

ROZVOJ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V ČR ROZVOJ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V ČR A JEHO ŠIRŠÍ HISTORICKÉ A STŘEDOEVROPSKÉ SOUVISLOSTI Milan Körner Po roce 1990 došlo v ČR k významnému, zejména kvantitativnímu rozvoji vysokého školství. Článek se věnuje

Více

Přehled Střední školy ve vašem kraji

Přehled Střední školy ve vašem kraji MF DNES 10. ledna 2007 F/3 Přehled Střední školy ve vašem kraji Na následujících stranách najdete seznamy gymnázií, středních odborných škol a učilišť ve vašem kraji a okolí. Seznamy sestavil Národní ústav

Více

Čas vytvoření souboru: 10.9.2014 6:03:18

Čas vytvoření souboru: 10.9.2014 6:03:18 Čas vytvoření souboru: 10.9.2014 6:03:18 Kraj Okres Školy Součásti Obory Strana Hlavní město Praha Hlavní město Praha 192 194 743 2 Jihočeský České Budějovice 31 31 167 37 Jihočeský Český Krumlov 5 5 36

Více