298 Vydává město Mimoň Měsíčník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "298 Vydává město Mimoň Měsíčník"

Transkript

1 298 Vydává město Mimoň Měsíčník 7,- Kč OKÉNKO STAROSTY A jsou tady. Žáčky vymodlené prázdniny a pracujícími občany vyhlížené a zasloužené dovolené. Čas jakoby se shlédl v závodění a tak na dovolených už raději kupujte vánoční dárky. Ale teď bez legrace. Čas opravdu utíká neskutečně rychle a doufám, že v prázdninových měsících, alespoň trošku zpomalí a Vy všichni si je budete moct užít podle svých představ. Mrzí mě, že prázdninové Okénko musím začít smutnou zprávou. Letos nebudou dostihy. A zasloužili se o to zloději a vandalové, kteří poničili a rozkradli závažnou část tribuny v dostihovém areálu. Bylo ukradeno 1,5 tuny oceli čímž vznikla škoda přes ,- korun. Ale závažnější je skutečnost, že tímto zásahem byla narušena statika celé tribuny. Rozsah škod je tak velký, že jejich odstranění nebylo možné stihnout napravit do termínu dostihů, který již byl pevně stanoven. A to jak časově, tak finančně. Budeme se snažit být nápomocni majiteli dostihového areálu, panu Pulcovi, při odstraňování škod, abychom zachovali tradici dostihového sportu ve městě a mohli se opět za rok sejít na dostizích v Mimoni. Takže oslavy Dne města se přesouvají na náměstí 1. máje a budou v sobotu 11. srpna Tato informace bude jistě rozvedena podrobněji na jiném místě Zpravodaje. A teď telegraficky. Konečně byly dokončeny práce na opravě chodníku v Nádražní ulici a byl položen asfaltový povrch na části cyklostezky od můstku přes Ploučnici podél jatek Váša. Byla zahájena poslední etapa výstavby sportovního areálu u školy pod Ralskem. V průběhu prázdnin bude dokončena rekonstrukce povrchu místní komunikace Jiráskovy ulice s křižovatkou u parčíku s Getsemanskou zahradou. To je na prázdniny vše. Přeji Vám krásné počasí, krásné zážitky a krásnou pohodu. Vraťte se odpočinutí a hlavně ve zdraví. Na shledanou v září. František Kaiser, starosta města Z obsahu Nový provozní tržní řád na nám. 1. máje Nejlepší žáci uplynulého školního roku Kdo obdrží Cenu města Mimoně za rok 2011? Kulturní kalendář na 3. čtvrtletí Dopravní změny, cyklobusy a turistické pozvánky Přihláška do soutěže Rozkvetlá okna a balkóny 2012

2 CO VÁS ZAJÍMÁ... Provozní řád tržního místa na nám. 1. máje Tržní místo: náměstí 1. máje - pozemek č Prodejní doba: březen až prosinec, denně od do hod Prodávající na tržišti: je každá osoba, která na tržišti prodává zboží tuzemského rázu nebo poskytuje služby a je starší 15 let. Vymezení prostoru: prostor pro stánky je vymezen v plánku. Vymezený prostor pro jeden stánek jsou tři metry na šíři. Je možné zabrat dvě i více tržních míst v případě, že bude volné. Přijede-li nový prodejce, je povinen ten, kdo zabírá dvě a více míst, místo uvolnit. Způsob prodeje: prodávající prodává zboží na tržišti ve vlastním prodejním zařízení, tj. zboží musí být nabízeno z pultů, ovoce, zelenina nebo květiny, (sazenice) z beden nebo z přepravek. Druh prodeje: sortiment: vejce, včelí produkty, ovoce i lesní plody, zelenina, jedlé houby, květiny, byliny, koření, sadba všeho druhu, rukodělné výrobky (např. z proutí, dřeva, keramiky, kovu a další). služby: broušení nožů a nůžek, čištění peří, zámečnické práce. Na tržišti je zakázáno: - používat automobil jako prodejní zařízení. Výjimkou je automobil na čištění peří, pekárna - prodávat sortiment, který není povolen Povinnosti prodejců: - označit prodejce (jméno, příjmení, bydliště) - označit prodejce podnikatele (jméno, příjmení, místo podnikání, IČ, jméno a příjmení osoby, která odpovídá za prodej zboží - označit původ a cenu zboží nebo služby - na místě doložit původ produktů, - označit potraviny stanoveným způsobem, označení domácí v názvu potraviny je nepřípustné, - neprodávat potraviny s prošlou dobou použitelnosti - po celou dobu prodeje chránit potraviny před přímým vlivem klimatických podmínek, - při prodeji dodržovat požadavky na osobní hygienu, mít čistý oděv - odpady co nejrychleji odstraňovat tak, aby nedocházelo k jejich hromadění a aby nepředstavovaly přímý ani nepřímý zdroj kontaminace - dodržovat jak další hygienické a veterinární předpisy, tak zákony o zemědělství, předpisy a směrnice Evropské unie, živnostenský zákon a další - ponechat uprostřed tržního místa dle plánku přístupovou cestu v šíři minimálně 3 m pro zákazníky - zajistit si odvoz odpadů Povinnosti provozovatelů tržního místa: - umožnit přístup ke zdroji pitné vody (veřejné WC, Malá ulice) - umožnit přístup na WC (veřejné WC, Malá ulice) - zveřejnit provozní řád v prostorech tržního místa Za tržní místo se poplatek nevybírá. Kontrolu nad dodržováním Provozního řádu tržního místa provádí Městská policie města Mimoň. V případě, že prodejce opakovaně porušuje Provozní řád, má městská policie oprávnění prodej tohoto prodejce v těchto prostorách nepovolit. Více na tel.: Rekonstrukce mostu II/ ve směru Mimoň - Česká Lípa V roce 2010 v důsledku přívalových dešťů při povodních došlo ke statickému narušení mostní konstrukce mostu na komunikaci II/268 na komunikaci od Mimoně na Českou Lípu za železničním viaduktem. Od této doby je na mostu snížena rychlost na 50 km/h. Investorem této akce je Liberecký kraj prostřednictvím Krajské správy silnic Libereckého kraje p.o. Zhotovitelskou firmou je firma FIRESTA Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Brno. V roce 2011 nechala KSSLK zpracovat projektovou dokumentaci rekonstrukce. Dle projektové dokumentace je navržena výstavba nového monolitického mostu včetně opěr a tento způsob rekonstrukce si vyžádá úplnou uzavírku komunikace II/268. Rekonstrukce mostu byla zahájena 1. června a u- končení stavby je plánováno na 30. září. Vlastní uzavírka by měla trvat 98 dní jak uvedeno v harmonogramu prací, který zhotovitelská firma předala při jednání s městem Mimoň. Jsou navrženy dvě objízdné trasy pro osobní dopravu a nákladní dopravu. Objízdná trasa pro osobní je navržena z Mimoně Hraničářskou ulicí na Pertoltice pod Ralskem, Velký Grunov, Kamenici, Zákupy. Objízdná trasa pro nákladní dopravu je po komunikacích II třídy a následně I třídy ve směru Doksy a Nový Bor. Uzavírkou jsou dotčeny linky č , , , , dopravce ČSAD Česká Lípa a.s. (celkem 55 spojů v pracovní den) a dvě zvláštní zaměstnanecké linky z Mimoně do České Lípy a z České Lípy přes Mimoň do Stráže pod Ralskem pro Johnson Controls dopravce MIRO bus s.r.o. Uzavírkou jsou dotčeny zastávky: Bohatice,,Na kopečku Bohatice Zákupy,Božíkov, žel.zast. Tyto zastávky nebudou obslouženy vybranými spoji mimo dopravní špičky, které pojedou níže uvedenou objízdnou trasou z důvodů nezbytných turnusových potřeb dopravce ČSAD Česká Lípa a.s. Spoje dotčených linek pojedou ve své stávající trase ve směru od Bohatic až k uzavřenému mostu, kde si cestující vystoupí a přejdou přes lávku pro pěší do prostoru křižovatky sil.č. II/268 a místní komunikace ul. Vrchlického za uzavřeným mostem, kde přesednou do návazného spoje, který pojede dále ve stávající trase. Vybrané spoje dotčených linek a spoje dvou zvláštních zaměstnaneckých linek pojedou v obousměrné objízdné trase ze zast. Mimoň,,aut.st. po sil.č. II/268 ul. Českolipská přes okružní křižovatku na Kozinově nám. po sil.č. II/270 ul. Lužická - sil.č. II/270 ul. Žitavská a po místní komuni-kací ul. Hraničářská (pouze ve směru tam) - sil.č. III/2708 přes Pertoltice p.ralskem do Brniště,Velkého Grunova - sil.č. III/26834 přes Zákupy, Kamenici - sil.č. II/268 na zastávku Zákupy nám. a dále ve své stávající trase Dopravce ČSAD Česká Lípa a.s. připravil ve spolupráci se společností KORID LK, spol. s r.o. objížďkové jízdní řády zohledňující zpoždění spojů dotčených linek oproti stávajícímu stavu. -2-

3 CO VÁS ZAJÍMÁ

4 Cena města Mimoně CO VÁS ZAJÍMÁ... Rada města i zastupitelstvo města rozhodli udělit ocenění za rok 2011 těmto lidem: Příjmení, jméno Důvod navržení kandidáta původ Bc. Jaroslava Tomanová Za realizaci prvního ročníku výstavy hub a jejich opakování již po 7 let. Bohatice Organizace dobrovolných programů především pro mládež. Josef Slavíček Za spolupráci při posuzování hub na zatím sedmi výstavách, vydání knihy Mimoň Putování za houbami Mimoňska. Günter Schreiber Za 40 let organizace družebního styku s městem Mimoň a ZŠ Mírová. Oelsnitz Překlady článků z českého tisku a jiných materiálů. Eva Skálová Za práci pro občany města nad rámec své práce. Za aktivní práci pro seniory Mimoň organizace setkání, programem a tvorbou tombol Ing. František Jungmann Za dlouhodobou sponzorskou činnost při Dnech města a Setkání podnikatelů Turnov se zástupci kraje. Miroslava Havelková Za dlouhodobou podporu mimoňských hasičů v rámci okresu ČL a pomoc Česká Lípa při zorganizování soutěže hasičů. Pavel Libra Za aktivní účast při budování druhé etapy úprav v areálu kostela sv. Petra a Mimoň Pavla a Kalvárie. David Janeček Za aktivní účast při úpravách v areálu kostela sv. Petra a Pavla v druhé etapě Mimoň a pomoc při výstupech na věž. Mons. Václav Malý Za výraznou propagaci městských akcí na veřejnosti a aktivní účast na Praha besedách se žáky mimoňského gymnázia Mgr. Zdeňka Cibulková Za významnou pomoc při přechodu části Odboru sociálních věcí pod Úřad Česká Lípa práce Anna Vašicová Dodatečně za aktivní organizaci finanční a materiální pomoc městu Mimoň při povodních v roce 2010 Louka nad Veličkou Ing. Bohumír Fíla Za aktivní pomoc při rozvoji města a zajišťování sponzoringu akcí města Plzeň Mgr. Petr Vodička Za dlouhodobou práci ve školství organizování akcí pro žáky Praktické Mimoň školy ve svém osobním volnu Ing. Alena Smrčková Za dlouhodobou práci na Odboru životního prostředí nad rámec povinností Mimoň vyplývajících z její funkce, za obětavou práci bez ohledu na osobní volno při povodních v roce 2010 Jan Šantora Za dlouhodobé vynikající výsledky při organizování a vedení vodních Mimoň skautů Šimon Marušiak Za vynikající výsledky při fotografické činnosti při tvorbě publikace Mimoň Uličník a propagace města v kalendáři gymnázia Ing. Jiří Šťastný Za seriál přednášek k vydání publikace Uličník a obětavou pomoc při Mimoň provozu muzea Eva Vlastníková Za dlouhodobou spolupráci při propagaci města Mimoň Česká Lípa Marie Ederová Za dlouhodobou práci pro SPOZ Mimoň Jiří Derfler Za obětavou pomoc při parkových úpravách v areálu kostela sv. Petra a Mimoň Pavla Pavel Mrlík Za záchranu života spolužáka po zásahu bleskem Mimoň Ing. Jan Douděra Za významnou pomoc při řešení dopravní situace v Mimoni Liberec Václav Snížek Za obětavou pomoc při záchraně městských památek Voděrádky Rudolf Steinfelder Za podíl při přípravách obnovy památek Mimoně, pomoc při obnovení Kümmersbruck Pašijových her v Mimoni, za iniciativu při sbližování Čechů a Němců, zejména rodáků Mimoně. Heinz Blobner Za podíl při přípravách obnovy památek Mimoně, pomoc při obnovení Vellmar Pašijových her v Mimoni, za iniciativu při sbližování Čechů a Němců, zejména rodáků Mimoně. Dipl. Ing. Pavel Hoffmann Za iniciativu sbližování Čechů a Němců a objasňování holocaustu zejména Reutlingen mezi mimoňskou mládeží.

5 Podmínky soutěže: - soutěže se může zúčastnit každý občan starší 15 let pečující o rozkvetlé okno či balkon na území města Mimoně (Mimoň, Vranov, Srní Potok) - přihlásit lze pouze rozkvetlé okno či balkon viditelné z místních komunikací a veřejných prostranství - soutěžící vyplní a odešle nebo osobně doručí přihlášku včetně fotografií na adresu: Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP MěÚ Mimoň, Mírová 120, Mimoň, ová adresa: - každý účastník může prezentovat svůj rozkvetlý balkon či okno na maximálně třech fotografiích - fotografie budou ve formátu 18x24cm v papírové podobě nebo v elektronické s rozlišením 300 Dpi - fotografie musí být pořízeny v roce na zadní straně fotografie bude tužkou uvedeno jméno, příjmení a pořadové číslo snímku dle přihlášky - do soutěže budou zařazeny fotografie rozkvetlých oken a balkonů doručené na výše uvedenou adresu nejdéle do do hodin - nevyžádané fotografie nebudou vraceny - přihlášky do soutěže jsou k dispozici v podatelně MěÚ Mimoň, na odboru výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP MěÚ Mimoň, v pokladně MK a.s. a ke stažení na webových stránkách města CO VÁS ZAJÍMÁ... Odbor zemědělství a ŽP MěÚ Mimoň, pod záštitou starosty města, vyhlašuje V. ročník soutěže Rozkvetlá okna a balkony 2012 Hodnocení, vyhlášení, předání a výše odměn: Hodnocení proběhne neveřejně, a to členy komise ve složení: Předseda komise: František Kaiser, starosta města Členové: Mgr. Bronislava Tvrzníková - tajemnice MěÚ Mimoň Naďa Buriánová - Zahradnictví Mijana s.r.o., Šárka Krousová - členka zastupitelstva města Ing. Helena Jakešová - vedoucí odboru kultury MěÚ Mimoň Bc. Jana Váňová - vedoucí finančního odboru MěÚ Mimoň Jaroslava Vítková, DiS. - referentka odboru výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP MěÚ Mimoň. Vyhlášení vítězů soutěže a slavnostní předání odměn se uskuteční v průběhu měsíce října 2012 v zasedací místnosti MěÚ Mimoň. Fotografie nejkrásnějších rozkvetlých oken a balkonů budou následně zveřejněny na webových stránkách města a v Mimoňském zpravodaji. Odměny stanovila Rada města Mimoň na svém zasedání usnesením č. R12/393 ze dne , a to ve výši : 1. místo : 3 000,-Kč 2. místo : 2 000,-Kč 3. místo : 1 000,-Kč věcné odměny v celkové hodnotě do Kč Jaroslava Vítková, DiS. referentka odboru výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP Přihláška do soutěže Rozkvetlá okna a balkony 2012 Číslo přihlášky (nevyplňujte) Jméno a příjmení soutěžícího:... Datum narození:... Bydliště:.... Telefon (mobil): Číslo fotografie Popis místa (adresa, případně poschodí domu zemědělství a ŽP MěÚ Mimoň Přihlášené fotografie: nezbytné pro následnou kontrolu pracovníky odboru Já, níže podepsaný(á), prohlašuji, že souhlasím s podmínkami soutěže a dávám svolení k bezplatnému užití mnou zaslaných fotografií pro potřeby Městského úřadu v Mimoni.... podpis (u osoby mladší 18 let podpis zákonného zástupce) -5-

6 CO VÁS ZAJÍMÁ... Nejlepší žáci ve školním roce 2011/2012 Nejlepší žák ZŠ a MŠ Pod Ralskem 2011/2012 Sabina Laušmanová po celou dobu školní docházky patřila k nejlepším žákům základní školy Pod Ralskem. Je to dívka nesmírně svědomitá, obětavá a disciplinovaná. Náročná je k sobě i k druhým, přesto se vyznačuje skromným vystupováním. Pro další studium si zvolila Gymnázium v České Lípě. Školu od 6. třídy velmi úspěšně reprezentovala v biologické a dějepisné olympiádě. Největšího úspěchu dosáhla v 8. ročníku, kdy postoupila do krajského kola biologické olympiády, kde se umístila na 7. místě. Její volný čas je naplněn mnoha zájmy. Zajímá se o péči o zvířata a o boj za jejich práva. Je dobrovolnicí ve společnosti Svoboda zvířat, kde aktivně propaguje boj proti testování na zvířatech. Vždy dokáže pomoci i svým spolužákům, kterým vždy ochotně pomohla i pomáhá s doučováním, ale ráda pomůže i všem v nouzi. Například posíláním dárcovských SMS, příspěvky pro děti v Africe atd. Mezi její další zájmy patří historie, ráda čte a zkouší skládat básničky. Zajímá se o anglický a francouzský jazyk. Kolektivem třídy byla a je velmi oblíbená. Nejlepší žák ZŠ a MŠ Mírová 2011/2012 Karina Korsak je oblíbená mezi svými spolužáky a zastupuje třídní kolektiv ve školním parlamentu. Dosahuje velmi dobrých výsledků ve studiu. Od pátého ročníku, kdy se stala žákyní naší školy, prospívala vždy s vyznamenáním. Je aktivní i v mimoškolské činnosti. Úspěšně pracuje v mediálním kroužku, kroužku vaření a odbíjené. Je velmi ochotná a vstřícná vůči všem žákům i pracovníkům školy. Aktivně se zapojuje do všech akcí školy. kroku. Velice ráda hraje na zobcovou flétnu. Její píle a nadšení ji v letošním roce přivedla až do celostátního kola národní soutěže ZUŠ v Kladně, kde si vyhrála se svojí flétničkou 2. místo. Ráda hraje také na klavír, skládá si vlastní písně a navštěvuje soubor Strážské píšťaly, kde s oblibou udává rytmus na bicí nástroje. Ráda poslouchá starou barokní hudbu, ale také moderní, nejoblíbenější kapelou je OneDirection. Karolína je velice všestranná - v základní škole se zapojuje do všech soutěží, ať hudebních, sportovních, nebo vědomostních. Záblibu našla v anglickém jazyce. Má hezký vztah ke zvířatům, nejraději má kočky, které jsou její zamilované a proto je také ráda maluje. Velice ráda sportuje, jezdí na kole a bruslích. Přejeme Karolíně, ať ji celý život provází dětská radost ze života, upřímnost a přátelství. Nejlepší žák ZŠ a MŠ Mírová - speciální třídy na Letné 2011/2012 Jakub Maštalíř nastoupil do školy se speciálními třídami na Letné v září roku 2009 do sedmého ročníku. Během tří let, kdy školu navštěvuje, se mu s pomocí učitelů a rodičů podařilo udělat velký kus práce, který se promítl jak do zlepšení prospěchu, tak i chování. V třídním kolektivu je Jakub oblíbený pro svoji komunikativnost a sdílnost. Je vždy ochotný pomoci ostatním. Pečlivě a svědomitě plní zadané úkoly, často je chválen za přímo vzorovou úpravu svých písemných projevů. V průběhu školní docházky celkem třikrát obdržel pochvalu ředitele školy za příkladné plnění školních povinností. V letošním školním roce se úspěšně zúčastnil celoškolní matematické soutěže a s maximálním možným počtem získaných bodů hladce zvítězil. I přesto, že sport není jeho doménou, reprezentoval úspěšně školu na sportovních hrách mládeže v lehkoatletickém čtyřboji a byl platným členem sportovního týmu. K jeho velkým zálibám patří výpočetní technika. Své dovednosti a schopnosti chce uplatnit na středním odborném učilišti ŠKODA v Mladé Boleslavi, kam v září nastoupí do učebního oboru automontážní práce. Nejlepší žák ZUŠ Václava Snítila 2011/2012 Karolína Burianová se narodila se což je v hvězdném horoskopu znamení berana, který je typický svoji energií, průbojností a tvrdohlavostí. Když se beran pro něco nadchne, tak by to chtěl umět nejlépe hned. Karolína se nadchla pro hudbu, která ji provází na každém Nejlepší žák Gymnázia Mimoň 2011/2012 Jiří Pavlů má trvale výborný prospěch s vyznamenáním během celého dosavadního studia (od primy po septimu). Množství úspěšných účastí v olympiádách a školních soutěžích v průběhu dosavadního studia v řadě různých předmětů. Vyniká především v oblasti matematiky, informatiky a fyziky, v budoucnu uvažuje o studiu na MATFYZ. Bez jeho trpělivého doučování by třída měla aktuálně o stupeň až dva horší výsledky v matematice, fyzice či informatice (zejména pak děvčata). Ostatně ne náhodou je nejlepším studentem čili vítězem v Libereckém kraji v rámci matematické soutěže KLOKAN Po celou délku studia měl minimální absenci, tu mu však letos bohužel pokazily vážnější zdravotní potíže a opakované hospitalizace. I přes tyto nesnáze si však s přehledem udržel vynikající studijní výsledky! Od primy aktivní člen školního pěveckého sboru, který tak drží nad vodou. Již v kvartě bez potíží moderoval Vánoční akademii, a, slovy pana Kuchaře, Jirka ostatně dodnes vyniká svérázně drsným smyslem pro humor. Zkrátka Jirka Pavlů je chytrý, pracovitý, slušný, poctivý, hodný, aktivní, oblíbený, poslušný, uctivý, dobrý, svědomitý a mimochodem umí také výborně péct, což prokázal o svých 18. narozeninách. -6-

7 Z jednání Rady města Mimoň Rada města Mimoň rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na nebytový prostor v objektu Letná 253 o celkové výmě- 2 ře 37,62 m s p. Z.F., bytem Mimoň. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od za účelem zřízení menší provozovny manikúra, pedikúra. Nájemné bude činit 400,- 2 Kč/m /rok. Rada města Mimoň rozhodla zveřejnit části nemovitostí v k.ú. Mimoň, pozemek parc.č. 1027, parc.č. 1081, 2 parc.č. 1082, o celkové výměře 128 m, na úřední desce ke směně/prodeji. Rada města Mimoň povoluje dle 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů výjimku počtu dětí ve třídách mateřské školy v Komenského ulici a ulici Letná, pro školní rok 2012/2013 při Základní škole a Mateřské škole Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace. Rada města Mimoň projednala protokol č.j. ČŠIL -344/12-L provedený Českou školní inspekcí dne 18. dubna 2012 u Základní školy a Mateřské školy Mimoň, Mírová 81, příspěvková organizace a bere na vědomí závěr inspekce, že nedostatky byly odstraněny. Rada města Mimoň schvaluje zápis nového oboru vzdělávání Speciální vzdělávání u Základní školy a Mateřské školy, Mírová 81, příspěvková organizace s maximální kapacitou 6 žáků s účinností k Rada města Mimoň schvaluje propozice V. ročníku soutěže Rozkvetlá okna a balkony 2012 včetně výše odměn a nákladů na občerstvení a ukládá vedoucímu odboru výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP MěÚ Mimoň zveřejnit materiál na webových stránkách města. Rada města Mimoň schvaluje zřízení nezpoplatněného tržního místa na pozemku p. č a vydává pro toto tržní místo provozní řád. Rada města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. R11 - navýšení příjmů a výdajů ,- Kč dle přílohy důvodové zprávy poskytnutí finančních prostředků Krajským úřadem Libereckého kraje Základní škole a Mateřské škole, Mírová 81, Mimoň, příspěvkové organizaci na rozvojový program. CO VÁS ZAJÍMÁ... Z jednání Zastupitelstva města Mimoň Zastupitelstvo města Mimoň neschvaluje směnu pozemků v k.ú. Mimoň parc.č. 3321, parc.č. 3322, parc.č. 3324, parc.č. 3325, parc.č. 3320, parc.č. 3442, parc.č. 3441, parc.č. 3421, za pozemky potřebné pro stavební akci Revitalizace nivy horní Ploučnice, ř. km 71,500 73,000, ve prospěch Povodí Ohře, s.p. Zastupitelstvo neschvaluje odkoupení pozemku v k.ú. Mimoň parc.č do vlastnictví města. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje odkoupení nemovitostí - pozemků v k.ú. Mimoň parc.č. 4654, parc.č , o celkové výměře 3723 m, za kupní cenu ve výši ,- Kč od K. Č., bytem Mimoň I, a ukládá starostovi města podepsat kupní smlouvu, která je přílohou usnesení. Zastupitelstvo města Mimoň vydává na základě 14 odst. 2 zák. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 84 odst. 2 písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Zastupitelstvo města Mimoň vydává na základě 10 písm. a) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R12 - navýšení příjmů a rezervy města o ,20 Kč poskytnutí finančních prostředků na projekt Rozvoj atraktivit cestovního ruchu v Mimoni dle přílohy důvodové zprávy. Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R13 - navýšení příjmů a výdajů o ,98 Kč dle přílohy důvodové zprávy poskytnutí finančních prostředků Státním fondem dopravní infrastruktury ČR městu Mimoň, v souvislosti s realizací akce Cyklostezka zámecký most Potoční ulice. Rada města Mimoň po projednání zápisu z konkursního řízení a v souladu s 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, jmenuje Mgr. Kristýnu Králíčkovou do funkce ředitelky Domu dětí a mládeže Vážka, Mimoň, příspěvková organizace, a to s účinností od na dobu určitou 6 let. Rada města Mimoň bere na vědomí urgenci na opravu chodníku před bytovým domem bytového družstva MI- MOSA ze dne a ukládá odboru rozvoje města informovat stěžovatele o stavu přípravy rekonstrukce chodníku v rámci záměru regenerace panelového sídliště. Rada města Mimoň schvaluje smlouvu Smlouva o spolupráci mezi lead partnerem městem Mimoň a projektovými partnery městem Osečná, Městem Žitava a Stadtverwaltung Zittau, Eigenbetrieb Forstwirtschaft und Kommunale Dienste v rámci projektu Atraktivní trvale řešení společně využívané turistické infrastruktury v Mikroregionu Podralsko a v Žitavských horách, a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. Rada města Mimoň odkládá projednání digitalizace kina z jednání rady města. Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. xx navýšení výdajů na zakoupení fotopastí pro účely městské a státní policie o 50 tis. Kč a snížení kapitálových výdajů o 50 tis. Kč na nákup podvalníku a motoru pro člun dle přílohy důvodové zprávy. Obecně závaznou vyhlášku o regulaci činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci. Výzva prodejcům, trhovcům a stánkařům Město Mimoň pořádá oslavy Dnů města Mimoně v sobotu 11. srpna Od do cca hod. plánován na náměstí 1. máje stánkový prodej i kulturní program. - Zájemci o prodejní místo se musí předem do 1. srpna nahlásit na - Po potvrzení zájmu ze strany pořadatele obdrží prodejce instrukce pro složení závazné zálohy 500 Kč na účet města. V případě, že se prodejce nedostaví, záloha propadá! 2 - Poplatek za stánek činí 40 Kč/m. - Není možnost napojení k el. proudu. - V případě hraček, oblečení a jiného spotřební zboží je možné přihlásit jen českou výrobu (žádné zboží z obvyklých tržnic)! Více na -7-

8 CO VÁS ZAJÍMÁ... Slavnostní otevření Hornicko-hutnického skanzenu v polském městě Leszczyna V rámci projektu Krajina vyhaslých sopek, který byl podpořen Evropskou unií z OPPPS ČR-PR mikroprojekty Euroregionu Nisa, pozval Zlotoryjský spolek hornických tradic 25 mimoňských občanů, aby se ve dnech května 2012, zúčastnili slavnostního otevření Skanzenu v Leszczyně. Toto slavnostní otevření skanzenu navazovalo na oslavy sv. Barborky, které se uskutečnily ve dnech 2. a , kterých se Mimoňští také účastnili. Celá slavnost byla zahájena průvodem od lesního amfiteátru ke skanzenu. Průvodu, který vedla hornická kapela, se účastnilo velké množství spolků v tradičních krojích a také naše výprava. Před branou skanzenu se průvod zastavil a po krátkém proslovu následovalo slavnostní otevření skanzenu, které stráž v dobových stejnokrojích doprovodila salvami z historických pušek. Poté začal pestrý kulturní program, který byl jak ve skanzenu, tak i v přilehlém Vzdělávací projekt Zvýšení kvality lidských zdrojů ve městě Mimoň úspěšně pokračuje amfiteátru, kde se představili umělci různých žánrů. Ve večerních hodinách jsme byli hosty slavnostního banketu, který byl doprovázen harmonikou, trubkou, zpěvem, tancem a končil v pozdních hodinách. Druhý den jsme se v konferenčním sále zúčastnili odborné konference na téma Po stopách zaniklých vulkánů, kde mimo polských přednášejících (Dr. Ing. Eufrozyna Piątek, Dr. Joanna Szczepankiewicz-Battek, Mgr. Marek Battek, Mgr. Edward Wiśniewski), jsem měla také prezentaci, kterou jsem zaměřila na naše blízké okolí Stopy lávy Liberecký kraj, turistické zajímavosti a přiblížila náš kraj z pohledu turistů. Všechny přednášky byly tlumočeny jak do polského, tak i českého jazyka. Po skončení konference reprezentoval naše město i mladý mimoňský umělec Jan Petr JENDA BAND, který v rámci svého téměř hodinového vystoupení zpíval a hrál na klávesy. Honza dal do svého vystoupení všechno a nenechal nic náhodě, proto zařadil i píseň od I. Mládka Jóžin z bažin, čímž si získal polské publikum zcela, a to ho pak odměnilo velkým potleskem. Naše výprava se nenechala zahanbit a vydatně Honzu doprovázela zpěvem a potleskem. Polští hostitelé, zejména pan Andrzej Kowalski a pan Mariusz Nocek, se po celý náš pobyt o nás vzorně starali, zajistili nám autobusovou dopravu z Mimoně do Zlotoryje a zpět firmou Pittner, která má perfektní služby a nedá se jí nic vytknout. Také pro nás zajistili ubytování, stravu, nádherné počasí, krásné zážitky a výbornou tlumočnici paní Markétu. Na památku na naše setkání jsme od našich hostitelů obdrželi triko s logem a rovněž i my jsme jim předali dárky, které jsme jim společně koupili. Našim hostitelům ještě jednou, jménem celé naší výpravy, děkuji. Já za sebe dále děkuji všem účastníkům, že byli velmi milí, přátelští a naše město perfektně reprezentovali. Hana Fuitová, správní odbor MěÚ Mimoň Praktickým dvoudenním seminářem zaměřeným na prohlubování managerských dovedností vedoucích zaměstnanců úřadů vstoupil vzdělávací projekt Zvýšení kvality lidských zdrojů ve městě Mimoň do své závěrečné třetiny. V pořadí druhý výjezdní seminář, jehož se tentokrát zúčastnilo 12 vedoucích zaměstnanců a jejich zástupců z MěÚ Mimoň a 23 z partnerských obcí, proběhl na přelomu měsíce května a června. Seminář byl věnovaný moderním metodám a stylům řízení, způsobům delegování kompetencí,využití komunikačních technik, problematice motivace zaměstnanců a v neposlední řadě metodám řízení a hodnocení kvality veřejné správy (metoda CAF - společný hodnotící rámec, BENCHMARKING - metoda dobré praxe, BALANCE SCORE-CARD - měření spokojenosti klienta, MÍSTNÍ AGENDA 21 apod.) Vzhledem k tomu, že jsme díky projektu měli výjimečnou příležitost pracovního setkání zástupců několika úřadů, byl program koncipován tak, aby vedle teoretické části semináře byl čas i na neformální výměnu zkušeností zaměstnanců 8 městských úřadů. K té vybrané místo pro bytování - Horní Lochov v samé blízkosti Prachovských skal přímo vybízelo. Uvedeným seminářem vstoupil projekt, jehož se dosud zúčastnilo více jak 80 zaměstnanců úřadů, členů MěPo a zastupitelů do své závěrečné třetiny. V současné době, v souladu s harmonogramem projektu, probíhá příprava posledních tematických bloků, kterými jsou bezpečnostní politika informačních systémů ve veřejné správě a základy projektové řízení. Velkého zájmu se také těší připravovaný dvoudenní workshop, který naváže na již proběhlý jednodenní seminář. Zaměřen bude na pracovněprávní problematiku ve veřejné správě a povede jej paní Mgr. Kristina Chrásková přednášejí pracovní právo na katedře Masarykovy univerzity v Brně. Mgr. B. Tvrzníková, tajemnice úřadu -8-

9 POSKYTUJEME PORADENSTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Sociální služby města Mimoň poskytují pravidelně bezplatnou, individuální základní poradenskou činnost pro seniory a osoby se zdravotním postižením, která se koná v Centru pro seniory (dolní sídliště). Poradenství probíhá 2 hodiny vždy od 8.00 hod. do hod. Rozpis poradenských dní: 18.7, 1.8, 15.8, 29.8, (středa). Data následujících porad budou vždy zveřejněna ve zpravodaji. Dodržujeme bezplatnost, individualizaci, diskrétnost SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA MIMOŇ, Pražská 273, Mimoň Tel: , sociální oddělení Uzavírky MŠ v Mimoni v době letních prázdnin MŠ Letná zavřeno MŠ Komenského zavřeno MŠ Eliášova zavřeno Narozené děti Eliška Bradlerová Mikuláš Barvíř Michal Hába Ondřej Vaněk Ella Wregerová Upozornění Upozorňujeme, že provoz Jídelny Prima na autobusovém nádraží v Mimoni je nepřerušen i přes uzavírku silnice vedoucí na Českou Lípu. V naší Jídelně denně vaříme až 10 druhů teplých jídel, polévky a denní menu. Nově zde můžete nakoupit čerstvé nezamrazované pečivo přímo z naší pece a to jak rohlíky a dalamánky, tak i několik druhů čerstvých koláčů naší výroby. Podle požadavku je možno zboží dovézt. Jídelnu můžete navštívit od pondělka do pátku v době od 6.00 do hodin. Ostatní včetně kontaktu na Poděkování Touto cestou velmi děkuji ředitelce DDM Vážka Mimoň Mgr. K. Králíčkové a K. Pobudové za vystoupení na Společenském večeru na zámku v Doksech. Vystoupení dětí z DDM Vážka bylo příjemným zpestřením tohoto večera. Za SOŠ a SOU Česká Lípa, pracoviště Doksy M. Smigová Poděkování 3, Chtěla bych touto cestou poděkovat všem zdravotním sestrám z terénní zdravotní služby Mimoň. Děkuji za vzornou péči, vlídná a povzbudivá slova a pomoc při zdolávání mých zdravotních potíží, a to po celé 4 měsíce, kdy mě sestřičky navštěvovaly. Velice si vážím jejich náročné a obětavé práce. Ještě jednou dík. Heda Gregorová, Mimoň OZNÁMENÍ Rozpis stomatologické pohotovostní služby na českolipském okrese Ordinační hodiny červenec - srpen 2012 soboty, neděle, svátky od hod. čtvrtek 5.7. MUDr. Natália Naboišenko Moskevská 671, Česká Lípa, tel pátek 6.7. MUDr. Natália Naboišenko Moskevská 671, Česká Lípa, tel sobota 7.7. MUDr. Karel Hájek Moskevská 671, Česká Lípa, tel neděle 8.7. MUDr. Karel Hájek Moskevská 671, Česká Lípa, tel sobota MUDr. Pavel Hříbal Revoluční 164, Stráž pod Ral., tel neděle MUDr. Vladimíra Černá Osvobození 446, Kamenický Šenov, tel sobota MUDr. Jitka Makovičková Havlíčkova 443, Česká Lípa, tel neděle MUDr. Marina Taranová Tovární Vrch 78, Doksy, tel sobota MUDr. Rudolf Daum Smetanova 372, Nový Bor, tel neděle MUDr. Milena Horáčková Mariánská 845, Česká Lípa, tel sobota 4.8. MUDr. Jitka Makovičková Havlíčkova 443, Česká Lípa, tel neděle 5.8. MUDr. Jitka Červenková Náměstí Svobody 250, Zákupy, tel: sobota MUDr. Pavla Antošová Bendlova 2236, Česká Lípa, tel neděle MUDr. Miroslav Kopřiva ulice 28. října 2707, Česká Lípa, tel sobota MUDr. Marie Murswieková Bulharská 844, Česká Lípa, tel neděle MUDr. Miroslav Kopřiva ulice 28. října 2707, Česká Lípa, tel sobota MUDr. Naděžda Motlíková Eliášová 1545/9, Česká Lípa, tel neděle MUDr. Přemysl Černý Osvobození 446, Kamenický Šenov, tel sobota 1.9. MUDr. Pavla Vránová Čs. Armády 1566, Česká Lípa, tel neděle 2.9. MUDr. Eva Jiřinská Havlíčkova 443, Česká Lípa, tel

277 Vydává město Mimoň = Měsíčník 7,- Kč ZÁŘÍ 2010

277 Vydává město Mimoň = Měsíčník 7,- Kč ZÁŘÍ 2010 277 Vydává město Mimoň = Měsíčník 7,- Kč ZÁŘÍ 2010 Okénko starosty Léto se nám přehouplo do poslední třetiny, prázdniny a většina dovolených jsou minulostí. Doufám, že jste se všichni vrátili v pořádku

Více

Z obsahu: Rozšíření služeb Czech POINT. Proč koupit hrad Ralsko. únor 2008. Penálové prázdniny v bytech města Mimoně

Z obsahu: Rozšíření služeb Czech POINT. Proč koupit hrad Ralsko. únor 2008. Penálové prázdniny v bytech města Mimoně 249 únor 2008 Proč koupit hrad Ralsko Oblast Podralska nabízí velmi dobré podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. Nachází se zde množství přírodně atraktivních území. Jedná se převážně o romantickou krajinu

Více

OKÉNKO STAROSTY. Zpívání pod vánočním stromem. Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu

OKÉNKO STAROSTY. Zpívání pod vánočním stromem. Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu MIMOŇSK 323 LISTOPAD 2014 I. Hobby vozatajské závody se divákům líbily Foto: Ivan Svatoš Z obsahu Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu OKÉNKO

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11.

LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11. LL 19 / 2008 STRANA 1 19 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 10. října 2008 Cena 12 Kč LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11.

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Novoroční bilancování Petra Poláka

Novoroční bilancování Petra Poláka www.tanvald.cz Krátké zprávy ze zastupitelstva města Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 ve výši 105 293 000 korun. Město Tanvald, díky svému vedení, také v roce 2008 hospodařilo bez dluhů a s přebytkem.

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti Tisíc motorkářů v Kadani...... na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Radnice zakročila u nepovolené demolice bývalé olejny

Radnice zakročila u nepovolené demolice bývalé olejny Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 5 9. května 2013 Téma Zprávy Město Fotostrana Na revitalizaci skládky Den otevřených dveří Texaská tragédie

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista.

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista. 9 2013 Libuš a Písnice 1 2 3 4 5 6 1 Počítačové kurzy v rámci projektu Informovaný senior. 2 Hry přátelství v MŠ Mezi Domy. 3 Z rybníka Obecňák bylo vyvezeno 150 m3 bahna. Stálo to jen 50 000 korun. 4

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních 3/2015 Aktuálně z radnice Starosta Sušice Bc. Petr Mottl se 4. února sešel v Kolinci s tamním starostou Mgr. Pavlem Princem, aby projednal společný postup v několika oblastech. Šlo zejména o plánované

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str. 8 12 MO ČRS 1919 2009 str. 20 21 Sport str. 28 32 Carborundum Electrite a.s.

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více