298 Vydává město Mimoň Měsíčník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "298 Vydává město Mimoň Měsíčník"

Transkript

1 298 Vydává město Mimoň Měsíčník 7,- Kč OKÉNKO STAROSTY A jsou tady. Žáčky vymodlené prázdniny a pracujícími občany vyhlížené a zasloužené dovolené. Čas jakoby se shlédl v závodění a tak na dovolených už raději kupujte vánoční dárky. Ale teď bez legrace. Čas opravdu utíká neskutečně rychle a doufám, že v prázdninových měsících, alespoň trošku zpomalí a Vy všichni si je budete moct užít podle svých představ. Mrzí mě, že prázdninové Okénko musím začít smutnou zprávou. Letos nebudou dostihy. A zasloužili se o to zloději a vandalové, kteří poničili a rozkradli závažnou část tribuny v dostihovém areálu. Bylo ukradeno 1,5 tuny oceli čímž vznikla škoda přes ,- korun. Ale závažnější je skutečnost, že tímto zásahem byla narušena statika celé tribuny. Rozsah škod je tak velký, že jejich odstranění nebylo možné stihnout napravit do termínu dostihů, který již byl pevně stanoven. A to jak časově, tak finančně. Budeme se snažit být nápomocni majiteli dostihového areálu, panu Pulcovi, při odstraňování škod, abychom zachovali tradici dostihového sportu ve městě a mohli se opět za rok sejít na dostizích v Mimoni. Takže oslavy Dne města se přesouvají na náměstí 1. máje a budou v sobotu 11. srpna Tato informace bude jistě rozvedena podrobněji na jiném místě Zpravodaje. A teď telegraficky. Konečně byly dokončeny práce na opravě chodníku v Nádražní ulici a byl položen asfaltový povrch na části cyklostezky od můstku přes Ploučnici podél jatek Váša. Byla zahájena poslední etapa výstavby sportovního areálu u školy pod Ralskem. V průběhu prázdnin bude dokončena rekonstrukce povrchu místní komunikace Jiráskovy ulice s křižovatkou u parčíku s Getsemanskou zahradou. To je na prázdniny vše. Přeji Vám krásné počasí, krásné zážitky a krásnou pohodu. Vraťte se odpočinutí a hlavně ve zdraví. Na shledanou v září. František Kaiser, starosta města Z obsahu Nový provozní tržní řád na nám. 1. máje Nejlepší žáci uplynulého školního roku Kdo obdrží Cenu města Mimoně za rok 2011? Kulturní kalendář na 3. čtvrtletí Dopravní změny, cyklobusy a turistické pozvánky Přihláška do soutěže Rozkvetlá okna a balkóny 2012

2 CO VÁS ZAJÍMÁ... Provozní řád tržního místa na nám. 1. máje Tržní místo: náměstí 1. máje - pozemek č Prodejní doba: březen až prosinec, denně od do hod Prodávající na tržišti: je každá osoba, která na tržišti prodává zboží tuzemského rázu nebo poskytuje služby a je starší 15 let. Vymezení prostoru: prostor pro stánky je vymezen v plánku. Vymezený prostor pro jeden stánek jsou tři metry na šíři. Je možné zabrat dvě i více tržních míst v případě, že bude volné. Přijede-li nový prodejce, je povinen ten, kdo zabírá dvě a více míst, místo uvolnit. Způsob prodeje: prodávající prodává zboží na tržišti ve vlastním prodejním zařízení, tj. zboží musí být nabízeno z pultů, ovoce, zelenina nebo květiny, (sazenice) z beden nebo z přepravek. Druh prodeje: sortiment: vejce, včelí produkty, ovoce i lesní plody, zelenina, jedlé houby, květiny, byliny, koření, sadba všeho druhu, rukodělné výrobky (např. z proutí, dřeva, keramiky, kovu a další). služby: broušení nožů a nůžek, čištění peří, zámečnické práce. Na tržišti je zakázáno: - používat automobil jako prodejní zařízení. Výjimkou je automobil na čištění peří, pekárna - prodávat sortiment, který není povolen Povinnosti prodejců: - označit prodejce (jméno, příjmení, bydliště) - označit prodejce podnikatele (jméno, příjmení, místo podnikání, IČ, jméno a příjmení osoby, která odpovídá za prodej zboží - označit původ a cenu zboží nebo služby - na místě doložit původ produktů, - označit potraviny stanoveným způsobem, označení domácí v názvu potraviny je nepřípustné, - neprodávat potraviny s prošlou dobou použitelnosti - po celou dobu prodeje chránit potraviny před přímým vlivem klimatických podmínek, - při prodeji dodržovat požadavky na osobní hygienu, mít čistý oděv - odpady co nejrychleji odstraňovat tak, aby nedocházelo k jejich hromadění a aby nepředstavovaly přímý ani nepřímý zdroj kontaminace - dodržovat jak další hygienické a veterinární předpisy, tak zákony o zemědělství, předpisy a směrnice Evropské unie, živnostenský zákon a další - ponechat uprostřed tržního místa dle plánku přístupovou cestu v šíři minimálně 3 m pro zákazníky - zajistit si odvoz odpadů Povinnosti provozovatelů tržního místa: - umožnit přístup ke zdroji pitné vody (veřejné WC, Malá ulice) - umožnit přístup na WC (veřejné WC, Malá ulice) - zveřejnit provozní řád v prostorech tržního místa Za tržní místo se poplatek nevybírá. Kontrolu nad dodržováním Provozního řádu tržního místa provádí Městská policie města Mimoň. V případě, že prodejce opakovaně porušuje Provozní řád, má městská policie oprávnění prodej tohoto prodejce v těchto prostorách nepovolit. Více na tel.: Rekonstrukce mostu II/ ve směru Mimoň - Česká Lípa V roce 2010 v důsledku přívalových dešťů při povodních došlo ke statickému narušení mostní konstrukce mostu na komunikaci II/268 na komunikaci od Mimoně na Českou Lípu za železničním viaduktem. Od této doby je na mostu snížena rychlost na 50 km/h. Investorem této akce je Liberecký kraj prostřednictvím Krajské správy silnic Libereckého kraje p.o. Zhotovitelskou firmou je firma FIRESTA Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Brno. V roce 2011 nechala KSSLK zpracovat projektovou dokumentaci rekonstrukce. Dle projektové dokumentace je navržena výstavba nového monolitického mostu včetně opěr a tento způsob rekonstrukce si vyžádá úplnou uzavírku komunikace II/268. Rekonstrukce mostu byla zahájena 1. června a u- končení stavby je plánováno na 30. září. Vlastní uzavírka by měla trvat 98 dní jak uvedeno v harmonogramu prací, který zhotovitelská firma předala při jednání s městem Mimoň. Jsou navrženy dvě objízdné trasy pro osobní dopravu a nákladní dopravu. Objízdná trasa pro osobní je navržena z Mimoně Hraničářskou ulicí na Pertoltice pod Ralskem, Velký Grunov, Kamenici, Zákupy. Objízdná trasa pro nákladní dopravu je po komunikacích II třídy a následně I třídy ve směru Doksy a Nový Bor. Uzavírkou jsou dotčeny linky č , , , , dopravce ČSAD Česká Lípa a.s. (celkem 55 spojů v pracovní den) a dvě zvláštní zaměstnanecké linky z Mimoně do České Lípy a z České Lípy přes Mimoň do Stráže pod Ralskem pro Johnson Controls dopravce MIRO bus s.r.o. Uzavírkou jsou dotčeny zastávky: Bohatice,,Na kopečku Bohatice Zákupy,Božíkov, žel.zast. Tyto zastávky nebudou obslouženy vybranými spoji mimo dopravní špičky, které pojedou níže uvedenou objízdnou trasou z důvodů nezbytných turnusových potřeb dopravce ČSAD Česká Lípa a.s. Spoje dotčených linek pojedou ve své stávající trase ve směru od Bohatic až k uzavřenému mostu, kde si cestující vystoupí a přejdou přes lávku pro pěší do prostoru křižovatky sil.č. II/268 a místní komunikace ul. Vrchlického za uzavřeným mostem, kde přesednou do návazného spoje, který pojede dále ve stávající trase. Vybrané spoje dotčených linek a spoje dvou zvláštních zaměstnaneckých linek pojedou v obousměrné objízdné trase ze zast. Mimoň,,aut.st. po sil.č. II/268 ul. Českolipská přes okružní křižovatku na Kozinově nám. po sil.č. II/270 ul. Lužická - sil.č. II/270 ul. Žitavská a po místní komuni-kací ul. Hraničářská (pouze ve směru tam) - sil.č. III/2708 přes Pertoltice p.ralskem do Brniště,Velkého Grunova - sil.č. III/26834 přes Zákupy, Kamenici - sil.č. II/268 na zastávku Zákupy nám. a dále ve své stávající trase Dopravce ČSAD Česká Lípa a.s. připravil ve spolupráci se společností KORID LK, spol. s r.o. objížďkové jízdní řády zohledňující zpoždění spojů dotčených linek oproti stávajícímu stavu. -2-

3 CO VÁS ZAJÍMÁ

4 Cena města Mimoně CO VÁS ZAJÍMÁ... Rada města i zastupitelstvo města rozhodli udělit ocenění za rok 2011 těmto lidem: Příjmení, jméno Důvod navržení kandidáta původ Bc. Jaroslava Tomanová Za realizaci prvního ročníku výstavy hub a jejich opakování již po 7 let. Bohatice Organizace dobrovolných programů především pro mládež. Josef Slavíček Za spolupráci při posuzování hub na zatím sedmi výstavách, vydání knihy Mimoň Putování za houbami Mimoňska. Günter Schreiber Za 40 let organizace družebního styku s městem Mimoň a ZŠ Mírová. Oelsnitz Překlady článků z českého tisku a jiných materiálů. Eva Skálová Za práci pro občany města nad rámec své práce. Za aktivní práci pro seniory Mimoň organizace setkání, programem a tvorbou tombol Ing. František Jungmann Za dlouhodobou sponzorskou činnost při Dnech města a Setkání podnikatelů Turnov se zástupci kraje. Miroslava Havelková Za dlouhodobou podporu mimoňských hasičů v rámci okresu ČL a pomoc Česká Lípa při zorganizování soutěže hasičů. Pavel Libra Za aktivní účast při budování druhé etapy úprav v areálu kostela sv. Petra a Mimoň Pavla a Kalvárie. David Janeček Za aktivní účast při úpravách v areálu kostela sv. Petra a Pavla v druhé etapě Mimoň a pomoc při výstupech na věž. Mons. Václav Malý Za výraznou propagaci městských akcí na veřejnosti a aktivní účast na Praha besedách se žáky mimoňského gymnázia Mgr. Zdeňka Cibulková Za významnou pomoc při přechodu části Odboru sociálních věcí pod Úřad Česká Lípa práce Anna Vašicová Dodatečně za aktivní organizaci finanční a materiální pomoc městu Mimoň při povodních v roce 2010 Louka nad Veličkou Ing. Bohumír Fíla Za aktivní pomoc při rozvoji města a zajišťování sponzoringu akcí města Plzeň Mgr. Petr Vodička Za dlouhodobou práci ve školství organizování akcí pro žáky Praktické Mimoň školy ve svém osobním volnu Ing. Alena Smrčková Za dlouhodobou práci na Odboru životního prostředí nad rámec povinností Mimoň vyplývajících z její funkce, za obětavou práci bez ohledu na osobní volno při povodních v roce 2010 Jan Šantora Za dlouhodobé vynikající výsledky při organizování a vedení vodních Mimoň skautů Šimon Marušiak Za vynikající výsledky při fotografické činnosti při tvorbě publikace Mimoň Uličník a propagace města v kalendáři gymnázia Ing. Jiří Šťastný Za seriál přednášek k vydání publikace Uličník a obětavou pomoc při Mimoň provozu muzea Eva Vlastníková Za dlouhodobou spolupráci při propagaci města Mimoň Česká Lípa Marie Ederová Za dlouhodobou práci pro SPOZ Mimoň Jiří Derfler Za obětavou pomoc při parkových úpravách v areálu kostela sv. Petra a Mimoň Pavla Pavel Mrlík Za záchranu života spolužáka po zásahu bleskem Mimoň Ing. Jan Douděra Za významnou pomoc při řešení dopravní situace v Mimoni Liberec Václav Snížek Za obětavou pomoc při záchraně městských památek Voděrádky Rudolf Steinfelder Za podíl při přípravách obnovy památek Mimoně, pomoc při obnovení Kümmersbruck Pašijových her v Mimoni, za iniciativu při sbližování Čechů a Němců, zejména rodáků Mimoně. Heinz Blobner Za podíl při přípravách obnovy památek Mimoně, pomoc při obnovení Vellmar Pašijových her v Mimoni, za iniciativu při sbližování Čechů a Němců, zejména rodáků Mimoně. Dipl. Ing. Pavel Hoffmann Za iniciativu sbližování Čechů a Němců a objasňování holocaustu zejména Reutlingen mezi mimoňskou mládeží.

5 Podmínky soutěže: - soutěže se může zúčastnit každý občan starší 15 let pečující o rozkvetlé okno či balkon na území města Mimoně (Mimoň, Vranov, Srní Potok) - přihlásit lze pouze rozkvetlé okno či balkon viditelné z místních komunikací a veřejných prostranství - soutěžící vyplní a odešle nebo osobně doručí přihlášku včetně fotografií na adresu: Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP MěÚ Mimoň, Mírová 120, Mimoň, ová adresa: - každý účastník může prezentovat svůj rozkvetlý balkon či okno na maximálně třech fotografiích - fotografie budou ve formátu 18x24cm v papírové podobě nebo v elektronické s rozlišením 300 Dpi - fotografie musí být pořízeny v roce na zadní straně fotografie bude tužkou uvedeno jméno, příjmení a pořadové číslo snímku dle přihlášky - do soutěže budou zařazeny fotografie rozkvetlých oken a balkonů doručené na výše uvedenou adresu nejdéle do do hodin - nevyžádané fotografie nebudou vraceny - přihlášky do soutěže jsou k dispozici v podatelně MěÚ Mimoň, na odboru výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP MěÚ Mimoň, v pokladně MK a.s. a ke stažení na webových stránkách města CO VÁS ZAJÍMÁ... Odbor zemědělství a ŽP MěÚ Mimoň, pod záštitou starosty města, vyhlašuje V. ročník soutěže Rozkvetlá okna a balkony 2012 Hodnocení, vyhlášení, předání a výše odměn: Hodnocení proběhne neveřejně, a to členy komise ve složení: Předseda komise: František Kaiser, starosta města Členové: Mgr. Bronislava Tvrzníková - tajemnice MěÚ Mimoň Naďa Buriánová - Zahradnictví Mijana s.r.o., Šárka Krousová - členka zastupitelstva města Ing. Helena Jakešová - vedoucí odboru kultury MěÚ Mimoň Bc. Jana Váňová - vedoucí finančního odboru MěÚ Mimoň Jaroslava Vítková, DiS. - referentka odboru výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP MěÚ Mimoň. Vyhlášení vítězů soutěže a slavnostní předání odměn se uskuteční v průběhu měsíce října 2012 v zasedací místnosti MěÚ Mimoň. Fotografie nejkrásnějších rozkvetlých oken a balkonů budou následně zveřejněny na webových stránkách města a v Mimoňském zpravodaji. Odměny stanovila Rada města Mimoň na svém zasedání usnesením č. R12/393 ze dne , a to ve výši : 1. místo : 3 000,-Kč 2. místo : 2 000,-Kč 3. místo : 1 000,-Kč věcné odměny v celkové hodnotě do Kč Jaroslava Vítková, DiS. referentka odboru výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP Přihláška do soutěže Rozkvetlá okna a balkony 2012 Číslo přihlášky (nevyplňujte) Jméno a příjmení soutěžícího:... Datum narození:... Bydliště:.... Telefon (mobil): Číslo fotografie Popis místa (adresa, případně poschodí domu zemědělství a ŽP MěÚ Mimoň Přihlášené fotografie: nezbytné pro následnou kontrolu pracovníky odboru Já, níže podepsaný(á), prohlašuji, že souhlasím s podmínkami soutěže a dávám svolení k bezplatnému užití mnou zaslaných fotografií pro potřeby Městského úřadu v Mimoni.... podpis (u osoby mladší 18 let podpis zákonného zástupce) -5-

6 CO VÁS ZAJÍMÁ... Nejlepší žáci ve školním roce 2011/2012 Nejlepší žák ZŠ a MŠ Pod Ralskem 2011/2012 Sabina Laušmanová po celou dobu školní docházky patřila k nejlepším žákům základní školy Pod Ralskem. Je to dívka nesmírně svědomitá, obětavá a disciplinovaná. Náročná je k sobě i k druhým, přesto se vyznačuje skromným vystupováním. Pro další studium si zvolila Gymnázium v České Lípě. Školu od 6. třídy velmi úspěšně reprezentovala v biologické a dějepisné olympiádě. Největšího úspěchu dosáhla v 8. ročníku, kdy postoupila do krajského kola biologické olympiády, kde se umístila na 7. místě. Její volný čas je naplněn mnoha zájmy. Zajímá se o péči o zvířata a o boj za jejich práva. Je dobrovolnicí ve společnosti Svoboda zvířat, kde aktivně propaguje boj proti testování na zvířatech. Vždy dokáže pomoci i svým spolužákům, kterým vždy ochotně pomohla i pomáhá s doučováním, ale ráda pomůže i všem v nouzi. Například posíláním dárcovských SMS, příspěvky pro děti v Africe atd. Mezi její další zájmy patří historie, ráda čte a zkouší skládat básničky. Zajímá se o anglický a francouzský jazyk. Kolektivem třídy byla a je velmi oblíbená. Nejlepší žák ZŠ a MŠ Mírová 2011/2012 Karina Korsak je oblíbená mezi svými spolužáky a zastupuje třídní kolektiv ve školním parlamentu. Dosahuje velmi dobrých výsledků ve studiu. Od pátého ročníku, kdy se stala žákyní naší školy, prospívala vždy s vyznamenáním. Je aktivní i v mimoškolské činnosti. Úspěšně pracuje v mediálním kroužku, kroužku vaření a odbíjené. Je velmi ochotná a vstřícná vůči všem žákům i pracovníkům školy. Aktivně se zapojuje do všech akcí školy. kroku. Velice ráda hraje na zobcovou flétnu. Její píle a nadšení ji v letošním roce přivedla až do celostátního kola národní soutěže ZUŠ v Kladně, kde si vyhrála se svojí flétničkou 2. místo. Ráda hraje také na klavír, skládá si vlastní písně a navštěvuje soubor Strážské píšťaly, kde s oblibou udává rytmus na bicí nástroje. Ráda poslouchá starou barokní hudbu, ale také moderní, nejoblíbenější kapelou je OneDirection. Karolína je velice všestranná - v základní škole se zapojuje do všech soutěží, ať hudebních, sportovních, nebo vědomostních. Záblibu našla v anglickém jazyce. Má hezký vztah ke zvířatům, nejraději má kočky, které jsou její zamilované a proto je také ráda maluje. Velice ráda sportuje, jezdí na kole a bruslích. Přejeme Karolíně, ať ji celý život provází dětská radost ze života, upřímnost a přátelství. Nejlepší žák ZŠ a MŠ Mírová - speciální třídy na Letné 2011/2012 Jakub Maštalíř nastoupil do školy se speciálními třídami na Letné v září roku 2009 do sedmého ročníku. Během tří let, kdy školu navštěvuje, se mu s pomocí učitelů a rodičů podařilo udělat velký kus práce, který se promítl jak do zlepšení prospěchu, tak i chování. V třídním kolektivu je Jakub oblíbený pro svoji komunikativnost a sdílnost. Je vždy ochotný pomoci ostatním. Pečlivě a svědomitě plní zadané úkoly, často je chválen za přímo vzorovou úpravu svých písemných projevů. V průběhu školní docházky celkem třikrát obdržel pochvalu ředitele školy za příkladné plnění školních povinností. V letošním školním roce se úspěšně zúčastnil celoškolní matematické soutěže a s maximálním možným počtem získaných bodů hladce zvítězil. I přesto, že sport není jeho doménou, reprezentoval úspěšně školu na sportovních hrách mládeže v lehkoatletickém čtyřboji a byl platným členem sportovního týmu. K jeho velkým zálibám patří výpočetní technika. Své dovednosti a schopnosti chce uplatnit na středním odborném učilišti ŠKODA v Mladé Boleslavi, kam v září nastoupí do učebního oboru automontážní práce. Nejlepší žák ZUŠ Václava Snítila 2011/2012 Karolína Burianová se narodila se což je v hvězdném horoskopu znamení berana, který je typický svoji energií, průbojností a tvrdohlavostí. Když se beran pro něco nadchne, tak by to chtěl umět nejlépe hned. Karolína se nadchla pro hudbu, která ji provází na každém Nejlepší žák Gymnázia Mimoň 2011/2012 Jiří Pavlů má trvale výborný prospěch s vyznamenáním během celého dosavadního studia (od primy po septimu). Množství úspěšných účastí v olympiádách a školních soutěžích v průběhu dosavadního studia v řadě různých předmětů. Vyniká především v oblasti matematiky, informatiky a fyziky, v budoucnu uvažuje o studiu na MATFYZ. Bez jeho trpělivého doučování by třída měla aktuálně o stupeň až dva horší výsledky v matematice, fyzice či informatice (zejména pak děvčata). Ostatně ne náhodou je nejlepším studentem čili vítězem v Libereckém kraji v rámci matematické soutěže KLOKAN Po celou délku studia měl minimální absenci, tu mu však letos bohužel pokazily vážnější zdravotní potíže a opakované hospitalizace. I přes tyto nesnáze si však s přehledem udržel vynikající studijní výsledky! Od primy aktivní člen školního pěveckého sboru, který tak drží nad vodou. Již v kvartě bez potíží moderoval Vánoční akademii, a, slovy pana Kuchaře, Jirka ostatně dodnes vyniká svérázně drsným smyslem pro humor. Zkrátka Jirka Pavlů je chytrý, pracovitý, slušný, poctivý, hodný, aktivní, oblíbený, poslušný, uctivý, dobrý, svědomitý a mimochodem umí také výborně péct, což prokázal o svých 18. narozeninách. -6-

7 Z jednání Rady města Mimoň Rada města Mimoň rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na nebytový prostor v objektu Letná 253 o celkové výmě- 2 ře 37,62 m s p. Z.F., bytem Mimoň. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od za účelem zřízení menší provozovny manikúra, pedikúra. Nájemné bude činit 400,- 2 Kč/m /rok. Rada města Mimoň rozhodla zveřejnit části nemovitostí v k.ú. Mimoň, pozemek parc.č. 1027, parc.č. 1081, 2 parc.č. 1082, o celkové výměře 128 m, na úřední desce ke směně/prodeji. Rada města Mimoň povoluje dle 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů výjimku počtu dětí ve třídách mateřské školy v Komenského ulici a ulici Letná, pro školní rok 2012/2013 při Základní škole a Mateřské škole Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace. Rada města Mimoň projednala protokol č.j. ČŠIL -344/12-L provedený Českou školní inspekcí dne 18. dubna 2012 u Základní školy a Mateřské školy Mimoň, Mírová 81, příspěvková organizace a bere na vědomí závěr inspekce, že nedostatky byly odstraněny. Rada města Mimoň schvaluje zápis nového oboru vzdělávání Speciální vzdělávání u Základní školy a Mateřské školy, Mírová 81, příspěvková organizace s maximální kapacitou 6 žáků s účinností k Rada města Mimoň schvaluje propozice V. ročníku soutěže Rozkvetlá okna a balkony 2012 včetně výše odměn a nákladů na občerstvení a ukládá vedoucímu odboru výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP MěÚ Mimoň zveřejnit materiál na webových stránkách města. Rada města Mimoň schvaluje zřízení nezpoplatněného tržního místa na pozemku p. č a vydává pro toto tržní místo provozní řád. Rada města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. R11 - navýšení příjmů a výdajů ,- Kč dle přílohy důvodové zprávy poskytnutí finančních prostředků Krajským úřadem Libereckého kraje Základní škole a Mateřské škole, Mírová 81, Mimoň, příspěvkové organizaci na rozvojový program. CO VÁS ZAJÍMÁ... Z jednání Zastupitelstva města Mimoň Zastupitelstvo města Mimoň neschvaluje směnu pozemků v k.ú. Mimoň parc.č. 3321, parc.č. 3322, parc.č. 3324, parc.č. 3325, parc.č. 3320, parc.č. 3442, parc.č. 3441, parc.č. 3421, za pozemky potřebné pro stavební akci Revitalizace nivy horní Ploučnice, ř. km 71,500 73,000, ve prospěch Povodí Ohře, s.p. Zastupitelstvo neschvaluje odkoupení pozemku v k.ú. Mimoň parc.č do vlastnictví města. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje odkoupení nemovitostí - pozemků v k.ú. Mimoň parc.č. 4654, parc.č , o celkové výměře 3723 m, za kupní cenu ve výši ,- Kč od K. Č., bytem Mimoň I, a ukládá starostovi města podepsat kupní smlouvu, která je přílohou usnesení. Zastupitelstvo města Mimoň vydává na základě 14 odst. 2 zák. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 84 odst. 2 písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Zastupitelstvo města Mimoň vydává na základě 10 písm. a) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R12 - navýšení příjmů a rezervy města o ,20 Kč poskytnutí finančních prostředků na projekt Rozvoj atraktivit cestovního ruchu v Mimoni dle přílohy důvodové zprávy. Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R13 - navýšení příjmů a výdajů o ,98 Kč dle přílohy důvodové zprávy poskytnutí finančních prostředků Státním fondem dopravní infrastruktury ČR městu Mimoň, v souvislosti s realizací akce Cyklostezka zámecký most Potoční ulice. Rada města Mimoň po projednání zápisu z konkursního řízení a v souladu s 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, jmenuje Mgr. Kristýnu Králíčkovou do funkce ředitelky Domu dětí a mládeže Vážka, Mimoň, příspěvková organizace, a to s účinností od na dobu určitou 6 let. Rada města Mimoň bere na vědomí urgenci na opravu chodníku před bytovým domem bytového družstva MI- MOSA ze dne a ukládá odboru rozvoje města informovat stěžovatele o stavu přípravy rekonstrukce chodníku v rámci záměru regenerace panelového sídliště. Rada města Mimoň schvaluje smlouvu Smlouva o spolupráci mezi lead partnerem městem Mimoň a projektovými partnery městem Osečná, Městem Žitava a Stadtverwaltung Zittau, Eigenbetrieb Forstwirtschaft und Kommunale Dienste v rámci projektu Atraktivní trvale řešení společně využívané turistické infrastruktury v Mikroregionu Podralsko a v Žitavských horách, a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. Rada města Mimoň odkládá projednání digitalizace kina z jednání rady města. Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. xx navýšení výdajů na zakoupení fotopastí pro účely městské a státní policie o 50 tis. Kč a snížení kapitálových výdajů o 50 tis. Kč na nákup podvalníku a motoru pro člun dle přílohy důvodové zprávy. Obecně závaznou vyhlášku o regulaci činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci. Výzva prodejcům, trhovcům a stánkařům Město Mimoň pořádá oslavy Dnů města Mimoně v sobotu 11. srpna Od do cca hod. plánován na náměstí 1. máje stánkový prodej i kulturní program. - Zájemci o prodejní místo se musí předem do 1. srpna nahlásit na - Po potvrzení zájmu ze strany pořadatele obdrží prodejce instrukce pro složení závazné zálohy 500 Kč na účet města. V případě, že se prodejce nedostaví, záloha propadá! 2 - Poplatek za stánek činí 40 Kč/m. - Není možnost napojení k el. proudu. - V případě hraček, oblečení a jiného spotřební zboží je možné přihlásit jen českou výrobu (žádné zboží z obvyklých tržnic)! Více na -7-

8 CO VÁS ZAJÍMÁ... Slavnostní otevření Hornicko-hutnického skanzenu v polském městě Leszczyna V rámci projektu Krajina vyhaslých sopek, který byl podpořen Evropskou unií z OPPPS ČR-PR mikroprojekty Euroregionu Nisa, pozval Zlotoryjský spolek hornických tradic 25 mimoňských občanů, aby se ve dnech května 2012, zúčastnili slavnostního otevření Skanzenu v Leszczyně. Toto slavnostní otevření skanzenu navazovalo na oslavy sv. Barborky, které se uskutečnily ve dnech 2. a , kterých se Mimoňští také účastnili. Celá slavnost byla zahájena průvodem od lesního amfiteátru ke skanzenu. Průvodu, který vedla hornická kapela, se účastnilo velké množství spolků v tradičních krojích a také naše výprava. Před branou skanzenu se průvod zastavil a po krátkém proslovu následovalo slavnostní otevření skanzenu, které stráž v dobových stejnokrojích doprovodila salvami z historických pušek. Poté začal pestrý kulturní program, který byl jak ve skanzenu, tak i v přilehlém Vzdělávací projekt Zvýšení kvality lidských zdrojů ve městě Mimoň úspěšně pokračuje amfiteátru, kde se představili umělci různých žánrů. Ve večerních hodinách jsme byli hosty slavnostního banketu, který byl doprovázen harmonikou, trubkou, zpěvem, tancem a končil v pozdních hodinách. Druhý den jsme se v konferenčním sále zúčastnili odborné konference na téma Po stopách zaniklých vulkánů, kde mimo polských přednášejících (Dr. Ing. Eufrozyna Piątek, Dr. Joanna Szczepankiewicz-Battek, Mgr. Marek Battek, Mgr. Edward Wiśniewski), jsem měla také prezentaci, kterou jsem zaměřila na naše blízké okolí Stopy lávy Liberecký kraj, turistické zajímavosti a přiblížila náš kraj z pohledu turistů. Všechny přednášky byly tlumočeny jak do polského, tak i českého jazyka. Po skončení konference reprezentoval naše město i mladý mimoňský umělec Jan Petr JENDA BAND, který v rámci svého téměř hodinového vystoupení zpíval a hrál na klávesy. Honza dal do svého vystoupení všechno a nenechal nic náhodě, proto zařadil i píseň od I. Mládka Jóžin z bažin, čímž si získal polské publikum zcela, a to ho pak odměnilo velkým potleskem. Naše výprava se nenechala zahanbit a vydatně Honzu doprovázela zpěvem a potleskem. Polští hostitelé, zejména pan Andrzej Kowalski a pan Mariusz Nocek, se po celý náš pobyt o nás vzorně starali, zajistili nám autobusovou dopravu z Mimoně do Zlotoryje a zpět firmou Pittner, která má perfektní služby a nedá se jí nic vytknout. Také pro nás zajistili ubytování, stravu, nádherné počasí, krásné zážitky a výbornou tlumočnici paní Markétu. Na památku na naše setkání jsme od našich hostitelů obdrželi triko s logem a rovněž i my jsme jim předali dárky, které jsme jim společně koupili. Našim hostitelům ještě jednou, jménem celé naší výpravy, děkuji. Já za sebe dále děkuji všem účastníkům, že byli velmi milí, přátelští a naše město perfektně reprezentovali. Hana Fuitová, správní odbor MěÚ Mimoň Praktickým dvoudenním seminářem zaměřeným na prohlubování managerských dovedností vedoucích zaměstnanců úřadů vstoupil vzdělávací projekt Zvýšení kvality lidských zdrojů ve městě Mimoň do své závěrečné třetiny. V pořadí druhý výjezdní seminář, jehož se tentokrát zúčastnilo 12 vedoucích zaměstnanců a jejich zástupců z MěÚ Mimoň a 23 z partnerských obcí, proběhl na přelomu měsíce května a června. Seminář byl věnovaný moderním metodám a stylům řízení, způsobům delegování kompetencí,využití komunikačních technik, problematice motivace zaměstnanců a v neposlední řadě metodám řízení a hodnocení kvality veřejné správy (metoda CAF - společný hodnotící rámec, BENCHMARKING - metoda dobré praxe, BALANCE SCORE-CARD - měření spokojenosti klienta, MÍSTNÍ AGENDA 21 apod.) Vzhledem k tomu, že jsme díky projektu měli výjimečnou příležitost pracovního setkání zástupců několika úřadů, byl program koncipován tak, aby vedle teoretické části semináře byl čas i na neformální výměnu zkušeností zaměstnanců 8 městských úřadů. K té vybrané místo pro bytování - Horní Lochov v samé blízkosti Prachovských skal přímo vybízelo. Uvedeným seminářem vstoupil projekt, jehož se dosud zúčastnilo více jak 80 zaměstnanců úřadů, členů MěPo a zastupitelů do své závěrečné třetiny. V současné době, v souladu s harmonogramem projektu, probíhá příprava posledních tematických bloků, kterými jsou bezpečnostní politika informačních systémů ve veřejné správě a základy projektové řízení. Velkého zájmu se také těší připravovaný dvoudenní workshop, který naváže na již proběhlý jednodenní seminář. Zaměřen bude na pracovněprávní problematiku ve veřejné správě a povede jej paní Mgr. Kristina Chrásková přednášejí pracovní právo na katedře Masarykovy univerzity v Brně. Mgr. B. Tvrzníková, tajemnice úřadu -8-

9 POSKYTUJEME PORADENSTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Sociální služby města Mimoň poskytují pravidelně bezplatnou, individuální základní poradenskou činnost pro seniory a osoby se zdravotním postižením, která se koná v Centru pro seniory (dolní sídliště). Poradenství probíhá 2 hodiny vždy od 8.00 hod. do hod. Rozpis poradenských dní: 18.7, 1.8, 15.8, 29.8, (středa). Data následujících porad budou vždy zveřejněna ve zpravodaji. Dodržujeme bezplatnost, individualizaci, diskrétnost SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA MIMOŇ, Pražská 273, Mimoň Tel: , sociální oddělení Uzavírky MŠ v Mimoni v době letních prázdnin MŠ Letná zavřeno MŠ Komenského zavřeno MŠ Eliášova zavřeno Narozené děti Eliška Bradlerová Mikuláš Barvíř Michal Hába Ondřej Vaněk Ella Wregerová Upozornění Upozorňujeme, že provoz Jídelny Prima na autobusovém nádraží v Mimoni je nepřerušen i přes uzavírku silnice vedoucí na Českou Lípu. V naší Jídelně denně vaříme až 10 druhů teplých jídel, polévky a denní menu. Nově zde můžete nakoupit čerstvé nezamrazované pečivo přímo z naší pece a to jak rohlíky a dalamánky, tak i několik druhů čerstvých koláčů naší výroby. Podle požadavku je možno zboží dovézt. Jídelnu můžete navštívit od pondělka do pátku v době od 6.00 do hodin. Ostatní včetně kontaktu na Poděkování Touto cestou velmi děkuji ředitelce DDM Vážka Mimoň Mgr. K. Králíčkové a K. Pobudové za vystoupení na Společenském večeru na zámku v Doksech. Vystoupení dětí z DDM Vážka bylo příjemným zpestřením tohoto večera. Za SOŠ a SOU Česká Lípa, pracoviště Doksy M. Smigová Poděkování 3, Chtěla bych touto cestou poděkovat všem zdravotním sestrám z terénní zdravotní služby Mimoň. Děkuji za vzornou péči, vlídná a povzbudivá slova a pomoc při zdolávání mých zdravotních potíží, a to po celé 4 měsíce, kdy mě sestřičky navštěvovaly. Velice si vážím jejich náročné a obětavé práce. Ještě jednou dík. Heda Gregorová, Mimoň OZNÁMENÍ Rozpis stomatologické pohotovostní služby na českolipském okrese Ordinační hodiny červenec - srpen 2012 soboty, neděle, svátky od hod. čtvrtek 5.7. MUDr. Natália Naboišenko Moskevská 671, Česká Lípa, tel pátek 6.7. MUDr. Natália Naboišenko Moskevská 671, Česká Lípa, tel sobota 7.7. MUDr. Karel Hájek Moskevská 671, Česká Lípa, tel neděle 8.7. MUDr. Karel Hájek Moskevská 671, Česká Lípa, tel sobota MUDr. Pavel Hříbal Revoluční 164, Stráž pod Ral., tel neděle MUDr. Vladimíra Černá Osvobození 446, Kamenický Šenov, tel sobota MUDr. Jitka Makovičková Havlíčkova 443, Česká Lípa, tel neděle MUDr. Marina Taranová Tovární Vrch 78, Doksy, tel sobota MUDr. Rudolf Daum Smetanova 372, Nový Bor, tel neděle MUDr. Milena Horáčková Mariánská 845, Česká Lípa, tel sobota 4.8. MUDr. Jitka Makovičková Havlíčkova 443, Česká Lípa, tel neděle 5.8. MUDr. Jitka Červenková Náměstí Svobody 250, Zákupy, tel: sobota MUDr. Pavla Antošová Bendlova 2236, Česká Lípa, tel neděle MUDr. Miroslav Kopřiva ulice 28. října 2707, Česká Lípa, tel sobota MUDr. Marie Murswieková Bulharská 844, Česká Lípa, tel neděle MUDr. Miroslav Kopřiva ulice 28. října 2707, Česká Lípa, tel sobota MUDr. Naděžda Motlíková Eliášová 1545/9, Česká Lípa, tel neděle MUDr. Přemysl Černý Osvobození 446, Kamenický Šenov, tel sobota 1.9. MUDr. Pavla Vránová Čs. Armády 1566, Česká Lípa, tel neděle 2.9. MUDr. Eva Jiřinská Havlíčkova 443, Česká Lípa, tel

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 13. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 28.05.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.04.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD "Plavy,,žel.st."

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD Plavy,,žel.st. Stávka v dopravě Upozorňujeme cestující, že z důvodu stávky vyhlášené dopravními odborovými organizacemi na čtvrtek 16. 6. 2011 od 00.00 do 24.00 hodin pravděpodobně dojde k úplnému zastavení dopravy.

Více

Letní turistické autobusy Český ráj 2015

Letní turistické autobusy Český ráj 2015 Letní turistické autobusy Český ráj 2015 Závěrečná zpráva Podklady poskytli: Zpracovatel: Ing. Jaroslav Semler BusLine a.s. Ing. Adam Pospíšil Dopravní podnik Kněžmost Kn žmost s.r.o. Jarmila Lásková Soldátová

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Městské služby Písek s.r.o V Písku dne 22.1.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.3. 2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Provozní řád tržnice Bakaláře NÁVRH USNESENÍ Rada města 1. Provozní řád tržnice

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu Výroční zpráva KDK SKIP Libereckého kraje za rok 2015 Z P R A C O VA L A E VA K O R D O V Á, P Ř E D S E

Více

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování M Ě S T O P Ř Í B R A M Nařízení města č. 19/2003 ze dne 10.11.2003 Tržní řád Rada města Příbram se na svém zasedání dne 10.11.2003 usnesla v souladu s ustanovením 11 a 102 odst. 2 písmeno d) zákona č.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

1) ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

1) ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 V Liberci dne 5.12 2016 ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 12/2016 Novoborsko: SEZNAM ZMĚN PLATNÝCH OD NEDĚLE 11.

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 15.12.2013 - Českolipsko a Novoborsko 1) železniční doprava

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 15.12.2013 - Českolipsko a Novoborsko 1) železniční doprava KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 15.12.2013 - Českolipsko a Novoborsko 1) železniční doprava V Liberci dne 2.12.

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 22. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.09.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

NÁKLAD + ČTENOST: JAK SE NOVINY DOSTÁVAJÍ KE ČTENÁŘŮM?

NÁKLAD + ČTENOST: JAK SE NOVINY DOSTÁVAJÍ KE ČTENÁŘŮM? Noviny ČESKÝ RÁJ V AKCI každý měsíc prezentují významné události, akce, nabídky a subjekty poskytující nejrůznější služby. Čtenářům přináší inspiraci kam vyrazit za kulturou, jak strávit volný čas, kde

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 R 55/15 R 56/15 Přehled plnění usnesení rady města souhlasí s prodloužením termínů splnění usnesení rady města č. R 93/14 ze dne 3. 2. 2014, R 244/14

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

Přehled podpořených subjektů Program podpory školního sportu a tělovýchovy

Přehled podpořených subjektů Program podpory školního sportu a tělovýchovy Přehled podpořených subjektů Program podpory školního sportu a Žadatel IČ Název projektu Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800, příspěvková 70694982 Sportovní vybavení na ZŠ Pelechovská Výše přidělené

Více

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o přípravě a postupu realizace rekonstrukce mostu přes Jizeru (ev.č. 282-017).

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o přípravě a postupu realizace rekonstrukce mostu přes Jizeru (ev.č. 282-017). Jednání Zastupitelstva města Železný Brod dne: 16.3.2015 Věc: Rekonstrukce mostu Předkládá: Mgr. František Lufinka - starosta Zpracoval: Ing. Daniel Mach Odbor ÚPaRR Žadatel: Projednáno: Předpokládaná

Více

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Stanislav Tlášek a Jaroslav Louda.

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Stanislav Tlášek a Jaroslav Louda. ZÁPIS z veřejného 73. zasedání (4/2009) DSO Mikroregionu Český ráj konaného dne 13.11.2009 v Obci Hnanice, okr, Znojmo Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne 29. 6. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 2242 /2015 Počet listů dokumentu: 6 Usnesení RM č. 352/2015 Rada města Jablonné

Více

40. výročí školy. Pěvecká soutěž

40. výročí školy. Pěvecká soutěž 40. výročí školy 4. 10. 2014 se u příležitosti 40. výročí založení školy uskutečnilo setkání současných i bývalých zaměstnanců s vedením školy a města. V rámci oslav proběhl den otevřených dveří, kdy mohli

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČUS V NÁCHODĚ PROPOZICE HRONOV NÁCHOD. OS ČUS Náchod ve spolupráci s KVT Náchod

OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČUS V NÁCHODĚ PROPOZICE HRONOV NÁCHOD. OS ČUS Náchod ve spolupráci s KVT Náchod OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČUS V NÁCHODĚ PROPOZICE jubilejního 60. ročníku silničního běhu HRONOV NÁCHOD POŘADATEL : Okresní sdružení ČUS v Náchodě pod záštitou měst Náchod a Hronov a městyse Velké Poříčí TECH.

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 7. dubnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 OBSAH: I. Základní charakteristika II. Realizované aktivity a) Projekty z evropských fondů b) Ostatní granty a dotace c) Prezentace pro veřejnost d) Spolupráce se subjekty cestovního

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.10.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Požární ochrana očima dětí pro rok 2013

Požární ochrana očima dětí pro rok 2013 Kancelář Sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS pro soutěž Požární ochrana očima dětí pro rok 2013 a) vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Soutěže se

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni Jiřina Bobková a Jaroslav Louda.

Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni Jiřina Bobková a Jaroslav Louda. ZÁPIS z veřejného 90. zasedání (5/2012) Mikroregionu Český ráj konaného dne 4.10.2012 v obci Libošovice, v hotelu Český ráj Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS pro soutěž Požární ochrana očima dětí 2014

Metodický pokyn starosty SH ČMS pro soutěž Požární ochrana očima dětí 2014 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář Sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS pro soutěž Požární ochrana očima dětí 2014 a) vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech,

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ z 9. zasedání mimořádné Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 8.2010 od 15:00 hodin v zasedací

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ ze 16. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13.06.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva konaného dne 26. 02. 2013 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva konaného dne 29. 1. 2013, určení zapisovatelky 2.

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 19. května 2016 od 16:30 hodin v zasedací místnosti

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 26. 1. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015 M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u Nařízení č. 1/2015 města Bakov nad Jizerou kterým se vydává Tržní řád ve znění nařízení č. 2/2015 Rada města Bakov nad Jizerou se na svém zasedání dne 29. 6. 2015

Více

Nařízení rady města Slatiňany. číslo 2/2013 ze dne 12.8.2013 kterým se vydává. Tržní řád

Nařízení rady města Slatiňany. číslo 2/2013 ze dne 12.8.2013 kterým se vydává. Tržní řád Nařízení rady města Slatiňany číslo 2/2013 ze dne 12.8.2013 kterým se vydává Tržní řád Rada města Slatiňany se na svém zasedání dne 12.srpna 2013 usnesla vydat, na základě zmocnění v ustanovení 18 odstavec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 02.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0253/RM15/2014 Slavnosti pětilisté růže 2014 - zábor veřejného

Více

Mesto Mimon USNESENÍ. z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29.4.2009 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ MimoD

Mesto Mimon USNESENÍ. z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29.4.2009 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ MimoD Mesto Mimon Mírová 20 7 2, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz. a 87805 00, ~ 878050 USNESENÍ R09/293 z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29..2009 v zasedací místnosti c. MeÚ

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

1) ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

1) ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 V Liberci dne 28.11 2016 ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 12/2016 Českolipsko: SEZNAM ZMĚN PLATNÝCH OD NEDĚLE 11.

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

Obec Heřmanice Heřmanice 2, Frýdlant. Zápis č. 5/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne

Obec Heřmanice Heřmanice 2, Frýdlant. Zápis č. 5/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne Obec Heřmanice Heřmanice 2, 464 01 Frýdlant Zápis č. 5/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne 30. 9. 2015 Přítomní členové OZ: Vladimír Stříbrný, Iva Andrová, Taťána Maršounová, Roman Šimek, Karel Štěpán,

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 22.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Ing. Jaroslav Semler BusLine a.s. Luděk Láska, Vyskeř 101 Ing. Adam Pospíšil Dopravní podnik Kněžmost s.r.o. 512 64 Vyskeř Jarmila Lásková Soldátová

Ing. Jaroslav Semler BusLine a.s. Luděk Láska, Vyskeř 101 Ing. Adam Pospíšil Dopravní podnik Kněžmost s.r.o. 512 64 Vyskeř Jarmila Lásková Soldátová Podklady poskytli: Zpracovatel: Ing. Jaroslav Semler BusLine a.s. Luděk Láska, Vyskeř 101 Ing. Adam Pospíšil Dopravní podnik Kněžmost s.r.o. 512 64 Vyskeř Jarmila Lásková Soldátová IČ: 428 99 818 Obsah

Více

ČÁST LITERÁRNÍ: poř. kategorie určeno pro. I. L 1 žáci ročníku ZŠ

ČÁST LITERÁRNÍ: poř. kategorie určeno pro. I. L 1 žáci ročníku ZŠ Metodický pokyn pro soutěž Požární ochrana očima dětí pro rok 2008 (soutěž je zařazena do Souboru pedagogicko - organizačních informací MŠMT ČR, skupina C) a) vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.03.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Město Chodov NAŘÍZENÍ MĚSTA CHODOVA. č. 2/2013. Tržní řád

Město Chodov NAŘÍZENÍ MĚSTA CHODOVA. č. 2/2013. Tržní řád Město Chodov NAŘÍZENÍ MĚSTA CHODOVA č. 2/2013 Tržní řád Rada města Chodova se na svém zasedání dne 18.7.2013 usnesením č. 15R-246-2013 usnesla vydat na základě 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM. Nařízení města Bystřice pod Hostýnem č. 1/2015, kterým se vydává. Článek 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM. Nařízení města Bystřice pod Hostýnem č. 1/2015, kterým se vydává. Článek 1 Úvodní ustanovení MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Nařízení města Bystřice pod Hostýnem č. 1/2015, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada města Bystřice pod Hostýnem na základě zmocnění uvedeného v ustanovení 18 odst. 1 a 3 zákona

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2. Sp Osobní vlaky

KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2. Sp Osobní vlaky V Liberci dne 2. 11. 2017 ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 10. PROSINCE 2017 Českolipsko Železniční doprava: L2 Liberec Česká Lípa Benešov n. Ploučnicí ( Děčín) Trať 06 Sp 17 6602 První ranní spěšný vlak z Děčína

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná.

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.6/2012 konaného dne 26.3. 2012 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Ondrej

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více