298 Vydává město Mimoň Měsíčník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "298 Vydává město Mimoň Měsíčník"

Transkript

1 298 Vydává město Mimoň Měsíčník 7,- Kč OKÉNKO STAROSTY A jsou tady. Žáčky vymodlené prázdniny a pracujícími občany vyhlížené a zasloužené dovolené. Čas jakoby se shlédl v závodění a tak na dovolených už raději kupujte vánoční dárky. Ale teď bez legrace. Čas opravdu utíká neskutečně rychle a doufám, že v prázdninových měsících, alespoň trošku zpomalí a Vy všichni si je budete moct užít podle svých představ. Mrzí mě, že prázdninové Okénko musím začít smutnou zprávou. Letos nebudou dostihy. A zasloužili se o to zloději a vandalové, kteří poničili a rozkradli závažnou část tribuny v dostihovém areálu. Bylo ukradeno 1,5 tuny oceli čímž vznikla škoda přes ,- korun. Ale závažnější je skutečnost, že tímto zásahem byla narušena statika celé tribuny. Rozsah škod je tak velký, že jejich odstranění nebylo možné stihnout napravit do termínu dostihů, který již byl pevně stanoven. A to jak časově, tak finančně. Budeme se snažit být nápomocni majiteli dostihového areálu, panu Pulcovi, při odstraňování škod, abychom zachovali tradici dostihového sportu ve městě a mohli se opět za rok sejít na dostizích v Mimoni. Takže oslavy Dne města se přesouvají na náměstí 1. máje a budou v sobotu 11. srpna Tato informace bude jistě rozvedena podrobněji na jiném místě Zpravodaje. A teď telegraficky. Konečně byly dokončeny práce na opravě chodníku v Nádražní ulici a byl položen asfaltový povrch na části cyklostezky od můstku přes Ploučnici podél jatek Váša. Byla zahájena poslední etapa výstavby sportovního areálu u školy pod Ralskem. V průběhu prázdnin bude dokončena rekonstrukce povrchu místní komunikace Jiráskovy ulice s křižovatkou u parčíku s Getsemanskou zahradou. To je na prázdniny vše. Přeji Vám krásné počasí, krásné zážitky a krásnou pohodu. Vraťte se odpočinutí a hlavně ve zdraví. Na shledanou v září. František Kaiser, starosta města Z obsahu Nový provozní tržní řád na nám. 1. máje Nejlepší žáci uplynulého školního roku Kdo obdrží Cenu města Mimoně za rok 2011? Kulturní kalendář na 3. čtvrtletí Dopravní změny, cyklobusy a turistické pozvánky Přihláška do soutěže Rozkvetlá okna a balkóny 2012

2 CO VÁS ZAJÍMÁ... Provozní řád tržního místa na nám. 1. máje Tržní místo: náměstí 1. máje - pozemek č Prodejní doba: březen až prosinec, denně od do hod Prodávající na tržišti: je každá osoba, která na tržišti prodává zboží tuzemského rázu nebo poskytuje služby a je starší 15 let. Vymezení prostoru: prostor pro stánky je vymezen v plánku. Vymezený prostor pro jeden stánek jsou tři metry na šíři. Je možné zabrat dvě i více tržních míst v případě, že bude volné. Přijede-li nový prodejce, je povinen ten, kdo zabírá dvě a více míst, místo uvolnit. Způsob prodeje: prodávající prodává zboží na tržišti ve vlastním prodejním zařízení, tj. zboží musí být nabízeno z pultů, ovoce, zelenina nebo květiny, (sazenice) z beden nebo z přepravek. Druh prodeje: sortiment: vejce, včelí produkty, ovoce i lesní plody, zelenina, jedlé houby, květiny, byliny, koření, sadba všeho druhu, rukodělné výrobky (např. z proutí, dřeva, keramiky, kovu a další). služby: broušení nožů a nůžek, čištění peří, zámečnické práce. Na tržišti je zakázáno: - používat automobil jako prodejní zařízení. Výjimkou je automobil na čištění peří, pekárna - prodávat sortiment, který není povolen Povinnosti prodejců: - označit prodejce (jméno, příjmení, bydliště) - označit prodejce podnikatele (jméno, příjmení, místo podnikání, IČ, jméno a příjmení osoby, která odpovídá za prodej zboží - označit původ a cenu zboží nebo služby - na místě doložit původ produktů, - označit potraviny stanoveným způsobem, označení domácí v názvu potraviny je nepřípustné, - neprodávat potraviny s prošlou dobou použitelnosti - po celou dobu prodeje chránit potraviny před přímým vlivem klimatických podmínek, - při prodeji dodržovat požadavky na osobní hygienu, mít čistý oděv - odpady co nejrychleji odstraňovat tak, aby nedocházelo k jejich hromadění a aby nepředstavovaly přímý ani nepřímý zdroj kontaminace - dodržovat jak další hygienické a veterinární předpisy, tak zákony o zemědělství, předpisy a směrnice Evropské unie, živnostenský zákon a další - ponechat uprostřed tržního místa dle plánku přístupovou cestu v šíři minimálně 3 m pro zákazníky - zajistit si odvoz odpadů Povinnosti provozovatelů tržního místa: - umožnit přístup ke zdroji pitné vody (veřejné WC, Malá ulice) - umožnit přístup na WC (veřejné WC, Malá ulice) - zveřejnit provozní řád v prostorech tržního místa Za tržní místo se poplatek nevybírá. Kontrolu nad dodržováním Provozního řádu tržního místa provádí Městská policie města Mimoň. V případě, že prodejce opakovaně porušuje Provozní řád, má městská policie oprávnění prodej tohoto prodejce v těchto prostorách nepovolit. Více na tel.: Rekonstrukce mostu II/ ve směru Mimoň - Česká Lípa V roce 2010 v důsledku přívalových dešťů při povodních došlo ke statickému narušení mostní konstrukce mostu na komunikaci II/268 na komunikaci od Mimoně na Českou Lípu za železničním viaduktem. Od této doby je na mostu snížena rychlost na 50 km/h. Investorem této akce je Liberecký kraj prostřednictvím Krajské správy silnic Libereckého kraje p.o. Zhotovitelskou firmou je firma FIRESTA Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Brno. V roce 2011 nechala KSSLK zpracovat projektovou dokumentaci rekonstrukce. Dle projektové dokumentace je navržena výstavba nového monolitického mostu včetně opěr a tento způsob rekonstrukce si vyžádá úplnou uzavírku komunikace II/268. Rekonstrukce mostu byla zahájena 1. června a u- končení stavby je plánováno na 30. září. Vlastní uzavírka by měla trvat 98 dní jak uvedeno v harmonogramu prací, který zhotovitelská firma předala při jednání s městem Mimoň. Jsou navrženy dvě objízdné trasy pro osobní dopravu a nákladní dopravu. Objízdná trasa pro osobní je navržena z Mimoně Hraničářskou ulicí na Pertoltice pod Ralskem, Velký Grunov, Kamenici, Zákupy. Objízdná trasa pro nákladní dopravu je po komunikacích II třídy a následně I třídy ve směru Doksy a Nový Bor. Uzavírkou jsou dotčeny linky č , , , , dopravce ČSAD Česká Lípa a.s. (celkem 55 spojů v pracovní den) a dvě zvláštní zaměstnanecké linky z Mimoně do České Lípy a z České Lípy přes Mimoň do Stráže pod Ralskem pro Johnson Controls dopravce MIRO bus s.r.o. Uzavírkou jsou dotčeny zastávky: Bohatice,,Na kopečku Bohatice Zákupy,Božíkov, žel.zast. Tyto zastávky nebudou obslouženy vybranými spoji mimo dopravní špičky, které pojedou níže uvedenou objízdnou trasou z důvodů nezbytných turnusových potřeb dopravce ČSAD Česká Lípa a.s. Spoje dotčených linek pojedou ve své stávající trase ve směru od Bohatic až k uzavřenému mostu, kde si cestující vystoupí a přejdou přes lávku pro pěší do prostoru křižovatky sil.č. II/268 a místní komunikace ul. Vrchlického za uzavřeným mostem, kde přesednou do návazného spoje, který pojede dále ve stávající trase. Vybrané spoje dotčených linek a spoje dvou zvláštních zaměstnaneckých linek pojedou v obousměrné objízdné trase ze zast. Mimoň,,aut.st. po sil.č. II/268 ul. Českolipská přes okružní křižovatku na Kozinově nám. po sil.č. II/270 ul. Lužická - sil.č. II/270 ul. Žitavská a po místní komuni-kací ul. Hraničářská (pouze ve směru tam) - sil.č. III/2708 přes Pertoltice p.ralskem do Brniště,Velkého Grunova - sil.č. III/26834 přes Zákupy, Kamenici - sil.č. II/268 na zastávku Zákupy nám. a dále ve své stávající trase Dopravce ČSAD Česká Lípa a.s. připravil ve spolupráci se společností KORID LK, spol. s r.o. objížďkové jízdní řády zohledňující zpoždění spojů dotčených linek oproti stávajícímu stavu. -2-

3 CO VÁS ZAJÍMÁ

4 Cena města Mimoně CO VÁS ZAJÍMÁ... Rada města i zastupitelstvo města rozhodli udělit ocenění za rok 2011 těmto lidem: Příjmení, jméno Důvod navržení kandidáta původ Bc. Jaroslava Tomanová Za realizaci prvního ročníku výstavy hub a jejich opakování již po 7 let. Bohatice Organizace dobrovolných programů především pro mládež. Josef Slavíček Za spolupráci při posuzování hub na zatím sedmi výstavách, vydání knihy Mimoň Putování za houbami Mimoňska. Günter Schreiber Za 40 let organizace družebního styku s městem Mimoň a ZŠ Mírová. Oelsnitz Překlady článků z českého tisku a jiných materiálů. Eva Skálová Za práci pro občany města nad rámec své práce. Za aktivní práci pro seniory Mimoň organizace setkání, programem a tvorbou tombol Ing. František Jungmann Za dlouhodobou sponzorskou činnost při Dnech města a Setkání podnikatelů Turnov se zástupci kraje. Miroslava Havelková Za dlouhodobou podporu mimoňských hasičů v rámci okresu ČL a pomoc Česká Lípa při zorganizování soutěže hasičů. Pavel Libra Za aktivní účast při budování druhé etapy úprav v areálu kostela sv. Petra a Mimoň Pavla a Kalvárie. David Janeček Za aktivní účast při úpravách v areálu kostela sv. Petra a Pavla v druhé etapě Mimoň a pomoc při výstupech na věž. Mons. Václav Malý Za výraznou propagaci městských akcí na veřejnosti a aktivní účast na Praha besedách se žáky mimoňského gymnázia Mgr. Zdeňka Cibulková Za významnou pomoc při přechodu části Odboru sociálních věcí pod Úřad Česká Lípa práce Anna Vašicová Dodatečně za aktivní organizaci finanční a materiální pomoc městu Mimoň při povodních v roce 2010 Louka nad Veličkou Ing. Bohumír Fíla Za aktivní pomoc při rozvoji města a zajišťování sponzoringu akcí města Plzeň Mgr. Petr Vodička Za dlouhodobou práci ve školství organizování akcí pro žáky Praktické Mimoň školy ve svém osobním volnu Ing. Alena Smrčková Za dlouhodobou práci na Odboru životního prostředí nad rámec povinností Mimoň vyplývajících z její funkce, za obětavou práci bez ohledu na osobní volno při povodních v roce 2010 Jan Šantora Za dlouhodobé vynikající výsledky při organizování a vedení vodních Mimoň skautů Šimon Marušiak Za vynikající výsledky při fotografické činnosti při tvorbě publikace Mimoň Uličník a propagace města v kalendáři gymnázia Ing. Jiří Šťastný Za seriál přednášek k vydání publikace Uličník a obětavou pomoc při Mimoň provozu muzea Eva Vlastníková Za dlouhodobou spolupráci při propagaci města Mimoň Česká Lípa Marie Ederová Za dlouhodobou práci pro SPOZ Mimoň Jiří Derfler Za obětavou pomoc při parkových úpravách v areálu kostela sv. Petra a Mimoň Pavla Pavel Mrlík Za záchranu života spolužáka po zásahu bleskem Mimoň Ing. Jan Douděra Za významnou pomoc při řešení dopravní situace v Mimoni Liberec Václav Snížek Za obětavou pomoc při záchraně městských památek Voděrádky Rudolf Steinfelder Za podíl při přípravách obnovy památek Mimoně, pomoc při obnovení Kümmersbruck Pašijových her v Mimoni, za iniciativu při sbližování Čechů a Němců, zejména rodáků Mimoně. Heinz Blobner Za podíl při přípravách obnovy památek Mimoně, pomoc při obnovení Vellmar Pašijových her v Mimoni, za iniciativu při sbližování Čechů a Němců, zejména rodáků Mimoně. Dipl. Ing. Pavel Hoffmann Za iniciativu sbližování Čechů a Němců a objasňování holocaustu zejména Reutlingen mezi mimoňskou mládeží.

5 Podmínky soutěže: - soutěže se může zúčastnit každý občan starší 15 let pečující o rozkvetlé okno či balkon na území města Mimoně (Mimoň, Vranov, Srní Potok) - přihlásit lze pouze rozkvetlé okno či balkon viditelné z místních komunikací a veřejných prostranství - soutěžící vyplní a odešle nebo osobně doručí přihlášku včetně fotografií na adresu: Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP MěÚ Mimoň, Mírová 120, Mimoň, ová adresa: - každý účastník může prezentovat svůj rozkvetlý balkon či okno na maximálně třech fotografiích - fotografie budou ve formátu 18x24cm v papírové podobě nebo v elektronické s rozlišením 300 Dpi - fotografie musí být pořízeny v roce na zadní straně fotografie bude tužkou uvedeno jméno, příjmení a pořadové číslo snímku dle přihlášky - do soutěže budou zařazeny fotografie rozkvetlých oken a balkonů doručené na výše uvedenou adresu nejdéle do do hodin - nevyžádané fotografie nebudou vraceny - přihlášky do soutěže jsou k dispozici v podatelně MěÚ Mimoň, na odboru výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP MěÚ Mimoň, v pokladně MK a.s. a ke stažení na webových stránkách města CO VÁS ZAJÍMÁ... Odbor zemědělství a ŽP MěÚ Mimoň, pod záštitou starosty města, vyhlašuje V. ročník soutěže Rozkvetlá okna a balkony 2012 Hodnocení, vyhlášení, předání a výše odměn: Hodnocení proběhne neveřejně, a to členy komise ve složení: Předseda komise: František Kaiser, starosta města Členové: Mgr. Bronislava Tvrzníková - tajemnice MěÚ Mimoň Naďa Buriánová - Zahradnictví Mijana s.r.o., Šárka Krousová - členka zastupitelstva města Ing. Helena Jakešová - vedoucí odboru kultury MěÚ Mimoň Bc. Jana Váňová - vedoucí finančního odboru MěÚ Mimoň Jaroslava Vítková, DiS. - referentka odboru výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP MěÚ Mimoň. Vyhlášení vítězů soutěže a slavnostní předání odměn se uskuteční v průběhu měsíce října 2012 v zasedací místnosti MěÚ Mimoň. Fotografie nejkrásnějších rozkvetlých oken a balkonů budou následně zveřejněny na webových stránkách města a v Mimoňském zpravodaji. Odměny stanovila Rada města Mimoň na svém zasedání usnesením č. R12/393 ze dne , a to ve výši : 1. místo : 3 000,-Kč 2. místo : 2 000,-Kč 3. místo : 1 000,-Kč věcné odměny v celkové hodnotě do Kč Jaroslava Vítková, DiS. referentka odboru výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP Přihláška do soutěže Rozkvetlá okna a balkony 2012 Číslo přihlášky (nevyplňujte) Jméno a příjmení soutěžícího:... Datum narození:... Bydliště:.... Telefon (mobil): Číslo fotografie Popis místa (adresa, případně poschodí domu zemědělství a ŽP MěÚ Mimoň Přihlášené fotografie: nezbytné pro následnou kontrolu pracovníky odboru Já, níže podepsaný(á), prohlašuji, že souhlasím s podmínkami soutěže a dávám svolení k bezplatnému užití mnou zaslaných fotografií pro potřeby Městského úřadu v Mimoni.... podpis (u osoby mladší 18 let podpis zákonného zástupce) -5-

6 CO VÁS ZAJÍMÁ... Nejlepší žáci ve školním roce 2011/2012 Nejlepší žák ZŠ a MŠ Pod Ralskem 2011/2012 Sabina Laušmanová po celou dobu školní docházky patřila k nejlepším žákům základní školy Pod Ralskem. Je to dívka nesmírně svědomitá, obětavá a disciplinovaná. Náročná je k sobě i k druhým, přesto se vyznačuje skromným vystupováním. Pro další studium si zvolila Gymnázium v České Lípě. Školu od 6. třídy velmi úspěšně reprezentovala v biologické a dějepisné olympiádě. Největšího úspěchu dosáhla v 8. ročníku, kdy postoupila do krajského kola biologické olympiády, kde se umístila na 7. místě. Její volný čas je naplněn mnoha zájmy. Zajímá se o péči o zvířata a o boj za jejich práva. Je dobrovolnicí ve společnosti Svoboda zvířat, kde aktivně propaguje boj proti testování na zvířatech. Vždy dokáže pomoci i svým spolužákům, kterým vždy ochotně pomohla i pomáhá s doučováním, ale ráda pomůže i všem v nouzi. Například posíláním dárcovských SMS, příspěvky pro děti v Africe atd. Mezi její další zájmy patří historie, ráda čte a zkouší skládat básničky. Zajímá se o anglický a francouzský jazyk. Kolektivem třídy byla a je velmi oblíbená. Nejlepší žák ZŠ a MŠ Mírová 2011/2012 Karina Korsak je oblíbená mezi svými spolužáky a zastupuje třídní kolektiv ve školním parlamentu. Dosahuje velmi dobrých výsledků ve studiu. Od pátého ročníku, kdy se stala žákyní naší školy, prospívala vždy s vyznamenáním. Je aktivní i v mimoškolské činnosti. Úspěšně pracuje v mediálním kroužku, kroužku vaření a odbíjené. Je velmi ochotná a vstřícná vůči všem žákům i pracovníkům školy. Aktivně se zapojuje do všech akcí školy. kroku. Velice ráda hraje na zobcovou flétnu. Její píle a nadšení ji v letošním roce přivedla až do celostátního kola národní soutěže ZUŠ v Kladně, kde si vyhrála se svojí flétničkou 2. místo. Ráda hraje také na klavír, skládá si vlastní písně a navštěvuje soubor Strážské píšťaly, kde s oblibou udává rytmus na bicí nástroje. Ráda poslouchá starou barokní hudbu, ale také moderní, nejoblíbenější kapelou je OneDirection. Karolína je velice všestranná - v základní škole se zapojuje do všech soutěží, ať hudebních, sportovních, nebo vědomostních. Záblibu našla v anglickém jazyce. Má hezký vztah ke zvířatům, nejraději má kočky, které jsou její zamilované a proto je také ráda maluje. Velice ráda sportuje, jezdí na kole a bruslích. Přejeme Karolíně, ať ji celý život provází dětská radost ze života, upřímnost a přátelství. Nejlepší žák ZŠ a MŠ Mírová - speciální třídy na Letné 2011/2012 Jakub Maštalíř nastoupil do školy se speciálními třídami na Letné v září roku 2009 do sedmého ročníku. Během tří let, kdy školu navštěvuje, se mu s pomocí učitelů a rodičů podařilo udělat velký kus práce, který se promítl jak do zlepšení prospěchu, tak i chování. V třídním kolektivu je Jakub oblíbený pro svoji komunikativnost a sdílnost. Je vždy ochotný pomoci ostatním. Pečlivě a svědomitě plní zadané úkoly, často je chválen za přímo vzorovou úpravu svých písemných projevů. V průběhu školní docházky celkem třikrát obdržel pochvalu ředitele školy za příkladné plnění školních povinností. V letošním školním roce se úspěšně zúčastnil celoškolní matematické soutěže a s maximálním možným počtem získaných bodů hladce zvítězil. I přesto, že sport není jeho doménou, reprezentoval úspěšně školu na sportovních hrách mládeže v lehkoatletickém čtyřboji a byl platným členem sportovního týmu. K jeho velkým zálibám patří výpočetní technika. Své dovednosti a schopnosti chce uplatnit na středním odborném učilišti ŠKODA v Mladé Boleslavi, kam v září nastoupí do učebního oboru automontážní práce. Nejlepší žák ZUŠ Václava Snítila 2011/2012 Karolína Burianová se narodila se což je v hvězdném horoskopu znamení berana, který je typický svoji energií, průbojností a tvrdohlavostí. Když se beran pro něco nadchne, tak by to chtěl umět nejlépe hned. Karolína se nadchla pro hudbu, která ji provází na každém Nejlepší žák Gymnázia Mimoň 2011/2012 Jiří Pavlů má trvale výborný prospěch s vyznamenáním během celého dosavadního studia (od primy po septimu). Množství úspěšných účastí v olympiádách a školních soutěžích v průběhu dosavadního studia v řadě různých předmětů. Vyniká především v oblasti matematiky, informatiky a fyziky, v budoucnu uvažuje o studiu na MATFYZ. Bez jeho trpělivého doučování by třída měla aktuálně o stupeň až dva horší výsledky v matematice, fyzice či informatice (zejména pak děvčata). Ostatně ne náhodou je nejlepším studentem čili vítězem v Libereckém kraji v rámci matematické soutěže KLOKAN Po celou délku studia měl minimální absenci, tu mu však letos bohužel pokazily vážnější zdravotní potíže a opakované hospitalizace. I přes tyto nesnáze si však s přehledem udržel vynikající studijní výsledky! Od primy aktivní člen školního pěveckého sboru, který tak drží nad vodou. Již v kvartě bez potíží moderoval Vánoční akademii, a, slovy pana Kuchaře, Jirka ostatně dodnes vyniká svérázně drsným smyslem pro humor. Zkrátka Jirka Pavlů je chytrý, pracovitý, slušný, poctivý, hodný, aktivní, oblíbený, poslušný, uctivý, dobrý, svědomitý a mimochodem umí také výborně péct, což prokázal o svých 18. narozeninách. -6-

7 Z jednání Rady města Mimoň Rada města Mimoň rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na nebytový prostor v objektu Letná 253 o celkové výmě- 2 ře 37,62 m s p. Z.F., bytem Mimoň. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od za účelem zřízení menší provozovny manikúra, pedikúra. Nájemné bude činit 400,- 2 Kč/m /rok. Rada města Mimoň rozhodla zveřejnit části nemovitostí v k.ú. Mimoň, pozemek parc.č. 1027, parc.č. 1081, 2 parc.č. 1082, o celkové výměře 128 m, na úřední desce ke směně/prodeji. Rada města Mimoň povoluje dle 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů výjimku počtu dětí ve třídách mateřské školy v Komenského ulici a ulici Letná, pro školní rok 2012/2013 při Základní škole a Mateřské škole Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace. Rada města Mimoň projednala protokol č.j. ČŠIL -344/12-L provedený Českou školní inspekcí dne 18. dubna 2012 u Základní školy a Mateřské školy Mimoň, Mírová 81, příspěvková organizace a bere na vědomí závěr inspekce, že nedostatky byly odstraněny. Rada města Mimoň schvaluje zápis nového oboru vzdělávání Speciální vzdělávání u Základní školy a Mateřské školy, Mírová 81, příspěvková organizace s maximální kapacitou 6 žáků s účinností k Rada města Mimoň schvaluje propozice V. ročníku soutěže Rozkvetlá okna a balkony 2012 včetně výše odměn a nákladů na občerstvení a ukládá vedoucímu odboru výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP MěÚ Mimoň zveřejnit materiál na webových stránkách města. Rada města Mimoň schvaluje zřízení nezpoplatněného tržního místa na pozemku p. č a vydává pro toto tržní místo provozní řád. Rada města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. R11 - navýšení příjmů a výdajů ,- Kč dle přílohy důvodové zprávy poskytnutí finančních prostředků Krajským úřadem Libereckého kraje Základní škole a Mateřské škole, Mírová 81, Mimoň, příspěvkové organizaci na rozvojový program. CO VÁS ZAJÍMÁ... Z jednání Zastupitelstva města Mimoň Zastupitelstvo města Mimoň neschvaluje směnu pozemků v k.ú. Mimoň parc.č. 3321, parc.č. 3322, parc.č. 3324, parc.č. 3325, parc.č. 3320, parc.č. 3442, parc.č. 3441, parc.č. 3421, za pozemky potřebné pro stavební akci Revitalizace nivy horní Ploučnice, ř. km 71,500 73,000, ve prospěch Povodí Ohře, s.p. Zastupitelstvo neschvaluje odkoupení pozemku v k.ú. Mimoň parc.č do vlastnictví města. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje odkoupení nemovitostí - pozemků v k.ú. Mimoň parc.č. 4654, parc.č , o celkové výměře 3723 m, za kupní cenu ve výši ,- Kč od K. Č., bytem Mimoň I, a ukládá starostovi města podepsat kupní smlouvu, která je přílohou usnesení. Zastupitelstvo města Mimoň vydává na základě 14 odst. 2 zák. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 84 odst. 2 písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Zastupitelstvo města Mimoň vydává na základě 10 písm. a) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R12 - navýšení příjmů a rezervy města o ,20 Kč poskytnutí finančních prostředků na projekt Rozvoj atraktivit cestovního ruchu v Mimoni dle přílohy důvodové zprávy. Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. R13 - navýšení příjmů a výdajů o ,98 Kč dle přílohy důvodové zprávy poskytnutí finančních prostředků Státním fondem dopravní infrastruktury ČR městu Mimoň, v souvislosti s realizací akce Cyklostezka zámecký most Potoční ulice. Rada města Mimoň po projednání zápisu z konkursního řízení a v souladu s 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, jmenuje Mgr. Kristýnu Králíčkovou do funkce ředitelky Domu dětí a mládeže Vážka, Mimoň, příspěvková organizace, a to s účinností od na dobu určitou 6 let. Rada města Mimoň bere na vědomí urgenci na opravu chodníku před bytovým domem bytového družstva MI- MOSA ze dne a ukládá odboru rozvoje města informovat stěžovatele o stavu přípravy rekonstrukce chodníku v rámci záměru regenerace panelového sídliště. Rada města Mimoň schvaluje smlouvu Smlouva o spolupráci mezi lead partnerem městem Mimoň a projektovými partnery městem Osečná, Městem Žitava a Stadtverwaltung Zittau, Eigenbetrieb Forstwirtschaft und Kommunale Dienste v rámci projektu Atraktivní trvale řešení společně využívané turistické infrastruktury v Mikroregionu Podralsko a v Žitavských horách, a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. Rada města Mimoň odkládá projednání digitalizace kina z jednání rady města. Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. xx navýšení výdajů na zakoupení fotopastí pro účely městské a státní policie o 50 tis. Kč a snížení kapitálových výdajů o 50 tis. Kč na nákup podvalníku a motoru pro člun dle přílohy důvodové zprávy. Obecně závaznou vyhlášku o regulaci činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci. Výzva prodejcům, trhovcům a stánkařům Město Mimoň pořádá oslavy Dnů města Mimoně v sobotu 11. srpna Od do cca hod. plánován na náměstí 1. máje stánkový prodej i kulturní program. - Zájemci o prodejní místo se musí předem do 1. srpna nahlásit na - Po potvrzení zájmu ze strany pořadatele obdrží prodejce instrukce pro složení závazné zálohy 500 Kč na účet města. V případě, že se prodejce nedostaví, záloha propadá! 2 - Poplatek za stánek činí 40 Kč/m. - Není možnost napojení k el. proudu. - V případě hraček, oblečení a jiného spotřební zboží je možné přihlásit jen českou výrobu (žádné zboží z obvyklých tržnic)! Více na -7-

8 CO VÁS ZAJÍMÁ... Slavnostní otevření Hornicko-hutnického skanzenu v polském městě Leszczyna V rámci projektu Krajina vyhaslých sopek, který byl podpořen Evropskou unií z OPPPS ČR-PR mikroprojekty Euroregionu Nisa, pozval Zlotoryjský spolek hornických tradic 25 mimoňských občanů, aby se ve dnech května 2012, zúčastnili slavnostního otevření Skanzenu v Leszczyně. Toto slavnostní otevření skanzenu navazovalo na oslavy sv. Barborky, které se uskutečnily ve dnech 2. a , kterých se Mimoňští také účastnili. Celá slavnost byla zahájena průvodem od lesního amfiteátru ke skanzenu. Průvodu, který vedla hornická kapela, se účastnilo velké množství spolků v tradičních krojích a také naše výprava. Před branou skanzenu se průvod zastavil a po krátkém proslovu následovalo slavnostní otevření skanzenu, které stráž v dobových stejnokrojích doprovodila salvami z historických pušek. Poté začal pestrý kulturní program, který byl jak ve skanzenu, tak i v přilehlém Vzdělávací projekt Zvýšení kvality lidských zdrojů ve městě Mimoň úspěšně pokračuje amfiteátru, kde se představili umělci různých žánrů. Ve večerních hodinách jsme byli hosty slavnostního banketu, který byl doprovázen harmonikou, trubkou, zpěvem, tancem a končil v pozdních hodinách. Druhý den jsme se v konferenčním sále zúčastnili odborné konference na téma Po stopách zaniklých vulkánů, kde mimo polských přednášejících (Dr. Ing. Eufrozyna Piątek, Dr. Joanna Szczepankiewicz-Battek, Mgr. Marek Battek, Mgr. Edward Wiśniewski), jsem měla také prezentaci, kterou jsem zaměřila na naše blízké okolí Stopy lávy Liberecký kraj, turistické zajímavosti a přiblížila náš kraj z pohledu turistů. Všechny přednášky byly tlumočeny jak do polského, tak i českého jazyka. Po skončení konference reprezentoval naše město i mladý mimoňský umělec Jan Petr JENDA BAND, který v rámci svého téměř hodinového vystoupení zpíval a hrál na klávesy. Honza dal do svého vystoupení všechno a nenechal nic náhodě, proto zařadil i píseň od I. Mládka Jóžin z bažin, čímž si získal polské publikum zcela, a to ho pak odměnilo velkým potleskem. Naše výprava se nenechala zahanbit a vydatně Honzu doprovázela zpěvem a potleskem. Polští hostitelé, zejména pan Andrzej Kowalski a pan Mariusz Nocek, se po celý náš pobyt o nás vzorně starali, zajistili nám autobusovou dopravu z Mimoně do Zlotoryje a zpět firmou Pittner, která má perfektní služby a nedá se jí nic vytknout. Také pro nás zajistili ubytování, stravu, nádherné počasí, krásné zážitky a výbornou tlumočnici paní Markétu. Na památku na naše setkání jsme od našich hostitelů obdrželi triko s logem a rovněž i my jsme jim předali dárky, které jsme jim společně koupili. Našim hostitelům ještě jednou, jménem celé naší výpravy, děkuji. Já za sebe dále děkuji všem účastníkům, že byli velmi milí, přátelští a naše město perfektně reprezentovali. Hana Fuitová, správní odbor MěÚ Mimoň Praktickým dvoudenním seminářem zaměřeným na prohlubování managerských dovedností vedoucích zaměstnanců úřadů vstoupil vzdělávací projekt Zvýšení kvality lidských zdrojů ve městě Mimoň do své závěrečné třetiny. V pořadí druhý výjezdní seminář, jehož se tentokrát zúčastnilo 12 vedoucích zaměstnanců a jejich zástupců z MěÚ Mimoň a 23 z partnerských obcí, proběhl na přelomu měsíce května a června. Seminář byl věnovaný moderním metodám a stylům řízení, způsobům delegování kompetencí,využití komunikačních technik, problematice motivace zaměstnanců a v neposlední řadě metodám řízení a hodnocení kvality veřejné správy (metoda CAF - společný hodnotící rámec, BENCHMARKING - metoda dobré praxe, BALANCE SCORE-CARD - měření spokojenosti klienta, MÍSTNÍ AGENDA 21 apod.) Vzhledem k tomu, že jsme díky projektu měli výjimečnou příležitost pracovního setkání zástupců několika úřadů, byl program koncipován tak, aby vedle teoretické části semináře byl čas i na neformální výměnu zkušeností zaměstnanců 8 městských úřadů. K té vybrané místo pro bytování - Horní Lochov v samé blízkosti Prachovských skal přímo vybízelo. Uvedeným seminářem vstoupil projekt, jehož se dosud zúčastnilo více jak 80 zaměstnanců úřadů, členů MěPo a zastupitelů do své závěrečné třetiny. V současné době, v souladu s harmonogramem projektu, probíhá příprava posledních tematických bloků, kterými jsou bezpečnostní politika informačních systémů ve veřejné správě a základy projektové řízení. Velkého zájmu se také těší připravovaný dvoudenní workshop, který naváže na již proběhlý jednodenní seminář. Zaměřen bude na pracovněprávní problematiku ve veřejné správě a povede jej paní Mgr. Kristina Chrásková přednášejí pracovní právo na katedře Masarykovy univerzity v Brně. Mgr. B. Tvrzníková, tajemnice úřadu -8-

9 POSKYTUJEME PORADENSTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Sociální služby města Mimoň poskytují pravidelně bezplatnou, individuální základní poradenskou činnost pro seniory a osoby se zdravotním postižením, která se koná v Centru pro seniory (dolní sídliště). Poradenství probíhá 2 hodiny vždy od 8.00 hod. do hod. Rozpis poradenských dní: 18.7, 1.8, 15.8, 29.8, (středa). Data následujících porad budou vždy zveřejněna ve zpravodaji. Dodržujeme bezplatnost, individualizaci, diskrétnost SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA MIMOŇ, Pražská 273, Mimoň Tel: , sociální oddělení Uzavírky MŠ v Mimoni v době letních prázdnin MŠ Letná zavřeno MŠ Komenského zavřeno MŠ Eliášova zavřeno Narozené děti Eliška Bradlerová Mikuláš Barvíř Michal Hába Ondřej Vaněk Ella Wregerová Upozornění Upozorňujeme, že provoz Jídelny Prima na autobusovém nádraží v Mimoni je nepřerušen i přes uzavírku silnice vedoucí na Českou Lípu. V naší Jídelně denně vaříme až 10 druhů teplých jídel, polévky a denní menu. Nově zde můžete nakoupit čerstvé nezamrazované pečivo přímo z naší pece a to jak rohlíky a dalamánky, tak i několik druhů čerstvých koláčů naší výroby. Podle požadavku je možno zboží dovézt. Jídelnu můžete navštívit od pondělka do pátku v době od 6.00 do hodin. Ostatní včetně kontaktu na Poděkování Touto cestou velmi děkuji ředitelce DDM Vážka Mimoň Mgr. K. Králíčkové a K. Pobudové za vystoupení na Společenském večeru na zámku v Doksech. Vystoupení dětí z DDM Vážka bylo příjemným zpestřením tohoto večera. Za SOŠ a SOU Česká Lípa, pracoviště Doksy M. Smigová Poděkování 3, Chtěla bych touto cestou poděkovat všem zdravotním sestrám z terénní zdravotní služby Mimoň. Děkuji za vzornou péči, vlídná a povzbudivá slova a pomoc při zdolávání mých zdravotních potíží, a to po celé 4 měsíce, kdy mě sestřičky navštěvovaly. Velice si vážím jejich náročné a obětavé práce. Ještě jednou dík. Heda Gregorová, Mimoň OZNÁMENÍ Rozpis stomatologické pohotovostní služby na českolipském okrese Ordinační hodiny červenec - srpen 2012 soboty, neděle, svátky od hod. čtvrtek 5.7. MUDr. Natália Naboišenko Moskevská 671, Česká Lípa, tel pátek 6.7. MUDr. Natália Naboišenko Moskevská 671, Česká Lípa, tel sobota 7.7. MUDr. Karel Hájek Moskevská 671, Česká Lípa, tel neděle 8.7. MUDr. Karel Hájek Moskevská 671, Česká Lípa, tel sobota MUDr. Pavel Hříbal Revoluční 164, Stráž pod Ral., tel neděle MUDr. Vladimíra Černá Osvobození 446, Kamenický Šenov, tel sobota MUDr. Jitka Makovičková Havlíčkova 443, Česká Lípa, tel neděle MUDr. Marina Taranová Tovární Vrch 78, Doksy, tel sobota MUDr. Rudolf Daum Smetanova 372, Nový Bor, tel neděle MUDr. Milena Horáčková Mariánská 845, Česká Lípa, tel sobota 4.8. MUDr. Jitka Makovičková Havlíčkova 443, Česká Lípa, tel neděle 5.8. MUDr. Jitka Červenková Náměstí Svobody 250, Zákupy, tel: sobota MUDr. Pavla Antošová Bendlova 2236, Česká Lípa, tel neděle MUDr. Miroslav Kopřiva ulice 28. října 2707, Česká Lípa, tel sobota MUDr. Marie Murswieková Bulharská 844, Česká Lípa, tel neděle MUDr. Miroslav Kopřiva ulice 28. října 2707, Česká Lípa, tel sobota MUDr. Naděžda Motlíková Eliášová 1545/9, Česká Lípa, tel neděle MUDr. Přemysl Černý Osvobození 446, Kamenický Šenov, tel sobota 1.9. MUDr. Pavla Vránová Čs. Armády 1566, Česká Lípa, tel neděle 2.9. MUDr. Eva Jiřinská Havlíčkova 443, Česká Lípa, tel

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD "Plavy,,žel.st."

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD Plavy,,žel.st. Stávka v dopravě Upozorňujeme cestující, že z důvodu stávky vyhlášené dopravními odborovými organizacemi na čtvrtek 16. 6. 2011 od 00.00 do 24.00 hodin pravděpodobně dojde k úplnému zastavení dopravy.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Poradce předloží členským obcích informaci, jaký rozsah informací o cyklobusech je uveřejněn na webových stránkách Sdružení Český ráj.

Poradce předloží členským obcích informaci, jaký rozsah informací o cyklobusech je uveřejněn na webových stránkách Sdružení Český ráj. ZÁPIS z veřejného 104. zasedání (2/2015) Mikroregionu Český ráj konaného dne 26. března 2015 v Radvánovicích, v motorestu Zavadilka Přítomni: viz. presenční listina Jednání zahájila předsedkyně svazku

Více

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Stanislav Tlášek a Jaroslav Louda.

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Stanislav Tlášek a Jaroslav Louda. ZÁPIS z veřejného 73. zasedání (4/2009) DSO Mikroregionu Český ráj konaného dne 13.11.2009 v Obci Hnanice, okr, Znojmo Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová,

Více

Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011

Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011 Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011 Přítomni: viz prezenční listina 8. 9. 2011 od 9:00 ve Velkém Grunově KD 1. Předseda Jiří Hauzer zahájil členskou schůzi, seznámil s programem schůze

Více

Mesto Mimon USNESENÍ. z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29.4.2009 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ MimoD

Mesto Mimon USNESENÍ. z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29.4.2009 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ MimoD Mesto Mimon Mírová 20 7 2, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz. a 87805 00, ~ 878050 USNESENÍ R09/293 z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29..2009 v zasedací místnosti c. MeÚ

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni Stanislav Tlášek a Oldřich Loutchan.

Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni Stanislav Tlášek a Oldřich Loutchan. ZÁPIS z veřejného 86. zasedání (1/2012) Mikroregionu Český ráj konaného dne 19.1.2012 v Karlovicích, v motorestu Zavadilka Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci 15. Cyklistická cesta Ploučnice, aneb Zelená cyklomagistrála Ploučnice 1. Základní informace Celková délka cyklomagistrály: 85km, z toho 50km Podralsko Celkové náklady projektu: odborný odhad 200 mil.

Více

Program jednání byl schválen 13 hlasy.

Program jednání byl schválen 13 hlasy. ZÁPIS z veřejného 103. zasedání (1/2015) Mikroregionu Český ráj konaného dne 22. ledna 2015 v Sobotce, v restauraci Bůrovna Přítomni: viz. presenční listina Jednání zahájila předsedkyně svazku paní Vlasta

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 32. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.12.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.11.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Program jednání byl schválen 9 hlasy.

Program jednání byl schválen 9 hlasy. ZÁPIS z veřejného 72. zasedání (4/2009) DSO Mikroregionu Český ráj konaného dne 27. 8.2009 v Obci Vyskeř, v zasedací místnosti OÚ Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Stav revitalizace brownfields 2014

Stav revitalizace brownfields 2014 DATABÁZE BROWNFIELDS Stav revitalizace brownfields 2014 Revitalizované nebo z větší části revitalizované objekty 40 Objekty ve fázi revitalizace 10 Objekty ve fázi přípravy na revitalizaci (zpracován projekt,

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Mesto Mimon. I Mírová 120 471.24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 001, ~ 487805044

Mesto Mimon. I Mírová 120 471.24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 001, ~ 487805044 Mesto Mimon I Mírová 0 47.4, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 00, ~ 487805044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 02.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0253/RM15/2014 Slavnosti pětilisté růže 2014 - zábor veřejného

Více

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení, kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo obce Cidlina se přijetím usnesení na svém 2. veřejném zasedání konaném dne 16. 12. 2014 usneslo vydat na základě

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3, kterou se

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 USNESENÍ Mesto Mimon j Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 vyrizuje: hlavata@mestomimon,cz 11 487 805 052, ~ 487 805 044 USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva

Více

Přesný popis všech nových spojů a kompletní popis provedených změn k 31. srpnu 2014 je v příloze!

Přesný popis všech nových spojů a kompletní popis provedených změn k 31. srpnu 2014 je v příloze! AKTUÁLNÍ INFORMACE, 22. 8. 2014 TRANSCENTRUM bus, s.r.o., člen skupiny ARRIVA S novým školním rokem přichází řada nových autobusových spojů S novým školním rokem bude v provozu několik nových spojů. Na

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 19. zasedání konaného dne 21.2.2012 Rada města Železný Brod po projednání 68/12rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 69/12rm ruší odbor kultury a

Více

Požární ochrana očima dětí pro rok 2016

Požární ochrana očima dětí pro rok 2016 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář Sdružení, Římská 45, Praha 2 Vydává metodický pokyn starosty SH ČMS pro 42. ročník soutěže Požární ochrana očima dětí pro rok 2016 a) vyhlašovatelem soutěže

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR3-12/2015 Datum jednání: 12.05.2015 Žádost o povolení venkovního sezení u NONSTOP baru Nepomuk čp. 152 (USN-R3-313/2015) Nesouhlasí S umístěním venkovního sezení u NONSTOP baru v Nepomuku

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

Zavedení volebních okrsků

Zavedení volebních okrsků Zavedení volebních okrsků Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

HARRACHOV TIPY NA VÝLETY

HARRACHOV TIPY NA VÝLETY HARRACHOV TIPY NA VÝLETY Möglichkeiten für interesante Ausflüge Interesting places to see Propozycje wycieczek Tips voor uitstapjes TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ ZÁMEK FRÝDLANT ZOO LIBEREC

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 24. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Požární ochrana očima dětí pro rok 2013

Požární ochrana očima dětí pro rok 2013 Kancelář Sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS pro soutěž Požární ochrana očima dětí pro rok 2013 a) vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Soutěže se

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Požární ochrana očima dětí pro rok 2015

Požární ochrana očima dětí pro rok 2015 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář Sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS pro soutěž Požární ochrana očima dětí pro rok 2015 a) vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Střední škola Vyšší odborná škola 27.8.2012 PO Nástup pedagogických pracovníků Opravné a náhradní zkoušky za 2.pololetí 11/12 PO Provozní porada 8,30 (W) jen učitelé! PO Školení DUM 10,30-14,30 28.8.2012

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís.

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. 22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. Bod pořadu jednání: 16. Věc: Rozpočtové opatření č. 286/12 úprava kapitoly 914 04 Důvod předložení: Zpracoval: Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Program jednání byl schválen 10 hlasy. Vyvěšený rozpočet na rok 2014 nepředložila obec Dobšín

Program jednání byl schválen 10 hlasy. Vyvěšený rozpočet na rok 2014 nepředložila obec Dobšín ZÁPIS z veřejného 101. zasedání (4/2014) Mikroregionu Český ráj konaného dne 4. září 2014 ve sportovním areálu v Sedmihorkách (obec Karlovice) Přítomni: viz. presenční listina Jednání zahájila předsedkyně

Více

JAGUAR ENTHUSIASTS CLUB

JAGUAR ENTHUSIASTS CLUB Akce Pořadatel JAGUAR ENTHUSIASTS CLUB ČESKÁ A SLOVENSKÁ REPUBLIKA Účastníci členové a příznivci JEC (bez ohledu na typ a ročník vozu) Cíl: propagace klubu v rámci 50. výročí představení vozu JAGUAR E-TYPE

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015 Datum Start Vzdálenost Cíl Limit 16. 5. 2015 silnice před areálem Škodaland 11:00 21,0975 km silnice před areálem Škodaland 3 hodiny Kategorie: Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození.

Více