Správa privilegovaných účtů ve fyzickém a virtuálním prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Správa privilegovaných účtů ve fyzickém a virtuálním prostředí"

Transkript

1 Správa privilegovaných účtů ve fyzickém a virtuálním prostředí

2 Agenda Úvod Privilegované účty Virtualizace výhody, nevýhody, rizika Produktové portfólio ControlMinder ControlMinder for Virtual Environments Shrnutí 2

3 Privilegované účty představují bezpečnostní rizika v oblasti bezpečnosti dat Problém s privilegovanými účty Neomezený přístup Nedostatek odpovědnosti Riziko Neomezený přístup, učty jako root nebo Administrátor Chybí oddělení odpovědnosti Sdílení administrátorských účtů Žádná evidence používání privilegovaného účtů Virtualizace zvyšuje tyto rizika! 3

4 Jak identifikovat rizika spojených se správou privilegovaných účtů 1. Sdílejí administrátoři privilegované účty do systému i na servery se sensitivními daty? Jak řídíte akce těchto uživatelů? 2. Může kterýkoliv administrátor přistupovat k sensitivním datům na serveru? Jaké jsou zavedené mechanizmy kontroly a audit? 3. Jste schopni zpětně sledovat akce Vašich administrátorů? Je nutné aby jste kvůli incidentu vyhlásili odstávku celého systému? 4. Máte zavedené preventivní mechanizmy kontroly spojené s užíváním privilegovaných účtů? 5. Jaké typy prostředí a operačních systémů máte zavedené? Jak je řízena bezpečnost mezi jednotlivými prostředími? 6. Jak kontrolujete dodržování nastavených pravidel? 4

5 Klíčové oblasti pro zavedení správy privilegovaných účtů Snížení Rizik Zabezpečení Shody Snížení bezpečnostních rizik prostřednictvím monitoringu akcí privilegovaných uživatelů. Dosažení vyšší provozní efektivity automatizací některých procesů, snížení bezpečnostních rizik, poskytnutí vyšší kvality služeb. Základní cíle Zajištění shody s předpisy organizace a prokazatelnost nastavení pro auditory. Poskytování nových řešení a služeb virtualizací stávajících řešení, poskytnutí cloud služeb Zvýšení Efektivity Podpora Business-u Výše uvedené rizika vedou k řešení oblasti správy privilegovaných účtů! 5

6 Benefity a rizika virtualizace Co se stane v případě že organizace začne s virtualizací? Pozitiva Úspora provozních nákladů Vysoká dostupnost služeb Zjednodušení Disaster Recovery plánu Zlepšení kvality služeb Hardwarová nezávislost Negativa/Rizika Nepřehledná topologie Nová vrstva v infrastruktuře kterou je nutné zabezpečit a monitorovat Problémy s konfigurací prostředí Změnou parametrů na hostitelském prostředí může dojít ke ztrátě auditních záznamů apod Synchronizace prostředí Neoprávněné kopírování prostředí 6

7 Agenda Úvod Privilegované účty Virtualizace výhody, nevýhody, rizika Produktové portfólio ControlMinder ControlMinder for Virtual Environments Shrnutí 7

8 Do jaké skupiny produktů patří CA ControlMinder? Protect key assets & information Be compliant Improve efficiencies Support new business initiatives Content-Aware IAM from CA Technologies Identities Access Information Role management & provisioning Web access management Advanced Authentication Discovery Identity governance Privileged user management Fraud prevention Classification User activity reporting Virtualization security Federation Information control CA ControlMinder solutions 8

9 CA Control Minder - porovnání produktů Komplexní řešení pro správu privilegovaných účtů jak pro fyzické tak i virtuálním prostředím, včetně správy hostitelského prostředí. CA ControlMinder Oblast: Depth of Control CA ControlMinder for Virtual Environments Oblast: Virtualization Security Fyzický systém Virtuální Prostředí Fyzický systém Virtuální Prostředí App App App App Aplikace Operační systém Operační systém Aplikace Operační systém Operační systém Hypervisor Hypervisor Oblast kontroly Oblast kontroly 9

10 Agenda Úvod Privilegované účty Virtualizace výhody, nevýhody, rizika Produktové portfólio ControlMinder ControlMinder for Virtual Environments Shrnutí 10

11 CA ControlMinder - základní charakteristika produktu Správa sdílených účtů Správa hesel administrátorských účtů Autorizační workflow proces, včetně možnosti temporary přístupu prostřednictvím privilegovaného účtu Vyvození odpovědnosti za přístup přes sdílený účet Automatické přihlášení Session recording Správa aplikačních hesel Centrální autentizace UNIX prostředí Centralizovaná administrace UNIX systémů Authentizace vůči AD, nativní integrace s AD UNIX key logger Podpora single-sign-on přes Kerberos Vyšší granularita oprávnění Zvýšení bezpečnosti systému Nastavení různého oprávnění na jeden soubor dvěma různým uživatelům. Sledování aktivit konkrétního uživatele Zavedení Oddělení odpovědnosti (SoD) Audit privilegovaných přístupů Monitoring uživatelských aktivit Centrální správa auditních logů Report privilegovaných účtů Integrace se Session recording Evidence a průkaznost prováděných operací 11

12 Správa sdílených účtů - zvýšení odpovědnosti za správu účtů Shared Account Management Proč to děláme: Centralizovaná správa privilegovaných/sdílených účtů/hesel Zavedení odpovědnost uživatelů za sdílené účty Zrušení všech aplikací s hesly Dodržování bezpečnostních pravidel Řešení: Není potřeba instalace žádných agentů Služba pro vyhledání nově vzniklých uživatelských účtů Kontrola aktivit privilegovaných uživatelů Správa přístupu sdílených hesel Zrušení hard-coded hesel Automatické přihlášení Správa hesel pro nouzový přístup Shared Account Management Reset Validate Check Out Password Check in Password Login Router DB Storage App Switch Windows UNIX/Linux 12

13 Vyšší granularita oprávnění - lepší kontrola nad akcemi uživatelů Fine-Grained Access Controls Proč to děláme: Uživatelé s vysokými oprávnění, které ke své práci nevyužívají. Mnoho způsobů jak se stát SuperUživatelem Nedostatečné nastavení přístupových oprávnění nativními prostředky aplikace/systému, Nepřehlednost Podpora auditu při řešení sporných situací Řešení: Zavedení restrikcí na definované soubory a složky Centralizovaná správa pravidel Oddělení odpovědnosti (SoD) Možnost zavedení tzv. dočasného přístupu Podpora různých OS Contractor/ Partner OUTSIDE ORGANIZATION Auditor Systems Admin Applications Admin Password Admin 13 Audit Logs Auditor OPERATING SYSTEM Systems Admin Applications Admin Password Admin Mission Critical Server Protected Resources System Config Folder CRM/ERP Application Password Reset

14 Centrální autentizace UNIX prostředí - přináší snížení nákladů a eliminuje chyby UNIX Authentication Bridging Proč to děláme: Velké množství UNIXových prostředí, nutnost hromadné správy uživatelských účtů, vysoké náklady na správu. Pomalé a obtížné zavádění bezpečnostních pravidel na jednotlivé prostředí. Velký počet uživatelských účtů, hesel, serverů, různé bezpečnostní pravidla na různých UNIX platformách. Řešení: Migrace UNIX účtů do AD nebo do jiného centrálního LDAP úložiště, centralizovaná správa uživatelů. Konsolidace uživatelů, jednotný autentizační mechanizmus Zavedení automatického přihlášení do Unix/Linux prostředí Integrace s Windows Event log Account Management Active Directory Enterprise LDAP CA ControlMinder Endpoint Management Password Policy Event Log Login CA ControlMinder PAM Module UNIX/LINUX 14

15 Monitoring a reporting uživatelských aktivit - kvalitnější výsledky v rámci auditu User Activity Reporting Veškeré události z připojených systémů je možné monitorovat a reportovat (out-of-box funkcionalita) Centralizovaná správa logů Kategorie dle kterých je možné reportovat akce uživatelů: Podle prováděných akcí Podle přístupu k jednotlivým aplikacím Podle přístupu k jednotlivým serverům Podle uživatelského jména Podle názvu serveru (názvu systému) Podle přístupu (odkud bylo přistupováno k aplikaci/serveru) 15

16 Agenda Úvod Privilegované účty Virtualizace výhody, nevýhody, rizika Produktové portfólio ControlMinder ControlMinder for Virtual Environments Shrnutí 16

17 CA ControlMinder for Virtual Environments Požadavky Automatizace Jaké řešení nabízí CA Technologies Rychlé a efektivní nastavení bezpečnostních pravidel napříč organizací. Ochrana Zabezpečení hostitelských i virtuálních prostředí. Audit / Reportování Zabezpečení sdílených prostředí Provozní transparentnost Monitoring operací a akcí uživatelů na hostitelských i virtuálních prostředích. Sdílení prostředků jednoho hostitele mezi více virtuálních prostředí. Zajištění provozní transparentnosti prostřednictvím integrace s VMware vcenter. 17

18 CA ControlMinder for Virtual Environments - základní vlastnosti produktu Oblasti Automatizace bezpečnosti ve Virtuálních prostředích Popis Rychlejší nasazení bezpečnostních pravidel prostřednictvým nastavených příznaků (tagů) sjednodušení deployment procedur Správa sdílených účtů Automatická správa privilegovaných účtů napříč všemy virtualizovaným prostředími, auto-discovery Monitoring uživatelských aktivit Automatický sběr logů, přehled aktivit uživatelů, reporting, pro každý virtualizovaný systém Oddělení odpovědnosti Umožní nastavit uživatelům pouze taková oprávnění, které využíjí ke své práci. Zabezpečení sdílených prostředí Zabezpečení hostitelského prostředí Řízení přístupu k jednotlivým prostředím na základě Business atributů (lokalita uživatele, nákladové středisko ) Řízení přístupových oprávnění k hostitelskému (hypervisor) prostředí, nastavení samostatných bezpečnostních pravidel s využitím dodaných šablon 18

19 Oblast: Automatizace bezpečnosti ve Virtuálních prostředích Proč to děláme: Obtížná správa a kontrola dodržování definovaných bezpečnostních pravidel ve virtuálních prostředích (např. vytváření, změna konfigurace, přesun do jiného segmentu sítě apod.) Požadavek na nastavení odlišných bezpečnostních pravidel na virtuálním a hostitelském prostředí. Nastavení různých přístupů pro vlastníky VM, Tým bezpečnosti, Administrátor VM prostředí, apod. Řešení: Změna konfigurace na základě příznaku (tagu, např: prostředí, aplikace, OS, apod.) Možnost nastavit pravidla pouze pro virtuálizované prostředí, nastavení restrikce na různé typy operací (např. vypnutí, přesun do jiného prostředí, apod.) V případě chyby v konfiguraci, umožňuje vynucení opravy, dle nastavené šablony. Test/Dev VM Test/Dev Nexus 1000v DMZ DMZ Production VM Production Production Nexus 1000v Production Tagování virtuální prostředí umožňuje automatizaci při nastavování bezpečnostních pravidel. 19

20 Oblast: Správa sdílených účtů Proč to děláme Nedostatek odpovědnosti uživatelů v důsledku používání sdílených účtů a hesel Malá nebo žádná separace pravomocí Nedodržování principu minimálního oprávnění Řešení Restrikce přístupu na privilegované účty jako je např. root nebo Administrator, na základě přirazené role a individuálního účtu. Zavedení automatického přihlášení do systému sníží možnosti pro sdílení hesel Zavedení vyšší granularity oprávnění umožňuje implementaci minimáního oprávnění V případě nutnosti je možné přidělit i dočasný přístup veškeré operace jsou auditované Není potřeba instalace na klientské stanice, vše je Agentless architektura Umožňuje Session recording Integrace s VMware vcenter Shared Account Management 4.Validate 3. Check Out Password 2.Check in Password 1. Login Router DB Storage App Windows UNIX/Linux Switch 20

21 Oblast: Monitoring uživatelských aktivit Proč to děláme Evidovat změny v konfiguraci a zajistit prokazatelnost operací pro audit. Získat přehled a lepší kontrolu nad uživatelskými operacemi Dosažení shody s pravidly organizace Řešení Automatické prohledávání a audit změn konfigurace jak pro virtuální tak hostitelské prostředí. Reportování chyb, nebo neoprávněných operací jak na virtuálním tak i hostitelském prostředí. Podpora pro Session Recording. 21

22 Oblast: Oddělení odpovědnosti (SoD) Proč to děláme: Administrátoři mají ve většině případů plný přístup jak k prostředků virtuálního tak i hostitelského prostředí. Nejsou zavedená žádná pravidla pro Odělení odpovědnosti (SoD) Řešení: Možnost využití příznaků jednotlivých prostředí pro zavedení Oddělení odpovědnosti (SoD) na virtuálních prostředích Prostřednictvím HyTrust je možné omezit i přístupy na hostitelském prostředí, nebo zavést rovněž SoD. 22

23 Oblast: Zabezpečení sdílených prostředí Proč to děláme: Zavedení přístupu k aplikacím prostřednictvím uživatelských atributů - lokalita, nákladové středisko, apod. Izolace prostředí obsahující sensitivní data bez nutnosti změny konfigurace sítě. HOSTED MUTI-TENANT PRIVATE CLOUDS Shared Environment Shared Model among multiple customers and/or departments Tenant A Tenant A Tenant A Snížení restrikcí nastavených na úrovni síťových prvků. Řešení: Izolace virtuálních prostředí Definice spíše business pravidel nežli omezení na úrovni síťové infrastruktury. Integrace s VMware vshield App zrychlí nasazení aplikací na různé typy prostředí. Production Zone Dev/Test Zone DMZ Zone 23

24 Oblast: Zabezpečení hostitelského prostředí Proč to děláme Zabezpečení systémových prostředků Zabezpečení konfigurace virtuálního prostředí Detekce a upozornění na konfigurační změny VIC Start VM Zajištění shody s definovanými pravidly organizace Řešení Kontrola zabezpečení hostitelského prostředí prostřednictvím předdefinovaných šablon třetích stran, např. od: PCI-DSS, VMware Best Practices, a C.I.S. Možnost zavedení konfiguračních změn za běhu - bez nutnosti odstávky hostitelského prostředí. Kontrola HW vrstvy prostřednictvím Intel TXT technology Kompatibilita s VMware ESX a ESXi technologii. WEB SSH Create Switch Disable Switch 24

25 Agenda Úvod Privilegované účty Virtualizace výhody, nevýhody, rizika Produktové portfólio ControlMinder ControlMinder for Virtual Environments Shrnutí 25

26 Shrnutí Přidaná hodnota: Umožňuje zavedení shody v oblasti správy privilegovaných účtů jak v oblasti fyzických ale i virtuálních prostředích. Snižuje náklady, zvyšuje efektivitu při vytváření prostředí zavedením automatizace bezpoečnosti ve Virtuálních prostředích Proč produkty od CA Technologies Osvědčená technologie pokrývající jak oblast fyzické tak i virtuální infrastruktury 26

27 Děkuji za pozornost. 27

Využití technologie cloud computing v praxi

Využití technologie cloud computing v praxi Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky Bakalářská práce Využití technologie cloud computing v praxi Vypracoval: Petr Chalupský Vedoucí

Více

UNICORNE COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORNE COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORNE COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řešení vysoké dostupnosti databází z pohledu neplánovaných výpadků Autor BP: Jan Mikolášek Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2014 Praha

Více

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Diplomová práce Autor: Bc. Jan Suchý Vedoucí

Více

Věnujte se svému podniku, ne datovému serveru.

Věnujte se svému podniku, ne datovému serveru. Řešení správy informací Věnujte se svému podniku, ne datovému serveru. S DB2 9 se z vašich dat stanou pohotové obchodní informace. Zeptejte se kteréhokoli generálního ředitele, jaké úkoly jej v několika

Více

BUĎTE MISTREM V PROVÁDĚNÍ ZMĚN

BUĎTE MISTREM V PROVÁDĚNÍ ZMĚN 2011 15. VYDÁNÍ STIMULUJTE VAŠE PODNIKÁNÍ V TOMTO ČÍSLE ONE NEBOJTE SE ZMĚN Získejte konkurenční výhodu VŠE POD KONTROLOU Reagujte na rostoucí potřeby podniku PŘIPRAVTE SE Změn se nemusíte bát BUĎTE MISTREM

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Plzeň, 2014 Ondřej Trhoň Prohlášení

Více

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Společnost AŽD Praha nabízí ve svém portfoliu řadu profesionálních systémů řízení provozu a zajištění jeho bezpečnosti. Stejnou filosofii se

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20141024 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 7 Přihlášení do systému

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Obsah 1 Cíle dokumentu... 3

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky

Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky Kolektiv autorů Obecný dokument doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Ing. Pavel Kožený, Ph.D. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. Mgr.

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Partnerský program jako zdroj růstu IT byznysu

Partnerský program jako zdroj růstu IT byznysu Linksys se vrací na podnikovou scénu Společnost Belkin dokončila akvizici divize Linksys od firmy Cisco... Více na straně 6 15 17 October 2014 PRAGUE, CZECH REPUBLIC www.natoexhibition.org Zpětný rabat

Více

Řízení projektů v národních korporacích

Řízení projektů v národních korporacích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Řízení projektů v národních korporacích Diplomová práce Autor: Bc. Jiří Drbal Informační technologie a management Vedoucí

Více

Uživatelská příručka Synology NAS

Uživatelská příručka Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 8 Přihlášení do systému

Více

Změna řízení úrovně služeb

Změna řízení úrovně služeb Využití metodologie ITIL při rozšířování portfolia zákazníků poskytovatele Josef Charvát Deloitte&Touche jcharvat@deloittece.com Abstrakt Vývoj trhu outsourcingových služeb vede poskytovatele k přeorientaci

Více

Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI

Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI Wonderware InTouch Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI Vaše průlomové řešení pro celopodnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI InTouch přináší na

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST Verze: 1 červenec 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Lenka Trochtová Rozhraní pro ovladače zařízení v HelenOS Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce: Mgr. Martin Děcký

Více

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU Vychází 19. března 2009, ročník XV, cena ČR: 79 Kč, SR: 4,32 3 2010 CLOUD VEŘEJNÝ, PRIVÁTNÍ, NEBO HYBRIDNÍ CLOUD? COMPUTING KERIO CONNECT POVEDENÝ MAIL SERVER POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE

Více

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza)

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) 3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) Při sledování projektů, standardů a doporučení uvedených v kapitole 2 a dále

Více

Proč přidat Wonderware Historian k Vašemu InTouch řešení

Proč přidat Wonderware Historian k Vašemu InTouch řešení Proč přidat Wonderware Historian k Vašemu InTouch řešení Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o Strana 2 Proč přidat Wonderware Historian k Vašemu InTouch řešení? Rozšířením Vašeho stávajícího operátorského

Více