Co bude s koupalištěm?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co bude s koupalištěm?"

Transkript

1 Vimperské noviny Vydává město Vimperk 7-8/2012 Ročník XVII Zdarma Co bude s koupalištěm? Nad otevřením vimperského koupaliště v letošní sezoně se až do nedávna vznášely velké otazníky. Vložit značné finanční prostředky do opravy filtrace? Pokud ano, dá nám hygiena ještě výjimku na další provozování? Odpovědi na obě otázky jsou naštěstí pozitivní. Oprava filtrace po konzultaci s technology projekční kanceláře stála cca Kč, dokonce tedy podstatně méně, než se původně předpokládalo. I hygiena svolila k dalšímu provozování koupaliště díky tomu, že v minulosti nebyly problémy s kvalitou vody. Přesto je však možné, že se letos Vimperáci v místním bazénu vykoupou naposledy. Pokud budeme chtít koupaliště otevřít i příští sezonu, bude totiž nutno provést zásadní rekonstrukci. Realizace by mohla stát mil. Kč, podle rozsahu prováděných prací. Nejlevnější by byla výstavba nerezového bazénu s filtrační jednotkou a nezbytné úpravy šaten a sociálního zařízení. Naopak nejdražší varianta zahrnuje i tobogán, příjezdovou cestu, parkovací plochy, solární ohřev a ohřev tepelným čerpadlem. Naším prvním úkolem je zajistit na tuto akci projekt a získat stavební povolení. Finanční zajištění by pak mohly usnadnit dotační prostředky. A objevují se další otazníky. Připravuje se další výzva Regionálního operačního programu, která bude zaměřena na podporu turistického ruchu, mimo jiné i na výstavbu koupališť. Pro náš a Plzeňský kraj se předpokládá vynaložení cca 400 mil. Kč. Přestože se jedná o malou částku, věřím, že po problémech, které doprovázely minulé výzvy, bude hodnocení objektivní a že uspějeme. Je na rozhodnutí zastupitelů, zda v této výzvě budeme žádat o krytý bazén, venkovní koupaliště nebo o obojí. V případě dotačního úspěchu bude záležet zejména na našich zastupitelích, zda schválí potřebné prostředky na spolufinancování. Pokud s žádostí o dotaci neuspějeme, mohl by být projekt realizován z městského rozpočtu na několik etap. Záleží na finančních možnostech města a vždy na rozhodnutí zastupitelů, kam budou finanční prostředky nasměrovány. Problematiku koupaliště je však nutno řešit, neboť předpisy jsou přísnější, a tím i jednání o výjimkách k provozování jsou složitější. Je příliš mnoho okolností, které rozhodnou o tom, zda bude koupaliště v provozu i příští sezonu. Vedení města udělá vše pro to, aby případná absence možnosti koupání ve Vimperku byla minimální. Bohumil Petrášek, starosta Vážení spoluobčané, milí školáci, nastává období prázdnin a dovolených, období, které máme všichni rádi a těšíme se na ně. Po celý rok, školáci, plníte své povinnosti a my, kteří jsme již opustili školní lavice, pracujeme. Občas ale na tuto dobu odkládáme věci a zařizování, které nestihneme během roku, a říkáme si, to udělám až o dovolené, až budou mít děti prázdniny. Prázdniny a dovolená jsou tu ale především od toho, že změní celoroční tempo a rytmus našeho života, a proto bychom si je také letos měli řádně užít, odpočinout si a načerpat sílu. Snad jedinou vadou na jejich kráse je, že rychle uběhnou. Nepromarněme proto žádný den prázdnin ani dovolené a užijme si je. Snažme se ale, abychom se všichni ve zdraví po skončení dovolených a prázdnin plni zážitků shledali. Hezké prázdniny a příjemnou dovolenou přejí Přejí Bohumil Petrášek a Jaroslava Martanová. Vimperské koupaliště je opět v provozu. Foto: J. Viener Farmářské trhy Vimperk Červnové farmářské trhy nabídly Vimperákům širokou nabídku produktů na 15 stáncích v areálu Svazu chovatelů. Ten, kdo trhy navštívil, měl možnost nakoupit čerstvé zboží od sezonní zeleniny. Ke koupi byl nabízen čerstvý salát i špenát, ředkvičky, mangold, kedlubny, vodnice což je odrůda žluté ředkve. Nechyběla domácí vajíčka, med, domácí máslo, sýry a tvaroh z Bio farmy ve Švihově, kozí sýry z Bílska, ovocné mošty, špekáčky, párky a klobásy vyráběné pouze z masa, bez přidaných škrobů a vody. Paní Martina Debříčková z farmářské prodejny v Prachaticích nabízela kromě jiného marmelády, bylinné a ovocné sirupy a pomazánky na chleba. Spokojeni mohli být prodejci žampionů a čerstvých chlazených ryb, o jejichž zboží byl zájem nejvíce. Další trhy se budou konat 21. července a nabídka prodejců by měla být, jak doufáme, opět tak široká jako tentokrát. Všem prodejcům děkuji za odvahu podporovat svou účastí trh zde ve Vimperku. Kontakty na prodejce, dotazy, nápady zasílejte na Renata Lešková Uzávěrka dalšího čísla bude v hodin.

2 2 tel Vimperské noviny 7-8/2012 Zprávy z Rady Rada města dne rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č.1/2011 Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek uzavřít smlouvu o dílo s Monikou Zborníkovou Vintrovou, Písek, na provedení závěrečné etapy restaurování vitrážových oken v hlavní lodi hřbitovní kaple Nejsvětějšího srdce Páně, rozhodla o použití části výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů za rok 2011 pro veřejně prospěšný účel: podpora sportovní činnosti dětí a mládeže Kč, letní tábor pro děti ohrožené sociálně patologickými jevy rok Kč, rozhodla zadat provedení přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2012 auditorovi, souhlasí s finanční účastí obcí Strážný, Lenora, Horní Vltavice a Kubova Huť formou uzavření smlouvy o poskytnutí fin. příspěvku na společné prezentaci těchto obcí a města Vimperk v pořadu Cyklotoulky v souvislosti se 700. výročím vimperské větve Zlaté stezky, rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s Klubem českých turistů na vyznačení Vycházkového okruhu okolo Vimperka, rozhodla v souladu s 23 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) udělit mateřským školám výjimku z počtu dětí; výjimka je platná od do za předpokladu, že zvýšený počet dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví, rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce MV / REG/ mezi Českou republikou, Ministerstvem vnitra a městem Vimperk k zabezpečení přeneseného výkonu státní správy na úseku správních evidencí a registru silničních vozidel, rozhodla uzavřít dohodu mezi městem Vimperk a společností EN- VI-PUR, s. r. o. o prodloužení lhůty pro předání staveniště, jejímž předmětem je prodloužení termínu pro předání staveniště stavby Vimperk, úpravna vody Brloh úpravy technologické linky, do doby potvrzení přidělení finančních prostředků z Ministerstva zemědělství ČR. Rada města dne provádí změnu rozpočtu na rok 2012 dle předloženého návrhu: změnu ve výdajích rozpočtu v částce Kč (RO č. 15), navýšení objemu rozpočtu na celkovou částku tis. Kč (RO č. 16 a č. 17), bere na vědomí žádost Správy CHKO Šumava ze dne o opětovné posouzení záměru odkoupení pozemků v k. ú. Vimperk, Lipka u Vimperka, Klášterec u Vimperka a Solná Lhota v přírodní rezervaci Radost a připravované rezervaci Mokrý luh a souhlasí s uskutečněním společné schůzky zástupců obou organizací, rozhodla poskytnout finanční příspěvek z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši Kč Centru pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, o. s., pracoviště Prachatice, na zajištění služeb v oblasti odborného sociálního poradenství a kompenzačních pomůcek pro občany se zdravotním postižením a seniory, rozhodla poskytnout finanční příspěvek z rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši Kč NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s. Jihlava na předcházení vzniku nových bariér ve výstavbě, zlepšení životních podmínek a zajištění konzultací v oblasti bezbariérového užívání staveb a přehledu stavebních doplňků pro občany se zdravotním postižením, rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši Kč TJ Šumavan Vimperk, oddíl kopané, na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním dvou fotbalových turnajů ve dnech a , rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši Kč TJ Šumavan Vimperk, oddíl kopané, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na turnaji Waldviertel Trophy v rakouském Hornu ve dnech a , rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši Kč Bike klubu Vimperk, o. s. na úhradu nákladů spojených s účastí závodníka Jana Vastla na ME v závodech horských kol v Moskvě, trvá na obnovení železniční zastávky Bohumilice v Čechách. Rada města dne rozhodla poskytnout finanční příspěvek z rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši Kč Středisku rané péče SPRP České Budějovice na poskytování raně poradenských služeb rodině s dítětem s kombinovaným postižením žijící ve Vimperku, odvolává v souladu s 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. k PhDr. Miloše Beneše, MUDr. Marii Kučerovou, Mgr. Evu Lopušanovou, Bc. Zuzanu Bláhovou a Pavla Duba z komise pro sociálně-právní ochranu dětí, jmenuje v souladu s 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s 38 zákona č. 359/1999 Sb. od Štěpánku Válkovou tajemnicí komise pro sociálně-právní ochranu dětí a dále Bc. Barboru Hylánovou, Daniela Ziembu, Mgr. Vladana Pokorného, Mgr. Vladislavu Lehečkovou a Mgr. Pavlu Koškovou členy komise pro sociálně-právní ochranu dětí, rozhodla schválit žádost o certifikaci lesů pro potřeby hospodaření Městských lesů Vimperk, s. r. o., rozhodla vydat nařízení města Vimperk č. 1/2012, kterým se ruší nařízení č. 2/2011 ze dne , kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničního motorového vozidla jen za cenu sjednanou, s účinností patnáctým dnem po dni vyhlášení, schvaluje ceník parkovného na vyhrazených úsecích místních komunikací, rozhodla uzavřít darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru na úhradu výdajů spojených s pořádáním letního tábora pro děti s patologickými jevy v období s firmou Dřevotvarřemesla a stavby, s. r. o., Chýnov. Rada města dne rozhodla uzavřít smlouvu s Jihočeským krajem o poskytnutí grantu na realizaci projektu Hrabice, dopravní značení v intravilánu obce, rozhodla uzavřít smlouvu s Jihočeským krajem o poskytnutí grantu na realizaci projektu Výměna koncových svítidel veřejného osvětlení v ulici Nad Stadionem, Vimperk, rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí grantu z grantového programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a modernizace dětských dopravních hřišť a jejich vybavení uzavírané mezi městem Vimperk a Jihočeským krajem, rozhodla udělit výjimku z OZV č. 1/2010 MěKS Vimperk pro akce konané v rámci projektu Léto pod Boubínem 2012 ve dnech , , 3. 8., a vždy od hodin do 1.00 hodin následujícího dne, rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí sponzorského daru mezi poskytovatelem OV Media, s r. o. a příjemcem městem Vimperk na zajištění sportovní činnosti místních sportovních organizací prostřednictvím města a její sportovní komise, města schvaluje ceník pro letní koupaliště ve Vimperku na sezónu 2012 dle předloženého návrhu s jednou navrženou změnou. Rada města dne schvaluje dodatek č. 5 k servisní a materiálové smlouvě č. 076/07 mezi společností MIN-servis, spol. s. r. o., České Budějovice a městem Vimperk, souhlasí s předloženým zadáním veřejné výzvy na podání nabídky na veřejnou zakázku dodávka systému policových regálů pro Městskou knihovnu Vimperk, rozhodla uzavřít mandátní smlouvu, jejímž předmětem je kompletní zajištění přípravy a realizace procesu zadání veřejné zakázky Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Vimperk a území ORP Vimperk a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Vimperk mezi městem Vimperk a podnikatelem Ing. Markem Krejčím, Azalková 185, Všestary, souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši Kč Občanskému sdružení Prevent na projekt Jihočeský streetwork Prevent, rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi dárcem Zdeňkem Kutilem, 1. máje 103, Vimperk a obdarovaným městem Vimperk na akci 700 let vimperské větve Zlaté stezky, rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi dárcem, kterým je Dudák Měšťanský pivovar Strakonice, a. s., a obdarovaným městem Vimperk na akci 700 let vimperské větve Zlaté stezky, schvaluje Plán prevence kriminality města Vimperk na období

3 Vimperské noviny 7-8/2012 tel Změna umístění kanceláří Od 18. června 2012 pravděpodobně do konce měsíce července 2012 bude na Městském úřadu Vimperk v budově bývalé telekomunikační budovy Vimperk, Nad Stadionem 199 (dále jen TKB ) prováděna změna umístění kanceláří Městského úřadu Vimperk, Odboru obecní živnostenský úřad a Úřadu práce České republiky krajské pobočky v Českých Budějovicích, kontaktního pracoviště Vimperk (dále jen Úřad práce ), úseků státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, hmotná nouze, sociální služby, příspěvek na péči. Nejprve část Odboru obecní živnostenský úřad, konkrétně kancelář vedoucího Odboru a pracovníka zabezpečujícího agendu kontroly, bude přemístěna a dále působit v prostorách nynějšího Úřadu práce, úseků státní sociální podpora a dávky pro osoby se zdravotním postižením v I. patře západní části budovy TKB. Pracovnice Odboru obecní živnostenský úřad zajišťující agendu registrace budou prozatím působit na stávajícím místě, v dosavadních kancelářích Odboru, do doby, než budou provedeny nezbytné úpravy nových prostor, předpokládáme do poloviny července. Po konečném provedení nezbytných úprav kanceláří na novém místě v prostorách nynějšího Úřadu práce, úseků státní sociální podpora a dávky pro osoby se zdravotním postižením, bude provedeno definitivní přestěhování celého Odboru s tím, že předpokládáme pětidenní výluku provozu obecního živnostenského úřadu, pravděpodobně v termínu kolem 16. až 20. července Neodkladné záležitosti si veřejnost bude moci vyřídit i přes uzavření Odboru na základě telefonické domluvy s vedoucím odboru, dále může připravená podání podat na podatelně Městského úřadu nebo i využít možnosti vyřízení záležitostí, podání na jiných obecních živnostenských úřadech. Konečné umístění Odboru obecní živnostenský úřad Městského úřadu Vimperk bude v I. patře západní části budovy TKB (na současném pracovišti úseků státní sociální podpora a dávky pro osoby se zdravotním postižením Úřadu práce). Úřad práce bude kompletně zcelen a umístěn do prostor v I. patře východní části budovy TKB (na současném pracovišti Úřadu práce, úseku zprostředkování zaměstnání a současném pracovišti Odboru obecní živnostenský úřad). Předpokládáme, že tato změna bude ukončena do konce měsíce července Telefonní čísla jak Úřadu práce, tak i Odboru obecní živnostenský úřad Městského úřadu Vimperk zůstanou nezměněna. Důvodem těchto vynucených změn jsou změny v oblasti sociální politiky státu a výhodné soustředění pracovišť úseků Úřadu práce do jedné lokality, což bude výhodné nejen pro Úřad práce, ale zvláště i pro veřejnost, která již nebude muset přecházet po budově TKB Městského úřadu Vimperk. Městský úřad Vimperk se tímto omlouvá široké veřejnosti, které tyto vynucené, ale potřebné změny přinesou po určité období jisté potíže. Vzhledem k tomu, že nelze definitivně naplánovat průběh prací, a tím i následně pevné termíny přestěhování, budou případné změny veřejnosti průběžně oznamovány jednak na našich webových stránkách, jednak v samotných prostorách budovy TKB. Děkujeme za pochopení a trpělivost. Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk Informace svoz komunálního odpadu ve dnech 5. a proběhne svoz odpadu podle čtvrtečního harmonogramu: K Rokli, K. Weise, Luční, Mírová, SNP, Pasovská, Čelakovského. Podle pátečního harmonogramu proběhne svoz separovaného odpadu papír, plast proběhne svoz podle pátečního harmonogramu: nádoby l podnikatelé. Svoz neproběhne v areálech podnikatelů, kteří budou mít z důvodu svátku uzavřenou provozovnu. Marie Hejlková, ŽP Omezení provozu centrálního registru vozidel Vážení občané, dle sdělení Ministerstva dopravy ČR bude od do z důvodu změny registru a náběhu základních registrů mimo provoz centrální registr vozidel. To znamená, že Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Vimperk na pracovišti Nad stadionem 199 (bývalé TKB) nebude moci, tak jako v celé ČR, provádět jakékoliv změny týkající se motorových vozidel. Naši zaměstnanci jak na registru vozidle, tak vedení úřadu si jsou vědomi, že tento výše uvedený termín odstávky centrálního registru vozidel je z důvodu velkého zájmu veřejnosti v toto časové údobí naprosto nevyhovující. Bohužel, to je jediné, co můžeme konstatovat. Městský úřad Vimperk, Od- Základní registry Od 1. července 2012 bude celostátně spuštěn do provozu systém základních registrů, který by měl snížit časovou náročnost a sjednotit činnost veřejnosti při styku s veřejnou správou. Občan jako fyzická osoba by měl v podáních uvádět pouze jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování písemnosti. V souvislosti s podnikatelskou činností bude fyzická osoba uvádět jméno, příjmení, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba v podání bude uvádět název obchodní firmy, IČO a adresu sídla, případně jinou adresu pro doručování. Povinností úřadu bude tyto údaje ověřit a dále již pracovat s údaji, které budou uveřejněny v základních registrech, tedy jinak řečeno tyto údaje uveřejněné v základních registrech nebude vyžadovat od žadatelů. Je nutné upozornit na to, že i přes tuto povinnost bude ještě stále řada dokladů, které bude musit úřadu žadatel doložit. Ve sdělovacích prostředcích ne vždy jsou o těchto skutečnostech řádné a pravdivé údaje. Dále musím bohužel konstatovat, že ač do zahájení provozu základních registrů zbývá čtrnáct dnů (psáno ), nemají zatím městské a obecní úřady veškeré bor dopravy a silničního hospodářství, pracovníci registru vozidel žádají motoristy, zda by si záležitosti týkající se agendy motorových vozidel v zájmu zvládnutí nastalé situace, pokud je to možné, vyřídili nejpozději do pondělí Běžný provoz registru vozidel by měl být obnoven dnem (úterý). Důležité upozornění: Provoz registru řidičů (řidičské průkazy) zůstane nezměněn, tedy bude v normálním provozu, bez přerušení. Omlouváme se všem, kterým toto celostátně nařízené omezení provozu registru vozidel způsobí komplikace. Zdeněk Ženíšek, tajemník Městského úřadu Vimperk informace k nasazení těchto registrů a nebyla možnost otestovat zkušební provoz těchto registrů, takže se dá předpokládat, že po nastanou některé problémy, které budeme musit řešit takzvaně za pochodu. Tyto problémy mohou mít vliv i na řádný výkon veřejné správy. Obávám se, že ze strany příslušného ministerstva nasazení takovéto zásadní věci není plně zvládnuto. Proto bych zde chtěl poprosit veřejnost o určitou míru trpělivosti a pochopení, pokud nebudou moci naši úředníci řešit některé věci v souladu s provozem systému základních registrů. Nicméně chtěl bych připomenout, že podobné problémy jsme již zažívali při zavádění Czech PO- INT nebo při spuštění datových schránek a po poměrně krátkém čase se všechny problémy a nedostatky vyřešily a tyto systémy nyní slouží ke spokojenosti široké veřejnosti. Věřím, že všechny problémy společně úspěšně zvládneme a v budoucnu nám tento systém bude sloužit k plné spokojenosti. Předpokládám, že po ustálení stavu podáme občanům, pravděpodobně v měsíci září, další již podrobnější a doplňující informace. Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk

4 4 tel Vimperské noviny 7-8/2012 Územní plánování Část 10 Platná územně plánovací dokumentace k červnu 2012 Je to již přes půl roku, co ti, milý čtenáři, povídáme o územním plánu a jeho pořízení. Během této doby úřad územního plánování na žádost obcí nebo si obce ve spolupráci s najatým pořizovatelem pořídili další územně plánovací dokumentace (dále jen ÚPD ), ať již nové územní plány (dále jen ÚP ) nebo jejich změny. Ne všichni mají možnost nebo čas seznámit se s výsledky na webových stránkách města Vimperk nebo jednotlivých obcí. Proto využíváme vydání letního dvojčísla VN a uveřejňujeme nejnovější stav ÚPD. Nové ÚP, tedy ty, které jsou pořízeny podle zákona č. 183/20 06 Sb. (stavební zákon), naleznete v tabulce 1. Žádnou ÚPD nemají Bošice, Nicov, Šumavské Hoštice a Vrbice. Tyto obce, vyjma Vrbice, mají tzv. vymezené zastavěné území, které jim do jisté míry územní plán nahrazují, ale neumožňují jejich rozvoj za stanovenou hranici zastavěného území. Původní ÚPD, tj. územní plán obce (dále jen ÚPO ) nebo územní plán sídelního útvaru (dále jen ÚPSÚ ), pořízené podle zákona č. 50/1976 Sb. (starý stavební zákon platný do ) jsou v tabulce č. 2 Tabulka 1 Uvedenou původní ÚPD je třeba nahradit novým ÚP do V případě, že se tak nestane, přestanou tyto ÚPD dnem platit a obce se budou při svém rozvoji řídit pouze zastavěným územím vymezeným k , tzv. intravilánem. Asi si všichni umíme představit, že již dnes zástavba jednotlivých obcí tuto historickou hranici daleko překračuje. Umisťování nových staveb bez územního plánu je možné v souladu se stavebním zákonem, konkrétně podle 18 odst. 5 a 188a, ale pro stavebníka to představuje zdlouhavější postup bez možnosti využití zjednodušujících procesů stavebního úřadu. V některých obcích si to již vzali zastupitelé k srdci a rozhodli o pořízení nového ÚP. Stalo se tak a pořizujeme pro obce ucedené v tabulce 3. Opatření obecné povahy, kterým se ÚPD vydává, může být napadeno buď žalobou u soudu, nebo žádostí o přezkumu Krajského úřadu JK. Na základě rozhodnutí těchto institucí může být část nebo celá ÚPD zrušena. Pokud by došlo ke zrušení celé ÚPD, pak pro dané území platí pouze intravilán z roku To se stalo v případě ÚP Svatá Maří a v případě změny č. 4 ÚPSÚ Nové Hutě. V obou případech se ÚPD projednávají znovu. Obec Účinný od Pořídil Zpracoval Vimperk Buk Čkyně Lčovice Strážný Zdíkov Tabulka 2 MěÚ Vimperk, Odbor výstavby a ÚP MěÚ Vimperk, Odbor výstavby a ÚP MěÚ Vimperk, Odbor výstavby a ÚP MěÚ Vimperk, Odbor výstavby a ÚP městys ve spolupráci s arch. Daňkem MěÚ Vimperk, Odbor výstavby a ÚP arch. Daněk arch. Pavelková arch. Daněk arch. Stach arch. Daněk arch. Hysková Obec Zpracoval Účinnost od Bohumilice arch. Plicka Borová Lada arch. Polcarová Horní Vltavice arch. Daněk Kubova Huť arch. Daněk Kvilda arch. Trávníček Nové Hutě arch. Cingroš Stachy arch. Daněk Obec Vacov arch. Kolářová Obec Žárovná arch. Ťukalová Jako další podklady pro rozhodování v území slouží projednané a vydané územní studie (ÚS) a regulační plány (RP). Pro jednotlivé obce byly pořízeny viz tabulka 4. V současné době probíhá zpracování RP V aleji pro lokalitu v obci Buk arch. Pavelkovou. Naopak se zrušením změny č. 4 ÚPSÚ Nové Hutě byla zrušena i ÚS Bokova Huť, která byla zpracována arch. Urbancem na základě této změny ÚPD. Na vysvětlení: Jakmile je pořízena ÚS nebo RP na základě podmínky vyplývající z ÚPD, pak po jeho zrušení není platná ani ÚS či RP. K nahlédnutí jsou ÚPD vždy u příslušné obce a na úřadě územního plánování MěÚ Vimperk, Nad Stadionem 199, 2. patro. V elektronické podobě jsou pouze nové ÚP na příslušných webových stránkách obcí či města. Staré ÚPD jsou pouze v papírové podobě. Tabulka 3 Obec Právě probíhá Projektant Bohumilice příprava podkladů pro nový ÚP zatím nevybrán Bošice projektant vypracovává návrh ÚP arch. Stach H. Vltavice projektant vypracovává návrh ÚP a řešíme problémy vzniklé s vydání Zásad územního rozvoje arch. Daněk Jihočeského kraje Kvilda projektant vypracovává návrh nového ÚP arch. Polcarová Nicov projednává se návrh ÚP Mgr. A. Kocourek Nové Hutě příprava podkladů pro nový ÚP arch. Urbanec Š. Hoštice projektant vypracovává návrh ÚP arch. Pavelková Vacov projednává se návrh nový ÚP arch. Stach Vrbice projednává se návrh ÚP arch. Ťukalová Zálezly projednává se návrh ÚP arch. Komrska Žárovná příprava podkladů pro nový ÚP arch. Polcarová Mimo tyto nové územní plány probíhá pořizování změn stávající ÚPD: Obec Změna ÚPD Pořizovatel Projektant Vimperk č. 1 ÚP MěÚ Vimperk, Odbor VÚP arch. Daněk Kvilda č. 6 ÚPSÚ MěÚ Vimperk, Odbor VÚP arch. Hysková č. 8 ÚPSÚ obec ve spolupráci s arch. Daňkem arch. Daněk č. 4 ÚPSÚ obec ve spolupráci s Ing. Roudnickou arch. Urbanec Nové Hutě č. 5 ÚPSÚ MěÚ Vimperk, Odbor VÚP arch. Urbanec č. 6 ÚPSÚ MěÚ Vimperk, Odbor VÚP arch. Urbanec č. 9 ÚPO obec ve spolupráci s arch. Daňkem arch. Daněk Stachy č. 11 ÚPO obec ve spolupráci s arch. Daňkem arch. Daněk č. 12 ÚPO obec ve spolupráci s arch. Daňkem arch. Daněk Strážný č. 1 ÚP městys ve spolupráci s arch. Daňkem arch. Daněk č. 2 ÚP MěÚ Vimperk, Odbor VÚP arch. Nahálka Zdíkov č. 1 ÚP MěÚ Vimperk, Odbor VÚP arch. Boček Tabulka 4 Obec Název dok. Zpracoval Schváleno/vydáno Vimperk ÚS 01 arch. Daněk ÚS 02 arch. Daněk Bošice ÚS Bošice arch. Kovář 12/1999 Strážný RP Strážný arch. Daněk Vacov RP Tejmlov arch. Daněk Zdíkov ÚS Za školkou arch. Hysková

5 Vimperské noviny 7-8/2012 tel Doporučujeme zájemcům o jakoukoliv informaci z ÚPD a územně plánovacích podkladů (ÚS) požádat si o ni na formuláři, který je celostátně platný, s názvem ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE, (slangově ÚPI ) který je ke stažení na stránkách města Vimperk pod odrážkou Formuláře a sekcí Odbor výstavby a územního plánování nebo kterémkoliv jiném městském úřadu. Žadatel obdrží od úřadu písemné vyjádření. Často se stává, že žadatel žádá o informaci telefonicky s tím, že se chce jen zeptat, jestli se tam dá stavět. Bohužel odpověď nemusí být jednoduchá, nelze odpovědět ano či ne a dost. Za prvé úředník nemá v hlavě všechny ÚPD Dnem nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, přijatý v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie. Tato novela nově upravuje rozsah předmětu podnikání koncesované živnosti s předmětem podnikání Silniční motorová a ÚS, musí se nejdříve podívat do grafické části, zjistit všechny omezující limity a za druhé musí přečíst textovou část, ze které vyplývají další požadavky. Teprve pak je schopen jasně a spolehlivě odpovědět. A to opravdu nelze po telefonu. Na víc zde hrozí nebezpečí při ústním předávání informací, že dojde k určitému nepochopení informace nebo žadatel něco zapomene nebo nepostřehne z rozhovoru všechno. Dochází tak pak ke zbytečným stížnostem a nespokojenosti žadatelů, kterým, jak je popsáno, lze snadno předejít požádáním o písemnou ÚPI. Ing. Marcela Šebelíková, za úřad územního plánování Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě doprava, nerozlišuje již v rozsahu předmětu podnikání vnitrostátní a mezinárodní dopravu, ale vymezuje podnikání v silniční dopravě velkými a malými vozidly. Více se čtenáři dozvědí v zevrubném článku. p. Mgr. Vladimíra Chuma, vedoucího Odboru obecní živnostenský úřad Městského úřadu Vimperk, na internetových stránkách vimperk.cz/. Redakce VN Alej deváťáků máj již osm stromů, když v pondělí 18. června své dva javory bahenní zasadili žáci ZŠ TGM a o den později svoji dvojici přidali deváťáci z ZŠ Smetanova. Foto: J. Pulkrábek Vimperská akademie seniorů vstupuje do svého 4. ročníku V září 2012 zahajuje město Vimperk již čtvrtý ročník vzdělávacího cyklu pro seniory s názvem Vimperská akademie seniorů. Zápis do celého ročníku se bude konat ve dnech 6. a 13. září od do v předsálí Městského kulturního střediska. Zájemci, kterým nebude vyhovovat žádný z termínů zápisu, mají možnost se přihlásit u koordinátorek akademie osobně či po telefonu do 27. září Po tomto datu již další studenti nebudou Na Festivalu minipivovarů na Pražském hradě navštívil prezident Václav Klaus v sobotu i stánek Šumavského pivovaru Vimperk, kde mu zachutnal Vimperský polotmavý Märzenbier 14. Pivo z minipivovarů bylo i tématem jeho rozhovoru s majitelem Ivanem Hojdarem Rozhodnutí z kapacitních důvodů přijímáni. Do akademie budou přijímáni přednostně občané Vimperka a přilehlých osad, ostatní případy budou řešeny individuálně do naplnění kapacity. Veškeré informace, včetně programu, termínů a případných změn je možno nalézt na www. vimperk.cz/akademie či u koordinátorek akademie na tel.: , Renata Lešková, Eva Hervertová, Odbor školství, kultury a CR Prezident Václav Klaus ochutnal pivo Šumavského pivovaru Vimperk a vrchním sládkem Oldřichem Kozou. Festival pořádal Českomoravský svaz minipivovarů, jehož je Šumavský pivovar Vimperk zakládajícím a aktivním členem. Bylo zde představeno 100 piv z 50 českých a moravských minipivovarů. red. VN Prázdniny, dovolená, krásné počasí, moře, dobrá strava. Slova, která teď budou nejvíce citována. Vezmete rodinu, příbuzné, děti, a hurá za zážitky. Není to ale tak jednoduché. Až skoro na poslední chvíli zjistíte, že děti, které máte napsané v pasu, takto vycestovat nemohou. Další výmysl od naší matky Unie, který vám zvedne adrenalin a připraví hodně krušné chvíle. Čas spěchá, vy chcete už brzy odjet na dovolenou, a proto vyrazíte na úřad vše vyřídit. Tady ale nastane to pravé drama. Čekání na pas, normální doba 30 dní, pokud ihned pak pěkně mastný poplatek. Čekal bych od kompetentních osob vstřícnost, aby vše proběhlo bez komplikací. Stačilo jen na přechodnou dobu, než se hlavní nápor přežene, úřadovat i v sobotu dopoledne. Nebo alespoň pokusit se něco takového udělat. Důvodů, proč se tak nestalo, je zřejmě více, ale za pokus to rozhodně stálo. Není ale třeba zoufat. Další pochybná rozhodnutí a nařízení nás v blízké budoucnosti jistě ještě čekají. Není všem hloupým dnům konec. Možná příště budou povolaní našeho města flexibilní (abych užil módního slova) a vyjdou občanům vstříc. Přeji vám všem hezkou dovolenou, dětem odpočinkové prázdniny. A nenechte se rozhodit kdejakou Karel Beránek

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 14886 /12-SEB-1098/12-326.1-11 Vyřizuje:

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17, Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: E DNE: NAŠE ZN: VÚP 7505/15-SEB-3409/12-326.1-87 VYŘIZUJE:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17, Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: VÚP 5234/15-SEB-1017/15-326.1-6 VYŘIZUJE:

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY???

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? OBECNÍ ÚŘAD SULKOVEC INFORMUJE??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? Komunální odpad je tvořen oddělitelnými složkami: papír, plasty (mimo PET lahve), PET lahve, sklo, drobný kovový odpad, bioodpad z domácností (z

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 15424/12-SEB-1010/11-326.1-51 Vyřizuje:

Více

Čl. II Základní pojmy definované pro účely OZV

Čl. II Základní pojmy definované pro účely OZV MĚSTO VIMPERK Obecně závazná vyhláška města Vimperk č. 2/2015 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Zastupitelstvo města Vimperk se usneslo podle 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech)

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Přezletice č.6/2007 kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) Zastupitelstvo obce Přezletice na základě ustanovení 17

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 2679/12-SEB-313/10-326.1-122 Vyřizuje:

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Recept na to, jak zatočit s odpady, dostali účastníci exkurze, kterou jsme uspořádali v polovině října. Starostové obcí a další pracovníci úřadu se na

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 28040/11-100/10-SEB-326.1-83 Vyřizuje:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 32 USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. května 2014 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 24459 /12-SEB-4583/12-326.1-31 Vyřizuje:

Více

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice 1. Úvod V současné době je na celém světě dlouhodobě zaznamenáván výrazný úbytek organické

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk pracoviště Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk odbor dopravy a silničního hospodářství

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk pracoviště Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk pracoviště Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk odbor dopravy a silničního hospodářství Č. j.: OD 9784/15-NOV 5038/2014 Vyřizuje: Petr Nový Tel.: +420

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

Separacja odpadu niepodzielna cześć integrowanego systemu obchodzenia sie z odpadami

Separacja odpadu niepodzielna cześć integrowanego systemu obchodzenia sie z odpadami Separacja odpadu niepodzielna cześć integrowanego systemu obchodzenia sie z odpadami Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace ING. TOMÁŠ REISIG Efektywne narzędzi dla kierowania systemem

Více

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně platných starých POH obcí Plánování odpadového hospodářství

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě I. Dnem 01.06.2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále též

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B E C N O V O S E D L Y O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor?

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor? Kašperky pro Život V demokratickém státě mají občané právo podílet se na rozhodování o záležitostech týkajících se místa, ve kterém žijí. Proto také Listina základních práv a svobod říká, že občané mají

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 5820/13-SEB-1165/12-326.1-44 Vyřizuje:

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 21806/12-SEB-1797/12-326.1-13 Vyřizuje:

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3 KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer Ing.

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

Nakládání s BRO ve svozové oblasti RESPONO, a.s. Ing. Pavel Horáček Ing. Petra PřikrylovP. ikrylová

Nakládání s BRO ve svozové oblasti RESPONO, a.s. Ing. Pavel Horáček Ing. Petra PřikrylovP. ikrylová Nakládání s BRO ve svozové oblasti RESPONO, a.s. Ing. Pavel Horáček Ing. Petra PřikrylovP ikrylová Základní informace Ředitelství RESPONO, a.s. RESPONO, a.s. založena v roce 1993 OKÚ Vyškov, bez zahraniční

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

Identifikační údaje zadavatele. Otín 37, 594 01 Velké Meziříčí. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností. Nová 326, 675 03 Budišov

Identifikační údaje zadavatele. Otín 37, 594 01 Velké Meziříčí. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností. Nová 326, 675 03 Budišov PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název veřejné zakázky:

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Případová studie města Olomouce

Případová studie města Olomouce Případová studie města Olomouce Tato případová studie je součástí projektu Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni (TD020304) a byla vytvořena s finanční podporou TA ČR. Řešitelská organizace:

Více

Technické služby VM s.r.o.

Technické služby VM s.r.o. Výroční zpráva společnosti Technické služby VM s.r.o. Obsah: Za rok 2012 1. Slovo úvodem 2. Údaje o společnosti 3. Majetek společnosti 4. Výsledek hospodaření 5. Činnost středisek 5.1. Středisko čistota

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2014 (zpráva o vztazích bude sou ástí výro ní zprávy za rok 2014, výro ní zpráva bude akcioná m p edložena na valné hromad

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2014 (zpráva o vztazích bude sou ástí výro ní zprávy za rok 2014, výro ní zpráva bude akcioná m p edložena na valné hromad se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel. 383 318 111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Na skládkách končí 71 % odpadů z českých domácností, téměř nevyužit zůstává bioodpad. Ve využívání odpadu jsme pozadu za vyspělými státy Poměr využití a skládkování

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5 KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více