UNIT 1 We are in the Czech Republic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIT 1 We are in the Czech Republic"

Transkript

1 UNIT 1 We are in the Czech Republic Exercise 1: Doplň správný tvar slovesa TO BE: am is are a)martina.. from the Czech Republic. She. Czech. b) It. good to see you. My name. John. c) I.. from Italy but I.. not Italian. d) His name. Charles. He.. called Chuck. e) They not at a stall. They at the station. f) It sunny. It.. a lovely day. g) you from Pilsen? No. I. from Žďár. h) Martina and Pavel. from Slovakia. They.. Slovak. i).. he American? Yes, he Exercise 2: Doplň správný výraz pro národnost a)peter is from Britain. He is.. b) Milada is from the Czech Republic. She is.. c) Mao is from Vietnam. She.. d) Erika is from Germany. She. e) Mark is from the United States. He.. f) We are from the Czech Republic. We.. Exercise 3: Přelož do češtiny a použij správné zájmeno váš byt: naše noviny: moje květiny: tvoje příjmení: jejich ulice: můj koláč: jeho stánek s taškami: její učitelka angličtiny: její jméno: jejich přítel: naše taška: vaše děti: moje žena: jeho časopisy: Exercise 4: Hláskování (spelling): napiš slova dle diktátu Exercise 5: Zopakujte si ve dvojici oba rozhovory (konverzace I, konverzace II) UNIT 1 We are in the Czech Republic Exercise 1: Doplň správný tvar slovesa TO BE: am is are a)martina.. from the Czech Republic. She. Czech. b) It. good to see you. My name. John. c) I.. from Italy but I.. not Italian. d) His name. Charles. He.. called Chuck. e) They not at a stall. They at the station. f) It sunny. It.. a lovely day. g) you from Pilsen? No. I. from Žďár. h) Martina and Pavel. from Slovakia. They.. Slovak. i).. he American? Yes, he Exercise 2: Doplň správný výraz pro národnost a)peter is from Britain. He is.. b) Milada is from the Czech Republic. She is.. c) Mao is from Vietnam. She.. d) Erika is from Germany. She. e) Mark is from the United States. He.. f) We are from the Czech Republic. We.. Exercise 3: Přelož do češtiny a použij správné zájmeno váš byt: naše noviny: moje květiny: tvoje příjmení: jejich ulice: můj koláč: jeho stánek s taškami: její učitelka angličtiny: její jméno: jejich přítel: naše taška: vaše děti: moje žena: jeho časopisy: Exercise 4: Hláskování (spelling): napiš slova dle diktátu Exercise 5: Zopakujte si ve dvojici oba rozhovory (konverzace I, konverzace II)

2 UNIT 2 Množné číslo UNIT 2 Množné číslo 1 Pravidelné tvoření: an apple - apples a bus - a book - a house - a cup - a fridge - a tree - a sandwich - a neighbor - an address - a bell - a country - a garden - a hobby - a train - a baby - a name - a family - a ring - a lady - a mother - a party - a teacher - a holiday - a dog - a day - 2 Nepravidelné množné číslo: a man men a woman women a child children a person people a tooth teeth a foot feet a mouse mice a goose geese a sheep sheep a fish fish 3 Napiš věty v množném čísle: a)i have got a hobby. i) A mouse is a small animal. b) We have got a dog and a cat. j) One sheep. c) My teacher is in Pilsen. k) I have an uncle and an aunt. d) I have got a ring. l) A fish in water. e) We have one child. m) A man is in the garden. f) It is his magazine. n) A woman is here. g) The garden is very nice. o) A child is in the street. h) They have got a newspaper. p) My flat is nice. 1 Pravidelné tvoření: an apple - apples a bus - a book - a house - a cup - a fridge - a tree - a sandwich - a neighbor - an address - a bell - a country - a garden - a hobby - a train - a baby - a name - a family - a ring - a lady - a mother - a party - a teacher - a holiday - a dog - a day - 2 Nepravidelné množné číslo: a man men a woman women a child children a person people a tooth teeth a foot feet a mouse mice a goose geese a sheep sheep a fish fish 3 Napiš věty v množném čísle: a)i have got a hobby. i) A mouse is a small animal. b) We have got a dog and a cat. j) One sheep. c) My teacher is in Pilsen. k) I have an uncle and an aunt. d) I have got a ring. l) A fish in water. e) We have one child. m) A man is in the garden. f) It is his magazine. n) A woman is here. g) The garden is very nice. o) A child is in the street. h) They have got a newspaper. p) My flat is nice.

3 UNIT 2 I have got a new home 1 Doplň sloveso have ve správném tvaru: HAVE / HAS / HAVEN T / HASN T: a).. you got a brother? No, I. b) Some cars.. got their lights on but some cars. c).. Monica got a house? No, she... d) The house.. got three floors. It is quite big. e) One lady.. got a dog, two ladies.. got a cat. f).. they got a bell? No, they... g) We.. got some chocolate biscuits but we. got any milk. h) I.. got a teacher of English. He.. got two daughters. i) Shall we.. a cup of tea? j) Auntie Jo.. a washing machine. It is modern. k).. he got a good neighbour? No, he... l) Molly and Jody..got fruit juice. Jo.. got a cup of milk. 2 Napiš podstatné jméno v množném čísle a doplň větu: a child children We / have / two : We have got two children. a baby.. They / have / three:. a ring.. I / have not / any:.. a woman.. Two / be/ in the street:. a person.. Some / be / in the park: a dog.. The lady / have / three:. a bus.. Two / be / here:.. a magazine.. We / have / some:. a foot.. I / have / two: a house.. They / have / nice:. a country.. CR and Slovakia / be / nice:. 3 Ptejte se a odpovídejte si ve dvojicích: Have you got a / an..(brother)? Yes, I have. His name is (Vláďa). No, I haven t. * a sister, a daughter, a son, an aunt, an uncle, a cousin, a grandfather / mother * a dog, a cat, a pig, a rabbit, a fish, a horse, a cow * an English CD, any magazines, any friends, a big house, a radio, a cellar UNIT 2 I have got a new home 1 Doplň sloveso have ve správném tvaru: HAVE / HAS / HAVEN T / HASN T: a).. you got a brother? No, I. b) Some cars.. got their lights on but some cars. c).. Monica got a house? No, she... d) The house.. got three floors. It is quite big. e) One lady.. got a dog, two ladies.. got a cat. f).. they got a bell? No, they... g) We.. got some chocolate biscuits but we. got any milk. h) I.. got a teacher of English. He.. got two daughters. i) Shall we.. a cup of tea? j) Auntie Jo.. a washing machine. It is modern. k).. he got a good neighbour? No, he... l) Molly and Jody..got fruit juice. Jo.. got a cup of milk. 2 Napiš podstatné jméno v množném čísle a doplň větu: a child children We / have / two : We have got two children. a baby.. They / have / three:. a ring.. I / have not / any:.. a woman.. Two / be/ in the street:. a person.. Some / be / in the park: a dog.. The lady / have / three:. a bus.. Two / be / here:.. a magazine.. We / have / some:. a foot.. I / have / two: a house.. They / have / nice:. a country.. CR and Slovakia / be / nice:. 3 Ptejte se a odpovídejte si ve dvojicích: Have you got a / an..(brother)? Yes, I have. His name is (Vláďa). No, I haven t. * a sister, a daughter, a son, an aunt, an uncle, a cousin, a grandfather / mother * a dog, a cat, a pig, a rabbit, a fish, a horse, a cow * an English CD, any magazines, any friends, a big house, a radio, a cellar

4 UNIT 3 There is / there are *vazba there is / there are vyjadřuje, že se někde něco/někdo nachází (na stole, na stěně, v kuchyni, v parku, na zahradě, na ulici, ve městě ) *vazba má dva tvary: pro jednotné číslo there is, pro množné číslo there are Doplň tabulku: + kladná věta, - záporná věta,? otázka +. a shop in the town. +.. two shops in the town. -. a shop in the town. -.. two shops in the town.?.... a shop in the town??.... any shops in the town? Doplň cvičení s vazbou there is / there are: Příklad: There / a big fridge / kitchen: There is a big fridge in the kitchen. a)there / six flats / the house: b)there / a small dog / the park: c)there / some sugar / my tea: d)there / two fridges / the kitchen: e) There / nice flowers / the garden: f) There / three radios / my flat: Napiš pravdivé věty o tomto městě: Příklad: a hospital: There isn t any hospital in this town. a cinema: There is a cinema in this town. a)a park: b) trolley buses: c) Vietnamese stalls: d) a square: e) a bus station: f) modern hotels: g) old houses: Ptejte se a odpovídejte ve dvojicích podle pravdy: Příklad: Are there any shops in this town? Yes, there are / No, there aren t. any restaurants / any supermarkets / any pavements / any dogs / greenhouses / any factories / any hospitals / cows in the field / roses in the square / any blocks UNIT 3 There is i / there are *vazba there is / there are vyjadřuje, že se někde něco/někdo nachází (na stole, na stěně, v kuchyni, v parku, na zahradě, na ulici, ve městě ) *vazba má dva tvary: pro jednotné číslo there is, pro množné číslo there are Doplň tabulku: + kladná věta, - záporná věta,? otázka +. a shop in the town. +.. two shops in the town. -. a shop in the town. -.. two shops in the town.?.... a shop in the town??.... any shops in the town? Doplň cvičení s vazbou there is / there are: Příklad: There / a big fridge / kitchen: There is a big fridge in the kitchen. a)there / six flats / the house: b)there / a small dog / the park: c)there / some sugar / my tea: d)there / two fridges / the kitchen: e) There / nice flowers / the garden: f) There / three radios / my flat: Napiš pravdivé věty o tomto městě: Příklad: a hospital: There isn t any hospital in this town. a cinema: There is a cinema in this town. a)a park: b) trolley buses: c) Vietnamese stalls: d) a square: e) a bus station: f) modern hotels: g) old houses: Ptejte se a odpovídejte ve dvojicích podle pravdy: Příklad: Are there any shops in this town? Yes, there are / No, there aren t. any restaurants / any supermarkets / any pavements / any dogs / greenhouses / any factories / any hospitals / cows in the field / roses in the square / any blocks

5 Doplň předložku IN / AT / ON: UNIT 3 Předložky místní. England. the wall. the first floor. the garage. the bus station. the street. the pavement. the kitchen. Africa. the bedroom. the window sill. the ceiling. the country. the flower stall. the bus stop. the floor. the flat. town. Prague. the Czech Republic. the square. the table. the garden. the newspaper. the cinema. the park. the road. different floors. the zebra crossing. Pilsen. the field. a block of flats Doplň předložku z výběru: INSIDE / OUTSIDE / UNDER / NEAR / AROUND / BESIDE / ALONG / TO / FROM / ACROSS pod stolem: under the table blízko zastávky: blízko města:. pod oknem:.. podél ulice:. vedle domu:.. před nádražím:. podél řeky:.. na nádraží :. kolem města:.. vedle stromu:. z Prahy:.. z venkova:. do obchodu:.. do Prahy:. přes řeku:.. přes cestu:. pod domem:.. za rohem:. blízko vesnice:.. vedle skleníku:.. kolem paneláku:. Doplň předložku IN / AT / ON: UNIT 3 Předložky místní. England. the wall. the first floor. the garage. the bus station. the street. the pavement. the kitchen. Africa. the bedroom. the window sill. the ceiling. the country. the flower stall. the bus stop. the floor. the flat. town. Prague. the Czech Republic. the square. the table. the garden. the newspaper. the cinema. the park. the road. different floors. the zebra crossing. Pilsen. the field. a block of flats Doplň předložku z výběru: INSIDE / OUTSIDE / UNDER / NEAR / AROUND / BESIDE / ALONG / TO / FROM / ACROSS pod stolem: under the table blízko zastávky: blízko města:. pod oknem:.. podél ulice:. vedle domu:.. před nádražím:. podél řeky:.. na nádraží :. kolem města:.. vedle stromu:. z Prahy:.. z venkova:. do obchodu:.. do Prahy:. přes řeku:.. přes cestu:. pod domem:.. za rohem:. blízko vesnice:.. vedle skleníku:.. kolem paneláku:.

6 UNIT 3 How people live 1) Doplň vazbu THERE IS / THERE ARE a vyberte správnou předložku: + kladná věta, - záporná věta,? - otázka - a) any hospital in / at this town.? b) a garden beside / in your house? + c) some shops in / on the square. - d) any flowers on / at the window sills.? e) any chairs at / in your kitchen? + f) a nice picture in / on the wall. - g) any books on / at the shelf.? h) any cows on / in the field? + i) a big fridge in / at the cellar. - j) any blocks of flats at / in the village. 2) Doplňte větu o tom, komu co patří: Příklad: Whose dog is it? (Peter) It is Peter s dog. a)whose radio...? (Eva) b) Whose paper...? (John) c) Whose cup...? (Markéta) d) Whose magazines...? (Peter) e) Whose garden...? (Monica) f) Whose flats...? (landlord) g) Whose dogs...? (neighbour) h) Whose flower...? (grandmother) ) Přeložte do angličtiny: a) Co si přejete? g) Obchod je za rohem. b) Čaj je hotový. h) Tady to máte. c) Na shledanou. i) Uvidíme se. d) Děkujeme za návštěvu. j) Voda v konvici vře. e) Pojďte prosím dál. k) V pracovní dny. f) Doufám, že se ještě uvidíme. l) Už musíme jít. 4) a) Ve trojicích se ptejte a odpovídejte na předměty, které máte na stole: b) Popište tuto místnost a použijte vazbu there is / there are (ústně) UNIT 3 How people live 1) Doplň vazbu THERE IS / THERE ARE a vyberte správnou předložku: + kladná věta, - záporná věta,? - otázka - a) any hospital in / at this town.? b) a garden beside / in your house? + c) some shops in / on the square. - d) any flowers on / at the window sills.? e) any chairs at / in your kitchen? + f) a nice picture in / on the wall. - g) any books on / at the shelf.? h) any cows on / in the field? + i) a big fridge in / at the cellar. - j) any blocks of flats at / in the village. 2) Doplňte větu o tom, komu co patří: Příklad: Whose dog is it? (Peter) It is Peter s dog. a)whose radio...? (Eva) b) Whose paper...? (John) c) Whose cup...? (Markéta) d) Whose magazines...? (Peter) e) Whose garden...? (Monica) f) Whose flats...? (landlord) g) Whose dogs...? (neighbour) h) Whose flower...? (grandmother) ) Přeložte do angličtiny: a) Co si přejete? g) Obchod je za rohem. b) Čaj je hotový. h) Tady to máte. c) Na shledanou. i) Uvidíme se. d) Děkujeme za návštěvu. j) Voda v konvici vře. e) Pojďte prosím dál. k) V pracovní dny. f) Doufám, že se ještě uvidíme. l) Už musíme jít. 4) a) Ve trojicích se ptejte a odpovídejte na předměty, které máte na stole: b) Popište tuto místnost a použijte vazbu there is / there are (ústně)

7 UNIT 4 Přítomný čas prostý (present simple),, 3.osoba jedn.čísla Již známe časování sloves BE a HAVE, nyní budeme časovat všechna VÝZNAMOVÁ slovesa. Každé sloveso ve slovní zásobě si vždy označte a zapamatujte si jeho význam! Doplňte tabulku s významovým slovesem SPEAK (mluvit): I.. We.. You.. You.. He /She / It.. They.. Doplňte do vět sloveso ve správném tvaru: Příklad: I LIVE in a house but Joana LIVES in a block of flats. (LIVE) 1) My sister Mary.. my parents. My parents.. my aunt. (HELP) 2) I.. English and my friend John.. German. (SPEAK) 3) We.. our flats from the landlord. Jim.. his flat from his aunt. (RENT) 4) Jo and Chuck.. me. I sometimes.. Jo and Chuck. (VISIT) 5) Two men.. bags in the market. A Check woman.. cakes. (SELL) 6) My teacher.. to the library. I.. to the library, too. (GO) 7) Students.. their homework. I.. my homework. (DO) 8) We.. plants in pots and our grandma vegetables. (GROW) 9) She.. (GO) upstairs and.. (RING) the bell. 10) I.. got a washing machine. He.. got a fridge. (HAVE) 11) Italian people.. in Italy, British people.. in Great Britain. (LIVE) 12) My job.. (START) early and also.. (FINISH) early. 13) Eva.. (DRIVE) to her office in town. My brother..(go) by bus. 14) I.. hard and my students.. very hard, too. (WORK) 15) The children.. to school by bus. I.. by car. (TRAVEL) Rozdělte nyní slovesa ve větách 1) 15) podle koncovek 3.osoby j.č.: A) 3.OSOBA J.Č. S KONCOVKOU S: HELP.. > HELPS B)3.OSOBA J.Č. S KONCOVKOU ES: UNIT 4 Přítomný čas prostý (present simple), 3.osoba jedn.čísla Již známe časování sloves BE a HAVE, nyní budeme časovat všechna VÝZNAMOVÁ slovesa. Každé sloveso ve slovní zásobě si vždy označte a zapamatujte si jeho význam! Doplňte tabulku s významovým slovesem SPEAK (mluvit): I.. We.. You.. You.. He /She / It.. They.. Doplňte do vět sloveso ve správném tvaru: Příklad: I LIVE in a house but Joana LIVES in a block of flats. (LIVE) 1) My sister Mary.. my parents. My parents.. my aunt. (HELP) 2) I.. English and my friend John.. German. (SPEAK) 3) We.. our flats from the landlord. Jim.. his flat from his aunt. (RENT) 4) Jo and Chuck.. me. I sometimes.. Jo and Chuck. (VISIT) 5) Two men.. bags in the market. A Check woman.. cakes. (SELL) 6) My teacher.. to the library. I.. to the library, too. (GO) 7) Students.. their homework. I.. my homework. (DO) 8) We.. plants in pots and our grandma vegetables. (GROW) 9) She.. (GO) upstairs and.. (RING) the bell. 10) I.. got a washing machine. He.. got a fridge. (HAVE) 11) Italian people.. in Italy, British people.. in Great Britain. (LIVE) 12) My job.. (START) early and also.. (FINISH) early. 13) Eva.. (DRIVE) to her office in town. My brother..(go) by bus. 14) I.. hard and my students.. very hard, too. (WORK) 15) The children.. to school by bus. I.. by car. (TRAVEL) Rozdělte nyní slovesa ve větách 1) 15) podle koncovek 3.osoby j.č.: A) 3.OSOBA J.Č. S KONCOVKOU S: HELP.. > HELPS B)3.OSOBA J.Č. S KONCOVKOU ES:

8 UNIT 4 Přítomný čas prostý (II) - procvičování Část 1: Tvořte 3.osobu jedn.čísla podle vzoru: I go there. > and Peter? Peter goes there. > and they? We work hard. > and Mike?.. > and we? They live here. > and Martin?.. > and Lucy? I play tennis. > and John?.. > and we? We start now. > and Eva?.. > and he? We travel. > and Bob?.. > and she? I speak well. > and she?.. > and they? They help. > and miss Jane?.. > and he? You drink juice. > and Laura?.. > and we? I finish early. > and Mrs Brown?.. > and you? We have a job. > and he?.. > and she? We do it. > and Mr Bond?.. > and they? I rent a flat. > and George?.. > and she? We drive home > and Jack?.. > and Pete? Část 2: další změny ve větě I wash my car. > and Mr Black?.. > and madam? He has his dog. > and Mrs Black?.. > and we? I have my TV. > and she?.. > and you? I go to my flat. > and Lenka?.. > and they? I go to my town> and Mr Red?.. > and Mrs Red? Část 3: sloveso TO BE (být) I am from CR. > and Markéta?.. > and they? We are here. > and Lynn?.. > and I? They are nice. > and this man?.. > and you? UNIT 4 Přítomný čas prostý (II) - procvičování Část 1: Tvořte 3.osobu jedn.čísla podle vzoru: I go there. > and Peter? Peter goes there. > and they? We work hard. > and Mike?.. > and we? They live here. > and Martin?.. > and Lucy? I play tennis. > and John?.. > and we? We start now. > and Eva?.. > and he? We travel. > and Bob?.. > and she? I speak well. > and she?.. > and they? They help. > and miss Jane?.. > and he? You drink juice. > and Laura?.. > and we? I finish early. > and Mrs Brown?.. > and you? We have a job. > and he?.. > and she? We do it. > and Mr Bond?.. > and they? I rent a flat. > and George?.. > and she? We drive home > and Jack?.. > and Pete? Část 2: další změny ve větě I wash my car. > and Mr Black?.. > and madam? He has his dog. > and Mrs Black?.. > and we? I have my TV. > and she?.. > and you? I go to my flat. > and Lenka?.. > and they? I go to my town> and Mr Red?.. > and Mrs Red? Část 3: sloveso TO BE (být) I am from CR. > and Markéta?.. > and they? We are here. > and Lynn?.. > and I? They are nice. > and this man?.. > and you?

9 UNIT 4 Weekdays 1) Doplň sloveso ve správném tvaru, přidej správnou předložku: Vzor: Peggy / go / work every weekday Peggy goes to work every weekday a)young children / work / their desks b)school / start / early and / finish / early c) My friend / drive / work every day d) My friends / travel / number 2 bus e) There / be / two tennis courts / town f) Jack / do / his homework / home g) Our teacher / teach / a lot of classes h) This person / work / the local council i) Eva / open / the door / our flat j) Robert / have got / a flat / the second floor 2) Napište číslovky slovy a přeložte: a) 25 chlapců: twenty-five boys k) 38 asistentů: b) 12 dívek:. l) 50 klientů: c) 6 dětí:. m) 9 oddělení: d) 27 doktorů:. n) 11 obchodů: e) 45 farmářů:. o) 16 zastávek: f) 3 otcové:. p) 2 parky: g) 4 matky:. q) 8 trolejbusů: h) 10 sousedů:. r) 54 praček: i) 99 studentů:. s) 66 lidí: j) 100 aut:. t) 78 sušenek: 3) Odpovězte krátce podle pravdy: a) Have you got a house?, i) Is there a cup on your desk? b) Are you a student of German? j) Are you from Italy? c) Have you got a cellar? k)are there 10 students here? d) Is there a hospital in this town? l) Has your teacher got a watch? e) Is your teacher Czech? m) Are you at work now? f) Has this room got a heating? n) Is there a TV in this room? g) Are you fine? o) Is your name Mrs Black? h) Is it very warm today? p) Have you got a family? UNIT 4 Weekdays 1) Doplň sloveso ve správném tvaru, přidej správnou předložku: Vzor: Peggy / go / work every weekday Peggy goes to work every weekday a)young children / work / their desks b)school / start / early and / finish / early c) My friend / drive / work every day d) My friends / travel / number 2 bus e) There / be / two tennis courts / town f) Jack / do / his homework / home g) Our teacher / teach / a lot of classes h) This person / work / the local council i) Eva / open / the door / our flat j) Robert / have got / a flat / the second floor 2) Napište číslovky slovy a přeložte: a) 25 chlapců: twenty-five boys k) 38 asistentů: b) 12 dívek:. l) 50 klientů: c) 6 dětí:. m) 9 oddělení: d) 27 doktorů:. n) 11 obchodů: e) 45 farmářů:. o) 16 zastávek: f) 3 otcové:. p) 2 parky: g) 4 matky:. q) 8 trolejbusů: h) 10 sousedů:. r) 54 praček: i) 99 studentů:. s) 66 lidí: j) 100 aut:. t) 78 sušenek: 3) Odpovězte krátce podle pravdy: a) Have you got a house?, i) Is there a cup on your desk? b) Are you a student of German? j) Are you from Italy? c) Have you got a cellar? k)are there 10 students here? d) Is there a hospital in this town? l) Has your teacher got a watch? e) Is your teacher Czech? m) Are you at work now? f) Has this room got a heating? n) Is there a TV in this room? g) Are you fine? o) Is your name Mrs Black? h) Is it very warm today? p) Have you got a family?

10 UNIT 5 Přítomný čas prostý (III) tvoření otázky Otázka u sloves HAVE GOT (mít), BE (být), CAN (moci,umět) se tvoří konverzí (záměnou podmětu a slovesa) viz cvičení Unit 1,2 We have got a garden. > Have you got a garden? He is in the park. > Is he in the park? Laura can swim. > Can Laura swim? Otázka u všech ostatních sloves (označujeme je jako významová slovesa) se tvoří pomocí slovesa DO, ve třetí osobě jedn.čísla pomocí DOES: Do I speak English?... Do we speak English?..... Do you speak English?... Do you speak English?..... Does he/she/it speak English?... Do they speak English?.... Podrobně si projděte gramatiku na straně 34, 35 oddíl 2 a 3 / Unit 5 Cvičení 1: Tvořte krátké otázky pomocí DO / DOES, případně doplňte předložku: a)you / speak / English? > Do you speak English? b) you / get up / early / the morning? > c) you / watch ice-hockey / TV? > d) you / do housework / the evening? > e) you / go shopping every day? > f) your teacher / like chocolate? > g) you travel / work / bus? > h) your friend / like football? > i) all students / have an English book? > Odpovídejte na otázky a) i) podle podle pravdy: Yes, I do. / No, I don t. Yes, he does. / No, he doesn t. Cvičení2: Vytvořte otázku s táz.zájmenem WHERE/ WHAT/ WHEN / WHY / WHO /HOW: a)where / you / live? > b) What / you / do? > c) When / we / have English class? > d)what time / you / meet your friends? > e) How / you / go to work? > f) Where / you / come from? > g) What / your teacher / teach? > h) How / you / do? > UNIT 5 Přítomný čas prostý (III) tvoření otázky Otázka u sloves HAVE GOT (mít), BE (být), CAN (moci,umět) se tvoří konverzí (záměnou podmětu a slovesa) viz cvičení Unit 1,2 We have got a garden. > Have you got a garden? He is in the park. > Is he in the park? Laura can swim. > Can Laura swim? Otázka u všech ostatních sloves (označujeme je jako významová slovesa) se tvoří pomocí slovesa DO, ve třetí osobě jedn.čísla pomocí DOES: Do I speak English?... Do we speak English?..... Do you speak English?... Do you speak English?..... Does he/she/it speak English?... Do they speak English?.... Podrobně si projděte gramatiku na straně 34, 35 oddíl 2 a 3 / Unit 5 Cvičení 1: Tvořte krátké otázky pomocí DO / DOES, případně doplňte předložku: a)you / speak / English? > Do you speak English? b) you / get up / early / the morning? > c) you / watch ice-hockey / TV? > d) you / do housework / the evening? > e) you / go shopping every day? > f) your teacher / like chocolate? > g) you travel / work / bus? > h) your friend / like football? > i) all students / have an English book? > Odpovídejte na otázky a) i) podle podle pravdy: Yes, I do. / No, I don t. Yes, he does. / No, he doesn t. Cvičení2: Vytvořte otázku s táz.zájmenem WHERE/ WHAT/ WHEN / WHY / WHO /HOW: a)where / you / live? > b) What / you / do? > c) When / we / have English class? > d)what time / you / meet your friends? > e) How / you / go to work? > f) Where / you / come from? > g) What / your teacher / teach? > h) How / you / do? >......

11 UNIT 5 Přítomný čas prostý (IV) tvoření záporu Zápor u sloves HAVE GOT (mít), BE (být), CAN (moci,umět) se tvoří pomocí záporky not která se objeví ve stažených tvarech: have not haven t, is not isn t, are aren t: We have got a garden. > We haven t got a garden He is in the park. > He isn t in the park Zápor u všech ostatních sloves (významová slovesa) se tvoří pomocí slovesa DON T (=do not), ve 3.osobě jedn.čísla pomocí DOESN T (=does not): I... play tennis. We.. play tennis. You.. play tennis. You.. play tennis. He/she/it.. play tennis. They.. play tennis. Cvičení 1: Tvořte záporné věty pomocí DON T nebo DOESN T: a) They speak English well. > They don t speak English well. b) She works hard. > c) I get up at 4 o clock every day. > d) Peter smokes cigarettes. > e) We like classical music. > f) Joanna plays the piano very well. > g) They learn English on Sundays. > h) Bill and Rose live in Paris. > i) Eva likes country music. > j) Our cat drinks milk. > Cvičení 2: Napište zápornou větu s různými typy sloves: a) We grow vegetables in our garden. > b) There are two cinemas in this town. > c) She s got a small dog. > d) My friend sells books. > e) I rent my flat from the landlord. > f) They are from Germany. > g) She helps me very much. > h) We have got a big car. > i) Martina comes from a little village. >. j)they are nice, they ve got a house and they can speak Czech and they play golf UNIT 5 Přítomný čas prostý (IV) tvoření záporu Zápor u sloves HAVE GOT (mít), BE (být), CAN (moci,umět) se tvoří pomocí záporky not která se objeví ve stažených tvarech: have not haven t, is not isn t, are aren t: We have got a garden. > We haven t got a garden He is in the park. > He isn t in the park Zápor u všech ostatních sloves (významová slovesa) se tvoří pomocí slovesa DON T (=do not), ve 3.osobě jedn.čísla pomocí DOESN T (=does not): I... play tennis. We.. play tennis. You.. play tennis. You.. play tennis. He/she/it.. play tennis. They.. play tennis. Cvičení 1: Tvořte záporné věty pomocí DON T nebo DOESN T: a) They speak English well. > They don t speak English well. b) She works hard. > c) I get up at 4 o clock every day. > d) Peter smokes cigarettes. > e) We like classical music. > f) Joanna plays the piano very well. > g) They learn English on Sundays. > h) Bill and Rose live in Paris. > i) Eva likes country music. > j) Our cat drinks milk. > Cvičení 2: Napište zápornou větu s různými typy sloves: a) We grow vegetables in our garden. > b) There are two cinemas in this town. > c) She s got a small dog. > d) My friend sells books. > e) I rent my flat from the landlord. > f) They are from Germany. > g) She helps me very much. > h) We have got a big car. > i) Martina comes from a little village. >. j)they are nice, they ve got a house and they can speak Czech and they play golf

12 UNIT 5 A typical day Cvičení 1: What time is it, please? a) 7:00: seven o clock b) 4:10... c) 11:25... d) 2:05... e) 12:30.. f) 11:40... g) 2:55... h) 6: 45 i) 5:50... j) 8:00... k) 11:55.. l) 1:58... Cvičení 2:* Doplň předložku IN AT ON nebo ponechte výraz bez předložky: * Označ místo, kam patří výraz v závorce: a) I cook supper supper the evenings. (usually) b) People get up early.. weekdays. (sometimes) c) We meet the restaurant. (in the evenings) d) We don t play golf.. the weekends. (often) e) I travel to the USA.. holidays. (every year) f) We drink a cup of tea.. (usually) g) Some people do their shopping different places. (always) h) We do the washing. every month. (never) Cvičení 3: Zopakujte si tvoření otázky pomocí DO / HAVE / BE: a) How / you? How are you? b) What / your address? c) / you got a brother? d) / you work hard every day? e) Where / your umbrella? f) What / you do? g) What time / you get up? h) What / your teacher s name?... i) Where / you live? j) How often / you learn English?..... k) / you watch ice-hockey on TV?..... l) Where / you from? m) / your neighbour got a dog? n) / you have lunch every day? o) How / you travel on holiday? p) What / your favourite day? UNIT 5 A typical day Cvičení 1: What time is it, please? a) 7:00: seven o clock b) 4:10... c) 11:25... d) 2:05... e) 12:30.. f) 11:40... g) 2:55... h) 6: 45 i) 5:50... j) 8:00... k) 11:55.. l) 1:58... Cvičení 2:* Doplň předložku IN AT ON nebo ponechte výraz bez předložky: * Označ místo, kam patří výraz v závorce: a) I cook supper supper the evenings. (usually) b) People get up early.. weekdays. (sometimes) c) We meet the restaurant. (in the evenings) d) We don t play golf.. the weekends. (often) e) I travel to the USA.. holidays. (every year) f) We drink a cup of tea.. (usually) g) Some people do their shopping different places. (always) h) We do the washing. every month. (never) Cvičení 3: Zopakujte si tvoření otázky pomocí DO / HAVE / BE: a) How / you? How are you? b) What / your address? c) / you got a brother? d) / you work hard every day? e) Where / your umbrella? f) What / you do? g) What time / you get up? h) What / your teacher s name?... i) Where / you live? j) How often / you learn English?..... k) / you watch ice-hockey on TV?..... l) Where / you from? m) / your neighbour got a dog? n) / you have lunch every day? o) How / you travel on holiday? p) What / your favourite day?......

13

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

přepsat docela unavený včera italský

přepsat docela unavený včera italský Unit 1 1)Opakování mluvnice - present simple, past simple 2) Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva:

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu.

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu. Unit 7 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva: 1 hodina Telínová, A., kolektiv autorů: Eurolingua English 2 (kapitola

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Česko-anglický slovníček

Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 GLOSSARY Glossary APPENDIX A a ach jo áčko, áčkem adresa

Více

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE INSPIROMAT Výstupy projektu Progress CZ.1.07/1.3.44./01.0038 prosinec 2014 PRŮVODCE UČITELE Průvodce učitele

Více

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám ANGLICKÝ JAZYK DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJMZD15C0T01 Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ

Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ Zpracováno v rámci projektu Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ a MŠ Údolí Desné registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/03.0057 Projekt je spolufinancován

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

Anglická slovesa The English verbs

Anglická slovesa The English verbs Anglická slovesa The English verbs Sloveso v angličtině může vyjadřovat činnost (to read číst, to swim plavat ), stav (to existexistovat, to lie ležet ) nebo proces (to die zemřít, to go on pokračovat).

Více

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?)

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?) English 2 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

A GRAMMAR OF CZECH AS A FOREIGN LANGUAGE

A GRAMMAR OF CZECH AS A FOREIGN LANGUAGE Introductory information by FACTUM CZ, s.r.o. A GRAMMAR OF CZECH AS A FOREIGN LANGUAGE Karel Tahal 259 pages FACTUM CZ, s.r.o., 2010 1 systematic description of present day Czech seen from the viewpoint

Více

A GRAMMAR OF CZECH AS A FOREIGN LANGUAGE

A GRAMMAR OF CZECH AS A FOREIGN LANGUAGE Introductory information by A GRAMMAR OF CZECH AS A FOREIGN LANGUAGE Karel Tahal 259 pages Factum CZ, s.r.o., 2010 1 systematic description of present day Czech seen from the viewpoint of a foreigner non-traditional

Více

michael's story / 1 / meeting lisa

michael's story / 1 / meeting lisa michael's story / 1 / meeting lisa hello. my name is michael and I would like to tell you about a girl I know. she lives in california now but we used to spend a lot of time together when she was a teacher

Více

Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý. Past Simple and Present Perfect Simple

Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý. Past Simple and Present Perfect Simple Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý Past Simple and Present Perfect Simple International Express Pre-Intermediate, U 7 UJAZ FEKT VUT v Brně Tvoření minulého času prostého Pravidelná slovesa sloveso

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

like arm big blond body dark eye face foot hair hand happy head here I ve got leg long look look for hair hand happy head here

like arm big blond body dark eye face foot hair hand happy head here I ve got leg long look look for hair hand happy head here MERRY ENGLISH 2 Part 1 Chapter 0 action animal apple bike can clothes dog food football friend hello hi play ride skateboard swim tree house T-shirt Welcome! Chapter 1 at Australia Australian ball bird

Více

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 actor [ækt ] actress [æktris] age [eidž] Ankara [ ænk r ] Argentina [a:dž n tain] artist [a:tist] astronaut [æstr no:t] be from [bi: from] Beijing [beižiη]

Více

URČITÝ ČLEN (DEFINITE ARTICLE) Stojí před podstatnými jmény, které už známe, o kterých už byla řeč a v dále vyjmenovaných případech. Má stejný tvar "THE" pro jednotné i množné číslo počitatelných podstatných

Více

ABSOLUTORIUM. Témata pro jazykovou ústní zkoušku. Předmět: jazyk anglický Studijní skupina: 3.VOŠ a,b; 4.VOŠ ds Školní rok: 2014/2015

ABSOLUTORIUM. Témata pro jazykovou ústní zkoušku. Předmět: jazyk anglický Studijní skupina: 3.VOŠ a,b; 4.VOŠ ds Školní rok: 2014/2015 ABSOLUTORIUM Témata pro jazykovou ústní zkoušku Školní rok: 2014/2015 1. THE CZECH REPUBLIC 2. SPA SERVICES 3. PRAGUE 4. CASTLES AND CHATEAUX IN THE CZECH REPUBLIC 5. PLACES OF INTERESTS IN BOHEMIA 6.

Více

gramatické jevy srovnání

gramatické jevy srovnání VY_22_INOVACE_AJM45064JEŘ Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: Datum vytvoření: Autor: Určeno pro předmět: Tematická oblast:

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více