MODUL GSM GS-20P. Instalační manuál. Verze SW 8.0. Cz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODUL GSM GS-20P. Instalační manuál. Verze SW 8.0. Cz-9285-5"

Transkript

1 MODUL GSM GS-20P Instalační manuál Verze SW 8.0 Cz

2 Informace o nové verzi GSM brány GS-20 Nová verze GSM brány GS-20 v8.0 obsahuje následující změny Nový GSM modul CINTERION Procesor umožňující provedení upgrade FW na novější verzi. Odstraněna svorka označená X (vynucené odpojení GSM brány od napájení) Přidána svorka označená L (pro externí LED signalizující stav GSM brány) Pro programování GSM brány GS-20 musí být použit nový program VT Setup v7.0 a vyšší (dodáván na CD nebo je ke stažení na internetu), kde byly přidány nové položky pro programování GS-20. Poznámka: Pokud máte starší verzi SW, tak pro programování GS-20 lze také použít tlačítka pro programování VT-20. Nová verze programu VT Setup má zjednodušené procedury pro čtení a zápis dat. Modul se při programování nepřepíná do programovacího režimu. Operaci zápisu nebo čtení je možné provést v kterémkoliv stavu modulu (v modulu nemusí být vložena SIM karta a ani nemusí být přihlášený do GSM sítě). Kromě toho byl program přizpůsoben rozměru 10 displeje netbooků. Na základě požadavku několika zákazníků došlo k navýšení počtu SMS zpráv odesílaných na základě přijatých událostí z telefonního komunikátoru EZS u komunikačního formátu 4+2 i Contact ID Pulsní formáty 4+2 max. 185 zpráv Contact ID 264 zón 32 uživatelů 32 bloků Automatické nastavení a monitorování přenosu na PCO (přidání * na začátek telefonního čísla) více viz. Tipy a triky Pomocí SMS zpráv nelze programovat popis vstupů a výstupů Pomocí SMS zpráv nelze programovat názvy zón, bloků, uživatelů atd. Jiný způsob programování vstupu 9 (pro ovládání výstupů prozvoněním) Uživatel, který ovládá výstupy pomocí SMS nemůže mít v telefonu uložený tvar SMS ve tvaru Zapnuti topeni 1234 Z1, ale pouze ve tvaru 1234 Z1 nebo 1234 Z1 zapnuti topeni. Posílá SMS o nízkém napájecím napětí

3 Obsah 1.1. Popis zařízení Technická specifikace Instalace modulu GS-20P do krytu ústředny Programování a nastavení modulu Programování pomocí počítače Přenos zpráv z komunikátoru EZS Komunikace ve formátu Komunikace ADEMCO Contact ID Nastavení telefonního komunikátoru v ústředně EZS Postup programování z počítače Programování EEPROM pomocí SMS Vyžádané Operace s kreditem Zjištění kreditu Automatická kontrola výše kreditu Zapnutí modulu Odchozí volání Popis funkce měření napájecího napětí Ovládání pomocí SMS Syntaxe SMS pro zjištění FW a HW verze modulu Syntaxe SMS pro provedení HW resetu GSM modulu Syntaxe SMS pro ovládání výstupů a funkce modulu Vypnutí a zapnutí posílání SMS zpráv Hlasové zprávy na GS Přiřazení hlasových zpráv jednotlivým vstupům Nahrávání a přehrávání hlasových zpráv Monitorování funkce modulu GS Automatické zálohování GSM pomocí telefonní linky Závěrečná ustanovení Reklamační podmínky Tipy a triky Strana 3

4 Kapitola 1 Tento manuál je platný od programové verze 8.0CZ. (viz identifikační štítek) 1.1. Popis zařízení GSM modul GS-20P se umisťuje do krytu ústředny Power. Upevňuje se do něho pomocí kovové montážní desky zajištěné šroubkem, ke které je upevněn pomocí 4 distančních sloupků. Otvorem v pravém horním rohu krytu ústředny je vyvedena prutová anténa. Zařízení GSM GS-20P je GSM modul s hlasovým kanálem, se 3 vstupy a 2 reléovými výstupy (NO,NC) s pamětí pro tři hlasové zprávy, simulací komunikace pultu centrální ochrany pro komunikaci s telefonním komunikátorem EZS a funkcí zálohy GSM komunikace po telefonní lince. Umožňuje přijímat zprávy z komunikátoru v pulsním formátu i ve formátu Ademco Contact ID, odposlouchávat komunikaci mezi ústřednou a PCO a posílat hromadné zprávy. GSM brána je vybavena režimem snížené spotřeby, aby minimalizovala zátěž baterie. Vstupy se aktivují připojením na záporný potenciál napájení GND, mohou přenášet naprogramované hlasové zprávy. Vstup č.3 může být také použit pro nucené přepnutí komunikace z GSM na telefonní linku Technická specifikace Napájecí napětí Odběr v klidovém stavu Max odběr špičkový Implicitní nastavení výstupů relé (1 a 2) Napětí přivedené na vstupy Max. spínané napětí výstupních relé Max. délka všech hlasových zpráv : 12Vss : 60mA : ~ 500mA : vypnuté : max. 0 až +15Vss : 30Vss/2A, 125Vst/1A : 30 sekund Strana 4

5 Kapitola 1 Plošný spoj a svorkovnice L - slouží k připojení LED signalizující stav GSM brány G - GND V+ - napájení GSM brány (svorka BELL+) I1 I3 - vstupy L-OUT - pro připojení telefonní linky L-IN - pro připojení zabezpečovací ústředny (paralelně připojeno k RJ konektoru) NO, NC - reléové výstupy Nad svorkovnicí se nachází nový 5-ti pinový konektor, na kterém jsou vyvedeny výstupy pro připojení LED kontrolek. Zapojte LED mezi svorku +12V a na požadovaný výstup. 1 GND 2 LED Stav (předřadný odpor 3k3) 3 LED Relé 1 (předřadný odpor 3k3) 4 LED Relé 1 (předřadný odpor 3k3) 5 +12V (napájení GSM brány) Strana 5

6 Kapitola Instalace modulu GS-20P do krytu ústředny 1. Montáž modulu GS-20P Zasuňte do montážní desky 4 plastové distanční sloupky. Upevněte plošný spoj modulu GS-20P k montážní desce pomocí těchto distančních sloupků. Z plastového pytlíčku vyjměte anténní kabel, prutovou anténu, mosaznou podložku, gumové těsnění a mosaznou matičku. Protáhněte anténní kabel skrz montážní záda a zapojte ho do GSM modulu. Na závitovou část anténního konektoru umístěte gumové těsnění, zasuňte ji do otvoru anténního držáku. Dále nasaďte mosaznou podložku a nakonec vše stáhněte mosaznou matičkou. 2. Umístění modulu GS-20P do krytu ústředny Poznámka: Před instalací modulu GS-20P nebo vložením/výměnou SIM karty se ujistěte, že je vypnuto napájení ústředny a komunikátoru. Sejměte přední kryt ústředny. Odstraňte kruhovou záslepku nacházející se v pravém horním rohu krytu ústředny. Průchodka umožňuje připojení dodávané antény k anténnímu kabelu. Zapojte potřebné vodiče do ústředny Power napájení modulu GS-20P, komunikátor ústředny atd. Po umístění modulu GS-20P do ústředny už tyto konektory nebudou dobře přístupné. Umístěte modul GS-20P do pravého horního rohu krytu ústředny montážní deska modulu GS-20P se zahákne za kryt ústředny. Na pravém boku krytu ústředny je otvor. Vložte do něho šroubek (i) a upevněte montážní desku modulu GS-20P ke krytu ústředny. Ujistěte se, že anténní konektor je dostupný v kruhové průchodce. Našroubujte anténu na anténní konektor v pravém horním rohu krytu. Anténu šroubujte opatrně, aby nedošlo jejímu poškození nebo ke zkroucení anténního kabelu. Strana 6

7 Kapitola 1 3. Zapojení vodičů Na GSM bráně GS-20P jsou 2 napájecí svorky označené G (GND) a V+ (+12V). Pokud nepoužijete sirénový výstup ústředny, tak lze GSM bránu napájet ze svorek BELL+ a AUX- na ústředně, nebo použijte přídavný napájecí zdroj. Svorky L-IN můžete zapojit do komunikátoru ústředny do svorek RING a TIP. Ústředna bude moci posílat SMS zprávy podle přenosových kódů, které pošle zabezpečovací ústředna. Svorky I1-I3 můžete zapojit do programovatelných výstupů ústředny. Při aktivaci PGM výstupu je GSM brána schopná posílat naprogramované SMS, prozvánět tel. číslo a posílat naprogramovanou hlasovou zprávu. Do svorky L lze zapojit LED diodu, která může být vyvedena mimo kryt. LED kontrolka signalizuje stav GSM brány. 4. Zapnutí napájení GSM komunikátoru a kontrola síly signálu Poznámka: Ujistěte se, že je v GSM bráně vložená SIM karta Zapněte napájení GSM brány GS-20P Červená LED kontrolka bude signalizovat průběh přihlašování do GSM sítě počkejte, než začne zobrazovat sílu signálu (např. 4 bliknutí) Nyní lze provést naprogramování GSM brány GS-20P Strana 7

8 Kapitola Programování a nastavení modulu GSM modul lze programovat pomocí počítače přes RS 232 nebo pomocí SMS zpráv. Pokud není COM port součástí počítače, musí se použít externí převodník USB-COM Programování pomocí počítače Pro programování tohoto modulu musí být požit program VT Setup verze 7.0. Po spuštění programu VTsetup.exe se zobrazí okno s těmito položkami: Poznámka: Pomocí nové verze programu VT Setup můžeme nastavovat jak nové tak i starší verze GSM modulů VT-xx a GS-20. Pro spuštění správné verze nastavovacího programu se musíme řídit verzí FW GSM brány, která je vyznačena na výrobním štítku modulu. Pro starší verze modulů VT1x, VT2x do verze FW 6.xx a pro GS-20 do verze FW 7.xx použijeme tlačítko: Použitím tohoto tlačítka dojde ke spuštění starší verze programu VT GT. Pro verzi GS-20 FW 8.x vyberete jednu z možností podle použitého formátu telefonního komunikátoru ústředny EZS: Pro GS-20 při komunikaci s EZS ve formátu Contact ID Pro GS-20 při komunikaci s EZS pulsními formáty 4+2 Po následném výběru se otevře okno, které je společné pro všechny komunikační formáty: Strana 8

9 Kapitola 1 Úvodní obrazovka je rozdělena do třech podoken, z nichž se dvě podokna dají zavírat/otvírat a tím na výšku měnit rozměr úvodního okna, tak aby byl vždy viditelný spodní příkazový řádek při spuštění programu na 10 displejích přenosných počítačů. Zavírání podoken provedeme pomocí křížků umístěných v pravé horní části podokna. Příklad maximálně komprimované úvodní obrazovky. Port Heslo HesloI Test - číslo sériového portu, přes který je modul připojen k počítači - uživatelské heslo pro ovládání výstupů a vstupů a zjištění zůstatku kreditu pomocí SMS - heslo mohou být libovolné čtyři alfanumerické znaky - základní nastavení instalatérské heslo umožňuje programovat nastavení EEPROM pomocí SMS - heslo mohou být libovolné čtyři alfanumerické znaky - základní nastavení nastavíme dny pro periodické zasílání testovací zprávy - lze nastavit hodnotu přenáší se zpráva ze vstupu 7 - při volbě 0 nebo hodnotě větší jak 30 se testovací zpráva nepřenáší. Příklad: při nastavení 2 se jednou za dva dny přenese testovací zpráva SMS ze vstupu číslo 7. Strana 9

10 Kapitola 1 Citlivost - nastavuje minimální dobu aktivace vstupu, aby došlo k přenosu zprávy - lze nastavit hodnotu doba aktivace se určí podle vzorce Citlivost=(NASTAVENA HODNOTA * 50ms)+50ms (100ms - 5s). Rele Puls Mikrofon - nastavuje funkci RELE1 a RELE2. - lze nastavit hodnotu RELE1 a RELE2 se ovládá pomocí SMS 1 - RELE1 je sepnuto, pokud se modulu GSM nepodařilo přihlásit do GSM RELE2 se ovládá pomocí SMS 3 - RELE1 sepne pulsně na 2s při aktivaci vstupu I3 RELE2 je ovládáno pomocí SMS - nastavuje délku pulsu výstupních relé v sekundách. - lze nastavit hodnotu při hodnotě 0 je puls zakázán. (0-5) nastavuje hlasitost odchozího audio signálu. Čím je nastavená větší hodnota, tím je větší hlasitost odchozího audio signálu. Při větším nastavení může dojít ke zvýšení ozvěny. Na zvýšení ozvěny při připojení externího telefonu má vliv i typ připojeného externího telefonu a nastavení parametru reproduktor. Základní nastavení tohoto parametru je 3. Pro přenos zpráv z komunikátoru EZS na PCO ve formátu CID nastavte tento parametr na hodnotu 4. Reproduktor (0-6) nastavuje hlasitost příchozího audio signálu. Čím je větší hodnota tohoto nastavení, tím je větší hlasitost příchozího audio signálu. Základní nastavení tohoto parametru je 5. Pro přenos z komunikátoru EZS na PCO tento parametr ve všech případech nastavte na hodnotu 0. Možnosti zatržením příslušného okýnka povolíme další možné funkce modulu. 1 při použití formátu Contact ID dojde k automatickému vygenerování zpráv pro zóny V tomto případě modul automaticky vygeneruje text události Zona xxx. 2 při použití formátu ADEMCO CID dojde k automatickému vygenerování zpráv pro uživatele V tomto případě modul automaticky vygeneruje text události Uzivatel xxx. 3 povolíme hromadné odesílání SMS. Modul sdružuje maximálně 5 zpráv do jedné hromadné SMS zprávy. Po přijetí první události modul čeká na další událost z telefonního komunikátoru EZS, kterou připojí k již přijaté zprávě. Hromadné SMS zprávy jsou odeslány na všechny telefonní čísla uložená na pozicích Telefon 1 Telefon nevyužito Strana 10

11 Kapitola 1 5 povolíme funkci ukončení volací procedury. Pokud je aktivací vstupu spuštěna volací procedura, při které modul volá (prozvání) více naprogramovaných telefonních čísel, může uživatel tuto volací proceduru ukončit. Ukončení volací procedury se provede tak, že uživatel vyzvedne příchozí volání z modulu. V tomto případě je volací procedura ukončena a následně uložená telefonní čísla (čísla uložená za právě prozváněným telefonním číslem) se již nebudou prozvánět (volat). 6 omezíme max. počet odeslaných SMS zpráv v daném čas. intervalu. Při této volbě modul odešle max. 5 SMS zpráv v intervalu 30 minut. Pokud modul přijme více jak pět podnětů pro přenos SMS zpráv (z pevných vstupů) během 30 minut, je následný přenos SMS zpráv zablokován na dobu 3 hodin. Další přenos (odblokování přenosu SMS a prozvánění) SMS zpráv je možný až po uplynutí této doby. Všechny zprávy jsou během této doby zahazovány. Modul je možné také odblokovat SMS zprávou, kterou do modulu zašleme. V tomto případě stačí, když SMS zpráva bude obsahovat instalatérské nebo uživatelské heslo. Tato funkce má omezit cyklické odesílání SMS zpráv při poruše EZS. 7 povoluje dočasné zablokování přenosu SMS zpráv a volání. K zablokování dojde na 5 hodin po přijetí SMS ve tvaru heslo OFF. Detailnější popis naleznete v kapitole povoluje překódování zón pro ústřednu Galaxy DIMENSION. Telefon 1-4 každému vstupu jsou přiřazena 4 telefonní čísla s vlastním parametrem typu přenosu. Číslo je zadáváno ve formátu X-YYYYYYYYYYYYYYYY X - určuje TYP VOLÁNÍ TYP VOLÁNÍ 1 - pošle SMS 2 - pošle SMS a prozvoní zadané telefonní číslo, při vyzvednutí hovoru přehrává DTMF tóny 3 - prozvoní zadané telefonní číslo, při vyzvednutí hovoru přehrává DTMF tóny 4 - pošle SMS 5 - pošle SMS a prozvoní zadané telefonní číslo, při zvednutí přehraje hlasovou zprávu přiřazenou vstupu (zpráva se přehraje maximálně 5- krát a poté se hovor ukončí) 6 - prozvoní zadané telefonní číslo, při zvednutí přehraje hlasovou zprávu přiřazenou vstupu (zpráva se přehraje maximálně 5-krát a poté se hovor ukončí) Strana 11

12 Kapitola pošle SMS 8 - pošle SMS a prozvoní zadané telefonní číslo, při zvednutí přehraje hlasovou zprávu přiřazenou vstupu (zpráva se přehraje maximálně 5- krát a poté se hovor ukončí). Volání je opakováno celkem čtyřikrát, dokud není potvrzeno dovolání. Jako potvrzení dovolání se bere to, že probíhající volání je volaným vyzvednuto a je odposlechnuta alespoň část hlasové zprávy. 9 - prozvoní zadané telefonní číslo, při zvednutí přehraje hlasovou zprávu přiřazenou vstupu (zpráva se přehraje maximálně 5-krát a poté se hovor ukončí). Volání je opakováno celkem čtyřikrát, dokud není potvrzeno dovolání. Jako potvrzení dovolání se bere to, že probíhající volání je volaným vyzvednuto a je odposlechnuta alespoň část hlasové zprávy. Poznámka: Aby modul prozváněl po dobu 20 sekund i telefonní čísla, která byla přenesena k jinému operátorovi, je zapotřebí u SIM karty vložené do GSM modulu zrušit informační hlasové zprávy od operátora, které upozorňují na volání do sítě jiného operátora. Pokud není tato informační zpráva zrušena, dojde k tomu, že doba prozvánění volaného čísla je kratší popřípadě k prozvánění vůbec nedojde. Hlasové informační zprávy přiřazené SIM kartě v GSM modulu vám na požádání zruší operátor. Při volbě prozvonění TYP VOLÁNÍ 2-3 vytočí modul zadané telefonní číslo a po navázání spojení toto číslo prozvání přibližně 20 sekund. Jako dovolání se bere to, že se volané číslo prozvání (musí to trvat nejméně 3 sekundy) nebo volání bylo přijato (uživatel uslyší vysílané DTMF tóny). Při volbě prozvonění TYP VOLÁNÍ 5-6 vytočí modul zadané telefonní číslo a po navázání spojení toto číslo prozvání přibližně 20 sekund. Jako dovolání se bere to, že se volané číslo prozvání (musí to trvat nejméně 3 sekundy) nebo volání bylo přijato. Při vyzvednutí přehraje hlasovou zprávu přiřazenou vstupu. Při volbě prozvonění TYP VOLÁNÍ 8-9 vytočí modul zadané telefonní číslo a po navázání spojení toto číslo prozvání přibližně 20 sekund. Jako dovolání se bere to, že volání bylo přijato. Při vyzvednutí přehraje hlasovou zprávu přiřazenou vstupu. Pokud je volání uživatelem vyzvednuto, je volací procedura na dané telefonní číslo ukončena. V opačném případě se volací procedura na dané telefonní číslo opakuje celkem 4x. YYYYYYYYYYYYYYYY - udává telefonní číslo, na které má být proveden přenos. Telefonní číslo můžeme zadat v mezinárodním, nebo národním formátu ( nebo ). Jiné formáty nejsou podporovány. Telefonní číslo může obsahovat až 16 čísel. Strana 12

13 Kapitola 1 Zvláštní význam mají telefonní čísla přiřazená VSTUPU 8. 1 a 2.tel. číslo - první a druhé telefonní číslo pro přenos závady napájení, přenáší se jen SMS zpráva, zprávu je možné rozdělit na závadu a obnovení baterie (TYP VOLÁNÍ = 1) 3. tel. číslo - telefonní číslo pro přenos upozornění nízkého kreditu a přeposlání všech SMS, které neobsahují instalatérské nebo uživatelské heslo. U tohoto čísla má speciální význam TYP VOLÁNÍ. 1 pošle pomocí SMS upozornění o nízkém zůstatku kreditu. 2 pošle pomocí SMS upozornění o nízkém zůstatku kreditu a přeposílá všechny SMS neobsahující uživatelské nebo instalatérské heslo. 3 přeposílá všechny SMS neobsahující uživatelské nebo instalatérské heslo. 4. tel. číslo - na tuto pozici se zadává řetězec pro zjištění zůstatku kreditu (viz. kapitola 2.5 Operace s kreditem) (TYP VOLÁNÍ = 1) SMS - 45 znaků pro text SMS, není podporována diakritika. Zprávu je možné rozdělit na dvě zprávy, přičemž první zpráva SMS je zaslána při aktivaci vstupu, druhá zpráva je zaslána při návratu vstupu do klidového stavu. Při návratu do klidového stavu je jen poslána druhá SMS (pokud je zpráva rozdělena), čísla se neprozvání. Jako rozdělovací znak je použit znak :. Tento znak nesmí být použit jako znak v textu SMS. Při prvním zapnutí GSM modulu se zprávy o klidových stavech vstupu nepřenáší. Příklad 1: při aktivaci vstupu chceme poslat zprávu ZAVRENO při klidovém stavu OTEVRENO zapíšeme SMS ZAVRENO:OTEVRENO Příklad 2: při aktivaci vstupu chceme poslat jen zprávu ZAVRENO zapíšeme SMS ZAVRENO Příklad 3: při klidovém stavu vstupu chceme poslat jen zprávu OTEVRENO zapíšeme SMS :OTEVRENO Strana 13

14 Vstup 1-3 přiřazení telefonních čísel a SMS zpráv jednotlivým vstupům. Každému vstupu jsou přiřazena 4 telefonní čísla a text SMS. Text SMS je možné rozdělit na zprávu pro AKTIVNÍ a KLIDOVÝ stav vstupu. Vstup 3 Vstup 7 Vstup 8 Vstup 9 Pokud je nastaveno Relé = 3, vstup č.3 při aktivaci způsobí přepnutí komunikace z GSM na telefonní linku a RELE1 se sepne pulsně na 2s. 7. zpráva testovací zpráva posílaná jednou za 1-30 dní, tato zpráva je generována automaticky s periodou zadanou v parametru Test. 8. zpráva - závada napájení 1 a 2 tel. číslo zpráva závada napájení, zprávu je možné rozdělit na dvě zprávy (např. Porucha napájení:obnova napájení), tel. číslo se neprozvání, přenáší se jen SMS. Tato zpráva se přenáší, pokud napájecí napětí GSM modulu kleslo pod napětí 11,5V a na této hodnotě zůstalo nejméně 1 minutu. Druhá zpráva o obnovení napájení se přenese, pokud se napájecí napětí dostalo nad tuto hodnotu nejméně na 4 minuty. Pokles napětí se očekává při výpadku sítového napájení, pokud je GSM modul napájen ze záložního zdroje (modul je po výpadku sítového napájení napájen z baterie). Pokud chceme přenášet závadu a následně obnovu napájení, zadáme text SMS ve tvaru: Zavada napajeni:obnova napajeni. (TYP VOLÁNÍ = 1) 3.tel. číslo upozornění o nízkém kreditu a přeposlání SMS 4.tel. číslo zadání řetězce pro zjištění kreditu (TYP VOLÁNÍ = 1) na tuto pozici můžeme zadat 4 tel. čísla pro spínání výstupních RELE 1 a 2. Aktivace relé se provede bezplatně na základě identifikace (prozvonění) příchozího volání ze zadaného telefonního čísla podle nastavení parametru TYP SEPNUTÍ. Typ sepnutí Výstup Tel. číslo TYP SEPNUTÍ pulse - sepne pulsně zvolený výstup, délka pulsu je dána nastavením PULS v sekundách. on - sepne zvolený výstup. off - rozepne zvolený výstup. neg - neguje zvolený výstup. Pokud modul odmítne příchozí hovor po 2-3 prozvoněních je výstup po operaci negace sepnutý, pokud modul odmítne příchozí hovor po 4 a více prozvoněních, je výstup po operaci negace rozepnutý. on/off - sepne nebo rozepne zvolený výstup na základě počtu prozvonění. Pokud chceme výstup sepnout, vytočíme tel. číslo GSM modulu a po 2 prozvoněních ukončíme volání. Pokud chceme výstup rozepnout, ukončíme volání po 5 a více prozvoněních. Potvrzení o provedení spínací operace pro nastavení TYP SEPNUTÍ pulse, on a off je potvrzeno GSM modulem tím, že volání je po 1-3 prozvoněních ze strany GSM modulu ukončeno. Strana 14

15 Při operaci negace, TYP SEPNUTÍ neg je potvrzeni ze strany GSM modulu provedeno po 1-3 nebo 6-7 prozvoněních podle toho v jakém stavu se výstup nachází po provedení operace negace. Pokud je výstup rozepnut a po provedení negace se nachází v sepnutém stavu, je volání ukončeno ze strany GSM modulu po 1-3 prozvoněních, pokud se výstup po provedení negace nachází v rozepnutém stavu, je volání ukončeno po 6-7 prozvoněních. Spínací operace pro nastavení TYP SEPNUTÍ on/off je bez zpětného potvrzení. VÝSTUP - v tomto parametru zvolíme výstup, který chceme ovládat 1-8 volba výstupu, který se má použít pro ovládání A povoluje funkci, která nám umožní pulsně ovládat dva nezávislé výstupy pomocí jednoho tel. čísla. Pokud modul GS-20 přijme volání ze zadaného tel. čísla a toto volání je do 3 prozvonění ze strany uživatele ukončeno, je na základě identifikace tel. čísla sepnut výstup RELÉ 1. Pokud modul necháme prozvánět více jak 4x, je po pátém prozvonění pulsně sepnut výstup RELÉ 2 a příchozí volání je ukončeno modulem GS-20. Pokud pomocí některého z expandéru rozšíříme výstupy modulu GS-20, můžeme si zvolit výstupy, na které bude tato funkce aplikována (výstupy se zadávají mezi křížky před tel. číslo viz zadání tel. čísla). Tímto způsobem můžeme vytvořit několik skupin uživatelů s různými právy přístupu při možném otevírání/zavírání vstupních brán, závor atd. Při volbě této funkce je parametr TYP SEPNUTÍ bez významu. B v této verzi nepoužito TELEFONNÍ ČÍSLO slouží k zadání tel čísel, která se budou porovnávat s tel. číslem příchozího volání. Pokud bude číslo příchozího volání shodné s číslem uloženým na některé pozici VSTUPU 9, bude provedena operace sepnutí výstupu podle parametru TYP SEPNUTÍ. Je možné zadat 1 až 16 číslic. Porovnávají se čísla od konce. Telefonní čísla lze zadávat pouze v následujících tvarech: Hvězdička * na pozici prvního tel. čísla povolí danou spínací operaci pro všechna příchozí volání bez identifikace tel. čísla. Při volbě funkce TYP SEPNUTÍ A jsou pro tuto funkci standardně využity VÝSTUPY 1 a 2. Pokud chceme pro tuto funkci využit jiné výstupy, můžeme je zadat mezi křížky před tel. číslo (viz. příklad zadání spínacích čísel). Příklad: on sepne výstup RELE 1 při příchozím zvonění ze všech telefonních číslech končících číslicích 5 on sepne výstup RELE 1 při příchozím zvonění ze všech telefonních číslech končících dvojčíslím 64 on - 1- * - sepne výstup RELE 1 při všech příchozích volání bez identifikace telefonního čísla puls sepnout pulsně RELE 1 jen prozvoněním z telefonního čísla puls - A při krátkém prozvonění sepne výstup 1 a při dlouhém výstup 2 Strana 15

16 Názvy vstupů a výstupů Dotaz na stav vstupů a výstup - HESLOU S Více viz kapitola Ovládání pomocí SMS - např S Vstup 1-3 V tomto parametru můžeme zadat názvy pro aktivní a klidový stav vstupu. Tyto názvy vstupu jsou doplněny do textu SMS, kterou modul odešle při dotazu na stav vstupu (viz kapitola Ovládání pomocí SMS). Následující příklady zobrazují obsah odesílané SMS v závislosti na nastavení GSM brány. Na GSM bráně jsou aktivní vstupy 1 a 3, vstup 2 je v klidovém stavu. Příklad: (posílají se pouze texty aktivních vstupů) GSM brána odešle SMS: VSTUPY: KUCHYN GARAZ RELE:.. RELÉ 1-2 Pro reléový výstup 1 a 2 lze naprogramovat text, který se bude posílat pomocí SMS při dotazu na stav vstupů a výstupů. Posílají se pouze naprogramované texty a lze nastavit text pro zapnutý a vypnutý stav výstupu. (viz kapitola Ovládání pomocí SMS). Následující příklady zobrazují obsah odesílané SMS v závislosti na nastavení GSM brány. Na GSM bráně je aktivní výstup 1. Příklad 1: GSM brána odešle SMS:... RELE: TOPI nesviti Příklad 2: (posílají se pouze texty výstupů v zapnutém stavu) GSM brána odešle SMS:... RELE: TOPI Strana 16

17 Resetovat nastaví všechny parametry v okýnkách programu VTsetup na tovární hodnoty Zapsat Přečíst zapíše data z programu VTsetup do modulu načte data z modulu do programu VTsetup VG Reader spustí monitorovací program VGreader Oproti starší verzi FW odpadlo u verze FW 8.x přepínání modulu do programovacího režimu při operaci zápisu nebo čtení. Operaci zápisu nebo čtení je možné provést v kterémkoliv stavu GSM modulu (modul nemusí být zaregistrovaný do GSM sítě, v modulu nemusí být přítomna SIM karta). Uložit Otevřít Jazyk uloží nastavení na HDD načte nastavení z HDD. Do nové verze programu není možné načíst nastavení modulu, které bylo uloženo ve starších verzích programu VTGT. volba jazykové mutace programu VT Setup. Strana 17

18 Přenos zpráv z komunikátoru EZS Modul GS-20 je schopen přijímat zprávy z telefonního komunikátoru EZS ve formátech 4+2 a Contact ID a převádět je na SMS zprávy a volání. Při přenosu SMS zpráv můžeme přenášet jednak zadané texty, popřípadě můžeme přenášet přímo kódy generované ústřednou EZS. Modul GS-20 je schopen podle nastavení telefonního čísla v komunikátoru EZS pracovat ve dvou režimech KOMUNIKACE a ODPOSLECH. Poznámka: Zásadní rozdíl mezi režimy Komunikace a Odposlech je v tom, že pokud se používá režim Odposlech a z nějakého důvodu nedojde k předání zprávy na PCO (pult obsazen), tak ani nedojde k poslání SMS zprávy. V režimu Komunikace je SMS zpráva vždy doručena. KOMUNIKACE Modul naváže a řídí komunikaci s EZS (vysílá signál handshake a kissoff ) a na základě příjmu událostí od EZS jim přiřadí texty SMS zpráv, které odešle na naprogramovaná telefonní čísla. Modul GS-20 je schopen přijímat zprávy komunikátoru ve formátech 4+2 a Contact ID Modul automaticky rozpozná komunikační formát použitý ústřednou EZS (Contact ID nebo 4+2 pulsní formáty s rychlosti přenosu 10 až 40 baudů) Tento typ komunikace je použit, pokud v ústředně EZS je naprogramováno telefonní číslo 1 (D1) a zvolen formát vytáčení čísla DTMF. ODPOSLECH Modul nenavazuje ani nepotvrzuje komunikaci s EZS, ústředna komunikuje přímo s PCO prostřednictvím GSM sítě. V tomto režimu modul jen odposlouchává komunikaci mezi EZS a PCO a na základě odposlechu událostí jim přiřadí texty SMS zpráv, které odešle na naprogramovaná telefonní čísla. Tento typ komunikace je použit, pokud v ústředně EZS je před tel. číslo PCO naprogramováno číslo 11 (D11) nebo *11 (DB11) a zvolen formát vytáčení čísla DTMF. Jednotlivé SMS zprávy jsou odeslány po ukončení komunikace mezi EZS a PCO. Nevýhoda: Pokud ústředna EZS neodešle žádné přenosové kódy na PCO (např. tel. linka pultu je obsazena), tak nedojde ani k odeslání žádné SMS zprávy Příklad: Telefonní číslo na PCO je Pro spuštění funkce odposlechu naprogramujeme do telefonního komunikátoru ústředny číslo Po příjmu tohoto čísla GS-20 vytočí telefonní číslo PCO a odposlouchává komunikaci mezi EZS a PCO. Přijatým událostem z ústředny EZS přiřadí SMS zprávy a odešle je na naprogramovaná telefonní čísla. Poznámka: Podle typu spuštěného programu z úvodní obrazovky se přednastaví popisy okýnek pro zadání textů SMS zpráv pro formát ADEMCO Contact ID (dále jen Contact ID) nebo pro pulsní formáty 4+2. Strana 18

19 Komunikace ve formátu 4+2 Při volbě komunikačního formátu 4+2 zvolíme v úvodním okně programu VT Setup tlačítko Po aktivaci tohoto tlačítka se v okně programu objeví pět tlačítek s těmito popisy: Po aktivaci tlačítka Komunikátor se otevře okno pro zadání 10 telefonních čísel, na které se přenáší zprávy přijaté z telefonního komunikátoru EZS. Formát 0-5 nevyužito (ve starší verze GS-20 tato hodnota sloužila k nastavení typu komunikace. U nové verze byla doplněna procedura pro automatické rozpoznání komunikačního formátu použitého ústřednou EZS (Contact ID nebo 4+2 pulsní formáty) a proto není zapotřebí měnit tuto hodnotu) 7 při této hodnotě modul místo naprogramovaných SMS textů posílá přijaté kódy telefonního komunikátoru EZS (ve formátu 4+2 nebo Contact ID). 8-9 nevyužito Příklad: Formát je nastaven na hodnotu 7. Pokud komunikátor ústředny pošle například událost ve formátu , je odeslána SMS s textem Tato SMS je poslána i v případě, když je zmiňovanému kódu přiřazen text přenášené zprávy. Telefon 1-10 Vstupům z telefonního komunikátoru je přiřazeno10 telefonních čísel a zjednodušeně pro nastavení těchto čísel platí stejné pravidla jako pro vstupy 1-3. Čísla jsou zadána ve formátu X-YYYYYYYYYYYYYYYY X -určuje TYP VOLÁNÍ TYP VOLÁNÍ 1 - pošle SMS 2 - pošle SMS a prozvoní zadané telefonní číslo, při vyzvednutí hovoru přehrává DTMF tóny 3 - prozvoní zadané telefonní číslo, při vyzvednutí hovoru přehrává DTMF tóny Strana 19

20 4 - pošle SMS 5 - pošle SMS a prozvoní zadané telefonní číslo, při vyzvednutí hovoru přehrává DTMF tóny 6 - prozvoní zadané telefonní číslo, při vyzvednutí hovoru přehrává DTMF tóny 7 - pošle SMS 8 - pošle SMS a prozvoní zadané telefonní číslo, při vyzvednutí hovoru přehrává DTMF tóny, jako dovolání se bere to, že hovor je vyzvednut aspoň po dobu 5 sekund. Pokud telefon není vyzvednut, volání se opakuje, a to celkem čtyřikrát. 9 - prozvoní zadané telefonní číslo, při vyzvednutí hovoru přehrává DTMF tóny, jako dovolání se bere to, že hovor je vyzvednut aspoň po dobu 5 sekund. Pokud telefon není vyzvednut, volání se opakuje, a to celkem čtyřikrát. Při volbě prozvonění (nastavení TYP VOLÁNÍ na 2-3 a 5-6) vytočí modul zadané telefonní číslo a po navázání spojení toto číslo prozvání přibližně 20 sekund. Jako potvrzení prozvonění se bere to, že se volané číslo prozvání nebo volání bylo přijato = vyzvednutí (tyto stavy musí trvat nejméně 5 sekund). Při volbě prozvonění (nastavení TYP VOLÁNÍ na 7-9) vytočí modul zadané telefonní číslo a po navázání spojení toto číslo prozvání přibližně 20 sekund. Jako navázání spojení se bere to, že volání bylo přijato = vyzvednutí (tento stav musí trvat nejméně 5 sekund), nebo se volané číslo bude prozvánět celkem 4x. YYYYYYYYYYYYYYYY - udává telefonní číslo, číslo můžeme zadat v mezinárodním, nebo národním formátu ( nebo ). Telefonní číslo může obsahovat až 16 čísel. Tlačítka Kódy Tlačítka s popisem Kódy slouží k zadání textů SMS zpráv odpovídající přijatým událostem. Po aktivaci některého z těchto tlačítek se otevře okno umožňující zadání parametru Přenos a textů SMS. Přenos SMS Přenos SMS Přenos Určuje, na která telefonní čísla se má uskutečnit přenos 0 volání a odeslání SMS proběhne na všechna telefonní čísla uložená na pozicích Telefon1 až Telefon volání a odeslání SMS proběhne jen na jedno telefonní číslo zapsané na pozici Telefon1 až Telefon10 Strana 20

21 1 přenos se uskuteční jen na číslo na pozici Telefon 1 2 přenos se uskuteční jen na číslo na pozici Telefon 2 10 přenos se uskuteční jen na číslo na pozici Telefon volání a odeslání SMS proběhne na všechna telefonní čísla, která jsou dána intervalem první a druhé číslice v proměnné Telefon. Tel. číslo na pozici Telefon10 je reprezentováno číslicí 0. Příklad: 16 přenos se uskuteční na všechna čísla v intervalu od Telefon1 do Telefon6 (Telefon1, Telefon2, Telefon3, Telefon4, Telefon5, Telefon6) 58 přenos se uskuteční na všechna čísla v intervalu od Telefon5 do Telefon8 (Telefon5, Telefon6, Telefon7, Telefon8) 80 přenos se uskuteční na všechna čísla v intervalu od Telefon8 do Telefon10 (Telefon8, Telefon9, Telefon10) V následující tab. jsou vypsány možné kombinace v nastavení Přenos. Křížky značí, na která čísla bude proveden přenos zpráv. Přenos Tel.1 Tel.2 Tel.3 Tel.4 Tel.5 Tel.6 Tel.7 Tel.8 Tel.9 Tel X X X X X X X X X X 01 X 02 X 03 X 04 X 05 X 06 X 07 X 08 X 09 X 10 X 11 X 12 X X 13 X X X 14 X X X X 15 X X X X X 16 X X X X X X 17 X X X X X X X 18 X X X X X X X X 19 X X X X X X X X X 22 X 23 X X 24 X X X 25 X X X X 26 X X X X X Strana 21

22 27 X X X X X X 28 X X X X X X X 29 X X X X X X X X 20 X X X X X X X X X 33 X 34 X X 35 X X X 36 X X X X 37 X X X X X 38 X X X X X X 39 X X X X X X X 30 X X X X X X X X 44 X 45 X X 46 X X X 47 X X X X 48 X X X X X 49 X X X X X X 40 X X X X X X X 55 X 56 X X 57 X X X 58 X X X X 59 X X X X X 50 X X X X X X 66 X 67 X X 68 X X X 69 X X X X 60 X X X X X 77 X 78 X X 79 X X X 70 X X X X 88 X 89 X X 80 X X X 99 X 90 X X Strana 22

23 Příklad použití nastavení Přenos: Na ústředně EZS máme pět nezávislých systémů. Z každého systému chceme přenášet 2 SMS zprávy na 2 tel. čísla, přičemž 2.tel číslo u každého systému chceme ještě prozvonit. Komunikační formát mezi GS-20 a ústřednou EZS je SESCOA 1.systém bude přenášet zprávy s kódy 11 a 12 na tel. čísla 111 a systém bude přenášet zprávy s kódy 13 a 14 na tel. čísla 333 a systém bude přenášet zprávy s kódy 15 a 16 na tel. čísla 555 a systém bude přenášet zprávy s kódy 17 a 18 na tel. čísla 777 a systém bude přenášet zprávy s kódy 19 a 1A na tel. čísla 999 a 10 Kód 11 - FF Na této pozici se zadávají texty SMS zpráv, které jsou přiřazeny nastaveným přenosovým kódům v ústředně Zprávy s kódy od 87 jsou rozděleny na dvě zprávy. Délka rozdělených zpráv je variabilní a max. délka textu jedné nebo obou SMS zpráv je 25 znaků. Jako dělící znak je použita : (dvojtečka). Příklad: Kód 87 : Kód C4 posílá naprogramovanou zprávu pro přenosový kód 87 a C4 poslaný ústřednou. SMS zpráva je rozdělena na dvě části oddělené :. První část zprávy se je pro kód 87 a druhá je pro kód C4. Volba Přenos je pro obě zprávy společné. Strana 23

24 Identifikace událostí ZAVŘENO a OTEVŘENO bloků ve formátu 4+2 Následující popis neplatí pro komunikační formát ADEMCO CID. U tohoto komunikačního formátu je identifikace uživatele provedena na jiné bázi. Bližší popis v samostatné kapitole Komunikace ADEMCO Contact ID. V programu je implementována funkce identifikace zapnutí nebo vypnutí bloku uživatelem na základě rozpoznání identifikačního čísla objektu. Tato funkce je využita při spojení s ústřednami EZS. Celkově je možné rozpoznat zapnutí a vypnutí pro čtyři bloky až pro 8 uživatelů. Při využití této funkce musíme nastavit identifikační kódy jednotlivých bloků takto: POZOR: pokud nechceme tuto funkci využít, nesmíme požít jako ID objektu kódy 1112, 1113 a blok blok blok blok Dále musíme naprogramovat přenosové kódy pro zapnutí a vypnutí bloku uživatelem. Jednotlivým uživatelům musí být přiřazeny tyto kódy: Uživatel kód pro ZAPNUTÍ kód pro VYPNUTÍ Uživatel Uživatel Uživatel Uživatel Uživatel Uživatel Uživatel Uživatel Při tomto nastavení budou automaticky přiřazovány tyto události (tyto kódy se neprogramují). Uživatel 1 Zapnutí 1. bloku 11 Vypnutí 1. bloku 15 Zapnutí 2. bloku 12 Vypnutí 2. bloku 16 Zapnutí 3. bloku 13 Vypnutí 3. bloku 17 Zapnutí 4. bloku 14 Vypnutí 4. bloku 18 Uživatel 2 Zapnutí 1. bloku 21 Vypnutí 1. bloku 25 Zapnutí 2. bloku 22 Vypnutí 2. bloku 26 Zapnutí 3. bloku 23 Vypnutí 3. bloku 27 Zapnutí 4. bloku 24 Vypnutí 4. bloku 28 Uživatel 3 Zapnutí 1. bloku 31 Vypnutí 1. bloku 35 Strana 24

25 Zapnutí 2. bloku 32 Vypnutí 2. bloku 36 Zapnutí 3. bloku 33 Vypnutí 3. bloku 37 Zapnutí 4. bloku 34 Vypnutí 4. bloku 38 Uživatel 4 Zapnutí 1. bloku 41 Vypnutí 1. bloku 45 Zapnutí 2. bloku 42 Vypnutí 2. bloku 46 Zapnutí 3. bloku 43 Vypnutí 3. bloku 47 Zapnutí 4. bloku 44 Vypnutí 4. bloku 48 Uživatel 5 Zapnutí 1. bloku 51 Vypnutí 1. bloku 55 Zapnutí 2. bloku 52 Vypnutí 2. bloku 56 Zapnutí 3. bloku 53 Vypnutí 3. bloku 57 Zapnutí 4. bloku 54 Vypnutí 4. bloku 58 Uživatel 6 Zapnutí 1. bloku 61 Vypnutí 1. bloku 65 Zapnutí 2. bloku 62 Vypnutí 2. bloku 66 Zapnutí 3. bloku 63 Vypnutí 3. bloku 67 Zapnutí 4. bloku 64 Vypnutí 4. bloku 68 Uživatel 7 Zapnutí 1. bloku 71 Vypnutí 1. bloku 75 Zapnutí 2. bloku 72 Vypnutí 2. bloku 76 Zapnutí 3. bloku 73 Vypnutí 3. bloku 77 Zapnutí 4. bloku 74 Vypnutí 4. bloku 78 Uživatel 8 Zapnutí 1. bloku 81 Vypnutí 1. bloku 85 Zapnutí 2. bloku 82 Vypnutí 2. bloku 86 Zapnutí 3. bloku 83 Vypnutí 3. bloku 87 Zapnutí 4. bloku 84 Vypnutí 4. bloku 88 Kódy nevyužitých uživatelů nesmí být přiřazeny událostem bloků 2, 3 a 4. Pokud máme například jen tři uživatele, naprogramujeme kódy jednotlivým uživatelům pro zapnutí 11, 21, 31 a pro vypnutí 15, 25, 35, kódy 41, 51, 61, 71, 81, 45, 55, 65, 75, 85 nesmí být naprogramovány pro události přiřazené blokům 2, 3 a 4, ale mohou být použity pro blok 1 (pro bloky 2, 3 a 4 jsou tyto kódy automaticky transformovány na kódy podle pravidla blok 2 KÓD+1, blok 3 KÓD+2, blok 4 KÓD+3). Strana 25

26 Komunikace ADEMCO Contact ID Při nastavení typu komunikace ADEMCO Contact ID (dále jen Contact ID) zvolíme v úvodním okně programu VT Setup tlačítko: objeví pět tlačítek s těmito popisy: Po stisknutí tlačítka Komunikátor se otevře okno pro zadání 10 telefonních čísel, na které se přenáší zprávy přijaté z telefonního komunikátoru EZS. Formát 0-5 nevyužito 7 při této hodnotě modul místo naprogramovaných SMS textů posílá přijaté kódy telefonního komunikátoru EZS (ve formátu 4+2 nebo Contact ID). 8 při tomto nastaveni se kódu MASTER přiřadí hodnota 40 (využívá se při komunikaci s EZS DSC). 9 při tomto nastaveni se kódu MASTER přiřadí hodnota 229 (využívá se při komunikaci s EZS GALAXY). Příklad: Formát je nastaven na hodnotu 7. Pokud komunikátor ústředny pošle například událost ve formátu Contact ID A1 AA A4A F (událost zapnutí ústředny uživatelem 40), je odeslána SMS s textem A1 AA A4A F*. Tato SMS je poslána i v případě, když je zmiňovanému kódu přiřazen text přenášené zprávy., Telefon 1-10 Vstupům z telefonního komunikátoru je přiřazeno 10 telefonních čísel a zjednodušeně pro nastavení těchto čísel platí stejné pravidla jako pro vstupy 1-3. Při vyzvednutí hovoru jsou vždy vysílány jen DTMF tóny. Telefonním číslům, která jsou určena pro přenos zpráv z komunikátoru EZS, není možné přiřadit audio zprávu. Čísla jsou zadána ve formátu X-YYYYYYYYYYYYYYYY X - určuje TYP VOLÁNÍ Strana 26

27 TYP VOLÁNÍ 1, 4 - pošle SMS 2, 5 - pošle SMS a prozvoní zadané telefonní číslo, při vyzvednutí hovoru přehrává DTMF tóny 3, 6 - prozvoní zadané telefonní číslo, při vyzvednutí hovoru přehrává DTMF tóny 7 - pošle SMS 8 - pošle SMS a prozvoní zadané telefonní číslo, při vyzvednutí hovoru přehrává DTMF tóny, jako dovolání se bere to, že hovor je vyzvednut aspoň po dobu 5 sekund. Pokud telefon není vyzvednut, volání se opakuje, a to celkem čtyřikrát. 9 - prozvoní zadané telefonní číslo, při vyzvednutí hovoru přehrává DTMF tóny, jako dovolání se bere to, že hovor je vyzvednut aspoň po dobu 5 sekund. Pokud telefon není vyzvednut, volání se opakuje, a to celkem čtyřikrát. Při volbě prozvonění (nastavení TYP VOLÁNÍ na 2-3 a 5-6) vytočí modul zadané telefonní číslo a po navázání spojení toto číslo prozvání přibližně 20 sekund. Jako potvrzení prozvonění se bere to, že se volané číslo prozvání nebo volání bylo přijato = vyzvednutí (tyto stavy musí trvat nejméně 5 sekund). Při volbě prozvonění (nastavení TYP VOLÁNÍ na 7-9) vytočí modul zadané telefonní číslo a po navázání spojení toto číslo prozvání přibližně 20 sekund. Jako navázání spojení se bere to, že volání bylo přijato = vyzvednutí (tento stav musí trvat nejméně 5 sekund), nebo se volané číslo bude prozvánět celkem 4x. Po stisknutí tlačítka Systém se otevře následující okno: Strana 27

28 Do tohoto okna zadáváme jména uživatelů, názvy bloků, názvy objektů a povolujeme přenos systémových, poruchových a zpráv o obnově poruch. V parametru Přenos definujeme telefonní čísla, na které chceme zprávy přenášet. Po stisknutí jednoho z tlačítek Zóna x se otevře okno s názvy zón: Nastavení parametru Přenos a SMS je pro okna Systém a Zóny shodné. Přenos SMS Přenos SMS nastavuje se jen u textu SMS zpráv Zóna, Uživatel, Systém/Master, Porucha a Obnova. Na pozicích textu SMS zpráv Blok a Objekt je bez významu. Určuje, na která telefonní čísla se má uskutečnit přenos zpráv. Pro nastavení tohoto okýnka platí stejná pravidla jako při použití komunikace ve formátu 4+2 (v této kapitole je bližší popis tohoto parametru). slouží k zadání textu SMS zprávy. Při zadání dvou zpráv v jednom okně použijeme jako dělící znak mezi jednotlivými zprávami : (dvojtečka). Strana 28

29 SKLADBA TEXTU SMS ZPRÁVY formátu Contact ID Modul GS-20 může přenášet pět typů zpráv z komunikátoru EZS. O tom, které zprávy se budou přenášet, rozhoduje zadání textu v okýnkách Uživatel, Master, Porucha, Obnova a Zóna. Zprávy vygenerované modulem GS-20 jsou složeny z textů: Při nastavení tohoto formátu komunikátoru je text SMS zprávy vytvořen ze čtyř dílčích textů, přičemž tři texty této zprávy nastavuje uživatel a jeden text je doplněn automaticky podle typu přijaté události. ID objektu blok událost zóna / uživatel ID objektu na tuto pozici je dosazen text z pozice objekt1 objekt4. Pro zadání názvu objektu 3 až 4 se musí použít znak pro rozdělení zpráv : (viz předpis před okénkem nastavení). Jednotlivým názvům objektů jsou přiřazeny tyto ID čísla objektu. Název objektu ID objektu objekt objekt objekt objekt Zadání textu Objekt není povinné. Pokud není text zprávy zadán, nebo modul přijme jiné, než výše uvedené ID číslo objektu, dosadí se do zprávy na tuto pozici prázdný znak. Blok Událost na tuto pozici je dosazen text z pozice Blok 1 Blok 32. Pro zadání názvu bloku 17 až 32 se musí použít znak pro rozdělení zpráv : (viz předpis před okénkem nastavení). Zadání textu Blok není povinné. Pokud není text zprávy zadán, dosadí se do zprávy na tuto pozici prázdný znak. na tuto pozici je modulem automaticky dosazen text události podle Contact ID kódu přijatého z komunikátoru EZS. Modul rozpoznává tři základní události Vypnutí, Zapnutí, Poplach, Poruchu a Obnovení poruchy. Některé poplachové zprávy a události zapnutí/vypnutí mohou být generovány bez čísla zóny/uživatele. V tomto případě se zmíněná událost přenáší, pokud je zadán text v okýnku Systém. Události Zapnutí a Vypnutí Tyto SMS zprávy jsou vygenerovány a zaslány, pokud je přijat kód zapnutí nebo vypnutí objektu (bloku) s číslem uživatele, který danou operaci provedl, a v okénku MASTER, Uživatel 1 - Uživatel 32 je zadán libovolný text (jméno uživatele). Pokud chceme přenášet zprávy s číslem uživatele větším jak 32, zatrhneme v proměnné Možnosti (úvodní obrazovka) druhé okýnko. V tomto případě modul vygeneruje automaticky text s číslem uživatele - např. Uživatel 123. Strana 29

30 Typ Přenosový kód Text SMS zprávy 1 / VYPNUL / ZAPNUL 1 / PODSYSTEM VYPNUL / PODSYSTEM ZAPNUL Poplachové události Ve formátu Contact ID posílá ústředna při poplachu jednak zprávy s udáním čísla zóny, na které došlo k poplachu a jednak zprávy bez udání čísla zóny. Pokud GS-20 přijme zprávu, která neobsahuje číslo zóny, pak o odeslání SMS rozhoduje, zda je zadán libovolný text v okénku SYSTÉM. Pokud na této pozici není zadán žádný text, není vygenerována žádná SMS zpráva. Pokud je přijata SMS zpráva s číslem zóny, potom o vygenerování SMS zprávy a jejím zaslání rozhoduje text (jméno zóny) zadaný v daném okénku zóna 1 zóna 264. Pokud není v daném okénku zadán text, není daná poplachová zpráva přenesena. Pokud chceme přenášet zprávy s číslem zóny větším jak 264, zatrhneme v proměnné Možnosti (úvodní obrazovka) první okýnko. V tomto případě modul vygeneruje automaticky text s číslem zóny - např.. Zóna 999. U zón, které nechcete přenášet, zrušte přenosové kódy. Typ Přenosový kód Text SMS zprávy POPLACH NATLAK POPLACH NATLAK POZAR POPLACH KOUR POPLACH HORENI POPLACH ZATOPENO POPLACH TEPLO POPLACH POZARNI TLACITKO POPLACH POTRUBI POPLACH PLAMEN POZARNI PREDPOPLACH POPLACH TISEN POPLACH vlozen tisnovy kod POPLACH TISEN POPLACH POPLACH VSTUP pod natlakem POPLACH ODCHOD pod natlakem POPLACH POPLACH obvodovy POPLACH vnitrni POPLACH 24.hod POPLACH POPLACH POPLACH venkovni POPLACH tamper Strana 30

31 1 138 PREDPOPLACH loupez POPLACH na vice cidlech POTVRZENI NARUSENI POTVRZENI NARUSENI POTVRZENI NARUSENI PORUCHA EXPANDERU POPLACH TAMPER detektoru POPLACH TAMPER modulu TICHY poplach POPLACH POPLACH PLYN POPLACH oxid uhelnaty CO Události Porucha a Obnova Zprávy typu Porucha a Obnova po poruše jsou přenášeny, pokud je zadán libovolný text na pozicích PORUCHA : OBNOVA. Pokud jsou tyto pozice prázdné, nedojde k odeslaní žádné SMS zprávy informující o poruše v systému EZS. Typ Přenosový kód Text SMS zprávy 1 / PORUCHA v systemu / OBNOVA v systemu 1 / PORUCHA AC / OBNOVA AC 1 / PORUCHA baterie / OBNOVA baterie 1 / PORUCHA baterie / OBNOVA baterie 1 / PORUCHA zdroje / OBNOVA zdroje 1 / PORUCHA sireny / OBNOVA sireny 1 / PORUCHA modulu / OBNOVA modulu 1 / PORUCHA sběrnice / OBNOVA sběrnice PORUCHA IP komunikace PORUCHA PORUCHA pozarni zony POPLACH nebyl verifikovan PORUCHA POPLACH TAMPER PORUCHA nizke napeti v bezdratovem prvku Systémové události Tyto zprávy jsou generovány a přenášeny na základě zadání textu v okýnku Systém. Do této skupiny zpráv jsou zahrnuty všechny systémové zprávy (zapnutí, vypnutí, poplach, testy), které přijdou bez čísla uživatele nebo zóny. Pokud modul přijme z komunikátoru takovou zprávu tak ji přenesu jen v tom případě, pokud je zadán text v okýnku Systém. Strana 31

32 Typ Přenosový kód Text SMS zprávy 1 / ZVLASTNI VYPNUTI / ZAPNUTI 1 / Automaticke VYPNUTI / Automaticke ZAPNUTI RYCHLE ZASTREZENI Nedoslo k vypnuti v nastaveny cas VYPNUTI po poplachu Klavesnice zablokovana Systémový test Periodicky test Periodicky test Nepravidelnost Poznámka: Pokud není text události (Zóna, Systém, Master, Uživatel, Porucha, Obnova) zadán, NEDOJDE K PŘENOSU TÉTO UDÁLOSTI POMOCÍ SMS ZPRÁVY. Poznámka: Pro ověření funkce při příjmu formátu 4+2 nebo Contact ID je vhodné použít monitorovací program VG Reader, který vypisuje jednak kód přijatý ústřednou EZS a jemu přiřazený text SMS zprávy. Zde se nachází další využití GS-20 jako přijímače formátu Contact ID při testování přenosu na PCO. Ukázka výpisu při použití programu VG Reader je v následujícím obrázku. Strana 32

33 V dalším textu je zobrazeno několik příkladů skladby SMS zprávy. EZS pošle zprávu ID objektu 1112 poplach na zóně 1 blok 1 Modul odešle SMS s textem OBJEKT 2 Muj dum POPLACH Vstupni dvere EZS pošle zprávu ID objektu 1111 poplach na zóně 1 blok 1 Modul odešle SMS s textem Muj dum POPLACH Vstupni dvere EZS pošle zprávu ID objektu 1111 poplach na zóně 1 blok 2 Modul odešle SMS s textem POPLACH Vstupni dvere EZS pošle zprávu ID objektu 4444 poplach na zóně 2 blok 1 Modul odešle SMS s textem Muj dum POPLACH Okno chodba EZS pošle zprávu ID objektu 1111 poplach na zóně 4 blok 1 Modul NEODEŠLE SMS není naprogramován text na pozici Zóna 4 EZS pošle zprávu ID objektu 1111 zapnutí bloku 1 uživatelem č.1 Modul odešle SMS s textem Muj dum ZAPNUL Milan EZS pošle zprávu ID objektu 1111 porucha baterie Modul odešle SMS s textem Muj dum PORUCHA baterie. Strana 33

34 Nastavení telefonního komunikátoru v ústředně EZS Aby modul GS-20 mohl přijímat zprávy z telefonního komunikátoru ve formátu 4+2 nebo Contact ID, musí být v ústředně EZS naprogramovány následující sekce tel. komunikátoru. Typ volby tel. čísla Telefonní číslo - musí být nastaveno na DTMF volbu - pokud modul GS-20 simuluje funkci PCO (režim KOMUNIKACE) musí být nastaveno 1 (D1) - pokud modul GS-20 je v režimu ODPOSLECH naprogramujeme před telefonní číslo PCO 11 (D11) nebo *11 (DB11) viz. Tipy a triky. Poznámka: Tyto režimy nelze použít, pokud je využita funkce záloha GSM sítě pomocí telefonní linky. ID číslo objektu - lze nastavit libovolnou kombinaci číslic, pro nejrychlejší komunikaci je nejlepší nastavit 1111, v režimu ODPOSLECH nastavte ID kód získaný z PCO Přenosové kódy Pro komunikační formát naprogramujte přenosové kódy podle požadovaných událostí - kódy 11-FF. Pro komunikační formát Contact ID - nové ústředny už obsahují tabulku s nastavenými přenosovými kódy, stačí nastavit, aby ústředna používala tuto tabulku - u událostí, které nechcete posílat, je nutné na ústředně zakázat posílání odpovídajících přenosových kódů Komunikační formát - nastavte požadovaný komunikační formát 4+2 (rychlost 10 až 40baudů, handshake 1400/2300Hz) nebo Contact ID Strana 34

35 2.3. Postup programování z počítače Propojíme modul GSM s počítačem pomocí přiloženého kabelu a spustíme program VT Setup. Vybereme COM port, na který máme připojený modul GS-20. Podle požadované operace zvolíme čtení nebo zápis dat do modulu GS-20. Modul se oproti starším verzím FW nemusí přepínat do programovacího režimu, modul nemusí být zaregistrovaný do GSM sítě ani v něm nemusí být přítomná SIM karta. Během čtení nebo zápisu dat se rozbliká LED Stav a na monitoru počítače se zobrazí bargraf informující o průběhu operace Programování EEPROM pomocí SMS Programování modulu pomocí SMS zpráv probíhá pomocí několika konfiguračních zpráv, které zasíláme do modulu. Modul po přijetí konfigurační zprávy provede změny v nastavení a vrátí uživateli SMS zprávu s novým nastavením modulu. Formát konfiguračních zpráv můžeme získat čtecím příkazem z modulu, popřípadě můžeme použit SMS z pamětí telefonu pokud jsme již před tím provedli čtení nastavení modulu, nebo je můžeme zadat přímo z klávesnice telefonu (v tomto případě musíme přesně dodržet formát jednotlivých zpráv). Na níže zobrazeném obrázku jsou znázorněny jednotlivé programovací sekce, na které je nastavení modulu rozděleno. Poznámka: Oproti starším verzím FW není možné pomocí SMS nastavit názvy vstupů a výstupů a texty zpráv přijatých z telefonního komunikátoru EZS. Na následujícím obrázku jsou vyznačeny jednotlivé sekce, které je možné u modulu GS-20 nastavit pomocí SMS. Při programování SMS se na začátku SMS zadává instalatérské heslo výrobní nastavení Jsou možné dva způsoby programovaní přímé a vyžádané. Všechny operace programování jsou zpětně potvrzovány SMS informující o novém nastavení EEPROM. Strana 35

36 Vyžádané V tomto případě zašleme dotaz na stav EEPROM. Modul nám odešle zpět SMS zprávu obsahující nastavení EEPROM. Tuto zprávu můžeme zeditovat a odeslat nazpět. Modul nám vrátí SMS s novým nastavením. S ohledem na délku SMS a přijímacího bufferu modulu jsou zprávy rozděleny na několik sekcí. Sekce 0 - pošle se nastavení Heslo, HesloI, Test, Citlivost, Relé, Puls, Možnosti a Formát z menu Komunikátor Sekce pošle nastavení vstupu 1-3 (čtyři telefonní čísla a SMS) Sekce 9 - pošle nastavení vstupu 9 (čtyři telefonní čísla pro spínání) Sekce T1 - pošle nastavení telefonních čísel 1-5 z menu Komunikátor Sekce T2 - pošle nastavení telefonních čísel 6-10 z menu Komunikátor Sekce D - pošle celkem 7 SMS zpráv informujících o celkovém nastavení EEPROM Příkaz pro čtení nastavení pamětí modulu je možné sdružovat pro více sekcí. To znamená, že jednou dotazovací SMS můžeme získat nastavení více sekcí EEPROM. Například pokud chceme získat nastavení hlavičky a vstupů 2 a 3, pošleme jednu čtecí SMS zprávu ve formátu HESLOI C023 a modul nám vrátí 3 SMS zprávy s nastavením hlavičky a vstupů 2 a 3. Konfigurační zpráva vždy začíná instal. heslem HESLOI a programovacím příkazem G. Konfigurační zprávy k jednotlivým sekcím: G inst.i=4567 uziv.u=1234 exp.e=0 arm.a=- zpoz.z=4 test T=0 citl.s=4 rel.r=0 puls P=1 format.f=0 moznosti.j= ; Poznámka: Jednotlivá okna parametru Možnosti jsou vypsána v pořadí od 1 do 8 (hodnota 1 v tomto parametru reprezentuje zatržení příslušného okýnka) vst.g1 ;.-.;.-.;.-.;.-.;; vst.g2 ;.-.;.-.;.-.;.-.;; vst.g9 ;.-.;.-.;.-.;.-.;; U nastavení Vstupu 9 se pro výběr typu spínací operace používají velká písmena P puls Z zapnuto V vypnuto N negace R on/off podle počtu prozvonění A typ spínaní podle programu A Za typem spínání následuje číslo ovládaného výstupu (viz. příklad nastavení). T tlf.cisla komunik.1-5 GT1;.-.;.-.;.-.;.-.;.-.; T tlf.cisla komunik.6-10 GT2;.-.;.-.;.-.;.-.;.-.; Strana 36

37 Příklad 1: Změna nastavení sekce 0 Heslo instalatéra je 4567 Chceme změnit hodnotu zpoždění na 40 sekund a citlivost na 20 cyklů Odešleme SMS ve formátu HESLOI CX v našem případě 4567 C0 HESLOI - heslo instalatéra C - příkaz pro čtení sekce paměti X - číslo čtené sekce (viz. výše číslo 0-D) Modul nám odešle nazpět zprávu 4567 G inst.i=4567 uziv.u=1234 exp.e=0 arm.a=- zpoz.z=04 test T=0 citl.s=4 rel.r=0 puls P=1 microf.m=3 reprod.n=5 format.f=0 moznosti.j= ; hodnoty za znakem = můžeme editovat význam jednotlivých zkratek inst. - heslo instalatéra uziv. - heslo uživatele test - perioda odeslání testovací zprávy citl. - citlivost vstupů rel. - nastavení funkce relé puls - délka pulsu na výstupech relé microf. - nastavení úrovně mikrofonu reprod. - nastavení úrovně reproduktoru format - formát z menu Komunikátor moznosti - jednotlivá okna parametru Možnosti G - příkaz pro otevření programovacího menu I= - příkaz pro programování instalatérského hesla U= - příkaz pro programování uživatelského hesla T= - příkaz pro programování testovací zprávy S= - příkaz pro programování citlivosti vstupu R= - příkaz pro programování funkce relé P= - příkaz pro programování délky pulsu výstupních relé M= - příkaz pro nastavení úrovně mikrofonu N= - příkaz pro nastavení úrovně reproduktoru F= - příkaz pro programování formátu z menu Komunikátor J= - příkaz pro programování parametru Možnosti Tuto zprávu zeditujeme a odešleme nazpět 4567 G inst.i=4567 uziv.u=1234 exp.e=0 arm.a=- zpoz.z=04 test T=0 citl.s=20 rel.r=0 puls P=1 microf.m=3 reprod.n=5 format.f=0 moznosti.j= ; Po zaslání dostaneme potvrzovací zprávu o novém nastavení ve formátu 4567 G inst.i=4567 uziv.u=1234 exp.e=0 arm.a=- zpoz.z=04 test T=0 citl.s=20 rel.r=0 puls P=1 microf.m=3 reprod.n=5 format.f=0 moznosti.j= ; Strana 37

38 Příklad 2: Změna nastavení vstupů (sekce 1-8) Chceme naprogramovat první dvě telefonní čísla na 3 vstupu a text SMS zprávy První číslo pro zaslání SMS druhé číslo pro prozvonění a zaslání SMS zpráva při aktivním vstupu - ON zpráva při obnovení klidovém stavu vstupu - OFF Odešleme SMS ve formátu HESLOI CX v našem případě 4567 C3 HESLOI C X - heslo instalatéra - čtecí příkaz - číslo čtené sekce Pokud ještě nejsou na této pozici naprogramována žádná data, obdržíme nazpět zprávu 4567 vst.g3 ;.-.;.-.;.-.;.-.;; G - programovací příkaz 3 - číslo programovaného vstupu ; - oddělovací znak.-. - skládá se z TYPU VOLÁNÍ a vlastního telefonního čísla (pokud není tel. číslo naprogramováno) zeditujeme a odešleme nazpět SMS 4567 vst.g3; ; ;.-.;.-.;on:off; po zaslání dostaneme potvrzovací zprávu ve formátu 4567 vst.g3; ; ;.-.;.-.;on:off; Příklad 3: Změna nastavení vstupu 9 Chceme naprogramovat telefonní čísla pro ovládání reléových výstupů 1. telefonní číslo spínání relé 1 pulsně 2. telefonní číslo spínání relé 2 zapne 3. telefonní číslo spínání relé 1 vypne 4. telefonní číslo spínání relé 1 negace Odešleme SMS ve formátu HESLOI CX v našem případě 4567 C9 Pokud ještě nejsou na této pozici naprogramována žádná data obdržíme nazpět zprávu 4567 vst.g9 ;.-.;.-.;.-.;.-.;; zeditujeme a odešleme nazpět SMS 4567 vst.g9;p ;z ;v ;n ;; po zaslání dostaneme potvrzovací zprávu ve formátu 4567 vst.g9;p ;z ;v ;n ;; Strana 38

39 2.5. Operace s kreditem Operace s kreditem jsou povoleny, pokud v 8. zprávě na pozici 4. tel. čísla, je zadán řetězec čísel a znaků k zjištění výše kreditu, odpovídající danému operátorovi. (TYP VOLÁNÍ = 1) T mobile *101# Eurotel *104*# Oscar *22# Zjištění kreditu Pro zjištění kreditu pomocí SMS zašleme do modulu SMS zprávu s příkazem pro zjištění kreditu. Po příjmu této zprávy zjistí modul zůstatek kreditu a tento zpět zašle na číslo, z kterého přijal SMS zprávu ke zjištění kreditu. Příklad: Heslo uživatele je 1234 Zašleme SMS ve formátu HESLOU K v našem případě 1234 K HESLOU K - heslo uživatele - příkaz pro zjištění kreditu Po přijetí této zprávy GSM modul zjistí výši kreditu, který zašle zpět ve zprávě SMS na telefonní číslo, z kterého přijal výše uvedenou SMS. VAS KREDIT JE 526,20 Kc Text této zprávy se může lišit podle typu operátora Automatická kontrola výše kreditu Automatická kontrola výše kreditu je prováděna každých 24hodin. Při zjištění zůstatku kreditu pod částku 40Kč, je zasláno upozornění o výši kreditu na 3.telefonní číslo 8.zprávy. Pokud chceme na toto číslo zaslat zprávu o nízkém zůstatku kreditu, musí být na pozici TYP VOLÁNÍ nastaveno 1 nebo 2 (v případě nastavení 2 budou na toto číslo rovněž přeposlány všechny SMS, které neobsahují uživatelské nebo instalatérské heslo). Poněvadž operátoři používají různé textové formáty pro zaslání výše kreditu (i u jednoho operátora je více formátů) je automatická kontrola výše kreditu funkční jen v tom případě, pokud operátor zašle text výše kreditu, v kterém se bude nacházet číselná částka výše kreditu a za touto částkou bude textový řetězec Kc nebo CZK. Text před a za výši kreditu není rozhodující. Pro zjištění typu textového formátu vložte SIM kartu do mobilního telefonu a zašlete operátorovi příkaz pro zjištění kreditu. Po obdržení textu zkontrolujte na displeji telefonu formát textu ohledně výše kreditu. Příklady možných textů výše kreditu: 526,30 Kc 526,30 CZK VAS GO KREDIT PLATNY K :00 JE: 526,30Kc Upozornění: Výrobce nenese záruky za funkčnost automatické kontroly výše kreditu, důvodem změny formátů textů zůstatku kreditu operátorem nebo nepodchytnutí všech textových formátů používaných různými operátory. Pokud dojde ke změně formátu textu, nebo uživatel zjistí jiný formát textu, výrobce se zavazuje k bezplatné změně programu na základě zapůjčení SIM karty nebo zaslání textového řetězce informujícího o zůstatku kreditu. Strana 39

40 2.6. Zapnutí modulu Před připojením napájecích a datových vodičů vypněte zdroj napájení (nechtěným dotykem živých částí kabelu s nezakrytými částmi modulu může dojít k poškození jednotlivých částí modulu). Při montáži modul mechanicky nenamáhejte může dojít k poškození pájených spojů u SMD komponentů. Před vložením SIM karty do modulu pomocí mobilního telefonu nastavte na kartě číslo SMS centra (většina karet má toto číslo nastaveno automaticky), zrušte kontrolu PIN při zapnutí, zrušte zpětné potvrzení příjmu SMS a vymažte všechny příchozí a odchozí zprávy SMS. Otevřete držák SIM karty posunem dvířek držáku SIM karty směrem ven z modulu a jeho vyklopením. Vložte SIM kartu a zavřete dvířka držáku. Připojte anténu, datové a napájecí kabely, zapněte zdroj napájení. Pokud je to možné, umístěte anténu mimo modul, napájecí a datové kabely. V žádném případě nelepte anténu na kovové části. Výstup napájecího zdroje by měl být ošetřen tavnou pojistkou 2A. Pokud tomu tak není, vložte do napájecího přívodu pojistkové pouzdro s tavnou pojistku 2A. Po připojení napájecího napětí k modulu LED Stav bliká s periodou 1s. V této době dochází k zapnutí modulu a k ověření bezchybné komunikace se SIM kartou. Pokud dojde k bezchybnému zapnutí GSM modulu a komunikace se SIM kartou je v pořádku, LED Stav přejde do stavu, kdy trvale svítí. Pokud LED Stav po zapnutí modulu stále bliká s periodou 1 sekundy a nepřejde do stavu, kdy trvale svítí, má GSM modul problém s načtení SIM karty. V tomto případě může být problém v znečištění kontaktů SIM karty, popřípadě na SIM kartě není zrušena kontrola PINu při zapnutí. V době, kdy LED Stav trvale svítí, se modul přihlašuje do sítě operátora GSM. Doba pro přihlášení do sítě je maximálně 1 minuta. Po uplynutí této doby je modul zresetován a celá procedura zapnutí modulu je opakována až do doby, kdy se podaří přihlásit modul do sítě. Při dobré úrovni signálu GSM sítě by se modul GS-20 měl přihlásit do GSM sítě do 30 sekund po připojení napájecího napětí. Pokud dojde k zaregistrování modulu do sítě, LED Stav zhasne a blikáním zobrazuje sílu signálu (1 bliknutí slabý signál, 4 bliknutí max. úroveň signálu, 9 bliknutí síla signálu se nedá určit). Síla signálu se zjišťuje s periodou 2 minuty. V tomto stavu je modul plně funkční pro další použití odchozí volání, příjem a odeslání SMS, prozvonění tel. čísel přiřazených jednotlivým vstupům. Při komunikaci s telefonním komunikátorem nebo volání z externího telefonu LED Stav stále signalizuje sílu signálu Odchozí volání Připojte telefon s DTMF volbou do konektoru RJ45. K modulu je dovoleno připojovat jen telefonní přístroje, které mají zapojené pouze dva střední vodiče konektoru RJ45. Krajní vodiče se používají pro komunikaci s počítačem. Připojením kabelu telefonního přístroje, u něhož jsou zapojeno více jak dva střední vodiče, může způsobit nefunkčnost modulu. Po zvednutí sluchátka externího telefonu se ozývá oznamovací tón ( morse A ). Pokud je GSM modul vypnutý (probíhá zapínací procedura s přihlášením do sítě), probíhá jeho inicializace nebo není přihlášen do sítě, tak je připojený telefonní přístroj odpojen od GSM modulu a je připojen na telefonní linku PSTN (svorky L-OUT). Pokud v tomto případě není připojena telefonní linka, tak na svorkách L-IN (nebo v konektoru RJ45) není přítomní napětí a zabezpečovací ústředna poté signalizuje poruchu telefonní linky (v tomto případě poruchu GSM). Pokud se ozývá oznamovací tón, je modul připraven k příjmu DTMF čísla z externího telefonu. Číslo se začne vytáčet, pokud je za posledním přijatým znakem DTMF mezera větší jak 3 sekundy. Pokud je volané číslo zakončeno DTMF znakem #, proběhne volba telefonního čísla okamžitě. Strana 40

41 2.8 Popis funkce měření napájecího napětí Modul GSM GS-20 umožňuje měřit napájecí napětí. Tuto funkci je možné využít k přenosu zprávy závada baterie, pokud je modul napájen zálohovaným zdrojem. K přenosu zprávy dojde, pokud napájecí napětí klesne pod 11,5V a tento pokles trvá nejméně 60 sekund. Tuto zprávu je možné rozdělit na dvě zprávy - závadu a obnovení napětí baterie. Zpráva obnovení napájecího napětí se přenese, pokud napájecí napětí překročí hodnotu nad 11,5V a na této hodnotě zůstane nejméně 4 minuty. Pro přenos závady baterie jsou přiřazena první dvě čísla vstupu 8. Při přenosu stavu baterie se jen posílá SMS zpráva, telefonní čísla nelze prozvonit. Příklad: Chceme přenést SMS zprávu závada a obnovení baterie na tel. čísla a , do paměti modulu zapíšeme toto nastavení Ovládání pomocí SMS Výstupní RELÉ a některé funkce modulu je možné ovládat pomocí SMS zpráv. Zprávy SMS se z modulu vyčítají s periodou 30 sekund. Každá zpráva SMS musí začínat uživatelským heslem. Tovární nastavení uživatelského hesla je Syntaxe SMS pro zjištění FW a HW verze modulu HESLOI FW HESLOI - heslo instalatéra (tovární heslo je 4567) Po příjmu SMS s tímto nastavením modul vrátí SMS s verzí HW a aktuální verzí FW. GS-20 verze=8.01cz datum= HW=120814; Syntaxe SMS pro provedení HW resetu GSM modulu HESLOI RESET HESLOI - heslo instalatéra (tovární heslo je 4567) Po příjmu SMS s tímto nastavením modul provede HW reset GSM modulu. Při HW resetu modulu nedojde k přemazání nastavení modulu Syntaxe SMS pro ovládání výstupů a funkce modulu HESLOU <příkaz><příkaz>. V jedné SMS může být zadáno několik příkazů. Příkaz V výstupy Z výstupy P výstupy N výstupy - vypnutí výstupů - zapnutí výstupů - puls - podle počátečního stavu výstupů se výstupy sepnou a rozepnou, nebo rozepnou a sepnou, na dobu zadanou v proměnné PULS - negace výstupů Strana 41

42 výstupy číslo výstupu, který chceme ovládat (při zadání čísla výstupu 0, je příkaz akceptován pro všechny výstupy) T K S - po přijetí SMS se prozvoní telefon, ze kterého byla přijata SMS, tento příkaz lze použít pro informaci o příjmu SMS a následného provedení příkazů bez poplatku - zjištění zůstatku kreditu (viz zjištění kreditu) - pošle zpět SMS informující o aktuálním stavu vstupů a výstupů Po zaslání tohoto příkazu modul vrátí SMS VSTUPY: stav vstupu1 stav vstupu3 RELE: stav rele1 stav rele2 stav napajeni stav vstupu - je doplněn text z okýnka Názvy vstupů podle aktuálního stavu vstupu (aktivní nebo klidový) stav relé - je doplněn text z okýnka Názvy výstupů podle aktuálního stavu vstupu (aktivní nebo klidový) stav napájení- Napajeni OK - napájení modulu je v pořádku - CHYBA napajeni - nízké napájecí napětí Poznámka: Při zadávání příkazů jsou akceptována jen velká písmena Poznámka: Heslo musí být zadáno na začátku zprávy Příklad 1: Heslo uživatele je 1234, chceme zapnutí topení a vypnutí topení, které je na výstupu 2. Odešleme SMS zprávu 1234 Z V2 Příklad 2: Heslo uživatele je 1234, chceme sepnout výstup 1, negovat výstup 2 a poslat SMS o stavu výstupů a po provedení těchto příkazů prozvonit telefon, z kterého byla poslána SMS. odešleme SMS zprávu 1234Z1N2ST mezi jednotlivými příkazy můžeme vložit mezeru 1234 Z1 N2 ST příkazy mohou být v různém pořadí 1234 N2 ST Z1 Příklad 3: Heslo uživatele 1234, chceme negovat všechny výstupy odešleme zprávu 1234N0 Strana 42

43 Vypnutí a zapnutí posílání SMS zpráv Pomocí SMS zprávy lze na 5 hodin zablokovat nebo povolit přenos SMS zpráv a volání. Týká se to jak vstupů na GSM bráně, tak také událostí přijatých z EZS ústředny. Tuto funkci je výhodné použít v případě, že instalační technik chce otestovat správnost naprogramování GSM brány (do programu VG Reader se vypisují všechny události, pouze se neodesílají) nebo v případě, že se např. poškodí ústředna a začne generovat velké množství událostí utratí se hodně peněz). Pro zapnutí a vypnutí lze použít jak uživatelské, tak i instalatérské heslo. Parametrem OFF se zablokuje posílání SMS zpráv a parametrem ON se opětovně povolí. Parametry ON/OFF lze zadat v libovolném tvaru - nezáleží na velikosti písmen. K zablokování dojde, pouze pokud je v proměnné Možnosti (úvodní obrazovka) zaškrtnuté sedmé okýnko. Odešleme SMS ve formátu HESLOI OFF v našem případě 4567 OFF nebo HESLO OFF v našem případě 1234 OFF Ve výpisu se místo textu Odeslání SMS OK zobrazí Odeslání SMS/prozvonění zablokováno. Strana 43

44 Kapitola Hlasové zprávy na GS-20 GSM brána GS-20 v8.0 umožňuje nahrát 3 hlasové zprávy o celkové délce až 30 sekund Přiřazení hlasových zpráv jednotlivým vstupům 1.zpráva - vstup 1 2.zpráva - vstup 2 3.zpráva - vstup Nahrávání a přehrávání hlasových zpráv Zprávy je možné nahrávat do audio paměti v kterýkoliv časový okamžik. Při nahrávání hlasové zprávy je nutné dbát na to, aby v průběhu nahrávání zprávy neprobíhalo přihlašování modulu do GSM sítě, popřípadě k přenosu SMS zprávy nebo volání. Tato skutečnost může způsobit pronikání VF signálu z GSM antény do mikrofonu při nahrávání zprávy (projevuje se cvrdlikáním v nahrané zprávě). Pokud se chceme této skutečnosti vyhnout, můžeme zakázat zapnutí GSM modulu, tak aby mohlo proběhnout nahrání zpráv bez rušení z VF části modulu. Zapnutí GSM modulu se zakáže zmáčknutím tlačítka PLAY a jeho držením po celou dobu připojení napájecího napětí. Tlačítko PLAY držíme do doby, než dojde k zákazu zapnutí GSM modulu. Tato skutečnost je indikována rychlým blikáním LED kontrolky stav. Před samotným nahráváním hlasových zpráv je nutné nejdříve provést jejich vymazání z audio paměti. Vymazání se provede stisknutím a držením tlačítka ERASE po dobu přibližně 7 sekund. Průběh vymazávání všech zpráv z audio paměti je indikován LED kontrolkou audio stavu, která je umístěná nad tlačítkem PLAY. Začátek mazání je indikován dvěma bliknutími LED a po krátké pomlce je ukončení mazání indikováno sedmi bliknutími LED (tlačítko ERASE musí být drženo po celou dobu mazání). Hlasové zprávy se nahrávají pomocí mikrofonu umístěného na desce GSM brány. Všechny tři hlasové zprávy se nahrávají za sebou, nelze je nahrát samostatně. Pokud nevyužíváme k přenosu všechny vstupy, nahrajeme na pozici těchto vstupů prázdnou zprávu. Tuto zprávu nahrajeme krátkým stisknutím tlačítka REC. Stisknutím a držením tlačítka REC dojde k nahrání první hlasové zprávy. Zpráva se nahrává po dobu stisknutí tlačítka REC uvolněním tlačítka se ukončí nahrávání. Opětovným stisknutím tlačítka REC se zahájí nahrávání druhé hlasové zprávy. Stejným způsobem se bude nahrávat třetí hlasová zpráva. Během nahrávání zpráv svítí LED kontrolka audio stavu. Při překročení max. doby nahrávání (30s) zhasne LED kontrolka a automaticky se ukončí nahrávání. Nahranou zprávu je možné přehrát přes připojený externí reproduktor, který se připojuje na piny EXTERNÍ REPRODUKTOR. Lze použít např. reproduktor např. 8Ω 0,5W. Přehrání zprávy se spustí krátkým stiskem tlačítka PLAY. Jednotlivé nahrané zprávy je možné přehrát okamžitě po nahrání každé zprávy nebo na závěr po nahrání všech zpráv. Krátkým stiskem tlačítka PLAY dojde k přehrání stejné hlasové zprávy. Přidržením tlačítka PLAY po celou dobu přehrávání zprávy dojde k přehrávání další hlasové zprávy. Poslední přehrávaná zpráva je nastavena jako aktuální. LED kontrolka audio stavu při přehrávání zprávy bliká. Strana 44

45 Kapitola Monitorování funkce modulu GS-20 Modul GS-20 je vybaven SW pro monitorování funkce a stavu. K monitorování se využívá program Vgreader.exe (spouští se z úvodního okna). Tento program vypisuje zprávy o aktuálním stavu modulu. Tyto zprávy jsou vypisovány v textovém formátu a slouží instalačnímu techniku k ověření právě prováděných funkcí. Kromě toho tento program vypisuje systémové zprávy, které v případě problému s modulem umožňují výrobci analyzovat stav modulu. Všechny zprávy se ukládají na HD počítače do souboru VgReader.dat ( soubor se ukládá do složky Dokumenty). Na základě zaslání tohoto souboru výrobci přes distribuční síť prodejců, může výrobce podrobněji analyzovat funkci modulu. Modul se propojuje s počítačem pomocí programovacího kabelu. Pokud máme zároveň připojen telefonní komunikátor a chceme monitorovat stav modulu, musíme použít rozdvojku konektoru RJ45, u nichž musí být rozdvojeno všech 6 vodičů ( POZOR některé rozdvojky rozdvojují jen 4 vodiče). Po aktivaci tlačítka Start se spustí začátek monitorování. Monitorování se ukončí stiskem tlačítka Stop. V dalším obrázku je zobrazen výpis zpráv, který program vypíše po připojení modulu GS-20 na napájecí napětí. Strana 45

46 Kapitola 5 a Automatické zálohování GSM pomocí telefonní linky GSM brána GS-20 automaticky při poruše GSM sítě (brána není přihlášená do GSM sítě) přepne linku z GSM na telefonní linku. Tím je zajištěna automatická záloha komunikace po telefonní lince. Pokud není připojena telefonní linka, tak se na lince ztratí napětí a ústředna bude signalizovat poruchu telefonní linky. Po přihlášení do GSM sítě dojde k automatickému přepnutí linky zpět na GSM. Poznámka: Pokud není připojena telefonní linka a zabezpečovací ústředna signalizuje poruchu telefonní linky, je nutné překontrolovat sílu signálu a případně použít anténu s vyšším ziskem nebo SIM kartu jiného operátora, který má v daném místě dobré pokrytí GSM signálem. Strana 46

47 Kapitola 5 a Závěrečná ustanovení Výrobce se nebrání žádným úpravám SW podle požadavků zákazníků sdělených přes distribuční síť prodejců. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu verze SW v závislosti na přijatých podnětech, nebo změnách správců mobilních sítí GSM Reklamační podmínky Výrobce nese pětiletou záruku na desku modulu a dvouletou záruku na GSM modul CINTERION osazený v GSM modulu GS-20. Záruka se nevztahuje na vady způsobené: neodborným zásahem montážní firmy nedodržením pokynů v tomto návodě mechanickým poškozením modulu vlivem vnějších událostí, jako je např. zásah bleskem, přepětí v napájení atd. vlivem nefunkčnosti GSM sítě umístěním modulu v nevhodných klimatických podmínkách Strana 47

48 Tipy a triky 7. Tipy a triky Dochází k chybám při volání na pult PCO Na pult lze posílat data přes komunikátor ve formátu 4-2 i Contact ID. Přenos událostí na pult byl otestován a je bez problémů pokud je kvalitní signál (nelze to rozpoznat pouze podle blikání LED diody). Je důležité správné umístění antény (hodně záleží na jejím umístění) a v případě horšího signálu je zapotřebí pořídit si prutovou anténu s větším ziskem. Anténa by měla být vzdálena alespoň 1m od vlastního modulu, nesmí být umístěna v blízkosti napájecího kabelu nebo dokonce na kabelu telefonní linky, který je zapojen mezi GSM bránu a zabezpečovací ústřednu (z antény se dostává rušení do analogového signálu). Při použití lepicí antény nesmí být anténa umístěna na kovovém podkladě (netýká se to prutové antény). Modul při tomto umístění antény vykazuje dobrou sílu signálu GSM sítě, ale při vysílání se poměry na anténě zcela změní. Při takto umístěné anténě GSM modul vysílá vyšším výkonem, což zpětně zapříčiňuje větší rušení v přenášených datech. Nastavení hodnot MIKROFON a REPRODUKTOR má výrazný vliv na komunikaci s PCO. Přidáním znaku * před telefonní číslo volaného PCO dojde ke spuštění funkce automatického nastavení parametru MIKROFON a REPRODUKTOR (zákazník při přenosu na PCO již nemusí tyto parametry nastavovat). Při komunikaci ve formátu Contact ID modul GS-20 vypisuje do programu Vgreader vysílané kódy generované EZS a k těmto kódům doplňují úspěšnost přenosu. Pokud nepoužijete automatické nastavení, nastavte VŽDY MIKROFON = 4 a REPRODUKTOR = 0. V žádném případě nedoporučujeme zároveň zvyšovat úroveň u MIKROFON a REPRODUKTOR směrem nahoru, nebo použít hodnoty 6 a vyšší. V tomto případě dochází ke zvýšení echa a může dojít až k samotnému zablokování mikrofonního vstupu GSM modulu (při volání z takto zablokovaného modulu není na protější straně slyšet žádný analogový signál). Zvýšením echa rovněž dochází ke zhoršení komunikace. Strana 48

49 Tipy a triky Automatické nastavení a monitorování přenosu na PCO Na výše uvedeném výpisu komunikace jsou zobrazeno jedno volání na PCO bez zapnuté funkce monitorování přenosu. Druhé a třetí volání na PCO (v čase 13:11:32 a 13:12:34) je provedeno se zapnutou funkcí monitorování. Modul nastavil na optimální hodnoty parametry MIKROFON a REPRODUKTOR zde na hodnoty 3/1 a vypisuje kódy vysílané EZS na PCO včetně úspěšnosti přenosu (OK). Příklady zadání telefonního čísla při volání na PCO Telefonní číslo PCO je modul vytočí telefonní číslo PCO a nastaví parametry Mikrofon a Reproduktor podle aktuálního nastavení těchto parametrů. * modul vytočí telefonní číslo PCO a automaticky nastaví parametry Mikrofon a Reproduktor na optimální hodnoty + vypíše do VG Readeru vysílané kódy a úspěšnost přenosu modul vytočí telefonní číslo PCO, zapne režim odposlechu přenosu na PCO a nastaví parametry Mikrofon a Reproduktor podle aktuálního nastavení těchto parametrů. Po ukončení přenosu na PCO odešle odposlouchané zprávy pomocí SMS. * modul vytočí telefonní číslo PCO, zapne režim odposlechu přenosu na PCO a automaticky nastaví parametry Mikrofon a Reproduktor na optimální hodnoty. Po ukončení přenosu na PCO odešle odposlouchané zprávy pomocí SMS. Poznámka: U ústředen DSC se do telefonního čísla vkládá * jako písmeno B. Strana 49

MODUL GSM VT-21. Instalační manuál. V7.0 a novější CZ-9187-5

MODUL GSM VT-21. Instalační manuál. V7.0 a novější CZ-9187-5 MODUL GSM VT-21 Instalační manuál V7.0 a novější CZ-9187-5 Informace o nové SW verzi GSM brány VT-21 Na základě požadavku několika zákazníků došlo od nové verze FW VT-21 v7.0 k navýšení počtu SMS zpráv

Více

GSM PAGER Tento manuál je platný od programové verze 1.3CZ. (viz identifikační štítek)

GSM PAGER Tento manuál je platný od programové verze 1.3CZ. (viz identifikační štítek) PAGER VT-11 manuál GSM PAGER Tento manuál je platný od programové verze 1.3CZ. (viz identifikační štítek) VT11 SOFTWARE k programování je umístěn zde: CD Variant: Manuály aktuální GSM komunikátory VTGT-SW

Více

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set je podpůrný software určený ke snadné konfiguraci GSM komunikátoru ugate2. Po připojení ugate2 USB

Více

GSM PAGER VT 16 verze 7.0 a vyšší

GSM PAGER VT 16 verze 7.0 a vyšší Pager VT 16 manuál GSM PAGER VT 16 verze 7.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do

Více

GSM MODUL VT 20. Manuál

GSM MODUL VT 20. Manuál GSM MODUL VT 20 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

GSM PAGER VT 11 verze 7.0 a vyšší

GSM PAGER VT 11 verze 7.0 a vyšší Pager VT 11 manuál GSM PAGER VT 11 verze 7.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do

Více

GSM MODUL VT 10. verze 7.0 a vyšší. Manuál

GSM MODUL VT 10. verze 7.0 a vyšší. Manuál GSM modul VT 10 manuál GSM MODUL VT 10 verze 7.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Obsah. Uživatelský manuál OASiS komunikátor JA-82Y - 1 - MLD51201

Obsah. Uživatelský manuál OASiS komunikátor JA-82Y - 1 - MLD51201 Obsah UŽIVATELSKÉ FUNKCE KOMUNIKÁTORU...2 JAK JE VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ BEZPEČNÉ?...2 JAK KOMUNIKÁTOR PRACUJE...2 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU Z TELEFONU...3 1. OBECNÁ PRAVIDLA PRO OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU POMOCÍ SMS...3

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

GGset Návod k instalaci a používání v1.1

GGset Návod k instalaci a používání v1.1 program pro nastavování BG analog Brave GGset Návod k instalaci a používání v1.1 Instalace a odinstalace programu Dva soubory (soubor s koncovkou.exe a soubor s koncovkou.ini) z vybrané jazykové mutace

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

IPR translator. převodník MLR2 Ademco CID. Manuál

IPR translator. převodník MLR2 Ademco CID. Manuál manuál převodník MLR2 Ademco CID Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

Návod k použití. GSM alarmu T341L. Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah

Návod k použití. GSM alarmu T341L. Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah Návod k použití GSM alarmu T341L Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah Úvod... 2 Zapnutí a vypnutí alarmu Obecný popis... 3 Systémovou klávesnici SEL-SK...

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 ph_gst1_v1004:layout 1 11.12.2007 0:06 Page 1 PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 Teplota 23 Příslušenství k systému PocketHome Dálkové ovládání centrální

Více

GSM komunikátor GD-06 Allegro úplný návod

GSM komunikátor GD-06 Allegro úplný návod GSM komunikátor GD-06 Allegro úplný návod Zařízení plní funkci vícekanálového univerzálního GSM hlásiče a ovladače. Ovládat zařízení je možné pomocí SMS, z webové stránky GSMLINK, prozvoněním ze zadaného

Více

Uživatelský manuál JA-65 Maestro

Uživatelský manuál JA-65 Maestro Uživatelský manuál JA-65 Maestro 1. Indikace Signálky událostí Informují co se v systému stalo, údaj na displeji upřesňuje, odkud je událost hlášena. Poplach Sabotáž poplach vyvolaný vniknutím do objektu,

Více

Dálkové ovládání. Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací po síti GSM

Dálkové ovládání. Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací po síti GSM C 210 Aplikační list Dálkové ovládání GD06 Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací po síti GSM Ovládání výstupů pomocí SMS, prozvoněním z jiného telefonu, zadáním DTMF kódu nebo

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Vladimír Hrachovina SW SIMS

Vladimír Hrachovina SW SIMS VBIP IP komunikátor Tento komunikátor umožňuje posílání poplachových správ po WAN (Internetu), anebo po lokální síti LAN na PCO. Má dva binární vstupy/výstupy, které jsou volně programovatelné a je možné

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

SlimDPset SlimKeySet. PC program pro Windows 98SE - Windows 7. Návod k programu

SlimDPset SlimKeySet. PC program pro Windows 98SE - Windows 7. Návod k programu SlimDPset SlimKeySet PC program pro Windows 98SE - Windows 7 Návod k programu Verze manuálu V2.0. 03.2010 Alphatech spol. s r.o. Jeremenkova 88 140 00 Praha 4 Tel/fax: 272103334 www.alphatech.cz / info@alphatech.cz

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

BLOKOVÉ KLÁVESNICE INT-S-GR INT-S-BL

BLOKOVÉ KLÁVESNICE INT-S-GR INT-S-BL BLOKOVÉ KLÁVESNICE INT-S-GR INT-S-BL int-s_cz 04/06 Blokové klávesnice INT-S-GR a INT-S-BL jsou navrženy pro ovládání zabezpečovacích ústředen INTEGRA a CA-64. Klávesnice se odlišují pouze v barvě podsvětlení

Více

Aplikace. Hlásič SMS

Aplikace. Hlásič SMS Aplikace Hlásič SMS Strana 2 z 12 Obsah OBSAH...3 SMS HLÁSIČ...4 POPIS KOMUNIKAČNÍHO MODULU CGU 03...4 Obecný popis...4 Indikace stavu modulu...5 Hardwarová konfigurace...6 Nastavení konfigurace SMS hlásiče...7

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

GSM zařízení, které vám bude mlčky a spolehlivě sloužit...

GSM zařízení, které vám bude mlčky a spolehlivě sloužit... Snadná montáž, rychlé nastavení! GSM zařízení, které vám bude mlčky a spolehlivě sloužit... GD-04 je GSM dálkový ovladač. SMSkuje, telefonuje - zapíná, vypíná i střeží. Neumí mluvit, ale přesto mu každý

Více

Manuál GSM-01 Alarmu

Manuál GSM-01 Alarmu Manuál GSM-01 Alarmu 1. Vložení SIM karty do alarmu Stiskněte jemně žlutý bod špičkou propisovačky a vyjměte držák SIM karty. Vložte do něj SIM a zasuňte zpět. UPOZORNĚNÍ! Kovové kontakty SIM karty musí

Více

Bezpečnostní video ProfiCAM II

Bezpečnostní video ProfiCAM II Instalační příručka Bezpečnostní záznamové video pro sledování objektu kamerami. Video je vybaveno detekcí pohybu, vzdáleným přístupem přes internet a českým interaktivním ovládáním pomocí dálkového ovladače

Více

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS Návod na rychlou instalaci Obsah Kapitola 1: Úvod... 3 Celkový pohled... 3 Vlastnosti... 4 Obsah balení... 5 Kapitola 2: Popis zařízení... 6 Popis zadního panelu...

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul Vytvořeno: 6.3.2008 Poslední aktualizace: 28.1.2009 Počet stran: 19 ixport ETH I4O4 Inteligentní modul 4 galvanicky oddělené logické vstupy 4 výstupy s přepínacím kontaktem relé rozhraní pro připojení

Více

GSM alarm s displejem SE200

GSM alarm s displejem SE200 GSM alarm s displejem SE200 Obsah: Přehled funkcí... 2 Popis ústředny... 2 Nastavení funkcí... 5 Tovární resetování... 6 Kódování dálkového ovládače... 6 Kódování chráněné zóny... 6 Změna hesla... 7 Nastavení

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

DGP LSN4. pouze k ústředně EVO 96. Manuál

DGP LSN4. pouze k ústředně EVO 96. Manuál Listen-IN manuál DGP LSN4 pouze k ústředně EVO 96 Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 568 841 440 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00)

Více

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N UŽIVATELSKÝ MANUÁL KNX / EIB Meteostanice AS 315 N. Poznámka : Tento uživatelský návod neobsahuje překlad ETS parametrů a popis práce v ETS. Tyto informace naleznete v anglické verzi tohoto návodu. Somfy

Více

GSM ZÁSUVKA pro dálkové ovládání spotřebičů mobilním telefonem

GSM ZÁSUVKA pro dálkové ovládání spotřebičů mobilním telefonem GSM ZÁSUVKA pro dálkové ovládání spotřebičů mobilním telefonem TS11 GST slouží pro ovládání spotřebičů pomocí krátkých SMS nebo prozvoněním z mobilního telefonu. GSM zásuvka je vybavena vstupem pro teplotní

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1 Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100 Popis: Přijímač Alarm (červená) Signalizuje poplach Level - Monitor (červená) Jas je závislý na síle přijímaného signálu Good - Stav (zelená) Signalizuje klidový

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Uživatelský manuál MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S CAN BUS ROZHRANÍM Uživatelský manuál CZ Charakteristické vlastnosti Možnost připojení modulu

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

BULDOG 16. Zkrácená instalační příručka

BULDOG 16. Zkrácená instalační příručka BULDOG 16 Zkrácená instalační příručka Verze 11.2010 1. INSTALACE A PROGRAMOVÁNÍ BULDOG 16 1.1. Tovární kódy Ústředná má z výroby nastaveny pouze tyto kódy: Instalační kód: 0269 Hlavní kód: 1234 1.2. Montáž

Více

Nastavení záložních zdrojů série V-PI pomocí VSDP

Nastavení záložních zdrojů série V-PI pomocí VSDP 1 Konfigurační program VSDP_SR/PI U záložních zdrojů série V-PI je možné nastavit, jako u jiných našich zařízeních, pomocí programu VSDP některé parametry. Potřebujete k tomu náš programátor V-COM-3 s

Více

Užívatelský Manuál. GSM dálkového ovládání B214

Užívatelský Manuál. GSM dálkového ovládání B214 Užívatelský Manuál GSM dálkového ovládání B214 www.poh on y- da nd o.sk 1 B214 Popis zařízení GS M dálkové ovládání B214 slouží k ovládání zařízení pomocí S MS a prozváněním pomocí mobilního tele fonu.

Více

GPS Monitor. Zbyněk Filip

GPS Monitor. Zbyněk Filip GPS Monitor Zbyněk Filip GPS Monitor Systém je určen k zabezpečení motorových vozidel s on-line přenosem přesné polohy vozidla a poplachových a provozních hlášení prostřednictvím mobilních sítí GSM. Systém

Více

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB3 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Přístupový systém. BIS Czechphone (RFID) DALLAS Czechphone. Montážní návod. ELEKTRO-FA.PAVELEK s.r.o. ISO 9001, 14001

Přístupový systém. BIS Czechphone (RFID) DALLAS Czechphone. Montážní návod. ELEKTRO-FA.PAVELEK s.r.o. ISO 9001, 14001 ELEKTRO-FA.PAVELEK s.r.o. ISO 9001, 14001 Platnost od 27.4.2010 Vypracoval: Daniel Stryja Přístupový systém BIS Czechphone (RFID) DALLAS Czechphone Montážní návod Obsah 1. Popis modulu přístupového systému

Více

SW-01 Převodník RS485 na USB

SW-01 Převodník RS485 na USB SW-01 Převodník RS485 na USB Technické parametry Konektory (PC, RP-02) USB a RJ-4 Napájení USB kabel Délka dodaného USB kabelu 2 m Délka propojovacího kabelu k ústředně 1 m Prodloužení kabelů je možné:

Více

Program GazSMS návod k použití

Program GazSMS návod k použití Program GazSMS návod k použití Příprava před spuštěním programu Instalace programu není nutná, pouze se nahraje celý adresář Gaz např. na disk C:\ nebo na plochu. Je možné si také vytvořit zástupce na

Více

1. Uživatelské funkce komunikátoru. 5. Vzdálený přístup pomocí WWW serveru. 6. Připojení počítače. 7. Upřesňující údaje

1. Uživatelské funkce komunikátoru. 5. Vzdálený přístup pomocí WWW serveru. 6. Připojení počítače. 7. Upřesňující údaje 1. Uživatelské funkce komunikátoru Instalovaný GSM komunikátor umožňuje celou řadu užitečných funkcí. Podrobně jsou funkce popsány v následujícím textu. Montážní technik by měl po instalaci komunikátoru

Více

ALBATROSS S1. Stručný návod k obsluze HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!!

ALBATROSS S1. Stručný návod k obsluze HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!! ALBATROSS S1 Stručný návod k obsluze Verze ABO HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!! ZABEZPEČENÍ VAŠEHO AUTOMOBILU UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIÍ AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ AVYPNUTÍ ALARMU ZAPOMEŇTE, ŽE BYSTE

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

PCS 250. verze 1.21. Manuál

PCS 250. verze 1.21. Manuál PCS 250 verze 1.21 Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600, technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz technik@variant.cz

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

na dvojici čísel odešle komunikátor:

na dvojici čísel odešle komunikátor: Souhrn SMS povelů z výroby: povel pro: vaše nastavení: xxxx ZAJISTI xxxx ODJISTI xxxx STAV xxxx PAMET xxxx PGX ZAPNI xxxx PGX VYPNI xxxx PGY ZAPNI xxxx PGY VYPNI xxxx AUX ZAPNI xxxx AUX VYPNI xxxx KREDIT

Více

Instalační návod. Ver. 04_cz

Instalační návod. Ver. 04_cz Instalační návod Ver. 04_cz 19.8.2013 OBSAH 1 Popis... 3 1.1 Úvodem... 3 1.2 Přenos poplachů... 3 1.3 Poplachová hlášení... 4 2 Uživatelská Obsluha... 5 2.1 Zjištění polohy prozvoněním... 5 2.2 Zjištění

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

VISION návod k instalaci ( od fw 1.01.3 ) 23.1.2008 17:01

VISION návod k instalaci ( od fw 1.01.3 ) 23.1.2008 17:01 VISION návod k instalaci ( od fw 1.01.3 ) 23.1.2008 17:01 Zařízení je určeno ke sledování provozu motorových vozidel a pro přenos poplachů na mobilní telefon. Během jízdy jednotka zaznamenává zeměpisnou

Více

3G SERVER. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

3G SERVER. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: 3G SERVER Návod k použití Hlavní výhody produktu: Online monitoring z jakéhokoliv telefonu s funkcí videohovorů Velmi snadná instalace a obsluha Vzdálená správa přes SMS s možností např. nahrát si video

Více

Siemens (3V) Ericsson (5V) Alcatel (3.6V) C10, C35, C45, C55 T10s 501 S10, S25, S35 T20e (3V) M35, M50, MT50 T18s A60

Siemens (3V) Ericsson (5V) Alcatel (3.6V) C10, C35, C45, C55 T10s 501 S10, S25, S35 T20e (3V) M35, M50, MT50 T18s A60 1. Popis zařízení UPS monitor UPS monitor je jednoduché zařízení sloužící ke sledování stavu UPS (Uninterruptible Power Supply) záložních napájecích zdroj ů. Zařízení má vestavěný generátor času a kalendá

Více

PCS 200. v2.50. Manuál

PCS 200. v2.50. Manuál manuál PCS 200 v2.50 Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600, technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz technik@variant.cz

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FID AVIONICS FT300 GPS/GSM online tracker UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA - 1 - Obsah FID AVIONICS FT300 - Uživatelská příručka Popis zařízení...3 Technická specifikace...3 Obsah balení...3 Zapojení a instalace...4

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN. Komunikační převodník RS485-TCP/IP

MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN. Komunikační převodník RS485-TCP/IP MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN Komunikační převodník OBSAH 1 Technické parametry... 3 2 Upozornění... 3 3 Rozměry převodníku RSLAN... 4 4 Popis konektorů... 5 4.1 Konektor RJ45... 5 4.2 Konektor RJ11... 5 5 Zapojení

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

DGP LAN V+ Instalace a nastavení. VARIANT plus s.r.o. strana 1

DGP LAN V+ Instalace a nastavení. VARIANT plus s.r.o. strana 1 DGP LAN V+ Instalace a nastavení VARIANT plus s.r.o. strana 1 DGP LAN V+ O manuálu Tento manuál je určen především pro nastavení DGP LAN V+ a programu REDIRECTOR. Jsou zde vysvětleny i některé postupy

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Program GazSMS návod k použití

Program GazSMS návod k použití Program GazSMS návod k použití KADATEC s.r.o. Příprava před spuštěním programu Instalace programu není nutná, pouze se nahraje celý adresář Gaz např. na disk C:\ nebo na plochu. Je možné si také vytvořit

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Obsah Stav po zapnutí... 3 Nabídka Menu... 4 Nastavení Zobrazení... 4 Nastavení Dimery... 5 Nastavení Krivky... 6 Nastaveni TSC... 7 Funkce v režimu Servis... 8

Více

Multifunkční terminál AXT-300/310

Multifunkční terminál AXT-300/310 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Multifunkční terminál AXT-300/310 Popis zařízení: Terminál s integrovanou 1.3 MegaPixeovou kamerou je založený na platformě průmyslového PC (x86). Je vhodný pro systémy docházky,

Více

Ceník výrobků LEVEL - Koncové ceny Platnost od: 24.2.2010

Ceník výrobků LEVEL - Koncové ceny Platnost od: 24.2.2010 Kód zboží Název zboží Měna s DPH Komunikátory programovatelné GB 060 300 GSM KOMUNIKÁTOR CZK 6 770,00 8 124,00 GB 060 300A GSM KOMUNIKÁTOR (set A) CZK 7 410,00 8 892,00 GB 060 301 GSM KOMUNIKÁTOR (záložní

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS) pro 485COM FW 2.x (MODBUS) Obsah Obsah 3 1. Instalace 4 1.1 Podpora operačních systémů 4 1.2 Podpora USB modemů 4 1.3 Instalace USB modemu 4 1.4 Instalace aplikace 4 2. Nastavení 5 2.1 Nastavení jazykové

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Přístupový systém. BIS Czechphone (RFID)

Přístupový systém. BIS Czechphone (RFID) ELEKTROFA.PAVELEK,s.r.o. Montážní návod Přístupový systém BIS Czechphone (RFI) verze pro PŮVONÍ ESIGN zvonkových tabel verze 1. ELEKTROFA.PAVELEK s.r.o. Pobočka Czechphone: Průmyslová 969/15 77 25, Bolatice

Více

Přehled komponentů systému GILD

Přehled komponentů systému GILD Přehled komponentů systému GILD www.gildsystem.com GR-U01 - Rozvaděčová řídící jednotka Autonomní rozvaděčová řídící jednotka, slouží k připojení a ovládání rozvaděčových modulů. Jednotlivé moduly jsou

Více