TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT"

Transkript

1 800 / / / / 1200 kg 5 85' -105' 75' - 100' 110' - 130' 100' - 125' kg 2,5 45' - 60' 40' - 55' 60' - 75' 55' - 70' 650 kg 2 45' - 55' kg 1 25' - 35' A U T O R E V E R S E TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ BUBNOVÁ SUŠIČKA SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT INSTRUCTION BOOKLET NAVODILA ZA UPORABO NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI

2 i VAŠE NOVÁ BUBNOVÁ SUŠIČKA Se svou novou bubnovou sušičkou budete mít svoje prádlo usušené za jakéhokoli počasí. Sušička je vybavena kondenzačním zařízením pro kondenzaci vody z vlhkého vzduchu, odsávaného z prádla. Voda se shromaž uje ve sběrné nádobě. Ta se může vyprazdňovat přímo pomocí vhodné hadice. Tento spotřebič byl vyvinut tak, aby splňoval všechny požadavky na špičkovou kvalitu a byla zaručena jeho dlouhá životnost. Nízká spotřeba energie a krátká doba sušení činí provoz vaší nové bubnové sušičky nesmírně úsporným. Ekologické rady Abyste mohli uspořit energii, je vhodné dodržovat následující pokyny: Kde je to možné, sušte pro daný program maximální náplň prádla, jak uvádějí tabulky programů. Sušení malých náplní prádla je neekonomické. Prádlo by se mělo velmi dobře odstředit ještě dříve, než se vloží do sušičky. Čím vyšší jsou odstře ovací otáčky, tím kratší je doba sušení a tudíž nižší spotřeba energie. Dbejte, aby se prádlo nepřesoušelo, a volte proto vhodnou dobu sušení podle stupně požadovaného usušení (zbytkové vlhkosti). Přesušené prádlo se nesnadno žehlí. Abyste mohli mít výhodu z maximální náplně prádla, můžete sušit prádlo, které chcete mít usušené přímo k uložení, společně s prádlem, Ochrana životního prostředí Recyklování obalového materiálu Materiály použité na tomto spotřebiči a označené symbolem lze recyklovat. Recyklovat se však mohou, jen když je odvezete na příslušné sběrné místo, nebo je uložíte do kontejneru, který je k tomu určen. Zjistěte si možnosti u úřadů místní správy nebo u orgánů ochrany životního prostředí. >PE<= polyethylene >PS<= polystyrene >PP<= polypropylene určeným k žehlení. Zvolte si program sušení. Když program skončí, vyjměte prádlo určené k žehlení a dosušte zbývající kusy. Jestliže se filtr a kondenzátor pravidelně čistí, je zaručena krátká doba sušení a nízká spotřeba energie. Místnost, kde je sušička, musí být dobře odvětrávána. Teplota v místnosti nesmí během sušení překročit +35 C. Vyřazení bubnové sušičky do šrotu V případě, že spotřebič vyhazujete do sběru, odstřihněte sí ový kabel, aby se spotřebič nemohl použít a uzavírací mechanismus dvířek učiňte nefunkčním, aby se uvnitř nemohly zavřít děti. Svoje staré spotřebiče vyhazujte do sběru jen Symboly, které můžete vidět v některých odstavcích této příručky, mají následující význam: i Důležitá informace, týkající se bezpečnosti při používání vašeho spotřebiče. Nedbání takové informace může způsobit škody. Informace pro správné používání vašeho spotřebiče a získání nejlepšího výkonu. Důležitá informace, týkající se životního prostředí. Náš příspěvek k ochraně životního prostředí: používáme recyklovatelný papír. 26

3 OBSAH Důležitá upozornění...strana 28 Popis spotřebiče...strana 29 Technická specifikace...strana 29 Instalace...Strana 30 Postavení na místo...strana 30 Elektrické připojení...strana 30 Sestava přípravků pro montáž nad pračku...strana 30 Připojení vypouštěcí hadice...strana 30 Použití...Strana 31 Ovládací panel...strana 31 Doby sušení...strana 32 Užitečné rady...strana 33 Postup sušení...strana 34 CESKY Údržba...Strana 35 Vnější čištění...strana 35 Čištění filtru...strana 35 Čištění kondenzátoru...strana 35 Vyprazdňování sběrné nádoby...strana 36 Když něco nefunguje správně...strana 37 Záruka, servis, náhradní díly...strana 38 27

4 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Pečlivě si přečtěte tento návod, ještě než začnete spotřebič používat a věnujte zvláštní pozornost těmto upozorněním. Tento návod k obsluze uchovávejte pečlivě u spotřebiče, abyste z něho také v budoucnosti mohli čerpat informace. V případě, že byste spotřebič prodali nebo přenechali třetí osob, nebo pro případ stěhování a zanechání spotřebiče ve starém bytě, dbejte na to, aby návod k obsluze byl vždy u spotřebiče a nový majitel se mohl informovat o jeho činnosti a příslušných upozorněních. Tato upozornění se poskytují v zájmu bezpečnosti. Musíte si je před instalací a používáním spotřebiče řádně prostudovat. Instalace Elektrické připojení spotřebiče a související práce byste měli nechat provést kvalifikovaným a oprávněným elektrikářem. Ujistěte se, že spotřebič nestojí na sí ovém kabelu. Jestliže je spotřebič postaven na podlaze pokryté kobercem, nastavte prosím nožky spotřebiče tak, aby vzduch mohl pod spotřebičem volně proudit. Použití Po použití vždycky spotřebič odpojte ze zásuvky. Prádlo, ze kterého kape voda, by se nemělo do sušičky vůbec dávat. Do sušičky dávejte jen dobře vyždímané prádlo. Čím jsou otáčky odstře ování vyšší, tím nižší je spotřeba elektřiny a kratší doba sušení. Nikdy v bubnové sušičce nesušte věci, které přišly do styku s chemickými prostředky, jako jsou tekuté čisticí prostředky. Ty jsou těkavé a mohly by způsobit explozi. Takové objemné kusy, jako jsou prošívané přikrývky a péřové přikrývky, by se vzhledem ke své velikosti měly sušit ve velkých komerčních strojích. Ověřte si u výrobce takové přikrývky, jestli ji lze sušit v domácí sušičce, když její hmotnost je v doporučených mezích. Vždycky zkontrolujte, zda v kapsách nejsou zapomenuty zapalovače cigaret. Když spotřebič nepoužíváte, vždycky nechte dvířka mírně pootevřená, aby se šetřilo těsnění. Filtr na zachycení textilního prachu se musí po každém použití sušičky vyčistit. Nepoužívejte spotřebič s poškozeným filtrem, protože by mohlo dojít k požáru. Spotřebič nepřetěžujte. Nedovolte, aby se kolem sušičky nashromáždil textilní prach. Nesušte plátěnky ani jinou sportovní obuv, protože by se mohly dostat mezi dvířka a buben a mohly by ho zablokovat. Servis a opravy Za žádných okolností byste se neměli pokoušet opravovat spotřebič sami. Opravy, prováděné nezkušenou osobou mohou, způsobit zranění nebo vážné selhání funkce. Obra te se na nejbližší autorizované servisní středisko Zanussi. Vždycky trvejte na originálních náhradních dílech Zanussi. Všeobecná bezpečnost Je nebezpečné provádět jakékoliv úpravy spotřebiče nebo jeho vlastností. Tento přístroj mohou obsluhovat pouze dospělé osoby. Je nebezpečné nechat děti, aby se dotýkaly ovládacích prvků spotřebiče, nebo si se spotřebičem hrály. Mohlo by se stát, že se do sušičky dostane nějaké domácí zvíře nebo malé dítě. Před každým použitím se přesvědčte, že je vše v pořádku. 28

5 kg 5 kg 2,5 800 / / ' -105' 45' - 60' 75' - 100' 40' - 55' 800 / / ' - 130' 60' - 75' 100' - 125' 55' - 70' kg 2 kg ' - 55' 25' - 35' POPIS SPOTŘEBIČE 01 Pracovní deska 02 Tabulka programů 03 Tlačítko pro otevírání dvířek 04 Tlačítko nízké teploty 05 Tlačítko start 06 Kontrolka "Sběrná nádoba plná" 07 Knoflík voliče doby sušení 08 Provozní kontrolka 09 Prachový filtr 10 Zámek 11 Typový štítek 12 Ventilační mřížka 13 Sběrná nádoba 14 Kondenzátor 15 Nastavitelné nožky A U T O R E V E R S E CESKY TECHNICKÁ SPECIFIKACE Rozměry Výška 85 cm Šířka 60 cm Hloubka 60 cm Elektrické připojení Napětí a frekvence V/50 Hz Celkový instalovaný výkon, jištění 2200 W (10A) Sušicí výkon Bavlna, len 5 kg Syntetika 2 kg Spotřeba energie Bavlna, len 3.8 kwh (5 kg suché k uskladnění) Bavlna, len 3.0 kwh (5 kg suché k žehlení) Tento spotřebič odpovídá následujícím direktivám EEC: - 73/23/EEC z Direktiva ohledně nízkého napětí ve znění pozdějších předpisů; - 89/336/EEC ze Direktiva o elektromagnetické kompatibilitě ve znění pozdějších předpisů. 29

6 INSTALACE Postavení na místo Tento spotřebič se může postavit na jakýkoli pevný povrch. Pomocí vodováhy zkontrolujte, zda spotřebič stojí absolutně rovně. Když ne, vyrovnejte ho pomocí nastavitelných nožek. Kolem spotřebiče musí být volné proudění vzduchu. Nezakrývejte přední ventilační mřížku ani mřížky nasávání vzduchu na zadní straně stroje. Nožky spotřebiče se nikdy nesmějí odstraňovat. Světlý prostor pod spotřebičem se nesmí zakrývat vysokým kobercem, proužky dřeva ani jinak. Vedlo by to ke zvýšení tepla uvnitř spotřebiče a narušila by se jeho funkce. Důležité upozornění Horký vzduch, vypouštěný z bubnové sušičky, může dosáhnout teploty až 60 C. Spotřebič se proto nesmí instalovat na podlahách, které by vyšší teploty nevydržely. Když je bubnová sušička v provozu, teplota v místnosti nesmí překročit 35 C, protože by se mohla ovlivnit funkce spotřebiče. Bubnová sušička musí být nainstalována na čisté místo, kde se nehromadí špína. Elektrické připojení Tento spotřebič je navržen pro jednofázový provoz s napětím V, 50 Hz. Zkontrolujte, zda se na vaši domovní elektrickou instalaci může připojit maximální potřebné zatížení (2,2 kw) a berte přitom v úvahu jiné používané spotřebiče. Připojte spotřebič do zásuvky, opatřené ochranou proti nebezpečnému dotykovému napětí v souladu s platnými elektrotechnickými předpisy. Výrobce odmítá jakoukoli zodpovědnost za škody, nebo zranění, způsobená nedodržením výše zmíněného bezpečnostního opatření. Sestava přípravků pro montáž nad pračku Bubnovou sušičku je možné postavit na automatické pračky, které mají horní pracovní plochu o šířce 60 cm a přední plnění. Pro tento účel je k dispozici speciální sestava přípravků pro montáž sušičky nad pračku, kterou si opatříte prostřednictvím vašeho prodejce. P1044 Připojení vypouštěcí hadice Jestliže je v blízkosti výlevka nebo odpad, je možné zkondenzovanou vodu vypouštět přímo hadicí, která je k dostání na trhu. Aby bylo možné hadici připojit na spotřebič, postupujte následovně: Sejměte sponku (A). Vyjměte zátku (B). Nasuňte vypouštěcí hadici (C). Hadici (C) připevněte ke spotřebiči svorkou (A). P1043 B A C A B Jestliže je spotřebič postaven na automatickou pračku, zkondenzovaná voda se může vypouštět hadicí tak, jak ukazuje obrázek, ale je nutné, aby hadice směřovala dolů. C P

7 POUŽITÍ Ovládací panel kg 5 kg 2,5 800 / / ' -105' 75' - 100' 45' - 60' 40' - 55' 800 / / ' - 130' 100' - 125' 60' - 75' 55' - 70' kg 2 kg ' - 55' 25' - 35' A U T O R E V E R S E Tabulka programů Tato tabulka Vám pomůže zvolit si správnou dobu sušení. 2 Tlačítko pro otevírání dvířek a přerušení programu Když chcete otevřít dvířka, stiskněte toto tlačítko. Právě probíhající program se přeruší. 3 Tlačítko nízké teploty Toto tlačítko použijte, když chcete snížit teplotu při sušení obzvláště choulostivých bavlněných a lněných kusů prádla. 4 Tlačítko start Po volbě doby sušení stiskněte tlačítko start a spotřebič začne sušit. Jestliže se během sušení otevřou dvířka, program se přeruší. Obnoví se dalším stiskem tohoto tlačítka. 5 Kontrolka "Sběrná nádoba plná" Tato kontrolka se rozsvítí, jakmile se sběrná nádoba naplní, nebo byla na své místo nesprávně usazena. 6 Knoflík voliče doby sušení Knoflík voliče obsahuje dva cykly sušení, jeden až 150 minut při vysoké teplotě pro bavlnu a len, a jeden do 100 minut při nízké teplotě pro syntetické tkaniny. Když chcete nastavit dobu sušení, otáčejte knoflíkem ve směru otáčení hodinových ručiček, až údaj požadované doby stojí přesně proti ukazateli. NIKDY se nepokoušejte otáčet knoflíkem proti směru otáčení hodinových ručiček. Doba sušení závisí na: - totáčkách posledního odstře ování, - požadovanému stupni vysušení, - druhu prádla, - velikosti náplně prádla. Chladicí fáze Když volíte dobu sušení, měli byste si uvědomit, že tato doba zahrnuje 10 minut fáze ochlazování. Vytápění se automaticky vypíná a prádlo se ochlazuje. Polohu na knoflíku voliče můžete použít pro osvěžení lehkých svetříků, halenek, šatstva atp. 7 Provozní kontrolka Tato kontrolka se rozsvítí, když sušička začne sušit a zhasne na konci programu nebo po otevření dvířek. CESKY 31

8 Doby sušení Bavlna a len Nastavení knoflíku voliče: do 150 minut Požadovaný stupeň vysušení Použité otáčky odstře ování ot./min. Množství v kg Doba sušení v minutách Suché k žehlení Suché k uskladnění 800/ / / / Syntetika Nastavení knoflíku voliče: do 100 minut Požadovaný stupeň vysušení Použité otáčky odstře ování ot./min. Množství v kg Doba sušení v minutách Suché k uskladnění Suché k žehlení Prádlo musí být vhodným odstře ováním zbavené vody v automatické pračce dříve, než se vloží do bubnové sušičky (minimálně při 800 ot./min.). Jestliže vaše automatická pračka odstře uje při nižších otáčkách než 800 ot./min., doporučujeme zakoupit si sušičku s odstředivkou. Doba sušení se zde uvádí jen pro orientaci a v praxi se mění podle velikosti náplně, druhu prádla a stupně odstředění před sušením. Začněte sušit volbou krátké doby sušení. Jestliže je to nutné, nechte proběhnout následně další cyklus sušení. Zkušenosti vám brzy umožní odhadnout si dobu sušení, potřebnou pro obvyklé náplně vašeho prádla. Doporučujeme si je poznamenat. Velikost náplně Prádlo není nutné vážit, když se dodrží následující pokyny: Bavlna, len: plný buben, ale nepřetěžovat. Syntetika: půl bubnu. Obzvláště jemné tkaniny: buben nenaplňujte více jak do 1/3. U smíšené náplně (například bavlna a syntetika), si zvolte dobu sušení vhodnou podle nejjemnější tkaniny a pak ji prodlužte přibližně asi o 10 minut. 32

9 i Užitečné rady Snažte se buben plnit na maximální kapacitu spotřebiče, protože malé náplně jsou neekonomické.pro informaci, zde je seznam průměrných hmotností některých běžných položek prádla. prostěradlo ubrus utěrka ubrousek ručník koupelový pláš pánská košile polštářový povlak pánské pyžamo dámská noční košile g g g g g g g g g g Nikdy nesušte v bubnové sušičce dále uvedené prádlo: obzvláště choulostivé kusy jako záclony, vlnu, hedvábí, tkaniny s kovovým dekorem, nylonové punčocháče, objemné materiály, jako jsou větrovky, prostěradla, prošívané přikrývky, spací pytle, péřové přikrývky a jakékoli kusy, které obsahují molitan nebo materiál podobný pěnové gumě. Vždycky dodržujte pokyny obsažené na visačce oděvů. normální sušení v sušičce (vysoká teplota) Pletené prádlo (pletené spodní prádlo) se může během sušení mírně srazit. Prosím, prádlo tohoto druhu nepřesušujte. Doporučuje se na srážlivost pamatovat při nákupu prádla a koupit větší. Do vaší bubnové sušičky můžete vložit škrobené prádlo. Aby však účinek škrobení byl dosažen, zvolte si program "Suché pro žehlení". Aby nikde nezůstaly zbytky škrobu, vytřete vnitřní buben po sušení vlhkým hadrem a pak ho vytřete do sucha. Aby nedocházelo k vytváření statického náboje když je sušení u konce, použijte při praní aviváže nebo prostředky na úpravu tkanin speciálně určené pro sušení v bubnové sušičce. Když sušička ukončí sušení, prádlo vyjměte. Jestliže některé kusy prádla jsou po sušení stále vlhké, nastavte si krátké dodatečné sušení, nejméně 20 minut. To bude nutné zejména u prádla s větším počtem vrstev látky (např. límce, kapsy, a pod.). CESKY jemné sušení v sušičce (nízká teplota) nesušit v bubnové sušičce Zapněte povlaky polštářů a pokrývek, aby se do nich nezamotaly malé kusy prádla. Uzavřete stiskací knoflíky a patenty, zipy a háčky a utáhněte řemínky a šňůry zástěr. Vytři te prádlo podle druhu a stupně požadovaného vysušení. Nepřeplňujte sušičku. Předejdete tak mačkání a uspoříte energii. Vyhýbejte se sušení tmavých oděvů se světlými, chlupatými kusy jako jsou ručníky, protože by se na ně nachytaly chlupy. Prádlo musí být před sušením řádně odstředěno. Snadno ošetřovatelné kusy prádla, např. košile, by se měly před sušením krátce odstředit, (podle nemačkavosti přibližně 30 sekund, nebo s použitím speciálního programu krátkého odstře ování na vaší automatické pračce). 33

10 i Postup sušení Před prvním sušením doporučujeme vložit do sušičky několik vlhkých kusů prádla a nechat sušičku běžet asi 20 minut. Tím si zajistíte, že v bubnu nezůstane žádný prach či nečistota. Postup 1. Zapněte spotřebič. 2. Vložte prádlo do bubnu 3. Zavřete dvířka. 4. Zvolte si požadovanou dobu sušení (v sekci vysoké nebo nízké teploty, podle druhu prádla). 5. Stiskněte tlačítko. 40 P Stiskněte tlačítko : program se spustí. Když je dosažena poloha na stupnici, vytápění se automaticky vypne a prádlo se začne ochlazovat. Po 10 minutách je sušení ukončeno. Důležité upozornění: nedoporučuje se otevírat dvířka v průběhu sušení a kontrolovat tak stupeň vysušení. Protože je prádlo horké, při dotyku máte dojem, že je stále vlhké, i když je suché. Dvířka otevírejte až tehdy, když program skončil. Jestliže se program musí přerušit, doporučuje se nechat proběhnout fázi ochlazování, aby se zabránilo akumulaci tepla uvnitř sušičky. P0918 Po sušení Vypněte spotřebič. Vyčistěte filtr a vyprázdněte sběrnou nádobu (viz stránky 35 a 36). 34

11 ÚDRŽBA Před čištěním a před jakoukoli údržbou musíte spotřebič odpojit ze zásuvky. Vnější čištění Používejte pouze mýdlo a vodu a pak vše řádně vytřete do sucha. éas od času naneste měkkým hadrem trochu voskového přípravku na nábytek. Důležité: nepoužívejte metylalkohol, ředidla a podobné výrobky. Čištění filtru Vaše bubnová sušička bude správně fungovat jen tehdy, když bude filtr čistý. Filtr zachycuje všechen textilní prach a chmýří, které se nashromáždí ve filtru během sušení a musí se proto na konci každého programu vyčistit vlhkým kusem látky. Tahem směrem vzhůru filtr vyjměte a odstraňte z něj textilní prach. Pak ho dejte zpět. Nebu te znepokojeni množstvím textilního prachu. Nejde o důsledky nadměrného opotřebení, způsobeného sušičkou. Všechny tkaniny pouštějí při sušení vlas, ale normálně si toho nevšimneme, protože toto chmýří odnáší vítr. V bubnové sušičce se jen zachytí ve filtru. Odstraňte textilní prach nashromážděný kolem filtru a kolem usazení kondenzátoru ve vnitřních dvířkách vlhkým hadříkem. Čištění kondenzátoru Prach z kondenzátoru odstraňujte pravidelně, podle toho, jak často sušičku používáte a podle druhu sušeného prádla. Vždy by se však mělo čištění provést, jakmile jsou usazeniny prachu viditelné. Vyjměte kondenzátor pomocí horního držadla, odstraňte prach s použitím sprchové hadice nebo měkkým kartáčem. Upozornění: Nikdy nepoužívejte bubnovou sušičku bez kondenzátoru. P1026 P0636 P0639 CESKY 35

12 Vyprazdňování sběrné nádoby Voda, odejmutá během sušení sušenému prádlu, se shromaž uje ve zvláštní nádobě. Tuto nádobu je třeba vyprazdňovat po každém cyklu. Důležité upozornění: Když by se nádoba během sušení zcela naplnila, na panelu se rozsvítí kontrolka, která signalizuje potřebu nádobu vyprázdnit. Volič doby sušení se přetočí na nulu "O", ale cyklus sušení ještě neskončil. V takovém případě po vyprázdnění nádoby se musí zbývající doba sušení nastavit znovu. Nádobu je nutno usadit správně. Upozornění: Po této proceduře, než sušička začne znovu sušit, může sušička několik sekund zůstat v klidu. Kontrolka "Sběrná nádoba plná" může přitom stále svítit. Poznámka: Voda, shromážděná v nádobě, se může použít v žehličce, za předpokladu, že je filtrovaná (například sítkem, nebo filtrem na kávu). P

13 KDYŽ NĚCO NEFUNGUJE SPRÁVNĚ Dříve než budete kontaktovat Vaše nejbližší autorizované servisní středisko, prosím, zkontrolujte následující: Problém Sušička se nezapne Sušička nesuší správně Možná příčina Dvířka jsou otevřená. Zástrčka není připojena do zásuvky. Jsou přepálené pojistky nebo je vypadlý jistič. Volič doby sušení není ve správné poloze. Nebylo stisknuto tlačítko start. Sběrná nádoba vody je plná nebo není správně usazena. Filtr kondenzátoru je zanesený. Doba sušení je nedostatečná. Zvolená doba sušení není vhodná pro dané prádlo. Sběrná nádoba vody je plná, nebo není správně usazena. Byla zvolena funkce nízké teploty. V sušičce je nadměrná náplň. CESKY Jestliže po výše uvedených kontrolách závada stále existuje, zavolejte vaše nejbližší autorizované servisní středisko. Prosím, přesvědčte se, že znáte model a sériové číslo spotřebiče. Tyto informace naleznete na typovém štítku. 37

14 ZÁRUKA, SERVIS A NÁHRADNĺ DĺLY Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte v něm uvedené rady a pokyny. V mnoha případech si budete moci vyjasnit jakékoli pochybnosti sami a tudíž vyhnout se zbytečným voláním do servisu. Předchozí část nazvaná Když spotřebič nepracuje správně obsahuje doporučení, co by se mělo zkontrolovat dříve, než zavoláte servisního technika. Jestliže po těchto kontrolách závada stále existuje, zavolejte vaše nejbližší autorizované servisní středisko. Ujistěte se, prosím, že můžete sdělit model a seriové číslo spotřebiče. Tyto informace naleznete na datovém štítku přístroje. Originální náhradní díly lze koupit od autorizovaných středisek servisu Zanussi. VÝJIMKY - tato záruka se nevztahuje na: Poškození nebo požadavky vzniklé v důsledku přepravy, nesprávného použití nebo nedbalosti, výměny žárovek a snímatelných částí ze skla nebo plastických hmot. Náklady spojené s požadavky na odstranění závad spotřebiče, který je nesprávně instalován. Spotřebiče, které jsou používány v komerčním prostředí včetně pronajímaných. Země Evropského společenství. Lze použít standardní záruku, ale zajištění, že spotřebič splňuje normy platné v příslušné zemi, kam byl spotřebič dopraven, je na zodpovědnosti a na náklady vlastníka. Může být vyžadován doklad o koupi. Podmínky záruky My, výrobce, zaručujeme, že jestliže během 12 měsíců od data zakoupení tohoto spotřebiče Zanussi se tento spotřebič nebo jakákoli jeho část ukážou jako vadné pouze z důvodu vadného zpracování nebo vadného materiálu, provedeme podle našeho uvážení bu opravu nebo výměnu téhož BEZ PLACENÍ za práci, materiál nebo přepravu za předpokladu, že: Spotřebič byl správně instalován a používán pouze na napětí uvedené na štítku jmenovitých hodnot. Spotřebič byl používán pouze pro normální domácí účely a v souladu s pokyny výrobce pro provoz a údržbu. Na spotřebiči neprováděla servis, údržbu ani opravu jiná než námi autorizovaná osoba, která spotřebič nerozebírala nebo s ním manipulovala jinak. Všechny servisní práce podle této záruky musí provádět servis Zanussi nebo jím autorizované středisko. Každý vyměněný spotřebič nebo vyměněná vadná součást se stanou naším vlastnictvím. Tato záruka platí vedle vašich zákonných nebo jinak právně podložených práv. Model... Číslo výrobku (E/PNC. No.)... Seriové číslo (F/Serial. No.)... eventuelně KD... Bezpečnost Přečtěte si tento návod a varovná upozornění na začátku tohoto návodu. Výrobce nezodpovídá za vady způsobené nesprávně používaným výrobkem nebo výrobkem používaným pro jiné účely než jsou účely specifikované v tomto návodu. 38

15

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

Provoz sušičky. Další informace (včetně odstraňování poruch a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

Provoz sušičky. Další informace (včetně odstraňování poruch a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Provoz sušičky Další informace (včetně odstraňování poruch a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Prádlo roztřiďte podle symbolů péče Nesušit v bubnové sušičce Vhodné pro sušení

Více

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK0018 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ PRAÈKA TL 582 C 1 2 OBSAH Pro uživatele Pro instalatéra Bezpeènostní pokyny 4/5 Popis spotøebièe 6 Používání spotøebièe 7 Jak máte postupovat 8/9 Tabulka programù 10 Rady a

Více

Bubnová sušička Sušička

Bubnová sušička Sušička Návod k použití Návod na používanie Bubnová sušička Sušička PDC7E 2 Obsah Důležitá bezpečnostní upozornění 2 Životní prostředí 4 Instalace 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Před prvním použitím 7 Sušicí

Více

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-CM 7083 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

Použití sušičky. Další informace (včetně odstraňování poruch a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

Použití sušičky. Další informace (včetně odstraňování poruch a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Použití sušičky Další informace (včetně odstraňování poruch a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Prádlo roztřiďte podle symbolů péče Nesušit v bubnové sušičce Vhodné pro sušení

Více

Pračka EVOT 10071D. Návod k použití

Pračka EVOT 10071D. Návod k použití Pračka EVOT 10071D Návod k použití 1 A VOLIČ PROGRAMŮ Použijte tento ovladač na výběr požadovaného pracího programu. Otočte voličem programů (lze jim otáčet do obou směrů) tak, aby byl program naproti

Více

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. PROVOZ SPOTŘEBIČE Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Prádlo roztřiďte podle symbolů péče Nesušit v bubnové sušičce Vhodné

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A PROVEDENÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SUŠIČKY URČENÉ POUŽITÍ

Více

AS70C AS70CX Bubnová sušička

AS70C AS70CX Bubnová sušička AS70C AS70CX Bubnová sušička Návod k instalaci a obsluze AS70C AS70CX Bubnová sušička Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company,

Více

Ohřívač. Návod k obsluze

Ohřívač. Návod k obsluze Ohřívač 437 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití. VAROVÁNÍ

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

Použití sušičky. Další informace (včetně odstraňování poruch a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

Použití sušičky. Další informace (včetně odstraňování poruch a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Použití sušičky Další informace (včetně odstraňování poruch a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Prádlo roztřiďte podle symbolů péče Nesušit v bubnové sušičce Vhodné pro sušení

Více

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu ELEKTRICKÁ FRITÉZA Model: FE9-05 FE9-05 S FE9-10 FE9-05/12 FE9-10/12 FE7-05 FE7-10 FE7-05/8 FE7-10/8 FE9-05 M: Ovladač termostatu L1: Zelená kontrolka L2:

Více

ČINNOST SPOTŘEBIČE. Doplňující informace (včetně odstraňování závad a servisu) je možné najít v jednotlivých kapitolách Návodu k použití.

ČINNOST SPOTŘEBIČE. Doplňující informace (včetně odstraňování závad a servisu) je možné najít v jednotlivých kapitolách Návodu k použití. ČINNOST SPOTŘEBIČE Doplňující informace (včetně odstraňování závad a servisu) je možné najít v jednotlivých kapitolách Návodu k použití. Roztřídit podle symbolů péče o Nesušit Vhodné pro sušení při nízkých

Více

ST-EK1009. Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK1009. Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK1009 Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

Provoz sušičky. Další informace (včetně odstraňování poruch a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

Provoz sušičky. Další informace (včetně odstraňování poruch a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Provoz sušičky Další informace (včetně odstraňování poruch a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Prádlo roztřiďte podle symbolů péče Nesušit v bubnové sušičce Vhodné pro sušení

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Výrobník nápojového ledu ZP-15

Výrobník nápojového ledu ZP-15 Návod k používání Výrobník nápojového ledu ZP-15 ELKTRICKÝ VÝROBNÍK LEDU ZP - 15 Důležité provozní požadavky: - Teplota vzduchu 10º C - 40º C - Teplota vody 5º C - 20º C - Kapacita výroby ledu 15kg/24h

Více

132967850_CS.qxd 18/01/08 7.10 Pagina 1 LAVAMAT 16850 Návod k použití Pračka-sušička

132967850_CS.qxd 18/01/08 7.10 Pagina 1 LAVAMAT 16850 Návod k použití Pračka-sušička LAVAMAT 16850 Návod k použití Pračka-sušička 2 Vážený zákazníku, děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ TABULKA PROGRAMŮ PŘÍRUČKA

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ TABULKA PROGRAMŮ PŘÍRUČKA OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍRUČKA PŘED POUŽITÍM

Více

Kondenzační bubnová sušička

Kondenzační bubnová sušička Návod k použití EVOC 581NB Kondenzační bubnová sušička 1 Obsah Obsah Úvod...3 Informace o dodávce...3 Bezpečnostní upozornění...3 Vybalení produktu...3 Bezpečnostní upozornění...4 Instalace...5 Větrání...5

Více

Kondenzační bubnová sušička

Kondenzační bubnová sušička Návod k použití EVOC 781BT Kondenzační bubnová sušička 1 Obsah Úvod...3 Informace o dodávce...3 Bezpečnostní upozornění...3 Vybalení produktu...3 Bezpečnostní upozornění...4 Instalace...5 Větrání...5 Odtoková

Více

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PŘED POUŽITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ STRANA 12 BEZPEČNOSTNÍ RADY A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ STRANA 13

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PŘED POUŽITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ STRANA 12 BEZPEČNOSTNÍ RADY A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ STRANA 13 OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Více

SP-1000 Napařovací žehlička Návod k obsluze

SP-1000 Napařovací žehlička Návod k obsluze SP-1000 Napařovací žehlička Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento Návod

Více

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Návod k použití NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

ST-FP8095. Mlýnek na maso Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-FP8095. Mlýnek na maso Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-FP8095 Mlýnek na maso Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK Whirlpool Abychom vám mohli poskytnout komplexnější služby a podporu, zaregistrujte prosím svůj spotřebič na adrese www.whirlpool.eu/register.

Více

Návod k obsluze. Sušička prádla

Návod k obsluze. Sušička prádla Návod k obsluze Sušička prádla Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením naší sušičky Sušička je určena pro sušení prádla v domácnosti. Prádlo v sušičce se rychle usuší, je měkké a podajné

Více

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití Pohlcovač vlhkosti 590 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ použití v budoucnosti.

Více

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher CZ Návod k použití Elektrická konvice Wasserkocher CZ Obsah Bezpečnostní pokyny...3 Vybalení...5 Požadavky pro místo instalace...5 Před prvním použitím...5 Vaření vody...5 Filtr vodního kamene...5 Ochrana

Více

ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY

ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY Návod k použití a údržbě ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY 30.4.2004 Strana 1 (celkem 10) TECNOINOX 5410.147.01 Vnější rozměry (cm) PC35E/0 PC35E/6/0 PC35E/G6/0 35 x 65 x 28 35 x 60 x 28 35 x 60 x 30 PC35E/1 PC35E/6/1

Více

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA OBSAH POPIS ČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ 2 OVLÁDACÍ PANEL 2 PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ 3 PROVOZ Chlazení 3 Vysoušení 4 NASTAVENÍ SMĚRU PROUDĚNÍ VZDUCHU 4 NÁDOBA PRO KONDENZÁT

Více

Příručka o bezpečnosti a ochraně zdraví a o instalaci. www.whirlpool.eu/register

Příručka o bezpečnosti a ochraně zdraví a o instalaci. www.whirlpool.eu/register Příručka o bezpečnosti a ochraně zdraví a o instalaci www.whirlpool.eu/register ČESKY...s.3 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL.

Více

DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a dbejte dodržování všech uvedených instrukcí. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

Více

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech Nejdříve si přečtěte Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení. Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah

Více

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 CS F E G D B C A 3 ČESKY 29-31 4 HAIR DRYER HD 3700 Bezpečnost Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj

Více

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. PROVOZ SPOTŘEBIČE Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Prádlo roztřiďte podle symbolů péče Nesušit v bubnové sušičce Vhodné

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ AWG 812 / PRO ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL Abychom vám mohli poskytnout komplexnější služby a podporu, zaregistrujte

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Pračka EVOGT 12072D3. Návod k použití

Pračka EVOGT 12072D3. Návod k použití Pračka EVOGT 12072D3 Návod k použití 1 A VOLIČ PROGRAMŮ Použijte tento ovladač na výběr požadovaného pracího programu. Otočte voličem programů (lze jim otáčet do obou směrů) tak, aby byl program naproti

Více

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu ELEKTRICKÁ OPÉKACÍ DESKA Model: FTE6-05L, FTE6-05R FTE/C6-05L, FTE6-10L, FTE6-10R FTE/C6-10L, FTE6-05 L, FTE6-05 R, FTE/C6-05 L Obr. 1a E: Elektrické připojení

Více

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu ELEKTRICKÁ VODNÍ LÁZEŇ Model: BME9-05 BME9-10 BME7-05 BME7-10 H 366501 (1) BME9-05 Obr. 1 E : P ř i p o j e n í e l e k t ř i n y A : E: Připojení elektřiny

Více

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EK 8015 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL Abychom vám mohli poskytnout komplexnější služby a podporu, zaregistrujte prosím svůj spotřebič na adrese www.whirlpool.eu/register.

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

HW Quick Wash 15 min Pre-Wash Sport Mix Delicate Synthetic Rinse Wool Spin HW C C C C. Delay

HW Quick Wash 15 min Pre-Wash Sport Mix Delicate Synthetic Rinse Wool Spin HW C C C C. Delay Quick Wash 15 min Pre-Wash Sport Cotton Standard Mix eco Eco Delicate Synthetic Rinse Wool Spin 90 60 40 20 C C C C 1200 1000 500 Temp. Speed Intense Extra Rinse Start/Pause Delay HW70-1203 HW70-1203 PRODUKTOV

Více

Přečtěte si prosím pečlivě všechny následující pokyny.

Přečtěte si prosím pečlivě všechny následující pokyny. H a n d y Tu r b o S 3 1 5 1 N á v o d k p o u ž i t í Přečtěte si prosím pečlivě všechny následující pokyny. Tento výrobek musí být sestaven a obsluhován pouze podle zde uvedených pokynů. Je určen pouze

Více

Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline

Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek.abyste zajistili správný chod spotřebiče, doporučujeme přečtení tohoto manuálu dříve než uvedete

Více

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer CZ Návod k použití Zpěňovač mléka Milchaufschäumer Obsah Bezpečnost... 3 Vybalení... 4 Požadavky pro místo instalace... 5 Před prvním použitím... 5 Zpěnění mléka... 5 Horká čokoláda a instantní nápoje...

Více

Model CHILY. Strana 1

Model CHILY. Strana 1 Model CHILY Je důležité, abyste si před použitím Vašeho nového olejového radiátoru pečlivě přečetli tento návod. Tyto pokyny si uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití. Strana 1 Strana 2 VŠEOBECNÉ

Více

ST-VC0256 VYSAVAČ. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-VC0256 VYSAVAČ. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-VC0256 VYSAVAČ Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 CZ Vysavač Vážený zákazníku! Gratulujeme vám k zakoupení produktu značky "Saturn". Jsme přesvědčeni, že naše výrobky

Více

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1. Před uvedením jednotky do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další použití. 2. Nikdy neponořujte

Více

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu SKLOKERAMICKÝ SPORÁK Model: CV6-20 CV6-40 J246501 CV6-20 E = Připojení el. proudu M = Ovladač L = Kontrolka ohřevu Obr. 1a CV6-40 E = Připojení el. proudu

Více

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití HM 2 Ruční mixér CZ Návod k použití Ovládání Madlo vysunutí vysunutí Tělo Šlehací nástavce Hnětací nástavce Rychlost Regulace rychlosti TURBO zapnutí/ vypnutí Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze

Více

DA1500 EUROPE livret F1:Mise en page 1 4/06/08 18:41 Page 1 MADE IN GERMANY 120V 240V ON OFF. ref. 1103904237. www.rowenta.com

DA1500 EUROPE livret F1:Mise en page 1 4/06/08 18:41 Page 1 MADE IN GERMANY 120V 240V ON OFF. ref. 1103904237. www.rowenta.com DA15 EUROPE livret F1:Mise en page 1 4/6/8 18:41 Page 1 9 6 7 8 12V 24V 1 2 3 www.rowenta.com 4 5 ref. 11394237 DA15 EUROPE livret F1:Mise en page 1 4/6/8 18:41 Page 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Spotřebič je

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

NÁVOD K OBSLUZE TERMOVAZAČE

NÁVOD K OBSLUZE TERMOVAZAČE NÁVOD K OBSLUZE TERMOVAZAČE a Záruční list DUO 500 1 Děkujeme, vybrali jste si termo vázací stroj OPUS. Můžete si být jistí, že jste zvolili správně. Před použitím přečtěte návod na obsluhu a řiďte se

Více

KDR 802 odsavač pilin a třísek

KDR 802 odsavač pilin a třísek odsavač pilin a třísek Návod k používání aktualizace 7/ 2010 objednávky elektronicky, telefonem a písemně na kontaktu www.kdr.cz ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. Masarykova 16 517 50 Častolovice Czech Republic

Více

Jazz Car. Návod k použití

Jazz Car. Návod k použití Jazz Car Návod k použití 1 G A F B C D E 2 3 4 NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ Tento vysavač by měl být používán pouze pro úklid domácnosti a v souladu s touto uživatelskou příručkou. Než začnete spotřebič

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO. Bezpečnost. Upozornění: Nezapojujte přístroj do zásuvky vlhkýma rukama.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO. Bezpečnost. Upozornění: Nezapojujte přístroj do zásuvky vlhkýma rukama. UŽIVATELSKÝ MANUÁL MARINO Prosím, přečtěte důkladně tyto instrukce před prvním použitím přístroje a uschovejte je pro příští použití. Tento přístroj NEPATŘÍ do směsného odpadu. English Convair je účinné

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více

CENERIX ref. CEN003 NÁVOD K OBSLUZE 2 CENERIX 230 V 50 Hz 600W ref.cen003 1 Elektromotor CEP01 2 Vypínač CEP02 3 Krytka ventilátoru motoru CEP03 4 Filtr CEP04 5 Napájecí kabel CEP05 6 Páčka pro čištění

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR Návod k obsluze TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR 4012 ECO Ceramic CFH1-100 TECHNICKÉ ÚDAJE NÁVOD K OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÉHO VENTILÁTORU Vážený zákazníku, děkujeme Vám jménem společnosti IMETEC za zakoupení tohoto

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

'867 0$1$*(5 Návod k použití

'867 0$1$*(5 Návod k použití Návod k použití DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Děkujeme Vám za zakoupení nového vysavače Hoover Dust Manager. Návod k obsluze - Tento přístroj má být používán pouze k účelu popsaném v návodu k použití. Seznamte

Více

MOD. 6276-6277 MOD. 6399. Návod k obsluze

MOD. 6276-6277 MOD. 6399. Návod k obsluze MOD. 6276-6277 MOD. 6399 Návod k obsluze CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY. Spotřebič byl navržen pouze pro použití v domácnosti

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Halogenový ohřívač. Návod k obsluze

Halogenový ohřívač. Návod k obsluze Halogenový ohřívač 436 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AccuBANKER AB-260 PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Opletalova 37, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 222 895 216, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

Myčky nádobí. Umývačky riadu

Myčky nádobí. Umývačky riadu Myčky nádobí Umývačky riadu CZ Myčky nádobí šíře 5 cm Umývačky riadu o šírke 5 cm 1LF-52 1LF-53I/IN/X/P/PN Návod k používání a nastavení programů Návod na použitie a nastavenie programov MC 1A CZ Děkujeme

Více

Odsavač par CMBI 970 LX. Návod k obsluze a instalaci

Odsavač par CMBI 970 LX. Návod k obsluze a instalaci Odsavač par CMBI 970 LX Návod k obsluze a instalaci 1 Obsah Úvod...3 Bezpečnostní upozornění...3 Standardní seznam instalačního příslušenství...4 Instalace na strop...5 Popis ovládacích prvků...7 Obsluha...7

Více

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ... ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA ŠPERKŮ SU726 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...3 VARIANTY ČIŠTĚNÍ...4

Více

Masážní vana nohou DF350C-5

Masážní vana nohou DF350C-5 Masážní vana nohou DF350C-5 Návod k použití Varování: Pro správné používání výrobku pozorně čtěte tento návod. Návod uschovejte k pozdějšímu použití. Obsah Úvod... 2 Instrukce 2 Údržba a péče o přístroj...

Více

Čistič vzduchu BAP 412

Čistič vzduchu BAP 412 ázdno Čistič vzduchu BAP 412 Návod k použití ČISTIČ VZDUCHU BAP 412 Přečtěte si tento Návod k použití! Návod po přečtení pečlivě uschovejte! Při správném používání a vhodné péči Vám tento čistič Bionaire

Více

OBSAH VEŠKERÉ PODMÍNKY O ZÁRUCE JSOU UVEDENY V ZÁRUČNÍM LISTĚ.

OBSAH VEŠKERÉ PODMÍNKY O ZÁRUCE JSOU UVEDENY V ZÁRUČNÍM LISTĚ. MYČKA NA NÁDOBÍ CDI 2015 Návod na použití VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU! Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Candy; kvalitní myčku nádobí zaručující vysoký výkon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze Elektrický lapač hmyzu zak 630, 640 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

50g. max. pulse. 20s. max

50g. max. pulse. 20s. max BG BS CS HU RO SK SL SR HR ET LV LT PL EN NL DA NO SV FI TR ES D C B A 50g max 1 2 2 1 1 2 3 5 pulse 20s max 4 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili mlýnek na kávu naší značky, který je určený výhradně pro

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Návod k obsluze automatické pračky

Návod k obsluze automatické pračky Návod k obsluze automatické pračky NÁVOD K OBSLUZE DWD MH1211 Ekonomický systém praní Vzhledem k moderní technologii specifikace hladiny vody a délky praní spotřebuje pračka minimální množství vody a elektrické

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ CS Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek Whirlpool. Chcete-li získat komplexnější podporu, zaregistrujte svůj spotřebič na adrese www.whirlpool.eu/register Před použitím

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL. Chcete-li získat komplexnější podporu, zaregistrujte svůj spotřebič na adrese www.whirlpool.eu/register Před použitím

Více

NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK

NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK 1850W trnová Obsah: 1. Bezpečnostní pokyny a výstrahy 2. Součástí přístroje 3. Použití ke stanovenému účelu 4. Obecné bezpečnostní

Více

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu ELEKTRICKÁ OPÉKACÍ DESKA Model: FTE9-05L, FTE9-05R FTE/C9-05L, FTE/C9-05R FTE9-10L, FTE9-10R, FTE9-10L+R FTE/C9-10L, FTE/C9-10R, FTE/C9-10L+R FTE7-05L, FTE7-05R

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Popis. 1. Ovládací panel 2. Průzor hladiny vody 3. Kanystr na sběr kondenzátu 4. Držadla pro zvedání 5. Otvory pro vstup vzduchu

Popis. 1. Ovládací panel 2. Průzor hladiny vody 3. Kanystr na sběr kondenzátu 4. Držadla pro zvedání 5. Otvory pro vstup vzduchu Některé poznatky o vlhkosti Vzduch obsahuje vždycky určité množství vlhkosti ve formě páry; od tohoto závisí stupeň vlhkosti v daném prostředí. Schopnost vzduchu obsahovat vodní páru je tím vyšší, čím

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více