TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT"

Transkript

1 800 / / / / 1200 kg 5 85' -105' 75' - 100' 110' - 130' 100' - 125' kg 2,5 45' - 60' 40' - 55' 60' - 75' 55' - 70' 650 kg 2 45' - 55' kg 1 25' - 35' A U T O R E V E R S E TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ BUBNOVÁ SUŠIČKA SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT INSTRUCTION BOOKLET NAVODILA ZA UPORABO NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI

2 i VAŠE NOVÁ BUBNOVÁ SUŠIČKA Se svou novou bubnovou sušičkou budete mít svoje prádlo usušené za jakéhokoli počasí. Sušička je vybavena kondenzačním zařízením pro kondenzaci vody z vlhkého vzduchu, odsávaného z prádla. Voda se shromaž uje ve sběrné nádobě. Ta se může vyprazdňovat přímo pomocí vhodné hadice. Tento spotřebič byl vyvinut tak, aby splňoval všechny požadavky na špičkovou kvalitu a byla zaručena jeho dlouhá životnost. Nízká spotřeba energie a krátká doba sušení činí provoz vaší nové bubnové sušičky nesmírně úsporným. Ekologické rady Abyste mohli uspořit energii, je vhodné dodržovat následující pokyny: Kde je to možné, sušte pro daný program maximální náplň prádla, jak uvádějí tabulky programů. Sušení malých náplní prádla je neekonomické. Prádlo by se mělo velmi dobře odstředit ještě dříve, než se vloží do sušičky. Čím vyšší jsou odstře ovací otáčky, tím kratší je doba sušení a tudíž nižší spotřeba energie. Dbejte, aby se prádlo nepřesoušelo, a volte proto vhodnou dobu sušení podle stupně požadovaného usušení (zbytkové vlhkosti). Přesušené prádlo se nesnadno žehlí. Abyste mohli mít výhodu z maximální náplně prádla, můžete sušit prádlo, které chcete mít usušené přímo k uložení, společně s prádlem, Ochrana životního prostředí Recyklování obalového materiálu Materiály použité na tomto spotřebiči a označené symbolem lze recyklovat. Recyklovat se však mohou, jen když je odvezete na příslušné sběrné místo, nebo je uložíte do kontejneru, který je k tomu určen. Zjistěte si možnosti u úřadů místní správy nebo u orgánů ochrany životního prostředí. >PE<= polyethylene >PS<= polystyrene >PP<= polypropylene určeným k žehlení. Zvolte si program sušení. Když program skončí, vyjměte prádlo určené k žehlení a dosušte zbývající kusy. Jestliže se filtr a kondenzátor pravidelně čistí, je zaručena krátká doba sušení a nízká spotřeba energie. Místnost, kde je sušička, musí být dobře odvětrávána. Teplota v místnosti nesmí během sušení překročit +35 C. Vyřazení bubnové sušičky do šrotu V případě, že spotřebič vyhazujete do sběru, odstřihněte sí ový kabel, aby se spotřebič nemohl použít a uzavírací mechanismus dvířek učiňte nefunkčním, aby se uvnitř nemohly zavřít děti. Svoje staré spotřebiče vyhazujte do sběru jen Symboly, které můžete vidět v některých odstavcích této příručky, mají následující význam: i Důležitá informace, týkající se bezpečnosti při používání vašeho spotřebiče. Nedbání takové informace může způsobit škody. Informace pro správné používání vašeho spotřebiče a získání nejlepšího výkonu. Důležitá informace, týkající se životního prostředí. Náš příspěvek k ochraně životního prostředí: používáme recyklovatelný papír. 26

3 OBSAH Důležitá upozornění...strana 28 Popis spotřebiče...strana 29 Technická specifikace...strana 29 Instalace...Strana 30 Postavení na místo...strana 30 Elektrické připojení...strana 30 Sestava přípravků pro montáž nad pračku...strana 30 Připojení vypouštěcí hadice...strana 30 Použití...Strana 31 Ovládací panel...strana 31 Doby sušení...strana 32 Užitečné rady...strana 33 Postup sušení...strana 34 CESKY Údržba...Strana 35 Vnější čištění...strana 35 Čištění filtru...strana 35 Čištění kondenzátoru...strana 35 Vyprazdňování sběrné nádoby...strana 36 Když něco nefunguje správně...strana 37 Záruka, servis, náhradní díly...strana 38 27

4 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Pečlivě si přečtěte tento návod, ještě než začnete spotřebič používat a věnujte zvláštní pozornost těmto upozorněním. Tento návod k obsluze uchovávejte pečlivě u spotřebiče, abyste z něho také v budoucnosti mohli čerpat informace. V případě, že byste spotřebič prodali nebo přenechali třetí osob, nebo pro případ stěhování a zanechání spotřebiče ve starém bytě, dbejte na to, aby návod k obsluze byl vždy u spotřebiče a nový majitel se mohl informovat o jeho činnosti a příslušných upozorněních. Tato upozornění se poskytují v zájmu bezpečnosti. Musíte si je před instalací a používáním spotřebiče řádně prostudovat. Instalace Elektrické připojení spotřebiče a související práce byste měli nechat provést kvalifikovaným a oprávněným elektrikářem. Ujistěte se, že spotřebič nestojí na sí ovém kabelu. Jestliže je spotřebič postaven na podlaze pokryté kobercem, nastavte prosím nožky spotřebiče tak, aby vzduch mohl pod spotřebičem volně proudit. Použití Po použití vždycky spotřebič odpojte ze zásuvky. Prádlo, ze kterého kape voda, by se nemělo do sušičky vůbec dávat. Do sušičky dávejte jen dobře vyždímané prádlo. Čím jsou otáčky odstře ování vyšší, tím nižší je spotřeba elektřiny a kratší doba sušení. Nikdy v bubnové sušičce nesušte věci, které přišly do styku s chemickými prostředky, jako jsou tekuté čisticí prostředky. Ty jsou těkavé a mohly by způsobit explozi. Takové objemné kusy, jako jsou prošívané přikrývky a péřové přikrývky, by se vzhledem ke své velikosti měly sušit ve velkých komerčních strojích. Ověřte si u výrobce takové přikrývky, jestli ji lze sušit v domácí sušičce, když její hmotnost je v doporučených mezích. Vždycky zkontrolujte, zda v kapsách nejsou zapomenuty zapalovače cigaret. Když spotřebič nepoužíváte, vždycky nechte dvířka mírně pootevřená, aby se šetřilo těsnění. Filtr na zachycení textilního prachu se musí po každém použití sušičky vyčistit. Nepoužívejte spotřebič s poškozeným filtrem, protože by mohlo dojít k požáru. Spotřebič nepřetěžujte. Nedovolte, aby se kolem sušičky nashromáždil textilní prach. Nesušte plátěnky ani jinou sportovní obuv, protože by se mohly dostat mezi dvířka a buben a mohly by ho zablokovat. Servis a opravy Za žádných okolností byste se neměli pokoušet opravovat spotřebič sami. Opravy, prováděné nezkušenou osobou mohou, způsobit zranění nebo vážné selhání funkce. Obra te se na nejbližší autorizované servisní středisko Zanussi. Vždycky trvejte na originálních náhradních dílech Zanussi. Všeobecná bezpečnost Je nebezpečné provádět jakékoliv úpravy spotřebiče nebo jeho vlastností. Tento přístroj mohou obsluhovat pouze dospělé osoby. Je nebezpečné nechat děti, aby se dotýkaly ovládacích prvků spotřebiče, nebo si se spotřebičem hrály. Mohlo by se stát, že se do sušičky dostane nějaké domácí zvíře nebo malé dítě. Před každým použitím se přesvědčte, že je vše v pořádku. 28

5 kg 5 kg 2,5 800 / / ' -105' 45' - 60' 75' - 100' 40' - 55' 800 / / ' - 130' 60' - 75' 100' - 125' 55' - 70' kg 2 kg ' - 55' 25' - 35' POPIS SPOTŘEBIČE 01 Pracovní deska 02 Tabulka programů 03 Tlačítko pro otevírání dvířek 04 Tlačítko nízké teploty 05 Tlačítko start 06 Kontrolka "Sběrná nádoba plná" 07 Knoflík voliče doby sušení 08 Provozní kontrolka 09 Prachový filtr 10 Zámek 11 Typový štítek 12 Ventilační mřížka 13 Sběrná nádoba 14 Kondenzátor 15 Nastavitelné nožky A U T O R E V E R S E CESKY TECHNICKÁ SPECIFIKACE Rozměry Výška 85 cm Šířka 60 cm Hloubka 60 cm Elektrické připojení Napětí a frekvence V/50 Hz Celkový instalovaný výkon, jištění 2200 W (10A) Sušicí výkon Bavlna, len 5 kg Syntetika 2 kg Spotřeba energie Bavlna, len 3.8 kwh (5 kg suché k uskladnění) Bavlna, len 3.0 kwh (5 kg suché k žehlení) Tento spotřebič odpovídá následujícím direktivám EEC: - 73/23/EEC z Direktiva ohledně nízkého napětí ve znění pozdějších předpisů; - 89/336/EEC ze Direktiva o elektromagnetické kompatibilitě ve znění pozdějších předpisů. 29

6 INSTALACE Postavení na místo Tento spotřebič se může postavit na jakýkoli pevný povrch. Pomocí vodováhy zkontrolujte, zda spotřebič stojí absolutně rovně. Když ne, vyrovnejte ho pomocí nastavitelných nožek. Kolem spotřebiče musí být volné proudění vzduchu. Nezakrývejte přední ventilační mřížku ani mřížky nasávání vzduchu na zadní straně stroje. Nožky spotřebiče se nikdy nesmějí odstraňovat. Světlý prostor pod spotřebičem se nesmí zakrývat vysokým kobercem, proužky dřeva ani jinak. Vedlo by to ke zvýšení tepla uvnitř spotřebiče a narušila by se jeho funkce. Důležité upozornění Horký vzduch, vypouštěný z bubnové sušičky, může dosáhnout teploty až 60 C. Spotřebič se proto nesmí instalovat na podlahách, které by vyšší teploty nevydržely. Když je bubnová sušička v provozu, teplota v místnosti nesmí překročit 35 C, protože by se mohla ovlivnit funkce spotřebiče. Bubnová sušička musí být nainstalována na čisté místo, kde se nehromadí špína. Elektrické připojení Tento spotřebič je navržen pro jednofázový provoz s napětím V, 50 Hz. Zkontrolujte, zda se na vaši domovní elektrickou instalaci může připojit maximální potřebné zatížení (2,2 kw) a berte přitom v úvahu jiné používané spotřebiče. Připojte spotřebič do zásuvky, opatřené ochranou proti nebezpečnému dotykovému napětí v souladu s platnými elektrotechnickými předpisy. Výrobce odmítá jakoukoli zodpovědnost za škody, nebo zranění, způsobená nedodržením výše zmíněného bezpečnostního opatření. Sestava přípravků pro montáž nad pračku Bubnovou sušičku je možné postavit na automatické pračky, které mají horní pracovní plochu o šířce 60 cm a přední plnění. Pro tento účel je k dispozici speciální sestava přípravků pro montáž sušičky nad pračku, kterou si opatříte prostřednictvím vašeho prodejce. P1044 Připojení vypouštěcí hadice Jestliže je v blízkosti výlevka nebo odpad, je možné zkondenzovanou vodu vypouštět přímo hadicí, která je k dostání na trhu. Aby bylo možné hadici připojit na spotřebič, postupujte následovně: Sejměte sponku (A). Vyjměte zátku (B). Nasuňte vypouštěcí hadici (C). Hadici (C) připevněte ke spotřebiči svorkou (A). P1043 B A C A B Jestliže je spotřebič postaven na automatickou pračku, zkondenzovaná voda se může vypouštět hadicí tak, jak ukazuje obrázek, ale je nutné, aby hadice směřovala dolů. C P

7 POUŽITÍ Ovládací panel kg 5 kg 2,5 800 / / ' -105' 75' - 100' 45' - 60' 40' - 55' 800 / / ' - 130' 100' - 125' 60' - 75' 55' - 70' kg 2 kg ' - 55' 25' - 35' A U T O R E V E R S E Tabulka programů Tato tabulka Vám pomůže zvolit si správnou dobu sušení. 2 Tlačítko pro otevírání dvířek a přerušení programu Když chcete otevřít dvířka, stiskněte toto tlačítko. Právě probíhající program se přeruší. 3 Tlačítko nízké teploty Toto tlačítko použijte, když chcete snížit teplotu při sušení obzvláště choulostivých bavlněných a lněných kusů prádla. 4 Tlačítko start Po volbě doby sušení stiskněte tlačítko start a spotřebič začne sušit. Jestliže se během sušení otevřou dvířka, program se přeruší. Obnoví se dalším stiskem tohoto tlačítka. 5 Kontrolka "Sběrná nádoba plná" Tato kontrolka se rozsvítí, jakmile se sběrná nádoba naplní, nebo byla na své místo nesprávně usazena. 6 Knoflík voliče doby sušení Knoflík voliče obsahuje dva cykly sušení, jeden až 150 minut při vysoké teplotě pro bavlnu a len, a jeden do 100 minut při nízké teplotě pro syntetické tkaniny. Když chcete nastavit dobu sušení, otáčejte knoflíkem ve směru otáčení hodinových ručiček, až údaj požadované doby stojí přesně proti ukazateli. NIKDY se nepokoušejte otáčet knoflíkem proti směru otáčení hodinových ručiček. Doba sušení závisí na: - totáčkách posledního odstře ování, - požadovanému stupni vysušení, - druhu prádla, - velikosti náplně prádla. Chladicí fáze Když volíte dobu sušení, měli byste si uvědomit, že tato doba zahrnuje 10 minut fáze ochlazování. Vytápění se automaticky vypíná a prádlo se ochlazuje. Polohu na knoflíku voliče můžete použít pro osvěžení lehkých svetříků, halenek, šatstva atp. 7 Provozní kontrolka Tato kontrolka se rozsvítí, když sušička začne sušit a zhasne na konci programu nebo po otevření dvířek. CESKY 31

8 Doby sušení Bavlna a len Nastavení knoflíku voliče: do 150 minut Požadovaný stupeň vysušení Použité otáčky odstře ování ot./min. Množství v kg Doba sušení v minutách Suché k žehlení Suché k uskladnění 800/ / / / Syntetika Nastavení knoflíku voliče: do 100 minut Požadovaný stupeň vysušení Použité otáčky odstře ování ot./min. Množství v kg Doba sušení v minutách Suché k uskladnění Suché k žehlení Prádlo musí být vhodným odstře ováním zbavené vody v automatické pračce dříve, než se vloží do bubnové sušičky (minimálně při 800 ot./min.). Jestliže vaše automatická pračka odstře uje při nižších otáčkách než 800 ot./min., doporučujeme zakoupit si sušičku s odstředivkou. Doba sušení se zde uvádí jen pro orientaci a v praxi se mění podle velikosti náplně, druhu prádla a stupně odstředění před sušením. Začněte sušit volbou krátké doby sušení. Jestliže je to nutné, nechte proběhnout následně další cyklus sušení. Zkušenosti vám brzy umožní odhadnout si dobu sušení, potřebnou pro obvyklé náplně vašeho prádla. Doporučujeme si je poznamenat. Velikost náplně Prádlo není nutné vážit, když se dodrží následující pokyny: Bavlna, len: plný buben, ale nepřetěžovat. Syntetika: půl bubnu. Obzvláště jemné tkaniny: buben nenaplňujte více jak do 1/3. U smíšené náplně (například bavlna a syntetika), si zvolte dobu sušení vhodnou podle nejjemnější tkaniny a pak ji prodlužte přibližně asi o 10 minut. 32

9 i Užitečné rady Snažte se buben plnit na maximální kapacitu spotřebiče, protože malé náplně jsou neekonomické.pro informaci, zde je seznam průměrných hmotností některých běžných položek prádla. prostěradlo ubrus utěrka ubrousek ručník koupelový pláš pánská košile polštářový povlak pánské pyžamo dámská noční košile g g g g g g g g g g Nikdy nesušte v bubnové sušičce dále uvedené prádlo: obzvláště choulostivé kusy jako záclony, vlnu, hedvábí, tkaniny s kovovým dekorem, nylonové punčocháče, objemné materiály, jako jsou větrovky, prostěradla, prošívané přikrývky, spací pytle, péřové přikrývky a jakékoli kusy, které obsahují molitan nebo materiál podobný pěnové gumě. Vždycky dodržujte pokyny obsažené na visačce oděvů. normální sušení v sušičce (vysoká teplota) Pletené prádlo (pletené spodní prádlo) se může během sušení mírně srazit. Prosím, prádlo tohoto druhu nepřesušujte. Doporučuje se na srážlivost pamatovat při nákupu prádla a koupit větší. Do vaší bubnové sušičky můžete vložit škrobené prádlo. Aby však účinek škrobení byl dosažen, zvolte si program "Suché pro žehlení". Aby nikde nezůstaly zbytky škrobu, vytřete vnitřní buben po sušení vlhkým hadrem a pak ho vytřete do sucha. Aby nedocházelo k vytváření statického náboje když je sušení u konce, použijte při praní aviváže nebo prostředky na úpravu tkanin speciálně určené pro sušení v bubnové sušičce. Když sušička ukončí sušení, prádlo vyjměte. Jestliže některé kusy prádla jsou po sušení stále vlhké, nastavte si krátké dodatečné sušení, nejméně 20 minut. To bude nutné zejména u prádla s větším počtem vrstev látky (např. límce, kapsy, a pod.). CESKY jemné sušení v sušičce (nízká teplota) nesušit v bubnové sušičce Zapněte povlaky polštářů a pokrývek, aby se do nich nezamotaly malé kusy prádla. Uzavřete stiskací knoflíky a patenty, zipy a háčky a utáhněte řemínky a šňůry zástěr. Vytři te prádlo podle druhu a stupně požadovaného vysušení. Nepřeplňujte sušičku. Předejdete tak mačkání a uspoříte energii. Vyhýbejte se sušení tmavých oděvů se světlými, chlupatými kusy jako jsou ručníky, protože by se na ně nachytaly chlupy. Prádlo musí být před sušením řádně odstředěno. Snadno ošetřovatelné kusy prádla, např. košile, by se měly před sušením krátce odstředit, (podle nemačkavosti přibližně 30 sekund, nebo s použitím speciálního programu krátkého odstře ování na vaší automatické pračce). 33

10 i Postup sušení Před prvním sušením doporučujeme vložit do sušičky několik vlhkých kusů prádla a nechat sušičku běžet asi 20 minut. Tím si zajistíte, že v bubnu nezůstane žádný prach či nečistota. Postup 1. Zapněte spotřebič. 2. Vložte prádlo do bubnu 3. Zavřete dvířka. 4. Zvolte si požadovanou dobu sušení (v sekci vysoké nebo nízké teploty, podle druhu prádla). 5. Stiskněte tlačítko. 40 P Stiskněte tlačítko : program se spustí. Když je dosažena poloha na stupnici, vytápění se automaticky vypne a prádlo se začne ochlazovat. Po 10 minutách je sušení ukončeno. Důležité upozornění: nedoporučuje se otevírat dvířka v průběhu sušení a kontrolovat tak stupeň vysušení. Protože je prádlo horké, při dotyku máte dojem, že je stále vlhké, i když je suché. Dvířka otevírejte až tehdy, když program skončil. Jestliže se program musí přerušit, doporučuje se nechat proběhnout fázi ochlazování, aby se zabránilo akumulaci tepla uvnitř sušičky. P0918 Po sušení Vypněte spotřebič. Vyčistěte filtr a vyprázdněte sběrnou nádobu (viz stránky 35 a 36). 34

11 ÚDRŽBA Před čištěním a před jakoukoli údržbou musíte spotřebič odpojit ze zásuvky. Vnější čištění Používejte pouze mýdlo a vodu a pak vše řádně vytřete do sucha. éas od času naneste měkkým hadrem trochu voskového přípravku na nábytek. Důležité: nepoužívejte metylalkohol, ředidla a podobné výrobky. Čištění filtru Vaše bubnová sušička bude správně fungovat jen tehdy, když bude filtr čistý. Filtr zachycuje všechen textilní prach a chmýří, které se nashromáždí ve filtru během sušení a musí se proto na konci každého programu vyčistit vlhkým kusem látky. Tahem směrem vzhůru filtr vyjměte a odstraňte z něj textilní prach. Pak ho dejte zpět. Nebu te znepokojeni množstvím textilního prachu. Nejde o důsledky nadměrného opotřebení, způsobeného sušičkou. Všechny tkaniny pouštějí při sušení vlas, ale normálně si toho nevšimneme, protože toto chmýří odnáší vítr. V bubnové sušičce se jen zachytí ve filtru. Odstraňte textilní prach nashromážděný kolem filtru a kolem usazení kondenzátoru ve vnitřních dvířkách vlhkým hadříkem. Čištění kondenzátoru Prach z kondenzátoru odstraňujte pravidelně, podle toho, jak často sušičku používáte a podle druhu sušeného prádla. Vždy by se však mělo čištění provést, jakmile jsou usazeniny prachu viditelné. Vyjměte kondenzátor pomocí horního držadla, odstraňte prach s použitím sprchové hadice nebo měkkým kartáčem. Upozornění: Nikdy nepoužívejte bubnovou sušičku bez kondenzátoru. P1026 P0636 P0639 CESKY 35

12 Vyprazdňování sběrné nádoby Voda, odejmutá během sušení sušenému prádlu, se shromaž uje ve zvláštní nádobě. Tuto nádobu je třeba vyprazdňovat po každém cyklu. Důležité upozornění: Když by se nádoba během sušení zcela naplnila, na panelu se rozsvítí kontrolka, která signalizuje potřebu nádobu vyprázdnit. Volič doby sušení se přetočí na nulu "O", ale cyklus sušení ještě neskončil. V takovém případě po vyprázdnění nádoby se musí zbývající doba sušení nastavit znovu. Nádobu je nutno usadit správně. Upozornění: Po této proceduře, než sušička začne znovu sušit, může sušička několik sekund zůstat v klidu. Kontrolka "Sběrná nádoba plná" může přitom stále svítit. Poznámka: Voda, shromážděná v nádobě, se může použít v žehličce, za předpokladu, že je filtrovaná (například sítkem, nebo filtrem na kávu). P

13 KDYŽ NĚCO NEFUNGUJE SPRÁVNĚ Dříve než budete kontaktovat Vaše nejbližší autorizované servisní středisko, prosím, zkontrolujte následující: Problém Sušička se nezapne Sušička nesuší správně Možná příčina Dvířka jsou otevřená. Zástrčka není připojena do zásuvky. Jsou přepálené pojistky nebo je vypadlý jistič. Volič doby sušení není ve správné poloze. Nebylo stisknuto tlačítko start. Sběrná nádoba vody je plná nebo není správně usazena. Filtr kondenzátoru je zanesený. Doba sušení je nedostatečná. Zvolená doba sušení není vhodná pro dané prádlo. Sběrná nádoba vody je plná, nebo není správně usazena. Byla zvolena funkce nízké teploty. V sušičce je nadměrná náplň. CESKY Jestliže po výše uvedených kontrolách závada stále existuje, zavolejte vaše nejbližší autorizované servisní středisko. Prosím, přesvědčte se, že znáte model a sériové číslo spotřebiče. Tyto informace naleznete na typovém štítku. 37

14 ZÁRUKA, SERVIS A NÁHRADNĺ DĺLY Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte v něm uvedené rady a pokyny. V mnoha případech si budete moci vyjasnit jakékoli pochybnosti sami a tudíž vyhnout se zbytečným voláním do servisu. Předchozí část nazvaná Když spotřebič nepracuje správně obsahuje doporučení, co by se mělo zkontrolovat dříve, než zavoláte servisního technika. Jestliže po těchto kontrolách závada stále existuje, zavolejte vaše nejbližší autorizované servisní středisko. Ujistěte se, prosím, že můžete sdělit model a seriové číslo spotřebiče. Tyto informace naleznete na datovém štítku přístroje. Originální náhradní díly lze koupit od autorizovaných středisek servisu Zanussi. VÝJIMKY - tato záruka se nevztahuje na: Poškození nebo požadavky vzniklé v důsledku přepravy, nesprávného použití nebo nedbalosti, výměny žárovek a snímatelných částí ze skla nebo plastických hmot. Náklady spojené s požadavky na odstranění závad spotřebiče, který je nesprávně instalován. Spotřebiče, které jsou používány v komerčním prostředí včetně pronajímaných. Země Evropského společenství. Lze použít standardní záruku, ale zajištění, že spotřebič splňuje normy platné v příslušné zemi, kam byl spotřebič dopraven, je na zodpovědnosti a na náklady vlastníka. Může být vyžadován doklad o koupi. Podmínky záruky My, výrobce, zaručujeme, že jestliže během 12 měsíců od data zakoupení tohoto spotřebiče Zanussi se tento spotřebič nebo jakákoli jeho část ukážou jako vadné pouze z důvodu vadného zpracování nebo vadného materiálu, provedeme podle našeho uvážení bu opravu nebo výměnu téhož BEZ PLACENÍ za práci, materiál nebo přepravu za předpokladu, že: Spotřebič byl správně instalován a používán pouze na napětí uvedené na štítku jmenovitých hodnot. Spotřebič byl používán pouze pro normální domácí účely a v souladu s pokyny výrobce pro provoz a údržbu. Na spotřebiči neprováděla servis, údržbu ani opravu jiná než námi autorizovaná osoba, která spotřebič nerozebírala nebo s ním manipulovala jinak. Všechny servisní práce podle této záruky musí provádět servis Zanussi nebo jím autorizované středisko. Každý vyměněný spotřebič nebo vyměněná vadná součást se stanou naším vlastnictvím. Tato záruka platí vedle vašich zákonných nebo jinak právně podložených práv. Model... Číslo výrobku (E/PNC. No.)... Seriové číslo (F/Serial. No.)... eventuelně KD... Bezpečnost Přečtěte si tento návod a varovná upozornění na začátku tohoto návodu. Výrobce nezodpovídá za vady způsobené nesprávně používaným výrobkem nebo výrobkem používaným pro jiné účely než jsou účely specifikované v tomto návodu. 38

15

LAVAMAT 1045 S AUS ERFAHRUNG GUT. Ekologická automatická pracka. Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 30º 95º 30º 95º 30º 1000 700 40º 40º 40º 95º

LAVAMAT 1045 S AUS ERFAHRUNG GUT. Ekologická automatická pracka. Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 30º 95º 30º 95º 30º 1000 700 40º 40º 40º 95º LAVAMAT 1045 S Ekologická automatická pracka Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 80º 50º 70º E AUS ERFAHRUNG GUT Vázená zákaznice, vázeny zákazníku, proct te si pecliv tuto informaci pro uzivatele.

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a použití BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek

Více

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba FR EN NL DA PT CS GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGIDS BETJENINGSVEJLEDNING MANUAL DE UTILIZAÇÃO NÁVOD K POUŽITÍ Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 Návod k použití Kuchyňské digestoře CZ Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 2 3 4 5 CZ A B C NÁVOD K OBSLUZE UPOZORNĚNÍ Je velmi důležité tento návod k použití uchovat společně se spotřebičem, aby ho

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Avair MIST

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Avair MIST Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Avair MIST Návod k použití (verze 1.0) Stránka 1 z 8 1 Před prvním použitím 1.1 Proč zvlhčovat vzduch? Pobyt ve vytápěných místnostech může být nejen nepříjemný, ale i zdravotně

Více

Aduro 12-1 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0386 - EN 13240

Aduro 12-1 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0386 - EN 13240 Aduro 12-1 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0386 - EN 13240 Webové stránky výrobce: www.aduro.dk Výhradní distribuce po ČR, SR: www.kamna-aduro.cz Srdečně Vám blahopřejeme ke koupi nových krbových

Více

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ:

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ: POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA KATALOGOVÉ ČÍSLO: VYDÁNÍ: Datum poslední A1 aktualizace 05/2001 14M Cirkulace: 100 DATUM VYDÁNÍ: 04/2000 2

Více

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče...

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče... KTR 18420 B-408-01 Obsah Pokyny k likvidaci... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Seznámení se spotřebičem... 5 Ovládací panel... 5 Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6 Připojení spotřebiče... 6 Zapnutí

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Vážení zákazníci, Váš nový přístroj kombinuje nejmodernější technologii s elegantním designem. Díky zcela nové a jedinečné

Více

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ GRAF VOLNÉHO CHLÓRU A REDOXPOTENCIONÁLU (ph) (ppm) SMĚRNICE OEEZ č. 2002/96/ES A JEJÍ ZMĚNA SMĚRNICÍ č. 2003/108/ES O ODPADNÍCH

Více

OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo

OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo OKBABY S.r.l. Via del Lavoro 26 24060 Telgate (BG) Itálie Tel. +39 035 830004 Fax +39 035 832961 www.okbaby.it e-mail: okbaby@okbaby.it Dětská sedačka na jízdní

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více