TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT"

Transkript

1 800 / / / / 1200 kg 5 85' -105' 75' - 100' 110' - 130' 100' - 125' kg 2,5 45' - 60' 40' - 55' 60' - 75' 55' - 70' 650 kg 2 45' - 55' kg 1 25' - 35' A U T O R E V E R S E TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ BUBNOVÁ SUŠIČKA SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT INSTRUCTION BOOKLET NAVODILA ZA UPORABO NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI

2 i VAŠE NOVÁ BUBNOVÁ SUŠIČKA Se svou novou bubnovou sušičkou budete mít svoje prádlo usušené za jakéhokoli počasí. Sušička je vybavena kondenzačním zařízením pro kondenzaci vody z vlhkého vzduchu, odsávaného z prádla. Voda se shromaž uje ve sběrné nádobě. Ta se může vyprazdňovat přímo pomocí vhodné hadice. Tento spotřebič byl vyvinut tak, aby splňoval všechny požadavky na špičkovou kvalitu a byla zaručena jeho dlouhá životnost. Nízká spotřeba energie a krátká doba sušení činí provoz vaší nové bubnové sušičky nesmírně úsporným. Ekologické rady Abyste mohli uspořit energii, je vhodné dodržovat následující pokyny: Kde je to možné, sušte pro daný program maximální náplň prádla, jak uvádějí tabulky programů. Sušení malých náplní prádla je neekonomické. Prádlo by se mělo velmi dobře odstředit ještě dříve, než se vloží do sušičky. Čím vyšší jsou odstře ovací otáčky, tím kratší je doba sušení a tudíž nižší spotřeba energie. Dbejte, aby se prádlo nepřesoušelo, a volte proto vhodnou dobu sušení podle stupně požadovaného usušení (zbytkové vlhkosti). Přesušené prádlo se nesnadno žehlí. Abyste mohli mít výhodu z maximální náplně prádla, můžete sušit prádlo, které chcete mít usušené přímo k uložení, společně s prádlem, Ochrana životního prostředí Recyklování obalového materiálu Materiály použité na tomto spotřebiči a označené symbolem lze recyklovat. Recyklovat se však mohou, jen když je odvezete na příslušné sběrné místo, nebo je uložíte do kontejneru, který je k tomu určen. Zjistěte si možnosti u úřadů místní správy nebo u orgánů ochrany životního prostředí. >PE<= polyethylene >PS<= polystyrene >PP<= polypropylene určeným k žehlení. Zvolte si program sušení. Když program skončí, vyjměte prádlo určené k žehlení a dosušte zbývající kusy. Jestliže se filtr a kondenzátor pravidelně čistí, je zaručena krátká doba sušení a nízká spotřeba energie. Místnost, kde je sušička, musí být dobře odvětrávána. Teplota v místnosti nesmí během sušení překročit +35 C. Vyřazení bubnové sušičky do šrotu V případě, že spotřebič vyhazujete do sběru, odstřihněte sí ový kabel, aby se spotřebič nemohl použít a uzavírací mechanismus dvířek učiňte nefunkčním, aby se uvnitř nemohly zavřít děti. Svoje staré spotřebiče vyhazujte do sběru jen Symboly, které můžete vidět v některých odstavcích této příručky, mají následující význam: i Důležitá informace, týkající se bezpečnosti při používání vašeho spotřebiče. Nedbání takové informace může způsobit škody. Informace pro správné používání vašeho spotřebiče a získání nejlepšího výkonu. Důležitá informace, týkající se životního prostředí. Náš příspěvek k ochraně životního prostředí: používáme recyklovatelný papír. 26

3 OBSAH Důležitá upozornění...strana 28 Popis spotřebiče...strana 29 Technická specifikace...strana 29 Instalace...Strana 30 Postavení na místo...strana 30 Elektrické připojení...strana 30 Sestava přípravků pro montáž nad pračku...strana 30 Připojení vypouštěcí hadice...strana 30 Použití...Strana 31 Ovládací panel...strana 31 Doby sušení...strana 32 Užitečné rady...strana 33 Postup sušení...strana 34 CESKY Údržba...Strana 35 Vnější čištění...strana 35 Čištění filtru...strana 35 Čištění kondenzátoru...strana 35 Vyprazdňování sběrné nádoby...strana 36 Když něco nefunguje správně...strana 37 Záruka, servis, náhradní díly...strana 38 27

4 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Pečlivě si přečtěte tento návod, ještě než začnete spotřebič používat a věnujte zvláštní pozornost těmto upozorněním. Tento návod k obsluze uchovávejte pečlivě u spotřebiče, abyste z něho také v budoucnosti mohli čerpat informace. V případě, že byste spotřebič prodali nebo přenechali třetí osob, nebo pro případ stěhování a zanechání spotřebiče ve starém bytě, dbejte na to, aby návod k obsluze byl vždy u spotřebiče a nový majitel se mohl informovat o jeho činnosti a příslušných upozorněních. Tato upozornění se poskytují v zájmu bezpečnosti. Musíte si je před instalací a používáním spotřebiče řádně prostudovat. Instalace Elektrické připojení spotřebiče a související práce byste měli nechat provést kvalifikovaným a oprávněným elektrikářem. Ujistěte se, že spotřebič nestojí na sí ovém kabelu. Jestliže je spotřebič postaven na podlaze pokryté kobercem, nastavte prosím nožky spotřebiče tak, aby vzduch mohl pod spotřebičem volně proudit. Použití Po použití vždycky spotřebič odpojte ze zásuvky. Prádlo, ze kterého kape voda, by se nemělo do sušičky vůbec dávat. Do sušičky dávejte jen dobře vyždímané prádlo. Čím jsou otáčky odstře ování vyšší, tím nižší je spotřeba elektřiny a kratší doba sušení. Nikdy v bubnové sušičce nesušte věci, které přišly do styku s chemickými prostředky, jako jsou tekuté čisticí prostředky. Ty jsou těkavé a mohly by způsobit explozi. Takové objemné kusy, jako jsou prošívané přikrývky a péřové přikrývky, by se vzhledem ke své velikosti měly sušit ve velkých komerčních strojích. Ověřte si u výrobce takové přikrývky, jestli ji lze sušit v domácí sušičce, když její hmotnost je v doporučených mezích. Vždycky zkontrolujte, zda v kapsách nejsou zapomenuty zapalovače cigaret. Když spotřebič nepoužíváte, vždycky nechte dvířka mírně pootevřená, aby se šetřilo těsnění. Filtr na zachycení textilního prachu se musí po každém použití sušičky vyčistit. Nepoužívejte spotřebič s poškozeným filtrem, protože by mohlo dojít k požáru. Spotřebič nepřetěžujte. Nedovolte, aby se kolem sušičky nashromáždil textilní prach. Nesušte plátěnky ani jinou sportovní obuv, protože by se mohly dostat mezi dvířka a buben a mohly by ho zablokovat. Servis a opravy Za žádných okolností byste se neměli pokoušet opravovat spotřebič sami. Opravy, prováděné nezkušenou osobou mohou, způsobit zranění nebo vážné selhání funkce. Obra te se na nejbližší autorizované servisní středisko Zanussi. Vždycky trvejte na originálních náhradních dílech Zanussi. Všeobecná bezpečnost Je nebezpečné provádět jakékoliv úpravy spotřebiče nebo jeho vlastností. Tento přístroj mohou obsluhovat pouze dospělé osoby. Je nebezpečné nechat děti, aby se dotýkaly ovládacích prvků spotřebiče, nebo si se spotřebičem hrály. Mohlo by se stát, že se do sušičky dostane nějaké domácí zvíře nebo malé dítě. Před každým použitím se přesvědčte, že je vše v pořádku. 28

5 kg 5 kg 2,5 800 / / ' -105' 45' - 60' 75' - 100' 40' - 55' 800 / / ' - 130' 60' - 75' 100' - 125' 55' - 70' kg 2 kg ' - 55' 25' - 35' POPIS SPOTŘEBIČE 01 Pracovní deska 02 Tabulka programů 03 Tlačítko pro otevírání dvířek 04 Tlačítko nízké teploty 05 Tlačítko start 06 Kontrolka "Sběrná nádoba plná" 07 Knoflík voliče doby sušení 08 Provozní kontrolka 09 Prachový filtr 10 Zámek 11 Typový štítek 12 Ventilační mřížka 13 Sběrná nádoba 14 Kondenzátor 15 Nastavitelné nožky A U T O R E V E R S E CESKY TECHNICKÁ SPECIFIKACE Rozměry Výška 85 cm Šířka 60 cm Hloubka 60 cm Elektrické připojení Napětí a frekvence V/50 Hz Celkový instalovaný výkon, jištění 2200 W (10A) Sušicí výkon Bavlna, len 5 kg Syntetika 2 kg Spotřeba energie Bavlna, len 3.8 kwh (5 kg suché k uskladnění) Bavlna, len 3.0 kwh (5 kg suché k žehlení) Tento spotřebič odpovídá následujícím direktivám EEC: - 73/23/EEC z Direktiva ohledně nízkého napětí ve znění pozdějších předpisů; - 89/336/EEC ze Direktiva o elektromagnetické kompatibilitě ve znění pozdějších předpisů. 29

6 INSTALACE Postavení na místo Tento spotřebič se může postavit na jakýkoli pevný povrch. Pomocí vodováhy zkontrolujte, zda spotřebič stojí absolutně rovně. Když ne, vyrovnejte ho pomocí nastavitelných nožek. Kolem spotřebiče musí být volné proudění vzduchu. Nezakrývejte přední ventilační mřížku ani mřížky nasávání vzduchu na zadní straně stroje. Nožky spotřebiče se nikdy nesmějí odstraňovat. Světlý prostor pod spotřebičem se nesmí zakrývat vysokým kobercem, proužky dřeva ani jinak. Vedlo by to ke zvýšení tepla uvnitř spotřebiče a narušila by se jeho funkce. Důležité upozornění Horký vzduch, vypouštěný z bubnové sušičky, může dosáhnout teploty až 60 C. Spotřebič se proto nesmí instalovat na podlahách, které by vyšší teploty nevydržely. Když je bubnová sušička v provozu, teplota v místnosti nesmí překročit 35 C, protože by se mohla ovlivnit funkce spotřebiče. Bubnová sušička musí být nainstalována na čisté místo, kde se nehromadí špína. Elektrické připojení Tento spotřebič je navržen pro jednofázový provoz s napětím V, 50 Hz. Zkontrolujte, zda se na vaši domovní elektrickou instalaci může připojit maximální potřebné zatížení (2,2 kw) a berte přitom v úvahu jiné používané spotřebiče. Připojte spotřebič do zásuvky, opatřené ochranou proti nebezpečnému dotykovému napětí v souladu s platnými elektrotechnickými předpisy. Výrobce odmítá jakoukoli zodpovědnost za škody, nebo zranění, způsobená nedodržením výše zmíněného bezpečnostního opatření. Sestava přípravků pro montáž nad pračku Bubnovou sušičku je možné postavit na automatické pračky, které mají horní pracovní plochu o šířce 60 cm a přední plnění. Pro tento účel je k dispozici speciální sestava přípravků pro montáž sušičky nad pračku, kterou si opatříte prostřednictvím vašeho prodejce. P1044 Připojení vypouštěcí hadice Jestliže je v blízkosti výlevka nebo odpad, je možné zkondenzovanou vodu vypouštět přímo hadicí, která je k dostání na trhu. Aby bylo možné hadici připojit na spotřebič, postupujte následovně: Sejměte sponku (A). Vyjměte zátku (B). Nasuňte vypouštěcí hadici (C). Hadici (C) připevněte ke spotřebiči svorkou (A). P1043 B A C A B Jestliže je spotřebič postaven na automatickou pračku, zkondenzovaná voda se může vypouštět hadicí tak, jak ukazuje obrázek, ale je nutné, aby hadice směřovala dolů. C P

7 POUŽITÍ Ovládací panel kg 5 kg 2,5 800 / / ' -105' 75' - 100' 45' - 60' 40' - 55' 800 / / ' - 130' 100' - 125' 60' - 75' 55' - 70' kg 2 kg ' - 55' 25' - 35' A U T O R E V E R S E Tabulka programů Tato tabulka Vám pomůže zvolit si správnou dobu sušení. 2 Tlačítko pro otevírání dvířek a přerušení programu Když chcete otevřít dvířka, stiskněte toto tlačítko. Právě probíhající program se přeruší. 3 Tlačítko nízké teploty Toto tlačítko použijte, když chcete snížit teplotu při sušení obzvláště choulostivých bavlněných a lněných kusů prádla. 4 Tlačítko start Po volbě doby sušení stiskněte tlačítko start a spotřebič začne sušit. Jestliže se během sušení otevřou dvířka, program se přeruší. Obnoví se dalším stiskem tohoto tlačítka. 5 Kontrolka "Sběrná nádoba plná" Tato kontrolka se rozsvítí, jakmile se sběrná nádoba naplní, nebo byla na své místo nesprávně usazena. 6 Knoflík voliče doby sušení Knoflík voliče obsahuje dva cykly sušení, jeden až 150 minut při vysoké teplotě pro bavlnu a len, a jeden do 100 minut při nízké teplotě pro syntetické tkaniny. Když chcete nastavit dobu sušení, otáčejte knoflíkem ve směru otáčení hodinových ručiček, až údaj požadované doby stojí přesně proti ukazateli. NIKDY se nepokoušejte otáčet knoflíkem proti směru otáčení hodinových ručiček. Doba sušení závisí na: - totáčkách posledního odstře ování, - požadovanému stupni vysušení, - druhu prádla, - velikosti náplně prádla. Chladicí fáze Když volíte dobu sušení, měli byste si uvědomit, že tato doba zahrnuje 10 minut fáze ochlazování. Vytápění se automaticky vypíná a prádlo se ochlazuje. Polohu na knoflíku voliče můžete použít pro osvěžení lehkých svetříků, halenek, šatstva atp. 7 Provozní kontrolka Tato kontrolka se rozsvítí, když sušička začne sušit a zhasne na konci programu nebo po otevření dvířek. CESKY 31

8 Doby sušení Bavlna a len Nastavení knoflíku voliče: do 150 minut Požadovaný stupeň vysušení Použité otáčky odstře ování ot./min. Množství v kg Doba sušení v minutách Suché k žehlení Suché k uskladnění 800/ / / / Syntetika Nastavení knoflíku voliče: do 100 minut Požadovaný stupeň vysušení Použité otáčky odstře ování ot./min. Množství v kg Doba sušení v minutách Suché k uskladnění Suché k žehlení Prádlo musí být vhodným odstře ováním zbavené vody v automatické pračce dříve, než se vloží do bubnové sušičky (minimálně při 800 ot./min.). Jestliže vaše automatická pračka odstře uje při nižších otáčkách než 800 ot./min., doporučujeme zakoupit si sušičku s odstředivkou. Doba sušení se zde uvádí jen pro orientaci a v praxi se mění podle velikosti náplně, druhu prádla a stupně odstředění před sušením. Začněte sušit volbou krátké doby sušení. Jestliže je to nutné, nechte proběhnout následně další cyklus sušení. Zkušenosti vám brzy umožní odhadnout si dobu sušení, potřebnou pro obvyklé náplně vašeho prádla. Doporučujeme si je poznamenat. Velikost náplně Prádlo není nutné vážit, když se dodrží následující pokyny: Bavlna, len: plný buben, ale nepřetěžovat. Syntetika: půl bubnu. Obzvláště jemné tkaniny: buben nenaplňujte více jak do 1/3. U smíšené náplně (například bavlna a syntetika), si zvolte dobu sušení vhodnou podle nejjemnější tkaniny a pak ji prodlužte přibližně asi o 10 minut. 32

9 i Užitečné rady Snažte se buben plnit na maximální kapacitu spotřebiče, protože malé náplně jsou neekonomické.pro informaci, zde je seznam průměrných hmotností některých běžných položek prádla. prostěradlo ubrus utěrka ubrousek ručník koupelový pláš pánská košile polštářový povlak pánské pyžamo dámská noční košile g g g g g g g g g g Nikdy nesušte v bubnové sušičce dále uvedené prádlo: obzvláště choulostivé kusy jako záclony, vlnu, hedvábí, tkaniny s kovovým dekorem, nylonové punčocháče, objemné materiály, jako jsou větrovky, prostěradla, prošívané přikrývky, spací pytle, péřové přikrývky a jakékoli kusy, které obsahují molitan nebo materiál podobný pěnové gumě. Vždycky dodržujte pokyny obsažené na visačce oděvů. normální sušení v sušičce (vysoká teplota) Pletené prádlo (pletené spodní prádlo) se může během sušení mírně srazit. Prosím, prádlo tohoto druhu nepřesušujte. Doporučuje se na srážlivost pamatovat při nákupu prádla a koupit větší. Do vaší bubnové sušičky můžete vložit škrobené prádlo. Aby však účinek škrobení byl dosažen, zvolte si program "Suché pro žehlení". Aby nikde nezůstaly zbytky škrobu, vytřete vnitřní buben po sušení vlhkým hadrem a pak ho vytřete do sucha. Aby nedocházelo k vytváření statického náboje když je sušení u konce, použijte při praní aviváže nebo prostředky na úpravu tkanin speciálně určené pro sušení v bubnové sušičce. Když sušička ukončí sušení, prádlo vyjměte. Jestliže některé kusy prádla jsou po sušení stále vlhké, nastavte si krátké dodatečné sušení, nejméně 20 minut. To bude nutné zejména u prádla s větším počtem vrstev látky (např. límce, kapsy, a pod.). CESKY jemné sušení v sušičce (nízká teplota) nesušit v bubnové sušičce Zapněte povlaky polštářů a pokrývek, aby se do nich nezamotaly malé kusy prádla. Uzavřete stiskací knoflíky a patenty, zipy a háčky a utáhněte řemínky a šňůry zástěr. Vytři te prádlo podle druhu a stupně požadovaného vysušení. Nepřeplňujte sušičku. Předejdete tak mačkání a uspoříte energii. Vyhýbejte se sušení tmavých oděvů se světlými, chlupatými kusy jako jsou ručníky, protože by se na ně nachytaly chlupy. Prádlo musí být před sušením řádně odstředěno. Snadno ošetřovatelné kusy prádla, např. košile, by se měly před sušením krátce odstředit, (podle nemačkavosti přibližně 30 sekund, nebo s použitím speciálního programu krátkého odstře ování na vaší automatické pračce). 33

10 i Postup sušení Před prvním sušením doporučujeme vložit do sušičky několik vlhkých kusů prádla a nechat sušičku běžet asi 20 minut. Tím si zajistíte, že v bubnu nezůstane žádný prach či nečistota. Postup 1. Zapněte spotřebič. 2. Vložte prádlo do bubnu 3. Zavřete dvířka. 4. Zvolte si požadovanou dobu sušení (v sekci vysoké nebo nízké teploty, podle druhu prádla). 5. Stiskněte tlačítko. 40 P Stiskněte tlačítko : program se spustí. Když je dosažena poloha na stupnici, vytápění se automaticky vypne a prádlo se začne ochlazovat. Po 10 minutách je sušení ukončeno. Důležité upozornění: nedoporučuje se otevírat dvířka v průběhu sušení a kontrolovat tak stupeň vysušení. Protože je prádlo horké, při dotyku máte dojem, že je stále vlhké, i když je suché. Dvířka otevírejte až tehdy, když program skončil. Jestliže se program musí přerušit, doporučuje se nechat proběhnout fázi ochlazování, aby se zabránilo akumulaci tepla uvnitř sušičky. P0918 Po sušení Vypněte spotřebič. Vyčistěte filtr a vyprázdněte sběrnou nádobu (viz stránky 35 a 36). 34

11 ÚDRŽBA Před čištěním a před jakoukoli údržbou musíte spotřebič odpojit ze zásuvky. Vnější čištění Používejte pouze mýdlo a vodu a pak vše řádně vytřete do sucha. éas od času naneste měkkým hadrem trochu voskového přípravku na nábytek. Důležité: nepoužívejte metylalkohol, ředidla a podobné výrobky. Čištění filtru Vaše bubnová sušička bude správně fungovat jen tehdy, když bude filtr čistý. Filtr zachycuje všechen textilní prach a chmýří, které se nashromáždí ve filtru během sušení a musí se proto na konci každého programu vyčistit vlhkým kusem látky. Tahem směrem vzhůru filtr vyjměte a odstraňte z něj textilní prach. Pak ho dejte zpět. Nebu te znepokojeni množstvím textilního prachu. Nejde o důsledky nadměrného opotřebení, způsobeného sušičkou. Všechny tkaniny pouštějí při sušení vlas, ale normálně si toho nevšimneme, protože toto chmýří odnáší vítr. V bubnové sušičce se jen zachytí ve filtru. Odstraňte textilní prach nashromážděný kolem filtru a kolem usazení kondenzátoru ve vnitřních dvířkách vlhkým hadříkem. Čištění kondenzátoru Prach z kondenzátoru odstraňujte pravidelně, podle toho, jak často sušičku používáte a podle druhu sušeného prádla. Vždy by se však mělo čištění provést, jakmile jsou usazeniny prachu viditelné. Vyjměte kondenzátor pomocí horního držadla, odstraňte prach s použitím sprchové hadice nebo měkkým kartáčem. Upozornění: Nikdy nepoužívejte bubnovou sušičku bez kondenzátoru. P1026 P0636 P0639 CESKY 35

12 Vyprazdňování sběrné nádoby Voda, odejmutá během sušení sušenému prádlu, se shromaž uje ve zvláštní nádobě. Tuto nádobu je třeba vyprazdňovat po každém cyklu. Důležité upozornění: Když by se nádoba během sušení zcela naplnila, na panelu se rozsvítí kontrolka, která signalizuje potřebu nádobu vyprázdnit. Volič doby sušení se přetočí na nulu "O", ale cyklus sušení ještě neskončil. V takovém případě po vyprázdnění nádoby se musí zbývající doba sušení nastavit znovu. Nádobu je nutno usadit správně. Upozornění: Po této proceduře, než sušička začne znovu sušit, může sušička několik sekund zůstat v klidu. Kontrolka "Sběrná nádoba plná" může přitom stále svítit. Poznámka: Voda, shromážděná v nádobě, se může použít v žehličce, za předpokladu, že je filtrovaná (například sítkem, nebo filtrem na kávu). P

13 KDYŽ NĚCO NEFUNGUJE SPRÁVNĚ Dříve než budete kontaktovat Vaše nejbližší autorizované servisní středisko, prosím, zkontrolujte následující: Problém Sušička se nezapne Sušička nesuší správně Možná příčina Dvířka jsou otevřená. Zástrčka není připojena do zásuvky. Jsou přepálené pojistky nebo je vypadlý jistič. Volič doby sušení není ve správné poloze. Nebylo stisknuto tlačítko start. Sběrná nádoba vody je plná nebo není správně usazena. Filtr kondenzátoru je zanesený. Doba sušení je nedostatečná. Zvolená doba sušení není vhodná pro dané prádlo. Sběrná nádoba vody je plná, nebo není správně usazena. Byla zvolena funkce nízké teploty. V sušičce je nadměrná náplň. CESKY Jestliže po výše uvedených kontrolách závada stále existuje, zavolejte vaše nejbližší autorizované servisní středisko. Prosím, přesvědčte se, že znáte model a sériové číslo spotřebiče. Tyto informace naleznete na typovém štítku. 37

14 ZÁRUKA, SERVIS A NÁHRADNĺ DĺLY Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte v něm uvedené rady a pokyny. V mnoha případech si budete moci vyjasnit jakékoli pochybnosti sami a tudíž vyhnout se zbytečným voláním do servisu. Předchozí část nazvaná Když spotřebič nepracuje správně obsahuje doporučení, co by se mělo zkontrolovat dříve, než zavoláte servisního technika. Jestliže po těchto kontrolách závada stále existuje, zavolejte vaše nejbližší autorizované servisní středisko. Ujistěte se, prosím, že můžete sdělit model a seriové číslo spotřebiče. Tyto informace naleznete na datovém štítku přístroje. Originální náhradní díly lze koupit od autorizovaných středisek servisu Zanussi. VÝJIMKY - tato záruka se nevztahuje na: Poškození nebo požadavky vzniklé v důsledku přepravy, nesprávného použití nebo nedbalosti, výměny žárovek a snímatelných částí ze skla nebo plastických hmot. Náklady spojené s požadavky na odstranění závad spotřebiče, který je nesprávně instalován. Spotřebiče, které jsou používány v komerčním prostředí včetně pronajímaných. Země Evropského společenství. Lze použít standardní záruku, ale zajištění, že spotřebič splňuje normy platné v příslušné zemi, kam byl spotřebič dopraven, je na zodpovědnosti a na náklady vlastníka. Může být vyžadován doklad o koupi. Podmínky záruky My, výrobce, zaručujeme, že jestliže během 12 měsíců od data zakoupení tohoto spotřebiče Zanussi se tento spotřebič nebo jakákoli jeho část ukážou jako vadné pouze z důvodu vadného zpracování nebo vadného materiálu, provedeme podle našeho uvážení bu opravu nebo výměnu téhož BEZ PLACENÍ za práci, materiál nebo přepravu za předpokladu, že: Spotřebič byl správně instalován a používán pouze na napětí uvedené na štítku jmenovitých hodnot. Spotřebič byl používán pouze pro normální domácí účely a v souladu s pokyny výrobce pro provoz a údržbu. Na spotřebiči neprováděla servis, údržbu ani opravu jiná než námi autorizovaná osoba, která spotřebič nerozebírala nebo s ním manipulovala jinak. Všechny servisní práce podle této záruky musí provádět servis Zanussi nebo jím autorizované středisko. Každý vyměněný spotřebič nebo vyměněná vadná součást se stanou naším vlastnictvím. Tato záruka platí vedle vašich zákonných nebo jinak právně podložených práv. Model... Číslo výrobku (E/PNC. No.)... Seriové číslo (F/Serial. No.)... eventuelně KD... Bezpečnost Přečtěte si tento návod a varovná upozornění na začátku tohoto návodu. Výrobce nezodpovídá za vady způsobené nesprávně používaným výrobkem nebo výrobkem používaným pro jiné účely než jsou účely specifikované v tomto návodu. 38

15

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

IS70C Bubnová sušička

IS70C Bubnová sušička IS70C Bubnová sušička Návod k instalaci a použití IS70C Bubnová sušička Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti INDESIT Company SpA. Při vybírání

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82 I II III IV V Návod k obsluze pračky BWF1DT82 Tento přístroj je určen výhradně k použití v domácnosti a byl vyvinut k praní textilií. Důležité: před použitím pračky

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY Obecně - Opatření Než zapnete přístroj poprvé, přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití Tento spotřebič je určena výhradně pro použití v

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

Parní mop JETT-H2O. - Návod k obsluze. Obsah návodu. Popis přístroje

Parní mop JETT-H2O. - Návod k obsluze. Obsah návodu. Popis přístroje Parní mop JETT-H2O Obsah návodu POPIS PŘÍSTROJE 2 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ 5 INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ MOPU 5 SESTAVENÍ PŘÍSTROJE 6 ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE A JEHO ÚDRŽBA 9 ŘEŠENÍ

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová)

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Uveďte pračku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu a samostatného Návodu k instalaci! Dodržujte bezpečnostní pokyny na str. 8! Ekologická likvidace Obalový materiál

Více

KAŽDODENNÍ REFERENCE PŘÍRUČKA

KAŽDODENNÍ REFERENCE PŘÍRUČKA KAŽDODENNÍ REFERENCE PŘÍRUČKA CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL. Abyste získali komplexnější podporu, zaregistrujte svůj přístroj na adrese www.whirlpool.eu/register. Před použitím přístroje

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze Vysoušeč vlasů Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu KONVEKTOMATY INJEKČNÍ MODELY HEI - 6/11 HEI - 10/11 1. INSTALACE 1.2. Rozměry HEI - 6/11 A: Přívod měkké vody RG 3/4 B: Hlavní odpad RG 1 C: Bezpečnostní

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Návod k použití GVH 9913NA1. Sušička s tepelným čerpadlem

Návod k použití GVH 9913NA1. Sušička s tepelným čerpadlem Návod k použití GVH 9913NA1 Sušička s tepelným čerpadlem 1 Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní upozornění... 3 Bezpečnostní upozornění... 5 Sada odtokové hadice: Pokyny k montáži... 6 Odtoková hadice: Pokyny

Více

Návod na použití MCP 30.. MCP 35..

Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. 1 3 1 e 1b d c f b 1a MCP 30.. MCP 35.. a 2 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti. Návod k použití si pečlivě přečtěte a postupujte podle něj. Návod k

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Čelní chirurgické světlo ZPŮSOB POUŽITÍ Světelným systémem z optických vláken lze dodávat světlo do chirurgických čelních světel na osvětlení operačního pole. Splňuje standardy a je

Více

FSV-125 Návod k použití

FSV-125 Návod k použití Vinotéka FSV-125 Návod k použití CH 69 CZ OBSAH Doporučená bezpečnostní opatření 3 1 / INSTALACE SPOTŘEBIČE 4 Elektrické připojení 4 Před připojením spotřebiče 4 Ochrana životního prostředí 4 Popis vašeho

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace...

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... 6 Bezpečnostní upozornění:... 8 Servis a záruka... 8 Zapojení:

Více

Návod k pouţití BUBNOVÁ SUŠIČKA IDCA G35 B ECO EU

Návod k pouţití BUBNOVÁ SUŠIČKA IDCA G35 B ECO EU Návod k pouţití IDCA G35 B ECO EU! Tento symbol připomíná abyste si tento návod přečetli.! Mějte tento návod vždy při ruce pro okamžité použití v případě potřeby. Vždy skladujte tento návod blízko u sušičky

Více

P F Návod P 30 k použití 31

P F Návod P 30 k použití 31 Návod k použití PFP 3031 Přečtěte si následující pokyny! Nezapichujte do dečky spínací špendlíky! Nepoužívejte dečku přeloženou nebo zmuchlanou! Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve

Více

AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze

AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze - 1 - Nevyhazujte zařízení do odpadního koše, a v případě že zařízení přestane fungovat odevzdejte jej v určených sběrných

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO 6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM NÁVOD K POUŽITÍ VLASTNOSTI CHLADNIČKY ZÁSADY BEZPEČNÉHO PROVOZU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE POUŽITÍ SPOTŘEBIČE ÚDRŽBA SERVISNÍ

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992 NÁVOD K OBSLUZE Dálkově řízený model auta Obj. č.: 670 992 Tento výrobek představuje model auta, které lze ovládat dálkové pomocí radiového řídícího vysílače, pracujícího na frekvenci 40 MHz. Bezpečné

Více

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000

Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000 Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000 Obsah: Bezpečnostní upozornění str. 8 Popis produktu str. 9 Použití Kartáčku Sensonic začínáme str. 10 Údržba přístroje str. 11 Likvidace str.

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany Made in Germany ZÁRUČNÍ LIST VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm a ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm se samočisticím Perl-Effektem. 30LETÁ ZÁRUKA DÍKY SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES Návod k obsluze TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES design předmětů v Paříži Design: CREA CREA 1 Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Bezpečnostní opatření Skartovače mohou být bezpečně používány, pokud vezmete na vědomí následující opatření:

Bezpečnostní opatření Skartovače mohou být bezpečně používány, pokud vezmete na vědomí následující opatření: Model s proužkovým řezem je vybaven kompresní deskou, kterou je třeba před použitím skartovače připevnit (obr. 1). Kompresní deska skartovače V60 podporuje proces zhuštění, takže koš není třeba tak často

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny SS20 CS Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny OBSAH 1. TECHNICKÁ DATA 2. NÁVOD K OBSLUZE 2.1. Provoz výparníku 2.2. Použití 2.2.1. Plnění vodní nádržky, studený výparník 2.2.2. Plnění vodní nádržky,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Návod na instalaci - Linoleum xf role

Návod na instalaci - Linoleum xf role LINOLEUM LINOLEUM XF Návod na instalaci - Linoleum xf role Antistatické Linoleum SD Říjen 2012 Popis řady Tarkett Linoleum SD: Linoleum je vyrobeno z přírodních surovin jako je lněný olej, pryskyřice,

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

Jak ušetřit elektřinu v domácnosti

Jak ušetřit elektřinu v domácnosti POSVIŤTE SI NA ÚSPORY Jak ušetřit elektřinu v domácnosti JAK UŠETŘIT V DOMÁCNOSTI ELEKTŘINU Co je cílem semináře přinést důležité a praktické informace a tipy, které vám pomohou v domácnosti s elektřinou

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Váš dodavatel :

AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Váš dodavatel : AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R Váš dodavatel : FOUNTAIN CS, spol. s r.o. Hudcova 78, 612 00 Brno Telefon/ Fax: (+420) 541 249 055 až 6 - info@fountain.cz - www.fountain.cz UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Více

Nová profesionální pračka pro úklidové firmy. Mop-Profi PW 5064

Nová profesionální pračka pro úklidové firmy. Mop-Profi PW 5064 Nová profesionální pračka pro úklidové firmy Mop-Profi PW 5064 Perfektně vybaven! Nový Mop-Profi PW 5064 Zcela nový, prostě ideální: První malý obr Mop-Profi, který je šetrný, pere/ čistí a dezinfikuje.

Více

Rozumná investice do čištění olejů, která se vrátí do jednoho roku. Emmie.2 na čištění olejů

Rozumná investice do čištění olejů, která se vrátí do jednoho roku. Emmie.2 na čištění olejů Rozumná investice do čištění olejů, která se vrátí do jednoho roku Emmie.2 na čištění olejů Delší doba provozuschopnosti Menší opotřebení Menší zanášení a méně koroze Snížení spotřeby olejů Snížení nákladů

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Tabulka A Tabulka C Tabulka B Tabulka D Zařízení a příslušenství 2 NÁVOD K OBSLUZE Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 3 Opatření

Více