zpravodaj Radniční města Pardubic září 2011 číslo 9

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj Radniční města Pardubic září 2011 číslo 9"

Transkript

1 září 2011 číslo 9 zpravodaj Radniční města Pardubic 2 O čem se mluví... o provozu na letišti 3 Radnice už nepřebírá poštu pro své podnájemníky 4 Requiem nejen americké 9 V září patří Pardubice cyklistům 9 Ozvěny basketbalového šampionátu 10 Dny evropského dědictví 15 Nábory dětí ve školním roce 2011/ Křížovka o ceny Vydává Statutární město Pardubice spolu s Deníkem východní Čechy

2 O čem se mluví o provozu na pardubickém letišti s primátorkou Štěpánkou Fraňkovou Na pardubickém vojenském letišti nalezly už druhé léto v řadě azyl letadla z Čáslavi, od srpna v okolí města cvičí vrtulníky s americkými a afgánskými piloty, k tomu probíhá na letišti běžný provoz. A hluk způsobovaný letadly a vrtulníky je trnem v oku lidem, kteří žijí v blízkosti letiště. Může jim radnice nějak pomoci a změní se situace v nejbližší době k lepšímu? Lidé, kterým vadí hluk z letiště, mnohdy říkají, že radnice jejich problém neřeší a nesnaží se jim pomoci. Má ale vedení města vůbec možnost ovlivnit provoz vojenského letiště? Nejpoužívanější trasy letadel po vzletu a při přistávání, letiště Pardubice. V první řadě bych chtěla říci, že nám lidé žijící v okolí letiště rozhodně nejsou lhostejní a vedení města hledá cesty, jak jim pomoci. V tomto případě je tu však celá řada ale. Vojenské letiště je záležitostí armády a ministerstva obrany, takže město nemůže nijak přímo omezovat jeho provoz. Pokud letiště dodržuje stanovené hlukové normy a platné právní předpisy, což podle dostupných informací činí, nemá město prostředky, kterými by mohlo chod letiště ovlivňovat. Je také důležité si uvědomit, že jen díky vstřícnosti vojenského letiště, jeho prostorám a technice, máme v Pardubicích mezinárodní civilní letiště. Pokud bychom tedy vstoupili do nějaké otevřené války s vojáky, mohlo by se stát, že tato spolupráce skončí, civilní letiště mít nebudeme a vojenská letadla budou v okolí města létat třeba ještě intenzivněji. Říkáte, že provoz vojenského letiště by mohl být ještě intenzivnější. Dá se tedy říci, že armáda vychází městu v tomto směru vstříc a letové kapacity plně nevyužívá? Ano, vztahy mezi armádou a městem jsou skutečně na velmi dobré úrovni. Jak už jsem říkala, vojáci by se na letišti mohli řídit pouze platnou legislativou a s radnicí by nemuseli vůbec komunikovat. Proto jsem velmi ráda, že nás vojenské letiště vnímá jako partnera, informuje nás o připravovaných akcích a snaží se přizpůsobit našim požadavkům na co nejmenší obtěžování obyvatel města. Můžete uvést nějaké příklady? Jde například o omezování letových hodin především na všední dny a dopolední a odpolední hodiny. V souvislosti se současnou přítomností čáslavských letadel se pak velitelé obou základen dohodli na celkovém omezení letů. Není to tedy tak, že by byl momentální provoz letiště dvojnásobný. Stejně tak byl běžný výcvik pilotů přizpůsoben kurzu, který v Pardubicích v tuto chvíli absolvují zahraniční piloti. Teď jste nakousla jeden z hlavních problémů. Řada lidí je smířená s běžným provozem letiště, ale vadí jim cizí letadla a cizí piloti. Změní se v tomto směru něco? Čáslavská letadla odletí z Pardubic do konce září a ve stejném čase by měl skončit i kurz pro zahraniční piloty. Že se tu už nikdy neobjeví letadla z jiných základen, to bohužel slíbit nemůžu. Pardubické vojenské letiště má totiž statut záchytného letiště a v případě potřeby přijímá letadla ze všech ostatních vojenských letišť v republice. Gripeny z Čáslavi mohou navíc najít azyl právě jen v Pardubicích, protože pouze zde jsou k dispozici dostatečně zabezpečené prostory. Dobrou zprávou by mělo být, že na příští rok není zatím žádná výluka na čáslavském letišti plánována. A máte ještě nějaké dobré zprávy pro Pardubáky žijící v okolí letiště? Nevím, jestli dobré, ale mám pro ně zprávy. A to vidím jako pozitivum. Pokud budou občané informováni o dění na letišti, nebudou v mnoha případech nepříjemně překvapeni a budou si moci naplánovat svůj pobyt ve městě. Proto jsme v rámci městských webových stránek zřídili portál věnovaný speciálně vojenskému letišti, na kterém budou ve spolupráci s letištní správou zveřejňovány informace o motorových zkouškách, plánovaných letech, měření hluku nebo letových trasách letadel a vrtulníků. To by mělo také do budoucna zabránit tomu, že si někdo v daném území koupí nebo postaví dům a pak si začne hlasitě stěžovat na hluk. Vojenské letiště je v Pardubicích historickým faktem, který nezbývá než respektovat. Radnice se bude nicméně i nadále snažit o nastavení oboustranně přijatelných podmínek soužití. red Radniční zpravodaj vychází 11x ročně, vydává Statutární město Pardubice se sídlem úřadu Magistrát města, Pernštýnské nám. 1, Pardubice, IČO , a VLTAVA-LABE-PRESS, a. s., divize VÝCHOD, o. z., Kladská 17, Hradec Králové, IČO Evidenční číslo MK ČR E Redakce: Alexandra Tušlová, Nataša Hradní, Ondřej Tušl. Fotografie: Pavel Sýkora. Adresa redakce: Radniční zpravodaj, Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice. Internet: Elektronická adresa: V Pardubicích 29. srpna Výtisk doručila Česká pošta. Redakce si vyhrazuje právo redigovat jednotlivé příspěvky, resp. vybírat z obdržených materiálů. Otiskovány nebudou anonymní příspěvky, ani texty obsahující urážlivé, vulgární, rasistické nebo jinak hanlivé výrazy. Uzávěrka RZ 10/2011: 22. září strana 2

3 Radnice už nepřebírá poštu pro své podnájemníky Pardubický magistrát od srpna skončil s přebíráním pošty pro lidi, kteří mají trvalé bydliště na adrese Pernštýnské náměstí 1. Tato služba představovala pro magistrát velkou administrativní zátěž a nebyla téměř využívána. Adresáty bylo vyzvednuto pouhých 10 procent zásilek. Většina měst v České republice skončila s takovýmto přebíráním pošty už v roce 2009, kdy vstoupila v platnost novela zákona o evidenci obyvatel. Pardubice chtěly vyjít lidem s trvalým bydlištěm na radnici vstříc a tuto službu dva roky poskytovaly. Za tuto dobu bylo přijato více než zásilek a ještě dvakrát větší počet výzev s nimi souvisejících. Vyzvednuta však byla jen necelá desetina z nich. Pro magistrát to naproti tomu byla stále větší zátěž. Nevyzvednuté zásilky a výzvy představují v praxi půl tuny papíru, který musí být někde uskladněn. Každou zásilku je navíc třeba zařadit do pořadačů a po skončení úložní doby zaarchivovat. Pracovnice podatelny tak byly této administrativě nuceny věnovat množství času naprosto neúměrné konečnému výsledku, uvedl tajemník magistrátu Michal Zitko jeden z důvodů, pro které bylo přebírání pošty ukončeno. Na radniční adrese trvalého bydliště jsou evidováni občané, kteří ve správním řízení přijdou o svoji dosavadní adresu trvalého pobytu. Jedná se o bezdomovce, ale například i o lidi, kteří se na své původní adrese nezdržují a o trvalé bydliště přišli na popud majitelů nemovitostí. Avšak většina z těchto lidí o přebírání pošty nestojí. Ten zlomek z nich, který chce svoji poštu dostávat i nadále, má možnost nahlásit na oddělení evidence obyvatel magistrátu doručovací adresu. Ta bude zanesena do informačního systému evidence obyvatel, a tak se o ní dozví všechny orgány veřejné správy. Bez ohledu na trvalé bydliště pak budou zásilky od těchto orgánů doručovány na aktuální doručovací adresu. Nové opatření se nevztahuje na výzvy k přebírání zásilek od správních orgánů či soudů. Ty je možné na radnici i nadále zanechávat, čímž je zajištěna možnost uplatnění tzv. fikce doručení. Pokud tedy není zásilka dotyčným adresátem do 10 dnů od uložení výzvy na radnici vyzvednuta, pokládá se dle práva za doručenou. red Do Polabin opět přes lávku pro pěší Na likvidaci autovraku nyní můžete vydělat Lávka pro pěší a cyklisty, která je součástí mostu kpt. Bartoše, prošla v minulých týdnech rozsáhlou opravou. Služby města Pardubic do ní investovaly více než 1,6 milionu korun. V nosné konstrukci byly vyřezány poškozené části a nahrazeny novými, ocelová konstrukce, stejně jako zábradlí, dostala nový nátěr, stará betonová mostovka byla odstraněna a nahrazena novým povrchem a instalováno bylo také nové dopravní značení, popsala rozsah prací mluvčí SmP Světlana Pozníková. Lávka byla v havarijním stavu, a proto byla její oprava neodkladná. Uzavírka trvala zhruba měsíc a SmP pro ni využily období letních prázdnin. Cyklisté po dobu oprav přejížděli přes most kpt. Bartoše, jindy vyhrazený motorovým vozidlům. Pěší, pro něž byl most přes Labe kvůli bezpečnosti uzavřen, se mohli v obou směrech bezplatně nechat převézt autobusy nebo trolejbusy městské hromadné dopravy. red Města a obce jsou dnes plné automobilů nejrůznějších značek, technické kvality a s tím souvisejícího stáří. Pardubičtí majitelé autovraků nyní mohou na jejich likvidaci i vydělat. Služby města Pardubic a.s. přišly s časově omezenou nabídkou ekologické likvidace starého automobilu. Majiteli, který přiveze k likvidaci kompletní vozidlo, vyplatí 600 korun. V případě, že tuto možnost majitel nemá, odveze firma nepojízdné vozidlo na sběrné místo v areálu společnosti zdarma. Z každého nového naleštěného auta se jednoho dne stane nevzhledná a technicky nezpůsobilá hromada plechu a plastů, hrozící vytékáním olejů a dalších chemikálií, které ničí půdu a prosakují do spodních vod. Podle expertů se v současné době na území naší republiky nachází přibližně 300 tisíc autovraků. Přáním nás všech je, aby poslední cesta vysloužilého auta vedla co nejrychleji na příslušné vrakoviště a nestala se ostudou našich měst a obcí. Autovrak nejenže ničí životní prostředí, ale často blokuje parkovací místa, kterých je stále nedostatek. Navíc jeho majitel dále platí povinné ručení přesto, že s autem za dlouhou dobu neujel ani kilometr. Vrak se také velmi často stává předmětem zájmu zlodějů, kteří z něj odcizí, co mohou. Tomu všemu může majitel vysloužilého nebo nabouraného vozidla zabránit tím, že ho dle současného znění 16 zákona číslo 185/2001 Sb. o odpadech nechá ekologicky zlikvidovat. Ekologickou likvidací se rozumí úkon, při němž je vozidlo, které již dosloužilo, zpracováno tak, aby nevytvářelo zátěž pro životní prostředí, a kdy se velká část vraků využije k recyklaci, ať se jedná o katalyzátory, baterie, barevné kovy, sklo a další. K ekologické likvidaci je povinen osobně odevzdat vozidlo jeho poslední vlastník zapsaný v registru vozidel, a to na svoje vlastní náklady. Sběr autovraků může ze zákona provádět pouze oprávněná osoba, kterou je od roku 2007 také akciová společnost Služby města Pardubic. Autovraky odebírá v sídle společnosti (Hůrka 1803). Majitel při odevzdání vozidla odmontuje registrační značky a předloží potřebné doklady (velký a malý technický průkaz, občanský průkaz). V případě, že předávající osoba není majitelem vozidla, předloží plnou moc. U firemního vozidla předloží předávající také kopii výpisu z obchodního rejstříku. S potvrzením o převzetí autovraku, které na místě obdrží, pak může žádat na magistrátu města, odboru dopravy, o vyřazení z registrace vozidel. Vozidlo je nutno předávat kompletní včetně všech zásadních částí jako je motor a karoserie. Více na nebo na telefonu red strana 3

4 Radniční zpravodaj města Pardubic 2011/9 Requiem nejen americké Deset let uplynulo od tragédie, jež potkala Spojené státy americké. Tehdy se tvrdilo, že tato událost změní celý svět a otevře zcela novou etapu historie naší planety. Mnohý považoval toto tvrzení za nadsázku. Další měsíce a roky potvrdily, že ona prognóza byla na místě! Násilí a tragédie z něho vzešlé jsou průvodci našich dnů. Už dávno neplatí, že u nás se nic podobného nemůže stát. Každodenní události, ať epizodní, či ty, jež otřesou celým světem, začínají být součástí života každého z nás. Zanechávají za sebou tisíce nevinných obětí, které - podobně jako my - ani ve snu netušily, co je čeká. Všechny si zaslouží uctění své památky. Newyorská tragédie před deseti lety byla nejen hrůzným faktem, ale stala se mementem pro příští léta! Název našeho koncertu Americké requiem je tedy symbolický - chce uctít památku všech obětí násilí - tedy nejen v USA, ale také ve Španělsku, v Rusku, v Anglii, v asijských zemích, v Norsku po celém světě! I slovo requiem je symbolické. V programu sice vybrané části nejslavnějších hudeb určených pro smuteční mši sledují do určité míry pořadí jejich původních částí. Avšak toto hledisko není zásadní. Nádherná, místy strhující díla Verdiho, Mozarta, Barbera, Ruttera, Dvořáka, Lloyda Webbera a Faurého - tedy tvůrců z dávné minulosti i současnosti - mají nejen připomínat obrazy současného světa a probouzet pietu k obětem násilí, ale zároveň vést každého z nás k zamyšlení a meditacím. Svým původem zdánlivě různorodé texty, jež hudbu navzájem propojují, chtějí evokovat poznání, že svět je ve svém pohledu na život naprosto jednotný a důvody ke krutosti a násilí by vlastně neměl mít. Přesto pocit nebezpečí a zmaru je zde a záleží na lidstvu, jak je mu schopno čelit. Tento zvláštní koncert chce být i varováním Koncert se koná v neděli 11. září v 18 hodin v pardubické ČEZ Areně a je přístupný široké veřejnosti. Každý má možnost slyšet slavná díla a nádherné texty v podání špičkových umělců bez zakoupení vstupenky. Koncert, který pořádá Komorní filharmonie Pardubice, je benefiční výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje na pořízení záchranářského vybavení. Pardubičtí filharmonikové pozvali ke spoluúčinkování přední české umělce - pěvce Marii Fajtovou a Aleše Brisceina, herce Sašu Rašilova, kněze Zbigniewa Czendlika, Český filharmonický sbor Brno a Český chlapecký sbor Boni Pueri. Taktovky se ujme znamenitý slovenský dirigent Peter Feranec, host významných světových koncertních i operních pódií. Projekt se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka a primátorky Statutárního města Pardubice Bohuslav Vítek, dramaturg KFP MUDr. Štěpánky Fraňkové. Více na Neděle 11. září 2011 v 18 hodin Neděle v 18 hodin ČEZzáří Aréna Pardubice Neděle 11.koncert září 2011 v 18 hodin Aréna Pardubice Benefiční M O Z A R T V E R D I D V O Ř Á K F A U R É L L O Y D W E B B E R B A R B E R R U T T E ČEZ R Aréna Pardubice BenefičníČEZ MOZART VERDI DVOŘÁK FAURÉ LLOYD WEBBER BARBER RUTTER k koncert uctění obětí teroru a násilí Benefiční koncert MOZART VERDI DVOŘÁK FAURÉ LLOYD WEBBER BARBER RUTTER 11. září 2011 v 18 hodin k uctěníneděle obětí teroru a násilí Marie Fajtová soprán k uctění obětí teroru a násilí Aleš Briscein tenor ČEZ Aréna Pardubice Marie Fajtová soprán Český filharmonický sbor Brno Marie Fajtová soprán Benefiční koncert M O Z A R T V E R D I D V O Ř Á K F A U R É L L O Y D W E B B E R B A R B E R R U T T E RAleš Briscein tenor M O Z A R T V E R D I D V O Ř Á K F A U R É Český L L filharmonický O Y D Wsbormistr Esbor BBriscein BBrno EPetr R Fiala BARBER RUTTER Aleš tenor Český chlapecký obětí sbor Boni Pueri k uctění teroru a násilí Český filharmonický sbor Brno sbormistr Petr Fiala sbormistr Pavel Horák sbormistr Petr Fiala Český chlapeckýmarie sbor Boni Pueri Fajtová soprán Český chlapecký sborpardubice Boni Pueri sbormistr Pavel Horák Komorní filharmonie Aleš Briscein tenor MOZART VERDI DVOŘÁK FAURÉ MOZART VERDI DVOŘÁK FAURÉ sbormistr PavelFeranec Horák Dirigent Peter Český filharmonický sbor Brno Komorní filharmonie Pardubice Mluvené Petr slovofiala Saša Rašilov a Zbigniew Czendlik sbormistr Komorní filharmonie Pardubice Dirigent Peter Feranec Český chlapecký sbor Boni Pueri Dirigent Peter Feranec Mluvené slovo Saša Rašilov akoná Zbigniew Czendlik Projekt se pod záštitou hejtmana Pardubického kraje sbormistr Pavel Horák Saša L L O Y D WMluvené E BRadko B Eslovo RMartínka Rašilov Ba primátorky A R abzbigniew E Rstatutárního Czendlik R U města T T EPardubice R Mgr. Projekt se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje MUDr. Štěpánky Fraňkové. Komorní filharmonie Pardubice Projekt se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka a primátorky statutárního města Pardubice Dirigent Peter Feranec Mgr. Radko Martínka a primátorky statutárního města Pardubice MUDr. Štěpánky Fraňkové. Mluvené slovo Saša Rašilov a Zbigniew Czendlik MUDr. Štěpánky Fraňkové. Pořadatel koncertu: Komorní filharmonie Pardubice Projekt pod záštitou kraje L L O Y D W Ewww.kfpar.cz B B see koná R B A R Bhejtmana E R Pardubického RUTTE R Pořadatel koncertu: filharmonie Pardubicestatutárního města Pardubice Mgr.Komorní Radko Martínka a primátorky Vstupné dobrovolné Vstupné dobrovolné Vstupné dobrovolné Pořadatel koncertu: Komorní filharmonie Pardubice MUDr. Štěpánky Fraňkové. Vstupné dobrovolné Pořadatel koncertu: Komorní filharmonie Pardubice Generální partner KFP Generální partner KFP Hlavní partneři KFP Hlavní partneři KFP Generální partner KFP Partneři KFP Mediální partneři KFP Partneři KFP Hlavní partneři KFP Mediální partneři KFP Partneři KFP Mediální partneři KFP Zahajovací koncerty 43. koncertní sezony Komorní filharmonie Pardubice (koncerty abonentních cyklů A - B - C) Generální partner KFP Hlavní partneři KFP Partneři KFP Mediální partneři KFP Ne ČE Be ku Mari Aleš Ne Česk sborm ČEZ Česk Ben sborm kkomu Ned Dirig Marie ČEZ MluvB Aleš Ben Český Proje Mgr. ksborm uc Český MUD sborm Marie F Vs Aleš Br Komo Český fi Pořad Dirige sbormis www Mluve Český c sbormis Projek Mgr. R Komorn MUDr. Dirigen Mluven Vst Projekt Pořad Mgr. Ra www. 5., 6. a Sukova síň Domu hudby A. Dvořák: Karneval op. 92, N. Paganini: Koncert pro housle a orchestr č. 2 h moll, M. P. Musorgskij: Svítání na řece Moskvě, L. Janá- Vstu ček: Taras Bulba. Ivan Ženatý - housle; dirigent Marko Ivanović. INTRODUKCÆ Beseda abonentů Komorní filharmonie Pardubice s protagonisty koncertu o zajímavostech, nastudování a interpretaci uváděných skladeb se koná ve středu od hodin v Malém sále Domu hudby. Vstup volný. Generální partner KFP Hlavní partneři KFP Partneři KFP MUDr. Š Pořadat Generální partner KFP strana 4 Generální partner KFP Hlavní partneři KFP Hlavní partneři KFP Partneři KFP Partneři KFP

5 Kaleidoskop prázdninových událostí Také letos Pardubáci hojně navštěvovali bezplatné filmové produkce v letním kině v Tyršových sadech. Od příštího roku by se měla projekční plocha přestěhovat do těsné blízkosti parku, k rozestavěné sportovní hale. V pardubické ČEZ Areně se uskutečnil už 22. ročník mezinárodního turnaje v šachu a deskových hrách Czech Open. Turnaje se zúčastnilo na 1200 šachistů, ohromný boom však potvrdil poker. Ten si přijelo zahrát dva a půl tisíce hráčů. Do pardubické Krajské knihovny zavítal americký astronaut Andrew Feustel. Na besedu s dětmi s sebou přinesl i plyšového krtečka, který s ním absolvoval poslední vesmírný let na raketoplánu Endeavour. Na kurtech pod zámkem se počátkem srpna konal již 84. ročník mistrovství ČR starších dorostenců v tenise, Pardubická juniorka. Soutěž zaslouženě vyhrál prostějovský Adam Pavlásek (na snímku), mezi dívkami byla nejlepší Jesika Malečková z ČLTK Praha. Představitelé města přijali na radnici tři mladé basketbalisty, kteří Pardubice úspěšně reprezentovali na Mistrovství Evropy šestnáctiletých. Poděkování a památeční hodinky udělaly mladíkům velkou radost. Více o šampionátu na str. 9. Cyklojízda na podporu dostavby cyklostezky mezi Pardubicemi a Hradcem Králové se uskutečnila 19. srpna. Představitelé obou měst se setkali v půli cesty, ve Vysoké nad Labem, kde stvrdili záměr dokončit cyklotrasu podpisem memoranda. strana 5

6 Restaurátoři opravují mariánské sousoší Odborná firma začala v půlce srpna s opravou soklu, balustrády, podstavců pod sochami, rohových plastik lvů, nárožních volutových podstavců a středových polí s kartušemi na mariánském sousoší morového sloupu na Pernštýnském náměstí. Do konce září odstraní nejzávažnější poškození z těchto částí památky. Práce přijdou na více než korun, celková rekonstrukce, kterou by památka potřebovala, by stála miliony. Ty však město v rozpočtu nemá, proto zvolilo cestu postupných oprav. Ve spodní části morového sloupu se objevují nejzávažnější poškození - trhliny v pískovci, uvolňující se části kamene. To je třeba opravit dřív, než se nám dominanta náměstí začne rozpadat, konstatovala Alena Blažková z pardubického magistrátu, která má městské památky v péči. Opravy se též dočká socha svatého Norberta, kterému se před několika měsíci pokusili neznámí vandalové sebrat berlu. Naštěstí sochu příliš neponičili a berlu neodnesli, dodala Blažková. Barokní, šest metrů vysoký morový sloup, na jehož vrcholku stojí na srpku měsíce socha Panny Marie, byl na Pernštýnském náměstí vztyčen v roce V letech 1773 až 1777 toto dílo neznámého italského umělce výrazně upravil pardubický sochař a řezbář Jakub Teplý. Štíhlý sloup umístil na vyšší podstavec a vytvořil kolem něj balustrádu s osmi sochami světců. K patě sloupu postavil sochy sv. Václava, sv. Ludmily, sv. Norberta a sv. Vojtěcha, na balustrádu pak sochy sv. Ivana, sv. Jana Nepomuckého, sv. Prokopa a sv. Josefa. Rohy balustrády zdobí skulptury ležících lvů s korunkami, boky plastické znaky svatováclavské orlice, dvouhlavé rakouské orlice, českého lva a města Pardubic. Morový (mariánský) sloup byl v posledních desetiletích několikrát opravován, v roce 1994 prošel rozsáhlou rekonstrukcí, poslední velká restaurace památky v roce 2003 přišla na tři čtvrtě milionu korun a z poloviny na ni přispěl stát. red Nebytový prostor v Trnové Úřad Městského obvodu Pardubice VII pronajme nebytový prostor v obecním domě v Trnové, Bohdanečská čp. 32. Jedná se o celý objekt tzv. obecního domu (3 místnosti, chodba, 2x WC) o celkové výměře 90 m 2. Další informace najdete na úřední desce úřadu a na stránkách Prohlídka prostor se uskuteční 14. a od do hodin, příp. po tel. domluvě na tel , pí Gregarová. Své nabídky a vyjádření předávejte do do 14 hodin v zalepené a označené obálce na kancelář úřadu prostřednictvím podatelny ÚMO Pardubice VII, Gen. Svobody 198, Pardubice. strana 6 Město letos investuje do svých škol 100 milionů Pardubice vynaložily během prázdnin na údržbu a nutné opravy svých škol a školek přes sedm milionů korun. Za celý rok 2011 investuje město do školských zařízení z rozpočtu zhruba 100 milionů. Vedle dokončení zateplení dvou základních škol je letos finančně nejnáročnější akcí rekonstrukce mateřské školy v Teplého ulici související s potřebným zvyšováním kapacity mateřských škol. Největší letošní investiční akcí je zateplení objektů ZŠ Staňkova (43 milionů) a Npor. Eliáše (47 milionů), které začalo v loňském roce, konstatoval vedoucí oddělení investic magistrátu Jan Chvojka. Od roku 2008 zateplily Pardubice za podpory státu osm základních a 12 mateřských škol nákladem téměř 350 milionů korun. Již zkušenosti první zimy ukázaly, že zateplené objekty šetří v porovnání s minulými roky 35 až 50 procent tepelné energie. Pro letošní rok město, které je zřizovatelem 17 základních a 31 mateřských škol, dotace na snížení energetické náročnosti školních zařízení nezískalo. Má však připraveny audity tepelných ztrát i projekty na zateplení několika škol tak, aby mohlo o dotace opět usilovat. Letos navíc investuje do pořízení dokumentace pro další čtyři objekty asi korun. Během letošního léta řemeslníci kromě malování nejčastěji měnili podlahy, opravovali kanalizaci, výtahy a další technické zařízení budov a podobně. Tyto relativně malé akce přijdou město celkem na více než 3,5 milionu korun. Rekonstrukcí za 17 milionů korun prochází MŠ v Teplého ulici. V Pardubicích se díky ní zvýší kapacita předškolních zařízení o 75 nových míst. Příjemné překvapení čekalo na žáky základní školy ve Staňkově ulici, kteří po prázdninách našli u školy nové multifunkční hřiště vybudované za téměř pět milionů korun. Začala deratizace kanalizace red Pravidelnou ofenzivu proti potkanům a dalším hlodavcům zahájí začátkem září pracovníci odborné firmy. Do konce října položí jedovaté návnady do celé kanalizační sítě a na některá veřejná prostranství ve městě. Začíná tím každoroční boj města proti potkanům a krysám. Pardubice se proti přemnožení hlodavců chrání průběžně. Neexistuje jednotná metodika, jak proti nim bojovat. Některá města dělají celoplošnou deratizaci jednou za čas, většinou v době, kdy se již potkani přemnožili. My jsme zvolili způsob, kde celoplošnou deratizaci střídá pokládání návnady do ohnisek s větším výskytem hlodavců, řekl vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Miroslav Míča. Celoplošnou deratizací prošlo město vloni, letos je na řadě deratizace dílčí. Začne 5. září a potrvá do října. Během ní pracovníci deratizační firmy kladou nástrahy a sledují, jak jsou nástrahy hlodavci odebírány. Získávají tak přehled o četnosti populace potkanů i o potřebě položení dalších nástrah. Úkolem odborné firmy je také odklizení uhynulých hlodavců. Návnady budou položeny do kanalizační sítě, případně děr vyhrabaných hlodavci v jejich okolí. Budou umístěny také v lokalitách, kde byl pozorován zvýšený výskyt těchto zvířat, řekl Roman Slach z odboru životního prostředí. Potkani žijí v lidských sídlech, v kanálech, sklepích, v okolí kontejnerů na odpadky - všude tam, kde najdou dostatek potravy. V budovách osidlují každou vhodnou škvíru, šplhají i po poměrně hladkých svislých stěnách, jsou schopni se prokousat skrz beton nebo slabší druhy pletiva a kabelů. Jsou přenašečem nebezpečných infekčních chorob jako je vzteklina, tularemie a podobně. Jediná samice může odchovat i 60 mláďat ročně. red

7 Město potřebuje 200 milionů na výměnu pouličních lamp Pardubice v současné době osvětluje na 11 tisíc pouličních lamp umístěných na více než 9700 stožárech. Téměř třetina stožárů (2800) byla instalována před rokem 1981 a je tedy za hranicí životnosti. Služby města Pardubice chtějí staré stožáry vyměnit během příštích deseti let, kdy ovšem doslouží dalších asi 1100 stožárů. Na obnovu veřejného osvětlení bude třeba vynaložit více než 200 milionů korun. Od září loňského roku do letošního dubna jsme provedli detailní kontrolu všech stožárů postavených před třiceti a více lety. Zjistili jsme, že 363 stožárů je v kritickém stavu. Téměř 300 z nich do konce června naši pracovníci vyměnili nebo je zkrácením zabezpečili a prodloužili tak dobu jejich životnosti. Nové stožáry veřejného osvětlení i kabelové rozvody stavíme v takové kvalitě, aby se jejich životnost prodloužila minimálně o čtvrtinu, řekla ředitelka Služeb města Pardubice Lea Tomková. Předpokládaná životnost sloupů veřejného osvětlení je zhruba 30 let. V Pardubicích však dodnes slouží i stožáry čtyřicetileté. V loňském roce se ve městě kvůli korozi zřítilo 10 sloupů veřejného osvětlení. Po detailní kontrole všech starých sloupů, kterou SmP následně provedly, vyměnily další korozí nejvíce zasažené stožáry. Za optimální v současné situaci ředitelka služeb považuje postupnou výměnu všech starých sloupů, které v horizontu deseti let překročí hranici předpokládané životnosti. Rada města proto uložila, na základě aktualizovaného plánu obnovy souboru veřejného osvětlení, ekonomickému odboru zařadit do rozpočtu na příští rok 50 milionů korun na službu svícení. Více než 21 milionů korun z této částky však odčerpá roční provoz a běžná údržba veřejného osvětlení ve městě. Desítky milionů korun na obnovu veřejného osvětlení by se měly v rozpočtu města objevovat i v následujících devíti letech. Konečné rozhodnutí o rozdělení městských peněz udělají zastupitelé. Moderované diskuze v němčině red Jazykové centrum Univerzity Pardubice nabízí zájemcům z řad široké veřejnosti v prostorách moderních jazykových multimediálních učeben nový a účastníkům zdarma dostupný cyklus Moderovaných diskuzích v NJ, podpořený MŠMT ve strategických osách celoživotního vzdělávání a trvale udržitelného rozvoje a vzdělanosti. Obsahem jednotlivých 90 minutových seminářů, které se konají od 27. října 2011 do května 2012 pravidelně každý druhý týden v měsíci, jsou společenskovědní témata týkající se aktuálních jevů současnosti a nadregionálních kultur. Moderované diskuze probíhají v německém jazyce, přičemž minimální vstupní jazyková znalost účastníků začíná na nižší úrovni - A2 dle Společného evropského referenčního rámce. Absolventi dvousemestrálního cyklu německojazyčných společenskovědních dialogů získají certifikát o absolvování. Účastníci mají nyní ojedinělou možnost využít tuto bezplatnou vzdělávací službu pro veřejnost a rozšířit své jazykové i sociokulturní kompetence. Termíny v akademickém roce 2011/2012: , , , 1.12., Více informací poskytnou Sylvie Zyková, a Šárka Zikešová, Hromosvod na Zelené bráně měl derniéru Starý hromosvod na Zelené bráně měl derniéru, jak se patří. V polovině července totiž do pardubické dominanty udeřil blesk. Dosluhující bleskosvod sice odvedl svou práci, přesto elektrický výboj poškodil elektrické vedení. Hned druhý den technici zapojili hromosvod nový, který má bránu před podobnými nehodami ochránit. Podle odborníků nešlo o hlavní výboj. Přesto blesk poškodil hlavní jistič a pojistky na světelném vedení. Ale měli jsme štěstí, že nezapálil třeba dřevěné krovy brány, řekla Alena Blažková, technička pardubického magistrátu. Náhradu škody způsobenou bouří bude město uplatňovat u pojišťovny. Událost potvrdila, že na výměnu hromosvodu byl skutečně nejvyšší čas. Přišla město asi na korun, blesk by však mohl na památkově chráněném objektu a přilehlém historickém centru způsobit škody mnohonásobně vyšší. Na výměnu bleskosvodu měli montéři dva týdny. Vše nakonec zvládli během pěti dnů. Souběžně tu pracovali tři party. Jedna prováděla výkopy pro zemnící zařízení, druhá pracovala z plošiny a třetí šla shora na lanech. Šlo nám o čas, bylo třeba využít příznivého počasí, popsal průběh prací Miroslav Pulicar, majitel firmy, která montáž nového hromosvodu prováděla. Nové zařízení se čtyřmi svody do země je podle něj lépe uzemněné než to předchozí a také svod je rovnoměrnější, než byl doposud. red Sjezd protektorátních školáků v Pardubicích Přípravný výbor bývalých spolužáků a spolužákyň, kteří navštěvovali pardubické obecné či měšťanské školy v letech , svolává sjezd protektorátních školáků Pardubicka. Sjezd se uskuteční ve čtvrtek 3. listopadu 2011 od 14 hodin v novém salónku Pardubického pivovaru na Palackého třídě. Výbor nemá k dispozici aktuální adresář žijících spolužáků, proto předává informaci o sjezdu také prostřednictvím tisku. Současně žádá všechny členy, aby o sjezdu informovali všechny bývalé spolužáky, se kterými jsou v kontaktu. Na sjezdu bychom rádi představili naše plány zejména v osvětové činnosti. Proto doufáme, že se sejdeme v co největším počtu. Vždyť mladší generace na útrapy způsobené německou okupací pomalu zapomínají a letecké nálety v Pardubicích a další válečné hrůzy je přece třeba stále připomínat! Jiří Filípek, pořadatel setkání strana 7

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA KVĚTEN 2008 Českobratrská ulice byla předána řidičům Po téměř dvou letech byly ukončeny práce na rekonstrukci jedné z nejrušnějších dopravních tepen v centru Ostravy ulici Českobratrské.

Více

Ochrana proti vodě přibývá po metrech

Ochrana proti vodě přibývá po metrech Další dvě čísla Velkomeziříčska, č. 17 a č. 18, budou výjimečně vycházet ve čtvrtek 2. 5. a 9. 5. z důvodu státních svátků, které připadají na středy 1. a 8. května (Svátek práce a Den vítězství). Trhy

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

6/2012. Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví. Darujte krev. Prázdniny budou atraktivní

6/2012. Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví. Darujte krev. Prázdniny budou atraktivní Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví 6/2012 Prázdniny budou atraktivní 4 Darujte krev 6 Okénko z útulku 8 staré fotky Vážení přátelé starých fotek,

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu ZÁŘÍ 2008 Z obsahu vybíráme: Obžinky Letos Vás zveme na Obžinky netradičně již v páteční podvečer. Návštěvu lidového jarmarku zpestří koncert Big Bandu Chrudim,

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2009 cena: 9 Kč Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí více str. 9 MC KOBLÍŽEK Rodičovské ladění, projekt podpořený EU více str. 18 Na novoborském Pivobraní

Více

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti Tisíc motorkářů v Kadani...... na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí. PODČÁRNÍK Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv,

Více

Vybíráme z obsahu. Cena města... 2 Cyklobus... 5 Výzkum mumií... 7 Sportovní pozvánka cyklistika... 12 Bramborák... vkladný list

Vybíráme z obsahu. Cena města... 2 Cyklobus... 5 Výzkum mumií... 7 Sportovní pozvánka cyklistika... 12 Bramborák... vkladný list Č E R V E N E C 2 0 0 9 č í s l o 7 V I I. r o č n í k Město musí díky dopadům finanční krize upravit rozpočet na rok 2009 Dopady hospodářské krize se promítají i do rozpočtu měst a obcí. Jednou z nejvýznamnějších

Více

Duhový dům nabízí služby hendikepovaným

Duhový dům nabízí služby hendikepovaným Uvnitř listu 3 Do práce na kole 5 Nová Karolina se zaplňuje 5 Od 1. 5. výluka trolejbusů 6 Kriminalita se mírně snižuje 7 Granty z rozpočtu rozděleny 9 Učitelé převzali ceny 11 Tři Thálie pro NDM 16 Sportovci

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006 ROČNÍK I., SRPEN 2006, 6 400 VÝTISKŮ, ZDARMA 8/2006 Téma měsíce: Otvíráme náruč turistům strana 1 a 2 Listárna strana 4 Prohlášení k medializaci Technických služeb strana 6 Program Kulturního domu na září

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

7/2013. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer. Ve Zlíně se sešla špička kolové.

7/2013. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer. Ve Zlíně se sešla špička kolové. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer 7/2013 Kam k vodě 4 Ve Zlíně se sešla špička kolové 14 Tip: Masters of Rock 19 staré fotky Vážení čtenáři, tentokrát

Více

Hřiště u základních škol využití pro veřejnost. str. 4 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 28. KVĚTNA 2007 ČÍSLO 10

Hřiště u základních škol využití pro veřejnost. str. 4 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 28. KVĚTNA 2007 ČÍSLO 10 Program Olympiády dětí a mládeže str. 3 Hřiště u základních škol využití pro veřejnost Městská policie Blansko slaví 15 let str. 4 str. 8 Cestovní doklady si můžete také vyřídit v rozšíře- ných úředních

Více

Příští ročník Smetanovy Litomyšle bude opět jubilejní

Příští ročník Smetanovy Litomyšle bude opět jubilejní Zpravodaj Města Litomyšle 8 6. srpna 2008 Ročník XVIII. Příští ročník Smetanovy Litomyšle bude opět jubilejní V sobotu 5. července skončil jubilejní padesátý ročník mezinárodního operního festivalu Smetanova

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2008 Ročník XVIII. Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy Největší dramaturgickou novinkou v pořadí

Více

Městská památková rezervace brownfields bez budoucnosti?

Městská památková rezervace brownfields bez budoucnosti? 13. ROČNÍK Květen 2015 číslo 5 MĚSÍČNÍK MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Městská památková rezervace brownfields bez budoucnosti? Náměty a připomínky k novému regulačnímu plánu městské památkové rezervace (MPR),

Více

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 ZÁŘÍ 2010 Od jeskyně k modernímu městu Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 FOTO: I. KYNCL, MUZEUM HL. M. PRAHY Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení

Více

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX Milevský zpravodaj ZDARMA Ročník: XIX 11. 1. listopadu 2011 Den Sociálních služeb Města Milevska v Domě kultury v Milevsku Ve středu 12. října 2011 se v Domě kultury v Milevsku uskutečnil Den Sociálních

Více

Vysokomýtský zpravodaj

Vysokomýtský zpravodaj Vysokomýtský zpravodaj duben 2011 od 8.30 do 16.00 na nám stí P emysla Otakara II. stromy žijí dál d evosochání z kmen lip pokácených v Litomyšlské ulici stavby z vrbového proutí separace a recyklace odpad

Více

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 16.11.2009 č.19 Město Žamberk ve spolupráci s Městským kulturním podnikem Fidiko, OU a PrŠ Tyršova Žamberk, Dámským klubem RosaLie Žamberk a Občanským sdružením CEMA Žamberk

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více