zpravodaj Radniční města Pardubic září 2011 číslo 9

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj Radniční města Pardubic září 2011 číslo 9"

Transkript

1 září 2011 číslo 9 zpravodaj Radniční města Pardubic 2 O čem se mluví... o provozu na letišti 3 Radnice už nepřebírá poštu pro své podnájemníky 4 Requiem nejen americké 9 V září patří Pardubice cyklistům 9 Ozvěny basketbalového šampionátu 10 Dny evropského dědictví 15 Nábory dětí ve školním roce 2011/ Křížovka o ceny Vydává Statutární město Pardubice spolu s Deníkem východní Čechy

2 O čem se mluví o provozu na pardubickém letišti s primátorkou Štěpánkou Fraňkovou Na pardubickém vojenském letišti nalezly už druhé léto v řadě azyl letadla z Čáslavi, od srpna v okolí města cvičí vrtulníky s americkými a afgánskými piloty, k tomu probíhá na letišti běžný provoz. A hluk způsobovaný letadly a vrtulníky je trnem v oku lidem, kteří žijí v blízkosti letiště. Může jim radnice nějak pomoci a změní se situace v nejbližší době k lepšímu? Lidé, kterým vadí hluk z letiště, mnohdy říkají, že radnice jejich problém neřeší a nesnaží se jim pomoci. Má ale vedení města vůbec možnost ovlivnit provoz vojenského letiště? Nejpoužívanější trasy letadel po vzletu a při přistávání, letiště Pardubice. V první řadě bych chtěla říci, že nám lidé žijící v okolí letiště rozhodně nejsou lhostejní a vedení města hledá cesty, jak jim pomoci. V tomto případě je tu však celá řada ale. Vojenské letiště je záležitostí armády a ministerstva obrany, takže město nemůže nijak přímo omezovat jeho provoz. Pokud letiště dodržuje stanovené hlukové normy a platné právní předpisy, což podle dostupných informací činí, nemá město prostředky, kterými by mohlo chod letiště ovlivňovat. Je také důležité si uvědomit, že jen díky vstřícnosti vojenského letiště, jeho prostorám a technice, máme v Pardubicích mezinárodní civilní letiště. Pokud bychom tedy vstoupili do nějaké otevřené války s vojáky, mohlo by se stát, že tato spolupráce skončí, civilní letiště mít nebudeme a vojenská letadla budou v okolí města létat třeba ještě intenzivněji. Říkáte, že provoz vojenského letiště by mohl být ještě intenzivnější. Dá se tedy říci, že armáda vychází městu v tomto směru vstříc a letové kapacity plně nevyužívá? Ano, vztahy mezi armádou a městem jsou skutečně na velmi dobré úrovni. Jak už jsem říkala, vojáci by se na letišti mohli řídit pouze platnou legislativou a s radnicí by nemuseli vůbec komunikovat. Proto jsem velmi ráda, že nás vojenské letiště vnímá jako partnera, informuje nás o připravovaných akcích a snaží se přizpůsobit našim požadavkům na co nejmenší obtěžování obyvatel města. Můžete uvést nějaké příklady? Jde například o omezování letových hodin především na všední dny a dopolední a odpolední hodiny. V souvislosti se současnou přítomností čáslavských letadel se pak velitelé obou základen dohodli na celkovém omezení letů. Není to tedy tak, že by byl momentální provoz letiště dvojnásobný. Stejně tak byl běžný výcvik pilotů přizpůsoben kurzu, který v Pardubicích v tuto chvíli absolvují zahraniční piloti. Teď jste nakousla jeden z hlavních problémů. Řada lidí je smířená s běžným provozem letiště, ale vadí jim cizí letadla a cizí piloti. Změní se v tomto směru něco? Čáslavská letadla odletí z Pardubic do konce září a ve stejném čase by měl skončit i kurz pro zahraniční piloty. Že se tu už nikdy neobjeví letadla z jiných základen, to bohužel slíbit nemůžu. Pardubické vojenské letiště má totiž statut záchytného letiště a v případě potřeby přijímá letadla ze všech ostatních vojenských letišť v republice. Gripeny z Čáslavi mohou navíc najít azyl právě jen v Pardubicích, protože pouze zde jsou k dispozici dostatečně zabezpečené prostory. Dobrou zprávou by mělo být, že na příští rok není zatím žádná výluka na čáslavském letišti plánována. A máte ještě nějaké dobré zprávy pro Pardubáky žijící v okolí letiště? Nevím, jestli dobré, ale mám pro ně zprávy. A to vidím jako pozitivum. Pokud budou občané informováni o dění na letišti, nebudou v mnoha případech nepříjemně překvapeni a budou si moci naplánovat svůj pobyt ve městě. Proto jsme v rámci městských webových stránek zřídili portál věnovaný speciálně vojenskému letišti, na kterém budou ve spolupráci s letištní správou zveřejňovány informace o motorových zkouškách, plánovaných letech, měření hluku nebo letových trasách letadel a vrtulníků. To by mělo také do budoucna zabránit tomu, že si někdo v daném území koupí nebo postaví dům a pak si začne hlasitě stěžovat na hluk. Vojenské letiště je v Pardubicích historickým faktem, který nezbývá než respektovat. Radnice se bude nicméně i nadále snažit o nastavení oboustranně přijatelných podmínek soužití. red Radniční zpravodaj vychází 11x ročně, vydává Statutární město Pardubice se sídlem úřadu Magistrát města, Pernštýnské nám. 1, Pardubice, IČO , a VLTAVA-LABE-PRESS, a. s., divize VÝCHOD, o. z., Kladská 17, Hradec Králové, IČO Evidenční číslo MK ČR E Redakce: Alexandra Tušlová, Nataša Hradní, Ondřej Tušl. Fotografie: Pavel Sýkora. Adresa redakce: Radniční zpravodaj, Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice. Internet: Elektronická adresa: V Pardubicích 29. srpna Výtisk doručila Česká pošta. Redakce si vyhrazuje právo redigovat jednotlivé příspěvky, resp. vybírat z obdržených materiálů. Otiskovány nebudou anonymní příspěvky, ani texty obsahující urážlivé, vulgární, rasistické nebo jinak hanlivé výrazy. Uzávěrka RZ 10/2011: 22. září strana 2

3 Radnice už nepřebírá poštu pro své podnájemníky Pardubický magistrát od srpna skončil s přebíráním pošty pro lidi, kteří mají trvalé bydliště na adrese Pernštýnské náměstí 1. Tato služba představovala pro magistrát velkou administrativní zátěž a nebyla téměř využívána. Adresáty bylo vyzvednuto pouhých 10 procent zásilek. Většina měst v České republice skončila s takovýmto přebíráním pošty už v roce 2009, kdy vstoupila v platnost novela zákona o evidenci obyvatel. Pardubice chtěly vyjít lidem s trvalým bydlištěm na radnici vstříc a tuto službu dva roky poskytovaly. Za tuto dobu bylo přijato více než zásilek a ještě dvakrát větší počet výzev s nimi souvisejících. Vyzvednuta však byla jen necelá desetina z nich. Pro magistrát to naproti tomu byla stále větší zátěž. Nevyzvednuté zásilky a výzvy představují v praxi půl tuny papíru, který musí být někde uskladněn. Každou zásilku je navíc třeba zařadit do pořadačů a po skončení úložní doby zaarchivovat. Pracovnice podatelny tak byly této administrativě nuceny věnovat množství času naprosto neúměrné konečnému výsledku, uvedl tajemník magistrátu Michal Zitko jeden z důvodů, pro které bylo přebírání pošty ukončeno. Na radniční adrese trvalého bydliště jsou evidováni občané, kteří ve správním řízení přijdou o svoji dosavadní adresu trvalého pobytu. Jedná se o bezdomovce, ale například i o lidi, kteří se na své původní adrese nezdržují a o trvalé bydliště přišli na popud majitelů nemovitostí. Avšak většina z těchto lidí o přebírání pošty nestojí. Ten zlomek z nich, který chce svoji poštu dostávat i nadále, má možnost nahlásit na oddělení evidence obyvatel magistrátu doručovací adresu. Ta bude zanesena do informačního systému evidence obyvatel, a tak se o ní dozví všechny orgány veřejné správy. Bez ohledu na trvalé bydliště pak budou zásilky od těchto orgánů doručovány na aktuální doručovací adresu. Nové opatření se nevztahuje na výzvy k přebírání zásilek od správních orgánů či soudů. Ty je možné na radnici i nadále zanechávat, čímž je zajištěna možnost uplatnění tzv. fikce doručení. Pokud tedy není zásilka dotyčným adresátem do 10 dnů od uložení výzvy na radnici vyzvednuta, pokládá se dle práva za doručenou. red Do Polabin opět přes lávku pro pěší Na likvidaci autovraku nyní můžete vydělat Lávka pro pěší a cyklisty, která je součástí mostu kpt. Bartoše, prošla v minulých týdnech rozsáhlou opravou. Služby města Pardubic do ní investovaly více než 1,6 milionu korun. V nosné konstrukci byly vyřezány poškozené části a nahrazeny novými, ocelová konstrukce, stejně jako zábradlí, dostala nový nátěr, stará betonová mostovka byla odstraněna a nahrazena novým povrchem a instalováno bylo také nové dopravní značení, popsala rozsah prací mluvčí SmP Světlana Pozníková. Lávka byla v havarijním stavu, a proto byla její oprava neodkladná. Uzavírka trvala zhruba měsíc a SmP pro ni využily období letních prázdnin. Cyklisté po dobu oprav přejížděli přes most kpt. Bartoše, jindy vyhrazený motorovým vozidlům. Pěší, pro něž byl most přes Labe kvůli bezpečnosti uzavřen, se mohli v obou směrech bezplatně nechat převézt autobusy nebo trolejbusy městské hromadné dopravy. red Města a obce jsou dnes plné automobilů nejrůznějších značek, technické kvality a s tím souvisejícího stáří. Pardubičtí majitelé autovraků nyní mohou na jejich likvidaci i vydělat. Služby města Pardubic a.s. přišly s časově omezenou nabídkou ekologické likvidace starého automobilu. Majiteli, který přiveze k likvidaci kompletní vozidlo, vyplatí 600 korun. V případě, že tuto možnost majitel nemá, odveze firma nepojízdné vozidlo na sběrné místo v areálu společnosti zdarma. Z každého nového naleštěného auta se jednoho dne stane nevzhledná a technicky nezpůsobilá hromada plechu a plastů, hrozící vytékáním olejů a dalších chemikálií, které ničí půdu a prosakují do spodních vod. Podle expertů se v současné době na území naší republiky nachází přibližně 300 tisíc autovraků. Přáním nás všech je, aby poslední cesta vysloužilého auta vedla co nejrychleji na příslušné vrakoviště a nestala se ostudou našich měst a obcí. Autovrak nejenže ničí životní prostředí, ale často blokuje parkovací místa, kterých je stále nedostatek. Navíc jeho majitel dále platí povinné ručení přesto, že s autem za dlouhou dobu neujel ani kilometr. Vrak se také velmi často stává předmětem zájmu zlodějů, kteří z něj odcizí, co mohou. Tomu všemu může majitel vysloužilého nebo nabouraného vozidla zabránit tím, že ho dle současného znění 16 zákona číslo 185/2001 Sb. o odpadech nechá ekologicky zlikvidovat. Ekologickou likvidací se rozumí úkon, při němž je vozidlo, které již dosloužilo, zpracováno tak, aby nevytvářelo zátěž pro životní prostředí, a kdy se velká část vraků využije k recyklaci, ať se jedná o katalyzátory, baterie, barevné kovy, sklo a další. K ekologické likvidaci je povinen osobně odevzdat vozidlo jeho poslední vlastník zapsaný v registru vozidel, a to na svoje vlastní náklady. Sběr autovraků může ze zákona provádět pouze oprávněná osoba, kterou je od roku 2007 také akciová společnost Služby města Pardubic. Autovraky odebírá v sídle společnosti (Hůrka 1803). Majitel při odevzdání vozidla odmontuje registrační značky a předloží potřebné doklady (velký a malý technický průkaz, občanský průkaz). V případě, že předávající osoba není majitelem vozidla, předloží plnou moc. U firemního vozidla předloží předávající také kopii výpisu z obchodního rejstříku. S potvrzením o převzetí autovraku, které na místě obdrží, pak může žádat na magistrátu města, odboru dopravy, o vyřazení z registrace vozidel. Vozidlo je nutno předávat kompletní včetně všech zásadních částí jako je motor a karoserie. Více na nebo na telefonu red strana 3

4 Radniční zpravodaj města Pardubic 2011/9 Requiem nejen americké Deset let uplynulo od tragédie, jež potkala Spojené státy americké. Tehdy se tvrdilo, že tato událost změní celý svět a otevře zcela novou etapu historie naší planety. Mnohý považoval toto tvrzení za nadsázku. Další měsíce a roky potvrdily, že ona prognóza byla na místě! Násilí a tragédie z něho vzešlé jsou průvodci našich dnů. Už dávno neplatí, že u nás se nic podobného nemůže stát. Každodenní události, ať epizodní, či ty, jež otřesou celým světem, začínají být součástí života každého z nás. Zanechávají za sebou tisíce nevinných obětí, které - podobně jako my - ani ve snu netušily, co je čeká. Všechny si zaslouží uctění své památky. Newyorská tragédie před deseti lety byla nejen hrůzným faktem, ale stala se mementem pro příští léta! Název našeho koncertu Americké requiem je tedy symbolický - chce uctít památku všech obětí násilí - tedy nejen v USA, ale také ve Španělsku, v Rusku, v Anglii, v asijských zemích, v Norsku po celém světě! I slovo requiem je symbolické. V programu sice vybrané části nejslavnějších hudeb určených pro smuteční mši sledují do určité míry pořadí jejich původních částí. Avšak toto hledisko není zásadní. Nádherná, místy strhující díla Verdiho, Mozarta, Barbera, Ruttera, Dvořáka, Lloyda Webbera a Faurého - tedy tvůrců z dávné minulosti i současnosti - mají nejen připomínat obrazy současného světa a probouzet pietu k obětem násilí, ale zároveň vést každého z nás k zamyšlení a meditacím. Svým původem zdánlivě různorodé texty, jež hudbu navzájem propojují, chtějí evokovat poznání, že svět je ve svém pohledu na život naprosto jednotný a důvody ke krutosti a násilí by vlastně neměl mít. Přesto pocit nebezpečí a zmaru je zde a záleží na lidstvu, jak je mu schopno čelit. Tento zvláštní koncert chce být i varováním Koncert se koná v neděli 11. září v 18 hodin v pardubické ČEZ Areně a je přístupný široké veřejnosti. Každý má možnost slyšet slavná díla a nádherné texty v podání špičkových umělců bez zakoupení vstupenky. Koncert, který pořádá Komorní filharmonie Pardubice, je benefiční výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje na pořízení záchranářského vybavení. Pardubičtí filharmonikové pozvali ke spoluúčinkování přední české umělce - pěvce Marii Fajtovou a Aleše Brisceina, herce Sašu Rašilova, kněze Zbigniewa Czendlika, Český filharmonický sbor Brno a Český chlapecký sbor Boni Pueri. Taktovky se ujme znamenitý slovenský dirigent Peter Feranec, host významných světových koncertních i operních pódií. Projekt se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka a primátorky Statutárního města Pardubice Bohuslav Vítek, dramaturg KFP MUDr. Štěpánky Fraňkové. Více na Neděle 11. září 2011 v 18 hodin Neděle v 18 hodin ČEZzáří Aréna Pardubice Neděle 11.koncert září 2011 v 18 hodin Aréna Pardubice Benefiční M O Z A R T V E R D I D V O Ř Á K F A U R É L L O Y D W E B B E R B A R B E R R U T T E ČEZ R Aréna Pardubice BenefičníČEZ MOZART VERDI DVOŘÁK FAURÉ LLOYD WEBBER BARBER RUTTER k koncert uctění obětí teroru a násilí Benefiční koncert MOZART VERDI DVOŘÁK FAURÉ LLOYD WEBBER BARBER RUTTER 11. září 2011 v 18 hodin k uctěníneděle obětí teroru a násilí Marie Fajtová soprán k uctění obětí teroru a násilí Aleš Briscein tenor ČEZ Aréna Pardubice Marie Fajtová soprán Český filharmonický sbor Brno Marie Fajtová soprán Benefiční koncert M O Z A R T V E R D I D V O Ř Á K F A U R É L L O Y D W E B B E R B A R B E R R U T T E RAleš Briscein tenor M O Z A R T V E R D I D V O Ř Á K F A U R É Český L L filharmonický O Y D Wsbormistr Esbor BBriscein BBrno EPetr R Fiala BARBER RUTTER Aleš tenor Český chlapecký obětí sbor Boni Pueri k uctění teroru a násilí Český filharmonický sbor Brno sbormistr Petr Fiala sbormistr Pavel Horák sbormistr Petr Fiala Český chlapeckýmarie sbor Boni Pueri Fajtová soprán Český chlapecký sborpardubice Boni Pueri sbormistr Pavel Horák Komorní filharmonie Aleš Briscein tenor MOZART VERDI DVOŘÁK FAURÉ MOZART VERDI DVOŘÁK FAURÉ sbormistr PavelFeranec Horák Dirigent Peter Český filharmonický sbor Brno Komorní filharmonie Pardubice Mluvené Petr slovofiala Saša Rašilov a Zbigniew Czendlik sbormistr Komorní filharmonie Pardubice Dirigent Peter Feranec Český chlapecký sbor Boni Pueri Dirigent Peter Feranec Mluvené slovo Saša Rašilov akoná Zbigniew Czendlik Projekt se pod záštitou hejtmana Pardubického kraje sbormistr Pavel Horák Saša L L O Y D WMluvené E BRadko B Eslovo RMartínka Rašilov Ba primátorky A R abzbigniew E Rstatutárního Czendlik R U města T T EPardubice R Mgr. Projekt se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje MUDr. Štěpánky Fraňkové. Komorní filharmonie Pardubice Projekt se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka a primátorky statutárního města Pardubice Dirigent Peter Feranec Mgr. Radko Martínka a primátorky statutárního města Pardubice MUDr. Štěpánky Fraňkové. Mluvené slovo Saša Rašilov a Zbigniew Czendlik MUDr. Štěpánky Fraňkové. Pořadatel koncertu: Komorní filharmonie Pardubice Projekt pod záštitou kraje L L O Y D W Ewww.kfpar.cz B B see koná R B A R Bhejtmana E R Pardubického RUTTE R Pořadatel koncertu: filharmonie Pardubicestatutárního města Pardubice Mgr.Komorní Radko Martínka a primátorky Vstupné dobrovolné Vstupné dobrovolné Vstupné dobrovolné Pořadatel koncertu: Komorní filharmonie Pardubice MUDr. Štěpánky Fraňkové. Vstupné dobrovolné Pořadatel koncertu: Komorní filharmonie Pardubice Generální partner KFP Generální partner KFP Hlavní partneři KFP Hlavní partneři KFP Generální partner KFP Partneři KFP Mediální partneři KFP Partneři KFP Hlavní partneři KFP Mediální partneři KFP Partneři KFP Mediální partneři KFP Zahajovací koncerty 43. koncertní sezony Komorní filharmonie Pardubice (koncerty abonentních cyklů A - B - C) Generální partner KFP Hlavní partneři KFP Partneři KFP Mediální partneři KFP Ne ČE Be ku Mari Aleš Ne Česk sborm ČEZ Česk Ben sborm kkomu Ned Dirig Marie ČEZ MluvB Aleš Ben Český Proje Mgr. ksborm uc Český MUD sborm Marie F Vs Aleš Br Komo Český fi Pořad Dirige sbormis www Mluve Český c sbormis Projek Mgr. R Komorn MUDr. Dirigen Mluven Vst Projekt Pořad Mgr. Ra www. 5., 6. a Sukova síň Domu hudby A. Dvořák: Karneval op. 92, N. Paganini: Koncert pro housle a orchestr č. 2 h moll, M. P. Musorgskij: Svítání na řece Moskvě, L. Janá- Vstu ček: Taras Bulba. Ivan Ženatý - housle; dirigent Marko Ivanović. INTRODUKCÆ Beseda abonentů Komorní filharmonie Pardubice s protagonisty koncertu o zajímavostech, nastudování a interpretaci uváděných skladeb se koná ve středu od hodin v Malém sále Domu hudby. Vstup volný. Generální partner KFP Hlavní partneři KFP Partneři KFP MUDr. Š Pořadat Generální partner KFP strana 4 Generální partner KFP Hlavní partneři KFP Hlavní partneři KFP Partneři KFP Partneři KFP

5 Kaleidoskop prázdninových událostí Také letos Pardubáci hojně navštěvovali bezplatné filmové produkce v letním kině v Tyršových sadech. Od příštího roku by se měla projekční plocha přestěhovat do těsné blízkosti parku, k rozestavěné sportovní hale. V pardubické ČEZ Areně se uskutečnil už 22. ročník mezinárodního turnaje v šachu a deskových hrách Czech Open. Turnaje se zúčastnilo na 1200 šachistů, ohromný boom však potvrdil poker. Ten si přijelo zahrát dva a půl tisíce hráčů. Do pardubické Krajské knihovny zavítal americký astronaut Andrew Feustel. Na besedu s dětmi s sebou přinesl i plyšového krtečka, který s ním absolvoval poslední vesmírný let na raketoplánu Endeavour. Na kurtech pod zámkem se počátkem srpna konal již 84. ročník mistrovství ČR starších dorostenců v tenise, Pardubická juniorka. Soutěž zaslouženě vyhrál prostějovský Adam Pavlásek (na snímku), mezi dívkami byla nejlepší Jesika Malečková z ČLTK Praha. Představitelé města přijali na radnici tři mladé basketbalisty, kteří Pardubice úspěšně reprezentovali na Mistrovství Evropy šestnáctiletých. Poděkování a památeční hodinky udělaly mladíkům velkou radost. Více o šampionátu na str. 9. Cyklojízda na podporu dostavby cyklostezky mezi Pardubicemi a Hradcem Králové se uskutečnila 19. srpna. Představitelé obou měst se setkali v půli cesty, ve Vysoké nad Labem, kde stvrdili záměr dokončit cyklotrasu podpisem memoranda. strana 5

6 Restaurátoři opravují mariánské sousoší Odborná firma začala v půlce srpna s opravou soklu, balustrády, podstavců pod sochami, rohových plastik lvů, nárožních volutových podstavců a středových polí s kartušemi na mariánském sousoší morového sloupu na Pernštýnském náměstí. Do konce září odstraní nejzávažnější poškození z těchto částí památky. Práce přijdou na více než korun, celková rekonstrukce, kterou by památka potřebovala, by stála miliony. Ty však město v rozpočtu nemá, proto zvolilo cestu postupných oprav. Ve spodní části morového sloupu se objevují nejzávažnější poškození - trhliny v pískovci, uvolňující se části kamene. To je třeba opravit dřív, než se nám dominanta náměstí začne rozpadat, konstatovala Alena Blažková z pardubického magistrátu, která má městské památky v péči. Opravy se též dočká socha svatého Norberta, kterému se před několika měsíci pokusili neznámí vandalové sebrat berlu. Naštěstí sochu příliš neponičili a berlu neodnesli, dodala Blažková. Barokní, šest metrů vysoký morový sloup, na jehož vrcholku stojí na srpku měsíce socha Panny Marie, byl na Pernštýnském náměstí vztyčen v roce V letech 1773 až 1777 toto dílo neznámého italského umělce výrazně upravil pardubický sochař a řezbář Jakub Teplý. Štíhlý sloup umístil na vyšší podstavec a vytvořil kolem něj balustrádu s osmi sochami světců. K patě sloupu postavil sochy sv. Václava, sv. Ludmily, sv. Norberta a sv. Vojtěcha, na balustrádu pak sochy sv. Ivana, sv. Jana Nepomuckého, sv. Prokopa a sv. Josefa. Rohy balustrády zdobí skulptury ležících lvů s korunkami, boky plastické znaky svatováclavské orlice, dvouhlavé rakouské orlice, českého lva a města Pardubic. Morový (mariánský) sloup byl v posledních desetiletích několikrát opravován, v roce 1994 prošel rozsáhlou rekonstrukcí, poslední velká restaurace památky v roce 2003 přišla na tři čtvrtě milionu korun a z poloviny na ni přispěl stát. red Nebytový prostor v Trnové Úřad Městského obvodu Pardubice VII pronajme nebytový prostor v obecním domě v Trnové, Bohdanečská čp. 32. Jedná se o celý objekt tzv. obecního domu (3 místnosti, chodba, 2x WC) o celkové výměře 90 m 2. Další informace najdete na úřední desce úřadu a na stránkách Prohlídka prostor se uskuteční 14. a od do hodin, příp. po tel. domluvě na tel , pí Gregarová. Své nabídky a vyjádření předávejte do do 14 hodin v zalepené a označené obálce na kancelář úřadu prostřednictvím podatelny ÚMO Pardubice VII, Gen. Svobody 198, Pardubice. strana 6 Město letos investuje do svých škol 100 milionů Pardubice vynaložily během prázdnin na údržbu a nutné opravy svých škol a školek přes sedm milionů korun. Za celý rok 2011 investuje město do školských zařízení z rozpočtu zhruba 100 milionů. Vedle dokončení zateplení dvou základních škol je letos finančně nejnáročnější akcí rekonstrukce mateřské školy v Teplého ulici související s potřebným zvyšováním kapacity mateřských škol. Největší letošní investiční akcí je zateplení objektů ZŠ Staňkova (43 milionů) a Npor. Eliáše (47 milionů), které začalo v loňském roce, konstatoval vedoucí oddělení investic magistrátu Jan Chvojka. Od roku 2008 zateplily Pardubice za podpory státu osm základních a 12 mateřských škol nákladem téměř 350 milionů korun. Již zkušenosti první zimy ukázaly, že zateplené objekty šetří v porovnání s minulými roky 35 až 50 procent tepelné energie. Pro letošní rok město, které je zřizovatelem 17 základních a 31 mateřských škol, dotace na snížení energetické náročnosti školních zařízení nezískalo. Má však připraveny audity tepelných ztrát i projekty na zateplení několika škol tak, aby mohlo o dotace opět usilovat. Letos navíc investuje do pořízení dokumentace pro další čtyři objekty asi korun. Během letošního léta řemeslníci kromě malování nejčastěji měnili podlahy, opravovali kanalizaci, výtahy a další technické zařízení budov a podobně. Tyto relativně malé akce přijdou město celkem na více než 3,5 milionu korun. Rekonstrukcí za 17 milionů korun prochází MŠ v Teplého ulici. V Pardubicích se díky ní zvýší kapacita předškolních zařízení o 75 nových míst. Příjemné překvapení čekalo na žáky základní školy ve Staňkově ulici, kteří po prázdninách našli u školy nové multifunkční hřiště vybudované za téměř pět milionů korun. Začala deratizace kanalizace red Pravidelnou ofenzivu proti potkanům a dalším hlodavcům zahájí začátkem září pracovníci odborné firmy. Do konce října položí jedovaté návnady do celé kanalizační sítě a na některá veřejná prostranství ve městě. Začíná tím každoroční boj města proti potkanům a krysám. Pardubice se proti přemnožení hlodavců chrání průběžně. Neexistuje jednotná metodika, jak proti nim bojovat. Některá města dělají celoplošnou deratizaci jednou za čas, většinou v době, kdy se již potkani přemnožili. My jsme zvolili způsob, kde celoplošnou deratizaci střídá pokládání návnady do ohnisek s větším výskytem hlodavců, řekl vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Miroslav Míča. Celoplošnou deratizací prošlo město vloni, letos je na řadě deratizace dílčí. Začne 5. září a potrvá do října. Během ní pracovníci deratizační firmy kladou nástrahy a sledují, jak jsou nástrahy hlodavci odebírány. Získávají tak přehled o četnosti populace potkanů i o potřebě položení dalších nástrah. Úkolem odborné firmy je také odklizení uhynulých hlodavců. Návnady budou položeny do kanalizační sítě, případně děr vyhrabaných hlodavci v jejich okolí. Budou umístěny také v lokalitách, kde byl pozorován zvýšený výskyt těchto zvířat, řekl Roman Slach z odboru životního prostředí. Potkani žijí v lidských sídlech, v kanálech, sklepích, v okolí kontejnerů na odpadky - všude tam, kde najdou dostatek potravy. V budovách osidlují každou vhodnou škvíru, šplhají i po poměrně hladkých svislých stěnách, jsou schopni se prokousat skrz beton nebo slabší druhy pletiva a kabelů. Jsou přenašečem nebezpečných infekčních chorob jako je vzteklina, tularemie a podobně. Jediná samice může odchovat i 60 mláďat ročně. red

7 Město potřebuje 200 milionů na výměnu pouličních lamp Pardubice v současné době osvětluje na 11 tisíc pouličních lamp umístěných na více než 9700 stožárech. Téměř třetina stožárů (2800) byla instalována před rokem 1981 a je tedy za hranicí životnosti. Služby města Pardubice chtějí staré stožáry vyměnit během příštích deseti let, kdy ovšem doslouží dalších asi 1100 stožárů. Na obnovu veřejného osvětlení bude třeba vynaložit více než 200 milionů korun. Od září loňského roku do letošního dubna jsme provedli detailní kontrolu všech stožárů postavených před třiceti a více lety. Zjistili jsme, že 363 stožárů je v kritickém stavu. Téměř 300 z nich do konce června naši pracovníci vyměnili nebo je zkrácením zabezpečili a prodloužili tak dobu jejich životnosti. Nové stožáry veřejného osvětlení i kabelové rozvody stavíme v takové kvalitě, aby se jejich životnost prodloužila minimálně o čtvrtinu, řekla ředitelka Služeb města Pardubice Lea Tomková. Předpokládaná životnost sloupů veřejného osvětlení je zhruba 30 let. V Pardubicích však dodnes slouží i stožáry čtyřicetileté. V loňském roce se ve městě kvůli korozi zřítilo 10 sloupů veřejného osvětlení. Po detailní kontrole všech starých sloupů, kterou SmP následně provedly, vyměnily další korozí nejvíce zasažené stožáry. Za optimální v současné situaci ředitelka služeb považuje postupnou výměnu všech starých sloupů, které v horizontu deseti let překročí hranici předpokládané životnosti. Rada města proto uložila, na základě aktualizovaného plánu obnovy souboru veřejného osvětlení, ekonomickému odboru zařadit do rozpočtu na příští rok 50 milionů korun na službu svícení. Více než 21 milionů korun z této částky však odčerpá roční provoz a běžná údržba veřejného osvětlení ve městě. Desítky milionů korun na obnovu veřejného osvětlení by se měly v rozpočtu města objevovat i v následujících devíti letech. Konečné rozhodnutí o rozdělení městských peněz udělají zastupitelé. Moderované diskuze v němčině red Jazykové centrum Univerzity Pardubice nabízí zájemcům z řad široké veřejnosti v prostorách moderních jazykových multimediálních učeben nový a účastníkům zdarma dostupný cyklus Moderovaných diskuzích v NJ, podpořený MŠMT ve strategických osách celoživotního vzdělávání a trvale udržitelného rozvoje a vzdělanosti. Obsahem jednotlivých 90 minutových seminářů, které se konají od 27. října 2011 do května 2012 pravidelně každý druhý týden v měsíci, jsou společenskovědní témata týkající se aktuálních jevů současnosti a nadregionálních kultur. Moderované diskuze probíhají v německém jazyce, přičemž minimální vstupní jazyková znalost účastníků začíná na nižší úrovni - A2 dle Společného evropského referenčního rámce. Absolventi dvousemestrálního cyklu německojazyčných společenskovědních dialogů získají certifikát o absolvování. Účastníci mají nyní ojedinělou možnost využít tuto bezplatnou vzdělávací službu pro veřejnost a rozšířit své jazykové i sociokulturní kompetence. Termíny v akademickém roce 2011/2012: , , , 1.12., Více informací poskytnou Sylvie Zyková, a Šárka Zikešová, Hromosvod na Zelené bráně měl derniéru Starý hromosvod na Zelené bráně měl derniéru, jak se patří. V polovině července totiž do pardubické dominanty udeřil blesk. Dosluhující bleskosvod sice odvedl svou práci, přesto elektrický výboj poškodil elektrické vedení. Hned druhý den technici zapojili hromosvod nový, který má bránu před podobnými nehodami ochránit. Podle odborníků nešlo o hlavní výboj. Přesto blesk poškodil hlavní jistič a pojistky na světelném vedení. Ale měli jsme štěstí, že nezapálil třeba dřevěné krovy brány, řekla Alena Blažková, technička pardubického magistrátu. Náhradu škody způsobenou bouří bude město uplatňovat u pojišťovny. Událost potvrdila, že na výměnu hromosvodu byl skutečně nejvyšší čas. Přišla město asi na korun, blesk by však mohl na památkově chráněném objektu a přilehlém historickém centru způsobit škody mnohonásobně vyšší. Na výměnu bleskosvodu měli montéři dva týdny. Vše nakonec zvládli během pěti dnů. Souběžně tu pracovali tři party. Jedna prováděla výkopy pro zemnící zařízení, druhá pracovala z plošiny a třetí šla shora na lanech. Šlo nám o čas, bylo třeba využít příznivého počasí, popsal průběh prací Miroslav Pulicar, majitel firmy, která montáž nového hromosvodu prováděla. Nové zařízení se čtyřmi svody do země je podle něj lépe uzemněné než to předchozí a také svod je rovnoměrnější, než byl doposud. red Sjezd protektorátních školáků v Pardubicích Přípravný výbor bývalých spolužáků a spolužákyň, kteří navštěvovali pardubické obecné či měšťanské školy v letech , svolává sjezd protektorátních školáků Pardubicka. Sjezd se uskuteční ve čtvrtek 3. listopadu 2011 od 14 hodin v novém salónku Pardubického pivovaru na Palackého třídě. Výbor nemá k dispozici aktuální adresář žijících spolužáků, proto předává informaci o sjezdu také prostřednictvím tisku. Současně žádá všechny členy, aby o sjezdu informovali všechny bývalé spolužáky, se kterými jsou v kontaktu. Na sjezdu bychom rádi představili naše plány zejména v osvětové činnosti. Proto doufáme, že se sejdeme v co největším počtu. Vždyť mladší generace na útrapy způsobené německou okupací pomalu zapomínají a letecké nálety v Pardubicích a další válečné hrůzy je přece třeba stále připomínat! Jiří Filípek, pořadatel setkání strana 7

LEDNICKO/VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL ROČNÍK 30. ZÁŘÍ 14. ŘÍJNA 2017

LEDNICKO/VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL ROČNÍK 30. ZÁŘÍ 14. ŘÍJNA 2017 LEDNICKO/VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 2017 2. ROČNÍK 30. ZÁŘÍ 14. ŘÍJNA 2017 bude stejně jako předchozí ročník začínat a končit v krásných prostorách zámků Lednice a Valtice. Klasická hudba oživí historické

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice PROČ PRÁVĚ MY? Největší klub ve východních Čechách Perspektivita dlouhodobého vývoje Obsazeny všechny nejvyšší soutěže Výchova mladých hráčů reprezentující klub i Českou republiku na Mistrovství světa

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Týden 29. 8. - 4. 9. 2015

Týden 29. 8. - 4. 9. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 29. 8. - 4. 9. 2015 Zveme Vás Dny evropského dědictví Dny evropského dědictví (European Heritage Days) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších

Více

Jihlavské listy. Třebíčský deník

Jihlavské listy. Třebíčský deník Jihlavské listy 18.08.2015 - (jv) - Kultura - str. 09 Vernisáž a dvě nové knihy o historii Brtnice BRTNICE - Dvě knihy o historii Brtnice budou představeny v nadcházejících dnech. Výstava obrazů Aloise

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 Nejenom lavičky Václava Havla nacházejí svá místa po světě Hradec Králové se může pyšnit navíc i čerstvě otevřenou Galerií Václava Havla. Každý, kdo si

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Pohyb správným směrem 16. 22. 9. 2012 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility připomíná problémy s narůstající automobilovou dopravou a je určena všem obyvatelům měst

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09/09 Pražský filmový orchestr Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Číslo zprávy 1 Období 1. 11. 2007 31. 10. 2008 1. Údaje o akci: Priorita č. 3 Rozvoj lidských zdrojů Podopatření

Více

Informace. Programy a akce září 2010. České Švýcarsko a Šluknovsko na podzim Podzimní reklamní kampaň startuje!

Informace. Programy a akce září 2010. České Švýcarsko a Šluknovsko na podzim Podzimní reklamní kampaň startuje! PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz 16 / 2010 Z téměř každého stavení je slyšet vrčení kolovrátku a harašení skacích strojků, provázené klapotem tkalcovského

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY KONCERTNÍ AGENTURA uvádí pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.

Více

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň Třeboňská nocturna Třeboň 10. 14. 7. 2007 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Václava

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

Memento. Jaké byly vaše dojmy?

Memento. Jaké byly vaše dojmy? Memento 8. dubna proběhl projekt Závislosti (především o drogách) pro 9. třídu. Během odpoledního vyučování pak dramatizace románu Radka Johna Memento. Memento je román o narkomanech.posluchač se v něm

Více

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce KDY: 12. září 2015, 10-17 hodin Pražské cyklozvonění, 12. září 2015 Popis akce KDE: Smíchovská náplavka (Janáčkovo nábřeží) více na www.cyklozvoneni.cz Základní popis: Cyklozvonění je nezisková akce, kterou

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016)

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016) Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet (školní rok 2015/2016) Jméno školy: Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 Adresa: Lonkova 510, PSČ 530 09 Pardubice Tel.: 466 415 701, fax:

Více

Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický

Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický Mladá fronta DNES Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický (gg) Univerzita Pardubice PARDUBICE Výročí událostí spjatých se studenty, které se uskutečnily

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 České Budějovice, 17. března 2016 Památky, které v Plzeňském kraji spravuje Národní památkový ústav, plánují otevřít poprvé své brány již

Více

Statutární město Liberec Zdravé město

Statutární město Liberec Zdravé město Statutární město Liberec Zdravé město Plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2016 Cíl 2016: splnit kritéria kategorie C MA21, případně pokročit v jejich plnění V kalendářním roce 2016 si město klade

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA NAŘÍZENÍ Č. 7/2012 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Rada města Pardubic se usnesla dne 17.07.2012 vydat podle 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č.

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Alternativní doprava 16. 22. 9. 2011 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility nabízí obyvatelům měst příležitost seznámit se s konkrétními trvalými opatřeními na podporu

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

HOTEL ZÁMEK VELKÁ BYSTŘICE

HOTEL ZÁMEK VELKÁ BYSTŘICE HOTEL ZÁMEK VELKÁ BYSTŘICE Původní tvrz ze 14. století, přebudovaná na renesanční zámek, ke které později přibyly i barokní prvky. Až do konce Druhé světové války byl zámek součástí pivovaru. Poté se stal

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA CENÍK PLACENÉHO STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Rada města Pardubic se usnesla dne 21.02.2012 podle 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

společenská setkání semináře, přednášky firemní prezentace svatby oslavy, hostiny filmové produkce teambuilding

společenská setkání semináře, přednášky firemní prezentace svatby oslavy, hostiny filmové produkce teambuilding společenská setkání semináře, přednášky firemní prezentace svatby oslavy, hostiny filmové produkce teambuilding Nabízíme Vám k pronájmu atraktivní prostory v Pisárkách v areálu vily Stiassni (během socialistické

Více

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Městské středisko kultury a sportu, příspěvková organizace města Sezimovo Ústí, spravuje v Sezimově Ústí dvě kina - Spektrum a Letní kino,

Více

NAŘÍZENÍ Č. 1/2014 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

NAŘÍZENÍ Č. 1/2014 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Statutární město Pardubice Rada města Pardubic NAŘÍZENÍ Č. 1/2014 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Rada města Pardubic se usnesla dne 18.02.2014 vydat podle 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm. d) zákona

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz Zpráva za oblast školství, kultury a sportu Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz Školy a školská zařízení zřizovaná městem Mateřské školy zřizuje město dvě. Nedostatek míst v mateřských školách

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás VÁVROVICKÉ MALOTŘÍDCE BUDE DEVADESÁT (1922 2012) Od února 2012, v souvislosti s výročím, zahájili ve škole realizaci projektu 90 ŠKOLNÍCH SEZÓN. Jeho cílem je, v rovině osobních setkání, představit současné

Více

Apartmánový dům u Brněnské přehrady

Apartmánový dům u Brněnské přehrady Apartmánový dům u Brněnské přehrady Nabízíme Vám lukrativní investiční příležitost v podobě apartmánového domu nedaleko Brněnské přehrady. Původně malý penzion, stavba určená k rodinné rekreaci, je nyní

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017 OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017 PRESTIŽNÍ PRŮVODCE LONELY PLANET ŘADÍ PLZEŇ MEZI TOP 10 EVROPSKÝCH DESTINACÍ PRO ROK 2014 Zuzana Koubíková, ředitelka organizace Plzeň

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Slavnosti Pernštejnského panství 2012. 5. - 8. července KULTURNÍ PROGRAM. 18:30 THE MORIBUNDUS -koncert skupiny při Gymnáziu Bystřice n.p.

Slavnosti Pernštejnského panství 2012. 5. - 8. července KULTURNÍ PROGRAM. 18:30 THE MORIBUNDUS -koncert skupiny při Gymnáziu Bystřice n.p. Slavnosti Pernštejnského panství 2012 5. - 8. července KULTURNÍ PROGRAM NEDVĚDICE U RYBNÍKA Pořadatel Městys Nedvědice 5.7. ČTVRTEK 18:30 THE MORIBUNDUS -koncert skupiny při Gymnáziu Bystřice n.p. 20:00-01:00

Více

CENÍK PLACENÉHO STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

CENÍK PLACENÉHO STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Statutární město Pardubice Rada města Pardubic CENÍK PLACENÉHO STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Rada města Pardubic se usnesla dne 13.3.2017 podle 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 30. 11. - 6. 12. 2013 Zveme Vás na bohatou nadílku kulturních akcí na Hradecku. Druhý adventní víkend: Královéhradecké informační centrum spolu s Hradeckou kulturní a vzdělávací

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více