iscore datové přenosy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "iscore datové přenosy"

Transkript

1 iscore datové přenosy Kapitola slouží k popisu přenosů dat a datových souborů mezi zařízením (tablet, telefon) a serverem resp. kanceláří ČSA. Popisujeme základní nastavení, které je nutno učinit po zakoupení zařízení a nainstalování programu, až po odeslání statistických dat do kanceláře ČSA. Instalace zařízení Pro úspěšné zajištění zápisu do statistického software iscore je nutné mít k dispozici dotykové zařízení pracující na platformě Android nebo IOS. Doporučujeme zařízení s velikostí displeje 10, ale není to podmínkou. Větší displej pouze zjednoduší zadávání. Pro menší displeje se program různě přizpůsobuje v zobrazení (i rozdíl mezi IOS a Android) a je nutné znát některá specifika pro zadávání na menších displejích. Funkčnost však není narušena a program funguje i na mobilních telefonech, kde také lze dosáhnout požadovaného zadání utkání. Do svého zařízení zakupte program iscore Baseball/Softball od vydavatele společnosti Faster Than Monkeys. Pro Android skrze kliknutím na ikonu Obchod Play, pro IOS kliknutím na ikonu App Store. Po instalaci software spusťte program iscore kliknutím na ikonku Registrace software a získání ID V této kapitole je vysvětlen postup jak registrovat zařízení u výrobce. Při registraci získáte své vlastní identifikační číslo (Customer ID) a zvolíte si heslo. Oba údaje budete potřebovat pro zajištění plné funkčnosti programu Po otevření programu se nacházíte v hlavním menu:

2 Klikněte na tlačítko Options a přesunete se do sekce nastavení zařízení. Add Ons jsou volitelné zpoplatněné moduly, které nejsou pro scoring v soutěžích ČSA potřeba. Není třeba dokupovat další moduly. i-scorecast ON OFF důležité tlačítko pro online vysílání. V tomto menu se přednastavuje zdali bude zařízení automaticky vysílat všechna zapisovaná utkání na internet. Doporučujeme mít toto nastavení na OFF. V případě, že budete chtít začít zapisované utkání vysílat do prostředí internetu je možné vysílání zapnout přímo v zapisovatelském rozhraní bez ohledu na nastavení tohoto tlačítka. Nesmíte ale zapomenout, že implicitní nastavení je na OFF a vždy při zahájení utkání vysílání spustit. Pokud necháte toto nastavení na ON tak bude vaše zařízení automaticky vysílat do internetu (pokud budete připojeni) všechno co zapíšete a bude to veřejně dostupné. TwitterCast tímto nastavením můžete propojit svůj Twitter účet s iscore. To vám později umožní stiskem tlačítka posílat stav utkání na váš Twitter účet. Jedná se o volitelné nastavení. Admin Website Zařízení je nutné registrovat u výrobce, aby bylo možné plně využít všechny funkce. Registrujte své zařízení podle pokynů na obrazovce ihned po prvním spuštění programu. V průběhu procesu registrace Vám server zašle Vaše ID a vygeneruje heslo. ID naleznete pod User Heslo pod Password Heslo si můžete kdykoli změnit stisknutím tlačítka Change Password. Spolu s ID a heslem Vám byla vygenerována vaše vlastní webová stránka na adrese: Data Sharing Toto prostředí slouží k získání dat z jiných zařízení resp. zejména k získání soupisek z hlavní databáze ČSA. Pokyny k přenosu dat z hlavní databáze ČSA je věnována samostatná kapitola. Credits Informace od vydavatele s poděkováním vývojářům. Screen Mode LARGE SMALL Stisknutím jednoho či druhého tlačítka můžete nastavit velikost obrazovky (displeje). S nastavením je nutné experimentovat podle zařízení a platformy kterou používáte. Export Tlačítko slouží k exportování všech dat uležených v zařízení na server. Pokynům k exportu a importu je věnována samostatná kapitola. Import - Tlačítko slouží k importování všech dat uležených na serveru. Pokynům k exportu a importu je věnována samostatná kapitola. Pozor přemaže všechna data v zařízení.!!! Pozor všechna Vaše zařízení je nutné registrovat i v kanceláři ČSA.!!!

3 Registrace zařízení v kanceláři ČSA Registrace VŠECH Vašich zařízení, na kterých budete zapisovat utkání extralig je nezbytně nutná operace. Pokud zařízení nebude v kanceláři ČSA registrováno webová aplikace nebude schopna propojit link utkání s webem ČSA a tudíž na Vaše utkání nebude reklama, chcete-li link/odkaz, z hlavní stránky ČSA. Může se tak stát, že sice utkání budete zapisovat v reálném čase, ale na webu nebude možné Vaše utkání nalézt a tím se stane neviditelné. Informujte kancelář ČSA na o přístupových údajích do Vašeho zařízení. Zašlete tyto údaje Customer ID: Password: Jméno majitele zařízení: Tým/oddíl pro který bude zařízení používáno*: * V případě, že se jedná o vlastní zařízení scorera, který poskytuje služby různým oddílům, uveďte do položky: Soukromé zařízení.!!! Každou změnu hesla musíte nahlásit do kanceláře ČSA.!!! Získání dat z hlavní databáze ČSA V této kapitole popisujeme postup jak do vašeho zařízení stáhnout informace z hlavní databáze ČSA. Jedná se zejména o stažení názvů a informací o týmech v ligách a jejich širších soupisek. Tento krok je nezbytný pro úspěšné provázání databází ve vašem zařízení a oficiálních soupisek ČSA. (Cílem operace je zejména zamezit duplicitnímu zadávání hráčů a hráček pod jinými jmény nebo čísly dresů.) Dalším využitím hlavní databáze můžete udržovat své zařízení aktuální a přímo v tabletu či telefonu mít stále čerstvé statistiky extraligových týmů. Klikněte na Options -> Data Sharing -> Get from Web (Get From Web Database) Do políčka Customer ID zadejte: ffkw6vv7kd Do políčka Password zadejte: softball Zobrazí se Vám obrazovka s nadpisem Select Data. Pod nadpisem v sekci Games se Vám zobrazuje seznam utkání uložených v hlavní databázi ČSA. Jedná se o již odehraná utkání, ze kterých kancelář ČSA obdržela report iscore a importovala ho do své databáze. Kliknutím na položku utkání si můžete zápas a všechna zápasová data stáhnout do svého zařízení, ve kterém je pak můžete procházet a pracovat s nimi. Pod sekcí Games je sekce Teams. Zde si můžete stáhnout soupisky extraligových týmů do svého zařízení. Tyto soupisky jsou udržovány kanceláří ČSA v aktuálnosti podle soupisek schválených STK ČSA.

4 !!! Před zahájením procesu založení utkání, žádáme všechny scorery, aby si ve svém zařízení aktualizovali soupisky zúčastněných týmů pomocí výše popsaného postupu.!!! Kde bude možné nalézt odkazy na play-by-play Příklad grafického zobrazení průběhu utkání play-by-play (i-scorecast): V případě, že Vaše zařízení bude vysílat průběh utkání v reálném čase (i-scorecast viz samostatná kapitola) diváci budou moci nalézt odkaz na utkání na: Hlavní stránce v banneru zobrazujícím stav utkání. (K tomu, aby se banner automaticky zobrazil, je nezbytně nutné mít zařízení registrované v kanceláři ČSA) V přehledu všech aktuálně vysílaných utkání na portálu Na přímém odkazu na vaše zařízení (kde místo napíšete Customer ID vašeho zařízení. Tento přímý link je rovněž dostupný ve vašem zařízení např. k odeslání přátelům em. Viz Game Manager. iscorecast vysílání utkání v reálném čase Cílem zavedení programu iscore do českých soutěží je zejména zpřístupnit divákům sledování utkání v reálném čase tzv. play-by-play. Vysílání v reálném čase pomocí funkce iscorecast se doporučuje u všech utkání extralig a od úrovně play off je zajištění play-by-play povinné. Pro úspěšné zajištění vysílání utkání v reálném čase je nezbytné splnit tyto podmínky:

5 1. Vaše zařízení musí být připojeno k internetu přes Wi-Fi (nebo 3G pokud to Vaše zařízení podporuje a máte aktivovaná data od Vašeho mobilního operátora). Většina zařízení lze v případě výpadku Wi-Fi sítě v areálu připojit přes Wi-Fi Hot Spot vytvořený běžným mobilním telefonem s tarifem pro datový přenos. 2. Funkce iscorecast musí být zapnuta. 3. Pro zajištění automatického zobrazení banneru na webu musí být zařízení registrováno v kanceláři ČSA včetně aktuálně platného hesla. Zapnutí funkce iscorecast je možné v hlavním prostředí pro zadávání průběhu utkání. Ikonka vysílače (viz obrázek) indikuje, zdali zařízení vysílá play-by-play v reálném čase. Pokud je ikona vysílače přeškrtnutá zařízení nevysílá a zápas nemůže nikdo sledovat. Vysílání je možno aktivovat dotykem na ikonu a v dialogovém okně přepnutím na iscorecast ON. Zařízení se přepne do online režimu (pokud je připojeno k internetu) a červené přeškrtnutí zmizí. Tlačítko vysílače je dostupné na hlavní stránce, ve které scorer zadává průběh utkání.

6 Dialogové okno pro aktivování zařízení do online play-by-play režimu. Obrázek dialogového okna výše dokumentuje i přehled informací o přenosech dat z Vašeho zařízení do internetu včetně počtu diváků, kteří Vás sledovali či aktuálně sledují.

7 Import a Export dat z vlastního profilu Všechna vaše data jsou průběžně archivována na vašich osobních webových stránkách, které Vás server vygeneroval v okamžiku registrace Vašeho zařízení u výrobce. Všechna vaše data mohou být uživatelsky (stiskem tlačítka) exportována na web a tím lze provést zálohu. Stejně tak je možné z vašeho serveru importovat data zpět do zařízení. Pokud se rozhodnete používat Vaše osobní administrátorské stránky na může se Vám funkce Import hodit v případě, že v administraci na webu provedete nějaké změny (například importujete fotky hráčů) a chcete i aktualizovat své zařízení. Volbu Export naleznete Hlavní menu -> Options -> Export (tlačítko je zpravidla umístěné v dolní části obrazovky). Po stisknutí tlačítka Export se Vám otevře dialogové okno ve kterém máte potvrdit operaci odeslání všech dat v zařízení na server. Po stisknutí tlačítka OK se zahájí přenost dat na Váš server. Touto operací aktualizujete pouze svou vlastní databázi na Vašich osobních stránkách. Hlavní databáze ČSA nemůže být z Vašeho zařízení aktualizována ani pozměněna. Tlačítkem Export tedy NEMŮŽETE ohrozit data v hlavní databázi ČSA. Ta je přístupná pouze pro stažení dat přes funkci Data Sharing. (Options -> Data Sharing). Volbu Import naleznete Hlavní menu -> Options -> Export (tlačítko je zpravidla umístěné v dolní části obrazovky). Po stisknutí tlačítka Import se Vám otevře dialogové okno, které Vás vyzývá k potvrzení akce vypsáním slova: YES, protože se jedná o operaci, která přemaže všechna iscore data ve vašem zařízení. Pokud operaci potvrdíte do Vašeho zařízení se importují data uložená na Vašich osobních internetových stránkách. Touto operací NESTAHUJETE data z hlavní databáze ČSA a ani k nejste připojeni. K hlavní databázi ČSA se můžete připojit pouze přes funkci Data Sharing (Options -> Data Sharing).

8 Odeslání souboru se statistikami do kanceláře ČSA!!! Pozor, odeslání souboru se statistickými je podmínkou Soutěžního řádu. Statistický soubor musí být odeslán nejpozději do 7:00 ráno prvního pracovního dne po konání utkání. Nesplnění tohoto kroku je pokutováno STK ČSA.!!! Soubor se statistickými údaji se odesílá em ihned po ukončení utkání (pokud bylo zapisováno v průběhu utkání) na Po zadání utkání v hlavním prostředí pro zadávání utkání (viz Game Manager) je nejprve utkání ukončit. Pokud je software správně nastaven může utkání ukončit sám. V případě rozdílu či jiného způsobu ukončení utkání (nebo pokud je chyba v nastavení) je nutné ukončit utkání ručne : Ukončení utkání Klikněte na tlačítko Misc/Tools (viz obrázek níže červený ovál) a z dialogového okna vyberte End Game. Po kliknutí se pod grafikou hřiště objeví nápis Game Over. Po ukončení utkání je možné odeslat statistický soubor.

9 Odeslání statistického souboru Klikněte na tlačítko Exit (viz obrázek výše modrý ovál) a potvrďte kliknutím na tlačítko OK v dialogovém okně. Zobrazí se vám stránka s nadpisem Game Info (viz obrázek). Poté co určíte vítězné, poražené nadhazovače, Save opp (příležitosti pro udržení utkání) a další můžete doplnit další údaje k utkání v sekcích Game Dates a Game Details. Po vyplnění všech dostupných údajů klikněte na tlačítko ( Vlevo v dolní části obrazovky viz obrázek níže žlutý ovál). Otevře se Vám dialogové okno pro odeslání statistických souborů. Do políčka nahoře vyplňte případně další y na které chcete statistické soubory odeslat. Ponechte zaškrtnutá všechna políčka na ON a v dolní části Both. Poté klikněte na tlačítko Send a vyčkejte na potvrzení odeslání zprávy. Pokud Vám program potvrdí odeslání zprávy dialogovým oknem Successful stiskněte tlačítko OK a statistiky byly odeslány.

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál Přímý kanál První kroky se službou Přímý kanál Obsah Co Vám Přímý kanál nabízí? 3 Instalace aplikace Přímý kanál 4 Popis aplikace 6 První kroky Aktivace aplikace 7 První kroky Odeslání dávky příkazů 10

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S

Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S Vážený zákazníku, vítáme Vás v síti T-Mobile. Velmi si vážíme Vaší volby využívat službu Hlasová linka Premium a věříme, že s veškerými našimi službami

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

Často kladené otázky Verze 1.1

Často kladené otázky Verze 1.1 Často kladené otázky Verze 1.1 www.bi-link.cz Page 1 of 14 Obsah 1. Co je Bi-LINK a jak ho používat... 3 2. Vytvoření uživatelského účtu... 5 3. Připojení vašeho přístroje s Bi-LINK... 6 4. Importování

Více

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace backendová redakce správa redakčního systému verze manuálu: 0.5 QCM, s. r. o., květen 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

DELISprint základní manuál

DELISprint základní manuál DELISprint základní manuál Obsah 1 Úvod...3 2 Jak začít...4 2.1 DELISprint instalace...4 2.2 Načtení konfiguračního souboru...5 2.3 Nastavení programu...5 2.3.1 Nastavení tiskáren...5 2.3.2 Nastavení sítě...7

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

Software KRONOS GUARD LT pro obchůzkový systém ACTIVEguard. KRONOS GUARD LT Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard

Software KRONOS GUARD LT pro obchůzkový systém ACTIVEguard. KRONOS GUARD LT Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard Software KRONOS GUARD LT pro obchůzkový systém ACTIVEguard KRONOS GUARD LT Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard Manuál Vydání 1.1 Verze SW 1.1 07/2006 Prohlášení Výrobce

Více

Služba TecoRoute TXV 003 38.01 druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny

Služba TecoRoute TXV 003 38.01 druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny 1 Historie změn Datum Vydání Popis změn Říjen 2013 1 První vydání Listopad 2013 2 Promítnuty úpravy uživatelského rozhraní pro správu účtu TecoRoute OBSAH 1 Úvod...3

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Uživatelská příručka Vydáno: 2014-05-07 SWD-20140507094804675 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením... 7 Čím se zařízení

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Medicus - krok správným směrem... Dostala se vám do ruk ou příručk a k programu Medicus firmy CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk

Více

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN DX600 Web konfigurátor Nastavení telefonu pomocí počítače Web konfigurátor Nastavení telefonu pomocí počítače Web konfigurátor je webovým rozhraním

Více

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

1 Co jsou sociální sítě... 3. 2 Facebook... 4. 2.1 Registrace... 6. 2.2 Základní funkce... 9. 2.3 Jak najít přátele na FB... 9

1 Co jsou sociální sítě... 3. 2 Facebook... 4. 2.1 Registrace... 6. 2.2 Základní funkce... 9. 2.3 Jak najít přátele na FB... 9 [Zadejte text.] Obsah 1 Co jsou sociální sítě... 3 2 Facebook... 4 2.1 Registrace... 6 2.2 Základní funkce... 9 2.3 Jak najít přátele na FB... 9 2.4 Jak poslat soukromou zprávu... 10 2.5 Nastavení soukromí...

Více

Práce s těmito programy je snadná a brzy zjistíte, že se tvorba webových stránek stane spíše hrou než náročnou prací.

Práce s těmito programy je snadná a brzy zjistíte, že se tvorba webových stránek stane spíše hrou než náročnou prací. Úvod Děkujeme za důvěru v produkty firmy 3D3. Vybrali jste si jeden z nejjednodušších a nejsilnějších nástrojů pro tvorbu webových stránech a internetových obchodů. Vytvořené stránky mohou sloužit vám

Více

Návod ke službě Era smartbanking

Návod ke službě Era smartbanking Návod ke službě Era smartbanking Obsah 1 Všeobecné informace 2 Zřízení a aktivace služby 3 Přihlášení a odhlášení 4 Přehled funkcí a služeb 5 Widgety na úvodní obrazovce 6 Bezpečnost 7 Doporučené minimální

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

IS Krizkom Uživatelská dokumentace

IS Krizkom Uživatelská dokumentace IS Krizkom Uživatelská dokumentace pro úroveň: ORP obecní úřad obce s rozšířenou působností Zpracoval: DATASYS s.r.o. Praha 2014 Obsah Historie dokumentu...2 1. Úvod... 3 1.1 Účel dokumentu...3 1.2 Seznam

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

Základy práce s Sklikem TUTORIÁL

Základy práce s Sklikem TUTORIÁL Základy práce s Sklikem TUTORIÁL Obsah Obsah... 2 1 O Skliku... 4 1.1 Kde se inzeráty z Skliku zobrazují... 4 1.2 Proč právě Sklik?... 5 2 Založení účtu Skliku... 6 2.1 Registrace... 6 2.2 Přihlášení do

Více