Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza"

Transkript

1 Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Bakalářská práce Albina Kupaeva Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Liubov Ryashko, kandidátka věd Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

2 Bachelor s Dissertation Websites of 5* Hotels in Prague and Moscow: comparative analysis Albina Kupaeva The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hospitality Management Major: Hospitality Management Thesis Advisor: Mgr. Liubov Ryashko, CSc Date of Submission: Date of thesis defense: Prague 2014

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza vypracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č.552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s.r.o. V Praze dne

4 Chtěla bych poděkovat své vedoucí bakalářské práce Mgr. Liubov Ryashko, kandidátce věd za cenné rady a vstřícnost při konzultacích.

5 Abstrakt KUPAEVA, Albina. Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza, akalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o., Mgr. Liubov Ryashko, kandidátka věd, Praha Cílem této bakalářské práce je prozkoumání webových stránek 5* hotelů v Praze a v Moskvě a jejich analýza. Moje práce má tři hlavní části: teoretickou, praktickou a návrhovou. Srovnání a analýza jsou provedeny na základě prozkoumání a podle stanovených kritérii. V návrhové části jsou představeny rady a řešení problémů, které se vyskytly v průběhu výzkumu webových stránek hotelů. Celá práce je zaměřená na zpracování dat webových stránek vybraných hotelů. Klíčová slova: hotel, hotelnictví, internet, internet- marketing, webová stránka. Abstract KUPAEVA, Albina, Website 5* hotels in Prague and Moscow: a comporative analysis, achelor s dessertation, The Institute of Hospitality Management in Prague, Master Liubov Ryashko, candidate of science, Prague The aim of this Bachelor s Dissertation is to analyze web pages of five stars hotels in Prague and Moscow and their comparison. There are three main chapters: theoretical, practical and my offers. Comparison and analysis were carried out on the basis of studying the established criteria. Proposals to solve the problems that were identified in the study of web pages are presented in the third part. All the work is focused on processing Web pages of the hotels. Key words: hotel, hospitality, internet, internet- marketing, web sites.

6 Obsah 1 ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST Internetový marketing Internetový marketing v hotelnictví Trendy hotelového internet - marketingu Požadavky na tvorbu webových stánek Hlavní chyby při práci na webových stránkách hotelu ANALYTICKÁ ČÁST Design Multimédia Jazyky Booking Kontakty a mapy Zpětná vazba Sociální sítě Doplňkové služby, akce a slevy Mobilní verze stránek Shrnutí analytické části NÁVRHOVÁ ČÁST ZÁVĚR

7 6 LITERATURA Publikace a časopisy Internetové zdroje PŘÍLOHY

8 1 Úvod Cílem mé práce je srovnat webové stránky pětihvězdičkových hotelů v Praze a Moskvě a jejich komparativní analýza. Moje je práce zaměřená na možnosti představení hotelů v nejlepším světle prostřednictvím webové stránky. Dané téma jsem si zvolila z několika důvodů. Prvním důvodem je, že oblast hotelových služeb je v současné době jedním z nejdynamičtějších odvětví ekonomiky, která tvoří podstatnou část příjmů jednotlivých regionů a států, a vykonává klíčové funkce v rozvoji oblasti služeb a dalších činnosti. Druhým důvodem je, že oblast marketingu je jednou z nejpopulárnějších, nejzajímavějších a rovněž jednou z nejdůležitějších pro hotely. Ve své bakalářské práci se zabývám internetovým marketingem, protože internet je součástí každodenního života téměř všech lidí. Hypotéza mé práce taková, že webové stránky hotelů Prahy a Moskvy se nacházejí na stejné úrovni. Svou práci mohu rozdělit do tří hlavních částí: První část je teoretická. V ní se budu snažit vysvětlit pojem internetového marketingu, popsat vývoj, definovat jeho základní prvky a určovat jeho úlohu v hotelnictví. To všechno s pomocí odborných knih, časopisů a internetových zdrojů. Představím trendy internetového marketingu a prvky, které by měla obsahovat webová stránka 5*hotelů, aby byla srozumitelná, jasná a pohodlná pro uživatele. Druhá část je praktická. Je to část, v níž prozkoumám všechny webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě. Pokusím se aplikovat údaje z teoretické časti. Srovnám je podle různých kritérií a udělám vlastní závěry, které se pokusím popsat. Třetí část práce je návrhová. Tady definuji problémy podle celkového výsledku analýzy stránek a nabízím pro ně řešení. Doufám, že tyto návrhy přispějí ke spokojenosti hostů a vylepší webové stránky hotelu. 8

9 2 Teoretická část 2.1 Internetový marketing Internet má velmi silný vliv na vznik a rozvoj globální informační společnosti. Internet jako sociální fenomén - globální způsob komunikace zajišťuje výměnu textu, grafiky, audia a videa a přístup ke službám on-line bez územních a národních hranic. Je to efektivní nástroj pro výzkum, rozvoj obchodu a podnikání a také působení na publikum. Internet marketing jako pojem vznikl někdy na počátku 90. let minulého století v důsledku aktivního šíření internetu ve světě. Zrovna v tomto období vznikly první webové stránky, na kterých podniky a firmy začaly zveřejnovat informace o svých vlastních výrobcích. Šlo ale většinou jenom o textové stránky. Internetový marketing je nepostradatelným nástrojem pro lidi, kteří mají co nabídnout spotřebitelům, ale nevědí, jak to udělat s co nejmenšími investicemi a výdaji. Na konci počátku 21. století definovala většina autorů pojem "internetový marketing" pouze jako on-line reklamu. Z pohledu V. Kolmogorova internetový marketing má následující definici: Internetový marketing - je soubor speciálních technik, které umožnují majitelům podporovat webové stránky na internetu. Pomocí těchto stránek se rozšiřuje ochranná známka podniku, který za přispění síťových technologií dostává další zisky. 1 Tento pojem je více zaměřen na internetovou reklamu. Výrazným krokem vpřed se stala definice formulovaná v publikaci Elektronnaya Kommerciya, a to že Internet Marketing - je soubor opatření nutných k prozkoumání daného trhu, což je síťový trh na internetu, a k efektivní propagaci a prodeji zboží (služby) pomocí moderních internetových technologií. 2 Tento výklad počítá s tím, že úloha marketingu je efektivní propagace a prodej zboží, a také se zmiňuje, že je třeba používat marketingové výzkumy na internetu. 1 Cholmogorov, V. Internet- marketing: Kratkij kurs Sankt- Peterburg, Dik, V., Luzhecky, M., Rodionova, A. Elektronnaya kommerciya Moskovskaya finansovopromyshlennaya akademiya

10 On-line marketing - to je samozřejmě také on-line reklama. Nejde však o omezené umístění placené reklamy, ale také o vytvoření účinné reklamní strategie, zasílání propagačních informací a kontextové reklamy. Samozřejmě nelze považovat on-line marketing za jedinou instrukci pro použití všech webových zdrojů. Pro každou webovou stránku a pro každého jednotlivého klienta on-line marketing znamená především individuální způsob, jak si získat vedoucí pozici. Z tohoto důvodu můžeme říct, že hlavním cílem internetového marketingu je zvýšení efektivnosti webu jako nástroje moderního podnikání, přičemž hlavním úkolem internetového marketingu je dosažení vysoké úrovně každodenní návštěvnosti. Ve skutečnosti to není tak úplně pravda. Nejdůležitější je přilákání maximálního počtu lidí a vytváření podmínek pro vznik jejich potřeby koupit si produkt nebo službu. Řešení tohoto problému může být rozdělené do dvou částí: "vnitřní" a "vnější". Vnitřní - je to obsah stránek, design, rychlost, a tak dále. Vnější - je vytváření image stránky mimo webové stránky. Řešením první části se zabývají designéří a weboví odborníci, přičemž se samozřejmě využívají informace o návštěvnosti. Řešením druhé částí se zabývá marketingový odborník. Internetový marketing je v českých a ruských odborných knihách definován různými způsoby, ale rozumíme jím něco víc než jen způsob prodeje výrobků a informace pomocí World Wide Web. Internet marketing je využití všech aspektů tradičního marketingu na internetu, které ovlivňují klíčové prvky: cena, produkt, místo a podporu prodeje. Hlavním cílem - dostat co největší užitek z potenciálního publika dané lokality a zvýšit efektivitu webu jako nástroje moderního podnikání. Komplex nástrojů používaných v marketingu k ovlivnění spotřebitelské poptávkyahrnuje čtyři základní prvky marketingu: Produkt (Product) - výrobky, služby nebo myšlenky, které jsou nabízeny k prodeji - to, co se prodává přes internet, by mělo mít náležitou kvalitu. Cena (Price) - Předpokládá se, že on-line cena je nižší než v běžném obchodě kvůli úsporám nákladů. 10

11 Podpora (Promotion) - soubor opatření na podporu webové stránky v World Wide Web. Obsahuje obrovský arzenál nástrojů (optimalizace pro vyhledávače, kontextové reklamy, bannerové reklamy, marketing, skrytý marketing, interaktivní reklamy, blogy, atd.). Místo (Place) - Point of Sale, webová stránka -grafický design, použitelnost webu, kvalita a rychlost zpracování žádostí z webu hrají velkou roli. Používání internetových technologií v oblasti marketingu může přinést opravdu velkou úsporu a nemalý zisk. To je spojeno s velkými výhodami a pohodlím nejen pro spotřebitele, ale i pro podniky. Internetový marketing je soubor činností na internetu, které přinesou e-shopu či webovým stránkám větší množství zákazníků, ti budou nakupovat zboží nebo objednávat službu, a tím pomohou utržit více peněz. Kromě zvýšení prodeje může být v závislosti na druhu webu cílem internetového marketingu také zvýšení návštěvnosti, zlepšení firemní image, zlepšení zapamatovatelnosti webové adresy či firemní značky. Proto internetový marketing obsahuje několik nástrojů, které pomáhají dosahovat tohoto cíle. Jedním z takových nástrojů je marketing. marketing Jedná se o předávání informací o produktech, zboží a službách cílové skupině lidí prostřednictvím elektronické pošty ( u). y (dopisy) lze posílat nejen stálým, ale i potencionálním klientům. Díky správnému použití marketingu můžeme časem dosáhnout těchto pozitivních změn: vyšší návštěvnost webových stránek, vyšší prodej, zlepšení vztahu ke značce (brandu) a společnosti jako takové, zmenšení nákladů a výdajů na propagační akce a eventy, Výše uvedené poukazuje na účinnost marketingu. 11

12 Druhy ů: Oznámení: je to (dopis), který by měl zákazníka/klienta upozornit na nové zboží a služby a zároveň nabízí jejich využití. Je třeba vybrat cíl a určit rubriku, o které se bude v u psát. Mohou to být například zprávy o hotelu, jeho doplňkových službách a o slevách nebo speciálních akcích. Účelem tohoto druhu rozesílání je zvýšení prodeje. Obsahuje stručný popis nabídky a odkaz na webovou stránku, kde je možné udělat objednávku. Elektronické noviny: jsou to pravidelně se opakující y. Nové díly elektronických novin se doporučuje posílat jedenkrát za 2 týdny. Obsahují více informací, novinek, doporučení apod. Tento druh rozesílání umožňuje upevnit vztah s klientem (zvýšit loajalitu) a zvýšit povědomí o společnosti a nabízených produktech. Důležité je také nezahltit zákazníka y, protože by se mohlo dosáhnout opačného efektu a odlivu zájemců. Obsah informačního u musí být nový, zajímavý a unikátní. Jsou to nejdůležitější podmínky pro úspěch marketingu. Při použití velkého množství rubrik nebo dlouhých článků v jednom čísle společnost riskuje ztrátu zájmu čtenáře. Je lepší použít několik upoutávek a nechat na rozhodnutí čtenáře, zda tyto články dočte na domácí webové stránce. Důležité je, aby y nevyvolaly u čtenářů negativní dojem o značce (brandu) a také je zapotřebí, aby čtenáři měli možnost odvolat svůj zájem o zasílání novinek. Pokud bychom čtenáři tuto možnost nedali, čtenář může tyto y označit jako spam a zablokovat jakékoliv další zasílání. To by přineslo také zhoršení vztahu se zákazníkem. Marketing v sociálních sítích Marketing v sociálních sítích je dalším důležitým nástrojem. SMM (social media marketing) - činnost zaměřená na zvýšení loajality cílové skupiny k brandu (značce) nebo osobě prostřednictvím práce v sociálních sítích, blogech a fórech. 12

13 Uživatelé prakticky žijí v sociálních sítích. Komunikují, vkládají fotografie, řeší pracovní otázky nebo posuzují telefony, notebooky, hotely apod. Social media marketing umožňuje společnostem formovat loajalitu auditoria i spojit klienty pod vlajku brandu. S pomocí social media marketingu je možno dosáhnout následujících cílů: posunout na trh brand nebo zboží změnit postavení reputace brandu poskytnout podporu klientům udělat analýzu příznivců brandu v sociální síti Podpora v sociálních sítích je šíření informací o brandu nebo produktu v sociálních sítích a blogsféře. Propagace na sociálních sítích zahrnuje vytvoření společnosti a v ní organizaci živé komunikace s cílovou skupinou brandu. Podpora v sociálních sítích se používá ke vstupu nového produktu na trh nebo služby. Je třeba vyjádřit její klíčové výhody (cena, kvalita, design atd.) s cílem zvýšit povědomí o existující značce, produktu, službě nebo osobě. Řízení dobré pověsti o sociálních sítích je sbírka zpětné vazby od publika (auditoria) a reakce na komentáře nebo připomínky. Má také mírný vliv na veřejné mínění. Uživatelé sdělují své problémy v sociálních sítích a chtějí, aby si jich společnost všimla. Řízení dobré pověsti v sociálních sítích předpokládá stálý monitoring připomínek brandu (značky) nebo uživatelů a řízení diskuze se zákazníky na jejich území. Řízení reputace pomáhá v momentech, když je potřeba: odstranit negativa směrovaná na brand (značku) nebo osobu korekce složité image společnosti, produktu nebo služeb (nejen negativní) Klientská podpora v sociálních sítích je organizovaná, hromadná konzultace zákazníků ve speciálně vytvořených podmínkách společností v sociální síti. Zákazníci chtějí dostat konzultaci pro sebe co nejlepším způsobem a komunikace v sociální síti tyto podmínky splňuje. 13

14 Zákaznická podpora je nutná, aby: Klient mohl komunikovat pro něj vhodným způsobem, Se snížily výdaje na call-centra a zákaznický servis, Se přesměroval tok zákazníků na brand-platformu v sociální síti. Dnes je těžké najít podnik, který nemá podporu na internetu. Internetový marketing má obrovský vliv na celou řadu obchodních oblastí, ať jde o hudební průmysl, bankovnictví, reklamu atd.. Hotelnictví tady není výjimkou. 2.2 Internetový marketing v hotelnictví Hotelnictví je jednou z oblastí podnikání, které potřebuje účinné prosazování, protože jde o velmi specifické odvětví s velkou konkurencí. Aby se hotel stál opravdu úspěšným komerčním projektem, musí se nejen aktivně propagovat na ulicích, v rozhlase a televizi, ale musí také využívat zdroje na internetu. Existence webových stránek hotelu vytváří největší příležitost k podpoře hotelnictví v mezinárodním měřítku. V současné době hotely nabízejí spotřebitelům nejen ubytování a stravovací služby, ale také zábavu, dopravu z letiště, komunikaci, služby, sportování, zdravotnické služby, kosmetické salony, atd. Internet může zvětšit příjmy hotelu o třetinu, ale některé hotely získávají i více. Investice do internetového marketingu se vyplácí rychleji než jakákoliv jiná forma marketingu. U většiny hotelů se výsledek dostaví téměř okamžitě. Proto hotelový marketing věnuje hodně času práci s klienty a to dokonce i tehdy, když host odjel. Spokojený host se totiž určitě podělí o dojmy se svými známými a příbuznými, kteří se v budoucnosti mohou stát novými klienty. 2.3 Trendy hotelového internet marketingu Hotelový trh se mění stále rychleji na celém světě, a to díky rychlému vývoji technologií. Počet hotelů roste a soutěž pro zákazníky on-line se stává aktuálnější. 14

15 Mobilní booking. Publikace "Travel Daily News" předpovídá, že na začátku roku 2017 bude50% on-line rezervací v hotelnictví z mobilních zařízení. Video pomoc na online rezervaci. Internetový portál "Eye pro Travel" poskytuje údaje z roku 2013, a to že 81% on-line uživatelů v USA, Velké ritánii, Německu, Francii a Nizozemsku prohlédlo videa o hotelu před provedením rezervace. To zahrnuje propagační a informační videa vytvořené hotelem a vlastní videa uvedené v sociálních sítích. Panoramatické obrazy už nestačí. Chtějí-li se hosté rozhodnout pro rezervaci, chtějí vidět místo ubytování v maximálním objemu, podrobně a co nejrealističtěji. Vliv sociálních sítí se stává silnějším to představuje zcela zřejmý a silný trend. Hosté stále častěji rozhodují o rezervaci na základě recenzí v síti. Proto hotely utratí velké množství peněz za práci s recenzemi, publikacemi, na výzkum a podporu sociálních sítí v tomto prostředí. Vývoj Metasearch v oblasti cestovního ruchu. Metasearch jedná se o vyhledávač, který na rozdíl od klasických vyhledávačů nemá vlastní databázi a vytváří výsledky vyhledáváním a mícháním výsledků hledání z jiných vyhledávačů. (jako je například Tripadvisor.com) 3 Aby se zvýšila šance, že si uživatelé všimnou webové stránky, je možné používat hashtag. Hashtag je řetězec znaků, či chcete- li slovo nebo fráze, která je zepředu označená symbolem #. Hashtag vlastně označuje klíčová slova, případně kategorie nebo témata, o kterých hovoří daný příspěvek.uživatel si pak podle hashtagu vyfiltruje další příspěvky, které ho zajímají. Hashtag je značka, která se požívá na sociálních sítích, jako je Twitter, Flickr, Google+, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Tumblr nebo YouTube. Pracuje s nimi i Facebook. 3 LIGHT Anna Konspekt kompjuternzje technologii v zhurnalistike dostupné z: 15

16 Mobilní průvodce s navigaci - to jsou průvodci založení na mapách, kteří díky navigaci dovedou zákazníka do cíle. I tady ale většinou platí, že uživatel musí být připojený, aby měla navigace přístup k mapovému serveru. 4 Každý den se množství těchto trendů zvyšuje a hoteliéři je musí sledovat, aby jejich hotely byly konkurenceschopné a patřily mezi nejúspěšnější a nejmodernější hotely na trhu. Bohužel nebo naštěstí ale neexistuje jednotný recept" na úspěch webových stránek hotelu. Internet umožní podnikům přilákat nového klienta jen za několik sekund, zatímco sedí u počítače. Současně mu ale dá možnost několika kliknutími myší přejit na webovou stránku konkurentů. V takové situaci se upoutání pozornosti kupujících stává otázkou nejvyšší důležitosti, vztahy se zákazníky hlavním kapitálem společnosti. 2.4 Požadavky na tvorbu webových stánek Webová stránka je hlavním nástrojem internetového marketingu. Aby webová stránka byla co nejefektivnější a aby mohla přilákat návštěvníky, musí hoteliér zapracovat tyto složky a požadavky: Vícejazyčnost. Webová stránka velkého hotelu by měla být v několika jazycích. To je důležité zejména pro hotely nacházející se ve velkých městech, která často navštěvují lidé z jiných zemí. Povinnými jazyky pro web nejsou pouze ruština, čeština či angličtina, překlady by měly být i do němčiny, španělštiny, italštiny a dalších jazyků. S více jazykovými verzemi je možné váš web najít také v cizojazyčných výsledcích vyhledávání. Čím větší příležitost pochopit webové stránky budou zahraniční návštěvníci mít, tím větší bude i možnost, že si zákazník vybere právě tento ten hotel. Kromě toho hotel dává návštěvníkům najevo, že to se svým podnikáním myslí vážně. Design hotelového webu by měl být navržen pro široké spektrum zákazníků, Při otevření webové stránky si klient nejdříve všimne designu, který by měl zaujmout na první pohled a vyvolat touhu po zobrazení fotografie hotelu, cen, služeb, atd. 4 COT business

17 Pohodlná, snadná navigace je zárukou toho, že uživatel může rychle najít to, co potřebuje, a žádné potíže při tom mít nebude. A to je kvůli tomu, že většína uživatelu nemá zkušenosti s internetem. Je důležitě, aby hlavní prvky byly dostupné z libovolné stránky. Které to jsou? ooking, údaje o pokojích, údaje o službách a umístění hotelu, zpětná vazba. Webová stránka hotelu musí poskytovat logickou strukturu obsahu, aby návštěník mohl najít nutnou informaci. Existuje pravidlo tři kliky, které zní, že na jakoukoliv stránku se můžeme dostat pomocí tří kliků. Webová stránka by měla obsahovat maximální množství variant pro to, aby návštěvník mohl vykonat nějakou činnost, která by byla pro hotel žádoucí či očekávaná. Multimedia slouží k tomu, aby návštěvníci mohli webové stránky a informace na nich uveřejněné vnímat jednoduše a zajímavými formami, jako jsou kvalitní fotografie, videa, virtuální prohlídka a jiné. Kontaktní informace - jsou adresa, telefonní čísla, , fax. Minimálně jednou za čtvrt roku by měl hotel zkontrolovat, zda veškeré údaje jsou aktuální. On- line rezervace. Rezervační systém je jedním z klíčových prvků webových stránek hotelů. Praktický a pohodlný rezervační systém je posledním krokem při výběru hotelu. Pokud si člověk bude jistý, že si vybere tento hotel, ale nebude schopen zvládnout daný rezervační systém nebo bude mít pocit, že nefunguje správně, může hotel ztratit klienta a peníze. a Jednou z podmínek úspěšného podnikání je zpětná vazba, která je nejvhodnějším způsobem komunikace mezi hotelem a uživatelem. Pomáhá odstraňovat negativa a udržet zákazníky. Její nejdůležitější vlastností je ale získávání užitečných informací. Hotel může zveřejnit svůj skype profil a nabídnout může i on- line chat. 17

18 Aby webová stránka byla užitečná a sloužila k rozvoji podnikání, bude potřebovat podporu a prosazování proto, aby byla na prvních pozicích ve vyhledávačích. To zajistí větší návštěvnost na webových stránkách. Aby si webové stránky udržely vysokou úroveň návštěvnosti, je nutné obnovovat informace. Zákazník nebude bydlet v hotelu, pokud neví, kolik co stojí. Ceník je možné snadno zpracovat do pěkné a přehledné tabulky. Umístění srozumitelného ceníku pro návštěvníky, stejně jako informace o tom, jaké pokoje hotel nabízí, kolik bude stát ubytování v apartmánu nebo v standardním pokoji na jeden den. Rovněž každá služba musí mít svou cenu. Pokud jsou některé služby součástí platby, musí být tato informace rovněž uvedena na webu.. Jestliže hotel nabízí službu "all inclusive", musí popsat, jaké to má výhody, co všechno hotel poskytuje. Všechny tyto informace je nutné zpracovat tak, aby byly přehledné, snadno dostupné a vizuálně zajímavé. To všechno patří mezi nejdůležitější požadavky na webové stránky. Aby ale stránka byla pro klienty stále více atraktivní, obsahovala co nejvíce informaci, může hotel také přidat tyto složky: Slevy, speciální nabídky, novinky Na webové stránce musí být místo pro umístění informace o aktuálních akcích a slevách, což bude přitahovat více zákazníků. Člověk, který hledá pokoj, si obyčejně prohlíží najednou několikery webové stránky. Pokud host otevře webovou stránku a okamžitě uvidí atraktivní nabídku, pravděpodobně si vybere tento hotel. Proto musí být web aktivní, každý týden by měl hotel přidat alespoň jednu aktualitu, novinky, recenze, informace o slevách. Recenze Pokud chce hotel zvyšovat počet návštěvníků, je potřeba zvýšit množství pozitivních komentářů. Tento oddíl na webových stránkách by měl být také jednoduše zobrazen. 18

19 A poskytnutí odkazů na recenze umístěné na jiných internetových zdrojích bude ještě přesvědčivější. Většina turistů, kteří používají internet, se při výběru hotelu rozhodují na základě zpětné vazby od ostatních hostů. Sociální sítě Jeden z nejlepších způsobů, jak přitáhnout pozornost na webovou stránku, představují v současné době velmi populární sociální sítě. Před několika lety byli jejich hlavními uživateli studenti a školáci a jejích cílem byla komunikace s přáteli a novými známými. V současné době je ale všechno jinak. Sociální sítě se staly místem setkávání pro lidi všech věkových kategorií a společenského postavení, také jsou zdrojem informací a zároveň se staly vynikajícím marketingovým nástrojem. Facebook, VKontakte, Twitter, Instagram mohou soutěžit v efektivnosti přilákání cílové skupiny lidí. Hlavní pozitivní vlastnosti marketingu v sociálních sítích: efektivita přilákat určitou skupinu lidí, reklama je vnímána s velkou důvěrou a nezpůsobuje negativní reakce, náklady na reklamu na sociálních sítích jsou poměrně nízké. Sociální sítě - to je dokonalé "místo" pro práci na rozpoznání značky, propagace zboží a služeb. Doplňkové služby ezplatné služby odlákají od konkurence, placené služby přinesou výnos. Uveďte podrobné údaje o jednotlivých službách, barvitě je popište a doplňte obrázky. Nejlepší bude, když doplňkové služby budou mít svůj vlastní oddíl. Mobilní aplikace V současné době je rychlý růst popularity smartphonů a tabletů a klesá zájmem o počítače. Mobilní aplikace se stávají pomocníkem při plánování dovolené, služební cesty a také hotelových rezervací. 2.5 Hlavní chyby při práci na webových stránkách hotelu Žijeme v době, kdy hotel nebo podnik bez vlastní webové stránky nemá tu správnou hodnověrnost, není vidět, není známý a vyhledávaný. Proto také většina hotelů vlastní webovou stránku má. Ale mezi obrovským množstvím webových projektů jenom 19

20 část hotelu plní jednu ze svých důležitých funkcí - poskytnout návštěvníkům webové stránky se svými službami a motivovat je, aby okamžitě udělali objednávku. Každý hoteliér se sice snaží vytvořit dokonalou webovou stránku, ale to se daří jenom jednotlivcům. Řada z nich je neúspěšných a to má své příčiny: Největší chybou, kterou dělá každý hoteliér, který aktivně pracuje nad svým on-line projektem, je vytváření webových stránek po prozkoumání TOP moderních webových stránek hotelů. Neúspěšný postup představuje také zadání webových stránek společnosti, která provádí "roboto-práci" tato společnost dělá webovou stránku podle příkladu těch stránek, které už udělali stokrát minulým zákazníkům. Přitom neberou v úvahu vlastností hotelového trhu a potřeby cílových skupin. Není to zvláštní překvapení, protože cílem většiny tvůrců internetových projektů je jenom vydělat peníze díky hoteliérům, nikoliv pomoci vydělat peníze pro hoteliéra. Výsledkem je, že hotel má svou vlastní internetovou stránku, která neodpovídá potřebám jeho návštěvníků, což znamená, že nebude přinášet hoteliérovi žádný zisk, který by mu za ideálních podmínek mohl přinést. Další chybou jsou špatně umístěné priority. Většina hoteliérů neví, že hlavním ukazatelem úspěchu webové stránky není počet návštěvníků, ale počet objednávek. Tyto objednávky musí byt udělané hned, nikoliv za den, týden či měsíc po návštěvě webových stránek. Právě teď! Koneckonců to je jejich hlavní cíl z cílených návštěvníků udělat reálné klienty. Dalším problémem, který charakterizuje společnosti, jež tvoří webové stránky je tendence měřit všechno penězi. "Pokud webová stránka je drahá, potom to přiláká hotelu zákazníky" - tato myšlenka je zásadně špatná. Důkazem toho mohou být nízkonákladové webové stránky hotelů, které přivádějí velké množství zákazníků. Cena webové stránky a někdy i její zvyšování má vliv na kvalitu pouze v případě, že peníze jsou investovány do profesionální analýzy stránek konkurentů a vlastní stránky, na rozpracování nových řešení zaměřených na zlepšení on-line projektu. Nedostatek srozumitelné struktury webu je také problém. Pro většinu designérů je složité uspořádat informace na stránkách tak, aby byly přehledné, jasné a správné. Trpí nedostatečnou navigací a "rozházeným" materiálem. To s sebou nese negativní vliv spotřebitelského zájmu na webu. Uživatel chce mít přehledný web, aby mohl rychle a jednoduše najít potřebné informace. Proto je důležité správně roztřídit materiál, který člení obsah webu na samostatné stránky. Třídění stránek musí být logické, aby určité téma mělo jednu podřazenou stránku. Je tedy 20

21 dobré detailně promyslet menu webu a v případě, kdy je materiálu hodně, vytvořit doplňující menu. Největší důraz je třeba klást na hlavní stránku hotelu. Tato stránka rozhodne, zda uživatel na webové stránce zůstane, nebo ji rovnou opustí. Web by měl používat známé pravidlo 3 kliků: první stránku webu (home page) od jakékoliv jiné stránky nesmí oddělovat více než 3 kliknutí myší. Výjimkou je, pokud jsou informační prvky, z kterých se tvoří web, jsou příliš malé. Dají se spojit na jedné stránce do několika menších prvků, ale musí být srovnané podle velikosti, důležitosti a umístění na stejné úrovni hierarchie. Malé chyby Zde můžeme zdůraznit několik menších chyb, které se nejčastěji vyskytují na webových stránkách hotelu. Roční rozpočet na provoz webových stránek by se měl rovnat jejich pořizovací ceně nebo absolutní minimum je 50% k celkovým nákladům na tvorbu. 5 Není chybou, že větší náklady budeme potřebovat pro provoz webu a současně jiných projektů, které se obnovují každý den nebo online (momentálně). V případě, kdy hotel utratí celý rozpočet na založení kvalitního webu, ale nebude ho průběžně obnovovat, investice se nikdy nevrátí a nepřinese žádný užitek. Využití velkého počtu symbolů nebo tlačítek na webu je další chybou. Při návštěvě webu s velkým množstvím tlačítek, symbolů nebo odkazů se uživatel špatně orientuje a nebude se moci soustředit věci pro něj důležité. Nejdůležitější je základní rozdělení informací. Pro ostatní části (pododdíly) je lepší využít menu s podstránkami, které se ukazují při najetí kurzoru myši. Grafické zatížení - velmi často opakovaná chyba. Hoteliér se nemusí bránit tomu, aby web vypadal jednoduše. Většina začínajících designerů dává pro lepší vzhled stránek větší počet animací, obrázků a jiných grafických ozdob. Výsledkem je web příliš barevný a vyzývavý, chybí celková koncepce a postavení stylu webových stránek. Mimo to se i prodlužuje doba načtení webových stránek. Zkušenější 5 Dostupně z: 21

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

NFC Marketing. Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů.

NFC Marketing. Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů. NFC Marketing Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů. Co je to NFC marketing? Jedná se nejmodernější způsob jak poskytnout Vaše marketingové sdělení, nebo Vaší reklamu

Více

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Dnes se prakticky podíváme na to, co všechno musí letos vaše stránky umět, aby fungovaly a vydělávaly. STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Toto je první věc, která je velmi

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

RUSKÝ LIFESTYLE PORTÁL O CESTOVÁNÍ A TURISMU

RUSKÝ LIFESTYLE PORTÁL O CESTOVÁNÍ A TURISMU RUSKÝ LIFESTYLE PORTÁL O CESTOVÁNÍ A TURISMU COPYRIGHT 2008-2014 PRIMOCO INVESTMENTS LIMITED VERSION 2014.1 Všechna práva vyhrazena. Russian Traveller je registrovaná obchodní značka. CO JE RUSSIAN TRAVELLER

Více

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj?

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Internetová populace v ČR 6 000 000 uživatelů internetu (největší procento 15 až 55 let) 5 000 000 používá Seznam (spíše starší) 4 500 000 používá

Více

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz 1. Představení portálu Cestykrajem.cz jsou užitečný on-line průvodce pro všechny tuzemské i zahraniční turisty se silnou propagací a viditelnou reklamou.

Více

Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou?

Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou? Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou? Hradec Králové, 2. dubna 2012 Nobody s Unpredictable Zdroje informací Rozhodovací proces Hlavní impuls pro návštěvu Hlavní impuls pro návštěvu regionu

Více

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*.

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*. Produktový list O službě Firmy.cz je katalogová služba, která kombinuje hledání na klíčová slova, oborové kategorie a lokalitu uživatele při hledání v největší databázi firem na českém internetu. Firmy.cz

Více

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Duchem nejmladší český marketingový a mediální think tank. Tuto přednášku pro vás připravili: Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Ondřej Sláma marketing@ondrejslama.cz Nejčastěji používané moderní

Více

STAVBY.CZ. Zviditelnit firmu nikdy nebylo jednodušší. Kontakty.cz Na Příkopě 958/25, 11000 Praha 1 info@kontakty.cz, +420 221 967 358. www.stavby.

STAVBY.CZ. Zviditelnit firmu nikdy nebylo jednodušší. Kontakty.cz Na Příkopě 958/25, 11000 Praha 1 info@kontakty.cz, +420 221 967 358. www.stavby. STAVBY.CZ Zviditelnit firmu nikdy nebylo jednodušší NABÍDKA SLUŽEB PORTÁLU STAVBY.CZ Kontakty.cz Na Příkopě 958/5, 11000 Praha 1 info@kontakty.cz, +40 1 967 58 www.stavby.cz o portálu stavby.cz Vše pro

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Produkční plán. Tvorba internetových stránek

Produkční plán. Tvorba internetových stránek Produkční plán Tvorba internetových stránek Marek Žáček - Zac0057 Systémové inženýrství a informatika Ostrava 2014 Obsah OBSAH 1 ÚVOD 2 NÁZEV WEBU 3 ZÁMĚR A CÍLE 3 CÍLOVÉ PUBLIKUM 3 VZOR NÁVŠTĚVNOSTI 3

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety

INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety PŘEDSTAVENÍ PUBLIKACE Naše aplikace a interaktivní digitální publikace pro smartphony a tablety, jsou určeny jako marketingová podpora prodeje firem, které

Více

TOP Czech. Úvodem 1/10

TOP Czech. Úvodem 1/10 TOP Czech Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika řešení vývoje, provozu a údržby online multimediálního projektu TOP-Czech.com poskytující moderní obchodní a informační řešení pro všechny

Více

Webové šablony pro restaurace

Webové šablony pro restaurace Grafika Webdesign Eshopy Webové šablony pro restaurace Připravili jsme šablonové weby, které je možné aplikovat na většinu restaurací/kaváren a podobných podniků. Oproti univerzálním šablonám pro firemní

Více

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Varianta BASIC Obsahem balíčku je: webová stránka včetně: redakčního systému umožňujícího snadnou úpravu obsahu i neprofesionálním uživatelům,

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Manuál pro označení místa prodeje a komunikaci u obchodníka

Manuál pro označení místa prodeje a komunikaci u obchodníka Manuál pro označení místa prodeje a komunikaci u obchodníka MOPET CZ 2013 Úvodní slovo Právě čtete dokument, který vám pomůže s komunikací nové platební služby Mobito. Mobito je nová inovativní služba

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

Redesign webu. www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014

Redesign webu. www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014 Redesign webu www.czech-us.cz www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014 1 Obsah OBSAH... 2 WIREFRAME WEBOVÝCH STRÁNEK... 3 DŮVODY PRO REDESIGN... 4 CÍLE REDESIGNU... 4 ROZSAH

Více

Zlín (nejenom) na víkend. Bc. Ľudmila Vašková Bc. David Klouda

Zlín (nejenom) na víkend. Bc. Ľudmila Vašková Bc. David Klouda Zlín (nejenom) na víkend Insight Zlín má mnoho atrakcí, a je zajímavý i pro několikadenní pobyty. Turisté však získají představu o tom, co se dá ve Zlíně dělat, až po návštěvě turistického centra Našim

Více

Úvod do sociálních sítí

Úvod do sociálních sítí Úvod do sociálních sítí Otázky do začátku Je má cílová skupina na sociálních sítích? Čeho tam chci dosáhnout? Mám obsah, který můžu sdílet? Kdo bude obstarávat sociální sítě? Jak budu měřit úspěšnost aktivit?

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

O MOBILNÍCH APLIKACÍCH V KOSTCE (TRENDY, KRIZE, PŘÍLEŽITOSTI, APLIKACE) YOUMOBTOO

O MOBILNÍCH APLIKACÍCH V KOSTCE (TRENDY, KRIZE, PŘÍLEŽITOSTI, APLIKACE) YOUMOBTOO O MOBILNÍCH APLIKACÍCH V KOSTCE (TRENDY, KRIZE, PŘÍLEŽITOSTI, APLIKACE) YOUMOBTOO (a trocha omáčky okolo ) Mobile Marketing Solutions Krize -Hrozba? X Příležitost? Krize se netýká mobilních aplikací a

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci 5 tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci Vánoční období je pro velkou část firem klíčové. Je proto přirozené, že se větší část marketingového rozpočtu typicky soustředí právě do posledních měsíců v

Více

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace František Štrupl, H1.cz Proč vyhledávače? Google to ví! Východiska Až 80 % návštěvníků webů chodí z vyhledávačů. Návštěvnost z vyhledávačů

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY. Využití a vlastnosti

SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY. Využití a vlastnosti SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY Využití a vlastnosti - Seznam objektů dělený do kategorií - Půdorys objektu - Systém trasování - Zvukové komentáře - Jazykové mutace - Propojení s virtuálními prohlídkami - Virtuální

Více

Pěstování zeleniny na zemědělské půdě

Pěstování zeleniny na zemědělské půdě Pěstování zeleniny na zemědělské půdě Využití internetu a sociálních sítí v rámci semináře Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Struktura prezentace Nový jednotný

Více

www.productoo.com E-SHOP

www.productoo.com E-SHOP Jedinečný způsob on-line prezentace, prodeje a řízení výroby Vašich produktů. Productoo je původní český software určený pro on-line prezentaci a prodej produktů. Kombinuje klasický způsob prodeje na internetu

Více

Co se na internetu za 10 let změnilo a co se za 10 let (zřejmě) změní?

Co se na internetu za 10 let změnilo a co se za 10 let (zřejmě) změní? Co se na internetu za 10 let změnilo a co se za 10 let (zřejmě) změní? Michal Kankrlík, Obchodní ředitel IVITERA a.s. Jak používat internet pro lepší řízení LZ 30.května 2013, HR živě, Praha info@ivitera.com

Více

Reklama v placených katalozích

Reklama v placených katalozích Reklama v placených katalozích Autor ebooku: Vladimír Znamenskiy Více než 2 000 000 reálných uživatelů každý měsíc hledají konkrétní služby v českých katalozích. Ty patří mezi nejefektivnější kanály on-line

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

www.ubytovani-levne.cz

www.ubytovani-levne.cz Představujeme vám katalog kvalitního ubytování Vážení partneři, katalog ubytovani-levne.cz je ambiciózní projekt, který na jednom místě sdružuje informace o ubytování v přímém napojení na tipy na výlety.

Více

Marketing na webu. Zajímavá čísla z oblasti online marketingu

Marketing na webu. Zajímavá čísla z oblasti online marketingu V Marketing na webu Zajímavá čísla z oblasti online marketingu PPC PPC kampaně obecně PPC v rámci Google AdWords PPC v rámci Seznam Skliku PPC v rámci Facebooku Online marketing Nezapomeňte na základ online

Více

Video natáčení / střih

Video natáčení / střih Video natáčení / střih Podle posledních průzkumů lidé na webových stránkách spíše scanují očima, nežli čtou. Video forma přichází jako dokonalý marketingový doplněk omnichannelu, ať už pro novou akvizici

Více

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Kontakt: Simona Hornychová Tel.: + 420 731 433 865 Email: simona.hornychova@agmo.eu www.agmo.eu 1 Platební metody Tradiční platebni metody hotovost,

Více

Jak využít PPC u startupů?

Jak využít PPC u startupů? Jak využít PPC u startupů? Jan Slezák Key account manager Sklik 15.9.2015 Program 15:00 15:45 prezentace (1. část) 15:45 16:00 pauza 16:00 16:30 prezentace (2. část) O čem si dnes povíme? Online marketing

Více

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí Úvod Celý systém se dělí na několik částí. A to jak z pohledu uživatele (zákazníka), tak z pohledu administrátora. Konfigurátor aplikace na tvorbu potisku (dělí

Více

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu Nejnavštěvovanější server českého internetu 24.6.2005 Co je Seznam.cz Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu Služeb Seznamu využívá každý čtvrtý Čech Týdně oslovuje 70 % uživatelů internetu

Více

NÁVRH EFEKTIVNÍ STRATEGIE MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ: NALEZENÍ SPRÁVNÉHO OBCHODNÍHO MODELU Mobile tech 2014

NÁVRH EFEKTIVNÍ STRATEGIE MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ: NALEZENÍ SPRÁVNÉHO OBCHODNÍHO MODELU Mobile tech 2014 NÁVRH EFEKTIVNÍ STRATEGIE MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ: NALEZENÍ SPRÁVNÉHO OBCHODNÍHO MODELU Mobile tech 2014 Mojmír Prokop, Head of Direct Channels, Komerční banka, a.s. Praha 27.března 2012 Kdo jsme : Silná

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH EDICE 2013 J a ks epr os a di t nafa c e booku adal š í c hs oc i ál ní c hs í t í c h Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í u s p ě t n e j e nn afa c e b o o k u JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU

Více

Virtuální prohlídky RESTAURACE HOTELY. moderní a efektní propagace do vašeho vlastnictví bez skrytých nákladů. představujeme naše řešení pro

Virtuální prohlídky RESTAURACE HOTELY. moderní a efektní propagace do vašeho vlastnictví bez skrytých nákladů. představujeme naše řešení pro Virtuální prohlídky moderní a efektní propagace do vašeho vlastnictví bez skrytých nákladů představujeme naše řešení pro RESTAURACE HOTELY Co je virtuální prohlídka? Co s virtuální prohlídkou získáte?

Více

1. Registrace v katalogu firem

1. Registrace v katalogu firem OBSAH 1. Registrace v katalogu firem 2. Zveřejňování nabídek práce a realit 3. Zobrazování slevových kuponů 4. Zobrazování pozvánek/akcí 5. Fotoreportáže 6. Soukromá inzerce 7. Reklamní kampaně internetovým

Více

Začnu vytvářet první kampaň. Klepnu na tlačítko VYTVOŘTE PRVNÍ KAMPAŇ. Nejprve kampani nastavte správný typ. Klepněte na tlačítko VYHLEDÁVACÍ SÍŤ S OPTIMALIZOVANOU OBSAHOVOU SÍTÍ a ze seznamu vyberte POUZE

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

Webové stránky Webové aplikace WebDesign Internet Marketing VAFRO CMS MODUL REALITY

Webové stránky Webové aplikace WebDesign Internet Marketing VAFRO CMS MODUL REALITY VAFRO CMS MODUL REALITY Řešení pro Realitní kanceláře Vafro CMS s modulem Reality Vám umožní následující: Jednoduchou správu realit domů bytů pozemků komerčních objektů garáží Snadné zadávání položek vytvoření

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Mediainfo základní údaje nový design reklamní plochy

Mediainfo základní údaje nový design reklamní plochy Mediainfo základní údaje nový design reklamní plochy Profil serveru Nejnavštěvovanější informačně-zpravodajský server ve Zlínském kraji ZPRÁVY Co se děje Politika a ekonomika Hasiči a policie Kultura Sport

Více

Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony emailových schránek

Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony emailových schránek Co je Seznam.cz Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu Služeb Seznam.cz využívá každý čtvrtý Čech Týdně oslovuje 70 %, měsíčně 80 % uživatelů internetu Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

Řešení nejen pro státní správu

Řešení nejen pro státní správu Řešení nejen pro státní správu Krátký úvod Jsou dvě cesty kterými lze splnit zákonnou povinnost mít webové stránky. Tou první je oslovit nejbližší firmu, která vytvoří krásný web za krásné peníze, ale

Více

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Zdravotnické portály pro občany Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Anotace V oblasti zdraví je důležitá dostupnost občana

Více

Návštěvnost. O portálu. Možnosti spolupráce

Návštěvnost. O portálu. Možnosti spolupráce O portálu Návštěvnost LékařiOnline je edukativní a kontaktní portál zahrnující široké spektrum lékařských oborů a specializací. Pacienti zde naleznou odborné informace podané neodbornou formou, popisy

Více

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a netbooků. Chytré telefony, nazývané také Smartphony, poskytují

Více

INTERNET cesta ke spotřebiteli

INTERNET cesta ke spotřebiteli Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.3 INTERNET cesta ke spotřebiteli Public relations. Využití sociálních médií k získávání zákazníků. Public relations Veřejnost. Kdo je to veřejnost? Cílem

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) Upozornění: Oficiální verze ECDL/ICDL Sylabu Online Collaboration 1.0 je publikovaná

Více

SMS Marketing. Komunikace s potencionálními i stávajícími zákazníky pomocí zpráv SMS

SMS Marketing. Komunikace s potencionálními i stávajícími zákazníky pomocí zpráv SMS SMS Marketing Komunikace s potencionálními i stávajícími zákazníky pomocí zpráv SMS 31.5.2012 Úvod do SMS Marketingu SMS zprávy přinášejí ze všech nástrojů palety mobilního marketingu nejvyšší efektivitu.

Více

INTERNETOVÝ MARKETING

INTERNETOVÝ MARKETING INTERNETOVÝ MARKETING 1. PPC kampaně analýza klíčových slov a jejich implementace do kampaní 2. SEO optimalizace webových stránek pro vyhledávače on-page SEO a off-page SEO 3. Content marketing a blog

Více

Ceník inzertních pozic na hudebním portálu Bandzone.cz

Ceník inzertních pozic na hudebním portálu Bandzone.cz Ceník inzertních pozic na hudebním portálu Bandzone.cz Inzerce vlastníků aktivních kapelních profilů Kapely, DJs, MCs, sóloví muzikanti, atd. Server Bandzone.cz je jedním z nejrychleji rostoucích komunitních

Více

ryl VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY VirtualPUX ZÍSKEJTE VÍCE ZÁKAZNÍKŮ INTERAKTIVNÍ PREZENTACÍ SVÉHO OBJEKTU! www.virtualpux.com

ryl VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY VirtualPUX ZÍSKEJTE VÍCE ZÁKAZNÍKŮ INTERAKTIVNÍ PREZENTACÍ SVÉHO OBJEKTU! www.virtualpux.com ryl VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY VirtualPUX ZÍSKEJTE VÍCE ZÁKAZNÍKŮ INTERAKTIVNÍ PREZENTACÍ SVÉHO OBJEKTU! www.virtualpux.com ryl příležitosti 78% AŽ UŽIVATELŮ VYUŽÍVÁ INTERNET K NÁKUPU ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB. [Průměr

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Mobilní informační průvodce - RegTim

Mobilní informační průvodce - RegTim Mobilní informační průvodce - RegTim nabízí zpřístupnění kulturního a přírodního dědictví regionu s využitím moderních mobilních informačních technologií pro podporu cestovního ruchu a inovativní propagaci

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Vypracoval: Jiří Němeček, produktový manažer KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín a IV. Konfigurátor KNS

Vypracoval: Jiří Němeček, produktový manažer KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín a IV. Konfigurátor KNS Konfigurátor KNS Cílem programu je poskytnout zákazníkovi větší komfort při práci s výrobky firmy KOPOS. Program pracuje s výrobky produktového portfolia kabelových nosných systémů. Je velmi intuitivní,

Více

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní pravdy a souvislosti

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů

Více

Dobrý den. Jmenuji se David Pertl. Můžete mě kontaktovat: Telefonicky: 777 166 889 E-mailem: pertldav@fit.cvut.cz Skype: david.

Dobrý den. Jmenuji se David Pertl. Můžete mě kontaktovat: Telefonicky: 777 166 889 E-mailem: pertldav@fit.cvut.cz Skype: david. Dobrý den. Jmenuji se David Pertl. Můžete mě kontaktovat: Telefonicky: 777 166 889 E-mailem: pertldav@fit.cvut.cz Skype: david.pertl Microsoft Dynamics CRM Online Přihlašovací údaje Otevřete si stránku

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. InstoreRadio vzbuzuje emoce! InstoreRadio je přes satelit vysílaný hudební a informační program, díky kterému supermarket zpříjemňuje nákup zákazníkům. Tyto programy jsou oblíbené,

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Na co je Retarget? Jak Retarget využít?

Na co je Retarget? Jak Retarget využít? retarget manuál Retarget je službou kontextové reklamní sítě Etarget. Na rozdíl od klasické kontextové reklamy cílí na lidi, kteří navštíví Váš web. To znamená, že již mají základní znalost Vašich produktů

Více

Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů. Bubakasyn.cz

Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů. Bubakasyn.cz Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů Dobrý den, Připravili jsme pro Vás Analýzu pro úspěšné budování zpětných odkazů jejichž smyslem je nalézt dostupná relevantní místa, pro tyto odkazy a poskytnutí

Více

Forum Media emarketing

Forum Media emarketing Forum Media Ing. Tomáš Posker, BA Petr Adamík Poski.com s.r.o. Červen 2010 Obsah Marketing v prostředí internetu Nástroje e-marketingu v praxi (případové studie) On-page a off-page faktory pro e-marketing

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Reklamy na Facebooku

Reklamy na Facebooku Reklamy na Facebooku Účet uživatelský účet, v kterém jsou vytvářeny a spravovány jednotlivé kampaně. Kampaň všechny inzeráty, které byly od založení kampaně vytvořeny. Sestava Inzeráty, které byly za zvolené

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky?

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? Ale ne! Základní situace Až 80 % návštěvníků webů přichází z vyhledávačů. Světové vyhledávače odpoví na miliardy dotazů denně. Návštěvnost

Více

SMARTRATING je nezávislý server provozovaný občanským sdružením, které bylo založeno za účelem:

SMARTRATING je nezávislý server provozovaný občanským sdružením, které bylo založeno za účelem: SMARTRATING je systém, který průběžně shromažďuje a vyhodnocuje zkušenosti zákazníků se službami poskytovanými živnostníky a firmami. Tato hodnocení a komentáře průběžně publikuje na webu SMARTRATING s

Více

TVORBA ZÁKAZNICKÉ DATABÁZE Příprava adres pro direct mailovou kampaň. 15. května 2010 Konference Direct mail

TVORBA ZÁKAZNICKÉ DATABÁZE Příprava adres pro direct mailovou kampaň. 15. května 2010 Konference Direct mail TVORBA ZÁKAZNICKÉ DATABÁZE Příprava adres pro direct mailovou kampaň 15. května 2010 Konference Direct mail O ČEM BUDE ŘEČ? zásadní rozhodnutí, co musíme vědět nejdříve nejefektivnější cesty k získání

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Workshop: EduBase2: Program pro pedagogy a lektory, kteří si připravují výukové materiály na počítači Program EduBase2 Obsah: 1. Představení EduBase

Více