INVESTICE A OPRAVY V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INVESTICE A OPRAVY V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2016"

Transkript

1 INVESTICE A OPRAVY V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2016 Zpracoval MěÚ Prachatice odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Únor 2017

2 Stránka 2 z 50 INVESTICE DO PAMÁTEK V ROCE 2016 NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE PRACHATICE Rekapitulace počtu objektů na území Městské památkové rezervace Prachatice Počet domů s čp. na území MPR z toho ve vlastnictví města 48 - z toho kulturních památek 129 Další kulturní památky na území MPR (bez čp.) 6 V roce 2016 řešeno kulturních památek 20 - z toho objektů s čp z toho objektů bez čp. 1 Akce realizované s příspěvkem z Programu regenerace Městské památkové rezervace Prachatice: Objekt ulice, č.p. Práce Investice do majetku města Velké náměstí 1 restaurování uliční fasády a rekonstrukce fabionové římsy Příspěvek z Programu Kč Celkové náklady Kč Neumannova 18 oprava zahradní fasády Kč Kč Věžní 54 Dlouhá 95 Poštovní 116 oprava vstupního prostoru, dvorku a dvorní fasády oprava vstupních prostor a dvorní fasády obnova vstupních prostor, dvorku a dvorní fasády Kč Kč Kč Kč Kč Kč Solní 120 oprava vstupních prostor Kč Kč Neumannova 154 oprava dvorní fasády včetně výměny oken Kč Kč Neumannova 156 oprava uliční fasády včetně atiky Kč Kč Městské hradby oprava části hradební zdi a bašty Kč Kč Investice do majetku soukromých vlastníků Velké náměstí 49 obnova původní černé kuchyně Kč Kč a renovace schodiště Věžní 60 obnova střešní krytiny a klempířských prvků Kč Kč Husova 105 oprava uliční fasády včetně obnovy Kč Kč mezipatrové římsy Celkem Kč Kč

3 Stránka 3 z 50 Vlastní podíl na akcích podpořených příspěvkem Programu regenerace MPR - města Prachatice Kč - soukromých vlastníků Kč - příspěvek města soukromým vlastníkům Kč Akce realizované městem bez příspěvku z Programu regenerace Městské památkové rezervace Prachatice: Objekt ulice, č.p. Práce Celkové náklady Městské hradby oprava části hradební zdi Kč Městské hradby pletí náletových rostlin a dřevin Kč Štěpánčin park ošetření a kácení dřevin Kč Celkem Kč Akce realizované městem prostřednictvím Městské správy domů a bytů 1 bez příspěvku z Programu regenerace Městské památkové rezervace Prachatice: Č.p., ulice Práce Celkové náklady Poštovní 114 a oprava fasády v uličce mezi domy Kč 115 Zahradní 202 oprava zahradní fasády a výměna oken a dveří Kč Solní 130 stavební úpravy terasy a oprava dvorní fasády Kč Celkem Kč Akce realizované fyzickými a jinými právnickými osobami bez příspěvku z Programu regenerace Městské památkové rezervace Prachatice: Č.p., ulice Práce Příspěvek města Celkové náklady Neumannova 142 celková rekonstrukce kláštera sv. Jana Kč Kč Nepomuka Neumanna 2 Velké náměstí 48 rekonstrukce vnitřních prostorů (pokojů hotelu, restaurace a sklepních prostorů) Kč Velké náměstí 49 rekonstrukce vnitřních prostorů za Kč účelem zřízení nových bytových jednotek Velké náměstí 5 drobné rekonstrukce vnitřních prostorů restaurace Kč 1 Městská správa domů a bytů Prachatice s.r.o. je obchodní společnost založená a 100 % vlastněná městem Prachatice. Na základě mandátní smlouvy obhospodařuje některý svěřený majetek města Prachatice. Společností vynakládané peněžní prostředky jsou prostředky města. 2 Celková rekonstrukce kláštera byla rozložena do více let, v roce 2016 byla dokončena, uvedené náklady byly proinvestovány v roce Město vlastníkovi kláštera dosud na rekonstrukci přispělo ze svého rozpočtu celkem Kč (od roku 2012 včetně vždy Kč/rok)

4 Stránka 4 z 50 Velké náměstí 14 drobné rekonstrukce vnitřních prostorů Kč jídelny Celkem Kč Kč Investice do památek na území MPR v roce 2016 celkem Kč - z toho do majetku města Kč - do majetku soukromníků Kč

5 Stránka 5 z 50 DŮLEŽITÉ MILNÍKY V OBLASTI NOVODOBÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE V RÁMCI MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE PRACHATICE Celková rekonstrukce Velkého náměstí a Kostelního náměstí Započetí soustavné dlouhodobé, čili od té doby nepřerušené systematické obnovy historicky doložitelného vzhledu uličních fasád měšťanských domů, tzn. neprovádění prostých oprav udržujících dosavadní výraz fasád, nýbrž navrácení původního doložitelného vzhledu Rekonstrukce Společenského sálu Národního domu na Velkém náměstí (25,429 mil. Kč; z toho dotace MK 12 mil. Kč) Dokončení postupné rekonstrukce veškerých ulic a ostatních veřejných prostranství na území MPR - veškeré inženýrské sítě nové, veškeré povrchy zpevněných ploch v kamenné dlažbě (celkové náklady cca 71,9 milionu Kč 5 ) Celková rekonstrukce městského divadla na Velkém náměstí (61,66 mil. Kč; z toho dotace ROP 45,951 mil. Kč) Dosud nejvyšší, rekordní, roční investice do památek na území města v souvislosti s jednotlivými objekty ( Kč; cca 6,6 % schváleného rozpočtu města na rok 2012 v objemu 203 mil. Kč) Vydání knihy Prachatice obrazy z paměti města Překlad knihy Prachatice obrazy z paměti města do anglického a německého jazyka Dokončení postupné tříleté obnovy parkánové ohradní zdi Hospice sv. Jana Nepomuka Neumanna v celkové délce 160 m podél ulice Hradební, ležící na vnější hranici MPR; asfaltový kryt přilehlého chodníku současně nahrazen dlažbou z kamenné kostky Vydání ručně malované mapy města Prachatice a okolí s důrazem na památky a cestovní ruch Doplnění internetových stránek města Prachatice o zcela novou sekci Památková péče s podsekcemi Regenerace MPR Prachatice a Soutěž o Cenu programu regenerace Započetí dlouhodobé postupné systematické obnovy vstupních prostorů historických domů v majetku města na území MPR Prachatice 6 4 Např.: 2008 Husova 70 obnova klasicistní fasády namísto rozpačité zjednodušené novodobé nápodoby barokního řešení; 2009 Poštovní 114 obnova renesanční fasády namísto novodobé hladké zjednodušené fasády; 2010 Poštovní 115 obnova klasicistní fasády namísto novodobé břízolitové fasády; 2011 Dlouhá 95 obnova sgrafitové fasády namísto novodobé hladké fasády a Poštovní 116 obnova klasicistní fasády namísto novodobé hladké zjednodušené fasády; 2012 Velké náměstí 9 obnova sgrafitové fasády namísto novodobé hladké fasády a Děkanská 30 obnova renesanční fasády namísto novodobé rozpačité zjednodušené nápodoby gotického řešení fasády; 2013 Křišťanova 63 - obnova renesančního výrazu fasády namísto novodobé hladké zjednodušené fasády, Solní 121 obnova renesanční fasády namísto novodobé hladké zjednodušené fasády; 2016 Neumannova 156 obnova renesančního vzhledu průčelí vč. rekonstrukce podoby atiky 5 Bez samostatně vyčísleného Velkého náměstí a Kostelního náměstí 6 V roce 2014 opraveno 5 vstupních prostorů, v roce 2015 opraveno opět 5 vstupních prostorů, v roce 2016 opraveny 4 vstupní prostory

6 Stránka 6 z Výměna novodobých oken na Staré radnici na Velkém náměstí za nová řešená jako rekonstrukce pravděpodobného vzhledu původních renesančních oken, včetně restaurování kamenných ostění Restaurování uliční fasády renesanční Staré radnice na Velkém náměstí, včetně rekonstrukce fabionové římsy Podání návrhu na prohlášení Staré radnice na Velkém náměstí za národní kulturní památku

7 Stránka 7 z 50 PŘÍKLADY REALIZACÍ NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE PRACHATICE V ROCE 2016 (STAV PO DOKONČENÍ) Stará radnice č.p. 1 - uliční průčelí, celkový pohled, stav Stará radnice č.p. 1 - uliční průčelí, pohled na fabionovou římsu, stav

8 Stránka 8 z 50 Stará radnice č.p. 1 - uliční průčelí, detail části malby alegorie Rožmberků, stav Stará radnice č.p. 1 - uliční průčelí, detail malby mladíka očišťujícího Zuzanu z křivého obvinění (vlevo) a přepadení ctnostné Zuzany v lázních židovskými staršími (vpravo), stav

9 Stránka 9 z 50 Stará radnice č.p. 1 - uliční průčelí, detail malby alegorie spravedlnosti na fabionové římse, stav Stará radnice č.p. 1 - uliční průčelí, detail části malby na fabionové římse, stav

10 Stránka 10 z 50 Měšťanský dům č.p. 156 ulice Neumannova obnova renesančního řešení uliční fasády včetně obloučkové atiky, stav prosinec 2016

11 Stránka 11 z 50 Měšťanský dům č.p. 18 ulice Neumannova oprava zahradní fasády, stav prosinec 2016

12 Stránka 12 z 50 Měšťanský dům č.p. 54 ulice Věžní obnova vstupního prostoru, stav prosinec 2016

13 Stránka 13 z 50 Měšťanský dům č.p. 95 ulice Dlouhá oprava vstupních prostor a dvorní fasády, stav říjen 2016

14 Stránka 14 z 50 Měšťanský dům č.p. 95 ulice Dlouhá oprava vstupních prostor a dvorní fasády, stav říjen 2016

15 Stránka 15 z 50 Měšťanský dům č.p. 60 ulice Věžní oprava krovu, výměna střešní krytiny a klempířských prvků, stav říjen 2016 (akce soukromé osoby)

16 Stránka 16 z 50 Měšťanský dům č.p. 105 ulice Husova oprava uliční fasády a doplnění mezipatrové římsy, stav říjen 2016 (akce soukromé osoby)

17 Stránka 17 z 50 Měšťanský dům č.p. 49 Velké náměstí obnova původní černé kuchyně a renovace schodiště, stav říjen 2016 (akce soukromé osoby)

18 Stránka 18 z 50 Měšťanský dům č.p. 49 Velké náměstí obnova původní černé kuchyně a renovace schodiště, stav říjen 2016 (akce soukromé osoby)

19 Stránka 19 z 50 Měšťanský dům č.p. 116 ulice Poštovní oprava vstupních prostor, dvorku a dvorní fasády, stav říjen 2016

20 Stránka 20 z 50 Městské opevnění v ulici Hradební oprava hradební zdi včetně bašty, stav listopad 2016

21 Stránka 21 z 50 Městské opevněn v ulici Hradební oprava hradební zdi včetně bašty, stav listopad 2016

22 Stránka 22 z 50 Měšťanský dům č.p. 154 ulice Neumannova oprava zahradní fasády, balkónů a výměna oken, stav prosinec 2016

23 Stránka 23 z 50 Měšťanský dům č.p. 120 ulice Solní obnova vstupního prostoru, stav prosinec 2016

24 Stránka 24 z 50 Měšťanský dům č.p. 54 ulice Věžní obnova vstupního prostoru, stav prosinec 2016

25 Stránka 25 z 50 DALŠÍ INVESTICE DO PAMÁTEK NA ÚZEMÍ MĚSTA PRACHATICE V ROCE 2016 MIMO MĚSTSKOU PAMÁTKOVOU REZERVACI PRACHATICE Práce Celkové náklady Oprava válečného hrobu vojáků z 1 sv. války na hřbitově u kostela Kč sv. Petra a Pavla ve Starých Prachaticích 7 Pořízení ozvučení do kostela sv. Petra a Pavla ve Starých Prachaticích Kč Údržba na hřbitově areálu kostela sv. Petra a Pavla ve Starých Kč Prachaticích Oprava střešní krytiny /částečná výměna břidlice/ kostela sv. Petra a Kč Pavla ve Starých Prachaticích Rekonstrukce pietní síně dle požadavků památkové péče na hřbitově Kč u kostela sv. Petra a Pavla ve Starých Prachaticích Výroba a osazení pamětní desky generála Patery v Ostrově Kč Celková obnova božích muk v Křeplicích Kč Celková obnova božích muk v Perlovicích Kč Oprava výklenkové kapličky č. II na Svatopetrské cestě Kč Oprava kaple Panny Marie Loretánské /sokl a lucerna/ Kč Záměr na restaurování oltáře z kaple sv. Markéty Kč Dokončení celkové obnovy kaple sv. Markéty z areálu stejnojmenných Kč lázní 13 Celkem Kč - z toho vlastní podíl města Kč 7 Realizováno s využitím grantu Jihočeského kraje ve výši Kč 8 Realizováno prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí Prachaticko s využitím dotace Jihočeského kraje ve výši Kč 9 Realizováno s využitím grantu Jihočeského kraje ve výši Kč 10 Realizováno prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí Prachaticko s využitím dotace Jihočeského kraje ve výši Kč 11 Realizováno s využitím grantu Jihočeského kraje ve výši Kč 12 Realizováno s využitím dotace Ministerstva kultury ČR ve výši Kč 13 Realizováno s využitím dotace Ministerstva kultury ČR ve výši Kč

26 Stránka 26 z 50 CELKOVÉ INVESTICE DO PAMÁTEK V ROCE 2016 V PRACHATICÍCH Celkový souhrn investic do památek v rámci města Prachatice v roce 2016 Investice do památek na území MPR v roce 2016 celkem Kč Investice do památek mimo území MPR v roce 2016 celkem Kč Investice do památek na území města Prachatice v roce 2016 celkem Kč - z toho získané dotace Kč - z toho vlastní prostředky města Kč - z toho vlastní prostředky dalších vlastníků Kč - z toho investováno do památek v majetku města Kč - z toho městem využité dotace Kč Roční rozpočet města 233 milionů Kč Investice do památek v majetku města na území města Prachatice v roce 2016 představovaly cca 5,8 % ročního rozpočtu města Prachatice. 14 Do majetku města i majetku dalších vlastníků

27 Stránka 27 z 50 PŘÍKLADY REALIZACÍ MIMO ÚZEMÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE PRACHATICE V ROCE 2016 (STAV PO DOKONČENÍ) Kaple sv. Markéty na Lázních sv. Markéty celková obnova kaple, podpořeno dotací z Ministerstva kultury ČR, stav prosinec 2016

28 Stránka 28 z 50 Kaple Panny Marie Loretánské v Prachaticích oprava soklu a vrcholové věžičky, podpořeno dotací z Ministerstva kultury ČR, stav prosinec 2016

29 Stránka 29 z 50 Výklenková kaplička na Svatopetrské cestě v Prachaticích oprava omítek, podpořeno grantem Jihočeského kraje, stav říjen 2016

30 Stránka 30 z 50 Boží muka u Perlovic celková obnova, podpořeno grantem Jihočeského kraje, stav říjen 2016

31 Stránka 31 z 50 Boží muka u Křeplic celková obnova, podpořeno grantem Jihočeského kraje, stav září 2016

32 Stránka 32 z 50 KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU MĚSTA Akce oživující prostředí městské památkové rezervace v roce 2016 Podrobnější popis viz bod E.2. přihlášky do soutěže o Cenu. Ilustrační fotografie. Slavnosti solné Zlaté stezky hlavní městské slavnosti, v roce 2016 již 26. ročník, stánky drobných řemeslníků, vystupují převážně zahraniční kulturní soubory z partnerských měst i soubory místní. Podzimní městské slavnosti menší městské slavnosti, v roce 2016 čtvrtý ročník, vystupují převážně místní spolky a soubory, spojené s Dny evropského dědictví.

33 Stránka 33 z 50 Dny evropského dědictví v roce 2016 bylo zpřístupněno celkem 16 objektů. Do programu byli zapojeni studenti místního gymnázia, kteří dělají průvodce po otevřených památkách s příslušným výkladem. Ples města Prachatice. Výtěžek z plesu tvoří příjem Nadačního fondu města Prachatice pro rozvoj kultury a péči o památky.

34 Stránka 34 z 50 Dny duchovní hudby tradiční festival duchovní hudby s koncerty v kostele sv. Jakuba a hřbitovním kostele sv. Petra a Pavla.

35 Stránka 35 z 50 Advent v Prachaticích organizované zimní oslavy na Velkém náměstí, spojené vždy s kulturním programem (koncerty, zapalování svící adventního věnce) a menšími trhy.

36 Stránka 36 z 50 Salve Prachatice výtvarný workshop s mezinárodní účastí, v roce 2016 již 11. ročník. Motivem tvorby jsou historické památky města Prachatice. Výtvarná díla jsou následně prezentována ve vstupních prostorách Galerie Otto Herberta Hajeka. Pro zájemce byl v roce 2015 vydán (městem Prachatice) katalog k 10. výročí SALVE, který obsahuje stručné životopisy a ukázky díla všech umělců, kteří se některého z předchozích ročníků zúčastnili. Ze vzniklých děl pak byla sestavena nová výstavní kolekce s 56 obrazy nesoucí název Prachatice, město renesančních památek a jeho velikáni (sv. J. Nepomuk Neumann a mistr Jan Hus), která byla prezentována ve výstavních prostorách Velvyslanectví USA a v galerii Českého centra, oboje v Praze (2015), v roce 2016 pak na Českém velvyslanectví ve Vídni, v Pálffiho paláci v Bratislavě, ve Francii v Pond-Du-Chäteau, na Krajském úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, či v Galerii Dolní brána a vstupních prostorách Galerie Otto Herberta Hajeka v samotných Prachaticích. Koncert skupiny Parkán na Velkém náměstí. Čtyř hodinový koncert již kultovní bigbeatové regionální kapely na historickém náměstí.

37 Stránka 37 z 50 Celodenní mezinárodní přehlídka dechových orchestrů na historickém Velkém náměstí. Akce prachatické obce baráčníků Vitoraz, konané v historickém centru města, např. v roce 2016 proběhla oslava 70 let od založení této baráčnické obce, dále oslava vzniku samostatného československého státu

38 Stránka 38 z 50 Přednáškové cykly pořádané Prachatickým muzeem o rozličných historických událostech, které se konají během celého kalendářního roku. Akademie třetího věku - pořádá Seniorská občanská společnost. Přednášena historie města a jeho nejbližšího okolí, spojeno se studijními výjezdy do okolních osad a obcí.

39 Stránka 39 z 50 Univerzita třetího věku - v roce 2016 se uskutečnil 4. ročník, zajišťuje Jihočeská univerzita ve spolupráci s Městskou knihovnou Prachatice a Seniorskou občanskou společností. Prachatice se tak staly univerzitním městem. Hlavním tématem studia je historie města a regionu včetně středověké obchodní cesty Zlatá stezka. Jazzový večer, který se konal pod otevřeným nebem na historickém Velkém náměstí.

40 Stránka 40 z 50 Štít města Prachatice - přehlídka amatérských divadel v Městském divadle na Velkém náměstí, v roce 2016 již 43. ročník Štítek města Prachatice - přehlídka dětských divadelních souborů v Městském divadle na Velkém náměstí, v roce 2016 již 19. ročník Noc kostelů pravidelná spolupráce s římskokatolickou farností spojená s výstavami ve věži kostela

41 Stránka 41 z 50

42 Stránka 42 z 50 Muzejní noc pravidelná akce ve spolupráci s Prachatickým muzeem a Muzeem České loutky a cirkusu (Národní muzeum)

43 Stránka 43 z 50 Eno-gastronomické přehlídky Sýry, Ryby a víno a Zvěřina a víno ve sklepích a arkádách Staré radnice na Velkém náměstí.

44 Stránka 44 z 50 Vepřové hody na Kostelním náměstí Veteráni historických automobilů a veteráni válek pravidelně se opakující tradiční akce - oslava výročí osvobození Velké náměstí

45 Stránka 45 z 50 Novoroční ohňostroj - odpalován ze střechy Národních domu na Velkém náměstí Den dětí akce pro děti spojená s prázdninovým pasem

46 Stránka 46 z 50 Nejrůznější kulturní akce - divadelní představení, koncerty, přednášky - v Městském divadle na Velkém náměstí nebo koncerty a plesy ve Společenském sále Národního domu na Velkém náměstí Nejrůznější výstavy uváděné veřejnými vernisážemi v Galerii Dolní brána a v Zimní zahradě Nové radnice - prostory pro velký zájem nejrůznějších vystavovatelů bývají trvale obsazeny. Srpnové večery koncerty na Parkáně a Velkém náměstí Státní svátky (např. Den státnosti) vystoupení pěveckého sboru Česká píseň Venkovní fotografická galerie na hradební zdi v Zahradní ulici jsou umístěny velkoplošné fotografie prachatického fotoklubu F 2.8 Mše svatá oslava sv. Jana Nepomuka Neumanna, prachatického rodáka a prvního svatého, spolupráce s prachatickou farností Výstavy sklepní prostory Staré radnice Kongresová turistika akce, které zajišťujeme ve spolupráci s různými organizacemi Vítání zahraničních i domácích delegací a vzácných hostů města v obřadní síni na Velkém náměstí

47 Stránka 47 z 50 PŘIPRAVOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE ZLEPŠUJÍCÍ PROSTŘEDÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE PRACHATICE A NAVAZUJÍCÍHO ÚZEMÍ Revitalizace Štěpánčina parku a navazujícího území Od roku 2016 je připravována architektonická soutěž o návrh revitalizace Štěpánčina parku a navazujícího území. Vlastní historický Štěpánčin park leží na území městské památkové rezervace. Navazující řešené plochy se nacházejí v jejím ochranném pásmu. Soutěž bude vyhlášena v roce 2017.

48 Stránka 48 z 50 Rekonstrukce letního kina v Prachaticích V roce 2016 byla dokončena a zastupitelstvem města schválena architektonická studie rekonstrukce letního kina v Prachaticích, které se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace. V roce 2017 započala další projektová příprava rekonstrukce. Realizace rekonstrukce je plánována na rok 2018.

49 Stránka 49 z 50 Úpravy Malého náměstí v Prachaticích V roce 2015 byla zastupitelstvem města schválena urbanisticko - architektonická studie úprav Malého náměstí v Prachaticích, které se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace a vytváří nástup do historického centra města Dolní branou. V roce 2016 pokračovala příprava úprav Malého náměstí provedením podrobného dopravního průzkumu a měřením hlučnosti a vibrací stávající automobilové dopravy. V roce 2017 započala další projektová příprava úprav s předpokladem dokončení v roce 2018

50 Stránka 50 z 50 PŘIPRAVOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE V OBLASTI KULTURY S REGIONÁLNÍM PŘESAHEM Změna domu čp. 30 v Děkanské ulici na galerii Záměr rekonstrukce historického domu, tzv. Městské školy, v majetku města na galerii, ve které by byla stálá expozice výtvarných děl z městského archivu (zejm. obrazů a plastik). V současnosti neužíváno, naposledy dům užíván pro bydlení s jedním bytem. V roce 2013 zpracována projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení. V roce 2014 vydáno stavební povolení a zpracována prováděcí projektové dokumentace, na jejímž základě bude směřováno k realizaci záměru (nejprve přes vyhledávání dotačních titulů na realizaci). V Prachaticích dne Ing. Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 Zpracoval MěÚ Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Únor 2014 INVESTICE

Více

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny: Prachatice

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

3. Obnovy kulturních památek realizovaných za uplynulé období od r do 2007 z Programu regenerace MPR Domažlice

3. Obnovy kulturních památek realizovaných za uplynulé období od r do 2007 z Programu regenerace MPR Domažlice 3. Obnovy kulturních památek realizovaných za uplynulé období od r. 2003 do 2007 z Programu regenerace MPR Rok 2003 dům čp. 108, Školní ul. klášter, ul. B. obnova krovu a střechy dvorní části domu kláštera

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

INVESTICE MĚSTA TELČE V ROCE. Investice Města Telče v roce 2016

INVESTICE MĚSTA TELČE V ROCE. Investice Města Telče v roce 2016 INVESTICE MĚSTA TELČE V ROCE 2016 Obsah: INVESTIČNÍ AKCE Zimní stadion Telč dokončení Chodník v ul. Myslibořská (mezi TESCO a ul. Jiráskova) Oprava povrchu silnice Studnice Mysliboř Oprava komunikace v

Více

Příloha č. 2 k návrhu usnesení

Příloha č. 2 k návrhu usnesení Souhrnný přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018 objekty ve vlastnictví církví a náboženských společností STATISTIKA dle žádosti OPP Komise

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Zastupitelstvo města Lysé nad Labem

Zastupitelstvo města Lysé nad Labem Zastupitelstvo města Lysé nad Labem konané dne 20.09.2017 Přehled akcí plánovaných na rok 2018 a shrnutí akcí za rok 2017 Rada města projednala návrh dne 12.09.2017 usn. č. 562 Usnesení č. 562 Rada města

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Důvodová zpráva. Výše přidělené kvóty státní finanční podpory: (rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury dne )

Důvodová zpráva. Výše přidělené kvóty státní finanční podpory: (rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury dne ) Důvodová zpráva Rozdělení dotace v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019 a dorovnání povinného podílu z rozpočtu města Výše přidělené kvóty státní

Více

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE PRACHATICE

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE PRACHATICE PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE PRACHATICE AKTUALIZACE PRO ROKY 2013-2015 (IX. etapa) Schváleno Zastupitelstvem města Prachatice dne 5. listopadu 2012 Usnesení č. 343/2012 Zpracoval MěÚ

Více

Obnova kaple Nesvětější Trojice v Nové Olešné provedená v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP v roce 2016

Obnova kaple Nesvětější Trojice v Nové Olešné provedená v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP v roce 2016 Souhrnná zpráva o programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro správní území ORP za rok 2016 Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo pro rok 2016 program Podpora

Více

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Obec Objekt Obnova Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Kraj Brtnice (Dolní Smrčné) boží muka 140 300 73 300 67 000 Brtnice (Příseka) kostel sv.

Více

O CENU ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ ZA ROK

O CENU ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ ZA ROK P Ř I H L Á Š K A do soutěže O CENU ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ ZA ROK 2016 PRACHATICE Název městské památkové rezervace /MPR/ nebo městské památkové zóny /MPZ/: Městská

Více

INVESTICE MĚSTA POLNÁ V ROCE. Město Polná

INVESTICE MĚSTA POLNÁ V ROCE. Město Polná Město Polná INVESTICE MĚSTA POLNÁ V ROCE 1 Město Polná Investice roku Obsah: Investiční akce ve městě Polná za rok : Obnova Sieberových varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie Oprava věžních hodin na

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PRACHATICE VYHODNOCENÍ REALIZACE ZA ROK 2012 PLÁN REALIZACE V ROCE 2013

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PRACHATICE VYHODNOCENÍ REALIZACE ZA ROK 2012 PLÁN REALIZACE V ROCE 2013 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PRACHATICE VYHODNOCENÍ REALIZACE ZA ROK 2012 a PLÁN REALIZACE V ROCE 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Prachatice dne 25. března 2013 Usnesení č. 404/2013 Leden 2013 1.

Více

Financování záchrany a obnovy kulturního dědictví. Možnosti nadací a státních programů. Omnium z.s. Jakub Děd

Financování záchrany a obnovy kulturního dědictví. Možnosti nadací a státních programů. Omnium z.s. Jakub Děd Financování záchrany a obnovy kulturního dědictví Možnosti nadací a státních programů Omnium z.s. Jakub Děd Struktura prezentace Nadace a nadační fondy Státní programy Ministerstva Hlavní oblasti dotační

Více

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Z vlastního podnětu zpracovatelky návrhu usnesení a kolegů z pracovní skupiny

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Z vlastního podnětu zpracovatelky návrhu usnesení a kolegů z pracovní skupiny Podklady pro jednání zastupitelstva města Lanškroun dne: 11.11.2015 Číslo jednání: 6 Název materiálu: Výběr akcí do Anketního dotazníku na rok 2016 Číslo materiálu: 2/ZM/2015/MAT Druh zařazení: Odbor investic

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ 2016-2022 Schváleno Zastupitelstvem obce Choustník dne 14.12.2015 Jan Kubart starosta Mgr. Radim Jindra místostarosta 1 Obsah programu

Více

A. Péče o kulturní památky v MPZ

A. Péče o kulturní památky v MPZ A. Péče o kulturní památky v MPZ A.1. Uveďte počet nemovitých kulturních památek na územní MPZ na konci roku 2016. Uveďte rozlohu MPZ v ha. Na území MPZ Polná se v roce 2016 nachází 1 x národní kulturní

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 5. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne Usnesení č. 77 /19-97 /19

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 5. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne Usnesení č. 77 /19-97 /19 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 5. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 30.5.2019 Usnesení č. 77 /19-97 /19 77/19 Schválení programu 78/19 Volba návrhové komise 79/19 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

Název materiálu: Rozdělení dotace Ministerstva kultury - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Název materiálu: Rozdělení dotace Ministerstva kultury - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Podklady na zasedání ZM dne: 25. 4. 2019 Název materiálu: Rozdělení dotace Ministerstva kultury - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Předkládá: Ing. Tomáš Hocke

Více

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 SUŠICE Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 Sušice I 34658/4-3315 městský dům čp. 4/I, Klostermannova ul., nám. Svobody 1) rohový dům 2) pavlačový dům 3) dvorní dům 4) kočárovna 24945/4-3316 -

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Projekt s názvem Paměť v krajině Trojzemí spojuje 6 kooperačních projektových

Více

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14 Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů schválených k případnému poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek a památkově

Více

7. konference ČR. Téma: lázeňství, obce, finance. Přednáška náměstkyně primátora města Karlovy Vary Moniky Makkiehové, DiS.

7. konference ČR. Téma: lázeňství, obce, finance. Přednáška náměstkyně primátora města Karlovy Vary Moniky Makkiehové, DiS. 7. konference Sdružen ení lázeňských měst m ČR Téma: lázeňství, obce, finance Přednáška náměstkyně primátora města Karlovy Vary Moniky Makkiehové, DiS. Přehled čerpání běžných výdajů odboru LKP, vč. PO

Více

I. Zastupitelstvem kraje přidělené finanční prostředky z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

I. Zastupitelstvem kraje přidělené finanční prostředky z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY Příloha 1 usnesení 216/5/ZK I. Zastupitelstvem kraje přidělené finanční prostředky z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY okres České Budějovice 1. Město Nové Hrady Buquoyská rezidence v Nových Hradech obnova

Více

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce 3. zasedání Zastupitelstva města Žatce dne 22.05.2014 od 17,00 hod. zasedací sál radnice Program jednání 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise 3. Určení ověřovatelů zápisu 4. Schválení programu 5. Vystoupení

Více

Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek

Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Dotační programy Ministerstva kultury Podle 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, může příspěvek na obnovu kulturní

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012. Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012. Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012 Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice www.facebook.com/icm.prachatice Kontakt: Informační centrum pro mládež Prachatice Zlatá stezka 145 383 01 Prachatice Tel./fax:

Více

Zdůvodnění přihlášky

Zdůvodnění přihlášky Zdůvodnění přihlášky Polná, ležící na rozhraní Čech a Moravy, vznikla pravděpodobně v polovině 12. století. V místě obchodní křižovatky vznikl hrad a trhová ves. Nejstarší písemnou zmínkou o Polné je majetková

Více

Přehled projektů města Uherské Hradiště spolufinancovaných z externích zdrojů

Přehled projektů města Uherské Hradiště spolufinancovaných z externích zdrojů Přehled projektů města Uherské spolufinancovaných z externích zdrojů A. Projekty podané a schválené Název projektu Anotace Implementátor (odbor MěÚ) Přiznaná dotace EU - Operační program Vzdělávání pro

Více

I. přidělení finančních prostředků z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY. Č. Budějovice

I. přidělení finančních prostředků z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY. Č. Budějovice I. přidělení finančních prostředků z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY okres České 1. Sdružení obyvatelů domu na domu čp. 1844/26 Husově třídě čp. 1844/26 Husova třída České Č. 2. Panu Ing. Miroslavu Holečkovi

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Důvodová zpráva. Výše přidělené kvóty státní finanční podpory: Kč (rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury dne

Důvodová zpráva. Výše přidělené kvóty státní finanční podpory: Kč (rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury dne Důvodová zpráva Rozdělení státní finanční podpory v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 - dorovnání povinného podílu z rozpočtu města Výše

Více

Výsledky dosavadních jednání

Výsledky dosavadních jednání Příloha 1 Výsledky dosavadních jednání Teoreticky možné finanční zdroje na ministerstvech: Ministerstvo pro místní rozvoj (2017) Program Podpora obnovy a rozvoje venkova podprogram Podpora obnovy drobných

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2011 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina

Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina Jaroslava Panáčková Jana Zadražilová Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajský úřad Kraje Vysočina Financování obnovy kulturního dědictví

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Nové centrum pro Libčice nad Vltavou

Nové centrum pro Libčice nad Vltavou Městský dům s náměstím Architektonicko-urbanistická studie Nové centrum pro Libčice nad Vltavou 14. 12. 2016 Městský dům s náměstím Libčice nad Vltavou architektonický atelier Ing. arch. Akad. arch. Petr

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011 červenec/ 2011 4.7. Návštěva cukrárny s doprovodem - 13.00-15.00 hod. cukrárna Pod Hvězdou 7.7. Bohoslužba slova / duchovní individuální návštěvy 12.7. Přednáška Muzea Strakonice - Rožmberkové a Jižní

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

Blatná aktivní město v oblasti kultury, cestovního ruchu a péče o památky

Blatná aktivní město v oblasti kultury, cestovního ruchu a péče o památky rozvojový pilíř Blatná aktivní město v oblasti kultury, cestovního ruchu a péče o památky opatření rozvojového pilíře :.01 Obnova a zlepšení technického stavu historických objektů.02 Vytvoření koncepce

Více

Něco málo k historii:

Něco málo k historii: Něco málo k historii: 2001: vojenské cvičiště, převod městu - snaha o vytvoření koncepce údržby a rozšíření turistické lokality Mařatice-Vinohrady 2005: díky vzácnému motýlovi lokalita součástí soustavy

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

Plnění volebního programu za období 2006-2013

Plnění volebního programu za období 2006-2013 Plnění volebního programu za období 2006-2013 Z návrhů a námětů jednotlivých volebních stran připravila rada města v prosinci 2006 návrh volebního programu na období 2006 2010. V průběhu roku 2007 se ukázalo,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PRACHATICE VYHODNOCENÍ REALIZACE ZA ROK 2011 PLÁN REALIZACE V ROCE 2012

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PRACHATICE VYHODNOCENÍ REALIZACE ZA ROK 2011 PLÁN REALIZACE V ROCE 2012 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PRACHATICE VYHODNOCENÍ REALIZACE ZA ROK 2011 a PLÁN REALIZACE V ROCE 2012 Schváleno Zastupitelstvem města Prachatice dne 30. dubna 2012 Usnesení č. 277/2012 Prosinec 2011

Více

Možnosti financování obnov památek 2019

Možnosti financování obnov památek 2019 Možnosti financování obnov památek 2019 Zlín 9. ledna 2019 Ing. Alena Pospíšilová, Bc. Zuzana Dvořáčková oddělení památkové péče 1. Aktuální dotační výzvy 2. Fond Zlínského kraje 3. Program KUL03-19 4.

Více

Program záchrany architektonického dědictví 2018

Program záchrany architektonického dědictví 2018 Příjemci příspěvku dle typu žadatele Typ žadatele Počet - fyzická osoba 5 a přísp. organizace zřizovaná obcí 48 43 - jiná nestátní nezisková organizace(např. spolek, nadace, o.p.s.) 4 - právnická osoba

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Oslavy výročí 750 let města

Oslavy výročí 750 let města Oslavy výročí 750 let města LEDEN: NOVOROČNÍ PŘÍPITEK A OHŇOSTROJ Novoroční přípitek se starostou města Jeseníku, zahájení oslav 750 let města, ohňostroj. 1. ledna, 17:30, Masarykovo náměstí KONCERT DUENDE

Více

183/12/ZM/2017 Hlavní body zasedání ZM pro rok II. Zastupitelstvo města schvaluje

183/12/ZM/2017 Hlavní body zasedání ZM pro rok II. Zastupitelstvo města schvaluje Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne 15.3.2017 183/12/ZM/2017 Hlavní body zasedání ZM pro rok 2017 Hlavní body zasedání Zastupitelstva

Více

Fiche 1 Zachování a zhodnocení historického dědictví regionu Český Západ

Fiche 1 Zachování a zhodnocení historického dědictví regionu Český Západ Fiche 1 Zachování a zhodnocení historického dědictví regionu Český Západ Cíl fiche Zlepšení technického stavu historického dědictví, jeho interpretace pro posílení místní identity a zvýšení atraktivity

Více

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10 Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů doporučených k případnému poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek

Více

Pondělí. Úterý. Středa. Čtvrtek. Pátek. Sobota. Neděle. Severní pohled na příjezd k zámku v Českém Rudolci

Pondělí. Úterý. Středa. Čtvrtek. Pátek. Sobota. Neděle. Severní pohled na příjezd k zámku v Českém Rudolci . 1 8 15 21 29 3 10 17 24 31 Severní pohled na příjezd k zámku v Českém Rudolci 9. ledna Senior klub Senioři 23. ledna Senior klub Senioři . 2 9 16 23 3 10 17 24 Nový Svět, náhorní plošina 680m n/m 1.

Více

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Popis opatření Dotace je určena na vypracování studií nebo programů a na investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 27. 6. 2018 bod programu: 39 věc: Oslavy 100. výročí vzniku ČSR v Ústí nad Labem - informace dopad na rozpočet: bez dopadu zpracoval: Bc. Martina Čmejlová, referentka

Více

Akčnı plán rozvoje města Lomnice nad Popelkou

Akčnı plán rozvoje města Lomnice nad Popelkou Akčnı plán rozvoje města Lomnice nad Popelkou Rozpočtový rok 2018 Akční plán respektuje základní strukturu Strategie rozvoje města tak, že jednotlivé akce a projekty jsou provázány s konkrétními cíli a

Více

Zápis z 14. jednání výboru Zastupitelstva Pardubického kraje pro kulturu a památkovou péči ze dne :

Zápis z 14. jednání výboru Zastupitelstva Pardubického kraje pro kulturu a památkovou péči ze dne : Zápis z 14. jednání výboru Zastupitelstva Pardubického kraje pro kulturu a památkovou péči ze dne 9. 9. 2015: Den a místo jednání: 9. 9. 2015, zámek Nové Hrady Hodina zahájení a ukončení jednání: 15:00

Více

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Muzeum Mladoboleslavska hrad: Paměť města kapitoly z dějin Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století Venkov v proměnách času Muzejní herna Muzeion Dlouhodobá

Více

Tabulka č. 1. Grantový program na podporu kultury - rok 2014 kultura I.výzva. GRANTY - Podpora živé kultury. Granty kultura 2014 Příloha č.

Tabulka č. 1. Grantový program na podporu kultury - rok 2014 kultura I.výzva. GRANTY - Podpora živé kultury. Granty kultura 2014 Příloha č. kultura I.výzva opatření 2 GRANTY - Podpora živé kultury Tabulka č. 1 3319 Org. 5412/1 alokace 1 800 000 Kč 5412/1/01 ACTIVE time 5412/1/02 Divadlo Continuo Kurzy vaření pro děti z dětského domova Písek

Více

Informační centrum pro mládež Šumperk

Informační centrum pro mládež Šumperk Příměstský tábor Vesmír 13. 8. 2018 až 17.8.2018, Rodinné centrum Vikýrek - Přátelé KOPRETIN z.s. Vikýřovice, Sportovní 273, Vikýřovice, 788 13 Prázdniny plné dobrodružství pro děti ve věku 3-6let. XXVIII.

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne

Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne 20.3.2019 36/4/ZM/2019 Kontrola plnění úkolů kontrolu plnění úkolů ke dni 20.03.2019.

Více

Klub kultury Napajedla, p. o. ZPRÁVA O ČINNOSTI / 2017

Klub kultury Napajedla, p. o. ZPRÁVA O ČINNOSTI / 2017 Klub kultury Napajedla, p. o. ZPRÁVA O ČINNOSTI / 2017 Klub kultury Napajedla prezentuje město v oblasti kultury, historie a cestovního ruchu, plní funkci veřejných služeb občanům města, okolních obcí

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 13. června 2013 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16,00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Město IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Ne 05.06.2016 19.00 hod. TAJEMSTVÍ JEJICH

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

SPOLUPRÁCE NPÚ-ÚOP V PARDUBICÍCH S OBCEMI V PÉČI O KULTURNÍ PAMÁTKY

SPOLUPRÁCE NPÚ-ÚOP V PARDUBICÍCH S OBCEMI V PÉČI O KULTURNÍ PAMÁTKY SPOLUPRÁCE NPÚ-ÚOP V PARDUBICÍCH S OBCEMI V PÉČI O KULTURNÍ PAMÁTKY Spolupráce se správami památkových objektů Spolupráce v oblasti památkové péče Proměna NPÚ od 1.1.2013 Spolupráce se správami památkových

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Štramberka P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 47. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 30.5.2017 875/47/RM/2017 Závěrečný účet města za rok 2016 a schválení účetní závěrky za rok 2016

Více

Příloha č. 5 k návrhu usnesení

Příloha č. 5 k návrhu usnesení Příloha č. 5 k návrhu usnesení Granty hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů rok 2016 - návrh na dodatečné udělení - splnění podmínek stanovených v čl. IV. bod 11 Zásad pro poskytování hl.

Více

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 26. 10. 2016 Usnesení č. 314/16 ZM program 14. zasedání Zastupitelstva města Brtnice. Usnesení č. 315/16 ZM složení

Více

Program 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

Program 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Program 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 8. Životní prostředí Číslo a název programu: 8.2 Podpora ochrany přírody a

Více

STRATEGICKÝ PLÁN OBNOVY MĚSTA KLADRUBY

STRATEGICKÝ PLÁN OBNOVY MĚSTA KLADRUBY M Ě S T O K L A D R U B Y Nám. Republiky 89, 349 61 Kladruby u Stříbra, IČ 00259888 tel. 374 616 711, fax 374 631 090, e-mail : obec@kladruby.cz STRATEGICKÝ PLÁN OBNOVY MĚSTA KLADRUBY Obsah: Obsah 1 Informace

Více

INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2016

INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2016 INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2016 INVESTIČNÍ AKCE 2016 Sídliště Pod Lipou - chodník Čelakovského ul. - chodník Březovice a Chvalina autobusové zastávky Čsl. armády chodník Žerotínova ul. - nový

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 29. jednání datum konání: 20.10.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 29. jednání datum konání: 20.10.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 29. jednání datum konání: 20.10.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 20.10.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0510/RM29/2014 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 ke

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2017

FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2017 FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2017 2 ÚVODNÍ ČÁST NEMOVITOSTI Dům U Bažanta čp. 70 ve Skálově ulici, Turnov Dům čp. 71 ve Skálově ulici, Turnov hlavní budova muzea Dům čp. 72 ve Skálově ulici,

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

Pietní a odpočinkové místo Kaplička Malešice

Pietní a odpočinkové místo Kaplička Malešice Pořadové číslo projektu: 18 Název projektu: Pietní a odpočinkové místo Kaplička Malešice Popis projektu: Předmětem tohoto návrhu je kultivace nejbližšího okolí výklenkové kapličky v Rektorské ulici. Cílem

Více

Seznam dokladů - platby - zakázková sestava

Seznam dokladů - platby - zakázková sestava Lic. : MURA G O R D I C s o f t w a r e - P O U Strana: 1 PVY 201400583 00641111 Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků -10 000,00 04.06.2014 Dar

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Příklady dosavadního uplatnění výsledků výzkumů v praxi

Příklady dosavadního uplatnění výsledků výzkumů v praxi G) ZÁVĚR Publikace je určena všem badatelům, kteří se zajímají o problematiku vývoje cest a dopravy na našem území. Tato práce by jim měla pomoci jak při terénních průzkumech cest, tak při kabinetním studiu

Více

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17. 04. 2019 Číslo: 76/4 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Příloha monitorovací zprávy: Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář 9. listopadu

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Městské středisko kultury a sportu, příspěvková organizace města Sezimovo Ústí, spravuje v Sezimově Ústí dvě kina - Spektrum a Letní kino,

Více