STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PRACHATICE VYHODNOCENÍ REALIZACE ZA ROK 2012 PLÁN REALIZACE V ROCE 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PRACHATICE VYHODNOCENÍ REALIZACE ZA ROK 2012 PLÁN REALIZACE V ROCE 2013"

Transkript

1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PRACHATICE VYHODNOCENÍ REALIZACE ZA ROK 2012 a PLÁN REALIZACE V ROCE 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Prachatice dne 25. března 2013 Usnesení č. 404/2013 Leden 2013

2 1. Obsah 1. Obsah Zpracovatel Úvod Dílčí rozvojové aktivity v kalendářním roce 1. Dopravní a technická infrastruktura Kulturní dědictví, cestovní ruch a volnočasové aktivity Životní prostředí Kvalita života Podpora podnikání Efektivní a komunikující veřejná správa Lidské zdroje Závěrečné vyhodnocení realizace za rok Přehled použitých zkratek. 46 Leden 2013 Stránka 2 z 47

3 2. Zpracovatel plánu realizace Zpracoval: Ing. Antonín Jurčo Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Městského úřadu Prachatice Spolupráce: Zastupitelstvo města Prachatice Rada města Prachatice Tajemník Městského úřadu Prachatice Vedoucí odborů a pracovníci Městského úřadu Prachatice Kulturní a informační služby města Prachatice Mateřská škola Prachatice Městská knihovna Prachatice Městské lesy Prachatice, s.r.o. Městská policie Prachatice Městská správa domů a bytů s.r.o. Nemocnice Prachatice, a.s. Sportovní zařízení Prachatice, příspěvková organizace Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., závod Prachatice Technické služby Prachatice, s.r.o. Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o. Základní škola Prachatice, Národní 1018 Základní škola Prachatice, Vodňanská 287 Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 Datum zpracování: Leden 2013 Úvodní fotografie: Prachaticie 1, foto Ing. Vladimír Hrabák 2004, dodatečný ořez 1 Prachaticie, patronka a ochránkyně města Prachatice. Mírně nakročená figura krásné mladé ženy v životní velikosti (výška 178 cm) nesoucí na hlavě korunu z městských hradeb, levou rukou se opírá o meč (vyjádření síly) a pravou ruku drží ve výmluvném ochranitelském gestu nad městem. Součást sochařské výzdoby průčelí Leden 2013 Stránka 3 z 47

4 3. Úvod Strategický plán rozvoje města Prachatice pro období let byl schválen zastupitelstvem města Prachatice dne , č. usnesení 516/2010. V kapitole 9 "Realizace strategického plánu v jednotlivých letech a kontrolní mechanizmy" stanovuje pravidla a postupy ke svému provádění tak, že pro realizaci strategického plánu v jednotlivých letech návrhového období vypracuje odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Městského úřadu každoročně ve spolupráci s tajemníkem, vedoucími dalších odborů MěÚ a subjekty zřízenými městem návrh realizace strategického plánu na konkrétní kalendářní rok a předloží jej radě města a následně zastupitelstvu města k projednání a schválení. Zároveň bude předloženo vyhodnocení realizace v minulém roce. Realizace strategického plánu v každém konkrétním roce bude následně prováděna dle tohoto projednaného a schváleného návrhu. Bude tedy kombinací předchozí přípravy a následného uskutečňování konkrétních dílčích aktivit (projektů) příslušnými jednotlivými subjekty (město, podnikatelé či nepodnikatelé) nebo partnerskými svazky dvou či více subjektů. Tento dokument bezprostředně navazuje na plán realizace v roce 2012 schválený zastupitelstvem města Prachatice dne , č. usnesení 277/2012 a vyhodnocuje jeho skutečné plnění v praxi tohoto uplynulého roku. Současně v návaznosti na kmenový Strategický plán rozvoje města Prachatice pro období let , v souladu s jeho kapitolou 9, stanovuje realizaci pro kalendářní rok Stanovuje konkrétní úkoly subjektům odpovídajícím za jejich plnění zejm. uvolněným členům zastupitelstva města, tajemníkovi Městského úřadu Prachatice, vedoucím odborů Městského úřadu Prachatice či představitelům subjektů zřizovaných městem (Kulturní a informační služby města Prachatice, Mateřská škola Prachatice, Městská knihovna Prachatice, Městské lesy Prachatice, s.r.o., Městská policie Prachatice, Městská správa domů a bytů s.r.o., Sportovní zařízení Prachatice, Technické služby Prachatice, s.r.o., Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o., Základní škola Prachatice, Národní 1018, Základní škola Prachatice, Vodňanská 287, Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240). V rámci strategickým plánem nastavených kontrolních mechanizmů bude po uplynutí aktuálního kalendářního roku plnění stanovených úkolů vyhodnoceno a následně předloženo k projednání a schválení radě města a zastupitelstvu města společně s plánem realizace strategického plánu pro další kalendářní rok. Při návrhu plánu realizace strategického plánu byly důsledně respektovány zásady trvale udržitelného rozvoje tak, aby aktuálně prováděnými aktivitami nebyly ohroženy možnosti generací budoucích uspokojit jejich vlastní potřeby 2. pseudorenesanční Nové radnice na Velkém náměstí, umístěna v nice štítu na vrcholu budovy. Vytvořena rakouským ak. soch. Georgem Leisekem roku 1903, restaurována v roce 2004 ak. soch. Vojtěchem Paříkem. 2 Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů ( 6 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění). Leden 2013 Stránka 4 z 47

5 4. Dílčí rozvojové aktivity k realizaci v kalendářním roce Prioritní osa rozvoje 1. Dopravní a technická infrastruktura Dopravní infrastruktura Zlepšení kvality dopravního připojení města na hlavní silniční trasy - Podporovat stavbu kruhové křižovatky u Těšovic Odpovídá: vedení města - Při rozhodování o změnách ve využití území respektována v souladu se ZÚR Jihočeského kraje, vydanými v roce 2011, plocha potřebná pro stavbu kruhové křižovatky - Stavebním úřadem prodloužena doba platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby přeložky silnice II/141 v úseku Těšovice Prachatice do Podporovat stavbu kruhové křižovatky u Těšovic Odpovídá: vedení města Zvýšení bezpečnosti chodců, zklidnění dopravy ve městě - Směřovat k podání žádosti o dotaci SFDI na stavbu Propojovací chodník Krumlovská Průmyslová ulice, Prachatice z Programu ke zvyšování bezpečnosti dopravy a k realizaci stavby Odpovídá: KSD - Vydáno stavební povolení pro stavbu Propojovací chodník Krumlovská Průmyslová ulice, Prachatice - Peněžní prostředky na realizaci uvedené stavby zařazeny do návrhu rozpočtu města 2013 a následně v rámci rozpočtu schváleny - Pořízeny a v Husinecké ulici a na přeložce Volarská instalovány nové stacionární informační ukazatele rychlosti s příspěvkem Jihočeského kraje 84 tisíc Kč (77 %) z grantového programu podpory Leden 2013 Stránka 5 z 47

6 zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích - Proveden zkušební provoz omezení max. rychlosti v centru na 30 km/h 3 - Realizovat stavbu Propojovací chodník Krumlovská Průmyslová ulice, Prachatice - Realizovat opravu povrchu chodníku v ulici Hradební a v ulici Za Baštou - Realizovat stavbu spojovacího chodníku v ulici Lázeňská - U Zastávky - Realizovat opravu povrchu komunikace v ulici U Zastávky -Za Továrnou Odpovídá: KSD - Pokračovat v přípravě majetkového vyrovnání na komunikacích Pod Cvrčkovem za účelem realizace chodníků a zpřístupnění pozemků města pro rozvoj individuální výstavby Odpovídá: vedení města Zlepšení prostupnosti města - Podat žádost o dotaci na realizaci první etapy stavby Šířkové a výškové uspořádání komunikací ulic Slunečná, Rožmberská a Kasárenská ; v případě zajištění finančního krytí realizovat stavbu Odpovídá: KSD - Vydáno stavební povolení pro stavbu Prachatice, rekonstrukce komunikací Rožmberské, Kasárenské, Slunečné, I. etapa Rožmberská - Kasárenská - Podána žádost o dotaci MMR na realizaci první etapy stavby Šířkové a výškové uspořádání komunikací ulic Slunečná, Rožmberská a Kasárenská z Programu podpora bývalých vojenských areálů nepodpořeno - Zpracovat prováděcí projektové dokumentace na stavbu Prachatice, rekonstrukce komunikací Rožmberské, Kasárenské, Slunečné I. i II. etapu - Zpracovat prováděcí projektové dokumentace na rekonstrukce ulic Kasárenská, Černohorská Odpovídá: KSD, INV 3 Vyhodnocení účinnosti zóny s omezenou rychlostí v městské památkové rezervaci bylo předmětem samostatného bodu na schůzi rady města Leden 2013 Stránka 6 z 47

7 - Podat žádost o dotaci Nadace ČEZ 1 mil. Kč (57 %) na revitalizaci prostoru u přírodní památky Skalka schody Skalka z programu Podpora regionů 2013 Odpovídá: SSRR Zlepšení stavu místních komunikací a chodníků - Realizovat celkovou rekonstrukci ul. Maxmiliána Rumpála Odpovídá: INV, KSD - Opravovat povrchy místních komunikací a chodníků v rámci běžné údržby - Podat žádost o dotaci MMR na regeneraci panelového sídliště Šibeniční vrch, etapa 2012 (ul. Budovatelská) mj. oprava povrchů chodníků; v případě zajištění finančního krytí realizovat stavbu - Podat žádost o dotaci MMR na obnovu komunikací v areálu bývalých kasáren ulice Březanova, Menšíkova, Rudolfova; v případě zajištění finančního krytí realizovat stavbu - Směřovat k přípravě a realizaci rekonstrukce komunikací, včetně vodohospodářské infrastruktury, ulic U Stadionu, U Studánky, komunikace v kasárnách Rožmberská, Kasárenská, Slunečná Odpovídá: vedení města, KSD - Celková rekonstrukce ul. Maxmiliána Rumpála z důvodu naražení skalnatého podloží realizována částečně, a to od počátku úseku v ulici Mlýnská až k domu čp. 8 v Rumpálově ulici - Realizovány opravy chodníků ve městě III. bytový okrsek k domům čp , čp , čp a čp další lokální opravy - Realizována regenerace panelového sídliště Šibeniční vrch, 5. etapa 2012 (ul. Budovatelská) s podporou MMR 4 mil. Kč (40 %) z programu Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok Podána žádost o dotaci MMR na opravu komunikací v areálu bývalých kasáren ulice Březanova, Menšíkova, Rudolfova v Programu podpory bývalých vojenských areálů nepodpořeno - Pořízeny projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci ulic Černohorská, Chelčického, U Stadionu, U Studánky - Stavebním úřadem vydáno stavební povolení pro rekonstrukci komunikace U Studánky - Uspořádána internetová anketa o zachování/zrušení schodiště v ulici Volovická většina odpovědí doporučuje zachování a opravu schodů - Dokončit celkovou rekonstrukci ulice Maxmiliána Rumpála Odpovídá: INV, KSD - Opravovat povrchy místních komunikací a chodníků v rámci běžné údržby - Realizovat celkovou rekonstrukci ulic U Stadionu, U Studánky, Chelčického - Zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení a Leden 2013 Stránka 7 z 47

8 prováděcí projektovou dokumentaci na rekonstrukce ulic Slepá, Lesní, Hradební - Nahradit asfaltový povrch chodníku v Hradební ulici kamennou kostkou (mezi čp. 164 Hradební ul. a Domem Matky Vojtěchy) - Opravit povrch chodníku v ulici Za Baštou - Zvážit řešení prostoru před bytovým domem čp v ul. SNP 4 - Zvážit podání žádosti o dotaci MMR na opravu komunikací v areálu bývalých kasáren ulice Březanova, Menšíkova, Rudolfova v Programu podpory bývalých vojenských areálů - Realizovat nový chodník v úseku Lázeňská ulice (za světelnou křižovatkou po zastávku ČD) Odpovídá: vedení města, KSD Zvýšení počtu parkovacích míst - Podat žádost o dotaci MMR na regeneraci panelového sídliště Šibeniční vrch, etapa 2012 (ul. Budovatelská) mj. vybudování dalších parkovacích míst; v případě zajištění finančního krytí realizovat stavbu - Provést a vyhodnotit zkušební provoz parkování ve středu stávající parkovací plochy na Velkém náměstí Odpovídá: KSD - Realizována regenerace panelového sídliště Šibeniční vrch, 5. etapa 2012 (ul. Budovatelská) s podporou MMR 4 mil. Kč (40 %) z Programu regenerace panelových sídlišť počet parkovacích stání navýšen o 12 stání - Připravit realizaci nových parkovacích stání a chodníku v ulici SNP naproti obchodu Odpovídá: KSD Technická infrastruktura 4 Zpracovány dva návrhy řešení seznámení se záměrem občany nájemníky domů vyhodnocení ankety k Leden 2013 Stránka 8 z 47

9 Zvýšení konkurenceschopnosti centrálního zásobování teplem - Ukončit nákup tepelné energie od Klima a.s. - Nákup tepelné energie od Klima a.s. ukončen - V případě poskytnutí dotace MŽP na instalaci solárního ohřevu teplé užitkové - Dotace MŽP na instalaci solárního ohřevu teplé vody realizovat tuto akci (výměníkové stanice VS3 Italská a VS4 užitkové vody neposkytnuta, akce nerealizována Budovatelská) - Realizován ohřev teplé (užitkové) vody ve dvou - Realizovat ohřev teplé vody ve výměníkových stanicích pomocí tepelných výměníkových stanicích 5 pomocí tepelných čerpadel (využít odpadní teplo) čerpadel využívajících odpadní teplo 6 - Realizovat rekonstrukci části horkovodu na sídlišti Pod Lázněmi - Realizována údržba výměníkových stanic 7 a - Realizovat údržbu výměníkových stanic (snížit tepelné ztráty) upraven provozní režim (sníženy tepelné ztráty) - Realizovat technickou úpravu parovodu v kotelně IV. BO (snížit ztráty) dosažena úspora ve spotřebě zemního plynu cca - Provádět běžnou údržbu systému CZT 1 mil. Kč/rok Odpovídá: TH - Běžná údržba systému CZT průběžně realizována - Provádět běžnou údržbu systému CZT - Zhodnotit a zefektivnit výrobu tepla v Prachaticích Odpovídá: TH Zdroje vody a vodovodní síť - Realizovat nový vodovodní řad v ul. Maxmiliána Rumpála v rámci rekonstrukce ulice Odpovídá: KSD, INV - Pokračovat v průběžné údržbě vodohospodářské infrastruktury (prostřednictvím ČEVAK) - naplňovat Plán financování a realizace obnovy vodohospodářského majetku města Prachatice na období Realizován nový vodovodní řad v ul. Maxmiliána Rumpála - Vydán kolaudační souhlas pro propojovací vodovodní řad Staré Prachatice realizovaný v roce Vydán kolaudační souhlas pro zokruhování vodovodní sítě Staré Prachatice realizované v roce Prováděna průběžná údržba vodohospodářské infrastruktury - Využívány a průběžně udržovány stávající místní přírodní zdroje 5 Ve výměníkové stanici věžák (naproti restauraci Hubertus) a ve výměníkové stanici VS 62 v sídlišti Pod Hradbami 6 Tepelné čerpadlo vzduch - voda, nasávající teplý vzduch od stropu ve výměníkové stanici 7 Např. doplnění tepelných izolací 8 Plán financování a realizace obnovy vodohospodářského majetku města Prachatice na období schválený Zastupitelstvem města Prachatice dne , usnesení č. 222/2008 Leden 2013 Stránka 9 z 47

10 - Využívat a udržovat stávající místní přírodní zdroje pitné vody 9 Odpovídá: KSD - Pokračovat v koncesním řízení na výběr provozovatele vodohospodářského majetku Odpovídá: místostarosta města pitné vody - Ukončeno koncesní řízení na výběr provozovatele vodohospodářského majetku - jako nový provozovatel pro období do vybrána společnost ČEVAK a.s.; uzavřena nová smlouva na provozování vodohospodářského majetku města s tímto subjektem - Zpracovány PD na rekonstrukci komunikací, včetně vodohospodářské infrastruktury, ulic U Stadionu, U Studánky, Černohorská, Chelčického - Pokračovat v průběžné údržbě vodohospodářské infrastruktury (prostřednictvím ČEVAK) - naplňovat Plán financování a realizace obnovy vodohospodářského majetku města Prachatice na období Využívat a udržovat stávající místní přírodní zdroje pitné vody 11 - Zpracovat další projektové dokumentace na rekonstrukce komunikací, včetně vodohospodářské infrastruktury ulice Slepá, Lesní, Hradební Odpovídá: ČEVAK, KSD - Realizovat nový vodovodní řad v ul. U Stadionu, U Studánky, Chelčického v rámci rekonstrukce ulic 9 Zdroj Fefry s pramenními jímkami, zářezy, sběrnou štolou a vodojemem 2x 130 m 3 ; zdroj Patriarcha s vodojemem 50 m 3 ; zdroj užitkové vody bývalého vojenského vodovodu v lese pod Volovicemi s vodojemem pod bývalou tankovou cestou využívaný pro potřeby HZS; studna u Klimy užívaná jako doplňkový zdroj pro potřeby nemocnice; drobný neakumulovaný zdroj pitné vody - tzv. Pivovarský pramen. Lokální zdroj pitné vody pro Libínské Sedlo - dvě studny a vodojem s kapacitou 30 m 3. Lokální (záložní) zdroj pitné vody pro Kahov, Podolí a Oseky. 10 Plán financování a realizace obnovy vodohospodářského majetku města Prachatice na období schválený Zastupitelstvem města Prachatice dne , usnesení č. 222/ Zdroj Fefry s pramenními jímkami, zářezy, sběrnou štolou a vodojemem 2x 130 m 3 ; zdroj Patriarcha s vodojemem 50 m 3 ; zdroj užitkové vody bývalého vojenského vodovodu v lese pod Volovicemi s vodojemem pod bývalou tankovou cestou využívaný pro potřeby HZS; studna u Klimy užívaná jako doplňkový zdroj pro potřeby nemocnice; drobný neakumulovaný zdroj pitné vody - tzv. Pivovarský pramen. Lokální zdroj pitné vody pro Libínské Sedlo - dvě studny a vodojem s kapacitou 30 m 3. Lokální (záložní) zdroj pitné vody pro Kahov, Podolí a Oseky. Leden 2013 Stránka 10 z 47

11 Odpovídá: INV Čištění odpadních vod a kanalizační síť - Realizovat novou kanalizační stoku v ul. Maxmiliána Rumpála v rámci rekonstrukce ulice Odpovídá: KSD, INV - Pokračovat v průběžné údržbě vodohospodářské infrastruktury - naplňovat Plán financování a realizace obnovy vodohospodářského majetku města Prachatice na období Odpovídá: KSD - Pokračovat v koncesním řízení na výběr provozovatele vodohospodářského majetku Odpovídá: místostarosta města - Nová kanalizační stoka v ul. Maxmiliána Rumpála z důvodu naražení skalnatého podloží realizována částečně, a to od počátku úseku v ulici Mlýnská až k domu čp. 8 v Rumpálově ulici - Prováděna průběžná údržba vodohospodářské infrastruktury - Ukončeno koncesní řízení na výběr provozovatele vodohospodářského majetku - jako nový provozovatel pro období do vybrána společnost ČEVAK a.s.; uzavřena nová smlouva na provozování vodohospodářského majetku města s tímto subjektem - Řešeno odkanalizování Libínského Sedla projednáno v rámci pracovního jednání zastupitelů města, zjištěn zájem obyvatel osady o připojení na veřejnou kanalizaci - Zpracovány PD na rekonstrukci komunikací, včetně vodohospodářské infrastruktury, ulic U Stadionu, U Studánky, Chelčického, Černohorská - Dokončit realizaci nové kanalizační stoky v ul. Maxmiliána Rumpála v rámci rekonstrukce ulice Odpovídá: INV - Pokračovat v průběžné údržbě vodohospodářské infrastruktury - naplňovat Plán financování a realizace obnovy vodohospodářského majetku města Prachatice na období Zpracovat další projektové dokumentace na rekonstrukce komunikací, včetně vodohospodářské infrastruktury ulice Slepá, Lesní, Hradební Odpovídá: ČEVAK, KSD - Pokračovat v řešení odkanalizování Libínského Sedla, Starých Leden 2013 Stránka 11 z 47

12 Prachatic Odpovídá: místostarosta města - Realizovat novou kanalizační stoku v ul. U Stadionu, U Studánky, Chelčického v rámci rekonstrukce ulic Odpovídá: KSD, INV Protipovodňová opatření - Strategická opatření fyzického charakteru nejsou navrhována - Pokračovat v přípravě zpracování digitálního povodňového plánu a hlásného a varovného povodňového systému města Prachatice; podat žádost o dotaci MŽP 2 mil. 700 tisíc Kč (85 %) na zpracování z OPŽP Odpovídá: VV, SSRR - Připravovány podklady a žádost o dotaci MŽP (SFŽP) 2 mil. 902 tisíc Kč (90 %) na zpracování digitálního povodňového plánu města Prachatice a území ORP Prachatice a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Prachatice z OPŽP - V Nádražní ulici realizován úsek obrubníku s bočním odvodem vody zaústěným do odlehčovacího potrubí zaústěného do Živného potoka a osazen příčný odvodňovací žlab - Strategická opatření fyzického charakteru nejsou navrhována - Podat žádost o dotaci MŽP (SFŽP) 2 mil. 902 tisíc Kč (90 %) na zpracování digitálního povodňového plánu města Prachatice a území ORP Prachatice a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Prachatice z OPŽP Leden 2013 Stránka 12 z 47

13 Prioritní osa rozvoje 2. Kulturní dědictví, cestovní ruch a volnočasové aktivity Péče o kulturní dědictví Zachování kulturního dědictví - Administrovat a realizovat místní program - Realizovány akce místního Programu regenerace MPR 13 se státní podporou (MiK) regenerace Městské památkové rezervace pro město 1 mil. 43 tis. Kč obnova sgrafitové výzdoby Národního domu čp. 9 Prachatice 12 Velké nám., oprava fasády a krovu domu čp. 30 Děkanská ul., oprava části dvorní - Administrovat a realizovat program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (ORP) fasády Nové radnice čp. 3 Velké nám., oprava fasády domu čp. 54 Věžní ul., restaurování malované a sgrafitové fasády domu čp. 61 Křišťanova ul., oprava interiéru kaple sv. Jana Nepomuckého pod Dolní branou s restaurováním malířské - Připravit další akce údržby a obnov objektů sakrálního a obdobného kulturního charakteru výzdoby, restaurování vstupní brány kaple sv. Jana Nepomuckého pod Dolní branou - V návaznosti na existenci příslušných dotačních - Realizovány akce programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím (grantových) programů žádat o peněžní ORP (MiK) se státní podporou pro město 502 tisíc Kč oprava části hřbitovní zdi prostředky na obnovu památek ve Starých Prachaticích; program administrován za celý správní obvod ORP 14 - Řešit výtvarnou výzdobu vybraných - Restaurována dřevořezba Panny Marie ze hřbitovního kostela sv. Petra a Pavla výklenkových kapliček a božích muk na s podporou Jihočeského kraje 38 tisíc Kč z Programu Movité kulturní dědictví 12 Program regenerace Městské památkové rezervace Prachatice pro období let schválený Zastupitelstvem města Prachatice dne , usnesení č. 429/ V rámci Programu regenerace byly ve městě realizovány tyto další akce soukromých vlastníků: Křišťanova 33 oprava krovu, podlah, stěn a stropů, částečně oprava fasády (Libor Fránek), Kostelní náměstí 29 restaurování sgrafitové fasády (Milada Havelková), Husova 108 výměna střešní krytiny a oprava krovu do Dlouhé ulice (Erik Nebeský), Křišťanova 111 obnova střechy (Eva Žáková), Horní 138 restaurování malované fasády (Marie Kůsová), Neumannova 157 oprava dvorní fasády (Jan Tůma a Jana Nebesová), kaple sv. Jana Nepomuckého v Solní ulici restaurování fasády a malby interiéru (Tomáš Turek); státní finanční podpora celkem Kč (včetně prémie Kč za vítězství v rámci kraje v soutěži o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2011) 14 V rámci MěÚ Prachatice administrovaného programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP se celkově jednalo o tyto akce: Libínské Sedlo obnova střešního pláště (atiky) kostela sv. Anny na Libínském Sedle, Hracholusky oprava střechy zemědělské usedlosti v Hracholuskách, Těšovice obnova komínu a štítové zdi areálu mlýna v Těšovicích, Řepešín oprava krovu a výměna střešní krytiny severní části střechy zemědělské usedlosti, Dub u Prachatic restaurování náhrobků židovského hřbitova, Prachatice statické zajištění zdi západního křídla administrativní budovy Knížecího pivovaru, Prachatice oprava části hřbitovní zdi ve Starých Prachaticích; státní finanční podpora celkem Kč Leden 2013 Stránka 13 z 47

14 Svatopetrské cestě - Realizovány další akce oprava fasády domu čp. 118 Poštovní ul., sanační Odpovídá: SSRR opatření na soklové části průchodu Dolní branou, výměna části střešní krytiny Husova domu čp. 71 Husova ul., oprava vitráží oken Staré radnice, výměna vrat a dveří do dvora domu Horní 164, restaurování vstupní brány na hřbitov ve Starých Prachaticích od Háječku, oprava části parkánové ohradní zdi hospice, doplnění uličního průčelí domu čp. 68 Husova ul. o polychromovanou dřevořezbu sv. Jana Nepomuckého - Realizovány akce MSDB výměna střešní krytiny Křišťanova 61 a Husova 68, oprava fasády a výměna oken a dveří Husova 72, oprava fasády Neumannova 18, oprava fasády a výměna střešní krytiny Solní 123, výměna oken a dveří a sanační opatření na soklové části Horní Dokončena dokumentace výměny výkladce domu čp. 114 Poštovní ul. - Provedena a vyhodnocena výtvarná soutěž na ztvárnění výtvarné výzdoby vybraných výklenkových kapliček a božích muk na Svatopetrské cestě mezi DPS Skalka a hřbitovem - Realizována uvedená výtvarná výzdoba ve formě sedm deskových obrazů s podporou Jihočeského kraje 35 tis. Kč (19 %) z programu Obnova drobné sakrální architektury - Podána žádost o dotaci o.s. CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP na rekonstrukci zasedací místnosti ve Staré radnici čp. 1 - neschváleno - Zpracován, projednán a zastupitelstvem města schválen Program regenerace Městské památkové rezervace Prachatice pro období let Odborem SSRR MěÚ spolupracováno s MSDB na přípravě oprav bytových domů na území MPR v roce 2012 i pro rok Administrovat a realizovat místní program regenerace Městské památkové rezervace Prachatice 15 - Administrovat a realizovat program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 15 Program regenerace Městské památkové rezervace Prachatice pro období let schválený Zastupitelstvem města Prachatice dne , usnesení č. 343/2012 Leden 2013 Stránka 14 z 47

15 s rozšířenou působností (ORP) - Připravit a realizovat další akce údržby a obnov nemovitých kulturních památek a objektů sakrálního a obdobného kulturního charakteru - V návaznosti na existenci příslušných dotačních (grantových) programů žádat o peněžní prostředky na obnovu památek Odpovídá: SSRR Propagace kulturního dědictví - Propagovat nemovité kulturní památky a objekty sakrálního a obdobného kulturního charakteru, zvyšovat obecné povědomí o nich formou aktualit a popisů na www stránkách města a článků v RL - Doplnit nové budovy do sekce Památky a pamětihodnosti na www stránkách města, včetně popisu a fotogalerie Odpovídá: SSRR - Zajistit konání Dnů evropského dědictví v Prachaticích Odpovídá: SSRR, KŠCR - O jednotlivých akcích ve vztahu k památkám průběžně informováno v RL, na internetových stránkách města, informace předávány dalším médiím (přímo redakci prachatickonews.cz, Prachatickému deníku a serveru jihoceskenovinky.cz, dále prostřednictvím tiskové konference) - Na internetových stránkách města, v sekci Památky a pamětihodnosti, doplněny popisy nových památek, doplněna fotogalerie - Realizováno a vyhodnoceno místní kolo výtvarné soutěže Památky očima mladých, podáno 186 soutěžních prací, vítězná práce každé kategorie zaslána do celostátního kola v Kutné Hoře (bez umístění), výstava prací uskutečněna v rámci zářijových EHD v domě čp. 30 Děkanská ul. - Uspořádány zářijové Dny evropského dědictví, otevřeno 16 objektů 16 ; na EHD připravena a šířena brožura s informacemi o EHD, národním tématu a jednotlivých zpřístupněných objektech 17 - Památkám věnován velký prostor ve vydané knize Prachatice obrazy z paměti města - Realizován festival Dny duchovní hudby, Letní škola staré hudby, výtvarný workshop Salve Prachatice 16 Největší návštěvnost Sitrův dům (Prachatické muzeum) 748 osob, Muzeum české loutky a cirkusu 586 osob, věž kostela sv. Jakuba 298 osob 17 Formát A5, stran 25, barevný tisk Leden 2013 Stránka 15 z 47

16 - Realizována akce Baráčníci městu - připomenutí vzniku republiky, ukázka tradic, folklóru, zvyků - V soutěži o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace MPR a MPZ za rok 2011 Prachatice v roce 2012 zvítězily v krajském kole (získána prémie 100 tisíc Kč) - Podána přihláška do soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace MPR a MPZ za rok Propagovat nemovité kulturní památky a objekty sakrálního a obdobného kulturního charakteru, zvyšovat obecné povědomí o nich formou aktualit a popisů na www stránkách města a článků v RL - Doplnit nové budovy do sekce Památky a pamětihodnosti na www stránkách města, včetně popisu a fotogalerie Odpovídá: SSRR - Zajistit konání Dnů evropského dědictví v Prachaticích Odpovídá: SSRR, KŠCR Cestovní ruch - Podporovat realizaci projektu nadregionálního významu Resort sv. Markéty Odpovídá: vedení města - Realizovat tradiční městské kulturní akce, např. Koloshow, 22. ročník Slavností solné Zlaté stezky, Srpnové teplé večery, Loučení s létem, Dny evropského dědictví, Vítání Paní Zimy, Dny duchovní hudby, Salve Prachatice - Realizovat nové Podzimní městské slavnosti - Podporovat konání dalších kulturních akcí, např. výstav, přehlídek v - Všechny městské kulturní akce byly úspěšně realizovány 18 - Probíhala spolupráce s RRAS a dalšími infocentry v tuzemsku i zahraničí, JCCR i Jihočeským krajem a s partnerskými městy - Zajištěn provoz trvalých center kultury - Městskou knihovnou úspěšně realizovány všechny naplánované akce včetně nadregionální Na kolech 18 Včetně např. akce Říjen - měsíc pro neziskový sektor, kterou organizuje město společně s NNO (výstava, přehlídka souborů); Oslav Mezinárodního dne zdravotně postižených setkání spolků, vystoupení, výstava a přehlídka (každoročně zaměřené na některou cílovou skupinu, 2012 na nevidomé) Leden 2013 Stránka 16 z 47

17 tuzemsku i v zahraničí s knihovnami na prachatické podzimní slavnosti - Zajistit provoz trvalých center kultury - Kino Národka, Galerie Dolní - Vydána kniha Prachatice obrazy z paměti města, 410 brána, Galerie Otto Herberta Hajeka, věž kostela sv. Jakuba, Městská stran, s podporou Jihočeského kraje 60 tisíc Kč (26 %) knihovna Prachatice z grantového programu Podpora živé kultury, kniha - Zajistit provoz Informačního centra a posilovat jeho regionální funkce propagována a předána do prodeje v Infocentru a - Spolupracovat s dalšími subjekty cestovního ruchu, např. dalšími městy, knihkupectvích Jihočeským krajem, tuzemskými i zahraničními informačními centry, - Podány žádosti o podporu Jihočeského kraje na Jihočeskou centrálou cestovního ruchu, Czechtourismem, s partnerskými realizaci městských kulturních akcí v roce městy a dalšími institucemi z Jihočeského krajského programu v oblasti kultury - Vydat knihu města u příležitosti 700 let od písemné zprávy se zmínkou o v roce 2012 nerozhodnuto městě, zajistit její distribuci a propagaci - Podány žádosti o podporu z Dispozičního fondu ČR - Odpovídá: KŠCR, MěK (vůči knihovně) Bavorsko na realizaci městských kulturních a sportovních akcí v roce Usilovat o zápis Prachatic na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO - Podporovat realizaci projektu nadregionálního významu Resort sv. Markéty Odpovídá: vedení města - Realizovat tradiční městské kulturní akce, např. Koloshow, 23. ročník Slavností solné Zlaté stezky, Srpnové teplé večery, Loučení s létem, Dny evropského dědictví, Vítání Paní Zimy, Dny duchovní hudby, Salve Prachatice, Podzimní městské slavnosti, Adventní koncerty - Podporovat konání dalších kulturních akcí, např. výstav, přehlídek v tuzemsku i v zahraničí - Zajistit provoz trvalých center kultury - Kino Národka, Galerie Dolní brána, Galerie Otto Herberta Hajeka, věž kostela sv. Jakuba, Městská knihovna Prachatice - Realizovat akce MěK k podpoře regionální kulturní čtenářské vzdělanostis prioritou 1. Prácheňský poklad - webový portál na stránkách knihovny, 2. ECCE LIBRI - Jihočesko - východobavorské dny literatury 19 Letní škola staré hudby 62 tisíc Kč (62 %), festival Dny duchovní hudby 60 tisíc Kč (66 %), Zimní slavnosti 40 tisíc Kč (65 %); rozhodnutí cca 02/ Prázdniny bez nudy 35 tisíc Kč (50 %) - schváleno, Mezinárodní sportovní turnaj 47 tisíc Kč (50 %) - neschváleno Leden 2013 Stránka 17 z 47

18 - Zajistit provoz Informačního centra a posilovat jeho regionální funkce - Spolupracovat s dalšími subjekty cestovního ruchu, např. dalšími městy, Jihočeským krajem, tuzemskými i zahraničními informačními centry, Jihočeskou centrálou cestovního ruchu, Czechtourismem, s partnerskými městy a dalšími institucemi - Zatraktivnit město pro incomingové cestovní kanceláře Odpovídá: KŠCR, MěK (vůči knihovně) Volnočasové aktivity - Při příznivých sněhových podmínkách udržovat běžkařské trasy v okolí města - Udržovat naučné stezky, cykloturistické a Nordic-walking trasy, vč. mobiliáře, na území města - V případě schválení dotace Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie realizovat po zajištění finančního krytí projekt Digitalizace kina Národka v Prachaticích Odpovídá: KŠCR - Realizovat rekonstrukci úpravny vody rozšíření generátorových jednotek v plaveckém bazénu s podporou Jihočeského kraje 30 tisíc Kč z grantových programů podpory sportu - Běžkařské, turistické i nordic walking trasy, naučné stezky, dětská hřiště, (vč. mezigeneračního hřiště), související mobiliář průběžně udržovány - Realizována Digitalizace kina Národka v Prachaticích s podporou Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 550 tis. Kč (18 % 21 ) - Prováděny kontroly dětských hřišť a sportovišť, jejich správa a údržba, likvidace nevyhovujících herních prvků a instalace nových herních prvků - Realizována rekonstrukce úpravny vody a rozšíření kogenerátorových jednotek v plaveckém bazénu s podporou Jihočeského kraje 200 tisíc Kč z grantového programu Jihočeské krajské programy podpory sportu pro rok Realizována výměna vodovodního potrubí k zavlažování tenisových kurtů (od čerpací stanice u sportovní haly ke kurtům) s podporou Jihočeského kraje 28 tisíc Kč z grantového programu Jihočeské krajské programy podpory sportu pro rok Podána žádost o dotaci ROP NUTS II Jihozápad na Modernizaci sportovně rekreačního areálu 22 5 milionů 250 tisíc Kč (85 %) 23 - S potenciálním investorem obchodního centra na Krumlovské ulici jednáno o realizaci stavby víceúčelového hřiště v ul. Maxmiliána Rumpála dle projektové dokumentace 21 Včetně nákladů na technologii 3D hrazenou 100 % městem, celkové náklady 2 miliony 999 tisíc Kč 22 Zřízení tří volejbalových kurtů v rámci volejbalového areálu, stavební úpravy tribuny volejbalového areálu, vybudování nového víceúčelového hřiště vedle hřiště s umělou trávou vč. přístupového chodníku 23 Předpoklad rozhodnutí 03/2013 Leden 2013 Stránka 18 z 47

19 - V případě schválení dotace Jihočeského odkoupené městem v roce 2011; stavebním úřadem prodloužena doba platnosti kraje realizovat výměnu vodovodního stavebního povolení a termín dokončení stavby potrubí k zavlažování (tenisové kurty) - Proveden nátěr herních prvků dětských hřišť na Náměstí Přátelství a v ulici Šnečí - Směřovat ke zlepšení stavu a vybavení - Otevřeno informační centrum pro mládež občanského sdružení KreBul v nově areálu Městského stadionu upravených prostorách Na Zlaté Stezce pronajatých městem a to s peněžním Odpovídá: SZ příspěvkem od města 450 tisíc Kč - Podána žádost o dotaci 35 tisíc Kč (50 %) na realizaci akce Prázdniny bez nudy (Prázdninový pas) v roce 2013 z Cíle 3 Dispozičního fondu ČR Bavorsko - schváleno - Podána žádost o příspěvek Nadace ČEZ na dvě sportovní hřiště v areálu ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 nepodpořeno - Při příznivých sněhových podmínkách udržovat běžkařské trasy v okolí města - Udržovat naučné stezky, cykloturistické a Nordic-walking trasy, vč. mobiliáře, na území města Odpovídá: KŠCR - V případě zajištění finančního krytí realizovat Modernizaci sportovně rekreačního areálu 25 s dotací ROP NUTS II Jihozápad 5 milionů 250 tisíc Kč (85 %) - Osadit vířivku v bazénu - Směřovat k rozšíření vzduchotechniky ve fotbalových kabinách vč. jejich hygienického zázemí požádat o grant Jihočeského kraje z grantového programu Rekonstrukce stávajících sportovišť - Připravit PD a následně realizovat skate park v areálu městského stadionu Odpovídá: SZ 24 Informační centrum pro mládež, menší a větší přednáškový sál, skladovací prostory, nové sociální zařízení, dvě ubytovací jednotky, kancelář, občanská poradna 25 Zřízení tří volejbalových kurtů v rámci volejbalového areálu, stavební úpravy tribuny volejbalového areálu, vybudování nového víceúčelového hřiště vedle hřiště s umělou trávou vč. přístupového chodníku Leden 2013 Stránka 19 z 47

20 Prioritní osa rozvoje 3. Životní prostředí Odpadové hospodářství - Zajistit likvidaci odpadů - V návaznosti na vyřešení záměru stavby Sběrný dvůr a kompostárna připravit aktualizaci plánu odpadového hospodářství 26 - Pracovat na přípravě stavby Sběrný dvůr a kompostárna, podat žádost o dotaci MŽP na realizaci stavby z OPŽP - Zajišťovat skládkování komunálního odpadu na skládce Libínské Sedlo 27 - Zajišťovat separovaný sběr, podporovat třídění komunálního odpadu, provozovat sběrný dvůr, rozšířit separovaný sběr o sběr starého šatstva, prověřit pilotní projekt pytlového sběru tetrapakových obalů v centru města - Zajišťovat údržbu nádob na komunální i tříděný odpad - Organizovat akce zaměřené na ekologii a odpadové hospodářství - Realizovat nové přístřešky na kontejnery Odpovídá: ŽP - Dokončit pořizování změny č. 7/94 Územního plánu sídelního útvaru Prachatice v souvislosti se stavbou Sběrný dvůr a kompostárna Odpovídá: SSRR - Likvidace komunálních a separovaných odpadů průběžně realizována; skládkování komunálního odpadu na skládce Libínské Sedlo probíhá do III. etapy skládky - Aktualizace POH bude připravena v návaznosti na vyřešení záměru stavby Sběrný dvůr a kompostárna (většina cílů POH zůstává v platnosti beze změny) - Vydána změna č. 7/94 Územního plánu sídelního útvaru Prachatice v souvislosti se stavbou Sběrný dvůr a kompostárna - Vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby Sběrný dvůr a kompostárna - Podána žádost o dotaci MŽP (SFŽP) 13 milionů 464 tisíc Kč (43 %) na realizaci stavby Recyklační centrum sběrný dvůr Prachatice z OPŽP 28 - Podána žádost o dotaci MŽP (SFŽP) 12 milionů 969 tisíc Kč (72 %) na realizaci stavby Recyklační centrum kompostárna Prachatice z OPŽP 29 - Údržba nádob na odpad, jejich výměna a doplňování průběžně realizována - Na téma životního prostředí a odpadového hospodářství průběžně publikovány informační články na webu a v tisku - Změněno umístění kontejnerů na tříděný odpad z původního 26 Plán odpadového hospodářství města Prachatice schválený Zastupitelstvem města Prachatice dne , usnesení č. 888/ Využitelná kapacita skládky TKO Libínské Sedlo zajištěna dokončením realizace 3. etapy v roce 2009 cca do roku Předpoklad rozhodnutí 03/ Předpoklad rozhodnutí 03/2013 Leden 2013 Stránka 20 z 47

21 stanoviště na parkovišti u Lidlu, kontejnery využity na III. BO - Realizováno nové stanoviště a přístřešek pro kontejnery v ulici Za Baštou, přístřešky v Italské ulici - Zajistit likvidaci odpadů - V návaznosti na vyřešení záměru stavby Sběrný dvůr a kompostárna připravit aktualizaci plánu odpadového hospodářství 30 - Směřovat k realizaci stavby Recyklační centrum sběrný dvůr Prachatice a stavby Recyklační centrum kompostárna Prachatice zpracovat prováděcí PD, vybrat zhotovitele stavby, v případě zajištění finančního krytí zahájit realizaci stavby - Zajišťovat skládkování komunálního odpadu na skládce Libínské Sedlo 31 - Zajišťovat separovaný sběr, podporovat třídění komunálního odpadu, provozovat sběrný dvůr - Zajišťovat údržbu nádob na komunální i tříděný odpad - Organizovat akce zaměřené na ekologii a odpadové hospodářství - Realizovat nové přístřešky na kontejnery - Řešit podzemní kontejnery na separovaný odpad pro centrum města, prověřit možnosti umístění, ekonomickou výhodnost systému z hlediska svozu odpadů Odpovídá: ŽP Koncepční péče o zeleň - Provádět průběžnou péči o veřejnou městskou zeleň, včetně hřbitovní zeleně; zajišťovat nahrazení uhynulých kusů zeleně - V případě schválení dotace na regeneraci panelových sídlišť realizovat celkovou regeneraci stávající zeleně v ulicích Italská, Národní, Mírová, Budovatelská - Průběžně prováděna údržba městské zeleně - Realizována regenerace zeleně v ulicích Italská, Národní, Mírová, Budovatelská v rámci regenerace panelového sídliště - Realizovány soutěže Kvetoucí Prachatice kvetoucí domov, O největšího stromového sympaťáka 30 Plán odpadového hospodářství města Prachatice schválený Zastupitelstvem města Prachatice dne , usnesení č. 888/ Využitelná kapacita skládky TKO Libínské Sedlo zajištěna dokončením realizace 3. etapy v roce 2009 cca do roku 2021 Leden 2013 Stránka 21 z 47

22 Odpovídá: KSD - Provádět průběžnou péči o veřejnou městskou zeleň, včetně hřbitovní zeleně; zajišťovat nahrazení uhynulých kusů zeleně Odpovídá: KSD Péče o krajinu - Zohlednit ochranu volné krajiny před nekoncepčními zásahy v rámci pořizování nového Územního plánu Prachatice - Přednostně pronajímat zemědělskou půdu ve vlastnictví města pro zemědělské hospodaření - Podporovat činnosti příznivě ovlivňující vzhled krajiny Odpovídá: vedení města, FO, SSRR - Zohlednit zachování rázu krajiny při případném řešení využití obnovitelných zdrojů energie - Zpracovat projektovou dokumentaci na ošetření památných stromů na území ORP Prachatice, směřovat k realizaci s využitím dotačních titulů Odpovídá: ŽP - V rámci pořizování nového Územního plánu Prachatice ochrana volné krajiny před nekoncepčními zásahy v dosavadních úkonech zohledněna - Zemědělská půda přednostně pronajímána pro zemědělské hospodaření (za 1 % z průměrné ceny pozemků dle vyhlášky č. 412/2012 Sb.) - V rámci přeneseného výkonu státní správy je chráněn krajinný ráz při umisťování staveb - Podaná žádost o dotaci na PD na ošetření památných stromů nebyla úspěšná - Zohlednit ochranu volné krajiny před nekoncepčními zásahy v rámci pořizování nového Územního plánu Prachatice - Přednostně pronajímat zemědělskou půdu ve vlastnictví města pro zemědělské hospodaření - Podporovat činnosti příznivě ovlivňující vzhled krajiny Odpovídá: vedení města, FO, SSRR - Zohlednit zachování rázu krajiny při případném řešení využití obnovitelných zdrojů energie Odpovídá: ŽP Leden 2013 Stránka 22 z 47

23 Lesnictví - Hospodařit dle schváleného lesního hospodářského plánu - Průběžně plněno - Udržovat síť lesních cest a koncipovat ji také pro (cyklo)turistické využití - Zasahovat proti kůrovci - Obnovovat a zakládat lesní porosty Odpovídá: Městské lesy Prachatice - Hospodařit dle schváleného lesního hospodářského plánu 32 - Udržovat síť lesních cest a koncipovat ji také pro (cyklo)turistické využití - Zasahovat proti kůrovci - Obnovovat a zakládat lesní porosty - Vybudovat ve spolupráci s TS Prachatice oboru pro ukázky zvěře pro veřejnost a školy ZOOKOUTEK Feferské rybníky Odpovídá: Městské lesy Prachatice 32 Lesní hospodářský plán pro Městské lesy Prachatice na období , schválen Krajským úřadem - Jihočeský kraj, odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví, dne pod čj.: KUJCK 9638/2005 OZZL/Ko Leden 2013 Stránka 23 z 47

24 Prioritní osa rozvoje 4. Kvalita života Bydlení - Zpracovat a projednat návrh Územního plánu Prachatice, dbát na vymezení funkčních ploch využitelných pro rodinnou a bytovou výstavbu Odpovídá: SSRR - Dokončit realizaci zateplení a výměny oken a balkonů bytového domu čp ul. Národní - Usilovat o dotaci SFŽP 5 mil. 245 tisíc Kč (29 %) na zateplení a výměnu oken a balkonů bytového domu čp ul. Národní z programu Zelená úsporám Odpovídá: vedení města, INV - Usilovat o realizaci zateplení a výměny oken a balkonů bytových domů čp. 559 ul. SNP a čp Ševčíkova ul. Odpovídá: vedení města, MSDB - Řešit hlukovou zátěž území města provozem střelnice = omezení možnosti umisťování staveb vyžadujících hygienickou ochranu Odpovídá: vedení města - Směřovat k rozdělení dvougeneračních bytů 4+1 na menší byty, za tím účelem upravit existující PD - Směřovat k výměně výtahu v DPS ul. SNP 559 i DPS Skalka Odpovídá: MSDB - V rámci srovnávacího výzkumu týdeníku EKONOM Město pro byznys Jihočeského kraje 2012 Prachatice obdržely uznání za nejméně znečištěné ovzduší - Návrh Územního plánu Prachatice zastavitelné plochy pro rodinnou a bytovou výstavbu vymezuje - Provedeno vyhledání a prověření možných lokalit pro přemístění střelnice v Prachaticích, v návaznosti na to rozhodnuto o návrhu na přemístění střelnice, příslušná plocha zapracována do návrhu Územního plánu Prachatice; celý proces řešen společně s vlastníkem střelnice 33 - Městem poskytnuto z Fondu rozvoje bydlení pět půjček v souhrnné výši 364 tisíc Kč - Dokončena realizace zateplení a výměny oken a balkonů bytové části bytového domu Národní s podporou SFŽP 5 milionů 245 tisíc Kč (29 %) z programu Zelená úsporám - Realizována oprava bytových domů čp. 559 ul. SNP a čp Ševčíkova ul. 33 Proces završilo usnesení zastupitelstva města č. 340/2012 ze dne Po vydání nového územního plánu, který vymezí plochu pro přemístění střelnice u Fefrovského rybníka, odkoupí město Prachatice od Sdružení sportovních aktivit ZO Střelnice Prachatice areál stávající střelnice za cenu, kterou určí znalecký posudek v době prodeje. Zároveň město Prachatice prodá Sdružení sportovních aktivit ZO Střelnice Prachatice pozemek pro stavbu nové střelnice za cenu, kterou určí znalecký posudek v době prodeje. Sdružení sportovních aktivit provede na své náklady stavbu nové střelnice na koupeném pozemku bez dalšího nároku na finanční plnění ze strany města Prachatice. Leden 2013 Stránka 24 z 47

25 - Vyměnit okna a zateplit fasádu v nebytové části domu Národní Zateplit fasádu domu Ševčíkova a Nebahovská Směřovat ke změně stávajících bytů ve 4. části DPS Skalka na malometrážní Odpovídá: MSDB - Směřovat k vydání Územního plánu Prachatice, dbát na vymezení funkčních ploch využitelných pro rodinnou a bytovou výstavbu Odpovídá: SSRR - Směřovat k zastavitelnosti pozemků v lokalitě Pod Cvrčkovem rodinnými domy Odpovídá: vedení města Sociální oblast Rozvoj sociálních a zdravotních zařízení a služeb - Podporovat poskytovatele sociálních služeb a rozvoj registrovaných sociálních - Podporovány subjekty působící v sociálních a služeb i doprovodných služeb na území města Prachatice doprovodných službách, zdravotní péči 34 - Podporovat provoz Komunitního centra Krumlovská 39 pro rodiny s dětmi - Podporováno NNO pro práci s rodinami ohrožené sociálním vyloučením Krumlovská 39 a v Hotelu Park (vznik sociálně - Pokračovat v realizaci projektu "Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice, podat žádost o podporu Jihočeského kraje 120 tisíc Kč aktivizační služby pro rodiny s dětmi), terénní program na území města (100 %) z grantového Programu komunitního plánování sociálních služeb Odpovídá: KS - Získána 100 % dotace Jihočeského kraje na projekt Udržení procesů KPSS na ORP Prachatice - Pracovat s osobami společensky nepřizpůsobivými a osobami ohroženými tj. pokračování komunitního plánování sociálním vyloučením sociálních služeb 34 Podpora prostřednictvím přímých příspěvků z rozpočtu města a dále prostřednictvím vyhlášených grantů o finanční podporu z rozpočtu města (celková alokace pro finanční podporu z rozpočtu města pro rok 2012 na realizaci sociálních, kulturních, volnočasových a sportovních projektů 500 tisíc Kč), nebo přímou podporou RM, dále nefinanční podpora (prostory, poradenství, propagace) Leden 2013 Stránka 25 z 47

26 - Realizovat prorodinné aktivity v rámci projektu Obec přátelská rodině 2012 s podporou MPSV 500 tisíc Kč (100 %) z programu Podpora rodin 2012 Odpovídá: KS, OSV - Spolupracovat na realizaci projektu Opus Prachatice Farní charity Prachatice s podporou MPSV z OP Lidské zdroje a zaměstnanost Odpovídá: TS - Kontinuálně pracováno s osobami společensky nepřizpůsobivými a ohroženými sociálním vyloučením 35 - Realizovány prorodinné aktivity v rámci projektu Obec přátelská rodině s podporou MPSV 500 tisíc Kč (100 %) z programu Podpora rodin 2012, a to prostřednictvím 23 podprojektů (do realizace se přihlásily i NNO), všichni se závazkem udržitelnosti minimálně 3 let - S Farní charitou Prachatice prostřednictvím TS spolupracováno na realizaci projektu Opus Prachatice 37 - Podporovat poskytovatele sociálních služeb a rozvoj registrovaných sociálních služeb i doprovodných služeb na území města Prachatice a zdravotní péči - Pokračovat v procesech KPSS, jak při dokončení projektu Udržitelnost procesů KPSS na území OPR Prachatice, tak při vyhledávání nových finančních zdrojů na propagaci, pokračovat v KPSS - Pokračovat v realizaci projektů na podporu prorodinných aktivit - Účelně využít granty na podporu sociální oblasti a prorodinných aktivit - Připravit Den rodiny, Den zdravotně postižených, Den Romů - Zapojit se do Zdravotního plánu města Odpovídá: KS, OSV Bydlení pro osoby sociálně slabé a ohrožené sociálním vyloučením - Zajistit udržitelnost přístřeší (holobyty) pro neplatiče - Podporovat krizové bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - Přístřeší pro neplatiče ve Slunečné a Nádražní ul. (holobyty) užívána 35 Např. realizováno poradenství - kurátoři, sociální pracovnice, poradce pro Romy, podporována Občanská poradna, terénní program charity, krizové centrum, pracovní skupina lidé v krizi v rámci KPSS, realizován týdenní tábor pro děti ze sociálně slabých a ohrožených rodin, setkání s místními Romy, akce šité na míru NNO, např. při rozšíření nemoci v bytovém domě Krumlovská 39, apod. 36 Např. uskutečněna revize míst přátelských k rodině, vyhlášeno 10 míst přátelských k rodině 37 Hůře zaměstnatelné osoby využívány prostřednictvím TS na úklid města, údržbu zeleně Leden 2013 Stránka 26 z 47

27 Odpovídá: vedení města, KS, KSD - Bytový dům Krumlovská 39 užíván pro bydlení osob ohrožených sociálním vyloučením a osob společensky nepřizpůsobivých - Zajistit udržitelnost přístřeší (holobyty) pro neplatiče - Podporovat krizové bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením Odpovídá: vedení města, KS, KSD Kvalitní život zdravotně postižených a nevyléčitelně nemocných občanů, seniorů - Usilovat o další pokračování budování a zkvalitňování bezbariérových přístupů (např. výměna výtahu na městském úřadu, výměna výtahu v DPS ul. SNP 559 i Skalka) Odpovídá: vedení města, KS, MSDB, INV - Podporovat nově vznikající Domov matky Vojtěchy se zvláštním režimem pro osoby s různými druhy demencí Odpovídá: vedení města - Postupně realizovat změnu dosavadních běžných bytů v DPS ul. SNP 559 na byty zvláštního určení 38 Odpovídá: vedení města, KS, KSD, MSDB - Podporovat donáškovou službu knihovních dokumentů a provoz Literární kavárny v Domově seniorů Mistra Křišťana Odpovídá: MěK - Boční bezbariérový vchod MěÚ Prachatice Velké náměstí 3 označen směrovkami, výtah byl označen číslem každého patra pro nevidomé, výměna výtahu nebyla realizována - Zateplena fasáda DPS ul. SNP 559, vyměněna okna - Zahájen provoz Domova Matky Vojtěchy v areálu Hospice sv. Jana Nepomuka Neumanna s 25 lůžky pro osoby se střední a těžkou demencí - Změna dosavadních běžných bytů v DPS ul. SNP 559 na byty zvláštního určení zatím nerealizována, nevyvstala potřeba těchto nových bytů 39 - Realizována donášková služba knihovních dokumentů a podporován provoz Literární kavárny v Domově seniorů Mistra Křišťana - Usilovat o další pokračování budování a zkvalitňování bezbariérových přístupů 38 V DPS ul. SNP 559 jsou dvě podlaží s byty zvláštního určení (s poskytováním pečovatelské služby) a tři podlaží s běžnými byty (5 bytů/podlaží). Záměrem, projednaným radou města dne , je do roku 2014 změnit statut i těchto bytů na byty zvláštního určení 39 Zájemci o byt zvláštního určení jsou uspokojováni, v pořadníku čekatelů jsou lidé s žádostmi za cca 5 let Leden 2013 Stránka 27 z 47

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PRACHATICE VYHODNOCENÍ REALIZACE ZA ROK 2011 PLÁN REALIZACE V ROCE 2012

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PRACHATICE VYHODNOCENÍ REALIZACE ZA ROK 2011 PLÁN REALIZACE V ROCE 2012 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PRACHATICE VYHODNOCENÍ REALIZACE ZA ROK 2011 a PLÁN REALIZACE V ROCE 2012 Schváleno Zastupitelstvem města Prachatice dne 30. dubna 2012 Usnesení č. 277/2012 Prosinec 2011

Více

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 Město Vítkov Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 únor 2015 Program rozvoje územního obvodu města Vítkova AKČNÍ PLÁN MĚSTA VÍTKOVA NA LÉTA 2015-2018 (schválen Zastupitelstvem města Vítkova dne. usnesením

Více

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 1. aktualizace

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 1. aktualizace Město Vítkov Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 1. aktualizace leden 2016 Program rozvoje územního obvodu města Vítkova AKČNÍ PLÁN MĚSTA VÍTKOVA NA LÉTA 2015-2018 1.aktualizace (schváleno Zastupitelstvem

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM

AKČNÍ PLÁN MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM Projektové záměry na období roku 2012 s výhledem do konce volebního období v rozdělení dle klíčových a prioritních oblastí Strategického plánu města Bělá pod Bezdězem Strategický plán města ze dne 28.06.2006

Více

Město Prachatice. Závěrečný účet města za rok 2002. Rozpočtový výsledek: Účetní výsledek: Výsledek hospodářské činnosti:

Město Prachatice. Závěrečný účet města za rok 2002. Rozpočtový výsledek: Účetní výsledek: Výsledek hospodářské činnosti: Město Prachatice Závěrečný účet města za rok 22 Rozpočtový výsledek: Příjmy po konsolidaci: Výdaje po konsolidaci Rozpočtový výsledek = Financování 226 547 449,3 Kč 243 261 911,29 Kč -16 714 461,99 Kč

Více

ř. pol., RS název položky, paragrafu SR UR skut. k 31.12.14 pln. v %

ř. pol., RS název položky, paragrafu SR UR skut. k 31.12.14 pln. v % PŘÍJMY 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 18 000 18 000 17 886 683 99 2 1111 Daň z příjmu FO podle místa pracoviště 1 360 1 360 1 383 831 102 3 1112 DPFO 30 % (podle trvalého

Více

ORJ 40 odbor rozvoje - plnění rozpočtu 2013

ORJ 40 odbor rozvoje - plnění rozpočtu 2013 Příloha č. 2 ORJ 40 odbor rozvoje - plnění rozpočtu 2013 Investiční akce Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečné čerpání Dotace přidělená Dotace vyplacená Komentář Silnice Provedena rekonstrukce

Více

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ 152 400 000 Kč 170 200 000 Kč - 17 800 000 Kč 17 800 000 Kč Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření

Více

INVESTICE MĚSTA TELČE V ROCE. Investice Města Telče v roce 2015

INVESTICE MĚSTA TELČE V ROCE. Investice Města Telče v roce 2015 INVESTICE MĚSTA TELČE V ROCE 2015 Obsah: INVESTIČNÍ AKCE Zimní stadion Telč Realizace úspor energie v objektu MŠ Nerudova, Telč Zateplení objektu obřadní síně (ulice Lipky) v Telči Zateplení objektu -

Více

Přehled realizovaných projektů a získaných dotací v období 2012 2013. a přehled projektů připravených k realizaci v roce 2014

Přehled realizovaných projektů a získaných dotací v období 2012 2013. a přehled projektů připravených k realizaci v roce 2014 Přehled realizovaných projektů a získaných dotací v období 2012 2013 a přehled projektů připravených k realizaci v roce 2014 V tomto přehledu nejsou zahrnuty investiční akce, které byly realizovány bez

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Příjmy Příjmy daňové tis. Kč 66 155 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 11 800 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)...665 3 Daň z příjmu FO......

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PRACHATICE VYHODNOCENÍ REALIZACE ZA ROK 2013 PLÁN REALIZACE V ROCE 2014

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PRACHATICE VYHODNOCENÍ REALIZACE ZA ROK 2013 PLÁN REALIZACE V ROCE 2014 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PRACHATICE VYHODNOCENÍ REALIZACE ZA ROK 2013 a PLÁN REALIZACE V ROCE 2014 Schváleno Zastupitelstvem města Prachatice dne 24.3.2014 Usnesení č. 523/2014 Únor 2014 1. Obsah

Více

MĚSTO VARNSDORF INVESTIČNÍ AKCE 2015

MĚSTO VARNSDORF INVESTIČNÍ AKCE 2015 MĚSTO VARNSDORF INVESTIČNÍ AKCE 2015 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY Rozšíření MŠ v objektu ZŠ a MŠ Bratislavská Zhotovitel: Miroslav Hantych, Markvartice Cena díla: 1.089.000,00 Kč vč. DPH Multifunkční hřiště

Více

Strategický rozvojový plán Obce Ústí

Strategický rozvojový plán Obce Ústí Strategický rozvojový plán Obce Ústí Schváleno zastupitelstvem obce dne: Zpracovatel: PL realizace s. r. o, v XI/2015 Obsah 1 Základní údaje o obci 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Identifikační a kontaktní

Více

ZM 16 28.04.2016. z 16. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 4. 2016

ZM 16 28.04.2016. z 16. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 4. 2016 Spis. zn.: 38070/2016 č. j.: 41166/2016 z 16. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 4. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Přehled projektů města Zlatých Hor realizovaných v období 2014 2015

Přehled projektů města Zlatých Hor realizovaných v období 2014 2015 Přehled projektů města Zlatých Hor realizovaných v období 2014 2015 Název projektu: Revitalizace lokality Na Okálech - Hornická ve Zlatých Horách Stavební práce: 11,674 mil. Kč Poskytovatel dotace: 9,999

Více

Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Třída 1 Daňové příjmy Celkem daňové 138 712 tis.

Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Třída 1 Daňové příjmy  Celkem daňové 138 712 tis. Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Rozpočet schválen zastupitelstvem města dne 19.12.2007 Rozpočtové opatření č. 1/2008z jednání ZM ze dne 13.2.2008 Rozpočtové opatření č. 2/2008 z jednán ZM ze dne 26.3.2008

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č. 27/2014 konaného dne 1. 12. 2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Mgr.

Více

AKCE MĚSTA TELČE V ROCE 2014

AKCE MĚSTA TELČE V ROCE 2014 AKCE MĚSTA TELČE V ROCE 2014 Obsah: INVESTIČNÍ AKCE Revitalizace veřejného prostranství u MŠ Komenského Rekonstrukce chodníku podél II/406 II. etapa chodníky Hradecká Rekonstrukce chodníku podél II/406

Více

PLÁN ROZVOJE MĚSTA DUBÁ

PLÁN ROZVOJE MĚSTA DUBÁ Místní program obnovy venkova PLÁN ROZVOJE MĚSTA DUBÁ NA ROKY 2013-2017 Zpracovatel: Město Dubá, Ing. Žalovičová Irena Schváleno zastupitelstvem města na veřejném zasedání dne 22. 11. 2012, číslo usnesení

Více

Opatření obecné povahy č. 3/2011

Opatření obecné povahy č. 3/2011 Opatření obecné povahy č. 3/2011 ÚZEMNÍ PLÁN VIMPERK Správní orgán Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce dne 27.06.2011 usnesení č. 186 nabytí účinnosti dne

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Leden 2016

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Leden 2016 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Leden 2016 Olomoucký kraj OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Podporované aktivity: Program je určen na podporu záchrany, obnovy, zachování a využití kulturních památek na území Olomouckého

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA PRACHATICE

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA PRACHATICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 7/2004 Zastupitelstvo města Prachatice se na svém zasedání dne 13.12. 2004 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Plnění rozpočtu - Investiční výdaje za rok 2006

Plnění rozpočtu - Investiční výdaje za rok 2006 Plnění rozpočtu - Investiční výdaje za rok 2006 Oddíl 10 Zemědělství a lesní hospodářství 0 600 000 600 000 100 1032 Podpora ostatních produkčních činností 0 600 000 600 000 100 1976 Terénní vozidlo odboru

Více

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Příjmy celkem 154 283,4 0,0 0,0 0,0 0,0 154 283,4 0,0 0,00 Běžné výdaje celkem 76 386,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 386,0 0,0 0,00 Kapitálové výdaje celkem

Více

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Město Blansko Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Strategický plán rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 byl schválen Zastupitelstvem města Blansko na

Více

4) 20 000 20 000 20 000 PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM

4) 20 000 20 000 20 000 PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM Město Šumperk rozpočtový výhled na roky 2005-2007 PŘÍJMY v tis. Kč Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2 005 2 006 2 007 1) Daňové příjmy 224 800 234 200 244 500 sdílené a výlučné daně 197 400 206 800 217 100 správní

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 274 591 500 Kč Výdaje 346 091 500 Kč Rozdíl -71 500 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2015

Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2015 Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2015 Zpracoval: Ing. Zuzana Foltýnová Podpis - datum: 31.01.2016 Ověřil: Jiří Kudláček Podpis - datum: 29.02.2016 Schválil: Zastupitelstvo města: Usnesení./2016

Více

Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018

Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018 Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018 Aktivita Prioritní oblast 1 Doprava a technická infrastruktura Opatření 1.1 Bezpečná pěší doprava 1.1.1 Správa chodníků Průběžně aktualizovat pasport chodníků,

Více

Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 11/2013. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města

Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 11/2013. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města rozvoje města MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA AKTUALIZACE 2013-2017 Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje Lipník nad Bečvou 11/2013 1 rozvoje města OBSAH:

Více

SPOLUPRÁCE NPÚ-ÚOP V PARDUBICÍCH S OBCEMI V PÉČI O KULTURNÍ PAMÁTKY

SPOLUPRÁCE NPÚ-ÚOP V PARDUBICÍCH S OBCEMI V PÉČI O KULTURNÍ PAMÁTKY SPOLUPRÁCE NPÚ-ÚOP V PARDUBICÍCH S OBCEMI V PÉČI O KULTURNÍ PAMÁTKY Spolupráce se správami památkových objektů Spolupráce v oblasti památkové péče Proměna NPÚ od 1.1.2013 Spolupráce se správami památkových

Více

Akce v roce 2007 nebyla realizována v důvodu odvolání proti stavebnímu povolení.

Akce v roce 2007 nebyla realizována v důvodu odvolání proti stavebnímu povolení. 1. Investiční akce Rekonstrukce ul. Moravní nábřeží křižovatka Akce zahrnuje instalaci světelného signalizačního zařízení na křižovatce Velehradská třída Moravní nábřeží, doplnění indukčních smyček pro

Více

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění PAR POL Popis Příjmy Výdaje základní Výdaje rozšířené Výdaje celkem 0000 Daňové příjmy - 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 5

Více

Zápis č. 1. ze zasedání ZM ze dne 30. 1. 2013 od 18.00 hod. přízemí sálu radnice

Zápis č. 1. ze zasedání ZM ze dne 30. 1. 2013 od 18.00 hod. přízemí sálu radnice Zápis č. 1 ze zasedání ZM ze dne 30. 1. 2013 od 18.00 hod. přízemí sálu radnice Příští zasedání: 27. 2. 2013 od 18.00 hod. v sálu přízemí radnice Přítomni dle prezenční listiny (11) Nesplněná usnesení:

Více

Obec Havlovice. Místní program obnovy vesnice

Obec Havlovice. Místní program obnovy vesnice 1 Obec Havlovice Místní program obnovy vesnice Osvětové, kulturní a společenské akce Internetová stránka obce Havlovice Na internetové stránce, která je na adrese: www.havlovice.cz je možno získat základní

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE NA OBDOBÍ LET 2015-2020 Tento dokument schválilo Zastupitelstvo obce Žeranovice na svém 9. zasedání dne 8. ledna 2016 usnesením č. 9/5. Platnost od 8. ledna 2016. PROGRAM

Více

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Ing. Eva Navrátilová Městys Dolní Cerekev Seminář Slaďování pracovního a rodinného života a problematika rovných šancí Jihlava 5. listopadu 2013 Základní

Více

Závazné ukazatele rozpočtu

Závazné ukazatele rozpočtu 1 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 po tabulka č.1: rozpočtu města na rok 2015 v členění dle jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu ORJ Druh

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2008-2018 REALIZACE VOLEBNÍCH PROGRAMŮ VOLEBNÍHO USKUPENÍ NEZÁVISLÍ PRO ROZVOJ OBCE (AKTUALIZOVÁNO) Vize

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2008-2018 REALIZACE VOLEBNÍCH PROGRAMŮ VOLEBNÍHO USKUPENÍ NEZÁVISLÍ PRO ROZVOJ OBCE (AKTUALIZOVÁNO) Vize PROGRAM ROZVOJE OBCE 2008-2018 REALIZACE VOLEBNÍCH PROGRAMŮ VOLEBNÍHO USKUPENÍ NEZÁVISLÍ PRO ROZVOJ OBCE (AKTUALIZOVÁNO) Vize Realizace kompletní inženýrské sítě kanalizace, vodovod v celé obci. Oprava

Více

VARNSDORF. Příloha A textová část vyhodnocení obcí

VARNSDORF. Příloha A textová část vyhodnocení obcí 3.úplná aktualizace územně analytických podkladů 2014 Správní obvod obce s rozšířenou působností VARNSDORF Příloha A textová část vyhodnocení obcí Pořizovatel: Úřad územního plánování ěstský úřad Varnsdorf

Více

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023 STRATEGIE ROZVOJE OBCE POVRLY NA OBDOBÍ 2008 až 2023 Schváleno zastupitelstvem obce Povrly dne 20.12.2007 1 ÚVOD Cíl dokumentu a komu je dokument určen Strategie rozvoje obce je základním strategickým

Více

Program rozvoje města Hlinska - katalog projektů aktualizace 2013. Projekty, které zůstávají v katalogu projektů i po aktualizaci 2013

Program rozvoje města Hlinska - katalog projektů aktualizace 2013. Projekty, které zůstávají v katalogu projektů i po aktualizaci 2013 aktualizace 213 Projekty, které zůstávají v katalogu projektů i po aktualizaci 213 Projekt čís. - investor město nebo jiný investor PRMH před aktualizací 213 PRMH po aktualizaci 213 M - 4 Průmyslová zóna

Více

Akční plán regionu Zábřežsko 2007-2013

Akční plán regionu Zábřežsko 2007-2013 Akční plán regionu Zábřežsko 2007-2013 AKTUALIZACE LISTOPAD 2008 Aktivita / Projekt Prioritní osa č.1 Životní prostředí Téma 1.1. Ochrana životního prostředí Nositel projektu Finanční náročnost (v tis.kč)

Více

Z Á P I S č. 7. ze zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 26.5.2015 v 17:00 hodin v zasedací místnosti č.

Z Á P I S č. 7. ze zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 26.5.2015 v 17:00 hodin v zasedací místnosti č. Počet stran: 12 Z Á P I S č. 7 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Světlá nad Sázavou. Prezentace města, informace o průmyslové zóně v ul. Zámecká

Město Světlá nad Sázavou. Prezentace města, informace o průmyslové zóně v ul. Zámecká Město Světlá nad Sázavou Prezentace města, informace o průmyslové zóně v ul. Zámecká Město Světlá nad Sázavou 6 571 obyvatel Obec s rozšířenou působností Statutární zástupce : Mgr. Jan Tourek, starosta

Více

Strategický plán města Český Těšín-aktualizace 2012-2016

Strategický plán města Český Těšín-aktualizace 2012-2016 Strategický plán města Český Těšín-aktualizace 2012- Příloha č. 1 - Přehled aktivit včetně časového a finančního rámce (vyhodnocení a aktualizace č.3 v roce 2015) Aktivita Prioritní oblast - Infrastruktura

Více

PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III

PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III PROGRAM OBNOVY VESNICE KADOV 2015-2025 Základní verze Základní program byl zpracován a schválen v březnu 2003. Aktualizace č. I tohoto programu

Více

II. Přehled rozpočtových opatření 2011 - Město Strakonice

II. Přehled rozpočtových opatření 2011 - Město Strakonice II. Přehled rozpočtových opatření 2011 - Město Strakonice schváleno schváleno v příjmech hrazeno z: 1 44 Finanční vypořádání se státním rozpočtem 567 060 16.a17.3. vratky dotací příspěvek na dávky v hmotné

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PRACHATICE VYHODNOCENÍ REALIZACE ZA ROK 2010 PLÁN REALIZACE V ROCE 2011

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PRACHATICE VYHODNOCENÍ REALIZACE ZA ROK 2010 PLÁN REALIZACE V ROCE 2011 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PRACHATICE VYHODNOCENÍ REALIZACE ZA ROK 2010 a PLÁN REALIZACE V ROCE 2011 Schváleno Zastupitelstvem města Prachatice dne 21. března 2011 Usnesení č. 82/2011 Prosinec 2010

Více

POPLATKY - celkem 9 701,00 9 701,00 z toho: Správní poplatky 2 781,00 2 781,00 Místní poplatky 3 520,00 3 520,00 Ostatní poplatky 3 400,00 3 400,00

POPLATKY - celkem 9 701,00 9 701,00 z toho: Správní poplatky 2 781,00 2 781,00 Místní poplatky 3 520,00 3 520,00 Ostatní poplatky 3 400,00 3 400,00 Rozpočet na rok 2013 PŘÍJMY PŘÍJMY Z DANÍ A POPLATKŮ - celkem 61 021,00 63 939,97 DANĚ - celkem 51 320,00 54 238,97 z toho: Sdílené daně - celkem 49 120,00 49 120,00 DPFO ze samostatné výdělečné činnosti

Více

Důvodová zpráva. A/1) Rozpočtová opatření V rámci předložených rozpočtových opatření jsou řešeny tyto základní okruhy:

Důvodová zpráva. A/1) Rozpočtová opatření V rámci předložených rozpočtových opatření jsou řešeny tyto základní okruhy: Důvodová zpráva Obsah: A/1) Rozpočtová opatření a/ přijaté dotace str. 1 b/ přesuny finančních prostředků str. 1-2 c/ rezervy města str. 2-5 2) Poskytnutí zápůjčky společnosti SPORT str. 5 Příloha Návrh

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná.

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.6/2012 konaného dne 26.3. 2012 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Ondrej

Více

Zápis z 39. schůze rady města konané dne 18. 4. 2012

Zápis z 39. schůze rady města konané dne 18. 4. 2012 Město Pohořelice Zápis z 39. schůze rady města konané dne 18. 4. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Plevzová, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica

Více

Místní program obnovy venkova

Místní program obnovy venkova Městys Lhenice, Školní 124, 384 02 Lhenice, IČ: 00250546 Místní program obnovy venkova Aktualizace na období 2011 2014 Úvod Tento Místní program obnovy venkova městyse Lhenice na období let 2011 2014 byl

Více

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POHOROVICE NA ROKY 2014 2018

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POHOROVICE NA ROKY 2014 2018 STRATEGIE ROZVOJE OBCE POHOROVICE NA ROKY 2014 2018 Tato Strategie rozvoje obce Pohorovice na období let 2014 2018 byla schválena zastupitelstvem obce Pohorovice dne 14.11.2014 Obsah programu 1. Shrnutí

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 263 792 400 Kč Výdaje 313 792 400 Kč Rozdíl -50 000 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

Znalecký posudek číslo S 245/64/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, Byt č. 159/4 v bytovém domě č. p. 159/5 na pozemku parc. č.

Znalecký posudek číslo S 245/64/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, Byt č. 159/4 v bytovém domě č. p. 159/5 na pozemku parc. č. Znalecký posudek číslo S 245/64/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, Byt č. 159/4 v bytovém domě č. p. 159/5 na pozemku parc. č. 61/4 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

Souhrn příjmů a výdajů

Souhrn příjmů a výdajů Souhrn příjmů a výdajů Běžné výdaje 665 802 845 747 826 034 98% Kapitálové výdaje 494 386 545 852 417 213 76% Výdaje celkem 1 160 188 1 391 599 1 243 247 89% Příjmy 959 568 1 269 984 1 308 128 103% Financování

Více

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána MAS Moravská brána si stanovila na základě veřejných projednávání a analýzy území šest prioritních oblastí, které řeší problémové okruhy. 1. Cesty za poznáním krajiny a historie regionu 2. Zlepšování technické

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY samostatná příloha AKČNÍ PLÁN 2008 Akční plán mikroregionu Frýdlantsko - Beskydy část A dle tématického zaměření projektů Problémový okruh SPOLEČNOST

Více

Z Á P I S č. 01/09 z jednání Rady města KUNŠTÁT konaného dne 05. 01. 2009 v 18.00 hodin na MěÚ Kunštát.

Z Á P I S č. 01/09 z jednání Rady města KUNŠTÁT konaného dne 05. 01. 2009 v 18.00 hodin na MěÚ Kunštát. Z Á P I S č. 01/09 z jednání Rady města KUNŠTÁT konaného dne 05. 01. 2009 v 18.00 hodin na MěÚ Kunštát. Přítomni: Omluven: Ing. Sojka, Ing. Šafář, Mgr. Lepka, p. Bravenec, Ing. Kolář Mgr. Göpfert Program:

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč 2011 2012 2013 2014 2015

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč 2011 2012 2013 2014 2015 PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY Piaristická

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PRACHATICE PLÁN REALIZACE V ROCE 2010

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PRACHATICE PLÁN REALIZACE V ROCE 2010 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PRACHATICE PLÁN REALIZACE V ROCE 2010 Schváleno Zastupitelstvem města Prachatice dne 21. dubna 2010 Usnesení č. 516/2010 Leden 2010 1. Obsah plánu realizace 1. Obsah plánu

Více

Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá

Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá Stránka č. 1 z 18 Národní síť Zdravých měst ČR DataPlán NSZM: Databáze strategických plánů měst, obcí a regionů Mladá Boleslav (Město) Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá Boleslav (Komunitní plán;

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 59 520 7 120 4 100 70 740 62 835 7 085 2 810 72 730 58 359 5 981 1 593 65 933 90,65 Místní správa - chod úřadu 34 285 600 1 900 36 785 35 255 550 170 35 975 32 350 566 156 33 071

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

Pro lepší orientaci čtenáře ještě jednou uvádíme souhrnný přehled všech podpořených akcí vč. termínů jejich realizace. Název akce. v tis.

Pro lepší orientaci čtenáře ještě jednou uvádíme souhrnný přehled všech podpořených akcí vč. termínů jejich realizace. Název akce. v tis. Na podzim loňského roku jsme Vás prostřednictvím médií informovali o dotačních akcích Města Rýmařov, podpořených ze strany Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen SFŽP) prostřednictvím Operačního

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 a s přílohou

Více

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Projekt s názvem Paměť v krajině Trojzemí spojuje 6 kooperačních projektových

Více

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera.

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 1459 / 27 / 12 19/07 19/07 Ceník Technických služeb Tábor s. r. o. pro rok 2012 v působnosti

Více

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300 Rozpočet města Kroměříže na rok 2015 platný po 28.5. 1 rozpis rozpočtu - druhové třídění 2015 odb. Třída I. 111 daňové příjmy 79700 04 1111 závislá činnost a funkční požitky 65500 04 1112 samostatná výdělečná

Více

Akce v roce 2014. Finanční částka dle skutečnosti (Kč) 01. Oprava komunikace podél stěny fary. Poř. č. Stavba Plánovaný termín.

Akce v roce 2014. Finanční částka dle skutečnosti (Kč) 01. Oprava komunikace podél stěny fary. Poř. č. Stavba Plánovaný termín. Akce v roce 2014 Poř. č. Stavba Plánovaný termín Finanční částka v rozpočtu (Kč) Stav Finanční částka dle skutečnosti (Kč) 01. Oprava komunikace podél stěny fary 6-7 45 000,00 34 485,00 v Jiráskově ulici,

Více

PRVNÍ POLEVSKÝ OBÈASNÍK. vstupujeme do nového roku, pøejeme Vám ještì jednou mnoho úspìchu, zdraví, štìstí, spokojenosti v roce 2010.

PRVNÍ POLEVSKÝ OBÈASNÍK. vstupujeme do nového roku, pøejeme Vám ještì jednou mnoho úspìchu, zdraví, štìstí, spokojenosti v roce 2010. obec Leden 2010 POLEVSKO Vážení spoluobèané, PRVNÍ POLEVSKÝ OBÈASNÍK vstupujeme do nového roku, pøejeme Vám ještì jednou mnoho úspìchu, zdraví, štìstí, spokojenosti v roce 2010. V letošním roce se jak

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

Fiche 1 Zachování a zhodnocení historického dědictví regionu Český Západ

Fiche 1 Zachování a zhodnocení historického dědictví regionu Český Západ Fiche 1 Zachování a zhodnocení historického dědictví regionu Český Západ Cíl fiche Zlepšení technického stavu historického dědictví, jeho interpretace pro posílení místní identity a zvýšení atraktivity

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Ing. Petr Studnička, Jarmila Volfová

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 Usnesení č. 347 /15-413 /15 347/15 Volba návrhové komise 348/15 Schválení programu 349/15 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Příjmy Příjmy daňové SR tis. Kč 75 874 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 12 309 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)... 1 030 3 Daň z příjmu FO......

Více

Zápis. ze 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 26. května 2008 od 18.00 hodin.

Zápis. ze 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 26. května 2008 od 18.00 hodin. Zápis ze 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 26. května 2008 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Sportovní areál záměr výstavby. 2) Projekt kanalizace Rejta. 3) Výměna měřičů tepla na poliklinice

Více

Návrh rozpočtu na r. 2016 Závazné ukazatele

Návrh rozpočtu na r. 2016 Závazné ukazatele Návrh rozpočtu na r. 2016 Závazné ukazatele Město Mimoň Návrh rozpočtu na rok 2016 FINANCOVÁNÍ Položka 8113 Krátkodobé přijaté půjčky 0 8114 Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček 0 8115 Změna stavu

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Příjmy a výdaje DAŇOVÉ PŘÍJMY 85 692,6 96 920,0 97 926,0 105 660,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 23 268,6 22 700,0 24 044,1 22 504,0 KAPITÁLOVÉ

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ČELÁKOVICE 2010-2012

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ČELÁKOVICE 2010-2012 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ČELÁKOVICE 2010-2012 1. VODOHOSPODÁŘSKÉ INVESTICE 1.1. Intenzifikace ČOV Ve vodohospodářské oblasti je v plánu investic města prioritní akcí Intenzifikace a modernizace čistírny

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ. Obsah vydání ke 25.1.2010 OPVK EU PENÍZE ŠKOLÁM... 2 OPLZZ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ... 2

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ. Obsah vydání ke 25.1.2010 OPVK EU PENÍZE ŠKOLÁM... 2 OPLZZ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ... 2 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ Vydává ve spolupráci s Obsah vydání ke 25.1.2010 OPVK EU PENÍZE ŠKOLÁM... 2 OPLZZ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ... 2 DOTACE PLZEŇSKÉHO KRAJE... 2-5 OPŽP DOTACE NA ZATEPLOVÁNÍ

Více

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost - Podpora sociálního podnikání IROP - Deinstitucionalizace

Více

Zjišťování potřeb obcí LEADRU Loucko

Zjišťování potřeb obcí LEADRU Loucko Zjišťování potřeb obcí LEADRU Loucko LUKA NAD JIHLAVOU Celkem dotazníků: 61 (z toho 37 ZŠ, dospělí 24) Výstavba Obecní budovy (ÚM, DPS, zdrav. středisko, hasičárna, hospodářský dvůr, sýpka, Erudito...

Více

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 Rada města Oder po projednání U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 A/vzala na vědomí A/1/61 plán zasedání RM a ZM Oder na rok 2010 pís. příloha č.24. A/2/61 informaci ředitele

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

2006 PŘÍJMY 2 006 I.-XXIV.

2006 PŘÍJMY 2 006 I.-XXIV. Město Šumperk závěrečný účet za rok 2006 PŘÍJMY Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění 2 006 I.-XXIV. tis. Kč tis. Kč % 1) Daňové příjmy 250 530 20 404 270 934 269 794 100 sdílené a výlučné daně:

Více

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 pořizovatel: projektant: návrh HLAVICE Magistrát města Liberec odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 nadřízený orgán

Více

Strategický plán rozvoje obce Lazinov

Strategický plán rozvoje obce Lazinov Obsah verze: říjen 2011 1 Účel a určení dokumentu... 1 2 Stávající stav... 2 3 Analytická část... 3 4 Návrhová část... 4 4.1 Úpravy a obnova kulturní krajiny v katastru obce... 4 4.2 Navrhované stavební

Více

Září 2014 evidenční číslo: MK ČR E 14418

Září 2014 evidenční číslo: MK ČR E 14418 Září 2014 evidenční číslo: MK ČR E 14418 Vážení spoluobčané! Poslední Hrdějovické listy byly vydány v prosinci roku 2012. V roce 2013 se obecní záležitosti rozjely rychlostí přímo nadzvukovou a tak si

Více

Místní program obnovy vesnice Klínec

Místní program obnovy vesnice Klínec Místní program obnovy vesnice Klínec Na léta 2011 2015 s výhledem do roku 2020 Tento dokument byl projednán na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 15. 12. 2010 a schválen usnesením č. 2/9.

Více

12. schůze rady města konaná dne 24.4.2015 Výpis z přijatých usnesení:

12. schůze rady města konaná dne 24.4.2015 Výpis z přijatých usnesení: 12. schůze rady města konaná dne 24.4.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Schválení

Více

STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy

STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy Statutární město Opava Aktualizace 2014 STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy Základní východisko Zdraví a kvalita života obyvatel se zlepší a směřování města k udržitelnému rozvoji bude zajištěno,

Více

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více