Premium Babyproducts 93

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Premium Babyproducts 93"

Transkript

1 LUVION Premium Babyproducts 93 NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÚVOD 93 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 93 OBSAH BALENÍ 94 POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY 95 POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY 96 UVEDENÍ DO PROVOZU 99 POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ 100 VOLBY MENU 102 PÁROVÁNÍ DĚTSKÉ JEDNOTKY 105 FUNKCE QUAD 105 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 106 TECHNICKÉ SPECIFIKACE 106 ÚVOD Děkujeme za zakoupení dětské videochůvičky Luvion Prestige Touch. Nyní můžete sledovat a slyšet vaše dítě nebo dokonce více dětí pomocí až tří dalších kamer. Prosím, uschovejte originální stvrzenku s datem nákupu. V případě servisních nebo záručních záležitostí od vás bude vždy požadována kopie stvrzenky. V případě servisních nebo záručních záležitostí kontaktuje vašeho prodejce nebo místního distributora výrobků Luvion. Více informací naleznete na Tato uživatelská příručka vám poskytuje veškeré informace nutné pro bezpečné a jednoduché použití této dětské videochůvičky. Před použitím videochůvičky Luvion Prestige Touch si důkladně přečtěte tuto uživatelskou příručku. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Udržujte malé díly mimo dosah dětí. Tento výrobek není hračka. Nedovolte dětem, aby si s ním hrály. Tento výrobek nemá sloužit jako náhrada za dohled dospělých osob. Kontrolujte pečlivě, jestli používáte správný adaptér pro rodičovskou a dětskou jednotku. Používejte pouze originální dodané nabíječky. Nepoužívejte výrobek ve vlhkých podmínkách nebo v blízkosti vody. Používejte výrobek pouze při teplotách od 10 C do 35 C. Vždy udržujte šňůry síťových adaptérů minimálně jeden metr od dítěte. Nepokoušejte se otevřít výrobek. Otevřít výrobek smí pouze kvalifikovaná osoba.

2 94 Baterie Nabíjejte baterii rodičovské jednotky několik hodin, dokud nebude zcela nabitá. Baterie je zcela nabitá, když svítí kontrolka nabíjení zeleným světlem. Pro dětskou jednotku doporučujeme vždy používat napájení ze sítě. Pokud není síťové napájení v blízkosti dostupné, doporučujeme pro dětskou jednotku používat nenabíjecí baterie. Rozhodneteli se používat baterie, ujistěte se, že není síťový adaptér zapojen do kamery. Dětská jednotka není vybavena funkcí nabíjení dobíjecích baterií. Aby se zabránilo poškození baterií, nevystavujte dětskou videochůvičku teplotám vyšším než 40 C. Vyjměte baterie z dětské jednotky, pokud nebudete používat výrobek déle než jeden měsíc. OBSAH BALENÍ Systém obsahuje následující součásti: 1 x dětská jednotka (kamera) 1 x rodičovská jednotka (monitor) 1 x síťový adaptér pro rodičovskou jednotku 1 x síťový adaptér pro dětskou jednotku 1 x kabel RCA pro propojení rodičovské jednotky s televizorem 1 x hmoždinky a šrouby Zkontrolujte obsah balení a potvrďte, že jste obdrželi kompletní systém včetně všech níže uvedených součástí. Dětská jednotka Rodičovská jednotka Síťový adaptér (rodičovská a dětská jednotka) Kabel RCA Šrouby a hmoždinky

3 LUVION Premium Babyproducts 95 POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (MONITOR) MIC Pohled zepředu Pohled zezadu

4 96 POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY (KAMERA) Pohled z boku Pohled zepředu Pohled z boku 12 Pohled zezadu

5 LUVION Premium Babyproducts 97 POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (MONITOR) Barevné kontrolky Zelená kontrolka signalizuje, že je monitor zapnutý. Zelené/červené kontrolky signalizují úroveň hlasitosti kamery (od nízké po vysokou). Mikrofon Přijímá zvuk v okolí rodičovské jednotky a přenáší ho do dětské jednotky. To je možné, pouze pokud je stlačeno komunikační tlačítko. Tlačítko spuštění/zastavení přehrávání Stiskněte toto tlačítko pro spuštění nebo zastavení přehrávání ukolébavky. Tlačítko další Přehraje další ukolébavku. Je k dispozici několik ukolébavek. Přiblížení (zoom) Obraz můžete pomocí tohoto tlačítka nastavit na normální nebo dvojnásobnou velikost. Když je obraz v režimu dvojnásobné velikosti, můžete pomocí šipek sledovat části mimo obrazovku rodičovské jednotky. Stiskněte tlačítko přiblížení znovu pro návrat na normální velikost zobrazení. V režimu dvojnásobného zobrazení se v horní části obrazovky objeví text 2x. Upozornění: V režimu přiblížení nejde zvuk. Deaktivujte tento režim pro obnovení zvuku Šipka vlevo (A) Stiskněte šipku vlevo (A) pro automatické přepínání mezi více kamerami. Obrazovka mění kanál každé 3 sekundy. V menu používejte šipku pro pohyb doleva. Šipka dolů () Stiskněte šipku dolů () pro snížení hlasitosti. V menu používejte šipku pro pohyb dolů. Tlačítko OK Pro potvrzení vaší volby v menu stiskněte tlačítko OK. Šipka nahoru (+) Stiskněte šipku nahoru (+) pro zvýšení hlasitosti. V menu používejte šipku pro pohyb nahoru. Šipka vpravo (M) Stiskněte šipku vpravo (M), pokud chcete manuálně přepínat mezi více kamerami. V menu používejte šipku pro pohyb doprava. Tlačítko MENU Stiskněte toto tlačítko pro vstoupení do hlavního menu. Po opětovném stisknutí z hlavního menu vystoupíte. LCD obrazovka Zobrazuje obraz z dětské jednotky. Komunikační tlačítko Stiskněte toto tlačítko, pokud chcete hovořit prostřednictvím dětské jednotky. Na obrazovce se následně zobrazí ikona.když používáte více dětských jednotek, budete mluvit prostřednictvím jednotky, která se aktuálně zobrazuje na obrazovce. Anténa Přijímá obraz a zvuk z dětské jednotky. Tlačítko QUAD Stiskněte toto tlačítko, pokud chcete zobrazit současně obraz ze všech 4 kamer. Po opětovném stisknutí tlačítka vystoupíte z 1 2 tohoto režimu. V režimu QUAD obrazovka zobrazuje kameru 1, 2, 3 a pro každý kanál. Když není signál z dětské jednotky dostupný nebo je příliš slabý, obrazovka zobrazí text mimo dosah na odpovídajícím kanálu. Tlačítko nočního světla Stiskněte toto tlačítko, pokud chcete zapnout/vypnout noční světlo na dětské jednotce (když používáte více dětských jednotek, zapne/vypne se noční světlo na jednotce, která se aktuálně zobrazuje). Když je zapnuto noční světlo, na obrazovce se zobrazí ikona. Vypínač obrazu Stiskněte tlačítko, pokud chcete, aby přístroj pracoval pouze ve zvukovém režimu. V tomto režimu je obrazovka vypnuta. Po opětovném stisknutí tlačítka se přístroj přepne do zvukového a obrazového režimu. Tlačítko snímání Když stisknete toto tlačítko, obrazovka se vypne. V této době rodičovská

6 98 jednotka nepřetržitě snímá dětskou jednotku (nebo více dětských jednotek). Když je detekován zvuk, rodičovská jednotka se aktivuje. Obrazovka se znovu zapne a nyní můžete sledovat, co se odehrává v dětském pokoji. Zvukovou citlivost je možné nastavit pomocí otočného knoflíku na straně kamery. Poté, co rodičovská jednotka detekuje zvuk, se po pěti sekundách vrátí do režimu snímání. 19. Reproduktor Reprodukuje zvuk z dětské jednotky. 20. Audiovizuální výstup Zástrčka, která umožňuje připojit k rodičovské jednotce televizor nebo PC monitor pomocí kabelu RCA. Upozornění: Když zapojíte kabel RCA, obrazovka rodičovské jednotky se vypne. 21. Kontrolka (LED) nabíjení Světelná dioda je červená, když se zabudovaná baterie nabíjí a začne svítit zeleně, když je baterie zcela nabitá. 22. Stojánek Umožňuje umístit rodičovskou jednotku na rovný povrch. 23. Úložný prostor baterií Zde můžete vyměnit baterii. Používejte pouze originální baterie od společnosti Luvion. 24. Zdířka pro nabíjení Zapojte dodaný síťový adaptér (5 V stejnosměrného napětí) pro napájení anebo nabíjení rodičovské jednotky. 25. Vypínač Zapíná nebo vypíná rodičovskou jednotku. POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY (KAMERA) Snímače teploty Měří teplotu. Tlačítko párování Tlačítko párování je umístěné na zadní části dětské jednotky. Toto tlačítko umožňuje znovu propojit dětskou a rodičovskou jednotku, nebo připojit další dětské jednotky. Anténa kamery Odesílá signály do rodičovské jednotky a přijímá signály z rodičovské jednotky. Objektiv / infračervené světlo Tyto světelné diody se automaticky aktivují, když se v místnosti setmí a umožňují sledovat dítě při slabém osvětlení nebo ve tmě. Infračervené světelné diody spotřebovávají hodně energie a mohou tudíž rychleji vybít baterie. Vypínač Zapíná nebo vypíná dětskou jednotku. Mikrofon Přijímá zvuky z míst v blízkosti dětské jednotky a přenáší je do rodičovské jednotky. Noční světlo Stiskněte toto tlačítko, pro zapnutí nočního světla. Noční světlo lze rovněž zapnout/vypnout dálkově pomocí tlačítka nočního světla na rodičovské jednotce. Citlivost Pro nastavení citlivosti kamery. Nižší citlivost znamená, že zvuky, které přijímá dětská jednotka a které přenáší do rodičovské jednotky, musí být hlasitější. Vyšší citlivost znamená, že budou do rodičovské jednotky přenášeny i zvuky, které jsou méně hlasité. Upozornění: Pokud si přejete sledovat každý zvuk, běžte do menu Auto Mute (automatické ztlumení) a zvolte NO (ne). Tím bude aktivován absolutní příjem. 9. Ekonomický přepínač Umožňujte nastavit nižší výkon vysílání. Tím se šetří energie. 10. Hlasitost Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti ukolébavek. 11. Zdířka pro nabíjení Umožňuje zapojit dětskou jednotku do elektrické sítě. Upozornění: Dětská jednotka také pracuje na 4 baterie typu AA (nejsou součástí dodávky). Nenechávejte baterie v dětské jednotce, když používáte síťový adaptér.

7 LUVION Premium Babyproducts Úložný prostor baterií Otevřete kryt prostoru, pokud chcete instalovat 4 baterie typu AA pro napájení dětské jednotky. UVEDENÍ DO PROVOZU Rodičovská jednotka 1. Opatrně vybalte rodičovskou jednotku. 2. Umístěte rodičovskou jednotku na místo, kde bude možno dobře přijímat signál z dětské jednotky. 3. Zapojte konektor síťového adaptéru (5 V stejnosměrného napětí) do zdířky (5 V) na straně rodičovské jednotky. Zastrčte adaptér do nástěnné zásuvky. Rodičovská jednotka začne nabíjet; kontrolka (LED) nabíjení začne svítit červeně. Nechte rodičovskou jednotku nabíjet před prvním použitím, dokud nebude zabudovaná dobíjecí baterie zcela nabitá. Kontrolka nabíjení začne svítit zeleně, když je baterie zcela nabitá. Upozornění: Nevytahujte síťový adaptér během prvního nabíjení. Po prvním nabití rodičovskou jednotku nabíjejte, jak bude zapotřebí. Pokud si přejete sledovat obraz z dětské jednotky na větší obrazovce, zapojte kabel RCA (součástí dodávky) do televizního přijímače nebo PC monitoru. Zapojte konektor pro přenos obrazu (žlutý) a konektor pro přenos zvuku (bílý) do televizoru nebo PC monitoru. Zapojte konektor na druhé straně do zdířky (AV OUT) umístěné na zadní straně rodičovské jednotky. Upozornění: Účelem audiovizuálního výstupu je pouze pohodlnější sledování. Při použití ve spojení s větší obrazovkou televizoru nebo PC monitoru může být obraz zrnitý, jelikož kamera omezuje rozlišení obrazu na VGA (640x480 obrazových bodů). Nejedná se o závadu výrobku. Pro nejlepší obraz na televizoru nebo monitoru je vhodné používat funkci PIP (picture in picture obraz v obraze) televizoru nebo monitoru. To umožňuje dívat se současně na televizi a sledovat obraz z rodičovské jednotky. Upozornění: Ujistěte se, že je audiovizuální výstup (viz nastavení) v souladu s vaším televizorem nebo monitorem počítače. Můžete zvolit mezi NTSC nebo PAL. Dětská jednotka Před instalováním dětské jednotky pečlivě naplánujte, kde a jak bude umístěna a kudy povedete kabel síťového adaptéru. Před trvalou instalací ověřte příjem signálu z dětské jednotky na rodičovské jednotce. Ověření provádějte, když jsou dětská i rodičovská jednotka umístěny na vámi zvoleném místě. 1. Opatrně vybalte dětskou jednotku.

8 100 Upozornění: Pokud instalujete dětskou jednotku, která není dodána s předinstalovaným systémem (samostatně prodávané dětské jednotky), podívejte se do kapitoly párování v této příručce, kde naleznete podrobné informace o instalaci. 2. Namontujte dětskou jednotku na zeď nebo ji položte na skříňku, stolek nebo poličku. Chceteli namontovat dětskou jednotku na stěnu, označte polohu dvou otvorů pro šrouby na zeď. Vyvrtejte otvory a vložte dodané hmoždinky a šrouby. Pevně připevněte dětskou jednotku na stěnu tak, že umístíte základnu na šrouby a zatlačíte ji dolů. Upozornění: Umístěte dětskou jednotku z dosahu dětí! Neinstalujte dětskou jednotku v místech, kde jsou tlusté stěny nebo překážky mezi dětskou a rodičovskou jednotkou. Zvolte místo pro dětskou jednotku, které zajišťuje dobrý výhled na prostor, který chcete sledovat, a kde není prach. Dětská jednotka by neměla být umístěna proti silnému zdroji světla (nebo slunci). 3. Zaměřte kameru dětské jednotky proti prostoru, který chcete sledovat. Kameru je možné naklonit a natočit, aby směřovala na dítě. Pro dobrou citlivost se nedoporučuje instalovat dětskou jednotku dále než tři metry od dítěte. Dětská jednotka může být napájena pomocí dodaného síťového adaptéru nebo pomocí 4 baterií typu AA (nejsou součástí dodávky). Síťový adaptér Zapojte síťový adaptér (5V stejnosměrného napětí) do zdířky (5 V) na zadní straně dětské jednotky. Zastrčte síťový adaptér do nástěnné zásuvky. Baterie Otevřete prostor určený pro vložení baterií. Umístěte 4 baterie typu AA do vyhrazeného prostoru. Ujistěte se, že jste je umístili se správnou polaritou. Uzavřete prostor určený pro vložení baterií.. Upozornění: Doporučujeme, abyste pro dětskou jednotku vždy používali síťové napájení. Pokud v blízkosti není zdroj napájení, doporučujeme používat nenabíjecí baterie. Upozornění: Pokud se rozhodnete používat baterie, ujistěte se, že není síťový adaptér zapojen do kamery! POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ Cam 1 25 C Obraz z dětské jednotky se bude zobrazovat na rodičovské jednotce, když budou obě jednotky zapnuty

9 LUVION Premium Babyproducts Ukazatel síly signálu Indikátor síly signálu ukazuje sílu signálu, který rodičovská jednotka přijímá z dětské jednotky. Jeden nebo žádný pruh signalizují špatný signál a 4 pruhy signalizují silný signál (viz tabulka níže). 2. Ukazatel kanálu Ukazatel kanálu zobrazuje aktuální kanál. Stiskněte tlačítko pro přepínání mezi dětskými jednotkami, které jsou k dispozici. Pro automatické přepínání mezi kanály stiskněte tlačítko.. 3. Ukazatel nočního světla Ukazatel nočního světla se zobrazuje, když je noční světlo na dětské jednotce zapnuté. Síla signálu Bezvadný IIndikátor Varování Žádné 4. Ukazatel ztlumeného režimu Když je hlasitost snížena na ztlumený režim, zobrazí se na obrazovce ikona ztlumeného režimu. Použijte tlačítko pro zvýšení hlasitosti. Dobrý Dostatečný Nízký Žádný signál Žádné Žádné Out Of Range Out Of Range 5. Ukazatel zapnuté komunikace Zobrazuje se, když stisknete komunikační tlačítko. Nyní můžete na dítě hovořit prostřednictvím dětské jednotky. 6. Ukazatel pokojové teploty Ukazatel pokojové teploty zobrazuje teplotu naměřenou pomocí dětské jednotky. Ujistěte se, že snímač teploty na dětské jednotce směřuje mimo kameru, aby bylo zajištěno přesnější měření teploty. VÝSTRAHA: MIMO DOSAH (out of range) Když je dětská jednotka umístěna příliš daleko od rodičovské jednotky, zobrazí se na obrazovce rodičovské jednotky výstraha Out of Range (mimo dosah) a obraz začne blikat. Když není žádné spojení mezi dětskou a rodičovskou jednotkou, obrazovka rodičovské jednotky zčerná a zobrazí se výstražná zpráva mimo dosah. Pokuste se zmenšit vzdálenost mezi rodičovskou a dětskou jednotkou pro obnovení obrazu. Out Of Range Upozornění: Pokud to nepomůže, proveďte proces párování dětské a rodičovské jednotky. Viz kapitola párování dětské jednotky. ÚPRAVA HLASITOSTI Hlasitost dětské jednotky je možné upravit pomocí tlačítek,když sledujete obraz z dětské jednotky.. Cam 1 25 C Stiskněte tlačítko pro snížení hlasitosti a tlačítko pro zvýšení hlasitosti. Když je hlasitost nastavena na jeden pruh (nejnižší nastavení) je zvuk zcela ztlumen. Na obrazovce se následně zobrazí ikona. Ukazatel hlasitosti se zobrazí, když budete měnit hlasitost. Ukazatel hlasitosti

10 102 Upozornění: Hlasitost nelze upravovat v případě, že je nastaven režim ZOOM! VOLBY MENU Stiskněte tlačítko MENU na rodičovské jednotce pro zobrazení nabídky na obrazovce. Použijte Tlačítka pro zvýraznění různých položek menu. Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení nastavení. HLAVNÍ MENU Hlavní menu obsahuje 4 podmenu: Pairing (párování) Použijte menu párování pro připojení (dalších) dětských jednotek k rodičovské jednotce. Brightness (jasnost) V tomto podmenu můžete upravit jasnost obrazovky. Auto Mute (automatické ztlumení) Automatické ztlumení je funkce, kde můžete zvolit takzvaný absolutní příjem nebo volbu aktivace rodičovské jednotky zvukem určité intenzity. Když budete používat režim aktivace zvukem, uslyšíte dítě pouze při určité intenzitě zvuku. Citlivost této detekce hladiny zvuku je možné nastavit pomocí otočného knoflíku umístěného na straně dětské jednotky. Settings (nastavení) V tomto podmenu můžete nastavit hlasitost zvukové signalizace (alarmu), parametry teplotní výstrahy, zobrazení teploty jednotky, typ signálu pro audiovizuální výstup a spořič obrazovky. Je rovněž možné resetovat rodičovskou jednotku na výchozí tovární nastavení. PÁROVÁNÍ Systém se dodává s dětskou jednotkou, která již byla spárována s rodičovskou jednotkou. Funkce párování přidělí na rodičovské jednotce samostatný kanál každé dětské jednotce (maximálně pro 4 dětské jednotky). Párování je nezbytné pro konfigurování dalších dětských jednotek. Použijte tlačítka pro zvolení požadovaného kanálu párování a stiskněte tlačítko OK pro spuštění procedury párování. Více informací naleznete v kapitole párování dětské jednotky. Upozornění: Důrazně se doporučuje spárovat dětské jednotky s rodičovskou jednotkou před trvalou instalací dětských jednotek. JASNOST Jasnost obrazovky je možné nastavit pomocí tlačítek Tlačítko slouží k zesvětlení obrazovky a tlačítko ke ztmavení obrazovky.

11 LUVION Premium Babyproducts 103 AUTOMATICKÉ ZTLUMENÍ ZVUKU Automatické ztlumení zvuku je funkcí, kde volíte mezi takzvaným absolutním příjmem nebo aktivací zvukem určité intenzity. Když budete používat režim aktivace zvukem, uslyšíte dítě pouze při určité intenzitě zvuku. Citlivost této detekce hladiny zvuku je možné nastavit pomocí otočného knoflíku umístěného na straně dětské jednotky. Výhodou režimu aktivace zvukem je, že neuslyšíte zvuky v pozadí a budete upozorněni pouze na určité zvuky v dětském pokoji. Pokud budete upřednostňovat nepřetržitý přenos zvuků z dětské jednotky, takzvaný absolutní příjem, nastavte tuto volbu v tomto menu na NO (ne). NASTAVENÍ Menu nastavení zahrnuje 5 podmenu: 1. Teplotní výstraha 2. Zobrazení teploty 3. Audiovizuální výstup 4. Spořič obrazovky 5. Výchozí nastavení 1. Teplotní výstraha Toto menu můžete použít k nastavení teplotního rozsahu pro teplotní výstrahu. Když je teplota mimo tento rozsah, zařízení bude vydávat zvukový výstražný signál. Použijte tlačítka pro volbu minimální a maximální teploty a následně použijte tlačítka pro nastavení hodnoty teploty. Po úspěšném nastavení teplotního rozsahu zvolte Yes/On (ano/zapnuto) a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení nastavení. Zvolte No/Off (ne/vypnuto), pokud chcete deaktivovat teplotní výstrahu. 2. Zobrazení teploty Zvolte jednotku teploty, kterou chcete používat. Můžete si zvolit mezi stupni Celsia nebo stupni Fahrenheita. Upozornění: Jelikož je snímač teploty umístěn v blízkosti (teplé) kamery, měření se může mírně lišit od pokojové teploty. Teplota zobrazená na obrazovce je asi o 1 2 C vyšší než pokojová teplota.

12 Audiovizuální výstup Toto menu vám umožní zvolit režim televizního signálu výstupního audiovizuálního obrazu. Můžete zvolit mezi NTSC nebo PAL. 4. Spořič obrazovky V systému jsou uloženy 4 snímky. Můžete zvolit jeden z nich, který se na obrazovce rodičovské jednotky bude zobrazovat v režimu snímání. Nebo můžete zvolit Blank screen, kdy bude obrazovka v režimu snímání prázdná. 5. Předvolba Zvolte Yes (ano) pro resetování rodičovské jednotky na tovární výchozí nastavení. Celé menu nastavení se následně resetuje. Upozornění: Párování nebude tímto resetem ovlivněno. Dětská jednotka (dětské jednotky) zůstane spárována s rodičovskou jednotkou.

13 LUVION Premium Babyproducts 105 PÁROVÁNÍ DĚTSKÉ JEDNOTKY Systém se dodává s jednou dětskou jednotkou, která již byla spárována s rodičovskou jednotkou. Tyto jednotky budou mezi sebou komunikovat, jakmile je zapnete. Funkce párování přiřazuje dětské jednotce samostatný kanál na rodičovské jednotce (maximálně pro 4 dětské jednotky). Párování je nezbytné pro konfiguraci dalších dětských jednotek. Upozornění: Důrazně se doporučuje spárovat dětské jednotky s rodičovskou jednotkou před jejich trvalou instalací. 1. Zapněte dětskou jednotku. 2. Zapněte rodičovskou jednotku. 3. Stiskněte tlačítko MENU na rodičovské jednotce. Pro pohyb v podmenu párování používejte tlačítka. Stiskněte tlačítko OK pro vstoupení do menu párování. 4. Zvolte kanál pomocí tlačítek pro přijetí daného kanálu.. Stiskněte tlačítko OK 5. Na obrazovce rodičovské jednotky se zobrazí zpráva. Rodičovská jednotka bude odpočítávat od 30 do 0. Během této doby musíte krátce stisknout tlačítko párování na kameře, aby mohlo párování s rodičovskou jednotkou úspěšně proběhnout. Pokud během této doby nestisknete tlačítko párování na zadní straně dětské jednotky, jednotky se nespárují. Když jsou dětská a rodičovská jednotka spárovány, zobrazí se obraz z dětské jednotky přímo na obrazovce rodičovské jednotky. FUNKCE QUAD Systém se dodává vybavený funkcí QUAD. Tato funkce umožňuje sledovat současně obrazy ze 4 kamer. Stiskněte tlačítko QUAD pro aktivaci tohoto režimu. Po opětovném stisknutí režim opustíte. Upozornění: V tomto režimu není k dispozici zvuk!

14 106 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Pokud máte jakékoli problémy s videochůvičkou Prestige Touch, je často možné najít jednoduché a rychlé řešení. Prosím vyzkoušejte následující možnosti. Problém Žádný obraz z dětské jednotky Řešení 1. Zkontrolujte veškerá spojení do dětské jednotky. Ujistěte se, že je síťový adaptér zastrčen do zásuvky. 2. Ujistěte se, že jsou obě jednotky (rodičovská i dětská) zapnuty. 3. Ujistěte se, že je dětská jednotka v dosahu rodičovské jednotky. 4. Pokud používáte baterie, pokuste se je vyměnit. 5. Spárujte rodičovskou jednotku s dětskou jednotkou (viz kapitola Párování). Obraz se ztrácí / objevuje se zpráva: Out of range (mimo dosah) 1. Přesuňte dětskou jednotku blíže k rodičovské jednotce. 2. Pokuste se přemístit dětskou anebo rodičovskou jednotku pro zlepšení příjmu signálu. 3. Umístěte anténu na rodičovské jednotce do svislé polohy. 4. Spárujte rodičovskou jednotku s dětskou jednotkou (viz kapitola Párování). Problémy se zvukem Obraz je nebo se stává trhaným Video se jeví zrnité, když používáte audiovizuální výstup pro sledování obrazu na velké televizní obrazovce nebo velkém monitoru 1. Ujistěte se, že je hlasitost na televizoru zapnuta. 2. Ujistěte se, že je zvuk v dosahu mikrofonu dětské jednotky. 3. Ujistěte se, že není rodičovská jednotka v režimu ZOOM nebo QUAD. 4. Pokud jednotka vydává hlasitý pisklavý zvuk, přesuňte rodičovskou jednotku dále. Obraz může být trhaný, když je zaznamenána nižší snímková frekvence (tj. 10 snímků za sekundu namísto 20 snímků za sekundu). 1. Přesuňte dětskou jednotku blíže k rodičovské jednotce. 2. Odstraňte překážky mezi dětskou a rodičovskou jednotkou. 3. Umístěte anténu na rodičovské jednotce do svislé polohy. Účelem audiovizuálního výstupu je pouze pohodlnější sledování. Při použití ve spojení s větší obrazovkou televizoru nebo monitoru může být obraz zrnitý, jelikož kamera omezuje rozlišení obrazu na VGA (640x480 obrazových bodů). Nejedná se o závadu výrobku. 1. Pro nejlepší obraz na televizoru nebo monitoru je vhodné používat funkci PIP (picture in picture obraz v obraze) televizoru/monitoru. 2. Sledujte obraz na menší televizní obrazovce nebo monitoru. TECHNICKÉ SPECIFIKACE Rodičovská jednotka Kmitočtový rozsah přijímaného signálu Rychlost přenosu dat Citlivost příjmu Typ demodulace Rozlišení 2.400GHz ~ 2.482GHz 1.5 Mbps 81dBm GFSK s FHSS H: 480 V: 234

15 LUVION Premium Babyproducts 107 Napájení Zorný úhel AV výstup / rozlišení Citlivost alarmu Spotřeba proudu Rozsah provozních teplot Provozní vlhkost 5V DC ±5% H: 70 V: 65 VGA 640x320 / 15FPS, QVGA 320x240 / 30FPS 80dB ±10% (1M) 800 ma max. bez nabíjení 1200 ma s nabíjením 10 ~ 60 C (14 F ~ 140 F) 0 ~ 85% Dětská jednotka Kmitočtový rozsah vysílaného signálu Rychlost přenosu dat Výkon vysílání Typ modulace Dosah vysílání Typ obrazového snímače Účinné obrazové body Zpracování obrazu Rozlišení obrazu/obnovovací kmitočet AES Vyvážení bílé AGC / rozsah Objektiv Zorný úhel (diagonálně) Minimální osvětlení IR LED / rozsah nočního vidění Napájení Spotřeba proudu Provozní teplota Provozní vlhkost Teplota okolního prostředí 2.400GHz~2.485GHz 1.5 Mbps 14dBm (TYP) GFSK s FHSS 300m (50m uvnitř budovy) 1/4 Color CMOS Image Sensor H: 640 V: 480 Pohyblivý JPEG H: 640 V: 480 / 30FPS Max On 1/2000 ~ 1/20 sec Ano On / 0dB~24dB 4.9mm / F ,5 LUX (IR vypnuto), 0 LUX (IR zapnuto) 8 LED / 840 nm, 5 m (s IR LED) 5V DC ±5% 330mA max. (s nočním světlem) 250mA (bez nočního světla) 10 C ~ 40 C (50 F ~ 104 F) 0% ~ 85% 10 ~ 60 C (14 F ~ 140 F)

Přenosný video monitor Portable Video Monitor

Přenosný video monitor Portable Video Monitor Přenosný video monitor Portable Video Monitor OBSAH VLASTNOSTI VIDEO MONITORU... 3 INSTALACE SYSTÉMU...6 NASTAVENÍ VIDEO MONITORU...11 ŘEŠENÍ VZNIKLÝCH ZÁVAD... 13 EN FEATURES OF VIDEO MONITOR... 16 INSTALLATION

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

Přenosný video monitor Portable Video Monitor

Přenosný video monitor Portable Video Monitor Přenosný video monitor Portable Video Monitor cz OBSAH Vlastnosti video monitoru... 3 Instalace SYstÉMU...6 Nastavení VIDEO monitoru...11 Řešení vzniklých závad... 13 EN Features of video monitor... 16

Více

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5"

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5 Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5" obj. č: 3273 Úvod: Tento produkt pracuje v pásmu o rozsahu ISM-2,4GHz a proto může být legálně používán po celém světě bez

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Tento kamerový set umožňuje instalaci až 4 kamer uvnitř nebo vně objektu a jejich propojení s přijímačem. Přijímač je schopen zobrazovat

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením do provozu si velmi pozorně přečtěte tento provozní manuál. Součástí obsahu jsou důleţité bezpečnostní a provozní informace. 1 Obsah.. Strana 1. Bezpečnostní

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna:

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna: Zapojení do provozu Přijímač: 1. Tlačítko mikrofonu pro poslech zvuku v místnosti 2. 3,5 mm audio výstup typ jack 3. Mikrofon 4. Ovládání hlasitosti 5. Indikace napájení 6. Posuvník vypnutí/zapnutí 7.

Více

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER Vážený zákazníku, děkujeme Vám za objednání služby Digi TV. Doporučujeme Vám, abyste o instalaci satelitního kompletu požádál kvalifikovaného technika, odborníka

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Uživatelský manuál 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Alarm proti ztrátě- návod na použití

Alarm proti ztrátě- návod na použití Alarm proti ztrátě- návod na použití Hlídání mobilního telefonu Hlídání domácích mazlíčků Hlídání dětí Volná regulace a kontrola ve vzdálenosti 0-25 metrů (tato vzdálenost je aktuální, pokud mezi přijímačem

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

[Umístění výstražného upozornění]

[Umístění výstražného upozornění] Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Informace o příručce Instalační příručka a Uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Uživatelská příručka (Soubor

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Bezpečnostní video ProfiCAM II

Bezpečnostní video ProfiCAM II Instalační příručka Bezpečnostní záznamové video pro sledování objektu kamerami. Video je vybaveno detekcí pohybu, vzdáleným přístupem přes internet a českým interaktivním ovládáním pomocí dálkového ovladače

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2 www.lars.cz T-1 T-2 Návod k obsluze AURATON T-2 2 AURATON T-1 Bezdrátový regulátor teploty Bezdrátový regulátor teploty pro všechna topná zařízení v domě. Dodatečně, díky vestavěnému čidlu teploty, může

Více

MASKOVANÁ (LOVECKÁ) INFRA KAMERA 5MPIX S PODPOROU SD KARET 5210A MANUÁL

MASKOVANÁ (LOVECKÁ) INFRA KAMERA 5MPIX S PODPOROU SD KARET 5210A MANUÁL MASKOVANÁ (LOVECKÁ) INFRA KAMERA 5MPIX S PODPOROU SD KARET 5210A MANUÁL Obsah Úvod... 3 Přední strana... 3 Spodní část a spínač... 3 Kryt baterií... 4 Přepínač funkcí... 4 Popis testovacího režimu... 5

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992 NÁVOD K OBSLUZE Dálkově řízený model auta Obj. č.: 670 992 Tento výrobek představuje model auta, které lze ovládat dálkové pomocí radiového řídícího vysílače, pracujícího na frekvenci 40 MHz. Bezpečné

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více