Premium Babyproducts 93

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Premium Babyproducts 93"

Transkript

1 LUVION Premium Babyproducts 93 NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÚVOD 93 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 93 OBSAH BALENÍ 94 POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY 95 POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY 96 UVEDENÍ DO PROVOZU 99 POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ 100 VOLBY MENU 102 PÁROVÁNÍ DĚTSKÉ JEDNOTKY 105 FUNKCE QUAD 105 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 106 TECHNICKÉ SPECIFIKACE 106 ÚVOD Děkujeme za zakoupení dětské videochůvičky Luvion Prestige Touch. Nyní můžete sledovat a slyšet vaše dítě nebo dokonce více dětí pomocí až tří dalších kamer. Prosím, uschovejte originální stvrzenku s datem nákupu. V případě servisních nebo záručních záležitostí od vás bude vždy požadována kopie stvrzenky. V případě servisních nebo záručních záležitostí kontaktuje vašeho prodejce nebo místního distributora výrobků Luvion. Více informací naleznete na Tato uživatelská příručka vám poskytuje veškeré informace nutné pro bezpečné a jednoduché použití této dětské videochůvičky. Před použitím videochůvičky Luvion Prestige Touch si důkladně přečtěte tuto uživatelskou příručku. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Udržujte malé díly mimo dosah dětí. Tento výrobek není hračka. Nedovolte dětem, aby si s ním hrály. Tento výrobek nemá sloužit jako náhrada za dohled dospělých osob. Kontrolujte pečlivě, jestli používáte správný adaptér pro rodičovskou a dětskou jednotku. Používejte pouze originální dodané nabíječky. Nepoužívejte výrobek ve vlhkých podmínkách nebo v blízkosti vody. Používejte výrobek pouze při teplotách od 10 C do 35 C. Vždy udržujte šňůry síťových adaptérů minimálně jeden metr od dítěte. Nepokoušejte se otevřít výrobek. Otevřít výrobek smí pouze kvalifikovaná osoba.

2 94 Baterie Nabíjejte baterii rodičovské jednotky několik hodin, dokud nebude zcela nabitá. Baterie je zcela nabitá, když svítí kontrolka nabíjení zeleným světlem. Pro dětskou jednotku doporučujeme vždy používat napájení ze sítě. Pokud není síťové napájení v blízkosti dostupné, doporučujeme pro dětskou jednotku používat nenabíjecí baterie. Rozhodneteli se používat baterie, ujistěte se, že není síťový adaptér zapojen do kamery. Dětská jednotka není vybavena funkcí nabíjení dobíjecích baterií. Aby se zabránilo poškození baterií, nevystavujte dětskou videochůvičku teplotám vyšším než 40 C. Vyjměte baterie z dětské jednotky, pokud nebudete používat výrobek déle než jeden měsíc. OBSAH BALENÍ Systém obsahuje následující součásti: 1 x dětská jednotka (kamera) 1 x rodičovská jednotka (monitor) 1 x síťový adaptér pro rodičovskou jednotku 1 x síťový adaptér pro dětskou jednotku 1 x kabel RCA pro propojení rodičovské jednotky s televizorem 1 x hmoždinky a šrouby Zkontrolujte obsah balení a potvrďte, že jste obdrželi kompletní systém včetně všech níže uvedených součástí. Dětská jednotka Rodičovská jednotka Síťový adaptér (rodičovská a dětská jednotka) Kabel RCA Šrouby a hmoždinky

3 LUVION Premium Babyproducts 95 POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (MONITOR) MIC Pohled zepředu Pohled zezadu

4 96 POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY (KAMERA) Pohled z boku Pohled zepředu Pohled z boku 12 Pohled zezadu

5 LUVION Premium Babyproducts 97 POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (MONITOR) Barevné kontrolky Zelená kontrolka signalizuje, že je monitor zapnutý. Zelené/červené kontrolky signalizují úroveň hlasitosti kamery (od nízké po vysokou). Mikrofon Přijímá zvuk v okolí rodičovské jednotky a přenáší ho do dětské jednotky. To je možné, pouze pokud je stlačeno komunikační tlačítko. Tlačítko spuštění/zastavení přehrávání Stiskněte toto tlačítko pro spuštění nebo zastavení přehrávání ukolébavky. Tlačítko další Přehraje další ukolébavku. Je k dispozici několik ukolébavek. Přiblížení (zoom) Obraz můžete pomocí tohoto tlačítka nastavit na normální nebo dvojnásobnou velikost. Když je obraz v režimu dvojnásobné velikosti, můžete pomocí šipek sledovat části mimo obrazovku rodičovské jednotky. Stiskněte tlačítko přiblížení znovu pro návrat na normální velikost zobrazení. V režimu dvojnásobného zobrazení se v horní části obrazovky objeví text 2x. Upozornění: V režimu přiblížení nejde zvuk. Deaktivujte tento režim pro obnovení zvuku Šipka vlevo (A) Stiskněte šipku vlevo (A) pro automatické přepínání mezi více kamerami. Obrazovka mění kanál každé 3 sekundy. V menu používejte šipku pro pohyb doleva. Šipka dolů () Stiskněte šipku dolů () pro snížení hlasitosti. V menu používejte šipku pro pohyb dolů. Tlačítko OK Pro potvrzení vaší volby v menu stiskněte tlačítko OK. Šipka nahoru (+) Stiskněte šipku nahoru (+) pro zvýšení hlasitosti. V menu používejte šipku pro pohyb nahoru. Šipka vpravo (M) Stiskněte šipku vpravo (M), pokud chcete manuálně přepínat mezi více kamerami. V menu používejte šipku pro pohyb doprava. Tlačítko MENU Stiskněte toto tlačítko pro vstoupení do hlavního menu. Po opětovném stisknutí z hlavního menu vystoupíte. LCD obrazovka Zobrazuje obraz z dětské jednotky. Komunikační tlačítko Stiskněte toto tlačítko, pokud chcete hovořit prostřednictvím dětské jednotky. Na obrazovce se následně zobrazí ikona.když používáte více dětských jednotek, budete mluvit prostřednictvím jednotky, která se aktuálně zobrazuje na obrazovce. Anténa Přijímá obraz a zvuk z dětské jednotky. Tlačítko QUAD Stiskněte toto tlačítko, pokud chcete zobrazit současně obraz ze všech 4 kamer. Po opětovném stisknutí tlačítka vystoupíte z 1 2 tohoto režimu. V režimu QUAD obrazovka zobrazuje kameru 1, 2, 3 a pro každý kanál. Když není signál z dětské jednotky dostupný nebo je příliš slabý, obrazovka zobrazí text mimo dosah na odpovídajícím kanálu. Tlačítko nočního světla Stiskněte toto tlačítko, pokud chcete zapnout/vypnout noční světlo na dětské jednotce (když používáte více dětských jednotek, zapne/vypne se noční světlo na jednotce, která se aktuálně zobrazuje). Když je zapnuto noční světlo, na obrazovce se zobrazí ikona. Vypínač obrazu Stiskněte tlačítko, pokud chcete, aby přístroj pracoval pouze ve zvukovém režimu. V tomto režimu je obrazovka vypnuta. Po opětovném stisknutí tlačítka se přístroj přepne do zvukového a obrazového režimu. Tlačítko snímání Když stisknete toto tlačítko, obrazovka se vypne. V této době rodičovská

6 98 jednotka nepřetržitě snímá dětskou jednotku (nebo více dětských jednotek). Když je detekován zvuk, rodičovská jednotka se aktivuje. Obrazovka se znovu zapne a nyní můžete sledovat, co se odehrává v dětském pokoji. Zvukovou citlivost je možné nastavit pomocí otočného knoflíku na straně kamery. Poté, co rodičovská jednotka detekuje zvuk, se po pěti sekundách vrátí do režimu snímání. 19. Reproduktor Reprodukuje zvuk z dětské jednotky. 20. Audiovizuální výstup Zástrčka, která umožňuje připojit k rodičovské jednotce televizor nebo PC monitor pomocí kabelu RCA. Upozornění: Když zapojíte kabel RCA, obrazovka rodičovské jednotky se vypne. 21. Kontrolka (LED) nabíjení Světelná dioda je červená, když se zabudovaná baterie nabíjí a začne svítit zeleně, když je baterie zcela nabitá. 22. Stojánek Umožňuje umístit rodičovskou jednotku na rovný povrch. 23. Úložný prostor baterií Zde můžete vyměnit baterii. Používejte pouze originální baterie od společnosti Luvion. 24. Zdířka pro nabíjení Zapojte dodaný síťový adaptér (5 V stejnosměrného napětí) pro napájení anebo nabíjení rodičovské jednotky. 25. Vypínač Zapíná nebo vypíná rodičovskou jednotku. POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY (KAMERA) Snímače teploty Měří teplotu. Tlačítko párování Tlačítko párování je umístěné na zadní části dětské jednotky. Toto tlačítko umožňuje znovu propojit dětskou a rodičovskou jednotku, nebo připojit další dětské jednotky. Anténa kamery Odesílá signály do rodičovské jednotky a přijímá signály z rodičovské jednotky. Objektiv / infračervené světlo Tyto světelné diody se automaticky aktivují, když se v místnosti setmí a umožňují sledovat dítě při slabém osvětlení nebo ve tmě. Infračervené světelné diody spotřebovávají hodně energie a mohou tudíž rychleji vybít baterie. Vypínač Zapíná nebo vypíná dětskou jednotku. Mikrofon Přijímá zvuky z míst v blízkosti dětské jednotky a přenáší je do rodičovské jednotky. Noční světlo Stiskněte toto tlačítko, pro zapnutí nočního světla. Noční světlo lze rovněž zapnout/vypnout dálkově pomocí tlačítka nočního světla na rodičovské jednotce. Citlivost Pro nastavení citlivosti kamery. Nižší citlivost znamená, že zvuky, které přijímá dětská jednotka a které přenáší do rodičovské jednotky, musí být hlasitější. Vyšší citlivost znamená, že budou do rodičovské jednotky přenášeny i zvuky, které jsou méně hlasité. Upozornění: Pokud si přejete sledovat každý zvuk, běžte do menu Auto Mute (automatické ztlumení) a zvolte NO (ne). Tím bude aktivován absolutní příjem. 9. Ekonomický přepínač Umožňujte nastavit nižší výkon vysílání. Tím se šetří energie. 10. Hlasitost Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti ukolébavek. 11. Zdířka pro nabíjení Umožňuje zapojit dětskou jednotku do elektrické sítě. Upozornění: Dětská jednotka také pracuje na 4 baterie typu AA (nejsou součástí dodávky). Nenechávejte baterie v dětské jednotce, když používáte síťový adaptér.

7 LUVION Premium Babyproducts Úložný prostor baterií Otevřete kryt prostoru, pokud chcete instalovat 4 baterie typu AA pro napájení dětské jednotky. UVEDENÍ DO PROVOZU Rodičovská jednotka 1. Opatrně vybalte rodičovskou jednotku. 2. Umístěte rodičovskou jednotku na místo, kde bude možno dobře přijímat signál z dětské jednotky. 3. Zapojte konektor síťového adaptéru (5 V stejnosměrného napětí) do zdířky (5 V) na straně rodičovské jednotky. Zastrčte adaptér do nástěnné zásuvky. Rodičovská jednotka začne nabíjet; kontrolka (LED) nabíjení začne svítit červeně. Nechte rodičovskou jednotku nabíjet před prvním použitím, dokud nebude zabudovaná dobíjecí baterie zcela nabitá. Kontrolka nabíjení začne svítit zeleně, když je baterie zcela nabitá. Upozornění: Nevytahujte síťový adaptér během prvního nabíjení. Po prvním nabití rodičovskou jednotku nabíjejte, jak bude zapotřebí. Pokud si přejete sledovat obraz z dětské jednotky na větší obrazovce, zapojte kabel RCA (součástí dodávky) do televizního přijímače nebo PC monitoru. Zapojte konektor pro přenos obrazu (žlutý) a konektor pro přenos zvuku (bílý) do televizoru nebo PC monitoru. Zapojte konektor na druhé straně do zdířky (AV OUT) umístěné na zadní straně rodičovské jednotky. Upozornění: Účelem audiovizuálního výstupu je pouze pohodlnější sledování. Při použití ve spojení s větší obrazovkou televizoru nebo PC monitoru může být obraz zrnitý, jelikož kamera omezuje rozlišení obrazu na VGA (640x480 obrazových bodů). Nejedná se o závadu výrobku. Pro nejlepší obraz na televizoru nebo monitoru je vhodné používat funkci PIP (picture in picture obraz v obraze) televizoru nebo monitoru. To umožňuje dívat se současně na televizi a sledovat obraz z rodičovské jednotky. Upozornění: Ujistěte se, že je audiovizuální výstup (viz nastavení) v souladu s vaším televizorem nebo monitorem počítače. Můžete zvolit mezi NTSC nebo PAL. Dětská jednotka Před instalováním dětské jednotky pečlivě naplánujte, kde a jak bude umístěna a kudy povedete kabel síťového adaptéru. Před trvalou instalací ověřte příjem signálu z dětské jednotky na rodičovské jednotce. Ověření provádějte, když jsou dětská i rodičovská jednotka umístěny na vámi zvoleném místě. 1. Opatrně vybalte dětskou jednotku.

8 100 Upozornění: Pokud instalujete dětskou jednotku, která není dodána s předinstalovaným systémem (samostatně prodávané dětské jednotky), podívejte se do kapitoly párování v této příručce, kde naleznete podrobné informace o instalaci. 2. Namontujte dětskou jednotku na zeď nebo ji položte na skříňku, stolek nebo poličku. Chceteli namontovat dětskou jednotku na stěnu, označte polohu dvou otvorů pro šrouby na zeď. Vyvrtejte otvory a vložte dodané hmoždinky a šrouby. Pevně připevněte dětskou jednotku na stěnu tak, že umístíte základnu na šrouby a zatlačíte ji dolů. Upozornění: Umístěte dětskou jednotku z dosahu dětí! Neinstalujte dětskou jednotku v místech, kde jsou tlusté stěny nebo překážky mezi dětskou a rodičovskou jednotkou. Zvolte místo pro dětskou jednotku, které zajišťuje dobrý výhled na prostor, který chcete sledovat, a kde není prach. Dětská jednotka by neměla být umístěna proti silnému zdroji světla (nebo slunci). 3. Zaměřte kameru dětské jednotky proti prostoru, který chcete sledovat. Kameru je možné naklonit a natočit, aby směřovala na dítě. Pro dobrou citlivost se nedoporučuje instalovat dětskou jednotku dále než tři metry od dítěte. Dětská jednotka může být napájena pomocí dodaného síťového adaptéru nebo pomocí 4 baterií typu AA (nejsou součástí dodávky). Síťový adaptér Zapojte síťový adaptér (5V stejnosměrného napětí) do zdířky (5 V) na zadní straně dětské jednotky. Zastrčte síťový adaptér do nástěnné zásuvky. Baterie Otevřete prostor určený pro vložení baterií. Umístěte 4 baterie typu AA do vyhrazeného prostoru. Ujistěte se, že jste je umístili se správnou polaritou. Uzavřete prostor určený pro vložení baterií.. Upozornění: Doporučujeme, abyste pro dětskou jednotku vždy používali síťové napájení. Pokud v blízkosti není zdroj napájení, doporučujeme používat nenabíjecí baterie. Upozornění: Pokud se rozhodnete používat baterie, ujistěte se, že není síťový adaptér zapojen do kamery! POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ Cam 1 25 C Obraz z dětské jednotky se bude zobrazovat na rodičovské jednotce, když budou obě jednotky zapnuty

9 LUVION Premium Babyproducts Ukazatel síly signálu Indikátor síly signálu ukazuje sílu signálu, který rodičovská jednotka přijímá z dětské jednotky. Jeden nebo žádný pruh signalizují špatný signál a 4 pruhy signalizují silný signál (viz tabulka níže). 2. Ukazatel kanálu Ukazatel kanálu zobrazuje aktuální kanál. Stiskněte tlačítko pro přepínání mezi dětskými jednotkami, které jsou k dispozici. Pro automatické přepínání mezi kanály stiskněte tlačítko.. 3. Ukazatel nočního světla Ukazatel nočního světla se zobrazuje, když je noční světlo na dětské jednotce zapnuté. Síla signálu Bezvadný IIndikátor Varování Žádné 4. Ukazatel ztlumeného režimu Když je hlasitost snížena na ztlumený režim, zobrazí se na obrazovce ikona ztlumeného režimu. Použijte tlačítko pro zvýšení hlasitosti. Dobrý Dostatečný Nízký Žádný signál Žádné Žádné Out Of Range Out Of Range 5. Ukazatel zapnuté komunikace Zobrazuje se, když stisknete komunikační tlačítko. Nyní můžete na dítě hovořit prostřednictvím dětské jednotky. 6. Ukazatel pokojové teploty Ukazatel pokojové teploty zobrazuje teplotu naměřenou pomocí dětské jednotky. Ujistěte se, že snímač teploty na dětské jednotce směřuje mimo kameru, aby bylo zajištěno přesnější měření teploty. VÝSTRAHA: MIMO DOSAH (out of range) Když je dětská jednotka umístěna příliš daleko od rodičovské jednotky, zobrazí se na obrazovce rodičovské jednotky výstraha Out of Range (mimo dosah) a obraz začne blikat. Když není žádné spojení mezi dětskou a rodičovskou jednotkou, obrazovka rodičovské jednotky zčerná a zobrazí se výstražná zpráva mimo dosah. Pokuste se zmenšit vzdálenost mezi rodičovskou a dětskou jednotkou pro obnovení obrazu. Out Of Range Upozornění: Pokud to nepomůže, proveďte proces párování dětské a rodičovské jednotky. Viz kapitola párování dětské jednotky. ÚPRAVA HLASITOSTI Hlasitost dětské jednotky je možné upravit pomocí tlačítek,když sledujete obraz z dětské jednotky.. Cam 1 25 C Stiskněte tlačítko pro snížení hlasitosti a tlačítko pro zvýšení hlasitosti. Když je hlasitost nastavena na jeden pruh (nejnižší nastavení) je zvuk zcela ztlumen. Na obrazovce se následně zobrazí ikona. Ukazatel hlasitosti se zobrazí, když budete měnit hlasitost. Ukazatel hlasitosti

10 102 Upozornění: Hlasitost nelze upravovat v případě, že je nastaven režim ZOOM! VOLBY MENU Stiskněte tlačítko MENU na rodičovské jednotce pro zobrazení nabídky na obrazovce. Použijte Tlačítka pro zvýraznění různých položek menu. Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení nastavení. HLAVNÍ MENU Hlavní menu obsahuje 4 podmenu: Pairing (párování) Použijte menu párování pro připojení (dalších) dětských jednotek k rodičovské jednotce. Brightness (jasnost) V tomto podmenu můžete upravit jasnost obrazovky. Auto Mute (automatické ztlumení) Automatické ztlumení je funkce, kde můžete zvolit takzvaný absolutní příjem nebo volbu aktivace rodičovské jednotky zvukem určité intenzity. Když budete používat režim aktivace zvukem, uslyšíte dítě pouze při určité intenzitě zvuku. Citlivost této detekce hladiny zvuku je možné nastavit pomocí otočného knoflíku umístěného na straně dětské jednotky. Settings (nastavení) V tomto podmenu můžete nastavit hlasitost zvukové signalizace (alarmu), parametry teplotní výstrahy, zobrazení teploty jednotky, typ signálu pro audiovizuální výstup a spořič obrazovky. Je rovněž možné resetovat rodičovskou jednotku na výchozí tovární nastavení. PÁROVÁNÍ Systém se dodává s dětskou jednotkou, která již byla spárována s rodičovskou jednotkou. Funkce párování přidělí na rodičovské jednotce samostatný kanál každé dětské jednotce (maximálně pro 4 dětské jednotky). Párování je nezbytné pro konfigurování dalších dětských jednotek. Použijte tlačítka pro zvolení požadovaného kanálu párování a stiskněte tlačítko OK pro spuštění procedury párování. Více informací naleznete v kapitole párování dětské jednotky. Upozornění: Důrazně se doporučuje spárovat dětské jednotky s rodičovskou jednotkou před trvalou instalací dětských jednotek. JASNOST Jasnost obrazovky je možné nastavit pomocí tlačítek Tlačítko slouží k zesvětlení obrazovky a tlačítko ke ztmavení obrazovky.

11 LUVION Premium Babyproducts 103 AUTOMATICKÉ ZTLUMENÍ ZVUKU Automatické ztlumení zvuku je funkcí, kde volíte mezi takzvaným absolutním příjmem nebo aktivací zvukem určité intenzity. Když budete používat režim aktivace zvukem, uslyšíte dítě pouze při určité intenzitě zvuku. Citlivost této detekce hladiny zvuku je možné nastavit pomocí otočného knoflíku umístěného na straně dětské jednotky. Výhodou režimu aktivace zvukem je, že neuslyšíte zvuky v pozadí a budete upozorněni pouze na určité zvuky v dětském pokoji. Pokud budete upřednostňovat nepřetržitý přenos zvuků z dětské jednotky, takzvaný absolutní příjem, nastavte tuto volbu v tomto menu na NO (ne). NASTAVENÍ Menu nastavení zahrnuje 5 podmenu: 1. Teplotní výstraha 2. Zobrazení teploty 3. Audiovizuální výstup 4. Spořič obrazovky 5. Výchozí nastavení 1. Teplotní výstraha Toto menu můžete použít k nastavení teplotního rozsahu pro teplotní výstrahu. Když je teplota mimo tento rozsah, zařízení bude vydávat zvukový výstražný signál. Použijte tlačítka pro volbu minimální a maximální teploty a následně použijte tlačítka pro nastavení hodnoty teploty. Po úspěšném nastavení teplotního rozsahu zvolte Yes/On (ano/zapnuto) a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení nastavení. Zvolte No/Off (ne/vypnuto), pokud chcete deaktivovat teplotní výstrahu. 2. Zobrazení teploty Zvolte jednotku teploty, kterou chcete používat. Můžete si zvolit mezi stupni Celsia nebo stupni Fahrenheita. Upozornění: Jelikož je snímač teploty umístěn v blízkosti (teplé) kamery, měření se může mírně lišit od pokojové teploty. Teplota zobrazená na obrazovce je asi o 1 2 C vyšší než pokojová teplota.

12 Audiovizuální výstup Toto menu vám umožní zvolit režim televizního signálu výstupního audiovizuálního obrazu. Můžete zvolit mezi NTSC nebo PAL. 4. Spořič obrazovky V systému jsou uloženy 4 snímky. Můžete zvolit jeden z nich, který se na obrazovce rodičovské jednotky bude zobrazovat v režimu snímání. Nebo můžete zvolit Blank screen, kdy bude obrazovka v režimu snímání prázdná. 5. Předvolba Zvolte Yes (ano) pro resetování rodičovské jednotky na tovární výchozí nastavení. Celé menu nastavení se následně resetuje. Upozornění: Párování nebude tímto resetem ovlivněno. Dětská jednotka (dětské jednotky) zůstane spárována s rodičovskou jednotkou.

13 LUVION Premium Babyproducts 105 PÁROVÁNÍ DĚTSKÉ JEDNOTKY Systém se dodává s jednou dětskou jednotkou, která již byla spárována s rodičovskou jednotkou. Tyto jednotky budou mezi sebou komunikovat, jakmile je zapnete. Funkce párování přiřazuje dětské jednotce samostatný kanál na rodičovské jednotce (maximálně pro 4 dětské jednotky). Párování je nezbytné pro konfiguraci dalších dětských jednotek. Upozornění: Důrazně se doporučuje spárovat dětské jednotky s rodičovskou jednotkou před jejich trvalou instalací. 1. Zapněte dětskou jednotku. 2. Zapněte rodičovskou jednotku. 3. Stiskněte tlačítko MENU na rodičovské jednotce. Pro pohyb v podmenu párování používejte tlačítka. Stiskněte tlačítko OK pro vstoupení do menu párování. 4. Zvolte kanál pomocí tlačítek pro přijetí daného kanálu.. Stiskněte tlačítko OK 5. Na obrazovce rodičovské jednotky se zobrazí zpráva. Rodičovská jednotka bude odpočítávat od 30 do 0. Během této doby musíte krátce stisknout tlačítko párování na kameře, aby mohlo párování s rodičovskou jednotkou úspěšně proběhnout. Pokud během této doby nestisknete tlačítko párování na zadní straně dětské jednotky, jednotky se nespárují. Když jsou dětská a rodičovská jednotka spárovány, zobrazí se obraz z dětské jednotky přímo na obrazovce rodičovské jednotky. FUNKCE QUAD Systém se dodává vybavený funkcí QUAD. Tato funkce umožňuje sledovat současně obrazy ze 4 kamer. Stiskněte tlačítko QUAD pro aktivaci tohoto režimu. Po opětovném stisknutí režim opustíte. Upozornění: V tomto režimu není k dispozici zvuk!

14 106 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Pokud máte jakékoli problémy s videochůvičkou Prestige Touch, je často možné najít jednoduché a rychlé řešení. Prosím vyzkoušejte následující možnosti. Problém Žádný obraz z dětské jednotky Řešení 1. Zkontrolujte veškerá spojení do dětské jednotky. Ujistěte se, že je síťový adaptér zastrčen do zásuvky. 2. Ujistěte se, že jsou obě jednotky (rodičovská i dětská) zapnuty. 3. Ujistěte se, že je dětská jednotka v dosahu rodičovské jednotky. 4. Pokud používáte baterie, pokuste se je vyměnit. 5. Spárujte rodičovskou jednotku s dětskou jednotkou (viz kapitola Párování). Obraz se ztrácí / objevuje se zpráva: Out of range (mimo dosah) 1. Přesuňte dětskou jednotku blíže k rodičovské jednotce. 2. Pokuste se přemístit dětskou anebo rodičovskou jednotku pro zlepšení příjmu signálu. 3. Umístěte anténu na rodičovské jednotce do svislé polohy. 4. Spárujte rodičovskou jednotku s dětskou jednotkou (viz kapitola Párování). Problémy se zvukem Obraz je nebo se stává trhaným Video se jeví zrnité, když používáte audiovizuální výstup pro sledování obrazu na velké televizní obrazovce nebo velkém monitoru 1. Ujistěte se, že je hlasitost na televizoru zapnuta. 2. Ujistěte se, že je zvuk v dosahu mikrofonu dětské jednotky. 3. Ujistěte se, že není rodičovská jednotka v režimu ZOOM nebo QUAD. 4. Pokud jednotka vydává hlasitý pisklavý zvuk, přesuňte rodičovskou jednotku dále. Obraz může být trhaný, když je zaznamenána nižší snímková frekvence (tj. 10 snímků za sekundu namísto 20 snímků za sekundu). 1. Přesuňte dětskou jednotku blíže k rodičovské jednotce. 2. Odstraňte překážky mezi dětskou a rodičovskou jednotkou. 3. Umístěte anténu na rodičovské jednotce do svislé polohy. Účelem audiovizuálního výstupu je pouze pohodlnější sledování. Při použití ve spojení s větší obrazovkou televizoru nebo monitoru může být obraz zrnitý, jelikož kamera omezuje rozlišení obrazu na VGA (640x480 obrazových bodů). Nejedná se o závadu výrobku. 1. Pro nejlepší obraz na televizoru nebo monitoru je vhodné používat funkci PIP (picture in picture obraz v obraze) televizoru/monitoru. 2. Sledujte obraz na menší televizní obrazovce nebo monitoru. TECHNICKÉ SPECIFIKACE Rodičovská jednotka Kmitočtový rozsah přijímaného signálu Rychlost přenosu dat Citlivost příjmu Typ demodulace Rozlišení 2.400GHz ~ 2.482GHz 1.5 Mbps 81dBm GFSK s FHSS H: 480 V: 234

15 LUVION Premium Babyproducts 107 Napájení Zorný úhel AV výstup / rozlišení Citlivost alarmu Spotřeba proudu Rozsah provozních teplot Provozní vlhkost 5V DC ±5% H: 70 V: 65 VGA 640x320 / 15FPS, QVGA 320x240 / 30FPS 80dB ±10% (1M) 800 ma max. bez nabíjení 1200 ma s nabíjením 10 ~ 60 C (14 F ~ 140 F) 0 ~ 85% Dětská jednotka Kmitočtový rozsah vysílaného signálu Rychlost přenosu dat Výkon vysílání Typ modulace Dosah vysílání Typ obrazového snímače Účinné obrazové body Zpracování obrazu Rozlišení obrazu/obnovovací kmitočet AES Vyvážení bílé AGC / rozsah Objektiv Zorný úhel (diagonálně) Minimální osvětlení IR LED / rozsah nočního vidění Napájení Spotřeba proudu Provozní teplota Provozní vlhkost Teplota okolního prostředí 2.400GHz~2.485GHz 1.5 Mbps 14dBm (TYP) GFSK s FHSS 300m (50m uvnitř budovy) 1/4 Color CMOS Image Sensor H: 640 V: 480 Pohyblivý JPEG H: 640 V: 480 / 30FPS Max On 1/2000 ~ 1/20 sec Ano On / 0dB~24dB 4.9mm / F ,5 LUX (IR vypnuto), 0 LUX (IR zapnuto) 8 LED / 840 nm, 5 m (s IR LED) 5V DC ±5% 330mA max. (s nočním světlem) 250mA (bez nočního světla) 10 C ~ 40 C (50 F ~ 104 F) 0% ~ 85% 10 ~ 60 C (14 F ~ 140 F)

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY OBSAH BALENÍ PŘÍDAVNÉ KAMERY POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (MONITORU) POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY (KAMERY) UVEDENÍ DO PROVOZU VOLBY MENU PÁROVÁNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TECHNICKÁ

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek Luvion Platinum 3. Nyní máte možnost sledovat a slyšet své dítě kdekoli uvnitř i vně domu.

Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek Luvion Platinum 3. Nyní máte možnost sledovat a slyšet své dítě kdekoli uvnitř i vně domu. Návod k použití OBSAH Úvod Bezpečnostní pokyny Obsah balení Popis rodičovské jednotky (monitoru) Popis dětské jednotky (kamery) Uvedení do provozu Používání Menu Párování Řešení problémů Technická specifikace

Více

NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH. Bezpečnostní doporučení

NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH. Bezpečnostní doporučení 1 NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH Bezpečnostní doporučení...2 Úvod 2 Obsah balení....3 Popis bezdrátového přijímače.. 4 Popis bezdrátové kamery. 6 Jak začít....7 Použití systému.9 Volby menu.10 Nastavení.11 Mikro

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek Luvion Platinum 2. Nyní máte možnost sledovat a slyšet své dítě/děti pomocí dodatečných kamer.

Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek Luvion Platinum 2. Nyní máte možnost sledovat a slyšet své dítě/děti pomocí dodatečných kamer. 130 NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÚVOD 130 BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ 130 OBSAH BALENÍ 131 POPIS BEZDRÁTOVÉHO PŘIJÍMAČE 134 POPIS BEZDRÁTOVÉ KAMERY 135 JAK ZAČÍT 136 POUŽITÍ SYSTÉMU 137 VOLBY MENU 138 PROPOJOVÁNÍ

Více

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta)

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Uživatelská příručka 1 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

MODEL: CMD6221S NÁVOD K POUŽITÍ

MODEL: CMD6221S NÁVOD K POUŽITÍ MODEL: CMD6221S NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH 18 Předmluva 19 Charakteristiky 20 Instalace přijímače 21 Funkční tlačítka na přední a zadní straně přijímače 22 Funkční tlačítka na boku přijímače 23 Funkční tlačítka

Více

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití Hands free sada do auta U&I-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 3 NÁHLAVNÍ SADA... 3 REPRODUKTOR HANDSFREE... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE... 4 NABÍJENÍ... 5 NABÍJENÍ HEADSETU... 6 NABÍJENÍ

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÚVOD 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÚVOD 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY SUPREME CONNECT 2 NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÚVOD 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 OBSAH BALENÍ 3 PŘÍSLUŠENSTVÍ 3 POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (MONITORU) 4 POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY (KAMERY) 7 ZAČÍNÁME (INSTALACE A NASTAVENÍ)

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 Video monitorovací systém Sailor SA 6123 představuje kompletní hlídací zařízení včetně televizoru. Pro individuální použití máte

Více

HDTV kamera do auta černá skříňka

HDTV kamera do auta černá skříňka HDTV kamera do auta černá skříňka (uživatelská příručka) v1.2 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

DĚTSKÁ JEDNOTKA (BU baby unit) RODIČOVSKÁ JEDNOTKA (PU parent unit)

DĚTSKÁ JEDNOTKA (BU baby unit) RODIČOVSKÁ JEDNOTKA (PU parent unit) DĚTSKÁ JEDNOTKA (BU baby unit) ukazatel stavu nabití baterie přenos dětská jednotka č. typ alarmu teplota v dětském pokoji hlasitost noční osvětlení míra citlivost mikrofonu a nastavení hlasitosti RODIČOVSKÁ

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

Přenosný video monitor Portable Video Monitor

Přenosný video monitor Portable Video Monitor Přenosný video monitor Portable Video Monitor OBSAH VLASTNOSTI VIDEO MONITORU... 3 INSTALACE SYSTÉMU...6 NASTAVENÍ VIDEO MONITORU...11 ŘEŠENÍ VZNIKLÝCH ZÁVAD... 13 EN FEATURES OF VIDEO MONITOR... 16 INSTALLATION

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS SCD603 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5394605

Vaše uživatelský manuál PHILIPS SCD603 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5394605 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

2 tlačítko nahoru/dolu. 3 ukazatel stavu baterie. 4 ukazatel přenosu. 5 tlačítko nočního osvětlení. 7 konektor pro adaptér

2 tlačítko nahoru/dolu. 3 ukazatel stavu baterie. 4 ukazatel přenosu. 5 tlačítko nočního osvětlení. 7 konektor pro adaptér DĚTSKÁ JEDNOTKA 1 tlačítko ON/OFF 2 tlačítko nahoru/dolu 3 ukazatel stavu baterie 4 ukazatel přenosu 5 tlačítko nočního osvětlení 6 mikrofon 7 konektor pro adaptér 8 noční osvětlení 9 ukazatel nočního

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Přenosný video monitor Portable Video Monitor

Přenosný video monitor Portable Video Monitor Přenosný video monitor Portable Video Monitor cz CZ OBSAH Vlastnosti video monitoru... 3 Instalace SYSTÉMU...6 Nastavení Video monitoru...11 Řešení vzniklých závad. Doporučujeme Nanny pohlídá Váš poklad

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

NASTAVENÍ KANÁLŮ A DIGITÁLNÍCH KÓDŮ. A / Kanály 1. Kamera. 2. Přijímač

NASTAVENÍ KANÁLŮ A DIGITÁLNÍCH KÓDŮ. A / Kanály 1. Kamera. 2. Přijímač Dříve, než začnete výrobek používat, přečtěte si pozorně pokyny k obsluze. Dětskou chůvičku Babyphone Video nelze považovat za zdravotnický přístroj. Nedonošené nebo jinak ohrožené děti by měly být pod

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

7 Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon

7 Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon Návod k montáži a obsluze 7 Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon MOVETO V-039C Upozornění 1. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod, naše výrobky namontujte a používejte podle poskytnutých

Více

Přenosný video monitor Portable Video Monitor

Přenosný video monitor Portable Video Monitor Přenosný video monitor Portable Video Monitor cz OBSAH Vlastnosti video monitoru... 3 Instalace SYstÉMU...6 Nastavení VIDEO monitoru...11 Řešení vzniklých závad... 13 EN Features of video monitor... 16

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí UŽIVATELSKÝ MANUÁL Použití videokamery do auta -Tlačítko ON/OFF Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí Stiskněte opět tlačítko napájení OFF modrá kontrolka zhasne Upozornění:

Více

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu)

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) DS-430DVRB HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) Uživatelská příručka Obsah Předmluva...2 Funkce produktu, úvod...2

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250 Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem Uživatelská příručka 87250 Parametry a stručný návod Přehled výrobku Kamera Obr. 1 Rodičovská jednotka Obr. 2 i Instalace 1 Instalace kamery 1.1 Napájení

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR 2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR Návod k obsluze Výhody produktu: Možnost současného sledování a nahrávání Kompaktní design Široká oblast použití 1. Diagram produktu www.spyobchod.cz Stránka 1 Jednotlivé

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375

Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375 Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375 Co je v balení Základní stanice (XL375) Základní stanice (XL370) Poznámka * Balení s více sluchátky obsahuje více sluchátek, nabíječek a napájecích adaptérů.

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5"

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5 Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5" obj. č: 3273 Úvod: Tento produkt pracuje v pásmu o rozsahu ISM-2,4GHz a proto může být legálně používán po celém světě bez

Více

2,4GHz kamera s monitorem

2,4GHz kamera s monitorem 2,4GHz kamera s monitorem Návod k obsluze Hlavní výhody Velmi kvalitní bezdrátový přenos na vzdálenost až 100m ve volném terénu; Špičkové noční vidění až na 10m v úplné tmě; Možnost rozšíření až na čtyř-kamerový

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T

Multi-dotykový 10,1 LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Drazí zákazníci Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali náš TFT LCD monitor. Tento výrobek obsahuje integrované obvody, má nízkou spotřebu

Více

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu.

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu. 1. Obsah balení 1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV 2. Popis výrobku 1 Slot pro kartu SD/MMC 10 UP (nahoru) 2 Mikrofon 11 REC/Snap

Více

NÁVOD K OBSLUZE www.kamerov.cz

NÁVOD K OBSLUZE www.kamerov.cz Akční Kamera Git1 NÁVOD K OBSLUZE TM Parametry kamery Procesor: Novatek 96655 Cmos: SONY CMOS IMX322 Objektiv: Vysoce kvalitní všechny skleněné prvky Úhel pohledu: 160, 120 Rozlišení fotek: 12MP (4032*3024)

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR Děkujeme vám za zakoupení zařízení od naší společnosti. Před použitím si přečtěte prosím tento návod k obsluze. POPIS DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK NA ČELNÍM PANELU: -

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

Vlastnosti a funkce. -Upozornění-

Vlastnosti a funkce. -Upozornění- Příručka uživatele Vlastnosti a funkce o Walkie Talkie hodinky o Vícekanálové zařízení (kanály se liší v různých zemích) o Dosah až 6 km dle terénu a prostředí v otevřené krajině bez překážek, profilu

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

Návod k použití. 1. Bezpečnostní pokyny UPOZORNĚNÍ:

Návod k použití. 1. Bezpečnostní pokyny UPOZORNĚNÍ: 1. Bezpečnostní pokyny UPOZORNĚNÍ: Návod k použití NEBEZPEČÍ UŠKRCENÍ kabel síťového adaptéru může způsobit uškrcení dítěte. Udržujte kabel v dostatečné vzdálenosti od dítěte. Za bezpečnou vzdálenost lze

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: DVR přijímač Návod k použití Hlavní výhody produktu: Možnost podrobného nastavení jednotlivých funkcí Možnost připojit a nahrávat záznam ze dvou kamer najednou (1. kamera video, 2. kamera fotky) Síťový

Více

GENESIS HV55 HERNÍ BEZDRÁTOVÉ SLUCHÁTKA

GENESIS HV55 HERNÍ BEZDRÁTOVÉ SLUCHÁTKA GENESIS HV55 HERNÍ BEZDRÁTOVÉ SLUCHÁTKA Návod k obsluze VLASTNOSTI Kompatibilní z PS3/XBox360/PC/Wii (Bez funkce mikrofonu na Wii) Ovládání hlasitosti hudby ve hře / ovládání hlasitosti mikrofonu 4 režimy

Více

Dálkový Ovladač Magic

Dálkový Ovladač Magic NÁVOD K OBSLUZE Dálkový Ovladač Magic Před uvedením dálkového ovladače do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR500 www.lg.com 2 PŘÍSLUŠENSTVÍ Dálkový ovladač

Více

USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem

USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem Návod k použití Hlavní výhody produktu: Bezdrátově připojitelný LCD monitor 720P kvalita nahrávání a 3M fotek www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Obsah

Více

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix. MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700 Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.cz TFT LCD Barevný Monitor ELC-700 (7 TFT LCD MONITOR) slouží jako systém

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce)

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce) 1. Obsah balení 1. Digitálníkamera 4. USB kabel 7. Prestigio do auta 2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS

Více

OBSAH. 1. Bezpečnostní pokyny. 1. Bezpečnostní pokyny.3. 2. Popis produktu...4. 3. Ovládání...5. 4. Instalace a zapojení.12. 5. Technické parametry 14

OBSAH. 1. Bezpečnostní pokyny. 1. Bezpečnostní pokyny.3. 2. Popis produktu...4. 3. Ovládání...5. 4. Instalace a zapojení.12. 5. Technické parametry 14 OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny.3 2. Popis produktu....4 3. Ovládání...5 4. Instalace a zapojení.12 5. Technické parametry 14 1. Bezpečnostní pokyny Ujistěte se, že splňujete následující bezpečnostní pokyny

Více

Návod na použití. Watch & Care V130

Návod na použití. Watch & Care V130 1 Návod na použití Watch & Care V130 Digitální bezdrátový Audio/Video-Monitorovací systém s barevným displejem a vibrační signalizací pro neslyšící 2 FUNKCE MONITORU: 2,4 " barevný LCD displej) ( 2x )

Více

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-430DVR2 Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Popis displeje 3 Číslo kanálu (od 1 do 8) 32 Číslo podkanálu (od 1 do 32) Stav baterie. Při snižujícím

Více

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace Čeština Obrázky a obsah v této příručce se mohou od konkrétního produktu lišit. Chcete-li získat další informace, můžete otevřít celou uživatelskou příručku. Navštivte web www.samsung.com a vyhledejte

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-BTP50.B M-BTP50.W Obsah CZ Záruka 3 Specifikace 3 Přehled o produktu 4 Nabíjení baterie 5 LED indikátor stavu 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení se zařízením

Více

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 I. Návod k obsluze 1.Úvod: Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš nový výrobek, barevný digitální kvadrátor, který je vybaven mnoha kvalitními funkcemi. Návod popisuje vlastnosti

Více

Kamerový Tester Provozní Manuál

Kamerový Tester Provozní Manuál Kamerový Tester Provozní Manuál Před použitím tohoto přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento Provozní Manuál, protože obsahuje velmi důležité bezpečnostní informace. Obsah Strana 1. Upozornění. 3 2.

Více

Obsah balení. Popis videotelefonu a kamerové jednotky. Videotelefon

Obsah balení. Popis videotelefonu a kamerové jednotky. Videotelefon Bezpečností upozornění před instalací zařízení Nepřipojujte zařízení do sítě 230V současně s jinými zařízeními V zapnutém stavu nepřipojujte další zařízení Pro čištění nepoužívejte vodu, olejové produkty

Více

Návod k použití Poslední revize: 4.3.2013

Návod k použití Poslední revize: 4.3.2013 Návod k použití Poslední revize: 4.3.2013 Obsah VLASTNOSTI PŘÍSTROJE... 3 SPECIFIKACE VENKOVNÍ KAMERY... 3 SPECIFIKACE VNITŘNÍHO MONITORU... 4 INSTALACE VNITŘNÍHO MONITORU... 5 INSTALACE VENKOVNÍ KAMERY...

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

Neodstraňujte kryty přístrojů, nevystavujte přístroje nadměrné vlhkosti, přímému slunečnímu svitu a zdrojům tepla.

Neodstraňujte kryty přístrojů, nevystavujte přístroje nadměrné vlhkosti, přímému slunečnímu svitu a zdrojům tepla. ; SkyFunk MRC Tento návod je určen i pro model SkyFunk MRC, který má stejné funkce i parametry, používá však v zapojení jiné konektory, viz obrázek na konci návodu. 1. Bezpečnost práce se zařízením Neodstraňujte

Více

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Úvod Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si zvolili služby naší digitální MAZANÉ TELEVIZE od firmy BACKER COMPUTER s. r. o. Android TV box je moderní zařízení, které

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Před použitím F-WVR610 Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

Návod k montáži a obsluze. BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEOTELEFON pro 2 bytové jednotky MOVETO 2V-035

Návod k montáži a obsluze. BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEOTELEFON pro 2 bytové jednotky MOVETO 2V-035 Návod k montáži a obsluze BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEOTELEFON pro 2 bytové jednotky MOVETO 2V-035 Upozornění Obsah Stručný úvod...1 Úvod k tlačítkům (vnitřní monitor)...1 Úvod k tlačítkům (venkovní jednotka)...

Více

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S G1342 Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro

Více

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky)

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) Vodotěsný multimediální přehrávač 1. Seznámení s přístrojem 1.1 Obsah balení Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) - Digitální vodotěsný MP3 přehrávač - Vodotěsná

Více

Uživatelský manuál. PIR čidlo s kamerou. OXE PirCam

Uživatelský manuál. PIR čidlo s kamerou. OXE PirCam Uživatelský manuál PIR čidlo s kamerou OXE PirCam Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Vítejte! Děkujeme, že jste si vybrali OXE PirCam.

Více

www.mojenakupy.cz Skrytá kamera v budíku s detekcí pohybu, záznamem na SD kartu a dálkovým ovládáním, typ 6382

www.mojenakupy.cz Skrytá kamera v budíku s detekcí pohybu, záznamem na SD kartu a dálkovým ovládáním, typ 6382 www.mojenakupy.cz Skrytá kamera v budíku s detekcí pohybu, záznamem na SD kartu a dálkovým ovládáním, typ 6382 návod k použití Vážení zákazníci, před použitím kamery si prosím přečtěte tento návod. Základní

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 45 04 13

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 45 04 13 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 45 04 13 Aby se zajistilo odborné uvedení do provozu, přečtěte si kompletně a pozorně bezpodmínečně před použitím tento návod k obsluze s bezpečnostními upozorněními!

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

BDVR 04. Uživatelský návod Popis ovládacích prvků

BDVR 04. Uživatelský návod Popis ovládacích prvků BDVR 04 Uživatelský návod Popis ovládacích prvků 1. Otvor se závitem pro držák 2. USB konektor 3. NAHORU - tlačítko 4. MENU/MÓD 5. DOLŮ - tlačítko 6. Slot na SD kartu 7. Mikrofon 8. AV výstup 9. RESET

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

TVAC16000B. Uživatelská příručka

TVAC16000B. Uživatelská příručka TVAC16000B Uživatelská příručka 1 Vážený zákazníku, Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi EU.Prohlášení o shodě je možné získat

Více

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14.

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14. v1.7(12/14) POPIS ZAŘÍZENÍ Zadní pohled 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej Přední pohled 12. Čočka 13. LED světlo 14. Reproduktor w w w. c e l - t e c. c z Strana 1 Pravý pohled

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více