> Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji"

Transkript

1 > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n č í s l o 5 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Město pro byznys Městská policie informuje Žijí mezi námi. Navštívili nás. Nová sociální služba Terénní služba pro rodiny s dětmi Kniha mého srdce Základní umělecká škola zve k zápisu Květnová obloha Střípky ze školní kroniky Sport Město Uherský Brod, Dům kultury, Muzeum J. A. Komenského a Městská knihovna zvou všechny občany na slavnostní večer a vernisáž výstavy ke 100. výročí narození uherskobrodského rodáka, spisovatele Františka Kožíka, které se uskuteční v pátek 15. května v 17 hodin v Muzeu J. A. Komenského. V kulturním programu vystoupí: Pěvecký sbor Dvořák, Divadlo Brod, Soubor Olšava, Collegium Classic, Zuzana Gregůrková Večerem provází Josef Koller ml.

2 f o t o g a l e r i e V pátek 24. dubna v podvečer proběhl pietní akt k 64. výročí osvobození našeho města od nacistické okupace. Věnce a květiny k památníku obětem II. světové války položili zástupci vedení našeho města, členové Klubu výsadkových veteránů Zlín, TJ Sokol, Českého svazu bojovníků za svobodu a MO KSČM. Základní školu Mariánské náměstí navštívili hosté z družební školy v Rakousku. Na radnici je přijal starosta Ladislav Kryštof a místostarosta Pavel Josefík, kteří se přesvědčili, jak jsou na tom rakouské děti se znalostí češtiny. Řada technicky zajímavých výrobků byla k vidění na tradiční akci Pramakon, kterou pořádá Střední průmyslová škola. Práce maturantů si přišla prohlédnout řada jejich mladších spolužáků a další hosté. Už devátý hudební podvečer Tanečního orchestru ZUŠ představil nový i klasický repertoár. V moderátorské roli se nezvykle představili vedoucí orchestru Stanislav Sládek a zpěvák Ferdinand Kubáník. Krajské kolo Středoškolské odborné soutěže se konalo na Gymnáziu J. A. Komenského. Soutěžící přišli pozdravit i představitelé našeho města. Na fotografii septimán Radim Laga se svým projektem, který byl jedním z horkých kandidátů na postup. Den Země se letos nesl v duchu návratu k tradicím. Hlavní pořadatel Dům dětí a mládeže nabídl pestrou mozaiku činností především pro děti. Pozornost přitahoval také stánek skautů, kde se postaru drtila mouka kamenem či dojila koza. v mapový server města Uherský Brod

3 Uherský Brod má nejlepší podmínky pro podnikatele v kraji Uherský Brod byl vyhlášen jako město s nejlepšími podmínkami pro podnikatele ve Zlínském kraji. Město získalo cenu týdeníku Ekonom Město pro byznys Zlínského kraje. K udělení této ceny přispělo městu velmi výrazně doporučení z řad samotných podnikatelů a kvalita lokality. Pravidelně se rada města schází s podnikateli, abychom došli k nejlepší spolupráci a výsledkům. Dokonce jsme přizvali zástupce hospodářské komory do výboru pro strategický rozvoj. Tato snaha se pak odrazila v příznivém vnímání veřejné správy podnikatelským sektorem, sdělil při přebírání ocenění v sídle Zlínského kraje starosta Ladislav Kryštof. Na druhém místě skončily Luhačovice s nejvyšším hodnocením kvality veřejné správy a třetí místo obsadilo Uherské Hradiště, které má nejlepší situaci na pracovním trhu a dobrou kvalitu lokality. Slabinou Uherského Hradiště podle vyhlašovatelů jsou ale nízké reference místních podnikatelů. Zveřejnění žebříčku je součástí druhého ročníku celorepublikového srovnávacího výzkumu Město pro byznys, ve kterém se hodnotí 205 obcí s rozšířenou působností a 22 pražských správních obvodů, které budou vyhodnoceny samostatně. Ve Zlínském kraji bylo vyhodnocováno 13 měst. Města byla hodnocena na základě 50 kritérií rozdělených do šesti oblastí, a to dle podnikatelského prostředí, kvality lokality, kvality veřejné správy, situace na pracovním trhu, cenových podmínek a telefonického průzkumu mezi podnikateli, který zajišťuje renomovaná společnost Factum Invenio. Foto str red- Kompostéry do rodinné zástavby odklad projektu na léto 2010 V rámci administrace projektu byla realizace pozdržena z důvodu nutnosti vyhotovit finanční analýzu na část projektu. Předpokládaná realizace kompostérů do rodinné zástavby se odhaduje na začátek příštího roku (léto 2010). Žádáme tímto občany o trpělivost. -red- z p r a v o d a j s t v í Vítěz Roman Šrámek SOU Uherský Brod Na SOU Uherský Brod se soutěžilo o nejlepšího malíře Ve středu 15. dubna 2009 se SOU Uherský Brod stalo hostitelem krajského kola soutěže odborných dovedností žáků v oboru malíř. Vyhlašovatelem soutěže je tradičně Střední odborné učiliště Uherský Brod pod garancí odboru školství mládeže a sportu Zlínského kraje. Ačkoli se malířského klání zúčastnili pouze 4 žáci ze dvou škol hostitelské SOU Uh. Brod a SOS Otrokovice, ukázalo se, že řemeslo má stále zlaté dno. Všichni soutěžící žáci totiž odvedli kvalitní výkon, což slouží ke cti škol, které je vychovávají. O to smutnější je skutečnost, že se v současné době potácejí řemesla nad propastí zájmu, bez ohledu na to, že je společnost, resp. podnikatelská sféra, stále více potřebuje. Samotná soutěž sestává ze dvou částí teoretické a praktické. V teoretické se jedná o test obsahující na 60 otázek z odborných předmětů. V praktické části museli soutěžící předvést svou zručnost a nápaditost v těchto kritériích: - zvětšení obrazu přenášeného na plochu - čistotu provedení, tj. přesné zařezání okrajů obrazce a čistota barevného provedení - linkovací technika obnášející vytvoření přesné a stejnoměrné linky - válečková technika vyžadující přesné nasazení válečku v návaznosti na sebe - linkrusta, tj. schopnost vytvoření plastického nátěru a vlastního vzoru v barevném provedení - celkový dojem tedy komplexní výraz zpracování odborného zadání Nejlépe se nelehkého úkolu zhostil dle jednohlasného verdiktu odborné poroty žák SOU Uherský Brod Roman Šrámek, jenž porazil své zdatné soupeře o pověstná prsa. Charakteristickým rysem této soutěže byla obdivuhodná vyrovnanost mezi soutěžícími. A to je též dobrá vizitka obou zúčastněných škol, přičemž Broďané si ze soutěže odnesli i celkové vítězství v družstvech. Slavnostní tečkou za letošním soutěžním ročníkem malířských dovedností žáků bylo předání diplomů a věcných cen, které společně provedli místostarosta ing. Pavel Josefík, supervizor soutěže a ředitel SOU Uherský Brod ing. Jiří Polanský. Věcné ceny a sponzorské dary věnovali: Rokospol, a.s. Kaňovice, Radim Večeřa Barvy laky Uherský Brod, Školák, s.r.o. Bílovice, Raciola Jehlička, s.r.o. Uherský Brod. JM Tajemník Městského úřadu Uherský Brod v souladu s 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje výběrové řízení č na funkci: VEDOUCÍ ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ-SPRÁVNÍCH AGEND ODBORU DOPRAVY DRUH PRÁCE: zajišťování výkonu státní správy na úseku registru vozidel, registru řidičů a úseku zkušebních komisařů, PLATOVÁ TŘÍDA: 9. (dle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb.), LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY: do Bližší informace o druhu práce podá: Ing. Jaroslav Prchlík, vedoucí odboru dopravy, tel Více informací na Ing. Hynek Sušil, tajemník MěÚ w

4 Komise prevence kriminality se zaměřila na volný čas dětí Komise bezpečnosti a prevence kriminality (KBPK) je poradním orgánem rady města v oblastech analýzy bezpečnostní situace, identifikování a eliminace sociálně patologických jevů a plánování programů prevence kriminality. V současné době se KBPK intenzivně zabývá výskytem společensky a sociálně nežádoucích jevů mezi dětmi v souvislosti se způsobem, jakým tráví svůj volný čas. Domníváme se, že volnočasové aktivity jsou velmi důležitým prvkem strategie prevence, protože volný čas dětí a jeho naplňování pozitivními aktivitami hraje významnou roli při utváření osobnosti mladého člověka a při jeho pozitivní socializaci. KBPK si v souvislosti s uvedenou problematikou klade celou řadu otázek ohledně způsobu trávení volného času dětí a také ohledně faktorů, které ohrožují jeho smysluplné využití a otevírají tak možnost vzniku nejrůznějších patologií. Na mnohé z těchto otázek jsme již našli alespoň částečnou odpověď, mnohé však bez pomoci rodičů dětí uspokojivě zodpovědět nedokážeme. Z těchto důvodů KBPK připravuje na květen na všech základních školách zřizovaných městem Uherský Brod rozsáhlé dotazníkové šetření mezi rodiči žáků prvního stupně. Pomocí anonymního dotazníku se budeme snažit zmapovat situaci v Uherské Brodě ohledně volného času dětí a rodiny a budeme se rovněž snažit nalézt největší rizika v souvislosti s využíváním volného času dětí. Dotazníky budou rodičům distribuovány prostřednictvím žáků školy, sběr dotazníků bude anonymní, dotazníky se budou vhazovat do připravených sběrných boxů, které budou zapečetěny proti neoprávněnému otevření. Boxy budou otevřeny a dotazníky zpracovány pouze pověřenou osobou z KBPK. Výsledky dotazníkového šetření pomohou KBPK k formulaci efektivní strategie k dalšímu rozvoji volnočasových aktivit v našem městě. K získání objektivního pohledu na celou problematiku je pro nás však nezbytně důležité získat od rodičů dětí co nejvíce informací, proto budeme vděční za spolupráci a za čas, který vyplnění dotazníku věnují. S výsledky dotazníkového šetření čtenáře BZ samozřejmě po jeho ukončení seznámíme. Za KBPK Ing. Jan Hrdý Celonárodní čtení Bible Ve dnech dubna 2009 úspěšně proběhlo Celonárodní čtení Bible, do něhož se zapojilo i naše město Uherský Brod. Oficiálně se zaregistrovalo více než 80 měst. Na některých místech se za tři dny přečetla Bible celá, my jsme si zvolili četbu části Nového zákona, jelikož jsme se účastnili této akce pouze jeden den, a to v sobotu 11. dubna Cílem akce bylo poukázat na existenci Bible, její kulturní a historický význam a to, že má stále co sdělit současnému člověku. Překlad vyšel knižně letos před Velikonocemi pod názvem Bible, překlad 21. století, zkráceně Bible21. Jak název napovídá, překlad je určen současné generaci českých čtenářů. Překlad 21. století přináší nadčasové poselství Bible v současné, čtivé češtině. Usiluje o maximální věrnost původním hebrejským, aramejským a řeckým textům, zároveň však chce oslovit dnešní čtenáře, ať už jsou zvyklí čerpat z této knihy inspiraci pro každý den, anebo ji otevírají poprvé. Plnou verzi článku a fotografie najdete na webu města, odkaz BZ Plus. Rostislav Šiška, pastor Apoštolské církve Uherský Brod Navrhněte kandidáty na ocenění Městský úřad v Uherském Brodě upozorňuje občany, že do 30. června 2009 mohou předkládat návrhy na udělení Ceny města Uherského Brodu roku 2009 a Stavba roku Písemné návrhy přijímá podatelna městského úřadu, Masarykovo náměstí 100. x Městská policie, radí, doporučuje z p r a v o d a j s t v í Letošní jaro nastoupilo v celé své kráse, je delší den, slunce svítí a hřeje a nás to láká k celodenním výletům. Ovšem toto období má i stinné stránky. Opět se objevila klíšťata, která mohou přenášet nebezpečné nemoci nejen na lidi, ale i na naše zvířata. Před každou procházkou bychom se měli chránit, do lesa mít dlouhé kalhoty, tričko s dlouhým rukávem. Někdy ani toto nepomůže a klíště se nám přisaje. Pak musí být šetrně z kůže vyjmuto a místo po klíštěti vydesinfikováno. V obchodech jsou k dostání různé spreje a odpuzovače hmyzu, klíšťat a komárů. Doporučuje se aplikovat tyto repelenty na svrchní oblečení, aby se omezilo přístupu klíšťat na naši pokožku. V letošním roce předpokládáme hojný výskyt komárů, i zde se výše jmenované přípravky jistě uplatní. I naši čtyřnozí miláčkové si zaslouží, abychom je před nepříjemnými klíšťaty bránili. Je možné je chránit buď antiparazitními obojky nebo pipetami, obsah kterých kápneme za krk psům i kočkám. Dále existují spreje, které aplikujeme dle velikosti zvířete zhruba 2x za měsíc. Chtěli bychom upozornit, že na jaře se ve větší míře vyskytují různé nakažlivé nemoci psů a koček. Každý veterinář vám jistě poradí, jakou vakcínou můžete svého psa či kočku ochránit. Jistě je vám známo, že je povinností každého majitele psa a kočky nechat zvíře očkovat proti vzteklině. Ubudou vám tak velmi nepříjemné problémy, pokud by váš pes někoho pokousal. Při procházkách se můžete, nejen v přírodě, ale i v přilehlých chatových oblastech setkat s hady nejvíce jsou zastoupeni slepýši, užovky, ale také zmije. Pozor na uštknutí zmijí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Doporučujeme, abyste dětem vysvětlili, jak se mají k hadům chovat. Bohužel se v našem městě začaly ve velké míře objevovat pohozené použité injekční stříkačky s jehlami. Místa nálezu jsou nejen v okrajových částech, ale i v centru města, v parcích. Dříve Městská policie nalezla a provedla sběr takto infekčního materiálu několikrát do měsíce, ovšem v současnosti je to i několikrát denně! Důrazně prosím upozorněte děti, aby v žádném případě s takto pohozenou jehlou či stříkačkou nijak nemanipulovaly. Jestliže je někde naleznou, aby ihned zatelefonovaly na Městskou policii zdarma na linku 156. Strážníci MP mají potřebné vybavení ke sběru infekčního materiálu, který musí být odborně zneškodněn. Chtěli bychom Vás požádat o spolupráci a všímavost ohledně srocování jedinců či skupin, kteří jsou závislí na drogách a látku si aplikují injekčně. Není nic horšího, než když se naše dítě nebo my poraníme o pohozenou jehlu. Střípky z činnosti Městské policie najdete na webu města, odkaz BZ Plus. Buráňová Jana, MP Společně dokážeme víc Ve dnech 17. a 18. dubna se uskutečnilo v prostorách Domu kultury distriktní shromáždění zástupců Rotary klubů distriktu 2240 České a Slovenské republiky, které bylo určeno pro nové nastupující činovníky klubů. Je potěšující, že se jednání zúčastnil i hejtman Zlínského kraje Stanislav Myšák, starosta města Ladislav Kryštof, generální ředitel Slováckých strojíren Jiří Rosenfeld a další významní hosté z obou republik. Než zavládla na jednání ryze pracovní atmosféra, čekala na účastníky shromáždění krátká přehlídka regionálních krojů a tradic, která se odehrála v režii členky místního RC K. Kubínové. K vidění byly kroje z Uherského Brodu, Bojkovic, Komně, Nivnice a Kopanic. Komentář o tradicích a zvycích Slovácka doplňovala cimbálová muzika souboru Světlovan z Bojkovic. Na závěr byl v Muzeu J. A. Komenského uspořádán benefiční koncert smíšeného pěveckého sboru David z rakouského města Eferding. Tento koncert byl organizován Sdružením Uherskobrodska a PS Dvořák ve spolupráci s RC Eferding Rakousko. Jeho výtěžek bude věnován na humanitární účely. Fotografie na str. 20 -kk-

5 Setkání s rytířem v Čejkovicích Ne, nemám na mysli setkání s některým z členů řádu templářských rytířů, kteří v této obci kdysi sídlili a po nichž zde zůstala nejen tvrz, sklepy a značka jednoho z nejlepších vín. Nebudu zastírat, i setkání s těmito potomky oněch rytířů jsme v závěru nádherné akce, která se konala v Čejkovicích dne , absolvovali. Oním rytířem pardon, spíše mušketýrem byl jeden z našich největších rodáků, spisovatel František Kožík, který by se v tyto dny dožil 100 let. A co měl společného s Čejkovicemi? Na to odpověděl hned v první přednášce MUDr. Jan Pavlík, hlavní organizátor tohoto sympozia. Pan doktor Černý působil v této pěkné obci jako obvodní lékař a ještě v 70. letech zde kromě svého poslání předvedl, co pro obec znamenal osvícený lékař (dříve i učitel či kněz). Tento kulturně založený člověk, a jak jsme mohli vidět a slyšet, stále výborný zpěvák lidových písní, v roce 1972 nastudoval jako režisér s místními ochotníky hru Hejtman Šarovec, kterou hráli na tvrzi pod širým nebem. Na tuto hru pozvali autora a ten si pak místní obec a její obyvatele oblíbil natolik, že Čejkovice nazývá vesnicí radosti a následně píše pro místní soubor dvě hry Templáři v Čejkovicích a Šavle a píseň. Především však dává impuls k iniciativám, které vedly podobně jako v nedalekém Hluku k záchraně místní tvrze. Prof. Erazim Kohák zavzpomínal na to, jak ho po emigraci s rodiči v roce 1949 vázala k češtině a v exilu ovlivňovala jedna z knížek FK, kterou si s sebou stačil vzít, a jak pak udržoval celoživotní kontakt s tímto spisovatelem. O historickém románu promluvila doc. PhDr. Jarmila Bednaříková z FF MU Brno a z téže fakulty pak prof. Mgr. Jitka Kysučanová zrekapitulovala jeho tvorbu pro děti. Asi se příliš neví, že František Kožík se věnoval i sportovní tématice o Emilu Zátopkovi a pak i jeho manželce Daně napsal čtyři dílka. V posledním z nich Nashledanou Emile obdivuje tohoto našeho největšího sportovce z umění včas odejít a být čestně poražen. V roce 1966 píše příběh o partě kolem Evy Bosákové a Věry Čáslavské Akrobatická řada. Sportu se FK věnoval i aktivně na jedné z mnoha fotografií, které lemovaly přednáškový sál, byl zvěčněn v tenisovém úboru s herci Bohoušem Záhorským a Oldřichem Novým. Z další z fotografií jsme se dověděli, že FK spolu s dalšími třemi spolužáky z hradišťského gymnázia si říkali Tři mušketýři. FK byl d-artagnanem (mimochodem Portosem byl Gustav Žák, který byl později členem olympijského výboru, významným pedagogem na Fakultě TV v Praze a před pár lety ještě stihl několik dnů před smrtí obdržet vyznamenání za celoživotní přínos pro tělovýchovu a sport na Uherskohradišťsku). Na jeho divadelní a rozhlasovou tvorbu (on sám vystudoval i herectví a herečkou byla nejen jeho manželka, ale i švagrové sestry Švabíkovy, údajně taky uherskobrodské rodačky, ale i švagr Gruss, všichni známí i z prvorepublikových filmů) zavzpomínal Dr. Vojan z p r a v o d a j s t v í Mrlík z Památníku písemnictví v Rajhradě. Málokdo již asi ví, že FK psal divadelní hry pod pseudonymem Žalman. František Kožík otextoval taky řadu písní, především pro dechovou hudbu. Jeho dvorním skladatelem byl Slávek Smišovský, který se ale ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit. A tak nám tvorbu této dvojice připomněla jednak místní cimbálová muzika, ale i dechový soubor skladbami Za tichú Moravú a Široká, úrodná, tedy skladbami, které dnes neschází v repertoáru snad žádné dechovky. Ke krásnému zážitku přispěla i recitace Kožíkových veršů v podání Gabriely Vránové a Vladimíra Vyskočila. Na FK zavzpomínala i jeho dcera paní Alena Kožíková, jinak dramaturgyně Divadla na Vinohradech. Ta velkou část svého příspěvku věnovala i vztahu svého otce k jeho rodnému městu Uherskému Brodu, který se pak rozvinul díky osobnímu přátelství mistra s Josefem Kollerem. O tomto nakonec hovořil sám Josef Koller, který na sympozium přivezl sbírku Kožíkových novoročenek vydaných vlastním nákladem. Po těch se jenom zaprášilo. Musím přiznat, že vztah obou rodin je zřejmě stále velmi silný. Jinak by asi paní Alena Pepovi Kollerovi nepředala v závěru sympozia velmi cenné rodinné věci Kožíkovu bustu z mladých let a pak taky psací stroj, na kterém mistr napsal řadu svých děl. Na Františka Kožíka, který by se v květnu dožil 100 let, se kromě nás chystají zavzpomínat i v Hluku, Uherském Hradišti či Kroměříži. Musím přiznat, že čejkovičtí nám všem nastavili laťku velmi vysoko. A za to jim patří dík. Ing. Pavel Josefík, místostarosta Městská knihovna Uherský Brod vás zve na besedu Setkávání s Františkem Kožíkem v podání Josefa Kollera úterý , v hodin Městská knihovna, Panský dům, 1. poschodí POZVÁNÍ Sdružení J. Šrámka organizace vlasteneckého názoru pořádá v neděli 10. května 2009 v hodin v sále dominikánského kláštera přednášku Mgr. Aleše Kapsy odborného pracovníka Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě Známe vůbec Moravu a Slezsko? V zajímavém přehledu přiblíží tradiční oblasti Moravské Slovácko, Hanou, Valašsko, Lašsko a Horácko. Město Uherský Brod prodává rodinný dům čp. 198 na pozemku p.č. st. 400 a pozemek p.č. st. 400 a p.č. 401 v k.ú. Havřice. Minimální kupní cena je Kč. Podrobné podmínky jsou umístěny na úřední desce města. Bližší informace poskytne odbor správy majetku města, tel Město Uherský Brod prodává rodinný dům čp na pozemku p.č. st a pozemek p.č. st a p.č. 1734/5 v k.ú. Uherský Brod. Minimální kupní cena je Kč. Podrobné podmínky jsou umístěny na úřední desce města. Bližší informace poskytne odbor správy majetku města, tel y

6 Žijí mezi námi. Navštívili nás. Výkon svěřené funkce přináší kromě řady starostí někdy i příjemné chvíle. K těm patří setkání s řadou pozoruhodných lidí, kteří mají k našemu městu nějaký vztah. V domnění, že by jejich osudy, názory či úspěchy mohly zajímat i naše čtenáře, dovolil jsem si tyto zajímavé lidi pozvat na radnici a o tom všem se podělit i s Vámi, čtenáři Brodského zpravodaje. Pozvání na šálek čaje spojené s příjemným rozhovorem a společnou fotkou pod bustou J. A. Komenského tentokráte přijali dvě významné osobnosti uherskobrodského sportu a především hokeje Libor Milička a Miloš Gureň. Libor Milička živá legenda nejen uherskobrodského sportu. Celý život se věnuje volnočasovým aktivitám mládeže. Navíc jako bývalý hokejista vedl a stále vede kroužek bruslení. Za svoji kariéru naučil bruslit stovky uherskobrodských chlapců, ale i děvčat. Věnoval se i atletické výchově. Za svoji práci obdržel řadu vyznamenání. Mezi nejvýznamnější patří Cena města za rok Před nedávnem obdržel od Českého olympijského výboru Školní cenu Fair Play jako ocenění jeho mnohaleté činnosti v oblasti školní tělesné výchovy a úsilí, které věnuje mládeži v mimoškolních činnostech. Miloš Gureň jeden z mnoha odchovanců Libora Miličky, ale asi ten nejúspěšnější. Pochází ze sportovní rodiny, s hokejem začínal v pěti letech v Uh. Brodě, potom se přes Uh. Hradiště dostal do juniorských týmů prvoligového Zlína, odkud je v roce 1995 draftován slavným Montrealem Canadiens. Z americko-kanadské NHL se vrací na jednu sezonu do extraligového Třince, potom několik sezon v ruské lize. Naposledy opět v Třinci. Má řadu medailí z našich i mezinárodních mládežnických mistrovství. Mnohonásobný reprezentant ČR. Otázky pro Libora Miličku: Jak dlouho se věnujete práci s mládeží, kolik hokejistů jste v Uherském Brodě vychoval? Ty počty já v žádném případě neznám, ale vím, že je to již třetí generace dětí. Začínali jsme hrát na Orláku, pak na sokolovně a ještě později v Havřicích. V samotném Brodě jsem se věnoval hokejové práci tak od roku Přípravka tu ještě nebyla, prvním trenérem oddílu byl Josef Běhal. Já jsem dělal sekretáře. Pak byl v roce 1974 otevřený zimní stadion a začaly se zakládat o mládežnické oddíly. Kabiny byly na Lipovém dvoře (dnes tam stojí finanční úřad). Já jsem byl od samého začátku aktivním členem oddílu. Byl jsem sekretářem a hrával jsem. Většinou v brance, protože i můj otec byl dlouhou dobu brankářem, nějaký čas dokonce reprezentačním. Jak by vypadala ideální šestka složená z nejúspěšnějších hráčů? To jste mne opravdu zaskočili. Tady hráli velké osobnosti... Za svůj profesní život jste získal řadu různých ocenění. Kterého z nich si vážíte nejvíce? Toho posledního samozřejmě. Já to ale řeknu tak... Je mi to úplně jedno. Každé ocenění je totiž věc slušnosti. Když se ale ohlédnu, za každé to ocenění jsem dostal suché z nosu. Spíš naopak mě to ještě něco stálo. Teď jsem byl v Praze, bylo to velice pěkné, mám spoustu fotek, diplom, osobní dopis ministra školství, ale co je mně to platné. Cesta stála tisícovku a nikdo mi na to nic nedá... Otázky pro Miloše Gureně: Co považuješ za svůj největší sportovní úspěch? Určitě zápasy v NHL, některé zápasy v reprezentaci a vůbec celkové působení v naší i ruské extralize. Jak plánuješ příští sezonu a další pokračování sportovní kariéry? Zatím nemám podepsanou žádnou smlouvu. Věřím ale, že ještě v naší nebo některé evropské extralize budu aktivně působit. Na konci dubna se to rozsekne a uvidím. Moc hokejistů, kteří prošli zámořskou i ruskou extraligou, není. Jaké jsou mezi těmito soutěžemi hlavní rozdíly? Ta americká je samozřejmě kvalitnější, protože jsou tam nejlepší hráči z celého světa. Ruská extraliga se jí chce vyrovnat, i když jí to bude asi chvilku trvat. Hlavně podmínky jsou tam úplně jiné. Ani ne tak samotný hokej, ale to zázemí je prostě jiné. Přesto tam odchází hodně našich hráčů. Pořád je ruská extraliga nejlepší v Evropě. Český hokej se drží na úrovni z r o z h o v o r finského, švédského a určitě nezaostává. Na turnajích vidíme, že naši hráči podávají dobré výkony a rozdíly mezi nimi a ruskými hráči nejsou tak markantní. Jak by vypadala ideální šestka z hráčů, se kterými jsi hrál? Je těžké to určit. Z gólmanů by to byl určitě Tomáš Vokoun nebo Dušan Salfický. Dobrý obránce je Slovák Luboš Sekeráš, i když od mládežníků až po dnešek jsem hrál s řadou dobrých obránců. V útoku bych nechtěl zapomenout na Josefa Štrauba ze Zlína, Romana Meluzína a Petra Čajánka, se kterým jsem hrál i v Rusku. Hrál jsem s mnoha hráči, ale jména z Ruska by lidem moc neřekla a v Americe a Kanadě by to byla slavnější jména, ale zase tak moc jsem toho s nimi neodehrál, takže by to nebylo ode mně úplně férové. Otázky pro oba: Jak tipujete umístění naší reprezentace na letošním MS? LM Pokud to kluci budou myslet vážně, a vypadá, že to myslí vážně, tak nemám obavy. To dokázali, že bojovat umí. Já jsem věčný optimista, takže věřím, že do finále se dostanou. MG Medaile by byla krásná, ať zlatá, stříbrná nebo bronzová. V posledních letech se ukázalo, že hodně záleží na štěstí, na jednom zápase ve čtvrtfinále. Věřím, že sestava je kvalitní a když se doplní hráči z NHL, kteří vypadnou, myslím si, že je to nadějné. Co říkáte návratu Dominika Haška do naší extraligy? LM Je to přehnané. Měl by se spíš věnovat trénování mladých gólmanů. Tam by byl určitě platný a uznávaný člověk a autoritou. Když to ale chce zkusit... MG On už se dvakrát vracel, takže já jsem ani nevěřil, že by chtěl opravdu skončit. Spíš to chápu jako trhák pro fanoušky Pardubic. Myslím si, že si připravuje zadní dvířka. Určitě má nabídky na jiné fungování v hokejovém svazu jako funkcionář. Jak vidíte budoucnost brodského hokeje? LM Já jsem věčný optimista, jak už jsem říkal, ale to, co se děje v brodském hokeji, mi bere nervy. Než jsem se dnes dostal do vlastní kabiny, abych ji vyklidil, zažil jsem hrůzu. Někdo odnesl část výstroje z uzamčené kabiny a nikdo neví kam... Faktem je, že areál potřebuje údržbu, ale je potřeba to dělat a hlavně jednat s lidmi seriózně. To tam chybí... Dnes je hokej velice náročný sport, jak fyzicky, tak finančně. Dříve jsme třeba dělali burzy výstroje, ale dnes to asi nejde. Taky tady chybí letní tréninkové tábory, které jsme dřív dělali. Jezdilo tam za malé peníze hodně děcek a mělo to pro ně velký význam. Moc se tam naučili... MG Hodně slyším, že by se město mělo více věnovat podpoře hokeje. Nejedná se ani tak o údržbu stadionu, jak o morální podporu, a to hlavně mládežnických družstev. Vidím, že chybí např. některé ročníky hráčů. Oba shodně: Základem pro hokej je atletika, gymnastika, míčové sporty. Dnes se propaguje in-line hokej, ale atletika a všeobecná pohybová průprava je nezastupitelná. Za rozhovor a reprezentaci města poděkoval Ing. Pavel Josefík, místostarosta města

7 Vznikla nová služba Od dubna funguje nová sociální služba Terénní služba pro rodiny s dětmi (TSRD), jejíž sídlo je v Uherském Brodě, na ulici U Žlebu 1066 a je poskytována příspěvkovou organizací SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD. Je to služba sociální prevence. TSRD poskytuje terénní, popřípadě ambulantní služby rodinám s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. TSRD poskytuje tyto základní činnosti: * výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, * zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, * sociálně terapeutické činnosti, * pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, * základní poradenství. Zatím dvě terénní pracovnice dochází do rodin v Uherském Brodě, kde se snaží pomoci při: * zajištění chodu domácnosti, * nácviku správné péče o dítě, * orientaci v oblasti sociálních dávek, bydlení, pracovních příležitostí, * jednání s úřady a institucemi. Služba je určena pro rodiny s dětmi do 18 let v Uherském Brodě a okolních obcích, u nichž je ohrožen zdravý vývoj dítěte v důsledku narušení fungování rodiny nebo v důsledku dlouhodobě nepříznivé sociální situace rodiny, kterou rodiče nedokáží sami řešit. Služba je poskytována na základě písemné smlouvy v pracovní dny v době od 7.00 do hodin, a to bezplatně. Jana Nuzíková, sociální pracovnice CENTRUM SENIORŮ úterý Vzdělávání s otcem Sáviem. Téma: Izaiáš - nebudete-li stálí ve víře, neobstojíte... Začátek v 8:30 hodin v budově Charity čtvrtek Poznávání našich orchidejí u Horního Němčí. Odborný výklad podá Mgr. Jaromír Slavíček. Doprava do Horního Němčí auty od Oblastní charity v 8:30 hodin. Zájemci, prosím, hlaste se v Centru seniorů u paní Šulekové na tel. č do 10. května (omezená kapacita míst) středa Pouť na sv. Hostýn. Odjezd autobusu z Mariánského náměstí, ze zastávky MHD v 8:15 hodin. Zápis na zájezd v Glorii u paní Šimoníkové. Předpokládaný příjezd z poutě v 15:30 hodin. Provázet nás bude otec Bartoloměj. Cena 150 Kč čtvrtek Paličkování s paní Dolákovou. Začátek v 10:00 hodin v budově Charity úterý Biblická hodina s otcem Františkem. Začátek v 8: 30 hodin v budově Charity čtvrtek Vzdělávání v katechismu s otcem Jiřím. Začátek v 8:30 hodin v budově Charity. Poděkování za vzornou péči Dovoluji si touto cestou poděkovat všem pečovatelkám Sociálních služeb Uherský Brod, p. o., za vzornou péči, kterou mi již druhý rok věnují. Můj zdravotní stav se rok od roku horší, a tak každé ráno, v poledne i večer čekám na příchod ošetřovatelky, která mi pomůže s osobní hygienou a dalšími nutnostmi, jež ležící člověk potřebuje. Jejich přítomnost je pro mě zároveň i pohlazením po duši, které každý nemocný člověk potřebuje a kterého je tak málo v dnešní uspěchané době. EG MOZAIKA z naší činnosti s o c i á l n í v ě c i Setkání na Maršově Ve spolupráci s Domem děti a mládeže a ZO ČSOP 63/01 se uskutečnil na Maršově víkend pro děti z dětského domova Smolina. Partnery dětem ze Smoliny byli členové kroužku Skaláci z DDM Uherský Brod. Povídání o knize s paní Bartošíkovou, vycházka po okolí za odborného výkladu pana Slavíčka, orientační závod a spousta her a soutěží, které pro děti připravila ředitelka DDM paní Kunčarová, byly pro děti krásným zážitkem. Pomoz sám sobě Další pokračování povídání o masážích a zdravém životním stylu se uskutečnilo na DDM Uherském Brodě. Účastníci si měli možnost vyzkoušet masáž obličeje a plosky chodidel. Akce proběhla ve spolupráci s DDM. Informace pro vozíčkáře Na základě podnětů zdravotně postižených spoluobčanů a maminek s kočárky byl dobrovolnou činností vybudován v restauraci Balkán bezbariérový přístup venkovního posezení. Vybudovaný sjezd umožní všem zájemcům příjemné posezení v pěkném posezení. Dále Vás zveme na Splavení řeky Jihlavy 30. května 2009 a Splavení řeky Moravy 6. června Splavování řeky Moravy je vhodné i pro tělesně postižené spoluobčany. Podrobné informace a přihlášky poskytneme v kanceláři organizace ul. Větrná 2469, Uherský Brod. Dále na Přihlášky jsou zároveň k dispozici v občerstvení Bouda. Telefon: , Za Mozaiku o.s. Zdeňka Mahdalová Vzpomínka Když na Tebe vzpomínáme, stále slzy v očích máme. Vzpomínka je stále jako živá, snad se na nás z nebe díváš. Dne 29. dubna tomu bylo 5 let, co nás navždy opustil náš drahý tatínek a dědeček, pan Karel Cigler. S láskou vzpomíná dcera s rodinou. Kamenická firma nabízí na novém hřbitově v Uherském Brodě na prodej nově zbudované zděné hrobky jedna dvoumístná a jedna čtyřmístná. Informace: pan Kondel, tel {

8 Mládež se zapojila do jarního úklidu Pokud jste obyvatelé sídliště Pod Vinohrady, či jste sem občas zavítali, jistě jste si všimli jedné podstatné změny, která se stala s okolím domu 2060 na ulici Větrná. Během čtvrtku a pátku předposledního březnového týdne zmizelo z jeho okolí léta vytvářené smetiště. Kdo stál za touto proměnou? Byli to pracovníci oddělení místního hospodářství Městského úřadu v Uherském Brodě, pár obyvatel ze zmíněného domu a v převážné míře uživatelé a pracovníci Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, které od podzimu minulého roku v domě sídlí. Mládež ze zařízení se úspěšně pustila do boje s nepořádkem. Zpočátku se zdálo, že boj s tak záludnými nástroji jako je metla, hrábě a lopata prohraje, ale k večeru už se s nimi oháněla jako staří matadoři a pořádně proháněla obsluhu koleček. Hromada odpadků, starého listí a trávy se v prostoru u popelnic rozrostla do obludných rozměrů a pracovníci městského úřadu ji druhý den odváželi na skládku na několikrát. Bylo již šero, když si mohla mládež s pýchou prohlédnout výsledek svého snažení a do myslí se jim vkrádala otázka, jak dlouho se udrží pořádek v okolí domu, jehož pár obyvatel si libuje ve vytváření smetiště pod svými okny. A jak je možné, že pár lidí dokáže udělat takový nepořádek a není na ně žádný metr? Antonín Kunčar, vedoucí Nízkoprahového zařízení Medvěda se nebojíme... Naše MŠ zrovna blízko lesa nestojí, i když o různé druhy ptáčků a veverek nemáme na zahradě nouzi. Ale chtěli jsme se o obyvatelích našich lesů dozvědět víc, proto jsme pozvali na návštěvu pana myslivce. A protože pan Mikulec není jen obyčejný myslivec, ale i preparátor zvěře, nepřišel sám. Kromě poutavého vyprávění jsme si mohli pohladit sviště, srnečky, tchoře, obdivovali jsme zblízka barevné zbarvení bažanta i ledňáčka. S respektem jsme zpočátku pozorovali velkou medvědí tlamu, pak jsme se odhodlali pohladit hebký kožíšek, ale na závěr jsme se nebáli vyfotit se s medvědem. To, že akce byla pro děti víc než zajímavá, svědčila spousta otázek, na které pan Mikulec ochotně odpovídal. Za jeho čas, odborné znalosti i za to, že do dětských srdíček zasel zrníčko lásky k přírodě i zvířatům, mu patří velký dík dětí i učitelek MŠ Obchodní v Uherském Brodě. -red- š k o l s t v í / s o c i á l n í v ě c i Objevili jsme svět recyklace a ekologie Znalosti v oboru ekologie a třídění odpadů nejsou našim dětem neznámé. V naší Mateřské škole Havřice třídíme odpad již několik let a stále se snažíme zdokonalovat, děti motivovat, prostě, jít správným směrem. Odpad třídíme do barevných kontejnerů k tomu určených, sbíráme vršky od PET lahví, vyrábíme si drobné pomůcky a hračky, zřizujeme venkovní učebnu, uklízíme hráze u lesa a čistili jsme i studánku. Co všechno můžeme udělat, abychom nebyli zasypáni odpadky? Odpověď jsme dostali na exkurzi v KOVOSTEELU Staré Město, kde jsme objevili svět recyklace a ekologie. Ve firmě se nás ujali vyškolení pracovníci, kteří nám a našim dětem připravili nevšední zážitky. V přednáškovém sále plném polohovacích polštářů jsme si vyslechli pohádku, kreslili jsme a třídili odpad do barevných kontejnerů. A znalosti jsme měli! Děti bezpečně odpovídaly a řešily problémové otázky. Po celém areálu firmy nás vezla mašinka Steelinka, ze které jsme sledovali práci na všech stanovištích úklidu a třídění materiálů. Po projížďce nás čekal překrásný kout zeleně, příjemné posezení v altánku se svačinou a dárkem na cestu. Pak jsme zakotvili na pirátské lodi Naděje a kdo měl odvahu, vystoupal až na maják, odkud byl nevšední výhled do kraje. Půldenní výlet jsme zakončili dobrým obědem v naší školičce. Byl to dobrý nápad, ukázat dětem cestu jak na to. Třídění odpadů tak pro nás bude hračka. Děkujeme paní ředitelce, firmě Kovosteel Staré Město a všem, kteří se podíleli na zorganizování této velmi poutavé a v dnešním světě důležité oblasti, jako je třídění odpadů a ekologie pro děti. Fotografie na str. 20 učitelky a děti z MŠ Havřice Výstava přibližuje svět nevidomých Především snaha přiblížit zdravé veřejnosti práci vodicího psa a svět nevidomých lidí přivedla Václava Červenku k myšlence uspořádat výstavu fotografií z této oblasti. Přípravou jsem se zabýval už dva roky. Chtěl jsem zdravým lidem ukázat, jak má vodicí pes s nevidomým člověkem spolupracovat. Jsou tu fotky např. chůze po schodech, po přechodu pro chodce apod. Jsem velmi rád, že mi zlínská zdravotní škola umožnila výstavu ve svých prostorách připravit, řekl Václav Červenka. Na vernisáž výstavy ho přijel podpořit také místostarosta Pavel Josefík a pracovnice odboru sociálních věcí. Je pravděpodobné, že si tuto zajímavou výstava budete moci na podzim prohlédnout i v Uherském Brodě. Foto str. 20 -es- Naše národní vlastnost? Říká se postav dům, zasaď strom, zploď syna. Po narození každého z našich dětí jsem symbolicky na našem pozemku v havřických vinohradech zasadil strom. A když strom, tak oskeruši. Společně jsme ji chodili zalévat, stříhat, v zimě balit do pletiva, aby ji neokousala lesní zvěř. Děti se radovaly, jak jim stromky pěkně rostou. Letos všechny oskeruše někdo ukradl. Malé stromky si vyryl, na jejich místa zapíchnul pruty, snad aby si toho nikdo nevšimnul. Přeji dětem tohoto člověka, aby se nepotatily. Co přeji této lidské hyeně se nedá publikovat. MUDr. Martin Slabák

9 Základní umělecká škola v Uherském Brodě Vás upozorňuje na akce, které uskuteční v měsíci květnu: Základní umělecká škola v Uherském Brodě vyučuje: š k o l s t v í III. absolventský koncert sál dominikánského kláštera, začátek v hodin IV. absolventský koncert sál dominikánského kláštera, začátek v hodin Galakoncert velký sál Domu kultury, začátek v hodin Koncert pro gymnázium JAK velký sál Domu kultury, začátek v hodin výtvarné dílny pro MŠ, ateliéry výtvarného oboru, Panský dům, od 9.00 hodin Den otevřených dveří Základní umělecké školy Panský dům i dominikánský klášter od hodin Pohádka do dlaně malý sál Domu kultury, začátek v hodin Na všechna naše vystoupení jste srdečně zváni, vstupné dobrovolné. H u d e b n í o b o r Hra na klavír Hra na klávesy Hra na varhany Hra na housle Hra na kytaru Hra ne dechové nástroje (dřevěné) zobcovou flétnu, příčnou flétnu,klarinet, saxofon Hra na žesťové nástroje trubku, pozoun, tenor, baryton, tubu Hra na bicí nástroje Hra na akordeon, Hra na cimbál Zpěv Přípravná hudební výchova (pro žáky 1.a 2. třídy ZŠ) Přípravná hudební výchova (pro žáky MŠ 5-ti leté) V ý t v a r n ý o b o r T a n e č n í o b o r Literárně dramatický obor (divadlo a přednes) Přijímání žáků: na školní rok 2009/2010 Výtvarný, taneční a literárně dramatický obor přijímá žáky od 1. května do 26. června 2009 v odpoledních hodinách od hodin do hodin v budově školy, Panský dům Kounicova 77. Informace podá zástupkyně ředitelky p. N. Enderesová, telefon Hudební obor (individuální výuka hry na nástroj či zpěv) má přijímací řízení: Pohádková krása Orientu v podání žáků výtvarného oboru ZUŠ Jak se již stalo tradicí na výtvarném oboru uherskobrodské ZUŠ, i letošní rok byl ve znamení výtvarného projektu. V předchozích letech se mohli návštěvníci Dětské galerie na Panském domě potěšit pohledem na výtvarné umění Egypťanů, období středověku nebo černé Afriky. V letošním školním roce jsme se přenesli na kouzelném koberci do země pohádek Tisíce a jedné noci. Nejprve se tématu Orientu zhostili absolventi výtvarného oboru. Zpracovali na zadané téma okruhy týkající se architektury, figurální a portrétní malby a užitého umění (např. výroba keramických kachlů, návrhy fontány s keramickou mozaikou, zdobení tradičním indickým tetováním, šperk, textilie). Vernisáž této výstavy se uskutečnila v lednu a všichni absolventi se při ní proměnili ve vzácné umělce a řemeslníky z orientálních zemí, kteří přijeli nabídnout své umění a řemeslo. V březnu jsme pak zahájili vernisáž projektu Šeherezádiny noci. A to by ani nebyli naši výtvarníci, aby nezvládli vytvořit palác i se sultánem a krásnou Šahrazádou, tanečnicemi a dvořany. Celý palác se skvěl ilustracemi pohádek Tisíce a jedné noci, které na vernisáži ožily ve vyprávění Šahrazády a navodily atmosféru Orientu. Zatančit sultánovi přijely i orientální tanečnice z Přerova, které svým vystoupením dodaly ten správný nádech exotiky. Projektu se zúčastnili všichni žáci výtvarného oboru a většina z nich také vystoupila na vernisáži, ať už v některé z pohádek nebo v tanečním vystoupení. Rodiče a ostatní diváci mohli spolu s námi počítat Alibabovy loupežníky, plavit se se Sindibádem po rozbouřeném moři a nejeden z nich zatoužil získat kouzelného džina z lampy, o létajícím koberci ani nemluvě... Výstava výtvarného projektu je k vidění v Dětské galerii ZUŠ na Panském domě a potrvá do září tohoto roku. Zveme všechny zájemce, aby si tuto výstavu přišli prohlédnout a nechali na sebe dýchnout atmosféru tajemného Východu, pohádek a třpytivého snu. Foto na str. 20 -red- 1) v týdnu od 1. června do 5. června 2009 denně v době od v sále školy, dominikánský klášter Mariánské náměstí 61. 2) v týdnu od 15. června do 19. června 2009 denně v době od v sále školy, dominikánský klášter Mariánské náměstí 61. Informace u ředitelky školy pí H. Mahdalové, telefon Hudební obor přípravné hudební výchovy (pro žáky 1.a 2. tříd ZŠ nebo MŠ) po celý červen individuálně v odpoledních hodinách ve třídách pí uč. Burešové a p. uč. Valečky dominikánský klášter Přihlášky si můžete vyzvednout ve škole před přijímacím řízením nebo stáhnout ze stránek školy. Další informace o škole naleznete na stránkách školy: (výše školného, možnosti půjčení nástrojů a výše půjčovného, splatnost poplatků, seznam učitelů, aktivity školy a přihlášky do jednotlivých oborů). Výtvarná dílna na výtvarném oboru ZUŠ V rámci Dne otevřených dveří na ZUŠ Uh. Brod, který se koná dne , pořádají učitelky VO výtvarnou dílnu. V ateliérech této školy si budou moci děti z MŠ (předškoláci) vyzkoušet některé z výtvarných technik, které se zde vyučují. Pro děti budou připraveny dvě třídy. Jedna bude s ukázkami výtvarných děl jednotlivých vyučovacích předmětů (např. kresba, malba, grafika, keramika, prostorové práce) a druhá třída poslouží malým výtvarníkům k vytvoření kolektivní práce formou kombinované techniky. Hotovými díly si děti mohou zkrášlit prostory své MŠ. Těšíme se na společně strávené dopoledne v ateliérech ZUŠ. učitelky VO }

10 Kniha mého srdce Děkuji všem milovníkům knih, kteří se zapojili do ankety Kniha mého srdce. Pomocí anketních kuponů v období od hlasovalo v Městské knihovně i na pobočkách v Uherském Brodě a nejbližším okolí 515 návštěvníků. Nejvíce, 22 hlasů, v naší knihovně získala kniha: Saturnin od spisovatele Zdeňka Jirotky. Mezi další úspěšné autory patří: Eduard Bass, Enid Blyton, Thomas Brezina, Ivona Březinová, Karel Čapek, Jaroslav Foglar, Jaroslav Hašek, Josef Lada, Astrid Lindgrenová, Karel May, Stephanie Meyer, Zdeněk Miler, Božena Němcová, J. V. Pleva, Joanne K. Rowling a mnoho dalších. V prvním nominačním kole hlasování o nejoblíbenější knihu obyvatel Česka bylo během 14 dnů odevzdáno více než hlasů, z toho prakticky polovina byla hlasována přes knihovny pomocí hlasovacích kuponů. S KMS spolupracuje 800 knihoven. Již 9. května se v druhém zábavném večeru od Jaroslava Duška dozvíte stovku knih, které získaly nejvíce vašich hlasů. Zároveň odstartujeme nové hlasování, kde budete moci poslat svůj hlas kterékoli knize z nominované stovky, a to pomocí SMS, webového formuláře či s pomocí knihoven. Toto hlasování bude končit 31. května. Těšíme se na Vaše hlasy! Zapsala a spočítala: Věra Lovecká V měsíci dubnu ukončila aktivní činnost vedoucí Městské knihovny paní Hana Krajčová. Město Uherský Brod jí děkuje za vzornou práci, neúnavnou snahu o zlepšování činnosti knihovny a přínos k rozvoji kultury ve městě. PĚVECKÝ SBOR DVOŘÁK DŮM KULTURY pořádají SLAVNOSTNÍ KONCERT KE 140. VÝROČÍ SBOROVÉHO ZPĚVU V UHERSKÉM BRODĚ Dům kultury Uherský Brod, velký sál neděle 17. května 2009 začátek v 19:00 hodin k u l t u r a Střípky z literárně-dramatického oboru Střípek č. 1: Okresní kolo soutěže v umělecké recitaci Dětská scéna (určené pro ZUŠ). Základní umělecká škola Uherský Brod uspořádala 8. dubna 2009 v Domě kultury okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna. Soutěže se zúčastnily 4 ZUŠky a rekordních 30 soutěžících. Porota udělila v každé kategorii vždy 2 postupová místa. Výsledky: 0. kategorie 1. Hermannová Wendy, ZUŠ Uherský Brod 2. Švehlík Kryštof, ZUŠ Uherský Brod Pozn. Tato kategorie končí postup v okresním kole. 1. kategorie 1. Škubníková Tereza, ZUŠ Uherský Brod 2. Stupňánková Kateřina, ZUŠ Bojkovice 3. Pospíšilová Zuzana, ZUŠ Bojkovice 2. kategorie 1. Martincová Eliška, ZUŠ Uherské Hradiště Kunovice 2. Kopečná Jana, ZUŠ Uherský Brod 3. Martinec Václav, ZUŠ Uherské Hradiště Kunovice Stupňánková Veronika, ZUŠ Bojkovice 3. kategorie 1. Drštičková Hana, ZUŠ Uherské Hradiště Kunovice 2. Kovařík Viktor, ZUŠ Uherský Brod 3. Komárková Vendula, ZUŠ Uherské Hradiště Kunovice Beníčková Šárka, ZUŠ Uherský Brod 4. kategorie 1. Zámečníková Zuzana, ZUŠ Uherský Brod 2. Osohová Eva, ZUŠ Uherské Hradiště Kunovice 3. Martásek Jan, ZUŠ Uherské Hradiště Kunovice Všem postupujícím přejeme hodně úspěchů v krajském kole! Střípek č. 2: Představení Barevné sny autorky Ivony Konečné a režiséra Romana Švehlíka mělo již čtvrtou reprízu. Na krajské přehlídce Wolkrova Prostějova v Kroměříži 26. března 2009 získala inscenace Čestné uznání poroty, přičemž postupové místo do celostátního kola nebylo uděleno. Střípek č. 3: Na krajské přehlídce Wolkrova Prostějova v Kroměříži 26. března 2009 se laureátkou 2. kategorie stala naše žákyně Ema Jurková. Laureátem 3. kategorie se stal náš bývalý žák Maroš Prčina. Fotografie na str. 20. Střípek č. 4: Na divadelní konzervatoř do Brna byla přijata Barbora Goldmannová. Režii na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě začne v příštím školním roce studovat další náš žák Libor Hanzalík. Další informace najdete na webových stránkách ZUŠ. Střípek č. 5: Literárně-dramatický obor ZUŠ hledá pro nový školní rok všechny talentované zájemce o divadlo a recitaci. Přihlášky si můžete vyzvednout v kanceláři školy nebo přijít osobně do malého sálu DK. Roman Švehlík Úspěšné klavíristky ze ZUŠ V Praze se v pátek 17. dubna 2009 konal 7. ročník klavírní soutěže ve čtyřruční hře PER QUATTRO MANI, nad nímž převzal záštitu primátor hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém. Soutěže se letos poprvé zúčastnily naše žákyně Pavla Stojaspalová a Zuzana Zámečníková, které při svém debutu získaly nádherné 2. místo ve 3. kategorii. Patří jim poděkování za příkladnou reprezentaci školy a k němu připojuji také osobní přání - hodně dalších studijních a soutěžních úspěchů. HM Rádio Čas vysílá v Uherském Brodě! Nalaďte si nás na 92,1 FM ut

11 Co nového v muzeu? k u l t u r a 100 let od narození českého spisovatele, rodáka z Uherského Brodu Františka Kožíka ( ) První část oslav významného kulatého jubilea spisovatele Františka Kožíka, jenž se narodil 16. května 1909 v Uherském Brodě, je připravována do Muzea J. A. Komenského. Termín slavnostního večera a vernisáže výstavy věnované tomuto jubileu je určen na pátek 15. května 2009 od 17 hodin. V bohatém programu vystoupí Pěvecký sbor Dvořák, Divadlo Brod, soubor Olšava, soubor barokní hudby Collegium Classic a Zuzana Gregůrková. Večerem bude provázet herec Městského divadla Zlín Josef Koller ml. Výstava v muzeu je zde vlastně v pořadí již druhou výstavou věnovanou osobě a dílu Františka Kožíka. Ta první proběhla roce 1994 a existuje k ní videozáznam, který je možno zhlédnout také na int. stránce slavnostního večera (www.mjakub.cz). Zde, v rámci svých 85. narozenin, František Kožík vzpomíná především na Uherský Brod, ale i na Uherské Hradiště a Hluk, jehož tvrz proslavil v románu Na dolinách svítá (Hejtman Šarovec). Ke Slovácku cítil vždy velmi vřelý upřímný vztah a věnoval mu také několik básní. Méně známou skutečností je však jeho úzký vztah k divadlu a především k dramatickému žánru rozhlasové hry, kde byl vlastně v období počátků rozhlasového vysílání určitým průkopníkem i teoretikem (jeho kniha věnovaná této problematice je součástí výstavy). Připomeňme si, že jej nejvíce proslavila kniha Největší z pierotů z r. 1939, kde zachycuje životní pouť a umělecké působení snad největšího mima 19. století Jana Kašpara Deburaua (Jean-Baptiste Gaspard Deburau, vl. jm. Jan Kašpar Dvořák, rodák z našeho Kolína). Zajímavostí je, že i když v r natočila Česká televize film inspirovaný touto knihou, první filmové ztvárnění životních osudů tohoto pařížského mima pochází z Francie a je datováno k r Jmenuje se Děti ráje a film dosáhl světové popularity (zpětně ovlivnil řadu uměleckých děl). Životopisný román a literatura faktu pak zůstala Františku Kožíkovi i nadále jeho vlastní literární doménou. Sobota 16. května vstup do muzea zdarma! Jako každoročně i letos má muzeum v rámci Mezinárodního dne muzeí otevřeno zdarma. Letošní termín je stanoven na sobotu 16. května Po celý den má muzeum vstup volný a v rámci návštěvy muzea bude možno zhlédnout výstavu ke 100. výročí narození Františka Kožíka (malý výstavní sál), výstavu fotografií Pavla Popelky Inspirace folklorem (velký výstavní sál), dlouhodobou expozici Starožitnosti Uherskobrodska (Ateliér muzea) a dlouhodobou expozici Jan Amos Komenský lidstvu (sály expozice). I letos se mohou návštěvníci seznámit s posledními přírůstky do Videotéky MJAKUB. Aktuální program Mezinárodního dne muzeí 2009 a programu projekcí bude k dispozici na stránkách muzea. Inspirace folklorem výstava nových fotografií Pavla Popelky U příležitosti životního jubilea otevřelo na začátku dubna Muzeum JAK výstavu svého ředitele PhDr. Pavla Popelky Inspirace folklorem. Výstava přináší pohled na inspirační oblast fotografické činnosti etnografa Pavla Popelky, která se zaměřuje na člověka, lépe řečeno folklorního člověka dneška. Na rozdíl od předchozích výstav jeho fotografií, kde výraznou roli hrály především krajinné motivy, nyní objektiv etnografa nachází zdroj inspirace v dokumentaci folklorních projevů, či spíše folklorismů, jak je život přináší. Na většině fotografií proto nechybí autorův smysl pro postřeh, odstup a humor. Odborná, popularizační a interpretační činnost autora je dokumentována v bohatém přehledu prací, který lze stručně rozdělit do několika oblastí články a studie, publikace (knihy), scénáře (rozhlas, televize, film), autorská videodokumentace a folklorní pořady (Strážnice, Myjava, Východná, Vlčnov, Strání a Rožnov pod Radhoštěm). Výstavu doplňuji el. ukázky fotografií a filmů autora. Výstava je otevřena do 28. června t.r. Asc, MJAKUB Všenáprava J. A. Komenského J. A. Komenský je jednou z největších postav české i evropské kultury a politiky. Jako první systematicky propracoval realizaci idejí panevropanství nejpodrobněji v díle Všenáprava. Jeho neutuchající snahy o politický a společenský smír v bouřlivém 17. století jsou nám vzorem dodnes. Ve Velké Británii inspiroval založení první akademie věd na světě. Světově je uznáván jako Učitel národů, zakladatel moderní pedagogiky. Vážil si ho a ke spolupráci zval mj. i kardinál Richelieu. Z jeho učebnic se učili nejmocnější současníci a jejich děti, mimo jiné švédská královna Kristina. Dodnes se podle těchto knih a jejich odvozenin učí stamiliony lidí na celém světě. Kupodivu jeho nápravné spisy (Všenáprava, Vševýchova) vyšly u nás samostatně v plném znění jen v letech 1946 a Proto se sdružení SOLITON.CZ rozhodlo vydat je v důstojné podobě znovu. Všenáprava je úplné znění klíčového díla Komenského, úhelného kamene jeho nápravných spisů, na němž autor pracoval desítky let a jímž vzbudil ihned po vydání bouřlivý ohlas vzdělanců celé Evropy. V knize se uvažuje, jak píše autor, jak by se už konečně měl napravit veřejný stav vzdělání, náboženství a občanského zřízení. Co dosud bylo předloženo odděleně, to musí býti sjednoceno: k vypuzení temnot z věcí pomocí vševědy; temnot z myslí pomocí vševýchovy; a temnot z řeči pomocí všemluvy; aby tyto obory nebyly dílem zlomkovým, nýbrž celistvým, celému světu na prospěch. Pokoušejme se tedy ve svatém jménu Božím sestrojit stroj jediný!. Ačkoli kniha může (a měla by) mít čestné místo v knihovně každého vzdělance, ba už studenta, nebyla u nás vydána samostatně od svého prvního vydání roku Jedním z důvodů může být, že Komenský vytýká mocným tohoto světa, ale také učencům a duchovním osobám a osobnostem mnohé věci, a to způsobem velice důrazným a navýsost současným. Také proto je text až neuvěřitelně aktuální, přestože byl napsán před 350 lety. Překlad Josefa Hendricha vyšel nákladem Dipl. Ing. Miroslava Jirků. Text připravil k vydání RNDr. Miroslav Sedláček ve spolupráci s PhDr. Hanou Jordánkovou z Archivu města Brna (oba jsou uherskobrodští rodáci). Autorem medaile vtělené do vazby knihy je, stejně jako u dvou předchozích svazků edice Comenius, akad. sochař André Vícha z Uherského Hradiště Starého města. Medaile je plastickým zpracováním typografické značky, kterou Komenský používal větší část života. Knihy jsou ručně vázány, medaile opatřeny autorskou značkou, každý výtisk je tedy autorským originálem. Tento typ vazby je světovým unikátem. Romana Parlásková uu

12 Květnová obloha Noční květnová obloha je plná zajímavých kosmických objektů. Letní čas zavedený poslední neděli v březnu prodloužil den a tím posunul čas začátku astronomických pozorování na dobu kolem 22. hodiny. Čím víc se budeme blížit letnímu červnovému slunovratu, tím víc se budou pozorování posouvat směrem k půlnoci. Noc byla pro naše předky magická, ožívaly na ní příběhy souhvězdí, byla plná tajemství z nepoznaného prostředí, které člověka obklopovalo, ať se to týkalo jeho nejbližšího okolí nebo hvězdného nebe nad ním. Aby nastala noc, bylo potřeba tmy, která se počala rozprostírat nad krajinou po západu Slunce. Nastal večer, brána do noci. Tato část dne hrála důležitou úlohu v měření času. Staročeský čas, používaný u nás do 17. století, je toho dokladem. Obsahoval pozůstatek priority večera, počítal se totiž od západu Slunce. Moderní doba zavedla nový čas, není založený na kultovních tradicích lidstva, ale na ekonomické potřebě. Je spojen s prodloužením denního světla. S myšlenkou užívání letního času jako nástroje ekonomických úspor přišel již na konci osmnáctého století vynálezce bleskosvodu, americký politik a diplomat Benjamin Franklin. U nás se letní časový posun poprvé zavedl v období let 1916 až 1918, tedy v době 1. světové války, podruhé v období let Po dlouhé přestávce třiceti let byl od roku 1979 zaveden každoročně a jeho používání zdůvodněno energetickými úsporami. Po 2. světové válce (podobně jako po té první) byl letní čas zrušen. Evropské státy se k letnímu času vrátily až v roce 1966, kdy ho zavedla Itálie, o 10 let později Francie. Nejednotnost přijetí letního posunu času však vedla k problémům v dopravě a obchodu. Tím se situace v Evropě komplikovala. Proto Evropská komise navrhla plán sjednocení letního časového posunu. Teprve až v roce 1996 byl letní čas zaveden ve všech státech Evropské unie jednotně. Začíná poslední neděli v březnu a končí poslední neděli v říjnu. Hlavní příčinou zavedení letního času byly opět ekonomické důvody. Jaká pozorování nám nabízí květnová obloha? Kolem 22. hodiny uvidíme nad západním obzorem Kastor a Pollux nejjasnější hvězdy ze souhvězdí Blíženců. Představují dva bratry, z nichž Pollux byl synem Diovým, a proto byl nesmrtelný. Druhý byl smrtelný a byl zabit, když se s bratrem snažili ukrást býky. Nesmrtelný Pollux si vybral sdílet osud s milovaným bratrem. V létě jsou ve dne nad obzorem, takže je neuvidíme, jsou v říši smrti. V zimě přichází den jejich života, září na noční obloze, tedy půlrok prožijí mezi blaženými uv nebešťany a půl roku ve smutném podsvětí. Východněji od Blíženců se nachází souhvězdí Lva (s jasnou hvězdou Regulus). Poloha tohoto typicky jarního souhvězdí nad jihozápadním obzorem naznačuje, že souhvězdí jara se pomalu chystají opustit hvězdnou scénu. Není divu, za měsíc se Slunce bude chýlit k letnímu slunovratu, který otevře brány astronomickému létu Nad jihem nízko nad obzorem svítí jasná hvězda Spica, nejjasnější ze souhvězdí Panny. Nad ní, opět trochu východně, je Arktur, nejjasnější hvězda souhvězdí Pastýře. Pokud bychom si spojili tři jasné hvězdy Regulus, Spicu a Arktura, dostaneme tzv. jarní orientační trojúhelník, tvořený nejjasnějšími hvězdami jarních souhvězdí Lva, Panny a Pastýře. Blíženci a Panna patří mezi nejstarší souhvězdí na obloze. Souhvězdí Blíženců nepředstavovalo vždy bratry dvojčata, ale také muže a ženu, konkrétně Adama a Evu. Do souhvězdí Panny umístili Řekové bohyni, ochránkyni porodu. Pro Inky byl matkou Sarou, matkou kukuřice. Peruánci v ní spatřovali matku s dítětem. V Egyptě to byla Isida s Herem, pro křesťany panna Marie s Ježíškem. Souhvězdí bylo vyobrazeno jako žena s klasem symbolem plodnosti. Hvězda Spica znamená v překladu klas. Souhvězdí Panny symbolizovalo sluneční teplo a světlo, kolem roku př. Kr. se nacházelo Slunce o letním slunovratu právě v tomto souhvězdí. Těsně vedle Pastýře nalevo spatříme hvězdy seřazené do půlkruhu, je to souhvězdí Severní koruny. Východní sektor oblohy opanovaly hvězdy léta. Souhvězdí Herkula představuje siláka s velkým hrudníkem, pod jehož pravým podpažím spatříme pouhým okem tzv. kulovou hvězdokupu kulatý útvar složený z hvězd. Kulové hvězdokupy patří mezi nejstarší objekty v Galaxii. Světlo od této hvězdokupy letí k oku pozorovatele na Zemi přes 20 tisíc světelných let. Pro jednoduchost si můžeme představit toto souhvězdí také jako květináč. Nad východem svítí hvězdy tzv. letního trojúhelníku, předzvěst, že léto k u l t u r a je již za dveřmi Jak je to s planetami? Merkur, obtížně pozorovatelná planeta, by za dobrých atmosférických podmínek mohla být vidět po západu Slunce na začátku měsíce nad severozápadním obzorem. Saturn nalezneme v jižním sektoru souhvězdí Lva, je vidět celou noc kromě jitra. Ráno nad východním obzorem spatříme výraznou Venuši, tamtéž nalezneme i červený Mars, vysoko na obloze pak planetu Jupiter. Před staletími byla Venuše, planeta nápadně zářící objekt na obloze (třetí nejjasnější objekt po Slunci a Měsíci) objevující se jako Večernice po západu Slunce nebo jako Jitřenka ohlašující sluneční východ, předmětem trvalého kultu. Pro Babyloňany byla spojovaná s bohyní Ištar, bohyní lásky, provázena znaky hojnosti, plodnosti a sexuálního uspokojení. Byla společníkem slunečního boha, kterého doprovázela jako Večernice do podsvětí při jeho západu a z podsvětí ho také před rozbřeskem jako Jitřenka vyváděla. Venuše se rodila a zanikala tak jako ostatní kosmická tělesa. Takové představy můžeme sledovat již od pravěku. Merkur se dnes, 7. května, nachází v zastávce a začíná se pohybovat zpětně. V podobné situaci bude i Saturn, večer 17. května, bude se pohybovat přímo. Co to znamená? Planety se nepohybují v souladu s přirozeným pohybem hvězd od východu k západu. Jejich pohyb se zdál starověkým pozorovatelům vůči pozorování hvězd chaotický, proto Řekové nazývali planety tuláky. Babyloňané si představovali, že planety jsou zatoulané ovce, které se zaběhly od svého stáda představovaného ostatními hvězdami. Vysvětlení chaotického pohybu planet získáme za základě sledování planety na pozadí hvězd. Po určité době zjistíme, že se její pozice mezi hvězdami mění a opisuje kličku. Kličky vznikají tím, že sledujeme planetu z planety (Země). Obě tělesa jsou oběžnicemi Slunce. Rostislav Rajchl

13 Střípky ze školních kronik Dnes již podruhé nahlédneme do školních kronik Základní školy Mariánské náměstí, která letos oslaví 100 let a je nejstarší školou ve městě. 2. období škola v době protektorátu Čechy a Morava V závěru minulé části jsem již předeslala, že kronika z válečného období musela být na konci války zapečetěna a odevzdána. Při přechodu fronty byla zničena. Období války bylo pro žáky i učitele velmi složité, v závěru se válečné události dotkly řady z nich, jak se ze záznamů z kroniky, dopisované po válce, dočítáme: V záznamu z roku 1942/43 je uvedeno: Aby výpomocní učitelé mohli býti nově ustanoveni, podrobili se před komisí okresního školského výboru zkoušce z jazyka německého. Dne 29. září ve 2 hodiny odpoledne podrobil se celý učitelský sbor písemné zkoušce z jazyka německého. Písemná práce byla diktát z novin a překlad z češtiny do němčiny. Celá práce trvala 1 hodinu. Od zkoušky nebyl nikdo osvobozen. Dne 16. října 1942 vykonal učitelský sbor ústní zkoušku. Předsedou byl starosta města Uherského Brodu a zástupce ředitele reálného gymnasia Vladimír Havránek. Začal rok 1943 a škola se zalíbila německé armádě. Tato zabírala postupně stále více tříd i okolních pozemků školy, jak je psáno: Celé 2/3 školní budovy zabírá pro své účely vojsko. V této části byla umístěna obecná škola chlapecká. Vyučuje se tu pouze jediná chlapecká třída. Ostatních 7 tříd je v budově reálného gymnasia, a to vždy odpoledne od 1 hod 15 min. Kabinet pro pomůcky je nouzový. Je umístěn v malé místnosti, kde se vyučuje i psaní na stroji. Knihovny jsou v 1. poschodí. Cvičiště používá vojsko. Fronta se postupně blížila a ve školní kronice nacházíme tyto zápisy: Začátkem měsíce listopadu 1943 nařídil starosta města Uherského Brodu kopání protileteckých základů a krytů ve městě. Práce se museli povinně účastniti všichni muži i ženy ve stáří od 15 do 50 let. Také členové učitelského sboru obecné školy chlapecké zúčastnili se těchto prací. Jeden z těchto krytů je bezprostředně před budovou školy. Na školní zahradě je dodnes kryt, který již mnoho generací našich žáků láká k průzkumu a musí být tedy pravidelně z důvodu bezpečnosti kontrolován panem školníkem, zda další badatelé nepronikli do zakázané oblasti. Ti starší pamětníci si vzpomínají, že byl dříve využíván jako úložiště sklizené zeleniny ze školního pozemku. Snad ukojí případnou zvědavost tento záznam ze školní kroniky: V měsíci lednu 1944 bylo započato s budováním protileteckého krytu pro vojsko ve školní zahradě a byl tento kryt dokončen. Stavba je v zemi, má 44 cm silné betonové stěny a klenba betonová nad zemí je 16 cm silná. Vrstva hlíny na ochranu betonu je 70 cm silná. Tento kryt bude opatřen telefonem a elektrickým osvětlením. Bude ho možno použíti i civilním osobám ze školy, pokud tam bude místo. Konec války znamenal ještě větší omezení vyučování byly zabrány v budově školy další 3 místnosti německým vojskem. Vyučovalo se v jedné místnosti na Panském domě na 3 směny. Od byla propůjčena k vyučování jednací síň okresního soudu. 7. února byla zabrána německým vojskem celá budova. Od bylo nařízeno zastavení vyučování z důvodu skvrnitého tyfu. Někteří učitelé vyučovali v soukromých bytech h i s t o r i e ve skupinách 5 10 žáků. Vyučování začalo 4. dubna 1945, již 7. dubna bylo pro válečné operace zastaveno až do 17. května. Při přechodu fronty probíhaly v Uherském Brodě těžké boje a město bylo často bombardováno. Školní kronika zaznamenává také ztráty mezi místními učiteli. Dne 15. dubna bylo město bombardováno spojeneckými letadly. Toho dne o půl 11 hodině dopoledne byl těžce zraněn bývalý učitel zdejší školy Jaromír Šiška, kterému úlomkem granátu byla v parku utržena levá ruka mezi zápěstím a loktem. Byl zraněn i na boku a na stehně. Při tomto bombardování byla na škole vytlučena všechna okna. Při prvním dělovém výstřelu byl zasažen ve svém bytě v Předbranské ulici a smrtelně raněn učitel obecné školy chlapecké Jan Bludský, zemřel dne ve věku 28 let. Po válce se postupně vrací život ve škole do svých kolejí. Budova se začíná modernizovat a rozšiřovat. V kronice z roku 1945/46 se dočítáme: Učitelé podali návrh na přebudování nehygienických záchodů na hygienické splachovací Jelikož je po válce ve škole umístěno 5 škol obecná škola chlapecká a dívčí, měšťanská škola chlapecká a dívčí a také odborná škola pro ženská povolání, nedostačuje již počtu žáků a chybí 20 učeben. Začíná se připravovat stavba nové měšťanské školy s tím, že současná budova zůstane výhradně škole obecné. Do těchto plánů brzy vstoupí politický převrat a konec poválečného demokratického vývoje. Mgr. Jitka Hudečková, ZŠ Mariánské náměstí uw

14 v o l n ý č a s ux

15 i n z e r c e Ing. Oldřich Kala, správce konkursní podstaty úpadce K I M O, spol. s r.o., Moravská Ostrava, IČ: ( dále jen úpadce) nabízí k odprodeji mimo dražbu následující nemovitý majetek sepsaný v konkursní podstatě úpadce: Ucelený areál používaný pro skladování a distribuci ropných produktů, s administrativní budovou čp a s pozemky a všemi součástmi a příslušenstvím v Uherském Brodě, podle LV č pro k.ú. Uherský Brod, okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj: Pozemky parcelních čísel st. 687/ m2 zastavěná plocha a nádvoří st. 687/ m2 zastavěná plocha a nádvoří st. 687/38 88 m2 zastavěná plocha a nádvoří st. 687/ m2 zastavěná plocha a nádvoří st. 687/62 14 m2 zastavěná plocha a nádvoří st m2 zastavěná plocha a nádvoří st m2 ostatní plocha Budovy Administrativní budova čp Ostatní stavby v areálu - zpevněné plochy, převážně betonové, částečně se zámkovou dlažbou - oplocení vč. 2 ks vrat, ocelový přístřešek nad stáčištěm - inženýrské sítě včetně podzemní havarijní jímky - havarijní jímka pod věžemi Součástí odprodeje není technologiepro skladování a výdej ropných produktů vč. dvou skladových věží Adresa pro zasílání písemných nabídek: Ing. Oldřich Kala, Husitská 8a, Brno Informace na tel. č , Ř á d k o v á i n z e r c e Prodám dveře vchodové plastové, bílé a hnědé vč. rámu. Původní cena Kč a Kč, nyní Kč a Kč. Dále plastová okna bílá, dvoukřídlá, 150 x 120 cm + různá jednokřídlá. Nová, z neuskutečněné stavby, s dokladem a zárukou. Dopravu zajistím zdarma. Tel: Pronajmu pěkný byt s lodžií, 1. patro, výtah. Ve výhodné lokalitě Uherský Brod ul. Partyzánů. Kontakt nebo Nabízím konzultace a doučování chemie a matematiky. Uherský Brod. Kontakt: Mgr. Alena Hrdá, , uy

16 i n z e r c e GE MONEY BANK Obchodní místo Uherský Brod, Masarykovo náměstí 102 Tel.: uz Otevírací doba: Pondělí pátek hodin

17 Úspěchy mladých sportovců ze SKI & CROSS Teamu v motokrose V sobotu se konal v Kroměříži 1. motokrosový závod dvanáctidílného seriálu jižní Moravy METEOR CUP Mladí sportovci ze SKI & CROSS Teamu svými úspěchy dokázali, že jsou na sezonu dobře připraveni. Ve třídě 85 ccm vybojoval 1. místo Kamil Válek. Po loňském nepříjemném zranění obsadil ve třídě 85 ccm krásné 7. místo Lukáš Kadlčík. V těžké konkurenci třídy 125 ccm obsadil Jakub Jiříček 15. místo. O den později, v neděli , se zúčastnil jezdec Kamil Válek Mezinárodního mistrovství světa Slovenské republiky v motokrose v Žilině. V obrovské konkurenci jezdců z Polska, Maďarska, Slovenska a Česka obsadil po pádu krásné 8. místo, i když dosahoval na lepší umístění. V sobotu se konal 1. motokrosový závod přebor Moravy v Bílovci u Frýdku Místku. Výsledky jezdců byly opět vynikající. Ve tř. 85 ccm získal 2. místo Kamil Válek a 13. místo Lukáš Kadlčík. Ve tř. 125 ccm místo Jakub Jiříček. Všem sportovcům blahopřejeme a přejeme další úspěchy! -red- Florbaloví žáci 1. AC deklasovali Vsetín V sobotu udělali na turnaji ve Slavičíně starší žáci 1. AC Uh. Brod další dva kroky k postupu do baráže o účast ve finálovém turnaji Mistrovství republiky ve florbalu. V prvním utkání s domácím Slavičínem museli po první vyrovnané třetině stáhnout hru na dvě pětky, což přineslo rychlý obrat ve hře i ve skóre. Poté již dovedli zápas v poklidu k vítězství 5:3, které ovšem mělo být mnohem výraznější, protože hra týmu v tomto zápase byla mnohem lepší než konečný výsledek. Zápas ze Vsetínem, který měl v sestavě mnoho mladých hráčů, se proměnil v pohodový trénink plný rychlých kombinačních akcí, krásných branek, ale i obdržených gólů pramenících z bezstarostné hry při vysokém vedení. Vítězství 13:4 opět neodpovídá poměru sil na hřišti, převaha Broďanů byla ještě výraznější než konečné skóre. Zajímavostí utkání bylo, že hráči Vsetína neuspěli proti brankáři Aleši Bartošovi ani v jednom ze dvou trestných střílení. Celý tým podal v obou zápasech kvalitní výkon, vytknout se dá jedině nízká produktivita vzhledem k množství vypracovaných šancí. Ke splnění cíle sezony tak zbývá na domácím turnaji porazit Znojmo a neprohrát poslední celé soutěže doma s Bulldogs Brno. Sestava 1. AC Uh. Brod: Bartoš Aleš, Brnula, Jurák, Priessnitz, Mauritz, Maňka, Olbert, Velecký, Halašta, Sochorec, Čechmánek, Veselík, Švehla, Adámek, Gajdůšek, trenér Moštěk. u{ s p o r t Florbalové dorostenky 1. AC ani v 10. kole nepocítily hořkost porážky Ani v desátém kole florbalové ligy dorostenek děvčata z Uherského Brodu neprohrála. Na své dva zápasy vyjela do Jedovnice. Sestava byla tentokrát bez dvou hráček, které odjely s juniorkami na zápasy do Ostravy, kde se bojovalo o postup do play off, a dvou hráček, které daly přednost soutěži v aerobiku. Jejich místo ale zaujaly mladé hráčky, které teprve své florbalové zkušenosti sbírají, a musíme říct, že si vedly celkem dobře. 1. AC UB : FBC Žďár nad Sázavou 2:2 (0:0, 2:2, 0:0) Jakoby to už bylo pravidlo, že první zápas se hráčky na hřišti teprve rozhlédají, zahřívají se na tu správnou teplotu. Florbal to moc pohledný nebyl, se spoustou chyb, ale i tak se nám podařilo uhrát cennou remízu. Kaňkou na zápase bylo zranění mladé hráčky Lenky Běhunčíkové, která si do té doby vedla velmi dobře. Branky: Pravcová, Marková, Asistence: Jančářová 1. AC UB : 1. FBC Aligators 6:5 (1:1, 2:2, 3:2) Do tohoto zápasu děvčata nastupovala s velkým odhodláním zvítězit. Po vyrovnané první třetině se během deseti vteřin druhé minuty druhé třetiny Broďanky dostaly do vedení 3:1 a vypadalo to, že konečně se dostávají do své formy. Jenže soupeř se jen tak nedal a do konce druhé třetiny vyrovnal na 3:3. Ve třetí třetině stejný scénář, Broďanky daly branku, soupeř vyrovnal. V osmé minutě si trenérka Lucie Chovancová za stavu 5:5 vzala time out a po něm na hřiště poslala pětici nejlepších hráček, které se měly pokusit remízu udržet, případně vstřelit vítěznou branku. Svůj úkol splnily a připsaly si další tři body za vítězství. Branky: Mošťková 3, Pravcová 2, Kozůbková, Asistence: Pravcová 3, Mošťková, Indrová Sestava: v brance: Slezáková, Fojtáchová; obrana: Matějíčková, Indrová, Farkašová, Loskotová, Šůstková, Matoušková; útok: Pravcová, Mošťková, Běhunčíková, Černíková, Jančářová, Kozůbková, Dědková, Marková. Poslední 12. kolo soutěže nás čeká ve Slavičíně. V 11. kole naše družstvo nehraje. Blažena Chovancová, vedoucí družstva Plavci na závodech Jen dva stateční kluci se vydali hájit barvy našeho oddílu na závody do Karviné. Nezklamali! Honza Kopunec na každém startu vylepšil svoje osobní maximum o víc jak 2 sekundy a Jirka Orálek při prvním startu za náš oddíl vyrovnal oddílový rekord na 50 m volný způsob a přiblížil se rekordům na 100 m a 100 m polohový závod. Dne se vydali naši malí plavci sbírat zkušenosti na závody do Hodonína, kde si vedli velmi dobře. Skvěle je doplnili také už zkušenější plavci. Pro některé naše plavce to bylo první seznámení se závody a spolu se zkušenějšími plavci stanuli na stupních vítězů, např. Dvořák a Michalčíková, a jsou příslibem pro další závody. Z těchto závodů se podařilo Veronice Koníčkové utvořit nový oddílový rekord na 100 m prsa. Musím pochválit a poděkovat všem zúčastněním plavcům na závodech za pěknou reprezentaci našeho oddílu. Fotografie na str. 19. Renata Krůželová Turnaj v mariáši Již druhý ročník turnaje v mariáši proběhl v restauraci Družba. Klání se zúčastnilo 48 hráčů z celého Zlínského kraje. Vítězem se stal Ladislav Pyclík z Moravského Písku. Za pěkné dary děkují pořadatelé sponzorům, kterými byli J. Sýkora, P. Řihák, L. Beníček, P. Máčalík, P. Vavřík, Zemaspol UB, L. Odstrčil, M. Juřeník, Papírnictví Řihák a majitel restaurace Družba. -mř-

18 Mladší žáci brodského Orla vyhráli Velikonoční turnaj v Bojkovicích Dobrou formu prokázali před finálovým turnajem OFL mladší žáci Orla Uh. Brod na Velikonočním turnaji v Bojkovicích. Na Zelený čtvrtek 9. dubna 2009 si poradili postupně s týmy z Luhačovic, Hluku i s domácími Bojkovicemi. A to ve všech zápasech bez jediné inkasované branky. Až v závěrečném duelu se Slavičínem lovil nejlepší brankář turnaje Jaromír Ručka prvně míček ze své branky. Přesto jeho spoluhráči drželi vítězství v zápase a tím i v turnaji do poslední minuty, kdy soupeř srovnal. I remíza však stačila k celkovému vítězství v turnaji. Výsledky Orla Uherský Brod: Orel UB DDM Luhačovice 6:0 branky UB: 2 J. Vlk, 2 T. Vlk, D. Kadlček, J. Jančařík Orel UB Spartak Hluk 4:0 branky UB: 2 J. Vlk, T. Vlk, D. Kadlček Orel UB DDM Bojkovice 2:0 branky UB: T. Vlk, M. Machala Orel UB SK Snipers Slavičín 2:2 branky UB: J. Vlk, D. Záboj Sestava mladších žáků Orla Uh. Brod: J. Ručka M. Machala (kapitán), M. Vlk, V. Beníček, J. Jančařík, J. Machala, R. Krejčiřík, D. Záboj, J. Vlk, T. Vlk, D. Kadlček, V. Schnürmacher, V. Buráň. -pg- 1. Průběžný nábor na ZŠ dětí roč. nar. 1996, 1997 (příp. 1998). Nábor probíhá ve sportovní hale TJ Spartak každý čtvrtek od hod., zodpovědný trenér Jiří Krejčí. 2. Dne proběhne ve sportovní hale TJ Spartak 4. ročník Memoriálu Mgr. Lásky v basketbalu žáků (žákyň ZŠ) kat. 6. a 7. třída a kat. 8. a 9. třída. Pořadatelé ROTARY klub Uherský Brod a BK. 3. V sobotu se uskuteční ve Zlíně 21. ročník turnaje veteránů (Zlín, Uh.Hradiště a Uh.Brod). 2 členové uherskobrodského družstva (J. Floreš a J. Pršala) obdrželi nabídku účasti na MS, které v letošním roce pořádá hl. město Praha. Ing. Špaček František, prezident BK TJ Spartak s p o r t Úspěšné zakončení hokejové sezony Na závěr hokejové sezony uspořádala firma D+T Junior Hokej Cup, vedená panem Pavlůskem, hokejový turnaj dorostenců. Z důvodů konfrontace úrovně dorosteneckého hokeje v Uh. Brodě byla pozvána do Uherského Brodu velmi kvalitní mužstva: 1) Deamwool Trenčín, 2) HC Zubr Přerov 3) HC Uherský Ostroh, 4) HC Uherský Brod Jednalo se o dvě ligová mužstva jak ze Zlínského kraje, tak z Trenčína. Turnaj měl vysoukou úroveň, a to jak po stránce sportovní, tak po stránce organizační. Hosté z Trenčína byli ubytováni na DM SŠ-COPt, kde se jim opravdu líbilo. Úroveň jednotlivých zápasů byla velmi dobrá. Je potěšující, že dorostenci z Uh. Brodu byli jasně nejlepší a to i na tak kvalitně obsazeném turnaji. Je třeba poděkovat jak panu Pavlůskovi, panu Hladišovi, tak i našim dorostencům za vynikající výkony a sportovní chování. Umístění bylo následující: s velkou převahou vyhrál HC Uh. Brod, který neprohrál ani jedno utkání. Na druhém místě byl HC Zubr Přerov, na třetím Daemwool Trenčín a na čtvrtém místě skončil HC Uh. Ostroh. Cenu nejlepšího brankáře turnaje získal za velmi dobrý výkon Bača z Uherského Brodu. Musíme pochválit i výkony rozhodčích z Uh. Brodu, kteří suverénně vládli na ledě. Dále děkujeme sponzorům, a to hlavně z řad rodičů dorostenců. Je třeba více zapálených rodičů, tak aby se naše děti mohli co nejlépe sportovně vyžívat. HC Uh. Brod by si měl uvědomit kvalitu dorosteneckého hokeje a vytvořit jim lepší podmínky než letos. Pevně věřím, že se to podaří. MP Volejbalistky 1. AC V sobotu 18. dubna se konal přátelský turnaj žákyň v Nivnici. 1. AC reprezentovalo pět hráček 9. tříd, které doplnily začínající volejbalistky. Akce se zúčastnila čtyři družstva. Děvčata podala velmi dobrý výkon, porazila Nivnici A 2:1, Nivnici B 2:0, Pozlovice 2:0 a získala 1. místo. Sestava: Kočicová, Krystková, Šmídová ml., Šenkeříková, Sušilová, Machalíková ml., Blažková, Mahdalová, Kuželová, Chovancová. Více o volejbalistkách 1. AC najdete na webu města - BZ plus. E. Bartková Tělocvičná jednota Sokol Uherský Brod pořádá BRODSKÝ MÁJ v pátek 8. května od hodin na sokolském stadionu. Od hodin vás přivítá country skupina Samorost, pak již bude následovat pestrý pořad tělocvičných a tanečních vystoupení jak sokolských, tak z Domu dětí a mládeže a dalších, kteří přijali naše pozvání. Tradičně budeme končit folklorním vystoupením. Vstupné 30 Kč, studenti a důchodci 20 Kč, děti do 10 let zdarma. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná. Umíte LACROSSE? Zájemci z Uherského Brodu a okolí, kteří se zajímají o český lakros a interkros se mohou bezplatně podívat a zkusit si hru na tréninku lakrosového oddílu ŠA.S.UB při DDM UB, který probíhá každou sobotu od 19:30 do 21:00 ve velké tělocvičně na 3. ZŠ UB. Více informací najdete na webu města v odkazu BZ Plus. u

19 f o t o g a l e r i e MŠ Havřice na výletě u majáku. Více str. 8 Dvůr orientálního panovníka byl k vidění na vernisáži výstavy ZUŠ. Více str. 9 Kamil Válek (č. 98) po startu. Více str. 17 Hokejoví dorostenci. Více str. 18 Plavecký oddíl na závodech v Hodoníně. Více str. 17 Mladší žáci Orla. Více str. 18 Uzávěrka příštího čísla Brodského zpravodaje, které vyjde 4. června, bude 20. května u}

20 f o t o g a l e r i e Starosta převzal ocenění Město pro byznys. Více str. 3 Prezentace města v Praze měla velký úspěch. Více na Český klub Fair play a Český olympijský výbor vyhlašovali ceny Fair play za rok Školní cenu Fair play získal Libor Milička (na snímku s předsedou ČOV Milanem Jiráskem). Dále na str. 6 Výstavu fotografií dokumentujících život nevidomých otevřel ve Zlíně místostarosta Pavel Josefík. Literárně-dramatický obor ZUŠ na přehlídce Wolkerův Prostějov. Setkání Rotary Clubů se konalo na Domě kultury. Více str. 4 B R O D S K Ý Z P R A V O D A J v y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d j a k o m ě s í č n í k. R e g i s t r a č n í č í s l o M K Č R E Redakční rada: Ing. Pavel Josefík předseda, Markéta Gajdůšková, PhDr. Irena Krejsová, Hana Krajčová, PhDr. Hana Všetečková, Radek Šustek, Soňa Kunčarová Odpovědný redaktor: Elen Sladká, tel.: Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/2-570/95 ze dne Scan, Sazba, Grafická úprava, Web: Osvit, Tisk: EUROtisk, tel.: vt

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti Tisíc motorkářů v Kadani...... na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Vydává město Uherský Brod únor 2012 číslo 02 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Panský dům čekají velké změny

Vydává město Uherský Brod únor 2012 číslo 02 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Panský dům čekají velké změny Vydává město Uherský Brod únor číslo zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Panský dům čekají velké změny Formace Please The Trees hrající indie-rock vystoupila v kině Máj. Více str. 1 Foto: Jiří Zerzáň Monumentální

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Nová přírodní zahrada v mateřské škole (podrobnosti na STRANě 5) www.mesto-kunovice.cz napište nám: kunovjan@email.cz Číslo: 5/2015 Přečtěte si: Ocenění kantorkám str.

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Slavnostní ocenění deváťáků V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem. Oslavy v knihovně. Comenius opět úspěšný

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Slavnostní ocenění deváťáků V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem. Oslavy v knihovně. Comenius opět úspěšný V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n e c 2 0 0 4 č í s l o 1 3 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem Slavnostní ocenění deváťáků

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2008 Ročník XVIII. Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy Největší dramaturgickou novinkou v pořadí

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč

07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč 07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč Dne 15. 6. proběhla na broumovském náměstí oslava Dne daňové svobody. Někteří daňoví poplatníci, zdá se, neměli pro samou práci na oslavu tohoto památného

Více

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 12 5. prosince 2013 Aktuality Rozhovor Město Školáci Ve městě nejsou žádné Starostka Lenka Lízlová Jak se osvědčily

Více

Plesová sezona vrcholí

Plesová sezona vrcholí Grantový systém 2003 Uveřejňujeme Zásady pro poskytování grantů z rozpočtu města Rožnova p. R. pro rok 2003. STRANA 3 30 let CHKO Beskydy Před třiceti lety byla založena CHKO Beskydy, přinášíme rozhovor

Více

Vydává město Uherský Brod únor 2013 číslo 2 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Fašanku, fašanku, Veliká noc bude...

Vydává město Uherský Brod únor 2013 číslo 2 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Fašanku, fašanku, Veliká noc bude... Vydává město Uherský Brod únor číslo zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Fašanku, fašanku, Veliká noc bude Na sedmdesát účinkujících se představilo v krásném pořadu s živým betlémem v atriu Muzea J. A.

Více

zpravodaj Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků městská část osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Září patří škole a volnému času

zpravodaj Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků městská část osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Září patří škole a volnému času Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 9 Září 2013 Ročník XXII městská část zpravodaj osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků Střed Brna ožije od 12. září

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN 2004 Předprázdninové zamyšlení Za několik málo dní nastane tolik očekávaná doba prázdnin a dovolených. Doba, ve které více času než kdy jindy trávíme v přírodě. Na svých toulkách

Více

Rožnovské tenistky úspěšné Skvělé tažení Porubské a Sigmundové Čtěte na straně 12

Rožnovské tenistky úspěšné Skvělé tažení Porubské a Sigmundové Čtěte na straně 12 Chaos představil Okénko Nové představení oblíbeného divadla Čtěte na straně 4 Rožnovské tenistky úspěšné Skvělé tažení Porubské a Sigmundové Čtěte na straně 12!!!! Výstava obrazů Jaroslavy Hýžové Děti

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police.

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police. 5 Registrační KVĚTEN 2007 Socha sv Václava - text na zadní straně Foto: Oldřich Jenka číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail:

Více

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011 HORAŽĎOVICKÝ PROSINEC 2011 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

6/2015. Život je to, co se s tebou děje, když si děláš úplně jiné plány. John Lennon. Oprava křižovatky v Malenovicích. Zlín má svoji Venuši

6/2015. Život je to, co se s tebou děje, když si děláš úplně jiné plány. John Lennon. Oprava křižovatky v Malenovicích. Zlín má svoji Venuši Život je to, co se s tebou děje, když si děláš úplně jiné plány. John Lennon 6/2015 Zlín má svoji Venuši 4 Oprava křižovatky v Malenovicích 7 Archiv zve do svých prostor 30 staré fotky Vážení čtenáři zlínského

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic.

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 3/2015 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ červen Vážení spoluobčané, jaro je v plném proudu a vy držíte v rukou třetí vydání Černovin v letošním

Více

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2.

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Radniční okénko Okno roku str. 2 str. 4 Nová dětská hřiště str. 5 Aktuálně ze škol str. 6-7 PIK roste do krásy str. 8-9 Oslavy osvobození str. 10

Více