se zprávami z Jaroměřic a Chornic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "se zprávami z Jaroměřic a Chornic"

Transkript

1 se zprávami z Jaroměřic a Chornic KVĚTEN/ let od osvobození Československa Občané Jevíčka v nacistických věznicích a koncentračních táborech Tragické události roku 1938 a to, co následovalo po té, přinesly celému národu porobu a nesmírné utrpení způsobené druhou světovou válkou a německým fašismem. Šestiletá nacistická okupace českých zemí byla provázena zatýkáním, vězněním a popravami vlastenců i bezbranných a nevinných občanů. Zvláštní kapitolou tvořilo pečlivé a důmyslné vyvražďování židovského obyvatelstva v koncentračních táborech. Také jevíčským občanům se nevyhnula nacistická perzekuce. Od roku 1939 do konce války bylo zatčeno a vězněno v nacistických věznicích a koncentračních táborech 34 občanů a v rámci holocaustu 105 Židů. Dvanáct občanů své věznění nepřežilo buď byli umučeni, nebo popraveni. Holocaustu podlehlo 102 jevíčských Židů, což způsobilo, že Židovská obec v Jevíčku zanikla. Zatčení otce, matky nebo některého z dětí vždy těžce doléhalo na celou rodinu, příbuzné, známé i ostatní obyvatele města. Přesto se řada občanů již od roku 1939 zapojila do domácího i zahraničního odboje. Připravovali a rozmnožovali protinacistické letáky a jiné tiskoviny, rozšiřovali zprávy zahraničního rozhlasu, organizovali a prováděli hospodářské sabotáže, pomáhali partyzánským skupinám především potravinami a organizovali a zajišťovali finanční pomoc pro rodiny, jejichž živitel byl vězněn v koncentračním táboře. Ti, kterým se podařilo uprchnout do zahraničí, bojovali se zbraní v ruce proti nenáviděnému nepříteli za osvobození naší vlasti. Připomeňme si, jaký osud připravili nacisté uvězněným občanům, kteří v Jevíčku v minulosti žili, nebo pracovali. Po zřízení Protektorátu Čechy a Morava 15. března 1939 nacisté tvrdě trestali jakýkoliv odpor, ilegální činnost, sabotáže a nesouhlas s německými nařízeními. Po zatčení občanů následovaly jejich kruté výslechy a mučení. Za těchto podmínek bylo hrdinstvím nezradit, nejmenovat své spolupracovníky a vydržet bití a kruté věznění. Svědectví vězňů, kteří přežili ADOLF ŘEHOŘ nelidské podmínky v koncentračních táborech, předčilo ty nejhrůznější představy o životě v nich. Prvním zatčeným byl již v roce 1939 vlastenecký kněz a profesor jevíčské reálky František Č e r- n ý. Z koncentračního tábora Dachau se vrátil s podlomených zdravím v květnu Pak působil jako profesor v Kroměříži. Zemřel v roce Na podzim roku 1940 zjistilo brněnské gestapo pomocí svého konfidenta Františka Šmída ilegální protifašistickou činnost komunistů na Malé Hané. Z Jevíčka byli zatčeni Karel Zemánek, Ludvík Janeček, Ludvík Mlateček, Václav Kaderka, Marie Mazalová Kedroutková a Gustav Kaplan, který v té době pracoval v Německu. Knihař Karel Z e m á n e k byl ve Vratislavi (Breslau) odsouzen za přípravu velezrady na čtyři roky do káznice. Po uplynutí trestu byl deportován do koncentračního tábora Buchenwald, kde byl až do konce války. 14. dubna 1945 byl zachráněn z pochodu smrti americkou armádou. Tesař Ludvík J a n e č e k byl za přípravu velezrady odsouzen ve Vratislavi na tři roky káznice. Vězněn byl ve Wohlau a koncentračním táboře Flossenbürg, kde se dočkal 23. dubna 1945 svého osvobození. Kovář Ludvík M l a t e č e k byl vězněn v Kounicových kolejích v Brně, na Mírově, ve Vratislavi, Wohlau a opět v Brně na Veveří. Tam onemocněl zápalem plic. V roce 1944 byl propuštěn, ale na následky nemoci, přestálých útrap a věznění 18. ledna 1946 v Jevíčku zemřel. Obchodník Václav K a d e r k a byl vězněn v Brně, na Mírově a ve Vratislavi. Po odpykání uloženého jednoročního trestu byl deportován do koncentračního tábora Osvětim, kde 16. srpna 1942 těžkým útrapám podlehl. Marie Mazalová K e d r o u t k o v á byla postupně vězněna v Brně, Vratislavi a nakonec v největším ženském koncentračním táboře Ravenbrück, vybudovaném severně od Berlína. REVITALIZACE NÁMĚSTÍ Pokračování příště V důsledku zemních prací v západní části Palackého náměstí dojde k přemístění autobusového nádraží, které bude probíhat o víkendu května tak, aby autobusy mohly odjíždět z nových stanovišť od pondělí Autobusové nádraží bude přemístěno na parkoviště před obchodní dům. Ing. Roman Müller, starosta F O T O A K T U A L I T Y Knihovna přebírala ocenění Za úřadem se pilně pracuje Děti tančily ve Slaném Vybíráme z obsahu: str. Zprávy z radnice Zprávy z Jaroměřic Zprávy z Chornic Informace vložený dvoulist Přehled akcí Historické čtení

2 J e v í č s k ý z p r a v o d a j 5 / Vážený pane starosto, velice Vám děkuji, že jsem byla schválena na dožití do našeho pečovatelského ústavu. Takové ubytování, obsluha a péče, to je úplné štěstí na stáří. Paní Pařilová se svým kolektivem pečovatelek jsou velice obětavé a k nám velice milé a všechny rády obslouží. Za všechno velký dík a vděk Anna Žváčková Společenská rubrika duben 2010 Blahopřejeme občanům, kteří v měsíci dubnu oslavili životní jubileum: Františka Dvořáková Zdenka Říhová Helena Hrudová Ludvík Nový Jaroslav Zajíček Marie Kokošková Sbor pro občanské záležitosti blahopřeje rodičům narozených dětí Natálie Říhová Jan Jeniš Z našich řad odešli Zdeněk Procházka Ludmila Dvořáčková Volné stavební pozemky v Jevíčku Po odstoupení jednoho ze zájemců o výstavbu RD na Panském poli je novým zájemcům k dispozici pozemek p.č. 4232/6 trvalý travní 2 porost o výměře 720 m za již dříve schválených podmínek. Dále Město Jevíčko nabízí dva stavební pozemky na ulici Pod 2 Zahradami o výměře 1036 m 2 jednoho a 1033 m druhého z nich. Více informací obdržíte na Městském úřadě Jevíčko. Z P R Á V Y Z R A D N I C E M ě s í č n í k M ě s t a J e v í č k a s t r a n a 2 Milí občané města Jevíčka! Vždy, když k vám do moravské části našeho kraje přijíždím, ať již služebně a nebo soukromě, otevře se mi za Městečkem Trnávkou nádherný výhled do širokého údolí Malé Hané. Vpravo hřeben Hušáku, který by se svými téměř sedmi sty metry byl v naší polabské rovině úplnou velehorou. A pak již špičatá věž chornického kostela a po pár kilometrech, jako krásný hanácký koláč, se nabídne vaše město Jevíčko. Nedávno jsme si s manželkou Šárkou užili v okrese Svitavy týdenní poznávací dovolenou. Dopravní prostředek kolo. Bydleli jsme v Lubné u Poličky a jedna z našich nejdelších etap, přímo ta na celý den, vedla přes Svojanov, Brněnec a Křenov až právě k vám do Jevíčka. Zrovna se tenkráte jel váš tradiční Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Starosta města Jevíčka podle 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů o z n a m u j e: 1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční dne 28. května 2010 od 14,oo hodin do 22,oo hodin a dne 29. května 2010 od 8,oo hodin do 14,oo hodin. 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je místnost ve statku čp. 12 v Jevíčku - Zadním Arnoštově pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Jevíčku - Zadním Arnoštově ve volebním okrsku č. 2 je místnost v budově Základní školy, U Zámečku 784 v Jevíčku pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Jevíčku - ulice A. K. Vitáka, Brněnská, Eden, K. Čapka, K. H. Borovského, Mackerleho, M. Mikuláše, Mlýnská, Na Rybníku, Na Salajce, Nappova, Nerudova, Okružní I, Okružní IV, Pionýrská, Slunečná, Smolenská, T R N L é č e b n a, U Z á m e č k u, Vrchlického ve volebním okrsku č. 3 je místnost v budově Základní školy, U Zámečku 784 v Jevíčku pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Jevíčku - ulice Barvířská, Biskupická, cyklistický závod a myslím, že i ti mladí závodníci měli těch hanáckých kopečků až nad hlavu. Bavil jsem se při zmrzlině o trase závodu s nějakým vaším spoluobčanem a ten, když zjistil, odkud jsme přijeli, tak nám sdělil, že kopec do Hartinkova je teprve tou správnou zabíračkou! Ale až tam jsme tenkrát nedojeli. Znám region Moravskotřebovska a Jevíčska velmi dobře a vím, co vás zde trápí. A tak, pokud mi dáte svůj hlas, vynasnažím se zúročit mé bohaté komunální zkušenosti a moravské části Pardubického kraje, v případné nové roli poslance, i všemožně pomáhat. Přeji vám do Jevíčka a okolí mnoho zdraví a klidný život. Váš Roman Línek Dolní, Dolní Farní, Dr. Klimeše, Horní, Horní Farní, K. Appla, Kobližná, Komenského nám., Kostelní, Krátká, Křivánkova, Luční, Malé náměstí, Okružní II, Okružní III, Olomoucká, Palackého nám., Pivovarská, Pod Zahradami, Příční, Růžová, Soudní, Spojovací, Svitavská, Třebovská, U Cihelny, U Střelnice, Zadní. 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny před konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 6. K zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti jsou pro všechny přítomné závazné pokyny předsedy okrskové volební komise. 7. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. V Jevíčku dne

3 M ě s í č n í k M ě s t a J e v í č k a s t r a n a 3 Z P R Á V Y Z R A D N I C E J e v í č s k ý z p r a v o d a j 5 / Zprávy ze zasedání Rady města Jevíčka a Zastupitelstva města Jevíčka nájem chaty ve Smolenském údolí za částku Kč. Usnesení z 83. schůze Rady města Jevíčka konané dne 19. dubna /83 Rada schvaluje provozování celoročního sportovního rybolovu na Finsterlově hlubině v souladu se zákonem, 2/83 Rada schvaluje smlouvu o dílo mezi Městem Jevíčko a firmou Petr Dobroucký, Nerudova 84, Moravská Třebová na autorský dozor při provádění stavby Rekonstrukce MK ul. Pod Zahradami, Jevíčkopředměstí, SO 302 Přelivný objekt na kanalizaci, 3/83 Rada schvaluje umístění odkazu firmy HZ PROFIN s. r. o., na webových stránkách města Jevíčka v rubrice Praktické informace, 4/83 Rada schvaluje poskytnutí slevy na nájemném z bytu na ul. Třebovská č. p. 427 ve výši 500 Kč/měsíc žadateli dle zápisu, 5/83 Rada neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1751/15 ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí, 6/83 Rada pověřuje IT ve spolupráci s vedoucí PBH provedením místního šetření, za účelem zjištění vhodnosti obnovení komínu v bytě na ul. Kobližná 128, 7/83 Rada schvaluje bezplatné využití sálu kina, pro zkoušky divadelního studentského souboru, konané vždy ve čtvrtek od 16:30 do 19:00 hodin, od května přibližně do měsíce června, 8/83 Rada schvaluje bezplatné zapůjčení sálu kina pro MŠ Jevíčko na den , za účelem vystoupení dětí MŠ Jevíčko k Svátku matek, 9/83 Rada ruší bod usnesení RM č. 14/80 ze dne , 10/83 Rada schvaluje pronájem částí pozemků p. č. 11/1 a p. č. 24/1 oba zahrada v k. ú. Zadní Arnoštov o celkové výměře 490 m2, žadatelce dle zápisu za cenu 1 Kč/m2 a rok, celkem 490 Kč a rok, 11/83 Rada schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor na ul. Barvířská 560, 12/83 Rada schvaluje zřízení internetového připojení a VOIP volání na Domu hasičů firmou JakaCom Velké Opatovice, 13/83 Rada schvaluje cenovou nabídku firmy Miloš Šlapanský, U Velké ceny 10, Brno na položení podlahové krytiny v prostorách šatny Domu hasičů za částku Kč vč. DPH, 14/83 Rada schvaluje prořezání suchých větví jasanů na ul. Pod Zahradami v Jevíčku firmou BRAPOSPOL s. r. o., Modrá 1977, Praha 5 za částku Kč bez DPH, 15/83 Rada schvaluje cenovou nabídku Ing. Karla Škeříka na statické posouzení objektů dotčených akcí Revitalizace Palackého náměstí v Jevíčku za částku Kč vč. DPH, 16/83 Rada neschvaluje uveřejnění informací o MěÚ Jevíčko ve Zlatých stránkách na rok , 17/83 Rada pověřuje vedoucí PBH účastí na jednání u Okresního soudu ve Svitavách dne ve 12:30 hodin ve věci vyklizení bytu proti žalovanému dle zápisu, 18/83 Rada schvaluje cenovou nabídku firmy ELPO Jiří Popelka, Okružní IV. 716, Jevíčko za účelem napájení informativních radarů přímo ze sloupů VO za částku Kč bez DPH/1ks, 19/83 Rada schvaluje cenovou nabídku firmy Stavební vodohospodářská s. r. o., Olomoucká 139/4, Moravská Třebová na provedení 2 ks kanalizačních přípojek pro dvě volné stavební parcely na ul. Pod Zahradami v Jevíčku za částku Kč vč. DPH, 20/83 Rada schvaluje založení trávníku před budovou bývalého Augustiniánského kláštera firmou Petr Dokoupil Zahradnické práce, Nerudova 529, Jevíčko, 21/83 Rada schvaluje provedení poptávkového řízení na akci Plynofikace RD na ul. Biskupická č. p. 364 v Jevíčku, 22/83 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt Zadní Arnoštov č. p. 30 do , nájemci dle zápisu, 23/83 Rada schvaluje pronájem ¼ pozemku p. č. 538/18 zahrada v k. ú. Jevíčkopředměstí o výměře 306 m2, žadatelce dle zápisu za cenu 2 Kč/m2 a rok, celkem 612 Kč a rok, 24/83 Rada schvaluje bezplatné využití sálů kina a Synagogy, za účelem konání absolventských koncertů a výstavy žáků ZUŠ Jevíčko, v termínech uvedených v příloze zápisu, 25/83 Rada schvaluje ceník za 1 kwh elektřiny a měsíčních plateb v roce Usnesení ze 44. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konaného dne 21. dubna /1 Zastupitelstvo s c h v a l u j e : a) návrhovou komisi ve složení: RNDr. Dag Hrubý, MUDr. Helena Blažková, Mgr. Miroslav Šafář, b) ověřovatele zápisu: Vojtěch Hebelka, Ing. Pavel Vykydal, c) program zasedání, d) odpisový plán majetku MŠ Jevíčko na rok 2010, e) zlepšený hospodářský výsledek příspěvkové organizace MŠ Jevíčko za rok 2009 v částce ,21 Kč, která bude použita do rezervního fondu, f) hospodářský výsledek příspěvkové organizace PBH města Jevíčka za rok 2009, který skončil celkovou ztrátou ,77 Kč. Ztráta bude Usnesení z 82. schůze Rady města Jevíčka konané dne 29. března /82 Rada schvaluje opravu částí chodníku před bytovým domem č. p na ulici K. Čapka za použití betonové dlažby 30x30 cm, 2/82 Rada schvaluje opravu sochy T. G. Masaryka a pomníku obětem fašismu firmou Jiří Šnobl, Okružní Na Salajce, Jevíčko za částku Kč vč. DPH, 3/82 Rada pověřuje IT provedením místního šetření za účelem zjištění možnosti úpravy polní cesty vedoucí od silnice III. třídy č směrem na Červený kopec, 4/82 Rada pověřuje správce sítě zjištěním podmínek s umístěním odkazu firmy HZ PROFIN s. r. o., na stránkách města Jevíčka, 5/82 Rada pověřuje IT zajištěním statického posouzení domu na ul. Růžové 75, 6/82 Rada pověřuje vedoucí PBH ve spolupráci s IT k provedení místního šetření a předložení návrhu na řešení situace v bytě na ul. Třebovská 427 v Jevíčku, 7/82 Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor ve dvorním traktu objektu č. p. 427 na ul. Třebovská firmě MOAS-VPZ spol. s r. o., Jevíčko do , 8/82 Rada schvaluje prostříhání keřů rostoucích před bytovým domem na ul. Nerudova 529A v Jevíčku, 9/82 Rada schvaluje odklad zaplacení dlužné částky za nájemné ve výši Kč žadatelce dle zápisu s dobou splatnosti do , 10/82 Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru zjištěním všech souvislostí s přístupem k trafostanici umístěné na pozemku p. č. 1751/15 ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí, 11/82 Rada schvaluje inzerci města Jevíčka v příloze Svitavského deníku Cesty městy, 12/82 Rada schvaluje inzerci města Jevíčka při vydání turistické mapy č. 50 Svitavsko v nákladu 2000 ks, 13/82 Rada schvaluje pravidlo pro jednorázové nákupy Městskou knihovnou v Jevíčku s finančním limitem v částce nad Kč projednávat v radě města, 14/82 Rada pověřuje RNDr. Daga Hrubého provedením svatebního obřadu v měsíci říjnu 2010, 15/82 Rada schvaluje provedení poptávkového řízení na akci Výměna šnekových čerpadel na ČOV Jevíčko, 16/82 Rada schvaluje podání žádosti ke kácení 1 ks keře trnovník akát na pozemku p. č ostatní plocha /hřbitov/ v k. ú. Jevíčko-předměstí, 17/82 Rada schvaluje sazby za pronájem sálu na Zámečku za částku Kč a pro

4 J e v í č s k ý z p r a v o d a j 5 / Z P R Á V Y Z R A D N I C E, P O L I C E J N Í Z P R Á V Y M ě s í č n í k M ě s t a J e v í č k a s t r a n a 4 uhrazena zřizovatelem, g) rozdělení částky Kč v 1. etapě grantového systému Města Jevíčka v roce 2010, kdy částka Kč bude rozdělena z výtěžku VHP a zbytek bude rozdělen z rozpočtu města, h) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou KOLP, s. r. o., Dr. Jánského 1176/36, Moravská Třebová na akci Oprava omítek budovy kláštera č. p. 167 západní strana za částku Kč vč. DPH, I) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a firmou Jaroslav Kopecký MOVIKO, Nová 362, Velké Opatovice na akci Oprava střechy a výměna krytiny bývalé sýpky na pozemku p. č. st. 256/1 za částku Kč vč. DPH, j) cenovou nabídku firmy VHOS a. s., Nádražní 6, Moravská Třebová na akci Výměna šnekových čerpadel na ČOV Jevíčko v částce Kč vč. DPH, k) mandátní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Ing. Ivo Junkem, Kostelní 42, Jevíčko na autorský dozor na stavbě Revitalizace Palackého náměstí v Jevíčku za celkovou odměnu ve výši max Kč bez DPH, l) finanční příspěvek ve výši Kč Skupinovému vodovodu Malá Haná na financování 6 ks vodovodních přípojek na ul. Pod Zahradami v Jevíčku, m) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a Ing. Andrejem Kašickým, Jiráskova 20, Moravská Třebová na akci Revitalizace Palackého náměstí v Jevíčku projektový a dotační management za částku Kč vč. DPH, Nález munice Policisté z Moravské Třebové přijali v neděli krátce po poledni oznámení, které se týkalo nálezu munice. Ta ležela v lesním porostu v katastru o b c e J a r o m ě ř i c e n a M o r a v s k o t ř e b o v s k u. Jednalo se o 3 kusy protipancéřových granátů ráže 75 mm, 1 kus tříštivotrhavého granátu stejné ráže a jeden kus puškového granátu. Nalezená munice byla pravděpodobně německé výroby. Na místo byl přivolán i odborník z Hradce Králové, který nalezenou munici na bezpečném místě zneškodnil Vzácní hosté na policii Na přátelskou návštěvu zavítal pan Radko Martínek Pan Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje, v rámci své pracovní cesty do Svitav zavítal na krátkou přátelskou návštěvu i mezi svitavské policisty. Ve středu 7. dubna 2010 v dopoledních hodinách v doprovodu své n) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Jevíčko a ak. soch. Martinem Pokorným, Jeseniova 67, Praha 3 na akci Restaurování sochy sv. Mikuláše Tollentinského na Komenského nám. v Jevíčku za částku Kč vč. DPH, o) zpracování projektu na obnovu zeleně firmou Zahradní a krajinářská tvorba, spol. s r. o., Ponávka 2, Brno na navrhovanou plochu 36/ZP sídliště, Nerudova, K. Čapka a A. K. Vitáka, p) zřízení nové příspěvkové organizace Základní umělecké školy Jevíčko ke dni , q) dohodu o převodu činností, majetku a práv a povinností s převáděnými činnostmi souvisejících mezi Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, Pardubice (převodce I), Základní uměleckou školou Jevíčko, příspěvkovou organizací Pk, U Zámečku 451, Jevíčko (převodce II) a Městem Jevíčko, Palackého nám. 1, Jevíčko (nabyvatel), r) účast města Jevíčka na zajištění kulturního programu v rámci ZMN GP Matoušek 2010 v termínu , 44/2 Zastupitelstvo r u š í : a) bod usnesení ZM 23/1 písm. s) ze dne ZM schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Romanem Veselým, Soudní 57, Jevíčko na prodej pozemku 2 p. č. 4232/6 (720 m ) orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí za cenu Kč/m, celkem Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 500 Kč + částečnou (1/16) úhradu vyhotovení geometric- Policejní zprávy tiskové mluvčí paní Magdaleny Navrátilové, starosty obce Městečka Trnávky pana Václava Neubauera, navštívil budovu Územního odboru Svitavy a poté pohovořil s více jak čtyřmi desítkami policistů na Obvodním oddělení Policie ve Svitavách. Při těchto jednáních byl přítomen další vzácný host, jímž byl pan ředitel Krajského ředitelství Pardubického kraje pan plk. Mgr. Radek Malíř. Pracovní cesta pana hejtmana byla velmi časově náročná, přesto si přátelsky pohovořil jak s přítomnými policisty, tak i s panem ředitelem Pardubického kraje plk. Mgr. Radkem Malířem a velitelem vnější služby Územního odboru Svitavy panem plk. Ing. Otou Hřebíčkem. Při rozhovoru s policisty pan hejtman ocenil dobrou práci Policie ČR na Svitavsku a výsledky dosažené v objasňování trestné činnosti. Velmi jej potěšila skutečnost, že svitavští policisté jsou v tomto směru nejúspěšnější z celého Pardubického kraje. Pan Radko Martínek velmi přivítal i informaci o vývoji dopravní nehodovosti na silnicích Svitavska, při nichž za první čtvrtletí letošního roku nepřišla žádná osoba o život a výrazně poklesl počet těžce zraněných účastníků dopravních nehod. Tyto kého plánu v hodnotě Kč + připojovací poplatek ČEZ ve výši Kč + přípojku vody včetně vodoměrné šachty ve výši Kč + přípojku kanalizace ve výši Kč, 44/3 Zastupitelstvo v o l í : a) přísedící Okresního soudu ve Svitavách, podle ustanovení 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů, občany města Jevíčko: Zdeněk Kovář, Dolní Farní 148, Jevíčko, Ladislav Müller, Svitavská 467, Jevíčko, Marie Přikrylová, Nerudova 561, Jevíčko, 44/4 Zastupitelstvo b e r e na vědomí : a) zprávu předsedy komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu o činnosti komise za rok 2009, b) zprávu předsedkyně osadního výboru Zadní Arnoštov, c) informaci starosty města o pietním aktu k 65. výročí osvobození Jevíčka, který proběhne u pomníku obětí 2. světové války na Komenského náměstí dne v 10:30 hodin, 44/5 Zastupitelstvo p o v ě ř u j e : a) radu města Jevíčko, řešením možnosti realizace investičních akcí v Zadním Arnoštově (autobus. zastávka, sběrné místo a mostek u MUDr. Ledvinové), 44/6 Zastupitelstvo n e s c h v a l u j e : a) zpracování projektu na obnovu zeleně firmou Zahradní a krajinářská tvorba, spol. s r. o., Ponávka 2, Brno na navrhovanou plochu 36/ZP sídliště, Nerudova, K. Čapka a A. K. Vitáka a navrhovanou plochu 32/ZR Svitavská za dvouletkou. výsledky jsou odrazem důsledné práce policie a řady preventivně bezpečnostních opatření, kterým je v rámci každodenního výkonu služby věnována zvýšená pozornost. Čas bohužel v přítomnosti našich hostů velmi rychle plynul a nezbylo, než se po hodinové návštěvě rozloučit. Ředitel Pardubické policie na závěr poděkoval za příjemně strávené chvíle a předal panu hejtmanovi malý dárek, jako upomínku na tuto jedinečnou chvíli, po níž následovaly další pracovní povinnosti všech účastněných Z devíti osob ve dvou autech čtyři zranění Dopravní nehoda dvou osobních automobilů se stala v pátek odpoledne v Křenově. Ve dvou vozidlech cestovalo celkem devět osob. Čtyři z nich skončily v péči lékařů. Řidič jednoho z automobilů odbočoval na polní cestu a druhý do vozidla narazil zezadu. Silnice byla v místě nehody uzavřená. Během odpoledne řidiči projeli kyvadlově. nprap. Anna Štegnerová, tisková mluvčí PČR ÚO Svitavy

5 M ě s í č n í k M ě s t a J e v í č k a s t r a n a 5 J A R O M Ě Ř I C E J e v í č s k ý z p r a v o d a j 5 / Obec Jaroměřice Kurz paličkování s lektorkou ing. Ivou Vanžurovou úspěšně pokračuje vždy první neděli v měsíci ve výstavní síni Centra života a podnikání. Počet krajkářek se ustálil na devíti, ale dveře jsou otevřeny stále i pro další zájemce. Netradiční paličkování v našem kraji tak získává na Malé Hané stabilní postavení. K tomu přispějí i letos, Ivou Vanžurovou pořádané, republikové týdenní Kurzy paličkování právě v Jaroměřicích. Na rozdíl od loňska budou dva, a to v týdnech od do a od 2.8. do Jestli toužíte proniknout do tajů tohoto krásného řemesla, ještě máte příležitost přihlásit se přímo u lektorky ( ) nebo v Obecní knihovně. Halovou sezonu zakončily Jarky na bedně! Poslední halový turnaj této zimy, nazvaný Vítání jara, uspořádali volejbalisté z Trnávky se v místní hale sešlo 9 týmů, které měly možnost ukázat, jak jsou připraveny na nastávající venkovní souboje. Pro tento turnaj vypadala jaroměřická sestava následovně: Martina, Jitka, Zdenek, Evža, Michal a Vašek. Los přiřkl našemu týmu čtyřčlennou skupinu s Vranovou Lhotou, Biskupicemi a Trnávkou B. Naši hráči byli s losem velmi spokojeni, jelikož postup ze skupiny měli jistý a navíc se vyhnuli jiným těžkým soupeřům. Předvedená hra ve skupině však byla mírným zklamáním, Jarky se nemohly rozehrát a zbytečně chybovaly ve chvílích, kdy se to nejméně čekalo. Krom jasné porážky od Lhoty však povinné dvě výhry se zbylými soupeři uhrály. Postup z druhého místa byl v kapse. Soupeřem Jarek se ve čtvrtfinále staly Opatovice, náš nejméně oblíbený soupeř, se kterým mají Jaroměřice velmi zápornou bilanci vzájemných zápasů. S vědomím, že dosavadní předváděná hra nebude v žádném případě slavit úspěch, nastoupili naši do boje. Malinko pomíchali sestavou, řekli si pár věcí, které je potřeba změnit a pořádně se nahecovali. S úvodním hvizdem prvního setu stál na palubovce najednou úplně jiný tým. Jarky zodpovědně bránily na bloku a poctivě držely domluvené postavení. Navíc nahrávačky zpřesnily své pasy směrem ke smečařům, jež pak neměli problém posílat přes síť jedovaté míče, se kterými měli Opatovičtí Tygři velké problémy. Nutno dodat že i soupeř hrál velice aktivně a tudíž výsledné skóre ukázalo, jak vyrovnaný zápas to byl. Výsledek 2:0, na sety 20:18 a 21:19, zaručoval boje o poháry. Cesta do finále vedla přes místní volejbalisty, kteří vyhráli svoji skupinu a potvrzovali celý turnaj velice slušnou formu. Bohužel, našim utekl začátek prvního setu, a náskok soupeře se již stáhnout nepodařilo. Druhý set byl vyrovnaný od prvních bodů, skóre se pravidelně navyšovalo na obou stranách a bylo jasné, že 20. body tento set neskončí. Štěstí se však od Jarek v tomto zápase odklonilo a Jarky prohrály druhý set 21:19. Tento výsledek znamenal boj o třetí místo. Navíc proti Třebové, jednomu z nejlepších týmů, který se dlouhodobě drží na předních umístěních, bez výraznějších propadů. Naši věděli, že je čeká těžký úkol. Naštěstí si řekli, že už mají vlastně splněno a zase o tolik již v této fázi turnaje nejde. Bez zbytečné nervozity nastoupili a porazili Třebovou v prvním setu 20:7. Divili se diváci i samotní hráči na obou stranách, ale bylo to pravda. Druhý set už vypadal jinak, vyrovnaněji a také skončil nejtěsněji o dva body, 18:20 pro soupeře. V našem týmu nastaly mírné pochybnosti, jelikož po průběhu prvního setu už vlastně bylo co ztratit. Jenže třetí set připomínal čím dál více první a také se skončil 20:11. Třetí místo bylo doma a radost z umístění byla nefalšovaná Výsledky turnaje: 1. Vranová Lhota, 2. Městečko Trnávka A, 3. Jarky, 4. Moravská Třebová, 5. Opatovičtí Tygři, 6. Star Velké Opatovice, 7. Biskupice, 8. Městečko Trnávka B, 9. Březová Jaký byl kurz patchworku v Jaroměřicích? Opět inspirativní! Děvčata se sešla s lektorkou Renatou Edlmanovou po delší době. Vernisáže ani výstavy Okouzlení patchworkem se Renatka z časových důvodů nemohla zúčastnit, tak si měly co povídat. Důvodem kurzu ale bylo další předávání návodů k nové tvorbě. Tentokrát lektorka zvolila téma Lepené křivky. Že šití dopadlo dobře, můžete se přesvědčit ve fotogalerii. Příští společný kurz je zvolen na v 9.00 hodin. Kurz pro naprosté začátečnice bude zahájen ve hodin pod vedením Aleny Pískové a Zdeňky Hlouškové. Přihlásit se můžete paní A. Pískové ( ) nebo v Obecní knihovně. Meditace s esoterikem Broňou Rotherem se dostává do podvědomí lidí, kteří se dokáží plně soustředit a odpoutat od běžných starostí a bolestí. Až hypnotická metoda esoterika dokázala v podvečer 10.dubna 2010 přivést během tří hodin 20 účastníků do naprostého vyrovnaného klidu. Jednotlivcům na požádání krátce poradil, jak se vyrovnat se stávajícími problémy a nepříjemnostmi. Individuální setkání poskytuje v nedaleké Mladči u Blanska. Protože této vědě a Broňovi je nakloněna velká skupina lidí, stanovil již nyní termín podzimní meditace, a to v sobotu Návštěva divadla Je již zažitým zvykem pro příznivce Thálie navštívit 2x do roka divadelní scénu Moravského divadla v Olomouci. Takřka bez problémů obsadí pořádající SPOZ a OK 50ti místný autobus, vypravovaný zpočátku ČSAD, tč. fa Matocha. Ač zájezdová představení nesou stín minulého režimu, řekněte sami, kolikrát si sami zorganizujete návštěvu divadla?! Představení bývá zvoleno tak, aby oslovilo širší okruh zájmu. Většinou se líbí a účastníci odjíždějí z Olomouce spokojeni. Tak tomu bylo i tentokrát 8.dubna 2010 po zhlédnutí derniéry Muzikálového večera, v němž operní i činoherní představitelé zazpívali to nejlepší ze světových i českých muzikálů. Spolu s 50ti členným orchestrem a baletním souborem na jevišti vytvořili divákům nezapomenutelný zážitek. Čím nás okouzlí divadelní soubor na podzim? to se necháme překvapit! Jarní trhy, aneb Malá Flóra na Malé Hané Již 6. ročník této příležitosti, jak vhodně nakoupit potřeby a rostliny pro zahradu a domácnost, počítají organizující SPOZ v Jaroměřicích. Trhy postupem let rozšiřují počet prodejců i nabídku jejich zboží. Letos se jich sjelo do prostor CŽP 25 a sortiment zboží byl pestrý. Úměrně tomu se navyšuje i počet hostů. Těžko se množství návštěvníků odhaduje, ale pamětníci srovnávají, že letos byla návštěvnost největší. Aprílové počasí bylo ke všem příznivé a po týdenních deštích se rozzářilo sluníčko jak na objednávku. Pořadatelky děkují všem, kdo se jakýmkoli způsobem na úspěchu trhů na Dvoustovce podílel, v neposlední řadě i tomu sluníčku!

6 J e v í č s k ý z p r a v o d a j 5 / J A R O M Ě Ř I C E M ě s í č n í k M ě s t a J e v í č k a s t r a n a 6 Společenská rubrika 5/2010 J u b i l e a : Batelková Marie, Václavková Anežka Srnec Zdeněk, Říhová Ludmila Dostálová Marie, Langer Jaroslav Kyncl Josef Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a hodně optimismu. Z řad jaroměřických občanů odešel ve věku 82 let pan Ludvík Šunka. Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast. V neděli byli přivítáni v obřadní síni Obecního úřadu nejmladší občánci Oliver Kadlec, Jana Kvasničková, Sandra Kyseláková a Kryštof Mocek. Dětem i jejich rodičům přejeme v životě zdraví, radost a spokojenost. Tanečně-dramatický kroužek VJECHÉTEK vystoupí na pozvání v Úsobrně a v Uhřicích Vzpomínka V minulém měsíci uplynulo 95 let od narození pana Jana KYSELÁKA z Nového Dvora. Celoživotní profesí byl cestmistr, v rodné obci proobčansky zaměřený a do konce života stálým věřícím. Noc s Andersenem V celé republice nocovaly z 26. na děti v 892 školách a knihovnách. Letos byl již 10. ročník a v Jaroměřicích se do tohoto projektu přihlásila ZŠ a OK po páté s poděkováním hlavním republikovým organizátorům z knihovny v Uherském Hradišti a SKIP. Pro děti 3.,4. a 5. třídy je to vždy velmi lákavý zážitek. Organizující tým se snaží, aby se opravdu Noc vyvedla. Samozřejmě příznivé počasí je vždy nutnou podmínkou a ani tentokrát nezklamalo. Již odpoledne se děti rozběhly v centru obce a rozdávaly dospělým anketní lístky s otázkami, týkající se NsA, aby i jim se dostala do podvědomí pro děti tak významná událost! Po 16. hodině zahájil slavnost Sultán s Šahrazádou z Tisíce a jedné noci pohádky Fr. Hrubína, který by se letos dožil 100letých narozenin. Děti si samy připomněly život H.Ch.Andersena a po pohádce o Fr. Hrubínovi odpovídaly bezchybně na otázky v testu. Pan ředitel školy se Sultánem zasadili za dozoru dětí strom Pohádkovníkrůžovou magnólii. Poté se přemístily do školy, kde pro ně byla připravena keramická dílna za pomoci p.uč. Fojtové ze SUPŠT Velké Opatovice. Děti si vytvořily keramickou památku podle své představy. Rády ochutnaly dobroty, které opět spolehlivě zajišťovaly hodné paní kuchařky od večera až do rána. Před noční stezkou si vyslechly povídání myslivce p. M. Hlaváče o lese a zvířatech. Když dobře zodpověděly na otázky, mohly se vypravit po malých skupinkách do nočních Jaroměřic. Strach samozřejmě hrdinně překonávaly, neboť musely ještě hledat zatoulaná písmena tajenky. Na poslední zastávce v knihovně napsaly svým blízkým krásnou pohlednici, kterou paní pošťačky ochotně roznesou adresátům. Ve škole děti i Sultána čekalo další velké překvapení všem přišly zatančit tanečnice z Orientu. Sklidily velký úspěch. Napřed odvážnější děvčata, pak i chlapci si sami vyzkoušeli, že tento tanec není nijak jednoduchý. Hodně se u toho všichni pobavili. Aby nezůstali stranou ani dospělí, byli vyprovokováni dětmi i oni, samozřejmě za všeobecného veselí. Po takovém výkonu a rozjaření se těžko usínalo, ale nakonec únava zdolala při pohádce i ty nejnespáče. Ráno děti přesvědčily obětavé pořádající, že příští rok budou alespoň tak hodné jako letos, aby Noc s Andersenem se zase uskutečnila. Odcházely se sponzorským dárkem od fa S-cart a mnoha nezapomenutelnými zážitky Velikonoční dílna Čas od Vánoc do Velikonoc rychle plyne. Jaroměřické patchworkářky přes dlouhou zimu nezahálely. Nejen že připravily velice úspěšnou výstavu Okouzlení patchworkem, ale nabídly ženám i dětem ve velikonoční dílně v CŽP možnost vyrobit si malou drobnost, kterou vyzdobí svůj domov. Nabídka byla bohatá, ale účast neodpovídala očekávání. Zúčastnění odcházeli s nadšením a milými vlastnoručně zhotovenými výrobky. Program akcí v Jaroměřicích na měsíc květen 2010, pořádaných ve spolupráci CŽP, SPOZ, OK a ZŠ ( CŽP, OK) Příjem objednávek na letničky a pozdní zeleninové přísady ze zahradnictví Vanovice 1.5. sobota (učebna ZŠ) Kurz práce na počítači, vedený Mgr. Irenou Štaffovou, začátek v hodin neděle (výst.síň CŽP) Kurz paličkování s ing. Ivou Vanžurovou, hodin, odpoledne kurz v klubovně 2.5. neděle (výst.síň CŽP hodin) Prof. Ladislav Vymětal, známý neznámý ( * ). Přednáška historika Mgr. Michala Schustera o životě a díle jaroměřického rodáka, význ. překladatele a zakladatele školy moderních jazyků 5.5. středa(výst.síň CŽP) Turecké hospodářství, cestopisná přednáška o cestě po Turecku, Mgr. Adama Wiltsche a studenta Jana Košťála, ml., začátek v hodin 8.5. sobota Vodnická pohádka humorné vystoupení skupiny histor. šermu REGO, hodin v dobových kostýmech s věrnými replikami historických zbraní na zámeckém nádvoří v Jaroměřicích. Vstupné 20,- a 40,- Kč 8.5. sobota V+W+J Písničky Osvobozeného divadla v Městečku Trnávce, hodin koncert Lýdie Havlákové a jiných pražských sólistů. Bus h vstupenka 50,-Kč + doprava 25,- Kč, přihlášky v knihovně do úterý (výst.síň CŽP) Malohanácké sluníčko 3.ročník soutěže v recitaci dětí ZŠ, začátek ve hodin, vyhodnocení nejlépe vedených čtenářských deníků čtvrtek (dvůr CŽP) Prodej objednaných letniček a pozdních zeleninových přísad ze zahradnictví Vanovice od do hodin pátek (výst.síň CŽP) SECOND HAND, prodej levného textilu s Veronikou Navrátilovou, od do hodin sobota (výst.síň CŽP hodin) Vernisáž výstavy obrazů, malovaných kamenů a enkaustiky M.Buryškové, s kulturním programem dětí ZŠ a s malým občerstvením, spojeným s dodatečným blahopřáním maminkám k Svátku matek (výst.síň CŽP) Výstava obrazů, malovaných kamenů a enkaustiky Mirky Buryškové, zpřístupněno PO PÁ dopol. 9-11, odpol hodin, v PÁ do 19ti hodin SO, NE hodin, o pouti výstava otevřena 9-16 hod., vstupné dobrovolné neděle Jaroměřická pouť (výst.síň CŽP) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, pátek 28. května 2010 od hodin do hodin a v sobotu 29. května 2010 od 8.00 hodin do Připravujeme: 6.6. neděle Kurz paličkování s ing. Ivou Vanžurovou čtvrtek Za poznáním regionu návštěva Jevíčka a jeho památek s průvodcem, dopoledne pro malé i velké čtenáře sobota Základní kurz patchworku, vedený Alenou Pískovou a Zdeňkou Hlouškovou, začátek ve hodin sobota 3. POHÁDKOVÝ LES, hledání opět zatoulané princezny v jaroměřických lesích, prezentace v Pohádkovém království (CŽP) od 14ti hodin, cestou necestou mezi pohádkami k cíli na hřiště TJ Sokol. Přípravná schůzka v pondělí 10. května v hodin v CŽP. Prosíme o účast všech pohádkových postav a všech členů pomocného týmu z minulých ročníků. Noví ochotníci VÍTÁNI!!! Stálý týdenní rozpis: Masáže s fyzioterapeutkou p. Petrou Hanouskovou, Dis. - v ordinaci CŽP - Pondělky od hodin, objednání přímo v ordinaci nebo tel.: Kurz orientálního tance s Mgr. Alenou Vyčítalovou ( ) ve výst. síni CŽP - pondělky hodin - pro začátečníky, hodin - pro pokročilé Mateřské centrum MACÍČEK v klubovně CŽP - pondělky hod. Cvičení s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni CŽP Úterky hodin - cvičení jógy Středy hodin - tchai chi Čtvrtky hodin - tchai chi Program i fotogalerie na oficiální web obce

7 M ě s í č n í k M ě s t a J e v í č k a s t r a n a 7 C H O R N I C E J e v í č s k ý z p r a v o d a j 5 / Obec Chornice Den Země Každoročně připadá na 22. duben ekologicky motivovaný svátek, slavící se po celém světě, Den Země. K jeho oslavám se tradičně připojuje i naše škola, letos jarní vycházkou do přírody spojenou se soutěžním okénkem, které mělo ukázat, jak se žáci orientují v otázkách ochrany životního prostředí. Na celkem osmi stanovištích, ve kterých na děti čekaly rozmanité úkoly, se nakonec zlatou fidorkovskou medaili podařilo vybojovat družstvu s úsměvným názvem NEVÝM ve složení A. Popelka, F. Havlíček, K. Mrňková a K. a R. Schreibrovi. Gratulace však patří všem zúčastněným, kteří si z příjemně prožitého, leč nemnoho slunečného dne odnesli nejen sladkou odměnu, ale hlavně myšlenku udržitelnosti přírodního bohatství, které nám planeta Země nabízí. Mgr. Alena Továrková Uzavírka silnice v Chornicích Z důvodu opravy železničního přejezdu na trati Chornice Skalice (u bývalého závodu KRAS) bude ve dnech provedena úplná uzavírka silnice II/366. Nařízená objízdná trasa povede přes obec Biskupice. Zpíváme pro radost V pondělí 29. března 2010 se uskutečnilo oblastní kolo pěvecké soutěže na zámku v Moravské Třebové. Soutěž pořádal již tradičně Dům dětí a mládeže v Moravské Třebové a zúčastnilo se jí 6 žáků 1. stupně ZŠ Chornice. V první kategorii získaly čestná uznání dvě žákyně- Lucie Wolfová a Jana Vykydalová. V druhé kategorii si vyzpívala také čestné uznání žákyně Kateřina Mrňková. Tato soutěž v oblastním kole končí. Všem žákyním srdečně blahopřejeme k pěknému reprezentování naší školy. Mgr. Božena Čiperová Exkurze do Brna Ve středu 14. dubna se žáci 8. a 9. třídy vydali do Brna, s cílem navštívit stálé expozice Pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea, kde si prohloubili své poznatky o vývoji člověka. Součástí návštěvy byla i fotografická výstava Skalní umění a život kočovníků střední Asie. Druhým cílem se pak stal hrad Špilberk, ve kterém do konce dubna probíhá unikátní výstava Zlato Inků 1000 let prokletí. Zde žáci mohli obdivovat kolekci obsahující na devadesát zlatých předmětů, od šperků přes obřadní nádobí až po věci každodenní potřeby, pocházející z hrobů objevených v Peru. Své nově nabité znalosti si pak žáci ověřovali vyplněním pracovních listů. Kulturní tečkou celé exkurze bylo setkání a autogramiáda Heleny Vondráčkové, v jednom z brněnských knihkupectví. Mgr. Alena Továrková Chornické Raku pod věží V sobotu proběhla dvorku obecního úřadu v Chornicích akce pro veřejnost, vypalování keramiky způsobem Raku. Raku je původně starobylá japonská metoda, přibližně z pol. 16. stol., jejímž výsledkem je nezaměnitelná struktura povrchu vypalovaného předmětu. Ve světě existuje několik variant Raku, zájemci z Chornic a okolí vypalovali své výrobky způsobem používaným keramiky ve Spojených státech. Akci předcházela činnost místního zájmového keramického kroužku pro děti a jednorázová akce pro širší veřejnost, na které si děti a dospělí vyzkoušeli výrobu vlastních keramických nádob či plastik Vysušené předměty prošly přežahem a v sobotu odpoledne byly podle představ jejich tvůrců naglazovány. K vypálení byla z keramické dílny manželů Sekerešových, přesunuta plynová pec, ve které se připravené konvice, misky, vázy a sošky rozpálily na 1050 C. Poté byly pomocí speciálních kleští přeneseny do ocelové vany s pilinami. Piliny vzplály, do dne svítící předměty zchladly a byly očištěny vodou a drátěnkou. Celkem proběhlo pět výpalů, poslední za tmy, kdy do ruda vypalované předměty svítily jako zapadající slunce. Účastníci si tak domů odnesli kromě plastik a nádob i zážitek z příjemně prožitého odpoledne. Gabriela Sekerešová Společenská rubrika Naši jubilanti v měsíci květnu: Jaroslava Václavková Alois Matocha Jana Krajíčková Věra Štefanová Anna Pindlová Gratulujeme a přejeme spokojenost a pevné zdraví v dalších letech. Projektový den,,moje tělo Od března se první stupeň základní školy v Chornicích účastní projektu Ovoce do škol, který je financován penězi z fondu EU. Součástí tohoto projektu je několik projektových dní, které budou ve škole probíhat. První den proběhl 31. března na téma Moje tělo, jehož cílem bylo zopakování a získání nových dovedností a poznatků v této oblasti. Žáci byli rozděleni do pěti skupinek různého věku. Prvním úkolem bylo zakreslit do myšlenkové mapy, co si děti představují pod pojmem,,zdraví. Potom se s chutí pustili do obkreslování svých chodidel a rukou, do malování svého obličeje, při kterém bylo zrcadlo velkým pomocníkem. Na závěr tohoto úkolu nesmělo chybět porovnávání obrázků autora s originalitou svého obličeje. Některé obrázky byly odměněny bouřlivým potleskem, který vyjadřoval zdařilost autoportrétu. Autoportréty si mohou rodiče žáků prohlédnout v areálu místní školy. Dalším úkolem pro skupinku bylo obkreslování postavy spolužáka a zakreslování důležitých orgánů těla. Společně si žáci zopakovali důležitost a funkci těchto orgánů pro náš organismus a jejich správné zakreslení. Důležitou složku tohoto dne tvořila dramatizace. Dětem se velmi líbilo, když mohly secvičit scénky z lékárny, z oční ordinace, z návštěvy zubaře nebo přivolání záchranné služby. Scénka byla vždy odměněna potleskem, ale také připomínkami ostatních spolužáků. Umělecké ohodnocení obodovaly paní učitelky. Na závěr byla připravena stanoviště v podobě hádanek zaměřených na zrak, sluch, čich, chuť a hmat. Součástí zhodnocení projektového dne bylo vyhlášení nejlepší skupinky, ale také zopakování nových poznatků a dovedností, které žáci získali, a při kterých se také dobře bavili. Mgr. Iveta Špičková MATEŘSKÁ ŠKOLA CHORNICE, Sluneční 231, Chornice srdečně zve děti a jejich rodiče k zápisu do mateřské školy Zápis dětí do MŠ Chornice na školní rok 2010/ 2011 se bude konat v pondělí od do hod. v budově mateřské školy Žádáme rodiče, aby se dostavili se svým dítětem a přinesli jeho rodný list. Rekonstrukce v ulici Sluneční Obec Chornice zahájí v měsíci květnu rekonstrukci chodníku a veřejného osvětlení v ulici Sluneční. Jedním důvodem rekonstrukce je celkový špatný stav chodníku i osvětlení (nekvalitní povrch, pouliční lampy uprostřed chodníku, několikrát přerušený kabel veřejného osvětlení který má funkční pouze jednu fázi). Druhým důvodem rekonstrukce byla možnost získání dotace ve spolupráci s tzv. MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. Přesto, že na zpracování a podání žádosti nebylo mnoho času, zkusili jsme to a dnes již můžeme říct, že úspěšně. Plánované akci byla přidělena dotace v celkové výši ,- Kč, což představuje 90% způsobilých výdajů projektu. Jak již bylo v úvodu zmíněno, rekonstrukci zahájíme počátkem měsíce května, dokončení plánujeme v polovině tohoto roku. Žádáme proto touto cestou obyvatele ulice Sluneční o shovívavost k drobným omezením, která jim tato stavba pravděpodobně přinese. Konečný výsledek jistě bude stát za to. Hlasujte a pomozte své škole k nové Oranžové učebně Vážení občané, rodiče, žáci! Naše škola se zapojila do projektu Nadace ČEZ Oranžová učebna. Cílem projektu je získání nadačního příspěvku, který by posloužil škole k zakoupení moderní technologie ke zkvalitnění výuky. Každý z Vás má možnost hlasovat a podpořit tak přidělení nadačního příspěvku naší škole. Věříme, že se aktivně zapojíte do hlasování a zvýšíte tak šanci získání Oranžové učebny právě pro naši školu. Hlasování probíhá od 15. dubna do 15. května na internetových stránkách Děkujeme za podporu Mgr. Jaroslav Vyhlídal Úspěchy žáků školy na soutěžích Poznávání živočichů Po úspěšném absolvování školního kola v poznávání živočichů, které s velkým náskokem vyhrála žákyně sedmé třídy Tereza Drobníčková a porazila tak své starší spolužáky, se vydala pětice nejlepších účastníků reprezentovat školu na oblastní kolo do Moravské Třebové. To se konalo v termínu a žáci zde jen potvrdili dlouholetou úspěšnost školy v této soutěži. V kategorii 7. třídy + odpovídající ročníky gymnázií obsadila již zmiňovaná Tereza Drobníčková 2. místo a vysloužila si tak postup do okresního kola, které se konalo v Litomyšli, a kde nakonec ve své kategorii vybojovala krásné 5. místo. Dvě krásná 3. místa jsme v Moravské Třebové také získali v kategoriích 8. a 9. tříd + odpovídající ročníky gymnázií, a to zásluhou Žanety Pokorné (8. třída) a Renáty Továrkové (9. třída). Jen těsně unikla pódiová umístění Vojtěchu Vymětalovi a Veronice Knollové. Všem zúčastněným gratulujeme a těšíme se, že nás budou dále vzorně reprezentovat, třeba v soutěži poznávání rostlin, která se uskuteční v květnu. Mgr. Alena Továrková

8 J e v í č s k ý z p r a v o d a j 5 / S P O R T M ě s í č n í k M ě s t a J e v í č k a s t r a n a 8

9 M ě s í č n í k M ě s t a J e v í č k a s t r. 1 v k l a d n ý d v o u l i s t J e v í č s k ý z p r a v o d a j 5 / Informace ze Slatiny 1. Slatinští občané obci Tak nějak samo sebou se bere, že je potřeba vypomáhat obci formou brigád. Je jich každoročně mnoho a hodin odpracovaných pro obec nikdo nepočítá. Myslím si, že po brigádě je potřeba slatinské občany vyzdvihnout a pochválit. Pracovalo se u rybníku a v lese. Rekordních 43 občanů, od malých dětí po zasloužilé seniory, upravilo okolí rybníku, vysázelo 10 vrostlých okrasných stromů, v lese 2000 smrků a připravilo mýtinu k sázení dalších 1000 stromků. Počasí opravdu aprílové déšť, sníh, kroupy, sluníčko nikoho neodradilo a na přátelské atmosféře se nepodepsalo. Za to si zaslouží občané Slatiny obdiv a uznání nejen můj. Velice Slatiňákům děkuji za jejich práci, kterou každoročně pro obec provádí. Slatino, přebývají v tobě pracovití lidé. Petr Kašpar - starosta 2. Investiční akce plánované ve Slatině v roce 2010 Vážení občané rádi bychom Vás informovali o plánovaných akcích, které budou probíhat v naší obci v průběhu roku V letošním roce bude probíhat II. etapa rekonstrukce místních komunikací, což obsahuje uzávěru hlavní komunikace v obou směrech od 17. května do 30. září. Tato uzávěra se dotkne nejen občanů Slatiny, ale i občanů přilehlých obcí a blízkých městeček jako je Jevíčko a Velké Opatovice. S touto akcí souběžně poběží vybudování chodníků přes celou obec, parkové úpravy a dokončení nového veřejného osvětlení kolem hlavní silnice. Autobusová doprava bude vesměs zachována přes objízdnou trasu Březina, Bělá, Velké Opatovice, Malá Roudka, Svárov a Chlum. Z příjezdu od Velkých Opatovic budou zajíždět autobusy asi 2 měsíce ke kapličce, kde se budou otáčet. Nákladní doprava bude ve směru na Moravskou Třebovou odkloněna přes Letovice, Svitavy a z Moravské Třebové přes už zmíněnou Bělou, Březinu, Velké Opatovice, Chlum. Věřím, že termín stavby bude dodržen. Výsledek pak snad potěší oko každého kdo bude projíždět naší obcí. Opravu komunikace investuje obec se spoluúčastí Pardubického kraje v poměru 40 % obec Slatina a 60 % Pardubický kraj. Děkuji všem dotčeným občanům, řidičům za pochopení vzniklé situace. Petr Kašpar - starosta Dovolujeme si Vám představit občanské sdružení Prosaz, které je zaměřeno na pomoc zdravotně postiženým. Nabízíme širokou škálu služeb: osobní asistenci, domácí péči a chráněné dílny (klientům z Prahy a blízkého okolí) a telefonickou krizovou linku propojenou s odborným sociálním poradenstvím (pro klienty z celé ČR). Nepracujeme pouze s klienty zdravotně postiženými od narození, ale můžou se na nás obracet i lidé, kterým se např. vinou nehody během vteřiny změnil celý život a neumějí se s novou situací vypořádat. Pomoc je určena i jejich rodinám a blízkým, dále seniorům, maminkám, kterým se narodilo postižené dítě, a dalším skupinám lidí. Budeme rádi, když se k nám připojíte na některé z letních akcí pro ZP, které Prosaz pořádá v roce 2010: Vodácká akce, sjíždění Berounky (kemp Višňová, Hájek 3, Višňová u Křivoklátu) Letní dětský tábor v Líchovech u Sedlčan, I. turnus , II. turnus Rehabilitační pobyt v Líchovech u Sedlčan Jarmark výrobků chráněné dílny Prosaz (Náměstí Míru, Praha 2) Kontaktní osoba Mgr. Mária Lazarčíková, tel , PROSAZ, o.s., Kodymova 2526, Praha 5, , více informací na Jaroměřická kultura v Jevíčku Na velmi zdařilé akci RC Palouček a Klubu seniorů v Jevíčku, pořádané na zámečku 7.4., jsem poprvé viděl a na vlastní uši slyšel účinkovat soubor snaživých žen Věchétek z Jaroměřic. Veřejnosti předvedly pěkný program z řady vystoupení, slyšeli jsme malohanácké nářečí a bezchybně zpívané dvouhlasé písně. Odpolední program obohatili vystoupením klarinetové trio, trombón s klavírem žáků ZUŠ Jevíčko. Nechali se vidět bohatým programem i ty nejmenší a to různých směrů, kterými žijí v průběhu roku v RC Palouček. Nechybělo vystoupení dětí s maminkami. Závěrem spokojeně prožitého odpoledne, byla bohatá tombola, do které řadou věcí přispělo Město Jevíčko. Po návratu domů jsem v uspokojení myslel, že jsem prožil nějakou slavnostní neděli a ona byla středa. František Plech

10 J e v í č s k ý z p r a v o d a j 5 / v k l a d n ý d v o u l i s t M ě s í č n í k M ě s t a J e v í č k a s t r. 2 NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA PLASTOVÁ OKNA Montáž oken a dveří na klíč, včetně všech doplňků a zednických prací Dotace na trojsklo Profil REHAU Autorizovaný prodejce SULKO Zbyněk BEČICA Nový profil OPTIMO 6-ti komorový Kostelní 41, Jevíčko Kontakt: , , Okna všech barev Zelená úsporám Otevírací doba: Po-Pá 7:30 16:30 hod. AKCE: Žaluzie a parapety za -50 % Město Jevíčko nabízí k pronájmu Pionýrskou chatu a 15 stanů ve Smolenském údolí na období července Vhodné pro letní tábor. Více informací na Geodetická kancelář nabízí veškeré geodetické práce v Jevíčku a okolí. Kontakt: GAUSSIS s.r.o., Vodova 28, Brno tel.: , mobil: Zajišťujeme veškeré pohřební a hřbitovní služby Jevíčko, Okružní II/264, tel.: , Po Pá 7:30 16:00 hod. Námi poskytované služby dohodneme na telefonické požádání i mimo pracovní dobu. Dále nabízíme prodej hřbitovních doplňků (svíčky, urny, vázy, hřbitovní drť). Poskytnu prostory vhodné k provozování masáží, kadeřnictví vč. zařízení. Informace na tel. č

11 M ě s í č n í k M ě s t a J e v í č k a s t r. 3 v k l a d n ý d v o u l i s t J e v í č s k ý z p r a v o d a j 5 /

12 J e v í č s k ý z p r a v o d a j 5 / v k l a d n ý d v o u l i s t M ě s í č n í k M ě s t a J e v í č k a s t r. 4 Knihovna Květen neděle 2. května 2010 v hodin park u zámečku Čarodějnice pro nejmenší odpoledne plné her, soutěží, písniček a zábavy pro nejmenší čaroděje a čarodějnice. Zatančit, zazpívat, zaskákat si můžete při hudbě Etien Bandu Základní umělecké školy Jevíčko. neděle 16. května 2010 v hodin sál zámečku Den pro ženy odpoledne plné dobré pohody a příjemných překvapení. Dívky, slečny, ženy jsou srdečně zvány. Přijďte si užít odpoledne, které bude patřit jenom Vám. čtvrtek 20. května v 9.00 hodin sál kina Vítězslava Klimtová a Pavel Půta Pohádková země. Dopoledne pro děti I. stupně ZŠ. Literární pásmo na podporu čtenářství. Naše přední ilustrátorka a autorka dětských knih přijala pozvání Městské knihovny. čtvrtek 20. května v hodin sál zámečku Black Birds aneb Večer s Ivanem Petlanem a Edgarem Allanem Poe Tajemně poetický večer s našim předním překladatelem Havrana A.E. Poa - Ivanem Petlanem. Srdečně zveme všechny milovníky kvalitní literatury. Městská knihovna Jevíčku získala 1. místo v celostátní soutěži webových prezentací knihoven Biblioweb Soutěžili jsme v kategorii do obyvatel. Stránky hodnotila odborná porota, kritériem byla aktuálnost, dostupnost pro handicapované uživatele, možnosti komunikace s uživatelem, kvalita obsahu, použití technologií Děkujeme za gratulace a přáníčka a jsme rádi, že tento úspěch prožíváte s námi. U vás taky? Jestlipak jste zaregistrovali, že z nabídky žánrů televizní zábavy, spolu se změnou společenských poměrů, zmizely z obrazovek estrády"? Spolu s nimi, jako mávnutím kouzelného proutku, se rozplynula i jejich častá náplň, kritika služeb. Bytové hospodářství, restaurace, doprava, řemeslníci a podobné záležitosti byly terčem břitkého humoru různých komiků. Fakt, že tento druh zábavy pro široké lidové vrstvy vymizel, jsem připisoval tomu, že v nových poměrech nejspíš už není co kritizovat. Vždyť zmizela anonymita, každý soukromník dělá na své triko, podnikání je věcí prestiže. Toto jsem si říkal až do doby, než jsem, shodou okolností, postřehl něco zajímavého. Firmy i samostatní řemeslníci, nad rámec svých předražených služeb (vždyť by jinak nepřežili), poskytují ještě jednu službu! Víte, kterou? Já jsem si ji pro sebe nazval hodnotitelství. O jakou službu jde a jak se projevuje v praxi? Namátkou uvedu jen dva příklady. 1. Máte špatný příjem kabelové televize. Laicky, eliminační metodou dojdete k závěru, že příčina potíží spočívá v krabičce" na zdi, skrze kterou jste připojeni na příjem signálu kabelové televize. Pozvaný odborník na to koukne, krabičku za nějakou minci vymění, nezapomene podotknout: kterej machr vám to dělal? Na rozloučenou vás ubezpečí, že ta jeho krabička je super a univerzální na všechno. Za čas se rozhodnete připojit na kabelový Internet. Přijde odborník, koukne na výše popsanou krabičku a prohlásí: kterej machr vám to tam dal, tam musí přijít úplně jiná! Za nezanedbatelný peníz vám instaluje novou a tu, co tam byla předtím, si můžete strčit do šuplíku od nočního stolku! Tak, to byl příklad hodnotitelství, dokonce třístupňový. Příklad čís. 2: Krátce po celkové rekonstrukci panelákového bytového jádra, provedené poctivě solidní firmou, je třeba v celém domě, tedy i u nás vyměnit vodoměry. Nutno podotknout, že výměnu provádí úplně jiná firma, než rekonstrukci. Že bychom byli radostí bez sebe, se nedá říct, ale vydrželi jsme leccos, vydržíme i toto. Když se však, po vstupu individua v zahnojených bagančatech, z jeho úst ozvalo: kterej machr sem dal tak malý dvířka? Přiznám se, že už jsem to nerozdejchal a navrhl jsem mistrovi, aby chvilku počkal, že zajedu na zahradu pro krumpáč a závadu, způsobenou jeho předchůdcem, odstraním! Ta dvířka byla totiž originál, typizovaná! I zde se jedná o příklad hodnotitelství i když jen dvoustupňový. Příkladů by bylo možno uvést i více. I nad těmito se mě vtírá několik nezodpovězených dotazů. - Proč si vždycky nejdříve na určitou práci pozvu pablba a teprve potom, mistra světa? - Proč si ten mistr světa nenechá to hodnocení pro sebe? Copak není nad slunko jasné, že z každého hodnotitele se vzápětí stává hodnocený? - Opravdu tuto hodnotitelskou činnost provádějí navíc a zdarma? Teprve při zodpovězení poslední otázky se mi rozbřesklo! Zkratka DPH, uvedená na faktuře za provedenou práci, ve skutečnosti neznamená daň z přidané hodnoty", nýbrž Dýško Pro Hodnotitele! BOBROVECKÁ DOLINA , CENA 3.000,- Kč, Přihlášky Ing. Roman Müller, mobil: foto na: ve fotogalerii

13 M ě s í č n í k M ě s t a J e v í č k a s t r a n a 9 S P O R T, K U L T U R A J e v í č s k ý z p r a v o d a j 5 /

14 J e v í č s k ý z p r a v o d a j 5 / Š K O L Y M ě s í č n í k M ě s t a J e v í č k a s t r a n a 1 0 Malohanácká muzika a Etien Band soutěžili v kraji Letošní školní rok je pro ZUŠ Jevíčko, a to zejména pro její orchestry a soubory ve znamení soutěží. Soutěžní atmosférou prošly postupně od února 2010 až do nynějška téměř všechny soubory naší ZUŠ, jak ty malé komorní soubory, tak skupiny žáků z tanečního oboru školy a v poslední řadě dva největší soubory školy, dechový orchestr Malohanácká muzika a orchestr populární a muzikálové hudby Etien Band. Vzhledem k tomu, že při Základní škole v Jevíčku existuje již druhý rok školní sbor, a také proto, že chceme poznávat umělecký svět, rozhodli jsme se zúčastnit se této prestižní přehlídky. Malohanácká muzika Tyto dva soubory se představily v krajských kolech své kategorie. Malohanácká muzika účinkovala 20. března 2010 v krajském kole dechových orchestrů v Přelouči, kde obsadila mezi řadou krajských orchestrů jako ZUŠ Pardubice, Vysoké Mýto, Chrudim, atd. krásné 2. místo. Za tímto úspěchem stojí především pečlivý přístup kapelníků Malohanácké muziky: Mgr. Jiřího Palána a Mgr. Petra Pávka. Stejně tak orchestr Etien Band obsadil 2. místo v krajském kole jazzových a tanečních orchestrů ve Svitavách. V tomto kole soutěže byl Etien Band jediným orchestrálním zástupcem z celkem 7 základních uměleckých škol okresu Svitavy. Za Etien Band převzal ocenění vedoucí orchestru Ing. Radek Kavan a Michaela Trčková, která byla oceněna porotou za skvělý pěvecký výkon. Etien band Děkuji všem účinkujícím žákům ZUŠ Jevíčko, vyučujícím za přípravu soutěžních souborů a také všem rodičům našich žáků za podporu rozvoje uměleckého a estetického cítění svých dětí. Dušan Pávek dipl.um., ředitel ZUŠ Jevíčko Bronzoví Smajlíci z Jevíčka Dne 7. dubna 2010 se v Chrudimi uskutečnilo krajské kolo XX. celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů. Náš cíl byl jasný: získat zkušenosti, načerpat inspiraci a alespoň trochu potrápit konkurenci. I když nám bylo jasné, že do soutěže nastupujeme jako úplní nováčci, přesto jsme se zhostili nesnadného úkolu s velkým odhodláním. Ptáte se, jestli jsme dosáhli cíle??? S klidným svědomím mohu říci, že ano. Zkušenost to pro děti i pro nás, vedoucí sboru, byla k nezaplacení. Inspiraci jsme také načerpali, neboť na přehlídce vystupovaly sbory, které toho mají již hodně za sebou, a tak nám ukázaly jak na to. A co konkurence? Tu jsme také potrápili. Porota řekla, že nám to dobře zpívalo, a ujistila nás, že máme dobře našlápnuto. Při vyhlášení výsledků jsme s napětím očekávali, jak nás odborníci ohodnotí. Možností bylo několik. Nejméně jsme mohli získat čestné uznání, dále pak jsou soubory umístěny do tzv. pásem. Nejcennější pásmo, zlaté, zajišťuje postup do celostátního kola, dále následuje pásmo stříbrné a bronzové. Porota nás nakonec posadila do bronzového pásma, a to na premiérové vystoupení není vůbec špatné. Pokud chcete, můžete se na náš výkon podívat na adrese: udimhraje.cz/ krajske-kolo-xxcelostatni-prehlidky-skolnich-detskych-peveckych-sboru. Najdete zde nejen fotografie z přehlídky, ale také video. Závěrem bych chtěla poděkovat naší kolegyňce Verunce Federové za ochotu, se kterou nám pomáhala při batikování společných triček pro náš sbor. Úspěchy studentů Gymnázia Jevíčko Stanislav Šišlák ze 4.A v celostátním kole soutěže v latinském jazyce Certamen Latinum obsadil 4. místo v kategorii A. Soutěž se konala v Praze na Gymnáziu Arabská , jejím garantem je NIDM Praha. 16. dubna 2010 se zúčastnil Tomáš Haas z 3.S krajského kola v programování. V kategorii žáků se umístil na 3. místě. 10. dubna 2010 žák 1.B Martin Toul zvítězil v krajském kole chemické olympiády kategorie C. 27. března 2010 žák kvarty David Plech zvítězil v krajském kole chemické olympiády kategorie D. 18. března 2010 žákyně třídy 3.A Alena Schindlerová obsadila v krajském kole Olympiády ve francouzském jazyce 3. místo. Hana Kaderková ze 4.A a Filip Jeniš z 5.S získali čestné uznání v kategorii C v ústředním kole celostátní soutěže Komenský a my, kterou pořádá ZŠ Brandýs nad Orlicí s Unií Comenius (http://web.ttnet.cz/zsbrandys/). Do celostátního finále poslalo své práce 572 soutěžících. Soutěže se zúčastnilo 146 škol.

15 M ě s í č n í k M ě s t a J e v í č k a s t r a n a 1 1 Š K O L Y J e v í č s k ý z p r a v o d a j 5 / Základní škola Jevíčko H L A S U J T E pro Základní školu Jevíčko Základní škola Jevíčko se zapojila do projektu Nadace ČEZ Oranžová učebna. Do grantového řízení byly zařazeny i tři žádosti Základní školy Jevíčko. Jedním z vodítek výběru bude i názor veřejnosti a budoucích uživatelů. Na webových stránkách je umožněno hlasovat a podpořit tak přidělení nadačního příspěvku právě projektům naší školy. Z jedné ové adresy můžete však poslat jen jeden hlas. (Na stránkách najdete podrobné informace a průběžné výsledky. Postup při hlasování: Zadejte místo - Východočeský region Jevíčko Základní škola Jevíčko projekt 1 Moderně v mediální učebně aneb za hranice školy, projekt 2 Oranžová šance pro žáky základní školy, projekt 3 Zelená pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, nezapomeňte hlasování potvrdit.). Podrobnější informace o projektech i hlasování také najdete na Děkujeme za přízeň a podporu. Případné dotazy: V kraji uspěli basketbalisté Skvělého sportovního úspěchu dosáhli chlapci a dívky Základní školy Jevíčko, kteří reprezentovali naši školu a naše město v krajském kole basketbalové postupové soutěži. Již velkým úspěchem bylo 1. místo obou družstev v okresním kole, do kterého si museli vybojovat postup z kola obvodního. Největším zážitkem pro nás holky bylo otočení zápasu za stavu 0 : 17 na konečný výsledek 18:17. Tímto infarktovým vítězným zápasem jsme si vybojovali konečné 3. místo v kraji. Kluci byli ještě úspěšnější a skončili na úžasném 2. místě. Skvělý sportovní zážitek jsme si vychutnali společně s p. učitelem Bomberou v Třemošnici 14. dubna, uvedla Tereza Finsterlová. V Základní škole Jevíčko žáci čtou Na konci března jsme v Základní škole Jevíčko již tradičně oslavili Mezinárodní den dětské knihy. Noc s Andersenem jsme zahájili divadelním představením v tělocvičně školy, zhlédli jsme pohádkové pásmo žáků 1. stupně, pohádku dramatického kroužku a zazpívali si se školním sborem. Úvodní program jsme zakončili vyhlášením výsledků literární soutěže organizované již tradičně žákovskou knihovnou 2. stupně. Žáci 1. stupně procházeli různá stanoviště, kde je čekaly rozmanité úkoly spojené s pohádkami Františka Hrubína. Stovka žáků 2. stupně s využitím interaktivní tabule prezentovala během večera literární projekty spojené s dramatizací pohádek, pověstí a balad. Ke zdařilému večeru přispěli také pan M. Horký a p. František Plech. Touto cestou jim děkujeme za spolupráci. Nezapomínáme na Den Země Rozmanitými aktivitami se zabývali žáci Základní školy Jevíčko dne 22. dubna u příležitosti Dne Země. Asi osmdesát žáků strávilo tento den v ekocentru Renata v Bělé u Jevíčka. Děti pracovaly s keramickou hlínou a ovčí vlnou, odvážní jezdili na koních. Žáci druhého stupně se věnovali zejména problematice třídění a recyklace elektrozařízení. Škola se úspěšně zapojila do zpětného odběru baterií (20 kg) a elektrozařízení (340 kg) v rámci dlouhodobého recyklačního programu Recyklohraní (www.recyklohraní.cz), žáci pokračují v třídění tetrapakových krabiček a hliníku. Počátkem května proběhne organizovaný sběr papíru (noviny, letáky, časopisy) a druhé kolo sběru vysloužilých elektrospotřebičů. Mgr. Hana Veselková Jsme pyšní na naši ZUŠ v Jevíčku, gratulujeme tanečníkům a tanečnicím! Slaný, , Městské centrum Grand, soutěž Slánské tančení Dovolujeme si Vám oznámit, že naše děti (i ty již poněkud odrostlé) se protančily mezi 92 tanečními skupinami ve svých kategoriích ve městě Slaný za Prahou k nádherným dvěma druhým a jednomu třetímu místu. Přestože vstávaly kolem páté ranní, odjížděly v šest a po dlouhé cestě autobusem od nastoupily bez generálky na parket, jehož prostor neznaly. Popraly se s tím úplně bravurně! Naši tanečníci měli velikou konkurenci. Proč jsme tak spokojení? Považte, že před námi zbylo jen první místo a to obsadili ti, kteří by měli být spíše v kategorii profesionálů. Do těchto soutěží však mají nadále přístup, s jejich nastavenou laťkou se hold musí i do budoucna počítat, poloprofi-taneční studia nemůžeme přeci zakázat, naopak, vítáme pestrost v našem oboru. O to více se dnes radujeme, dotáhli jsme se až k nim. Děkuji tímto své žákyni Martině Krhlové za 11 let tance na naší ZUŠ. Jako svou absolventskou práci si vybrala choreografii skladby s názvem 80 s od skupiny ABBA a získala se svou 3. skupinou jedno z našich vítězných druhých míst. Poděkování patří všem, malým i velkým tanečním hvězdičkám, městu Jevíčku za podporu s dopravou, našemu panu řediteli, Dušanu Pávkovi dipl. um. I rodičům, co nás doprovodili, také všem příbuzným z okolí Prahy, kteří se sjeli, našli nás ve Slaném a fandili upřímně a s radostí. I kdyby naše děti třeba nedostaly tato krásná místa, měli bychom je v takovýchto aktivitách vždy podpořit. I když to zní dnes možná jako klišé, v dětech máme budoucnost a umění nás bude vždycky povznášet, kultivovat a dělat lepšími. Účastníci taneční soutěže: Hana Ducháčková, Natálie Finsterlová, Adéla Hofmanová, Natálie Jirglová, Denis Jamný, Jana Valíčková, Pavlína Kopková, Jiřina Znojlová, Kateřina Popelková, Martina Portyšová, Marie Koudelková, Marie Machálková, Kristýna Vaňousová, Hana Kejzlarová, Helena Hublíková (1. skupina), Adéla Hrouzková, Tereza Hrouzková, Martina Mackerlová, Klára Vašíčková, Zuzana Vykydalová, Jana Šobáňová, Adéla Šumberová, Nicole Kalasová, Žaneta Kalasová, Anežka Lexmanová, Anna Neuerová, Kateřina Mlčochová, Adéla Parolková, Eliška Václavková, Kristýna Živná (2. skupina), Magdaléna Havlíčková, Lucie Sedláková, Martina Krhlová, Andrea Vymlátilová, Lenka Vymlátilová, Nikola Weiglová, Jana Sábliková, Ilona Vašíčková (3. skupina), Tereza Finsterlová, Eliška Veselková, Magdaléna Srncová, Tereza Vojtěchovská, Pavel Valík, Lucie Skácelová (4. skupina). Smyslem naší práce je práce sama. Tanec nás baví, cílem není vyhrát soutěž, to by bylo málo. Přesto, je to obrovský úspěch. Jsem na Vás pyšná. Alena Dosedlová, třídní učitelka ZUŠ Jevíčko

16 Jevíčský zpravodaj 5/2010 PROGRAMY Program kina Astra Jevíčko květen , sobota v 17:30 hod., Americký širokoúhlý film v českém znění: PERCY JACKSON: ZLODĚJ BLESKU Percy je napůl člověk a napůl bůh. Teď se ukáže, jestli je také hrdina. Percy má ve škole věčné problémy. To je ale to nejmenší, co mu dělá starosti. Sice je právě začátek 21. století, ale zdá se, že antičtí bohové z bájného Olympu se rozhodli sestoupit ze svých trůnů a tím vstoupit do Percyho života... Fantastické dobrodružství je natočené podle stejnojmenné knižní série Ricka Riordana. Hrají: Logan Lerman, Uma Thurman, Pierce Brosnan, San Bean a další. Vstupné: 69 Kč, 118 minut, Mládeži přístupný 8. 5., sobota v 17:30 hod., Americký film: NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE Rozvedená... s řadou výhod. Filmová komedie s Meryl Streepovou a Alecem Baldwinem v hlavních rolích. Dále hrají: Steve Martin, Lake Bellová, John Krasinski, Zoe Kazanová a další. Vstupné: 69 Kč, 121 minut, Mládeži přístupný , sobota v 17:30 hod., Koprodukční film Anglie a USA: VLKODLAK Když je Měsíc v úplňku, legenda ožívá... Postava spořádaného člověka, který se pod vlivem úplňku mění v krvelačnou bestii, nepřestává diváky fascinovat ani v nejnovějším zpracování dramatické legendy. Hrají: Benicio Del Toro, Anthony Hopkins, Emily Blunt, Geraldine Chaplinová, Hugo Weaving a další. Vstupné: 69 Kč, 102 minut, Mládeži nepřístupný Měsíčník Města Jevíčka strana :30 Mezinárodní etapový cyklistický závod - 4. etapa :30 Slavnostní mše svatá za hasiče, KNPM Jevíčko :00 Fotbal-dorost, Jevíčko-Březová n. Svit., T.J.SK Jevíčko :30 Pietní akt k 65. Výročí osvobození Jevíčka Pomník oběti 2 sv. války na náměstí Komenského : Květinový den, Český den proti rakovině, Skautky Jevíčko :30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko :30 Dámská jízda aneb odpoledne s kosmetikou, Senior klub :00 Žákovský koncert, Synagoga, ZUŠ Jevíčko :00 Slavnost Nanebevstoupení Páně, mše svatá, KNPM Jevíčko :00 Myslivecké posezení se skupinou Kázeň, areál chovatelů, Myslivecké sdružení Jevíčko :00 Den pro ženy, sál Zámečku, MěK Jevíčko :30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko :30 Výlet Nové Hrady u Litomyšle, Senior klub RC Palouček :00 Absolventský koncert a otevření výstavy žáků výtvarného Oboru, Synagoga, ZUŠ Jevíčko :00 Pohádková země, dopoledne pro děti I. stupně, Sál kina Astra, MěK Jevíčko :00 Black Birds tajemně poetický večer, sál Zámečku, MěK :00 Absolventský koncert, Synagoga, ZUŠ Jevíčko :00 Představení Žižkovského divadla Jár y Cimr mana ZÁSKOK, sál hotelu Morava, zve Hotel Morava Jevíčko s.r.o., Město Jevíčko :00 Rybářské závody start, Smolenská přehrada,črs MO :00 Fotbal-žáci, Jevíčko-Březová n. Svitavou, T.J. SK Jevíčko :45 Fotbal-dorost, Jevíčko-Proseč, T.J. SK Jevíčko :00 Fotbal-muži, Jevíčko- Dolní Újezd, T.J. SK Jevíčko :30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko :00 Absolventský koncert, Synagoga, ZUŠ Jevíčko :50 Noc kostelů, městská věž, kostel NPM , sobota v 17:30 hod., Americký širokoúhlý film: PROKLETÝ OSTROV Někdo tu schází. Příběh plný znepokojujícího napětí, odkrývá tajemství odřízlého ostrova, kde je umístěna léčebna pro psychicky narušené zločince. Policejní maršál Teddy Daniels a jeho nový parťák Chuck Anle na odlehlém ostrově vyšetřují záhadné zmizení několikanásobné zkušené vražedkyně, které se podařilo utéct z téměř hermeticky uzavřené léčebny. Poznávají, že i oni jsou vlastně v pasti, z které je jen jedna možnost úniku... Hrají: Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Max von Sydov, Michelle Williamsová, Emily Mortimerová a další. Vstupné: 69 Kč, 138 minut, Mládeži nepřístupný , sobota v 17:30 hod., Americký film v českém znění: ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ Dívka Alenka objeví průchod do jiného světa, kterému vládnou podivné postavy - Kloboučník, Bílá královna, Červená královna, houseňák Absolon i ušklebený kocour Šklíba. A tak vás zveme do ohromující a fantastické Říše divů, které její obyvatelé říkají Podzemní říše. Hrají: Johnny Depp, Mia Wasikowská, Christopher Lee, Anne Hathawayová a další. Vstupné: 69 Kč, 108 minut, Mládeži přístupný Příplatek 1 Kč ke vstupnému na rozvoj české kinematografie. Změna programu vyhrazena. Program akcí města Jevíčka na měsíc květen :00 Prvomájový koncert Jarmily Šulákové se skupinou Fleret, dvůr ZŠ Jevíčko, koncert skupiny KÁZEŇ :45 Fotbal-žáci, Jevíčko-Bystré, T.J. SK Jevíčko :00 Čarodějnice pro nejmenší, park u Zámečku, MěK Jevíčko :00 Dívčí válka, představení divadelní společnosti Knínice, Sál kina Astra :00 Fotbal-muži, Jevíčko-Radiměř, T.J.SK Jevíčko :30 Hrátky pro rodiče s dětmi, MŠ Jevíčko :30 Nadváha obezita, Senior klub RC Palouček :00 Zelená dotace=jistota úspory, Jak jednoduše získat dotaci se dozvíte v sále Zámečku :00 Vystoupení dětí z MŠ ke Svátku matek, kino Astra :00 Mezinárodní etapový cyklistický závod - 1. etapa :30 Pohár Malé Hané XX. ročník, hřiště u Gymnázia, SDH Jevíčko :00 Mezinárodní etapový cyklistický závod - 2. etapa, 3. etapa v 15:55 hodin :00 Fotbal- přípravka, turnaj, T.J. SK Jevíčko :00 Cimbálová muzika Hradisko ze Ždánic, Malohanácká muzika, Bluemy, Baklažán, 2,5 Promile, DAVID KRAUS

17 M ě s í č n í k M ě s t a J e v í č k a s t r a n a 1 3 R Ů Z N É J e v í č s k ý z p r a v o d a j 5 / Pinec Jevíčko V sobotu se uskutečnil v hale TJ Jevíčko na Žlíbkách již 8. ročník Velikonočního turnaje v pingpongu. Od 9 hod. bojovalo systémem každý s každým 8 žáků. Pořadí: 1. Šafář Patrik, 2. Vykydal Luboš, 3. Vrbický Jakub, 4. Vašíček Michal. Od 13 hod. se v kategorii dospělých rozdělilo do 3 skupin 13 hráčů. Ve finálovém pavouku bylo následující pořadí: 1. Vrbický Patrik, 2. Sedlák Radomil, 3. Vacula Aleš, 4. Čermák Miloš, 5. Šafář Patrik, 6. Blažek Josef, 7. Vykydal Luboš, 8. Elbl Vincenc Všem účastníkům děkujeme za předvedené výkony, a těšíme se na další pingpongové turnaje, které letos proběhnou. Za TJ Jevíčko Radomil Sedlák a Oldřich Zecha Šachy turnaj starší SDH Jevíčko (140 let) Druhé pokračování o historii jevíčských hasičů. Materiály jsou čerpány s publikací vydaných k výročím ( ) založení sboru. Velký požár roku 1869 přivedl jevíčské občany k názoru, že dosavadní prostředky a způsob boje proti ohni jsou nedostačující, že je třeba vycvičit organizovanou větší pohyblivou skupinu občanů. Myšlenky ve městě se ujal starší obchodník František Harwig, majitel vyhořelého domu č. 96 na náměstí. Shromáždil kolem sebe dobrovolníky a cvičil je, jak zasahovat proti ohni. Takováto cvičení bývala často neobvyklou podívanou pro celé město, když cvičili s improvizovanou výbavou. V té době již nic dobrovolníkům nebránilo, aby zažádali o povolení založit hasičský sbor spolek, protože spolčování bylo povoleno ústavou již roku Zažádali o povolení spolku dne , a hasičský spolek byl roku 1870 povolen založen jako jeden z prvních hasičských spolků na Moravě, i když mu stanovy c. k. místodržitelství v Brně schválilo až Po Jevíčku začaly postupně vznikat hasičské sbory ve vesnicích Malé Hané. Nerostly jako houby po dešti, někde byly založeny až po řadě let. Jevíčko 1870, Velké Opatovice 1873, Vanovice 1874, Jaroměřice 1875, Uhřice 1878, Boskovice 1879, Chornice 1879, Cetkovice 1880, Horní Štěpánov 1885, Zadní Arnoštov 1885, Šubířov 1886, Světlá 1887, Sudice 1887, Víska 1889, Borotín 1890, Úsobrno 1890, Pěčíkov 1892, Bělá 1892, Šebetov 1895, Bezděčí u Trnávky 1900, Smolná 1904, Bohdalov První pochvaly se jevíčským hasičům dostalo od místodržícího Moravy roku 1871 za úspěšné hašení velkého požáru 12 chalup v sousedních Jaroměřicích. Rok od roku se počet členů sboru zvyšoval. V roce 1872 spolek už měl desítky členů, jejichž velitelem byl František Harwig. Byla to dobrovolná organizace s činností založenou na pomoci bližnímu na ryze demokratických zásadách, kde nebylo rozdílů sociálních, v hospodářském postavení členů, kde každý člen zastával určitou činnost a řídil se pevným řádem. Likvidace požárů jim nebylo všechno, ale rozvíjeli i kulturně společenskou činnost, cvičením a soutěžemi zvyšovali odbornou dovednost. Tak se stal sbor dobrovolných hasičů v Jevíčku od svého založení důležitým společenským činitelem ve městě. Dochovala se pravidla, dle kterých každý musel míti náčiní a stejnokroj na suchém místě po ruce v čas potřeby připraven, aby mohl ihned k požáru nastoupiti. Hasiči se museli chovati zdvořile a pokojně a to i mezi sebou. Nesmí kouřiti. Musí se zdržeti každého zbytečného hluku a mluvení. Při požáru se nyní členové hasičského sboru dělili do skupin: 1/ Lezci 2/ Bourači mají povinnost lidské životy a majetky zachraňovati. 3/ Družstvo při stříkači provádí postavení stříkače, regulace stříkače, nasazení hadic, pumpování, potom rozdělání a odjezd. 4/ Vodaři montují hadice, sací hadice buď do vody, nebo vytvoří řetěz lidí a podávají si vodu až ke stříkači. 5/ Hlídači opatrují zachráněné věci a udržují pořádek mezi lidmi. Na tomto dokladě jsou podepsáni: Ferdinand Otto měšťanosta, Augustin Tomášek velitel, Tomáš Němec, A. Kraupner radní. Vůdcové: Josef Žák, Leopold Slezák, Rudolf Walík, Jan Novák, Jiří Nimmerfrol.

18 J e v í č s k ý z p r a v o d a j 5 / H I S T O R I E M ě s í č n í k M ě s t a J e v í č k a s t r a n a 1 4 Sotva byl sbor ustaven a vyvíjel zdárnou činnost, nastaly spory s tehdejším německým vedením města, jež trvaly až do převzetí obce do českých rukou. První větší konflikt vznikl roku 1876, kdy čeští hasiči protestovali proti poručníkování purkmistra a některých radních a hrdě prohlašovali, že jsou spolkem českým, hasičů dobrovolných a svobodných, kteří trvají na českém velení. Vylučovat členy z jejich středu má jen jejich valná hromada a nikdo jiný. Roku 1877 přistoupil sbor k Moravskému podpůrnému spolku hasičskému se svými 67 členy. Díky tomu se zachovaly první stanovy tak i jmenovitý seznam všech 67 členů. Uvádím jej, aby součastná i budoucí generace mohly posoudit, žije-li ještě někdo z potomků prvních hasičů, či kde na hřbitově odpočívají. Velitelem byl Augustín Tomášek, jeho zástupcem Rudolf Pařízek, členy byli: Leopold Slezák, Mikuláš Nedomanský, Jan Serin, František Dvořák, Jan Pichler, A. Weiner, Vinc. Kerschner, Jos. Ertl, Jan Götinger, Konst. Kaplan, Mat. Schmidt, Karel Jandík, Arnošt Chlup, Frant. Plech, Karel Ritter, Ferd. Nárožný, Klement Zemene, Vinc. Plech, Vinc. Macháček, Jos. Šponer, Václav Křivánek, Josef Šupler, Vilibald Zezula, Ignác Oblídal, Frant. Nimmerfrol, Ant. Dobeš, Jan Machorek, Tomáš Tutsch, Frant. Bombera, Jos. Ritter, Filip Vrbický, Jan Šponer, Otakar Kaplan, Theodor Kubíček, Šebest. Novák, Ferd. Zezula, Stanislav Ohrner, Frant. Navrátil, Ferd. Hawiger, Ant. Krček, Jos. Němec, Jos. Žák, Flor. Schich, Ant. Weinerek, Jan Šafář, Jan Jandík, Fab. Nedomanský, Vinc. Heger, Frant. Luk, Jos. Ohrner, Jos. Mrva, Frant. Jandík, Jos. Plech, Frant. Schnitzar, Frant. Hauser, Jan Goul, Jan Novák, Jiří Nimmerfrol, Rud. Walík, Ant. Nimmerfrol, Václav Chlup, Jakub Němec, Jos. Bien, Tomáš Weinerek, Šebest. Novák a Leopold Knobloch. Nový konflikt s německým vedením obce začal r. 1888, kdy valná hromada hasičů žádala, aby protokoly a účetní zprávy se vedly česky, aby byla vytvořena hasičská župa z českých obcí okresu a Jevíčko aby k ní patřilo. Stalo se tak hned příštího roku a prvním starostou této župy se stal vůdčí představitel českého lidu v Jevíčku, MUDr. Jan Klimeš, a jeho náměstkem Emanuel Sedláček z Jevíčka. K hasičskému sboru v Jevíčku patřil také hasičský sbor ve Vísce /Derfliku/, kde hasičské bratrství mezi jevíčskými a víseckými ze strany víseckých patrně z národnostních důvodů chybělo, i když kvůli nim bylo vedení udržované německé. Dočítáme se, že 12. dubna 1886 purkmistr Jevíčka Navrátil sděluje 12 členům hasičského sboru v Derfliku, že se v posledním čase nezúčastňovali schůzí a cvičení v Jevíčku a že tedy dnešním dnem považuje za vystouplé. Jako samostatný sbor jej sledujeme od roku Po vystoupení derflických hasičů jevíčští změnili velení na české. Eduard Bock a Jevíčko V prosincovém čísle Jevíčského zpravodaje jsem psal o Eduardu Bockovi, který stavěl před první světovou válkou železnice v Thajsku (dřívějším Siamu). Čerpal jsem z knihy Dějiny Thajska. V nich se uvádí, že E. B. se narodil 21. ledna 1865 v Cetkovicích. Cestovatel E. St. Vráz však o něm píše jako o rodáku z Jevíčka. Které místo narození je správné, by se dalo zjistit z matriky narozených. Jenomže podle sdělení l. oddělení Národního archivu Praha se matriky narozených z uvedené doby pro židovskou obec (ŽO) Jevíčko a pro ŽO Boskovice nezachovaly. K matrice narozených ŽO Jevíčko se v Národním archivu zachoval jen jmenný index, kde je potvrzeno, že Bock Eduard byl v matrice zapsán na str. 65 pod č. ř. 4. Výřez ze sčítacího operátu z r k domu č. 43 (dnes č. 61) v Jevíčku židovském městě Naštěstí se zachovaly sčítací operáty ze sčítání lidu. Na výřezu ze sčítacího operátu z roku 1869 vidíme, že Eduard Bock se v Cetkovicích narodil, ale již jako čtyřletý (možná dříve) bydlel s rodiči Samuelem Leopoldem (řezníkem) a Rozálií Bockovými v Jevíčku v domě č. 43 (dnes dům č. 61 v Krátké ulici). Eduardův otec Samuel L. Bock byl jevíčský rodák. Narodil se roku 1842 v domě č. 3 (stával v místě, kde ústí Krátká ulice do ulice Soudní směrem k synagoze) otci Josefu Bokovi (nar. 1811; podle sčítacího operátu z roku 1857). Eduardova matka Rozálie se narodila ve Zvoli (německy Schmola) u Zábřeha (německy Hohenstadt). V roce 1869 měl E. Bock dva mladší sourozence (Julia, narozeného roku 1867 v Opatovicích, a Eugena, narozeného roku 1869 v Jevíčku). Roku 1873 získal Samuel L. Bock v Jevíčku domovský list. Při sčítání lidu v roce 1880 tato rodina Bockových již v Jevíčku nežila. Ing. E. Bock a thajská královna při slavnostním otevření první thajské železnice (Dějiny Thajska, str. 276) Z otištěného výřezu sčítacího operátu vyplývá, že údaj E. St. Vráze o E. Bockovi jako jevíčském rodáku je nesprávný. E. B. se narodil v Cetkovicích, v Jevíčku pouze několik let bydlel v době svého dětství. E. St. Vráz píše o svém setkání s E. Bockem následující: Zde také to bylo (v domě rakouského konzula v Bangkoku poznámka Š. B.), kde seznámil jsem se s panem E. Bockem, rodem z Jevíčka na Moravě, jenž se vzácnou ochotou v mnohém byl mi nápomocen radou, jak bych v nedlouhé době několika neděl sebral co možná nejvíce poznatků o Bangkoku a Siamcích. Jsa německého původu a ve Vídni vychován, pan Bock uměl jen málo česky; ale v útulném Klubu Němců v Bangkoku veselí a rozšafní jeho členové nemálo se podivovali, slyšíce starostu svého, zavlekšího mne mezi ně, zpívati se mnou buřičské české písně. Pan Bock, inženýr drah ve službách siamské vlády, je s poměry siamskými velmi dobře obeznámen. Mluví dosti plynně siamsky a pro milou svou povahu požívá značné obliby nejen mezi bangkokskými Evropany, ale i mezi domorodci. V jeho průvodu vykonal jsem první svou vyjížďku do vnitrozemí, do králova letního sídla Bang-pa-inu, a později druhou do Ajuthíe. Tehdy slíbil mi, že dopřeje mi podobné příležitosti, abych opět jemu byl průvodčím, a to v Praze. Za dvě léta po tom vskutku jsem jej prováděl ulicemi města stověžatého na březích vltavských. Siamské dráhy, dílem již vystavěné, dílem aspoň počaté, nebo teprv sice projektované, které však během příštího desetiletí bezpečně dočkají se dokončení svého, nabudou veliké důležitosti nejen pro zemi tu, ale i pro všechen evropský obchod. Nejvíce získá tu anglická Burma. Jak i sám dvůr nahlíží důležitost drah, nejlépe vysvítá z toho, že král i králová okázale zúčastňují se slavnosti kladení prvých kolejí nové trati. Poznámka: Jméno Bock se ve sčítacích operátech objevuje i v podobě Bok. Někdy se jedná dokonce o stejnou osobu. Prameny Sčítací operáty z r. 1857, 1869 a 1880 pro Jevíčko - židovské město, Okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli, fond: Okresní úřad Moravská Třebová, sčítání lidu, čísla kartonu 11, 27 a 38. Evidence domovských listů židovského města , Okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli, fond: Archiv města Jevíčka III, číslo knihy 265. Literatura Vráz, E. St.: V Siamu, zemi bílého slona, Praha 1901 Wyatt, David K.: Dějiny Thajska, nakladatelství Lidové noviny Kapitolu o česko-thajských vztazích napsali J. Fajfrová, M. Nožina a J. Šitler. Štěpán Blažek

19 M ě s í č n í k M ě s t a J e v í č k a s t r a n a 1 5 H I S T O R I E J e v í č s k ý z p r a v o d a j 5 / H i s t o r i c k é č t e n í n a p o k r a č o v á n í H i s t o r i c k é č t e n í n a p o k r a č o v á n í POVĚSTI Z MALÉ HANÉ Josef Vrbka LIDOVÉ POVĚSTI V lidových pověstech je nejlépe zachována povaha a vlastnosti lidu, hlavně z minulého století; tradicí do nich bylo přenášeno mnoho i z dob minulých. Každý kraj má své zvláštní pověsti, jen základní prvky jsou stejné. Místní poměry ovlivnily lidové vypravěče, takže docela jinak znějí pověsti krajin rovinatých a krajin hornatých a zalesněných. V hlubokých lesích budilo strnulé noční ticho v náhodných chodcích pocit nejistoty a strachu. Nezvyklé zvuky v přírodě, jež ve dne neuslyšíme, byly vysvětlovány jako něco nadpřirozeného, čeho se lidé obávali. Vznik mnohých pověstí může se datovat ještě z dob pohanských, kdy staří Slované věřili, že lesy, vody a bažiny jsou osídleny bytostmi dobrými i zlými, jež mají velký vliv na život lidí. Z oné doby pocházejí pověsti o vodnících, lesních pannách, divokých lesních mužích, divoženkách a světýlkách. K nim se později přidružovaly zkazky z doby křesťanské, jichž ohlas nalézáme v různých pověstech novějších. Tak vznikly pověsti o loupežných rytířích na starých hradech, jejichž zříceniny dosud vzbuzují podiv. Tajemná sklepení a dlouhé chodby jsou oživeny postavami prokletých rytířů a smutných paní, jež ve svém životě neužily nic dobrého ve společnosti ukrutných pánů a jejich drsných zbrojnošů. Za své zlé skutky, které páchali na nevinných poddaných, jsou zlí rytíři potrestáni zakletím v různé podoby zvířecí a lidské. Ale i chamtiví sedláci, kteří kradli svým sousedům půdu pracně obdělávanou, jsou stíháni trestem. Jejich duše musí po smrti bloudit polem v podobě ohnivých mužů nebo světýlek, aby za pomoc a ochotu někomu prokázanou mohli být vysvobozeni. S podobnými představami bujné lidové fantazie shledáváme se v četných zkazkách. Všimněme si, že je v nich ukryto vždy mravní jádro: za proviněním a hříchem následuje spravedlivý trest. Zde se lidový životní názor projevuje nejsilněji. Za zneužití chleba, nejdůležitější živiny člověka, je vozka a celé město odsouzeno ke zkáze, a to hned na místě. Zlý šlechtic za nespravedlivý soud je proměněn ve psa přímo u šibenice, na níž chtěl nechat oběsit nevinného sedláka. Podle lidových představ jsou všechna strašidla duše lidí, kteří se dopustili za svého života zlých činů, a proto musí bloudit místy, kde kdysi zhřešili. Některé duše propadly moci zlých duchů tak, že stále snaží uškodit lidem, jiné zase ochotně pomáhají chodcům, kteří se strachem kráčejí tmavou nocí nebo jsou vystaveni nějakému nebezpečí. Za poděkování, na něž nedočkavě čekají, jsou zbaveni vin a vysvobozeni. Zde se projevuje nejlépe mravní názor našeho lidu čistý humanismus, soucit a láska k chybujícímu bližnímu. Vysoká mravní úroveň našeho lidu jeví se v pověstech jako v zrcadle. Bezpráví a útisk robotníků je jimi vystižen jako v díle nejlepšího znalce těchto smutných dob, kdy lid byl zbaven svobod a vydán zvůlí pánů a jejich pomahačů. Pověsti o čarodějnicích se udržely ze středověku a jsou namnoze důkazem kdysi panující pověrčivosti. Ale i z nich poznáváme, jak se kdysi žilo a jak těžce snášeli lidé, když jejich hospodářství bylo zdánlivě poškozováno nadpřirozeným zásahem lakotných sousedek, které chtěly brát užitek jiným. Ta trocha nadojeného mléka byla kdysi hlavním zdrojem příjmů hospodyně, proto, když neměla v určité době tolik másla jako dřív, hledala se příčina v kouzlech a čarách. Strach před čarodějnou mocí se šířil od pravěku a v podvědomí lidu byl utvrzován a udržován nejvíce stykem s bývalým německým obyvatelstvem blízkých obcí, kde víra v čaroděje a čarodějnice byla mnohem větší než v krajích s českým obyvatelstvem. Na Malé Hané vzniklo mnoho pověstí o zlých duších zakletých v podobu zvířecích. Byli to psi, koně a telata. Psi s ohnivýma očima byli zlí, lidé se jich báli, ale jestli jim oči ve tmě nezářily, pak pomáhali rádi a ochotně v nesnázích. Černí psi se vyskytují v pověstech všech krajů, ale hříbata, prasátka, telata a koně se objevují na Malé Hané jako zajímavá varianta. Za dlouhých zimních večerů, při vrčení kolovratů nebo při draní peří, se vypravovaly hrůzostrašné historky o minulých časech, kdy všude chodily duše zakleté a zločinci, kteří pomýšleli jen na to, jak by uškodili lidem, bydlícím v nízkých chaloupkách s doškovými střechami. Na všech stranách číhalo na vesničany nebezpečí, které ohrožovalo jejich životy a majetek. Není tedy divu, že se utěšovali nadějí, že křivdy budou pomstěny. To bylo podkladem vzniku různých pověstí, v nichž se odráží vše, čeho se lidé báli a v co věřili. Život v malých vesničkách nelze si představit bez těchto starých zkazek, kterými se nahrazovala četba knih. Do usedlosti, v níž večer vypravovali místní pověsti dobří vypravěči, scházeli se rádi sousedé, aby poslechli to, co zůstalo v paměti dávných časů. Při strašidelných pověstech otřásali se mladí posluchači strachem, ale i dospělí dychtivě naslouchali vyprávění, co se kdysi v jejich kraji přihodilo. S pokrokem doby vymizeli staří vypravěči a dnes již je málo těch, kdož dovedou povědět nějakou pověst. Vymírají jeden po druhém a zanedlouho nebude znát lidové pověsti nikdo. Je proto důležité, aby se tyto ukázky uměleckého cítění našeho lidu zachovaly, neboť jsou jedním z posledních zbytků lidové tradice. Jako vymizely lidové kroje, stavby a domácí umění řemeslné, tak v nenávratnu mizejí i památky lidového vyprávění. Zanedlouho nebude možno zjistit žádnou lidovou pověst, pokud nebyla zapsána. A přece v některých těchto pověstech pro neobvyklost děje i podání je plno krásy. Přitom byly již zapisovány z úst vypravěčů, kteří snad ani nedovedli povědět určitou pověst tak, jak ji kdysi sami slyšeli ve svém mládí. V mé sbírce jsou sebrány pověsti z okolí Bezděčí u Trnávky, jež se mi během 12 let pobytu podařilo zjistit a zapsat. Vypravěčům, kteří mi ochotně a rádi sdělovali pověsti svého kraje, srdečný dík! Josef V r b k a V y p r a v ě č: Rudolf Z E Z U L A, nar. 1883, St. Roveň B E Z H L A V Ý M U Ž - z Rovně Je tomu již dlouhá řada roků, co šel starší muž se svou ženou tmavým lesem ode Dvorku do Lhoty. Zdrželi se dlouho u příbuzných a vydali se na cestu až večer. Přišli na návštěvu po dlouhé době, měli si tedy stále co vypravovat a chystali se k odchodu teprve tehdy, když se počínalo stmívat. Nebylo tedy divu, že se opozdili. Když vyšli z domu, viděli, že na obloze již svítí hvězdičky; sotva došli do lesa, obklopila je ze všech stran tma. Šli tedy rychle a litovali, že se tak dlouho na Dvorku zdrželi. Všude bylo ticho, listy na větvích stromů visely tiše, ani větýrek se nehýbal. Vše v lese klidně odpočívalo, a to činilo les tajemným a záhadným. Oba noční chodci přidali do kroku, ale v tom zůstali překvapením stát. Před nimi se z temna vynořila na cestě jakási postava, která kráčela proti nim. Muž vztahoval ruku ke klobouku, aby neznámého pozdravil, ale když se neznámý přiblížil až k nim, klesla mu ruka zděšením a z hrdla se mu vydral úzkostlivý výkřik. Také žena se tiskla polekána k muži. Neznámý muž, jdoucí kolem nich, neměl hlavu! Byl dost vysoký, ruce měl svěšeny a na silném trupu vystupoval jen krk, trčící z těla jako pahýl. Prošel kolem nich jako duch a zmizel v tmavém lese. Muž a žena se dali do běhu, ač se třásli hrůzou. Utíkali jako pominutí, takže za chvíli dorazili do Vranové Lhoty, kde tloukli na první stavení. Když jim otevřeli, nesouvisle a nesrozumitelně vypravovali, koho v lese viděli. Teprve za hodnou chvíli se utišili a mohli vylíčit, jak se potkali s bezhlavým mužem. Zůstali v chaloupce přes noc, neboť se báli jít dále, aby se opět nesetkali s bezhlavou příšerou. Od té doby se nikdy na Dvorku dlouho nezdrželi a lidé z Rovně i z Vranové také neradi v noci chodívali lesní cestou, po níž se procházel bezhlavý muž. Pokračování příště w.jevicko.cz

20 Jevíčský zpravodaj 5/2010 I N Z E R C E, K U LT U R A Měsíčník Města Jevíčka strana 16 Jevíčský zpravodaj květen Vydavatel: Město Jevíčko, Palackého náměstí 1, Jevíčko, IČ Vychází 1x měsíčně. Všechny zpravodaje naleznete na internetových stránkách města. Náklad ks. Registrováno MK ČR pod číslem E Redakce neodpovídá za obsah zveřejněných příspěvků, které jsou přetištěny v plném znění tak, jak byly dodány. Grafická úprava a tisk: Luboš Crha - tiskárna, Moravská Třebová. Distribuce zdarma.

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Speciál. Úřady. dávky pro rodiny s dětmi, těhotné ženy, nezaměstnané dávky pro staré a zdravotně postižené občany 1

Speciál. Úřady. dávky pro rodiny s dětmi, těhotné ženy, nezaměstnané dávky pro staré a zdravotně postižené občany 1 Úřady Speciál Městský úřad Jevíčko Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko Úřední dny: Po, St 6.30-11.30 hod. 12.00-17.00 hod. Telefon: 461 327 810, 461 327 808, 461 327 811, tel./fax: 461 327 812 e-mail: jevicko@jevicko.cz,

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Hana

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Zápis č. 4/2010 z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Přítomni: - zastupitelé 14 viz pres. listina příloha č. 1 - omluven

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.12.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice Přítomni : Miroslav Picka, František Jurčák, PhDr. Hana Levá, František Černý, Michal Bláha Usnesení

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Usnesení z 32. zasedání RO ze dne 24. 6. 2013

Usnesení z 32. zasedání RO ze dne 24. 6. 2013 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních výdajů, v platném znění Usnesení z 32.

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 1 č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 6.12.2012 18:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 6.12.2012 19:10

Více

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Veřejné zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO)

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 03.12.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Kálal Robert, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava,

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Z vily, ve které nyní sídlí naše školka, zmizeli téměř před 70 lety lidé. Kdo to byl? Proč odešli? Proč budou před školkou nějaké kameny? I v tomto školním roce se s

Více

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Obec Chloumek Obec Kladrubce Obec Podhůří Obec Polánka Obec Přebudov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 Usnesení s termínem č.: 101 taj. (ONI) 28.03. 194 taj. 02.04. 189 taj., MTSB 28.03. 195 taj. 02.04. 225 taj. 28.03.

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013

Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013 MILETÍN nám. Karla Jaromíra Erbena č.p 99 507 71, e-mail:nosek@miletin.cz č.j. 529/2013 Zpracoval : Nosek M. Dne: 5.9. 2013 Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013 Přítomni : Nosek Miroslav,Hlavatý

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více