Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA výtisků číslo 5/2003 ročník II.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II."

Transkript

1 MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu ZDARMA výtisků číslo 5/2003 ročník II. Co najdete uvnitř tohoto vydání: O Referendum o EU strana 2 O O dopravě ve městě strana 4 O Rekonstrukce veřejného osvětlení strana 7 O Vyúčtování provedeno strana 11 O Nejen o teple strana 16 O Jak spořit energiemi strana 18 MOST a.s.

2 MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU hlavní budova magistrátu Radniční 1, Most tel.: Referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii Termín konání referenda: od do hodin od 8.00 do hodin Stálý seznam voličů Za seznam oprávněných občanů se podle zákona o provádění referenda o přistoupení ČR k EU považuje stálý seznam voličů vedený dle zákona o volbách do zastupitelstev obcí. Ve městě Most může každý oprávněný občan nahlížet do stálého seznamu a požadovat doplnění nebo provedení oprav. A to u Magistrátu města Mostu - odboru správních činností - oddělení matriky a ohlašovny ve 2. poschodí, ul.pionýrů č.p.2921 v Mostě. Hlasovací průkaz Bude-li oprávněný občan volit mimo svůj okrsek, může od požádat Magistrát města Mostu - Informační centrum pro referendum (4. poschodí, Magistrát města Mostu, ul. Radniční 1) Přečetli jsme za vás... Ohrožení populace hlemýždě zahradního (Helix pomatia) v jižní části Mostecka vedlo město k vydání nařízení, jímž se zakazuje jejich sběr. Sbírat hlemýždě je zakázáno jak hromadně, tak individuálně, a to po celý rok. Sběr hlemýždě probíhá na Mostecku již několik let a množství výkupu se neustále zvyšuje. Zatímco v roce 1994 bylo v okrese Most sebráno a vykoupeno 960 kg hlemýždě, v roce 2001 to činilo již více než 10 tisíc kg. Od roku 1994 potom bylo celkem vykoupeno jen na Mostecku neuvěřitelných o vydání hlasovacího průkazu a to: - osobně do písemně s ověřeným podpisem do Magistrát města Mostu bude hlasovací průkazy vydávat od Přenosné schránky Oprávněný občan může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat o přenosnou schránku. Může tak učinit v Informačním centru pro referendum osobně ve 4.poschodí budovy Magistrátu města Mostu ul. Radniční 1 nebo telefonicky tel.č nebo V den konání referenda může oprávněný občan požádat okrskovou komisi přímo v místě svého okrsku. Okrsková komise vyšle dva členy s přenosnou schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem. Mgr. Alena Sedláčková, tisková mluvčí MmM Hlemýždě nesbírat kg tohoto živočicha. Abychom se i nadále mohli s hlemýžděm v přírodě setkat a naše děti ho neznaly již jen z obrázků, doporučila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR městu, aby vydalo zákaz jeho sběru. Nařízení, jež má vést k ochraně hlemýždě zahradního a které zakazuje jeho sběr, již nabylo účinnosti. Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout podle zákona o přestupcích, nejde-li o jiný správní delikt, jež by byl postižitelný jako trestný čin. Mostecké listy Statutární město Most vyzývá občany k účasti na referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii Termín konání referenda: pátek od hodin do hodin sobota od 8.00 hodin do hodin Před samotným referendem se před budovou Magistrátu města Mostu uskuteční dne 3. června informační odpoledne o Evropské unii, jemuž bude předcházet setkání s R.Cibrianem, velvyslancem Delegace Evropské komise v České republice. Na středu 11. června připravuje město Most happenig, diskusní fórum před budovou radnice, kde své názory na vstup do Evropské unie vyjádří představitelé města a politické strany. Zapojit se do diskuse a podělit se o své názory budete moci i vy, občané. Přijďte proto dne 11. června v odpoledních hodinách k Magistrátu města Mostu. Diskusní fórum doplní i kulturní program. Bližší informace k uvedeným akcím se dozvíte z denního tisku a dalších sdělovacích prostředků. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ - informační periodikum. Vychází jednou za dva měsíce. Řídí redakční rada ve složení: Dimitrij Simov (předseda), Pavlína Fupšová, Dušan Matouš, ing. Bořek Valvoda, ing. Petr Klimecký, ing. Jaroslav Kudrlička, ing. Zdeněk Šíma, ing. Vladimír Vondráček, Vladimír Pátek. Místo vydání - Most, č. 5/ ročník II., náklad výtisků, dáno do tisku Vydává Komunální Informační Servis z.s.p.o. se sídlem v Mostě, Dělnická 164, IČ: Administrace a příjem inzerce: tel.: , fax: , Rozšiřuje Česká pošta s.p. Most. Tiskne: Tiskárna K&B s.r.o. Most. Registrováno u OÚ v Mostě čj. VV/sdruž./22/6197/02. Registrace MK ČR: E Komunální Informační Servis strana 2

3 Co je stacionář? Představením Stacionáře pro přechodný pobyt budeme pokračovat v našem mini seriálu o službách, které nabízí mosteckým seniorům Městská správa sociálních služeb v Mostě. Stacionář je umístěný v budově penzionu pro důchodce v Komořanské ulici, v blízkosti domů s pečovatelskou službou (s domy s hráškově zelenou fasádou a obrázky páva, motýlů a ptáčků jsme vás seznámili ve třetím čísle zpravodaje). Jeho provoz byl zahájen 1.června 1999 a zásadním způsobem přispěl k rozšíření nabídky sociálních služeb zdravotně handicapovaným občanům převážné seniorského věku. Mimořádnost služeb, které jsou ve stacionáři poskytovány spočívá v tom, že jsou určené nejen samotnému klientovi, ale významným způsobem pomáhají i jeho blízkým. Stacionář řadíme mezi zařízení, která poskytují tzv. respitní neboli úlevovou péči. Každý kdo dlouhodobě pečuje o někoho ze svých blízkých ví, jak je taková péče náročná nejen fyzicky, ale i psychicky. S délkou péče pak její náročnost výrazně stoupá. Trvalé Město Most by mělo být bohatší o další oddychovou zónu s oázou nejrůznější zeleně. V blízkosti přesunutého děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie by měl totiž vyrůst nový velkolepý park v anglicko-francouzském stylu. Převažovat by zde měly keře a stromy, které budou svými geometrickými tvary harmonicky ladit se stříhanými trávníkovými plochami a chybět by neměly ani květinové záhony. Plánujeme zde také vybudovat dráhy pro milovníky hry petangue. Nedávno jsme zjišťovali, v jaké lokalitě a na jakém místě by měly vzniknout, řekla náměstkyně primátora města Mostu Hana Jeníčková. V současné době se už připravuje studie, na jejíž základě bude moci město žádat o dotaci na vybudování parku. Náklady se odhadují zhruba na čtyři milióny napětí, zda je doma vše v pořádku, zda babička neupadla, neudělalo se jí špatně, nezapomenula vypnout plynový sporák, nezatoulala se na procházce,... to vše jsou pečovatelům situace důvěrně známé. Čas od času se k nim navíc mohou připojit další události typu vlastních zdravotních problémů, nutnosti absolvovat pobyt v nemocnici, v lázních, jet na služební cestu, A právě s řešením těchto mimořádně náročných situací pomáhá stacionář. Jak už ze samotného názvu stacionáře vyplývá, klienti zde mohou být po přechodnou dobu, tj. od několika dnů až po dobu třech měsíců. Stacionář tvoří pět jednolůžkových bezbariérových pokojů hotelového typu, jídelna a tzv. malá společenská místnost. Dva pokoje jsou vybaveny speciálním ošetřovatelským nábytkem, určeným např. pro osoby se sníženou mobilitou. Klienti stacionáře se ale mohou zapojovat i do všech programů a činností, které probíhají v prostorách domácího penzionu a na přilehlé zahradě. Mohou se zapojit do společného cvičení, trénování paměti, výtvarných činností, ergočinností. Stranou nezůstávají ani o Masopustu, Mikulášských, či jiných zábavách. Denní režim je v rámci možností přizpůsobován individuálním potřebám a přáním klientů, nikdo tak např. nemusí jíst či vstávat v přesně určenou hodinu. Návštěvy mohou přicházet bez omezení, třeba i několikrát denně. Vedle ubytování a animačních programů je v rámci pobytu zajišťována speciálně vyškoleným personálem komplexní celodenní péče, celodenní stravování (5krat denně vč. diet), ošetřovatelská péče (vč. vybraných zdravotních korun. Peníze bychom čerpali nejraději z Fondu životního prostředí. Zatím jsme obdrželi přislib, takže nyní čekáme, jak se věc bude vyvíjet dále, uvedla náměstkyně. Z tohoto důvodu také mostečtí radní schválili výpůjčku parcely u kostela o rozloze dvaatřiceti hektarů od Dolu Kohinoor za účelem přípravných prací plánované realizace parku. Celá akce bude navazovat na chystané rozsáhlé úpravy děkanského kostela, na které město Most získalo devatenáct miliónů korun od Evropské unie. úkonů), služby (úklid, praní a žehlení prádla), rehabilitační cvičení i fyzioterapie (např. terapie s využitím bioptronové lampy, perličkové koupele apod.). Poptávka po službách stacionáře bývá výrazně vyšší ve špičkách, mezi které jednoznačně patří blížící se doba dovolených. Pobyt ve stacionáři je proto možné si rezervovat předem. Bližší informace je možné získat u vedoucí stacionáře paní Věry Pavelkové, na telefonních číslech nebo příp. na sociálním odboru Magistrátu města Mostu. Ing. Romana Boušková, ředitelka MSSS Budeme mít v Mostě anglický park V konečném výsledku bychom se zde měli dočkat vedle obřího jezera Most také krásného a přírodní parku, doplnila Hana Jeníčková. Město se chystá v rámci úprav děkanského kostela objekt nasvítit stejně jako hrad Hněvín, který se stal dominantou města nejen ve dne, ale také v noci. Na využití budoucího jezera Most v okolí děkanského kostela vyhlásilo město Most veřejnou anketu, v níž se občané mohou vyjádřit, jakou zájmovou činnost si v této lokalitě představují. Závěrečná etapa stavby jezera má být zahájena letos v červenci, přičemž ukončení se předpokládá za čtyři roky. Sanace a rekultivace po zbytkové jámě dolu Ležáky představuje více než jeden tisíc tři sta hektarů plochy. Vedle území pro rekreaci, sport a velkolepý park by zde měl vyrůst také nový les. -r- Komunální Informační Servis strana 3

4 Jak je na tom doprava ve městě (pokračování z minulého čísla) Mosty a mostní prohlídky V otázce technického stavu mostních objektů v Mostě je v současné době nejkritičtější situace na mostě RICO, který byl postaven v roce V roce 1998 bylo při běžné roční prohlídce mostu RICO provedené firmou INSKY spol. s r. o. zjištěno poškození mostních podpěr, nosné konstrukce a ložisek způsobené narušenou izolací mostního tělesa. Most RICO byl v sedmimístné hodnotící stupnici od 1-7 (1 - výborný stav, 7 - havarijní) zařazen do stupně. Na základě rozhodnutí porady vedení města byl odbor investic a údržby pověřen vyhlásit výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace na rekonstrukci mostu RICO. Vítězem výběrového řízení se stala firma VALBEK v.o.s., která v lednu r předložila projektovou dokumentaci. Po aktualizaci v roce 2000 činily náklady na rekonstrukci mostu 55 mil. Kč. Na stavbu bylo ve druhém čtvrtletí 1999 vydáno stavební povolení, jehož platnost po aktualizaci skončila S ohledem na vysoké finanční náklady na rekonstrukci mostu RICO požádal Ing. Jiří Šulc, starosta města Mostu v roce 2000 o dotace příslušná ministerstva, fondy a Okresní úřad v Mostě. Finanční prostředky se však touto cestou nepodařilo zajistit. Rekonstrukce mostu RICO byla zařazena do Koncepce rozvoje města na léta , která byla schválena městským zastupitelstvem dne s termínem realizace do 12/2004. V dubnu roku 2002 byla odbornou firmou INSKY spol. s r. o. provedena pravidelná roční mostní prohlídka z jejíž zprávy vyplynulo, že po zimním období došlo k závažnému narušení hlavních částí mostní konstrukce zejména mostních podpěr, nosné konstrukce a ložisek způsobených rozpadlou a nefunkční izolací včetně krycích vrstev. Stav mostu byl tudíž překvalifikován ze stupně 5 na stupeň 6 (velmi špatný stav) což znamená, že bylo nutné zajistit snížení zatížitelnosti mostního objektu na zatížitelnost 12 tun. Z těchto důvodů je provoz vozidel těžších než 12 tun veden po objízdných trasách. Dle projektu činí předpokládané náklady na opravu cca 100 milionů Kč. V minulém roce byla zahájena jednání mezi městem Most a Ústeckým krajem o převedení mostního objektu do správy kraje, vzhledem k jeho napojení na státní silnici III. třídy ve směru na Braňany - Lom. Dle výsledku mostní prohlídky mostu J.E. Purkyně (u nemocnice), provedenou odbornou firmou INSKY spol. s r.o., dochází v posledních dvou letech vlivem nevhodně provedené izolace pod tělesem vozovky k vypadávání živičného krytu, k příčným trhlinám a k propadání živičného krytu. Je tedy nutné zajistit odbornou firmou celkovou opravu izolací a odvodnění pod povrchem komunikace, včetně položení nového živičného krytu. Oprava bude probíhat po polovinách za omezeného provozu. V první fázi bude opravovány nižší (levá) strana a provoz na mostě bude sveden do pravé poloviny a v délce cca 100 m bude řízen světelnou signalizací. Oprava pravé části proběhne za stejných dopravních opatření. Finanční předpoklad opravy dilatace mostu je ,- Kč, oprava živičného krytu komunikace o celkové výměře m2 reprezentuje částku ,- Kč. Předběžná cena opravy je tedy odhadnuta na ,- Kč. Dalším kritickým mostem je most u nádraží, na jehož opravu je již zpracována projektová dokumentace a je počítáno s jeho opravou. V roce 1999 byla provedena za 10 milionů Kč celková oprava mostu v Rudolicích. U ostatních mostních objektů byl po provedených prohlídkách zjištěn uspokojivý stav. Odstavná místa pro 28 tisíc aut? Ze studie dopravy v klidu provedené v únoru roku 2001 vyplývá, že město Most jako celek vykazuje deficit stání klidové dopravy. Ve městě je již zcela evidentní, že řada urbanistických obvodů, resp. obyvatel v nich žijících, postrádá odstavné plochy pro své automobily. V některých částech města již byly postupně realizovány nové plochy, které Ilustrační foto jsou však kapacitně omezeny a většinou řeší pouze některé lokální problémy v daném místě. Stupeň motorizace mezi dobou od zpracování předchozí studie do dnešní doby se podstatně změnil. Dle informace Dopravního inspektorátu Policie ČR Most je v našem městě tisíc motorových vozidel. Vzhledem k sociální situaci regionu a věkové struktuře motorových vozidel se dá předpokládat, že počty automobilů již nebudou stoupat, spíše dojde k jejich snížení. Nově postavená sídliště postrádají dostatečný počet ploch a objektů klidové dopravy. Souvisí to se skutečností, že v minulosti byla podceněna otázka zajištění těchto kapacit a bylo jich realizováno nedostatečné množství. Naprostá většina obytných souborů má téměř vyčerpány veškeré volné plošné kapacity na terénu, vhodné pro realizaci stání klidové dopravy. Veškeré parkovací a odstavné možnosti, které lze aplikovat na terénu bez výrazných investičních nákladů v některých čtvrtích jako Výsluní, Liščí vrch, Skřivánčí vrch a Pod Šibeníkem představují pouze zlomek výchozích potřeb. Na základě studie bylo prokázáno 100% využití stávajících hromadných garáží jako jsou garáže Kahan, Kosmos, garáže v ul. J. Haška a v ul. V. Řezáče. Podle průzkumu má Most k dispozici stání na obyvatel žijících v bytových domech. Pro tento počet a pro vybavenost by bylo třeba stání. Podle názoru zpracovatele studie by se v Mostě neměly zřizovat další rozsáhlé plochy na terénu na úkor zeleně. Snahou by mělo být umístit nové parkovací a odstavné kapacity do suterénů nových domů, podzemních parkovišť a hromadných objektů. Ze studie vyplývá, že jako jediné východisko z dané situace je výstavba kapacitních objektů hromadných garáží a podzemních stání. Rada města Mostu v této souvislosti projednala dne návrh výstavby halových garáží v intravilánu města Mostu. Z navržených lokalit Výsluní, Liščí vrch a Skřivánčí vrch byla Radou města Mostu vybrána jako nejvhodnější varianta urbanistického obvodu č Výsluní v prostoru stávajícího parkoviště v ul. M.J. Husa u bloku 612. Pokud jde o vyhrazená parkovací stání ve městě pak je tímto způsobem využito celkem vyhrazených míst, z toho parkovacích míst (poplatek 4.063,- Kč/rok), 6 míst v mimoparkovacích zónách (poplatek 8.125,- Kč/rok), 231 míst pro invalidy (zdarma), 156 roštových stání (poplatek 1.875,- Kč/rok) a 2 vyhrazená stání pro podnikatelské subjekty (poplatek ,- Kč/rok). Komunální Informační Servis strana 4

5 Vyhrazených parkovacích stání je v poměru k celkovému počtu parkovacích míst celkem cca 7%. Toto číslo se však rapidně mění v každé městské části. V těch nejkritičtějších městských oblastech jako je Výsluní a Liščí vrch dosahuje až 70%. Snahou je aby vyhrazená parkovací místa v daných lokalitách již nepřesahovala uvedených 70%. Dopravní studie řeší i parkování V souvislosti s požadavkem na zlepšení parkování ve městě je zajišťováno zpracování studií na rozšíření a vybudování nových parkovacích míst. V loňském roce byly zpracovány studie na rozšíření parkovacích v lokalitách : - ul. Z. Fibicha mezi bloky 264 a 269, u bloku 81 - úprava parkoviště a 6 nových parkovacích míst (realizace není ve schváleném rozpočtu na rok 2003) - ulice W.A. Mozarta, v ul. M. Alše mezi bl. 7 a 23, ul. L. Štúra - v těchto 3 ulicích je navrženo 160 nových parkovacích míst (je zpracována projektová dokumentace a stavební povolení, bude zažádáno o realizaci v roce 2003) - v ulici Česká a K. Marxe - navrženo 53 nových parkovacích míst (realizace není ve schváleném rozpočtu na rok 2003) - v ulici J.E. Purkyně u nemocnice - navrženo 55 nových parkovacích míst (realizace není ve schváleném rozpočtu na rok 2003) - v ulici SNP - navrženo 70 nových parkovacích míst (realizace není ve schváleném rozpočtu na rok 2003) - u budovy Gymnázia II v Mostě - navrženo 29 nových parkovacích míst (realizace není ve schváleném rozpočtu na rok 2003) V současné době je odborem rozvoje města připravován projekt regenerace sídlišť, do kterého budou zahrnuty kromě dětských hřišť, bytové zástavby a městské zeleně také otázky řešení parkování ve městě. V této souvislosti bude možné v průběhu roku požádat o státní dotaci. Pro rok 2003 je připraven plán pro zpracování studií na vybudování parkovacích míst : - u bl. 411 v ulici Brněnská, - rozšíření komunikace a vybudování parkovacích míst v ul. J. Vrchlického u bl. 321, 322 a 323, - studie rozšíření komunikace v ul. Bělehradská u bloku 406 s vytvořením nových parkovacích míst - vybudování parkoviště u objektu Baníku Souš v ul. Z. Fibicha - rozšíření komunikace a vybudování parkovacích míst v ul. J. Arbesa Další studie zpracovávané s oblasti dopravy, jsou studie řešení dopravní obslužnosti ve městě. V předchozích letech byly například zpracovány studie : - oprava komunikace v ulici Pod Hněvínem a Pod Širokým vrchem, včetně vybudování dešťové a splaškové kanalizace - oprava komunikace v prostoru zásobovací rampy u objektu restaurace Korbel u čp výstavba světelné křižovatky ulic Budovatelů, J. Seiferta, U Stadionu - nutné řešit po dostavbě OD TESCO (realizace není ve schváleném rozpočtu na rok 2003) - výstavba světelné křižovatky ulic Budovatelů, Z. Štěpánka, Pionýrů (bylo vydáno stavební povolení, realizace není ve schváleném rozpočtu na rok 2003) Křižovatky - zatím deset kruhových objezdů V otázce řešení křižovatek ve městě se pokračuje v započatém trendu budování kruhových objezdů. V současné době je tímto způsobem v našem městě řešeno celkem 10 křižovatek a jsou plánovány další jako například: - křižovatka Žatecká - Sportovní - Pionýrů, včetně přechodu pro chodce - křižovatka Budovatelů - Chomutovská - Rudolická (u stovky) - křižovatka Budovatelů - Pražská - Čepirožská, realizace již v letošním roce s předpokladem zahájení v srpnu I/13 Most - Tvrzova (v Komořanech), začátek výstavby se předpokládá v roce 2003 (zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic ve spolupráci s Ústeckým krajem) - křižovatka Vtelenská - Pražská - Mostecká (u Vtelna) Pokud jde o světelnou signalizaci na křižovatkách, tak v minulých letech byly na všech světel- Ilustrační foto ných signalizačních zařízeních u přechodů pro chodce instalovány zvukové systémy pro nevidomé. Také je zpracována studie a připravována realizace celočervené funkce na všech křižovatkách se světelnou signalizací. Jedná se o systém, kdy jsou v klidovém stavu všechny dopravní skupiny červené. Přijíždějící vozidlo se přihlásí na příslušném detektoru. Tento systém je zaváděn z bezpečnostních důvodů kdy v době nízké intenzity provozu (jde především o noční provoz) nemá být světelné signalizační zařízení vypnuto. O dopravním značení jednají odborníci Na základě platnosti zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích rozhodoval o umístění dopravního značení od do Okresní úřad v Mostě ve spolupráci s Dopravním inspektorátem Policie ČR a odborem dopravy, obchodu a životního prostředí Magistrátu města Mostu. Po zrušení okresních úřadů přešla pravomoc rozhodování o dopravním značení na magistrát. Od bude nové dopravní značení a jeho změny prováděny po provedeném místním šetření za účasti zástupců odboru komunálního hospodářství a životního prostředí, Dopravního inspektorátu PČR v Mostě a Technických služeb města Mostu jakožto správce komunikací. Na základě provedeného šetření vydá odbor KHaŽP rozhodnutí ve kterém stanoví podmínky k umístění dopravního značení. Údržbu a instalaci dopravního značení provádějí Technické služby města Mostu, a.s. dle uzavřené smlouvy o poskytování služeb. Jaké jsou příčiny nehod? Dle informací Dopravního inspektorátu Policie ČR došlo v Mostě během roku 2002 celkem k 631 dopravním nehodám, při kterých 4 osoby zemřely, 4 osoby byly těžce zraněny, 65 osob bylo zraněno lehce a došlo ke hmotné škodě celkem za ,- Kč. Počet dopravních nehod s účastí chodců byl 25 s účastí cyklistů 3 dopravní nehody. Hlavními příčinami vzniklých dopravních nehod v Mostě byl nesprávný způsob jízdy, nedání přednosti v jízdě, nepřiměřená rychlost a vliv alkoholu. Jako nejkritičtější křižovatkou z hlediska nehodovosti byla v minulém roce křižovatka J. Skupy - Žatecká - SNP - ČSA (u Luny) s celkovým počtem dopravních nehod 21 a o křižovatku Budovatelů - Moskevská - Skupy (u Prioru) kde došlo ke 14 nehodám. Oproti roku 2001 se zvýšil počet dopravních nehod u Prioru o 4, k velkému nárůstu dopravních nehod došlo také na křižovatce ulic Topolová - Lipová - Štěpánka a to na 9. Z celkového počtu dopravních nehod v Mostě v roce 2002 bylo zaznamenáno 15,7% nehod na parkovištích. Nejvíce dopravních nehod vzniklo na parkovišti u Nemocnice (9 nehod) a u Kauflandu (8 nehod). Z komplexního pohledu je nutno uvést, že celkový počet dopravních nehod na předmětných parkovištích a ulicích ve městě Most oproti roku 2001 klesl. (dokončení příště) Komunální Informační Servis strana 5

6 TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU, a.s. Dělnická 164, Most - Velebudice tel.: , fax: Blokové čištění komunikací v červnu 2003 Tato paní s pejskem prkno z opěradla jistě nezlámala. Tentokrát to odnesla lavička V ročním seriálu sledování tří vybraných součástí městského mobiliáře pokračujeme i tentokrát a znovu nabízíme pohled na stav dětského hřiště u bloku 710, odpadkového koše v ulici Zdeňka Štěpánka a lavičky v parku na Šibeníku. Jak je vidět, naprosto v pořádku a beze změn zůstává koš vedle restaurace U mamuta. Vybavení dětského hřiště prošlo velkou opravou, zmizely zlámané a popraskané příčky zábradlí a dřevěné konstrukce prolézaček září novým barevným nátěrem. Zbývá jen doufání, že tento stav nějaký čas vydrží. Lavička ale od poslední!inspekce! v původním stavu nevydržela. Někomu pravděpodobně vadilo horní podélné prkno jejího opěradla. Tuto situaci nemá snad ani cenu komentovat. Do mínusu si tedy tento měsíc poznamenáváme další položku za opravu rozlámaného opěradla a bojíme se celkové cifry, ke které dojdeme, až v prosinci provedeme celkovou finanční bilanci údržby a oprav pouhých tří vytipovaných objektů ze stovek a tisíců podobných, kterými jsou veřejné prostory v Mostě vybaveny. -r- Koš stále odolává. Blokové čištění v Mostě je koncipováno jako komplexní úklid veškerých komunikací, jejich součástí a příslušenství, tedy silnic, chodníků, parkovišť a stanovišť odpadových nádob, kruhových objezdů, podchodů, schodišť, kanalizačních vpustí, kropení komunikací, ruční vyčištění krajnic silnic a chodníků s předchozím chemickým ošetřením prorůstající trávy, mytí a čištění všech autobusových zastávek, vyčištění odvodňovacích příkopů. Při této činnosti se rovněž vyměňují poškozené kanalizační vpusti a doplňují se případné chybějící poklopy kanalizačních vpustí. Úhrnem se v Mostě jedná o vyčištění cca 150 km místních komunikací, 180 km chodníků, 3500 ks kanalizačních vpustí a m odvodňovacích příkopů. Pro rok 2003 je na blokové čištění počítáno s finančními prostředky ve výši Kč. Také v následujícím měsíci se Technické služby města Mostu a.s. budou starat o další část města Zde je přehledný výčet míst, která dostanou důkladnou očistu v červnu: 2.6. po J. Wolkera + parkoviště u bl. 571 a 573, J. Hory 3.6. út K.H.Máchy, Z.Wintera, Rudolická, Moskevská, Sv. Čecha 4.6. st před nádražím ČS vč, mostu, Barvířská, Chomutovská 5.6. čt Hřbitovní, Kostelní vč. parkoviště, Nádražní 6.6. pá Budovatelů od Rozkvětu k Prioru, 1. náměstí 9.6. po Radniční, Divadelní, cesta k Muromu, Jiřího z Poděbrad út J. Průchy, Bankovní, J. Suka, Palacha st Budovatelů od konečné k Rozkvětu a od Prioru k ZS pravá str čt Budovatelů levá strana od zpívající fontány k bl pá Budovatelů levá strana od DP k BS po Pionýrů vč. spoj. do ul. Z. Fibicha út Vrchlického st Brigádnická, ČSM+spoj. chodník ul. Brigádnická - Vrchlického čt Zd. Fibicha pá Švabinského, Báňská I. část od ul. Halase k fin. úřadu vč. parkoviště po Báňská II. část od fin. úřadu, ul. Tyršova út U Lomu, Halase, Nezvalova st Dobnera za rybárnou+ parkoviště u bl čt Dobnera od ÚP k BS+parkoviště a poje u Telecomu pá M. Pujmanové, P. Jilemnického, J. Fučíka po J. Skupy a poj. do ul. Dvořáka za bl. 81 Opravené hřiště svému účelu slouží bez problémů. Opět si dovolujeme zopakovat prosbu všem majitelům motorových vozidel, aby respektovali přenosné dopravní značení a v uvedené dny v ulicích určených k čištění neparkovali. Nejde jen o problémy spojené s odtahováním překážejících automobilů a tedy zbytečné finanční výdaje za odtah a pokutu, ale také o ztrátu času našich úklidových čet. Děkujeme. František Aulický Vedoucí blokového čištění, DÚO TSmM a.s. Komunální Informační Servis strana 6

7 Práce na projektu generální rekonstrukce VO jsou v plném proudu Už v loňském roce jsme čtenáře Mosteckého zpravodaje informovali o uzavření smlouvy mezi Technickými službami, jako vlastníkem souboru veřejného osvětlení v Mostě (VO), a firmou Siemens o správě a údržbě tohoto souboru majetku. Veřejné osvětlení je jednou ze základních služeb pro občany, které město musí zabezpečit. Její údržba, provoz a případná obnova je finančně, odborně i časově tak náročná, že se společnost rozhodla svěřit tento úkol odborníkům, kteří s touto problematikou mají velké zkušenosti a ví jak co nejefektivněji zajistit obnovu tohoto majetku, aby co nejlépe sloužil obyvatelům města Mostu. Firmu Siemens jsme vybrali na základě poptávkového řízení, v němž se svým projektem zvítězila. Tento projekt říká, že v průběhu pěti let provede obnovu cca 80% celého souboru VO. Co to znamená v číslech? V průběhu této doby bude provedena optimalizace elektrického výkonu VO formou výměny cca 5000 ks svítidel, dále obnova, případně výměna cca 65 ks rozvaděčů s tím, že víc jak polovina by jich měla mít možnost regulace. Dále by mělo být vyměněno cca ks sloupů a zhruba 76 km kabelových tras. Celá tato akce bude v průběhu následujících pěti let stát asi 200 miliónů korun! Technické služby a potažmo město přitom nezaplatí víc, než platilo v letech předcházejících. Smlouva o správě a údržbě je podepsána na dobu 20 let, což je doba, která by měla stačit k uhrazení celé investované částky. Byl to krok, který do budoucnosti městu a hlavně jeho občanům zajišťuje poměrně vysokou úroveň poskytované služby osvětlení města. Po skončení celé akce by mělo město Most mít jedno z nejmodernějších veřejných osvětlení v republice. Na celé věci je zajímavé také to, že jde o první projekt tohoto druhu a velikosti na území naší republiky. Důležitou informací je také to, že veškeré práce by měly provádět místní firmy, včetně dodávek některých komponentů. V únoru letošního roku byly ve Vídni podepsány předávací protokoly za účasti všech zainteresovaných stran. Byli přítomni nejvyšší představitele za firmu Siemens bulding, zástupci Raifaisen leasing, kteří poskytli finanční prostředky, zástupci našeho města a zástupci firmy Technické sítě Brno a.s., kteří jsou spolutvůrci daného projektu a podílí se na jeho realizaci. Tím se otevřely dveře pro faktické zahájení celého projektu.v průběhu měsíců března a dubna se celý majetek předával fyzicky. Dokončovaly se první výpočty a zpřesňovaly počty a druhy svítidel, prováděl se přepis odběrných míst a další důležité úvodní kroky. A jaký je současný stav celého projektu? V polovině dubna byla zahájená plošná výměna svítidel na území města Mostu. Celá akce byla zahájena v oblasti bloku 700, která by měla být do konce května dokončena a to jak v oblasti sadových svítidel, tak i svítidel silničních. Dále se zahájila výměna svítidel v oblasti bloků 500, 600 a v oblasti Stalingradské čtvrti. Celkem bylo do poloviny května vyměněno 131 ks sadových svítidel, které jsou svým tvarem výrazně viditelnější a 506 ks svítidel silničních. To znamená, že se zatím vyměnilo celkem 637 ks svítidel. Prostá výměna svítidel by měla být dokončena do konce roku Lampy jsou měněny za druh s menším výkonem, čímž by mělo docházet k výrazným úsporám ve spotřebě elektrické energie, ale samozřejmě při zachování odpovídající svítivosti. Celý systém výměny je realizován na základě skutečně velice podrobných propočtů, aby výsledná svítivost odpovídala zákonným normám. Pravdou zůstává,že tato práce není příliš viditelná, ale její realizace je strategická pro úspěšnou realizaci celého projektu. V současné době se připravují první projekty pro realizaci výměny sloupů VO, které jsou v havarijním stavu a jejichž výměna je bezpodmíněně nutná pro zachování funkčnosti zařízení. Tyto práce by měly být zahájeny na přelomu srpna a záři, aby do konce roku byla nejhorší místa opravena. Dále se začíná pracovat na optimalizaci rozvaděčů. V této oblasti je třeba stanovit, které rozvaděče se v rámci celkové rekonstrukce VO úplně zruší, které se sloučí, které budou pouze opraveny a které budou zrekonstruovány. Rekonstrukce rozvaděčů by měla přinést další úspory energií, ale i provozních nákladů spojených s jejich údržbou. Jejich konstrukční řešení totiž odpovídá nejmodernějším podmínkám kladeným v současnosti na funkci rozvaděčů pro VO. V následujících letech budou započaty práce na výměně sloupů a kabelových tras, což bude náročné z pohledu organizace práce a přinese to do určitých míst mírná omezení při realizaci. Ale po skončení by se měl výrazně zlepšit vzhled a hlavně funkčnost VO. Podle propočtů by pak měla dosahovat až 98% účinnosti! Je naprosto samozřejmé, že Vás budeme průběžně informovat o postupujících pracích a včas dávat vědět, kde a kdy bude rekonstrukce pokračovat, abyste se na případné drobné komplikace, spojené s touto činností, mohli včas připravit. Pravidelně budeme informovat o tom, jak je samotný projekt naplňován, aby i Vy jste přímo v praxi mohli posoudit, zda náš způsob řešení je správný a přínosný pro nás všechny - občany města Mostu. Ing. Petr Klimecký Ředitel TSmM a.s. Komunální Informační Servis strana 7

8 Naváděcí a informační systémy na sloupech veřejného osvětlení v Mostě K začala obnova celého souboru veřejného osvětlení v Mostě. Na této obnově se jako subdodavatel firmy Siemens AG podílí firma Technické sítě Brno a.s., která je majitelem veřejného osvětlení a kolektorové sítě v Brně. V Brně probíhá obnova veřejného osvětlení již třetím rokem a výsledky (je již vyměno 95% z svítidel, 50% starých rozvaděčů za nové, zavádí se regulace napětí v nočních hodinách ap) nám jsou zárukou, že spolupráce s touto firmou bude přínosem i pro město Most. Mimo spolupráce na technické stránce obnovy budou sloupy veřejného osvětlení v Mostě využity i pro naváděcí a informační systémy v Mostě. Zástupci města Mostu a Technických služeb a.s. byli pozváni na seminář Německo-české dny Čištění města, který se konal ve dnech 6. a 7.května ve městě HOF. Toto přeshraniční jednání bylo prvním v oboru čištění města a zimní údržby v našem regionu. Byl tak vytvořen prostor pro získávání nových zkušeností, k jejich výměně a k vytvoření dalších kontaktů s ohledem na brzké rozšiřování EU. Seminář měl iniciovat budoucí spolupráci, jejímž cílem je dosažení podobně kvalitního standardu čistoty měst. Předmětem semináře bylo dále porovnání rámcových právních podmínek pro úklid měst platných v Německu a Česku a jejich financování. Naváděcí systémy slouží k informaci občanů, jak pěších tak především řidičů, aby se co nejlépe dostali k cíli - supermarketu, firmě, hotelu a jakékoliv jiné provozovně, jejíž majitel bude mít zájem o tuto formu prezentace. Naváděcí panely se nazývají FLEX a mají rozměr 82 x 116cm tj. 1m 2, rám panelu je kovový a celá plocha je zakončena laminátovými lyžinami. Informační systémy mají za úkol upozornit občany na konání různých kulturních, sportovních i komerčních akcí. V Mostě se zavádí zatím dva informační systémy - Horizont a Outbanner. Horizont je plakátovací plocha, která je na sloupu veřejného osvětlení umístěna v horizontu očí lidí, tak aby sdělovaná informace byla čitelná.rozměr Horizontů je A1 tj. 60 x 85 cm. Použití Horizontů v Mostě jste si mohli všimnout při prezentaci Právní systém v Německu: Vychází se ze spolkové ústavy, kde výkon státní pravomoci a plnění státních úkolů je věcí jednotlivých zemí, pokud nejsou v rozporu s touto ústavou. Oblast pozemních komunikací přísluší do pravomocí zemských legislativ. Například v Bavorsku je stanoveno, že obce jsou povinny na veřejných komunikacích zajišťovat veřejné osvětlení, čistění ulic a zimní údržbu bez ohledu na to, zda se jedná o státní nebo obecní silnice. Povinnost uklízení a zimní údržby obce zavazuje k tomu, aby veřejná dopravní prostranství udržovaly v bezpečném sjízdném stavu. Obce používají taková opatření, která jsou objektivně vyžadována a subjektivně únosná k zabránění nebezpečí. K tomu aby mohly být tyto úkoly zajištěny je požadováno, aby byly zaručeny příznivé náklady pro občany a zároveň pro obce a aby dále bylo právně zajištěno splnění úkolů. Toto řeší následné kroky: l. krok - Přenesení právní povinnosti. Obce nařizují vlastníkům silničních pozemků, aby zde na vlastní náklady vykonávali čištění a prováděli zimní údržbu. Majitelé pozemků mají k tomuto právní povinnost a vstupují v tomto případě do role obce. Systém Horizont. Města se čistí všude. A jak? 2. krok - Založení obecního subjektu pro čištění města. Využití obecního subjektu pro čištění a zimní údržbu obce může být závazně předepsáno. 3. krok - Financování. Nařízením stanovených poplatků mohou být celkové vzniklé náklady rozpočteny dle stanoveného klíče na vlastníky pozemků. Výše poplatku ve městě HOF se řídí dle zařazení komunikace do třídy čištění: I. TŘ. 0,40 EURO II. TŘ. 0,64 EURO III. TŘ. 1,03 EURO za metr pozemku hraničího se silnicí za jedno čtvrtletí. Z tohoto vyplývá skutečnost, že se při financování čistoty města HOFU využívá jak obecního rozpočtu tak financí získaných dle stanovených poplatků od občanů. Právní systém v ČR: Právní úprava problematiky komunikací je v současné době upravena zákonem č. 13/1997 výstavnických akcí Dům a zahrada Louny či Autosalon Most. Outbanner je plachta o rozměru 50 x 200 cm, která podává informaci v netradičním formátu, designu a je ideální pro opakované akce, kampaně popř. netradiční navedení k cíli. Celá tato škála naváděcích a informačních sytémů funguje téměř ve všech městech naší republiky a je vhodným doplněním oficiálního informačního systému v Mostě. Informace o všech výše uvedených systémech obdržíte u firmy Daniel&Kolman, ulice Budovatelů 1988 Most, telefon Systém Outbanner. Ing. Petr Klimecký Ředitel TSmM a.s. Sb., a prováděcí vyhláškou č. 104/1997. Tyto právní normy upravují kategorizaci komunikací, jejich stavbu, podmínky užívání a jejich ochranu, práva a povinnosti vlastníků pozemních komunikací a jejich uživatelů a dále výkon správy. Úklid a zimní údržby na pozemních komunikacích zajišťují její vlastníci. Z výše uvedeného je zřejmé, že obce a města jsou vlastníky místních komunikací, kam také patří chodníky, schody, podchody, cyklistické stezky apod. Město MOST toto řeší vyhláškou o čistotě města, která obsahuje čištění komunikací včetně zimní údržby. Financování se provádí z rozpočtu obce. Z porovnání těchto systémů mají obce v SRN více finančních prostředků pro zajišťování čistoty města na základě využití místních poplatků. Také proto je čistota obcí v SRN na vyšší úrovni o čemž se mohli všichni účastníci semináře přesvědčit na vlastní oči. Pavel Hlaváček Zástupce ředitele TSmM a.s. Komunální Informační Servis strana 8

9 Sportovně rekreační areál Benedikt s plotem, ale bez vstupného V poslední době se mezi obyvateli města Mostu rozšířily pověsti, že areál umělé nádrže Benedikt, který prošel v několika předchozích letech důkladnou rekonstrukcí, bude napříště přístupný pouze za peníze. Přesněji, že vstup na oplocený pozemek sportovně rekreační lokality bude zpoplatněn. Důvodem těchto dohadů bylo oplocení, které okolo vyrostlo. Příčina jeho vzniku je však zcela jiná. Na konci roku 2002 bylo skutečně realizováno oplocení Sportovně rekreačního areálu Benedikt a to dokonce za finanční podpory EU. Oplocení bylo ale vybudováno především z důvodu častého vandalství na dětských hřištích, sportovištích a dalším zařízení areálu, který spravují Technické služby města Mostu a.s. Vstup do areálu je i nadále ZDARMA! Jde o majetek města, které také financovalo samotnou rekonstrukci a nyní sanuje také škody po vandalech ať už v dětském, či dospělém věku. Poplatky se vybírají pouze za pronajatá sportoviště tj. malá kopaná, plážový volejbal, basketbal a hokejbal. Děti do 12-ti let v doprovodu rodičů nebo odpovědné osoby mají vstup na sportoviště ZDARMA. Ceník za pronájem sportovišť je vyvěšen na budově správce a u obsluhy hřišť, na zahradním domku, který se nachází u povrchu s umělou plochou. Dále jsou v areálu k volnému používání dětská hřiště, kde jsou k dispozici řetězové houpačky, pískoviště, prolézačky, klouzačky a další prostory pro dětské radovánky. Provoz areálu je celoroční a je určen provozní dobou. letní období od 7 hod do 22 hod zimní období od 8 hod do 18 hod Po zničení ekologických WC v loňském roce je možnost využívat ZDARMA veřejné záchodky v budově správce, které jsou otevřeny denně. letní období od 9 hod do 20 hod zimní období od 10 hod do 17 hod V současnosti se pilně pracuje na přípravě výstavby nových zděných veřejných záchodků v areálu. V nadcházejícím létě Vás všechny velice srdečně zveme k návštěvě Sportovně rekreačního areálu Benedikt a přejeme Vám příjemné sportovní vyžití a relaxaci. Aleš Berchin, správce areálu Pavel Měska, ředitel DÚZ TSmM a.s. Chlupatí kamarádi na Vás čekají v útulku Dnes Vám přinášíme další várku pejsků, kteří jsou v současnosti klienty Psího útulku v Rudolicích. Je tu o ně dobře postaráno, ale zároveň je zcela jasné, že osobní přístup a láska nového páníčka znamená pro tyto přítulné pejsky mnohem víc, než jen čistý pelech a pravidelné krmení. Ve všech případech se jedná o velice milé, vstřícné a vděčné psy. Správcem útulku je pan Šlégr a telefonní číslo je Ing. Leona Krajíčková, Finanční ředitelka TSmM a.s. Fena - jméno Boryna - stáří cca 1,5 roků, kříženec čehosi s jezevčíkem, vlastnosti typické pro jezevčíka, vhodný i do panelového bytu. Pes - jméno Brok - stáří cca 2 roky, nedefinovatelný kříženec, živější povaha, hodný k dětem, vzhledem k velikosti a živosti vhodnější na zahradu. Fena - jméno Cikánka - stáří cca 4 roky, kříženec čehosi s německým ovčákem, výborná hlídačka, vhodná na zahradu nebo k rodinnému domku. Fena - jméno Zoryna - stáří cca 5 roků, nedefinovatelný kříženec, opět k zahradě nebo rodinnému domku, protože z tohoto prostředí pochází. Komunální Informační Servis strana 9

10 Slavnostní otevření Aquadromu je tady Takhle nějak se začínalo. Z podoby konstrukce z počátku nebyl jasný její účel. Během následujících dnů budou finišovat poslední kosmetické úpravy mosteckého Aquadromu a všechno bude směřovat k oficiálnímu otevření jeho areálu pro širokou veřejnost. V rámci druhé poloviny zkušebního provozu nově zrekonstruovaného mosteckého koupaliště dojde k oslovení mosteckých základních škol, tak aby se celý režim moderního areálu vyzkoušel nanečisto. Představa je taková, že ve spolupráci s CVČ pozveme jednotlivé školy k bezplatné návštěvě Aquadromu s možností využití všech atrakcí, kapacitně 2-3 třídy po 2 hod., max. dvě školy denně. Při těchto návštěvách budou ve spolupráci s pedagogy vybrány soutěžní týmy jednotlivých škol. Zmíněná družstva se setkají 19.června ve finálovém klání O pohár primátora města. Na Aquadromu bude pro děti zajištěn kulturní a sportovní program, celý v režii CVČ, který bude celou akci zajišťoval organizačně. Program bude trvat od 9.00 do hod. V rámci této generální zkoušky někteří žáci obdrží ceny: reklamní předměty, trička s logem Aquadromu, volné vstupenky na den skutečného otevření a permanentní vstupenky v hodnotě 1500,- a 3000,-Kč. Všechny ceny zajistí TSmM a.s. K oficiálnímu otevření areálu a přestřižení pásky primátorem města dojde dne 20.června, kdy od do 12.00hod proběhne tisková konference pro novináře a média. Poté bude areál uklizen a proběhne příprava na slavnostní večer s hudbou a možností koupání pro cca 120 pozvaných hostů z řad dodavatelů, politiků, radních a lidí, kteří stavbu organizačně a technicky zajišťovali. Je naplánován od do a organizačně jej zajišťuje mostecký magistrát ve spolupráci s Metrostavem a.s. a reklamní agenturou Ring agency. Pro veřejnost bude areál otevřen dne 21.června od do hod., kdy zde bude probíhat kulturně sportovní program. Protože je tento program plně technicky a materiálně zajištěný TSmM a.s., můžeme o něm prozradit následující podrobnosti: Sobotní odpoledne zajišťujeme ve spolupráci s agenturou Promomédia s.r.o. (Rádio Most). Vstupné bude po celou dobu trvání volné. program: příchod návštěvníků zahájení programu, moderátor, úvodní slovo za TSmM AQUABELY - vystoupení ve vodě DĚTSKÝ BLOK - soutěže a diskotéka pro děti, představení Dnes objekt Aquadromu zdobí tubusy tobogánů. finalistů soutěže o nejoriginálnější plavky ČÁST MÓDNÍ PŘEHLÍDKY PLAVEK - FISCHER COLLECTION AQUABELY - vystoupení ve vodě M-hudebně zábavný pořad s bývalým členem skupiny LUNETIC Martinem Kociánem DĚTSKÝ BLOK - soutěže a diskotéka pro děti-finále soutěže o nejoriginálnější plavky EXHIBICE - vystoupení Víta Chaloupky / bývalý přítel Jitky Asterové, zastánce zdravé výživy, trenér slavných osobností ČÁST MÓDNÍ PŘEHLÍDKY PLAVEK - FISCHER COLLECTION A-TAK - vystoupení známé chlapecké skupiny AQUA-AEROBIC-cvičení ve vodě DISKOTÉKA - soutěže a tancování pro dospělé o zajímavé ceny, volná zábava Některé body zmíněného programu mají návaznost na reklamní kampaň a soutěže, které budou samozřejmě probíhat již v době před otevřením, ve vysílání Rádia Most. Při těchto vstupech se posluchači budou moci dozvědět některé zajímavosti o novém multifunkčním koupališti a vyhrát ceny, které jim budou předány v den otevření. V průběhu programu pak budou z řad návštěvníků vylosování výherci dalších soutěží. Ceny: trička s logem, reklamní předměty, volné vstupenky, permanentky apod. Všichni návštěvníci obdrží při odchodu upomínkové dárky. Tři následující dny po slavnostním otevření pro veřejnost, budou mít návštěvníci koupaliště možnost, využít slev vstupného: 1. den - neděle 22. června - poloviční vstupné 2. den - pondělí 23. června - sleva 40% 3. den - úterý 24. června - sleva 20% Dnem 25. června 2003 začíná běžný provoz Aquadromu. Miroslav Svoboda Vedoucí Aquadromu Komunální Informační Servis strana 10

11 MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. J.Skupy 2522, Most tel.: , fax: Vyúčtování služeb roku 2002 provedeno Chování psa = vizitka majitele Pes domácí, Canis familiaris, je nejstarším domestikovaným zvířetem na celém světě. V lidské společnosti zaujímá zcela zvláštní postavení. Člověk vidí v psu víc než pouhé domácí zvíře, a tak se mezi člověkem a psem vytvořil sociologicky zajímavý vztah, který, pokud jde o jiné domácí zvíře, nemá obdobu. Starobylá lidská společenstva chovala psy hlavně z praktických důvodů. Jako strážce, lovce, bojovníky, jako hubitele hlodavců, tažná zvířata i pro zahřívání nohou. Právě tak sloužil pes jako zdroj srsti či masa. Ale s historickým vývojem společnosti se postupně měnilo i využití psích partnerů. V současné době tak nad využitím pracovním převažuje společenské využití. A je proto téměř běžnou záležitostí, že součástí domácnosti je i pes. Chov psa v domácnosti, ale nepředstavuje pouze radost majitelů. Někdy je to tak, že nám, pokojným a nekonfliktním majitelům psů, znepříjemňují život nerudní a netolerantní spolunájemníci, někdy naopak my, sebevědomí, silní a všeznalí majitelé rádi a s chutí ukazujeme, jak nás pes na slovo poslouchá, a na povel pouští hrůzu na spolunájemníka nacházejícího se zrovna na stejné chodbě. Ale i to, věřte nebo ne, vážení majitelé, se dá klasifikovat jako porušování dobrých mravů v domě a tím pádem je to pádný důvod pro podání výpovědi z nájmu bytu. Sami majitelé psů si totiž musejí uvědomit, že ne všichni nájemníci musí být nutně z jeho Výše uvedené skutečnosti jsou v souladu s 127 Občanského zákoníku - vlastník věci (zvířete) je podle tohoto paragrafu povinen zdržet se všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval někoho jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrožovat sousedy hlukem, pachem, pevnými a tekutými odpady, nesmí nechat vnikat chovaná zvířata na sousední pozemky či do společných prostor v domě. Pokud se spornou věc dotčených osob v obytných domech nepodaří vyřešit dohodou, je třeba se ochrany proti osobě odpovědné za chování zvířete, která neplní své povinnosti domáhat nejlépe prostřednictvím správce případně vlastníka domu. Ten má možnost dát takovému nájemci bytu písemnou výstrahu a v krajním případě požádat soud o přivolení k výpovědi nájmu bytu pro porušování dobrých mravů v domě. Rozúčtování nákladů na služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor za druhé pololetí roku 2002 mezi konečné spotřebitele v obytných domech v majetku MOSTECKÉ BYTOVÉ, bylo již provedeno a doručeno každému nájemci bytu i nebytového prostoru v termínu podle vyhlášky MMR č. 372/2001 Sb. V současné době se prošetřují reklamace, které byly písemně uplatněny v reklamační lhůtě. V případě, že reklamace bude správcem nemovitosti uznána, bude vyhotoveno opravné vyúčtování pro celé odběrné místo, což je podle druhu služby dům, popřípadě číslo popisné a nájemcům bude doručeno v termínu do letošního roku. Opětovně upozorňujeme na to, že nedoplatek a nebo přeplatek vyplývající z vyúčtování je splatný do sedmi kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období. To znamená, že výplatu přeplatků provedeme nejpozději do a do tohoto termínu budeme požadovat i úhrady nedoplatků. Tento termín se netýká přeplatků a nedoplatků z opravného vyúčtování, které by bylo provedeno následně po uznané reklamaci. V tomto případě se posunuje splatnost přeplatků a nedoplatků o jeden kalendářní měsíc, tedy na Nájemcům bytů a nebytových prostor, kteří mají vůči MOS- TECKÉ BYTOVÉ splatné závazky, nebude přeplatek vyplacen, ale bude kompenzován s dlužným nájemným, poplatkem z prodlení a případnými soudními výdaji. Lenka Rauchová ekonomický úsek miláčka nadšeni, a že s radostí denně uvítají v lepším případě otisky tlap na šatech. A protože od přírody není žádné zvíře zlé, je možná na zvážení spíše nebezpečnost samotného majitele, než více méně postiženého zvířete. Pokud tedy majitel není soudný a pes je díky jeho péči nedostatečně socializovaný, nastává pro ostatní nájemníky tíživá i když ne neřešitelná anabáze. Je pravdou, že do současné doby neexistuje zákonný předpis, který stanovuje, že pes nesmí být držen v bytě. Podle Občanského zákoníku jsou však uživatelé bytů povinni dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující VŠEM nerušené užívání bytů, společných prostor a zařízení k bytu. Pokud tedy dojde ke zřejmému zásahu do práva jiného občana - například když pes svým štěkotem, kňučením a vytím obtěžuje ostatní nájemníky, nebo si ostatní nájemníci stěžují na neomalené a hrubé chování majitele případně cílené posílání psa na ostatní nájemníky, na znečišťování společných prostor - je v pravomoci vlastníka na základě zjištěných skutečností dát obtížnému nájemníkovi výpověď z nájmu bytu. Ivana Jandová právní úsek Vy se ptáte, my odpovídáme Kolik je vlastně kategorií bytů a jakým způsobem se do nich byty zařazují? Byty se rozdělují do čtyř kategorií podle rozsahu základního příslušenství a způsobu vytápění a jsou řešeny výměrem Ministerstva financí z roku Do I. kategorie se zařazují byty, v nichž jsou všechny obytné místnosti přímo vytápěny ústředním vytápěním a které mají základní příslušenství. V případě, kdy dodávka tepla není nepřetržitá, projeví se tato skutečnost nájemci ve výdajích za teplo, nikoliv změnou kategorie bytu. Skutečnost, že koupelna je vybavena zařízením na ohřívání vody pouze na pevná paliva nebo že není takovým zařízením vybavena vůbec, se zohledňuje snížením základního měsíčního nájemného, nikoliv změnou kategorie. Do II. kategorie se zařazují byty bez ústředního vytápění všech obytných místností a se základním příslušenstvím nebo s ústředním vytápěním všech obytných místností a částí základního příslušenství nebo se společným základním příslušenstvím. Do III. kategorie se zařazují byty bez ústředního vytápění všech obytných místností a s částí základního příslušenství nebo s ústředním vytápěním všech obytných místností a bez základního příslušenství. Do IV. kategorie se zařazují byty bez ústředního vytápění všech obytných místností a bez základního příslušenství nebo se společným základním příslušenstvím. Obytnou místností se pro tyto účely rozumí i kuchyň o podlahové ploše přes 12 m 2. Poznámka: V majetku a.s. MOSTECKÁ BYTOVÁ jsou převážně byty I. kategorie, pouze malé procento bytů je kategorie II. Eva Pátková, provozní úsek Komunální Informační Servis strana 11

12 Blok 54 - stejný osud jako v případě bloku 61? Je tomu přesně půl roku, co naše společnost přistoupila k zakonzervování bloku 61 v ulici A. Dvořáka, kterému předcházelo úplné vystěhování všech nájemníků. V dnešní době se další z našich domů nachází v obdobné situaci. Tentokrát se jedná o blok 54 v ulici J. Dobrovského. I tento objekt byl postupně vysídlen a k dnešnímu dni byly provedeny první kroky k jeho zakonzervování. Firma SEGAD s.r.o. zajišťující jeho správu již eviduje plnění prací spojených s vyklizením bytů a půdy, provedení deratizace, odpojení objektu od teplé užitkové vody a ústředního topení, odpojení elektrické energie na chodbě a v kotelně. V prvním nadzemním podlaží došlo k zabezpečení oken proti násilnému vniknutí a dále byly zazděny balkony. Vchodové dveře do objektu jsou opatřeny mříží. Doufáme, že nezvaní návštěvníci pochopí, že vstup není žádoucí. Odpojení studené vody, vysídlení koček a další práce budou probíhat průběžně i v dalších týdnech eventuelně následně po odstěhování posledního nájemníka. Tím je firma Flegro ivt., s.r.o., jež sama podala výpověď z nebytového prostoru. A jaký bude další osud bloku 54? V současné době není ještě rozhodnuto, protože velkou roli při rozhodování hrají jak už v dnešní době bývá - finance. Právě z tohoto důvodu je nutné velmi pečlivě a uvážlivě volit každý krok. O výsledku budeme naše čtenáře informovat. Ilona Ortová provozní úsek Blok 54 v ulici Dobrovského. GABIT kpt. Jaroše 99, Most spol. s r.o. tel.: (035) ekonomické služby v oblasti předpisu a výpočtu nájemného včetně vyúčtování služeb souvisejících s užíváním bytu V domech proběhla plošná deratizace Deratizací nazýváme opatření, která směřují k hubení nebo omezování výskytu škodlivých hlodavců, včetně zamezení pronikání hlodavců do objektů. Jedná se zejména o výskyt potkana a myši domácí. Krysa se vyskytuje jen vzácně. Odbor komunálního hospodářství a životního prostředí Magistrátu města Mostu provádí každý rok na jaře a na podzim deratizaci veřejného prostranství na území města Mostu. Aby tato deratizace byla účinná, musí se deratizace provádět plošně a to na veřejném prostranství i v bytových domech. Na této plošné deratizaci se podílí i Mostecká bytová. Pro letošní období proběhla deratizace v době od 15. dubna do 13. května. Správci bytových domů vytipovali pro toto období následující bytové domy, kde se hlodavci občas prokazatelně vyskytují : blok 524 ul.růžová, blok 702 ul. Komořanská, blok 717 ul. J.Ševčíka, blok 376 ul. Fr. Malíka, blok 92-93, 93-94, 98-99, , blok 382 tř.budovatelů, blok 374, 375, 376, 377, 378 ul. U Věžových domů, blok 525 ul. Javorová, blok 259 ul. Šeříková, blok 530 Višňová, blok 531 ul.lipová, blok 546 a 547 ul. Rozmarýnová, blok 633 a 634 ul. K. Marxe v Mostě. V těchto bytových domech zajistili deratizaci jednotliví správci domů po dohodě s odbornou firmou. Návnady byly položeny do společných prostor domů, do suterénů. Deratizace domů se musí provádět ve stejném časovém období s deratizací veřejného prostranství. Jana Wachtelová provozní úsek Komunální Informační Servis strana 12

13 VYKLÍZENÍ BYTŮ Soudní vyklízení bytů je v podstatě závěrečná fáze zdlouhavých tahanic s neplatiči nájemného. Od 1. července loňského roku do dubna letošního roku bylo již tímto způsobem vyřešeno sedm případů. Dva z plánovaných výkonů byly pro včasné předání bytu zastaveny a dalších pět výkonů rozhodnutí vyklizením proběhlo v květnu. Tím ale vyklízení bytů ve vlastnictví společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ rozhodně nekončí. V součinnosti s Magistrátem města Mostu je v současné době připraveno k podání u OS v Mostě dalších 15 případů k vyklizení. Ivana Jandová, právní úsek Upozornění pro dlužníky nájemného Společnost MOSTECKÁ BYTOVÁ předala advokátní kanceláři podklady pro soudní vymáhání nájemného z bytů. Advokátní kancelář v současné době podává u Okresního soudu v Mostě návrhy na vydání platebního rozkazu proti jednotlivým nájemcům bytů. Upozorňujeme všechny dlužníky na možnost vypořádání pohledávek urychleným mimosoudním vyřízením a tím ušetřit 90% poplatku z prodlení a v případech, kdy ještě nebyla podána žaloba na dlužné nájemné i soudní výdaje. Komunální Informační Servis strana 13

14 Aktualizace pořadníku proběhla v dubnu MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. převzala v červenci loňského roku od města Mostu část pořadníku, dvě stě čtyřicet šest žádostí uchazečů o nájem bytu. Dalších šestadvacet žádostí o nájem bytu bylo MOSTECKÉ BYTOVÉ doporučeno řešit rozhodnutím Rady města Mostu jako případy hodné zvláštního zřetele.v průběhu uplynulého období, to znamená od července loňského roku do konce letošního dubna, byla uspokojena téměř polovina zájemců z pořadníku. K této polovině uspokojených zájemců je třeba připočítat deset zájemců, kteří převzali závazek původního nájemce a vyřešili si svou bytovou otázku po zaplacení dluhu předchozího nájemníka. V průběhu dubna letošního roku proběhla aktualizace pořadníku evidovaných uchazečů o nájem bytu. Doporučenou poštou byl evidovaným sto dvaceti uchazečům o nájem bytu v pořadníku zaslán dotazník s průvodním dopisem. Cílem této aktualizace bylo zjistit skutečný zájem o nájem bytu. V zájmu uchazečů bylo dotazník vyplnit a odevzdat do konce měsíce dubna v sídle společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ. Neodevzdání dotazníku bylo důvodem k vyřazení žádosti. Čekací doba na uzavření nájemní smlouvy pro evidované zájemce byla několik let během nichž se bytová situace některých žadatelů vyřešila jiným způsobem, ostatním se změnila potřeba velikosti bytu. Aktualizace přinesla informace o tom, že část zájemců má svou bytovou otázku vyřešenu. Dále že jsou mezi námi i tací, kterým nestačí jeden byt a chtěli by jich více, přestože jsou nájemci či vlastníci bytu nebo domu. Tito zájemci pro nás mají svou bytovou otázku vyřešenu, a proto jejich žádosti byly vyřazeny z databáze. Aktualizací byly vyřazeny i nedoručitelné zásilky, to znamená nájemníkům, kteří nenahlásili změnu trvalého bydliště. Odloženy jsou žádosti těch, kteří bydlí na adrese trvalého bydliště a nepřevzali si doporučenou poštu, přestože jim bylo oznámeno čtrnáctidenní uložení zásilky na poště. V zájmu každého uchazeče o nájem bytu je oznámit veškeré změny trvalého bydliště, sňatek, narození dětí a podobně a v našem zájmu je uspokojit všechny uchazeče o nájem bytu podle jejich bytových potřeb. V současné době je pořadník v jedné osobě téměř vyřešený. Proto nabízíme byty malých velikostí ve volné nabídce za smluvní nájemné nebo byty větších velikostí formou převzetí závazku původního nájemce. Podmínkou u obou nabídek je vyplnění a odevzdání registračního listu. Více informací Vám sdělíme při osobní návštěvě v sídle společnosti nebo je najdete na webových stránkách společnosti. Po aktualizaci zbývá vyřešit osmdesát žádostí o nájem bytu z pořadníku a třicet žádostí z odděleného seznamu. Předpoklad je, že těchto zbylých sto deset zájemců o nájem bytu bude vyřešeno zhruba do konce 1. pololetí příštího roku. To však záleží na tom, kolik bytů se vrátí zpět do užívání od původních nájemců.v poslední době se totiž stává hitem, že byty MOSTECKÉ BYTOVÉ nabízejí k "prodeji" některé realitní kanceláře. Upozorňujeme na to, že naše společnost byty neprodává a ani nevyužívá služeb realitních kanceláří. Byty pouze pronajímá a to na základě nájemní smlouvy uzavřené v sídle obchodní společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., ul. J.Skupy č.p Helena Hrbolková byty a nebytové prostory... bydlete lépe! (Byty - tel.: ) Most, Fr. Halase 1200, tel.+ fax: , Komunální Informační Servis strana 14

15 Jak žádat o povolení ke stavebním úpravám? BĚŽNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY Pokud chce nájemník provádět v bytě stavební úpravy, musí k našim rukám podat žádost, ve které je nutno uvést: Přesnou adresu žadatele: - jméno a příjmení žadatele - ulici, blok, číslo popisné, číslo bytu Popsat veškeré stavební úpravy, které se budou v bytě provádět: - bourání, přesuny a výstavba nových příček - použitý materiál, obklady, podhledy, výměny podlah, omítky - výměna vany, WC, umyvadla, baterií, kuchyňské linky, sporáku aj. - kým bude přestavba prováděna - zda nájemcem osobně nebo firmou V jaké místnosti budou stavební úpravy prováděny: Přílohou žádosti musí být v případě zásadních stavebních úprav i půdorys: - původního řešení - nového řešení po provedených stavebních úpravách. V původním půdorysu je možno vyznačit barevně provedené stavební úpravy - bourané žlutou barvou, nový stav červenou barvou. ZATEPLOVÁNÍ LODŽIÍ ZASKLENÍM Svá pravidla má i zateplování lodžií zasklením. Pro tyto stavební úpravy jsou odborem rozvoje města Magistrátu města Mostu odsouhlaseny systémy OPTIMI, GLASA, EXPODUL nebo HART. Za předpokladu, že parapet bude z tenkostěnného materiálu a bude proveden z vnitřní strany zábradlí. Může být i vně, ale pak je nutno dodržet podmínku, že bude z průhledného polykarbonátu. V odlišných případech musí mít žadatel souhlasné stanovisko architekta města Mostu. VSAZOVÁNÍ OKENNÍCH MŘÍŽÍ Je nutno doložit stanovisko architekta včetně hrubého nákresu mříže. Formulář žádosti na provedení stavebních úprav je k dispozici na webových stránkách společnosti. Dotaz čtenáře V souvislosti s připojením na internet uvádíte že: MOSTEC- KÁ BYTOVÁ, a.s. uzavřela dohodu o realizaci připojení internetu do svých domů prostřednictvím mostecké firmy SOFTEX NCPT a provede v domě průzkum zájmu u všech nájemců. Instalace rozvodů programu CIS se provádí jen k bytovým jednotkám jejichž nájemci mají o služby zájem. Instalaci rozvodů sítě provádí firma SOFTEX NCP na své náklady, MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. schvaluje pouze technické řešení napojení sítě. 1. Jak mám chápat pojem, že rozvod sítí je na náklady firmy SOFTEX NPC, když ta ve svém průzkumu uvádí, že cena přípojky je cca Kč? 2. Je možné nahlédnout do smlouvy mezi Mosteckou bytovou a.s. a firmou Softex NCPT? 3. Proč jsou rozdílné ceny za připojení od firmy Softex NPC pro klienty Mostecké bytové a.s. (340 Kč/měs.) a klienty Krušnohoru (300 Kč/měs.)? ODPOVĚĎ: 1. Pojem, že rozvod sítí (přípojek internetu ke koncovým uživatelům) jde na náklady firmy SOFTEX NCP, je nutno chápat tak, že MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. se finančně nepodílí na této investici a že tato jde v celém rozsahu na vrub firmy SOFTEX NCP. 2. Smlouva o umožnění CIS do domů v majetku společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. řeší v podstatě jen technické aspekty montáže rozvodů CIS v našich domech, provozování sítě CIS, zpoplatňování odběru elektrické energie a ohlašovací povinnost firmy SOFTEX NCP ohledně počtu připojených účastníků k síti CIS a podobně. Smlouva je uzavřena mezi dvěma obchodními subjekty a je neveřejná. 3. Zdůvodnění rozdílu ceny za připojení pro klienty SBD Krušnohor a klienty společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. je otázkou pro dodavatele služeb CIS, tedy firmu SOFTEX NCP. Doporučuji proto obrátit se s touto otázkou přímo na poskytovatele služeb - firmu SOFTEX NCP. Ivana Jandová tisková mluvčí společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ Komunální Informační Servis strana 15

16 PRVNÍ MOSTECKÁ, a.s. Stavbařů 32, Most - Velebudice tel.: , fax: S ing. Vladimírem Vondráčkem nejen o teple Obyvatelé našeho města, a samozřejmě nejen oni, si stále ještě dost dobře neuvědomují, že teplo a teplá užitková voda jsou sice všude na světě samozřejmostí, ale také službou - tedy zbožím - za které je třeba zaplatit. Teplo a teplá voda v bytech už dávno nejsou levnou záležitostí a Mostečané dluží za tyto služby desítky milionů korun. Přestože cena, kterou v Mostě za tyto služby platí, zdaleka není, a to zejména v porovnání s cenami ostatních velkých panelových měst v Česku, vysoká. Jaké předpoklady v různých lokalitách ČR vlastně určují ceny? Především je to druh média, který je pro výrobu tepelné energie používán. Jiná cena bude za teplo vyrobené z plynu, jiná za teplo vyrobené z elektrické energie, jiná za teplo z uhlí. Další podmínkou, která určuje cenu vyrobeného tepla, jsou investice vložené do technologií výroby tepla. Cenu samozřejmě ovlivní investice vložené do ekologizace zdrojů, do odsíření, fluidního spalování atd. Jinou podmínkou bývá také vzdálenost primárního výrobního tepelného zdroje od spotřebitele, další pak vlastní stav sekundárního tepelného hospodářství apod. Všechny tyto podmínky musí být ekonomicky a konec konců i sociálně zdůvodnitelné, aby je mohl Energetický regulační úřad akceptovat v rámci platných legislativních norem. Jsou, s ohledem na podmínky výroby tepla, ceny z Komořan pro První mosteckou úměrné? Domnívám se, že ano. Po prvotních cenových skocích, kdy bylo nutné respektovat náklady, které výrobce z Komořan do ekologizace svého zdroje vložil, se cena v posledních dvou letech stabilizovala a je považována za přiměřenou. To také naší společnosti dovoluje udržet cenu pro konečného spotřebitele ve velmi příhodných relacích. Jednoznačně platí, že cena tepla v Mostě patří i v rámci republiky k těm nižším, což bylo také často konstatováno. Bylo, myslíte, dostatečně zdůvodněno, proč musí existovat v našich mosteckých podmínkách distributor tepla, ale také provozovatel, správce a údržbář tepelných zařízení? Tohle je otázka, na níž by obyvatelé města měli odpověď znát, neboť byla zodpovězena již mnohokrát. Tedy jenom stručně. Teplo z Komořan není možné pro vytápění domů a bytů použít. Na primárních přívodech tepelné energie do města jsou velmi vysoké teploty a tlaky. Teplo se tedy objektivně musí v sekundárních sítích transformovat do bezpečné a využitelné podoby. Majitelem tepelného hospodářství ve městě, tedy sekundárních sítí, včetně kilometrů kolektorů, topných kanálů a výměníkových stanic, je město Most. Právě proto město založilo vlastní akciovou společnost TEPLO MOST. Provozovatelem, správcem a údržbářem tepelného hospodářství je pak První mostecká, a.s. Ta odpovídá za Ilustrační foto to, aby tepelné hospodářství ve městě bylo spravováno řádně, hospodárně a bezchybně. V praxi to všechno funguje tak, že město prostřednictvím městské rady a zastupitelů přijme zásadní rozhodnutí o jakékoli možné transformaci tepelného hospodářství, vycházející z územní a energetické koncepce rozvoje města, tyto představy přenese do strategie vlastní akciové společnosti Teplo Most, společnost Teplo nakonec zadá konkrétní úkoly První mostecké, jakožto provozovateli TH. Protože je město Most současně i významným akcionářem První mostecké, a.s., rozhoduje o dalších záležitostech společnosti - například o ceně tepla v Mostě, o rozdělení případného zisku atd. Domnívám se, že tento model je průhledný, akceschopný, pro občany ve městě ve svých konečných důsledcích i spravedlivý - a hlavně - funguje. Někteří lidé či zástupci jiných institucí, kteří by chtěli na dodávkách tepelné energie nějak Komunální Informační Servis strana 16

17 participovat, zdůvodňují své snahy populistickými hesly o levném teple. Je vůbec možné dodávat teplo v Mostě levněji? Takové představy skutečně postrádají logiku, i když existují. Není například tajemstvím, že o vlastní tepelné hospodářství, a o vlastní zisky na tomto poli, usiluje SBD Krušnohor. Tvrdí, že napojí domy, kterým je správcem, na primární síť, vybuduje v nich vlastní objektové předávací stanice a bude lidem po zaplacení nákladů účtovat méně peněz za teplo. Celé je to prostě nesmysl. Krušnohor samozřejmě nechce na primár připojovat domy, které jsou od něho vzdáleny stovky metrů - to by se pořádně prodražilo! Ale kdyby se mu povedlo rozdrobit tepelné hospodářství, s čímž samozřejmě město ani v této věci oslovení odborníci nesouhlasí, byl by výsledek velice tristní. Co by se stalo, kdyby model o dvou distributorech našel v Mostě odezvu? Obyvatelé, napojení na primár by měli teplo dražší, protože by v ceně tepla museli zaplatit i velmi nákladné investice. Ostatně - příklady z praxe prvních domovních výměníkových stanic Krušnohoru potvrzují, že cena tepla se tam dostala až na 450 korun za 1 GJ, to znamená o stokorunu více, nežli jinde ve městě. Cena za teplo by ale vzrostla i ostatním obyvatelům města - stávající objem základních prostředků by se nezmenšil, za to by jimi protékalo méně tepelného média, a to by samozřejmě znamenalo i vyšší cenu tepla. Celým problémem tepla v Mostě se zabývalo mnoho odborníků. Výsledkem jsou studie k energetickému auditu centrálního zásobování teplem. Cesty k přiměřeným cenám tepelné energie jsou v těchto dokumentech definovány a byly také již několikrát publikovány. Můžete Vy osobně, jako osoba s dostatečnými vědomostmi a znalostmi problémů kolem tepla, věcně argumentovat a dostatečně tak oponovat různým snahám o rozbití současného dodavatelského systému? S jakým efektem? Samozřejmě se o to snažím. Musím však také přiznat, že efekt bych si přál výraznější. To by ovšem předpokládalo, že k problémům budeme přistupovat společně, věcně a s nejvyšší odpovědností. Ne vždy se tak děje. Vraťme se však ještě k cenám za tepelnou energii. Jak se budou ceny v Mostě dále vyvíjet?, když se již dnes domníváme, že cena tepla v podstatě dosáhla hodnot ceny výrobní? Už jsem naznačil, že cenové skoky za teplo máme za sebou. Vysvětlil jsem i důvody, které k oněm skokům vedly. Osobně se domnívám, že ceny za teplo jsou a budou v Mostě stabilizovány, a že v dalším dlouhodobém výhledu zůstanou i nadále přiměřené a tedy ze strany uživatelů akceptovatelné. Nakonec se prokáže víc než jasně, že dodávky tepla z centrálního zdroje United Energy, a.s. Komořany jsou nejen ekologicky přínosné, ale také, s ohledem na cenu za takto vyrobené teplo, i ekonomicky výhodné - hlavně pro spotřebitele. Není ale tajemstvím, že při vstupu naší země do EU mají ceny tepla dále vzrůstat. Naši zákonodárci nás na to už připravují, například změnou výše daně z přidané hodnoty Jak myslíte, že by se problém nedostatku peněz na úhrady obdobných služeb měl řešit, když už se stane problémem sociálním? Nějakými příspěvky pro sociálně slabší občany, anebo se bude čekat na to, až si Mostečan začne více vydělávat? Taková situace nenastane okamžitě. Ekonomové i vládní úředníci tvrdí, že ještě pár let po vstupu do EU se s cenami za teplo nebude hýbat, že se tak stane až v roce Osobně bych si přál, aby spolu se zdražováním služeb a zboží také přiměřeně rostly platy. Upřímně řečeno - doufáme v takový vývoj jistě všichni. Rozhovor zaznamenal D. Simov Až se zima zeptá United Energy a.s. Komořany naplánovala opravy zařízení soustav CZT, tedy každoroční odstávku horkovodu, na dobu od do První Mostecká, a.s., která spravuje systém městských tepelných rozvodů, využije této doby pro opravy zařízení, které má ve správě. Karel Pecák, provozně-technický náměstek PM, a.s. k objemu prací, které bude třeba vykonat, dodává: Rekonstrukce a opravy na výměníkových stanicích a sekundárních rozvodech tepla a TUV se provádějí po celý rok. Velké opravy, které vyžadují delší výluky dodávek tepla a TUV a opravy, jež lze provádět pouze po vypuštění zařízení, jsou směrovány do mimotopné sezóny, tedy do období plánované odstávky UE, a.s. Například přetěsníme hlavní uzávěry a regulační a odkalovací ventily výměníkových stanic. Využijeme i letos letních měsíců k opravám a ověření funkcí patových měřičů. Ve správě PM je takových měřičů na osm set, platnost jejich ověření je dána metrologickým zákonem na čtyři roky, proto se každoročně část měřičů musí demontovat a ověřit v autorizovaných opravnách. Vedle těchto úkolů se provádějí další plánované opravy a rekonstrukce výměníkových stanic a sekundárních rozvodů tepla a teplé užitkové vody. Například - jde o opravy a generální rekonstrukce sekundárních rozvodů a topných kanálů teplé užitkové vody. Na otázku, zda lze výrazně zkracovat dobu letních odstávek dodávek teplé vody, odpovídá pak K. Pecák jednoznačně: Jestliže takový předpoklad naplní novým technickým řešením výrobce tepla, my, jako správci následných tepelných zařízeních na takový fakt skutečně budeme umět ke spokojenosti obyvatel města reagovat. -red- Kolik zaplatíte za parkování Úvodem bych se ráda zmínila o tom, že není snahou naší společnosti, vzhledem k situaci s parkovacími místy v našich sídlištích, zvyšovat za každou cenu výše nájmu, o čemž svědčí i fakt, že již řadu let se ceny pronájmu na parkovištích i garážích První mostecké, a.s., nezměnily. Při uzavření Smlouvy o nájmu parkovacího místa je nájemce povinen složit kauci, která je stanovena podle toho, zda se jedná o parkoviště, které je otevíráno klíčem či čipem. U parkovišť na VS 801 u Kovboje a VS 808 ul. Albrechtická se skládá kauce ve výši 100,- Kč a u parkoviště na VS 806/7 u Korbelu je kauce stanovena ve výši 1000,- Kč. Kauce je po ukončení nájemní smlouvy opět vrácena nájemci, pouze v případě, že nájemce je dlužníkem, nebo nájemce nahlásí ztrátu čipu nebo klíče, propadá tato kauce naší společnosti. Výše nájmu na všech těchto parkovištích je 550,- Kč měsíčně. Pokud je uzavřena smlouva s firmou (či s jiným právním subjektem) je cena stanovena ve výši 1.100,- Kč. Za pronájem garáží zaplatí nájemce 650,- Kč měsíčně. Pokud jde o placení nájmu, je pouze na dohodě mezi naší společností a nájemcem, jak bude platba nájemcem hrazena. Je možné nájemné hradit trvalým příkazem, složenkou nebo v hotovosti a to v měsíčních splátkách, kvartálních nebo ročních. Proto je smlouva s každým nájemce uzavírána individuálně. Lucie Ježková manager jakosti Komunální Informační Servis strana 17

18 TEPLO MOST, a.s. Budovatelů 1988, Most tel.: Jak spořit energii v domácnostech? Průměrné rozdělení spotřeby energie v domácnostech ČR větrání a netěsnosti kwh okna kwh V minulém čísle zpravodaje jsme na tomto místě ukončili miniseriál o základních pojmech, které se užívají v teplárenství. Dnes začínáme další sérii článků a ty se budou věnovat tomu, co zajímá každého z nás - úsporám energie. Budeme se věnovat nejenom tématům, jak šetřit teplo a další energie v domácnosti, ale i konkrétním tipům a trikům. Úspory energie jsou stále častějším námětem mnoha rozhovorů a článků. Je to stále častější téma k zamyšlení pro mnohého občana, firmu či nepodnikatelský subjekt. Není to tak dávno, co většinu z nás nezajímalo, kolik energie spotřebujeme, protože její cena byla nízká. Před nedávnem nejeden z nás zažil první otřes - zvýšení cen a pro konečné spotřebitele, neplátce DPH, zvýšení sazby pro daň z přidané hodnoty z 5% na 22%. Někteří si už zase zvykli na vyšší ceny, začali šetřit jinde. Ale možná, že patříte k těm, které ten první impuls probudil, uvažujete co bude dál a co by bylo vhodné udělat, aby spotřeba energie a tepla byla přece jen nižší. Pokud zatím váháte, nevíte na koho se obrátit, můžete zatím v klidu u svého zpravodaje najít první odpovědi na své otázky a základní informace o energeticky úsporných opatřeních v bytě. Nejprve si ukážeme, na co se spotřebovává nejvíc energie, abychom mohli začít šetřit tam, kde teď platíme nejvíc. Ze sledovaných údajů vyplývá, že průměrný byt v činžovním domě potřebuje ročně GJ (gigajoulů, 3,6 GJ = 1 MWh) energie, zatímco rodinný dům GJ (viz. obrázek). Jsou to ovšem jen velmi orientační údaje, protože např. v bytových domech záleží mnoho na jejich dispozicích a samozřejmě i vnější izolaci stěn či rozměrech oken. U rodinných domů má kromě toho vliv zejména způsob zastavění, protože izolovaně stojící domy jsou více ochlazovány než domy řadové. Základní rozdíly vycházejí především z objemu spotřeby na vytápění, jejíž podíl se v našem podnebním pásmu pohybuje nad 55 % veškeré spotřebované energie. Teplo slouží nejen k vytápění, ale i k ohřevu vody, který představuje dalších téměř 25 % spotřebované energie. Podle jiných údajů z ČR připadá na vytápění 60 % a např. podle německých zjištění až 75 %. To znamená, že na všechny ostatní druhy spotřeby, jako je příprava jídel, chlazení a mrazení potravin, praní prádla, osvětlení, žehlení atd., připadá zbývajících necelých 25%. Takže máme jasno. Nejvíc spotřebováváme a platíme za topení a teplou vodu. Druhé místo obsadila energie na zpracování potravin, praní, žehlení a svícení. Tímhle zjištěním pro dnešek skončíme, ale abyste nebyli zklamaní, tak alespoň jeden tip : Doporučuje se nevypouštět teplou vodu z vany, dokud nevychladne, protože podle amerických výzkumů taková voda dokáže celou 1 hodinu přihřívat střecha kwh vnitřní tepelné zdroje kwh Průměrné rozdělení spotřeby energie v domácnostech SRN vytápění kwh dům nebo byt. Totéž se týká teplé vody z praček nebo myček nádobí. To samozřejmě není nic překvapivého - všichni přece dobře víme, že například obyčejné pečení masa v plynové troubě v chladném období dokáže zvýšit teplotu v kuchyni, či v malých bytech hned o několik stupňů a na pěkně dlouhou dobu i po zhasnutí plamene. Podle odborných pramenů zpracovala redakce MZ. Články o úsporách tepelné energie budou mít pokračování v dalších číslech Mosteckého zpravodaje. sluneční energie kwh stěny kwh zemní sklep kwh Energetická bilance rodinného domu Komunální Informační Servis strana 18

19 ODPOVĚĎ NA KAŽDOU OTÁZKU Je možné odpojit se od ÚT? Uživatel bytu v panelovém domě by se chtěl odpojit od stávajícího systému vytápění a chtěl by si vytápět svůj byt individuálně jiným zdrojem. Je takové řešení možné? J.D. Budovatelů Most. Za prvé je třeba zdůraznit, že odpojení bytu od soustavy ÚT v domě je možné jen se souhlasem vlastníka domu a na základě souhlasného stanoviska příslušného stavebního úřadu. Ten ovšem musí mít také souhlasné stanovisko správce tepelného zařízení či distributora tepla atd. Podobné záměry však v sobě skrývají mnoho negativních vlivů, které je třeba důkladně posoudit. 1) Je nutné především sdělit, že odpojení neznamená neplacení za teplo. Totiž, i na byty a nebytové prostory odpojené od domovní soustavy ÚT se v domě rozúčtovává základní složka nákladů na ÚT. (Vyhl. 372/2001 Sb.) 2) Odpojení bytu či nebytového prostoru od soustavy představuje velkou změnu, oproti projektovému řešení uvedenému v kolaudačním rozhodnutí. Kdyby tedy mělo dojít ke změně, musel by být vypracován i nový drahý projekt na jiné řešení. 3) Odpojování jednotlivých bytů od blokové soustavy ÚT není nikým vítaná záležitost, protože se tak zhoršuje funkce a vyváženost systému v domě a dochází ke snižování instalovaného výkonu ve zdroji tepla. 4) Každé odpojení od domovního systému ÚT představuje zvýšení nákladů na teplo pro ostatní uživatele bytů v domě. Pak by takový uživatel musel čelit stížnostem, že si vytápí byt na úkor sousedů, i když takovou možnost zvažuje i vyhláška, která stanoví, že pro tyto případy se základní složka za teplo stanoví podle podlahové plochy odpojeného bytu Z těchto a dalších důvodů je možné sdělit, že snahy o odpojení od blokového, domovního ÚT se nejen vůbec nevyplatí, ale jsou nelogické a tedy zcela správně téměř nemožné. -red- Představuje se Krušnohorská investorská, a.s. Společnost byla založena v květnu Její aktivity se soustřeďují na poradenství v ekonomické oblasti, například při správě majetku fyzických a právnických osob. Další z činností společnosti je oblast elektrotechniky. Tam se zaměřuje na projektování, montáže a revize elektrických zařízení v bytových a průmyslových instalacích. V minulém roce společnost zajišťovala řadu zakázek. Projekční práce byly realizovány na elektrárně Prunéřov II a elektrárně EC Kladno. Největší montážní zakázkou minulého roku byla dodávka bytových instalací při výstavbě bytů v Praze na Homolce (viz snímek). Revize a drobné opravy el.zařízení provádí společnost celoročně na objektech spravované v Mostě firmou Mineta s.r.o. V letošním roce byla také zahájena spolupráce s firmou Moeller, která přináší na trh nový produkt zabývající se ovládáním elektroinstalací v rodinných domech. Dosud vyráběné řídící systémy pro automatizaci budov nacházejí hlavní uplatnění ve velkých administrativních budovách, ale pro běžné aplikace rodinných domů jsou zbytečně a cenově nákladné. Tento náš nový systém je cenově dostupný, s možností snadného rozšíření. Jeho další výhoda tkví mj. ve velké přizpůsobivosti pro uživatele tak, aby si zákazníci sami rozhodli, z jakých míst budou ovládat jednotlivá světla a přístroje v budově. Pokud se později rozhodnou, že dosavadní systém ovládání již nadále novým požadavkům nevyhovuje, je pro mnohé nové nastavení otázkou několika minut - bez nutnosti volat servisního technika. Tento nový systém bude aplikován v nových rodinných domcích, jejichž výstavbu bude Krušnohorská investorská zajišťovat na vlastních pozemcích Čepirožské výšiny v Mostě. Výstavba bude zahájena v červnu letošního roku. Její dokončení se předpokládá v červnu roku Krušnohorská investorská, a.s. sídlí v Mostě v ulici J. Kříže a kontaktní telefon má Richard Hubený, zástupce KI, a.s. Praha - Homolka Komunální Informační Servis strana 19

20 INZERCE Vážení čtenáři, zákazníci, upozorňujeme Vás, že soukromou inzerci komerčního charakteru nezveřejňujeme zdarma. Pokud máte zájem o vydání inzerátu tohoto typu, navštivte prosím naši redakci, inzertní oddělení a dohodněte si tuto službu za patřičnou úplatu dle našeho ceníku, případně volejte Ostatní drobná soukromá inzerce (různé, seznamka,...) nadále zůstává zdarma. Různé! 1000 Kč dám za kabelkové rádio Tesla rekreant. Koupím i jiné, malé přenosné, ale jen Tesla. Tel.: ! Prodám 2 x bílé kimono pro sport - sebeobrana,1x věk 6-9 let: 250,-Kč. 1x věk 9-15 let: 350,- Kč, téměř nové. K tomu 4x pásek, bílý, oranžový, červený, modrý 1 ks: 50 Kč. Nevyužité, jednotlivě. Tel.: ! Prodám nepoužitou auto zahrádku THULE pro Golf II. Cena: ! Prodám různé ozdoby i užitné věci ze dřeva např. talířky, poličky, lampičky, samorosty, korbel s poháry a další. Ceny dohodou. Tel.: ! Prodám levně - májová koťata. Odběr v červenci. Tel.: , po hodině.! Prodám kompletní zařízení dětského pokoje v bílé barvě, v dobrém stavu - válenda, šatní skříň, knihovna, policová skříň, rohový stolek, psací stůl. Cena: 4000,-Kč. Prodám plně funkční starší barevný televizor SANYO. Cena: 1 500,-Kč. Prodám zašupovací šatní skříň v bílé barvě, imitace dřeva. Velmi pěkná. Původní cena: ,-Kč, nyní 3 800,-Kč. Tel.: ! Prodám sesličku MARCO. Cena: 300,-Kč. Tel.: do hodin, nebo Prodám sedací soupravu hnědé barvy, včetně konferenčního stolku, nepoužívanou. Cena: 4000,-Kč. Tel.: , do hodin.! Prodám sportovní kočárek dovezený ze SRN, ruční brzda, polohovací, rukojeť na nohy, barvy hnědé perleťové. Původní cena: ,-Kč, nyní 6000,-Kč. Po jednom dítěti. Tel.: ! Máte problém se šicím strojem? Opravím! Volejte: , ! Prodám kvalitní a spolehlivou PC sestavu INTEL PENTIUM 200 Mhz s digitální 15" monitorem za cenu 5000,-Kč. Předvedu, vysvětlím zaučím, dám záruku. Vše seriózně. Tel.: , Most.! Prodám foto zvětšovací přístroj OPEMUS II. a s příslušenstvím a jednostrannou foto leštičku. Tel.: , večerní hodiny.! Prodám pro rekreační hokej částečnou výstroj, rukavice, chrániče, 3 ks L. hokejky, náloketníky, brusle č. 9, 5. Cena dle dohody. Tel.: nebo záznamník.! Prodám starožitný sekretář dělaný na zakázku v roce Zasklené skříňky, bar 4 zásuvky, úložný prostor, dobrý stav. Cena: 5000,-Kč. Tel.: ! Prodám tmavý leštěný nábytek do obývacího pokoje včetně peřáku. Zachovalý,cena: 2000,-Kč. Tmavý leštěný rozkládací stůl,cena: 500,-Kč. Tel.: ! Prodám tlačítkový telefon na pevnou linku -červená barva. Potvrzení o homologaci dodám. Cena: 200,-Kč. Tel.: ! Prodám dětský pokoj - zvýšená válenda s vestavěnou skříní a psacím stolem, peřák, prosklená závěsná skříňka, stůl na PC. Levně. Tel.: ! Prodám obývací stěnu, tmavě hnědou. Rozměry: V cm, Š - 60 cm, D cm.nutno vidět. Spěchá - rodinné důvody. Most. Cena: 4000,-Kč. Tel.: ! Prodám panelákové dveře 70P. ze 3/4 prosklené. Nutno vidět. Tel.: Spěchá!! Prodám akvárium na hlodavce - délka - 30 cm, šířka - 20 cm, možno i s kolotočem za 65,-Kč. Tel.: Bečov u Mostu.! Prodám klec na hlodavce - délka 43 cm, šířka - 27 cm, výška - 21 cm: cena 75,-Kč. Tel.: ! Prodám autosedačku pro dítě, váha 0-36 kg (do 12 let).euro atest ECE 44/03, český atest 8SD, vlastní pětibodové pásy, prací potah, dvoudílná včetně podsedáku. Nová nepoužitá, v záruce. Cena: 1450,-Kč. Tel.: ! Vybílíme, natřeme okna a další. Cena dohodou. Tel.: , ! Prodám zaběhnutý stánek KVĚTINY - DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY, k prodeji, po dohodě. Cena: ,-Kč. Tel.: ! Prodám kopírku Develop 1510 (perfektní stav, špičkové kopie, dva tonery) cena 7500,-Kč. Tel.: ! Prodám pěknou sedací soupravu 2+1 tmavě šedá, nadýchaná (stěhování). Cena 1500,- Kč. Tel.: a letiště s úložným prostorem, vhodné na chatu. Cena: 700,-Kč. Tel.: ! Prodám golfky zn. Chicco - nový model, odnímatelná boudička a teplý pytel, bezpečnostní pásy, polohovatelný nákupní koš, slída, 2 roky záruka, koupený PC ,-Kč. Nyní: 2800,-Kč. Tel.: ! Prodám automatickou pračku zn. EBD 15 programů + 1/2 praní, pěkná, 2 roky stará. PC: ,- Kč. Cena: 5000,-Kč. Dále pak automatickou pračku MIELE, 15 programů + 1/2 praní - 100% stav. Cena: 2800,-Kč - možné splátky. Tel.: ! Koupím kabelkové přenosné a menší tranzistorové rádia Tesla od roku Nabídněte večer na tel.: ! Prodám sportovní kočárek žlutohnědý, nový 8 měsíců používaný. Sedačka tři polohy, zadní upínací pás, pláštěnka, přehazovací rukojeť. Přenosná taška na miminko barva modrá. Cena: 3500,-Kč. Tel.: ! Prodám loutkové divadlo bez kulis z první poloviny 20. století. Celkem 30 ks loutek. Cena: ,-Kč. Tel.: Byty - domy! Vyměním byt 1+2 v Mostě v osobním vlastnictví - dlažba, rekonstrukce koupelny, starší zástavba za byt 1+3 rovněž v osobním vlastnictví a starší zástavbě. Tel.: , ! Vyměním státní byt 1+4 (blok 704) za byt 1+3 nebo 1+2, také s balkonem. Doplatek ,- Kč.Spěchá! Tel.: Auto - Moto! Prodám garáž u 10. ZŠ. Tel.: ! Prodám na Opel Rekord benzín i diesel r.v ND - řídící jednotku 2. OE, zapal. Cívku, světla, víka, kapoty, topení, kardany, skla, zámky, a další.! Koupím ŠKODA 105 nebo 120 L M v dobrém stavu bez koroze s platnou TK + EM do 6000,- Kč. Tel.: ! Prodám Škoda 120 L, s doklady, plně pojízdná, TK + E do 5/2004, cena 4000,-Kč, při rychlém jednání sleva, Most. Tel.: ! Prodám různé díly karoserie i vozu VW - II Golf, dále motor benzin 1600, výborný, vše levně. Výběr pneu 13 a 14 málo jeté - kus cca - 300,-Kč. Tel.: či ! Prodám Renault 5 GTE 1.8, Komunální Informační Servis strana 20

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

Město Rokycany. Nařízení č. 5/2011. o organizaci parkování na území města Rokycany

Město Rokycany. Nařízení č. 5/2011. o organizaci parkování na území města Rokycany Město Rokycany Nařízení č. 5/2011 o organizaci parkování na území města Rokycany Rada města Rokycany se usnesla dne 15. listopadu 2011 vydat podle 11, odst 1, zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. Města Březnice 3/2013 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, OPATŘENÍ K JEHO ZABEZPEČENÍ A ČISTOTĚ VE MĚSTĚ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. Města Březnice 3/2013 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, OPATŘENÍ K JEHO ZABEZPEČENÍ A ČISTOTĚ VE MĚSTĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Březnice 3/2013 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, OPATŘENÍ K JEHO ZABEZPEČENÍ A ČISTOTĚ VE MĚSTĚ Zastupitelstvo města Březnice schválilo a vydalo dne 10.12.2013 v souladu s ust. 10, 35

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk JID: 11150/2015/MUZBK Č.j.: MUZBK-29164/2014/SPDO/HALK-5 Spisová značka: 29164/2014/SPDO Spis. a skart. znak, lhůta: 280.10

Více

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád Dům klidného stáří v Nezvěsticíh Příloha č.2 Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350 účinnost od 1.2. 2008 vydává Provozní řád Čl.1 Úvodní ustanovení Tento provozní řád stanoví

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, Polička úřadovna: Nádražní 304, Polička

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, Polička úřadovna: Nádražní 304, Polička MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, 572 01 Polička úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička Sp.zn.: MP/08581/2016 Polička, dne 25. 5. 2016 Č.j.: MP/12432/2016 Vyřizuje: Ing. Andrea

Více

Zápis a usnesení. Ověřovatelé: Jiří Kurcin - KSČM Miroslav Fencl - SMM, SOS a NK

Zápis a usnesení. Ověřovatelé: Jiří Kurcin - KSČM Miroslav Fencl - SMM, SOS a NK Zápis a usnesení z 2. schůze Rady města Mostu roku 2009, konané dne 23. ledna 2009 v zasedací místnosti č. dv. 101 budovy Magistrátu města Mostu Přítomni: Ing. Vlastimil Vozka, Ing. Luboš Pitín, JUDr.

Více

Nařízení 4/2012 NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE. č. 4/2012. o stání motorových vozidel na místních komunikacích. Čl. 1. Základní ustanovení

Nařízení 4/2012 NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE. č. 4/2012. o stání motorových vozidel na místních komunikacích. Čl. 1. Základní ustanovení Nařízení 4/2012 Nařízení 4/2012 o stání motorových vozidel na místních komunikacích vydána 29.5.2012 účinnost od 1.6.2012 novelizuje vyhlášku nařízení 5/2008 (ze dne 7.7.2008) je novelizována vyhláškou

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

MĚSTO BRUNTÁL O VEŘEJNÉM POŘÁDKU. Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne usnesením

MĚSTO BRUNTÁL O VEŘEJNÉM POŘÁDKU. Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne usnesením MĚSTO BRUNTÁL OBECNĚ ZÁ V AZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013 MĚSTA BRUNT ÁLU O VEŘEJNÉM POŘÁDKU Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne 5.11.2013 usnesením č. 727/19Z/2013 usneslo vydat na základě

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska Zastupitelstvo města Nýrsko se na svém zasedání dne 14.12.2015 usneslo na základě ust. 10 písm. a), b),

Více

Obec Lány Obecně závazná vyhláška obce Lány č. 2/2008 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci

Obec Lány Obecně závazná vyhláška obce Lány č. 2/2008 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Obec Lány Obecně závazná vyhláška obce Lány č. 2/2008 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Zastupitelstvo obce Lány schválilo na svém zasedání dne 16.6.2008 v souladu s ust.

Více

Jak získat příspěvek ze SFDI. na opatření zvyšující bezpečnost dopravy Ministerstvo dopravy, 23. října 2015 Ing. Karel Havlíček

Jak získat příspěvek ze SFDI. na opatření zvyšující bezpečnost dopravy Ministerstvo dopravy, 23. října 2015 Ing. Karel Havlíček Jak získat příspěvek ze SFDI na opatření zvyšující bezpečnost dopravy Ministerstvo dopravy, 23. října 2015 Ing. Karel Havlíček Příspěvkové programy I. Příspěvky na zvyšování bezpečnosti II. Příspěvky na

Více

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb)

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice byla zpracována v souladu se Stanovami SBD "Mír" Teplice, Zásadami pro

Více

Městský úřad Znojmo odbor dopravy

Městský úřad Znojmo odbor dopravy Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/ 8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo Oprávněná úřední osoba: Vendula Štěpánková Tel.: 515 216 439 Fax: 515 216 441 E-mail: Vendulka.Stepankova@muznojmo.cz Spis.

Více

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád V y h l á š k a Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996 Domovní řád Zastupitelstvo Obce Praskačka se podle 36 odst. l písm. f zák. č. 367/l992 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů usneslo dne 6.9.l996.vydat

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná Systém ASPI - stav k 9.11.2014 do částky 101/2014 Sb. a 31/2014 Sb.m.s. 5/2011 - o čistotě a veřejném pořádku - poslední stav textu Změna: 13/2011 5/2011 Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karviná

Více

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, 572 01 Polička úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička Sp.zn.: MP/08581/2016 Polička, dne 11. 4. 2016 Č.j.: MP/08584/2016 Vyřizuje: Ing. Andrea

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany představované nájemcem Jméno: Rodné číslo: Bydliště:

Více

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE Obecně závazná vyhláška č. 9/97 ze dne 15.12. 1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Lanškroun Městská rada podle 45, písm. l zákona o obcích č. 367/90 Sb. a dále podle 26 a násl. zákona

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. stanovuje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. stanovuje MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, 572 01 Polička úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička Sp.zn.: MP/04397/2016 Polička, dne 21. 6. 2016 Č.j.: MP/12092/2016 Vyřizuje: Ing. Andrea

Více

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích OZNAMUJE

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích OZNAMUJE MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, 572 01 Polička úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička Sp.zn.: MP/04397/2016 Polička, dne 13. 4. 2016 Č.j.: MP/08926/2016 Vyřizuje: Ing. Andrea

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL odbor místního a silničního hospodářství O Z N A M U J E

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL odbor místního a silničního hospodářství O Z N A M U J E MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL odbor místního a silničního hospodářství Bří Šťastných 1000 Tel.: 461 653 333 MěÚ Litomyšl, 570 20 Fax: 461 612 218 Č.j.: MěÚ Litomyšl 00966/2014 Vyřizuje: Mgr. Tomáš Rádek Tel.:

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p - 1 - DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA NERATOVICE č. p. 1206 1209 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník a Stanovy bytového družstva Bažina, upravuje domovní

Více

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE. Obecně závazná vyhláška Města Nová Bystřice č. 1/2010

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE. Obecně závazná vyhláška Města Nová Bystřice č. 1/2010 MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE Obecně závazná vyhláška Města Nová Bystřice č. 1/2010 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o pravidlech pohybu zvířat na veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města

Více

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AREÁLU VÝLETIŠTĚ HRADČANY. Článek 1. Úvodní ustanovení

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AREÁLU VÝLETIŠTĚ HRADČANY. Článek 1. Úvodní ustanovení PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AREÁLU VÝLETIŠTĚ HRADČANY Článek 1 Úvodní ustanovení Areálem Výletiště se pro účely tohoto řádu rozumí oplocený pozemek s provozní budovou, sportovním skladem, hudebním altánem,

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Magistrát města Zlína Odbor stavebních a dopravních řízení nám. Míru 12, Zlín

Magistrát města Zlína Odbor stavebních a dopravních řízení nám. Míru 12, Zlín Vyřizuje: Ing. Martin Hapák Ve Zlíně, dne 15. 1. 2016 Tel.: 577 630 176 E-mail: martinhapak@zlin.eu Č.j.: MMZL 005285/2016 Spis. zn.: MMZL 167765/2015/04/OSaDŘ/HaM VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 24.02.2016 usnesením č. 282/2016 usneslo

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE č. 1/2004 Zrušeno nařízení č. 3/2004 s účinností od 15.7.2004! O placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřená dle ustanovení 2302 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Pronajímatel: městská část Praha 12 (dále jen občanský zákoník ) Článek

Více

OBEC DĚPOLTOVICE. o zajišťování a ochraně veřejného pořádku

OBEC DĚPOLTOVICE. o zajišťování a ochraně veřejného pořádku OBEC DĚPOLTOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku Zastupitelstvo obce Děpoltovice se na svém zasedání dne 16.10.2013 usnesením z 18. Zasedání zastupitelstva obce

Více

Obec Rudná pod Pradědem

Obec Rudná pod Pradědem Obec Rudná pod Pradědem (návrh) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013 obce Rudná pod Pradědem O VEŘEJNÉM POŘÁDKU Zastupitelstvo obce Rudná pod Pradědem se na svém x. zasedání dne xx.xx.2013 usnesením č. xx/x/2013

Více

MĚSTO JÍLOVÉ. Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky

MĚSTO JÍLOVÉ. Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky MĚSTO JÍLOVÉ Obecně závazná vyhláška č. 7/2009 o udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně životního prostředí a ochraně veřejné zeleně na území města Zastupitelstvo města Jílového na svém zasedání

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. dubna 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. dubna 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. dubna 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitost Antonínská 2, Brno je bytový dům v městské zástavbě nacházející se v lukrativní

Více

OBEC CHRÁŠŤANY. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2012 o místních poplatcích

OBEC CHRÁŠŤANY. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2012 o místních poplatcích OBEC CHRÁŠŤANY Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Chrášťany se na svém zasedání dne 19.12.2012 usnesením č.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Předkládá: Jiří Kočandrle, 1. místostarosta města Město Česká Lípa

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání č. 101 dne 11. září 2014 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013 o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích ze dne 14. 3. 2013 účinnost ode dne 30. 3. 2013 (některá ustanovení

Více

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 O PLACENÉM PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ BRUNTÁLE Rada města Bruntálu se na svém zasedání dne 17. 2. 2009 usnesením č. 1892/50R/2009 usnesla vydat v souladu s ustanovením 11 odst.

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor dopravy a silničního hospodářství nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 31309/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 15 Spisový znak:

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA čl.1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných

Více

Smlouva o nájmu budovy k rekreaci. (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

Smlouva o nájmu budovy k rekreaci. (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma) Smlouva o nájmu budovy k rekreaci Pronajímatel poskytovatel (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma) (bydliště, nebo sídlo) (předmět podnikání) (IČO) Nájemce spotřebitel (jméno a příjmení, nebo název/obchodní

Více

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Zastupitelstvo obce Lužnice se na svém zasedání dne 5. 11. 2013 usneslo vydat na základě ustanovení 24 odst. 2 zákona č.

Více

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4 Domovní řád SVJ Ružinovská 1227 1/ Domovní řád Společenství pro dům Ružinovská 1227/1, Praha 4 Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domě, k zajištění podmínek řádného užívání bytových jednotek a společných

Více

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Obec LÍBEZNICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Zastupitelstvo obce Líbeznice se na svém zasedání dne 21.05.2014 usnesením č.

Více

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Obec Rozdrojovice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Zastupitelstvo obce Rozdrojovice se na svém 22. zasedání dne 26.9. 2013 usnesením č. 22/2013 usneslo vydat na základě 10 písm. a)

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích OZNAMUJE

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích OZNAMUJE MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, 572 01 Polička úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička Sp.zn.: MP/27255/2016 Polička, dne 6. 12. 2016 Č.j.: MP/28251/2016 Vyřizuje: Ing. Andrea

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami:

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

kterou se stanovují pravidla autoprovozu Krajského úřadu počet stran 6 počet příloh 1

kterou se stanovují pravidla autoprovozu Krajského úřadu počet stran 6 počet příloh 1 KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE ŘEDITELE KÚ LK dokument číslo OS-15/04/09 kterou se stanovují pravidla autoprovozu Krajského úřadu počet stran 6 počet příloh 1 OBSAH I. Úvodní ustanovení

Více

Z A D Á N Í SRPEN Studie dopravy v klidu v ul. Českých bratří ve Vysokém Mýtě. stránka 1 z 8

Z A D Á N Í SRPEN Studie dopravy v klidu v ul. Českých bratří ve Vysokém Mýtě. stránka 1 z 8 B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto tel: +420 465 466 111, e-mail: radnice@vysoke-myto.cz, www.vysoke-myto.cz Z A D Á N Í Studie dopravy v klidu v ul. Českých bratří ve Vysokém Mýtě SRPEN 2012 stránka 1

Více

Obec Olovnice, okres Kladno. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE O L O V N I C E č. 1/2004. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci

Obec Olovnice, okres Kladno. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE O L O V N I C E č. 1/2004. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Obec Olovnice, okres Kladno OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE O L O V N I C E č. 1/2004 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Zastupitelstvo obce Olovnice schválilo a vydává dne 24.5.2004

Více

Obecně závazná vyhláška města Loket ze dne 20. března 2008 č. 2/2008

Obecně závazná vyhláška města Loket ze dne 20. března 2008 č. 2/2008 Obecně závazná vyhláška města Loket ze dne 20. března 2008 č. 2/2008 Ú P L N É Z N Ě N Í obecně závazné vyhlášky města Loket ze dne 27. dubna 2006 č. 3/2006 o zajištění a ochraně veřejného pořádku, čistoty

Více

Více v dalším textu. Obecní úřad Rokytno

Více v dalším textu. Obecní úřad Rokytno Dnes 14. 8. 2015 jsme se dozvěděli, že od 17.8.2015 / 07:00 hodin do 13.11.2015 / 16:00 hodin bude úplně uzavřena silnice č. II/298 Sezemice Rokytno - most přes Ředický potok Objízdná trasa pro osobní

Více

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy Doprava Státní fond dopravní infrastruktury vydal Pravidla pro poskytování příspěvků v roce 2007. Finanční příspěvky lze poskytnout

Více

Nájemní smlouva čj. 2015 /..

Nájemní smlouva čj. 2015 /.. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 Nájemní smlouva čj. 2015 /.. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli mezi sebou: pronajímatel : Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918 zastoupený

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 2. března Vráto, budova Obecního úřadu ve Vrátě

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 2. března Vráto, budova Obecního úřadu ve Vrátě Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 2. března 2016 Místo konání: Vráto, budova Obecního úřadu ve Vrátě Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů

Více

Důvodová zpráva. Mgr. Kučera odd. právní a veřejných zakázek. Ing. Halamová odd. správy veřejné zeleně

Důvodová zpráva. Mgr. Kučera odd. právní a veřejných zakázek. Ing. Halamová odd. správy veřejné zeleně Důvodová zpráva Odbor správy majetku, oddělení správy veřejné zeleně a oddělení právní a veřejných zakázek doporučuje Zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č.3/2017, kterou se nařizuje

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL odbor místního a silničního hospodářství Bří Šťastných 1000 Tel.: 461 653 333 570 20 Litomyšl Fax: 461 612 218 Č.j.: MěÚ Litomyšl 02513/2016 Vyřizuje: Mgr. Tomáš Rádek Tel.: 461 653

Více

2. Automobilová doprava

2. Automobilová doprava 2. Automobilová doprava 2.1. Vývoj motorizace a automobilizace Evidence vozidel Od 1.1.2003 došlo ke změně v evidenci vozidel. Pod správní obvod Plzeň bylo po zrušení okresních úřadů převedeno dalších

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Datum: 18. 12. 2012 v 18:15 hodin Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Stránská Markéta Ševčíková Dana Kopeček Jaromír Marek Tomáš Zajíc Roman Nepřítomen:

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 70 a 71 citovaného zákona

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 31/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 31/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Město Lovosice. Nařízení Rady města Č. 1/2016

Město Lovosice. Nařízení Rady města Č. 1/2016 Město Lovosice Nařízení Rady města Č. 1/2016 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Lovosice za účelem organizování dopravy Rada Města Lovosice se usnesla

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Magistrát města Ostravy odbor dopravy Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/394762/16/OD/pro Sp. zn.: S-SMO/343991/16/OD/2 Rozdělovník Vyřizuje: Ing. Procházka Telefon: +420 599 442 390 Fax: +420 599 442 034

Více

Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa

Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa Smlouva o nájmu bytu zvláštního určení uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Prohlášení. vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

Prohlášení. vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Sp. zn.: MV 26840/2016 OD Ve Vyškově dne 11. 7. 2016 Č. j.: MV 26840/2016 OD/4 Šl VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Vyškov, odbor

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Zápis z jednání dopravní komise konané dne na MÚ v Žatci. ing. Pešina, Happich, ing. Kafka, Janouš, ing. Dušek, Makuka

Zápis z jednání dopravní komise konané dne na MÚ v Žatci. ing. Pešina, Happich, ing. Kafka, Janouš, ing. Dušek, Makuka Zápis z jednání dopravní komise konané dne 05.10.2016 na MÚ v Žatci Přítomni: členové: tajemník komise: hosté: ing. Pešina, Happich, ing. Kafka, Janouš, ing. Dušek, Makuka Kopřivová Špička, Dobruský, Solar

Více

Příloha č.3 Pravidla pro poskytování fakultativních služeb uživatelům denního stacionáře

Příloha č.3 Pravidla pro poskytování fakultativních služeb uživatelům denního stacionáře Příloha č.3 Pravidla pro poskytování fakultativních služeb uživatelům denního stacionáře A) Obecná ustanovení 1. Denní a týdenní stacionář Klíček poskytuje svým uživatelům fakultativní služby, které jsou

Více

MĚSTO PŘEROV. vydává. Čl. 2 Místní komunikace s placeným stáním na dobu časově omezenou

MĚSTO PŘEROV. vydává. Čl. 2 Místní komunikace s placeným stáním na dobu časově omezenou MĚSTO PŘEROV ÚPLNÉ ZNĚNÍ Nařízení města Přerov č. 2/2002 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Přerově, ve znění Nařízení Města Přerov č. 6/2002, č. 1/2003,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, Polička úřadovna: Nádražní 304, Polička

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, Polička úřadovna: Nádražní 304, Polička MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, 572 01 Polička úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička Sp.zn.: MP/04397/2016 Polička, dne 20. 5. 2016 Č.j.: MP/12075/2016 Vyřizuje: Ing. Andrea

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Město Chrastava, se sídlem nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, zastoupené starostou Ing. Michaelem Canovem, IČ 00262871, DIČ CZ00262871, na straně jedné (dále

Více

Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice

Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice SPIS: OD-782/2016 Č.J.: MeDO-3044/2016-San VYŘIZUJE: Vratislav Šantroch TEL.: 379 719 228 FAX: 379 719 219

Více

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice SPIS: OD-3680/2016 Č.J.: MeDO-20502/2016-San VYŘIZUJE: Vratislav Šantroch TEL.: 379 719 228 FAX: 379 719

Více