Pastorační návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pastorační návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice"

Transkript

1 Pastorační návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice ve dnech září 2009 brozura_blok_0826.indd :09:20

2 brozura_blok_0826.indd :09:21

3 Drazí poutníci svatováclavští, drazí mladí přátelé, vítám vás všechny na tomto posvátném místě ve Sta ré Boleslavi. Sem v minulosti po celá staletí putovali naši předkové, aby uctili místo, kde prolil svou krev do základů našeho státu mučedník, ochránce naší vlasti a hlavní patron naší církve svatý kníže Václav. Utíkali se k němu zvláště v těžkých dobách o přímluvu. S tímto poutním místem je spojena také úcta k Panně Marii Nanebevzaté, která je zde po staletí uctívána jako Palladium, jako Ochránkyně naší země a víry svatováclavské. Tento mariánský obrázek, zde uchovávaný a uctívaný, je úzce spojen se životem svatého Václava. V tuto chvíli se shromažďujeme, abychom zde jako svatováclavského poutníka přivítali Svatého otce Benedikta XVI. On je v dějinách prvním papežským poutníkem k těmto našim svatým místům. Řada z vás se s ním setka la v Kolíně nad Rýnem a v Sydney na světovém setkání mládeže. Dnes papež přichází za vámi, aby se on setkal s vámi na naší domácí půdě ve společenství s našimi světci. Vítáme Svatého otce s vděčností, že si letos vybral za cíl své pastorační návštěvy malý národ v srdci Evropy, když zatím navštěvoval velké a významnější národy. Jeho nedávno uveřejněná encyklika Caritas in Veritate, ve světě kladně přijatá, ukazuje, že papež rozumí současným světovým problémům a že je schopen poskytnout velmi kompetentní orientaci. On přichází, aby vás povzbudil a pomáhal vám na cestách vašeho životního hledání. kardinál Miloslav Vlk arcibiskup pražský brozura_blok_0826.indd :09:23

4 Národní svatováclavská pouť 2009 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Slavnost svatého Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa Setkání Svatého otce s mladými lidmi a s poutníky Neděle 27. září 2009 Bazilika svatého Václava 18:00 Slavnostní svatováclavský koncert Přivítání lebky svatého Václava Mariánské náměstí 19:30 Informace a hudba (skupina Credenc) 20:00 O svatosti převážně nevážně i vážně 21:00 Klopýtání (představení k pobavení a zamyšlení) 22:00 Večerní modlitba Poutní chrám Panny Marie a okolí 22:30 Noční bdění Možnost svátosti smíření, rozhovorů a modlitby ve skupinkách HLAVNÍ PROGRAM Pondělí 28. září 2009 Proboštská louka 04:00 Otevření sektorů 06:00 Film Cestou čtvrtého krále 06:30 Informace a hudba (skupina SBM) 07:00 Svatý Václav vstává na bohoslužbu každý den Život mladých lidí po ránu Filmová připomínka Svatý Kopeček 1995 Pozvání k modlitbě Modlitba Páně za setkání 07:30 Svatý Václav mládí, rodinné problémy Problémy dospívajícího Filmová připomínka Hradec Králové 1997 Pozvání k modlitbě prosba o Ducha Svatého 08:00 Svatý Václav zodpovědnost Život není hra Filmová připomínka osoba Benedikta XVI. Pozvání k modlitbě vzýváme Marii, Matku církve, a prosíme za Svatého otce a za církev brozura_blok_0826.indd :09:23

5 08:30 Svatý Václav dnes Není mrtvý, je živý Filmová připomínka Benedikt XVI. a mladí lidé (Austrálie, Afrika) Pozvání k modlitbě buďme svatými dneška 08:50 Papež Benedikt XVI. zahajuje návštěvu Staré Boleslavi v bazilice svatého Václava, kde uctí světcovy ostatky a Palladium země české Návštěva Benedikta XVI. v České republice ve fotografiích a v krátkém zpravodajství Přímý přenos ČT z baziliky svatého Václava Očekávání příjezdu Svatého otce 09:20 Papež Benedikt XVI. přijíždí na Proboštskou louku a v papamobilu projíždí mezi sektory, aby pozdravil věřící Přivítání Svatého otce v našem společenství Slavnostní fanfáry Vojenské hudby Tábor Píseň mládeže a příprava na mši svatou 09:45 Svatého otce vítá kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský Slavnostní mše svatá Poselství Svatého otce mládeži 12:15 Rozloučení se Svatým otcem Mariánské náměstí 13:00 Kulturní programy Národní svatováclavské pouti Jazz Tett(y), KrisKrosKvintet Soubor písní a tanců Dykyta Poděbrady Kolínský Big Band Minaret divadlo pro nejmenší Pop-rock Michael a další hudební pořady 20:00 Pochodňový průvod svatého Václava Letní scéna Houštka 16:00 Koncert pro poutníky Z díla Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka Symfonický orchestr Virtuosi Pragenses Dirigent Damiano Binetti, Itálie Bazilika svatého Václava 18:00 Mše svatá na ukončení pouti Rozloučení s lebkou svatého Václava Lázně Houštka 21:00 Ohňostroj na závěr pouti brozura_blok_0826.indd :09:23

6 Důležité informace Areál a místenky do sektorů Příchod do areálu: Každý sektor je označen velkým písmenem a číslicí, včetně barevného rozlišení, a to na praporcích ve všech rozích. Orientační plánek naleznete na své místence a na poslední straně této knížky. Pořada telé vám rá di pomohou s nalezením vašeho sektoru. V zájmu vlastní bezpečnosti i bezpečnosti ostatních poutníků, prosíme, dbej te pokynů pořadatelů. Sektory opouštějte jen v pří padě nezbytné potřeby, nezdržujte se v uličkách mezi sektory. V sektoru je možno použít vlastní skládací sedačku. Areál je dobře ozvučen, na několika místech jsou velkoplošné obrazovky. Odchod z areálu: Aby nedošlo ke kolizím na přístupových cestách, zůstaňte po skončení bohoslužby na svých místech, je připraven další program. Areál opouštějte postupně podle pokynů, které vyhlásí moderátoři. Informace o lékařské pomoci Stanoviště záchranné služby v případě nevolnosti či úrazu najdete při příjezdové komunikaci a po stranách sektorů, a to v označených stanech, kde bude zajištěna nezbytná péče. Na ploše u jednotlivých sektorů jsou rovněž připraveni pracovníci Maltézské pomoci s vestami označenými křížem. S dotazy nebo v případě jakýchkoliv problémů se můžete u každého ze sektorů obracet na dobrovolníky, kteří jsou vám rádi k dispozici. Tísňová volání Tísňové volání: 112 Policie ČR: 158 Hasičský záchranný sbor: 150 První pomoc: 155 Toalety a pitná voda Toalety jsou umístěny po vnějších stranách sektorů. V jejich blízkosti naleznete i stany s pitnou vodou pro nouzové občerstvení. Stánky s občerstvením Stánky, kde lze zakoupit základní občerstvení, budou od časných ranních hodin v provozu u příjezdové komunikace v blízkosti stanoviště záchranné služby. Další možnosti nabízejí obchody ve městě. 6 brozura_blok_0826.indd :09:23

7 Rozdělování svatého přijímání a kaple s eucharistií Svaté přijímání bude rozdělováno ve všech sektorech, po dávající budou pod červenobílým deštníkem, přijdou k vám, sektory neopouštějte. Prosíme o trpělivost a ohleduplnost při přesunech těch, kteří jdou ke svatému přijímání. Upozorňujeme, že ke svatému přijímání mohou přistoupit pouze věřící pokřtění v katolické církvi, kteří žijí svátostným životem a kteří jsou na přijetí eucharistie patřičným způsobem připraveni. Pokud z nějakého důvodu nebudete moci přijmout eucharistii při mši svaté, máte možnost požádat o její přijetí i dodatečně ve dvou označených stanech za posledními sektory. Bazilika svatého Václava Po skončení mše svaté na Proboštské louce můžete navštívit baziliku svatého Václava, která bude otevřena až do 19 hodin. V kryptě jsou vystaveny nejcennější svatováclavské památky a také relikvie českého knížete, které tam můžete uctít. V 18:00 bude večerní mše svatá. 7 brozura_blok_0826.indd :09:23

8 Poutní chrám Panny Marie Bude otevřen po celý den. Je to prostor ticha a sou středěné modlitby. V kostele jsou k dispozici kněží pro přijetí svátosti smíření nebo pro duchovní rozhovor. Chrám si můžete v tichu prohlédnout. Upozornění Během bohoslužby nebude probíhat žádná finanční sbírka. Vyvarujte se případných podvodníků. Rozhodnete-li se finančně přispět na úhradu nákladů spojených s organizací návštěvy Svatého otce v ČR, svůj finanční dar můžete vložit do stabilních pokladnic, řádně označených, v obou boleslavských chrámech. DMS Podpořte, prosíme, obnovu baziliky svatého Václava ve Staré Boleslavi, a to dárcovskou SMS ve tvaru: DMS VACLAV na tel. číslo: Cena DMS je 30 Kč, z toho na opravu památky přispějete 27 Kč. Služba je aktivní do Za vaši podporu děkujeme. Aktivní účast Současně vás velmi prosíme o zachování klidu během bohoslužby, vyvarujte se potlesku, mávání transparenty a pískání, aby nebyl ničím rušen její důstojný průběh. Jsme naopak vybízeni k živé a soustředěné účasti na slavení eucharistie zpěvem, modlitbou a odpověďmi, nasloucháním a postoji. Setkání se Svatým otcem Benediktem XVI. má duchovní charakter; dejme proto svým přístupem najevo, že je pro nás mimořádným Božím darem. Informace Infostan se nachází v blízkosti stanoviště záchranné služby, v orientačním plánku je označen zřetelným I. Další informace: 8 brozura_blok_0826.indd :09:24

9 Eucharistii slaví BENEDIKT XVI. koncelebrují kardinál Tarcisio Bertone státní sekretář Vatikánu kardinál Miloslav Vlk arcibiskup pražský a primas český dále kardinál Giovanni Coppa kardinál Joachim Meisner čeští, moravští a zahraniční biskupové diecézní a řeholní kněží ministrují seminaristé českých diecézí pořadatelská služba Sekce pro mládež České biskupské konference zpěv a hudební doprovod Credenc SBM Svatohorský chrámový sbor Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka Táborský chrámový sbor Pěvecký sbor Slavík, Pacov Vojenská hudba Tábor Slavnostní bohoslužbu v přímém televizním a rozhlasovém přenosu přenáší Česká televize a Český rozhlas 2 Praha. /Seznam koncelebrujících platný k uzávěrce tisku/ brozura_blok_0826.indd :09:24

10 PŘÍPRAVA NA MŠI SVATOU Duchu Svatý, volám: Přijď brozura_blok_0826.indd :09:24

11 ÚVODNÍ OBŘADY Když se lid shromáždil, Svatý otec spolu s koncelebranty a přisluhujícími vystupují na pódium a přistupují k oltáři, zpívá se vstupní zpěv. Pozdraví oltář obvyklou úklonou, políbí ho a Svatý otec oltář okouří kadidlem. Potom se spolu s přisluhujícími odebere k sedadlu. Uzdrav svou zem VSTUPNÍ ZPĚV 11 brozura_blok_0826.indd :09:24

12 POZDRAV Po skončení vstupního zpěvu Svatého otce pozdraví a přivítá kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský. Svatý otec i věřící se vstoje znamenají křížem. Svatý otec obrácen tváří k lidu zpívá: In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti. Všichni odpovídají: 12 brozura_blok_0826.indd :09:24

13 Svatý otec pozdraví shromáždění slovy: Pax vobis. Všichni odpovídají: Svatý otec uvede slavení: Fratres, agnoscámus peccáta nostra, ut apti simus ad sacra mystéria celebránda. Následuje chvíle ticha a potom všichni pokračují: Confíteor Deo omnipoténti et vobis, fratres, quia peccávi nimis cogitatióne, verbo, ópere et omissióne: mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Ideo precor beátam Maríam semper Vírginem, omnes Angelos et Sanctos, et vos, fratres, oráre pro me ad Dóminum Deum nostrum. Svatý otec úkon kajícnosti zakončí: Misereátur nostri omnípotens Deus et, dimíssis peccátis nostris, perdúcat nos ad vitam aetérnam. Všichni odpovídají: Amen. Schóla a shromáždění: KYRIE 13 brozura_blok_0826.indd :09:24

14 GLORIA Svatý otec: Glória in excélsis Deo. Schóla a shromáždění: 14 brozura_blok_0826.indd :09:25

15 VSTUPNÍ MODLITBA Svatý otec: Orémus. A všichni se spolu s ním chvíli potichu modlí. Potom s rozpjatýma rukama pronáší modlitbu: Praesta, quaésumus, omnípotens aetérne Deus, ut sancti Vencéslai mártyris vestígia sectántes in iustítia et sapiéntia coram te ambulémus et, ea quae pacis sunt quaeréntes, malum in bono vincámus. Per Dóminum nostrum Iesum Christum Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia saécula saeculórum. 15 brozura_blok_0826.indd :09:26

16 Všichni odpovídají: Všemohoucí věčný Bože, dej, ať po vzoru svatého mučedníka Václava žijeme moudře a spravedlivě, ať statečně usilujeme o to, co slouží k nastolení tvého pokoje, a přemáháme zlo dobrem. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. BOHOSLUŽBA SLOVA Lektor přistoupí k ambonu a čte první čtení; všichni přítomní sedí a naslouchají. PRVNÍ ČTENÍ Pouty laskavosti jsem je táhl, provazy lásky. Oz 11, c 9 Čtení z knihy proroka Ozeáše. Toto praví Hospodin: Když byl Izrael ještě chlapcem, zamiloval jsem si ho a z Egypta jsem povolal svého syna. Já jsem Efraima učil chodit, bral jsem je na svá ramena, ale nechtěli uznat, že jsem se o ně staral. Pouty laskavosti jsem je táhl, provazy lásky; byl jsem k nim jako ti, kdo zdvihají dítě ke svým tvářím, a skláněl jsem se k němu, abych mu dal najíst. Obrací se ve mně srdce, rozněcuje i soucit. Nebudu jednat podle žáru svého hněvu, nezničím znovu Efraima, neboť jsem Bůh, a ne člověk, jsem Svatý uprostřed tebe, a nevzplanu hněvem. Na konci čtení lektor řekne: Slyšeli jsme slovo Boží. Všichni odpovídají: Bohu díky. 16 brozura_blok_0826.indd :09:27

17 Žl 103 (102) ŽALM Schóla: Shromáždění opakuje: Hospodin je milosrdný a milostivý. Schóla: 1. Veleb, duše má, Hospodina, vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno! Veleb, duše má, Hospodina a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní. Odp. Schóla: 2. On odpouští všechny tvé viny, on léčí všechny tvé neduhy. On vykupuje ze záhuby tvůj život, on tě věnčí láskou a slitováním. Odp. Schóla: 3. Hospodin koná spravedlivé skutky, zjednává právo všem utlačeným. Oznámil své plány Mojžíšovi, izraelským synům své skutky. Odp. Schóla: 4. Hospodin je milosrdný a milostivý shovívavý a nadmíru dobrotivý. Nejedná s námi podle našich hříchů ani podle našich vin nám neodplácí. Odp. Lektor přistoupí k ambonu a čte druhé čtení stejným způsobem. 17 brozura_blok_0826.indd :09:28

18 DRUHÉ ČTENÍ Zanechal vám příklad, abyste šli v jeho šlépějích a žili spravedlivě. 1Petr 1,3 6; 2,21b 24 Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra. Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději na dědictví, které nepomine, na dědictví skvělé a trvalé. Je pro vás připraveno v nebi; protože totiž máte víru, chrání vás Boží moc a vede ke spáse, která se má ukázat nyní v poslední době. A proto budete potom jásat, i když vás musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky. Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On nezhřešil a nikdo od něho neslyšel nic neupřímného. Když mu spílali, on jim to spíláním neoplácel, když trpěl, nevyhrožoval, ale ponechal vše tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom byli mrtví hříchům a žili spravedlivě. Jeho ranami jste uzdraveni. Na konci čtení lektor řekne: Slyšeli jsme slovo Boží. Všichni odpovídají: Bohu díky. ZPĚV PŘED EVANGELIEM Všichni povstanou. Následuje zpěv Aleluja. Mezitím se koná příprava na evangelium. Svatý otec vloží kadidlo do kadidelnice. Potom jáhen, který bude číst evangelium, předstoupí před Svatého otce a skloněn požádá o požehnání. Schóla: 18 brozura_blok_0826.indd :09:28

19 Shromáždění opakuje: Aleluja, aleluja, aleluja. Schóla: Mt 5,6 Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Shromáždění opakuje: Aleluja, aleluja, aleluja EVANGELIUM Kdo svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Mt 16,24 27 Jáhen jde k ambonu, doprovázejí ho přisluhující s kadidlem a svícemi. Když skončil zpěv Aleluja, jáhen zazpívá: Pán s vámi. Shromáždění odpoví: Jáhen: Slova svatého evangelia podle Matouše. přitom znamená křížem knihu a sebe na čele, ústech a prsou. Shromáždění zpěvem odpoví: Potom jáhen knihu okouří a čte evangelium: Ježíš řekl svým učedníkům: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši? Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. 19 brozura_blok_0826.indd :09:28

20 Po přečtení evangelia jáhen zazpívá: Slyšeli jsme slovo Boží. A všichni zpěvem odpoví: Jáhen předá knihu evangelia Svatému otci, který s ní požehná shromáždění. Přitom schóla a shromáždění opakují zpěv Aleluja. HOMILIE Všichni usednou. Svatý otec pronese italsky homilii, která bude tlumočena do češtiny. Po homilii vyzve komentátor shromáždění ke krátké chvíli tiché modlitby. VYZNÁNÍ VÍRY Kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský, vybídne shromáž děné věřící, aby společně vyznali víru: Bratři a sestry, vážení přátelé, svým vyznáním víry vstupme nyní do duchovního proudu, který na tomto poutním místě mučednické smrti svatého Václava a mariánské úcty našimi dějinami procházel. Ve spo lečenství se Svatým otcem, který reprezentuje víru celé světové církve, se dnes spolu se všemi věřícími našeho národa připojme k víře svatého Václava, svaté Ludmily, všech našich světců i našich předků, kteří zde svou víru vyznávali. Všichni povstanou a Svatý otec začne recitovat Vyznání víry: Věřím v jednoho Boha, shromáždění se přidá: Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: 20 brozura_blok_0826.indd :09:28

21 skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Následující větu říkají všichni skloněni. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen. MODLITBA VĚŘÍCÍCH Svatý otec: Ad Deum Patrem omnipoténtem, qui vult omnes hómines salvos fíeri et ad agnitiónem veritátis veníre, tota mentis nostrae, fratres caríssimi, dirigátur orátio. Bratři a sestry, z celého srdce prosme Boha, Otce všemohoucího, který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy a s důvěrou volejme. Schóla: Shromáždění opakuje: Kýrie, Kýrie, eléison. Lektor: 1. Prosme Pána, aby vždycky zůstával ve své církvi a nikdy ji neopouštěl. 21 brozura_blok_0826.indd :09:28

22 Schóla a shromáždění: Kýrie, Kýrie, eléison. Kýrie, Kýrie, eléison. Lektor: 2. Prosme Pána, aby naplnil svým Svatým Duchem našeho papeže Benedikta, naše biskupy a všechny služebníky církve. Schóla a shromáždění: Kýrie, Kýrie, eléison. Kýrie, Kýrie, eléison. Lektor: 3. Prosme Pána za všechny, kdo uvěřili a přijali Boží lásku, aby jim dával odvahu žít podle víry v současném světě a milovat Krista a církev. Schóla a shromáždění: Kýrie, Kýrie, eléison. Kýrie, Kýrie, eléison. Lektor: 4. Prosme Pána za náš národ i za jeho představitele, aby na přímluvu svatého Václava všichni společně hledali především duchovní hodnoty a usilovali o ně. Schóla a shromáždění: Kýrie, Kýrie, eléison. Kýrie, Kýrie, eléison. Lektor: 5. Prosme Pána za mladé lidi, aby se správně rozhodovali a nalézali odvahu k volbě životního povolání v kněžství, zasvěceném životě nebo v manželství. Schóla a shromáždění: Kýrie, Kýrie, eléison. Kýrie, Kýrie, eléison. Lektor: 6. Prosme Pána za rodiny, aby manželům daroval sílu k celoživotní věrnosti i ochotu k oběti, aby každá rodina byla zdravým prostředím pro přijetí a výchovu dětí. 22 brozura_blok_0826.indd :09:28

23 Schóla a shromáždění: Kýrie, Kýrie, eléison. Kýrie, Kýrie, eléison. Lektor: 7. Prosme Pána za chudé a také za ty, kdo trpí nemocí, nouzí, bezprávím nebo nepřátelstvím, aby se jich ve své dobrotě ujal. Schóla a shromáždění: Kýrie, Kýrie, eléison. Kýrie, Kýrie, eléison. Lektor: 8. Prosme Pána za všechny zemřelé, zvláště za oběti válek, terorismu, násilí i přírodních katastrof, aby je přijal do společenství své církve vítězné. Schóla a shromáždění: Kýrie, Kýrie, eléison. Kýrie, Kýrie, eléison. Svatý otec s rozpjatýma rukama: Fiant, Dómine, tuo grata conspéctui vota supplicántis Ecclésiae, ut tua nobis misericórdia conferátur quod nostrórum non habet fidúcia meritórum. Per Christum, Dóminum nostrum. Všichni odpovídají: Amen. Bože, přijmi laskavě prosby své církve, a protože se před tebou nemůžeme spoléhat na vlastní zásluhy, kéž nás vyslyšíš pro své milosrdenství. Skrze Krista, našeho Pána. 23 brozura_blok_0826.indd :09:28

24 BOHOSLUŽBA OBĚTI PŘÍPRAVA DARŮ Všichni usednou. Přinášení darů a jejich kladení na oltář doprovází zpěv k přípravě darů. Koncelebrující kněží, určení k rozdělování eucharistie, obdrží misky s hostiemi. ZPĚV K PŘÍPRAVĚ DARŮ Tobě, Králi, toužím 24 brozura_blok_0826.indd :09:28

25 Svatý otec okouří dary a oltář; potom jáhen okouří Svatého otce, koncelebranty a shromáždění. Přípravu darů zakončí Svatý otec výzvou k lidu, říká s rozpjatýma rukama: Oráte, fratres: ut meum ac vestrum sacrifícium acceptábile fiat apud Deum Patrem omnipoténtem. Všichni povstanou a odpovídají: Suscípiat Dóminus sacrifícium de mánibus tuis ad laudem et glóriam nóminis sui, ad utilitátem quoque nostram totiúsque Ecclésiae suae sanctae. MODLITBA NAD DARY Svatý otec s rozpjatýma rukama: Súscipe, quaésumus, Dómine, haec dona, quae ex terrae nostrae frúctibus altári tuo superpónimus, et praesta, ut exémplo sancti Vencéslai in caritáte tui et próximi crescéntes tibi et frátribus nostris serviámus. Per Christum, Dóminum nostrum. Všichni odpovídají: Přinášíme, Bože, k oltáři dary z úrody naší země, jako to činíval svatý Václav, a prosíme tě: přijmi tuto naši službu a posiluj v nás lásku k tobě i k bližním, abychom ti sloužili jako on celým svým životem. Skrze Krista, našeho Pána. 25 brozura_blok_0826.indd :09:28

26 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Svatý otec začíná eucharistickou modlitbu. PREFACE I. O MUČEDNÍCÍCH Mučednictví jako svědectví Boží moci a síly. Svatý otec: Dóminus vobíscum. Všichni odpovídají: Svatý otec: Sursum corda. Všichni odpovídají: é - Svatý otec: Grátias agámus Dómino Deo nostro. Všichni odpovídají: Svatý otec: Vere dignum et justum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Quóniam beáti mártyris Vencéslai pro confessióne nóminis tui, ad imitatiónem Christi, sanguis effúsus tua mirabília maniféstat, 26 brozura_blok_0826.indd :09:29

27 quibus pérficis in fragilitáte virtútem, et vires infírmas ad testimónium róboras, per Christum, Dóminum nostrum. Et ídeo, cum caelórum Virtútibus, in terris te iúgiter celebrámus, maiestáti tuae sine fine clamántes: Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky, a abychom tě chválili za to, žes nám na svém mučedníku Václavovi zjevil svou moc. On následoval tvého Syna až na smrt a víru v něho zpečetil krví; a jeho oběť je nám svědectvím, že lidskou slabost proměňuješ v sílu skrze našeho Pána, Ježíše Krista. Skrze něho andělé chválí tvé jméno, hledí na tvou tvář a ustavičně se radují. Také my se připojujeme k jejich chvalozpěvu, vyznáváme tě a voláme: Shromáždění zpívá: SVATÝ 27 brozura_blok_0826.indd :09:29

28 TŘETÍ EUCHARISTICKÁ MODLITBA Svatý otec s rozpjatýma rukama říká: Vere Sanctus es, Dómine, et mérito te laudat omnis a te cóndita creatúra, quia per Fílium tuum, Dóminum nostrum Iesum Christum, Spíritus Sancti operánte virtúte, vivíficas et sanctíficas univérsa, et pópulum tibi congregáre non désinis, ut a solis ortu usqe ad occásum oblátio munda offerátur nómini tuo. Sepne ruce, vztáhne je nad dary, koncelebranti spolu s ním vztáhnou pravou ruku k darům a polohlasně říkají: Súpplices ergo te, Dómine, deprecámur, ut haec múnera, quae tibi sacránda detúlimus, eódem Spíritu sanctificáre dignéris ut Corpus et + Sanguis fiant Fílii tui Dómini nostri Iesu Christi, cuius mandáto haec mystéria celebrámus. sepnou ruce Ipse enim in qua nocte tradebátur accépit panem et tibi grátias agens benedíxit, fregit dedítque discípulis suis, dicens: koncelebranti vztáhnou pravou ruku k hostii ACCÍPITE ET MANDUCÁTE EX HOC OMNES: HOC EST ENIM CORPUS MEUM, QUOD PRO VOBIS TRADÉTUR. Svatý otec ukáže lidu tělo Páně, položí ho znovu na paténu a pokleknutím ho pozdraví. Koncelebranti sepnou ruce a hluboce se ukloní, potom pokračují: Símili modo, postquam cenátum est, accípiens cálicem, et tibi grátias agens benedíxit, dedítque discípulis suis, dicens: koncelebranti vztáhnou pravou ruku ke kalichu ACCÍPITE ET BÍBITE EX EO OMNES: HIC EST ENIM CALIX SÁNGUINIS MEI NOVI ET AETÉRNI TESTAMÉNTI, QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS EFFUNDÉTUR IN REMISSIÓNEM PECCATÓRUM. HOC FÁCITE IN MEAM COMMEMORATIÓNEM. 28 brozura_blok_0826.indd :09:30

29 Svatý otec ukáže lidu kalich s krví Páně, postaví ho znovu na korporál a pokleknutím ho pozdraví. Koncelebranti sepnou ruce a hluboce se ukloní. Svatý otec potom z azpívá: Mystérium fídei. A všichni zpěvem odpovídají: Potom Svatý otec s rozpjatýma rukama říká, koncelebranti recitují polohlasně spolu s ním: Mémores ígitur, Dómine, eiúsdem Fílii tui salutíferae passiónis necnon mirábilis resurrectiónis et ascensiónis in caelum, sed et praestolántes álterum eius advéntum, offérimus tibi, grátias referéntes, hoc sacrifícium vivum et sanctum. Réspice, quaésumus, in oblatiónem Ecclésiae tuae et, agnóscens Hóstiam, cuius voluísti immolatióne placári, concéde, ut qui Córpore et Sánguine Fílii tui refícimur, Spíritu eius Sancto repléti, unum corpus et unus spíritus inveniámur in Christo. sepnou ruce Pokračuje první koncelebrant s rukama rozpjatýma: Ipse nos tibi perfíciat munus aetérnum, ut cum eléctis tuis hereditátem cónsequi valeámus, in primis cum beatíssima Vírgine, Dei Genetríce, María, cum beátis Apóstolis tuis et gloriósis Martýribus, cum Sancto Vencéslao et ómnibus Sanctis, quorum intercessióne perpétuo apud te confídimus adiuvári. sepne ruce 29 brozura_blok_0826.indd :09:30

30 Druhý koncelebrant: Haec Hóstia nostrae reconciliatiónis profíciat, quaésumus, Dómine, ad totíus mundi pacem atque salútem. Ecclésiam tuam, peregrinántem in terra, in fide et caritáte firmáre dignéris cum fámulo tuo Papa nostro Benedícto et Epíscopo nostro Milosláo cum episcopáli órdine et univérso clero et omni pópulo acquisitiónis tuae. Votis huius famíliae, quam tibi astáre voluísti, adésto propítius. Omnes fílios tuos ubíque dispérsos tibi, clemens Pater, miserátus coniúnge. Fratres nostros defúnctos et omnes qui, tibi placéntes, ex hoc saéculo transiérunt, in regnum tuum benígnus admítte, ubi fore sperámus, ut simul glória tua perénniter satiémur, per Christum Dóminum nostrum, per quem mundo bona cuncta largíris. sepne ruce Svatý otec a koncelebranti: Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipoténti, in unitáte Spíritus Sancti, omnis honor et glória per omnia saécula saeculórum. Všichni odpovídají: SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ MODLITBA PÁNĚ Přisluhující odvádějí kněze mezi věřící na místa, kde budou rozdělovat eucharistii. Svatý otec s rukama sepjatýma zpěvem vybídne věřící k Modlitbě Páně: Praecéptis salutáribus móniti, et divína institutióne formáti, audémus dícere: 30 brozura_blok_0826.indd :09:30

31 Rozepne ruce a všichni se modlí: ae ae - Dále pokračuje Svatý otec sám a s rozpjatýma rukama zpívá: Líbera nos, quaésumus, Dómine, ab ómnibus malis, da propítius pacem in diébus nostris, ut ope misericórdiae tuae adiúti, 31 brozura_blok_0826.indd :09:30

32 et a peccáto simus semper líberi et ab omni perturbatióne secúri: exspectántes beátam spem et advéntum Salvatóris nostri Iesu Christi. Sepne ruce. Všichni zakončí modlitbu zvoláním: POZDRAVENÍ POKOJE Potom Svatý otec s rozpjatýma rukama říká nahlas: Dómine Iesu Christe, qui dixísti Apóstolis tuis: Pacem relínquo vobis, pacem meam do vobis: ne respícias peccáta nostra, sed fidem Ecclésiae tuae; eámque secúndum voluntátem tuam pacificáre et coadunáre dignéris. Sepne ruce. Qui vivis et regnas in saécula saeculórum. Všichni odpovídají: Svatý otec obrácen k lidu rozepne a znovu sepne ruce, přitom zpívá: Pax Dómini sit semper vobíscum. Všichni odpovídají: 32 brozura_blok_0826.indd :09:32

33 Jáhen vyzve věřící, aby se navzájem pozdravili a ujistili se vzájemnou láskou: Offérte vobis pacem. A všichni se navzájem pozdraví podáním ruky se slovy: Pokoj s tebou. Svatý otec dá pozdravení pokoje dvěma koncelebrantům a přisluhujícím jáhnům. LÁMÁNÍ CHLEBA Svatý otec vezme hostii, láme ji nad paténou a vpouští malý úlomek do kalicha. Přitom se zpívá: PŘIJÍMÁNÍ Po vpuštění částečky hostie do kalicha Svatý otec pronáší potichu se sepjatýma rukama příslušnou modlitbu. Poklekne, vezme hostii, drží ji trochu pozdvihnutou nad paténou a obrácen k lidu říká: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccáta mundi. Beáti qui ad cenam Agni vocáti sunt. A spolu s lidem pokračuje: Dómine, non sum dignus ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea. 33 brozura_blok_0826.indd :09:32

34 V okamžiku, kdy Svatý otec přijme tělo Kristovo, začíná zpěv k přijímání a kněží na svých místech začínají rozdělovat eucharistii věřícím. ZPĚV K PŘIJÍMÁNÍ Jako laň 2. Dík že tvé světlo, Pane, a pravda tvá těm, kteří hledají, směr udává. Kroky mé ať jdou věrně za tebou [: na horu přesvatou, kde příbytky tvé jsou. :] 3. K oltáři tvému, Pane, přistoupím rád. V písni své chválu ti chci vyzpívat. Ty jsi skála má, radost veškerá, [: má spása jediná, můj Mistr a můj Pán. :] Tobě patří chvála 34 brozura_blok_0826.indd :09:33

35 , brozura_blok_0826.indd :09:33

36 Můj Králi, má spáso 36 brozura_blok_0826.indd :09:33

37 - Když Svatý otec dokončil rozdělování eucharistie věřícím, odevzdá nádobu se zbylou eucharistií jáhnovi a odebere se na své místo. Kněží, kteří rozdělovali eucharistii věřícím, když také sami přijali tělo a krev Kristovu, se vrátí na svá místa. Končí zpěv k přijímání. Komentátor vybídne shromáždění, aby všichni chvíli setrvali v tichém díkůčinění. Svatý otec: Orémus. MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ A všichni se spolu s ním chvíli potichu modlí. Potom s rozpjatýma rukama pronáší modlitbu: Caelésti alimónia satiáti, Dómine, qua beátus Vencéslaus et omnes vestígia eius sequéntes confortabántur, 37 brozura_blok_0826.indd :09:34

LATINSKÝ A ČESKÝ TEXT MŠE SVATÉ

LATINSKÝ A ČESKÝ TEXT MŠE SVATÉ LATINSKÝ A ČESKÝ TEXT MŠE SVATÉ Kněz: In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Kněz: Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut apti simus ad sacra mysteria celebranda.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

LATINSKÉ MEŠNÍ TEXTY A ZPĚVY

LATINSKÉ MEŠNÍ TEXTY A ZPĚVY LATINSKÉ MEŠNÍ TEXTY A ZPĚVY S ČESKÝM PŘEKLADEM Český překlad je zamýšlen jako pomůcka pro sledování smyslu latinského textu. Proto se věrně drží latinského originálu a místy se tudíž odchyluje od schválených

Více

Mše svatá mešní texty - mešní řád - česky i latinsky

Mše svatá mešní texty - mešní řád - česky i latinsky Mše svatá mešní texty - mešní řád - česky i latinsky Vstupní obřady K Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. K Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Mše svatá se Svatým otcem Benediktem XVI.

Mše svatá se Svatým otcem Benediktem XVI. Mše svatá se Svatým otcem Benediktem XVI. B N O 27. 27. září ZÁ Ř2009 Í 2009 v RBrně, brozura_papez_obalka.indd 1 19.8.2009 10:14:47 Svatý otec Benedikt XVI. v Brně Téma: Naděje PROGRAM: PROGRAM Sobota

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Relevantní úryvky 36 1 Užívání latinského jazyka ať je zachováno v latinských obřadech; místní právo v té věci zůstává nedotčeno.

Relevantní úryvky 36 1 Užívání latinského jazyka ať je zachováno v latinských obřadech; místní právo v té věci zůstává nedotčeno. K II. (S ) Relevantní úryvky 36 1 Užívání latinského jazyka ať je zachováno v latinských obřadech; místní právo v té věci zůstává nedotčeno. 54 Národnímu jazyku se může poskytnout přiměřený prostor ve

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

MEŠNÍ ŘÁD ORDO MISSÆ

MEŠNÍ ŘÁD ORDO MISSÆ MEŠNÍ ŘÁD ORDO MISSÆ dérunt. Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Joánnes. Hic venit in testimónium, ut testimónium perhibéret de lúmine, ut omnes créderent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimónium

Více

MINISTRANTSKÝ MANUÁL

MINISTRANTSKÝ MANUÁL MINISTRANTSKÝ MANUÁL 2 Nedělní mše Ministrantský manuál 1. Nástup Ministranti vycházejí ze sakristie seřazeni ve dvojicích. Po otevření dveří se první dvojice zastaví u zvonku a pravý ministrant zazvoní.

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

MŠE SVATÁ. podle DOMINIKÁNSKÉHO OBŘADU

MŠE SVATÁ. podle DOMINIKÁNSKÉHO OBŘADU MŠE SVATÁ podle DOMINIKÁNSKÉHO OBŘADU Znojmo 2008 2 KRÁTCE ÚVODEM Dominikánský mešní obřad je jedním z římských ritů, který se vyvinul ve 13. století. Byl schválen papežem Klementem IV. roku 1267. Liturgickým

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI Mše svatá česky Úvodní obřady PŘÍCHOD A POZDRAV Když se lid shromáždil a kněz s přisluhujícími přicházejí k oltáři, všichni přítomní povstanou a doprovázejí jejich příchod vstupním zpěvem. Pokud se nezpívá,

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

NOVéNA DíKůVZDáNí PAlADIu ZEmě ČEsKé

NOVéNA DíKůVZDáNí PAlADIu ZEmě ČEsKé Imprimatur J. Em. Dominik kardinál Duka OP arcibiskup pražský 29. dubna 2015, Prot. č. j.: arc/277/15 Vydává: Arcibiskupství pražské Kresba na titulní straně: Zdirad Čech, 2015 Grafická úprava: Tomáš Coufal

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Druhá liturgie Církve československé husitské

Druhá liturgie Církve československé husitské Druhá liturgie Církve československé husitské D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce Náš Pane! Ty jsi má pomoc. Ty víš,

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Vlastní orace pro svaté prosinec. 1. Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka ORACE

Vlastní orace pro svaté prosinec. 1. Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka ORACE Vlastní orace pro svaté prosinec 1. Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka Bože, tys vyzbrojil svatého mučedníka Edmunda nezlomnou statečností, aby hájil pravou víru a prvenství Apoštolského stolce; vyslyš

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení MINISTRANTSKÝ ŘÁD Základním prvkem, který řídí jednání křesťana je víra. I ministrant je především křesťanem. Kromě toho oslavuje Boha zvláštní formou služby u oltáře. Z ní vyplývají pro ministranta tato

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Světlo na naší cestě životem

Světlo na naší cestě životem Světlo na naší cestě životem Světlo provází oslavu křesťanských svátků, ať už jsou to Vánoce, Velikonoce nebo památka zemřelých. Světlo provází také život křesťana od křtu až k modlitbě za zemřelé a slovům

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Fiat velikonoční 2016

Fiat velikonoční 2016 Fiat velikonoční 2016 Občasník farnosti Vlachovo Březí Slovo jáhna Pán skutečně vstal z mrtvých. Aleluja. Zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které slaví Církev každý rok o Velikonocích a každou neděli, je klíčem

Více

Mešní knížečka pro děti

Mešní knížečka pro děti Mešní knížečka pro děti S církevním schválením nejdůstojnějšího apoštolského administrátora Dr. Františka Onderka, dne 25. května, L. P. 1948. Nr. 1386/47. Napsal a uspořádal P. Rudolf Schikora, C. Ss.

Více

BÍLÁ SOBOTA. 1. Ceremonie s asistencí 1.1. ÚVOD. 1.2. ceremonie. Všeobecná pravidla. Obsazení ceremonie POŽEHNÁNÍ OHNĚ

BÍLÁ SOBOTA. 1. Ceremonie s asistencí 1.1. ÚVOD. 1.2. ceremonie. Všeobecná pravidla. Obsazení ceremonie POŽEHNÁNÍ OHNĚ BÍLÁ SOBOTA 1. eremonie s asistencí 1.1. ÚVOD Všeobecná pravidla - Před požehnaným paškálem se vždy pokleká! Obsazení ceremonie K - kněz J - jáhen PJ - podjáhen - ceremoniář K( ) - nosič kříže T (T1 +

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

MEŠNÍ KÁNON ŘÍMSKÉ LITURGIE

MEŠNÍ KÁNON ŘÍMSKÉ LITURGIE MEŠNÍ KÁNON ŘÍMSKÉ LITURGIE Literatura: Marian Schaller: Římský misál pro neděle a svátky, Opatství emauzské, Praha 1935 Zdeněk Švéda a kol.: Římský misál na neděle a význačnější svátky, Křesťanská akademie,

Více

Oslava tzv. "Svatého týdne", který začíná Květnou nedělí, vyžaduje slavnostní vstup, v němž se symbolicky naznačuje, že následujeme Pána na jeho

Oslava tzv. Svatého týdne, který začíná Květnou nedělí, vyžaduje slavnostní vstup, v němž se symbolicky naznačuje, že následujeme Pána na jeho Vítáme vás Svatý týden Květná neděle Květná neděle je poslední postní nedělí, po níž začíná "Svatý týden". Označení "květná" připomíná Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma před židovskými velikonočními svátky

Více

Občasník Letovické farnosti Letnice 2014

Občasník Letovické farnosti Letnice 2014 Občasník Letovické farnosti Letnice 2014 Přijď, Boží větře, přijď a zavaň ze čtyř stran, přijď, Duchu, probudit mé pláně suchých kostí, přijď, Eliášův vánku, do mých bezbožností, přijď, Duchu, skrze nějž

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více