Pastorační návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pastorační návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice"

Transkript

1 Pastorační návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice ve dnech září 2009 brozura_blok_0826.indd :09:20

2 brozura_blok_0826.indd :09:21

3 Drazí poutníci svatováclavští, drazí mladí přátelé, vítám vás všechny na tomto posvátném místě ve Sta ré Boleslavi. Sem v minulosti po celá staletí putovali naši předkové, aby uctili místo, kde prolil svou krev do základů našeho státu mučedník, ochránce naší vlasti a hlavní patron naší církve svatý kníže Václav. Utíkali se k němu zvláště v těžkých dobách o přímluvu. S tímto poutním místem je spojena také úcta k Panně Marii Nanebevzaté, která je zde po staletí uctívána jako Palladium, jako Ochránkyně naší země a víry svatováclavské. Tento mariánský obrázek, zde uchovávaný a uctívaný, je úzce spojen se životem svatého Václava. V tuto chvíli se shromažďujeme, abychom zde jako svatováclavského poutníka přivítali Svatého otce Benedikta XVI. On je v dějinách prvním papežským poutníkem k těmto našim svatým místům. Řada z vás se s ním setka la v Kolíně nad Rýnem a v Sydney na světovém setkání mládeže. Dnes papež přichází za vámi, aby se on setkal s vámi na naší domácí půdě ve společenství s našimi světci. Vítáme Svatého otce s vděčností, že si letos vybral za cíl své pastorační návštěvy malý národ v srdci Evropy, když zatím navštěvoval velké a významnější národy. Jeho nedávno uveřejněná encyklika Caritas in Veritate, ve světě kladně přijatá, ukazuje, že papež rozumí současným světovým problémům a že je schopen poskytnout velmi kompetentní orientaci. On přichází, aby vás povzbudil a pomáhal vám na cestách vašeho životního hledání. kardinál Miloslav Vlk arcibiskup pražský brozura_blok_0826.indd :09:23

4 Národní svatováclavská pouť 2009 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Slavnost svatého Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa Setkání Svatého otce s mladými lidmi a s poutníky Neděle 27. září 2009 Bazilika svatého Václava 18:00 Slavnostní svatováclavský koncert Přivítání lebky svatého Václava Mariánské náměstí 19:30 Informace a hudba (skupina Credenc) 20:00 O svatosti převážně nevážně i vážně 21:00 Klopýtání (představení k pobavení a zamyšlení) 22:00 Večerní modlitba Poutní chrám Panny Marie a okolí 22:30 Noční bdění Možnost svátosti smíření, rozhovorů a modlitby ve skupinkách HLAVNÍ PROGRAM Pondělí 28. září 2009 Proboštská louka 04:00 Otevření sektorů 06:00 Film Cestou čtvrtého krále 06:30 Informace a hudba (skupina SBM) 07:00 Svatý Václav vstává na bohoslužbu každý den Život mladých lidí po ránu Filmová připomínka Svatý Kopeček 1995 Pozvání k modlitbě Modlitba Páně za setkání 07:30 Svatý Václav mládí, rodinné problémy Problémy dospívajícího Filmová připomínka Hradec Králové 1997 Pozvání k modlitbě prosba o Ducha Svatého 08:00 Svatý Václav zodpovědnost Život není hra Filmová připomínka osoba Benedikta XVI. Pozvání k modlitbě vzýváme Marii, Matku církve, a prosíme za Svatého otce a za církev brozura_blok_0826.indd :09:23

5 08:30 Svatý Václav dnes Není mrtvý, je živý Filmová připomínka Benedikt XVI. a mladí lidé (Austrálie, Afrika) Pozvání k modlitbě buďme svatými dneška 08:50 Papež Benedikt XVI. zahajuje návštěvu Staré Boleslavi v bazilice svatého Václava, kde uctí světcovy ostatky a Palladium země české Návštěva Benedikta XVI. v České republice ve fotografiích a v krátkém zpravodajství Přímý přenos ČT z baziliky svatého Václava Očekávání příjezdu Svatého otce 09:20 Papež Benedikt XVI. přijíždí na Proboštskou louku a v papamobilu projíždí mezi sektory, aby pozdravil věřící Přivítání Svatého otce v našem společenství Slavnostní fanfáry Vojenské hudby Tábor Píseň mládeže a příprava na mši svatou 09:45 Svatého otce vítá kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský Slavnostní mše svatá Poselství Svatého otce mládeži 12:15 Rozloučení se Svatým otcem Mariánské náměstí 13:00 Kulturní programy Národní svatováclavské pouti Jazz Tett(y), KrisKrosKvintet Soubor písní a tanců Dykyta Poděbrady Kolínský Big Band Minaret divadlo pro nejmenší Pop-rock Michael a další hudební pořady 20:00 Pochodňový průvod svatého Václava Letní scéna Houštka 16:00 Koncert pro poutníky Z díla Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka Symfonický orchestr Virtuosi Pragenses Dirigent Damiano Binetti, Itálie Bazilika svatého Václava 18:00 Mše svatá na ukončení pouti Rozloučení s lebkou svatého Václava Lázně Houštka 21:00 Ohňostroj na závěr pouti brozura_blok_0826.indd :09:23

6 Důležité informace Areál a místenky do sektorů Příchod do areálu: Každý sektor je označen velkým písmenem a číslicí, včetně barevného rozlišení, a to na praporcích ve všech rozích. Orientační plánek naleznete na své místence a na poslední straně této knížky. Pořada telé vám rá di pomohou s nalezením vašeho sektoru. V zájmu vlastní bezpečnosti i bezpečnosti ostatních poutníků, prosíme, dbej te pokynů pořadatelů. Sektory opouštějte jen v pří padě nezbytné potřeby, nezdržujte se v uličkách mezi sektory. V sektoru je možno použít vlastní skládací sedačku. Areál je dobře ozvučen, na několika místech jsou velkoplošné obrazovky. Odchod z areálu: Aby nedošlo ke kolizím na přístupových cestách, zůstaňte po skončení bohoslužby na svých místech, je připraven další program. Areál opouštějte postupně podle pokynů, které vyhlásí moderátoři. Informace o lékařské pomoci Stanoviště záchranné služby v případě nevolnosti či úrazu najdete při příjezdové komunikaci a po stranách sektorů, a to v označených stanech, kde bude zajištěna nezbytná péče. Na ploše u jednotlivých sektorů jsou rovněž připraveni pracovníci Maltézské pomoci s vestami označenými křížem. S dotazy nebo v případě jakýchkoliv problémů se můžete u každého ze sektorů obracet na dobrovolníky, kteří jsou vám rádi k dispozici. Tísňová volání Tísňové volání: 112 Policie ČR: 158 Hasičský záchranný sbor: 150 První pomoc: 155 Toalety a pitná voda Toalety jsou umístěny po vnějších stranách sektorů. V jejich blízkosti naleznete i stany s pitnou vodou pro nouzové občerstvení. Stánky s občerstvením Stánky, kde lze zakoupit základní občerstvení, budou od časných ranních hodin v provozu u příjezdové komunikace v blízkosti stanoviště záchranné služby. Další možnosti nabízejí obchody ve městě. 6 brozura_blok_0826.indd :09:23

7 Rozdělování svatého přijímání a kaple s eucharistií Svaté přijímání bude rozdělováno ve všech sektorech, po dávající budou pod červenobílým deštníkem, přijdou k vám, sektory neopouštějte. Prosíme o trpělivost a ohleduplnost při přesunech těch, kteří jdou ke svatému přijímání. Upozorňujeme, že ke svatému přijímání mohou přistoupit pouze věřící pokřtění v katolické církvi, kteří žijí svátostným životem a kteří jsou na přijetí eucharistie patřičným způsobem připraveni. Pokud z nějakého důvodu nebudete moci přijmout eucharistii při mši svaté, máte možnost požádat o její přijetí i dodatečně ve dvou označených stanech za posledními sektory. Bazilika svatého Václava Po skončení mše svaté na Proboštské louce můžete navštívit baziliku svatého Václava, která bude otevřena až do 19 hodin. V kryptě jsou vystaveny nejcennější svatováclavské památky a také relikvie českého knížete, které tam můžete uctít. V 18:00 bude večerní mše svatá. 7 brozura_blok_0826.indd :09:23

8 Poutní chrám Panny Marie Bude otevřen po celý den. Je to prostor ticha a sou středěné modlitby. V kostele jsou k dispozici kněží pro přijetí svátosti smíření nebo pro duchovní rozhovor. Chrám si můžete v tichu prohlédnout. Upozornění Během bohoslužby nebude probíhat žádná finanční sbírka. Vyvarujte se případných podvodníků. Rozhodnete-li se finančně přispět na úhradu nákladů spojených s organizací návštěvy Svatého otce v ČR, svůj finanční dar můžete vložit do stabilních pokladnic, řádně označených, v obou boleslavských chrámech. DMS Podpořte, prosíme, obnovu baziliky svatého Václava ve Staré Boleslavi, a to dárcovskou SMS ve tvaru: DMS VACLAV na tel. číslo: Cena DMS je 30 Kč, z toho na opravu památky přispějete 27 Kč. Služba je aktivní do Za vaši podporu děkujeme. Aktivní účast Současně vás velmi prosíme o zachování klidu během bohoslužby, vyvarujte se potlesku, mávání transparenty a pískání, aby nebyl ničím rušen její důstojný průběh. Jsme naopak vybízeni k živé a soustředěné účasti na slavení eucharistie zpěvem, modlitbou a odpověďmi, nasloucháním a postoji. Setkání se Svatým otcem Benediktem XVI. má duchovní charakter; dejme proto svým přístupem najevo, že je pro nás mimořádným Božím darem. Informace Infostan se nachází v blízkosti stanoviště záchranné služby, v orientačním plánku je označen zřetelným I. Další informace: 8 brozura_blok_0826.indd :09:24

9 Eucharistii slaví BENEDIKT XVI. koncelebrují kardinál Tarcisio Bertone státní sekretář Vatikánu kardinál Miloslav Vlk arcibiskup pražský a primas český dále kardinál Giovanni Coppa kardinál Joachim Meisner čeští, moravští a zahraniční biskupové diecézní a řeholní kněží ministrují seminaristé českých diecézí pořadatelská služba Sekce pro mládež České biskupské konference zpěv a hudební doprovod Credenc SBM Svatohorský chrámový sbor Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka Táborský chrámový sbor Pěvecký sbor Slavík, Pacov Vojenská hudba Tábor Slavnostní bohoslužbu v přímém televizním a rozhlasovém přenosu přenáší Česká televize a Český rozhlas 2 Praha. /Seznam koncelebrujících platný k uzávěrce tisku/ brozura_blok_0826.indd :09:24

10 PŘÍPRAVA NA MŠI SVATOU Duchu Svatý, volám: Přijď brozura_blok_0826.indd :09:24

11 ÚVODNÍ OBŘADY Když se lid shromáždil, Svatý otec spolu s koncelebranty a přisluhujícími vystupují na pódium a přistupují k oltáři, zpívá se vstupní zpěv. Pozdraví oltář obvyklou úklonou, políbí ho a Svatý otec oltář okouří kadidlem. Potom se spolu s přisluhujícími odebere k sedadlu. Uzdrav svou zem VSTUPNÍ ZPĚV 11 brozura_blok_0826.indd :09:24

12 POZDRAV Po skončení vstupního zpěvu Svatého otce pozdraví a přivítá kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský. Svatý otec i věřící se vstoje znamenají křížem. Svatý otec obrácen tváří k lidu zpívá: In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti. Všichni odpovídají: 12 brozura_blok_0826.indd :09:24

13 Svatý otec pozdraví shromáždění slovy: Pax vobis. Všichni odpovídají: Svatý otec uvede slavení: Fratres, agnoscámus peccáta nostra, ut apti simus ad sacra mystéria celebránda. Následuje chvíle ticha a potom všichni pokračují: Confíteor Deo omnipoténti et vobis, fratres, quia peccávi nimis cogitatióne, verbo, ópere et omissióne: mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Ideo precor beátam Maríam semper Vírginem, omnes Angelos et Sanctos, et vos, fratres, oráre pro me ad Dóminum Deum nostrum. Svatý otec úkon kajícnosti zakončí: Misereátur nostri omnípotens Deus et, dimíssis peccátis nostris, perdúcat nos ad vitam aetérnam. Všichni odpovídají: Amen. Schóla a shromáždění: KYRIE 13 brozura_blok_0826.indd :09:24

14 GLORIA Svatý otec: Glória in excélsis Deo. Schóla a shromáždění: 14 brozura_blok_0826.indd :09:25

15 VSTUPNÍ MODLITBA Svatý otec: Orémus. A všichni se spolu s ním chvíli potichu modlí. Potom s rozpjatýma rukama pronáší modlitbu: Praesta, quaésumus, omnípotens aetérne Deus, ut sancti Vencéslai mártyris vestígia sectántes in iustítia et sapiéntia coram te ambulémus et, ea quae pacis sunt quaeréntes, malum in bono vincámus. Per Dóminum nostrum Iesum Christum Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia saécula saeculórum. 15 brozura_blok_0826.indd :09:26

16 Všichni odpovídají: Všemohoucí věčný Bože, dej, ať po vzoru svatého mučedníka Václava žijeme moudře a spravedlivě, ať statečně usilujeme o to, co slouží k nastolení tvého pokoje, a přemáháme zlo dobrem. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. BOHOSLUŽBA SLOVA Lektor přistoupí k ambonu a čte první čtení; všichni přítomní sedí a naslouchají. PRVNÍ ČTENÍ Pouty laskavosti jsem je táhl, provazy lásky. Oz 11, c 9 Čtení z knihy proroka Ozeáše. Toto praví Hospodin: Když byl Izrael ještě chlapcem, zamiloval jsem si ho a z Egypta jsem povolal svého syna. Já jsem Efraima učil chodit, bral jsem je na svá ramena, ale nechtěli uznat, že jsem se o ně staral. Pouty laskavosti jsem je táhl, provazy lásky; byl jsem k nim jako ti, kdo zdvihají dítě ke svým tvářím, a skláněl jsem se k němu, abych mu dal najíst. Obrací se ve mně srdce, rozněcuje i soucit. Nebudu jednat podle žáru svého hněvu, nezničím znovu Efraima, neboť jsem Bůh, a ne člověk, jsem Svatý uprostřed tebe, a nevzplanu hněvem. Na konci čtení lektor řekne: Slyšeli jsme slovo Boží. Všichni odpovídají: Bohu díky. 16 brozura_blok_0826.indd :09:27

17 Žl 103 (102) ŽALM Schóla: Shromáždění opakuje: Hospodin je milosrdný a milostivý. Schóla: 1. Veleb, duše má, Hospodina, vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno! Veleb, duše má, Hospodina a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní. Odp. Schóla: 2. On odpouští všechny tvé viny, on léčí všechny tvé neduhy. On vykupuje ze záhuby tvůj život, on tě věnčí láskou a slitováním. Odp. Schóla: 3. Hospodin koná spravedlivé skutky, zjednává právo všem utlačeným. Oznámil své plány Mojžíšovi, izraelským synům své skutky. Odp. Schóla: 4. Hospodin je milosrdný a milostivý shovívavý a nadmíru dobrotivý. Nejedná s námi podle našich hříchů ani podle našich vin nám neodplácí. Odp. Lektor přistoupí k ambonu a čte druhé čtení stejným způsobem. 17 brozura_blok_0826.indd :09:28

18 DRUHÉ ČTENÍ Zanechal vám příklad, abyste šli v jeho šlépějích a žili spravedlivě. 1Petr 1,3 6; 2,21b 24 Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra. Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději na dědictví, které nepomine, na dědictví skvělé a trvalé. Je pro vás připraveno v nebi; protože totiž máte víru, chrání vás Boží moc a vede ke spáse, která se má ukázat nyní v poslední době. A proto budete potom jásat, i když vás musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky. Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On nezhřešil a nikdo od něho neslyšel nic neupřímného. Když mu spílali, on jim to spíláním neoplácel, když trpěl, nevyhrožoval, ale ponechal vše tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom byli mrtví hříchům a žili spravedlivě. Jeho ranami jste uzdraveni. Na konci čtení lektor řekne: Slyšeli jsme slovo Boží. Všichni odpovídají: Bohu díky. ZPĚV PŘED EVANGELIEM Všichni povstanou. Následuje zpěv Aleluja. Mezitím se koná příprava na evangelium. Svatý otec vloží kadidlo do kadidelnice. Potom jáhen, který bude číst evangelium, předstoupí před Svatého otce a skloněn požádá o požehnání. Schóla: 18 brozura_blok_0826.indd :09:28

19 Shromáždění opakuje: Aleluja, aleluja, aleluja. Schóla: Mt 5,6 Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Shromáždění opakuje: Aleluja, aleluja, aleluja EVANGELIUM Kdo svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Mt 16,24 27 Jáhen jde k ambonu, doprovázejí ho přisluhující s kadidlem a svícemi. Když skončil zpěv Aleluja, jáhen zazpívá: Pán s vámi. Shromáždění odpoví: Jáhen: Slova svatého evangelia podle Matouše. přitom znamená křížem knihu a sebe na čele, ústech a prsou. Shromáždění zpěvem odpoví: Potom jáhen knihu okouří a čte evangelium: Ježíš řekl svým učedníkům: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši? Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. 19 brozura_blok_0826.indd :09:28

20 Po přečtení evangelia jáhen zazpívá: Slyšeli jsme slovo Boží. A všichni zpěvem odpoví: Jáhen předá knihu evangelia Svatému otci, který s ní požehná shromáždění. Přitom schóla a shromáždění opakují zpěv Aleluja. HOMILIE Všichni usednou. Svatý otec pronese italsky homilii, která bude tlumočena do češtiny. Po homilii vyzve komentátor shromáždění ke krátké chvíli tiché modlitby. VYZNÁNÍ VÍRY Kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský, vybídne shromáž děné věřící, aby společně vyznali víru: Bratři a sestry, vážení přátelé, svým vyznáním víry vstupme nyní do duchovního proudu, který na tomto poutním místě mučednické smrti svatého Václava a mariánské úcty našimi dějinami procházel. Ve spo lečenství se Svatým otcem, který reprezentuje víru celé světové církve, se dnes spolu se všemi věřícími našeho národa připojme k víře svatého Václava, svaté Ludmily, všech našich světců i našich předků, kteří zde svou víru vyznávali. Všichni povstanou a Svatý otec začne recitovat Vyznání víry: Věřím v jednoho Boha, shromáždění se přidá: Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: 20 brozura_blok_0826.indd :09:28

21 skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Následující větu říkají všichni skloněni. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen. MODLITBA VĚŘÍCÍCH Svatý otec: Ad Deum Patrem omnipoténtem, qui vult omnes hómines salvos fíeri et ad agnitiónem veritátis veníre, tota mentis nostrae, fratres caríssimi, dirigátur orátio. Bratři a sestry, z celého srdce prosme Boha, Otce všemohoucího, který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy a s důvěrou volejme. Schóla: Shromáždění opakuje: Kýrie, Kýrie, eléison. Lektor: 1. Prosme Pána, aby vždycky zůstával ve své církvi a nikdy ji neopouštěl. 21 brozura_blok_0826.indd :09:28

22 Schóla a shromáždění: Kýrie, Kýrie, eléison. Kýrie, Kýrie, eléison. Lektor: 2. Prosme Pána, aby naplnil svým Svatým Duchem našeho papeže Benedikta, naše biskupy a všechny služebníky církve. Schóla a shromáždění: Kýrie, Kýrie, eléison. Kýrie, Kýrie, eléison. Lektor: 3. Prosme Pána za všechny, kdo uvěřili a přijali Boží lásku, aby jim dával odvahu žít podle víry v současném světě a milovat Krista a církev. Schóla a shromáždění: Kýrie, Kýrie, eléison. Kýrie, Kýrie, eléison. Lektor: 4. Prosme Pána za náš národ i za jeho představitele, aby na přímluvu svatého Václava všichni společně hledali především duchovní hodnoty a usilovali o ně. Schóla a shromáždění: Kýrie, Kýrie, eléison. Kýrie, Kýrie, eléison. Lektor: 5. Prosme Pána za mladé lidi, aby se správně rozhodovali a nalézali odvahu k volbě životního povolání v kněžství, zasvěceném životě nebo v manželství. Schóla a shromáždění: Kýrie, Kýrie, eléison. Kýrie, Kýrie, eléison. Lektor: 6. Prosme Pána za rodiny, aby manželům daroval sílu k celoživotní věrnosti i ochotu k oběti, aby každá rodina byla zdravým prostředím pro přijetí a výchovu dětí. 22 brozura_blok_0826.indd :09:28

23 Schóla a shromáždění: Kýrie, Kýrie, eléison. Kýrie, Kýrie, eléison. Lektor: 7. Prosme Pána za chudé a také za ty, kdo trpí nemocí, nouzí, bezprávím nebo nepřátelstvím, aby se jich ve své dobrotě ujal. Schóla a shromáždění: Kýrie, Kýrie, eléison. Kýrie, Kýrie, eléison. Lektor: 8. Prosme Pána za všechny zemřelé, zvláště za oběti válek, terorismu, násilí i přírodních katastrof, aby je přijal do společenství své církve vítězné. Schóla a shromáždění: Kýrie, Kýrie, eléison. Kýrie, Kýrie, eléison. Svatý otec s rozpjatýma rukama: Fiant, Dómine, tuo grata conspéctui vota supplicántis Ecclésiae, ut tua nobis misericórdia conferátur quod nostrórum non habet fidúcia meritórum. Per Christum, Dóminum nostrum. Všichni odpovídají: Amen. Bože, přijmi laskavě prosby své církve, a protože se před tebou nemůžeme spoléhat na vlastní zásluhy, kéž nás vyslyšíš pro své milosrdenství. Skrze Krista, našeho Pána. 23 brozura_blok_0826.indd :09:28

24 BOHOSLUŽBA OBĚTI PŘÍPRAVA DARŮ Všichni usednou. Přinášení darů a jejich kladení na oltář doprovází zpěv k přípravě darů. Koncelebrující kněží, určení k rozdělování eucharistie, obdrží misky s hostiemi. ZPĚV K PŘÍPRAVĚ DARŮ Tobě, Králi, toužím 24 brozura_blok_0826.indd :09:28

25 Svatý otec okouří dary a oltář; potom jáhen okouří Svatého otce, koncelebranty a shromáždění. Přípravu darů zakončí Svatý otec výzvou k lidu, říká s rozpjatýma rukama: Oráte, fratres: ut meum ac vestrum sacrifícium acceptábile fiat apud Deum Patrem omnipoténtem. Všichni povstanou a odpovídají: Suscípiat Dóminus sacrifícium de mánibus tuis ad laudem et glóriam nóminis sui, ad utilitátem quoque nostram totiúsque Ecclésiae suae sanctae. MODLITBA NAD DARY Svatý otec s rozpjatýma rukama: Súscipe, quaésumus, Dómine, haec dona, quae ex terrae nostrae frúctibus altári tuo superpónimus, et praesta, ut exémplo sancti Vencéslai in caritáte tui et próximi crescéntes tibi et frátribus nostris serviámus. Per Christum, Dóminum nostrum. Všichni odpovídají: Přinášíme, Bože, k oltáři dary z úrody naší země, jako to činíval svatý Václav, a prosíme tě: přijmi tuto naši službu a posiluj v nás lásku k tobě i k bližním, abychom ti sloužili jako on celým svým životem. Skrze Krista, našeho Pána. 25 brozura_blok_0826.indd :09:28

26 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Svatý otec začíná eucharistickou modlitbu. PREFACE I. O MUČEDNÍCÍCH Mučednictví jako svědectví Boží moci a síly. Svatý otec: Dóminus vobíscum. Všichni odpovídají: Svatý otec: Sursum corda. Všichni odpovídají: é - Svatý otec: Grátias agámus Dómino Deo nostro. Všichni odpovídají: Svatý otec: Vere dignum et justum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Quóniam beáti mártyris Vencéslai pro confessióne nóminis tui, ad imitatiónem Christi, sanguis effúsus tua mirabília maniféstat, 26 brozura_blok_0826.indd :09:29

27 quibus pérficis in fragilitáte virtútem, et vires infírmas ad testimónium róboras, per Christum, Dóminum nostrum. Et ídeo, cum caelórum Virtútibus, in terris te iúgiter celebrámus, maiestáti tuae sine fine clamántes: Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky, a abychom tě chválili za to, žes nám na svém mučedníku Václavovi zjevil svou moc. On následoval tvého Syna až na smrt a víru v něho zpečetil krví; a jeho oběť je nám svědectvím, že lidskou slabost proměňuješ v sílu skrze našeho Pána, Ježíše Krista. Skrze něho andělé chválí tvé jméno, hledí na tvou tvář a ustavičně se radují. Také my se připojujeme k jejich chvalozpěvu, vyznáváme tě a voláme: Shromáždění zpívá: SVATÝ 27 brozura_blok_0826.indd :09:29

28 TŘETÍ EUCHARISTICKÁ MODLITBA Svatý otec s rozpjatýma rukama říká: Vere Sanctus es, Dómine, et mérito te laudat omnis a te cóndita creatúra, quia per Fílium tuum, Dóminum nostrum Iesum Christum, Spíritus Sancti operánte virtúte, vivíficas et sanctíficas univérsa, et pópulum tibi congregáre non désinis, ut a solis ortu usqe ad occásum oblátio munda offerátur nómini tuo. Sepne ruce, vztáhne je nad dary, koncelebranti spolu s ním vztáhnou pravou ruku k darům a polohlasně říkají: Súpplices ergo te, Dómine, deprecámur, ut haec múnera, quae tibi sacránda detúlimus, eódem Spíritu sanctificáre dignéris ut Corpus et + Sanguis fiant Fílii tui Dómini nostri Iesu Christi, cuius mandáto haec mystéria celebrámus. sepnou ruce Ipse enim in qua nocte tradebátur accépit panem et tibi grátias agens benedíxit, fregit dedítque discípulis suis, dicens: koncelebranti vztáhnou pravou ruku k hostii ACCÍPITE ET MANDUCÁTE EX HOC OMNES: HOC EST ENIM CORPUS MEUM, QUOD PRO VOBIS TRADÉTUR. Svatý otec ukáže lidu tělo Páně, položí ho znovu na paténu a pokleknutím ho pozdraví. Koncelebranti sepnou ruce a hluboce se ukloní, potom pokračují: Símili modo, postquam cenátum est, accípiens cálicem, et tibi grátias agens benedíxit, dedítque discípulis suis, dicens: koncelebranti vztáhnou pravou ruku ke kalichu ACCÍPITE ET BÍBITE EX EO OMNES: HIC EST ENIM CALIX SÁNGUINIS MEI NOVI ET AETÉRNI TESTAMÉNTI, QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS EFFUNDÉTUR IN REMISSIÓNEM PECCATÓRUM. HOC FÁCITE IN MEAM COMMEMORATIÓNEM. 28 brozura_blok_0826.indd :09:30

29 Svatý otec ukáže lidu kalich s krví Páně, postaví ho znovu na korporál a pokleknutím ho pozdraví. Koncelebranti sepnou ruce a hluboce se ukloní. Svatý otec potom z azpívá: Mystérium fídei. A všichni zpěvem odpovídají: Potom Svatý otec s rozpjatýma rukama říká, koncelebranti recitují polohlasně spolu s ním: Mémores ígitur, Dómine, eiúsdem Fílii tui salutíferae passiónis necnon mirábilis resurrectiónis et ascensiónis in caelum, sed et praestolántes álterum eius advéntum, offérimus tibi, grátias referéntes, hoc sacrifícium vivum et sanctum. Réspice, quaésumus, in oblatiónem Ecclésiae tuae et, agnóscens Hóstiam, cuius voluísti immolatióne placári, concéde, ut qui Córpore et Sánguine Fílii tui refícimur, Spíritu eius Sancto repléti, unum corpus et unus spíritus inveniámur in Christo. sepnou ruce Pokračuje první koncelebrant s rukama rozpjatýma: Ipse nos tibi perfíciat munus aetérnum, ut cum eléctis tuis hereditátem cónsequi valeámus, in primis cum beatíssima Vírgine, Dei Genetríce, María, cum beátis Apóstolis tuis et gloriósis Martýribus, cum Sancto Vencéslao et ómnibus Sanctis, quorum intercessióne perpétuo apud te confídimus adiuvári. sepne ruce 29 brozura_blok_0826.indd :09:30

30 Druhý koncelebrant: Haec Hóstia nostrae reconciliatiónis profíciat, quaésumus, Dómine, ad totíus mundi pacem atque salútem. Ecclésiam tuam, peregrinántem in terra, in fide et caritáte firmáre dignéris cum fámulo tuo Papa nostro Benedícto et Epíscopo nostro Milosláo cum episcopáli órdine et univérso clero et omni pópulo acquisitiónis tuae. Votis huius famíliae, quam tibi astáre voluísti, adésto propítius. Omnes fílios tuos ubíque dispérsos tibi, clemens Pater, miserátus coniúnge. Fratres nostros defúnctos et omnes qui, tibi placéntes, ex hoc saéculo transiérunt, in regnum tuum benígnus admítte, ubi fore sperámus, ut simul glória tua perénniter satiémur, per Christum Dóminum nostrum, per quem mundo bona cuncta largíris. sepne ruce Svatý otec a koncelebranti: Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipoténti, in unitáte Spíritus Sancti, omnis honor et glória per omnia saécula saeculórum. Všichni odpovídají: SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ MODLITBA PÁNĚ Přisluhující odvádějí kněze mezi věřící na místa, kde budou rozdělovat eucharistii. Svatý otec s rukama sepjatýma zpěvem vybídne věřící k Modlitbě Páně: Praecéptis salutáribus móniti, et divína institutióne formáti, audémus dícere: 30 brozura_blok_0826.indd :09:30

31 Rozepne ruce a všichni se modlí: ae ae - Dále pokračuje Svatý otec sám a s rozpjatýma rukama zpívá: Líbera nos, quaésumus, Dómine, ab ómnibus malis, da propítius pacem in diébus nostris, ut ope misericórdiae tuae adiúti, 31 brozura_blok_0826.indd :09:30

32 et a peccáto simus semper líberi et ab omni perturbatióne secúri: exspectántes beátam spem et advéntum Salvatóris nostri Iesu Christi. Sepne ruce. Všichni zakončí modlitbu zvoláním: POZDRAVENÍ POKOJE Potom Svatý otec s rozpjatýma rukama říká nahlas: Dómine Iesu Christe, qui dixísti Apóstolis tuis: Pacem relínquo vobis, pacem meam do vobis: ne respícias peccáta nostra, sed fidem Ecclésiae tuae; eámque secúndum voluntátem tuam pacificáre et coadunáre dignéris. Sepne ruce. Qui vivis et regnas in saécula saeculórum. Všichni odpovídají: Svatý otec obrácen k lidu rozepne a znovu sepne ruce, přitom zpívá: Pax Dómini sit semper vobíscum. Všichni odpovídají: 32 brozura_blok_0826.indd :09:32

33 Jáhen vyzve věřící, aby se navzájem pozdravili a ujistili se vzájemnou láskou: Offérte vobis pacem. A všichni se navzájem pozdraví podáním ruky se slovy: Pokoj s tebou. Svatý otec dá pozdravení pokoje dvěma koncelebrantům a přisluhujícím jáhnům. LÁMÁNÍ CHLEBA Svatý otec vezme hostii, láme ji nad paténou a vpouští malý úlomek do kalicha. Přitom se zpívá: PŘIJÍMÁNÍ Po vpuštění částečky hostie do kalicha Svatý otec pronáší potichu se sepjatýma rukama příslušnou modlitbu. Poklekne, vezme hostii, drží ji trochu pozdvihnutou nad paténou a obrácen k lidu říká: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccáta mundi. Beáti qui ad cenam Agni vocáti sunt. A spolu s lidem pokračuje: Dómine, non sum dignus ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea. 33 brozura_blok_0826.indd :09:32

34 V okamžiku, kdy Svatý otec přijme tělo Kristovo, začíná zpěv k přijímání a kněží na svých místech začínají rozdělovat eucharistii věřícím. ZPĚV K PŘIJÍMÁNÍ Jako laň 2. Dík že tvé světlo, Pane, a pravda tvá těm, kteří hledají, směr udává. Kroky mé ať jdou věrně za tebou [: na horu přesvatou, kde příbytky tvé jsou. :] 3. K oltáři tvému, Pane, přistoupím rád. V písni své chválu ti chci vyzpívat. Ty jsi skála má, radost veškerá, [: má spása jediná, můj Mistr a můj Pán. :] Tobě patří chvála 34 brozura_blok_0826.indd :09:33

35 , brozura_blok_0826.indd :09:33

36 Můj Králi, má spáso 36 brozura_blok_0826.indd :09:33

37 - Když Svatý otec dokončil rozdělování eucharistie věřícím, odevzdá nádobu se zbylou eucharistií jáhnovi a odebere se na své místo. Kněží, kteří rozdělovali eucharistii věřícím, když také sami přijali tělo a krev Kristovu, se vrátí na svá místa. Končí zpěv k přijímání. Komentátor vybídne shromáždění, aby všichni chvíli setrvali v tichém díkůčinění. Svatý otec: Orémus. MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ A všichni se spolu s ním chvíli potichu modlí. Potom s rozpjatýma rukama pronáší modlitbu: Caelésti alimónia satiáti, Dómine, qua beátus Vencéslaus et omnes vestígia eius sequéntes confortabántur, 37 brozura_blok_0826.indd :09:34

LATINSKÝ A ČESKÝ TEXT MŠE SVATÉ

LATINSKÝ A ČESKÝ TEXT MŠE SVATÉ LATINSKÝ A ČESKÝ TEXT MŠE SVATÉ Kněz: In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Kněz: Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut apti simus ad sacra mysteria celebranda.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

LATINSKÉ MEŠNÍ TEXTY A ZPĚVY

LATINSKÉ MEŠNÍ TEXTY A ZPĚVY LATINSKÉ MEŠNÍ TEXTY A ZPĚVY S ČESKÝM PŘEKLADEM Český překlad je zamýšlen jako pomůcka pro sledování smyslu latinského textu. Proto se věrně drží latinského originálu a místy se tudíž odchyluje od schválených

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Mše svatá mešní texty - mešní řád - česky i latinsky

Mše svatá mešní texty - mešní řád - česky i latinsky Mše svatá mešní texty - mešní řád - česky i latinsky Vstupní obřady K Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. K Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Mše svatá se Svatým otcem Benediktem XVI.

Mše svatá se Svatým otcem Benediktem XVI. Mše svatá se Svatým otcem Benediktem XVI. B N O 27. 27. září ZÁ Ř2009 Í 2009 v RBrně, brozura_papez_obalka.indd 1 19.8.2009 10:14:47 Svatý otec Benedikt XVI. v Brně Téma: Naděje PROGRAM: PROGRAM Sobota

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Písně z Taizé Zpěvník společenství Krypta u Nejsv. Salvátora

Písně z Taizé Zpěvník společenství Krypta u Nejsv. Salvátora Písně z Taizé Zpěvník společenství Krypta u Nejsv. Salvátora 2 Obsah: 1. Adoramus te Christe benedicimus tibi, quia per crucem tuam redemisti mundum, quia per crucem tuam redemisti mundum. 2. Adoramus

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Relevantní úryvky 36 1 Užívání latinského jazyka ať je zachováno v latinských obřadech; místní právo v té věci zůstává nedotčeno.

Relevantní úryvky 36 1 Užívání latinského jazyka ať je zachováno v latinských obřadech; místní právo v té věci zůstává nedotčeno. K II. (S ) Relevantní úryvky 36 1 Užívání latinského jazyka ať je zachováno v latinských obřadech; místní právo v té věci zůstává nedotčeno. 54 Národnímu jazyku se může poskytnout přiměřený prostor ve

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

SLAVNOSTNÍ EUCHARISTICKÁ ADORACE PROBÍHAJÍCÍ SOUČASNĚ V CELÉM SVĚTĚ. Schéma a intence eucharistické adorace

SLAVNOSTNÍ EUCHARISTICKÁ ADORACE PROBÍHAJÍCÍ SOUČASNĚ V CELÉM SVĚTĚ. Schéma a intence eucharistické adorace SLAVNOSTNÍ EUCHARISTICKÁ ADORACE PROBÍHAJÍCÍ SOUČASNĚ V CELÉM SVĚTĚ Schéma a intence eucharistické adorace 2. ČERVNA 2013 INTENCE PRO MODLITBY Svatý otec si přeje, aby se během eucharistické adorace pamatovalo

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Obřady pomazání nemocných SVÁTOST POMAZANÍ NEMOCNÝCH

Obřady pomazání nemocných SVÁTOST POMAZANÍ NEMOCNÝCH Obřady pomazání nemocných Pozn: Následující text je převzat z Obřadů pomazání nemocných a péče o nemocné ČBK 2002. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu. Tento

Více

Spravedlnost tvých svědectví je věčná, / dej mi rozum a budu žít. Haleluja! (Ž 119,144)

Spravedlnost tvých svědectví je věčná, / dej mi rozum a budu žít. Haleluja! (Ž 119,144) 1. NEDĚLE PO TROJICI SVATÉ TÉMA: Písma svědčí o Mně Heslo týdne: Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. (L 10,16) Žalm týdne: Ž 34,2-11 Píseň týdne: 683/1 Pán Bůh je láska, dal svého Syna

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Moleben k Božímu milosrdenství

Moleben k Božímu milosrdenství Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

MINISTRANTSKÝ MANUÁL

MINISTRANTSKÝ MANUÁL MINISTRANTSKÝ MANUÁL 2 Nedělní mše Ministrantský manuál 1. Nástup Ministranti vycházejí ze sakristie seřazeni ve dvojicích. Po otevření dveří se první dvojice zastaví u zvonku a pravý ministrant zazvoní.

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

MEŠNÍ ŘÁD ORDO MISSÆ

MEŠNÍ ŘÁD ORDO MISSÆ MEŠNÍ ŘÁD ORDO MISSÆ dérunt. Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Joánnes. Hic venit in testimónium, ut testimónium perhibéret de lúmine, ut omnes créderent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimónium

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

MŠE SVATÁ. podle DOMINIKÁNSKÉHO OBŘADU

MŠE SVATÁ. podle DOMINIKÁNSKÉHO OBŘADU MŠE SVATÁ podle DOMINIKÁNSKÉHO OBŘADU Znojmo 2008 2 KRÁTCE ÚVODEM Dominikánský mešní obřad je jedním z římských ritů, který se vyvinul ve 13. století. Byl schválen papežem Klementem IV. roku 1267. Liturgickým

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

28. neděle v mezidobí. Cyklus A Mt 22,1-14

28. neděle v mezidobí. Cyklus A Mt 22,1-14 28. neděle v mezidobí Cyklus A Mt 22,1-14 Čtení z knihy proroka Joela. Oblékněte si smuteční roucha a plačte, kněží, naříkejte, služebníci oltáře, vstupte (do chrámu) a nocujte v žínicích, služebníci

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2010 4. ročník / 4. číslo Proč je tato noc jiná než všechny ostatní noci? Dnes padá světlo do našeho temného a ztraceného života. Křtem v Krista

Více

9. neděle po Trojici svaté

9. neděle po Trojici svaté 9. neděle po Trojici svaté Správci Boží milosti Heslo týdne: Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. (L 12,48b) F: Plnit, Bože můj, tvou vůli

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista ať je s vámi. S: I s tebou.

K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista ať je s vámi. S: I s tebou. NEDĚLE PO TROJICI formulář E1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT MODLITBY 1. Smiluj se nade mnou Pane, můj Bože, měj slitování se svým služebníkem [svou služebnicí]: sužuje mě zástup

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI Mše svatá česky Úvodní obřady PŘÍCHOD A POZDRAV Když se lid shromáždil a kněz s přisluhujícími přicházejí k oltáři, všichni přítomní povstanou a doprovázejí jejich příchod vstupním zpěvem. Pokud se nezpívá,

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola

Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola ORDO Eucharistie Těšín, Piaseczno 2010-2011 - 1 - - 2 - SLAVENÍ EUCHARISTIE MODLITBA NAD DARY Děkujeme ti, Otče náš, za svatou vinnou révu

Více

NOVéNA DíKůVZDáNí PAlADIu ZEmě ČEsKé

NOVéNA DíKůVZDáNí PAlADIu ZEmě ČEsKé Imprimatur J. Em. Dominik kardinál Duka OP arcibiskup pražský 29. dubna 2015, Prot. č. j.: arc/277/15 Vydává: Arcibiskupství pražské Kresba na titulní straně: Zdirad Čech, 2015 Grafická úprava: Tomáš Coufal

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více