Pastorační návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pastorační návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice"

Transkript

1 Pastorační návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice ve dnech září 2009 brozura_blok_0826.indd :09:20

2 brozura_blok_0826.indd :09:21

3 Drazí poutníci svatováclavští, drazí mladí přátelé, vítám vás všechny na tomto posvátném místě ve Sta ré Boleslavi. Sem v minulosti po celá staletí putovali naši předkové, aby uctili místo, kde prolil svou krev do základů našeho státu mučedník, ochránce naší vlasti a hlavní patron naší církve svatý kníže Václav. Utíkali se k němu zvláště v těžkých dobách o přímluvu. S tímto poutním místem je spojena také úcta k Panně Marii Nanebevzaté, která je zde po staletí uctívána jako Palladium, jako Ochránkyně naší země a víry svatováclavské. Tento mariánský obrázek, zde uchovávaný a uctívaný, je úzce spojen se životem svatého Václava. V tuto chvíli se shromažďujeme, abychom zde jako svatováclavského poutníka přivítali Svatého otce Benedikta XVI. On je v dějinách prvním papežským poutníkem k těmto našim svatým místům. Řada z vás se s ním setka la v Kolíně nad Rýnem a v Sydney na světovém setkání mládeže. Dnes papež přichází za vámi, aby se on setkal s vámi na naší domácí půdě ve společenství s našimi světci. Vítáme Svatého otce s vděčností, že si letos vybral za cíl své pastorační návštěvy malý národ v srdci Evropy, když zatím navštěvoval velké a významnější národy. Jeho nedávno uveřejněná encyklika Caritas in Veritate, ve světě kladně přijatá, ukazuje, že papež rozumí současným světovým problémům a že je schopen poskytnout velmi kompetentní orientaci. On přichází, aby vás povzbudil a pomáhal vám na cestách vašeho životního hledání. kardinál Miloslav Vlk arcibiskup pražský brozura_blok_0826.indd :09:23

4 Národní svatováclavská pouť 2009 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Slavnost svatého Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa Setkání Svatého otce s mladými lidmi a s poutníky Neděle 27. září 2009 Bazilika svatého Václava 18:00 Slavnostní svatováclavský koncert Přivítání lebky svatého Václava Mariánské náměstí 19:30 Informace a hudba (skupina Credenc) 20:00 O svatosti převážně nevážně i vážně 21:00 Klopýtání (představení k pobavení a zamyšlení) 22:00 Večerní modlitba Poutní chrám Panny Marie a okolí 22:30 Noční bdění Možnost svátosti smíření, rozhovorů a modlitby ve skupinkách HLAVNÍ PROGRAM Pondělí 28. září 2009 Proboštská louka 04:00 Otevření sektorů 06:00 Film Cestou čtvrtého krále 06:30 Informace a hudba (skupina SBM) 07:00 Svatý Václav vstává na bohoslužbu každý den Život mladých lidí po ránu Filmová připomínka Svatý Kopeček 1995 Pozvání k modlitbě Modlitba Páně za setkání 07:30 Svatý Václav mládí, rodinné problémy Problémy dospívajícího Filmová připomínka Hradec Králové 1997 Pozvání k modlitbě prosba o Ducha Svatého 08:00 Svatý Václav zodpovědnost Život není hra Filmová připomínka osoba Benedikta XVI. Pozvání k modlitbě vzýváme Marii, Matku církve, a prosíme za Svatého otce a za církev brozura_blok_0826.indd :09:23

5 08:30 Svatý Václav dnes Není mrtvý, je živý Filmová připomínka Benedikt XVI. a mladí lidé (Austrálie, Afrika) Pozvání k modlitbě buďme svatými dneška 08:50 Papež Benedikt XVI. zahajuje návštěvu Staré Boleslavi v bazilice svatého Václava, kde uctí světcovy ostatky a Palladium země české Návštěva Benedikta XVI. v České republice ve fotografiích a v krátkém zpravodajství Přímý přenos ČT z baziliky svatého Václava Očekávání příjezdu Svatého otce 09:20 Papež Benedikt XVI. přijíždí na Proboštskou louku a v papamobilu projíždí mezi sektory, aby pozdravil věřící Přivítání Svatého otce v našem společenství Slavnostní fanfáry Vojenské hudby Tábor Píseň mládeže a příprava na mši svatou 09:45 Svatého otce vítá kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský Slavnostní mše svatá Poselství Svatého otce mládeži 12:15 Rozloučení se Svatým otcem Mariánské náměstí 13:00 Kulturní programy Národní svatováclavské pouti Jazz Tett(y), KrisKrosKvintet Soubor písní a tanců Dykyta Poděbrady Kolínský Big Band Minaret divadlo pro nejmenší Pop-rock Michael a další hudební pořady 20:00 Pochodňový průvod svatého Václava Letní scéna Houštka 16:00 Koncert pro poutníky Z díla Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka Symfonický orchestr Virtuosi Pragenses Dirigent Damiano Binetti, Itálie Bazilika svatého Václava 18:00 Mše svatá na ukončení pouti Rozloučení s lebkou svatého Václava Lázně Houštka 21:00 Ohňostroj na závěr pouti brozura_blok_0826.indd :09:23

6 Důležité informace Areál a místenky do sektorů Příchod do areálu: Každý sektor je označen velkým písmenem a číslicí, včetně barevného rozlišení, a to na praporcích ve všech rozích. Orientační plánek naleznete na své místence a na poslední straně této knížky. Pořada telé vám rá di pomohou s nalezením vašeho sektoru. V zájmu vlastní bezpečnosti i bezpečnosti ostatních poutníků, prosíme, dbej te pokynů pořadatelů. Sektory opouštějte jen v pří padě nezbytné potřeby, nezdržujte se v uličkách mezi sektory. V sektoru je možno použít vlastní skládací sedačku. Areál je dobře ozvučen, na několika místech jsou velkoplošné obrazovky. Odchod z areálu: Aby nedošlo ke kolizím na přístupových cestách, zůstaňte po skončení bohoslužby na svých místech, je připraven další program. Areál opouštějte postupně podle pokynů, které vyhlásí moderátoři. Informace o lékařské pomoci Stanoviště záchranné služby v případě nevolnosti či úrazu najdete při příjezdové komunikaci a po stranách sektorů, a to v označených stanech, kde bude zajištěna nezbytná péče. Na ploše u jednotlivých sektorů jsou rovněž připraveni pracovníci Maltézské pomoci s vestami označenými křížem. S dotazy nebo v případě jakýchkoliv problémů se můžete u každého ze sektorů obracet na dobrovolníky, kteří jsou vám rádi k dispozici. Tísňová volání Tísňové volání: 112 Policie ČR: 158 Hasičský záchranný sbor: 150 První pomoc: 155 Toalety a pitná voda Toalety jsou umístěny po vnějších stranách sektorů. V jejich blízkosti naleznete i stany s pitnou vodou pro nouzové občerstvení. Stánky s občerstvením Stánky, kde lze zakoupit základní občerstvení, budou od časných ranních hodin v provozu u příjezdové komunikace v blízkosti stanoviště záchranné služby. Další možnosti nabízejí obchody ve městě. 6 brozura_blok_0826.indd :09:23

7 Rozdělování svatého přijímání a kaple s eucharistií Svaté přijímání bude rozdělováno ve všech sektorech, po dávající budou pod červenobílým deštníkem, přijdou k vám, sektory neopouštějte. Prosíme o trpělivost a ohleduplnost při přesunech těch, kteří jdou ke svatému přijímání. Upozorňujeme, že ke svatému přijímání mohou přistoupit pouze věřící pokřtění v katolické církvi, kteří žijí svátostným životem a kteří jsou na přijetí eucharistie patřičným způsobem připraveni. Pokud z nějakého důvodu nebudete moci přijmout eucharistii při mši svaté, máte možnost požádat o její přijetí i dodatečně ve dvou označených stanech za posledními sektory. Bazilika svatého Václava Po skončení mše svaté na Proboštské louce můžete navštívit baziliku svatého Václava, která bude otevřena až do 19 hodin. V kryptě jsou vystaveny nejcennější svatováclavské památky a také relikvie českého knížete, které tam můžete uctít. V 18:00 bude večerní mše svatá. 7 brozura_blok_0826.indd :09:23

8 Poutní chrám Panny Marie Bude otevřen po celý den. Je to prostor ticha a sou středěné modlitby. V kostele jsou k dispozici kněží pro přijetí svátosti smíření nebo pro duchovní rozhovor. Chrám si můžete v tichu prohlédnout. Upozornění Během bohoslužby nebude probíhat žádná finanční sbírka. Vyvarujte se případných podvodníků. Rozhodnete-li se finančně přispět na úhradu nákladů spojených s organizací návštěvy Svatého otce v ČR, svůj finanční dar můžete vložit do stabilních pokladnic, řádně označených, v obou boleslavských chrámech. DMS Podpořte, prosíme, obnovu baziliky svatého Václava ve Staré Boleslavi, a to dárcovskou SMS ve tvaru: DMS VACLAV na tel. číslo: Cena DMS je 30 Kč, z toho na opravu památky přispějete 27 Kč. Služba je aktivní do Za vaši podporu děkujeme. Aktivní účast Současně vás velmi prosíme o zachování klidu během bohoslužby, vyvarujte se potlesku, mávání transparenty a pískání, aby nebyl ničím rušen její důstojný průběh. Jsme naopak vybízeni k živé a soustředěné účasti na slavení eucharistie zpěvem, modlitbou a odpověďmi, nasloucháním a postoji. Setkání se Svatým otcem Benediktem XVI. má duchovní charakter; dejme proto svým přístupem najevo, že je pro nás mimořádným Božím darem. Informace Infostan se nachází v blízkosti stanoviště záchranné služby, v orientačním plánku je označen zřetelným I. Další informace: 8 brozura_blok_0826.indd :09:24

9 Eucharistii slaví BENEDIKT XVI. koncelebrují kardinál Tarcisio Bertone státní sekretář Vatikánu kardinál Miloslav Vlk arcibiskup pražský a primas český dále kardinál Giovanni Coppa kardinál Joachim Meisner čeští, moravští a zahraniční biskupové diecézní a řeholní kněží ministrují seminaristé českých diecézí pořadatelská služba Sekce pro mládež České biskupské konference zpěv a hudební doprovod Credenc SBM Svatohorský chrámový sbor Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka Táborský chrámový sbor Pěvecký sbor Slavík, Pacov Vojenská hudba Tábor Slavnostní bohoslužbu v přímém televizním a rozhlasovém přenosu přenáší Česká televize a Český rozhlas 2 Praha. /Seznam koncelebrujících platný k uzávěrce tisku/ brozura_blok_0826.indd :09:24

10 PŘÍPRAVA NA MŠI SVATOU Duchu Svatý, volám: Přijď brozura_blok_0826.indd :09:24

11 ÚVODNÍ OBŘADY Když se lid shromáždil, Svatý otec spolu s koncelebranty a přisluhujícími vystupují na pódium a přistupují k oltáři, zpívá se vstupní zpěv. Pozdraví oltář obvyklou úklonou, políbí ho a Svatý otec oltář okouří kadidlem. Potom se spolu s přisluhujícími odebere k sedadlu. Uzdrav svou zem VSTUPNÍ ZPĚV 11 brozura_blok_0826.indd :09:24

12 POZDRAV Po skončení vstupního zpěvu Svatého otce pozdraví a přivítá kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský. Svatý otec i věřící se vstoje znamenají křížem. Svatý otec obrácen tváří k lidu zpívá: In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti. Všichni odpovídají: 12 brozura_blok_0826.indd :09:24

13 Svatý otec pozdraví shromáždění slovy: Pax vobis. Všichni odpovídají: Svatý otec uvede slavení: Fratres, agnoscámus peccáta nostra, ut apti simus ad sacra mystéria celebránda. Následuje chvíle ticha a potom všichni pokračují: Confíteor Deo omnipoténti et vobis, fratres, quia peccávi nimis cogitatióne, verbo, ópere et omissióne: mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Ideo precor beátam Maríam semper Vírginem, omnes Angelos et Sanctos, et vos, fratres, oráre pro me ad Dóminum Deum nostrum. Svatý otec úkon kajícnosti zakončí: Misereátur nostri omnípotens Deus et, dimíssis peccátis nostris, perdúcat nos ad vitam aetérnam. Všichni odpovídají: Amen. Schóla a shromáždění: KYRIE 13 brozura_blok_0826.indd :09:24

14 GLORIA Svatý otec: Glória in excélsis Deo. Schóla a shromáždění: 14 brozura_blok_0826.indd :09:25

15 VSTUPNÍ MODLITBA Svatý otec: Orémus. A všichni se spolu s ním chvíli potichu modlí. Potom s rozpjatýma rukama pronáší modlitbu: Praesta, quaésumus, omnípotens aetérne Deus, ut sancti Vencéslai mártyris vestígia sectántes in iustítia et sapiéntia coram te ambulémus et, ea quae pacis sunt quaeréntes, malum in bono vincámus. Per Dóminum nostrum Iesum Christum Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia saécula saeculórum. 15 brozura_blok_0826.indd :09:26

16 Všichni odpovídají: Všemohoucí věčný Bože, dej, ať po vzoru svatého mučedníka Václava žijeme moudře a spravedlivě, ať statečně usilujeme o to, co slouží k nastolení tvého pokoje, a přemáháme zlo dobrem. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. BOHOSLUŽBA SLOVA Lektor přistoupí k ambonu a čte první čtení; všichni přítomní sedí a naslouchají. PRVNÍ ČTENÍ Pouty laskavosti jsem je táhl, provazy lásky. Oz 11, c 9 Čtení z knihy proroka Ozeáše. Toto praví Hospodin: Když byl Izrael ještě chlapcem, zamiloval jsem si ho a z Egypta jsem povolal svého syna. Já jsem Efraima učil chodit, bral jsem je na svá ramena, ale nechtěli uznat, že jsem se o ně staral. Pouty laskavosti jsem je táhl, provazy lásky; byl jsem k nim jako ti, kdo zdvihají dítě ke svým tvářím, a skláněl jsem se k němu, abych mu dal najíst. Obrací se ve mně srdce, rozněcuje i soucit. Nebudu jednat podle žáru svého hněvu, nezničím znovu Efraima, neboť jsem Bůh, a ne člověk, jsem Svatý uprostřed tebe, a nevzplanu hněvem. Na konci čtení lektor řekne: Slyšeli jsme slovo Boží. Všichni odpovídají: Bohu díky. 16 brozura_blok_0826.indd :09:27

17 Žl 103 (102) ŽALM Schóla: Shromáždění opakuje: Hospodin je milosrdný a milostivý. Schóla: 1. Veleb, duše má, Hospodina, vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno! Veleb, duše má, Hospodina a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní. Odp. Schóla: 2. On odpouští všechny tvé viny, on léčí všechny tvé neduhy. On vykupuje ze záhuby tvůj život, on tě věnčí láskou a slitováním. Odp. Schóla: 3. Hospodin koná spravedlivé skutky, zjednává právo všem utlačeným. Oznámil své plány Mojžíšovi, izraelským synům své skutky. Odp. Schóla: 4. Hospodin je milosrdný a milostivý shovívavý a nadmíru dobrotivý. Nejedná s námi podle našich hříchů ani podle našich vin nám neodplácí. Odp. Lektor přistoupí k ambonu a čte druhé čtení stejným způsobem. 17 brozura_blok_0826.indd :09:28

18 DRUHÉ ČTENÍ Zanechal vám příklad, abyste šli v jeho šlépějích a žili spravedlivě. 1Petr 1,3 6; 2,21b 24 Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra. Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději na dědictví, které nepomine, na dědictví skvělé a trvalé. Je pro vás připraveno v nebi; protože totiž máte víru, chrání vás Boží moc a vede ke spáse, která se má ukázat nyní v poslední době. A proto budete potom jásat, i když vás musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky. Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On nezhřešil a nikdo od něho neslyšel nic neupřímného. Když mu spílali, on jim to spíláním neoplácel, když trpěl, nevyhrožoval, ale ponechal vše tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom byli mrtví hříchům a žili spravedlivě. Jeho ranami jste uzdraveni. Na konci čtení lektor řekne: Slyšeli jsme slovo Boží. Všichni odpovídají: Bohu díky. ZPĚV PŘED EVANGELIEM Všichni povstanou. Následuje zpěv Aleluja. Mezitím se koná příprava na evangelium. Svatý otec vloží kadidlo do kadidelnice. Potom jáhen, který bude číst evangelium, předstoupí před Svatého otce a skloněn požádá o požehnání. Schóla: 18 brozura_blok_0826.indd :09:28

19 Shromáždění opakuje: Aleluja, aleluja, aleluja. Schóla: Mt 5,6 Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Shromáždění opakuje: Aleluja, aleluja, aleluja EVANGELIUM Kdo svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Mt 16,24 27 Jáhen jde k ambonu, doprovázejí ho přisluhující s kadidlem a svícemi. Když skončil zpěv Aleluja, jáhen zazpívá: Pán s vámi. Shromáždění odpoví: Jáhen: Slova svatého evangelia podle Matouše. přitom znamená křížem knihu a sebe na čele, ústech a prsou. Shromáždění zpěvem odpoví: Potom jáhen knihu okouří a čte evangelium: Ježíš řekl svým učedníkům: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši? Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. 19 brozura_blok_0826.indd :09:28

20 Po přečtení evangelia jáhen zazpívá: Slyšeli jsme slovo Boží. A všichni zpěvem odpoví: Jáhen předá knihu evangelia Svatému otci, který s ní požehná shromáždění. Přitom schóla a shromáždění opakují zpěv Aleluja. HOMILIE Všichni usednou. Svatý otec pronese italsky homilii, která bude tlumočena do češtiny. Po homilii vyzve komentátor shromáždění ke krátké chvíli tiché modlitby. VYZNÁNÍ VÍRY Kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský, vybídne shromáž děné věřící, aby společně vyznali víru: Bratři a sestry, vážení přátelé, svým vyznáním víry vstupme nyní do duchovního proudu, který na tomto poutním místě mučednické smrti svatého Václava a mariánské úcty našimi dějinami procházel. Ve spo lečenství se Svatým otcem, který reprezentuje víru celé světové církve, se dnes spolu se všemi věřícími našeho národa připojme k víře svatého Václava, svaté Ludmily, všech našich světců i našich předků, kteří zde svou víru vyznávali. Všichni povstanou a Svatý otec začne recitovat Vyznání víry: Věřím v jednoho Boha, shromáždění se přidá: Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: 20 brozura_blok_0826.indd :09:28

21 skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Následující větu říkají všichni skloněni. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen. MODLITBA VĚŘÍCÍCH Svatý otec: Ad Deum Patrem omnipoténtem, qui vult omnes hómines salvos fíeri et ad agnitiónem veritátis veníre, tota mentis nostrae, fratres caríssimi, dirigátur orátio. Bratři a sestry, z celého srdce prosme Boha, Otce všemohoucího, který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy a s důvěrou volejme. Schóla: Shromáždění opakuje: Kýrie, Kýrie, eléison. Lektor: 1. Prosme Pána, aby vždycky zůstával ve své církvi a nikdy ji neopouštěl. 21 brozura_blok_0826.indd :09:28

22 Schóla a shromáždění: Kýrie, Kýrie, eléison. Kýrie, Kýrie, eléison. Lektor: 2. Prosme Pána, aby naplnil svým Svatým Duchem našeho papeže Benedikta, naše biskupy a všechny služebníky církve. Schóla a shromáždění: Kýrie, Kýrie, eléison. Kýrie, Kýrie, eléison. Lektor: 3. Prosme Pána za všechny, kdo uvěřili a přijali Boží lásku, aby jim dával odvahu žít podle víry v současném světě a milovat Krista a církev. Schóla a shromáždění: Kýrie, Kýrie, eléison. Kýrie, Kýrie, eléison. Lektor: 4. Prosme Pána za náš národ i za jeho představitele, aby na přímluvu svatého Václava všichni společně hledali především duchovní hodnoty a usilovali o ně. Schóla a shromáždění: Kýrie, Kýrie, eléison. Kýrie, Kýrie, eléison. Lektor: 5. Prosme Pána za mladé lidi, aby se správně rozhodovali a nalézali odvahu k volbě životního povolání v kněžství, zasvěceném životě nebo v manželství. Schóla a shromáždění: Kýrie, Kýrie, eléison. Kýrie, Kýrie, eléison. Lektor: 6. Prosme Pána za rodiny, aby manželům daroval sílu k celoživotní věrnosti i ochotu k oběti, aby každá rodina byla zdravým prostředím pro přijetí a výchovu dětí. 22 brozura_blok_0826.indd :09:28

23 Schóla a shromáždění: Kýrie, Kýrie, eléison. Kýrie, Kýrie, eléison. Lektor: 7. Prosme Pána za chudé a také za ty, kdo trpí nemocí, nouzí, bezprávím nebo nepřátelstvím, aby se jich ve své dobrotě ujal. Schóla a shromáždění: Kýrie, Kýrie, eléison. Kýrie, Kýrie, eléison. Lektor: 8. Prosme Pána za všechny zemřelé, zvláště za oběti válek, terorismu, násilí i přírodních katastrof, aby je přijal do společenství své církve vítězné. Schóla a shromáždění: Kýrie, Kýrie, eléison. Kýrie, Kýrie, eléison. Svatý otec s rozpjatýma rukama: Fiant, Dómine, tuo grata conspéctui vota supplicántis Ecclésiae, ut tua nobis misericórdia conferátur quod nostrórum non habet fidúcia meritórum. Per Christum, Dóminum nostrum. Všichni odpovídají: Amen. Bože, přijmi laskavě prosby své církve, a protože se před tebou nemůžeme spoléhat na vlastní zásluhy, kéž nás vyslyšíš pro své milosrdenství. Skrze Krista, našeho Pána. 23 brozura_blok_0826.indd :09:28

24 BOHOSLUŽBA OBĚTI PŘÍPRAVA DARŮ Všichni usednou. Přinášení darů a jejich kladení na oltář doprovází zpěv k přípravě darů. Koncelebrující kněží, určení k rozdělování eucharistie, obdrží misky s hostiemi. ZPĚV K PŘÍPRAVĚ DARŮ Tobě, Králi, toužím 24 brozura_blok_0826.indd :09:28

25 Svatý otec okouří dary a oltář; potom jáhen okouří Svatého otce, koncelebranty a shromáždění. Přípravu darů zakončí Svatý otec výzvou k lidu, říká s rozpjatýma rukama: Oráte, fratres: ut meum ac vestrum sacrifícium acceptábile fiat apud Deum Patrem omnipoténtem. Všichni povstanou a odpovídají: Suscípiat Dóminus sacrifícium de mánibus tuis ad laudem et glóriam nóminis sui, ad utilitátem quoque nostram totiúsque Ecclésiae suae sanctae. MODLITBA NAD DARY Svatý otec s rozpjatýma rukama: Súscipe, quaésumus, Dómine, haec dona, quae ex terrae nostrae frúctibus altári tuo superpónimus, et praesta, ut exémplo sancti Vencéslai in caritáte tui et próximi crescéntes tibi et frátribus nostris serviámus. Per Christum, Dóminum nostrum. Všichni odpovídají: Přinášíme, Bože, k oltáři dary z úrody naší země, jako to činíval svatý Václav, a prosíme tě: přijmi tuto naši službu a posiluj v nás lásku k tobě i k bližním, abychom ti sloužili jako on celým svým životem. Skrze Krista, našeho Pána. 25 brozura_blok_0826.indd :09:28

26 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Svatý otec začíná eucharistickou modlitbu. PREFACE I. O MUČEDNÍCÍCH Mučednictví jako svědectví Boží moci a síly. Svatý otec: Dóminus vobíscum. Všichni odpovídají: Svatý otec: Sursum corda. Všichni odpovídají: é - Svatý otec: Grátias agámus Dómino Deo nostro. Všichni odpovídají: Svatý otec: Vere dignum et justum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Quóniam beáti mártyris Vencéslai pro confessióne nóminis tui, ad imitatiónem Christi, sanguis effúsus tua mirabília maniféstat, 26 brozura_blok_0826.indd :09:29

27 quibus pérficis in fragilitáte virtútem, et vires infírmas ad testimónium róboras, per Christum, Dóminum nostrum. Et ídeo, cum caelórum Virtútibus, in terris te iúgiter celebrámus, maiestáti tuae sine fine clamántes: Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky, a abychom tě chválili za to, žes nám na svém mučedníku Václavovi zjevil svou moc. On následoval tvého Syna až na smrt a víru v něho zpečetil krví; a jeho oběť je nám svědectvím, že lidskou slabost proměňuješ v sílu skrze našeho Pána, Ježíše Krista. Skrze něho andělé chválí tvé jméno, hledí na tvou tvář a ustavičně se radují. Také my se připojujeme k jejich chvalozpěvu, vyznáváme tě a voláme: Shromáždění zpívá: SVATÝ 27 brozura_blok_0826.indd :09:29

28 TŘETÍ EUCHARISTICKÁ MODLITBA Svatý otec s rozpjatýma rukama říká: Vere Sanctus es, Dómine, et mérito te laudat omnis a te cóndita creatúra, quia per Fílium tuum, Dóminum nostrum Iesum Christum, Spíritus Sancti operánte virtúte, vivíficas et sanctíficas univérsa, et pópulum tibi congregáre non désinis, ut a solis ortu usqe ad occásum oblátio munda offerátur nómini tuo. Sepne ruce, vztáhne je nad dary, koncelebranti spolu s ním vztáhnou pravou ruku k darům a polohlasně říkají: Súpplices ergo te, Dómine, deprecámur, ut haec múnera, quae tibi sacránda detúlimus, eódem Spíritu sanctificáre dignéris ut Corpus et + Sanguis fiant Fílii tui Dómini nostri Iesu Christi, cuius mandáto haec mystéria celebrámus. sepnou ruce Ipse enim in qua nocte tradebátur accépit panem et tibi grátias agens benedíxit, fregit dedítque discípulis suis, dicens: koncelebranti vztáhnou pravou ruku k hostii ACCÍPITE ET MANDUCÁTE EX HOC OMNES: HOC EST ENIM CORPUS MEUM, QUOD PRO VOBIS TRADÉTUR. Svatý otec ukáže lidu tělo Páně, položí ho znovu na paténu a pokleknutím ho pozdraví. Koncelebranti sepnou ruce a hluboce se ukloní, potom pokračují: Símili modo, postquam cenátum est, accípiens cálicem, et tibi grátias agens benedíxit, dedítque discípulis suis, dicens: koncelebranti vztáhnou pravou ruku ke kalichu ACCÍPITE ET BÍBITE EX EO OMNES: HIC EST ENIM CALIX SÁNGUINIS MEI NOVI ET AETÉRNI TESTAMÉNTI, QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS EFFUNDÉTUR IN REMISSIÓNEM PECCATÓRUM. HOC FÁCITE IN MEAM COMMEMORATIÓNEM. 28 brozura_blok_0826.indd :09:30

29 Svatý otec ukáže lidu kalich s krví Páně, postaví ho znovu na korporál a pokleknutím ho pozdraví. Koncelebranti sepnou ruce a hluboce se ukloní. Svatý otec potom z azpívá: Mystérium fídei. A všichni zpěvem odpovídají: Potom Svatý otec s rozpjatýma rukama říká, koncelebranti recitují polohlasně spolu s ním: Mémores ígitur, Dómine, eiúsdem Fílii tui salutíferae passiónis necnon mirábilis resurrectiónis et ascensiónis in caelum, sed et praestolántes álterum eius advéntum, offérimus tibi, grátias referéntes, hoc sacrifícium vivum et sanctum. Réspice, quaésumus, in oblatiónem Ecclésiae tuae et, agnóscens Hóstiam, cuius voluísti immolatióne placári, concéde, ut qui Córpore et Sánguine Fílii tui refícimur, Spíritu eius Sancto repléti, unum corpus et unus spíritus inveniámur in Christo. sepnou ruce Pokračuje první koncelebrant s rukama rozpjatýma: Ipse nos tibi perfíciat munus aetérnum, ut cum eléctis tuis hereditátem cónsequi valeámus, in primis cum beatíssima Vírgine, Dei Genetríce, María, cum beátis Apóstolis tuis et gloriósis Martýribus, cum Sancto Vencéslao et ómnibus Sanctis, quorum intercessióne perpétuo apud te confídimus adiuvári. sepne ruce 29 brozura_blok_0826.indd :09:30

30 Druhý koncelebrant: Haec Hóstia nostrae reconciliatiónis profíciat, quaésumus, Dómine, ad totíus mundi pacem atque salútem. Ecclésiam tuam, peregrinántem in terra, in fide et caritáte firmáre dignéris cum fámulo tuo Papa nostro Benedícto et Epíscopo nostro Milosláo cum episcopáli órdine et univérso clero et omni pópulo acquisitiónis tuae. Votis huius famíliae, quam tibi astáre voluísti, adésto propítius. Omnes fílios tuos ubíque dispérsos tibi, clemens Pater, miserátus coniúnge. Fratres nostros defúnctos et omnes qui, tibi placéntes, ex hoc saéculo transiérunt, in regnum tuum benígnus admítte, ubi fore sperámus, ut simul glória tua perénniter satiémur, per Christum Dóminum nostrum, per quem mundo bona cuncta largíris. sepne ruce Svatý otec a koncelebranti: Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipoténti, in unitáte Spíritus Sancti, omnis honor et glória per omnia saécula saeculórum. Všichni odpovídají: SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ MODLITBA PÁNĚ Přisluhující odvádějí kněze mezi věřící na místa, kde budou rozdělovat eucharistii. Svatý otec s rukama sepjatýma zpěvem vybídne věřící k Modlitbě Páně: Praecéptis salutáribus móniti, et divína institutióne formáti, audémus dícere: 30 brozura_blok_0826.indd :09:30

31 Rozepne ruce a všichni se modlí: ae ae - Dále pokračuje Svatý otec sám a s rozpjatýma rukama zpívá: Líbera nos, quaésumus, Dómine, ab ómnibus malis, da propítius pacem in diébus nostris, ut ope misericórdiae tuae adiúti, 31 brozura_blok_0826.indd :09:30

32 et a peccáto simus semper líberi et ab omni perturbatióne secúri: exspectántes beátam spem et advéntum Salvatóris nostri Iesu Christi. Sepne ruce. Všichni zakončí modlitbu zvoláním: POZDRAVENÍ POKOJE Potom Svatý otec s rozpjatýma rukama říká nahlas: Dómine Iesu Christe, qui dixísti Apóstolis tuis: Pacem relínquo vobis, pacem meam do vobis: ne respícias peccáta nostra, sed fidem Ecclésiae tuae; eámque secúndum voluntátem tuam pacificáre et coadunáre dignéris. Sepne ruce. Qui vivis et regnas in saécula saeculórum. Všichni odpovídají: Svatý otec obrácen k lidu rozepne a znovu sepne ruce, přitom zpívá: Pax Dómini sit semper vobíscum. Všichni odpovídají: 32 brozura_blok_0826.indd :09:32

33 Jáhen vyzve věřící, aby se navzájem pozdravili a ujistili se vzájemnou láskou: Offérte vobis pacem. A všichni se navzájem pozdraví podáním ruky se slovy: Pokoj s tebou. Svatý otec dá pozdravení pokoje dvěma koncelebrantům a přisluhujícím jáhnům. LÁMÁNÍ CHLEBA Svatý otec vezme hostii, láme ji nad paténou a vpouští malý úlomek do kalicha. Přitom se zpívá: PŘIJÍMÁNÍ Po vpuštění částečky hostie do kalicha Svatý otec pronáší potichu se sepjatýma rukama příslušnou modlitbu. Poklekne, vezme hostii, drží ji trochu pozdvihnutou nad paténou a obrácen k lidu říká: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccáta mundi. Beáti qui ad cenam Agni vocáti sunt. A spolu s lidem pokračuje: Dómine, non sum dignus ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea. 33 brozura_blok_0826.indd :09:32

34 V okamžiku, kdy Svatý otec přijme tělo Kristovo, začíná zpěv k přijímání a kněží na svých místech začínají rozdělovat eucharistii věřícím. ZPĚV K PŘIJÍMÁNÍ Jako laň 2. Dík že tvé světlo, Pane, a pravda tvá těm, kteří hledají, směr udává. Kroky mé ať jdou věrně za tebou [: na horu přesvatou, kde příbytky tvé jsou. :] 3. K oltáři tvému, Pane, přistoupím rád. V písni své chválu ti chci vyzpívat. Ty jsi skála má, radost veškerá, [: má spása jediná, můj Mistr a můj Pán. :] Tobě patří chvála 34 brozura_blok_0826.indd :09:33

35 , brozura_blok_0826.indd :09:33

36 Můj Králi, má spáso 36 brozura_blok_0826.indd :09:33

37 - Když Svatý otec dokončil rozdělování eucharistie věřícím, odevzdá nádobu se zbylou eucharistií jáhnovi a odebere se na své místo. Kněží, kteří rozdělovali eucharistii věřícím, když také sami přijali tělo a krev Kristovu, se vrátí na svá místa. Končí zpěv k přijímání. Komentátor vybídne shromáždění, aby všichni chvíli setrvali v tichém díkůčinění. Svatý otec: Orémus. MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ A všichni se spolu s ním chvíli potichu modlí. Potom s rozpjatýma rukama pronáší modlitbu: Caelésti alimónia satiáti, Dómine, qua beátus Vencéslaus et omnes vestígia eius sequéntes confortabántur, 37 brozura_blok_0826.indd :09:34

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI Mše svatá česky Úvodní obřady PŘÍCHOD A POZDRAV Když se lid shromáždil a kněz s přisluhujícími přicházejí k oltáři, všichni přítomní povstanou a doprovázejí jejich příchod vstupním zpěvem. Pokud se nezpívá,

Více

ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY. Úvod. 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I

ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY. Úvod. 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I 31 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY Úvod Pouze rok po ukončení Roku růžence přichází nová iniciativa Svatého otce: Rok eucharistie

Více

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 České země byly občas bitevním pole, častěji mostem Benedikt XVI. na letišti, Praha Stará Ruzyně 26.9.2009 Pane presidente, milí páni kardinálové

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2012 1 ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem V budově fary se přestavuje. Můžete nám blíže popsat probíhající práce? Kromě dění, která

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2013 Program přípravy a liturgických oslav Ze života farností Velikonoční různočtení Modlitba Blaise Pascal Neprosím ani o zdraví, ani o nemoc, o

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád.

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Bohoslužba v Písmu svatém Pro náplň i pořad křesťanských shromáždění

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Přišli jsme se mu poklonit.

Přišli jsme se mu poklonit. Duchovní příprava mladých lidí na XX. světový den mládeže v Kolíně nad Rýnem (11.) 15. 21. srpna 2005 Přišli jsme se mu poklonit. (Mt 2,2) Připravil P. Jan Balík sekretariát Sekce pro mládež ČBK Asociace

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice sv. Jan Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013 Prachatický vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Cena 25 Kč Prachatice Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Ti nejlepší kněží

Více

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Úkon odevzdání se Neposkvrněné Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 2002 Květen - abychom pod vedením Ducha Svatého mohli užívat rozvážně, zodpovědně a ve svobodě dětí Božích pozemská dobra k získání ukrytého pokladu Nebeského

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. O církvi jako chrámu

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. O církvi jako chrámu Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2013 Dobrý den, drazí bratři a sestry. Dnes bych chtěl krátce pojednat o dalším obrazu, který nám pomáhá chápat tajemství církve, totiž chrámu (Lumen

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

NOVO MILLENNIO INEUNTE

NOVO MILLENNIO INEUNTE 60 6. ledna 2001 NOVO MILLENNIO INEUNTE APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE JANA PAVLA II. NA ZÁVĚR JUBILEJNÍHO ROKU 2000 VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 NOVO MILLENNIO

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 1 2 Ročenka Občanského sdružení Matice velehradská - 2009 Obsah Slovo předsedy Matice 4 Činnost Matice velehradské v roce 2009 5 Návrh plánu činnosti

Více

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze TIPY NA KNIHY

Více

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ O B S A H Zprávy z provincie........................................... 1 Letní misie 2008............................................ 6 P. Martin Vladimír Fišer OP................................. 7 Dominikáni

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid To byla slova anděla, který oznámil

Více

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král?

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? 1 Leden 2015 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? Není tato otázka mudrců také hluboce naší otázkou: Kde je ten, který právem zasluhuje, aby byl nazýván Pánem světa a Pánem mého života,

Více

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE http://lhotecka.farnost.cz/vestnik Číslo 3 4 Listopad 2011 ÚVODNÍ SLOVO aneb programové prohlášení Vážení farníci, před čtyřmi měsíci jsem nastoupil do

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Snímek Martin Kučera Důstojnost krásy výstava v kryptě katedrály sv. Václava

Více

BENEDIKT XVI. Spe salvi facti sumus v naději jsme spaseni Začátek encykliky Spe salvi B XVI.

BENEDIKT XVI. Spe salvi facti sumus v naději jsme spaseni Začátek encykliky Spe salvi B XVI. BENEDIKT XVI. Spe salvi facti sumus v naději jsme spaseni Začátek encykliky Spe salvi B XVI. Životopis Benedikta XVI. Benedikt XVI., vlastním jménem Joseph Ratzinger, se narodil 16. dubna 1927 v Marktl

Více

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční Kapitola 1 Teologické základy 83. Liturgie je vykonáváním kněžství Ježíše Krista, který je jediným knězem Nového zákona. Kristus je dokonalý velekněz, který obětí svého vlastního života, přinesenou jednou

Více

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM Texty pro společenství manželů 2014 1 Cesta manželství není jednoduchá, ale je velmi krásná. 1 Na otázku, jakou důležitost dnes má rodina, Svatý otec reagoval: Řekl bych, že je

Více

MONITOR. Res Claritatis. Neodletěly do Říma, ale odpluly k Hamburku TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Modlící se Církev. Katecheze Svatého otce Benedikta XVI.

MONITOR. Res Claritatis. Neodletěly do Říma, ale odpluly k Hamburku TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Modlící se Církev. Katecheze Svatého otce Benedikta XVI. Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník IX., číslo 9 6. 5. 2012 / neprodejné Z OBSAHU Modlící se Církev. Katecheze Svatého otce Benedikta XVI. 04 Žena velké lásky k potřebným. Svatá Zdislava

Více

Červenokostelecká farnost po roce 2000

Červenokostelecká farnost po roce 2000 Červenokostelecká farnost po roce 2000 2001 Sprškami ohňostrojů se svět rozloučil s dvacátým stoletím a trochu neklidně vstoupil do prvního roku století nového. Také pro římskokatolickou církev začalo

Více