INTEGROVANÉ NÁSTROJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTEGROVANÉ NÁSTROJE"

Transkript

1 INTEGROVANÉ NÁSTROJE Prnání úzmí pčt bcí % bcí ČR bytlé bcí % bytl ČR ýměr bcí (m2) % ýměry ČR Obc měst d bytl ,30% ,96% ,19 95,50% Měst nd bytl 44 0,70% ,04% 3 548,23 4,50% Kódy (EU) pr rlizční mchnismy úzmní dimnz Úzmní implmntční mchnismy 01 Kmunitně dný místní rzj (CLLD) 02 Intgrné úzmní Inicitiy (ITI) 03 Intgrné přístupy udržitlnému rzji měst (cílné ýzy) Kódy (EU) pr úzmní dimnzi Typy úzmí 01 Městsý 05 Vnsý: jiné 07 Spluprác npříč nárdními nb rginálními prgrmými blstmi nárdním ntxtu (č. ESF ndnárdní spluprác) ÚZEMNÍ PŘÍSTUP Záldm pr člnění úzmí ČR d jdntliých typů úzmí s hldm n jjich rzjý ptnciál j typlgi úzmí dfinná SRR, trá ymzuj násldující záldní typy chrtrizné různými sci nmicými uztli. Rzjá úzmí Mtrplitní blsti Primárně třná úzmími bcí s rzju typlgií s mžnu zbu n stbilizná prifrní úzmí důdněných přípdch Khzní úzmí Úzmí třná spráními úzmími bcí šch třch typů. Cílm j psílní úzmní sudržnsti nséh městséh úzmí zjištění dluhdbéh udržitlnéh rzj úzmí s řšním zthů mzi bcmi s prifrní stbiliznu typlgií nsými rzjými cntry. Úzmí rjů Sprání úzmí rj Rginální cntr jjich zázmí Úzmí s minimálně bytli s rginálním cntrm nd bytl Vnsá úzmí Úzmí MAS třná spráními úzmími bcí s méně nž bytli, dy mximální list MAS npřrčí hrnici bytl nbud mnší nž bytl. Tmticá úzmí s ptřbu řšní dnéh prblému či rzjéh témtu Spcificá úzmí pdí, CHKO, turisticé blsti. Prifrní úzmí Primárně třná úzmími bcí s prifrní typlgií dné prblmtic s mžnu zbu n stbilizná rzjá úzmí důdněných přípdch. Hspdářsy prblémé rginy, sciálně ylučné llity, býlé jnsé újzdy, pšzná úzmí ngtiy žitnéh prstřdí pd.

2 Typlgi úzmí Čsé rpubliy 2012 dl Strtgi rginálníh rzj bc ČR dl typu n hustty bytl PERIFERNÍ OBLASTI, 0-49 b./m2 PERIFERNÍ OBLASTI, b./m2 PERIFERNÍ OBLASTI, 100 íc b./m2 STABILIZOVANÉ OBLASTI, 0-49 b./m2 STABILIZOVANÉ OBLASTI, b./m2 STABILIZOVANÉ OBLASTI, 100 íc b./m2 ROZVOJOVÉ OBLASTI, 0-49 b./m2 ROZVOJOVÉ OBLASTI, b./m2 ROZVOJOVÉ OBLASTI, 100 íc b./m m NS MAS ČR,.s. 2013

3 1. Intgrné úzmní instic mtrplitních blstch Prz, Brně, Ostrě, Plzni Hrdcprdubicé ústc chmutsé glmrci. Jjich pdpru bud zjištěn nplnění minimální lc n udržitlný rzj měst (minimálně 5% pdílu z Erpséh fndu rginálníh rzj). Přdpládná témt Strtgicý rzj glmrc, rzj znlstníh ptnciálu rzjéh pólu, chytrá dprní bslužnst ftiní dstupnst úzmí glmrc intgrná dpr, inční cntr prpjání VŠ pdniů, ýzumná cntr Strtgi > měl by být zlžn n: rzji pchpní zb zthů mzi různými prstrými úrněmi, stry, typy tiit, prjtů blstí rzj (nmicé, sciální, nirnmntální) umístění ždé úzmní instic clém ntxtu změřní n jsné pririty, tré slí hlní ýzy úzmí nárhu blíčů nb supin cí, tré mximlizují priritní zby nb minimlizují ngtiní zby 2. Intgrné úzmní instic budu té rlizány třinácti rjích Čsé rpubliy (mim Hlní měst Prh) cílné primárně n mptnc rjů. Přdpládná témt Zdrtnicá sciální péč, střdní šlstí, dprní bslužnst prpjáním pátřních sítí, intgrc dpry mzi rji (blsti mptnci rjů) Strtgi > měl by být zlžn n: rzji pchpní zb zthů mzi různými prstrými úrněmi, stry, typy tiit, prjtů blstí rzj (nmicé, sciální, nirnmntální) umístění ždé úzmní instic clém ntxtu změřní n jsné pririty, tré slí hlní ýzy úzmí nárhu blíčů nb supin cí, tré mximlizují priritní zby nb minimlizují ngtiní zby

4 3. Kmunitně dný místní rzj bud rlizán n ně (úzmí bcí d 25 tisíc bytl), n úzmí místních čních supin (dns xistujících 175 MAS). Finncání j žáducí njn z Prgrmu rzj n, l té z sttních Erpsých struturálních instičních fndů. Vymzní úzmí Pčt = cc 175 pčt bcí % bcí ČR bytlé bcí % bytl ČR ýměr bcí (m2) % ýměry ČR Místní ční supiny (176 MAS) ,81% ,98% ,32 87,24% Intgrnéh nástrj CLLD bud yužit nsém úzmí, tdy úzmí MAS třném spráními úzmími bcí s méně nž bytli, dy mximální list MAS npřrčí hrnici bytl nbud mnší nž bytl. Cílm j psílní úzmní sudržnsti nséh úzmí zjištění dluhdbéh udržitlnéh rzj úzmí s řšním zthů mzi bcmi s prifrní stbiliznu typlgií nsými rzjými cntry. Přdpládná témt U témt, d j důlžitá místní znlst rginu zpjní íc strů. U témt, d j ýhdu ýběr prjtů n njnižší úrni tm, d s dá přdpládt jjich prpjání s cílm synrgicéh ftu rámci intgrc prpjní prjtů nb spcificých cílů. Udržitlný rzj úzmí rjiny, dirsific rzj místní nmiy trb prcních přílžitstí, služby pr zýšní lity žit bytlst, zděláání, pdpr žit munity, zjištění dstupnsti bslužnsti úzmí, řšní dpdéh hspdářstí Strtgi > Kmunitně dné strtgi místníh rzj musí bsht lspň tyt pry: ymzní rzlhy pčtu bytl, n tré s zthuj strtgi; nlýzu rzjých ptřb ptnciálu tét blsti, čtně nlýzy silných slbých strán, přílžitstí hrzb ppis strtgi jjí cíl, ppis intgrnéh intiníh chrtru strtgi hirrchi cílů, čtně měřitlných cílů pr ýstupy nb ýsldy. Pr ýsldy mhu být cíl yjádřny ntittiních littiních hldiscích. Strtgi musí být suldu s příslušnými prgrmy šch dtčných rpsých struturálních instiční fndů; ppis pstupu zpjní munity d rzj tét strtgi; ční plán uzující, j jsu cíl nplňány cích (prjtch); ppis řídicích mnitrcích ptřní strtgi, prázání pcity místní ční supiny rlizt strtgii ppis nrétních ptřní pr hdncní; finnční plán strtgi, čtně plánnéh rzdělní ždéh z dtčných rpsých struturálních instičních fndů.

5 Šluns CÍNOVECKO Lbsé sály Sdružní Zápdní Krušnhří Vldř hří Pdřips Pdjštědí Turns Kr n "Přiďt pbjt!" š LAG Pdrls IS O SERV Krušné hry - zápd Čsé stř d Rzj Tnlds MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY Čsé rpubliy st Brums OPS pr Čsý ráj Brán d Čséh ráj Vyhlíd ls S Nděj Mirrginu Frýdlnts ý c Hr d 21 Plbí S MA n y Mldblslsý n Králstí - Jstřbí hrystlé hry Otřné zhrdy Jičíns Králédrs Přmyslsé střdní Čchy Pdchlumí Mzi Úpu Mtují SVATOJIŘSKÝ LES Nd Prhu sí POHODA n zil Rn ic Střdní Plbí M Náš rgin Splčná CIDLINA Vincnz Prissnitz pr Jsnic PLAV Rgin Pšmbří ní S Sětin Mzi Hrdy Sdruž Zálbí Bhdnčs Pdlipns s Dlnbřzns n Rgin Kuněticé hry j Zltá cst Rzj Krns Čsý Zápd - Místní prtnrstí lšt s n r Říč K Mníšc ORLICKO Chrudims z Žlznhrsý rgin n r p Šumprsý n u lt V Brdy Líp db Sutčs, Kšumbrs Chrstc RÝMAŘOVSKO R Čsý ls Lnšruns Hlu s l Psází s yš čín m ii t t i s L A Hlinc Sdlčns Nízý Jsní Bhumíns Králsá stz Pdhůří Žlzných hr Ops MAS s. Jn z NpmuuPODBRDSKO Mhlnic Uničs Hlíčů rj Mrstřbs Jíčs Sdružní pr rzj Pličs KRAJINA Szu bcí Bltns Mrsá cst (Litls-Pmrí) SR DCE Splčnst pr rzj Humplc Střdní Pltí Slzsá brán BRÁNA PÍSECKA Hná pd Jdu ČKA MAS Rginu Pdří I Ř Prtnrstí n Rgin HANÁ Čsmrsé Pmzí ST Ergin Úhl Pšumí BY Občné pr rzj n Lužnic Bsic PLUS Rzjé prtnrstí Rginu Hrnic Lšs LAG STRAKONICKO MO Jbluns MORAVSKÁ BRÁNA S T LEADER Luc Prstěj n Vy VL Klčs - Lšns - Strjic s č VODŇANSKÁ RYBA TA iny VA Mrsý rsn cstě prspritě Brán Vysčiny Ržns Pdhstýns Střdní Hná Pdhrác Střdní Vstíns Č Prtnrstí Mštěn Brán Brněns s Mirrginu Tlčs CHANCE IN NATURE - LAG OSLAVKA Vlšs - Hrní Vsc ák Jižní Hná Hlubc - Lišs n d Splčná cst Hříběcí hry Vizic Slušic IECC Z humnm Hrnlidčs.s. Blnsý ls - Ntlic Srní Chřiby Pmrí Jmnic Mirrginu BuchlLuhčsé Zálsí Žié pmzí Krumls - Jišic Rzět zhrdy jižních Čch Dlní Plší Půsbnst MAS n úzmí ČR (173) Kyjsé Slác phybu MAS Bjs s p č Hust Výchdní Slác úzmí bz MAS Znjmsé inřstí Mi Hrňác Ostržs ul dl typu MAS s "Strážnic" Vinřsá OR rí D NA bý Js n Pm Hrn í u Hr Í LIC lic H Sit í Pbsy d í mě ic ří z Lužn b Zu Třšťs ic rust Šip Vi ň Třb s npdpřné MAS (3) nzpjné MAS (1) měst nd 25 tis. bytl br P d ůž ír r žn Dln ím Sd ru lší Pm MAS pdpřné PRV III.4.1. (57) ně ns štin Pl MAS pdpřné PRV IV.1.1. (112) m Úzmí pdpřných MAS j zbrzn i s bcmi bz mžné pdpry (plán n bdbí ) Názy MAS byly pr izulizci zrácny či uprny. NS MAS ČR,.s. 2013

6 4. Pr dlší intrnc budu yužity cílné ýzy. Tímt nástrjm budu pdpřn měst jjich přirzná spádá úzmí, přípdně mirrginy jiná prtnrstí, trá budu mít zprcánu prtnrsy ytřnu strtgii. Dál budu cílnými ýzmi pdprány hspdářsy prblémé rginy, býlé jnsé újzdy, sciálně ylučné llity, spcificá úzmí pdí, CHKO, turisticy ýznmné llity, dl dhdy ptřb úzmí náznsti n Strtgii rginálníh rzj. Tyt intrnc budu rněž pdmíněny prtnrsy zprcnu strtgií. P dlší dhdě bud stnn minimální hrnic pčtu bytl (prcní rint 40 tis.). Tím bud nplněn pžd nárhu nřízní n rsptání prtnrstí měst n. ) Úzmí měst s spádým úzmím Vymzní úzmí Pčt = cc 30 llit Úzmí s minimálně bytli s rginálním cntrm nd bytl. Cílm j psílní úzmní sudržnsti urbniznéh cntr s jh nsým zázmím zjištění dluhdbéh udržitlnéh rzj úzmí s řšním zthů mzi rzjým cntrm bcmi s prifrní stbiliznu typlgií. Přdpládná témt Dprní trminály, MHD jjí rzj spádém úzmí, dpdé hspdářstí yužití dpdů j suriny, ftiní řjná sprá s ní spjné služby bytlstu, rgnrc brwnfilds, zjištění rnáhy n trhu prác, sciální sudržnst zděláání, prtipdňá ptřní Ždtl Měst, Dbrlný sz bcí Strtgi >?? b) Úzmí turisticé blsti Vymzní úzmí Pčt = cc 30 Úzmí turisticých blstí (minimálně bytl, průměrný pčt přncání z psldních 5 lt ubytných rčně, pčt turisticých infrmčních cntr n úzmí dlší littiní ritéri pr dfinici turisticé blsti. Přdpládná témt Puz pr spcificý cíl 1.8 Intgrný rzj cstníh ruchu n blstní úrni IROP Ždtl Dstinční rgnizc turisticé blsti Strtgi >?? Strtgi rzj turisticé blsti

7 Úzmí pr mžnu rlizci cílných ýz Děčín Chmut Litín Mst Tplic Ústí nd Lbm Čsá Líp Librc Jblnc nd Nisu Měst nd bytl Trutn Krly Vry Mldá Blsl Chb Kldn Prh Hrdc Králé Klín Prdubic Plzň Šumpr Příbrm Op Orlá Ostr Kriná Híř Pís Tábr Jihl Olmuc Čsý Těšín Frýd-Míst Třinc Prstěj Přr Čsé Budějic Třbíč Brn Krměříž Zlín Vstín Uhrsé Hrdiště Zbrzná dt hrnic rj dl tiity jnsý prstr bc dl zpjní d MAS bc bz MAS (641 bcí) měst nd 25 tis. bytl (44 bcí) Znjm m Hdnín NS MAS ČR,.s. 2013

8 HOSPODÁŘSKY SLABÉ REGIONY ČESKÉ REPUBLIKY Ru mb u HSR t n dl Ný Br Čsá Líp Tnld Jblnc nd Nisu Jilmnic Ny m bu r Smily n ut Tr bí ry V y n Kld Vrchl Žtc ý Fr rl K l S Chb Pdbřny Lit měř ic ÚZEMÍ ORP Tu rn Mnich Hrdiště Brum Rudnic nd Lbm y Ná P un í d ln Důr Králé nd Lbm L Mě h Krlupy nd Vltu Mldá Blsl Jičín ác N Slný Nrtic Hřic JrměřNé Měst nd Mtují Brndýs nd Lbm-Strá Blsl Lsic Aš Bílin ut m Ch ň d K Os tr slic Kr M st Vrnsdrf c r Lib Děčín T pli c Ústí nd Lbm Litín r y š d Ný Bydž Dbru br Hrdc Králé dě Prh P Rychn nd Kněžnu Čsý Brd P Brun Ný rdu Kstlc nd Orlicí řn Črnšic Klín bic y Ž Říčny Tch mb r Králíy Hřic r D H Vysé MýtÚstí nd Orlicí á bří Chrudim tn š Bnš Ku LnšrunZ Std l áb Krř Příbrm yš Hršsý Týn m Čsá Třbá řh Hlu Op Hli Ch Přštic Blic ns čín it tě L D Sdlčny Vtic VlšimSětlá nd Sázu b Bhumín m Mhlnic P ič ř ž n U u Vít lič Npm Mrsá Třbá lic Ostr Orlá Kriná Štrnbr Hlíčů Brd Litl Híř Humplc Klty y Bílc Žďár nd SázuNé Měst n Mrě Čsý Těšín Odr Hržďic Frýd-Míst Tábr Knic Olmuc Kpřinic Bystřic nd PrnštjnmBsic Třinc Ný Jičín Pr V s Lipní nd Bču lé Jihl Sušic tě Frnštát pd Rdhštěm Jblun M j l Bl r Vlšsé Mziříčí ziř Týn nd Vltu běs ns Frýdlnt nd Ostricí íčí Př S Vdňny Bystřic pd HstýnmRžn pd Rdhštěm Kuřim T lč íž Hlš Třbíč Br ěř Rsic Vstín Náměšť nd Oslu m n Šlpnic it c Vizic Čsé Budějic Kr h c Bučic Otric InčicŠlpnic Pr Mrsé Budějic ŽidlchicSl u Brn Mrsý Kruml Uhrsé HrdištěLuhčicVlšsé Klbuy Trhé Siny Phřlic Kyj č Znjm Hust p Uhrsý Brd K Hdnín Mi pli u c l Vslí nd Mru Lysá nd Lbm Čá sl R yc ny Sity Pc Zlín c d l c Bř Čsý Kruml Hr ň Třb čic D hů Vyš ic dř Jin Tiš n ic Hrn Plhřim s Pís St r nic ntál Bru Mil tná Bl Vim pr Krn r Šump lic H Rýmř Rní uč l Př ň z Pl Stříbr Krl ic ní s J Mriánsé Lázně m NS MAS ČR,.s. 2013

9 5. Využití Splčnéh čníh plánu n intgrci pdpry z prčních prgrmů finncných z Erpséh sciálníh fndu j pdmíněn litní strtgií gnrnu místními, rsp. rginálními prtnry. 6. N úzmí rjů s nbízí ytřní rginálníh prtnrstí líčých térů, tré bud hrát rginu rdinční pláncí rli při cílní intrncí úzmí.

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál Ntičk y s vráti y z Am rik y Finá Prty s b ud k ntvř vnicích Tůně č k á b nv Č rv n 2008 Z prvdjm ěst Ř vnic / 19. rčník Z drm Ak tu ity Pub ik c sš sv. Jn N pm uck éh Tt pub ik c b y vydán při pří ž itsti

Více

cestovní kancelář kuba www.carestyle.cz

cestovní kancelář kuba www.carestyle.cz cstní nclář www.cstyl.cz ysětliy (pitgmy st) V Y S V Ě T L I V K Y Wifi zm htlů tt znčných mát mžnst připjní Všh pčítč wifi zm, ť ž ly htl, zén n přím n pji. Knétní infmc njt žy ppis jntliých htlů. Rinná

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírdvědecká fakulta katedra gegrafie Jan HERCIK DOPRAVNÍ SYSTÉMY ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVINSKA SE ZAMĚŘENÍM NA VEŘEJNOU DOPRAVU Transprtatin systems in the Czech republic

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Monty Python John Cleese zve Čechy do Londýna!

Monty Python John Cleese zve Čechy do Londýna! ČESKÝ LYMPIJSKÝ VÝB Bšvská 6, 11 Prh 1 tl: 271 73 622, 271 732 326, 271 734 734 fx: 271 731 318, -mil: if@lympic.cz www.zijmldym.cz, www.fcbk.cm/lympijskytym Mty Pyth Jh Cls zv Čchy d Ldý! Čský glický

Více

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB listpad 2010 11 Jižní Mravu za prací i zábavu www.listyjm.cz POZOR! Sutěž letšní nvinku DREAMER! Čtěte na straně 5 Hejtman cenil Pdzimní pcta Leši Janáčkvi Věda a výzkum má zelenu Jižní Mrava se stává

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

Naučná stezka Louny - Zeměchy

Naučná stezka Louny - Zeměchy Nuč tz Luy - Zěy Lu zt č.1 Vít uč tz Luy - Zěy. Měří 3,1 pět ztí. T čí 1 žlzičí zty Jilí. říju tu. í zíy ji zřízí p itibui pité y Lu ju z 16. tltí, y byl ětí pt čí š. í štly byl zb z Čé pt tuí Zě šíu lutéu

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje Prgramvé prhlášení Rady Karlvarskéh kraje Obdbí 2015 2016 Preambule Při vědmí plitické dpvědnsti za chd a rzvj Karlvarskéh kraje vyjádřili kaliční partneři splečným prgramvým prhlášením vůli pracvat na

Více

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících.

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících. ( 'ástka 4 Vhtnik ;liejvyhlbo kontrolniho uhdu 2001 Strana J28 01/32 Finanční prostředky státu vynakládané na zlepšení čistoty vod v povodí Odry Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnos ti

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ Veřejná zakázka Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Zápis č. 4/15 z jednání kontrolního výboru ZO konaného dne 20.4.2015

Zápis č. 4/15 z jednání kontrolního výboru ZO konaného dne 20.4.2015 Zápis č. 4/15 z jdnání kntrlníh výbru ZO knanéh dn 20.4.2015 Přítmni: Jiří Kaňk Magda Otčnáškvá Marcl Bdnář Ing. Ludmila Baranvá Ing.Jan Krupa Mgr.Milan Stypka Jdnání zapčal v 16:05 hd. Žádný s člnů KV

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

Management v tanečním umění

Management v tanečním umění JANÁČKOVA A KADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ H u d e b n í f a k u l t a K a t e d r a h u d e b n í h o m a n a ž e r s t v í H u d e b n í m a n a ž e r s t v í Management v tanečním umění Diplomová práce

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více