NOVINY. kých služeb noviny. Vánoce už se připomněly v knihovně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Vánoce už se připomněly v knihovně"

Transkript

1 Číslo 20 Ročník XIII Zdarma 25. listopadu 2011 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpr Zpravodaj Městského úřadu imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb noviny telef elefon: 565/ , 777/0 7/ , vsko.cz Dnes v listě: Městské stipendium Koncerty nejenom předv edvánoční Úspěch h mladých h kadeřnic Školáci se nenudí Oddíl wu-shu zazářil il Vánoce už se připomněly v knihovně ZRNKA PRAVD VDY S penězi není tak dobře, jako bez nich zle. Arménské přísloví!!nenechte SI UJÍT!! Ceny města imova KRUCIPÜSK Koncert VÍCE: STRANA 3 Na prosincovém zasedání budou zastupitelstvu města předloženy návrhy na udělení Cen města Pva, a to ve čtyřech kategoriích: 1. Žáci, studenti, 2. Sportovci, 3. Podnikatelské subjekty, 4. Mimořádné zásluhy o rozvoj města. Vedení města se tímto obrací na občany města Pva, případně na právnické osoby se sídlem v Pvě o pomoc při výběru vhodných kandidátů na toto mimořádné ocenění. Cena města Pva může být udělena těm, kteří významným způsobem ovlivnili veřejné dění ve městě Pvě, a to především v kultuře, vzdělání, podnikání, péči o životní prostředí, sportu a dalších oblastech veřejného života, případně se významně zasloužili o propagaci města Pva v celostátním nebo mezinárodním měřítku. Návrhy na ocenění, včetně zdůvodnění, je možné zasílat nejpozději do 29. listopadu 2011 na adresu Městský úřad, Masarykovo náměstí 1, Pv, k rukám pana místostarosty Ing. Dufka, nebo na (mae) Podzim je bohatý na významné dny a představitelé pvské radnice na ně nezapomínají. V pátek 11. listopadu, který byl Dnem válečných veteránů, položili věnec k památníku obětem první světové války u hřbitova. Den boje za svobodu a demokracii, 17. listopad, si pak připomněli u nedalekého památníku obětem komunistického režimu (na snímku zleva místostarostové Bc. Pavel Pípal, Ing. Tomáš Dufek a starosta Leopold Bambula). (př) Do Vánoc ještě pár týdnů zbývá, ale s přípravami je potřeba začít včas. Takového názoru bylo přibližně třicet žen a dívek nejrůznějšího věku, které se v pondělí 14. listopadu zapojily v pvské městské knihovně do tvůrčí dílny, zaměřené na výrobu vánočních dekorací. Dílnu vedla Ing. Marcela Langhammerová, která prozradila, že předvánoční výroba různých ozdůbek probíhá v pvské knihovně už několikátým rokem. Tentokrát vznikaly pod šikovnýma rukama účastnic hvězdy, koule, stromečky, zvonky a sobíci z plsti a korálků. (př) Dotace kraje pomohla k realizaci akcí v rámci osvětových kampaní Město Pv i v letošním roce patří m e z i úspěšné žadatele o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21. Dotaci ve výši ,-Kč získal Pv na realizaci projektu Realizace MA 21 ve Zdravém městě Pv v roce Tímto projektem byla zrealizována celá řada akcí v rámci osvětových kampaní Evropský týden mobility, Dny zdraví a Den dřeva a stromů, které přispěly nejen ke zvýšení povědomosti občanů o bezpečnosti silničního provozu, ale i o možnostech volby různých alternativ k automobilové dopravě, jejich přispění ke zlepšení životního prostředí a předcházení zdravotním potížím. Tyto akce nabídly všem občanům řadu aktivit, které mohou výhledově přispět k jejich fyzické i duševní pohodě a k tvorbě zdravého místa pro život nás všech. Skutečné celkové náklady projektu: Kč Z toho: Příspěvek kraje Vysočina: ,00 Kč (53,94 %) Vlastní podíl Města i- mova: ,00 Kč (46.06 %) Mozaika a radila vycházejícím školákům už po patnácté Patnáctý ročník Mozaiky středních škol se uskutečnil v úterý v 8. listopadu v pvském kulturním domě Máj. Tentokrát se tu prezentovalo 34 školských zařízení z Pvska i okolních okresů, a to propagačními materiály, videoprojekcemi, ukázkami práce studentů a výrobků a podobně. Návštěvníci mohli opět ochutnat občerstvení z produkce pvské hotelovky, obdivovat účesy, které vytvářely žákyně SŠ a SOU Pv, posoudit šikovnost mladých truhlářů při sestavování modelu krovu a podobně. Zájem žáků a jejich rodičů o letošní Mozaiku středních škol byl podle odhadu organizátorů z pvského úřadu práce na zhruba stejné úrovni jako při minulých ročnících. (př) Půjčky z Fondu rozvoje bydlení Město Pv vyhlásilo výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení FRB) pro rok Tento fond je určen k úhradě nákladů spojených s opravami a modernizací bytového fondu města a k poskytování půjček majitelům obytných domů a rodinných domků dle pravidel a podmínek stanovených obecně závaznou vyhláškou města Pva. Ta je k nahlédnutí na hospodářském odboru Městského úřadu v Pvě, Masarykovo náměstí čp. 1 nebo na internetu v sekci dokumentů hospodářského odboru, kde je i formulář pro podání žádosti. Jednou ze základních podmínek poskytnutí půjčky z FRB je, že se musí jednat o stavební práce započaté a skončené v roce Půjčka je poskytována na dobu 3 let s úrokovou sazbou 3% p.a. Žádosti se všemi náležitostmi na předepsaném formuláři je možno podat do 6. ledna 2012 do hodin osobně na podatelně nebo přímo na hospodářský odbor Městského úřadu v Pvě, Masarykovo náměstí 1. Podrobnější informace lze získat u Ing. Kropáčka (tel ) nebo u RNDr. Cahové (tel ) a také osobně v úřední dny na téže adrese. Vyhodnocení žádostí provede komise ustanovená radou města, o výsledku výběrového řízení rozhoduje zastupitelstvo města na návrh uvedené komise. (měú) (kráceno) Stavba Vysočiny už podesáté Od začátku příštího roku budou moci zájemci přihlašovat své realizace do soutěže Stavba roku, která se uskuteční už po desáté. Cílem soutěže je vybrat a ocenit nejlepší novostavby a rekonstrukce staveb, realizované buď na území Kraje Vysočina nebo firmami se sídlem v tomto kraji, podpořit investory, architekty i projektanty, ale také zviditelnit architekturu a stavebnictví širší veřejnosti. Desátý ročník soutěže nabídne několik novinek: mimo jiné se vrací kategorie Řemeslný detail stavby a nově vznikly kategorie Stavby malého rozsahu a Veřejná prostranství. Ke stálému doprovodnému programu v podobě Studentského projektu přibude Učeň roku. Další informace: vbavysociny vysociny.cz.cz. Zdroj: Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR DENNÍ AKTUALIT ALITY Z MĚSTA NAJDETE NA SKO.CZ

2 2 Nový parkovací ací dům vyrostl v Dolnokubínské ulici Podnikatelé se sešli u premonstrátů V Premonstrátském klášteře v Želivě se nedávno sešli členové Okresní hospodářské komory Pv. Setkání se zúčastnili i starostové Pva, Humpolce a Kamenice nad Lipou. Pan Jiří Majer informoval přítomné o závěrech celostátního průzkumu názorů manažerů na řízení firem, pak následovalo vystoupení Stanislava Bernarda na téma Firemní kultura. Byl také představen nový projekt Konferenční centrum a hotel Fabrika Humpolec a nechybělo Svatomartinské pohoštění. Jana Vránová, ředitelka OHK Pv Celkem korun bylo od roku 2001 do současné doby vyplaceno v rámci tzv. městského stipendia, kterým podporuje město Pv vynikající studenty místních škol. Toto stipendium bylo v uvedeném období vyplaceno 16 studentům Gymnázia Pv, kteří obdrželi ročně po korunách. Podmínky pro poskytnutí stipendia nejsou nijak snadné: student musí celé středoškolské studium absolvovat na některé Míst na parkování v Pvě určitě není nadbytek a tak majitele aut jistě potěší zpráva, že v Dolnokubínské ulici, poblíž nového bytového domu, se už počátkem prosince otevře nový garážový dům, ve kterém je ještě několik míst volných. Objekt, který stavěla firma INBA spol. s r. o. zhruba od března letošního roku, je dvoupodlažní a má kapacitu 56 garáží. Každá z nich je samostatná, oddělená příčkami a uzavřená výklopnými uzamykatelnými vraty, které se Setkání předsedů osadních výborů pvské střední škole a musí mít trvalé bydliště ve městě nebo v jedné z jeho místních částí. Prospěchový průměr za poslední čtyři roky středoškolského studia nesmí v žádném klasifikačním období přesáhnout hodnotu 1,10 a a průměr známek na maturitním vysvědčení nesmí přesáhnout hodnotu 1,00. Po - kud student během studia na střední škole zvítězí v celostátní olympiádě nebo se umístní do 3. místa v celostátní soutěži nebo Na Městském úřadě v Pvě se v úterý 8. listopadu sešli předsedové osadních výborů místních částí Pva na tradičním setkání se zástupci samosprávy města Pva. Program zahájil starosta města Pva Leopold Bambula, který mimo jiné pohovořil o přípravě návrhu investičního rozpočtu, který by se měl projednávat na schůzi zastupitelstva 6. prosince. Poté seznámila vedoucí finančního odboru městského úřadu Bc. Lenka Nováková přítomné s některými předpisy týkajícími se inventarizace majetku. Další část patřila diskusi, předsedové osadních výborů se dotazovali především přítomných zástupců technických služeb města na záležitosti spojené s veřejným osvětlením, zimní údržbou komunikací atd. Starosta Leopold Bambula také připomněl, že během příštího roku bude dokončeno předání budovy městského úřadu čp. 127 na Pražské městu (tato budova totiž patřila donedávna státu) a v této souvislosti získá budova nové číslo popisné a dojde pravděpodobně i k přesunu některých odborů. Veškeré důležité informace o těchto záležitostech budou včas zveřejněny. (př) Píle při studiu se mladým lidem vyplatí postoupí do mezinárodní soutěže, má úlevy v uváděných kritériích a to takové, že průměr klasifikace v době středoškolského studia i na maturitním vysvědčení nesmí přesáhnout hodnotu 1,50. Také průměrný prospěch na vysoké škole nesmí přesáhnout 1,50. I když jsou tedy podmínky náročné, každým rokem je naplní nejméně jeden student, ale například v roce 2008 jich bylo pět a v roce 2010 dokonce osm. (př) dají ovládat buď mechanicky nebo elektricky. Každý parkova - cí box má elektrickou přípojku a svůj vlastní měřič spotřeby elektřiny. Podlaha v přízemí je ze zámkové dlažby, v patře z hlazeného betonu. Jednotlivá podlaží objektu jsou uzavřena hlavními vjezdovými vraty, vybavenými elektrickým pohonem s dálkovým ovládáním. Snímek je z minulého týdne, kdy si přišli nový objekt prohlédnout zástupci města a městského úřadu. (př) imovský chirurgický den V pátek 25. listopadu se uskuteční Pvský chirurgický den 2011, už sedmnácté setkání chirurgů a nelékařských zdravotnických pracovníků. Program bude opět probíhat v Kulturním domě Máj (lékařská sekce) a v zasedací místnosti Městského úřadu na Pražské 127 (sekce sester). Odborný program, který je tentokrát rozčleněn do čtyř bloků, začne v 8.45 hodin a v sekci lékařů se bude věnovat tématům nazvaným Miniinvazivní chirurgie kudy dál?, Chirurgie štítné žlázy, Traumatologie břicha, pánve a femuru a Varia, v sekci sester se bude probírat Problematika ošetřovatelské péče tematicky neomezená. Po jeho ukončení se účastníci mohou těšit od 19 hodin na raut a poté zhruba v 21 hodin začne kulturní a společenský večer s hudbou. Záštitu nad Pvským chirurgickým dnem opět převzal starosta města Leopold Bambula a mezi čestnými hosty setkání budou například hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek i představitelé významných místních firem. (př) KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA VÁS ZVOU! KONCER ONCERT T KRUHU PŘÁTEL HUDBY VÁNOČNÍ KONCER ONCERT TRIO OD SV. JAKUBA Milan Řihák - zpěv Karel Plocek - viola Martin Jakubíček - varhany Kostel sv. Víta - úterý 13. prosince hodin PROGRAM Kancionál Slavíček rajský - Zavítej k nám dítě malé F.. X. Brixi - Pastores A. Vivaldi - Zima Anonymus - Noli Flere Jesule J. Mysliveček - Nocturno Moravská lidová - A teče vodička Jistebnický kancionál - Danielis Prophetia F.. Schubert - Ave Maria R. Schuman - Odpuštění M. Jakubíček - Žalm 131 B. Flies - Princi můj P.. Mascagni - Intermezzo sinfonico Lidová koleda - Pojďte chlapci k nám Traditional - Už z hor zní zvon Sponzorují: Zahradnické služby Hana Neckářová Vstupné: předprodej 90 Kč, na místě 110 Kč, studenti a děti 20 Kč VÁNOČNÍ KONCER ONCERTY JAKUB SMOLÍK S KAPELOU Městské divadlo - pondělí 12. prosince hodin Country - popová hvězda Jakub Smolík se na scéně populární hudby objevil poprvé v roce Má na svém kontě 20 alb a už dlouhá léta plní sály po celé republice. Připomeňme si jeho hity: Až se ti jednou bude zdát, Ave Maria a spoustu dalších. Tentokrát si pro vás připravil i vánoční písně. Více informací na Vstupné: 310, 290 a 270 Kč PĚVECKÝ SBOR ZÁBOJ Pěvecký sbor Záboj srdečně zve všechny své příznivce na tradiční VÁNOČNÍ KONCERT do kostela sv. Víta v Pvě. Pro velký zájem v minulých letech rozšiřujeme počet koncertů na pět. Uskuteční se v těchto termínech: středa 14. prosince v hodin sobota 17.. prosince v a hodin neděle 18. prosince v a hodin Zazní různé koledy, spirituály a tradiční Česká mše vánoční od J. J. Ryby. Účinkují: PS Záboj (sbormistři Vlasta Veselá a Petr Žák), DPS Zábojáček (sbormistr P. Žák), DPS Podkolenky (sbormistr Dana Bezstarostová) a Komorní orchestr ZUŠ pod vedením Jaroslava Hanzala. Vstupné: sedadla 100,- Kč (předprodej v TIC), stání 50,- Kč POŘADY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ POHÁDKA O VÁNOČNÍM KAPRU KARLOVI Divadlo Cylindr Praha Městské divadlo - sobota 3. prosince hodin Vánoční příběh o kapru Karlovi, kocouru Bubincovi a paní Ludmile Houskové. Pohádkové vyprávění, kde nebudou chybět koledy a ve kterém možná objedeme celý svět. Dozvíme se, jak se slaví Vánoce třeba u Laponců, u Indiánů nebo v Polynésii. Vstupné: předprodej 50 Kč, na místě 60 Kč NOVÉ PŘÍHODY KRÁLÍČKA FILUTY KD Máj - Malá scéna - sobota 10. prosince hodin Přijďte se podívat na nové králíčkovy příběhy, napsané na motivy L. Tittelbachové. Hraje loutkoherecká skupina Rolnička. Kašpárek se těší na obrázky namalované malými diváky, nezapomeňte je s sebou přinést. Vstupné: 20 Kč KRÁTCE Z MĚSTA Pvská organizace Českého zahrádkářského svazu uspořádá ve dnech 8. až 11. prosince svou tradiční vánoční výstavu. Zájemci ji budou moci navštívit v Domě zahrádkářů Na obci v uvedených dnech vždy od 8 do 17 hodin. Drobné dárky z textilií, keramiky i dřeva s vánoční tématikou, adventní věnce i jiné výrobky si můžete prohlédnout i zakoupit na tradiční vánoční výstavě chráněných dílen FOKUSU Vyso- čina. Výstava bude otevřena pro veřejnost od 5. prosince Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY Výběr z nových knih Městské knihovny v imově vě KNIHOVNA DOPORUČUJE PRO MALÉ ČTENÁŘE ŘÍKADLA A POHÁDKY Kniha přináší čtyři nejkrásnější klasické české pohádky pro malé čtenáře v novém převyprávění podle předloh nejstarších sběratelů lidové slovesnosti, doplněné dvaceti lidovými říkadly s novými ilustracemi. BELETRIE VE STÍNU ERBU (Hana Körnerová) PÁTÝM TAHEM MAT (Rudlof Soukal) KOZA NA TRATI TI (Ludvík Vaculík) OBLÉKNU SI PŮLNOC (Terry Pratchett) LŽI (Táňa Keleová -Vasilková) DELIKÁTNÍ DEXTER (Jeffry P. Lindsay) DARDA (Irena Dousková) NAUČNÁ LITERATURA TURA MŮJ ŽIVOT NEBYL POD PSA, ALE SE PSEM (Zita Kabátová) JAKÁ BARVA A MI UBERE KILA? (Pat Henshaw) NA VANDR ANDRU S REFLEXEM (Jan Zvelebil) ZAPOMENUTÉ ČESKÉ KOS OSTEL TELY (Koutek Tomáš) MADAGASKAR (Vladimír Lemberk) CESTA KE SVOBODĚ DĚTSKÁ LITERATURA TURA TOMÁŠ A JEHO PŘÁTELÉ VELKÁ KNIHA POHÁDEK v průjezdu pvské rad- nice, Masarykovo nám čp. 3. Prodávat se bude v pracovní dny od 10 0 do 17 7 hodin a na Zlatou neděli. Zakoupením výrobků podpoříte činnost chráněných dílen FOKUSU. Na redakci se obrátil jeden z místních obyvatel, který by uvítal, kdyby v Pvě vznikla pobočka Svazu důchodců. Podobné organizace už existují v jiných městech. Zájemci o podobné aktivity se mohou obrátit o kontakty na redakci Pvských novin, t: , (př) Nejlepší vánoční dárek - dárkový vý poukaz z knihovny! Přemýšlíte nad originálním dárkem? Nevít víte e si rady ady,, čím obdarovat at své é nejbližší? Všem příznivcům knihovny nabízíme nově možnost obdarovat své blízké dárkovým poukazem na roční registraci v knihovně. Poukaz stojí 120 Kč a můžete si ho koupit v přízemí pvské knihovny v oddělení beletrie. Městská knihovna Pv pořádá v úterý 29. listopadu v hodin v hudebním oddělení cestopisnou přednášk ednášku Střední Amerika s vyprávěním a promítáním Boba Stupky o nejkrásnějších místech tohoto kontinentu. Po přednášce bude možné si prohlédnout hotelbus, který jezdí po celé Evropě, Blízkém východě, Maroku a ochutnat svařené víno z hotelbusové kuchyňky. Klub přátel historického Pva (KPHP) a Městská knihovna Pv zvou na přednášku Rodina, domácnost, sousedství, sociální struktury českého venk enkova 18. a 19. stole oletí na příkladu panství Nový Rychnov v podání Mgr. Markéty Skořepo epové, která se uskuteční v úterý 6. prosince od hodin v hudebním oddělení knihovny. Po přednášce se uskuteční valná hromada KPHP. Městská knihovna pořádá ve středu 7.. prosince v hodin podvečer plný nápadů a inspirací na téma Vánoční nápady a vazby s Ing. Marií Slavíkovou, která předvede ukázky své rozmanité tvorby. Srdečně zveme všechny zájemce. ČAROVNÉ HOUSLIČKY (Jaroslav Janouch) O PRASÁTKU LOJZÍK OJZÍKOVI (Pavel Ondrašík) SVÉHLA VÉHLAVIČKA VIČKA (Eliška Krásnohorská) JSME JEDNÉ KRVE, JÁ I TY (Vlasta Svobodová ) (měk)

3 K U L T U R A 3 KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA VÁS ZVOU! KONCER ONCERTY JOSEF ZÍMA SEJDEME SE NEJEN NA VLACHOVCE ANEB BEZ PÍSNIČKY SE ŽÍT NEDÁ... Městské divadlo - pátek 2. prosince hodin Pořad složený z písniček a vyprávění Josefa Zímy o životě herce a zpěváka, o spolupráci s hudebními skladateli, historky z natáčení pohádky Princezna se zlatou hvězdou na čele, či z úspěšné kariéry s Yvetou Simonovou a jinými zpěváky a mnoho jiného. Prostor dostanou i diváci k dotazům a jistě si také rádi zazpívají písně Ten večer májový, Na Vlachovce, Od Tábora a další. Vstupné: předprodej 120 Kč, na místě 150 Kč KRUCIPÜSK Předkapela HAKMAK KD Máj - sobota 3. prosince hodin VÝSTAVY VY GALERIE M Do 30. listopadu můžete navštívit prodejní výstavu Marie Brožo ožové OBHAJOBA PAS ASTELKY TELKY. Již od roku 2004 Marie Brožová prostřednictvím svých výstav a veřejných kreslení úspěšně vyvrací předsudek, že pastelky jsou pouhá hračka pro děti, s níž nelze vytvořit umělecké dílo. Její obrazy zrcadlí barevný svět dětské fantazie, nakreslený rukou dospělého člověka. Od 2. prosince do 5. ledna se uskut uteční prodejní výstava kožených plastik a obrazů Blanky Mudrové, nazvaná KOŽENÉ SVÍT VÍTÁNÍ ÁNÍ. Výstava bude slavnostně zahájena 2. prosin- ce v hodin. MĚSTSKÁ KNIHOVNA PELHŘIMOV Do konce listopadu můžete v oddělení beletrie v přízemí knihovny zhlédnout výstavu fotografií Z NAŠICH CEST. Výstava Klubu českých turistů Pv mapuje místa, která členové klubu v minulém roce navštívili. Do konce listopadu můžete v naučném oddělení knihovny ve druhém patře navštívit výstavu sdružení Zelené srdce, nazva- nou KŘÍŽEK V POLÍCH. Výstava pojednává o osudech těchto památek v krajině, o důvodech jejich vzniku, ale také o jejich likvidaci a obnově. Po celý prosinec můžete zhlédnout v přízemí pvské knihovny VÝSTAVU VU FOTOGRAFIÍ OGRAFIÍ PAEDR. JANA ŘÍHY. Ve druhém patře knihovny v naučném oddělení vystavují vují své práce děti ze Základní školy imov,, Komenského DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ OMLUVA - ZMĚNA PROGRAMU Dovolte, abychom se omluvili všem, kteří se těšili na divadelní představení Vrátila se jednou v noci. Bohužel z důvodu vysokého pracovního vytížení Václava Vydry ve Vinohradském divadle v Praze byla tato hra na prosinec agenturou zrušena, ale zároveň přislíbena do další divadelní sezóny předplatného únor - červen Děkujeme za pochopení a doufáme, že budete s náhradním představením spokojeni. Ken Ludwig - NĚŽNÉ DÁMY Docela velké divadlo Litvínov Městské divadlo - středa 21. prosince hodin Doktor ujišťuje milionářku o jejím brzkém konci. Ta proto hledá děti své sestry, aby jim odkázala dva miliony dolarů. Dva angličtí herci se o tom dozvědí a rozhodnou se za hledané dědice vydávat. Ukáže se však, že hledanými nejsou chlapci, jak si mysleli, ale dívky... Hrají: Pavel Nový, Jan Révai, Petr Erlitz, Lenka Lavičková, Jana Galinová, Martina Pawerová, Petr Kozák, Jan Bouše Vstupné: 270, 290, 310 Kč Uváděno v rámci divadelního předplatného. V prodeji je ještě možné zakoupit vstupenky i mimo předplatné. Kapela nyní hraje ve složení Tomáš Hájíček zpěv, Jarmut Gabriel kytara a zpěv, Richard Scheufler basa a zpěv, Vojta Douda bicí. Patří mezi nejlepší kapely hrající hard core u nás a její koncerty vždy srší energií. Zveme příznivce tvrdé hudby! Více informací najdete na Vstupné: předprodej 150 Kč, na místě 180 Kč PĚVECKÝ A KLAVÍRNÍ KONCER ONCERT LETEM STALETÍMI HUDBY Kostel sv. Víta - sobota 10. prosince hodin Účinkují: Jana Vondrů, Joel Hána Hosté: Hana Švábová, Pavla Radostová, barokní soubor Gastro Group Progr ogram: G. F. Händel, A. Dvořák, G. Puccini, C. Debussy a další. Vstupné dobrovolné. MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV Až do 2. února potr trvá výstava DÍTĚ - RADOST T RODI- NY. Výstava představí život dětí ve venkovské i městské společnosti 19. a první poloviny 20. století. V první části expozice je prezentován život dětí uvnitř rodinného kruhu, navazuje oddíl představující dětský svět mimo domov; v souvislosti s blížícími se vánočními svátky byl velký prostor věnován úloze dětí v lidových výročních obyčejích. V rámci výstavy proběhne 18. prosince tradiční vánoční akce, Zlatá neděle na radnici. Kromě ukázek řemesel a řemeslných výrobků je pro návštěvníky připraveno také překvapení velký Nevosadův betlém, zapůjčený Muzeem Vysočiny Třebíč. Otevír vírací doba od 1.. října do 31.. května Turistic uristické informační centrum Pondělí - pátek Sobota Síň Lipských Pondělí - pátek Sobota Galerie M + Muzeum strašidel Úterý - pátek Sobota Neděle PRODEJ VSTUPENEK: KINO, DIVADL ADLO, KD MÁJ, TICKETPRO, TICKETPORTAL ATD... NA TIC Program od 25. listopadu do 9. prosince D: prostorová digitální projekce s aktivními brýlemi XPand Čtvrtek 24., pátek 25. listopadu VENDETA (90 ) Nelítostný střet Ondřeje Vetchého a Oldřicha Kaisera v novém českém thrilleru Miroslava Ondruše. Více: 90 Kč Do 12 let t nevhodný Sobota 26., neděle 27., pondělí 28., úterý 29. listopadu VÁLKA BOHŮ (95 ) Dobrodružný fantasy velkofilm režiséra Tarsema Singha. Venkovan Theseus je tím vyvoleným, kdo zachrání bohy i celé lidstvo před hněvem Titánů. Hrají Mickey Rourke, John Hurt, Freida Pinto, Henry Cavvil a další. Více na 130 Kč Do 10 let t nevhodný Středa 30. listopadu FCLUB - PŮLNOC V PAŘÍŽI (100 ) Romantická komedie jednoho z nejuznávanějších režisérů dneška Woodyho Allena. Více informací najdete na 80 Kč Do 12 let t nevhodný Čtvrtek 1., pátek 2. prosince MISTROVSKÝ PLÁN (90 ) Komedie o jedné neobyčejné loupeži, kde se v hlavních rolích představí hvězdné duo Ben Stiller a Eddie Murphy. V dalších rolích Alan Alda, Téa Leoni, Matthew Broderick a další. Více informací najdete na 90 Kč Do 12 let t nevhodný Sobota 3., neděle 4. prosince NECHÁPU, JAK TO DOKÁŽE (89 ) Milující matka, starostlivá manželka, skvělá hospodyně i úspěšná manažerka - jak to některé ženy mohou zvládat? Ale harmonické rodinné soužití se začíná povážlivě komplikovat... V hlavních rolích této komedie uvidíme Sarah Jessicu Parker, Grega Kinneara a Pierce Brosnana. Více informací najdete na 90 Kč Mládeži přístupný Úterý 6. prosince (17.00 a 20.00) U2 - KONCER ONCERT (90 ) Záznam koncertu legendární kapely z jejího turné po Jižní Americe. Nechte se doslova pohltit velkým hudebním a vizuálním zážitkem. Více informací najdete na 150 Kč Mládeži přístupný Středa 7.. prosince FCLUB - DŮM (100 ) Premiéra českého intimního dramatu otce a dcery v režii Zuzany Liové. Tento snímek má za sebou úspěšné tažení po mezinárodních festivalech a na začátku příštího roku se představí i na americké půdě, a to na prestižním festivalu v Palm Springs. Více informací najdete na 80 Kč Do 15 let t nepřístupný Pátek 9., sobota 10., neděle 11.. prosince HRANAŘI (96) Premiéra akčního thrilleru režiséra Tomáše Zelenky. Napínavý příběh ze současnosti o podnikatelském životě v dnešním Česku - mafie, intriky, podplácení i vraždy. V hlavních rolích Saša Rašilov, Miroslav Etzler, Kateřina Brožová, Vilma Cibulková, Jiří Langmajer a další. Více informací najdete na Kč Mládeži přístupný PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI Čtvrtek 24, pátek 25., sobota 26., neděle 27.. listopadu (17.00) TINTINOVA DOBRODR ODRUŽS UŽSTVÍ (106 ) Animovaná rodinná komedie s celosvětově oblíbeným komiksovým hrdinou. Mladý reportér Tintin a jeho věrný psí společník Filuta pátrají po obrovském tajemství a také po pirátském pokladu. Více na 140 Kč Česká verze (dabing) Středa 7.. prosince (17.00) VÁNOCE V KINĚ (64 ) Pohádky pro nejmenší diváky. 20 Kč Animované pásmo Pátek 9., sobota 10., neděle 11.. prosince (17.00) MICIMUTR (89 ) Výpravný pohádkový příběh pro celou rodinu v režii Víta Karase. Princezna, princové, drak i kouzelnice v nové české pohádce, kde v hlavních rolích uvidíte Libuši Šafránkovou, Mariku Šoposkou, Jiřího Bartošku, Martina Dejdara, Vojtu Dyka a další. Více informací najdete na 80 Kč

4 4 BLAHOPŘEJEME NOVOMANŽELŮM OMANŽELŮM 22. října Martin Bednář, Pv a Michaela Buřičová, Pacov 11.. listopadu Tomáš Rajčan, Pv a Beata Opicová, Pv listopadu Luděk Řezníček, Pv s Jana Matějková, Pv NARODILI SE 26. září Martin Paclík, Pv Jakub Prchal, Pv 7.. října Anna Havlová, Putimov 9. října Eliáš Hrubý, Pv 13. října Eliška Novotná, Skoranovice Lukáš Bulant, Pv Roman Coufal, Nový Rychnov 14. října Tatiana Kašparová, Pv 15. října Martina Krupková, Malý Budíkov 17.. října Alžběta Novotná, Pv 18. října Anežka Šebestová, Želiv 23. října Šimon Pícka, Kamenice nad Lipou 26. října Jakub Blecha, Popelín Aleš Samek, Vlčetín 27.. října Jan Jirsa, Bohdalín Natálka Příhodová, Olešná 31.. října Tomáš Tučka, Strmilov Kateřina Radka Kupková, Lukavec 1.. listopadu Karolína Klůsová, Červená Řečice Jolana Vopravilová, Žirovnice 4. listopadu Anabela Papežová, Pacov 6. listopadu Amálie Lhotová, Krasoňov 7.. listopadu Justýna Knoblochová, Jindřichův Hradec 9. listopadu Kristýna Kožichová, Pv 11.. listopadu Adéla Grubbauerová, Větrný Jeníkov Slavnostní uvítání nových občánků Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky nepatří do popelnice na směsný odpad, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky. Každého z nás to někdy potkalo. Přestane nám po letech svítit zářivka a tak přemýšlíme, kam vyrazit pro novou, a jak naložit s tou nefunkční. Někde jsme již zaslechli, že vysloužilé zářivky nepatří do komunálního odpadu. Nepatří ale ani do tříděného skla, i když jsou ze skla vyrobené. Ale proč vlastně? Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) totiž obsahují malé množství jedovaté rtuti, která by při špatném zacházení a vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. KAM S NÍ? Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové. Další možností, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je její odevzdání ve sběrném dvoře, který je v Pvě na Myslotínské ulici Provozní doba je v letních měsících (duben říjen) od pondělí do pátku od 8.00 do hodin, v zimních měsících každé pondělí od 8.00 do hodin a od úterý do pátku od 8.00 do hodin. Obsluha sběrného dvora ji od vás zdarma převezme a uloží ji do speciální sběrné nádoby, aby Kadeřnice z imova triumfovaly v mezinárodní soutěži První, druhé a třetí místo taková je bilance účasti žákyň Střední průmyslové školy a středního odborného učiliště Pv Michaely Zrůcké a Sandry Procházkové v mezinárodní soutěži kadeřníků, která se konala 7. listopadu v rakouském St. Pöltenu. V soutěži si poměřilo své dovednosti zhruba 60 soutěžících z Česka, Slovenska, Rakouska, Německa a Maďarska. Michaela Zrůcká, kte - rá studuje na SPŠ a SOU Pv druhý ročník nástavbového studia, získala první místo v kategorii večerní účes a druhé místo v kategorii účes bez hranic. Sandra Procházková, žákyně třetího ročníku oboru kadeřník, obsadila v obou kategoriích večerní účes a účes bez hranic třetí místo. Při posuzování výkonů soutěžících se hodnotily technika, provedení, kreativita, nápad, fantazie, originalita, ale i extravagance. Děvčata z Pva reprezentovala svou školu na výbornou a zdá se, že jejich budoucí zákazníci a zákaznice budou v dobrých rukou. Na snímku jsou vpravo Sandra Procházková (s brýlemi) a Michaela Zrůcká, úplně vpravo učitelka Ing. Jana Pechová. (př) Vysloužilé a nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP se nerozbila. Zpětný odběr zářivek pro město Pv zajišťuje kolektivní systém EKO - LAMP, který nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Tím našemu obecnímu rozpočtu ušetří část prostředků určených pro nakládání s komunálním odpadem. KDE TY ZÁŘIVKY NAKONEC SKONČÍ? Ze sběrných dvorů a dalších sběrných míst EKOLAMP sváží kontejnery se zářivkami do specializovaných recyklačních firem. Zde jsou pro opětovné použití získávány především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, např. pro součástky jízdních kol. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou pro zatravňovací dlaždice či plotové dílce a přečištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako technický materiál nebo v některých případech i pro výrobu nových zářivek. Opětovně je tak možné pro další výrobu použít až 90% materiálu, ze kterého byla zářivka vyrobena. P rostřednictvím EKOLAMPu se ročně recyklují miliony zářivek a výbojek. Stále ale velké množství zářivek končí v koši. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit. Výměna parkovacíc acích průkazů pro těžce zdravotně postižené Město Pv opět slavnostně uvítalo své nové občánky. Stalo se tak ve čtvrtek 10. listopadu a tentokrát se jednalo o dvacet dětí, které se narodily od dubna do srpna letošního roku. V úvodu setkání promluvil místostarosta a předseda sboru pro občanské záležitosti Ing. Tomáš Dufek, který mimo jiné připomněl rodičům, jak důležité životní období je čeká a jim i dětem popřál vše dobré. Pak přišly pozdravit své nové malé kamarády děti z mateřské školy U Stínadel, které jim zazpívaly a přednesly básničky. Malí oslavenci a jejich rodiče pak obdrželi blahopřání, květiny, pamětní listy a také finanční přilepšení v podobě dvoutisícového vkladu od města a pvské pobočky WSPK. (př) PROČ SE STÁT T DÁRCEM DŘENĚ V naší zemi onemocní každý rok stovky lidí, mladých lidí i dětí, život ohrožujícími chorobami jako jsou leukémie, těžké krvetvorné útlumy, zhoubné nádory a další vážné nemoci krve a obranyschopnosti. Moderní léčebné postupy, jako je chemoterapie, imunote - rapie, biologická léčba a další nabízejí u většiny nemocných zlepšení stavu, ne vždy ale trvalé vyléčení. Transplantace krvetvorných buněk od zdravého dárce jim může dát naději na uzdravení a na návrat do plnohodnotného života i tehdy, když jiné metody selhávají. K tomu je ovšem potřeba vhodný dárce dřeně, zcela jedinečná osoba, která se s nemocným shoduje v mimořádně složitém systému transplantačních (tkáňových, HLA) znaků. Hledá se dárce kostní dřeně Zapiš se někomu do života. a. Zapiš se do registru dárců ců kostní dřeně. eně. Jedním z míst, kde je možné vstoupit do registru, je pvské transfuzní oddělení. Kontaktovat nás můžete na telefonu , al-pe.cz. Dne 4. října 2011 vyšla ve sbírce zákonů vyhláška Ministerstva dopravy č. 290/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů číslo 30/2011 Sb., kterou se prová - dějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších právních předpisů. Obsahem novely vyhlášky je zavedení nového dokladu Parkovací průkaz označující vo- zidlo přepravující osobu těžce Výměnu dosavadního ozna- zdravotně postiženou (č. 07), čení 01 za parkovací průkaz který nejdéle do konce roku provádějí pověřené obecní úřady 2012 nahradí stávající doklad s rozšířenou působností Pv, Humpolec, Pacov dle Označení vozidla přepravujícího osobu těžce zdravotně spádovosti. V Pvě lze nebo těžce pohybově postiženou (č. 01). To znamená, že úřadu Pv, odbor soci- je možné požadovat výměnu do- álních věcí, Pražská č. 127, savadních označení 01 za tento budova č. 1,, I. poschodí, p. průkaz. Tento parkovací průkaz Chlumová, tel , a označení vyměnit na Městském má mezinárodní platnost, takže to v pondělí a ve středu od bude moci být používán i v 8.00 hodin do hodin. zahraničí. Výměna je bezplatná. Žadatel si HLA znaky jsou dědičné a proto se nemocným dárce hledá nejprve v jejich vlastní úzké rodině, nejlépe mezi sourozenci. Bohužel většina pacientů vhodného dárce mezi svými příbuznými nenajde. Jejich jedinou nadějí je doufat, že se podaří najít cizího dobrovolníka, jehož tkáňové znaky jsou náhodně podobné a který by byl ochoten své krvetvorné buňky darovat. To ale není jednoduchá záležitost. Dnes jsou na celém světě registrovány miliony dobrovolných dárců dřeně ochotných pomoci. Přes veškerou mezinárodní spolupráci ale stále existují případy, kdy se dárce pro konkrétního nemocného najít nedaří. Hledat jej ve vlastním národě může být z mnoha důvodů mnohem snazší. Zvážíte-li vstup do registru dobrovolných dárců, učiníte první, ten nejdůležitější krok. Ne všichni, kteří se zaregistrují, budou v budoucnu k darování dřeně povoláni. Přesto každý z přihlášených dává naději. Třeba nikdy nikdo nebude potřebovat transplantaci s krvinkami právě Vašeho typu, a to by bylo dobře. Ale pokud by ji potřeboval, můžete právě Vy být jediným člověkem na světě, kdo může pomoci. Existuje snad větší dar člověka člověku, než je naděje? Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, pracoviště Pv nabízí možnost vypůjčení těchto kompenzačních a rehabilitačních pomůcek (uvedené ceny jsou za jeden den zapůjčení): Mechanic hanický vozík: 4 až 10,- Kč toaletní křeslo: 4,- Kč čtyřkolové chodítko (předlok edloketní opěrky ky,, podpaž- ní opěrky): 5 až 10,- Kč čtyřbodové kráčející chodítko: 3,-Kč nástavce na WC: Molett (bez područek), Trilett (s područkami): 3,- Kč stolička do sprchy: 3,- Kč sedačka do vany: 3,- Kč schodolez Liftkar PT Out door: 15,- Kč berle francouzská, vycház- ková hůl: 3,- Kč musí přinést jednu fotografii (současný stav, rozměry 35 x 45 mm), průkaz ZTP, ZTP/P, staré označení vozidla. V případě, že mimořádné výhody má přiznáno dítě, je třeba přinést fotografii dítěte. Staré označení 01 pozbývá platnosti 31. prosince Na parkovací průkaz se vztahují všechny úlevy z pravidel silničního provozu, která se dosud vztahují k označení 01. Městský úřad Pv, odbor sociálních věcí Půjčovna kompenzačníc ompenzačních h pomůcek pro zdravotně postižené skluzné prkno k invalid. vozíku EasyGlide: 3,- Kč osobní zesilovač pro nedoslýchavé CLA 9: 4,- Kč Sennheiser SET bezdrátové zařízení k po- slechu TV, rádia: 4,- Kč K zapůjčení je nutné sepsání smlouvy o zapůjčení pomůcky. Doba zapůjčení je podle potřeby uživatele; písemná smlouva je uzavřena na 1 měsíc, uživatel může pomůcku vrátit dříve nebo si výpůjčku prodloužit. INFORMACE: T.: , , socina.cz Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, pracoviště Pv, Na Obci 1768 (bývalý dům s pečovatelskou službou)

5 INZERCE,PUBLICISTIKA 5 Z HISTORIE PELHŘIMOVSKA Listopad na imovsk vsku Dny kratší a noci stále delší. Méně a méně světla, stále častější plískanice. A 11. listopadu zpravidla příjezd svatého Martina na bílém koni. Těchto i jiných potěšení se v hojné míře dostávalo místním obyvatelům už v předminulém století. Děkan P. Vojtěch Holý se ve svých vzpomínkách vydal po stopě některých z nich. Podle Jana Frieda bylo Holého osobním krédem, že člověk ze všeho nejvíce k životu potřebuje teplo, světlo a knihy. Zejména v podzimním a zimním období je možné s tímto výrokem jedině souhlasit. Posviťme si tedy v našem posledním kalendářovém setkání na způsoby, jimiž si světlo a teplo opatřovali obyvatelé Pva a jeho okolí na konci 18. a v první polovině 19. století. Světlo a teplo spolu úzce souvisely. Topilo se v kamnech, která byla obvykle postavena z kamnářských kachlů vypalovaných z cihlářské hlíny. V těchto kamnech se v měšťanských domácnostech obvykle zatápělo z chodby nebo z komory, aby se saze, prach a popel neroznášely po obytných místnostech. Kamna se obvykle brzy po ránu roztopila, přikládalo se do nich až do večera a přes celou noc se pak nechávala sálat. Topilo se dřevem. Vhodnější sice byly spíše tvrdší druhy, které déle hořely, ale protože byl dřeva na otop vždy spíše nedostatek, lidé nepohrdli ani dřevem smrkovým, šiškami a různým dřevním odpadem či chrastím. Uhlí se v této době používalo spíše pro tavení a zpracování kovů ve speciálních píckách. Ke svícení sloužily velice dlouho louče. Vyráběly se z tenčích a dlouhých klacíků či úštěpků tvrdého dřeva, jejichž konce se ovíjely odpady z textilní výroby a koudelí. Tyto konce se nechávaly napít nějakou olejnatou směsí. Díky tomu sice louče hořely delší dobu, ale velmi nepříjemně čadily. Totéž platilo i pro různé olejové lampy a kahánky. Lepším a také dražším osvětlovacím prostředkem byly svíčky vyráběné ze směsi loje a včelího vosku. Jejich spotřeba však byla velmi vysoká. Voskařů a výrobců svíček proto pracovalo ve městě a v jeho okolí vždy několik. Teprve kolem poloviny devatenáctého století se začaly ve větší míře užívat petrolejové lampy s výsuvným knotem. Problematickou činností však bylo podle Holého pamětí až do doby kolem roku 1840, kdy se celoplošně rozšířilo užívání zápalek (čili sirek) dnešního typu, také samo získávání živého ohně - podpalování v kamnech a rozsvěcování svíček a lamp. Sloužila k tomu křemenová křesadla s ocílkou, z nichž se jiskry nechávaly padat do troudu v troudníku. Troud se získával nedokonalým spálením starých hadrů. Od troudu se pak zapalovaly sirky, jimiž se podpalovalo v kamnech nebo v troubě. Holý popisuje podrobně domácí výrobu těchto sirek, což byla dlouhá nit, tažená rozehřátou sírou. Po ztuhnutí se nit nastříhala na dva a půl palce dlouhé kousky a to byly sirky! Pokud si někdo nechal vyhasnout v kamnech a zapomněl si vyrobit své sirky a troud, nezbývalo mu mnohdy nic jiného, než vzít do ruky lucernu a vydat se po okolních staveních s prosbou o darování ohně. Platí-li ještě dnes, že je oheň dobrý sluha, ale zlý pán, platilo to v době Holého mládí několikanásobně více. Velká část tehdejší zástavby na předměstí, kde Holého rodina bydlela, byla stále ještě zbudována ze dřeva. Lidé se proto ohně báli a jakýkoli i menší požár v nich vyvolával téměř paniku. Už od josefinské doby platil ve městě požární a hašební řád, podle kterého však všichni obyvatelé města i předměstí museli při jakékoli manipulaci s živým ohněm dbát zejména na prevenci a opatrnost. Lenka Martínková (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích) Dům dětí a mládeže Pv pořádá v sobotu 3. prosince výlet do aquaparku v Centru Babylon Liberec. Účastníci se mohou těšit na čtyři dlouhé tobogany, jeskyně s akváriem, vodní masáže, aquazorbing, kryté nákupní městečko a další atrakce. Přihlásit se může mládež od 13 let, rodiče s dětmi nebo prarodiče. Informace: telef elefon: ,, Přihlášky a další pokyny obdržíte v DDM Pv. DDM INFORMUJE V sobotu tu 26. listopadu od hodin sehraje soubor Domino společně s pvskou základní uměleckou školou v Horní Cerekvi představení Živý betlém. V neděli ve stejnou dobu se pak Živý betlém představí také v Žirovnici. V úterý 29. listopadu od 8 hodin se uskuteční ve sportovní hale a v tělocvičně základní školy Osvobození florbalový turnaj chlapců (II. kategorie) Dívky se utkají ve florbalu druhý den, ve středu 30. listopadu od 8 hodin ve sportovní hale. Chcete, aby vaše dítě navštívil hodný čert a Mikuláš z Domu dětí a mládeže? Můžete se přihlásit na tel Počet míst je omezen, čas návštěvy určuje DDM dle trasy. Ve čtvrtek 1.. prosince se bude konat okresní kolo turnajů v šachu (II. a III. kategorie, DDM třda Legií od 8 hodin) a ve florbalu (starší žáci, sportovní hala a tělocvična ZŠ Osvobození od 8 hodin). Okresní kolo v šachu bude na programu také v pátek 2. prosince (I. kategorie, od 8 hodin v DDM třída Legií). V pátek 2. a v pondělí 5. prosince bude Mikulášská nadílka pro mateřské školy, v pondělí i pro veřejnost. Okresní a krajská kola turnajů ve florbalu žákyň se uskuteční 6., 7.. a 8. prosince ve sportovní hale. PELHŘIMOV - MĚSTO REKORDŮ PELHŘIMOV - MĚSTO REKORDŮ Mramorové housle a rozloučení krále fotbalových žonglérů V pvském Muzeu rekordů a kuriozit se usídlil nový exponát jsou jím funkční kamenné housle vyrobené sochařem a výtvarníkem Janem Řeřichou. Tělo houslí je zhotoveno z tmavozeleného mramoru Verde Guatemala, luby a hmatnice z mramoru bílého. Každá součást je vybroušena z jednoho kusu a ty jsou vzájemně spojeny speciálním lepidlem. Vývoj tohoto unikátního nástroje započal kolem roku 2002 a housličky poprvé oficiálně zazněly 14. června 2003 v programu festivalu Pv město rekordů, kdy na ně v rámci svého koncertu hrál virtuos Jaroslav Svěcený. Poté byly uloženy v jeho archivu a Jan Řeřicha začal na základě získaných zkušeností vyvíjet další vylepšené modely. Jeden z nich, jako zcela ojedinělý výtvor, reprezentoval Českou republiku i na Světové výstavě EXPO 2010 v Šanghaji. Protože Jan Řeřicha patří k dlouholetým příznivcům a přátelům Agentury Dobrý den, chtěl nejnovější model věnovat do našeho muzea a při předání na něj i zahrát. Došlo ovšem k velmi prekérní situaci, neboť ráno v den slavnostního předání praskla při ladění housliček jejich svrchní deska a rázem nebylo co předávat. Honza ovšem neztratil hlavu, z archivu pana Svěceného vyzvedl původní prototyp a ten do Pva přivezl. Po osmi letech se tedy housličky vrátily zpět k nám do expozice. Spolu s nimi si její návštěvníci mohou prohlédnout i další Honzovy rekordní výtvory například funkční kamenný mikrofon a reproduktory, mramorovou loď, na níž přeplaval Vltavu nebo kamenný písařský brk, kterým jsme společně psali pozdrav prezidentu republiky. Aby měl nový exponát kmotry jak se patří, přišli ho přivítat členové legendární kapely Mramor, která v osmdesátých letech minulého století patřila na Pvsku k základním pilířům a propagátorům zábavového heavy metalu. Léty prověřená tvrdá muzika se tak potkala s léty broušeným tvrdým kamenem a Podzim oživí kampaň na třídění odpadu Pilotní projekt v rámci podpory a popularizace třídění odpadů proběhne v následujících dnech v Pvě. Pětistovka domácností obdrží zdarma speciální sadu žluté, modré a zelené tašky na třídění. Cílem této aktivity je zejména zvýšení množství, kvality a čistoty vytříděných odpadů. Věřím, že naše barevné tašky budou občany motivovat k aktivnějšímu přístupu ke třídění odpadů. Často jsme se setkávali s názorem, že lidem doma chybí nádoby na třídění jednotlivých druhů odpadů, i to byl jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli takovouto aktivitu realizovat, uvedl Roman Zouhar, regionální manažer z autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která ve spolupráci s Krajem Vysočina aktivity na podporu třídění odpadů financuje. V Pvě budou dvojice vyškolených pracovníků specializované agentury roznášet sady barevných tašek přímo do domácností, a to v lokalitě sídliště na Pražské ulici a dále v oblastech převážně rodinné zástavby Vlásenice, Myslotín a Hodějovice. Akce bude probíhat v pondělí 28. a v úterý 29. listopadu vždy od do hodin. Obyvatelé příslušné lokality budou o akci předem informováni prostřednictvím letáků v poštovních schránkách, na vývěskách v domech a také díky regionálním médiím. Lidé pracovníky poznají podle jednotných triček s tematikou třídění odpadů. Společně s taškami budeme rozdávat také propagační předměty z recyklovaných materiálů, zájemcům můžeme také odpovědět na dotazy týkající se třídění odpadů a jejich následného zpracování, doplnil koordinátor projektu Miroslav Grass. Obyvatelé Pva a jeho okolí se od letošního podzimu mohou setkávat také se dvěma svozovými automobily s novým tematickým polepem. I jejich cílem je upozornit na skutečnost, že třídit odpad má smysl. Právě tak totiž zní heslo kampaně podporující třídění odpadu, kterou realizuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s., ve spolupráci s Krajem Vysočina a se společnostmi SOMPO a Technické služby města Pva, jimž svozové vozy patří. Výrazné barevné provedení vozů vychází z typických barev kontejnerů určených k třídění odpadu. Na vozu se střídají oranžová, žlutá, modrá, zelená a bílá pole. Tyto barvy symbolizují kontejnery na nápojové kartony, plasty, papír, barevné a bílé sklo. Obrázky v jednotlivých barevných polích znázorňují, co je ze kterého druhu recyklací odpadu možné znovu vyrobit. Podrobnější informace o kampani na podporu třídění v Kraji Vysočina můžete najít na internetu: (tvs) (kráceno) Mramor s mramorem. Text k foto: Autor unikátních houslí Jan Řeřicha osobně předvedl, že jsou skutečně funkční. Agentura Dobrý den (kráceno) Svět rekordů a kuriozit zaznamenal opět jednu významnou událost. V pátek 11. listopadu se totiž v Pvě rozloučil se svou rekordmanskou kariérou fotbalový žonglér MVDr. Jan Skorkovský, muž, který mimo jiné dokázal s míčem na noze vyběhnout na Sněžku nebo absolvovat maratón. Jan Skorkovský, který je právem označován za jedničku fotbalové ekvilibristiky, tak učinil způsobem opravdu stylovým. Protože ho zaujalo magické datum se samými jedničkami, rozhodl se k nim ještě nějaké přidat a během 11 minut po 11. hodině dopolední uskutečnit různé dovednostní disciplíny s 11 rekvizitami, na 11 doteků, případně na 11 metrů. (Těch disciplín bylo nakonec 60!) Skorkovský žongloval a balancoval s různými předměty, jako například s fotbalovým i ragbyovým míčem, tenisákem, gumovou kuličkou - tzv. hopíkem, ale i kuličkou hroznového vína, vajíčkem nebo dokonce hráškem. To vše pod bedlivým dohledem komisařů agentury Dobrý den, kteří mohli na závěr pokusu ohlásit nový rekord. Pak už nezbývalo než poblahopřát zpocenému a unavenému, ale šťastnému a trochu dojatému králi fotbalových ekvilibristů (kterého pro tuto příležitost zástupci agentury Dobrý den pohotově oděli do královského roucha). Janu Skorkovskému je 59 let, fotbalovému umění se věnuje více než 50 let. Jen v letech 1991 až 2011 vytvořil v rámci pvských festivalů rekordů a kuriozit v oboru fotbalového driblování a ovládání míčů i jiných předmětů 894 rekordů! Z toho bylo 171 světových, 50 československých a 673 českých. Celkově má však na svém kontě více než 1000 rekordních a neobvyklých výkonů - což je vlastně světový rekord v počtu rekordů. Je zapsán v několika celosvětových vydáních Guinnessovy knihy rekordů. Je také autorem nejobsáhlejší databanky individuálních fotbalových dovedností ve volném stylu, čítající celkem triků, kouzel a sestav fotbalového umění, které jsou rozděleny podle rekvizit do 11 skupin a kapitol. Tato encyklopedie je nepřebernou studnicí námětů ke zdokonalování fotbalové techniky. Jan Skorkovský tedy v pátek 11. listopadu 2011 ukončil kariéru rekordmana, ale svými neuvěřitelnými dovednostmi bude i nadále udivovat a těšit své příznivce při různých vystoupeních a exhibicích. (př) Halloween na Základní škole imov, Komenského 1465 Oslava Halloweenu se stala na naší škole již tradicí. Prvního listopadu se přišlo na Halloweenskou party pobavit více než 200 dětí. Čekala na ně temná škola, kterou musely projít a na stanovištích plnit různé úkoly. Často se i bály. Když všechno zvládly, dostaly na konci cesty malou sladkou odměnu. Na závěr si účastníci mohli zatancovat na diskotéce. Všichni si to moc užili a už nyní se těší na další Halloween. Žáci a učitelky školy Projektový den patřil bramborám V úterý 25. října proběhl na ZŠ Osvobození Pv projektový den nazvaný Bramboriáda. Zúčastnili se ho žáci prvního stupně. V průběhu dopoledne se smíšené skupiny dětí seznámily s historií, ale i současným využitím nejrozšířenější plodiny na Vysočině. Děti shromažďovaly bramborové recepty, vytvářely rozmanité výrobky z V závěru října se uskutečnila na Základní škole Osvobození závěrečná konference k projektu Cesta k testům ECDL, který byl ve škole zahájen na podzim roku 2009 a jehož cílem bylo vzdělat žáky v oblasti počítačové gramotnosti na úroveň, potřebnou v rámci Evropské unie. V rámci projektu se žáci od 6. ročníků postupně zapojovali do různých kroužků a pracovali na čtyřech modulech Word, Excel, Powerpoint a Outlook. Kromě práce ve škole plnili v rámci tzv. e-learningového řízení i úkoly z domova. Zajímavou součástí projektu bylo mj. také používání hlasovacích zařízení Active Vote. Zařízení brambor, společně vymýšlely myšlenkové mapy, básničky, písně a různé příběhy na téma brambory. Některé si i vyzkoušely namalovat obrázky z bramborového škrobu. Všichni si v projektovém dni našli kousek ze své záliby a svého zájmu a zpříjemnili si tak den před podzimními prázdninami. Mgr. Eva Šťávová Školáci si s počítači ači rozumí INZERCE má podobu vajíčka a jeho předností je, že žák, který pomocí něho odpoví na položenou otázku, okamžitě obdrží zpětnou vazbu, zda jeho odpověď byla správná nebo chybná. Tím se zvyšuje efektivita učení. Na konci devátých tříd pak úspěšní účastníci získali certifikát o absolvování tzv. ECDL Start. Do pro - jektu se zapojilo v prvním i druhém roce jeho trvání po 90 žácích. Při závěrečné konferenci, které se zúčastnili kromě členů realizačního týmu, učitelů, žáků, vedoucích kroužků a dalších hostů i zástupci vedení města, byli přítomní seznámeni s projektem a žáci jim předvedli, co se během něj naučili. (př) Město Pv, zastoupené hospodářským odborem MěÚ, nabízí pronájem následujících NEBYTOVÝCH PROS OSTOR: OR: čp. 17, Masaryk ykovo o náměstí v imově I. patro: 14,4 m 2 (kancelář) II. patro: 46,00 m 2, 31,3 m 2, 13,5 m 2 (kanceláře) čp. 22, objekt bývalé školy v Lipici (místní část) U tohoto objektu je možný i prodej (nutno vidět) INFO: hospodářský odbor Městského úřadu Pv, Jana Kozojedová, tel.: Po dohodě možnost prohlídky ohlídky.

6 6 SPORT,PUBLICISTIKA,INZERCE Pět světovýc vých titulů do imova! Pětičlenná výprava závodníků z oddílu Wu-shu Pv hájila velmi úspěšně Českou republiku a město Pv na sedmém otevřeném mistrovství světa všech stylů asociace WTKA. Tento šampionát se uskutečnil v italském přímořském letovisku Carrara v termínu října Mezi téměř 4000 závodníky z 80 států dokázala naše minivýprava (5 závodníků) vybojovat celkem 13 medailových umístění 5x zlato, 3x stříbro a 5x bronz. Jmenovitě se o tento vynikající výsledek zasloužili tito borci: Kar arolína Zacho hová (11 let) trojnásobná mistryně světa ve formách se zbraní a beze zbraně v kategorii dětí do 13 let (softstyle, kungfu), Markéta Bí- nová (19 let) mistryně světa v kungfu formách se zbraní a V sobotu 5. listopadu se konal u rybníka Vajgar závod Jindřichohradecká liga. Šedesát sportovních gymnastek z Jihočeského kraje, Kraje Vysočina, ale také z Liberce, zařazených do čtyř kategorií, se postupně představilo na čtyřech nářadích při tzv. čtyřboji - na prostných, bradlech, přeskoku a kladině. Oddíl SG Pv vyslal na tento závod pouze dvě závodnice a to Zlatku Vratišovskou a Natálii Plešákovou, které předváděly své umění v kategorii stříbrná v softstyle se zbraní v kategorii žen, Tomáš Kar arel (22 let) mistr světa v kungfu pointfightingu kategorie muži černý pás a bronzový medailista v semicontactu mužů do 79 kg, Mi- chal Roučka (20 let) stříbrná medaile v softstyle se zbraní muži, bronzová medaile softstyle beze zbraně muži a bronzová medaile v kategorii tradiční kungfu formy se zbraní muži, Martin Dvoř ořák (41 let) druhé místo softstyle se zbraní masters, třetí místo kungfu pointfighting masters +36 let, třetí místo kungfu open weapons muži. Všem závodníkům patří poděkování za vynikající reprezentaci. Poděkování rovněž patří Městu Pv, jež podpořilo výjezd našich reprezentantů z Rozvojového fondu Města Pv. Wu-shu Pv Co ukázala Jindřichohradecká liga Už třináctý ročník turnaje neslyšících v kuželkách - memoriál Aloise Brázdy se konal v Pvě v sobotu 12. listo - padu. Na tento tradiční turnaj přijelo do sportovní haly tentokrát na 60 účastníků. Od osmé hodiny ranní se v kuželně soutěžilo ve třech kategoriích o poháry a věcné ceny. Mezi neslyšící, tak jako každý rok, zavítal i pan starosta. Po sportovním klání se všichni účastníci Miniliga. Zlatce Vratišovské se povedlo zacvičit poměrně dobře na prostných a kladině, ale stačilo jí to pouze na 16. místo. Zlatka spadala pod mladší závodnice v této kategorii a tudíž můžeme do budoucna očekávat její zlepšení hlavně na bradlech a přeskoku. Druhá z našeho dua závodnic Natálie Plešáková obsadila 21. pozici, také si esteticky nevedla špatně a její výkony se budou s přibývajícími zkušenostmi určitě zlepšovat. Světlana Zourová, SG Pv Kuželkářský turnaj neslyšících po třinácté sešli u společného stolu a po příjemně stráveném odpoledni se rozešli s tím, že už se těší na příští ročník. Z VÝSLEDKŮ: Kat ategorie muži: 1. Milan Sklenák, 2. Milan Kučera, 3. Michal Bartoš. Kat ategorie ženy: : 1. Ve - ronika Stará, 2. Zdenka Crhánová, 3.. Františka Nováková. Dana Bírová - předsedkyně Svaz neslyšících a nedoslýchavých Pv Lékárenská služba 25. listopad - 9. prosinec Lékárna Dr. Max v Kauflandu: PO - NE Tat ato lékárna zajišťuje pohotovostní ostní službu v sobotu a neděli. Stomatologie 26. listopad - 9. prosinec Stomatologové zajišťují služby pouze o víkendech a svát- cích od 9 do 12 h. Ostatní dny spadá pacient k lékař aři, který zastupuje jeho ošetř třujícího lékař aře,, dle jejich dohody MUDr. Renata Kohoutová, ZŠ Osvobození 1881 Pv MUDr. Marie Khecková, třída Legií 1149, Pv MUDr. Luboš Kudrna, Žirovnická 442, Počátky MUDr. Marta Květoňová, třída Legií 1149, Pv SPORTOVNÍ POZVÁNKA imov: v: PE,, okresní přebor ebor: OP,, krajský přebor ebor: KP, sportovní hala: SH ZIMNÍ STADION - HOKEJ Neděle 27.. listopadu II. liga: Spartak PE NED Hockey Nymburk (17:00) Středa 7.. prosince II. liga: Spartak PE SKLH Žďár nad Sázavou (18:00) TĚLOCVIČNA ZŠ OSVOBOZENÍ - FLORBAL Sobota 26. listopadu III. liga mužů: Spartak PE B FBC UNITED České Budějovice (9:00) Spartak PE B Sokol Erupting Dragons H. Brod B (14:30) Neděle 4. prosince Liga Vysočiny elévů: Spartak PE modří Spartak PE bílí (9:00) Spartak PE modří ASK Bystřice nad Pernštejnem, Spartak PE bílí Tornádo DDM Jemnice (13:30) SPORTOVNÍ HALA - BASKETBAL Sobota 26. Listopadu Mladší minižactvo: BK PE BSK České Budějovice B (10:15) TURISTIKA TIKA VÝLETY, POCHODY, SETKÁNÍ (přihlášky na akce p. Vladimír Prchal, telef elefon , úterní pochody pro dů- chodce: Ing. Vladislav Macháček, telefon: , e- mail: Úterý 29. listopadu Pv Hejlov - Ondřejov (sraz v 8:00 u kina, délka trasy 9 km) Úterý 22. listopadu Pv Skrýšov Nemojov Radňov Rájov - Lešov (sraz v 8:00 u kina, délka 12 km) (lj) KOMÍNY - VEŠKERÉ KOMINICKÉ PRÁCE A PORADENSTVÍ Provádím kompletní rekonstrukce a stavby komínových systémů na klíč pro veškeré druhy paliv. Prodejní sklad BLK komínů a doplňků z nerezi - standardní komíny skladem. Kontr ontroly oly a čištění spalinovýc vých cest dle vyhlášky 91/2010 Sb. Vypraco acování cenové nabídky na Vaši rekonstrukci a stavbu zdarma. Více na tel , Roman Štípek Nová Cerekev VEŘEJNÉ BRUSLENÍ PÁ SO ÚT ČT PLAVÁNÍ ÚTERÝ 6:30-8:00 14:00-15:45 19:00-21:30 STŘEDA: 14:00-21:30 ČTVR VRTEK: 6:30-8:00 14:00-15:45 19:00-21:30 PÁTEK: 6:30-8:00 14:00-21:30 SOBOTA: NEDĚLE: SAUNA ÚTERÝ: STŘEDA: ČTVR VRTEK: PÁTEK: SOBOTA: NEDĚLE: RELAX ÚTERÝ: STŘEDA: ČTVR VRTEK: PÁTEK: SOBOTA: NEDĚLE: ZMĚNA PROVOZNÍCH HODIN VYHRAZENA! Případné aktuální změny provozní doby najdete na nebo tel (plavání a sauna), nebo (bruslení) INZERCE INZERCE Vydávají: Kulturní zařízení města Pva, třída Legií 1115, Pv, ID datové schránky: d52kmj7, tel. 565/ , vychází 2 x měsíčně v nákladu 6500 ks, uzávěrka příštího čísla 2. prosince Odpovědný redakt edaktor or: Petr Přibyl, za obsahovou stránku příspěvků ručí autoři. Tisk: Nová tiskárna Pv s. r. o., Krasíkovická 1787, Pv, tel.: 565/ Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem E

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016 Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: Od 1. 11. 2016 do 31. 1. 2017 PROSINEC 2016 Kožené svítání - prodejní výstava kožené galanterie a obrazů - autorkou

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU PROSINEC NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 2. 12. 2010 - DDM 3. 12. 2010 - DDM VÁNOČNÍ KONCERT Program: vystoupení pěveckého sboru Hlásek posezení u kávy, čaje a cukroví prodej adventních věnců, drobné

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: DUBEN 2016 Od 1. 2. 2016 Kurz šití a střihů - probíhající kurz, lektorka Dagmar Fnoučková - pořádá Město Zruč nad Sázavou - OKŠS

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Osadní výbor v Plačkově Zápis z 10. zasedání OV Plačkov v roce 2016

Osadní výbor v Plačkově Zápis z 10. zasedání OV Plačkov v roce 2016 Osadní výbor v Plačkově Zápis z 10. zasedání OV Plačkov v roce 2016 Přítomni: Milan Janďourek, Markéta Franzová, Renata Kopecká, Petr Vašák, Alena Krejčí, Vladislav Dibelka Omluveni: Ivana Joklová, Jana

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Prezentace projektů ČRDM

Prezentace projektů ČRDM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prezentace projektů ČRDM Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje prezentovala Českou

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE ZPRAVODAJ Obce Rudná pod Pradědem P r o s i n e c 2 0 1 4 ----------------------------------------------------------------------------- Ustavující zasedání První ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu Košetický zpravodaj číslo 58 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Na první adventní neděli 3. prosince připravujeme od 16 hodin Slavnostní rozsvícení vánočního stromu před místním kostelem. Srdečně zveme

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 30. 11. - 6. 12. 2013 Zveme Vás na bohatou nadílku kulturních akcí na Hradecku. Druhý adventní víkend: Královéhradecké informační centrum spolu s Hradeckou kulturní a vzdělávací

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

ZÁŘÍ NA FRÝDLANTSKU. KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 1.9. 30.9. MCDO Hejnice Lomová Dagmar Obrazy + fotografie MCDO Hejnice 1.9. 30.9.

ZÁŘÍ NA FRÝDLANTSKU. KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 1.9. 30.9. MCDO Hejnice Lomová Dagmar Obrazy + fotografie MCDO Hejnice 1.9. 30.9. ZÁŘÍ NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 1.9. 30.9. MCDO Hejnice Lomová Dagmar Obrazy + fotografie MCDO Hejnice 1.9. 30.9. výstavní síň frýdlantské Miloš Smolný Blízkost výstava fotografií, vernisáž 1.9.

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu.

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Vážené dámy a pánové, je mojí milou povinností seznámit Vás prostřednictvím velmi stručných charakteristik, řazených

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 7. dubnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM Datum konání : 15.9.2014 Místo konání : zasedací místnost OÚ Zahájení : 17.00 hodin Přítomni : zastupitelé : Jana Švehlová Jaroslav Starý

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Zpravodaj 4. velikonoční výstavka. Městyse Knínice u Boskovic 2008

Zpravodaj 4. velikonoční výstavka. Městyse Knínice u Boskovic 2008 Zpravodaj 4 Městyse Knínice u Boskovic 2008 velikonoční výstavka V neděli 23. března 2008 mohli naši spoluobčané shlédnout velikonoční výstavku, na které se podílelo 12 vystavovatelů. K vidění byly perníkové

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více