Zelená podnikatelská strategie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zelená podnikatelská strategie"

Transkript

1 Zelená podnikatelská strategie Méně nálepek a víc přemýšlení a usilovné práce Ing. Svaz průmyslu a dopravy ČR Evropský hospodářský a sociální výbor, Brusel

2 2

3 Zelená podnikatelská strategie Úvod - několik základních historickofilozofických úvah Trocha fyziky a jiných věd Co lze a co ne (zatím?) Která dogmata je nejlépe opustit? Závěr 3

4 Úvod - několik základních úvah Jak lze opravdu charakterizovat dnešní společnost? Mnoho možností, podle mého názoru doznívající fáze populační exploze Globální populace konverguje k cca 9 mld. obyvatel kolem roku 2050 Vývoj samozřejmě silně nevyvážený, ovšem nemělo by vést k neoprávněnému pocitu viny v rozvinutějších společenstvích! Přesto stále větší důraz na šetrné zacházení se zdroji přináší viditelné výsledky někdo vidět nechce 4

5 Úvod - několik základních úvah Základním vývojovým faktorem civilizace dostupná energie Dosavadní vývoj lidstva možný pouze díky fosilním primárním energetickým zdrojům nelze zapomínat Vzhledem ke konečným rozměrům planety tyto zdroje, dříve, nebo později, dojdou! Z hlediska historie lidstva je tedy fosilní éra pouhou epizodou Až doposud základními motory civilizace parní turbina a spalovací motor a ve výhledu toho moc nového není 5

6 Úvod - několik základních úvah Vliv ekonomické činnosti na životní prostředí se s úrovní civilizace podstatně zmenšuje. Všelijaké stopy jsou někdy podivně konstruovány, aby spíše mátly a byly alarmistické. Uvedené obecné trendy mají zřejmý ekonomický podtext: s čímkoliv plýtvám (a produkuji odpady, emise, atd ), to má i podle mých kupeckých počtů svůj dopad do konečného hospodářského výsledku. Samozřejmě, reflektuje i vliv šetření za každou cenu Čili trend k zelené má své zcela přirozené podmínky a já osobně nepotřebuji nálepkování 6

7 Trocha fyziky a jiných věd Základní fakt: planeta má své konečné rozměry a tedy i zdroje platí a bude platit i o zdrojích lidských Kde nevidím tuto konečnost zdrojů, je lidská vynalézavost a přizpůsobivost! Je-li dostupná energie základní podmínkou udržitelného rozvoje civilizace, pak se musí stát středem pozornosti. Všichni dnes mluví hlavně o škodách a snaha o řešení problému se redukuje na prvoplánové přístupy 7

8 Trocha fyziky a jiných věd Tento koncept je zcela chybný cílem musí být dostupná levná energie proto nemůže fungovat Kjóto, Cap-and-Trade je mylný přístup! V rámci úsilí o uplatnění nefosilních zdrojů energie nutno respektovat následující faktory: rozsah změny, menší hustota energie náhradních zdrojů, výrazně menší hustota výkonu získávání obnovitelné energie, diskontinuita energetických toků obnovitelných zdrojů a nerovnoměrné geografické rozložení obnovitelných zdrojů energie. 8

9 Trocha fyziky a jiných věd Rok 1850 je mezníkem počátku poslední velké změny. Do té doby 85 % světových primárních zdrojů energie (PZE) pocházelo z biomasy. Dnes asi 85 % pochází z fosilních zdrojů. Koncem 19. století spotřeba fosilních zdrojů vyrovnala spotřebu biomasy, každý zdroj poskytoval asi 0,7 TW. Dnes, při náhradě poloviny všech fosilních paliv OZE, bychom museli nahradit toky uhlí a uhlovodíků v hodnotě 6 TW! 9

10 Trocha fyziky a jiných věd Dnes neexistuje žádný okamžitě dostupný nefosilní zdroj energie dostatečně velký, aby mohl být využit v uvedeném rozsahu! Sluneční záření je o několik řádů větší než veškerá myslitelná poptávka po energiích Jeho praktická konverze na elektřinu (s využitím fotovoltaiky) nebo na teplo v průmyslovém měřítku je naopak téměř zanedbatelná! Také ostatní obnovitelné zdroje energie nemohou pokrýt současnou světovou potřebu PZE, ani kdyby současné technologie byly naplno využity bez ohledu na ekonomiku! 10

11 11

12 Trocha fyziky a jiných věd Množství energie, obsažené v jednotce paliva nebo hustota energie je druhým významným faktorem. Vzduchosuchá biomasa obsahuje pouze MJ/kg energie, zatímco kvalitní uhlí má MJ/kg a ropa kolem 42 MJ/kg. Proto je tedy potřeba počítat asi se 3 kg fytomasy pro náhradu 1 kg fosilního paliva. V případě náhrady benzinu etanolem je nutno počítat s 1,5 násobkem. Tyto skutečnosti by měly být brány v úvahu, pokud se týká nákladů, provozu a potřebné infrastruktury. 12

13 Trocha fyziky a jiných věd Hustota výkonu výroby energie odpovídá velikosti získané energie na jednotku plochy zemského povrchu a vyjadřuje se ve wattech na čtvereční metr (W/m 2 ). Zásoby fosilních paliv jsou koncentrovaným zdrojem vysoce kvalitní energie s hustotami výkonu W/m 2 uhelných ložisek nebo ložisek uhlovodíků a jsou třeba jen velmi malé plochy k zajištění dodávek ohromných toků energií. U biomasy je hustota výkonu pod 1 W/m 2, přičemž hodnoty této hustoty pro vodu a vítr jsou běžně pod 10 W/m 2. FV dává až 20 W/m 2 špičkového výkonu. 13

14 Trocha fyziky a jiných věd Diskontinuita dodávek energie je čtvrtým faktorem; Moderní společnost závisí na nepřerušovaných tocích energií. Požadavek na stabilitu dodávek splňují právě paliva s vysokou hustotou energie (fosilní), která jsou i snadno skladovatelná. Časová dostupnost velkých instalovaných kapacit ve větru (Dánsko, Německo, Španělsko) se pohybuje od 20 do 25 % v nejlepších případech. Bohužel, chybí prostředky, jak přenášet a akumulovat větrnou nebo solární energii ve velkém měřítku. 14

15 Trocha fyziky a jiných věd Geografické rozložen ení je pátým faktorem. I když je rozložení ložisek ropy a zemního plynu také nerovnoměrné, toky obnovitelných energií jsou ještě horším faktorem. Oblačnost v rovníkové oblasti zhoršuje potenciál fotovoltaiky, celá kontinentální pásma jsou bez výrazného větru, atd. Některé hustě obydlené oblasti nemají žádný možný zdroj obnovitelné energie a oblasti s vhodnými podmínkami jsou vzdálené od míst s velkou spotřebou. Jejich využití si vyžádá zcela nové megainfrastruktury. 15

16 Co lze a co ne (zatím?) Zde a v této chvíli nemá smysl zabývat se soft stránkou věci populačním vývojem a vývojem kulturním (snad ještě důležitějším, než ten populační) Není toho moc, ale není toho ani málo vzít za správný konec, mít vhodný rámec a pozitivní motivaci Nutno rozlišit mezi výrobou energie (tepla, elektřiny) a její spotřebou. Z předešlého plyne, že jakkoli poroste využití OZE, nejsou schopné dnes zvládnout historický přesun při výrobě energie a to ani s využitím energie jaderné! Mimochodem, veškerá energie je pouze transformací energie fůze a trochy energie štěpení to pro zelené! 16

17 Co lze a co ne (zatím?) Tudíž, pro podnikatele v energetice: jelikož je jaderná fúze ještě daleko, soustředit se na plausibilní obnovitelné zdroje (aby byla zachována bezpečnost dodávek energie za dostupnou cenu) Zvyšovat hospodárnost transformace energie z fosilních primárních zdrojů do využitelných forem (tepla a elektřiny) prostor zde je! Hledat cesty ke zvýšení hustoty výkonu - fytomasa Pro energeticky náročná odvětví spotřebitele energie: nestydět se a hlasitě křičet, kam jsme už došli bez zeleného nálepkování! Přesvědčit politiky. 17

18 Co lze a co ne (zatím?) Prostor pro energeticky náročná odvětví je pouze ve stále hospodárnějším využití energie, nové motory ani jiné převratné vynálezy se zatím neočekávají! Železná ruda se na ocel změní jen díky redukci oxidů pomocí uhlíku a velké výrobní jednotky se dostávají na hranici fyzikálních možností efektivity! Nelze snížit emise skleníkových plynu na povel bolševické plánování nebude fungovat (jako EU-ETS) ani ve sjednocené Evropě. Proto krach Kodaně hodně lidí a států si to uvědomilo a rozhodlo se jít rozumnější cestou! 18

19 Co lze a co ne (zatím?) Vážně vyjít z pěti omezujících faktorů, uvedených shora, přestat snít nebo mávat velkým klackem a začít masivní výzkum a vývoj vedoucí k ovlivnění těchto faktorů příklad hustota energie a hustota výkonu u fytomasy! Přijmout koncept, že nikoliv drahé fosilní, ale levné alternativní zdroje jsou tím správným řešením! Připravit mechanizmy, jak zajistit startovací financování výzkumu a vývoje SET plán v EU je tím naprostým, ale nepostačujícím minimem 19

20 Která dogmata je nejlépe opustit Především, jak si permanentně ničíme planetu mnohde se prostředí dosud zhoršuje, ale ne v EU a nemáme se za co stydět, ba naopak! Zelení věrozvěstové nenabízejí udržitelná celostní řešení. Že se něco vyřeší samo a zadarmo snad ani nemusím komentovat přesto to mnozí dosud tvrdí! Úspory jsou nepochybně win-win řešení, ale na fundamentální změnu nestačí, a to ani z povzdálí Že jsou dostupné potřebné technologie, jen je zavést opět, máloco je tak daleko od pravdy 20

21 Která dogmata je nejlépe opustit Že se obejdeme bez jaderné energie ani náhodou, ani bez štěpení dnes, ani bez fúze v budoucnu! Že se obejdeme bez GMO nezbytné např. pro výrobu fytomasy ve vodném prostředí velmi slibná orientace (i s využitím CO2 ze spalování) Že řídicím principem v EU je princip předběžné opatrnosti: máloco má tak katastrofální dopady jako tento princip (ještě při potlačení principu přiměřenosti): inovace jsou skandálně brzděny! Že pravda je to, co je napsáno v novinách a o čem je tím pádem přesvědčen volič! 21

22 Závěr Podnikání v souladu s principy udržitelného rozvoje je dávno implicitně nezbytným rysem a nepotřebuje žádné nálepky Pokud není udržitelné, zanikne dříve nebo později! Pro podnikatele hodného toho jména není tedy ani žádná zelená podnikatelská strategie, která by měla ekonomiku vyvést k krize. Bill Gates nedávno na svém blogu uvedl: Potřebujeme inovace a ne pouze izolace 22

23 Závěr To je, podle mého názoru, ta správná zelená podnikatelská strategie (s respektováním specifik jednotlivých odvětví). Prostředí by mělo motivovat k tomuto přístupu na co nejširší základně Regulace, zvláště ta hypertrofovaná (EU i u nás), nemůže být v tomto smyslu zelená, ani když se natěrači snaží sebevíc! Nedávná návštěva ve výzkumném centru Jülich mi dodává optimizmus do budoucna a jen utvrzuje v předneseném názoru! 23

24 24

25 Děkuji za pozornost Zpracováno s využitím článků a knih Václava Smila, Billa Gatese, Davida J.C. MacKaye, samozřejmě, vlastních názorů a zkušeností a čerstvých poznatků z Forschungszentrum Jülich! 25

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Trvale udržitelný rozvoj Sborník textů Marek Loužek (ed.) Libor Ambrozek, Mojmír Hampl, René Hladík Ivan Brezina, Martin Říman, Petr Mach Marek Loužek, Václav Klaus č.

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Miloslav Ransdorf - VĚK EJISTOTY I * E ERGIE - chléb i meč Obsah: Úvodem... 2 Energie hýbe světem... 8 Ve stínu ropné civilizace... 11 Zemního plynu více... 14 Tradiční role uhlí... 14 Jaderná energie...

Více

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz 978-80-7080--65-0 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007 www.vscht.cz 2 Obsah Program 21. letní školy 5 Servis VŠCHT Praha středním školám - hodina

Více

Analýza větrné energetiky v ČR

Analýza větrné energetiky v ČR Analýza větrné energetiky v ČR březen 2015 Větrná energetika dokáže výhledově vyrábět třetinu elektřiny potřebné v České republice. Přibližně tolik jako dva nové jaderné bloky, akorát za šestkrát nižší

Více

Ing. Jiří Paroubek VŠE dne 24. dubna 2007

Ing. Jiří Paroubek VŠE dne 24. dubna 2007 Ing. Jiří Paroubek VŠE dne 24. dubna 2007 Dámy a pánové, jsem poctěn možností vystoupit na Vysoké škole ekonomické v Praze, mé ALMA MATER a mít zde přednášku k hospodářskému růstu. Nebudu se věnovat hospodářskému

Více

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI OBSAH 1. ÚVOD 6 1.1 CÍL PUBLIKACE 6 1.2 HISTORICKÁ ROLE BIOMASY V OBLASTI USPOKOJOVÁNÍ

Více

Využití elektromobility v podmínkách ČR

Využití elektromobility v podmínkách ČR Využití elektromobility v podmínkách ČR Zpracováno pro Ministerstvo životního prostředí České republiky Bc. Adam Sikyta Obsah Úvod... 3 1 Vhled do problematiky elektromobilismu... 3 Výhody... 4 Nevýhody...

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO DECENTRALIZOVANOU ENERGETIKU říjen 2008 Ing. Karel Srdečný Ing. Jiří Beranovský, PhD, MBA Identifikační údaje Předmět zakázky: Technologie vhodné pro decentralizovanou energetiku

Více

Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivity Sborník textů

Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivity Sborník textů Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivity Sborník textů Milan Smrž, Barbora Hanžlová, Klára Sutlovičová, Edvard Sequens, Tomáš Tožička Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie

Více

Zdá se, že změny již nejsou spjaty pouze

Zdá se, že změny již nejsou spjaty pouze e k o l o g i e h o s p o d á r n o s t Současná realita globální změny klimatu RNDr. Jan Pretel, CSc., vedoucí oddělení klimatické změny, Český hydrometeorologický ústav Zdá se, že změny již nejsou spjaty

Více

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Petr Lang, programový koordinátor PSSI Andrej Nosko, spolupracovník PSSI Jiří Schneider, programový ředitel PSSI Praha, 30. srpna 2009 Shrnutí Energetická

Více

Jaderná energetika s ručením omezeným

Jaderná energetika s ručením omezeným Jaderná energetika s ručením omezeným Pravidla odpovědnosti za škody při případné havárii atomových elektráren A Hnuti DUHA, Bratislavska 31, 602 00 Brno T 545 214 431 F 545 214 429 E info@hnutiduha.cz

Více

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren v okrese Olomouc

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren v okrese Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Lenka KRAMPOLOVÁ Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

břidlicový plyn nekonvenční a nechtěný: případ břidlicový plyn těžební průmysl: pomoc nebo hrozba? ropa a plyn těžba RozVojoVé cíle tisíciletí

břidlicový plyn nekonvenční a nechtěný: případ břidlicový plyn těžební průmysl: pomoc nebo hrozba? ropa a plyn těžba RozVojoVé cíle tisíciletí břidlicový plyn nekonvenční a nechtěný: případ břidlicový plyn ropa a plyn HydRaulické frakování změna klimatu Voda těžební průmysl: pomoc nebo hrozba? břidlicový plyn nekonvenční a nechtěný: případ břidlicový

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Cambridgeský program pro vedení v udržitelnosti (CPSL) ve spolupráci s Regionálním centrem pro výzkum energetické politiky (REKK) na Korvínově

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Objednávkový formulář na rok 2012

Objednávkový formulář na rok 2012 M A G A Z Í N Vydavatel PRO-ENERGY magazín s.r.o. Mečeříž 203, PSČ 294 77 Korespondenční adresa: Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 1 Šéfredaktorka Mgr. Milena Geussová geussova@pro-energy.cz Odborná redaktorka

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMICKO-ENERGETICKÁ

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

Ceský preklad dokumentu

Ceský preklad dokumentu Ceský preklad dokumentu Bílá kniha ISES: Prechod k obnovitelným zdrojum energie budoucnosti Donald W. Aitken Mezinárodní spolecnost solární energetiky Freiburg (Nemecko) 2003 2 Prechod k obnovitelným zdrojum

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více