Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013"

Transkript

1 V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17, odst. 6 předkládám Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 Rozpočet obce Bravantice na rok 2013 byl schválen zastupitelstvem obce dne Dosažený výsledek hospodaření obce: Ukazatel Rozpočet v Kč Výsledek od poč.roku schválený upravený v Kč Příjmy celkem po konsolidaci ,80 Výdaje celkem po konsolidaci ,53 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci ,27 Financování celkem po konsolidaci ,27 Rozpočtové hospodaření obce za rok 2013 vykazuje aktivní výsledek hospodaření. Plnění rozpočtu příjmů: Celková výše příjmů činila: ,80 Kč Z toho: daňové příjmy ,44 Kč nedaňové příjmy ,36 Kč kapitálové příjmy Kč přijaté transfery Kč Přehled poskytnutých dotací: Obec Bravantice obdržela dotace na: - neinvestiční dotace ze st. rozpočtu ve výši Kč, čerpáno Kč - na volby Kč, čerpáno ,00 Kč - pro hasiče povodňové zásahy Kč, čerpáno ,00 Kč - od Úřadu práce Kč, čerpáno Kč

2 -2- Plnění rozpočtu výdajů: Celkový výše výdajů činila: Z toho: výdaje běžné kapitálové výdaje ,53 Kč ,15 Kč ,38 Kč Přijaté úvěry: Obec Bravantice v roce 2013 nečerpala žádný úvěr. Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem: Obec Bravantice dostala v měsíci listopadu 2013 dotaci ve výši ,- Kč určenou na pokrytí mimořádných výdajů jednotky SDH nasazené v červnu 2013 při provádění povodňových prací. Bylo vyčerpáno ,00 Kč. Vratka ve výši 9,00 Kč byla odeslána na účet MSK v lednu Dále obec obdržela dotace na volby ve výši Kč. Bylo vyčerpáno ,00 Kč. Vratka 5 944,00 Kč byla odeslána z účtu u ČNB na účet MSK v měsíci lednu Pohledávky a závazky: Obec Bravantice vykazovala k pohledávky ve výši ,00,- Kč. Jedná se : - Nájem stolárna Kč, dána výpověď - Nájem byt č. 1 v čp ,00 dána výpověď,exekuční příkaz - Nájem byt č. 5 v čp ,00 dána výpověď, žaloba k soudu - Nájem byt č. 8 v čp ,00 - Nájem byt č. 2 v čp ,00 dána výpověď, žaloba k soudu - Nájem bytu č. 2 v čp Kč, dědické řízení - Prodej pozemku 9 94 Kč, splatnost v lednu 2014 Obec Bravantice vykazovala k závazek ve výši ,08 Kč. Jedná se o závazek za faktury, které patří do roku 2013, ale mají splatnost až v lednu 2014 a faktura má splatnost až do roku 2019 splátkový kalendář. Dodavatel částka datum splatnosti za co Silnice Morava , oprava MK Slumbi Bílovec 4 874, odpady SMVaK Ostrava , voda Slumbi Bílovec , odpady JS Okna Poruba , okna ZŠ SOÚS Velké Albrechtice , oprava MK

3 -3- Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku: - Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,38 % - Podíl závazků na rozpočtu územního celku 38,48 % - Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku % Výše podílu závazků na rozpočtu je způsobena skutečností, že obec k eviduje krátkodobý závazek ve výši ,83 Kč za provedení stavebních prací oprava místní komunikace. Neinvestiční příspěvky: Obec Bravantice poskytla v roce 2013 neinvestiční příspěvky: - klub seniorů 5 000,-Kč, čerpáno 5 000,- Kč - rybáři 5 000,-Kč, čerpáno 5 000,- Kč - TJ Sokol ,- Kč, čerpáno ,- Kč Myslivcům byl poskytnut peněžní dar ve výši 5 000,- Kč. U všech organizací byla provedena veřejnoprávní kontrola, finanční prostředky byly účelově použity, v rámci účelovosti a hospodárnosti nebyl porušen zákon. Zpráva o výsledku hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Bravantice Plnění nákladů a výnosů: - celková výše nákladů ,24 Kč - celková výše výnosů ,27 Kčč - celková výše dotace Kč z toho od obce Kč, čerpáno ,97 Kč z kraje Kč, čerpáno Kč Projekt Moderní škola ,20 Kč, čerpáno ,20 Kč, zbytek ,00 Kč bude čerpán v roce výsledek - zisk ,03 Kč K vykazovala Základní škola závazky ve výši 3 801,74 Kč. Jedná se o nezaplacené faktury za telefon, potraviny jsou to faktury došlé v měsíci lednu 2014, ale patřící do roku 2013.

4 -4- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření: Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 podle zákona 420/2004 Sb., 2 a 3, o přezkoumávání územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obce, dne kontrolní skupinou pověřenou odborem kontroly krajského úřadu MS kraje ve složení: ing. Anna Dardová- kontrolor pověřený řízením, ing. Milan Hajduk - kontrolor, nebyly dle 10 odst. 3 písm a) zjištěny chyby a nedostatky Zpracovala: Palíková Vladimíra V Bravanticích dne Ivo Kočíš, starosta obce Přílohy: - plnění rozpočtu za rok 2013, rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztrát - zpráva o výsledku přezkoumání obce - zpráva o výsledku hospodaření ZŠ Přílohy plnění rozpočtu, rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztrát, zpráva o výsledku hospodaření ZŠ - jsou k nahlédnutí u p. Palíková na obecním úřadě. Vyvěšeno: Sňato:

5 Obec Bravantice Závěrečný účet za rok 2013 KEO-W / Uc15f dne: strana: / 2 Rozpočtové hospodaření dle tříd Třída Skutečnost PŘÍJMY Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,56 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,02-244,36 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , PŘIJATÉ TRANSFERY , C E L K E M P Ř Í J M Y Třída Rozdíl , , , ,20 Skutečnost VÝDAJE Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 93, ,85 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 78, ,62 Rozdíl C E L K E M V Ý D A J E , , , ,47

6 Obec Bravantice Závěrečný účet za rok 2013 KEO-W / Uc15f dne: strana: / 2 Rozpočtové hospodaření dle tříd Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Rozpočet Rozpočet Třída Skutečnost % % schválený upravený 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účt Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozdíl , , , , ,96-484, , , , ,27

7 Obec Bravantice Závěrečný účet za rok 2013 KEO-W / Uc15g dne: strana: / 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Sdílené daně ( Pol:11xx-12xx ) , , , ,40 Místní popl. ( Pol:133x-134x ) , , , ,00 Správní popl. ( Pol:136x ) , ,63-29 Daň z nemov. ( Pol:1511 ) , , ,02-166,05 Rozdíl

8 Obec Bravantice Závěrečný účet za rok 2013 KEO-W / Uc15o dne: strana: / 1 Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Sdílené daně po měsících za poslední tři roky , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 CELKEM , , ,60

9 Obec Bravantice Závěrečný účet za rok 2013 KEO-W / Uc15i dne: strana: / 1 V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl , ,00 1, ,74 33, , , ,05 382, , , ,78 506, , , , , , , , , , , ,83 86, , , ,89 82, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,23 164, , , , , , , , , , , , ,00 10 Celkem Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl , , ,00 93, ,85

10 Obec Bravantice Závěrečný účet za rok 2013 KEO-W / Uc15c dne: strana: / 2 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl , , , , , , , , , ,02-60, , , , , ,45-13, , , , ,20

11 Obec Bravantice Závěrečný účet za rok 2013 KEO-W / Uc15c dne: strana: / 2 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl , ,00 75, ,00 75, , , , ,05 382, , , ,78 506, , , , , , , , , , , ,90 220, , , ,89 82, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,23 164, , , , , , , , , , , , , , , , ,47

12 Obec Bravantice Závěrečný účet za rok 2013 KEO-W / Uc15j dne: strana: / 1 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozpočet upravený % Rozdíl 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti , , ,00 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozpočet upravený , , , ,90 % Rozdíl

13 Obec Bravantice Závěrečný účet za rok 2013 KEO-W / Uc14z dne: strana: / 3 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený Rozdíl UZ Skutečnost schválený % upravený % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , , ,01-233, Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či , , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za ob , , Daň z přidané hodnoty , , ,01-491, Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk , , Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 16,00-16, Poplatek ze psů , , ,12 158, Odvod z loterií a podobných her krom , , ,12-46, Odvod z výherních hracích přístrojů , , ,73-418, Správní poplatky , , Daň z nemovitostí , , ,02-166, Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , ,03-93, Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif , Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , , ,01-92, Příjmy z pronájmu majetku j.n , , Příjmy z úroků (část) 3 086, , ,56 13, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , ,24-75, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 27,62-27, Příjmy z prodeje pozemků , Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Rozdíl Příjmy: , , , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , , , Ostatní osobní výdaje , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , Ostatní platby za provedenou práci jin 8 422, ,08 78, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 6 383, , , , Ostatní povinné pojistné placené zam 1 257, ,69 43, Knihy, učební pomůcky a tisk , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,96 79, Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Úroky vlastní , , , , Studená voda , , ,63 428, Plyn , , , , Elektrická energie , , , , Pohonné hmoty a maziva , , , , Služby pošt 8 888, , ,87 12, Služby telekomunikací a radiokomuni , , , , Služby peněžních ústavů , , ,33 317, Nájemné za půdu , , , , Služby školení a vzdělávání , , Nákup ostatních služeb , ,00 40, , , Opravy a udržování , ,95 448, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , , Pohoštění , , , , Výdaje na dopravní územní obslužno , , ,05 382, Věcné dary , , , , Ost.neinvestiční transfery neziskovým Neinvestiční transfery obcím 852, , ,20 148,00

14 Obec Bravantice Závěrečný účet za rok 2013 KEO-W / Uc14z dne: strana: / 3 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený Rozdíl 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo , , ,41 333, Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp Platby daní a poplatků státnímu rozpo , , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk , , , Dary obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Ostatní nákup dlouhodobého nehmot , , Budovy, haly a stavby , ,00 78, , Pozemky ,37 8 Výdaje: , , ,47 UZ Neinv.transf.kraj.a hl.m.praze podle usn.vlády k pov. Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Nákup materiálu jinde nezařazený , ,32-103, Nákup ostatních služeb , ,67 112,00 Výdaje: , ,99 9,00 UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s , Příjmy: , Ostatní platy Ostatní osobní výdaje , , Ostatní platby za provedenou práci jin 3 169, ,03 31, Ostatní povinné pojistné placené zam 1 078, ,00 22, Nákup materiálu jinde nezařazený 1 482, , ,80 18, Nákup ostatních služeb 1 561, , ,94 609, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 472, , ,40 28, Pohoštění 1 848, , ,89 2,00 Výdaje: , , UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost schválený % upravený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s Rozdíl Příjmy: Ostatní osobní výdaje , Ostatní platby za provedenou práci jin 1 568, ,00 32, Ostatní povinné pojistné placené zam 534, ,09 16, Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb 1 038, ,86 12, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 382, ,50 18, Pohoštění 924, ,26 26,00 Výdaje: , ,23 164,00 UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost schválený % upravený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Rozdíl Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom , ,89 43, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , ,77 23, Povinné pojistné na veřejné zdravotní 3 477, ,36 22,40 Výdaje: , ,83 89,41

15 Obec Bravantice Závěrečný účet za rok 2013 KEO-W / Uc14z dne: strana: / 3 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený Rozdíl UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost schválený % upravený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Rozdíl Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , ,83 98, Povinné pojistné na veřejné zdravotní , ,82 36,80 Výdaje: , ,95 138,59 Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: , , , ,20 CELKEM VÝDAJE: , , , ,47

16 Obec Bravantice Závěrečný účet za rok 2013 KEO-W / Uc15s dne: strana: / Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.movité věci a soubory movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 032 Kulturní předměty 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 112 Materiál na skladě 194 Opravné položky k odběratelům 199 Opr.pol.k ostatním krátkodob.pohledávkám 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 532 Daň z nemovitostí 538 Jiné daně a poplatky 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 Úroky 569 Ostatní finanční náklady 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery Porovnání aktiv a pasiv A K T I V A , , , , , , , , , , , , , , ,20 2,00 2,00 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 162, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

17 Obec Bravantice Závěrečný účet za rok Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů Porovnání aktiv a pasiv A K T I V A KEO-W / Uc15s dne: strana: /

18 Obec Bravantice Závěrečný účet za rok 2013 KEO-W / Uc15s dne: strana: / Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům 336 Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj. 342 Jiné přímé daně 343 Daň z přidané hodnoty 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 378 Ostatní krátkodobé závazky 383 Výdaje příštích období 384 Výnosy příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 407 Jiné oceňovací rozdíly 432 Výsledek hosp. min. účetních období 451 Dlouhodobé úvěry 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 631 Výnosy z daně z příjmů fyzických osob 632 Výnosy z daně z příjmů právnických osob 634 Výnosy z daně z přidané hodnoty 636 Výnosy z majetkových daní 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Porovnání aktiv a pasiv P A S I V A , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79

19 Obec Bravantice Závěrečný účet za rok 2013 KEO-W / Uc15s dne: strana: / 4 Porovnání aktiv a pasiv P A S I V A

20 Obec Bravantice Závěrečný účet za rok 2013 Porovnání závazků a pohledávek KEO-W / Uc15t dne: strana: / 3 Závazky 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům 336 Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj. 342 Jiné přímé daně 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 378 Ostatní krátkodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,19

21 Obec Bravantice Závěrečný účet za rok 2013 Porovnání závazků a pohledávek KEO-W / Uc15t dne: strana: / 3 Pohledávky 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 343 Daň z přidané hodnoty 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi 377 Ostatní krátkodobé pohledávky , , ,

22 Obec Bravantice Závěrečný účet za rok 2013 Porovnání závazků a pohledávek KEO-W / Uc15t dne: strana: / 3

23 Obec Bravantice Závěrečný účet za rok 2013 KEO-W / Uc15w dne: strana: / 1 Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,80 V Ý D A J E , , ,53

24 Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b sestavený k v Kč, s přesností na dvě desetinná místa včetně neuzavřeného návrhu rozpočtového opatření č.0 Rok Měsíc IČO : Obec Bravantice Bravantice Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , Daň z přidané hodnoty , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu , , Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 16, Poplatek ze psů , , , Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro , , , Odvod z výherních hracích přístrojů , , , Správní poplatky , , Daň z nemovitostí , , , Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů * , , , ** , , , Příjmy z pronájmu majetku j.n , , * Pohřebnictví , , Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje pozemků , Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , ** Komunální služby a územní rozvoj , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , * Sběr a svoz komunálních odpadů , , , ** Nakládání s odpady , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , * Činnost místní správy , , ** Regionální a místní správa , , Příjmy z úroků (část) , , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 27, * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,86 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ , , ,80

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Horská Kvilda; IČO 00573426;, 385 01 Horská Kvilda Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti:

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Březí; IČO 00283070; Hlavní 113, 691 81 Březí Zatím neurčeno Předmět

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Církvice; IČO 00236012; Církvice 6, 285 33 Církvice Obec nebo městská

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Střelná Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 9.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Střelná Střelná 75612 Střelná 00304310 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 571

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Zelenecká Lhota; IČO 00271829; Zelenecká Lhota 8, 507 23 Zelenecká Lhota Zatím neurčeno Předmět činnosti: sestavena

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Polomí, 20 79855 Polomí, Obec, IČ:00600059 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností na

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Pičín; IČO 00243035; Pičín, 262 25 Pičín Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: sestavena

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obecní úřad Němětice; IČO 00667749; Němětice 20, 387 01 Němětice Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Svazek obcí Jestřebí hory; IČO 69155372; Pod městem 624, 542 32 Úpice Svazek obcí Předmět činnosti: sestavena k

Více

P Ř Í L O H A Příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Volenice, okres Strakonice, Volenice 112 38716 Volenice,, IČ:75000539

P Ř Í L O H A Příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Volenice, okres Strakonice, Volenice 112 38716 Volenice,, IČ:75000539 P Ř Í L O H A Příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Volenice, okres Strakonice, Volenice 112 38716 Volenice,, IČ:75000539 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Vinařice; IČO 00235113; V. ulice 250, 273 07 Vinařice Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti:

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Mikroregion Chrudimsko; IČO 70950792; Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim Svazek obcí Předmět činnosti: sestavena

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Nosálov; IČO 00662208; Nosálov 29, 277 35 Nosálov Zatím neurčeno Předmět

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky DSO Mikroregion Podlesí; IČO 70910812; Milenov 120, 753 61 Milenov Zatím neurčeno Předmět činnosti

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Sobčice, Sobčice 25 50801 Sobčice, Obec, IČ:00272108

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Sobčice, Sobčice 25 50801 Sobčice, Obec, IČ:00272108 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Sobčice, Sobčice 25 50801 Sobčice, Obec, IČ:00272108 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky DSO; IČO 70960691; Dolní Věstonice 67, 691 29 Dolní Věstonice Svazek obcí Předmět činnosti sestavena

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Stožec, 38444 Stožec,, IČ:00250686

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Stožec, 38444 Stožec,, IČ:00250686 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Stožec, 38444 Stožec,, IČ:00250686 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Svazek obcí Niva; IČO 70939721; Chlum 43, 388 01 p. Blatná Svazek obcí Předmět činnosti sestavena

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Litovany Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 7.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Litovany Litovany 67557 Litovany 00378119 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více