Ukázka grafického zpracování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ukázka grafického zpracování"

Transkript

1 Ukázka grafického zpracování Pruvodce regionem a okolí Soubor lidové architektury 2 Turistická cesta Velké Březno přes vrch Magnetovec 2 Naučná stezka zubrnického skanzenu Městská památková rezervace Úštěk Zubrnická museální železnice Stezka po zrušené trati Naučná stezka Luční potok Víťova rozhledna Náčkovice Televizní vysílač Buková hora, u Lovečkovic Humboldtova vyhlídka, Ptačí stěny Labská cyklostezka Zámek Velké Březno Levín Pivovar Velké Březno 0 Mauzoleum u Levína 20 Obec Třebušín, vrch Kalich a Panna 0 Soutěska Bobřího potoka 2 Sedlo 2 20 Z údolí Ploučnice na Bukovou horu 0 Litýš a do Zubrnic 22 Kostel sv. Anny ve Verneřicích 2 Ekofarma Babiny 2 Benešov nad Ploučnicí Heřmanov a okolí Bohatá sbírka lidové architektury, železniční muzeum s možností projet se na drezíně, okolní panenská příroda a zájem filmařů, kteří zde natočili již několik filmů, tím vším je známá malebná víska, ležící km východně od krajského města Ústí nad Labem v údolí kopců chráněné krajinné oblasti České středohoří. Celkově v obou jejích částech Zubrnicích a Týništi žije celkem 220 obyvatel. Na své si zde a v okolí přijdou samozřejmě turisté. A pro ně je připraven následující seznam a tipy na zajímavosti obce i okolní krajiny. und Umgebung Das km östlich der Bezirkshauptstadt Ústí nad Labem in ein Stück unberührter Natur des Landschaftsschutzgebietes Böhmisches Mittelgebirge eingebettete malerische Dörfchen ist bekannt für seine reiche Sammlung volkstümlicher Architektur, ein Eisenbahnmuseum, das auch Draisinefahrten im Angebot hat, und das Interesse von Filmemachern hier wurden bereits mehrere Filme gedreht. Insgesamt leben in beiden Teilen des Dörfchens und Týniště 220 Menschen. Hier und in der Umgebung gibt es für Touristen natürlich so manches zu entdecken. Deshalb entstanden das folgende Verzeichnis und die Tipps für Interessantes im Dörfchen und der umliegenden Landschaft. and its Surroundings A rich collection of folk architecture, a Railway Museum offering an option to ride a trolley, the surrounding virgin nature drawing the interest of filmmakers, who have already shot several films here, is all offered by the picturesque village of situated km east from the district town of Ústí nad Labem, in a hillside valley of the protected Czech Central Mountains Nature Park. A total of 220 people live in both parts and Týniště. Of course, tourists are right at home here. For our tourists we have prepared the following list and tips where to go and what to see in the village and the surrounding countryside. Turistické informace / Touristische Informationen / Tourist information Z Ústí nad Labem autobusem směr Velké Březno, Úštěk, autem stejným směrem, na kole po cyklostezce z Ústí n. L. Střekova směr Svádov, Valtířov, Velké Březno do Malého Března a tam odbočit vpravo po silnici na Leštinu a. Pěšky ze zastávky MHD Ústí n. L. č. Nová Ves po zelené turistické značce kolem Vysokého Ostrého ( m n. m.) přes Malečov a Proboštov, na silnici za Proboštovem odbočit na červeně značenou cestu a přes Homoli a Liškov dojít do Zubrnic. Je to přes km. Z České Lípy směr Žandov, cestou odbočit na Valteřice, poté Heřmanice, Verneřice, Lovečkovice,. Délka trasy 2 km. Von Ústí nad Labem mit dem Bus in Richtung Velké Březno, Úštěk, mit dem Auto in die gleiche Richtung, mit dem Fahrrad auf dem Radwanderweg von Ústí n. L.-Střekov in Richtung Svádov, Valtířov, Velké Březno nach Malé Březno, hier rechts abbiegen auf die Straße in Richtung Leština und. Zu Fuß von der Haltestelle Nová Ves (Stadtverkehr Ústí n. L. Linie ) entlang der grünen Wanderwegmarkierung am Berg Vysoký Ostrý ( m ü. NN) vorbei, über Malečov und Proboštov, nach dem Verlassen von Proboštov von der Straße auf den rot markierten Weg abbiegen und über Homole und Liškov bis nach wandern. Das sind mehr als km. Von der Česká Lípa Žandov Richtung, auf dem Weg Valteřice schalten Sie dann Heřmanice, Verneřice, Lovečkovice,. Streckenlänge 2 km. Take a bus from Ústí nad Labem to Velké Březno and Úštěk, or take a car and follow the same direction. You may also take a bike trail from Ústí nad Labem-Střeková towards Svádov, Valtířov, Velké Březno all the way to Malé Březno, and then take a right turn onto the road going to Leština and. If you want to go by foot then walk from the No. city bus stop in Ústí nad Labem Nová Ves and follow the green sign around Vysoký Ostrý ( a.m.s.l.) through Malečov and Proboštov. Take the road behind Proboštov and then take a right turn and follow the red road which will take you through Homole and Liškov all the way to. The trip is a little over km long. From the Česká Lípa Žandov direction, turn on the way Valteřice then Heřmanice, Verneřice, Lovečkovice,. Route length 2 km. Mapa PLANstudio a okolí

2 Ukázka grafického zpracování Letáky DL Jednou ze zajímavých, rázovitých obcí na Ústecku jsou od krajského města nepříliš vzdálené. Mají poměrně dlouhou a zajímavou historii. Vznikly zřejmě v. století v údolí Lučního potoka, pravobřežního přítoku řeky Labe mezi Ústím nad Labem a Děčínem, v jeho údolí proti proudu nad dnešními obcemi Malé Březno a Leština. Spadaly k leštinské tvrzi, která sloužila jako ochranný bod litoměřického proboštství a spravovali ji vladykové z hradu Kamýk. V druhé polovině. století se správcem území na krátký čas stal Jan z Vartenberka. Z minima písemných informací o historii obce vyplývá, že v roce 2 byla po rozsáhlé povodni ohrožena i sama její existence. Pak v. století patřily k biskupskému majetku. Ze zdejších historicky cenných staveb lze uvést kostel sv. Máří Magdaleny. Největším lákadlem Zubrnic je ale určitě Muzeum lidové architektury, otevřené v roce, a Muzeum historické železnice, zprovozněné dva roky nato a prohlášené později za technickou kulturní památku. Vydal: Obec, č.p., Foto, texty, produkce: NOESIS s.r.o. Grafický návrh, DTP a tisk: NOESIS s.r.o. 2 Barokní studna ze. století Čím to v Zubrnicích začalo? První stavbou, která do zubrnického skanzenu, otevřeného v roce, byla přenesena, je barokní studna z roku ze Střížovic. Ta vévodí návsi tohoto nejmladšího skanzenu lidové architektury u nás. 2 Kostel sv. Máří Magdaleny Na návrší za obcí stojí původně gotický kostel sv. Máří Magdaleny. Věž i sanktusník kostela jsou bez zvonu, v lucerně věže jsou ale dva litinové hodinové cimbály. V minulosti se tu nacházel zvon z roku 0 od Matouše Voříška, zvon z roku a dva malé zvony v sanktusníku. Hrázděná stodola Voly nebo koňmi byl tažen žentour, který byl jednou z pohonných jednotek menších zemědělských strojů. Točivý pohyb se přenášel na transmisi a z ní na mlátičku nebo řezačku slámy. Takový žentour můžete vidět v zubrnickém skanzenu vedle hrázděné stodoly, která sem byla převezena v roce ze Suletic. Za stodolou se můžete podívat na malou zelinářskou zahradu, po jejímž obvodu se pěstuje na šedesát druhů domácího koření a léčivých bylin. Nádraží z roku 0 Vesnický obchod Mezi zajímavá lákadla Zubrnic patří kromě skanzenu i Muzeum historické Vesnický obchod čp. byl v provozu od konce. století do počátku železnice, zprovozněné v roce 0 na trase Velké Březno padesátých let minulého století. Jeho interiér je velmi zajímavý. Jsou zde a prohlášené v roce za technickou kulturní památku. různé nádoby a krabičky či zásobníky na zboží, odměrky, závaží, váhy, krámská skříň, dobová pokladna (kasa), zásobník na petrolej a řada dalších zajímavostí. Vesnická škola Expozice staré vesnické školy byla v zubrnickém skanzenu otevřena v roce Zemědělská usedlost čp.. Jsou zde dřevěné lavice se sklopnými sedátky a kalamářem, nástěnné obrazy, vepředu mapa, černá tabule, počitadlo, katedra, obrazy státníků. V areálu trojdílného domu z roku 0 najdete i tzv. chmelařský dům se Ve třídě se topilo dřevem v kachlových kamnech. sušičkou chmele a střešním systémem provětrávání půdy, kůlnu na vozy, roubený špýchar a unikátní bezdýmovou sušárnu ovoce s přenosnými lískami. Vodní mlýn na horní pohon Jako první z původních sedmadvaceti vodních mlýnů na Lučním potoce Sušárna ovoce v Zubrnicích funguje ten s názvem Týniště čp. 2. Mlýn je příkladem malého selského mlýna, pracujícího jen pro nejbližší okolí. Vodní kolo mlýna je Unikátní bezdýmovou sušárnu ovoce najdete v zubrnickém skanzenu poháněno horní vodou, tak jako ve většině mlýnů horské oblasti Českého v areálu největší a nejbohatší usedlosti čp.. Je to sušárna s přenosnými středohoří. lískami na ovoce, která je poslední funkční sušárnou v regionu Českého středohoří.

3 Ukázka grafického zpracování Letáky DL Přírodní zajímavosti Přírodní zajímavosti, to není jenom skanzen a historická železnice. Tato malebná obec potěší i milovníky přírody a turistiky. České středohoří, mezi jehož pahorky leží, nabízí spoustu velmi různorodých krás. Zubrnické okolí je toho dobrým důkazem. Skalní útvary, nádherné vyhlídky, listnaté lesy s potůčky i památky na činnost člověka. Vydal: obec čp., Foto, texty, produkce: NOESIS s.r.o. Grafický návrh, DTP a tisk: NOESIS s.r.o. Naučná stezka Luční potok Přímo od zubrnického skanzenu vede podél Lučního potoka naučná stezka s 2 zastaveními, kde se můžete kochat krásou přírody i dovedností našich předků. Voda z průzračně čistého potoka totiž dříve poháněla 2 mlýnů a pil. Přestože z drtivé většiny z nich zbyly jen ruiny, dva byly péčí skanzenu znovu obnoveny. Kromě toho je možné kolem potoka, ale i přímo v něm spatřit mnoho chráněných živočichů a rostlin. Stezka po zaniklých obcích Spolu s odsunem původních obyvatel severních Čech po druhé světové válce zmizela po čase i celá řada vesnic. Za několika z nich se můžete vydat díky studentům ústecké univerzity, kteří mezi Malým Březnem a mi vytyčili zvláštní stezku. Měří jedenáct kilometrů a můžete na ní vidět pozůstatky obcí i samot, jejichž jména najdete už jen na starých mapách. Stezka vede náročnějším kopcovitým terénem po dlouho neužívaných lesních cestách a pěšinách (v mapě vyznačena fialově). Buková hora Bukovka, jak jí říkají místní, se nedá přehlédnout. Na jejím vrcholu se totiž tyčí televizní a rozhlasový vysílač, který je se svými 22 metry dokonce nejvyšším betonovým vysílačem v Čechách. Ze Zubrnic se k ní dostanete po zelené značce, ale lze sem dojet i autem. Skalní hřib Humboldtova vyhlídka Skalní hřib, asi osmimetrový skalní útvar vzniklý nestejnoměrným zvětráváním lávové horniny, najdete na vrchu kopce Magnetovec asi šest kilometrů od Zubrnic. Dojdete k němu po červené a zelené turistické značce. Chvílemi to je trochu do kopce, ale odměnou za námahu jsou nádherné výhledy na České středohoří. Komu by přírodní krásy ani počet ušlých kilometrů nestačily, může procházku protáhnout až do Velkého Března, obce s krásným zámečkem a sympatickým pivovarem. Vyhlídkové skalisko kousek od vysílače na Bukové hoře dostalo své jméno po německém geografovi Alexandru von Humboldtovi. Ten se sem chodil kochat výhledem na vrcholky Českého středohoří, město Ústí nad Labem a na východní část Krušných hor s Komáří vížkou. Za dobré dohlednosti mohl vidět také Lužické a Jizerské hory, a dokonce i Krkonoše. Kartografie PRAHA, a. s., 20 Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj

4 Ukázka grafického zpracování Letáky DL Historická železnice a vlaky jsou obec, kde se můžete vrátit nejen do minulosti venkova, ale i do minulosti železnice. Obec se totiž pyšní historickou železnicí, která je dokonce zapsána na seznamu kulturních památek. Perlou této trati je zubrnické nádraží, které určitě už viděli i ti, kdo v Zubrnicích ještě nebyli. Vydal: obec čp., Foto, texty, produkce: NOESIS s.r.o. Grafický návrh, DTP a tisk: NOESIS s.r.o. Historická železnice Zubrnická museální železnice Jedenáctikilometrová trať Velké Březno Lovečkovice je od roku zapsána na seznam kulturních památek. Jde o část delší trati vybudované v roce 0 a zrušené v roce. Romantická atmosféra tohoto úseku železnice vyburcovala skupinu nadšenců, aby se zasadili o její zachování. Na zubrnickém nádraží nejprve vybudovali jedinečné železniční muzeum a po dlouhých letech nejrůznějších těžkostí a tisícovkách hodin dobrovolnické práce zde v roce 200 obnovili vlakový provoz. Od té doby jsou na trati Ústí nad Labem několikrát do roka vypravovány historické vlaky. O cestu starým vlakem půvabnou krajinou Českého středohoří bývá veliký zájem. Nádraží v Zubrnicích a film Malebné nádraží, kde jsou k dispozici historické vlaky a není zde téměř žádný dopravní ruch, už několikrát přilákalo filmaře. Mezi filmy, ve kterých si zubrnické nádraží zahrálo, patří Páni kluci, Rebelové nebo Hlídač č.. 2. září Evropský den mobility 2. října Podzim na vesnici. prosince Vánoce ve skanzenu Železniční muzeum Sídlí na zubrnickém nádraží a přibližuje historii jak zubrnické trati, tak železnice vůbec. Návštěvník tu uvidí dopravní kancelář s dobovým vybavením a čekárnu. K muzeu patří i drezíny, na kterých se můžete svézt, a také železniční vozy. V nich jsou umístěny dvě tematické expozice. Jedna seznamuje návštěvníky s osvětlením na železnici a druhá se zabezpečením. Elektrotechnická expozice Kdo by neměl vlaků dost, může se vypravit do malého muzea, kde je k vidění modelová železnice inspirovaná původní zubrnickou tratí. Jsou na ní zmenšené kopie všech nádraží této trati a také některé zajímavé úseky. Součástí muzea je i sbírka historických rozhlasových přijímačů, televizorů a promítaček. Pokud máte nějaký takový historický, ale nepotřebný kousek doma a je vám líto ho vyhodit, v muzeu se o něj rádi postarají. Jízdní řád historického vlaku Prázdninový provoz každou sobotu od 2. června do. srpna. září Dny evropského kulturního dědictví Pravidelné vlaky pojedou v roce 20 v těchto dnech: 2. března Velikonoce ve skanzenu. května Zubrnický jarmark Podrobné informace o jízdním řádu historického vlaku najdete na

5 Ukázka grafického zpracování Letáky DL Zvyky a tradice, to není jen půvabná vesnička vsazená do zvlněné krajiny Českého středohoří. Je to také místo, kde je možné poznat dávno zaniklý svět venkova severozápadních Čech. V obci je totiž náš nejmladší skanzen, Muzeum lidové kultury. Nedejte se ale mást slovem muzeum. Zubrnický skanzen není jen nějaký depozitář historických stavení. Je to živý organismus, kde můžete nejen vidět, ale i zažít. Starají se tu nejen o památky, ale i o zvyky a tradice, se kterými rádi seznámí každého, kdo o to stojí. Vydal: obec čp., Foto, texty, produkce: NOESIS s.r.o. Grafický návrh, DTP a tisk: NOESIS s.r.o. Zvyky a tradice Masopust Rozpustilý karneval spojený s hodováním, který naši předkové slavili v období mezi Třemi králi a Popeleční středou, jíž začíná velký předvelikonoční půst. Zubrnický skanzen tuto tradici dál rozvíjí a každoročně pořádá průvod veselých masek za doprovodu lidové hudby. V něm od domu k domu jdou jak tradiční lidové masky, včetně ústřední masky baby, tak v něm mohou vykračovat i všelijaké novodobé maškary. Máte-li chuť, fantazii a šikovné ruce, můžete zubrnický průvod rozšířit i vy. Masku si můžete vyrobit přímo v Zubrnicích. Součástí masopustu bývá i expozice o historii masopustů a samozřejmě i nějaké to dobré pochutnání. Jarmark Máj ve stodole ráj a v Zubrnicích jarmark. O jednom z květnových víkendů nabízejí v historických staveních zubrnického skanzenu své zboží k prodeji nebo jen podívání tradiční a umělečtí řemeslníci. Od řezbářů, keramiků, košíkářů až po skláře, krajkářky nebo kožedělce. O jarmareční atmosféru, tak jak ji znali naši předkové, se starají pouliční divadelníci, žongléři, kartářky, bylinkáři a hudebníci. Podzim na vesnici Mlácení obilí cepem, zpracovávání lnu, sušení ovoce, mletí obilí, předení na kolovrátku, ale i návštěvu historické školy, to všechno a ještě mnohé další můžete doslova na vlastní kůži zažít na oblíbené víkendové akci Podzim na vesnici. Neobvyklé seznamování s každodenností našich předků okouzluje malé i velké. Velikonoce Oslavy zmrtvýchvstání Krista, tedy hlavní křesťanský svátek, pochopitelně nesmějí v Zubrnicích chybět. Zubrnické Velikonoce začínají vynášením smrtholky a přinášením líta. Když je zima symbolicky pryč, může začít zdobení kraslic tradičními technikami, pletení pomlázek, ochutnávání starobylých velikonočních dobrot. Jarní atmosféru podtrhnou hudební a divadelní soubory. Závislý Zubr V Zubrnicích se udržují tradice staré, ale zároveň se zakládají nové. Takovou je Závislý Zubr, letní festival nezávislých a alternativních divadel. Jak praví jeho motto, je to malý festival mezi mnoha žánry, kde divák může vystoupit a účinkující zírat. Pouť sv. Máří Magdalény Tradiční součástí života našich venkovských pradědů a prababiček byla procesí a poutě k oslavě patrona místního kostela. Patronkou zubrnického kostela je sv. Máří Magdaléna, takže je jasné, že kolem jejího svátku 22. července se tu koná pouť. Její součástí je procesí se zastaveními zakončené mší, po které přicházejí na řadu i světské oslavy svaté patronky trhy, divadlo, hudba. Vánoce ve skanzenu O jednom z adventních víkendů mají návštěvníci zubrnického skanzenu možnost okusit vánoční atmosféru venkovských domácností před více než sto lety. Stromeček zdobený jablíčky a perníčky, pečení dle starobylých receptur, zpívání koled, výroba originálních ozdob, to všechno dělá z adventních Zubrnic kouzelný ostrov, kde můžete v poněkud vysilujícím moderním předvánočním čase vydechnout. Nechybí ani malý trh, kde je možno zakoupit výrobky tradičních řemesel.

6 Ukázka grafického zpracování Informační systém mapa obce Buková hora Ús tí Ma nad La lé B řez bem no 2 Barokní studna ze. století 0 Hostinec 0 První stavbou, která byla do zubrnického skanzenu, otevřeného v roce, přenesena, je barokní studna ze Střížovic z roku. Ta vévodí návsi jednoho z nejmladších skanzenů lidové architektury u nás. 2 Ubytovna Kostel sv. Máří Magdalény WC Zemědělská usedlost čp. Hrázděná stodola 0 Sušárna ovoce 2 Naučná stezka Luční potok Tý n Naučná stezka Luční potok Osu naučné stezky tvoří Luční potok, jímž proudí čistá horská voda, která protéká listnatým lesem se stromy různého stáří. V bylinném patru lesa najdete několik vzácných druhů rostlin, jak je o nich zmínka na tabuli. Stezka je řádně vyznačena a vedou z ní odbočky k dalším zajímavým místům s příslušnými informacemi. Vesnický obchod Zrekonstruovaný vesnický obchod čp. byl v provozu od konce. století do počátku padesátých let století minulého, jeho vybavení odpovídá tomuto období. Zajímovostí je původní krámská skříň nebo velké zásobníky na kávu, za shlédnutí stojí i malá expozice k madlování prádla. Vodní mlýn Týniště 2 Jako první ze zaniklých sedmadvaceti vodních mlýnů na Lučním potoce byl restaurován do původní podoby. Je příkladem malého selského mlýna pracujícího jen pro nejbližší okolí. Vodní kolo mlýna je poháněno horní vodou, tak jako ve většině mlýnů horské oblasti Českého středohoří. ka stez čná ok Nau ní pot č Lu WC Hostinec Unikátní tepolovzdušnou sušárnu ovoce najdete v zubrnickém skanzenu v areálu usedlosti čp.. Je poslední funkční sušárnou v ovocnářském regionu Českého středohoří. WC Vodní mlýn z Homole u Panny Mlýn Týniště 2 patřil k největším a nejstarším mlýnům na Lučním potoce. Se vznikem zubrnického skanzenu došlo postupně i k opravám mlýna Týniště 2 a zbořeného mlýna Týniště 2. Na jeho trosky byla přenesena roubená stavba patrového mlýna z Homole a rekonstruováno přenesené mlecí zařízení tzv. uměleckého mlýna. Voly nebo koňmi byl tažen žentour, který byl jednou z pohonných jednotek menších zemědělských strojů. Takový žentour můžete vidět v zubrnickém skanzenu vedle hrázděné stodoly, která byla zachráněna z obce Suletice. Za stodolou je malá zelinářská zahrádka, po jejímž obvodu se pěstuje na šedesát druhů domácího koření a léčivých bylin. 2 Základem jedné z největších a nejbohatších usedlostí v obci je patrový roubený chmelařský dům z roku 0 s teplovzdušnou sušárnou chmele a typickými štěrbinovými větráky ve střeše. Ve dvoře dále stojí zděný výměnek, kůlna na vozy přenesená z Řepčic, roubený špýchar z Lukova, hrázděná stodola a sušárna ovoce. 2 Nádraží z roku 0 Na tomto nádraží je zřízeno železniční muzeum o historii železniční tratě Velké Březno Verneřice Úštěk a v části lokálky Velké Březno je zaveden víkendový muzejní provoz (dle aktuálního jízdního řádu na Úštěk Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 2 Škola stojí na místě starší přízemní dřevěné školy z roku, ta současná je skoro o sto let mladší z roku. Expozice školy je situována do období těsně po druhé světové válce. Za prohlídku stojí také expozice školních nástěnných obrazů. 2 Vesnická škola Elektrotechnická expozice Jádrem expozice jsou historická rádia, gramofony a staré elektronky. Vedle této spotřební elektrotechniky je modelové kolejiště ve velikosti H0 postavené podle skutečné předlohy železniční tratě Velké Březno Verneřice Úštěk zrušené 2. května. ZDE STOJÍTE Na návrší ve středu Zubrnic stojí původně gotický kostel sv. Máří Magdalény, barokně přestavěný v letech 2. Věž i sanktusník kostela jsou bez zvonu, ale v lucerně věže je jeden z mála funkčních hodinových strojů s litinovými cimbály. V současné době kostel slouží bohoslužebným i výstavním účelům a při kulturních akcích skanzenu. Dům z Loubí Dům čp. v Loubí patřil nejbohatším sedlákům v obci, kteří dědičně vykonávali funkci rychtářů. Je to velký patrový roubený dům s velmi starým historickým jádrem, na jehož kamenné podezdívce severní strany je letopočet 00. Patří k nejhodnotnějším objektům vesnické zástavby severočeského regionu a svým vznikem v.. století se řadí k nejstarším dokladům zdejší roubené zástavby. Obecní úřad Mezi zajímavá lákadla Zubrnic patří i železniční muzeum s provozem historických vlaků v úseku Ústí nad Labem Střekov na bývalé trati Velké Březno Verneřice Úštěk. Část železniční tratě Velké Březno Lovečkovice byla v roce prohlášena technickou kulturní památkou. išt ě Legenda k mapě Hlavní silnice Muzeum Hostinec Parkoviště Informační systém mapa okolí 2 Skanzen 0 Nejmladší skanzen v Čechách se souborem cenných roubených, hrázděných a zděných stavení. 2 Naučná stezka zubrnického skanzenu Skládá se ze 2 staveb, mezi nimiž najdete barokní kostel, zemědělskou usedlost či vodní mlýn. Stezka po zrušené trati Ekofarma Babiny Turistická cesta Velké Březno přes vrch Magnetovec 20 2 Zámek Velké Březno Televizní vysílač Buková hora Ptačí stěny Skupina čedičových skal zaujme nejen horolezce. Skalní věže a masivy jsou vysoké 2 m. Městská památková rezervace Úštěk Sedlo Čtvrtý nejvyšší vrchol Českého středohoří (2 m n. m). Vrcholová skaliska umožňují částečné výhledy. Labská cyklostezka Je nejvyšším betonovým vysílačem v ČR (22 m) a leží nejvýše ve verneřické části Českého středohoří. Levín Mauzoleum Městečku s pozdně gotickými domy vévodí chrám sv. Petra a Pavla. Za prohlídku stojí také synagoga či Ptačí domky. 2 Pivovar Velké Březno Dálková trasa č. 2 zpřístupňuje úchvatné scenerie údolí Labe, sevřeného svahy Českého středohoří. Levín Rodinná hrobka majitele liběšického panství J. E. Schrolla z roku. Stavba v antickém stylu je nepřístupná. Tady se vaří proslulý Březňák, jehož etiketu od roku 0 zdobí tvář místního štamgasta Victora Cibicha. Lovečkovice Dominantou malebného Levína je zvonice stojící na místě staršího hradu. Na návsi barokní okrouhlý kostel. Neorenesanční zámek vystavěný rodinou Chotků s interiéry s dobovým vybavením. V okolí anglický park. Rozhledna Náčkovice Obec leží nedaleko Zubrnic, Mukařova a Levína. Je ideálním výchozím bodem pro poznávání východního Středohoří. Po zelené značce vystoupáte do Zubrnic. Nezapomeňte na okruh kolem Magnetovce a Skalního hřibu. Soutěska Bobřího potoka Vyhlídková věž stojí v nadmořské výšce metrů. Nabízí kruhový rozhled, včetně výhledu na Ještěd. Seznamuje milovníky agroturistiky se životem na farmě. Specialitou jsou vyjížďky na koních po okolí. Neznačená stezka po části zrušené zubrnické železnice. Nejzajímavější je úsek ze Zubrnic do Lovečkovic. Přírodní památka od roku. Bobří potok se hluboce zařezává do čedičového masivu. V rokli dva vodopády. 2 Zubrnické železniční muzeum Část obnovené místní dráhy z Velkého Března do Zubrnic. Na zubrnickém nádraží najdete železniční muzeum. Humboldtova vyhlídka 22 Z údolí Ploučnice na Bukovou horu 2 Kostel sv. Anny ve Verneřicích Kostel ze. století byl několikrát přestavěn, naposledy barokně. Z konce. století se dochoval svorník klenby. Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Třebušín Obec leží na úpatí mohutného Žižkova hradu Kalicha. Přestavěný barokní zámek dnes slouží jako hotel. Celkem km dlouhá středně náročná trasa vás povede z Benešova nad Ploučnicí až na vrchol Bukové hory. Litýš Zřícenina hradu z husitských válek je volně přístupná. Zachovány jsou jen zbytky zdí a náznaky bývalé studny. Nabízí výhledy na České středohoří, Krušné hory a hlavně hluboko do údolí Labe až k Ústí nad Labem.

7 Ukázka grafického zpracování Informační systém vítací cedule Informační systém vítací cedule malá Maskot ukazatel Vítejte v Českém středohoří Navštivte obec směr Drážďany Navštivte nejkrásnější obec Českého středohoří! Vesnička pod Bukovou horou není nijak velká, ale najdete v ní mnohem víc krásy a poučení než v leckterém městě skanzen plný života, železniční muzeum i památkově chráněnou železniční trať, po které se můžete projet historickým motoráčkem a obdivovat přitom nádhernou krajinu Českého středohoří. Děčín Benešov nad Ploučnicí Ústí nad Labem Malé Březno Velké Březno ZUBRNICE Malečov Verneřice Lovečkovice Třebušín Úštěk Žitenice Litoměřice Liběšice Legenda k mapě Lovosice Terezín Skanzen Museální železnice Zámek Velké Březno Pivovar Velké Březno směr Praha Nároží před hospodou Informační systém rozcestníky a ukazatele VODNÍ MLÝNY Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj

8 Ukázka grafického zpracování Kalendáře akcí Přijďte zažít Kalendář kulturních akcí 20 naše tradice! Kalendář kulturních akcí 202. února Masopust se zabíjačkou. března. dubna Velikonoce 2.. května Májový Jarmark června Závislý ZUBR 2. července Pouť sv. Máří Magdalény.. října Podzim na Vesnici.. prosince Vánoce ve skanzenu Kalendář kulturních akcí února Masopust Masopustní průvod masek vesnicí společně s folklórním souborem Dykyta března Velikonoce Velikonoční zvyky, zdobení kraslic, pletení pomlázek, tradiční pečení ve světničce, vystoupení folklórního souboru. 2. května Zubrnický jarmark Staročeský jarmark návrat na přelom. a 20. století, vystoupení pouličních divadel, kejklíř, kramářské písně, ukázka uměleckých řemesel hrnčíři, košíkáři, řezbáři, výroba a prodej tradičních předmětů Na každou akci je zajištěna doprava historickým vlakem. Více na června Závislý zubr 20 Multikulturní festival hudba, divadlo, film, výstava a workshopy pro děti 20. července Pouť na sv. Máří Magdalenu Procesí a mše svatá v Kostele sv. Máří Magdaleny, řemesla, trhy, hudba, tancovačka, občerstvení 2.. října Podzim na vesnici Možnost vyzkoušet si vybrané zemědělské práce výmlat obilí cepem, zpracování lnu, sušení ovoce v historické sušárně, zemědělská technika traktory a stabilní motory.. prosince Vánoce ve skanzenu Vánoční zvyky, výzdoba a vůně vánoček, folklórní soubor, divadlo, výroba vánočních ozdob a dalších výrobků z tradičních materiálů, prodej dárkových předmětů Na každou akci je vždy v sobotu zajištěna doprava historickým vlakem. Více na Plánek obce Muzeum lidové architektury Ústí Malé nad Restaurace Obecní úřad Lab em Březn o Barokní studna ze. století 2 Kostel sv. Máří Magdalény Socha sv. Jana Nepomuckého Vesnická škola Zemědělská usedlost čp. Parkoviště Hrázděná stodola Sušárna ovoce Ubytovna Muzeum lidové architektury Vážení návštěvníci, milí turisté! Buďte co nejsrdečněji vítáni v nejkrásnější obci Českého středohoří! Naše vesnička pod Bukovou horou není nijak velká, ale najdete v ní mnohem víc krásy a poučení než v leckterém městě. V jejím srdci leží skanzen, ve kterém zjistíte, jak vypadal venkovský život na severu Čech v dobách, kdy se tu lidé živili především pěstováním ovoce a chmele. Uvidíte, jak vypadala zemědělská usedlost se sušárnou ovoce, jak venkovská škola, obchod nebo mlýn, všechno zařízené tak, jako by si naši pilní předkové jen odskočili a měli každou chvíli vejít do dveří. Nemyslete si ale, že jsou jen nějakým neživým muzeem. Stejně jako naši předkové i my tu žijeme a bavíme se. V červenci pořádáme pouť s procesím k našemu kostelu sv. Máří Magdalény, v zimě chodí vsí ma- sopustní průvod, v květnu se tu koná jarmark. Naší pýchou je také malebné nádraží. Točila se tu spousta známých filmů Páni kluci, Rebelové, Hlídač č., Dešťová víla, ale hlavně je tu malé železniční muzeum a vede odsud památkově chráněná železniční trať, po které se můžete projet historickým motoráčkem a obdivovat při tom nádhernou krajinu Českého středohoří. Zkrátka v Zubrnicích se nudit určitě nebudete. Věřím, že na čas strávený u nás budete rádi vzpomínat a hodně o něm vyprávět! Srdečně zdraví a mnoho krásných zážitků přeje Váš Tomáš Pernekr starosta Zubrnic 2 Úštěk Barokní studna ze. století Čím to v Zubrnicích začalo? První stavbou, která byla do zubrnického skanzenu, otevřeného v roce, přenesena, je barokní studna z roku ze Střížovic. Ta vévodí návsi tohoto nejmladšího skanzenu lidové architektury u nás. Parkoviště Vesnický obchod 2 Kostel sv. Máří Magdalény Dům z Loubí WC 0 Elektrotechnická expozice Nádraží z roku 0 WC 2 Vodní mlýn z Homole u Panny Vodní mlýn na horní pohon Luční stezka Na návrší za obcí stojí původně gotický kostel sv. Máří Magdalény. Věž i sanktusník kostela jsou bez zvonu, v lucerně věže jsou ale dva litinové hodinové cimbály. V minulosti se tu nacházel zvon z roku 0 od Matouše Voříška, zvon z roku a dva malé zvony v sanktusníku. Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 2 Vesnická škola Expozice staré vesnické školy byla v zubrnickém skanzenu otevřena v roce. Škola stojí na místě starší přízemní dřevěné školy z roku, ta současná je skoro o sto let mladší konkrétně z roku. Jsou zde dřevěné lavice se sklopnými sedátky a kalamářem, nástěnné obrazy, vpředu mapa, černá tabule, počitadlo, katedra, obrazy státníků. Za přečtení stojí školní řád. Restaurace 2 0 Zemědělská usedlost čp. 2 Hrázděná stodola 2 Voly nebo koňmi byl tažen žentour, který byl jednou z pohonných jednotek menších zemědělských ě št ni Tý V areálu trojdílného domu z roku 0 najdete i tzv. chmelařský dům se sušičkou chmele a střešním systémem provětrávání půdy, kůlnu na vozy, roubený špýchar a unikátní bezdýmovou sušárnu ovoce s přenosnými lískami Vesnický obchod Vesnický obchod čp. byl v provozu od konce. století do počátku padesátých let minulého století. Jeho interiér je velmi zajímavý. Jsou zde různé nádoby a krabičky či zásobníky na zboží, odměrky, závaží, váhy, krámská skříň, dobová pokladna (kasa), zásobník na petrolej a řada dalších zajímavostí. Dům z Loubí Dům čp. v Loubí patřil nejbohatším sedlákům v obci, kteří dědičně vykonávali funkci rychtářů. Je to velký patrový roubený dům s velmi starým historickým jádrem, na jehož kamenné podezdívce jižního průčelí je letopočet 00. Patří k nejhodnotnějším objektům vesnické zástavby severočeského regionu a svým vznikem v.. století se řadí k nejstarším dokladům zdejší roubené zástavby. 0 Elektrotechnická expozice Cílem prezentace jsou historická rádia, gramofony a staré elektronky. Vedle této spotřební elektrotechniky tam také vzniká modelové kolejiště Skanzen Naučná stezka Luční potok 2 Naučná stezka zubrnického skanzenu 0 Třebušín Zubrnická museální železnice železniční muzeum a muzeální provoz železnice Sedlo Televizní vysílač Buková hora 0 Humboldtova vyhlídka 22 PRAHA, a. s., Unikátní bezdýmovou sušárnu ovoce najdete v zubrnickém skanzenu v areálu největší a nejbohatší usedlosti čp.. Je to sušárna s přenosnými lískami na ovoce, která je poslední funkční sušárnou v regionu Českého středohoří. Nádraží z roku 0 Mezi zajímavá lákadla Zubrnic patří kromě skanzenu i muzeum historické železnice, zprovozněné v roce 0 na trase Velké Březno a prohlášené v roce technickou kulturní památkou. 2 Vodní mlýn z Homole u Panny Mlýn Týniště 2 patřil k největším a nejstarším mlýnům na Lučním potoce. Se vznikem zubrnického skanzenu došlo postupně i k opravám mlýna Týniště 2 a zbořeného mlýna Týniště 2. Na jeho trosky byla přenesena roubená stavba patrového mlýna z Homole a rekonstruováno přenesené mlecí zařízení tzv. uměleckého mlýna. Zubrnický skanzen je jediný, který dokázal rekonstruovat složité strojní zařízení uměleckého mlýna. Vodní mlýn na horní pohon Jako první z původních sedmadvaceti vodních mlýnů na Lučním potoce v Zubrnicích funguje ten s názvem Týniště čp. 2. Je příkladem malého selského mlýna pracujícího jen pro nejbližší okolí. Vodní kolo mlýna je poháněno horní vodou, tak jako ve většině mlýnů horské oblasti Českého středohoří. Luční stezka Osu naučné stezky tvoří Luční potok, jímž proudí čistá horská voda, která protéká listnatým lesem se stromy různého stáří. V bylinném patru lesa najdete několik vzácných druhů rostlin, jak o nich bude zmínka na tabuli. Stezka je řádně vyznačena a vedou z ní odbočky k dalším zajímavým místům s příslušnými informacemi. a okolí Kartografie Sušárna ovoce x metry tvaru L ve velikosti H0, jehož předlohou je trať Velké Březno Verneřice Úštěk, která byla zrušena 2. května. 2 2 strojů. Točivý pohyb se přenášel na transmisi a z ní na mlátičku nebo řezačku slámy. Takový žentour můžete vidět v zubrnickém skanzenu vedle hrázděné stodoly. Za stodolou se můžete podívat na malou zelinářskou zahradu, po jejímž obvodu se pěstuje na šedesát druhů domácího koření a léčivých bylin. 20 Zámek Velké Březno Pivovar Velké Březno Městská památková rezervace Úštěk Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj 2 Stezka po zrušené trati Labská cyklostezka Muzeum Malé Březno Levín Levín Mauzoleum Turistická cesta Velké Březno přes vrch Magnetovec Z údolí Ploučnice až na Bukovou horu Soutěska Bobřího potoka 20 Kostel svaté Anny ve Verneřicích 2 Rozhledna Náčkovice u Lovečkovic 22 Litýš 2 Ptačí stěny 2 Ekofarma Babiny

Co skr valy zdi franti kánského klá tera v královské Kadani. XIII. ročník, 3/2008

Co skr valy zdi franti kánského klá tera v královské Kadani. XIII. ročník, 3/2008 XIII. ročník, 3/2008 Sídlo: Horčičkova 546, 149 00 Praha 4 E-mail: travel-profi@volny.cz Webové stránky jsou v současné době v rekonstrukci Turistické informace z regionů České republiky Mûstské muzeum

Více

MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU

MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU BŘEZEN 2013 REGION JIŽNÍ ČECHY Jihočeská centrála cestovního ruchu B. Němcové 12/2 370 76 České Budějovice Telefon: +420 387 201 283 e-mail: info@jccr.cz www.jiznicechy.cz

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst ŠUMAVA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 2 Domažlice 4 Klatovy 7 Železná Ruda 8 Vimperk a okolí 13 Boubín 15 Kvilda, Modrava, Antýgl

Více

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava únor 2012 Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. 384 73 Stachy 422, info@rras.cz, www.rras.cz tel. 380 120 263, 380 120

Více

4 Broumov byl pro mě velkoměsto říká Uršula Kluková, 16 strana která v rozhovoru vzpomíná na léta strávená v Broumově. strana

4 Broumov byl pro mě velkoměsto říká Uršula Kluková, 16 strana která v rozhovoru vzpomíná na léta strávená v Broumově. strana Cyklovýlety Středně obtížný okruh, značený pásovou červenou cykloznačkou, začíná a končí v Polici nad Metují. Rozhovor 4 Broumov byl pro mě velkoměsto říká Uršula Kluková, 16 strana která v rozhovoru vzpomíná

Více

Biosférická rezervace Šumava. Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5.

Biosférická rezervace Šumava. Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5. Zima 2013 číslo 13 ZDARMA Biosférická rezervace Šumava Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5. Výrobky, řemesla, lidé Značkou ŠUMAVA originální produkt se pyšní již 80 výrobců. Nováčky

Více

Šumavská značka slaví 5 let

Šumavská značka slaví 5 let Léto 0 číslo ZDARMA Výrobky, řemesla a lidé Již 0 výrobců se pyšní značkou Šumava originální produkt. Nováčky vám představujeme na straně. Koupání na Šumavě V horkých letních dnech jistě oceníte příjemné

Více

Léto. Těšínské Slezko Card a Beskydy Card >Jízdní řády cyklobusů >Léto u vody. pověsti a legendy Beskyd. s cyklocestovatelem

Léto. Těšínské Slezko Card a Beskydy Card >Jízdní řády cyklobusů >Léto u vody. pověsti a legendy Beskyd. s cyklocestovatelem KOMPLETNÍ INFORMACE Z BESKYD OD JABLUNKOVSKA PO VALAŠSKO Léto 2015 >Beskydy levněji s kartami Těšínské Slezko Card a Beskydy Card >Jízdní řády cyklobusů >Léto u vody >Kam za kulturou a sportem >Kalendář

Více

Praha zblízka. Školní výlety. Exkurze. Zahraničí. Ozdravné pobyty. Mateřské školky

Praha zblízka. Školní výlety. Exkurze. Zahraničí. Ozdravné pobyty. Mateřské školky Praha zblízka Školní výlety Exkurze Zahraničí Ozdravné pobyty Mateřské školky Praha zblízka Praha je čítankou historických slohů. Najdeme tu románskou rotundu, gotickou katedrálu, souhvězdí barokních

Více

Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí

Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí Hotel Bellevue Přijeďte objevit středověkou atmosféru středověkého města rozprostřeného v meandrech řeky Vltavy a navštivte náš hotel - Bellevue hotel Český Krumlov,

Více

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák CHRUDIM InformaËnÌ centrum Chrudim Star radnice Resselovo n mïstì 1 37 01 Chrudim Tel./fax: (+20) 69 6 821 E-mail: info@chrudim-city.cz Skype: navstevnik.cz www.navstevnik.cz Design Elza reklama, www.elzareklama.cz,

Více

Labské pískovce. Tiské stûny. XVIII. ročník, 4/2013. Turistické informace z České republiky, Slovenska a Polska www.travel-profi.

Labské pískovce. Tiské stûny. XVIII. ročník, 4/2013. Turistické informace z České republiky, Slovenska a Polska www.travel-profi. XVIII. ročník, 4/2013 Turistické informace z České republiky, Slovenska a Polska www.travel-profi.cz Hornické muzeum Příbram str. 6-7 Co ještě můžete v Lomnici zažít? str. 8-9 Kam...? Jedině do Prostějova

Více

Do Krušných hor, do Loučné pod Klínovcem vás zve Après restaurant

Do Krušných hor, do Loučné pod Klínovcem vás zve Après restaurant XIX. ročník, 12/2014 Jak vypadá zima v Živém kraji? str. 5 Roudnice jako výchozí bod str. 8 Turistické informace z České republiky, Slovenska a Polska www.travel-profi.cz Co pro vás připravuje Severovýchod

Více

Manuál nehmotného kulturního dědictví a lidové architektury

Manuál nehmotného kulturního dědictví a lidové architektury Manuál nehmotného kulturního dědictví a lidové architektury Obsah Úvod 4 1. Zmapování mezoregionu Východ Čech 7 1.1 Zmapování SUBREGIONŮ Východních Čech 7 1.2 Zmapování REGIONU Východní Čechy 21 1.3 Marketing

Více

133 premiér. CzechTourism www.133premier.cz, 2008 Uvedené informace jsou podle stavu k srpnu 2008.

133 premiér. CzechTourism www.133premier.cz, 2008 Uvedené informace jsou podle stavu k srpnu 2008. 13 13 33premier.cz 133 premiér Neváhejte a objevte, co nového na vás čeká v České republice. Připraveny jsou pro vás zábavné dětské parky, adrenalinové či sportovní areály s bohatou nabídkou nejrůznějších

Více

výlety Úvodník současnosti Obsah 2 Monsieur Dakar rozhovor s Karlem Lopraisem

výlety Úvodník současnosti Obsah 2 Monsieur Dakar rozhovor s Karlem Lopraisem Úvodník Letošní putování po Česku jsme zakončili v Českých Budějovicích. Město, které si příští rok připomene 750 let od svého založení, jsme s Tomášem Pexou prošmejdili důkladně. Alespoň tedy historické

Více

Toulky Jindřichovým Hradcem

Toulky Jindřichovým Hradcem Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce Toulky Jindřichovým Hradcem Jolana Holopová 9. A Vedoucí práce: Josefa Rykrová, Marika Hauserová Školní

Více

Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR

Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR Tvář venkova Tvář venkova Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR ISBN 978-80-254-8685-6 Úvod Svět jako vesnice.

Více

Co je dobré vědět: Zdroj: www.czechtourism.com. DinoPark ve Vyškově

Co je dobré vědět: Zdroj: www.czechtourism.com. DinoPark ve Vyškově Obsah: Čtyřikrát něco jiného Metropole Krása nezná věk 6 UNESCO Lesk se snoubí s pokorou 8 Duchovní památky Stále živá minulost 11 Hrady, zámky a po stopách předků Když někdo umí 1 Technické zajímavosti,

Více

Slovensko. Proč navštívit Slovensko?

Slovensko. Proč navštívit Slovensko? Slovensko Slovensko leží ve střední Evropě. Samostatným státem je od roku 1993. Sousedí s Českou republikou, Rakouskem, Polskem, Maďarskem a Ukrajinou. Turisticky nejzajímavější jsou Tatry Vysoké a Nízké.

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

Palmovka Park II z nadhledu

Palmovka Park II z nadhledu xxxx Každý most je pro obyvatele více v okolí ve fotoreportáži důležitý na str. 4 více na str. 5 7. srpna 0 / 4 5 / XXIV Ptáme se: Ing. Pavla Šrámka, ředitele interního auditu str. Krátce / Aktuálně Mezník

Více

NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1

NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1 NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1 VEDOUCÍ PRÁCE: doc. Ing. arch. Miroslav Cikán I ASISTENT:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O Miloslav Veselý Úloha Otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově Bakalářská práce 2014 Úloha Otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově

Více

HOLANDSKO. www.holandsko.cz

HOLANDSKO. www.holandsko.cz www.holandsko.cz 2011 OBSAH 1 Kalendář top akcí... 10 2 Nizozemsko... 11 3 Oblasti... 13 4 Květiny a parky... 16 5 Made in Holandsko... 25 6 Pohodové Holandsko... 30 7 Aktivní Holandsko... 33 8 Moře a

Více

HOŠKA - TOUR. Kalendář zájezdů na rok 2015. Více než dvacet čtyři let zkušeností a spokojených zákazníků

HOŠKA - TOUR. Kalendář zájezdů na rok 2015. Více než dvacet čtyři let zkušeností a spokojených zákazníků CESTOVNÍ KANCELÁŘ HOŠKA - TOUR Více než dvacet čtyři let zkušeností a spokojených zákazníků Vážení přátelé, děkujeme, že jste otevřeli náš katalog poznávacích a turistických zájezdů. Za čtvrt století jsme

Více

města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ

města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ 2006 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ,

Více

Řemesla, služby, lidé. Na straně 8 a 9 přinášíme přehled všech certifi kovaných služeb a sedmi nově certifi kovaných výrobků.

Řemesla, služby, lidé. Na straně 8 a 9 přinášíme přehled všech certifi kovaných služeb a sedmi nově certifi kovaných výrobků. Zima 2010/2011 číslo 9 ZARMA Řemesla, služby, lidé Na straně 8 a 9 přinášíme přehled všech certifi kovaných služeb a sedmi nově certifi kovaných výrobků. Objevte Bavorský les Přijměte pozvání k bavorským

Více

Karta hosta. pro letní sezónu 2011. www.lipnocard.cz

Karta hosta. pro letní sezónu 2011. www.lipnocard.cz Karta hosta pro letní sezónu 2011 www.lipnocard.cz VÍTEJTE V JIHOČESKÉM KRAJI Zavedeme vás do doby slavných Rožmberků. Prožijte spolu s námi Rožmberský rok 2011 ve víru dobové hudby, městských slavností,

Více

Zlín. magazín váš. V Delikaně už Zlíňáci vypili přes půl tuny kávy

Zlín. magazín váš. V Delikaně už Zlíňáci vypili přes půl tuny kávy Měsíčník o vašem měste, o věcech všedních i nevšedních. Zdarma do vaší schránky. červen 2015 magazín váš Zlín Návštěva v archivu Rozhovor s ředitelem archivářů Davidem Valůškem strana 12 Florbaloví Lvi

Více