Středověk počátky ošetřovatelství u nás Ú Z S T U L P E T R A. P O D R A Z I L O V T U L. C Z

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Středověk počátky ošetřovatelství u nás Ú Z S T U L P E T R A. P O D R A Z I L O V A @ T U L. C Z"

Transkript

1 Středověk počátky ošetřovatelství u nás B C. P E T R A P O D R A Z I L O V Á, D I S. Ú Z S T U L P E T R A. P O D R A Z I L O V T U L. C Z

2 Středověk,,doba temna Začíná koncem starověku a antické civilizace pád Západořímské říše Končí začátkem novověku (1492). Evropa - klíčový kontinent pro vznik středověké civilizace Na podkladech antické kultury vzniká nová společnost, která má své duchovní kořeny v křesťanství. Od 7. století je pro Evropu důležitý kontakt s muslimským světem - kontakt s čínskými či indickými civilizacemi a i s antickou filosofií. Peridizace: Raný středověk ( stol) Vrcholný středověk ( stol) Pozdní středověk ( stol)

3 Středověk a medicíny Společenský život zrcadlil hluboké rozdíly mezi společenskými vrstvami. Většina lidí neměla přístup k pitné vodě, ani možnost pravidelné koupele nízká hygienická úroveň Novým a mocným prvkem ve společnosti se stává církev - důraz na mysticismus a askezi. Léčení a péče o nemocné se staly nástrojem církve. Ideologie křesťanství se stala zdrojem upevňování moci pánů a nástrojem udržení poslušnosti nevolníků i jejich bídy Přesuny kmenů či celých národů (germánské kmeny), války a klimatické podmínky ovlivňovaly negativně úmrtnost obyvatel. Běžné byly epidemie mor

4 Charitativní ošetřovatelství Uspokojování nejzákladnějších potřeb (přístřeší, stravu, hygienu, duchovní podporu, léčivou péči) 1130 církevní koncil zákaz mnichům vykonávat lékařskou činnost 1292 špitální opatrování výsadou mužů 1545 Koncil tridentský omezování tzv. návštěvního opatrování ženy pouze v klášterech. Péče poskytována podle 7 zásad křesťanského milosrdenství: 1. hladové sytiti, 2. žíznivé napíjeti, 3. pocestné přijímati, 4. nahé odívati, 5. nemocné navštěvovati (ose), 6. zarmoucené těšiti, 7. mrtvé pohřbívati

5 Křesťanské ošetřovatelské řády Druhy řádů 1. Církevní řádové sestry žijí v klášteře, akceptují řádový život 2. Rytířské vznikly v době válek; členy jsou rytíři, jejichž filozofií je boj za šíření křesťanství a ochrana víry 3. Světské členové se hlásí k filozofii založené na pomoci bližnímu svému; žijí civilním životem Řády, které se podílely na ošetřování nemocných 1. Řád sv. Lazara Vojenský a špitální řád rytířů sv. Lazara Jeruzalémského 2. Johanité rytíři sv. Jana Jeruzalémského 3. Křížovníci s červenou hvězdou 4. Klarisky 5. Řád milosrdných bratří 6. Diakonky

6 Fantiškánský řád (František z Assisi) slibující zachovávat řeholi sv. Kláry, schválenou papežem Inocencem IV. Klarisky Řád klarisek v naší zemi založila současnice svaté Kláry - svatá Anežka (1234) v Praze Na Františku.

7 Klaristky v českých zemích Kláštery klarisek první Praha, dále v Chebu, Panenském Týnci, Českém Krumlově, Olomouci, Znojmu, Opavě, Brně, Císař Josef II. roku 1782 zrušil všechny kláštery přicházejí z Holandska (klarisky-kapucínky) a začínají v Litoměřicích. Komunisté 1950 klášter ruší. Po skončení komunistické éry začíná toto společenství ve Šternberku spolu s mladými sestrami znovu. Nový klášter, jehož patronkou se stala sv. Anežka Česká, byl posvěcen r.1996

8 Denní řád Brno - Soběšice 5:00 Budíček 5:30 Ranní chvály (Laudes) Meditace tichá modlitba 6:30 Tercie (církevní modlitba hodin) 7:00 Mše sv., eucharistie 8:00 Snídaně Následuje pracovní doba přibližně do hod. 11:10 Modlitba růžence 11:30 Sexta (církevní modlitba hodin)přímluvná modlitba 12:00 Oběd Čas pro siestu a uvolnění, četbu nebo studium, pro některé pokračuje pracovní doba. 14:00 Pracovní doba asi do :00 Nona (církevní modlitba hodin) Meditace tichá modlitba 17:00 Večerní chvály (nešpory) 18:00 Večeře, společná rekreace 19:30 Officium lectionis (hodinka četby) 20:00 Kompletář (modlitba před spaním) Začátek velkého ticha osobní čas O nedělích a svátcích je denní řád trochu jiný.

9 Křížovníci s červenou hvězdou sv. Anežka Česká založila špitální bratrstvo vycházející z ideálů chudoby sv. Františka z Assisi Papež Řehoř IX., bulou z roku 1237, vzal bratrstvo pod ochranu Svatého stolce. Potvrdil jeho statky, osvobodil řád od placení papežských desátků a povolil přestup členů řádu pouze do přísnějších řeholí. hlavním posláním křížovníků ošetřování chudých a nemocných.

10 1252 pražský biskup Mikuláš přidal řádu rozlišovací znamení k dosud užívanému červenému kříži na černém plášti přidal navíc červenou hvězdu. Od té doby - Křížovníci s červenou hvězdou. Později byli povýšeni na rytířský řád, neboť do něj vstupovalo stále více šlechticů vzdávajících se bohatství a věnující se charitativní činnosti. Pozn.: 1832 založil řád v Praze Karlíně dětskou opatrovnu, první svého druhu v Čechách.

11 Johanité rytíři sv. Jana Jeruzalémského Vyvinul se ze staršího bratrstva italských kupců 1040 založili v Jeruzalémě špitál pro ošetřování poutníků spravovaný benediktiny Zakladatelem řádu blahoslavený bratr Pierre Gérard de Martique schválen řád papežskou bulou a papež jej vzal pod svou ochranu Křižácká tažení: zakládány další špitály či nemocnice, dary od mecenášů Cíle řádu: Špitální péče služba chudým; byla považována za čestnou službu Kristu Obrana víry funkce rytířská a vojenská ochrana a doprovod poutníků v obranných bojích s muslimy

12 Vysoká kvalita péče - čistota prostředí nemocnic i u prádla, jídlo servírováno na stříbrných podnosech a talířích. Řád zaměstnával lékaře křesťanské, muslimské i židovské předávání zkušeností i léčebných metod 1158 přišel řád do Čech, usídlili se v Praze, Manětíně, Kadani, Ploskovicích, Kladsku či Strakonicích. Suverénní maltézský rytířský řád příchod řádu na Maltu zakládali nemocnice pro ženy, námořníky, pro izolaci infekčních chorob a dále vznikla i škola anatomie. Ošetřovalo se skupinovým systémem. Zajištění duchovní péče

13 Diakonky Protestantská církev Počátek již v raných křesťanských dobách Daikonein sloužit pomáhat Původně posluhování u stolu, později tak označováni muži v apoštolské službě 1 stol. vytvořen ženský stav,,služebnic DIAKONKY Především vdov a mladých žen žijících mravním životem 15. stol - návštěvní opatrovnictví pacientů v domácím prostředí zaměření na rodinu a komunitu. Pravidelně školeny. Pozn: 1822 Theodor Fliedner založil nemocnici v Kaiserworthu diakonky zde procházeli jak praktickou, tak teoretickou průpravou vedenou lékaři, musely složit zkoušky z farmacie. Na požádání pracovali i v nemocnicích.

14 Santa Fabiola di Roma (? 399) Bohatá a urozená žena ze slavné rodiny Fabiů Žila v Římě, prošla dvě manželství, pod vlivem svatého Jeronýma(církevní Otec ) se zasvětila pomoci chudým a nemocným lidem Založila v Římě první velký útulek kolem roku 380 a sama se věnovala péči o nemocné Společně se senátorem Pammachiem se věnovali práci v charitě. Vedle toho se Fabiola nepřestala koncentrovat na péči o nemocné ve svém útulku, dokud nezemřela

15 Je patronem: při těžkých problémech v manželství, proti nevěře, obětí nevěry, obětí týrání, rozvedených, vdov Atributy: bývá zobrazována v kajícím rouchu, ponořená v modlitbu, někdy přitom sedí u stolu.

16 Hildegarda z Bingenu ( ) Představitelkou lidového léčitelství a bylinkářství Narodila se v německé hraběcí rodině Byla zasvěcena Bohu v 18 letech vstoupila do kláštera benediktinů, později abatyší Znala léčivou sílu kamenů, shrnula přírodní recepty do několika knih alternativní medicína dietní terapie, očistná léčba, balneoterapie, léčba kameny, fitoterapie Pojetí medicíny podle Hildegardy je křesťanské a celostní. Cílem léčby je tělesné, duševní a duchovní uzdravení harmonizující s kosmem. Hildegarda zdůrazňuje potřebu celkového vyšetření nemocného.

17 Jaká jsou pravidla dle Hildegardy? Dostatečný spánek lze jej navodit procházkou po večeři, teplou levandulovou lázní, pozitivními myšlenkami při motlitbě apod. Preferuje dobré potraviny např.pšenice, špalda, jedlé kaštany, fenykl. Všechny dobré poživatiny čistí tělo od látek, které způsobují únavu. Jídlo je prostředkem k životu a slouží k obnově sil. Pohyb a klid procházka po dobu půl hodiny na čerstvém vzduchu odstraňuje stres, zlepšuje výkon srdce a plic apod. Životní energie čtyři přírodní prvky jsou pro náš život nezbytné: oheň z něj čerpá člověk tělesné teplo, ze vzduchu dech, z vody krev a země nám dává tělo. Vylučování nečistot zdraví škodí především nadměrné množství jídla a špatné stravování. Pít očistné šťávy.

18 Svatá Zdislava z Lemberka (po roce /52) 2 zprávy: Kronika žďárská, Kronika dalimilova Její otec, pan Přibyslav z Křižanova vysoký knížecí úředník, kastelán na Veveří, později purkrabí v Brně nakloněn klášterům podporoval cisterciácký řád Matka Zdislavy, paní Sybila, byla dvorní dámou Kunhuty Štaufské, původem snad ze Sicílie. Vzdělaná a zbožná. Zdislava v 7 letech toužila po samotě a poustevnictví???? Pod vlivem Anežky chtěla do smrti zůstat v panenském stavu Provdala se za Havla z rodu Markvarticů, který vlastnil hrad Lemberk v severních Čechách. Byl rytířem,,zdobeným válečnou slávou, s křižáckým zanícením pro věc náboženství. Podporoval řád dominikánů, který si i Zdislava oblíbila.

19 Svatá Zdislava z Lemberka Havel účastník bitev při Václavovi I(proti Otakar II), doprovod Nechala společně s manželem postavit v Jablonném v Podještědí chrám svatého Vavřince s klášterem pro dominikány a do něž vstoupila jako laická pracovnice + špitál Věnovala maximální péči svým 4 dětem, ale i nemocným zemřela mladá (zřejmě TBC) Pochována v kostele sv. Vavřince v Jablonném Její příkladný život byl naplněný láskou k Bohu a lidem, plný touhy po záchraně duší. Osobnost Zdislavy je opředena nadpřirozenou mocí, která ji byla přisouzena. (Dalimilova kronika)

20 Kult sv. Zdislavy 1995 byla svatořečena papežem Janem Pavlem II a od jara 2002 je patronkou celého Libereckého kraje Patron: rodin, českého národa, kongregace sester dominikánek Atributy: děti, manžel, kostel, vinná réva a břečťan, erb lvice; rozdavatelka almužen chudým či ošetřovatelka nemocných

21 Svatá Hedvika Slezská ( ) Pocházela z rodu hrabat- byla tetou Alžběty Duryňské. Dětství: benediktinský klášter v Kitzingenu Würzburgu Ve 12letech zasnoubena s Jindřichem ze Slezska. Porodila 6 dětí. Vedla přísně asketický život: vegetariánka, pila pouze vodu. Celý život chodila bosa. Držela dlouhé půsty. Oděvem se nelišila od služebných. Pečovala o chudé. Zakládala kláštery (největší v Třebnici) Ve Vratislavi založila v roce 1214 první špitál u sv. Ducha ve Slezsku, později i útulek pro malomocné Kanonizována byla v roce 1267.

22 Patronkou: vyhnanců z vlasti, snoubenců a vdov Atributy: boty v ruce, cisterciácký oděv, model kostela.

23 Svatá Alžběta Duryňská ( ) zajímala o chudé a opuštěné muže, ženy a děti Dcera uherského krále Ondřeje II. a jeho manželky Gertrudy z Andechsu. 4 roky - výchova na duryňském dvoře lankraběte Heřmana I (zasnoubena se synem, který zemřel) 14 let - provdána za mladšího bratra svého snoubence Ludvíka Nešlechtické způsoby - prostě oblékala, odkládala šperky a udržovala dobré vztahy se služebnictvem. Byla naplněna vědomím jakéhosi vyššího poslání. Hlásala, že pravé křesťanství spočívá ve službě bližnímu svému, tzn. v pomoci těmto chudým lidem. Rozdávala svůj majetek, jídlo či peníze, a to i v době velkých hladomorů Nechala postavit špitál v Eisenachu, který několikrát denně navštěvovala a nemocné sama ošetřovala. Snažila se svými "preventivními" opatřeními předcházet bídě. Opatřila a rozdělovala pracovní nástroje lidem, kteří měli zájem pracovat, ale práci sehnat nemohli. Nešlo o běžnou charitativní dobročinnost, ale o obětování sebe sama, svého času na úkor rodiny, svého majetku, svých sil a svého zdraví.

24 Manžel Ludvík se v roce 1227 rozhodl doprovázet křížovou výpravu do Svaté země. Zemřel na mor ještě předtím, než se mohl nalodit na loď do Palestiny. Pro Alžbětu tak nastala krutá doba. Rodina, která ji nenáviděla, naléhala, aby se znova provdala. Ta ovšem odmítla, neboť učinila slib, že se již nikdy nevdá. Odchází se svými dětmi do Marburgu, kde získává určité jmění. To ji dovoluje založit další, větší špitál. Alžběta zemřela Za svatou byla prohlášena roku Skrze Alžbětu se ve 13. století v Německu probouzí křesťanské svědomí, které má vztah k sociální bídě a nouzi. Probouzí se jakýsi pocit univerzální odpovědnosti za celou společnost. Svatá Alžběta se stala patronkou rytířského Německého řádu

25 Svatá Anežka Česká Přemyslovna ( ) Dcera krále Přemysla Otakara I. a Konstancie Uherské. Ve 3 letech zasnoubena s polským vévodou Boleslavem, který zemřel. Proto od 3 6 let vychovávána v cisterciáckém klášteře v Třebnici. Anežka si domů odváží krásné vzpomínky na Hedviku a její dobročinnost. 2 roky Klášter Doksanský: všeobecné vzdělání : čtení, psaní, náboženství, modlení, zpěv. Již nyní začala pohrávat s myšlenkou" vstoupit do kláštera. 8 let návrat na hrad zasnoubena s 9 letým Jindřichem Štaufským (budoucí císař otec Fridrich) výchova na rakouském dvoře vévody Leopolda - dcera Markéta intriky v 15letech Jindřich Anežku nechce vrací se domů Opět zasnubovací snahy: anglický král Jindřich III. Plantagenet, Jindřich Štaufský (odeslán s manželkou na Sicílii) a i ovdovělý císař Friedrich II.

26 Svatá Anežka Česká - Přemyslovna Otec umírá, vlády se ujímá Václav I a Anežka si prosadila svoji vůli Anežka se zaslíbila Bohu (plně ji podporoval papež Řehoř IX i bratr Václav I) a žila v přísné askezi. Zdědila velké jmění a pozemky na břehu Vltavy na Starém Městě 1233 první zaaplský klášter sv. Františka z Assisi a v roce 1234 zakládá u kostela sv. Haštala špitál sv. Františka z Assisi, který byl první svého druhu v Čechách vstoupila Anežka do ženského kláštera klarisek Na Františku. Anežka se stává abatyší starší sestrou. Anežka založila mužský řád křížovníků s červenou hvězdou, jediný původem český, který se věnoval ošetřování nemocných

27 Patronkou : Čech, nemocných, chudých a trpících Atributy: model kostela v ruce. Zobrazována v řeholních šatech s korunkou, někdy má odložený královský šat a korunu; u nohou ubožáka; ošetřuje nemocné; uděluje almužnu; sytí hladové 1874 blahoslavená Jan Pavel II svatořečená

28 Zakládání špitálů v českých zemích hospitale latina, hostes = host, hostitel, a hospitium= pohostinství První špitály vznikaly při klášterech jako: útulky pro pocestné a kupce nebo sloužily nemocným a zchudlým měšťanům Do 13 stol. spíše zařízení,,sociální (stravu, lůžko, oděv i ošetření zde dostávali i chudí a přestárlí) Praha: 10.stol kníže Boleslav špitál v Týně (určen pro 12 nemocných, opatrovaných 7 ženami) Brno: 1238 při kostele U svatého Ducha v Brně (později nazýván U sv. Jana Křtitele) 1317 Eliška Přemyslovna klášter Hortus regia později přejmenován na klášter U sv. Anny

29 Univerzita Karlova založen 1348 Karel IV. Z rodu Lucemburků (Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský) měla 4 fakulty: artisitckou, (3 4 r.), medicínu (4r.), právnickou (7 r.) a theologie (9 11 r.) počáteční rozvoj lékařského a zdravotnického písemnictví, směřovalo k širšímu rozvoji vzdělání

30 Péče o nemocné v době středověkých epidemií LEPRA Chronické infekční onemocnění Původce: Mycobacterium leprae Projevy a důsledky: napadá hl. nervy kůže bez citu s vředovými lézemi, přestávají fungovat mazové žlázky, kůže praská - vstupní brána infekce. Další důsledky: porucha zraku (oční víčko se přestává hýbat) Cesta šíření: dotykem. Zakládány leprosália (stavěna mimo města), kde se pečovalo o nemocné: zajištění základních potřeb (v mezích možností opatrovníků), tlumení bolesti a péče o rány. Malomocní často byli vyšetřováni knězem

31 Malomocní Nemocný jedinec musel žít mimo lidskou společnost. Pouze v určité dny mohli opouštět své příbytky a chodit žebrat. Jejich povinností bylo dávat kolemjdoucím výstrahu, aby se nepřibližovali (zvonku či řehtačky) Museli nosit "Lazarův oděv" černou kutnu s obrazem dvou bílých rukou na prsou. Ruce přestavovaly symboliku tíhy boží, která na nemocném spočinula. Součástí oděvu byl černý klobouk s bílým okrajem. Nesměli vstupovat do krámů či hostinců (zboží, které chtěli koupit, označovali holí.) Měli zakázáno hovořit se zdravými osobami a pít z veřejných studní.

32 Péče o nemocné v době středověkých epidemií MOR,,černá smrt Infekční onemocnění hlodavců a malých savců - přenášeno blechami - zoonózu. Původcem infekce: Yersinia pestis. Bakterie proniká do organismu třemi cestami: 1. Dýchacími cestami 2. Kůží 3. GIT Formy nemoci: Dýmějový mor (bubonická, hlízová forma) Příznaky: vysoké horečky, zimnice, značná bolest hlavy až s psychotickými příznaky. Během několika hodin vznikne bolestivý otok lymfatických uzlin na krku, v podpaží a v tříslech dýměj = bubo, plné bakterií, které: - provalí - nemocnému se značně uleví a může dojít k vyléčení - neprovalí, nemoc postupuje dál a nemocný nakonec umírá. Plicní forma příznaky: vysoká horečka, kašel, dušnost, bolest na hrudi, vykašlávání krve. Nejsou přítomny hlízy. Plicní mor se šíří kapénkovou cestou Střevní forma ta se vyskytovala nejméně.

33 Boj proti nákaze Izolací lidí, 40 dní (italsky se čtyřicet řekne quaranta odtud pochází slovo karanténa) Stanovení dohlížitelů pátrat po domech a případně je zapečetit Hlídači - u nakaženého domu, obstarávali všechny činnosti Ohledávačky - ohledat tělo zemřelého a podat o tom zprávu lékaři. Ranhojiči - patřili k morovému špitálu, k pomoci ohledávačkám - společně prohlídku zemřelého, k pomoci i dohlížiteli farnosti Ošetřovatelky-opatrovnice - pečovaly o nemocné morem Povinnost občana: hlásit onemocnění dohlížitelům Zapečetění domů - museli v domě zůstat i lidé zdraví, nesmělo se nic vynášet, ženy rodily bezpomoci Doporučovány vykuřování domů, účinná obrana neexistovala Pohříbívání - nočních hodinách Morové špitály

34 Nemoci středověku 1. Virové Pravé neštovice (černé) Variola vera 10 stol. př. n. l. Asie vtírání krust do nosu nebo kůže 1796 Edward Jenner očkování (dojičky) Spalničky (paramyxoviry) - smrtelné komplikace Chřipka 2. Bakteriální Skvrnitý tyfus (Rickettsia prowazeki) - Cholera (Vibrio cholerae) - TBC (úbytě, souchotě - M. tuberculosis) 2. Parazitické Tasemnice, Roup dětský

35 Děkuji za pozornost

Historie ošetřovatelství

Historie ošetřovatelství Doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. Historie ošetřovatelství Recenze: Mgr. Hana Svobodová Grada Publishing, a.s., 2010 Cover Photo fotobanka allphoto, 2010 Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Hospicová péče v českých zemích

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Hospicová péče v českých zemích UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI C Y R I L O M E T O D Ě J S K Á T E O L O G I C K Á F A K U L T A KATEDRA CÍRKEVNÍCH DĚJIN A DĚJIN KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ Zita Havlenová Hospicová péče v českých zemích Diplomová

Více

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF PRAHA 2013 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH LITERATURA...

Více

Katedra církevních dějin

Katedra církevních dějin Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra církevních dějin Bakalářská práce 2010 Zdeňka Plocová, DiS. Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Více

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE http://lhotecka.farnost.cz/vestnik Číslo 3 4 Listopad 2011 ÚVODNÍ SLOVO aneb programové prohlášení Vážení farníci, před čtyřmi měsíci jsem nastoupil do

Více

MONITOR. Res Claritatis. Neodletěly do Říma, ale odpluly k Hamburku TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Modlící se Církev. Katecheze Svatého otce Benedikta XVI.

MONITOR. Res Claritatis. Neodletěly do Říma, ale odpluly k Hamburku TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Modlící se Církev. Katecheze Svatého otce Benedikta XVI. Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník IX., číslo 9 6. 5. 2012 / neprodejné Z OBSAHU Modlící se Církev. Katecheze Svatého otce Benedikta XVI. 04 Žena velké lásky k potřebným. Svatá Zdislava

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LEŠKOVÁ LUDMILA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LEŠKOVÁ LUDMILA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 LEŠKOVÁ LUDMILA FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Ludmila Lešková Studijní obor:

Více

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE Ing. Mojmír Kalný Žijeme v prvních letech třetího tisíciletí

Více

MONITOR. Res Claritatis. Obrana víry a služba chudým TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Věřím v Boha. Katecheze Benedikta XVI. 04

MONITOR. Res Claritatis. Obrana víry a služba chudým TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Věřím v Boha. Katecheze Benedikta XVI. 04 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník X., číslo 3 10. 2. 2013 / neprodejné Z OBSAHU Věřím v Boha. Katecheze Benedikta XVI. 04 Trpělivě nést Kristův kříž. Svatý Peregrin Laziosi 07 Cesta

Více

Kapitoly z dějin Diecézní katolické charity Brno

Kapitoly z dějin Diecézní katolické charity Brno Kapitoly z dějin Diecézní katolické charity Brno K 90. výročí založení a k 20. výročí obnovení činnosti Charity v brněnské diecézi Zpracovala: Barbora Valešová Korekturu zpracovala: Věra Okénková Graficky

Více

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký OTEVŘENÉ BRÁNY Jsem rád, že k loňské zkušenosti s projektem Otevřené brány se letos přidávají další kostely. Kdysi bylo samozřejmostí, že kostely byly otevřené denně a zastavovali se v nich nejen věřící

Více

Hospicové hnutí u nás a ve světě

Hospicové hnutí u nás a ve světě Ostravská univerzita Zdravotně sociální fakulta Katedra sociální práce Marie Macková Hospicové hnutí u nás a ve světě Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Naděžda KUBÍČKOVÁ, Ph.D. OSTRAVA 2002 Ostrava

Více

FARNÍ LIST SENICE NA HANÉ ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI. ročník 2015. měsíc červenec. Milí farníci,

FARNÍ LIST SENICE NA HANÉ ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI. ročník 2015. měsíc červenec. Milí farníci, ročník 2015 SENICE NA HANÉ FARNÍ LIST ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI měsíc červenec Milí farníci, jsou před námi prázdniny, doba dovolených, a tedy cestování. Mnozí z nás vyrážejí na cesty svým automobilem,

Více

1.1.2 Sv. František z Assisi (1182 1226) - poustevník, zakladatel řádu františkánů, patron vlčat

1.1.2 Sv. František z Assisi (1182 1226) - poustevník, zakladatel řádu františkánů, patron vlčat Literatura k MZS 1 Texty k přednášce 1.1 Inspirační zdroje 1.1.1 Sv. Jiří (3.- 4. století) patron skautů a skautek Sv. Jiří, pocházel buď z maloasijské Kapadocie, nebo podle jiné verze z palestinské Lyddy,.

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

Biskupové Rudolf Voderholzer a František Radkovský

Biskupové Rudolf Voderholzer a František Radkovský Biskupství plzeňské 6/2015 ČERVEN Biskupové Rudolf Voderholzer a František Radkovský Den řezenské diecéze v Plzni 2 Milí čtenáři, kdo z Vás tam byl, dá mi jistě za pravdu - Den řezenské diecéze v Plzni

Více

OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN

OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN 1. část (Určeno pro vnitřní potřebu Církve adventistů s.d.) Milé sestry, milí bratři, učitelé dětské sobotní školy. Dostáváte do rukou učebnici, která je určena pro starší žáky

Více

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Téma: Smrt a naděje na věčný život Rozhovor s Tomášem Kotrlým Příležitost ke smíření národů Kněz na zahraničních studiích 11 Karmelitánská knihkupectví

Více

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Úkon odevzdání se Neposkvrněné Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 2002 Květen - abychom pod vedením Ducha Svatého mohli užívat rozvážně, zodpovědně a ve svobodě dětí Božích pozemská dobra k získání ukrytého pokladu Nebeského

Více

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568)

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) Pronikání barbarských kmenů zejména do Západořímské a Východořímské říše bylo součástí rozsáhlého souhrnu migrací,

Více

reunion Erbovní právo v Česky ch zemích Vydává Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského Bohemia

reunion Erbovní právo v Česky ch zemích Vydává Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského Bohemia Vydává Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského Bohemia reunion Sdružení křesťanů zřízené Českou biskupskou konferencí dle kanonického práva 1 / 2015 ročník XXXIX Erbovní právo v Česky ch zemích

Více

7 8 /2011. Jdeme-li po turistické cestě, nevíme, kdo tam ty značky namaloval. Stačí nám vědomí, že vedou tam, kam směřujeme

7 8 /2011. Jdeme-li po turistické cestě, nevíme, kdo tam ty značky namaloval. Stačí nám vědomí, že vedou tam, kam směřujeme 7 8 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA Jdeme-li po turistické cestě, nevíme, kdo tam ty značky namaloval. Stačí nám vědomí, že vedou tam, kam směřujeme (Výpisky z poutního deníku str. 8 9) Foto: DANIEL

Více

Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii

Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D. Bc. Hana Jandová Olomouc 2011 Ráda

Více

O B S A H. Jubilejní pouť do Říma... 2. Zprávy z provincie... 6 Zprávy z České kongregace sester dominikánek... 7

O B S A H. Jubilejní pouť do Říma... 2. Zprávy z provincie... 6 Zprávy z České kongregace sester dominikánek... 7 O B S A H Jubilejní pouť do Říma....................................... 2 Zprávy z provincie........................................... 6 Zprávy z České kongregace sester dominikánek...................

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2013 Program přípravy a liturgických oslav Ze života farností Velikonoční různočtení Modlitba Blaise Pascal Neprosím ani o zdraví, ani o nemoc, o

Více

První pomoc Obsah. Obsah

První pomoc Obsah. Obsah První pomoc Autoři: J. Málek, A. Dvořák, J. Knor a kol. Zhotovení filmových záběrů: M. Jantač, TM Studio, Benešov u Prahy Copyright 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2010-2012 Vytvořeno za

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2012 Číslo 2 Ročník 18 Úvodník P. Wojciech Zapiór Liturgický kalendář Rosteme ve víře Živý růženec Pomáhat druhým přináší radost oběma stranám Te Deum z Domova pro seniory

Více