Středověk počátky ošetřovatelství u nás Ú Z S T U L P E T R A. P O D R A Z I L O V T U L. C Z

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Středověk počátky ošetřovatelství u nás Ú Z S T U L P E T R A. P O D R A Z I L O V A @ T U L. C Z"

Transkript

1 Středověk počátky ošetřovatelství u nás B C. P E T R A P O D R A Z I L O V Á, D I S. Ú Z S T U L P E T R A. P O D R A Z I L O V T U L. C Z

2 Středověk,,doba temna Začíná koncem starověku a antické civilizace pád Západořímské říše Končí začátkem novověku (1492). Evropa - klíčový kontinent pro vznik středověké civilizace Na podkladech antické kultury vzniká nová společnost, která má své duchovní kořeny v křesťanství. Od 7. století je pro Evropu důležitý kontakt s muslimským světem - kontakt s čínskými či indickými civilizacemi a i s antickou filosofií. Peridizace: Raný středověk ( stol) Vrcholný středověk ( stol) Pozdní středověk ( stol)

3 Středověk a medicíny Společenský život zrcadlil hluboké rozdíly mezi společenskými vrstvami. Většina lidí neměla přístup k pitné vodě, ani možnost pravidelné koupele nízká hygienická úroveň Novým a mocným prvkem ve společnosti se stává církev - důraz na mysticismus a askezi. Léčení a péče o nemocné se staly nástrojem církve. Ideologie křesťanství se stala zdrojem upevňování moci pánů a nástrojem udržení poslušnosti nevolníků i jejich bídy Přesuny kmenů či celých národů (germánské kmeny), války a klimatické podmínky ovlivňovaly negativně úmrtnost obyvatel. Běžné byly epidemie mor

4 Charitativní ošetřovatelství Uspokojování nejzákladnějších potřeb (přístřeší, stravu, hygienu, duchovní podporu, léčivou péči) 1130 církevní koncil zákaz mnichům vykonávat lékařskou činnost 1292 špitální opatrování výsadou mužů 1545 Koncil tridentský omezování tzv. návštěvního opatrování ženy pouze v klášterech. Péče poskytována podle 7 zásad křesťanského milosrdenství: 1. hladové sytiti, 2. žíznivé napíjeti, 3. pocestné přijímati, 4. nahé odívati, 5. nemocné navštěvovati (ose), 6. zarmoucené těšiti, 7. mrtvé pohřbívati

5 Křesťanské ošetřovatelské řády Druhy řádů 1. Církevní řádové sestry žijí v klášteře, akceptují řádový život 2. Rytířské vznikly v době válek; členy jsou rytíři, jejichž filozofií je boj za šíření křesťanství a ochrana víry 3. Světské členové se hlásí k filozofii založené na pomoci bližnímu svému; žijí civilním životem Řády, které se podílely na ošetřování nemocných 1. Řád sv. Lazara Vojenský a špitální řád rytířů sv. Lazara Jeruzalémského 2. Johanité rytíři sv. Jana Jeruzalémského 3. Křížovníci s červenou hvězdou 4. Klarisky 5. Řád milosrdných bratří 6. Diakonky

6 Fantiškánský řád (František z Assisi) slibující zachovávat řeholi sv. Kláry, schválenou papežem Inocencem IV. Klarisky Řád klarisek v naší zemi založila současnice svaté Kláry - svatá Anežka (1234) v Praze Na Františku.

7 Klaristky v českých zemích Kláštery klarisek první Praha, dále v Chebu, Panenském Týnci, Českém Krumlově, Olomouci, Znojmu, Opavě, Brně, Císař Josef II. roku 1782 zrušil všechny kláštery přicházejí z Holandska (klarisky-kapucínky) a začínají v Litoměřicích. Komunisté 1950 klášter ruší. Po skončení komunistické éry začíná toto společenství ve Šternberku spolu s mladými sestrami znovu. Nový klášter, jehož patronkou se stala sv. Anežka Česká, byl posvěcen r.1996

8 Denní řád Brno - Soběšice 5:00 Budíček 5:30 Ranní chvály (Laudes) Meditace tichá modlitba 6:30 Tercie (církevní modlitba hodin) 7:00 Mše sv., eucharistie 8:00 Snídaně Následuje pracovní doba přibližně do hod. 11:10 Modlitba růžence 11:30 Sexta (církevní modlitba hodin)přímluvná modlitba 12:00 Oběd Čas pro siestu a uvolnění, četbu nebo studium, pro některé pokračuje pracovní doba. 14:00 Pracovní doba asi do :00 Nona (církevní modlitba hodin) Meditace tichá modlitba 17:00 Večerní chvály (nešpory) 18:00 Večeře, společná rekreace 19:30 Officium lectionis (hodinka četby) 20:00 Kompletář (modlitba před spaním) Začátek velkého ticha osobní čas O nedělích a svátcích je denní řád trochu jiný.

9 Křížovníci s červenou hvězdou sv. Anežka Česká založila špitální bratrstvo vycházející z ideálů chudoby sv. Františka z Assisi Papež Řehoř IX., bulou z roku 1237, vzal bratrstvo pod ochranu Svatého stolce. Potvrdil jeho statky, osvobodil řád od placení papežských desátků a povolil přestup členů řádu pouze do přísnějších řeholí. hlavním posláním křížovníků ošetřování chudých a nemocných.

10 1252 pražský biskup Mikuláš přidal řádu rozlišovací znamení k dosud užívanému červenému kříži na černém plášti přidal navíc červenou hvězdu. Od té doby - Křížovníci s červenou hvězdou. Později byli povýšeni na rytířský řád, neboť do něj vstupovalo stále více šlechticů vzdávajících se bohatství a věnující se charitativní činnosti. Pozn.: 1832 založil řád v Praze Karlíně dětskou opatrovnu, první svého druhu v Čechách.

11 Johanité rytíři sv. Jana Jeruzalémského Vyvinul se ze staršího bratrstva italských kupců 1040 založili v Jeruzalémě špitál pro ošetřování poutníků spravovaný benediktiny Zakladatelem řádu blahoslavený bratr Pierre Gérard de Martique schválen řád papežskou bulou a papež jej vzal pod svou ochranu Křižácká tažení: zakládány další špitály či nemocnice, dary od mecenášů Cíle řádu: Špitální péče služba chudým; byla považována za čestnou službu Kristu Obrana víry funkce rytířská a vojenská ochrana a doprovod poutníků v obranných bojích s muslimy

12 Vysoká kvalita péče - čistota prostředí nemocnic i u prádla, jídlo servírováno na stříbrných podnosech a talířích. Řád zaměstnával lékaře křesťanské, muslimské i židovské předávání zkušeností i léčebných metod 1158 přišel řád do Čech, usídlili se v Praze, Manětíně, Kadani, Ploskovicích, Kladsku či Strakonicích. Suverénní maltézský rytířský řád příchod řádu na Maltu zakládali nemocnice pro ženy, námořníky, pro izolaci infekčních chorob a dále vznikla i škola anatomie. Ošetřovalo se skupinovým systémem. Zajištění duchovní péče

13 Diakonky Protestantská církev Počátek již v raných křesťanských dobách Daikonein sloužit pomáhat Původně posluhování u stolu, později tak označováni muži v apoštolské službě 1 stol. vytvořen ženský stav,,služebnic DIAKONKY Především vdov a mladých žen žijících mravním životem 15. stol - návštěvní opatrovnictví pacientů v domácím prostředí zaměření na rodinu a komunitu. Pravidelně školeny. Pozn: 1822 Theodor Fliedner založil nemocnici v Kaiserworthu diakonky zde procházeli jak praktickou, tak teoretickou průpravou vedenou lékaři, musely složit zkoušky z farmacie. Na požádání pracovali i v nemocnicích.

14 Santa Fabiola di Roma (? 399) Bohatá a urozená žena ze slavné rodiny Fabiů Žila v Římě, prošla dvě manželství, pod vlivem svatého Jeronýma(církevní Otec ) se zasvětila pomoci chudým a nemocným lidem Založila v Římě první velký útulek kolem roku 380 a sama se věnovala péči o nemocné Společně se senátorem Pammachiem se věnovali práci v charitě. Vedle toho se Fabiola nepřestala koncentrovat na péči o nemocné ve svém útulku, dokud nezemřela

15 Je patronem: při těžkých problémech v manželství, proti nevěře, obětí nevěry, obětí týrání, rozvedených, vdov Atributy: bývá zobrazována v kajícím rouchu, ponořená v modlitbu, někdy přitom sedí u stolu.

16 Hildegarda z Bingenu ( ) Představitelkou lidového léčitelství a bylinkářství Narodila se v německé hraběcí rodině Byla zasvěcena Bohu v 18 letech vstoupila do kláštera benediktinů, později abatyší Znala léčivou sílu kamenů, shrnula přírodní recepty do několika knih alternativní medicína dietní terapie, očistná léčba, balneoterapie, léčba kameny, fitoterapie Pojetí medicíny podle Hildegardy je křesťanské a celostní. Cílem léčby je tělesné, duševní a duchovní uzdravení harmonizující s kosmem. Hildegarda zdůrazňuje potřebu celkového vyšetření nemocného.

17 Jaká jsou pravidla dle Hildegardy? Dostatečný spánek lze jej navodit procházkou po večeři, teplou levandulovou lázní, pozitivními myšlenkami při motlitbě apod. Preferuje dobré potraviny např.pšenice, špalda, jedlé kaštany, fenykl. Všechny dobré poživatiny čistí tělo od látek, které způsobují únavu. Jídlo je prostředkem k životu a slouží k obnově sil. Pohyb a klid procházka po dobu půl hodiny na čerstvém vzduchu odstraňuje stres, zlepšuje výkon srdce a plic apod. Životní energie čtyři přírodní prvky jsou pro náš život nezbytné: oheň z něj čerpá člověk tělesné teplo, ze vzduchu dech, z vody krev a země nám dává tělo. Vylučování nečistot zdraví škodí především nadměrné množství jídla a špatné stravování. Pít očistné šťávy.

18 Svatá Zdislava z Lemberka (po roce /52) 2 zprávy: Kronika žďárská, Kronika dalimilova Její otec, pan Přibyslav z Křižanova vysoký knížecí úředník, kastelán na Veveří, později purkrabí v Brně nakloněn klášterům podporoval cisterciácký řád Matka Zdislavy, paní Sybila, byla dvorní dámou Kunhuty Štaufské, původem snad ze Sicílie. Vzdělaná a zbožná. Zdislava v 7 letech toužila po samotě a poustevnictví???? Pod vlivem Anežky chtěla do smrti zůstat v panenském stavu Provdala se za Havla z rodu Markvarticů, který vlastnil hrad Lemberk v severních Čechách. Byl rytířem,,zdobeným válečnou slávou, s křižáckým zanícením pro věc náboženství. Podporoval řád dominikánů, který si i Zdislava oblíbila.

19 Svatá Zdislava z Lemberka Havel účastník bitev při Václavovi I(proti Otakar II), doprovod Nechala společně s manželem postavit v Jablonném v Podještědí chrám svatého Vavřince s klášterem pro dominikány a do něž vstoupila jako laická pracovnice + špitál Věnovala maximální péči svým 4 dětem, ale i nemocným zemřela mladá (zřejmě TBC) Pochována v kostele sv. Vavřince v Jablonném Její příkladný život byl naplněný láskou k Bohu a lidem, plný touhy po záchraně duší. Osobnost Zdislavy je opředena nadpřirozenou mocí, která ji byla přisouzena. (Dalimilova kronika)

20 Kult sv. Zdislavy 1995 byla svatořečena papežem Janem Pavlem II a od jara 2002 je patronkou celého Libereckého kraje Patron: rodin, českého národa, kongregace sester dominikánek Atributy: děti, manžel, kostel, vinná réva a břečťan, erb lvice; rozdavatelka almužen chudým či ošetřovatelka nemocných

21 Svatá Hedvika Slezská ( ) Pocházela z rodu hrabat- byla tetou Alžběty Duryňské. Dětství: benediktinský klášter v Kitzingenu Würzburgu Ve 12letech zasnoubena s Jindřichem ze Slezska. Porodila 6 dětí. Vedla přísně asketický život: vegetariánka, pila pouze vodu. Celý život chodila bosa. Držela dlouhé půsty. Oděvem se nelišila od služebných. Pečovala o chudé. Zakládala kláštery (největší v Třebnici) Ve Vratislavi založila v roce 1214 první špitál u sv. Ducha ve Slezsku, později i útulek pro malomocné Kanonizována byla v roce 1267.

22 Patronkou: vyhnanců z vlasti, snoubenců a vdov Atributy: boty v ruce, cisterciácký oděv, model kostela.

23 Svatá Alžběta Duryňská ( ) zajímala o chudé a opuštěné muže, ženy a děti Dcera uherského krále Ondřeje II. a jeho manželky Gertrudy z Andechsu. 4 roky - výchova na duryňském dvoře lankraběte Heřmana I (zasnoubena se synem, který zemřel) 14 let - provdána za mladšího bratra svého snoubence Ludvíka Nešlechtické způsoby - prostě oblékala, odkládala šperky a udržovala dobré vztahy se služebnictvem. Byla naplněna vědomím jakéhosi vyššího poslání. Hlásala, že pravé křesťanství spočívá ve službě bližnímu svému, tzn. v pomoci těmto chudým lidem. Rozdávala svůj majetek, jídlo či peníze, a to i v době velkých hladomorů Nechala postavit špitál v Eisenachu, který několikrát denně navštěvovala a nemocné sama ošetřovala. Snažila se svými "preventivními" opatřeními předcházet bídě. Opatřila a rozdělovala pracovní nástroje lidem, kteří měli zájem pracovat, ale práci sehnat nemohli. Nešlo o běžnou charitativní dobročinnost, ale o obětování sebe sama, svého času na úkor rodiny, svého majetku, svých sil a svého zdraví.

24 Manžel Ludvík se v roce 1227 rozhodl doprovázet křížovou výpravu do Svaté země. Zemřel na mor ještě předtím, než se mohl nalodit na loď do Palestiny. Pro Alžbětu tak nastala krutá doba. Rodina, která ji nenáviděla, naléhala, aby se znova provdala. Ta ovšem odmítla, neboť učinila slib, že se již nikdy nevdá. Odchází se svými dětmi do Marburgu, kde získává určité jmění. To ji dovoluje založit další, větší špitál. Alžběta zemřela Za svatou byla prohlášena roku Skrze Alžbětu se ve 13. století v Německu probouzí křesťanské svědomí, které má vztah k sociální bídě a nouzi. Probouzí se jakýsi pocit univerzální odpovědnosti za celou společnost. Svatá Alžběta se stala patronkou rytířského Německého řádu

25 Svatá Anežka Česká Přemyslovna ( ) Dcera krále Přemysla Otakara I. a Konstancie Uherské. Ve 3 letech zasnoubena s polským vévodou Boleslavem, který zemřel. Proto od 3 6 let vychovávána v cisterciáckém klášteře v Třebnici. Anežka si domů odváží krásné vzpomínky na Hedviku a její dobročinnost. 2 roky Klášter Doksanský: všeobecné vzdělání : čtení, psaní, náboženství, modlení, zpěv. Již nyní začala pohrávat s myšlenkou" vstoupit do kláštera. 8 let návrat na hrad zasnoubena s 9 letým Jindřichem Štaufským (budoucí císař otec Fridrich) výchova na rakouském dvoře vévody Leopolda - dcera Markéta intriky v 15letech Jindřich Anežku nechce vrací se domů Opět zasnubovací snahy: anglický král Jindřich III. Plantagenet, Jindřich Štaufský (odeslán s manželkou na Sicílii) a i ovdovělý císař Friedrich II.

26 Svatá Anežka Česká - Přemyslovna Otec umírá, vlády se ujímá Václav I a Anežka si prosadila svoji vůli Anežka se zaslíbila Bohu (plně ji podporoval papež Řehoř IX i bratr Václav I) a žila v přísné askezi. Zdědila velké jmění a pozemky na břehu Vltavy na Starém Městě 1233 první zaaplský klášter sv. Františka z Assisi a v roce 1234 zakládá u kostela sv. Haštala špitál sv. Františka z Assisi, který byl první svého druhu v Čechách vstoupila Anežka do ženského kláštera klarisek Na Františku. Anežka se stává abatyší starší sestrou. Anežka založila mužský řád křížovníků s červenou hvězdou, jediný původem český, který se věnoval ošetřování nemocných

27 Patronkou : Čech, nemocných, chudých a trpících Atributy: model kostela v ruce. Zobrazována v řeholních šatech s korunkou, někdy má odložený královský šat a korunu; u nohou ubožáka; ošetřuje nemocné; uděluje almužnu; sytí hladové 1874 blahoslavená Jan Pavel II svatořečená

28 Zakládání špitálů v českých zemích hospitale latina, hostes = host, hostitel, a hospitium= pohostinství První špitály vznikaly při klášterech jako: útulky pro pocestné a kupce nebo sloužily nemocným a zchudlým měšťanům Do 13 stol. spíše zařízení,,sociální (stravu, lůžko, oděv i ošetření zde dostávali i chudí a přestárlí) Praha: 10.stol kníže Boleslav špitál v Týně (určen pro 12 nemocných, opatrovaných 7 ženami) Brno: 1238 při kostele U svatého Ducha v Brně (později nazýván U sv. Jana Křtitele) 1317 Eliška Přemyslovna klášter Hortus regia později přejmenován na klášter U sv. Anny

29 Univerzita Karlova založen 1348 Karel IV. Z rodu Lucemburků (Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský) měla 4 fakulty: artisitckou, (3 4 r.), medicínu (4r.), právnickou (7 r.) a theologie (9 11 r.) počáteční rozvoj lékařského a zdravotnického písemnictví, směřovalo k širšímu rozvoji vzdělání

30 Péče o nemocné v době středověkých epidemií LEPRA Chronické infekční onemocnění Původce: Mycobacterium leprae Projevy a důsledky: napadá hl. nervy kůže bez citu s vředovými lézemi, přestávají fungovat mazové žlázky, kůže praská - vstupní brána infekce. Další důsledky: porucha zraku (oční víčko se přestává hýbat) Cesta šíření: dotykem. Zakládány leprosália (stavěna mimo města), kde se pečovalo o nemocné: zajištění základních potřeb (v mezích možností opatrovníků), tlumení bolesti a péče o rány. Malomocní často byli vyšetřováni knězem

31 Malomocní Nemocný jedinec musel žít mimo lidskou společnost. Pouze v určité dny mohli opouštět své příbytky a chodit žebrat. Jejich povinností bylo dávat kolemjdoucím výstrahu, aby se nepřibližovali (zvonku či řehtačky) Museli nosit "Lazarův oděv" černou kutnu s obrazem dvou bílých rukou na prsou. Ruce přestavovaly symboliku tíhy boží, která na nemocném spočinula. Součástí oděvu byl černý klobouk s bílým okrajem. Nesměli vstupovat do krámů či hostinců (zboží, které chtěli koupit, označovali holí.) Měli zakázáno hovořit se zdravými osobami a pít z veřejných studní.

32 Péče o nemocné v době středověkých epidemií MOR,,černá smrt Infekční onemocnění hlodavců a malých savců - přenášeno blechami - zoonózu. Původcem infekce: Yersinia pestis. Bakterie proniká do organismu třemi cestami: 1. Dýchacími cestami 2. Kůží 3. GIT Formy nemoci: Dýmějový mor (bubonická, hlízová forma) Příznaky: vysoké horečky, zimnice, značná bolest hlavy až s psychotickými příznaky. Během několika hodin vznikne bolestivý otok lymfatických uzlin na krku, v podpaží a v tříslech dýměj = bubo, plné bakterií, které: - provalí - nemocnému se značně uleví a může dojít k vyléčení - neprovalí, nemoc postupuje dál a nemocný nakonec umírá. Plicní forma příznaky: vysoká horečka, kašel, dušnost, bolest na hrudi, vykašlávání krve. Nejsou přítomny hlízy. Plicní mor se šíří kapénkovou cestou Střevní forma ta se vyskytovala nejméně.

33 Boj proti nákaze Izolací lidí, 40 dní (italsky se čtyřicet řekne quaranta odtud pochází slovo karanténa) Stanovení dohlížitelů pátrat po domech a případně je zapečetit Hlídači - u nakaženého domu, obstarávali všechny činnosti Ohledávačky - ohledat tělo zemřelého a podat o tom zprávu lékaři. Ranhojiči - patřili k morovému špitálu, k pomoci ohledávačkám - společně prohlídku zemřelého, k pomoci i dohlížiteli farnosti Ošetřovatelky-opatrovnice - pečovaly o nemocné morem Povinnost občana: hlásit onemocnění dohlížitelům Zapečetění domů - museli v domě zůstat i lidé zdraví, nesmělo se nic vynášet, ženy rodily bezpomoci Doporučovány vykuřování domů, účinná obrana neexistovala Pohříbívání - nočních hodinách Morové špitály

34 Nemoci středověku 1. Virové Pravé neštovice (černé) Variola vera 10 stol. př. n. l. Asie vtírání krust do nosu nebo kůže 1796 Edward Jenner očkování (dojičky) Spalničky (paramyxoviry) - smrtelné komplikace Chřipka 2. Bakteriální Skvrnitý tyfus (Rickettsia prowazeki) - Cholera (Vibrio cholerae) - TBC (úbytě, souchotě - M. tuberculosis) 2. Parazitické Tasemnice, Roup dětský

35 Děkuji za pozornost

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_22_Svatá Anežka Česká Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie II, pro děti ve věku 11 14 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky:

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky: Skládačka Návod na přípravu skládačky: Každá skládačka se v tomto souboru skládá ze tří částí: 1) karta se zadáním; 2) karta s odpověďmi; 3) fotografie. Všechny tři části vytiskneme. Každou skládačku můžeme

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Kultura v Čechách 13. století

Kultura v Čechách 13. století Kultura v Čechách 13. století Tematická oblast Přemyslovské Čechy Datum vytvoření 9. 12. 2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód 6. ročník osmiletého nebo 1. ročník čtyřletého gymnázia Student

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

CZ.1.07/1.4.00/

CZ.1.07/1.4.00/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 Autor: Ivana Stupková Název materiálu: VY_12_INOVACE_CJ.5.Stu.14_premyslovsti_kralove Datum: 12. 3. 2013 Ročník: pátý Vzdělávací oblast:

Více

Téma Přemyslovna Svatá Anežka Česká a její doba

Téma Přemyslovna Svatá Anežka Česká a její doba MŠMT ku příležitosti výročí Přemyslovny sv. Anežky České vyhlašuje celostátní výtvarnou soutěž: Přemyslovna sv. Anežka Česká a její doba Je to mimořádná postava našich dějin. Její životní dílo, osobní

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ DUM: VY_32_INOVACE_1/36

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ DUM: VY_32_INOVACE_1/36 Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_1/36 jméno autora DUM: Bc. Ilona Barbořáková datum (období), ve kterém byl

Více

Úvod do předmětu Ošetřovatelství. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Úvod do předmětu Ošetřovatelství. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Úvod do předmětu Ošetřovatelství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Tondrová Irena duben 2009 OŠETŘOVATELSTVÍ Úvod do předmětu Ošetřovatelství

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Historie ošetřovatelství

Historie ošetřovatelství Doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. Historie ošetřovatelství Recenze: Mgr. Hana Svobodová Grada Publishing, a.s., 2010 Cover Photo fotobanka allphoto, 2010 Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha

Více

duben - květen 2009 číslo 2 Vážení zaměstnanci, vítám Vás u druhého čísla Listů. Blíží se doba prázdnin a dovolených, proto Všem přeji

duben - květen 2009 číslo 2 Vážení zaměstnanci, vítám Vás u druhého čísla Listů. Blíží se doba prázdnin a dovolených, proto Všem přeji duben - květen 2009 číslo 2 Vážení zaměstnanci, vítám Vás u druhého čísla Listů. Blíží se doba prázdnin a dovolených, proto Všem přeji dobrý odpočinek a zotavení pro tělo i duši. V tomto čísle nepřehlédněte

Více

Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007

Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007 Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007 Družstvo: Třída: Část A Gotika ve světě 1. Kdo nechal postavit první gotický kostel? a) opat kláštera v Saint Denis Suger b) zakladatel

Více

Kategorie A ( třída ZŠ)

Kategorie A ( třída ZŠ) 1. Jak se jmenuje architektonický prvek, typický pro středověké duchovní stavby, kterým se do gotické stavby vstupovalo? a) Portál b) Rozeta c) Fiála 2. V průběhu 11. a 12. století se mnohé evropské, ale

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 409 Jméno autora Mgr. Romana BLÁHOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 5. 2. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 4. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Tvorba elektronické studijní opory

Tvorba elektronické studijní opory Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Paliativní péče Vývoj péče o umírající 13. až 19. století PhDr. H. Kisvetrová, Ph.D. Vlastní opora:

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_16_Jan_Lucemburský_na_českém_trůně. Název vzdělávacího materiálu: Jan Lucemburský na českém trůně.

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_16_Jan_Lucemburský_na_českém_trůně. Název vzdělávacího materiálu: Jan Lucemburský na českém trůně. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_16_Jan_Lucemburský_na_českém_trůně Vyučovací

Více

ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte správně nebo zakroužkujte správnou odpověď. V polovině 11. století se rozhořel boj mezi papežem a císařem o to, kdo je na světě mocnější. Toho využil kníže,

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Jiří Glet. Pranostiky v osmi ročních obdobích

Jiří Glet. Pranostiky v osmi ročních obdobích Jiří Glet Pranostiky v osmi ročních obdobích Úvod Jaro, léto, podzim, zima. Čtyři roční období, které byly určeny podle jarní a zimní rovnodennosti a podle letního a zimního slunovratu. Jistě, je to astronomicky

Více

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B České země do vymření Přemyslovců Benjamin Březina, 4.B Slované v temných staletích 6.-7. stol. Stěhování národů V 6. stol (odhad 535) nahrazení germánského obyvatelstva slovanským Střet s Avary První

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 0 0 Doc. PhDr. Jana Kutnohorská,

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

CZ 1.07/1.4.00/ Základní škola, Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace. Lubnice 20, Uherčice, okres Znojmo, IČO

CZ 1.07/1.4.00/ Základní škola, Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace. Lubnice 20, Uherčice, okres Znojmo, IČO CZ 1.07/1.4.00/21.1962 Základní škola, Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace Lubnice 20, 671 07 Uherčice, okres Znojmo, IČO 49438026 Tel.515298438, e-mail: zslub@mboxzn.cz Číslo DUM: VY_32_INOVACE_16

Více

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové VY_32_INOVACE_DUM.D.20 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: listopad 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Třída: Obrázky: Anotace: Přemyslovci,

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

VY_12_INOVACE_A_PD_2.SADA_14

VY_12_INOVACE_A_PD_2.SADA_14 VY_12_INOVACE_A_PD_2.SADA_14 Název klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Označení v TK: EU-I/2A-PD-2.sada-č.14 Autor: Mgr. Petr Drkal

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

Nemoci dýchací soustavy

Nemoci dýchací soustavy Nemoci dýchací soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.16 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_12_Husitské_války_II_Křížové_výpravy. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války II. Křížové výpravy

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_12_Husitské_války_II_Křížové_výpravy. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války II. Křížové výpravy Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_12_Husitské_války_II_Křížové_výpravy Vyučovací

Více

Autor: Karolína Hradská

Autor: Karolína Hradská Autor: Karolína Hradská Obecné informace Narození: 14. května 1316 Úmrtí: 29. listopadu 1378 (62 let) Pochován: Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha Rodokmen Lucemburků Karel IV. Karel IV. z Votivního

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ EPIDEMIOLOGIE je obor, který zkoumá rozložení infekčních chorob v populaci, sleduje

Více

Nástup Lucemburků v Čechách

Nástup Lucemburků v Čechách Nástup Lucemburků v Čechách Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0119 Po smrti Václava III. v roce 1306 došlo v českém státě k bojům o královský trůn. Největší nároky si kladli Jindřich Korutanský a Rudolf

Více

VY_32_INOVACE_VL4_09_04

VY_32_INOVACE_VL4_09_04 VY_32_INOVACE_VL4_09_04 ANOTACE Šablona Název: Téma: Autor: Očekávaný výstup: Klíčová slova: materiál k samostatné práci žáků vhodný k samostatnému prověřování vědomostí žáků III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Co je prasečí chřipka?

Co je prasečí chřipka? Co je prasečí chřipka? Prasečí chřipka je respirační onemocnění u prasat způsobené virem chřipky typu A, které u nich často propuká. Lidé za normálních okolností touto nemocí neonemocní, ale k nakažení

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:... Adresa bydliště:...

Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:... Adresa bydliště:... Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:.... Adresa bydliště:..... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Zdravotní péče ošetřovatelská péče

Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdeňka Mikšová Olomouc 29.11.2016 Ošetřovatelská péče Rozpoznání příznaků poruchy zdraví Svépomoc a pomoc Svépomoc a pomoc při poruše zdraví při poruše zdraví Dodržování

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: Šablona:

Více

Středověká filozofie

Středověká filozofie Středověká filozofie Patristika období od 1. do 7. stol., v němž křesťanství do sebe vstřebává prvky antické moudrosti a zároveň se s ní kriticky vyrovnává první filosofické reflexe křesťanské víry vztah

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Karel IV. VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a jeho svět VZDĚLÁVACÍ OBOR: TÉMATICKÝ OKRUH: ROČNÍK: Vlastivìda Lidé a čas

Více

Dějiny ošetřovatelství

Dějiny ošetřovatelství Dějiny ošetřovatelství Studijní opora Bc. Petra Podrazilová, DiS. Liberec 2014 1 Cíle předmětu je seznámit studenty s historickým vývojem ošetřovatelství u nás i ve světě, včetně významných osobností,

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Mgr. et Mgr. Jana Mlýnková PEČOVATELSTVÍ 1. DÍL Učebnice pro obor sociální péče pečovatelská činnost Recenze: Bc. Marie Šiková

Mgr. et Mgr. Jana Mlýnková PEČOVATELSTVÍ 1. DÍL Učebnice pro obor sociální péče pečovatelská činnost Recenze: Bc. Marie Šiková style:normal;color:grey;font-family:verdana,geneva,kalimati,sans-serif;text-decoration:none;text-align:center;font-v = = < p s t y l e = " p a d d i n g : 0 ; b o r d e r : 0 ; t e x t - i n d e n t :

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu VY_52_INOVACE_CVSD2_06_4A Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Autor: Ţák se prostřednictvím pracovního listu seznámí s dějinnou události

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Přílohy Příloha č. 1 TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Příjmení a jméno žáka: ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. školní rok 2014/2015 Rozumí pokynům učitele Rozumí běžné komunikaci Čte s porozuměním Vyhledává

Více

ŘEHOLNÍ ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH. Řeholní řády a kongregace, sekulární instituty a společnosti apoštolského života v České republice

ŘEHOLNÍ ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH. Řeholní řády a kongregace, sekulární instituty a společnosti apoštolského života v České republice ŘEHOLNÍ ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH Řeholní řády a kongregace, sekulární instituty a společnosti apoštolského života v České republice KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTV Í KOSTELN Í VYD ŘÍ 1997 Karmelitánské nakladatelství,

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 DIGITÁLNÍ

Více

Přemyslovci - Boleslav II.

Přemyslovci - Boleslav II. Tematická oblast Přemyslovci - Boleslav II. Přemyslovci Datum vytvoření 17.11.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód První Vlivem evropské politiky ztratil Boleslav II. na konci své vlády rozsáhlá

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_11_Husitské_války_I_Smrt_Václava_IV Vyučovací

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Opakování a procvičování učiva vlastivědy

Opakování a procvičování učiva vlastivědy Opakování a procvičování učiva vlastivědy Téma : Panovníci a významné osobnosti nejstarších českých dějin Cíl : Vyhledávání a zpracování získaných informací Pomůcky : pracovní listy, kartičky s panovníky

Více

http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net Prusko Řád německých rytířů Pohanské Prusy Již v době před naším letopočtem sídlily ve východním Pobaltí baltské kmeny Prusů. Prusové nepřijali křesťanskou

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_06 Sada: II. Ověření ve výuce Třída: 7.A Datum:15.2.

Více

Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *12.5.1820 Florencie, +13.8.1910 Londýn Od 1851 cestuje po Evropě + návštěvy nemocnic,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, p. o.

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, p. o. Podpora a vylepšení podmínek výuky Základní škola, Liberec, Křížanská 80, p. o. Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-1-41 Vypracoval: Daniela Šťastná Výukový cíl: Žák kreslí architektonické prvky Žák přiřazuje

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_27_Svatá Ludmila Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Bonus: Děti Marie Terezie

Bonus: Děti Marie Terezie Bonus: Děti Marie Terezie Marie Alžběta (1737 1740) Marie Anna (6. října 1738, Vídeň 19. listopadu 1789, Klagenfurt) Marie Anna Habsbursko-Lotrinská, byla dobročinnou a sociálně angažovanou dcerou královny

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Přemyslovci Boleslav III.

Přemyslovci Boleslav III. Přemyslovci Boleslav III. Tematická oblast Přemyslovci Datum vytvoření 18.11.2012 Ročník První Stručný obsah Začala politická a hospodářská krize českého státu Způsob využití Výklad nové látky, opakování

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Doplň: Nevěstu do svatební síně přivádí., ženicha..

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Doplň: Nevěstu do svatební síně přivádí., ženicha.. OPAKOVÁNÍ A 1. Popisem rodokmenů se zabývá 2. Dcera sestry mé matky je moje. 3. Manželka mého bratra je moje. 4. Manžel dcery je 5. Napiš 4 možnosti, kterými může probíhat náhradní rodinná výchova nezletilých

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jak se jmenovala dcera Přemysla Otakara I., která svůj život obětovala nejchudším? Božena. 2. Kdo se stal knížetem po smrti knížete Václava? Biskup Syn Bratr 3. Jak kníže Oldřich rozšířil české knížectví?

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

Nebezpečí infekce. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

Nebezpečí infekce. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Infekce je proces, při kterém se choroboplodné mikroorganismy (bakterie, viry, paraziti) dostávají do styku s hostitelským makroorganismem a vyvolávají jeho onemocnění.

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_01_Svatý Václav Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

p.č. pozemku, na kterém se stavba dle výzvy č.p. stavby datum doručení č.j. žadatel k.ú. okres kraj p.č. dle výzvy

p.č. pozemku, na kterém se stavba dle výzvy č.p. stavby datum doručení č.j. žadatel k.ú. okres kraj p.č. dle výzvy Informace o výzvách podaných oprávněnými osobami dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ke dni 30.6.2014 č. datum doručení č.j. žadatel k.ú. okres kraj

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 1. téma Vymezení základních pojmů sociální ekonomiky v ČR (historie

Více