Josef Hrubý. básnické dílo. bibliografie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Josef Hrubý. básnické dílo. bibliografie"

Transkript

1 Josef Hrubý básnické dílo bibliografie Plzeň 2012

2 Knihovna města Plzně, 2012

3 OBSAH Předmluva... 5 Úvod... 7 BÁSNICKÁ TVORBA JOSEFA HRUBÉHO Sbírky poezie, bibliofilská vydání, překlady a recenze... 9 Básně ve sbornících, antologiích, almanaších a ročenkách Básně v katalozích výtvarníků a publikacích jiných autorů Básně v novinách a časopisech Knižní překlady poezie jiných autorů a recenze Překlady poezie jiných autorů v novinách a časopisech Zhudebněné básně O JOSEFU HRUBÉM A JEHO TVORBĚ Odborné publikace, bibliografie, slovníková hesla Články a stati Elektronické zdroje, rozhlasové a televizní pořady Ceny... 70

4

5 Josef Hrubý Básník Josef Hrubý se narodil 10. května 1932 v Černěticích u Volyně na Strakonicku. Od dvou let ve Volyni vyrůstal. Po studiích ve Vimperku pracoval ve Strakonicích a od roku 1950 v Ústřední radě odborů a v redakci pražského časopisu Směna. Po vojenské službě byl knihovnickým inspektorem v Sušici a v Plzni existenčně zakotvil od roku 1959 jako ředitel Městské knihovny. V složitých letech tzv. normalizace musel odejít z knihovny a pracoval pak v Krajském středisku památkové péče, odkud odešel v roce 1985 do důchodu. Po časopiseckých publikacích vydal první básnickou sbírku v roce V průběhu šedesátých let stačil ještě vydat čtyři sbírky, ale v sedmdesátých a osmdesátých letech měl zákaz publikování. I tehdy zůstal věrný poezii a podařilo se mu vydat celou řadu bibliofilií a až od roku 1988 začaly zase vycházet jeho další sbírky. Těžká doba básníka neubila a nezlomila, jak svědčí četné sličné bibliofilské tisky, a po roce 1989 s překvapivou pilností tvoří a soubor jeho knižních publikací se dnes pohybuje mezi čtyřiceti - padesáti tituly. V rozloze tohoto životního díla je zřetelné, jak poezie Josefa Hrubého roste nejen do šířky, ale i do hloubky. Od přírodní a intimní lyriky směřuje i k hlubinám meditativní lyriky, k úspornosti výrazu, k básnickým experimentům a ke kontaktům s hudbou a výtvarným uměním, v němž se obratně pohybuje i jako tvůrce mnohých koláží. Tíhnutí k experimentům jej přivedlo i v básnické tvorbě k tzv. polyfonům, kde pro poezii vytvořil osobitý přínos. Od mladistvých citlivých impresionistických rysů a intimní jemnosti jeho poezie směřuje stále zřetelněji k složité hloubce významové i k hutnosti verše budovanému na metaforickém vnímání světa. Citlivě pracuje se slovem, objevuje jeho složité významy, vztahy, podtexty a kontexty a povznáší je do výsostné roviny estetické, kam směřuje nad etickými a charakterovými bázemi jeho poezie, která už nemá zřetelné obrysy tematické, ale vytváří jakýsi kaleidoskop symbiózy života a umění. Cílevědomě hledá harmonii a krásu života a na této cestě je i jeho radost z uměleckého tvoření. Nepodléhá nějaké idylické vidině vzpomínek, domova a života, ale pevné východisko tam nachází a onu touženou harmonii realizuje v kontaktu života s poezií. 5

6 Bibliografický soupis díla Josefa Hrubého je úctyhodně rozsáhlý, ale stranou ještě zůstává jeho dílo výtvarné a jiné kulturní aktivity. Plzeň může být hrdá, že tohoto básníka má, a čtenáři se mohou těšit, že se dožívá osmdesátky v překvapivé tvůrčí svěžesti, moudrosti a aktivitě. Pečlivý a rozsáhlý bibliografický soupis díla Josefa Hrubého bude užitečnou příručkou pro odborníky a bude též orientací pro četné příznivce jeho poezie. V době čtenářského odlivu a užšího zájmu o poezii si Josef Hrubý vydobyl pozornost a uznání nejen u kritiky, ale i u čtenářů. Předložená bibliografie je bilancováním nad více než padesátiletou tvůrčí činností Josefa Hrubého, která však není uzavřena. Básník dále podniká nekončící a úchvatný průzkum života a slova. Bohumil Jirásek 6

7 Úvod Bibliografie básnického díla Josefa Hrubého je vydávána u příležitosti 80. výročí jeho narození. Soupis zahrnuje básnickou tvorbu z let a výběrově biografické záznamy z let Při tvorbě bibliografie bylo navázáno na dosud vydané soupisy autorova díla. Novější záznamy publikací byly vyhledávány ve fondech knihoven: Archiv města Plzně, Knihovna města Plzně, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Západočeské muzeum, Západočeská galerie a v databázích: Česká národní bibliografie, Souborný katalog ČR a Karlsruher virtueller Katalog. Některé záznamy byly vytvořeny díky publikacím zapůjčeným z knihovny Josefa Hrubého. Články a stati byly vybrány prostřednictvím Bibliografického katalogu - Články v českých časopisech, po roce 1990 pomocí knihovnické databáze ANL - Články v českých novinách, časopisech a sbornících, portálu Jednotná informační brána a databází regionálních článků Knihovny města Plzně a Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje a také výstřižkového archivu autora. Soupis je rozdělen na část věnovanou vlastní tvorbě a část biografickou. Záznamy jsou řazeny chronologicky, ke knižním záznamům jsou přiřazeny recenze. Bibliografii literárního díla doplňuje vybraný soupis elektronických zdrojů, rozhlasových a televizních pořadů a seznam básníkových cen. Bohužel u některých publikací a periodik (zejména zahraničních) nejsou záznamy úplné, protože údaje nelze dohledat. Bibliografie neobsahuje básně na novoročenkách, pamětních listech a příležitostných tiscích, které jsou většinou soukromého charakteru. Poděkování za vstřícnost, cenné rady a poskytnuté dokumenty patří panu Josefu Hrubému. 7

8

9 Sbírky poezie, bibliofilská vydání, překlady a recenze 1960 Hudba nechce spát. Obálku a frontispice navrhla Ludmila JIŘINCOVÁ. Vyd. 1. V Plzni: Krajské nakladatelství, s. VEJVODA, Stanislav. Básník rostoucí z našeho kraje. Pravda , roč. 41, č. 107, s Letokruhy. Ilustrovala, obálku navrhla a typograficky upravila Jitka URBANOVÁ. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, s. Mladé cesty, sv. 7. J. U. Letokruhy mladosti. Tvorba. 1962, č , s VRBA, František. Další mladí. Literární noviny. 1962, roč. 11, č. 42, s. 4. BLAHYNKA, Milan. Pět prvotin. Červený květ. 1963, roč. 6, č. 2, s KARPATSKÝ, Dušan. Voda a spodní voda. Plamen. 1963, roč. 5, č. 3, s JAREŠ, Michal. Václav Hons: Co je před očima. Josef Hrubý: Letokruhy. Tvar. 2004, roč. 15, č. 6, s. 24. ISSN X. Listy důvěrné. Obálku a frontispice navrhl Jiří KOVAŘÍK. Vyd. 1. V Plzni: Krajské nakladatelství, s. MOLDANOVÁ, Dobrava. Poezie nazírání a zrcadlení. Host do domu. 1963, roč. 10, č. 4, s FABIAN, František. Pojmenovat bezejmenné: nad básnickými sbírkami Josefa Hrubého. Pravda , roč. 44, č. 42, s Topoly. Vyd. 1. Plzeň: Západočeské nakladatelství, s. MOLDANOVÁ, Dobrava. Posuny a diferenciace. Sešity pro literaturu a diskusi. 1968, roč. 3, č. 26, s FABIAN, František. Sblížení: poezie Josefa Hrubého. Pravda , roč. 49, č. 131, s. 4. JUSTL, Vladimír. Dvě nové sbírky veršů. Arch. 1969, č. 2, s

10 PAPEŽOVÁ, Karla. Úleva z Topolů. Večerní Plzeň , roč. 2, č. 106, s. [1] Vzpomínka. Frontispice Ladislava ŠTIBORA. V Praze: Ludmila Jiřincová, [5] l. Edice J. - Bibliofilie Rozhovor. Frontispice s kresbou Ludmily JIŘINCOVÉ. V Praze: Ludmila Jiřincová, [8] s. Edice J. - Bibliofilie Devět básní o Praze = Negen gedichten over Praag. Vertaling [z češtiny do holandštiny] Jana VAN SON, [s mědirytinou Cyrila BOUDY]. Baarn: Arethusa Pers Herber Blokland, [23] s. Arethusa Pers Herber Blokland, Bibliofilie Housle. Grafický doprovod Přemysl ROLČÍK. Praha: Vladimír Bujárek, [12] s. - Bibliofilie. Na paměť. Frontispice podle kresby Ludmily JIŘINCOVÉ. V Praze: Ludmila Jiřincová, [2] l. Edice J. - Bibliofilie Tichá Eurydiké. Čtyřmi kombinovanými technikami ilustroval Zdenek BUGÁŇ. Plzeň: [s.n.], [28] s. - Bibliofilie Dvanáct sluncí. Sítotisky sochaře Ladislava CHOCHOLA. Praha: [s.n.], [26] s. - Bibliofilie. 10

11 1988 Housle. Písmo, ruční papír a výzdoba Stanislav JURÍK. Plzeň: [s.n.], [10] s. - Bibliofilie. Obrazy. Třemi suchými jehlami vyzdobil Jaroslav ŠKAROHLÍD. Brno: František Janás, [24] s. Edice Bibliofilie. Ve jménu lásky, lodí a ryb. Ilustrace Ludmila JIŘINCOVÁ. Vyd. 1. [Plzeň]: Západočeské nakladatelství, s. KUNCIPÁL, Karel. Večer poezie. Budovatel: týdeník občanů okresu Strakonice. 1988, roč. 2, č. 48, s. 3. VLAŠÍN, Štěpán. V zajetí lásky a domova. Tvorba. 1988, č. 38, s. 13. ISSN ZAHRADNICKÝ, Jiří. Motivy reálného světa. Pravda , roč. 69, č. 168, s. 5. ISSN PÍŠA, Vladimír. Poezie jako zrající víno. Rudé právo , roč. 69, č. 278, s. 5. ISSN SVOBODA, Jiří. Přečetli jsme. Kulturní měsíčník: kulturně politický časopis Severomoravského kraje. 1989, roč. 7, č. 4, s. 67. MIHÁLIK, Vojtech. Poézie ludskej skúsenosti. Literárny týždenník , roč. 2, č. 7, s. 5. ISSN Ars amatoria. Třemi kombinovanými technikami vyzdobil Karel DEMEL. Praha: Josef Runštuk a Karel Žižkovský, [32] s. Sladké jádro srdce, sv Bibliofilie Básně básně. Ilustrace Vladimír SUCHÁNEK. Vyd. 1. [Plzeň]: Západočeské nakladatelství, s. ISBN VIKTORA, Viktor. Včas včas: k nové básnické sbírce Josefa Hrubého. Deník Nová Pravda , roč. 1, č. 105, s. 13. ISSN VYBÍRAL, Zbyněk. Nápadně krátká recenze na nenápadnou poezii. Tvar. 1992, roč. 3, č. 5, s. 14. ISSN X. -kv-. Josef. Hrubý: Básně básně. Za pět peněz klíč. Literární noviny. 1993, roč. 4, č. 5, s. 7. ISSN

12 Básně z noci. Do lina vyřezal, ilustroval a vydal Stanislav JURÍK. V Plzni: Stanislav Jurík, [18] l. - Bibliofilie. HRUBÝ, Josef a MAYER, Rudolf A. M. Brudersprache: Gedichte = Bratrský jazyk: básně. Übersetzungen vom Tschechischen ins Deutsche Franz Peter KÜNZE, vom Deutschen ins Tschechische Michaela JACOBSENOVÁ. München: HERP, s. ISBN Bibliofilie. Oči oči = Gli occhi gli occhi. [Souběž. text] do italštiny přeložila Vlasta KALINOVÁ a Carmelo CICERO, [ilustroval] Jiří BRÁZDA, graf. listy vytiskl Jan MAULER. Brno: František Janás, [1991]. [17] s. Edice 33. ISBN Bibliofilie. MAZÁČ, Tomáš. Oči, oči - srdce, srdce. Tichý hlas jedné bibliofilské knihy. Lidová demokracie - vydání Brno město , roč. 47, s. 11. ISSN Pět klíčů. Grafická úprava a vazba Ivana VYHNALOVÁ, ilustrace Milan HES. Plzeň: Katedra výtvarné kultury PF ZČU, [20] s. - Bibliofilie. Unzeit in den Uhren. Erlangen: Literaturbüro der Stadt Erlangen, Kulturamt, s. SCHMITT, Christa. Unzeit in den Uhren. Erlanger Kultur , s Město nebes: z cyklu autentické poezie Polyphony. Do linolea vyřezal a vytisknul Stanislav JURÍK. V Plzni: Stanislav Jurík, [10] l. - Bibliofilie. Za pět peněz klíč. Ilustrace v patitulu Jiří ŠLITR. Vyd. 1. München: PmD - Poezie mimo domov, s. Nová řada poezie, sv. 60. MATYS, Rudolf. Poezie v klidných vodách... Nové knihy. 1992, č. 48, s. 3. ISSN X. -kv-. Josef Hrubý: Básně básně. Za pět peněz klíč. Literární noviny. 1993, roč. 4, č. 5, s. 7. ISSN PROROK, Marek. Co vlastně vozí Malý vůz. Tvar. 1993, roč. 4, č. 16, s. 2. ISSN X. 12

13 TRÁVNÍČEK, Mojmír. Klíče Josefa Hrubého. Lidová demokracie - vydání Brno město , roč. 49. ISSN JIRÁSEK, Bohumil. Horizonty poezie Josefa Hrubého. Plzeňský deník , roč. 2, č. 225, s. 6. ISSN GRUBER, Josef. Křest básnických knih Josefa Hrubého. Naše noviny: české závody motocyklové n. p. Strakonice , roč. 48, č. 46, s Zrzavé údolí. Ilustrace Karel VALTER [v tiráži chybně]. Senica: Yak, s. ISBN PÍŠA, Vladimír. Zralé údolí. Tvar. 1993, roč. 4, č , s. 21. ISSN X. JIRÁSEK, Bohumil. Poezie podléhání i vzdoru. Plzeňský deník , roč. 2, č. 243, s. 6. ISSN SCHILDBERGER, František. Řeka do jižních Čech. Lidové noviny , roč. 6, č. 269, s. 5. ISSN GRUBER, Josef. Křest básnických knih Josefa Hrubého. Naše noviny: české závody motocyklové n. p. Strakonice , roč. 48, č. 46, s. 3. MATOUŠ, Petr. Josef Hrubý: Zrzavé údolí. Lipík: listy regionální kultury. 1994, roč. 3, červenec - srpen Nokturna. Grafickou úpravu a realizaci zpracovala jako diplomový úkol Irena DUDOVÁ, ilustrovala Naděžda ŠKARDOVÁ. V Plzni: Katedra výtvarné kultury PF ZČU, [26] l. - Bibliofilie. STANĚK, Jiří. Podivuhodný kouzelník. Tvar. 1995, roč. 6, č. 11, s. 20. ISSN X. VACÍK, Miloš. Poezie - a její tvar. Nové knihy. 1995, č. 4, s. 3. ISSN X. KŘEŠNIČKA, Josef. Básník: řeč vod i stromů překládá do lidštiny velmi lahodně. Listy Strakonicka , roč. 3, č. 83, s. 13. ISSN

14 Numerale: z cyklu autentické poezie Polyphony. Grafickou úpravu a realizaci zpracovala jako diplomový úkol Bohumila SKRBKOVÁ, ilustroval Jiří NOVÁK. V Plzni: Katedra výtvarné kultury PF ZČU, [32] l. - Bibliofilie. Salve. Grafickou úpravu a realizaci zpracovala jako diplomový úkol Václava KRAUSOVÁ, ilustroval Milan HES. V Plzni: Katedra výtvarné kultury PF ZČU, [18] l. - Bibliofilie Yorick. Grafika Milan BAUER. Vyd. 1. Plzeň: Koniáš, s. ISBN KŘEŠNIČKA, Josef. Poháry citu nesmí zůstat nepovšimnuty: houštinkami Hrubého veršů k břehům Volyňky. Listy Strakonicka , roč. 3, č. 279, s. 12. ISSN KUNCIPÁL, Karel. Nová básnická sbírka Josefa Hrubého Yorick. Listy Strakonicka , roč. 3, č. 280, s. 10. ISSN HATALA, Marián. Poetická nespavosť Josefa Hrubého. RAK: revue aktuálnej kultury. 1996, roč. [1], č. 5, s. 64. JIRÁSEK, Bohumil. S novými tvůrčími možnostmi. Plzeňský kulturní přehled Kultura. 1996, č. 2, s. 20. ŠTOLBA, Jan. Yorick se holí. Literární noviny. 1996, roč. 7, č. 36, s. 5. ISSN KŘEŠNIČKA, Josef. Yorick. Svobodné slovo , roč. 88, č. 10. Příl. Slovo na víkend, s. 5. ISSN X. HRABAL, Milan. Yorick v kvetoucích trnkách. Alternativa Nova , roč. 3, č. 1. ŠTOLBA, Jan. Yorick se holí. In: ŠTOLBA, Jan. Nedopadající džbán: úvahy o básnících a poezii. Vyd. 1. Praha: Torst, 2006, s ISBN Aus den Augen in die Augen. Übers. Franz Peter KÜNZEL et al. Bad Kissingen: Heiligenhof, s. Poesis ethnica, 7. SETZWEIN, Bernhard. Josef Hrubý: Aus den Augen in die Augen. Lichtung. Ostbayerisches magazin. 1996, Oktober, s. 53. ISSN

15 SCHULAK, Rosemarie. Rezension zu: Josef Hruby: Aus den Augen in die Augen. Zenit. 1999, Jg. 12, Nr. 3-4, s. 38. Gedichte. Minden: Kogge, s. Ištar. Třemi barevnými lepty ilustroval Ladislav ČEPELÁK, obálku navrhl a typograficky upravil Martin DYRYNK, o vydání pečoval Josef ROUČKA, grafické desky vytiskl Pavel DŘÍMAL. Praha: Spolek českých bibliofilů, [29] s. ISBN Bibliofilie. Sítě. Ilustrace Milan HES. V Plzni: Katedra výtvarné kultury PF ZČU, [40] s. - Bibliofilie Ve jménu lásky lodí a ryb. [Typografie a vazba] Monika ŠÍDLOVÁ. V Plzni: Katedra výtvarné kultury PF ZČU, [32] s. - Bibliofilie HRUBÝ, Josef a CESARO, Ingo. Die Sprache der Spiegel. [Grafik: Milan HES]. Kronach: Neue Cranach Presse, [13] l. Edition, Bibliofilie. Die Netze: Gedichte. Übers. von Jana HESOVA. Berlin: Corvinus Presse, s. Welt Statt Berlin, 8. ISBN Znamení býka. Frontispice Naděžda ŠKARDOVÁ. 1. vyd. Plzeň: Perseus, s. Pramen: edice původní české tvorby, sv. 1. ISBN HRBÁČ, Petr. Prach na podrážkách byl veselý. Tvar. 1999, roč. 10, č. 16, s ISSN X. ROSÍ, Věra. Na stole mít usměvavé rohlíky. Host. 1999, roč. 15, č. 10. Recenzní příl., s. IX-X. ISSN VIKTORA, Viktor. Nový a jiný J. Hrubý. Spektrum: zrcadlení plzeňské kultury. 1999, roč. 2, č. 4, s JIRÁSEK, Bohumil. Znamení býka dokáže rozdávat chvíle čtenářské spokojenosti: nakladatelství Perseus vydalo novou sbírku plzeňského básníka Josefa Hrubého. Plzeňský deník , roč. 8, č. 229, s. 17. ISSN

16 2000 Pálení básní. Frontispice Petra MORAVCOVÁ. Vyd. 1. Praha: Protis, s. ISBN SOVÁKOVÁ, Jana. Pálení básní. Spektrum: zrcadlení plzeňské kultury. 2000, roč. 3, č. 3, s. 11. (mx). Autor vyplňuje mezeru mezi obrazy a poezií. Mladá fronta Dnes , roč. 11, č. 99. Příl. Záp. Čechy, s. 3. ISSN JIRÁSEK, Bohumil. Josef Hrubý posunul umělecké řešení. Plzeňský deník , roč. 9, č. 230, s. 17. ISSN CHROBÁK, Jakub. Pokus úctyhodný. Tvar. 2001, roč. 12, č. 2, s. 21. ISSN X. JELÍNEK, Antonín. Laudatio pro Josefa Hrubého. Dokořán. 2001, roč. 5, č. 20, s HRUBÝ, Josef a MAYER, Rudolf A. M. Übergangszeit: Gedichte = Mezzastagione: poesie = Přechodný čas: básně. Bremen: Fonda, [16] s. Edition Transform. Bogendrucke. ISBN Bibliofilie Kreslím. Kresby Olga VYCHODILOVÁ. Kostelec na Hané: Josef Polívka, [10] s. - Bibliofilie. Poèmes sur une carte postale = Básně na pohlednici. Překlad Jean-Louis BRADEL a Jana HORÁKOVÁ, s originálními kresbami Květy MONHARTOVÉ. Plzeň: Pro libris, [36] s. Zrcadlo. ISBN Bibliofilie. NOVOTNÝ, Vladimír. Poezie Josefa Hrubého žije i ve francouzštině. Plzeňský kulturní přehled Kultura. 2002, č. 11, s. 27. BRŮHOVÁ, Bedřiška. Poezie Josefa Hrubého se zrcadlí francouzsky. Plzeňský deník , roč. 11, č. 265, s. 19. ISSN

17 Sedmá nota celá = La septième note ronde. Překlad Jean-Louis BRADEL, grafický list Tomáš KŮS, přebal Bedřich ZÁKOSTELECKÝ. Plzeň: Pro libris, [7] l. ISBN Bibliofilie Josef Mühlberger. Plauen: Euroregioakademie, s. - Bibliofilie Osoby. 1. vyd. Plzeň: Fraus, s. ISBN ČERMÁČEK, Petr. Šestero. Host. 2005, roč. 21, č. 4, s ISSN HRABAL, Milan. Podařil se mi obrázek výkřiku. Psí víno. 2005, roč. 9, č. 33, s. 41. ISSN JIRÁSEK, Bohumil. Básník zkoumá člověka ponorem do charakteru. Plzeňský kulturní přehled Kultura. 2005, č. 8, s. 26. NOVOTNÝ, Vladimír. Obrazárna básnických portrétů. PLŽ. 2005, roč. 4, č. 4, s ISSN To jsou mé lásky. Lept Olga VYCHODILOVÁ. Kostelec na Hané: Josef Polívka, [10] s. - Bibliofilie Krážem. Doslov Vladimír NOVOTNÝ, frontispice Dana RAUNEROVÁ. Plzeň: Pro libris, [36] s. Ulita, sv. 3. ISBN BRŮHOVÁ, Bedřiška. Krážem putuje světem básník. Plzeňský kulturní přehled Kultura. 2006, č. 4, s. 7. HRABAL, Milan. Dluhy na mém čtenářském stole. Psí víno. 2006, roč. 10, č , s ISSN ŠEDIVÝ, Milan. Křížem. PLŽ. 2006, roč. 5, č. 9, s. 28. ISSN Den Kopf voll Safran: Gedichte. Aus dem Tschechischen übersetzt von Waltraud SEIDLHOFER, Inge LOKAY und Christa SCHMITT. 1. Aufl. Viechtach: Lichtung-Verlag, s. Edition Lichtung. ISBN

18 NOVOTNÝ, Vladimír. Hrubého básnická mise do Bavor. PLŽ. 2006, roč. 5, č. 11, s. 29. ISSN CHOBOT, Manfred. Josef Hruby: Den Kopf voll Safran. Podium. 2007, April, Nr , s Miláček Arcimboldo. Vyd. 1. Praha: Protis, s. Večernice, sv. 22. ISBN HRABAL, Milan. Sešlo se na mém listopadovém stole. Psí víno. 2007, roč. 11, č. 42, s ISSN BOR, D. Ž. Miláček Arcimboldo. Tvar. 2008, roč. 19, č. 13, s. 21. ISSN X. GARDAVSKÝ, Vladimír. Josef Hrubý znovu vyslovil mnoho skrytých pravd: významnému plzeňskému básníkovi vyšla v Praze sbírka Miláček Arcimboldo. Plzeňský deník , roč. 17, č. 21. Příl. Svět plus, s. 41. ISSN HARÁK, Ivo. Obrazy roztříštěného světa. PLŽ. 2009, roč. 8, č. 1, s ISSN ŠTOLBA, Jan. Tisíc zarputilých podob. In: ŠTOLBA, Jan. Lomcování slovy. Praha: Cherm, 2011, s Duch a tvar, sv. 5. ISBN Volyně a jiné krátké řádky. Doslov Vladimír NOVOTNÝ, frontispice Alois MUŽÍK. Plzeň: Pro libris, s. Ulita, sv. 11. ISBN GARDAVSKÝ, Vladimír. Sbírka Josefa Hrubého je událostí. Plzeňský kulturní přehled Kultura. 2007, č. 8, s. 9. JIRÁSEK, Bohumil. Návraty. PLŽ. 2007, roč. 6, č. 10, s. 28. ISSN Hovory. Ilustrace na frontispisu Josef HRUBÝ. Vyd. 1. Praha: Protis, s. ISBN GARDAVSKÝ, Vladimír. Josef Hrubý zpřítomnil v Hovorech tříšť světa. Plzeňský kulturní přehled Kultura. 2009, č. 6, s. 7. HARÁK, Ivo. Přeexponované fotografie. Tvar. 2009, roč. 20, č. 14, s. 23. ISSN X. 18

19 CHOCHOLATÝ, Miroslav. Rehabilitace slova. Host. 2009, roč. 25, č. 9, s ISSN JIRÁSEK, Bohumil. Meditativní zastavení nad míjením života. PLŽ. 2009, roč. 8, č. 12, s ISSN HARÁK, Ivo. Obrazy roztříštěného světa. PLŽ. 2012, roč. 11, č. 5, s ISSN ا ا ن [Min al- ujún fi-l- ajni]. [Z něm. orig. Aus den Augen in die Augen do arabštiny přeložil Youssef LIMOUD]. Al-Qáhira: Al-hajnatu al-ámatu likusury athakáfaty, s. ISBN Modř nebeská. Sbírku básní doprovodil třemi barevnými litografiemi Vladimír SUCHÁNEK. Praha: Bonaventura, s. Do kapsy, sv. 6. ISBN Bibliofilie. GARDAVSKÝ, Vladimír. Modř nebeská překypuje barvami: básník Josef Hrubý z Plzně nezapře vztah ke krásným knížkám ani ve své nové sbírce, kterou vyzdobil grafik Vladimír Suchánek. Plzeňský deník , roč. 19, č. 18, s. 8. ISSN Mon cher Arcimboldo = Liebling Arcimboldo. [Trad. en allemand: Waltraud SEIDLHOFER, trad. en français: Rüdiger FISCHER]. Rimbach: Ed. en Forêt, s. Collection Voies, 24. ISBN Ebenová větev. Perokresbou ilustroval Oldřich KULHÁNEK. Praha: Spolek českých bibliofilů, s. Pupilla, sv. 32. ISBN Bibliofilie. GARDAVSKÝ, Vladimír. Útlá sbírka je bohatá na podněty. Plzeňský kulturní přehled Kultura. 2011, č. 3, s. 7. Kočičí sněm: z cyklu autentické poezie Polyphony. Dvěma lepty cyklus ilustrovala Marie BLABOLILOVÁ, grafická úprava Roman POLÁK. Nezvěstice: Dominik Mačas, Bibliofilie. Otylé ach. Ilustrace Josef HRUBÝ, doslov Jiří VALOCH. Plzeň: Galerie města Plzně, s. Imago et verbum, sv. 12. ISBN

20 ERBEN, Roman. Jak se odívá báseň. Tvar. 2011, roč. 22, č. 9, s. 2. ISSN X. HARÁK, Ivo. Nad poezií Josefa Hrubého. PLŽ. 2011, roč. 10, č. 10, s ISSN JIRÁSEK, Bohumil. Poezie Josefa Hrubého. PLŽ. 2011, roč. 10, č. 6, s ISSN MATĚJKA, Ivan. Jestli se to ještě bude jmenovat poezie. Literární noviny. 2011, roč. 22, č. 7, s. 20. ISSN REISINGER, Vladislav. Široké "Á" a úzké "Ó". Tvar. 2011, roč. 22, č. 9, s. 2. ISSN X. GARDAVSKÝ, Vladimír. Básník Josef Hrubý se představil i jako výtvarník: Galerie města Plzně vydala v edici Image et verbum sbírku veršů Otylé ach. Plzeňský deník , roč. 20, č. 2, s. 8. ISSN HARÁK, Ivo. Obrazy roztříštěného světa. PLŽ. 2012, roč. 11, č. 5, s ISSN Polyphony: autentická poezie. Ilustrace Josef HRUBÝ, doslov Ludvík KUNDERA. Vyd. 1. Praha: Protis, s. ISBN GARDAVSKÝ, Vladimír. Josef Hrubý se dočkal vydání Polyphonů. Plzeňský kulturní přehled Kultura. 2010, č. 12, s. 7. HARÁK, Ivo. Nad poezií Josefa Hrubého. PLŽ. 2011, roč. 10, č. 10, s ISSN CHOCHOLATÝ, Miroslav. Hledání cest básnických i životních. Host. 2011, roč. 27, č. 4, s ISSN JIRÁSEK, Bohumil. Poezie Josefa Hrubého. PLŽ. 2011, roč. 10, č. 6, s ISSN MATĚJKA, Ivan. Jestli se to ještě bude jmenovat poezie. Literární noviny. 2011, roč. 22, č. 7, s. 20. ISSN HARÁK, Ivo. Obrazy roztříštěného světa. PLŽ. 2012, roč. 11, č. 5, s ISSN Post festum. Grafický doprovod Milan JANÁČEK. Liberec: Josef Vinklát, s. - Bibliofilie. GARDAVSKÝ, Vladimír. Josef Hrubý zaujal na severu Čech. Plzeňský kulturní přehled Kultura. 2010, č. 10, s. 7. JIRÁSEK, Bohumil. Poezie Josefa Hrubého. PLŽ. 2011, roč. 10, č. 6, s ISSN

21 VŠETIČKA, František. Josef Hrubý: Post festum. Akord: revue pro literaturu, umění a život. 2011, roč. 29, č. 3, s ISSN Salve. Překlad do angličtiny Jan MYSLÍK. Vyd. 1. Praha: Printia, s. ISBN GARDAVSKÝ, Vladimír. Josef Hrubý vyšel dvojjazyčně: německy vyšla Modř nebeská, anglicky Salve a plzeňský básník se stává jedním z nejpřekládanějších českých autorů. Plzeňský deník , roč. 20, č. 237, s. 8. ISSN HRUBÝ, Josef a HAUSNER, Jaroslav. Klíče ke městu. Vydali autoři k výstavě fotokoláží Jaroslava Hausnera v plzeňské Galerii Jiřího Trnky v prosinci Plzeň: Josef Hrubý a Jaroslav Hausner, s. ISBN GARDAVSKÝ, Vladimír. Básník a fotograf odemykají Plzeň. Plzeňský kulturní přehled Kultura. 2012, č. 3, s. 7. Modř nebeská = Himmelsblau. Překlad Waltraud SEIDLHOFER, obal a ilustrace Josef HRUBÝ. Rimbach: Verlag im Wald, s. ISBN GARDAVSKÝ, Vladimír. Josef Hrubý vyšel dvojjazyčně: německy vyšla Modř nebeská, anglicky Salve a plzeňský básník se stává jedním z nejpřekládanějších českých autorů. Plzeňský deník , roč. 20, č. 237, s. 8. ISSN Noční pošta. Ilustrace Josef HRUBÝ. 1. vyd. Praha: Protis, s. ISBN HARÁK, Ivo. Obrazy roztříštěného světa. PLŽ. 2012, roč. 11, č. 5, s ISSN JIRÁSEK, Bohumil. Josef Hrubý zbudoval ze slov všestranný obraz života. Plzeňský deník , roč. 21, č. 9, s. 8. ISSN Potměchuť. Grafický doprovod Milan JANÁČEK, grafická úprava J. MARTINEC ml. V Liberci: Josef Vinklát a Milan Janáček, s. - Bibliofilie. 21

22 Básně ve sbornících, antologiích, almanaších a ročenkách 1958 Kapky z Kruhu. [I]. Sestavili Zbyněk KOVANDA a Stanislav VEJVODA, obálka a linoryty Zbyněk KOVANDA. [Plzeň]: Plzeňský literární kruh, Nestr. Tak co nám řeknete? [Plzeň]: Plzeňský literární kruh, [1958]. Nestr Kapky z Kruhu. [II]. Linoryty Zbyněk KOVANDA. [Plzeň]: Plzeňský literární kruh, [1959]. Nestr Hlasy. Obálku a ilustrace navrhl Josef JÍCHA. 1. vyd. V Plzni: Krajské nakladatelství, s Mladé víno: almanach nových jmen české poezie. Sestavili Josef BRUKNER a Miroslav FLORIAN. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, s. Klub přátel poezie. Výběrová řada, sv Vyrostlo z pomezí: výbor básní. Uspořádali Václav JÍLEK a Bohumil POLAN, obálku navrhl Jiří KOVAŘÍK, frontispice Jiří TRNKA. Vyd. 1. V Plzni: Krajské nakladatelství, s Pro tento den: povídky, básně, fotografie a reportáže... Obálka a kresby Lumír TOPINKA. Vyd. 1. V Plzni: Krajské nakladatelství, s Pramen: literatura - umění - život. Uspořádali Josef HRUBÝ a František FABIAN, obálka a výtvarná část Vladimír SUCHÁNEK. Vyd. 1. V Plzni: Západočeské nakladatelství, s. 22

23 1971 Modern poetry in translation. Eds. Ted HUGHES and Daniel WEISSBORT. London: MPT, 1971, (9). 32 s. ISSN Podzim. Redakce Ludvík KUNDERA, obal Jindřich SVOBODA. Brno: Ludvík Kundera, Ineditní sborník Jaro. Redakce Ludvík KUNDERA, obal Jindřich SVOBODA. Brno: Ludvík Kundera, Ineditní sborník. Ještě léto. Redakce Ludvík KUNDERA, obal Jindřich SVOBODA. Brno: Ludvík Kundera, Ineditní sborník. Nová zima. Redakce Ludvík KUNDERA, obal Jindřich SVOBODA. Brno: Ludvík Kundera, Ineditní sborník. Věci: k vánocům. Redakce Ludvík KUNDERA, obal Jindřich SVOBODA. Brno: Ludvík Kundera, Ineditní sborník. Volné sebrání 4. Redakce Ludvík KUNDERA, obal Jindřich SVOBODA. Brno: Ludvík Kundera, Ineditní sborník současní čeští básníci v 1000 verších = 52 nuntempaj ĉeĥaj poetoj en 1000 versoj. Uspořádal a do esperanta přeložil Josef RUMLER. Dvojjaz. zrcadlové vyd. Prago: Ceha Esperanto - Asocio, s Jahresbericht Hans-Scholl-Realschule Weiden. Weiden: Knauf, s. Sudetenland: Böhmen - Mähren - Schlesien: europäische Kulturzeitschrift. München: Verlaghaus Sudetenland, s. ISSN

24 1991 Böhmen: Blick über die Grenze. Hrsg. Peter BECHER a Hubert ETTL. 1. Aufl. Viechtach: Edition Lichtung, s. Reise-Lesebuch. ISBN Melodie. Redakce Karel FRON, protitul Petr STRNAD. [Plzeň]: Středisko západočeských spisovatelů, s. Vernisáž, sv Čtyřiatřicet hodin. Ed. Jiřina FUCHSOVÁ. 1st. print. Los Angeles: Framar Publishers, s. Deutsch-tschechischer Almanach = Německo-český almanach. Hrsg. von Peter BECHER und Ivan BINAR. München: Adalbert Stifter Verein, s. ISBN Milostné mosty. Redakce Josef HRÁCH, na protitul použito grafiky Ludmily JIŘINCOVÉ k básni Josefa HRUBÉHO. [Plzeň]: Středisko západočeských spisovatelů, s. Vernisáž, sv Krajina v nás. Redakce Karla ERBOVÁ, na protitul použito grafiky Vladimíra KOMÁRKA. [Plzeň]: Středisko západočeských spisovatelů, s. Vernisáž, sv. 5. Der Lerchenturm: Anthologie tschechischer Lyrik. Hrsg. von Alois VOGEL und Zdeněk KOŽMÍN. Wien: Edition Atelier, s. ISBN Mezi Radbuzou a Řeznou: česko - bavorská antologie. Připravili František FABIAN, Josef HRUBÝ a Bernhard SETZWEIN, německé texty do češtiny převedl František FABIAN, ilustrace Alena KOENIGSMARKOVÁ a Stanislav JURÍK. Vyd. 1. [Plzeň]: Středisko západočeských spisovatelů, [1993]. 167 s. Steinsiegel: Gedichte und Geschichten aus der Oberpfalz. Hrsg. von Erika EICHENSEER. Amberg: Buch- und Kunstverl. Oberpfalz, s. ISBN

25 Villes d'est: un écrivain un photographe: exposition réalisée par la IVe Biennale MittelEuropa, Strasbourg: L'Atelier Alsacien, Nestr. Volná sebrání aneb Solná jezera. Redakce Helena ŠLESINGEROVÁ, protitul Marie ZICHOVÁ. [Plzeň]: Středisko západočeských spisovatelů, s. Vernisáž, sv. 4. Zwischen Radbuza und Regen: ein bayrisch-böhmisches Lesebuch. Herausgegeben von František FABIAN, Josef HRUBÝ und Bernhard SETZWEIN. Amberg: Buch & Kunstverlag Oberpfalz, s. ISBN Poésie tchèque et slovaque d'aujourd'hui: les deux rives de la Morava. Choix, traduction et présentation Vladimir Claude FIŠERA. Strasbourg: Bf, s. ISBN X Das Buch der Ränder - Lyrik. Hrsg. von Karl-Markus GAUSS und Ludwig HARTINGER. Klagenfurt: Wieser, s. ISBN X. Holoubci veršů míří k domovu. Čestice: Kulturní spolek pro Čestice a okolí, s. Můj kousek světa: sborník západočeských spisovatelů k 700. výročí města Plzně. Redakce František FABIAN, výtvarná část Petr STRNAD, Eduard MILKA a Mikoláš ALEŠ. Plzeň: Středisko západočeských spisovatelů, s Ho Ho Ho: zum 99. Geburtstag von Victor Otto Stops. Berlin: Corvinus-Presse, Nestr. Regensburger Almanach Hrsg. von Konrad M. FÄRBER. Regensburg: Buchverlag der Mittelbayerischen Zeitung, s. Tschechische Gegenwartsliteratur. Herausgegeben von Edith ECKER et al. Passau: Krieg, s. Passauer Pegasus,

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

INGEBORG BACHMANN. Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN. Knihy

INGEBORG BACHMANN. Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN. Knihy INGEBORG BACHMANN Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN Knihy Básně. [Z německého originálu vybrala, přeložila a ediční poznámku napsala Michaela Jacobsenová]. 1. vyd. Praha : ERM, 1997. Poezie.

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

Veřejný program 2010

Veřejný program 2010 Veřejný program 2010 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 e-mail: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Veřejný program v Centru Bavaria Bohemia

Více

23. září 2013. Dobročinná aukce výtvarných děl plzeňských autorů na podporu kostelíku U Ježíška

23. září 2013. Dobročinná aukce výtvarných děl plzeňských autorů na podporu kostelíku U Ježíška 23. září 2013 Dobročinná aukce výtvarných děl plzeňských autorů na podporu kostelíku U Ježíška City Digitální tisk (plakát) Autor: Martin Czeller Rozměry: 86,5 x 70 cm Vyvolávací cena 100 Kč 2 Children

Více

Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla. značeno a

Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla. značeno a Evid enčn í číslo Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla 001 Anderle Jiří Jiřímu Kotalíkovi k 75 lept 20x8,5 cm 002 Benda Jan Zátiší 30. léta skica tužkou 10,2x14,5

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran ISBN 978-80-247-5453-6

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb KAREL ROZUM Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA Katalogy - autor kreseb České vánoce. Katalog výstavy, Praha prosinec 1988. Text a katalog Jiřina Langhammerová. Kresby Karel Rozum. 1. vyd. P.,

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU 3 Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

Gaius Iulius Hyginus O astronomii (De astronomia)

Gaius Iulius Hyginus O astronomii (De astronomia) Gaius Iulius Hyginus O astronomii (De astronomia) Úvod, překlad Hyginovy Astronomie a Pseudo-Eratosthenových Zhvězdnění a rejstříky Alena Hadravová Překlad Arátových Jevů na nebi Radislav Hošek ARTEFACTUM

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014

KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014 2014 KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014 Eva Kordová předsedkyně KDK SKIP Libereckého kraje evakordova@knihovnicek.cz 481 312 739 736 712 400 OBSAH Obsah... 1 Účast na všech projektech a aktivitách

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Praha, 27. - 28. 11. 2013 Obsah O Radě galerií České republiky

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Vítězové Neumannových Poděbrad

Vítězové Neumannových Poděbrad Vítězové Neumannových Poděbrad V letech 1965 1966 probíhala soutěž v jedné kategorii. Byla otevřena profesionálním umělcům a posluchačům vysokých divadelních škol. 1965 1. Ľudmila Ďurčeková odb. asistentka

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky pořádá: hlavní partner: partneři: Novinářská práce má důležitý význam pro fungování a rozvoj demokratické společnosti. Nadace Open Society Fund Praha

Více

Václav Hejna Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, 2. 7. 11. 10. 2009

Václav Hejna Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, 2. 7. 11. 10. 2009 - rok 2009 - Svatoslav Krotký Obrazy a kresby, 22. 1. 1. 3. 2009 pozvánka, novinové články (2 ks) Technická univerzita Liberci, Textilní fakulta Textil a oděv, Šperk a sklo pozvánka (2 ks), novinové články

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

VELITELSKO PEDAGOGICKÝ SBOR VOJENSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY V ROCE 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ (1983)

VELITELSKO PEDAGOGICKÝ SBOR VOJENSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY V ROCE 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ (1983) náčelník Vojenské hudební školy plk. Zdeněk Sviták zástupce náčelníka pro výuku zástupce náčelníka školy zástupce náčelníka pro věci politické mjr. Jiří Lhotský pplk. František Kysela pplk. Miloslav Klíma

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov Eskymo verze: 1.5.1 Název závodu: Místo závodu: Pořadatel: SK vltava Český Krumlov Ředitel závodu: Lenka Lagnerová Vrchní rozhodčí: Luděk Roleček Datum závodu: 08.06.14 Číslo závodu: 62 BHZ: 4 Disciplína:

Více

Camillo Sitte STAVBA MĚST PODLE UMĚLECKÝCH ZÁSAD. Druhé české vydání

Camillo Sitte STAVBA MĚST PODLE UMĚLECKÝCH ZÁSAD. Druhé české vydání Camillo Sitte STAVBA MĚST PODLE UMĚLECKÝCH ZÁSAD Druhé české vydání Příklad stránky wrukopisu Camilla Sitteho Camillo Sitte STAVBA MĚST PODLE UMĚLECKÝCH ZÁSAD Druhé české vydání Příklad stránky wrukopisu

Více

Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ

Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 5. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4.

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

Krajinou Rudolfa Gajdoše

Krajinou Rudolfa Gajdoše Ach, jižní Moravo, zem žárná, Ty má lásko! Petr Bezruč Krajinou Rudolfa Gajdoše Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15 a Základní škola Mikulov, Valtická ul. 3 vyhlašují II. ročník výtvarné soutěže

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše.

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše. Rešerše: č.j. 120103 / 2010 Téma rešerše: Národní technická knihovna, nové služby a uspořádání fondu. Ukázka bibliografické rešerše. Zadavatel: Mgr. Alena Brůžková Zpracovatel: Datum zadaní: 12. 01. 2010

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_54 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů 1 Katalog lidové architektury O 208 000 50 000 9-0-0 20 000 Barrister and Principal, o.p.s., Brno 157 595 2 ERA 21 Ročník 2014 P 5 530 000 60 000 9-0-0 60 000 ERA Média s.r.o., Brno 5 470 000 časopis 3

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu.

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap30

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba kresba malba grafika prostorové vyjadřování akce festivaly akční tvorba příprava na SŠ, VŠ za uměním, za vzděláním učitelé 1963-2013 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace 1963

Více

SEZNAM VYŘAZENÝCH/STAŽENÝCH ŽÁDOSTÍ O GRANT KUL 2013

SEZNAM VYŘAZENÝCH/STAŽENÝCH ŽÁDOSTÍ O GRANT KUL 2013 Příloha č. 3 zápisu SEZNAM VYŘAZENÝCH/STAŽENÝCH ŽÁDOSTÍ O GRANT KUL 2013 BA/702 69057613 - Divadelní sdružení BSP Vyšší kvalitu za stejné peníze 6216985 1793400 Žadatel dodal neplatné potvrzení MV o platnosti

Více

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1.

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1. Česko-německá konference v rámci r projektu Integrovaný přeshranip eshraniční rozvoj Královsk lovského hvozdu Deutsch-tschechische tschechischekonferenz im Rahmen vom Projekt Integrierte grenzüber berschreitendeende

Více

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI MINISTERSTVO OBRANY ČR Zpět do ČR bylo v daném období realizováno 24 transportů: z mise KFOR 16 přeprav silničních, celkem 380 tun VTM. z mise MNF (I) v Iráku 8 přeprav leteckých (v rámci rotace a MePo),

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 301 00 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M LETNÍ ŠKOLA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ A EVROPANSTVÍ XVI. ročník Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M 16. 8. 2009 neděle 09:00

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Výsledky domácího kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky domácího kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P Jihočeský kraj 1. Michal Punčochář 1995 Gymnázium Jírovcova, České Budějovice 8/8 10 10 10 30 2. Jonatan Matějka 1995 SŠ informatiky a práv. studií, Č. Budějovice 4/4 10 3 5 18 3. Václav Rozhoň 1996 Gymnázium

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

Redakční standard autorského příspěvku

Redakční standard autorského příspěvku Redakční standard autorského příspěvku Redakce přijímá výhradně příspěvky v elektronické podobě, zpracované v textovém editoru MS Word. Základními parametry příspěvku je písmo Times New Roman, velikost

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Iwona Wojtycza. fascinujících oblastí fotografie. Autor-

Iwona Wojtycza. fascinujících oblastí fotografie. Autor- 5 Iwona Wojtycza Iwona Wojtycza (Brzeg, Polsko) Iwona Wojtycza se narodila v Brzegu, kde také žije a provozuje fotografické studio. U Olgy Szwajgierové v Krakově studovala zpěv v tzv. hlasové laboratoři.

Více

Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku)

Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku) Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku) Součást výzkumného projektu Sociálně ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů (2007 2011), jehož příjemcem je Institut

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014. Informace www.gtmskola.cz Duhové děti V říjnu jsme na našem prvním letošním

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová

Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/18_Literatura 17. 19. století Téma: Lumírovci, J. Vrchlický, J. Zeyer Číslo

Více

Senioři jako cílová skupina muzeí umění a galerií Zprostředkování umění formou outreach

Senioři jako cílová skupina muzeí umění a galerií Zprostředkování umění formou outreach Senioři jako cílová skupina muzeí umění a galerií Zprostředkování umění formou outreach Mgr. Alice Stuchlíková, Ph.D. katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno seminář

Více

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Klub dětských knihoven Libereckého kraje Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Závěrečné zhodnocení projektu Eva Kordová 2014 Závěrečné zhodnocení 9. ročníku projektu Kde končí svět na podporu výchovy ke

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Akademie výtvarných umění v Praze

Akademie výtvarných umění v Praze Akademie výtvarných umění v Praze studijní obor: Výtvarné umění se zaměřením: malířství, sochařství, kresba a grafika, intermediální tvorba, nová média, restaurování výtvarných děl malířských a polychromované

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

23.1. 2013 Na základě došlé žádosti souhlasí Moravské zemské muzeum s pojmenováním prostranství jako Ulička Václava Havla.

23.1. 2013 Na základě došlé žádosti souhlasí Moravské zemské muzeum s pojmenováním prostranství jako Ulička Václava Havla. 18. 12. 2012 Na vzpomínkovém setkání při prvním výročí úmrtí Václava Havla v Divadle Husa na provázku vyslovil Vladimír Morávek poprvé myšlenku o Uličce Václava Havla. Navedl ho přitom architekt Tomáš

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 norma uvádí prvky, které je třeba uvádět v bibliografických citacích publikovaných monografických a seriálových publikací, kapitol, článků atd. a patentových dokumentů

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička 4. 11. 2009 23. 12. 2009 Restaurace Fluidum Lucemburská 6, Praha 3-Vinohrady Pavel Grégr, Léto 100x120 cm

Více

Dřesk a Tilpína přímá podpora pedagogů mateřských škol v jejich profesních a lektorských dovednostech

Dřesk a Tilpína přímá podpora pedagogů mateřských škol v jejich profesních a lektorských dovednostech Dřesk a Tilpína přímá podpora pedagogů mateřských škol v jejich profesních a lektorských dovednostech reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0015 Linka projektu Dřesk a Tilpína jsou kreativní bytosti, které se nečekaně

Více

EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV

EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV Egon Schiele Národní galerie v Praze Pozdrav: LUBOŠ JEDLIČKA starosta Města Český Krumlov Úvodní slovo: Jan Koukal velvyslanec ČR v Rakousku Johannes Haindl velvyslanec

Více

Výběr z nových knih 11/2008 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 11/2008 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 11/2008 ostatní společenskovědní obory 1. Češi a země Koruny české / Hugh LeCaine Agnew ; [z anglického originálu... přeložila Marcela Ouzká ; předmluvu napsal Jaroslav Pánek] Praha

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_136 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

obrázky dětských autorů

obrázky dětských autorů obrázky dětských autorů 1.Barevné ladění 2. Drak 3.Duha 4. Jablko 5. Den s beruškou 6. Koník 7. Magický strom 8. Pejsek 9. Podzim 10. Podzimní skřítek 11. Rukavice 12.Slunce v duze 13. Duhové srdce 14.

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více