Josef Hrubý. básnické dílo. bibliografie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Josef Hrubý. básnické dílo. bibliografie"

Transkript

1 Josef Hrubý básnické dílo bibliografie Plzeň 2012

2 Knihovna města Plzně, 2012

3 OBSAH Předmluva... 5 Úvod... 7 BÁSNICKÁ TVORBA JOSEFA HRUBÉHO Sbírky poezie, bibliofilská vydání, překlady a recenze... 9 Básně ve sbornících, antologiích, almanaších a ročenkách Básně v katalozích výtvarníků a publikacích jiných autorů Básně v novinách a časopisech Knižní překlady poezie jiných autorů a recenze Překlady poezie jiných autorů v novinách a časopisech Zhudebněné básně O JOSEFU HRUBÉM A JEHO TVORBĚ Odborné publikace, bibliografie, slovníková hesla Články a stati Elektronické zdroje, rozhlasové a televizní pořady Ceny... 70

4

5 Josef Hrubý Básník Josef Hrubý se narodil 10. května 1932 v Černěticích u Volyně na Strakonicku. Od dvou let ve Volyni vyrůstal. Po studiích ve Vimperku pracoval ve Strakonicích a od roku 1950 v Ústřední radě odborů a v redakci pražského časopisu Směna. Po vojenské službě byl knihovnickým inspektorem v Sušici a v Plzni existenčně zakotvil od roku 1959 jako ředitel Městské knihovny. V složitých letech tzv. normalizace musel odejít z knihovny a pracoval pak v Krajském středisku památkové péče, odkud odešel v roce 1985 do důchodu. Po časopiseckých publikacích vydal první básnickou sbírku v roce V průběhu šedesátých let stačil ještě vydat čtyři sbírky, ale v sedmdesátých a osmdesátých letech měl zákaz publikování. I tehdy zůstal věrný poezii a podařilo se mu vydat celou řadu bibliofilií a až od roku 1988 začaly zase vycházet jeho další sbírky. Těžká doba básníka neubila a nezlomila, jak svědčí četné sličné bibliofilské tisky, a po roce 1989 s překvapivou pilností tvoří a soubor jeho knižních publikací se dnes pohybuje mezi čtyřiceti - padesáti tituly. V rozloze tohoto životního díla je zřetelné, jak poezie Josefa Hrubého roste nejen do šířky, ale i do hloubky. Od přírodní a intimní lyriky směřuje i k hlubinám meditativní lyriky, k úspornosti výrazu, k básnickým experimentům a ke kontaktům s hudbou a výtvarným uměním, v němž se obratně pohybuje i jako tvůrce mnohých koláží. Tíhnutí k experimentům jej přivedlo i v básnické tvorbě k tzv. polyfonům, kde pro poezii vytvořil osobitý přínos. Od mladistvých citlivých impresionistických rysů a intimní jemnosti jeho poezie směřuje stále zřetelněji k složité hloubce významové i k hutnosti verše budovanému na metaforickém vnímání světa. Citlivě pracuje se slovem, objevuje jeho složité významy, vztahy, podtexty a kontexty a povznáší je do výsostné roviny estetické, kam směřuje nad etickými a charakterovými bázemi jeho poezie, která už nemá zřetelné obrysy tematické, ale vytváří jakýsi kaleidoskop symbiózy života a umění. Cílevědomě hledá harmonii a krásu života a na této cestě je i jeho radost z uměleckého tvoření. Nepodléhá nějaké idylické vidině vzpomínek, domova a života, ale pevné východisko tam nachází a onu touženou harmonii realizuje v kontaktu života s poezií. 5

6 Bibliografický soupis díla Josefa Hrubého je úctyhodně rozsáhlý, ale stranou ještě zůstává jeho dílo výtvarné a jiné kulturní aktivity. Plzeň může být hrdá, že tohoto básníka má, a čtenáři se mohou těšit, že se dožívá osmdesátky v překvapivé tvůrčí svěžesti, moudrosti a aktivitě. Pečlivý a rozsáhlý bibliografický soupis díla Josefa Hrubého bude užitečnou příručkou pro odborníky a bude též orientací pro četné příznivce jeho poezie. V době čtenářského odlivu a užšího zájmu o poezii si Josef Hrubý vydobyl pozornost a uznání nejen u kritiky, ale i u čtenářů. Předložená bibliografie je bilancováním nad více než padesátiletou tvůrčí činností Josefa Hrubého, která však není uzavřena. Básník dále podniká nekončící a úchvatný průzkum života a slova. Bohumil Jirásek 6

7 Úvod Bibliografie básnického díla Josefa Hrubého je vydávána u příležitosti 80. výročí jeho narození. Soupis zahrnuje básnickou tvorbu z let a výběrově biografické záznamy z let Při tvorbě bibliografie bylo navázáno na dosud vydané soupisy autorova díla. Novější záznamy publikací byly vyhledávány ve fondech knihoven: Archiv města Plzně, Knihovna města Plzně, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Západočeské muzeum, Západočeská galerie a v databázích: Česká národní bibliografie, Souborný katalog ČR a Karlsruher virtueller Katalog. Některé záznamy byly vytvořeny díky publikacím zapůjčeným z knihovny Josefa Hrubého. Články a stati byly vybrány prostřednictvím Bibliografického katalogu - Články v českých časopisech, po roce 1990 pomocí knihovnické databáze ANL - Články v českých novinách, časopisech a sbornících, portálu Jednotná informační brána a databází regionálních článků Knihovny města Plzně a Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje a také výstřižkového archivu autora. Soupis je rozdělen na část věnovanou vlastní tvorbě a část biografickou. Záznamy jsou řazeny chronologicky, ke knižním záznamům jsou přiřazeny recenze. Bibliografii literárního díla doplňuje vybraný soupis elektronických zdrojů, rozhlasových a televizních pořadů a seznam básníkových cen. Bohužel u některých publikací a periodik (zejména zahraničních) nejsou záznamy úplné, protože údaje nelze dohledat. Bibliografie neobsahuje básně na novoročenkách, pamětních listech a příležitostných tiscích, které jsou většinou soukromého charakteru. Poděkování za vstřícnost, cenné rady a poskytnuté dokumenty patří panu Josefu Hrubému. 7

8

9 Sbírky poezie, bibliofilská vydání, překlady a recenze 1960 Hudba nechce spát. Obálku a frontispice navrhla Ludmila JIŘINCOVÁ. Vyd. 1. V Plzni: Krajské nakladatelství, s. VEJVODA, Stanislav. Básník rostoucí z našeho kraje. Pravda , roč. 41, č. 107, s Letokruhy. Ilustrovala, obálku navrhla a typograficky upravila Jitka URBANOVÁ. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, s. Mladé cesty, sv. 7. J. U. Letokruhy mladosti. Tvorba. 1962, č , s VRBA, František. Další mladí. Literární noviny. 1962, roč. 11, č. 42, s. 4. BLAHYNKA, Milan. Pět prvotin. Červený květ. 1963, roč. 6, č. 2, s KARPATSKÝ, Dušan. Voda a spodní voda. Plamen. 1963, roč. 5, č. 3, s JAREŠ, Michal. Václav Hons: Co je před očima. Josef Hrubý: Letokruhy. Tvar. 2004, roč. 15, č. 6, s. 24. ISSN X. Listy důvěrné. Obálku a frontispice navrhl Jiří KOVAŘÍK. Vyd. 1. V Plzni: Krajské nakladatelství, s. MOLDANOVÁ, Dobrava. Poezie nazírání a zrcadlení. Host do domu. 1963, roč. 10, č. 4, s FABIAN, František. Pojmenovat bezejmenné: nad básnickými sbírkami Josefa Hrubého. Pravda , roč. 44, č. 42, s Topoly. Vyd. 1. Plzeň: Západočeské nakladatelství, s. MOLDANOVÁ, Dobrava. Posuny a diferenciace. Sešity pro literaturu a diskusi. 1968, roč. 3, č. 26, s FABIAN, František. Sblížení: poezie Josefa Hrubého. Pravda , roč. 49, č. 131, s. 4. JUSTL, Vladimír. Dvě nové sbírky veršů. Arch. 1969, č. 2, s

10 PAPEŽOVÁ, Karla. Úleva z Topolů. Večerní Plzeň , roč. 2, č. 106, s. [1] Vzpomínka. Frontispice Ladislava ŠTIBORA. V Praze: Ludmila Jiřincová, [5] l. Edice J. - Bibliofilie Rozhovor. Frontispice s kresbou Ludmily JIŘINCOVÉ. V Praze: Ludmila Jiřincová, [8] s. Edice J. - Bibliofilie Devět básní o Praze = Negen gedichten over Praag. Vertaling [z češtiny do holandštiny] Jana VAN SON, [s mědirytinou Cyrila BOUDY]. Baarn: Arethusa Pers Herber Blokland, [23] s. Arethusa Pers Herber Blokland, Bibliofilie Housle. Grafický doprovod Přemysl ROLČÍK. Praha: Vladimír Bujárek, [12] s. - Bibliofilie. Na paměť. Frontispice podle kresby Ludmily JIŘINCOVÉ. V Praze: Ludmila Jiřincová, [2] l. Edice J. - Bibliofilie Tichá Eurydiké. Čtyřmi kombinovanými technikami ilustroval Zdenek BUGÁŇ. Plzeň: [s.n.], [28] s. - Bibliofilie Dvanáct sluncí. Sítotisky sochaře Ladislava CHOCHOLA. Praha: [s.n.], [26] s. - Bibliofilie. 10

11 1988 Housle. Písmo, ruční papír a výzdoba Stanislav JURÍK. Plzeň: [s.n.], [10] s. - Bibliofilie. Obrazy. Třemi suchými jehlami vyzdobil Jaroslav ŠKAROHLÍD. Brno: František Janás, [24] s. Edice Bibliofilie. Ve jménu lásky, lodí a ryb. Ilustrace Ludmila JIŘINCOVÁ. Vyd. 1. [Plzeň]: Západočeské nakladatelství, s. KUNCIPÁL, Karel. Večer poezie. Budovatel: týdeník občanů okresu Strakonice. 1988, roč. 2, č. 48, s. 3. VLAŠÍN, Štěpán. V zajetí lásky a domova. Tvorba. 1988, č. 38, s. 13. ISSN ZAHRADNICKÝ, Jiří. Motivy reálného světa. Pravda , roč. 69, č. 168, s. 5. ISSN PÍŠA, Vladimír. Poezie jako zrající víno. Rudé právo , roč. 69, č. 278, s. 5. ISSN SVOBODA, Jiří. Přečetli jsme. Kulturní měsíčník: kulturně politický časopis Severomoravského kraje. 1989, roč. 7, č. 4, s. 67. MIHÁLIK, Vojtech. Poézie ludskej skúsenosti. Literárny týždenník , roč. 2, č. 7, s. 5. ISSN Ars amatoria. Třemi kombinovanými technikami vyzdobil Karel DEMEL. Praha: Josef Runštuk a Karel Žižkovský, [32] s. Sladké jádro srdce, sv Bibliofilie Básně básně. Ilustrace Vladimír SUCHÁNEK. Vyd. 1. [Plzeň]: Západočeské nakladatelství, s. ISBN VIKTORA, Viktor. Včas včas: k nové básnické sbírce Josefa Hrubého. Deník Nová Pravda , roč. 1, č. 105, s. 13. ISSN VYBÍRAL, Zbyněk. Nápadně krátká recenze na nenápadnou poezii. Tvar. 1992, roč. 3, č. 5, s. 14. ISSN X. -kv-. Josef. Hrubý: Básně básně. Za pět peněz klíč. Literární noviny. 1993, roč. 4, č. 5, s. 7. ISSN

12 Básně z noci. Do lina vyřezal, ilustroval a vydal Stanislav JURÍK. V Plzni: Stanislav Jurík, [18] l. - Bibliofilie. HRUBÝ, Josef a MAYER, Rudolf A. M. Brudersprache: Gedichte = Bratrský jazyk: básně. Übersetzungen vom Tschechischen ins Deutsche Franz Peter KÜNZE, vom Deutschen ins Tschechische Michaela JACOBSENOVÁ. München: HERP, s. ISBN Bibliofilie. Oči oči = Gli occhi gli occhi. [Souběž. text] do italštiny přeložila Vlasta KALINOVÁ a Carmelo CICERO, [ilustroval] Jiří BRÁZDA, graf. listy vytiskl Jan MAULER. Brno: František Janás, [1991]. [17] s. Edice 33. ISBN Bibliofilie. MAZÁČ, Tomáš. Oči, oči - srdce, srdce. Tichý hlas jedné bibliofilské knihy. Lidová demokracie - vydání Brno město , roč. 47, s. 11. ISSN Pět klíčů. Grafická úprava a vazba Ivana VYHNALOVÁ, ilustrace Milan HES. Plzeň: Katedra výtvarné kultury PF ZČU, [20] s. - Bibliofilie. Unzeit in den Uhren. Erlangen: Literaturbüro der Stadt Erlangen, Kulturamt, s. SCHMITT, Christa. Unzeit in den Uhren. Erlanger Kultur , s Město nebes: z cyklu autentické poezie Polyphony. Do linolea vyřezal a vytisknul Stanislav JURÍK. V Plzni: Stanislav Jurík, [10] l. - Bibliofilie. Za pět peněz klíč. Ilustrace v patitulu Jiří ŠLITR. Vyd. 1. München: PmD - Poezie mimo domov, s. Nová řada poezie, sv. 60. MATYS, Rudolf. Poezie v klidných vodách... Nové knihy. 1992, č. 48, s. 3. ISSN X. -kv-. Josef Hrubý: Básně básně. Za pět peněz klíč. Literární noviny. 1993, roč. 4, č. 5, s. 7. ISSN PROROK, Marek. Co vlastně vozí Malý vůz. Tvar. 1993, roč. 4, č. 16, s. 2. ISSN X. 12

13 TRÁVNÍČEK, Mojmír. Klíče Josefa Hrubého. Lidová demokracie - vydání Brno město , roč. 49. ISSN JIRÁSEK, Bohumil. Horizonty poezie Josefa Hrubého. Plzeňský deník , roč. 2, č. 225, s. 6. ISSN GRUBER, Josef. Křest básnických knih Josefa Hrubého. Naše noviny: české závody motocyklové n. p. Strakonice , roč. 48, č. 46, s Zrzavé údolí. Ilustrace Karel VALTER [v tiráži chybně]. Senica: Yak, s. ISBN PÍŠA, Vladimír. Zralé údolí. Tvar. 1993, roč. 4, č , s. 21. ISSN X. JIRÁSEK, Bohumil. Poezie podléhání i vzdoru. Plzeňský deník , roč. 2, č. 243, s. 6. ISSN SCHILDBERGER, František. Řeka do jižních Čech. Lidové noviny , roč. 6, č. 269, s. 5. ISSN GRUBER, Josef. Křest básnických knih Josefa Hrubého. Naše noviny: české závody motocyklové n. p. Strakonice , roč. 48, č. 46, s. 3. MATOUŠ, Petr. Josef Hrubý: Zrzavé údolí. Lipík: listy regionální kultury. 1994, roč. 3, červenec - srpen Nokturna. Grafickou úpravu a realizaci zpracovala jako diplomový úkol Irena DUDOVÁ, ilustrovala Naděžda ŠKARDOVÁ. V Plzni: Katedra výtvarné kultury PF ZČU, [26] l. - Bibliofilie. STANĚK, Jiří. Podivuhodný kouzelník. Tvar. 1995, roč. 6, č. 11, s. 20. ISSN X. VACÍK, Miloš. Poezie - a její tvar. Nové knihy. 1995, č. 4, s. 3. ISSN X. KŘEŠNIČKA, Josef. Básník: řeč vod i stromů překládá do lidštiny velmi lahodně. Listy Strakonicka , roč. 3, č. 83, s. 13. ISSN

14 Numerale: z cyklu autentické poezie Polyphony. Grafickou úpravu a realizaci zpracovala jako diplomový úkol Bohumila SKRBKOVÁ, ilustroval Jiří NOVÁK. V Plzni: Katedra výtvarné kultury PF ZČU, [32] l. - Bibliofilie. Salve. Grafickou úpravu a realizaci zpracovala jako diplomový úkol Václava KRAUSOVÁ, ilustroval Milan HES. V Plzni: Katedra výtvarné kultury PF ZČU, [18] l. - Bibliofilie Yorick. Grafika Milan BAUER. Vyd. 1. Plzeň: Koniáš, s. ISBN KŘEŠNIČKA, Josef. Poháry citu nesmí zůstat nepovšimnuty: houštinkami Hrubého veršů k břehům Volyňky. Listy Strakonicka , roč. 3, č. 279, s. 12. ISSN KUNCIPÁL, Karel. Nová básnická sbírka Josefa Hrubého Yorick. Listy Strakonicka , roč. 3, č. 280, s. 10. ISSN HATALA, Marián. Poetická nespavosť Josefa Hrubého. RAK: revue aktuálnej kultury. 1996, roč. [1], č. 5, s. 64. JIRÁSEK, Bohumil. S novými tvůrčími možnostmi. Plzeňský kulturní přehled Kultura. 1996, č. 2, s. 20. ŠTOLBA, Jan. Yorick se holí. Literární noviny. 1996, roč. 7, č. 36, s. 5. ISSN KŘEŠNIČKA, Josef. Yorick. Svobodné slovo , roč. 88, č. 10. Příl. Slovo na víkend, s. 5. ISSN X. HRABAL, Milan. Yorick v kvetoucích trnkách. Alternativa Nova , roč. 3, č. 1. ŠTOLBA, Jan. Yorick se holí. In: ŠTOLBA, Jan. Nedopadající džbán: úvahy o básnících a poezii. Vyd. 1. Praha: Torst, 2006, s ISBN Aus den Augen in die Augen. Übers. Franz Peter KÜNZEL et al. Bad Kissingen: Heiligenhof, s. Poesis ethnica, 7. SETZWEIN, Bernhard. Josef Hrubý: Aus den Augen in die Augen. Lichtung. Ostbayerisches magazin. 1996, Oktober, s. 53. ISSN

15 SCHULAK, Rosemarie. Rezension zu: Josef Hruby: Aus den Augen in die Augen. Zenit. 1999, Jg. 12, Nr. 3-4, s. 38. Gedichte. Minden: Kogge, s. Ištar. Třemi barevnými lepty ilustroval Ladislav ČEPELÁK, obálku navrhl a typograficky upravil Martin DYRYNK, o vydání pečoval Josef ROUČKA, grafické desky vytiskl Pavel DŘÍMAL. Praha: Spolek českých bibliofilů, [29] s. ISBN Bibliofilie. Sítě. Ilustrace Milan HES. V Plzni: Katedra výtvarné kultury PF ZČU, [40] s. - Bibliofilie Ve jménu lásky lodí a ryb. [Typografie a vazba] Monika ŠÍDLOVÁ. V Plzni: Katedra výtvarné kultury PF ZČU, [32] s. - Bibliofilie HRUBÝ, Josef a CESARO, Ingo. Die Sprache der Spiegel. [Grafik: Milan HES]. Kronach: Neue Cranach Presse, [13] l. Edition, Bibliofilie. Die Netze: Gedichte. Übers. von Jana HESOVA. Berlin: Corvinus Presse, s. Welt Statt Berlin, 8. ISBN Znamení býka. Frontispice Naděžda ŠKARDOVÁ. 1. vyd. Plzeň: Perseus, s. Pramen: edice původní české tvorby, sv. 1. ISBN HRBÁČ, Petr. Prach na podrážkách byl veselý. Tvar. 1999, roč. 10, č. 16, s ISSN X. ROSÍ, Věra. Na stole mít usměvavé rohlíky. Host. 1999, roč. 15, č. 10. Recenzní příl., s. IX-X. ISSN VIKTORA, Viktor. Nový a jiný J. Hrubý. Spektrum: zrcadlení plzeňské kultury. 1999, roč. 2, č. 4, s JIRÁSEK, Bohumil. Znamení býka dokáže rozdávat chvíle čtenářské spokojenosti: nakladatelství Perseus vydalo novou sbírku plzeňského básníka Josefa Hrubého. Plzeňský deník , roč. 8, č. 229, s. 17. ISSN

16 2000 Pálení básní. Frontispice Petra MORAVCOVÁ. Vyd. 1. Praha: Protis, s. ISBN SOVÁKOVÁ, Jana. Pálení básní. Spektrum: zrcadlení plzeňské kultury. 2000, roč. 3, č. 3, s. 11. (mx). Autor vyplňuje mezeru mezi obrazy a poezií. Mladá fronta Dnes , roč. 11, č. 99. Příl. Záp. Čechy, s. 3. ISSN JIRÁSEK, Bohumil. Josef Hrubý posunul umělecké řešení. Plzeňský deník , roč. 9, č. 230, s. 17. ISSN CHROBÁK, Jakub. Pokus úctyhodný. Tvar. 2001, roč. 12, č. 2, s. 21. ISSN X. JELÍNEK, Antonín. Laudatio pro Josefa Hrubého. Dokořán. 2001, roč. 5, č. 20, s HRUBÝ, Josef a MAYER, Rudolf A. M. Übergangszeit: Gedichte = Mezzastagione: poesie = Přechodný čas: básně. Bremen: Fonda, [16] s. Edition Transform. Bogendrucke. ISBN Bibliofilie Kreslím. Kresby Olga VYCHODILOVÁ. Kostelec na Hané: Josef Polívka, [10] s. - Bibliofilie. Poèmes sur une carte postale = Básně na pohlednici. Překlad Jean-Louis BRADEL a Jana HORÁKOVÁ, s originálními kresbami Květy MONHARTOVÉ. Plzeň: Pro libris, [36] s. Zrcadlo. ISBN Bibliofilie. NOVOTNÝ, Vladimír. Poezie Josefa Hrubého žije i ve francouzštině. Plzeňský kulturní přehled Kultura. 2002, č. 11, s. 27. BRŮHOVÁ, Bedřiška. Poezie Josefa Hrubého se zrcadlí francouzsky. Plzeňský deník , roč. 11, č. 265, s. 19. ISSN

17 Sedmá nota celá = La septième note ronde. Překlad Jean-Louis BRADEL, grafický list Tomáš KŮS, přebal Bedřich ZÁKOSTELECKÝ. Plzeň: Pro libris, [7] l. ISBN Bibliofilie Josef Mühlberger. Plauen: Euroregioakademie, s. - Bibliofilie Osoby. 1. vyd. Plzeň: Fraus, s. ISBN ČERMÁČEK, Petr. Šestero. Host. 2005, roč. 21, č. 4, s ISSN HRABAL, Milan. Podařil se mi obrázek výkřiku. Psí víno. 2005, roč. 9, č. 33, s. 41. ISSN JIRÁSEK, Bohumil. Básník zkoumá člověka ponorem do charakteru. Plzeňský kulturní přehled Kultura. 2005, č. 8, s. 26. NOVOTNÝ, Vladimír. Obrazárna básnických portrétů. PLŽ. 2005, roč. 4, č. 4, s ISSN To jsou mé lásky. Lept Olga VYCHODILOVÁ. Kostelec na Hané: Josef Polívka, [10] s. - Bibliofilie Krážem. Doslov Vladimír NOVOTNÝ, frontispice Dana RAUNEROVÁ. Plzeň: Pro libris, [36] s. Ulita, sv. 3. ISBN BRŮHOVÁ, Bedřiška. Krážem putuje světem básník. Plzeňský kulturní přehled Kultura. 2006, č. 4, s. 7. HRABAL, Milan. Dluhy na mém čtenářském stole. Psí víno. 2006, roč. 10, č , s ISSN ŠEDIVÝ, Milan. Křížem. PLŽ. 2006, roč. 5, č. 9, s. 28. ISSN Den Kopf voll Safran: Gedichte. Aus dem Tschechischen übersetzt von Waltraud SEIDLHOFER, Inge LOKAY und Christa SCHMITT. 1. Aufl. Viechtach: Lichtung-Verlag, s. Edition Lichtung. ISBN

18 NOVOTNÝ, Vladimír. Hrubého básnická mise do Bavor. PLŽ. 2006, roč. 5, č. 11, s. 29. ISSN CHOBOT, Manfred. Josef Hruby: Den Kopf voll Safran. Podium. 2007, April, Nr , s Miláček Arcimboldo. Vyd. 1. Praha: Protis, s. Večernice, sv. 22. ISBN HRABAL, Milan. Sešlo se na mém listopadovém stole. Psí víno. 2007, roč. 11, č. 42, s ISSN BOR, D. Ž. Miláček Arcimboldo. Tvar. 2008, roč. 19, č. 13, s. 21. ISSN X. GARDAVSKÝ, Vladimír. Josef Hrubý znovu vyslovil mnoho skrytých pravd: významnému plzeňskému básníkovi vyšla v Praze sbírka Miláček Arcimboldo. Plzeňský deník , roč. 17, č. 21. Příl. Svět plus, s. 41. ISSN HARÁK, Ivo. Obrazy roztříštěného světa. PLŽ. 2009, roč. 8, č. 1, s ISSN ŠTOLBA, Jan. Tisíc zarputilých podob. In: ŠTOLBA, Jan. Lomcování slovy. Praha: Cherm, 2011, s Duch a tvar, sv. 5. ISBN Volyně a jiné krátké řádky. Doslov Vladimír NOVOTNÝ, frontispice Alois MUŽÍK. Plzeň: Pro libris, s. Ulita, sv. 11. ISBN GARDAVSKÝ, Vladimír. Sbírka Josefa Hrubého je událostí. Plzeňský kulturní přehled Kultura. 2007, č. 8, s. 9. JIRÁSEK, Bohumil. Návraty. PLŽ. 2007, roč. 6, č. 10, s. 28. ISSN Hovory. Ilustrace na frontispisu Josef HRUBÝ. Vyd. 1. Praha: Protis, s. ISBN GARDAVSKÝ, Vladimír. Josef Hrubý zpřítomnil v Hovorech tříšť světa. Plzeňský kulturní přehled Kultura. 2009, č. 6, s. 7. HARÁK, Ivo. Přeexponované fotografie. Tvar. 2009, roč. 20, č. 14, s. 23. ISSN X. 18

19 CHOCHOLATÝ, Miroslav. Rehabilitace slova. Host. 2009, roč. 25, č. 9, s ISSN JIRÁSEK, Bohumil. Meditativní zastavení nad míjením života. PLŽ. 2009, roč. 8, č. 12, s ISSN HARÁK, Ivo. Obrazy roztříštěného světa. PLŽ. 2012, roč. 11, č. 5, s ISSN ا ا ن [Min al- ujún fi-l- ajni]. [Z něm. orig. Aus den Augen in die Augen do arabštiny přeložil Youssef LIMOUD]. Al-Qáhira: Al-hajnatu al-ámatu likusury athakáfaty, s. ISBN Modř nebeská. Sbírku básní doprovodil třemi barevnými litografiemi Vladimír SUCHÁNEK. Praha: Bonaventura, s. Do kapsy, sv. 6. ISBN Bibliofilie. GARDAVSKÝ, Vladimír. Modř nebeská překypuje barvami: básník Josef Hrubý z Plzně nezapře vztah ke krásným knížkám ani ve své nové sbírce, kterou vyzdobil grafik Vladimír Suchánek. Plzeňský deník , roč. 19, č. 18, s. 8. ISSN Mon cher Arcimboldo = Liebling Arcimboldo. [Trad. en allemand: Waltraud SEIDLHOFER, trad. en français: Rüdiger FISCHER]. Rimbach: Ed. en Forêt, s. Collection Voies, 24. ISBN Ebenová větev. Perokresbou ilustroval Oldřich KULHÁNEK. Praha: Spolek českých bibliofilů, s. Pupilla, sv. 32. ISBN Bibliofilie. GARDAVSKÝ, Vladimír. Útlá sbírka je bohatá na podněty. Plzeňský kulturní přehled Kultura. 2011, č. 3, s. 7. Kočičí sněm: z cyklu autentické poezie Polyphony. Dvěma lepty cyklus ilustrovala Marie BLABOLILOVÁ, grafická úprava Roman POLÁK. Nezvěstice: Dominik Mačas, Bibliofilie. Otylé ach. Ilustrace Josef HRUBÝ, doslov Jiří VALOCH. Plzeň: Galerie města Plzně, s. Imago et verbum, sv. 12. ISBN

20 ERBEN, Roman. Jak se odívá báseň. Tvar. 2011, roč. 22, č. 9, s. 2. ISSN X. HARÁK, Ivo. Nad poezií Josefa Hrubého. PLŽ. 2011, roč. 10, č. 10, s ISSN JIRÁSEK, Bohumil. Poezie Josefa Hrubého. PLŽ. 2011, roč. 10, č. 6, s ISSN MATĚJKA, Ivan. Jestli se to ještě bude jmenovat poezie. Literární noviny. 2011, roč. 22, č. 7, s. 20. ISSN REISINGER, Vladislav. Široké "Á" a úzké "Ó". Tvar. 2011, roč. 22, č. 9, s. 2. ISSN X. GARDAVSKÝ, Vladimír. Básník Josef Hrubý se představil i jako výtvarník: Galerie města Plzně vydala v edici Image et verbum sbírku veršů Otylé ach. Plzeňský deník , roč. 20, č. 2, s. 8. ISSN HARÁK, Ivo. Obrazy roztříštěného světa. PLŽ. 2012, roč. 11, č. 5, s ISSN Polyphony: autentická poezie. Ilustrace Josef HRUBÝ, doslov Ludvík KUNDERA. Vyd. 1. Praha: Protis, s. ISBN GARDAVSKÝ, Vladimír. Josef Hrubý se dočkal vydání Polyphonů. Plzeňský kulturní přehled Kultura. 2010, č. 12, s. 7. HARÁK, Ivo. Nad poezií Josefa Hrubého. PLŽ. 2011, roč. 10, č. 10, s ISSN CHOCHOLATÝ, Miroslav. Hledání cest básnických i životních. Host. 2011, roč. 27, č. 4, s ISSN JIRÁSEK, Bohumil. Poezie Josefa Hrubého. PLŽ. 2011, roč. 10, č. 6, s ISSN MATĚJKA, Ivan. Jestli se to ještě bude jmenovat poezie. Literární noviny. 2011, roč. 22, č. 7, s. 20. ISSN HARÁK, Ivo. Obrazy roztříštěného světa. PLŽ. 2012, roč. 11, č. 5, s ISSN Post festum. Grafický doprovod Milan JANÁČEK. Liberec: Josef Vinklát, s. - Bibliofilie. GARDAVSKÝ, Vladimír. Josef Hrubý zaujal na severu Čech. Plzeňský kulturní přehled Kultura. 2010, č. 10, s. 7. JIRÁSEK, Bohumil. Poezie Josefa Hrubého. PLŽ. 2011, roč. 10, č. 6, s ISSN

21 VŠETIČKA, František. Josef Hrubý: Post festum. Akord: revue pro literaturu, umění a život. 2011, roč. 29, č. 3, s ISSN Salve. Překlad do angličtiny Jan MYSLÍK. Vyd. 1. Praha: Printia, s. ISBN GARDAVSKÝ, Vladimír. Josef Hrubý vyšel dvojjazyčně: německy vyšla Modř nebeská, anglicky Salve a plzeňský básník se stává jedním z nejpřekládanějších českých autorů. Plzeňský deník , roč. 20, č. 237, s. 8. ISSN HRUBÝ, Josef a HAUSNER, Jaroslav. Klíče ke městu. Vydali autoři k výstavě fotokoláží Jaroslava Hausnera v plzeňské Galerii Jiřího Trnky v prosinci Plzeň: Josef Hrubý a Jaroslav Hausner, s. ISBN GARDAVSKÝ, Vladimír. Básník a fotograf odemykají Plzeň. Plzeňský kulturní přehled Kultura. 2012, č. 3, s. 7. Modř nebeská = Himmelsblau. Překlad Waltraud SEIDLHOFER, obal a ilustrace Josef HRUBÝ. Rimbach: Verlag im Wald, s. ISBN GARDAVSKÝ, Vladimír. Josef Hrubý vyšel dvojjazyčně: německy vyšla Modř nebeská, anglicky Salve a plzeňský básník se stává jedním z nejpřekládanějších českých autorů. Plzeňský deník , roč. 20, č. 237, s. 8. ISSN Noční pošta. Ilustrace Josef HRUBÝ. 1. vyd. Praha: Protis, s. ISBN HARÁK, Ivo. Obrazy roztříštěného světa. PLŽ. 2012, roč. 11, č. 5, s ISSN JIRÁSEK, Bohumil. Josef Hrubý zbudoval ze slov všestranný obraz života. Plzeňský deník , roč. 21, č. 9, s. 8. ISSN Potměchuť. Grafický doprovod Milan JANÁČEK, grafická úprava J. MARTINEC ml. V Liberci: Josef Vinklát a Milan Janáček, s. - Bibliofilie. 21

22 Básně ve sbornících, antologiích, almanaších a ročenkách 1958 Kapky z Kruhu. [I]. Sestavili Zbyněk KOVANDA a Stanislav VEJVODA, obálka a linoryty Zbyněk KOVANDA. [Plzeň]: Plzeňský literární kruh, Nestr. Tak co nám řeknete? [Plzeň]: Plzeňský literární kruh, [1958]. Nestr Kapky z Kruhu. [II]. Linoryty Zbyněk KOVANDA. [Plzeň]: Plzeňský literární kruh, [1959]. Nestr Hlasy. Obálku a ilustrace navrhl Josef JÍCHA. 1. vyd. V Plzni: Krajské nakladatelství, s Mladé víno: almanach nových jmen české poezie. Sestavili Josef BRUKNER a Miroslav FLORIAN. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, s. Klub přátel poezie. Výběrová řada, sv Vyrostlo z pomezí: výbor básní. Uspořádali Václav JÍLEK a Bohumil POLAN, obálku navrhl Jiří KOVAŘÍK, frontispice Jiří TRNKA. Vyd. 1. V Plzni: Krajské nakladatelství, s Pro tento den: povídky, básně, fotografie a reportáže... Obálka a kresby Lumír TOPINKA. Vyd. 1. V Plzni: Krajské nakladatelství, s Pramen: literatura - umění - život. Uspořádali Josef HRUBÝ a František FABIAN, obálka a výtvarná část Vladimír SUCHÁNEK. Vyd. 1. V Plzni: Západočeské nakladatelství, s. 22

23 1971 Modern poetry in translation. Eds. Ted HUGHES and Daniel WEISSBORT. London: MPT, 1971, (9). 32 s. ISSN Podzim. Redakce Ludvík KUNDERA, obal Jindřich SVOBODA. Brno: Ludvík Kundera, Ineditní sborník Jaro. Redakce Ludvík KUNDERA, obal Jindřich SVOBODA. Brno: Ludvík Kundera, Ineditní sborník. Ještě léto. Redakce Ludvík KUNDERA, obal Jindřich SVOBODA. Brno: Ludvík Kundera, Ineditní sborník. Nová zima. Redakce Ludvík KUNDERA, obal Jindřich SVOBODA. Brno: Ludvík Kundera, Ineditní sborník. Věci: k vánocům. Redakce Ludvík KUNDERA, obal Jindřich SVOBODA. Brno: Ludvík Kundera, Ineditní sborník. Volné sebrání 4. Redakce Ludvík KUNDERA, obal Jindřich SVOBODA. Brno: Ludvík Kundera, Ineditní sborník současní čeští básníci v 1000 verších = 52 nuntempaj ĉeĥaj poetoj en 1000 versoj. Uspořádal a do esperanta přeložil Josef RUMLER. Dvojjaz. zrcadlové vyd. Prago: Ceha Esperanto - Asocio, s Jahresbericht Hans-Scholl-Realschule Weiden. Weiden: Knauf, s. Sudetenland: Böhmen - Mähren - Schlesien: europäische Kulturzeitschrift. München: Verlaghaus Sudetenland, s. ISSN

24 1991 Böhmen: Blick über die Grenze. Hrsg. Peter BECHER a Hubert ETTL. 1. Aufl. Viechtach: Edition Lichtung, s. Reise-Lesebuch. ISBN Melodie. Redakce Karel FRON, protitul Petr STRNAD. [Plzeň]: Středisko západočeských spisovatelů, s. Vernisáž, sv Čtyřiatřicet hodin. Ed. Jiřina FUCHSOVÁ. 1st. print. Los Angeles: Framar Publishers, s. Deutsch-tschechischer Almanach = Německo-český almanach. Hrsg. von Peter BECHER und Ivan BINAR. München: Adalbert Stifter Verein, s. ISBN Milostné mosty. Redakce Josef HRÁCH, na protitul použito grafiky Ludmily JIŘINCOVÉ k básni Josefa HRUBÉHO. [Plzeň]: Středisko západočeských spisovatelů, s. Vernisáž, sv Krajina v nás. Redakce Karla ERBOVÁ, na protitul použito grafiky Vladimíra KOMÁRKA. [Plzeň]: Středisko západočeských spisovatelů, s. Vernisáž, sv. 5. Der Lerchenturm: Anthologie tschechischer Lyrik. Hrsg. von Alois VOGEL und Zdeněk KOŽMÍN. Wien: Edition Atelier, s. ISBN Mezi Radbuzou a Řeznou: česko - bavorská antologie. Připravili František FABIAN, Josef HRUBÝ a Bernhard SETZWEIN, německé texty do češtiny převedl František FABIAN, ilustrace Alena KOENIGSMARKOVÁ a Stanislav JURÍK. Vyd. 1. [Plzeň]: Středisko západočeských spisovatelů, [1993]. 167 s. Steinsiegel: Gedichte und Geschichten aus der Oberpfalz. Hrsg. von Erika EICHENSEER. Amberg: Buch- und Kunstverl. Oberpfalz, s. ISBN

25 Villes d'est: un écrivain un photographe: exposition réalisée par la IVe Biennale MittelEuropa, Strasbourg: L'Atelier Alsacien, Nestr. Volná sebrání aneb Solná jezera. Redakce Helena ŠLESINGEROVÁ, protitul Marie ZICHOVÁ. [Plzeň]: Středisko západočeských spisovatelů, s. Vernisáž, sv. 4. Zwischen Radbuza und Regen: ein bayrisch-böhmisches Lesebuch. Herausgegeben von František FABIAN, Josef HRUBÝ und Bernhard SETZWEIN. Amberg: Buch & Kunstverlag Oberpfalz, s. ISBN Poésie tchèque et slovaque d'aujourd'hui: les deux rives de la Morava. Choix, traduction et présentation Vladimir Claude FIŠERA. Strasbourg: Bf, s. ISBN X Das Buch der Ränder - Lyrik. Hrsg. von Karl-Markus GAUSS und Ludwig HARTINGER. Klagenfurt: Wieser, s. ISBN X. Holoubci veršů míří k domovu. Čestice: Kulturní spolek pro Čestice a okolí, s. Můj kousek světa: sborník západočeských spisovatelů k 700. výročí města Plzně. Redakce František FABIAN, výtvarná část Petr STRNAD, Eduard MILKA a Mikoláš ALEŠ. Plzeň: Středisko západočeských spisovatelů, s Ho Ho Ho: zum 99. Geburtstag von Victor Otto Stops. Berlin: Corvinus-Presse, Nestr. Regensburger Almanach Hrsg. von Konrad M. FÄRBER. Regensburg: Buchverlag der Mittelbayerischen Zeitung, s. Tschechische Gegenwartsliteratur. Herausgegeben von Edith ECKER et al. Passau: Krieg, s. Passauer Pegasus,

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy VOJTĚCH PREISSIG Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA Knihy BAREVNÝ lept a barevná rytina. Technické poznámky. 2. přehledové vyd. 50 ve stroji za tisku číslovaných výtisků. Vyzdobil autor.

Více

KAREL KLOSTERMANN. ve fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (knižní publikace) STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE

KAREL KLOSTERMANN. ve fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (knižní publikace) STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE KAREL KLOSTERMANN ve fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (knižní publikace) STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE PLZEŇ 2008 1 Karel Klostermann * 15.2. 1848 Haag, Rakousko + 16.7.

Více

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr.

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr. VÍTĚZSLAVA KAPRÁLOVÁ Personální bibliografie Z LITERATURY O VÍTĚZSLAVĚ KAPRÁLOVÉ Knihy FEMINA. Portréty českých žen. 1. vyd. Brno, Barrister & Principal 1998. [318] s. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985.

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

R e š e r š e. Loutka a její využití na základní škole

R e š e r š e. Loutka a její využití na základní škole R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Loutka a její využití na základní škole Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax

Více

FRANÇOISE SAGANOVÁ. Personální bibliografie Z DÍLA FRANÇOISE SAGANOVÉ. Knihy

FRANÇOISE SAGANOVÁ. Personální bibliografie Z DÍLA FRANÇOISE SAGANOVÉ. Knihy FRANÇOISE SAGANOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA FRANÇOISE SAGANOVÉ Knihy Dva romány o lásce. Přeložili Josef Pospíšil a Eva Ruxová. Dobrý den, smutku 1. vyd. Za měsíc, za rok 2. vyd. P., Motto 2002.

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Vladislav Vančura. Knižní obálky a bibliografie prvních vydání díla spisovatele. Háj ve Slezsku 2014

Vladislav Vančura. Knižní obálky a bibliografie prvních vydání díla spisovatele. Háj ve Slezsku 2014 1891 1942 Vladislav Vančura Knižní obálky a bibliografie prvních vydání díla spisovatele Háj ve Slezsku 2014 Úvodem V dnešní době mobilů spatřit na veřejnosti člověka s knížkou v ruce není tak častým

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

VÝSTAVNÍ PLÁN UVU PLZEŇ 2012

VÝSTAVNÍ PLÁN UVU PLZEŇ 2012 VÝSTAVNÍ PLÁN UVU PLZEŇ 2012 14. prosinec 2011 7. leden Jaroslav Hausner / Plzeň - město & čas 11. leden 4. únor Petr Dillinger / obrazy kresby grafika 8. únor 7. březen Doteky Bechyně / spolužáci absolventi

Více

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222 R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Historie českého státu v 10.-11. století. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-48-24 12 111

Více

R e š e r š e. W. A. Mozart : houslové koncerty, komplexní rozbor koncertu Adur

R e š e r š e. W. A. Mozart : houslové koncerty, komplexní rozbor koncertu Adur R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) W. A. Mozart : houslové koncerty, komplexní rozbor koncertu Adur Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

Více

22. Obálka sbírky Faeton (1989), samizdatové vydání, ČSDS, Scheinfeld. 23. Obálka sbírky Zápisy omega (1991), bibliofilský tisk, České Budějovice.

22. Obálka sbírky Faeton (1989), samizdatové vydání, ČSDS, Scheinfeld. 23. Obálka sbírky Zápisy omega (1991), bibliofilský tisk, České Budějovice. 6. Obrazová příloha 1. Portrét F. D. Mertha, převzato z publikace Střípky vzpomínek F. D. Merth očima přátel (2000/2010), uspořádal I. Nikl. 2. F. D. Merth ve Strašíně, převzato z Rukopisů (1980), KDM.

Více

FRANTIŠEK MUZIKA. Personální bibliografie. Krásné písmo ve vývoji latinky. 1. díl. 2. rev. vyd. P., SNKLHU s. - Technika a řemeslo. Sv. 11.

FRANTIŠEK MUZIKA. Personální bibliografie. Krásné písmo ve vývoji latinky. 1. díl. 2. rev. vyd. P., SNKLHU s. - Technika a řemeslo. Sv. 11. FRANTIŠEK MUZIKA Personální bibliografie Z DÍLA FRANTIŠKA MUZIKY Knihy Krásné písmo ve vývoji latinky. 1. díl. 2. rev. vyd. P., SNKLHU 1963. 677 s. - Technika a řemeslo. Sv. 11. Krásné písmo ve vývoji

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900

Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900 R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900 Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. (nar. 1929) je uznávaným českým historikem umění. V šedesátých. letech byl vedoucím sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a v závěru 60. let

Více

Práce s čítankovými texty s využitím dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ

Práce s čítankovými texty s využitím dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Práce s čítankovými texty s využitím dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova

Více

Výstavy v barokním areálu Skalka od roku 1993

Výstavy v barokním areálu Skalka od roku 1993 Výstavy v barokním areálu Skalka od roku 1993 Kostelík sv. Maří Magdalény 1993 Jan Šimek: PLASTIKY, Petr Baran: FOTOGRAFIE (červenec-srpen 1993) 1994 Václav Vaculovič: OBRAZY (červenec-srpen 1994) 1995

Více

IVAN BUNIN. Personální bibliografie

IVAN BUNIN. Personální bibliografie IVAN BUNIN Personální bibliografie Z DÍLA IVANA BUNINA Knihy Antonovská jablka. Z rus. orig. vybral a uspoř. Jan Zábrana. Přel. kol. Vladimír Novotný: Příběhy klidného zoufalství, doslov. 1. vyd. P., Odeon

Více

ANDRÉ BRETON. Personální bibliografie Z DÍLA ANDRÉ BRETONA. Knihy

ANDRÉ BRETON. Personální bibliografie Z DÍLA ANDRÉ BRETONA. Knihy ANDRÉ BRETON Personální bibliografie Z DÍLA ANDRÉ BRETONA Knihy Co je surrealismus? Tři přednášky (o vývoji surrealismu a surrealistické situaci objektu a politické posici dnešního umění. Doslov napsal

Více

ZDENKA BRAUNEROVÁ. Personální bibliografie. František Bílek a jeho dílo. P., Mánes 1900. l sv. (nestr.). Obr. příl.

ZDENKA BRAUNEROVÁ. Personální bibliografie. František Bílek a jeho dílo. P., Mánes 1900. l sv. (nestr.). Obr. příl. ZDENKA BRAUNEROVÁ Personální bibliografie Z DÍLA ZDENKY BRAUNEROVÉ Knihy Cestovní deník Zdenky Braunerové (1883). [Editor Martin Šámal.] Roztoky u Prahy, Středočeské muzeum 2003. 118 s. Il. (některé barev.).

Více

Veřejný program 2011

Veřejný program 2011 Veřejný program 2011 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 Mail: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2011 27.11.10 31.01.11 Výstava

Více

ASTRID LINDGRENOVÁ. Personální bibliografie

ASTRID LINDGRENOVÁ. Personální bibliografie ASTRID LINDGRENOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA ASTRID LINDGRENOVÉ Knihy Bratři Lví srdce. [Ze švéd. orig. přel. Jarka Vrbová. Ilustr. František Skála ml.] 2., upr. vyd. P., Albatros 2001. 151 s. Il.

Více

IVAN BLATNÝ. Personální bibliografie. Melancholické procházky. Reprodukce K. Šabata. Brno, Blok 1990. 72 s.

IVAN BLATNÝ. Personální bibliografie. Melancholické procházky. Reprodukce K. Šabata. Brno, Blok 1990. 72 s. IVAN BLATNÝ Personální bibliografie Z DÍLA IVANA BLATNÉHO Knihy Hledání přítomného času. 1. vyd. P., MF, Práce a Svoboda 1947. 82 [3] s. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Ilustr. D. Wagnerová. Doslov naps.

Více

ČESKÁ POEZIE V LETECH 1948 1968 1. poválečná tvorba meziválečné generace

ČESKÁ POEZIE V LETECH 1948 1968 1. poválečná tvorba meziválečné generace ČESKÁ POEZIE V LETECH 1948 1968 1. poválečná tvorba meziválečné generace (F. Halas +49, J. Hora +45, K. Biebl +51) Seifert, Holan, někdo 2. poezie spirituálních a primárních hodnot (Oldřich Mikulášek,

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Výtvarná a typografická úprava Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* 1857-1914) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1895-1912 Značka fondu: 63 Číslo evidenčního listu NAD: 104 Evidenční číslo inventáře: 113 Zpracovala: Lucie

Více

Československá novinářská cena

Československá novinářská cena ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československá novinářská cena (zřízena zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 171/1964 Sb. ze dne 26. srpna 1964) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky

Více

RAINER MARIA RILKE. Personální bibliografie Z DÍLA RAINERA MARII RILKEHO. Knihy

RAINER MARIA RILKE. Personální bibliografie Z DÍLA RAINERA MARII RILKEHO. Knihy RAINER MARIA RILKE Personální bibliografie Z DÍLA RAINERA MARII RILKEHO Knihy... a na ochozech smrt jsi viděl stát. Vybral, uspoř., životopis. pásmo sest. a doslov napsal Hanuš Karlach. Ilustr. S. Kolíbal.

Více

VIKTOR BARVITIUS (* ) Inventář osobního fondu

VIKTOR BARVITIUS (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE VIKTOR BARVITIUS (* 1834-1902) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1864-1902 (1932) Značka fondu: 118 Číslo evidenčního listu NAD: 69 Evidenční číslo inventáře:

Více

23. září 2013. Dobročinná aukce výtvarných děl plzeňských autorů na podporu kostelíku U Ježíška

23. září 2013. Dobročinná aukce výtvarných děl plzeňských autorů na podporu kostelíku U Ježíška 23. září 2013 Dobročinná aukce výtvarných děl plzeňských autorů na podporu kostelíku U Ježíška City Digitální tisk (plakát) Autor: Martin Czeller Rozměry: 86,5 x 70 cm Vyvolávací cena 100 Kč 2 Children

Více

LADISLAV KLÍMA. Personální bibliografie

LADISLAV KLÍMA. Personální bibliografie LADISLAV KLÍMA Personální bibliografie Z DÍLA LADISLAVA KLÍMY Knihy Arkanum. P., Trigon 1990. 54 s. Arta a jiné příběhy. Vybral a k vyd. připravil M. Ohnisko. Brno, Nakladatelství G 1992. 17 s. Boj o vše.

Více

Dodalová Irena (1900 1989)

Dodalová Irena (1900 1989) Dodalová Irena (1900 1989) 1919 1989 (1999) Inventář NFA 004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Dodalová Irena (1900 1989) Časový rozsah pomůcky: 1919 1989 (1999) Druh

Více

poslední aktualizace: Hlavní partner 120. výročí Lidových novin. Friday, May 24, 13

poslední aktualizace: Hlavní partner 120. výročí Lidových novin. Friday, May 24, 13 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace:23. 5. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin

Více

Slavistické reminiscence

Slavistické reminiscence Národní knihovna České republiky Slovanská knihovna Slavistické reminiscence Výbor z textů Jiřího Fraňka Vydání iniciovali a výbor uspořádali Zdeňka Fraňková, Jiří Honzík a Věra Dvořáková Praha 2011 KATALOGIZACE

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Koncepce antologie Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu Dr. Michael

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

FRANTIŠEK MACHÁČEK (* ) Inventář osobního fondu

FRANTIŠEK MACHÁČEK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK MACHÁČEK (* 1882-1945) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1806 1931 Značka fondu: 104 Číslo evidenčního listu NAD: 122 Evidenční číslo inventáře: 73

Více

DAVID BÁTOR. Milostné lastury ZÁJEZDÍ/EDICE ZHOŘ

DAVID BÁTOR. Milostné lastury ZÁJEZDÍ/EDICE ZHOŘ DAVID BÁTOR Milostné lastury ZÁJEZDÍ/EDICE ZHOŘ David Bátor (*1974 v Opavě) Debutoval sbírkou Kukly slov (Tilia, 2004), která byla nominována na Cenu Jiřího Ortena. O rok později vydal pod názvem Světlonoš

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Cesta od myšlenky k finální úpravě knihy Sylabus k přednášce Redakční zpracování

Více

Literatura 20. století

Literatura 20. století Literatura 20. století celková charakteristika z hlediska historie a literárního vývoje Tvorbu spisovatelů ovlivnily: 1) 1. světová válka (1914 1918) 2) 2. světová válka (1939 1945) 3) studená válka 2.

Více

Fotosoutěž - Příroda objektivem - 4.kolo

Fotosoutěž - Příroda objektivem - 4.kolo Fotosoutěž - Příroda objektivem - 4.kolo 16.9. - 30.11.2014 Pořadí absol kateg. Jméno Název snímku Bodů 4 A1 Barbora Roštlapilová Korálky z vody 8,13 14 A2 Adéla Duchatschová Čapí závody 6,88 14 A2 Barbora

Více

ADOLF ZAHEL (* ) Inventář osobního fondu

ADOLF ZAHEL (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ADOLF ZAHEL (* 1888-1958) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1909-1958 (1959) Značka fondu: 133 Číslo evidenčního listu NAD: 147 Evidenční číslo inventáře: 99

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ Hradecká 1250, 500 03 http://www.svkhk.cz

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ Hradecká 1250, 500 03 http://www.svkhk.cz STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ Hradecká 1250, 500 03 http://www.svkhk.cz ve spolupráci s Katedrou českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové Vás srdečně zve na další přednášku

Více

MINKA PODHAJSKÁ (* ) Inventář osobního fondu

MINKA PODHAJSKÁ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MINKA PODHAJSKÁ (* 1881 1963) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1903-1961 Značka fondu: 29 Číslo evidenčního listu NAD: 91 Evidenční číslo inventáře: 112 Zpracovala:

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

INGEBORG BACHMANN. Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN. Knihy

INGEBORG BACHMANN. Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN. Knihy INGEBORG BACHMANN Personální bibliografie Z DÍLA INGEBORG BACHMANN Knihy Básně. [Z německého originálu vybrala, přeložila a ediční poznámku napsala Michaela Jacobsenová]. 1. vyd. Praha : ERM, 1997. Poezie.

Více

Filosofa L. Klímy nalézání v Záběhlicích, p. Zbraslav

Filosofa L. Klímy nalézání v Záběhlicích, p. Zbraslav VýstaVa Filosofa L. Klímy nalézání v Záběhlicích, p. Zbraslav D u b e n 2 0 1 0 Výstavní síň Městského domu Zbraslav obsah Filosofa L. Klímy nalézání v Záběhlicích, p. Zbraslav (úvodem) [3] Pár vět o Záběhlicích

Více

Veřejný program 2010

Veřejný program 2010 Veřejný program 2010 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 e-mail: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Veřejný program v Centru Bavaria Bohemia

Více

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov.

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. - 63 - PRAMENY ČR MZA Brno - Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. HORÁKOVÁ, Eva. O konzervaci střeleckých terčů ve vyškovském muzeu. In JORDÁN,

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4460_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Vyvolávací cena: 500 Kč Minimální výše příhozu: 100 Kč

Vyvolávací cena: 500 Kč Minimální výše příhozu: 100 Kč Aukční položka č. 51 Jana Kremanová: Pantarhei I. Umělec: Jana Kremanová Technika: Serigrafie Žánr: Kompozice Rok vzniku díla: 1992 Rozměry: 500 700 mm Autorský tisk Signatura: Kremanová 92, PD Adjustace:

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence pracovní

Více

VÝSTAVNÍ PLÁN UVU PLZEŇ 2013

VÝSTAVNÍ PLÁN UVU PLZEŇ 2013 VÝSTAVNÍ PLÁN UVU PLZEŇ 2013 19. prosinec 12. leden 2013 Karel Březina / K nedožitým 90. narozeninám 16. leden 9. únor Bohumil Sedláček / Curriculum tvorby 13. únor 9. březen Marie Lacigová / Obrazy a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu Výroční zpráva KDK SKIP Libereckého kraje za rok 2015 Z P R A C O VA L A E VA K O R D O V Á, P Ř E D S E

Více

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš je jednou z nejvýznamnějších osobností generace Národního divadla. Byl předním malířem českých dějin a bezpochyby se podílel na utváření českého umění. Jeho tvorba byla ovlivněna,zvláště

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* 1877-1942) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1904-1937 Značka fondu: 22 Číslo evidenčního listu NAD: 17 Evidenční číslo inventáře: 91

Více

MSMO 2014/2015 - Jablunkov. Hodnotící Fotoklub. Brno KMF Jihlava. Rýmařov Kuřim

MSMO 2014/2015 - Jablunkov. Hodnotící Fotoklub. Brno KMF Jihlava. Rýmařov Kuřim Hodnocený FK MSMO 2014/2015 - Hodnotící Fotoklub 1. Čichoň Tomáš Hříbě 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 5 21 179 2. Celuch Jaroslav Kubánské intermeco 6 8 5 5 3 5 5 7 4 7 7 62 5 3. Havlíček František Po výstavě 5 3

Více

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2013

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2013 Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Kostelní 42, 170 78 Praha 7 tel. +420 220 399 196, fax. +420 220 399 200, archiv@ntm.cz, www.ntm.cz/cs/archiv/

Více

Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc. Hana Bartošová Muzeum umění Olomouc

Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc. Hana Bartošová Muzeum umění Olomouc Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc Hana Bartošová Muzeum umění Olomouc Sbírka Kniha 20. století založena r. 1994 jako součást fondu knihovny Muzea umění Olomouc základem sbírky se stala

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

ANTONÍN CHITTUSSI. Personální bibliografie

ANTONÍN CHITTUSSI. Personální bibliografie ANTONÍN CHITTUSSI Personální bibliografie Z LITERATURY O ANTONÍNU CHITTUSSIM Knihy A. Chittussi. Výbor z obrazů. Úvod napsal K. Novotný. Upravil F. Muzika. P., Melantrich 1939. Prameny, sbírka dobrého

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BABŠICKÁ Věra 0120116 Golfový Klub Líšnice 27,9 BALAZIK-SPEIDEL Ingeborg 0040989 Royal Golf Club

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BABŠICKÁ Věra 0120116 Golfový Klub Líšnice 27,9 BALAZIK-SPEIDEL Ingeborg 0040989 Royal Golf Club SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BABŠICKÁ Věra 0120116 Golfový Klub Líšnice 27,9 BALAZIK-SPEIDEL Ingeborg 0040989 Royal Golf Club Mariánské Lázně 24,0 BALAŽÍK Josef 0040394 Royal Golf Club

Více

Psaní textů (PSATE) Úvodní seminář. Zpracování bibliografického údaje. Parafráze odborného textu.

Psaní textů (PSATE) Úvodní seminář. Zpracování bibliografického údaje. Parafráze odborného textu. Psaní textů (PSATE) Úvodní seminář. Zpracování bibliografického údaje. Parafráze odborného textu. Jaroslav David & Radek Čech jaroslav.david@osu.cz radek.cech@osu.cz Cíle předmětu KCJ/PSATE je: - předmět,

Více

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 19. 3. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Jazyk a jazyková komunikace Literární výchova

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

23.1. 2013 Na základě došlé žádosti souhlasí Moravské zemské muzeum s pojmenováním prostranství jako Ulička Václava Havla.

23.1. 2013 Na základě došlé žádosti souhlasí Moravské zemské muzeum s pojmenováním prostranství jako Ulička Václava Havla. 18. 12. 2012 Na vzpomínkovém setkání při prvním výročí úmrtí Václava Havla v Divadle Husa na provázku vyslovil Vladimír Morávek poprvé myšlenku o Uličce Václava Havla. Navedl ho přitom architekt Tomáš

Více

Management informačních fondů

Management informačních fondů Management informačních fondů Trh informačních pramenů 1 Trh informačních pramenů specifický segment trhu uspokojování potřeb a požadavků původců a uživatelů obchodní vztahy konkurenční prostředí, dosažení

Více

OPS - profi. Město profi - Agrostroj 1 2: (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1: (3:5) Swietelsky - Služátky 4: (4:4)

OPS - profi. Město profi - Agrostroj 1 2: (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1: (3:5) Swietelsky - Služátky 4: (4:4) OPS - profi Město profi - Agrostroj 1 2:4 955-981 (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1:5 974-1026 (3:5) Swietelsky - Služátky 4:2 942-930 (4:4) Tabulka: 1. Swietelsky 2 2 0 0 9,0:3,0 9,0:7,0 979 4

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1. Anotace. Mgr. Pavel Šupka

Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1. Anotace. Mgr. Pavel Šupka Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1 Mgr. Pavel Šupka Čeština 26 41-M/01 Elektrotechnika 78-42-M/01 Technické lyceum 23-41-M/01 Strojírenství

Více

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/ Liberec

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/ Liberec R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Kategorie času v literatuře Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax +420-482 412

Více

Preromantismus ve světové literatuře

Preromantismus ve světové literatuře Preromantismus ve světové literatuře Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

JOSEF SYROVÝ (* ) Inventář osobního fondu

JOSEF SYROVÝ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JOSEF SYROVÝ (* 1879-1956) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1911-1956 Značka fondu: 47 Číslo evidenčního listu NAD: 16 Evidenční číslo inventáře: 124 Zpracovala:

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM

INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM 1919/1920 JEJÍ PASTORKYŇA, 1. 11. 1919, Městské divadlo Dirigent: Emanuel Bastl Výprava: Karel Štapfer Choreografie: Achille Viscusi 1923/1924 KÁŤA KABANOVÁ, 18. 1. 1924,

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Rudolf Kopecký

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Rudolf Kopecký Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Rudolf Kopecký (1869-1984) Prozatímní inventární soupis NAD č. 668 evidenční pomůcka č. 258 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Rudolf

Více

Sbírka ex-libris Sbírka knižních obálek Sbírka ex-libris Počet sbírkových předmětů 146 392 Území: Česká republika, evropské země (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Holandsko, Itálie,

Více

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století Generace májovců 50. a 60. léta 19. století Májovci Na konci 50. let pozvolný pád bachovského absolutismu Alexander Bach byl vystřídán jiným ministrem, Rakousko prohrálo několik bitev a celkově došlo k

Více

Bibliografické a rešeršní služby

Bibliografické a rešeršní služby Bibliografické a rešeršní služby Bibliografie Seznam dokumentů zpracovaných podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Účelem je informovat o existenci informačních pramenů. Nauka o seznamech dokumentů,

Více

Václav Hejna Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, 2. 7. 11. 10. 2009

Václav Hejna Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, 2. 7. 11. 10. 2009 - rok 2009 - Svatoslav Krotký Obrazy a kresby, 22. 1. 1. 3. 2009 pozvánka, novinové články (2 ks) Technická univerzita Liberci, Textilní fakulta Textil a oděv, Šperk a sklo pozvánka (2 ks), novinové články

Více

PŘÍLOHA Č. 3. Výstavy a akce Památníku písemnictví na Moravě. od roku 2005 do 2008

PŘÍLOHA Č. 3. Výstavy a akce Památníku písemnictví na Moravě. od roku 2005 do 2008 PŘÍLOHA Č. 3 Výstavy a akce Památníku písemnictví na Moravě od roku 2005 do 2008 ROK 2005 Bývalo u mne zotvíráno (Jan Zahradníček 1905 1960) od 13. 10. do 30. 12. 2005 Nebereme-li v potaz stálou expozici,

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

Knihy. Seznam knih žánru Poezie (139)

Knihy. Seznam knih žánru Poezie (139) Stránka č. 1 z 5 Knihy Seznam knih žánru Poezie (139) Novinka!!! -Kniha vložena před méně než 365 dny (po 06.04.2015). Poslední aktualizace: 09.03.2016 Číslo Název Autor Rok PO064 Básně Slowacký, Jul.

Více