Josef Hrubý. básnické dílo. bibliografie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Josef Hrubý. básnické dílo. bibliografie"

Transkript

1 Josef Hrubý básnické dílo bibliografie Plzeň 2012

2 Knihovna města Plzně, 2012

3 OBSAH Předmluva... 5 Úvod... 7 BÁSNICKÁ TVORBA JOSEFA HRUBÉHO Sbírky poezie, bibliofilská vydání, překlady a recenze... 9 Básně ve sbornících, antologiích, almanaších a ročenkách Básně v katalozích výtvarníků a publikacích jiných autorů Básně v novinách a časopisech Knižní překlady poezie jiných autorů a recenze Překlady poezie jiných autorů v novinách a časopisech Zhudebněné básně O JOSEFU HRUBÉM A JEHO TVORBĚ Odborné publikace, bibliografie, slovníková hesla Články a stati Elektronické zdroje, rozhlasové a televizní pořady Ceny... 70

4

5 Josef Hrubý Básník Josef Hrubý se narodil 10. května 1932 v Černěticích u Volyně na Strakonicku. Od dvou let ve Volyni vyrůstal. Po studiích ve Vimperku pracoval ve Strakonicích a od roku 1950 v Ústřední radě odborů a v redakci pražského časopisu Směna. Po vojenské službě byl knihovnickým inspektorem v Sušici a v Plzni existenčně zakotvil od roku 1959 jako ředitel Městské knihovny. V složitých letech tzv. normalizace musel odejít z knihovny a pracoval pak v Krajském středisku památkové péče, odkud odešel v roce 1985 do důchodu. Po časopiseckých publikacích vydal první básnickou sbírku v roce V průběhu šedesátých let stačil ještě vydat čtyři sbírky, ale v sedmdesátých a osmdesátých letech měl zákaz publikování. I tehdy zůstal věrný poezii a podařilo se mu vydat celou řadu bibliofilií a až od roku 1988 začaly zase vycházet jeho další sbírky. Těžká doba básníka neubila a nezlomila, jak svědčí četné sličné bibliofilské tisky, a po roce 1989 s překvapivou pilností tvoří a soubor jeho knižních publikací se dnes pohybuje mezi čtyřiceti - padesáti tituly. V rozloze tohoto životního díla je zřetelné, jak poezie Josefa Hrubého roste nejen do šířky, ale i do hloubky. Od přírodní a intimní lyriky směřuje i k hlubinám meditativní lyriky, k úspornosti výrazu, k básnickým experimentům a ke kontaktům s hudbou a výtvarným uměním, v němž se obratně pohybuje i jako tvůrce mnohých koláží. Tíhnutí k experimentům jej přivedlo i v básnické tvorbě k tzv. polyfonům, kde pro poezii vytvořil osobitý přínos. Od mladistvých citlivých impresionistických rysů a intimní jemnosti jeho poezie směřuje stále zřetelněji k složité hloubce významové i k hutnosti verše budovanému na metaforickém vnímání světa. Citlivě pracuje se slovem, objevuje jeho složité významy, vztahy, podtexty a kontexty a povznáší je do výsostné roviny estetické, kam směřuje nad etickými a charakterovými bázemi jeho poezie, která už nemá zřetelné obrysy tematické, ale vytváří jakýsi kaleidoskop symbiózy života a umění. Cílevědomě hledá harmonii a krásu života a na této cestě je i jeho radost z uměleckého tvoření. Nepodléhá nějaké idylické vidině vzpomínek, domova a života, ale pevné východisko tam nachází a onu touženou harmonii realizuje v kontaktu života s poezií. 5

6 Bibliografický soupis díla Josefa Hrubého je úctyhodně rozsáhlý, ale stranou ještě zůstává jeho dílo výtvarné a jiné kulturní aktivity. Plzeň může být hrdá, že tohoto básníka má, a čtenáři se mohou těšit, že se dožívá osmdesátky v překvapivé tvůrčí svěžesti, moudrosti a aktivitě. Pečlivý a rozsáhlý bibliografický soupis díla Josefa Hrubého bude užitečnou příručkou pro odborníky a bude též orientací pro četné příznivce jeho poezie. V době čtenářského odlivu a užšího zájmu o poezii si Josef Hrubý vydobyl pozornost a uznání nejen u kritiky, ale i u čtenářů. Předložená bibliografie je bilancováním nad více než padesátiletou tvůrčí činností Josefa Hrubého, která však není uzavřena. Básník dále podniká nekončící a úchvatný průzkum života a slova. Bohumil Jirásek 6

7 Úvod Bibliografie básnického díla Josefa Hrubého je vydávána u příležitosti 80. výročí jeho narození. Soupis zahrnuje básnickou tvorbu z let a výběrově biografické záznamy z let Při tvorbě bibliografie bylo navázáno na dosud vydané soupisy autorova díla. Novější záznamy publikací byly vyhledávány ve fondech knihoven: Archiv města Plzně, Knihovna města Plzně, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Západočeské muzeum, Západočeská galerie a v databázích: Česká národní bibliografie, Souborný katalog ČR a Karlsruher virtueller Katalog. Některé záznamy byly vytvořeny díky publikacím zapůjčeným z knihovny Josefa Hrubého. Články a stati byly vybrány prostřednictvím Bibliografického katalogu - Články v českých časopisech, po roce 1990 pomocí knihovnické databáze ANL - Články v českých novinách, časopisech a sbornících, portálu Jednotná informační brána a databází regionálních článků Knihovny města Plzně a Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje a také výstřižkového archivu autora. Soupis je rozdělen na část věnovanou vlastní tvorbě a část biografickou. Záznamy jsou řazeny chronologicky, ke knižním záznamům jsou přiřazeny recenze. Bibliografii literárního díla doplňuje vybraný soupis elektronických zdrojů, rozhlasových a televizních pořadů a seznam básníkových cen. Bohužel u některých publikací a periodik (zejména zahraničních) nejsou záznamy úplné, protože údaje nelze dohledat. Bibliografie neobsahuje básně na novoročenkách, pamětních listech a příležitostných tiscích, které jsou většinou soukromého charakteru. Poděkování za vstřícnost, cenné rady a poskytnuté dokumenty patří panu Josefu Hrubému. 7

8

9 Sbírky poezie, bibliofilská vydání, překlady a recenze 1960 Hudba nechce spát. Obálku a frontispice navrhla Ludmila JIŘINCOVÁ. Vyd. 1. V Plzni: Krajské nakladatelství, s. VEJVODA, Stanislav. Básník rostoucí z našeho kraje. Pravda , roč. 41, č. 107, s Letokruhy. Ilustrovala, obálku navrhla a typograficky upravila Jitka URBANOVÁ. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, s. Mladé cesty, sv. 7. J. U. Letokruhy mladosti. Tvorba. 1962, č , s VRBA, František. Další mladí. Literární noviny. 1962, roč. 11, č. 42, s. 4. BLAHYNKA, Milan. Pět prvotin. Červený květ. 1963, roč. 6, č. 2, s KARPATSKÝ, Dušan. Voda a spodní voda. Plamen. 1963, roč. 5, č. 3, s JAREŠ, Michal. Václav Hons: Co je před očima. Josef Hrubý: Letokruhy. Tvar. 2004, roč. 15, č. 6, s. 24. ISSN X. Listy důvěrné. Obálku a frontispice navrhl Jiří KOVAŘÍK. Vyd. 1. V Plzni: Krajské nakladatelství, s. MOLDANOVÁ, Dobrava. Poezie nazírání a zrcadlení. Host do domu. 1963, roč. 10, č. 4, s FABIAN, František. Pojmenovat bezejmenné: nad básnickými sbírkami Josefa Hrubého. Pravda , roč. 44, č. 42, s Topoly. Vyd. 1. Plzeň: Západočeské nakladatelství, s. MOLDANOVÁ, Dobrava. Posuny a diferenciace. Sešity pro literaturu a diskusi. 1968, roč. 3, č. 26, s FABIAN, František. Sblížení: poezie Josefa Hrubého. Pravda , roč. 49, č. 131, s. 4. JUSTL, Vladimír. Dvě nové sbírky veršů. Arch. 1969, č. 2, s

10 PAPEŽOVÁ, Karla. Úleva z Topolů. Večerní Plzeň , roč. 2, č. 106, s. [1] Vzpomínka. Frontispice Ladislava ŠTIBORA. V Praze: Ludmila Jiřincová, [5] l. Edice J. - Bibliofilie Rozhovor. Frontispice s kresbou Ludmily JIŘINCOVÉ. V Praze: Ludmila Jiřincová, [8] s. Edice J. - Bibliofilie Devět básní o Praze = Negen gedichten over Praag. Vertaling [z češtiny do holandštiny] Jana VAN SON, [s mědirytinou Cyrila BOUDY]. Baarn: Arethusa Pers Herber Blokland, [23] s. Arethusa Pers Herber Blokland, Bibliofilie Housle. Grafický doprovod Přemysl ROLČÍK. Praha: Vladimír Bujárek, [12] s. - Bibliofilie. Na paměť. Frontispice podle kresby Ludmily JIŘINCOVÉ. V Praze: Ludmila Jiřincová, [2] l. Edice J. - Bibliofilie Tichá Eurydiké. Čtyřmi kombinovanými technikami ilustroval Zdenek BUGÁŇ. Plzeň: [s.n.], [28] s. - Bibliofilie Dvanáct sluncí. Sítotisky sochaře Ladislava CHOCHOLA. Praha: [s.n.], [26] s. - Bibliofilie. 10

11 1988 Housle. Písmo, ruční papír a výzdoba Stanislav JURÍK. Plzeň: [s.n.], [10] s. - Bibliofilie. Obrazy. Třemi suchými jehlami vyzdobil Jaroslav ŠKAROHLÍD. Brno: František Janás, [24] s. Edice Bibliofilie. Ve jménu lásky, lodí a ryb. Ilustrace Ludmila JIŘINCOVÁ. Vyd. 1. [Plzeň]: Západočeské nakladatelství, s. KUNCIPÁL, Karel. Večer poezie. Budovatel: týdeník občanů okresu Strakonice. 1988, roč. 2, č. 48, s. 3. VLAŠÍN, Štěpán. V zajetí lásky a domova. Tvorba. 1988, č. 38, s. 13. ISSN ZAHRADNICKÝ, Jiří. Motivy reálného světa. Pravda , roč. 69, č. 168, s. 5. ISSN PÍŠA, Vladimír. Poezie jako zrající víno. Rudé právo , roč. 69, č. 278, s. 5. ISSN SVOBODA, Jiří. Přečetli jsme. Kulturní měsíčník: kulturně politický časopis Severomoravského kraje. 1989, roč. 7, č. 4, s. 67. MIHÁLIK, Vojtech. Poézie ludskej skúsenosti. Literárny týždenník , roč. 2, č. 7, s. 5. ISSN Ars amatoria. Třemi kombinovanými technikami vyzdobil Karel DEMEL. Praha: Josef Runštuk a Karel Žižkovský, [32] s. Sladké jádro srdce, sv Bibliofilie Básně básně. Ilustrace Vladimír SUCHÁNEK. Vyd. 1. [Plzeň]: Západočeské nakladatelství, s. ISBN VIKTORA, Viktor. Včas včas: k nové básnické sbírce Josefa Hrubého. Deník Nová Pravda , roč. 1, č. 105, s. 13. ISSN VYBÍRAL, Zbyněk. Nápadně krátká recenze na nenápadnou poezii. Tvar. 1992, roč. 3, č. 5, s. 14. ISSN X. -kv-. Josef. Hrubý: Básně básně. Za pět peněz klíč. Literární noviny. 1993, roč. 4, č. 5, s. 7. ISSN

12 Básně z noci. Do lina vyřezal, ilustroval a vydal Stanislav JURÍK. V Plzni: Stanislav Jurík, [18] l. - Bibliofilie. HRUBÝ, Josef a MAYER, Rudolf A. M. Brudersprache: Gedichte = Bratrský jazyk: básně. Übersetzungen vom Tschechischen ins Deutsche Franz Peter KÜNZE, vom Deutschen ins Tschechische Michaela JACOBSENOVÁ. München: HERP, s. ISBN Bibliofilie. Oči oči = Gli occhi gli occhi. [Souběž. text] do italštiny přeložila Vlasta KALINOVÁ a Carmelo CICERO, [ilustroval] Jiří BRÁZDA, graf. listy vytiskl Jan MAULER. Brno: František Janás, [1991]. [17] s. Edice 33. ISBN Bibliofilie. MAZÁČ, Tomáš. Oči, oči - srdce, srdce. Tichý hlas jedné bibliofilské knihy. Lidová demokracie - vydání Brno město , roč. 47, s. 11. ISSN Pět klíčů. Grafická úprava a vazba Ivana VYHNALOVÁ, ilustrace Milan HES. Plzeň: Katedra výtvarné kultury PF ZČU, [20] s. - Bibliofilie. Unzeit in den Uhren. Erlangen: Literaturbüro der Stadt Erlangen, Kulturamt, s. SCHMITT, Christa. Unzeit in den Uhren. Erlanger Kultur , s Město nebes: z cyklu autentické poezie Polyphony. Do linolea vyřezal a vytisknul Stanislav JURÍK. V Plzni: Stanislav Jurík, [10] l. - Bibliofilie. Za pět peněz klíč. Ilustrace v patitulu Jiří ŠLITR. Vyd. 1. München: PmD - Poezie mimo domov, s. Nová řada poezie, sv. 60. MATYS, Rudolf. Poezie v klidných vodách... Nové knihy. 1992, č. 48, s. 3. ISSN X. -kv-. Josef Hrubý: Básně básně. Za pět peněz klíč. Literární noviny. 1993, roč. 4, č. 5, s. 7. ISSN PROROK, Marek. Co vlastně vozí Malý vůz. Tvar. 1993, roč. 4, č. 16, s. 2. ISSN X. 12

13 TRÁVNÍČEK, Mojmír. Klíče Josefa Hrubého. Lidová demokracie - vydání Brno město , roč. 49. ISSN JIRÁSEK, Bohumil. Horizonty poezie Josefa Hrubého. Plzeňský deník , roč. 2, č. 225, s. 6. ISSN GRUBER, Josef. Křest básnických knih Josefa Hrubého. Naše noviny: české závody motocyklové n. p. Strakonice , roč. 48, č. 46, s Zrzavé údolí. Ilustrace Karel VALTER [v tiráži chybně]. Senica: Yak, s. ISBN PÍŠA, Vladimír. Zralé údolí. Tvar. 1993, roč. 4, č , s. 21. ISSN X. JIRÁSEK, Bohumil. Poezie podléhání i vzdoru. Plzeňský deník , roč. 2, č. 243, s. 6. ISSN SCHILDBERGER, František. Řeka do jižních Čech. Lidové noviny , roč. 6, č. 269, s. 5. ISSN GRUBER, Josef. Křest básnických knih Josefa Hrubého. Naše noviny: české závody motocyklové n. p. Strakonice , roč. 48, č. 46, s. 3. MATOUŠ, Petr. Josef Hrubý: Zrzavé údolí. Lipík: listy regionální kultury. 1994, roč. 3, červenec - srpen Nokturna. Grafickou úpravu a realizaci zpracovala jako diplomový úkol Irena DUDOVÁ, ilustrovala Naděžda ŠKARDOVÁ. V Plzni: Katedra výtvarné kultury PF ZČU, [26] l. - Bibliofilie. STANĚK, Jiří. Podivuhodný kouzelník. Tvar. 1995, roč. 6, č. 11, s. 20. ISSN X. VACÍK, Miloš. Poezie - a její tvar. Nové knihy. 1995, č. 4, s. 3. ISSN X. KŘEŠNIČKA, Josef. Básník: řeč vod i stromů překládá do lidštiny velmi lahodně. Listy Strakonicka , roč. 3, č. 83, s. 13. ISSN

14 Numerale: z cyklu autentické poezie Polyphony. Grafickou úpravu a realizaci zpracovala jako diplomový úkol Bohumila SKRBKOVÁ, ilustroval Jiří NOVÁK. V Plzni: Katedra výtvarné kultury PF ZČU, [32] l. - Bibliofilie. Salve. Grafickou úpravu a realizaci zpracovala jako diplomový úkol Václava KRAUSOVÁ, ilustroval Milan HES. V Plzni: Katedra výtvarné kultury PF ZČU, [18] l. - Bibliofilie Yorick. Grafika Milan BAUER. Vyd. 1. Plzeň: Koniáš, s. ISBN KŘEŠNIČKA, Josef. Poháry citu nesmí zůstat nepovšimnuty: houštinkami Hrubého veršů k břehům Volyňky. Listy Strakonicka , roč. 3, č. 279, s. 12. ISSN KUNCIPÁL, Karel. Nová básnická sbírka Josefa Hrubého Yorick. Listy Strakonicka , roč. 3, č. 280, s. 10. ISSN HATALA, Marián. Poetická nespavosť Josefa Hrubého. RAK: revue aktuálnej kultury. 1996, roč. [1], č. 5, s. 64. JIRÁSEK, Bohumil. S novými tvůrčími možnostmi. Plzeňský kulturní přehled Kultura. 1996, č. 2, s. 20. ŠTOLBA, Jan. Yorick se holí. Literární noviny. 1996, roč. 7, č. 36, s. 5. ISSN KŘEŠNIČKA, Josef. Yorick. Svobodné slovo , roč. 88, č. 10. Příl. Slovo na víkend, s. 5. ISSN X. HRABAL, Milan. Yorick v kvetoucích trnkách. Alternativa Nova , roč. 3, č. 1. ŠTOLBA, Jan. Yorick se holí. In: ŠTOLBA, Jan. Nedopadající džbán: úvahy o básnících a poezii. Vyd. 1. Praha: Torst, 2006, s ISBN Aus den Augen in die Augen. Übers. Franz Peter KÜNZEL et al. Bad Kissingen: Heiligenhof, s. Poesis ethnica, 7. SETZWEIN, Bernhard. Josef Hrubý: Aus den Augen in die Augen. Lichtung. Ostbayerisches magazin. 1996, Oktober, s. 53. ISSN

15 SCHULAK, Rosemarie. Rezension zu: Josef Hruby: Aus den Augen in die Augen. Zenit. 1999, Jg. 12, Nr. 3-4, s. 38. Gedichte. Minden: Kogge, s. Ištar. Třemi barevnými lepty ilustroval Ladislav ČEPELÁK, obálku navrhl a typograficky upravil Martin DYRYNK, o vydání pečoval Josef ROUČKA, grafické desky vytiskl Pavel DŘÍMAL. Praha: Spolek českých bibliofilů, [29] s. ISBN Bibliofilie. Sítě. Ilustrace Milan HES. V Plzni: Katedra výtvarné kultury PF ZČU, [40] s. - Bibliofilie Ve jménu lásky lodí a ryb. [Typografie a vazba] Monika ŠÍDLOVÁ. V Plzni: Katedra výtvarné kultury PF ZČU, [32] s. - Bibliofilie HRUBÝ, Josef a CESARO, Ingo. Die Sprache der Spiegel. [Grafik: Milan HES]. Kronach: Neue Cranach Presse, [13] l. Edition, Bibliofilie. Die Netze: Gedichte. Übers. von Jana HESOVA. Berlin: Corvinus Presse, s. Welt Statt Berlin, 8. ISBN Znamení býka. Frontispice Naděžda ŠKARDOVÁ. 1. vyd. Plzeň: Perseus, s. Pramen: edice původní české tvorby, sv. 1. ISBN HRBÁČ, Petr. Prach na podrážkách byl veselý. Tvar. 1999, roč. 10, č. 16, s ISSN X. ROSÍ, Věra. Na stole mít usměvavé rohlíky. Host. 1999, roč. 15, č. 10. Recenzní příl., s. IX-X. ISSN VIKTORA, Viktor. Nový a jiný J. Hrubý. Spektrum: zrcadlení plzeňské kultury. 1999, roč. 2, č. 4, s JIRÁSEK, Bohumil. Znamení býka dokáže rozdávat chvíle čtenářské spokojenosti: nakladatelství Perseus vydalo novou sbírku plzeňského básníka Josefa Hrubého. Plzeňský deník , roč. 8, č. 229, s. 17. ISSN

16 2000 Pálení básní. Frontispice Petra MORAVCOVÁ. Vyd. 1. Praha: Protis, s. ISBN SOVÁKOVÁ, Jana. Pálení básní. Spektrum: zrcadlení plzeňské kultury. 2000, roč. 3, č. 3, s. 11. (mx). Autor vyplňuje mezeru mezi obrazy a poezií. Mladá fronta Dnes , roč. 11, č. 99. Příl. Záp. Čechy, s. 3. ISSN JIRÁSEK, Bohumil. Josef Hrubý posunul umělecké řešení. Plzeňský deník , roč. 9, č. 230, s. 17. ISSN CHROBÁK, Jakub. Pokus úctyhodný. Tvar. 2001, roč. 12, č. 2, s. 21. ISSN X. JELÍNEK, Antonín. Laudatio pro Josefa Hrubého. Dokořán. 2001, roč. 5, č. 20, s HRUBÝ, Josef a MAYER, Rudolf A. M. Übergangszeit: Gedichte = Mezzastagione: poesie = Přechodný čas: básně. Bremen: Fonda, [16] s. Edition Transform. Bogendrucke. ISBN Bibliofilie Kreslím. Kresby Olga VYCHODILOVÁ. Kostelec na Hané: Josef Polívka, [10] s. - Bibliofilie. Poèmes sur une carte postale = Básně na pohlednici. Překlad Jean-Louis BRADEL a Jana HORÁKOVÁ, s originálními kresbami Květy MONHARTOVÉ. Plzeň: Pro libris, [36] s. Zrcadlo. ISBN Bibliofilie. NOVOTNÝ, Vladimír. Poezie Josefa Hrubého žije i ve francouzštině. Plzeňský kulturní přehled Kultura. 2002, č. 11, s. 27. BRŮHOVÁ, Bedřiška. Poezie Josefa Hrubého se zrcadlí francouzsky. Plzeňský deník , roč. 11, č. 265, s. 19. ISSN

17 Sedmá nota celá = La septième note ronde. Překlad Jean-Louis BRADEL, grafický list Tomáš KŮS, přebal Bedřich ZÁKOSTELECKÝ. Plzeň: Pro libris, [7] l. ISBN Bibliofilie Josef Mühlberger. Plauen: Euroregioakademie, s. - Bibliofilie Osoby. 1. vyd. Plzeň: Fraus, s. ISBN ČERMÁČEK, Petr. Šestero. Host. 2005, roč. 21, č. 4, s ISSN HRABAL, Milan. Podařil se mi obrázek výkřiku. Psí víno. 2005, roč. 9, č. 33, s. 41. ISSN JIRÁSEK, Bohumil. Básník zkoumá člověka ponorem do charakteru. Plzeňský kulturní přehled Kultura. 2005, č. 8, s. 26. NOVOTNÝ, Vladimír. Obrazárna básnických portrétů. PLŽ. 2005, roč. 4, č. 4, s ISSN To jsou mé lásky. Lept Olga VYCHODILOVÁ. Kostelec na Hané: Josef Polívka, [10] s. - Bibliofilie Krážem. Doslov Vladimír NOVOTNÝ, frontispice Dana RAUNEROVÁ. Plzeň: Pro libris, [36] s. Ulita, sv. 3. ISBN BRŮHOVÁ, Bedřiška. Krážem putuje světem básník. Plzeňský kulturní přehled Kultura. 2006, č. 4, s. 7. HRABAL, Milan. Dluhy na mém čtenářském stole. Psí víno. 2006, roč. 10, č , s ISSN ŠEDIVÝ, Milan. Křížem. PLŽ. 2006, roč. 5, č. 9, s. 28. ISSN Den Kopf voll Safran: Gedichte. Aus dem Tschechischen übersetzt von Waltraud SEIDLHOFER, Inge LOKAY und Christa SCHMITT. 1. Aufl. Viechtach: Lichtung-Verlag, s. Edition Lichtung. ISBN

18 NOVOTNÝ, Vladimír. Hrubého básnická mise do Bavor. PLŽ. 2006, roč. 5, č. 11, s. 29. ISSN CHOBOT, Manfred. Josef Hruby: Den Kopf voll Safran. Podium. 2007, April, Nr , s Miláček Arcimboldo. Vyd. 1. Praha: Protis, s. Večernice, sv. 22. ISBN HRABAL, Milan. Sešlo se na mém listopadovém stole. Psí víno. 2007, roč. 11, č. 42, s ISSN BOR, D. Ž. Miláček Arcimboldo. Tvar. 2008, roč. 19, č. 13, s. 21. ISSN X. GARDAVSKÝ, Vladimír. Josef Hrubý znovu vyslovil mnoho skrytých pravd: významnému plzeňskému básníkovi vyšla v Praze sbírka Miláček Arcimboldo. Plzeňský deník , roč. 17, č. 21. Příl. Svět plus, s. 41. ISSN HARÁK, Ivo. Obrazy roztříštěného světa. PLŽ. 2009, roč. 8, č. 1, s ISSN ŠTOLBA, Jan. Tisíc zarputilých podob. In: ŠTOLBA, Jan. Lomcování slovy. Praha: Cherm, 2011, s Duch a tvar, sv. 5. ISBN Volyně a jiné krátké řádky. Doslov Vladimír NOVOTNÝ, frontispice Alois MUŽÍK. Plzeň: Pro libris, s. Ulita, sv. 11. ISBN GARDAVSKÝ, Vladimír. Sbírka Josefa Hrubého je událostí. Plzeňský kulturní přehled Kultura. 2007, č. 8, s. 9. JIRÁSEK, Bohumil. Návraty. PLŽ. 2007, roč. 6, č. 10, s. 28. ISSN Hovory. Ilustrace na frontispisu Josef HRUBÝ. Vyd. 1. Praha: Protis, s. ISBN GARDAVSKÝ, Vladimír. Josef Hrubý zpřítomnil v Hovorech tříšť světa. Plzeňský kulturní přehled Kultura. 2009, č. 6, s. 7. HARÁK, Ivo. Přeexponované fotografie. Tvar. 2009, roč. 20, č. 14, s. 23. ISSN X. 18

19 CHOCHOLATÝ, Miroslav. Rehabilitace slova. Host. 2009, roč. 25, č. 9, s ISSN JIRÁSEK, Bohumil. Meditativní zastavení nad míjením života. PLŽ. 2009, roč. 8, č. 12, s ISSN HARÁK, Ivo. Obrazy roztříštěného světa. PLŽ. 2012, roč. 11, č. 5, s ISSN ا ا ن [Min al- ujún fi-l- ajni]. [Z něm. orig. Aus den Augen in die Augen do arabštiny přeložil Youssef LIMOUD]. Al-Qáhira: Al-hajnatu al-ámatu likusury athakáfaty, s. ISBN Modř nebeská. Sbírku básní doprovodil třemi barevnými litografiemi Vladimír SUCHÁNEK. Praha: Bonaventura, s. Do kapsy, sv. 6. ISBN Bibliofilie. GARDAVSKÝ, Vladimír. Modř nebeská překypuje barvami: básník Josef Hrubý z Plzně nezapře vztah ke krásným knížkám ani ve své nové sbírce, kterou vyzdobil grafik Vladimír Suchánek. Plzeňský deník , roč. 19, č. 18, s. 8. ISSN Mon cher Arcimboldo = Liebling Arcimboldo. [Trad. en allemand: Waltraud SEIDLHOFER, trad. en français: Rüdiger FISCHER]. Rimbach: Ed. en Forêt, s. Collection Voies, 24. ISBN Ebenová větev. Perokresbou ilustroval Oldřich KULHÁNEK. Praha: Spolek českých bibliofilů, s. Pupilla, sv. 32. ISBN Bibliofilie. GARDAVSKÝ, Vladimír. Útlá sbírka je bohatá na podněty. Plzeňský kulturní přehled Kultura. 2011, č. 3, s. 7. Kočičí sněm: z cyklu autentické poezie Polyphony. Dvěma lepty cyklus ilustrovala Marie BLABOLILOVÁ, grafická úprava Roman POLÁK. Nezvěstice: Dominik Mačas, Bibliofilie. Otylé ach. Ilustrace Josef HRUBÝ, doslov Jiří VALOCH. Plzeň: Galerie města Plzně, s. Imago et verbum, sv. 12. ISBN

20 ERBEN, Roman. Jak se odívá báseň. Tvar. 2011, roč. 22, č. 9, s. 2. ISSN X. HARÁK, Ivo. Nad poezií Josefa Hrubého. PLŽ. 2011, roč. 10, č. 10, s ISSN JIRÁSEK, Bohumil. Poezie Josefa Hrubého. PLŽ. 2011, roč. 10, č. 6, s ISSN MATĚJKA, Ivan. Jestli se to ještě bude jmenovat poezie. Literární noviny. 2011, roč. 22, č. 7, s. 20. ISSN REISINGER, Vladislav. Široké "Á" a úzké "Ó". Tvar. 2011, roč. 22, č. 9, s. 2. ISSN X. GARDAVSKÝ, Vladimír. Básník Josef Hrubý se představil i jako výtvarník: Galerie města Plzně vydala v edici Image et verbum sbírku veršů Otylé ach. Plzeňský deník , roč. 20, č. 2, s. 8. ISSN HARÁK, Ivo. Obrazy roztříštěného světa. PLŽ. 2012, roč. 11, č. 5, s ISSN Polyphony: autentická poezie. Ilustrace Josef HRUBÝ, doslov Ludvík KUNDERA. Vyd. 1. Praha: Protis, s. ISBN GARDAVSKÝ, Vladimír. Josef Hrubý se dočkal vydání Polyphonů. Plzeňský kulturní přehled Kultura. 2010, č. 12, s. 7. HARÁK, Ivo. Nad poezií Josefa Hrubého. PLŽ. 2011, roč. 10, č. 10, s ISSN CHOCHOLATÝ, Miroslav. Hledání cest básnických i životních. Host. 2011, roč. 27, č. 4, s ISSN JIRÁSEK, Bohumil. Poezie Josefa Hrubého. PLŽ. 2011, roč. 10, č. 6, s ISSN MATĚJKA, Ivan. Jestli se to ještě bude jmenovat poezie. Literární noviny. 2011, roč. 22, č. 7, s. 20. ISSN HARÁK, Ivo. Obrazy roztříštěného světa. PLŽ. 2012, roč. 11, č. 5, s ISSN Post festum. Grafický doprovod Milan JANÁČEK. Liberec: Josef Vinklát, s. - Bibliofilie. GARDAVSKÝ, Vladimír. Josef Hrubý zaujal na severu Čech. Plzeňský kulturní přehled Kultura. 2010, č. 10, s. 7. JIRÁSEK, Bohumil. Poezie Josefa Hrubého. PLŽ. 2011, roč. 10, č. 6, s ISSN

21 VŠETIČKA, František. Josef Hrubý: Post festum. Akord: revue pro literaturu, umění a život. 2011, roč. 29, č. 3, s ISSN Salve. Překlad do angličtiny Jan MYSLÍK. Vyd. 1. Praha: Printia, s. ISBN GARDAVSKÝ, Vladimír. Josef Hrubý vyšel dvojjazyčně: německy vyšla Modř nebeská, anglicky Salve a plzeňský básník se stává jedním z nejpřekládanějších českých autorů. Plzeňský deník , roč. 20, č. 237, s. 8. ISSN HRUBÝ, Josef a HAUSNER, Jaroslav. Klíče ke městu. Vydali autoři k výstavě fotokoláží Jaroslava Hausnera v plzeňské Galerii Jiřího Trnky v prosinci Plzeň: Josef Hrubý a Jaroslav Hausner, s. ISBN GARDAVSKÝ, Vladimír. Básník a fotograf odemykají Plzeň. Plzeňský kulturní přehled Kultura. 2012, č. 3, s. 7. Modř nebeská = Himmelsblau. Překlad Waltraud SEIDLHOFER, obal a ilustrace Josef HRUBÝ. Rimbach: Verlag im Wald, s. ISBN GARDAVSKÝ, Vladimír. Josef Hrubý vyšel dvojjazyčně: německy vyšla Modř nebeská, anglicky Salve a plzeňský básník se stává jedním z nejpřekládanějších českých autorů. Plzeňský deník , roč. 20, č. 237, s. 8. ISSN Noční pošta. Ilustrace Josef HRUBÝ. 1. vyd. Praha: Protis, s. ISBN HARÁK, Ivo. Obrazy roztříštěného světa. PLŽ. 2012, roč. 11, č. 5, s ISSN JIRÁSEK, Bohumil. Josef Hrubý zbudoval ze slov všestranný obraz života. Plzeňský deník , roč. 21, č. 9, s. 8. ISSN Potměchuť. Grafický doprovod Milan JANÁČEK, grafická úprava J. MARTINEC ml. V Liberci: Josef Vinklát a Milan Janáček, s. - Bibliofilie. 21

22 Básně ve sbornících, antologiích, almanaších a ročenkách 1958 Kapky z Kruhu. [I]. Sestavili Zbyněk KOVANDA a Stanislav VEJVODA, obálka a linoryty Zbyněk KOVANDA. [Plzeň]: Plzeňský literární kruh, Nestr. Tak co nám řeknete? [Plzeň]: Plzeňský literární kruh, [1958]. Nestr Kapky z Kruhu. [II]. Linoryty Zbyněk KOVANDA. [Plzeň]: Plzeňský literární kruh, [1959]. Nestr Hlasy. Obálku a ilustrace navrhl Josef JÍCHA. 1. vyd. V Plzni: Krajské nakladatelství, s Mladé víno: almanach nových jmen české poezie. Sestavili Josef BRUKNER a Miroslav FLORIAN. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, s. Klub přátel poezie. Výběrová řada, sv Vyrostlo z pomezí: výbor básní. Uspořádali Václav JÍLEK a Bohumil POLAN, obálku navrhl Jiří KOVAŘÍK, frontispice Jiří TRNKA. Vyd. 1. V Plzni: Krajské nakladatelství, s Pro tento den: povídky, básně, fotografie a reportáže... Obálka a kresby Lumír TOPINKA. Vyd. 1. V Plzni: Krajské nakladatelství, s Pramen: literatura - umění - život. Uspořádali Josef HRUBÝ a František FABIAN, obálka a výtvarná část Vladimír SUCHÁNEK. Vyd. 1. V Plzni: Západočeské nakladatelství, s. 22

23 1971 Modern poetry in translation. Eds. Ted HUGHES and Daniel WEISSBORT. London: MPT, 1971, (9). 32 s. ISSN Podzim. Redakce Ludvík KUNDERA, obal Jindřich SVOBODA. Brno: Ludvík Kundera, Ineditní sborník Jaro. Redakce Ludvík KUNDERA, obal Jindřich SVOBODA. Brno: Ludvík Kundera, Ineditní sborník. Ještě léto. Redakce Ludvík KUNDERA, obal Jindřich SVOBODA. Brno: Ludvík Kundera, Ineditní sborník. Nová zima. Redakce Ludvík KUNDERA, obal Jindřich SVOBODA. Brno: Ludvík Kundera, Ineditní sborník. Věci: k vánocům. Redakce Ludvík KUNDERA, obal Jindřich SVOBODA. Brno: Ludvík Kundera, Ineditní sborník. Volné sebrání 4. Redakce Ludvík KUNDERA, obal Jindřich SVOBODA. Brno: Ludvík Kundera, Ineditní sborník současní čeští básníci v 1000 verších = 52 nuntempaj ĉeĥaj poetoj en 1000 versoj. Uspořádal a do esperanta přeložil Josef RUMLER. Dvojjaz. zrcadlové vyd. Prago: Ceha Esperanto - Asocio, s Jahresbericht Hans-Scholl-Realschule Weiden. Weiden: Knauf, s. Sudetenland: Böhmen - Mähren - Schlesien: europäische Kulturzeitschrift. München: Verlaghaus Sudetenland, s. ISSN

24 1991 Böhmen: Blick über die Grenze. Hrsg. Peter BECHER a Hubert ETTL. 1. Aufl. Viechtach: Edition Lichtung, s. Reise-Lesebuch. ISBN Melodie. Redakce Karel FRON, protitul Petr STRNAD. [Plzeň]: Středisko západočeských spisovatelů, s. Vernisáž, sv Čtyřiatřicet hodin. Ed. Jiřina FUCHSOVÁ. 1st. print. Los Angeles: Framar Publishers, s. Deutsch-tschechischer Almanach = Německo-český almanach. Hrsg. von Peter BECHER und Ivan BINAR. München: Adalbert Stifter Verein, s. ISBN Milostné mosty. Redakce Josef HRÁCH, na protitul použito grafiky Ludmily JIŘINCOVÉ k básni Josefa HRUBÉHO. [Plzeň]: Středisko západočeských spisovatelů, s. Vernisáž, sv Krajina v nás. Redakce Karla ERBOVÁ, na protitul použito grafiky Vladimíra KOMÁRKA. [Plzeň]: Středisko západočeských spisovatelů, s. Vernisáž, sv. 5. Der Lerchenturm: Anthologie tschechischer Lyrik. Hrsg. von Alois VOGEL und Zdeněk KOŽMÍN. Wien: Edition Atelier, s. ISBN Mezi Radbuzou a Řeznou: česko - bavorská antologie. Připravili František FABIAN, Josef HRUBÝ a Bernhard SETZWEIN, německé texty do češtiny převedl František FABIAN, ilustrace Alena KOENIGSMARKOVÁ a Stanislav JURÍK. Vyd. 1. [Plzeň]: Středisko západočeských spisovatelů, [1993]. 167 s. Steinsiegel: Gedichte und Geschichten aus der Oberpfalz. Hrsg. von Erika EICHENSEER. Amberg: Buch- und Kunstverl. Oberpfalz, s. ISBN

25 Villes d'est: un écrivain un photographe: exposition réalisée par la IVe Biennale MittelEuropa, Strasbourg: L'Atelier Alsacien, Nestr. Volná sebrání aneb Solná jezera. Redakce Helena ŠLESINGEROVÁ, protitul Marie ZICHOVÁ. [Plzeň]: Středisko západočeských spisovatelů, s. Vernisáž, sv. 4. Zwischen Radbuza und Regen: ein bayrisch-böhmisches Lesebuch. Herausgegeben von František FABIAN, Josef HRUBÝ und Bernhard SETZWEIN. Amberg: Buch & Kunstverlag Oberpfalz, s. ISBN Poésie tchèque et slovaque d'aujourd'hui: les deux rives de la Morava. Choix, traduction et présentation Vladimir Claude FIŠERA. Strasbourg: Bf, s. ISBN X Das Buch der Ränder - Lyrik. Hrsg. von Karl-Markus GAUSS und Ludwig HARTINGER. Klagenfurt: Wieser, s. ISBN X. Holoubci veršů míří k domovu. Čestice: Kulturní spolek pro Čestice a okolí, s. Můj kousek světa: sborník západočeských spisovatelů k 700. výročí města Plzně. Redakce František FABIAN, výtvarná část Petr STRNAD, Eduard MILKA a Mikoláš ALEŠ. Plzeň: Středisko západočeských spisovatelů, s Ho Ho Ho: zum 99. Geburtstag von Victor Otto Stops. Berlin: Corvinus-Presse, Nestr. Regensburger Almanach Hrsg. von Konrad M. FÄRBER. Regensburg: Buchverlag der Mittelbayerischen Zeitung, s. Tschechische Gegenwartsliteratur. Herausgegeben von Edith ECKER et al. Passau: Krieg, s. Passauer Pegasus,

KNIŽNÍ ZNAČKA 4/2014 4/2014. časopis spolku sběratelů a přátel exlibris. www.sspe.cz

KNIŽNÍ ZNAČKA 4/2014 4/2014. časopis spolku sběratelů a přátel exlibris. www.sspe.cz 4/2014 časopis spolku sběratelů a přátel exlibris www.sspe.cz 109 Petr Alois Hampl, C3+C5, 2014 Vážení přátelé, jsme na počátku nového roku, a tak již tradiční pohled zpět nám přiblíží, jaký byl rok 2014

Více

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část 2/2007 NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část Než se stal KAREL DEMEL (65) fenomenálním grafikem, urazil tento pražský rodák (28. 2. 1942) od hudebního vzdělání ke grafice dlouhou cestu. Vystudoval konzervatoř

Více

Generace. sirotků. Hanzlík OBSAH: LITERÁRNÍ OBTÝDENÍK. Josef. 21. ledna 20 Kč

Generace. sirotků. Hanzlík OBSAH: LITERÁRNÍ OBTÝDENÍK. Josef. 21. ledna 20 Kč OBSAH: Marku prostě nahradí jiná měna. Nemyslím ale, že to bude zase tak velká změna. Pavel Capouch v článku Lidových novin a ČTK Ed. Goldstücker Na okraj jednoho přátelství Tři reflexe Podzemní hvězdy

Více

Literárněvědná bohemistika a ÚČL

Literárněvědná bohemistika a ÚČL Literárněvědná bohemistika a ÚČL věda 25 kolem nás co to je ÚČL a Akademie věd ČR Ústav pro českou literaturu je jedním z 54 autonomních veřejných výzkumných ústavů patřících do svazku Akademie věd ČR

Více

Vláčil František (1924 1999)

Vláčil František (1924 1999) Vláčil František (1924 1999) 1926 1998 Inventář NFA 2004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Vláčil František (1924 1999) Časový rozsah pomůcky: 1926 1998 Druh archivní

Více

Ústecká kulturní platforma 98 ISBN: 978-80-254-1101-8

Ústecká kulturní platforma 98 ISBN: 978-80-254-1101-8 Ústecká kulturní platforma 98 ISBN: 978-80-254-1101-8 Ústečané nejen v datech (2) Prolog Když se někoho z Ústí zeptáte, jestli se mu tam líbí, odpoví většinou, že ne. Ale okolí že je hezké. A podobně jsme

Více

ročník XI /2012 Jak na muže Příručka rafinované a moudré ženy

ročník XI /2012 Jak na muže Příručka rafinované a moudré ženy 20 Č a s o p i s p r o k n i h k u p c e, k n i h o v n y, n a k l a d at e l e a č t e n á ř e ročník XI /2012 15. 10. 28. 10. 2012 JEDEN PŘÍPAD, jedna vražda, mnoho podezřelých a 26 AUTORŮ těch nejlepších

Více

Husovské slavnosti 2015

Husovské slavnosti 2015 Husovské slavnosti 2015 5. a 6. července 2015 SPRAVEDLIVÁ LIDSKÁ PRÁVA JSOU ZAHRNUTA V PRÁVU BOŽSKÉM, ANO JSOU PŘÍMO ZÁKONEM KRISTOVÝM POTUD, POKUD BOŽÍMU ZÁKONU UŽITEČNĚ SLOUŽÍ. Hus, O postačitelnosti

Více

Adolf Loos a Plzeň. výběrová bibliografie

Adolf Loos a Plzeň. výběrová bibliografie Adolf Loos a Plzeň výběrová bibliografie Plzeň 2014 Knihovna města Plzně, 2014 Adolf Loos 10. 12. 1870 Brno - 23. 8. 1933 Kalksburg Adolf Loos patřil ke světově uznávaným architektům počátku 20. století.

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti,

Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti, Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti, je mi nesmírnou ctí, že Vás mohu přivítat na půdě Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově, která se stala v letošním

Více

Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a Čtenáře ročník Xi /2012 19. 3. 1. 4. 2012

Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a Čtenáře ročník Xi /2012 19. 3. 1. 4. 2012 Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a Čtenáře ročník Xi /2012 19. 3. 1. 4. 2012 6 vaše knihkupectví Platné právní předpisy www.uz.cz vydává knihy gona Bondyho Karmelitánské nakladatelství Každý

Více

Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku

Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře ročník XIi /2013 29. 10. 2013 10. 11. 2013 21 Vaše knihkupectví Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku Platné právní předpisy www.uz.cz SVĚTOVÝ

Více

1 Současná česká literatura

1 Současná česká literatura 3 Obsah 1 Současná česká literatura 1.1 Změny po roce 1989 1.1.1 Formální sjednocení tří dosavadních komunikačních proudů 1.1.2 Vstup několika (až čtyř!) generací tvůrců do jednoho literárního kontextu

Více

List Židovské obce Olomouc

List Židovské obce Olomouc ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC חיינו CHAJEJNU Náš život List Židovské obce Olomouc Hlavní témata Tři překladatelky a jejich překlady Virtuální interiér synagogy Ročník 4 / Číslo 1 Leden 2012 Ze života obce Vzpomínka

Více

10.00 V PRostoRÁCh PRŮMYsloVého PalÁCe7

10.00 V PRostoRÁCh PRŮMYsloVého PalÁCe7 6 LITERÁRNÍ DIASPORA 7 FANTASY & SCI-FI 5 FOTOGRAFIE A KNIHA 8 LITERATURA ONLINE 10.00 V PRostoRÁCh PRŮMYsloVého PalÁCe7 star Wars Potkejte na veletrhu rytíře Jedi a sitshké lordy se světelnými meči, imperiální

Více

43. AUKCE Galerie Nová síň, Voršilská ul. 3 2. listopadu 2002 v 11 hodin

43. AUKCE Galerie Nová síň, Voršilská ul. 3 2. listopadu 2002 v 11 hodin R 43. AUKCE Galerie Nová síň, Voršilská ul. 3 2. listopadu 2002 v 11 hodin 16. Karel Černý Grafika, kresby 17. - 20. stol. Bibliofilie, knihy, podpisy 43. aukce výtvarného umění se koná v sobotu 2. listopadu

Více

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy.

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy. K www.mestok ralupy.cz ralupský Z pravodajčervenec-srpen Měsíčník města Kralupy nad Vltavou / 2011 15,- Kč DNY KRALU P ohlédnutí Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup

Více

FILOZOFICKÁ FAKULTA OBRAZ KULTURY V CELOSTÁTNÍCH DENÍCÍCH V LETECH 1990 A 1991

FILOZOFICKÁ FAKULTA OBRAZ KULTURY V CELOSTÁTNÍCH DENÍCÍCH V LETECH 1990 A 1991 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra muzikologie OBRAZ KULTURY V CELOSTÁTNÍCH DENÍCÍCH V LETECH 1990 A 1991 THE IMAGE OF CULTURE IN NATIONAL NEWSPAPERS IN THE YEARS 1990 AND 1991

Více

Robin Jícha. www.velkyspalicek.cz. Marek Vašut. Mezipatra stále bobtnají. nemá zaječí úmysly. Aktuální program ve Velkém Špalíčku na

Robin Jícha. www.velkyspalicek.cz. Marek Vašut. Mezipatra stále bobtnají. nemá zaječí úmysly. Aktuální program ve Velkém Špalíčku na 11 ročník 5 / listopad 03 Robin Jícha nemá zaječí úmysly Marek Vašut a jeho fotobrazy" v Brně Mezipatra stále bobtnají Aktuální program ve Velkém Špalíčku na www.velkyspalicek.cz obsah 1 Kulturní aktuality

Více

Úvodem. Jana Čeňková a Petr Matoušek

Úvodem. Jana Čeňková a Petr Matoušek Výběr z českých knih pro děti a mládež 2012/2013 2 Úvodem Žijeme a čteme v podmínkách mediálního věku. V informační spleti volného trhu se však zpravidla obtížně orientují i dospělí, natož děti. Jak jim

Více

Obsah: Kronika města Chrudimě za rok 2005

Obsah: Kronika města Chrudimě za rok 2005 Kronika města Chrudimě rok 25 Kronika města Chrudimě za rok 25 Obsah: 1. ÚVOD...5 Vládcem roku 25 je Merkur... 5 Nejprve alespoň o některých událostech, jež v tomto roce změnily svět...5 Jak se rodily

Více

Regionální disparity a regionální politika

Regionální disparity a regionální politika 18/98 9. října 1998 Cena 4,80 Kč Lidé nemají peníze, ani jistotu, že budou mít práci Sololit se potýká s existenčními problémy Problémy Sololitu, jedné z dceřiných společností Sola, a. s., začaly vycházet

Více

Pondělí 11. listopadu pocta MILOŠ MACOUREK

Pondělí 11. listopadu pocta MILOŠ MACOUREK Čas začátku Místo konání Název programu hosté obsah a doporučení Podmínky Zájem + účasti počet Pondělí 11. listopadu pocta MILOŠ MACOUREK 8:00 nebo 10:00 DK velký sál MACH A ŠEBESTOVÁ divadlo Lampión Kladno

Více

Jeseník. a další. měsíční zpravodaj 7/2014. město a lázně. kulturní přehled. Devatero pohádek Karla Čapka. Cena 12 Kč

Jeseník. a další. měsíční zpravodaj 7/2014. město a lázně. kulturní přehled. Devatero pohádek Karla Čapka. Cena 12 Kč měsíční zpravodaj Jeseník město a lázně 7/2014 Devatero pohádek Karla Čapka V Jeseníku zahraje famózní Demeterová Prázdniny s Brontosaurem kulturní přehled Cena 12 Kč a další Obsah Matrika...2 Stomatologická

Více

Listopad 2009. www.i-lipa.cz. Industriál. Rozhovor. Foto: Lukáš Pelech. Program. Výstava fotografií Lukáše Pelecha

Listopad 2009. www.i-lipa.cz. Industriál. Rozhovor. Foto: Lukáš Pelech. Program. Výstava fotografií Lukáše Pelecha Listopad 2009 www.i-lipa.cz Industriál Rozhovor Program Foto: Lukáš Pelech Výstava fotografií Lukáše Pelecha OČNÍ OPTIKA Moskevská 11 Česká Lípa Tel.: 487 520 281 Mob.: 603 812 005 TrávíTe mnoho času před

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda 10. května 2012 Ročník 21 Číslo 10 Cena 9 Kč 104. lázeňská sezona úspěšně zahájena Start další lázeňské sezony provázelo takřka letní počasí a také fotografové Poděbradských novin 2 Nadjezd v Koutecké:

Více

A co Sportovní areál Bazén Sušice nabídne, uvádí za Sportoviště města Sušice Dáša Jíchová:

A co Sportovní areál Bazén Sušice nabídne, uvádí za Sportoviště města Sušice Dáša Jíchová: 11/2014 Aktuálně z radnice V plzeňské Měšťanské besedě proběhlo 28. května slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Za Sušici se do nomi nace dostaly dvě stavby a obě proměnily

Více

4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19. Masarykův lid

4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19. Masarykův lid 4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19 šéfredaktorů nebyl spolupracovníkem StB, zavázán. Do roku 1968 jsem totiž pracoval jako hlasatel Čs. rozhlasu v Plzni a během srpnové invaze do Československa jsem

Více

Na slovíčko se starostkou Sušice JUDr. Jiřinou Rippelovou Paní starostko, mohla byste

Na slovíčko se starostkou Sušice JUDr. Jiřinou Rippelovou Paní starostko, mohla byste 2/99 29. ledna 1999 Cena 4,80 Kč Na slovíčko se starostkou Sušice JUDr. Jiřinou Rippelovou Paní starostko, mohla byste se našim čtenářům stručně představit? Je mi 40 let, jsem vdaná, mám dva syny jeden

Více