Jaké své přednosti byste vyzdvihla? Jsem spolehlivá a čestná, dokážu se zastat lidí, kterým bylo ukřivděno.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jaké své přednosti byste vyzdvihla? Jsem spolehlivá a čestná, dokážu se zastat lidí, kterým bylo ukřivděno."

Transkript

1 pondělí, 7. ledna 2008 číslo 1 / 08 Lead-in Máme tu nový rok 2008 a celá redakce Vám přeje mnoho úspěchů ve studiu i mimo něj. Inzerce Od příštího čísla začíná na všeobecné přání nová rubrika Inzerce. Náměty a inzeráty posílejte na Uzávěrka pro každé číslo je vždy 21. v měsíci, abychom měli dostatek času vaše inzeráty zpracovat. Inzeráty doručené později vyjdou příští měsíc. Naši (m)učitelé Mgr. Ludmila Bílková Dalším učitelem, kterého jsem vyzpovídal, je Ludmila Bílková. V současnosti učí pouze angličtinu. Klidně by mohla žít v Anglii. Sídlí v kabinetu II/13. Kde jste se narodila a jaké jste měla dětství? Narodila jsem se v Čáslavi. Pak jsme se celá rodina přestěhovali do Žiliny a později do Prahy. Dětství jsem měla hezké československé. Do svých 6-ti let jsem mluvila slovensky i česky. Jak byste se charakterizovala? Pokud se mám charakterizovat, tak jako osoba citová, spíš ochranářská než bojovná, s mateřskými pudy, mající tendenci harmonizovat lidské vztahy. Za příznivých okolností jsem přátelská, komunikativní, společenská a se silně vyvinutým smyslem pro spravedlnost. Jaké své přednosti byste vyzdvihla? Jsem spolehlivá a čestná, dokážu se zastat lidí, kterým bylo ukřivděno. Čeho si na Vás cení Vaši kolegové? Myslím si, že kolegové si nejvíc cení humanizujícího přístupu k řešení problémů. A naopak čeho si u kolegů ceníte Vy? Vážím si na kolezích takové otevřenosti, upřímnosti a férového jednání. Vztahy na této škole jsou korektní mezi kolegy. Co jste studovala po ZŠ? A kde? Studovala jsem Střední všeobecně vzdělávací školu v Liberci a potom pedagogickou fakultu UK v Praze. Z jakého důvodu jste zvolila učitelské povolání? Na učitelku jsem si hrála už odmalička. Byl to nejlepší způsob, jak si prosazovat své vlastní názory a realizovat své představy o životě. Chtěla jsem si tím asi potvrdit svou vlastní důležitost. Nelákalo Vás někdy něco jiného? Ne, nikdy. Měla jste také nějaké jiné povolání po ukončení studií? Žádné, vždy jsem jen učila. O prázdninách jsem si přivydělávala brigádami, různými činnostmi natěračka, listonoška, prodavačka, hosteska. Učila jste i někde jinde? V případě, že ano, kolik let? Ano, svou učitelskou kariéru jsem začínala v roce 1973 v Radostíně u Sychrova, kde byla jednotřídka (to bývala na malých školách jedna učebna, kam chodili všichni žáci, ze všech ročníků, vyučoval je jeden učitel, většinou ředitel školy) a na školičce velký nápis, který mě ohromuje dodnes: Víra, mrav i vzdělanost, chlév v tom školy vznešenost. Kéž by to platilo i nadále. Až do roku 1989 jsem působila na Odborném učilišti ČSVD (Český svaz výrobních družstev). Učila jsem truhláře a čalouníky jazyku českému. Moc se mi tam líbilo. Kolik let učíte na SPŠSE a VOŠ? Ježíši! Bude to 18 let. Proč jste si vybrala tuto libereckou průmyslovku? Já jsem si jí nevybrala. Nastala doba, kdy se začala učit angličtina, a tak se sháněli angličtináři. Měla jsem v aprobaci angličtinu, tak jsem se nechala přemluvit. Jaké předměty učíte? V současné době pouze angličtinu, nikdy jsem zde jiný předmět neučila. Jaká jste na žáky? Asi hnusná. Jaký druh kultury máte nejraději (kino, divadlo...)? Hudební koncerty a divadlo. Jaký si v divadle vybíráte žánr? Nejraději mám opery a koncerty vážné hudby. Vzpomenete si na nějakou operu, která se Vám líbila? Verdiho Nabucco. Váš nejoblíbenější literární autor či dílo, hudební styl a film? Z hudebního stylu preferuji nezávislou hudbu. Mým nejoblíbenějším autorem je Kinsley Amis a milovaná kniha Šťastný džin. Dále Elya Kaza Tichá dohoda. Třetím spíše psychologickým autorem je M. Scott Beck Nevyšlapanou cestou. Filmy mám ráda hlavně španělských režisérů. Všechny jejich filmy zanechávají pocit silného zážitku.

2 Co vše sledujete televizi? Mám ráda hlavně přírodopisné a naučné filmy na ČT2. Jinak u televize velmi ráda žehlím-v tom případě zhlédnu i lecjaký seriálek. Co děláte ve svém volném čase? Ráda pracuji na zahrádce, věnují se domácím pracím, čtu a poslouchám hudbu. Jaký je Váš vztah ke sportu? Jezdíte na kole, na lyžích? Nejsem vůbec žádný sportovec, ale na kole i na běžkách jezdím ráda. Ráda cestujete? Pokud ano, kam? Pokud mi to zdravotní stav dovolí, tak kamkoli, kde je ticho a klid. Jakou nejvzdálenější zemi jste navštívila? Asi ostrov Anglesey, který patří k Walesu. Co Vás na něm zaujalo? Pohádkový ostrov se zachovanými hrady z římského období a neuvěřitelně krásné okolní moře. Chtěla byste žít v nějaké jiné zemi než v Čechách? Mohla bych klidně žít v Anglii. Kdyby existoval stroj času, kam byste se podívala? Nejspíš bych skončila v době obrozenecké polovině 19. století. Proč právě zde? Byla to taková čistá, vyrovnaná doba, v níž se o cosi usilovalo a ve které platí mravnost. Kdybyste mohla mít tři kouzelná přání, jaká by to byla? Chtěla bych být zdravá a bohatá a v důchodu. Proč zrovna v důchodu? Abych si mohla dělat co chci, abych mohla věnovat veškerý svůj čas svým koníčkům. Toužím po klidu. Volný čas bych si uměla zaplnit. Máte nějaké životní krédo? Ano, je z díla Jana Amose Komenského, který kdysi napsal: Zpívej co umíš, dělej co můžeš, jez co máš, nevstávej výše sebe, postojíš, poznáš. Čeho chcete ještě dosáhnout? Chci se sebevzdělávat až do své smrti. Pracovat na sobě, protože vím, že nic nevím. Co byste vzkázala studentům nebo obecně mladým lidem? Citovala bych Antoina de Saint-Exupéryho Malého prince: Což jsi už zapomněl, že podmínkou štěstí je nikdy štěstí nehledat?neboť pak bys usedl a nevěděl, kam běžet. Pokud jsi věřil, štěstí je ti dáno jako odměna. Štěstí ti je dáno jako odměna. A podmínkou štěstí je zápas, odvaha a vytrvalost. Jaký je Váš vztah ke kouření na pracovišti? V žádném případě by se nemělo na pracovišti kouřit. Pokud si někdo chce ničit zdraví, tak ne na pracovišti, ale ve svém volném čase. Ať tyto nešvary nezatahuje na pracoviště, zvláště když naším cílem je podílet se na výchově budoucí generace. Jaký máte vztah k životnímu prostředí? Třídíte odpad? (zamyšlení) Životní prostředí se pro mě stává nejdůležitějším. Čím jsem starší, tím více si uvědomuji, jakou důležitou roli pro mě hraje. Sama bych chtěla přispět k tomu, aby životní prostředí se nějakým způsobem neničilo. Odpad samozřejmě třídím. Na závěr řeknu, že mi vadí, jakým způsobem se v Liberci chovají k životnímu prostředí. Jak se zde prodávají všechna volná prostranství, jak se budují další nesmyslné supermarkety a další monstra, která zaplavují Liberec. Děkuji za rozhovor SPŠSE a VOŠ Stávka učitelů Apač Celostátní stávku dne podpořila i většina profesorů z naší školy. Odborný svaz SPŠSE se v ke stávce vyjádřil takto: Důvod, proč jsme se přidali k výstražné stávce je následující, chceme veřejnost upozornit na to, že problémy ve školství narůstají přes únosnou mez. Problém školství se zákonitě promítne do života celé společnosti. V současné době státní výkonná i zákonodárná moc omezuje prostředky na vzdělávání a to na úkor věcí často nepotřebných, nelogických. SPŠSE v Liberci je státní škola s dlouhou tradicí, doufáme, že i s vysokým kreditem v regionu. I ona potřebuje další finanční prostředky na modernizaci výuky a obnovu stávajících budov. Pokud finanční prostředky do státního školství nepřijdou, školy budou zaostávat, chátrat. Vzdělanost bude klesat, do školství nepůjdou schopní lidé, neboť pedagogická práce s mladou generací nebude mít smysl. Informace o výsledku podpory stávky: 33 pedagogů je pro, 14 pedagogů proti, 5 pedagogů nerozhodných (ti se stejně později museli vyjádřit), 2 pedagogové byli nemocní a jejich názor nebyl započítán. Náš pan ředitel má názor na stávku takový: Dovedu si představit nepříjemnosti jaké způsobí stávka na železnici, v jakékoliv dopravě, též i ve zdravotnictví tam je to sice neetické, ale účinné (zvláště když někoho bolí zuby ;-)) i na úřadě by byl důsledek nepříjemný alespoň v tom, že by byli lidi naštvaní. Ve školství je situace poněkud odlišná. Hospodářství nepoškodí (naopak resort vrátí nějaké peníze). Na středních školách studenti stávku přivítají. Rodiče nemusí nic řešit, ale celá řada z nich si o nás pomyslí, že jsme máča. Shrnuli to, pak evidentně dopad stávky je minimální. Ještě je zde otázka, co bude stávkující učitel dělat. Součástí stávky bývá demonstrace. Učitelé nejeli do Prahy, protože nebyly přistaveny autobusy. Které měli profesory do Prahy dopravit. Nebo si učitel sedne doma či ve škole a pomyslí si to jim dávám, že neučím. Vidím zde liknavost v přípravě, špatnou organizaci, ani sousední školy střední školy nemají potuchu o vzájemné podpoře a tak si myslím, že výsledek je kontraproduktivní. Kristýna Hrubá SPŠSE a VOŠ školní časopis Zkrat Strana 2 (10)

3 Dny otevřených dveří 4. a Jak si jistě všichni dobře pamatujete, v úterý 4. prosince jsme byli doma a užívali si studijního volna díky stávce některých z učitelů. Někteří ale v tento den přesto šli do školy, ale ne se učit. Šli provázet na den otevřených dveří. Mezi ně jsem sice nepatřila, ale ve středu jsem se už přidala. Ani vlastně nevím kolik nás dohromady bylo, ale určitě jsme se sešli z každého oboru alespoň dva nebo tři. A co si vlastně máte představit při větě Provázím na dni otevřených dveří.? Začíná to dlouhým vysedáváním ve sborovně a čekáním, až se sejde dostatečně velká skupinka lidí a taky až se mezi sebou dohodneme, kdo vlastně půjde. Každý ze zájemců o studium se nejprve zapsal (jméno, odkud přijel/a, o jaký obor je zájem, ), odložil si svoje teplé zimní oblečení (a že ten den ale byla zima!) a čekal na další lidičky. V době čekání mohli zájemci shlédnout naše prezentační videa, vzít si pohlednici na památku nebo si koupit naši knížku 125 let státní průmyslové školy (pro absolventy samozřejmě zdarma). Jiní samozřejmě měli vlastní zábavu a někdo zase přišel v pravou chvíli a rovnou šel na prohlídku bez čekání. Tak, sborovnu máme za sebou, teď vzít ty vystrašené lidičky na chodbu, představit se, stručně jim vysvětlit co a jak a nezapomenout upozornit na to, že budou chodit po škole tak minimálně hodinu. A už si to míříme do učebny ICT, pak do infocentra, jazykové učebny, dolů do elektrolaboratoří, tělocvičny, do chemičáku (tady silno a slaboproudé dílny, strojařské laboratoře, učebny automatizace, mikroprocesorů a telekomunikace) a z chemičáku přes dvůr do dílen. V dílnách si mohli prohlédnout zámečnu, soustruhy s frézami, svařovnu, kovárnu, v patře potom truhlárnu a učebnu s CNCčkama. No a zase potom hezky přes dvůr zpátky vchodem pro učitele, na chodbě pod schody jsme se zmínili o jídelně a nové PC učebně, která je samozřejmě stejně vybavená jako všechny ostatní. V každé učebně nebo dílně či laborce jsme se zdrželi minimálně 5 minut povídáním kdo se tady učí (které obory), co se tam dělá a pak jsme dávali prostor pro otázky. No samozřejmě že se skoro nikdo na nic neptal, kromě pár výjimek Za sebe musím říct, že takové provázení na otevřených dveřích je docela zábava a navíc se zase o něco víc dozvíte o škole. Tak třeba v některých učebnách, kde jsme provázeli, jsem nikdy nebyla (např. truhlárna nebo strojařské laboratoře). Mezi některými hrdými otci se našli i absolventi a najednou zjišťujete, že si docela dobře povídáte o budoucí práci apod. Letos jsem vlastně provázela poprvé, ale také naposledy. Jindy jsem chodila na Nisa scholu, ale letos to nějak nevyšlo, tak jsem vzala alespoň tohle. Dřív jsem to dělat nechtěla, protože jsem si myslela, že o škole pořádně nic nevím. Byla to chyba. Najednou jsem zjistila, že toho vím docela dost a ten papír s instrukcemi jsem vůbec nepotřebovala. Jedinou nevýhodu jsem našla v tom, že na chodbách byla pěkná zima (venku taky) a že ta prohlídka byla opravdu dlouhá. Ve snaze vypadat alespoň trochu slušně jsem si vzala sukni a boty na podpatku a nebylo mi po cestě moc hej Pro ostatní bych měla vzkaz: až bude příští rok den otevřených dveří, klidně do toho jděte i kdyby byla stávka nebo cokoli jiného proč zůstat doma. Pokud jste alespoň malinko mluvní, běžte provázet. Je to sranda, poznáte nové skorospolužáky, zjistíte, že ten příšernej profesor na bůhvíco není takovej suchar a že umí i nějaký vtip a hlavně se dostanete i do míst, kam byste jindy nevkročili. My, co jsme tam byli, víme svoje Death Vítězství robota ze SPŠSE V pátek Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií pořádala I. ročník soutěže Kyber robot 2007 středoškolských výukových robotů. Soutěže se zúčastnilo 14 družstev ze SŠ z celé ČR. Naši školu reprezentovali Marvin Gjepali a Pavel Hynek ze třídy E4. Soutěžili v kategorii stavebnice Bioloid (libovolná verze). Družstvo SPŠSE a VOŠ Liberec se umístilo na 1. místě. Zároveň v hodnocení zúčastněných škol se SPŠSE a VOŠ Liberec umístila na 1. místě. Jaroslav Semerád Z článku z Libereckého deníku Na předvedení našeho robota jsme měli podle pravidel soutěže pět minut. Nám však stačily jen čtyři minuty na to, aby robot zvládl předvést celou naprogramovanou sestavu. Ta začala tím, že se robot postavil z leže, udělal holubičku, stojku, kotoul a pak se převalil na břicho, řekl Marvin Gjepali. Porotu robot oslnil zejména naprogramovanou choreografií do hudby a chůzí po dvou nohou, kterou žádný z ostatních soutěžících robotů nepředvedl. Nebylo to vůbec snadné. Robot má moc vysoko těžiště, takže při vzpřímené chůzi přepadával. Museli jsme si ho proto trošku upravit. Dali jsme mu větší vůli do pohyblivých částí nohou a kabely jsme vedli tak, aby při chůzi nepřekážely, uvedl Pavel Hynek. Vystoupení robota najdete na: 5hOyM. Vítězům blahopřejeme k vítězství! Apač Turnaj ve floorbale odehrál turnaj ve floorbale středních škol. Naši studenti bohužel ve skupině nezvítězili a nepostoupili do okresního finále. Naše družstvo tvořili tito žáci: Hudec L., Hůza P., Rosický J. všichni L4, Šrytr J. a Vopálka J. oba S4A, Klinger J. a Stolín L. oba E2, Burda J., Cvrček J., Gruliš J., Kafka M., Zahradník D. všichni E1, Dvořák R. P1 a Štryncl M. S1A. Poděkování také patří Martinu Bergmanovi s S4A, který utkání řídil jako rozhodčí. Výsledky: I. zápas: SPŠSE SOU Nábytkářské 9:1 II. zápas: Gym. Frýdlant - SOŠ a gym. Bojiště 6:8 III. zápas: SOU Nábytkářské - SOŠ a gym. Bojiště 1:9 IV. zápas: SPŠSE Gym. Frýdlant 4:1 V. zápas: Gym. Frýdlant - SOU Nábytkářské 6:3 VI. zápas: SOŠ a gym. Bojiště SPŠSE 5:3 Vít Zákoucký Vítězství volejbalistů v okrese Dne se družstvo SPŠSE a VOŠ zúčastnilo finálového turnaje ve volejbale okresu Liberec. Bohužel informace o zápasu byly zveřejněny až po uzávěrce prosincového čísla. Po vynikajícím výkonu porazilo družstvo obě liberecká státní gymnázia (F. X. Šaldy a Jeronýmovo) shodným poměrem 2:0 na sety a stalo se přeborníkem okresu. Družstvo hrálo v sestavě: Vodvárka Martin, Vodvárka Jan, Vyšohlíd Martin, Veselý Jiří, Juna Jakub, Havelka Pavel, Mayer Stanislav, Mužák Pavel, Jirouš Jakub, Vodenka Jan, Vejvoda Petr a Jiránek Jakub. SPŠSE a VOŠ školní časopis Zkrat Strana 3 (10)

4 Družstvo získalo diplom a pohár. Blahopřejeme a držíme palce k vítězství v kraji i v celostátním přeboru! Apač Kultura Koncert skupiny 4TET Obrovský zájem publika o originální úpravy známých skladeb zpívané a capella přiměl Jiřího Korna, Jiřího Škorpíka, Davida Uličníka a Dušana Kollára nejen k vydávání alb, ale i k pravidelnému koncertování. 20. prosince 2007 se kvartet představil v libereckých Lidových Sadech a koncert byl beznadějně vyprodaný už mnoho dní dopředu. Po setmění v sále začala projekce s průřezem tvorby Jiřího Korna od jeho začátků až po dnešek. Poté už sám Korn přišel na jeviště, držící v levé ruce třesoucího psíka a v pravé kufřík. Po několika úvodních slovech povídá: Já jsem nesehnal na dnešek hlídání, takže jsem ho musel vzít s sebou On se na mojí ruce pokaždý takhle třese Ale víte, co je zajímavý? Vždycky, když ho položím, tak přestane Psík byl samozřejmě plyšový. Korn následně zazpíval a po něm se přišli postupně představit další členové a každý také zazpíval. V průběhu večera zaznělo mnoho písní jako Love and marriage, Robinson, Oh baby baby nebo Já to tady vedu, při které skupina jezdila na japonských dvojkolkách. Zajímavě byl proveden zpěv písně o Johance z Arku Jeanne Darc, kterou Jiří Korn uvedl se slovy: My občas míváme takové nápady A tak nás napadlo Že bysme jednu písničku zazpívali po tmě. A skutečně se tak stalo, chlapci si ještě zapálili svíčku velice dlouhou sirkou na počest Johanky. O zábavu nebylo rozhodně nouze a dokonce i poslali do publika krabičky s čokoládovými bonbóny Ferrero Rocher. Největší legrace však byla na konci, kdy Jiří Škorpík po velmi dlouhém potlesku přišel na jeviště coby strýček Fenster z Addamsovy rodiny. Boucháním nohou a tleskáním vytvářel hudební zvuky, když došel na kraj jeviště a třikrát zatleskal. Od publika očekával dvojí lusknutí prsty (stejně jako ve filmu). Spousta přítomných lidí však ani po třetím zopakování nebyla schopná tuto jednoduchou věc provést, protože místo aby luskali tak tleskali. Škorpík už pak padl na kolena a prosil diváky a beze slov vysvětloval, co mají dělat. Pak to vzdal, došel k mikrofonu a po chvilce ticha řekl tichým, zmoženým hlasem: Včera v Ústí to dali Liberec Ovšem ani po čtvrtém pokusu se to některým opět nepovedlo. Tak nastoupili zbývající členové, Jiří Korn převlečený za Morticii, a zazpívali Addams Family Theme. V místech, kde se v písni luskalo Škorpík se zvednutým ukazováčkem varoval obecenstvo. Nakonec to však dobře dopadlo a snad všichni už luskali tak, jak měli. Skupina se s přáním krásných Vánoc a šťastného vstoupení do nového roku za obrovského potlesku rozloučila. Je to nezapomenutelný zážitek. Dave Slipknot Styl muziky: Trash metal Členové kapely: #0 Sid (DJ) #1 Joey (Bicí) #2 Paul(Baskytara) #3 Chris (Perkuse) #4 James (Kytara) #5 Craig (Sampler) #6 Shawn (Perkuse) #7 Mick (Kytara) #8 Corey (Zpěv) Vydaná CD: Mate, Feed, Kill, Repeat (1996) Slipknot (1999) Iowa (2001) Vol.3:(The Subliminal Verses) (04) Voliminal Inside The Nine (2006) Něco málo z hist(e)orie: Všechno to začalo roku 1993 ve státě Iowa ve městě Des Moines. Jeden chlápek, Shawn Graham, se tehdy rozhodl založit kapelu. Sedl si ve svém klubu s Andersem Colsefinim a společně začali snít o agresivní kapele, která by hrála všechno, co je napadne a nebrala by na nic ohledy. Tento sen se ale hodně rychle rozplynul a už to vypadalo, že historie kapely Slipknot tímto končí. Roku 1995 však Shawn o kapele začal znovu přemýšlet. Sestava zůstala stejná - Anders Colsefini (zpěv), Shawn Graham (bicí), Paul Gray (basa) a Patrick Neuwirth (kytara). Slipknot nakonec na své náklady vydali první, i když ne moc zdařené, CD Mate, Feed, Kill, Repeat. Toto album sice moc úspěchů nemělo, nicméně pár lidí zaujalo a Slipknot se tak s chutí pustili do další práce. V tu dobu kapelu opustil Anders Colsefini a nahradila ho pro kapelu velice důležitá osoba, Corey Taylor. Na post kytary se dostal Mick Thomson a bicích se ujal Joey Jordison. Shawn ale v kapele dále zůstal, do ruky však vzal místo paliček od bicích paličky od perkusí. Už stačilo jen vyrobit masky a kombinézy. Roku 1997 Slipknot zaslali do Roadrunner Records své demo a posléze s onou firmou podepsali nahrávací smlouvu. Hned na to začali nahrávat své nové album, Slipknot. Desku už Slipknot nahrávali v téměř kompletní sestavě. Chyběl jediný James Root, který se ke kapele připojil chvíli po jejím nahrání. Nové CD sklidilo neuvěřitelný úspěch, a to hlavně díky světovému turné a turné s Ozzfestem, kde si Slipknot získali neuvěřitelné množství fanoušků. Kdo by taky zapomněl na poblázněný týpky s nechutnými maskami na hlavě a stejnými kombinézami, odlišnými akorát čárovým kódem na zádech. Postupem času se deska Slipknot stala zlatou a posléze platinovou. Roku 2006 byla platinová podruhé. Jakmile skončily koncerty, Slipknot se vrhli na další desku Iowa. Členové kapely o ní hovořili až namyšleně a slibovali třikrát tak větší nářez, než byla předešlá dvě CD: "Předchozí dvě desky jsme pojali v barvách, tohle je jen černo - bílé. A bude víc bolet. Je to, jako kdybychom otáčeli nůž ve vaší ráně. Bude třikrát tak rychlejší, třikrát tak šílenější a třikrát tak brutálnější". I přes to, že od pohledu byste téhle bandě nevěřili ani za milion, Slipknot svůj slib dodrželi. Znovu se vydali na turné sbírat další úspěchy a získat si nové fanoušky a při té příležitosti natočili live DVD Disasterpieces, které zachycuje ztřeštěnosti kapely na koncertě v Londýně. Po turné začali po světě kolovat fámy, že se Slipknot rozpadají. To ale zdaleka nebyla pravda, neboť se kapela chystala vydat další skvělé CD. Roku 2003 se kapela znovu sešla, aby nahrála další desku. Od kapely se očekávalo SPŠSE a VOŠ školní časopis Zkrat Strana 4 (10)

5 opravdu hodně a tak všichni členové pracovali pod velkým tlakem. Nejhůře na tom byl Corey Taylor, který pod tímto tlakem nebyl schopen pracovat a jednoho dne se neuvěřitelně opil a pokusil se spáchat sebevraždu. Po šesti úmorných měsících byla práce hotova a po menších úpravách v květnu roku 2004 Slipknot vydali další úžasné album Vol.3:(The Subliminal Verses). Kapela se však obávala, že spousta fanoušků jejich výtvor odsoudí, protože se od předešlých desek značně lišil. Většina písní teď byla melodická a dokonce song Vermillion, pt.2 se skládal jen z akustické kytary, netradičního, příjemného Coreyho hlasu a textu o plačícím muži pro neznámou dívku. Na jednu stranu se obávali správně, na druhou zase získali spoustu nových fanoušků. Od té doby se s Slipknot až na pár koncertů nic moc nedělo. Dodatečně ještě vydali live album Voliminal Inside The Nine, což je jenom jejich poslední album Vol.3:(The Subliminal Verses) v horší koncertní kvalitě. Tento rok se však chystá úplně nová deska s dalším světovým turné,takže se snad máme na co těšit. Doufejme, že se Slipknot ukážou i v ČR. Live shows: Jedná se o všechna koncertní vystoupení, kde se zdaleka nejedná jen o muziku. Zrovna nevyužití členové kapely sem tam vezmou nějakou tyč, klacek, či dokonce železný sud od piva a prostě se navzájem mlátí. Perkusák Shawn je většinou hlavní postavou tohoto dění, neboť je schopen ublížit i (hlavně) sám sobě. Jeho nejoblíbenějším náčiním je právě již zmíněný sud, do kterého nejraději mlátí vlastní hlavou. Za jednu písničku je schopen si hlavu zranit hned dvakrát, tak si dokážete představit, kolik krve musí za jedno vystoupení ztratit. Jeho hlava už musí mít tolik jizev, co by normální člověk nenasbíral za padesát svých životů. Dále sem tam hodí jedno nedokončené salto, čímž znovu dopadne na hlavu a často se pouští do potyček s ostatními členy kapely, nehledě na to, jestli zrovna hrají, či ne. Člověk jen s údivem může věřit, že je tahle osoba stále naživu. Tato podívaná je opravdu jedinečná a když už nemáte rádi jejich muziku, pořád je na co se dívat. Zásady kapely: "Nikomu na nic neodpovídáme" "Nezajímáme se o žádné trendy" "Hrajeme si co chceme" "Nenecháme cizím lidem žádný prostor k rozhodování o skupině" Filmové novinky Alvin a chipmunkové Jan Kovačič Je to rodinná kodemie od tvůrců Garfielda. Komedie nám představuje tři povedené veverky, které nejen že umí mluvit, ale umí i výborně zpívat. Jednoho dne narazí na Davida, který objeví jejich talent a natočí s nimi desku. Popularita Chipmunků stoupá, koncertů přibývá a nová dobrodružství s dramatickými následky lákají. Davidova trpělivost už skoro přetéká přes okraj poháru. Dokáže Alvin a ostatní zachránit přátelství s Davidem? Jak zvládnou nově nabytou popularitu? Chcete vědět jak vše dopadne? Pak tuto komedii musíte určitě vidět. V kinech ČR: od P.S. Miluji tě Mladá vdova Holly objeví 10 dopisů, které jí zanechal manžel. Mají ji pomoci překonat bolest a začít nový život... S pomocí jejích přítelkyň začíná pro Holly rok neobyčejných dobrodružství, které pro ni před svou smrtí připravil její manžel. To jí pomůže uvědomit si, kdo doopravdy je a připomene jí P.S. Miluji Tě. V kinech ČR: od Říše hraček Rodinná komedie z oblasti Říše hraček. Pan Magoria vlastní magický obchod s hračkami. Abyste zde mohly pracovat, musíte přistoupit na jistá pravidla a věřit všemu, co vidíte. Prodavačka Molly a její šéf pan Magoria kralují tomuto hračkářství, kde si hračky žijí vlastní život. Zlom však nastane, když pan magoria chce nechat dobře rozběhnutý obchod Molly. Jako mávnutím kouzelného proutku se v této pohádkové říši začnou dít pozoruhodné věci. V kinech ČR: od Vetřelci vs. Predátor 2 Akční sci-fi horor vyprávějící o dvou nejznámějších monstrech, kteří zavítali na naši planetu. Vetřelci a Predátoři si to rozdají v malé venkovském městečku Gunnison někde v Coloradu, kde žije necelých šest tisíc obyvatel. Nikdo z nich nevěděl, že v jejich městečku se brzy rozpoutá boj o holý život. Vetřelci se chtějí nakrmit a Predátoři si přijeli zalovit a obyvatel v městečku rapidně ubývá. Amarická armáda přispěchá na pomoc, ale jejich řešení je v podobě atomové pumy, která má vše zamést pod koberec. A kdo z nich vyhraje lovci, slizčí ještěři nebo lidé? To vše záleží jen na jejich schopnostech. V kinech ČR: od SPŠSE a VOŠ školní časopis Zkrat Strana 5 (10)

6 stran hrála hudba, areálem se proháněla nádherná auta. Ještě jako třešnička na dortu celý sraz provázelo nádherné slunečné počasí. Americký gangster Čtyři ikony filmového průmyslu se sešly u kolébky akčního dramatu Americký gangster, který aspiruje na jeden z nejsilnějších zážitků, jež si v roce 2008 odnesete z kina. Oscary ověnčení herci Russell Crowe (Gladiátor, Insider: Muž, který věděl příliš mnoho) a Denzel Washington (Training Day, Hurikán v ringu) se spojili s oscarovým scenáristou Stevem Zaillianem (Schindlerův seznam, Gangy New Yorku) a neméně úspěšným režisérem Ridleym Scottem (Gladiátor, Černý jestřáb sestřelen). Vznikl strhující příběh o vzestupu a pádu jednoho z nejmocnějších mužů newyorského podsvětí a o obyčejném poldovi, který ho dostal na kolena. Atmosféra prohrávané války ve Vietnamu na začátku sedmdesátých let. V kinech ČR: od Cars Mimoňské války X Andrea Formánková Dnes se společně vrátíme v čase ke konci prázdnin, abychom se mohli podívat na mezi tunery čím dál, tím oblíbenější projekt Mimoňské války. Tentokrát s pořadovým číslem deset. Vše se opět odehrávalo na starém vojenském letišti v Hradčanech u Mimoňe, kde ještě v roce 1964 startovali sovětské bombardéry. Dojmy z této akce se v mnohých případech nesou v duchu výčitků na stranu organizátorů. Neboť jeden podnapilý řidič, údajně neosvětlen a ve veliké rychlosti srazil nic netušícího chodce. Na místě samozřejmě byl zdravotnický personál, takže byla pomoc opravdu rychle připravena. Bohužel ale postižený ještě při převozu do nemocnice v České Lípě zemřel. Po této nešťastné události se snesla velká vlna kritiky na organizátory, ale na druhou stranu je velice těžké uhlídat téměř padesátitisícový dav, bez nějakého incidentu. Protože vždycky se najde nějaký blbec, který pošpiní dobré jméno ostatním, vždyť to známe. Jinak se Mimoňské války opět nesli v příjemném klidném tempu, takže pouhý divák ani chvilku nezahálel a neměl čas se nudit. Byly připraveny dvě kategorie rychlostní zkoušky 1. Vozidla s náhonem na jednu nápravu a 2. Vozidla s náhonem na všechna čtyři kola. Dále tu bylo obvykle rozdělené spektrum závodů ve sprintu. Trať byla už minulý ročník prodloužena na skutečnou čtvrt míli, takže se plně vyrovnala tratím na jiných tunikových srazech. Nechyběla ani soutěž v gumování, která probíhala v průběhu celého srazu, takže když se nedělo nic jiného, tak se dalo koukat tam. Samozřejmě paralelně s ostatními závody se konala i série disciplín show and shine, která je v rámci tuning cupu. Na webové stránce si můžete prohlédnout bližší podrobnosti a nějaké další fotografie. Jan Sál Na rally s navigací Pro Britskou rally ve Walesu připravilo Subaru zajímavou novinku pro fanoušky. Subaru World Rally Team ve spolupráci s webovými stránkami připravil volně ke stažení mapu s důležitými místy pro poslední soutěž loňské sezony. Mapa je plně kompatibilní se všemi běžnými navigacemi, jako jsou Garmin nebo TomTom. V navigaci se pod body zájmu objevily např. místo startu a cíle celé soutěže, místa startu a cílů jednotlivých RZ, servisní místa nebo parkoviště pro diváky. Bylo to vůbec poprvé, co byl guide k nějaké rallye k dispozici pro GPS navigace. Dobrá zpráva zní, že Subaru vzalo Britskou rally jako test funkčnosti mapy a pro příští sezony už by měli být podobné podklady pro všechny světové soutěže. Death Celý program byl dobře moderován a provázen různými exhibicemi. Ze všech SPŠSE a VOŠ školní časopis Zkrat Strana 6 (10)

7 Nová Impreza konečně v Evropě O novém Subaru Impreza WRX STi už se mluví dlouho, ale v Evropě se poprvé oficiálně představila první prosincový týden na autosalonu v Bologni, kde ji odhalil Petter Solberg. Nejostřejší Impreza má přepracovaný podvozek, pohon všech kol s aktivním mezinápravovým diferenciálem DCCD a pod kapotou přeplňovaný dvouapůllitrový boxer s výkonem rovných 300 koní při 6000 ot./min a točivým momentem 407 N.m při 4000 ot./min. Říká se něco o tom, že nové STi bude umět zrychlit z klidu na 100 km/h za 5,2 s a maximálka bude 250 km/h. u nás se začne nové STi prodávat v dubnu 2008 a cena bude teprve zveřejněna. Ti, co by chtěli STi na závodění, budou mít k dispozici homologační verzi Spec. C s přeplňovaným dvoulitrem za cenu CZK. Death Nový simulátor od Toyoty Toyota vyvinula špičkový jízdní simulátor umožňující analyzovat jízdní charakteristiky z pohledu průměrných řidičů. To pomůže při vývoji a testování technologií aktivní bezpečnosti zaměřených na snížení počtu dopravních nehod. Simulátor je instalován v technickém centru Higashifuji v Susono City. Využívá video, simulátor zrychlení a další technologie umožňující provádět jízdní zkoušky, jejichž provádění v reálném prostředí by bylo příliš nebezpečné nebo by vyžadovaly specifické jízdní podmínky. Simulátor dokáže napodobit jedno z nejrealističtějších prostředí na světě, čímž umožňuje přesné hodnocení jízdních charakteristik. Základním prvkem této virtuální reality je umístění skutečného auta na plošinu uvnitř kopule o průměru 7,1 metru. Strop přitom slouží jako obrovská konkávní videoobrazovka, na kterou se promítá obraz v celé šíři 360. Při řízení auta se s kopulí pohybuje je zde zařízení pro naklánění, vibrace a další pohyby. Simulátor zajišťuje podélný pohyb o rozsahu 35 m a příčný 20 m, což je světová špička vše přitom probíhá za přesného řízení pomocí počítače. Výsledkem je věrná simulace skutečných pocitů při řízení, včetně vnímání rychlosti, zrychlení, jízdního pohodlí při průjezdu zatáčkami a dalších manévrech. Zvuková kulisa pak podtrhuje věrnost simulace. Toyota hodlá jízdní simulátor plně využívat v rámci výzkumu a vývoje nejen bezpečnostních systémů používaných přímo v autech, ale i systémů podporujících bezpečnou jízdu, které integrují vozy do okolní infrastruktury. Death Cadillac Escalade 6.2 V8 ESV Jste milionář? Je vám ukradená spotřeba auta? Preferujete pohodlí? Pokud si na všechny otázky odpovíte ano, pak si určitě pořiďte Cadillac Escalade. S ním budete rozhodně IN, ale hlavně také nepřehlédnutelní V reklamě je značka Cadillac označovaná za americký sen, který konečně dorazil i k nám. Každý, kdo má auta trochu v krvi, si o amerických autech myslí své. Jízdní vlastnosti nic moc, příšerné interiéry, zbytečně objemné a rozežrané motory, které navíc na dálnici dokáže překonat i načipovaný turbodiesel. Tak tedy proč zrovna Cadillac Escalade? Asi proto, že i amíci udělali za posledních pár let pokrok a jejich současná produkce není zas tak špatná. Tohle vozítko je toho důkazem. Escalade je v první řadě nepřehlédnutelný. Svými rozměry je úplně někde jinde než naše běžná SUV na která jsme všichni zvyklí. No řekněte, prodává se u nás SUV s rozměry 5143 x 2007 x 1887? Něco podobného má sad už jen Hummer H2. musím podotknout, že do rozměrů nejsou započítána rozměrná zrcátka. Ta jistě nějakých pár desítek cm přidají. Navíc světlá barva vozu, v jaké je standardně dodáván, opticky auto ještě zvětší. Interiér celkem ani nemá cenu moc popisovat. Jednoduše pokud byste cestovali s nádhernou spolucestující, těžko se vám stane ta náhoda, že si spletete její koleno s řadící pákou. To byste se museli hodně natahovat. Také z předních sedadel nedosáhnete na ta v druhé řadě. V obou řadách máte spoustu místa na všechno, ale v té třetí řadě je to již horší jako asi v každém voze. Dále musím vyzdvihnout elektricky nastavitelný volant, sedadla a pedály. Zavazadlový prostor má v základním uspořádání rozměry 1100 na délku a na šířku 1290 mm.sklopením druhé řady sice nevznikne úplně rovná plocha, ale i pak má kufr délku 2700 mm, což už je docela dost. Něco málo k interiéru palubní deska má dřevěné obložení, které se sem k té kůži velice hodí. Před první jízdou si ji ale musíte pořádně prohlédnout, aby jste při jízdě věděli, kam koukat. Jednoúčelová tlačítka jsou rozeseta v blízkosti řidiče a najít to pravé zpočátku trvá. Pohonná jednotka je pro tohle autíčko jediná zážehový osmiválec o objemu 6,2 litru. Výkon je 301 kw a i při hmotnosti téměř 2,7 tuny zrychlí z nuly na sto za pouhých 6,8 sekundy. Díky moderním technologiím je motor dostatečně výkonný a zároveň není zbytečně rozežraný. Na 10 litrů vám sice šestilitrový osmiválec nikdy nepojede, ale 16 l/100 km není zas tak tragická. Dříve si podobná auta řekla i o 25 litrů! Motor svou sílu přenáší na všechna čtyři kola pomocí šestistupňové samočinné převodovky, která pracuje rozvážně a s řazením nikam nepospíchá. Pocítíte to hlavně ve vyšších rychlostech. Sice Escalade nemá zrovna moc velké sportovní ambice, ale dá se s ním jet i 200 km/h. Naše silnice mu ale nesvědčí. Nejradši má lehké překračování rychlostních limitů, ale na vytáčení motoru je samozřejmě závislá jeho spotřeba, takže pokud jedete 50 po městě, pod 20 l/100 km se nedostanete. Zato když jedete stovkou, můžete na palubce vidět i údaj 12l /100 km. Závěrem bych řekla, že Cadillac Escalade se u nás už pár měsíců prodává. Stojí zhruba 2 miliony korun a ve výbavě mu nechybí snad téměř nic. Prostě téměř dokonalé auto, které se u nás asi jen tak nerozmnoží Death SPŠSE a VOŠ školní časopis Zkrat Strana 7 (10)

8 PC Games DEATH TO SPIES Být špiónem není jednoduché. Jde především o zručnost a hlavně o tichou prácičku. Pokud máte chuť se jím alespoň na chvíli stát, máte možnost ve virtuálním světě v ruské hře Death To Spies. Stojí to ale za to? V dnešní době, kdy máme mnoho stříleček či závodních her, určitě potěší i něco jiného. Ruští vývojáři se rozhodli vytvořit hru na způsob Hitmana a Hidden & Dangerous a když ji před půl rokem představili, vypadala velice nadějně. Po demu, které vyšlo letos v září, se dostává do obchodů za příjemnou cenu 299,- Kč i plná verze. rozhodně zapracovat nebo alespoň neměli ve videích zaměřovat obraz přímo na jejich obličeje. I o 6 let starší česká Mafia měla rysy obličeje podstatně hezčí a reálnější. Jako tajný ruský špión se vypravíte hluboko do nepřátelského území a každá mise má samozřejmě jiný cíl. V té první se například objevíte v lese s úkolem získat tajné dokumenty z vily nejvyššího důstojníka, která se nachází uprostřed pečlivě střežené německé základny. Abyste se však vůbec dostali dovnitř, musíte dojít do menšího tábora, ve kterém naleznete německý náklaďák. Cestou potkáte několik hlídek, které jako jedny z mála můžete zabít střelnou zbraní tedy slyšitelně. V táboře a následně v základně už to tak jednoduché není, sebemenší hluk vám může zajistit velice rychlou smrt. Každá mise má své vlastní prostředí a nechybí tak ani zimní mapy, které jsou pěkně zpracované. velice účinná prostá rána pěstí. Vše však musíte provést zezadu a připlížit se k oběti neslyšitelně, jinak se stanete obětí vy. Prozradit vás ale může i třeba ruská zbraň nebo batoh od ruského stejnokroje. Stejně tak vás někteří důstojníci mohou i v převlečení poznat a spustit poplach. Proto je dobré se jim vyhýbat, k čemuž pomůže praktická mapka. Někdy však nestačí uniforma řadového vojáka na to, abyste se dostali do některých míst, a pak budete nuceni se k důstojníkovi s chloroformem v ruce přiblížit a po jeho odporoučení se k zemi si vzít jeho oblek i s fešnou čepicí. Na konci každé mise dostanete hodnocení, ve kterém se hodnotí mimo jiné to, jak moc tiše a precizně jste úlohu špióna zvládli. Větším defektem hry je starší engine, díky kterému se vám občas podaří zaseknout ve stromě nebo v kameni. Také umělá inteligence se chová pokaždé jinak, jednou můžete ležet 5 metrů od nepřítele v keři a nevidí vás, jindy jste v houští a trefí vás na slušně velkou vzdálenost. Kde však AI ubírá na inteligenci, přidává na kvantitě, takže o počet němců rozhodně není nouze. Hra si i přes malou mediální propagaci najde určitě své příznivce ať už třeba jen proto, že takových her moc není. A některé nedodělávky vylepšuje alespoň nízkou cenou. Ode mne si vysloužila hodnocení 75%. David Dave Svoboda, L2 Adrenalin Street Luge na hranici risku a šílenství Lehnout si na speciální vozítko a spustit se po silnici z kopce. To není výmysl chorých mozků, ale jeden z rodiny extrémních sportů. Na druhou stranu, když si někdo lehne na dva a půl metru dlouhé sáně na kolečkách a pustí se z kopce 110 kilometrovou rychlostí, tak to už je k zamyšlení. Dějem hry nás provázejí videosekvence, které ovšem nejsou vůbec pěkné a grafika u nich velmi zaostává. Důvodem jsou nehezké modely postav, na kterých měli autoři Hra nabízí spoustu možností. Občas budete muset prostříhat plot, jindy otevřít trezor za pomoci speciálních nástrojů a dostane se i na řízení nejrůznějších vozidel, která mají překvapivě dobrý fyzikální model. Pěknou věcí je také převlékání uniforem. Pokud chcete německou uniformu, nesmíte stráž zastřelit ani zapíchnout kudlou. Na uniformě by zůstala krev a tak by vás nepřátelé poznali. V tomto případě je dobré použít buď škrtidlo, chloroform nebo je také Street luge vymysleli zřejmě skateboardisté v Kalifornii v sedmdesátých letech 20. století. Už je nebavilo jen skákat a předvádět triky, tak si na skateboard lehli na záda a spustili se z kopce. SPŠSE a VOŠ školní časopis Zkrat Strana 8 (10)

9 Už v roce 1975 se na kalifornském Signal Hillu konal první závod ve street luge. Pořádala ho americká skateboardová asociace. Zvítězil ten, kdo dosáhl největší rychlosti. Už za pár let ale byly závody na Signal Hillu zakázány kvůli zraněním jezdců i diváků. Jenže borce na prknech to neodradilo a vesele sjížděli jeden kopec za druhým. Vybavení se postupně vyvíjelo. Na prvních závodech se objevili jezdci s klasickými skateboardy i šílenci se speciálně vyrobenými vozítky s plastovou karosérií. Dnes se jezdí na speciálních "pouličních saních", které jsou z hliníku, měří přes dva a půl metru a k dostání jsou od 200 do 500 liber. Kdo si chce street luge vyzkoušet, měl by mít na paměti, že tohle vozítko nemá žádné brzdy. Jedinými brzdami jsou pohodlné botky, které vydrží maximálně pár jízd. Poté už nevíte, co je to podrážka. A připravit byste se měli i na to, že nebudete pořád na silnici, ale prolétnete se i vzduchem. K vidění bývají i 28,6m dlouhé skoky. A pokud vás neodradí ani to, nejspíš musíte vyrazit do Německa nebo do Švýcarska. V České republice se organizovaně street luge neprovozuje a nebo je v dobrém utajení. Veronika Lamačová Lead-out To je pro toto číslo vše. Budeme se těšit další první (školní) pondělí v měsíci ; ) Napište nám, jak se Vám tento časopis líbí a co byste chtěli na něm změnit na Redakce Šéfredaktor: Enzy Matěj Šimek Redaktoři: Apač Honza Šrajer Death Verča Dragounová Andrea Formánková Kristýna Hrubá Magdalena Stránská Veronika Lamačová Dave - David Svoboda Jan Sál Josef Kovačič Michal Sutnar Externí spolupracovníci: Veronika Loudová A4 L3 A4 L1 L1 L1 L1 L2 L3 P1 E2 Kontakt: Děkujeme všem za spolupráci na tomto čísle školního časopisu Zkrat. Těšíme se na Vaše ohlasy! Největším z es býval Američan Tom Mason. Po asfaltě se řítil rychostí 130,807 k/h a tímto se zapsal do Guinessovy knihy rekordů. SPŠSE a VOŠ školní časopis Zkrat Strana 9 (10)

10 Napiš nám: SPŠSE a VOŠ školní časopis Zkrat Strana 10 (10)

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Co je správně? Doplňte slovesa v imperativu. obléknout si obout se. nesvlékat se nezouvat se. svléknout si zout se

Co je správně? Doplňte slovesa v imperativu. obléknout si obout se. nesvlékat se nezouvat se. svléknout si zout se Co je správně? 179/6 1. slunce zuří / září 2. rozzlobený člověk zuří / září 3. člověk, který chce to nejlepší, je náročný / špičkový 4 zboží, které má tu nejlepší kvalitu, je náročné / špičkové 5. situace

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

automobily Jméno: Datum: 8.2 2013

automobily Jméno: Datum: 8.2 2013 automobily Jméno: Tomáš Smejkal Datum: 8.2 2013 Bugatti Veyron je nejvýkonnější sériově vyráběný osobní automobil na světě. Je pojmenován podle automobilového závodníka Pierra Veyrona, který v roce 1939

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký. ČTRNÁCTIdeník. Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice.

Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký. ČTRNÁCTIdeník. Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice. Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký ČTRNÁCTIdeník Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice. 1 Ptáte se proč a za jakým cílem vznikl tento deník a náš tzv. TRHÁK? Navrácení kulturního

Více

ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA

ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA školní rok 2015/2016, číslo 1 ÚVODNÍK Již je tomu několik měsíců, co vyšlo poslední číslo školního časopisu Sovík. Tak jsme se rozhodli, že na tuto krásnou tradici navážeme.

Více

Jakub. Ondra. Milí čtenáři,

Jakub. Ondra. Milí čtenáři, Milí čtenáři, blíží se konec června a s nimi i Vaše vytoužené a očekávané letní prázdniny. Ještě před tím než se vydáte vstříc dobrodružstvím, přečtěte si poslední číslo Sovího zpravodajství ročník 2015/2016

Více

Obsluhoval jsem zlatou generaci

Obsluhoval jsem zlatou generaci PETRA NAHRADIL ÁDA Všichni mi říkají Áda. Tedy ti, co mě znají. Trenéři, hráči, lidi kolem hokeje, dokonce i v médiích jsem býval jmenovaný jako masér Áda Bílek. Místo skutečného křestního, jež bylo a

Více

ZIMNÍ TESTY PNEUMATIK PIRELLI V ROCE 2013

ZIMNÍ TESTY PNEUMATIK PIRELLI V ROCE 2013 ZIMNÍ TESTY PNEUMATIK PIRELLI V ROCE 2013 Praha, 11.listopadu 2013 S příchodem zimního období zveřejňují hlavní evropské a ruské automobilové časopisy testy zimních pneumatik, které srovnávají nejvýznamnější

Více

Sedlčanské psaní na klávesnici PC

Sedlčanské psaní na klávesnici PC Vážení přátelé, začal nový školní rok a s ním přichází další ročník školního časopisu Isšáček. V tomto úvodním čísle se setkáte s informacemi, které je třeba sdělit na začátku. Představíme vám nové učitele,

Více

Klára Kochová, Norbert Rybář PedF UK, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 4. Ročník Didaktika matematiky s praxí I. Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy)

Klára Kochová, Norbert Rybář PedF UK, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 4. Ročník Didaktika matematiky s praxí I. Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy) Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy) 1/ Představení 2/ Seznámení s průběhem hodiny: Otázka Kdo jezdí rád na hory? Kam jezdíte? Kdo umí lyžovat? V lednu se chystáme na hory. Nejdřív si musíme všichni pořídit

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY zadání: 1. Do sešitu na literaturu napiš nadpis. 2. Najdi si obrázek spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho, případně další (maximálně 2) obrázky,

Více

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Tentokráte velmi stručně. Záplavy nepříjemně zasáhly i projekt RTVND

Více

AKADE. Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013

AKADE. Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013 AKADE Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013 1 AKADE Šéfredaktor: Lucie Jurečková Obsah Jaro u koní... 3-4 Kutálení sýrů... 5 Zástupce šéfredaktora: Andrea Bartoňová Redakce: Soňa Richterová Kateřina

Více

Patronus 1/06. Pobertovi od Namy ze Zmijozelu

Patronus 1/06. Pobertovi od Namy ze Zmijozelu Patronus 1/06 Pobertovi od Namy ze Zmijozelu Rozhovor Cho Chang Vánoce jsou za dveřmi,nalaďme tedy vánoční vlnu... Co máš na vánocích nejraději? 1.Na vánocích mám nejraději tu vánoční náladu,klid a pohodu

Více

JAK NA POHODOVÉ RÁNO SE ŠKOLÁKEM. Lída Leinweberová

JAK NA POHODOVÉ RÁNO SE ŠKOLÁKEM. Lída Leinweberová JAK NA POHODOVÉ RÁNO SE ŠKOLÁKEM Lída Leinweberová JSEM V 1. TŘÍDĚ Vím, že jako prvňačka zrovna nevypadám, ale věřte mi, myslím to vážně. JSEM V PRVNÍ TŘÍDĚ asi tak po desáté sama jsem úspěšně absolvovala

Více

č. 1 2011/2012 NAŠE SPOLEČENSTVÍ VOJTA SE PTÁ, PROČ

č. 1 2011/2012 NAŠE SPOLEČENSTVÍ VOJTA SE PTÁ, PROČ č. 1 2011/2012 NAŠE SPOLEČENSTVÍ VOJTA SE PTÁ, PROČ 1. září je den, který nemá většina dětí moc ráda. Každý ví, proč. Jasně. Začíná škola. I pro Vojtu. První cesta po prázdninách do školy byla pro Vojtu

Více

INTRO. Očekávaný přínos pro byznys však u drtivé většiny těchto značek nikdy nepřijde. Na českém Facebooku vydělává pouze 15 % firem.

INTRO. Očekávaný přínos pro byznys však u drtivé většiny těchto značek nikdy nepřijde. Na českém Facebooku vydělává pouze 15 % firem. INTRO Založit si facebookový profil nic nestojí, proto to dříve či později udělá každá druhá firma, neziskovka nebo živnostník. Hned po webových stránkách je dnes v Česku Facebook nejběžnější online platformou.

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Adaptační pobyt 6.B 26/2015. Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015

Adaptační pobyt 6.B 26/2015. Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015 26/2015 Adaptační pobyt 6.B Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015 Když jsme přijeli bylo deseti hodin. 6.A řída před námi ještě hodnotila Adaptační pobyt, tak jsme zůstali venku na hřišti a dělali různé

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

VÍTEJTE PRAŽSKÉ KULTURNÍ A JINÉ POCHOUTKY

VÍTEJTE PRAŽSKÉ KULTURNÍ A JINÉ POCHOUTKY jaro 2016 VÍTEJTE Vážení přátelé dobrého jídla a pití, právě jste otevřeli první vydání nového čtvrtletníku společnosti Ventura Food & Catering. Jak napovídá již samotný název našeho magazínu, rozhodli

Více

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Na začátku roku jsme se rozhodli, že vás provedeme naším školním chovákem. O jeho chod se stará parta nadšených dobrovolníků z různých tříd. Scházejí se zde nejen o přestávkách,

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

Eva Lindbergová & Jarmark

Eva Lindbergová & Jarmark Eva Lindbergová & Jarmark UŽ To nejlepší z let 1992 2006 písňové Texty Jiří Navrátil, Milana Vršťalová, Roman Miklósy, Petr PichL 2011 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy

Více

Dne 27. 1. 2016 se uskutečnilo přátelské utkání ve vybíjené dívek z druhého stupně naší školy.

Dne 27. 1. 2016 se uskutečnilo přátelské utkání ve vybíjené dívek z druhého stupně naší školy. Dne 27. 1. 2016 se uskutečnilo přátelské utkání ve vybíjené dívek z druhého stupně naší školy. Ačkoli byl i bez turnaje předem známý vítězný tým, soupeřky se hrdě utkaly s neporazitelnými. Hrály se dvě

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK.

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK. TÝDENÍK PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008 Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 2 Já nevím, co pořád chtějí. Jestli je

Více

Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým

Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým Naše Valašsko, 04.03.2013, JOSEF BENEŠ, str. 12, Valašsko http://www.vlp.cz V seriálu Valašský GEN vám dnes představujeme učitelku

Více

RSC Rock Solid Club solid rock pevná skála

RSC Rock Solid Club solid rock pevná skála 1 Čau děcka, já jsem Janka a jsem členem RSC klubu a chci vás s ním trochu seznámit. Zkratka RSC znamená Rock Solid Club a solid rock znamená v angličtině pevná skála. Každé úterý se scházíme u vás na

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠINDLOVY DVORY ŘÍJEN 2015. 10. číslo

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠINDLOVY DVORY ŘÍJEN 2015. 10. číslo ŠKOLNÍ ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠINDLOVY DVORY ŘÍJEN 2015 10. číslo SLOVO ÚVODEM Milí čtenáři, Vítáme Vás v novém školním roce! Doufáme, že se Vám po našem časopisu o prázdninách stýskalo Nicméně s malou

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N strana: 1 E_O-N V pátek 26.9. se šestka zúčastnila akce pořádané společností EON. Anička nám popsala, jak celá akce probíhala. V pátek jsme měli akci EON-trak. Chvíli jsme se učili a pak šli do EON-trucku.

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Obsah. Novinky o prázdninách

Obsah. Novinky o prázdninách 8. vydání 2014 Novinky o prázdninách Obsah Novinky o prázdninách 2 Vánoční výstava 2013 5 Ptáme se vedení školy 8 Svět ICT 9 Během prázdnin školního roku 2013/2014 proběhlo v naší škole mnoho událostí.

Více

více radosti Více emocí, NOVÁ KIA RIO VROZENÁ DYNAMIKA

více radosti Více emocí, NOVÁ KIA RIO VROZENÁ DYNAMIKA NOVÁ KIA RIO Více emocí, více radosti Stačí jeden pohled na atraktivní, sportovní design nového modelu Kia Rio a Vaše fantazie začne horečně vymýšlet důvody, proč usednout za volant a vyrazit na vyjížďku.

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Začátky představení od cca 21 hodin. informace na 728262342.

Začátky představení od cca 21 hodin. informace na 728262342. Zde Vám přinášíme program letního kina ve Vrchotových Janovicích, které se nachází cca 20 Km od Vysokého Chlumce. Tak neváhejte a zpříjemněte si prázdninové dny pěkným filmem. Pá 29. 6. Začátky představení

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík

Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 16 TÝDENÍK ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ PROSINEC 2007 S šipkovanou se jděte vycpat, pane učiteli, my dneska hrajeme radši šikanovanou! To už je tenhle měsíc třetí poznámka. Tady asi pomůže jedině pořádný výprask. Kde

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Už jsme plnoletí aneb Nadšení let 1991 2009 s fotem

Už jsme plnoletí aneb Nadšení let 1991 2009 s fotem Už jsme plnoletí aneb Nadšení let 1991 2009 s fotem Na klatovském náměstí a potom i na faře je teplo, to se však nedá říci o prostorách arciděkanského kostela, kde sice nebylo -13 stupňů jako v Praze při

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Nejlepší prevencí je správný start

Nejlepší prevencí je správný start Nejlepší prevencí je správný start Nejpřirozenější pokračování vývoje po opuštění mámina bříška... Jsem zřejmě středem toho, co je kolem mě! Máma plní všechna moje přání. Učím se porozumět okolí sledováním

Více

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště)

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 3/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz RODINNÉ CENTRUM OSLAVILO

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

Doplňovací volby do Senátu 27. a 28. dubna. senátní volební obvod. Přerovsko. Elena Grambličková. s citem a porozuměním

Doplňovací volby do Senátu 27. a 28. dubna. senátní volební obvod. Přerovsko. Elena Grambličková. s citem a porozuměním Doplňovací volby do Senátu 27. a 28. dubna senátní volební obvod 63 Přerovsko Elena Grambličková s citem a porozuměním SLOVO PŘEDSEDY Vážení spoluobčané, jsem si vědom, že jste možná ještě z loňského roku

Více

Vřískot I2012/2013 PRIMA 2012/2013 PARLAMENT. Všem zástupcům přejeme hodně štěstí! :) S.Marcziová

Vřískot I2012/2013 PRIMA 2012/2013 PARLAMENT. Všem zástupcům přejeme hodně štěstí! :) S.Marcziová Vřískot I2012/2013 Gymnázium Varnsdorf; Střelecká 1800, Varnsdorf 407 47; +420 412 371 423; www.bgv.cz Dne 12. 10. 2012 přišla paní učitelka Jirchářová na hodinu ČJ jako každý pátek. Stoupla si před tabuli

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

DRUŽINOVKY. Vypracovala: Lenka Lepíčková. Oddíl Svišti, Modrý kruh

DRUŽINOVKY. Vypracovala: Lenka Lepíčková. Oddíl Svišti, Modrý kruh DRUŽINOVKY Vypracovala: Lenka Lepíčková Oddíl Svišti, Modrý kruh Praha, 2016 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Spuštění družinovek...4 1.1 Správné místo a čas...4 1.1.1 Škola vs. klubovna...4 1.2 Dohoda s okolím...5

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Každý si pod pojmem cesta ke hvězdám představí něco jiného. Jeden si bude představovat chodník slávy v Los Angeles, další si sní o své cestě ke hvězdám a někdo úplně jiný

Více

Soutěž napájení sluncem Ostrava

Soutěž napájení sluncem Ostrava SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 3, 460 84, Liberec Cestovní zpráva - externí verze Soutěž napájení sluncem Ostrava V úterý 25. ledna 2011 se na Vysoké škole báňské Technické univerzitě v Ostravě konal

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Závěrečná zpráva akce Slavie Ožije! Pořádalo občanské sdružení Budějovice Kulturní 27. a 28. 9. 2011

Závěrečná zpráva akce Slavie Ožije! Pořádalo občanské sdružení Budějovice Kulturní 27. a 28. 9. 2011 Závěrečná zpráva akce Slavie Ožije! Pořádalo občanské sdružení Budějovice Kulturní 27. a 28. 9. 2011 Slavie ožije! / 27. a 28. 9. 2011 / České Budějovice Jednoapůldenní kulturně zábavné setkání pro celou

Více

Honzík začíná v cykloškolce

Honzík začíná v cykloškolce Jízda na kole je skvělý způsob, jak protáhnout celé tělo. Honzík začíná v cykloškolce To jsem si dal, pomyslel si Honzík, když zasedl do školní lavice. Ve třídě totiž seděli samí malí špunti a Honzík byl

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Dopravní výchova - metody a formy práce, zážitková pedagogika, projektové vyučování. Vzdělávací program v oblasti dopravní výchovy

Dopravní výchova - metody a formy práce, zážitková pedagogika, projektové vyučování. Vzdělávací program v oblasti dopravní výchovy Vzdělávání a podpora ZŠ v oblasti zdravého životního stylu a dopravní výchovy Dopravní výchova - metody a formy práce, zážitková pedagogika, projektové vyučování Vzdělávací program v oblasti dopravní výchovy

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

CESTA NA KONEC SVĚTA aneb pouť do Santiaga de Compostela. Václav Klein

CESTA NA KONEC SVĚTA aneb pouť do Santiaga de Compostela. Václav Klein CESTA NA KONEC SVĚTA aneb pouť do Santiaga de Compostela Václav Klein Text a fotografie 2015 Václav Klein Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-7536-012-0

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

Přejeme Vám mnoho úspěchů nejen v hodinách matematiky a těšíme se na shledanou v 2. ročníku této soutěže.

Přejeme Vám mnoho úspěchů nejen v hodinách matematiky a těšíme se na shledanou v 2. ročníku této soutěže. Drazí matematičtí přátelé, v úvodu tohoto sborníku Vás chceme pozdravit a v ucelené podobě předat řešené příklady 1. ročníku Malého matematického šampionátu pro žáky 5. tříd. K uspořádání této soutěže

Více

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede!

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede! Časopis Svorka Škola jede! Ahoj, vítám Vás u prvního vydání časopisu Svorka! Věřte, že tento časopis si zamilujete a vždy tu bude pro Vás. Jakmile dočtete jedno vydání budete dychtit po dalším. Takže,

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz r Nejprve něco z historie. Osvětim (Německy Auschwitz), která byla největším nacistickým koncentračním a vyhlazovacím táborem,

Více

Co je za obchodním úspěchem

Co je za obchodním úspěchem Co je za obchodním úspěchem a jak jedno technické řešení může změnit zaměření celé firmy Třicátého července jsme v technickém zázemí Ředitelství silnic a dálnic předávali zaměstnancům této společnosti

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Operační systémy 1. zápočtový úkol Stanislav Kaska 5. dubna 2006

Operační systémy 1. zápočtový úkol Stanislav Kaska 5. dubna 2006 Operační systémy 1. zápočtový úkol Stanislav Kaska 5. dubna 2006 Operační systém Linux, lépe řečeno několik z desítek distribucí, které jsou volně ke stažení na internetu jsem měl již na svém PC nainstalované.

Více

SŠ - COPT KROMĚŘÍŽ FOTOALBUM ŠKOLNÍ ROK 2007/2008. Ustřihněte podél tečkované čáry. Po kliknutí přidejte fotku nebo ji sem přetáhněte.

SŠ - COPT KROMĚŘÍŽ FOTOALBUM ŠKOLNÍ ROK 2007/2008. Ustřihněte podél tečkované čáry. Po kliknutí přidejte fotku nebo ji sem přetáhněte. FOTOALBUM SŠ - COPT KROMĚŘÍŽ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Projektová činnost SŠ - COPT Kroměříž kromě jiného zahrnuje i akce zaměřené čistě na žáky školy. Jednou ze dvou takových aktivit je v letošním roce

Více

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny vám připravily: Jak to všechno začalo? str.

Více

Vážení čtenáři, spolužáci a učitelé!

Vážení čtenáři, spolužáci a učitelé! Časopis žáků třídy 4.A Základní školy BRONZOVÁ Vychází občas a podle nálady R O Č N Í K 1, V Y D Á N Í 1 4.A 1. Ú N O R A 2 0 1 1 Uvnitř tohoto vydání: Člověk a příroda Srdce-náš život Jak to vidíme Školní

Více

Deník,,správnýho psa

Deník,,správnýho psa Deník,,správnýho psa Ne, ne, ne a ještě jednou ne! Neolíznu tě! A nekoukej tak na mě! Opakoval jsem, ale marně. Aneta se na mě pořád koukala svýma smutnýma očima a musím říct, že tohle jí jde fakt dobře.

Více