Z Podhradí. První den ve škole. Zprávičky z Jimlína a Zeměch slovem i obrazem. 3. číslo/vi. ročník Podzim 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Podhradí. První den ve škole. Zprávičky z Jimlína a Zeměch slovem i obrazem. 3. číslo/vi. ročník Podzim 2011"

Transkript

1 Z_Podhradi_3_2011_Jimli_CB:Sestava :39 Stránka 1 Z Podhradí Zprávičky z Jimlína a Zeměch slovem i obrazem 3. číslo/vi. ročník Podzim 2011 Přestřižením pásky bylo oficiálně otevřeno hasičské hřiště v Jimlíně První den ve škole Do první třídy základní školy nastoupili v letošním roce čtyři prvňáčci. Po odchodu žáků 5. ročníku klesl celkový počet žáků v tomto školním roce na dvacet. Abychom mohli školu udržet i nadále, musí obec přispět desítkami tisíc na platy učitelů. Minimální počet pro dvoutřídní školu je 24 žáků, proto pro letošní rok má škola výjimku z tohoto zákonem daného počtu. 1

2 Z_Podhradi_3_2011_Jimli_CB:Sestava :39 Stránka 2 Asfaltové polní cesty danajský dar obci Polní cesty s asfaltovým povrchem mezi poli na katastru Jimlína v celkové délce m vybudoval nákladem 14,63 mil. Kč Pozemkový úřad za využití evropských peněz z programu rozvoje venkova. Pozemkové úpravy katastru Jimlína probíhaly v období Součástí pozemkových úprav bylo vymezení polních cest, které zajišťují přístup k jednotlivým pozemkům. Asfaltový povrch byl na hlavních cestách dokončen v roce 2009 a tyto byly postupně doplněny výsadbou zeleně, kterou také zajišťoval Pozemkový úřad. Asfaltování polních cest bylo a stále je terčem kritiky, ale obec toto řešení nemohla ovlivnit. Navíc je povinna převzít cesty i vysázenou zeleň do svého majetku a především se do budoucna o ni starat. Cesty v polích se staly vítanou zkratkou pro řidiče, ale bohužel i místem, kde je snadné odložit nepotřebný odpad. Určitě se to stávalo i dříve, kdy zde byly pouze prašné polní cesty, ale tento nešvar nebyl tak na očích. Cesty lákají k projížďkám na kole, kolečkových bruslích i k procházkám s pejsky. Na jaře letošího roku jsme na náklady obce zlikvidovali všechny odložené odpadky a nezbývá, než v tom dále pokračovat. Ze strany od Zbrašína nám někdo na cestu navezl celý valník výkopové zeminy a stavení suti, nedávno k tomu ze stejné strany přibyla fůra vyřezaného křoví. V úvoze v ořechách najdete i dva blatníky od autobusu. Občas někdo odloží pneumatiku od osobního auta nebo traktoru. Také tráva podél silnic by zasloužila sekání, ale s prostředky a technikou, kterými obec disponuje to zatím není možné. Mezi vysázenými stromky to v rámci dvouleté pěstební péče zajišťují příslušné firmy, ale co dál. Životnost asfaltových cest není neomezená. Vzhledem k zatížení dopravou a zejména zemědělskými stroji, pro které je prioritně určena, lze brzy očekávat první výtluky. Budeme na náklady obce opravovat asfalty v polích, sekat trávu kolem cest, ošetřovat stromy a hlavně uklízet černé skládky. Jana Mikovcová 2 Cesta na Zbrašín k ovčínu je zasypána odpadem

3 Z_Podhradi_3_2011_Jimli_CB:Sestava :39 Stránka 3 Sběrné místo Zeměchy Protože se stále setkáváme s tím, že občané obce nevědí, že je v provozu sběrné místo, kam mohou předávat odpad, který do popelnic nepatří, nebo se tam nevejde, přinášíme znovu následující informace. Těm, pro které je to známá věc se omlouváme, ale považujeme za nutné informace opakovat. Sběrné místo (dále používáme zkratku SM) je umístěno na dvoře č. p. 50 v Zeměchách a je přístupné z hlavní silnice, vrata jsou proti sokolovně. Mohou jej využívat občané s trvalým pobytem v obci a majitelé objektů určených nebo užívaných k rekreaci na území obce, tedy zkráceně jsou to poplatníci místního poplatku za odpady. Nemohou jej využívat podnikatelé a OSVČ. Provozní doba SM: každou první sobotu v měsíci hod. Na SM je možné předat: vysloužilé elektrické a elektronické zařízení (bezplatně bude přijato pouze kompletní zařízení či výrobek), baterie (tj. různé monočlánky, tužkové, knoflíkové apod.), autobaterie, zářivky (trubicové, úsporné, halogenové) obaly se zbytky barev, laků, lepidel, rozpouštědel apod. pneumatiky (bez disků, do velikosti pneu od osobního auta, max. 4 ks za rok na jedno č.p.). Objemný komunální odpadu z domácnosti staré matrace, koberce, lino, nábytek, textilní odpad, boty, lyže, sáňky, boby, jízdní kola, umyvadlo, WC mísa, dveře a okna pouze jednotlivě, ne jako odpad ze stavby z kompletní výměny výplní otvorů, papírový odpad velkých rozměrů a velkoprostorové plasty, které nelze. Množství objemového komunálního odpadu je limitováno. Stavební suť a výkopový materiál (za poplatek) ovšem pouze v omezeném množství (max. přívěsný vozík za os. auto) a bez příměsí dřeva, kovů, plastů a jiných odpadů. Likvidaci většího množství si musí zajistit každý občan na vlastní náklady. Elektrozařízení nevyhovující zpětnému odběru tzn. že je nekompletní, je možné odevzdat na sběrné místo za poplatek. Dále je možné odevzdat za poplatek (50 kč/kus) další pneu od osobního auta nad stanovený limit. Na sběrné místo není možné přijmout: použité motorové oleje, oleje z domácnosti, autovraky, díly z automobilů, dřevo, uliční smetky, asfaltové směsi, škváru, strusku, kotelní prach, směsné obaly, izolační materiály, kartony a igelity znečištěné z malování, odpad z podnikatelské činnosti, biologický odpad, odpad ze zahrádek, odpad komunální (patří do popelnice), vany a ost. železo (patří do sběrny), asfaltovou lepenku, střešní krytinu keramickou, plastovou, azbestovou nebo betonovou, tepelnou či jinou izolaci, vybourané části stavby není odpad z domácnosti. PET, směsný plast, TETRAPAK, sklo a papír patří do kontejnerů na tříděný odpad. PET lahve a papír lze odevzdat také v základní škole. Podrobnější informace, provozní řád a ceník získáte na obecním úřadě nebo je najdete na v sekci odpadové hospodářství. Jana Mikovcová 3

4 Z_Podhradi_3_2011_Jimli_CB:Sestava :39 Stránka 4 Aktuálně Pro občany Jimlína bude v týdnu od 30. října do 4. listopadu 2011 přistaven na dvoře obecního úřadu v Jimlíně velkoobjemový kontejner, kam mohou přinést objemný odpad. Kontejner bude přístupný v provozní době obecního úřadu tj. pondělí a středa hod., úterý a čtvrtek , pátek hod. Ostatní odpady je nutné odnášet na sběrné místo vzeměchách. Za chování psa odpovídá jeho majitel S problémy kolem psů a jejich majitelů se na obci setkáváme stále častěji. Ať už je to stížnost na volně pobíhající psy, nebo na znečištění chodníků před domy. Pokud po vesnici pobíhají psi, jejichž majitele známe, snažíme se to řešit domluvou. Bohužel ne vždy se to setká s pozitivní reakcí a výsledek je někdy problematický. Poměrně často se objeví psi, kteří nepochází z naší obce a v takovém případě je musí odchytit pracovníci útulku, kde tito pejsci končí. Někdy v útulku najdou svého pejska i naši občané, v takovém případě však při jeho vyzvednutí zaplatí poplatek. Útulek není vůbec dotován státem, jak se někdy občané domnívají. Provoz hradí pouze obce, s nimiž má útulek uzavřenu smlouvu o poskytování služeb. Ale vraťme se k proble matice psů v naší obci. Pro zajímavost uvádíme výsledky ankety, která probíhala na internetových stránkách obce od do a v níž hlasovalo 135 osob. Otázka: Jste ochotni po svém psím miláčkovi uklízet výkaly, pokud budou po obci koše, jejichž pořízení by bylo podmíněno zvýšením poplatku za psa. Odpověď: Jsem ochoten uklízet a souhlasím s vyšším poplatkem do 100 Kč...29% Jsem ochoten uklízet a souhlasím s vyšším poplatkem do 200 Kč...13% Jsem ochoten uklízet a nesouhlasím s vyšším poplatkem...13% Na vesnici je to zbytečné...27% Nemám psa...18% Z výsledku je možné vyčíst, že 55% hlasujících je ochotno po svém pejskovi uklízet, v absolutním čísle je to 74 osob. Myslím, že toto je poměrně příznivé zjištění. Většině z nich by nevadilo platit vyšší poplatek. Když zohledníme, že je zde ještě skupina pejskařů, kteří nemají přístup k internetu, nebo obecní stránky nenavštěvují, myslím že bychom se dopracovali určitě ke stovce. Jana Mikovcová Projekty školy Škola se zapojuje do dlouhodobých i krátkodobých projektů. Ty jsou koncipovány tak, aby prolínaly a doplňovaly výuku jednotlivých předmětů a obohacovaly vědomostní poznatky o získané zkušenosti a zážitky. Některé poměrně náročné projekty se stávají nedílnou součástí výuky. Pořádáme kulturně-vzdělávací, sportovně zaměřené akce, kulturně-historické exkurze, 4

5 Z_Podhradi_3_2011_Jimli_CB:Sestava :39 Stránka 5 poznávací školní výlety, ozdravné pobyty. Projekty plníme také formou besed, které pro žáky připravují příslušníci městské a státní policie, hasiči, pracovníci ekologických center, historici, zaměstnanců Lesů ČR apod. Vedeme žáky k zodpovědnému postoji k životnímu prostředí, k úctě k národním tradicím a hodnotám, učíme je srovnávat minulost a současnost. Vzhledem k věkovému složení našich žáků považujeme za důležité vést je ke správné životosprávě, ke kvalitní výživě. Chceme vzbuzovat v dětech lásku k přírodě, učíme je vnímat krásy přírody a pečovat o prostředí, ve kterém žijí. V letošním roce v naší škole probíhá hned několik projektů: EU peníze školám, Stromy kolem nás, Čtvero ročních období, Celé Česko čte dětem, Třídíme ve škole, Ovoce do škol, Školní mléko. Podrobněji se zmíníme o dvou z nich. EU peníze školám Naše škola se zapojila do projektu 1. září Cíle rozvoj čtenářských dovedností, informační gramotnosti žáků a zvýšení ICT dovedností byly plněny individualizací výuky předmětů český jazyk (čtení) a vlastivěda a vytvářením inovovaných materiálů pro výuku těchto dvou vybraných předmětů. Díky tomuto projektu došlo k rozšíření počítačové sítě o další čtyři žákovské stanice, byly zakoupeny nové digitální výukové materiály, nástěnné výukové tabule, tiskárna a skener k využití při výuce informatiky, která je do školního vzdělávacího programu naší školy zařazena již od čtvrtého ročníku. V tomto školním roce budou zakoupeny další dvě počítačové stanice. Práce na PC je běžnou součástí výuky naší školy, každý žák z vyšších ročníků má přidělen svůj počítač, dokoupením již zmíněných sestav bude umožněna realizace této metody výuky i u žáků druhého ročníku. Nechceme ale v žádném případě, aby si naši žáci vytvářeli závislost na počítačích, proto jsme se v letošním roce přihlásili do celostátní akce Celé Česko čte dětem. Tento projekt bude podpořen z naší strany i zakoupením nové žákovské knihovny a rozšířením fondu knih o nové knižní tituly (EU peníze školám). Celé Česko čte dětem Citace z kde můžete k danému projektu získat další informace. Každodenní čtení dítěti pro radost je nejúčinnější metodou výchovy čtenáře člověka samostatně uvažujícího, s rozsáhlými vědomostmi, které je sám schopen dále rozšiřovat. Člověka kulturního, jenž postupuje eticky, člověka s představivostí, který si v životě umí poradit rozumem, nikoli silou. Pravidelné předčítání dětem je dnes důležitější než kdy dříve, protože: Množství informací lavinovitě narůstá. Kdo nečte, nebude stačit změnám současného života. Čtení chrání děti před závislostí na televizi a počítačích. Čtení je dobrou alternativou falešných hodnot masové kultury. Připojte se k nám! Přijďte předčítat našim žákům. Zdenka Dvořáková 5

6 Z_Podhradi_3_2011_Jimli_CB:Sestava :39 Stránka 6 Co chceme? Naší vizí je udržet v povědomí veřejnosti naši školu jako pohodovou školu rodinného typu, s úzkými vazbami žák učitel, chceme vytvářet pro žáky takové klima, aby bez stresů získali co nejvíce znalostí a dovedností. V klidném prostředí chceme uplatňovat a zkoušet své projekty, volit nové metody práce i vracet se k původním, zažívat úspěchy svých žákům, učit žáky vyrovnávat se s neúspěchy. Snažíme se zachovávat a propagovat kladné tradiční hodnoty jako je rozsáhlý obsah učiva, spolupráce s rodiči, otevřenost, dobrá kázeň žáků, vstřícný přístup k rodičům a přijímání jejich názorů na kvalitu školy. Snažíme se o zlepšení kulturnosti vyjadřování a chování žáků, o formování jejich vývoje vhodným směrem, respektujeme jejich osobnost a individualitu. Naše škola založila svoji propagaci na tradiční podobě školy rodinného typu, která je přístupná moderním metodám výuky. Chceme přispět k tomu, aby málotřídní školy, v mnoha směrech osvědčené a odborníky z hlediska kvality a specifického způsobu výuky uznávané, byly i veřejností přijímány jako školy kvalitní, školy s výrazným osobním přístupem k žákům, školy s výsledky plně srovnatelnými s výsledky škol běžného typu, tedy plně organizovanými. A to se nám daří. Absolventi školy (žáci odcházející z 5. ročníku) jsou na vyšším stupni úspěšní, někteří velmi úspěšní. Podle informací z jednotlivých škol naši žáci nemají problémy s adaptací na výuku na jiných školách. Naopak, vědomosti získané na naší škole, jim umožňují úspěšně zvládnout učivo na druhém stupni (na střední škole). I touto cestou bychom chtěli pozvat rodiče předškoláků, přijďte se k nám podívat. Přijďte kdykoli, rádi Vás uvítáme a zodpovíme Vaše dotazy, stačí zazvonit u dveří školy. Pozvání patří i všem, kdo by se chtěli do školy podívat a vidět, jak se změnila. Zdenka Dvořáková 6

7 Z_Podhradi_3_2011_Jimli_CB:Sestava :39 Stránka 7 Jak jsme začali První měsíc nového školního roku utekl jako voda a děti, které 1.září přišly do školky s maminkami a s tatínky poprvé, jsou dnes školáčkové jak se patří. Za jeden měsíc zvládly pobyt ve školce bez maminky, naučily se najít si svoji židličku u stolečku i svoje místo v šatně, zapamatovat si svoji značku, vydržet sedět u jídla a neodbíhat za hračkami, půjčovat hračky kamarádům a také hračky po sobě uklízet, obout si samy botičky a s pomocí paní učitelky se obléknout, chodit na vycházku za ruku s kamarádem a neutíkat z řady je toho hrozně moc, co takový mrňousek musí za tak krátkou dobu ve školce zvládnout a naučit sea tak vždy na začátku roku je na místě si připomenout slova amerického spisovatele Roberta Fulghulma: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole. O všechno se rozděl. Hraj fér. Nikoho nebij. Vracej věci tam, kde jsi je našel. Uklízej po sobě. Neber si nic,co ti nepatří. Když někomu ublížíš, řekni promiň. Před jídlem si umyj ruce. Splachuj. Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře. Žij vyrovnaně trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj ahraj si apracuj. Každý den odpoledne si zdřímni. Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě. (Robert Fulghum) Přejeme našim dětem a jejich rodičům školní rok plný krásných zážitků, pohody a vzájemné tolerance. Hana Todtová Když ještě byly slunečné dny, hráli jsme si hlavně na zahradě. 7

8 Z_Podhradi_3_2011_Jimli_CB:Sestava :39 Stránka 8 Konec sezóny na Novém Hradě S koncem měsíce září se uzavřely brány Nového Hradu pro veřejnost. Takže malá statistika. Od 24.dubna do konce 30.září se na Novém Hradě odehrálo 7 kulturních akcí a koncertů, 12 svateb a zámkem prošlo přes návštěvníků. Vzhledem ke značné absenci propagace, můžeme turistickou sezónu považovat za úspěšnou V sobotu se konala poslední letní akce: Setkání s regimentem WIED. Bohužel jak na počtu účastníků z jednotlivých vojenskohistorických klubů, tak na počtu diváků byla znát loňská přestávka, kdy se akce z finančních důvodů nekonala. Přesto se celá sobota vydařila jak programem s bojovou ukázkou, tak počasím. Hned hostil zámek Nový Hrad finalistky Miss Princess of The World, kdy byl připraven zajímavý noční program na všech třech nádvořích i v reprezentačním barokním sále jižního křídla. Dost nás mrzí,že výsledek náročných příprav nemohla zhlédnout i veřejnost, ale snad to všem vynahradíme poslední letošní akcí 10.prosince, kdy bude zámek otevřen na předvánoční akci ADVENTNÍ SETKÁNÍ NA NOVÉM HRADĚ a na kterou všechny srdečně zveme. Správa zámku Návštěva prezidenta republiky Zámek čeká ještě jedna významná událost. V rámci své třídenní návštěvy Ústeckého kraje zavítá na Nový Hrad prezident ČR pan Václav Klaus s první dámou Livií Klausovou. Podle programu návštěvy, by měli na zámek přijet 20.října v hod. a setkat se v barokním sále zámku se starosty okresů Louny, Most a Chomutov. Veřejnosti bude přístupné nádvoří zámku. 8

9 Z_Podhradi_3_2011_Jimli_CB:Sestava :39 Stránka 9 Závody Krušnohorské ligy poprvé v Jimlíně V sobotu 17. září 2011 proběhly na novém hasičském hřišti v Jimlíně závody v požárním sportu zařazené do XV. ročníku Krušnohorské ligy. Závodů se zúčastnilo 15 družstev mužů a 7 družstev žen. Při zahajovacím nástupu proběhla malá slavnost u příležitosti oficiálního zprovoznění hasičského hřiště, při které přestřihli pásku starostka obce Ing. Jana Mikovcová a starosta jednotky SDH Jimlín, Miroslav Kučera. Hřiště vybudovali hasiči z vlastních prostředků a především díky mnoha hodinám brigádnické práce. Malou odměnou jim byl dort od paní starostky, v podobě zmenšeného modelu hasičského hřiště. Závody zahájili domácí muži a následovala ostatní družstva v pořadí, které určil los. Soutěžilo se na nástřikové terče. V přestávce byla upravena dráha pro ženy, neboť ty závodí na kratší trati. Velkou radost z umístění na první příčce měli hasiči ze Slavětína, kteří díky svému výkonu poskočili v celkové tabulce letošního ročníku ligy o 4 místa. Hasičky z Touchovic, díky sobotnímu prvenství, jsou před posledním kolem závodů na krásném 4. místě celkového pořadí. Všechna družstva obdržela diplomy a odvezla si ceny, které pro ně připravili pořádající hasiči. Většina účastníků se vyjádřila o hasičském hřišti v Jimlíně pochvalně, což jistě Jimlínské hasiče potěšilo. O něco méně byli spokojeni se svým výkonem v závodech, umístili se na 8. místě hned před družstvem Zeměch. Jimlínští hasiči děkují všem, kteří pomohli při budování hřiště i těm, kteří přispěli cenami pro účastníky závodů Václav David, soukromý zemědělec, Václav Malík výroba nábytku Jimlín, Kamil Beneš truhlářství Zbrašín, ADART reklamní agentura, řezník a uzenář Wurbs, obec Jimlín, HAAPRINT Brloh, IVO Pěnčík zdravotní služby. 9

10 Z_Podhradi_3_2011_Jimli_CB:Sestava :39 Stránka 10 Máme za sebou dobré výsledky Zdravíme všechny příznivce dobrovolných hasičů a požárního sportu. Začnu tam, kde jsem minulý článek ukončil, a to novým hasičským autem Renault Trafic 2.5 D. Práce na autě samozřejmě pokročily a dnes je auto již kompletní a plně využíváno. Přes léto jsme dokončili nástřik červenou barvou, auto se zkompletovalo, prošlo technickou kontrolou a bylo zapsáno do Integrovaného záchranného systému (IZS), díky čemuž nemusíme platit povinné ručení. Postupem času se na auto přidal bílý pruh, nápis HASIČI, nálepka erbu obce na dveřích a samozřejmě nápis,,zeměchy, další úpravou byly držáky savic na střeše a box na příslušenství. Tak to je on, Renault Trafic, dal nám práci, ale vypadá dobře. Něco k dalším úspěchům a neúspěchům v požárním sportu. Přes léto byl kolotoč závodů v plném proudu a samozřejmě jsme se v rámci možností snažili zúčastňovat co největšího počtu soutěží. Od posledního článku ve zpravodaji, tj. od července do 1. října se naše družstvo účastnilo 13. závodů: Slavětín 6. m Štrbice noční 12. m Nové Dvory (Podřipská liga) 1. m Černice 3. m Jimlín 2. m Černuc 13. m Touchovice (nehodnoceni) Chraberce 1. m Předonín 6. m Křešice 9. m Jimlín 9. m Duchcov 4. m posledním závodem sezóny 2011 byly Postoloprty, kde jsme se umístili na pěkném 2. místě. Shrnutí roku 2011, vzhledem ke sportovním úspěchům to byl zatím nejlepší rok v novodobé historii SDH Zeměchy. I když mnoho závodů pokazily naše zbytečné chyby, ale to ke sportu ve kterém musí 7 lidí podat 100% výkon a vše zvládnout do 20 vteřin stává. Celkem jsme získali 7x1.místo, 4x2.místo a 2x3.místo. Za tyto výsledky bychom chtěli poděkovat i našim sponzorům, jejichž podpory si velmi ceníme. Plány pro další týdny a měsíce. Chtěli bychom se především vrhnout na zvelebení hasičárny, a to jak garáže, tak i zasedací místnosti. Generální úklid v garáži už začal, poté přijde výmalba a v zasedací místnosti výměna lina. Práce je víc než dost. Chtěl bych poděkovat všem členům našeho sboru za celoroční práci za SDH Zeměchy Jan Vohánka 10

11 Z_Podhradi_3_2011_Jimli_CB:Sestava :39 Stránka 11 Připravujeme: Humanitární sbírku letního i zimního ošacení, dek, peří, domácích potřeb, bot, nádobí. Věci zabalené do igelitových pytlů nebo krabic můžete nosit v úterý a v době od 16 do 18 hodin do obecní budovy v Zeměchách (knihovna) a 24. až na obecní úřad v Jimlíně v provozní době úřadu Pondělí a středa, hodin, úterý a čtvrtek hod. a v pátek od hod. Zájezd do divadla na představení Sodoma, Gomora v divadla Radka Brzobohatého, od hod. Odjezd autobusu cca ve hodin. Cena vstupenky 250 Kč. Prodej vstupenek bude zahájen Kurz pletení z pedigu Nabízíme možnost vyzkoušet si s námi pletení ošatek či košíčků z pedigu. První hodina bude ve čtvrtek , od hodin, v budově obecního úřadu v Jimlíně. Další termín bude stanoven po dohodě na místě. Vybírána bude částka 120 Kč na zakoupený materiál. Kapacita kurzu je 12 osob. Zájemci o kurz v trvání dvou až tří odpoledních setkání se mohou přihlásit na obecní úřad v Jimlíně. Popelnice Od 20. října 2011 budou již popelnice vyváženy každý čtvrtek Lojza z Jimlínského útulku Lojza, nejspíše kříženec staforda, asi 3 roky starý pes, v kohoutku cca 53 cm, dobrý zdravotní stav. Lojzík je hodný, veselý a společenský pejsek. S kamarádem Bubu obývají jeden kotec a snášejí se dobře. Zatím neměl žádný konflikt s ostatními pejsky ani na vycházce. Na vodítku chodí výborně, je vnímavý a poslušný. Byl by určitě perfektním hlídačem u domku se zahradou. Pokud Vás zaujal a mohli byste mu dát domov, obraťte se na útulek v Jimlíně. Má otevřeno v době 8 14 hodin. Určitě si však předem domluvte schůzku na tel Více také na 11

12 Z_Podhradi_3_2011_Jimli_CB:Sestava :39 Stránka 12 Recyklace cesta k úsporám i ochraně životního prostředí Za pět let fungování zpětného odběru a recyklace elektroodpadu obyvatelé České republiky prokázali, že mají zájem o své životní prostředí, chápou význam třídění elektroodpadu a také k němu dnes už většina z nich přistupuje odpovědně. Z nových členských zemí Evropské unie je to právě Česká republika, kde se elektroodpad recykluje nejvíce. Jeho množství doposud meziročně rostlo o %. V loňském roce už každý zrecykloval 5,6 kilogramu elektrošrotu. ELEKTROWIN zajišťuje zpětný odběr a zpracování poloviny veškerého elektroodpadu celkem se nám za 5 let existence podařilo ekologicky zpracovat již více než tun vyřazených chladniček, sporáků, mixérů, mikrovlnek či vrtaček. Například vysloužilých chladniček dodal k ekologickému zpracování na 1,7 milionu. Obce mohou ušetřit nemalé finance V minulosti se o zpracování e1ektroodpadu staraly obce samy, od roku 2005 se mohly začít těchto starostí zbavovat a přenášet je na bedra vznikajících kolektivních systémů. Mezi nimi ELEKTROWINu připadla úloha zajišťovat zpětný odběr a recyklaci velkých a malých domácích spotřebičů a elektrického nářadí. Kromě toho, že obce zbavil starostí, současně jim začal šetřit finance, které dříve musely vynakládat. Samosprávy, které s kolektivním systémem ELEK- TROWIN spolupracují, tak během pěti let ušetřily téměř 750 milionů korun. Dalších téměř 60 milionů od něj získaly na podporu zpětného odběru, aby jej svým občanům co nejvíce usnadňovaly a zároveň je ke správnému nakládání s elektroodpadem motivovaly. ELEKTROWIN tak obcím přispěl a nadále přispívá například na zlepšení dopravní obslužnosti zpevněním plochy sběrných dvorů, na pořízení mechanického či elektronického zabezpečení sběrného místa či pořízení prostředků na sběr malých nebo uskladnění velkých spotřebičů. Jen v roce 2010 ELEKTROWIN tímto způsobem rozdělil téměř 2 miliony korun na podporu 70 projektů. Významná je také úspora surovin a elektrické energie Recyklaci elektroodpadu si většina lidí zcela správně spojuje s ochranou životního prostředí. Z vysloužilých elektrozařízení se dá vytěžit velké množství užitečných materiálů, které se znovu upotřebí ve výrobě a které by bylo jinak nutné získat těžbou. Například z obyčejné pračky se dá opětovně využít 23 kilogramů železa, přes 20 kilogramů betonu a téměř 10 kilogramů plastu. Například recyklací běžné chladničky se dá ušetřit až 20 kg železa a 16 kg plastů. Kromě toho se ušetří na 216 kwh elektřiny a více než 20 litrů ropy, čímž se do ovzduší dostane o 57 kg méně emisí oxidu uhličitého. V závislosti na konkrétním typu elektrospotřebičů lze využít % jejich hmotnosti. Současně se tím ušetří také velké množství energie. Podle propočtů na základě modelu norských odborníků ELEKTROWIN sběrem tun vysloužilých spotřebičů za 5 let své činnosti ušetřil více než MWh elektřiny, což je průměrná roční spotřeba více než domácností. Recyklace elektrozařízení výrazně snižuje také produkci oxidu uhličitého, který je hlavní příčinou globálního oteplování a dalších klimatických změn. ELEKTROWIN již zabránil vzniku téměř tisíc tun CO2. Recyklace se opravdu vyplatí. Chraňme tak společně naše životní prostředí! 12

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Vážení spoluobčané, město ve spolupráci se společností EKO-KOM a.s. pro Vás připravilo tento informační leták týkající se sběru, třídění a odstraňování komunálních

Více

Sběrná místa. 1) Na sběrném místě v ul. dr. Milady Horákové lze odevzdat: 2) Na sběrném dvoře v Ampérové ulici lze dále odevzdat:

Sběrná místa. 1) Na sběrném místě v ul. dr. Milady Horákové lze odevzdat: 2) Na sběrném dvoře v Ampérové ulici lze dále odevzdat: Sběrná místa Na území města Liberce je v současné době v provozu několik sběrných míst. V ulici Ampérová a v ulici Dr. Milady Horákové mohou občané města Liberce odložit zdarma až 500 kilogramů odpadu

Více

1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY

1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2010, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady:

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady: Třídění odpadu Jak na to V obci Petrovice se třídí následující odpady: Sklo - Ekokom Plast - Ekokom Papír - Ekokom Kov - Ekokom Baterie sběr použitých baterií Ecobat (viz Obrázek 1) Sběr použitých zářivek

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Odpady naše stopy Co je to odpad?

Odpady naše stopy Co je to odpad? Odpady naše stopy Co je to odpad? Podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. je odpad každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslav Zastupitelstvo města Čáslav se usneslo podle

Více

Kvten 2016 Roník : 25 íslo : 5 Zdarma

Kvten 2016 Roník : 25 íslo : 5 Zdarma Kvten 2016 Roník 25 íslo 5 Zdarma " ' ( )*+,- -( - ( -+ +-' - - " ' () * +,- 01, -0 " "'()* "*+,)* 123-4 -5667 +-'897 ;1 --- ' + -< -- = 1 - --' 3 ' --'-> ---1 - +-' " ' - -+ - 1+ - + -+ '? + - + 1-' +'+

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

MĚSTYS PECKA. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012,

MĚSTYS PECKA. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, MĚSTYS PECKA Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pecka

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 25. února 2016 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Plán činnosti 2 Sběrný dvůr Postup Seznámit se s fungováním

Více

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to EVVO

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC DYNÍN Obecně závazná vyhláška obce Dynín č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

č. 1/2014 MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN

č. 1/2014 MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN č. 1/2014 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

O B E C S T A Ň K O V I C E

O B E C S T A Ň K O V I C E O B E C S T A Ň K O V I C E Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

Obec Radějovice ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Obec Radějovice ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obec Radějovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Zastupitelstvo obce Radějovice

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

Úkol:Každý žák dostane pracovní list s úkoly, které bude muset na místě a některé doma vypracovat. viz pracovní list.

Úkol:Každý žák dostane pracovní list s úkoly, které bude muset na místě a některé doma vypracovat. viz pracovní list. Téma: Kam s odpadem? 1) Teoretická část: Motivace: Článek z novin na toto téma (popř. reagovat na televizní vysílání..) Cíl: Seznámit žáky s problematikou třídění a recyklací odpadů. Metoda EUR zjistit

Více

M Ě S T O K R U P K A

M Ě S T O K R U P K A M Ě S T O K R U P K A Obecně závazná vyhláška č. 6/2012, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Občanské průkazy Při žádosti o první občanský průkaz musí žadatel doložit: - 1 fotografii - rodný list - platný cestovní doklad ( jen pokud jej má) - osvědčení o státním občanství

Více

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Předcházej a recykluj

Předcházej a recykluj Předcházej a recykluj Milan Havel sdružení Arnika Život na Zemi Žijeme v době, kdy člověk významně ovlivňuje podmínky pro život na planetě Zemi. Lidstvo čelí řadě globálních problémů. jde o to být hrdí

Více

Část prvá Základní ustanovení

Část prvá Základní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA k zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Heřmanov se dne 2.

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Provozní řád. Sběrné místo Zabrušany

Provozní řád. Sběrné místo Zabrušany Provozní řád Sběrné místo Zabrušany Čl. 1 Základní informace 1. Název zařízení: Sběrné místo Zabrušany 2. Majitel zařízení: Obec Zabrušany zastoupená Ing. Jaroslavem Černým starostou obce Zabrušany 1,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

1. Umístění kontejnerů. Stanoviště kontejnerů v Obříství: ve dvoře u staré tělocvičny č.p Termíny přistavení velkoobjemového kontejneru

1. Umístění kontejnerů. Stanoviště kontejnerů v Obříství: ve dvoře u staré tělocvičny č.p Termíny přistavení velkoobjemového kontejneru PROVOZNÍ ŘÁD VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ, NEBEZPEČNÉHO, KOMUNÁLNÍHO, STAVEBNÍHO A BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU Platný na území obce Obříství pro rok 2017 1. Umístění kontejnerů Stanoviště kontejnerů

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) OBEC VELICHOVKY Obecně závazná vyhláška obce Velichovky č.5/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

O B E C V E L K É B Ř E Z N O

O B E C V E L K É B Ř E Z N O O B E C V E L K É B Ř E Z N O Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

Kam s vaším odpadem Odpadová příručka pro domácnost

Kam s vaším odpadem Odpadová příručka pro domácnost Kam s vaším odpadem Odpadová příručka pro domácnost Nebojte se třídit správně Dobrý den, třídění složek komunálního odpadu jako je papír, plasty a sklo už v dnešní době mnohým z nás přijde samozřejmé.

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

DEJTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI VŠE O TŘÍDĚNÍ A VYUŽITÍ ODPADŮ

DEJTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI VŠE O TŘÍDĚNÍ A VYUŽITÍ ODPADŮ DEJTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI VŠE O TŘÍDĚNÍ A VYUŽITÍ ODPADŮ Plasty ANO: plastové nádoby a lahve (sešlápnout, tak aby se efektivně využil objem nádoby), výrobky z plastů, sáčky a fólie, nápojové kartony,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Obec Nedakonice S účinností od:

Více

Recyklace odpadů. Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí:

Recyklace odpadů. Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí: Téma č. 27 - obor Kuchařské práce/ekologie Proč třídit odpad? Recyklace odpadů Zkuste se nad touto otázkou zamyslet dříve, než budete číst dále. Někdo z vás odpověděl: protože mám rád přírodu; nechci,

Více

Jak správně třídit papír? Papír je velmi dobře recyklovatelná surovina. Proč tedy ničit lesy, abychom získali surovinu na výrobu papíru, když můžeme zužitkovat již vyrobený nepotřebný papír? Použitím jedné

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTO ŽLUTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 13 kterou se stanoví

Více

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, autovraků a systému nakládání se stavebním odpadem

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, autovraků a systému nakládání se stavebním odpadem MĚSTO BECHYNĚ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška č. 12/2008 o systému shromažďování, sběru,

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

O B E C R A P O T Í N Družstevní 125, Rapotín

O B E C R A P O T Í N Družstevní 125, Rapotín O B E C R A P O T Í N Družstevní 125, Rapotín 788 14 Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 MĚSTO KASEJOVICE Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2015. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2015. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 29. ledna 2015 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Obec Zbizuby. Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015

Obec Zbizuby. Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015 Obec Zbizuby IČ: 00236632 Zbizuby čp. 51, 285 04 Uhlířské Janovice Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

Technická zpráva. : Odpadové centrum Rožnov pod Radhoštěm. : Město Rožnov pod Radhoštěm. Valašské Meziříčí, Počet stran : 7

Technická zpráva. : Odpadové centrum Rožnov pod Radhoštěm. : Město Rožnov pod Radhoštěm. Valašské Meziříčí, Počet stran : 7 Havlíčkova 234/1 757 01 Valašské Meziříčí tel. 571751811, fax. 571 613334 Zakázkové číslo 14034 Technická zpráva k projektové dokumentaci pro stavební povolení Název stavby : Odpadové centrum Rožnov pod

Více

Jedině příroda ví, co chce,nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. (J. W. Goethe)

Jedině příroda ví, co chce,nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. (J. W. Goethe) Jedině příroda ví, co chce,nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. (J. W. Goethe) PROČ VE ŠKOLE TŘÍDÍME ODPADY? I my ovlivňujeme život na naší planetě. Každý z nás může pomáhat šetřit

Více

OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA. č. 06/2014

OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA. č. 06/2014 OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA o č. 06/2014 SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM v v r v Zastupitelstvo města Tábora

Více

Technické služby Lanškroun, s.r.o., IČO: 25951459

Technické služby Lanškroun, s.r.o., IČO: 25951459 Technické služby Lanškroun, s.r.o., IČO: 25951459 Ceny služeb s platností od 1.1.2011 S L U Ž B Y : Položka fakturace Měrná jednotka Kč Bez DPH Včetně DPH UOA 38-09 LIAZ ram.nakl. 1 km jízdy 25,00 30,00

Více

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 Obec Chlístov Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

ROČOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

ROČOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MESTVS ROČOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

a) odpad podobný komunálnímu je odpad podobného složení jako komunální odpad vznikající při nevýrobní činnosti právnických osob nebo fyzických osob

a) odpad podobný komunálnímu je odpad podobného složení jako komunální odpad vznikající při nevýrobní činnosti právnických osob nebo fyzických osob Město Planá OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2012, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Planá a systém

Více

TŘÍDĚNÍ ODPADU RECYKLOVATELNÉ ODPADY. Papír Papír se recykluje, sbírá se do modrých kontejnerů.

TŘÍDĚNÍ ODPADU RECYKLOVATELNÉ ODPADY. Papír Papír se recykluje, sbírá se do modrých kontejnerů. TŘÍDĚNÍ ODPADU RECYKLOVATELNÉ ODPADY Každý obal by měl být označen recyklačním symbolem, který říká, z jakého materiálu je obal vyroben. Jde o symbol tří šipek vzájemně propojených do trojúhelníku. Symbol

Více

Obecní úřad Dolany srdečně zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 16. září 2010 od 20,00 v KD ve Svrčovci.

Obecní úřad Dolany srdečně zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 16. září 2010 od 20,00 v KD ve Svrčovci. Obecní úřad Dolany u Klatov tel. 376 313 620, fax 376 323 620, e-mail obec.dolany@worldonline.cz, www.obec-dolany.cz úřední dny: PO, St 7.30 17.00 hodin, Čt 7.30 15.00 hodin Obecní zpravodaj č. 2/2010

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO. Vyhláška města Kladna č. 43/11

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO. Vyhláška města Kladna č. 43/11 Vyhláška města č. 43/11 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním a demoličním odpadem na území města Kladna" STATUTÁRNÍ

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Oznamujeme občanům, že v pátek 18.září 2015 se uskuteční v Popově sběr nebezpečného odpadu.

Oznamujeme občanům, že v pátek 18.září 2015 se uskuteční v Popově sběr nebezpečného odpadu. Oznamujeme občanům, že v pátek 18.září 2015 se uskuteční v Popově sběr nebezpečného odpadu. Odpad se již nebude na jednotlivých stanovištích shromažďovat. Žádáme občany, aby ve stanovený čas a na určená

Více

Haló! Hlásí se vám Zelené zprávy! Zelené zprávy budou vycházet v rozsahu 5 čísel za dobu trvání projektu. Jejich forma bude elektronická.

Haló! Hlásí se vám Zelené zprávy! Zelené zprávy budou vycházet v rozsahu 5 čísel za dobu trvání projektu. Jejich forma bude elektronická. 01/2011 Z E LE N É Z PR Á VY GREEN REPOR T Grüner B eric ht Haló! Hlásí se vám Zelené zprávy! Zelené zprávy jsou součástí projektu Zelený kompas, jehož hlavním cílem je přiblížit vám současnou situaci

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Příloha č. 2 Minimálního preventivního programu pro dětský domov Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Více

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016,

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice č. 2 / 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBEC NOVÉ SEDLO. Obecně závazná vyhláška č. 4/2013,

OBEC NOVÉ SEDLO. Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, OBEC NOVÉ SEDLO Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE ZPRAVODAJ Obce Rudná pod Pradědem P r o s i n e c 2 0 1 4 ----------------------------------------------------------------------------- Ustavující zasedání První ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2001 Datum účinnosti: 1. ledna 2002 Typ: platná

Více