TĚŠKOV ICE to neni enem taka obyčejna dědina

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TĚŠKOV ICE to neni enem taka obyčejna dědina"

Transkript

1 Publikace připomíná historii a tradici samostatné duchovní správy obce Těškovice, mapuje vlastní historii a tradice obce od první písemné zmínky v roce 1377, osamostatnění obce Těškovice v roce 1850 (160 let), původně začleněné k panství Kyjovice. Tehdy obec získala svou pečeť, obecní razítko a zvolili si prvního starostu. Dále historii školství, spolků, více než stoletou historii ochotnického divadelníctví a také život obyvatel Těškovic v minulosti i současnosti. Kniha je vydána při příležitosti 100. výročí zřízení samostatné duchovní správy v obci Těškovice. TĚŠKOV ICE to neni enem taka obyčejna dědina Richard Sobotka TĚŠKOV ICE to neni enem taka obyčejna dědina Richard Sobotka

2

3 Těškovice... to neni enem taka obyčejna dědina Obraz malíře Antonína Stanovského, Těškovice Ve vlastnictví paní Jindry Onheiserové. Foto Jan Fryčka Těškovická historie vychází při příležitosti 100. výročí vzniku samostatné duchovní správy obce Těškovice a 160. výročí samostatnosti této české obce. Kniha je vydána v roce 2010, ve kterém slaví své životní jubileum 60-té narozeniny iniciátor této publikace, těškovický patriot, sponzor společenských složek v obci Těškovice, Ing. Pavel Onheiser, generální ředitel firmy myonic. Richard Sobotka, Rožnov pod Radhoštěm 2010 MONTANEX a.s., Ostrava 2010 Fotografie Richard Sobotka, Jan Fryčka, Michal Kupka, Pavel Onheiser ISBN

4 TĚŠKOVICE... to neni enem taka obyčejna dědina Richard Sobotka Montanex Ostrava 2010

5 Těškovice... to neni enem taka obyčejna dědina Tato kniha byly vydána za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

6 Obsah Obsah Slovo starosty 9 Slovo duchovního správce Těškovic Otce Piotra Raka 10 Slovo těškovického rodáka Ing. Pavla Onheisera 12 TĚŠKOVICE Obec Těškovice 14 Obecní symboly obce Těškovice 23 Těškovický poklad 25 Obecní knihovna v Těškovicích 27 Fridrich Stollberg 28 Kříže a kapličky v Těškovicích 29 Studny a studánky v Těškovicích 35 Voda pro Těškovice 38 DUCHOVNÍ SPRÁVA OBCE TĚŠKOVICE Pamětní kniha farnosti Těškovic Zřízení hřbitova v Těškovicích 47 Zřízení samostatné duchovní správy 49 Farní budova 50 Další záznamy v Pamětní knize farnosti Těškovic 59 První těškovický farář 68 Administrátor farnosti v Těškovicích 70 Nový farář v Těškovicích P. Josef Hlaváč 70 Historie kostela v Těškovicích 72 Z dějin kostela 73 Kněží působící ve farnosti Těškovice 74 Duchovní správce Těškovic P. Mgr. Piotr Rak 76 Oprava varhan v září 2008 v Těškovicích kostel Nanebevzetí Panny Marie 78 Zřízení sanktusky na kostele 79 František Kupka zasloužil se o faru a kostel 80 Výuka náboženství 80 5

7 Těškovice... to neni enem taka obyčejna dědina KRONIKA Kronika obce Těškovic z okupačních let , jak ji zaznamenal důchodce Vojtěch Juchelka 89 Vzpomínka na osvobození obce, jak ji zaznamenal Radomír Onheister 110 KALENDÁRIUM TĚŠKOVICE V LETECH Nástup komunismu Budování socialismu Založení JZD a socializace vesnice 114 Okres Bílovec a jeho zánik 115 Vliv zániku okresu Bílovec na Těškovice 116 Těškovice v dobách rozvinutého socialismu Invaze v srpnu Těškovice jako místní část Pusté Polomě 120 Výstavba vodovodu 120 Rok Představitelé obce Těškovice od roku Lípa tisíciletí 122 Významní občané 123 ŠKOLNÍ KRONIKA Kronika školy Těškovice 124 Historie mateřské školy v Těškovicích 190 HISTORIE OCHOTNICKÉHO DIVADLA V TĚŠKOVICÍCH Počátky divadla v Těškovicích 195 Těškovické divadelnictví mezi dvěma světovými válkami 197 Tížívá léta okupace 197 Počátky novodobého divadla 198 Nové jeviště 200 Na cestě k»těškovickému jaru«200 Obtížné začátky 201 Divadelní přehlídka v režii požárníků 202 Na scéně jednotné kulturní středisko 202»Těškovické jaro«203 Malé jevištní formy v Těškovicích 204 Těškovický dětský divadelní soubor 205 6

8 Obsah Jubilejní rok 1997 těškovického ochotnického divadla 206 Legenda těškovického ochotnického divadla Jiří Lichý 207 Divadlo pokračuje 208 Spolupráce divadelního souboru Berani se soubory nejen Moravskoslezského regionu, ale i z jiných částí České republiky 210 Divadelní úsměvy 212 Divadelní perličky 216 Vzpomínka ostravského diváka na divadelní ochotníky z Těškovic 219 Čestní členové těškovického divadelního souboru Berani 220 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ TĚŠKOVICE Historie Sboru dobrovolných hasičů Těškovice od jeho založení roku Hasičská valná hromada Hasičská technika (Závěsná motorová stříkačka Stratílek, typ 363) 225 Svěcení nové motorové stříkačky 13. srpna Hasičská valná hromada Otevření hřiště v roce Z kroniky hasičské 229 Partnerství Sboru dobrovolných hasičů Těškovice 231 Práce s mládeží 231 Technika 233 Seznam velitelů a starostů sboru 234 TĚLOVÝCHOVA V TĚŠKOVICÍCH Tělovýchova a sport v Těškovicích 236 Spartakiády 238 Oddíl kopané 240 Jiné tělovýchovné organizace v obci 241 ZAHRÁDKÁŘI V TĚŠKOVICÍCH, HISTORIE A SOUČASNOST 243 NĚCO O MYSLIVOSTI 245 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ 248 7

9 Těškovice... to neni enem taka obyčejna dědina OHLÉDNUTÍ TĚŠKOVICKÝCH PAMĚTNÍKŮ Ing. Pavel Onheiser 250 Příběh Bětušky Onheiserové, Těškovice č. p Fryčková Zdenka 261 Vzpomíná nejstarší obyvatel Těškovic Bedřich Krč 266 Hedvika Řeháčková: Stříbrné vzpomínky 269 Václav Juchelka, učitel, kronikář 281 Vzpomínky Marty Juchelkové na domov v Těškovicích 282 Vít Krayzel - bývalý starosta ( ) a současný kronikář Těškovic 288 Ing. Jan Sýkora vědecký a kulturní pracovník, malíř 291 TĚŠKOVICKÉ PERLIČKY 293 TĚŠKOVICKÉ MORYTÁTY Kronika obce Těškovice a Pamětní kniha farnosti Těskovice 304 TĚŠKOVICE V DATECH TĚŠKOVICKÉ SRANDY KOPEC. ANEB JAK TO VIDÍ PAN RADEK 313 Několik slov závěrem 342 Prameny a literatura 343 Seznam použitých zkratek 344 O autorovi 346 8

10 Slovo starosty Slovo starosty Vážení spoluobčané, rodáci, přátelé obce Těškovice a čtenáři následujících stránek první knihy o obci Těškovice, první písemná zmínka o naší obci pochází z roku Za tuto dlouhou dobu prožily Těškovice jistě mnoho událostí, které by stály za zmínku a které ovlivnily život obyvatel naší obce. K všeobecné vzdělanosti patří znát svoji minulost a minulost společenství, ve kterém žijeme. Uvítal jsem proto iniciativu našeho rodáka pana Pavla Onheisera, který přišel s nabídkou, že s pomocí spisovatele pana Richarda Sobotky a příspěvků občanů obce sepíše některé historické události i události z blízké minulosti o obci Těškovice a jejích obyvatelích. Byl bych rád, kdyby vám četba této knihy přinesla nejen poučení, ale i pocit hrdosti a sounáležitosti s naší obcí. Děkuji závěrem všem, kteří přispěli k vzniku této knihy a věřím, že následující stránky potvrdí rčení, jak se říká mezi námi, že Těškovice... to neni enem taka obyčejna dědina... Martin Sedlák starosta obce 9

11 Těškovice... to neni enem taka obyčejna dědina Slovo duchovního správce Těškovic Otce Piotra Raka Sto let duchovní správy v Těškovicích Je tomu přesně sto let, kdy byla založena duchovní správa kostela Nanebevzetí Panny Marie v Těškovicích. Poděkujme Pánubohu a vzdejme mu díky za tento dar. Pamatuji se na okamžik, když jsem poprvé vešel do malého, starobylého těškovského kostelíčka a zůstal stát před oltářem. Vzpomněl jsem si na chvíli, kdy jsem takto stál v chrámu sv. Petra ve Vatikánu a přemýšlel o vizi, kterou musel mít stavitel Michelangelo Buonarotti a ostatní stavitelé, když koncipovali ve své mysli tento chrám. Říkal jsem si, že to musela být opravdu ohromná vize. Tenkrát tam byl jen starý chrám a nějaké pahorky, víceméně mokřina. A Michelangelo už ve své mysli viděl celou baziliku i s kopulí, s kolonádou, která připomíná rozpjaté ruce, s tou velikostí, která jistě překračovala potřeby jeho doby, ale která dodnes slouží dnešní církvi. Stala se místem pravidelného setkávání věřících z celého světa. I já, když jsem vstoupil do sluncem prozářeného kostela v Těškovicích, jsem měl mnoho vizí a koncepcí. V mé mysli a v srdci se rozvíjelo dílo nového začátku a přemýšlel jsem, jak ze surového zlata udělat krásný šperk. Neviděl jsem v té chvíli kostel, kde je vůně kadidla, ale lidi všeho druhu. Kde jsou hříšníci i lidé svatí, kde lidé spěchají za ziskem, zvláště v dnešní konzumní společnosti, za prací, zábavou a já nevím za čím vším. Svatý Josef Maria Escriva jednou řekl, že právě tito lidé jsou takové zlato poslané od Boha. Farnost jsem přijal jako místo, kde lidé žijí a pracují, a věděl jsem, že ne já, ale oni tvoří těškovskou farnost. A je to právě hodnota naší existence, hodnota našeho života, jež rozhodují o smyslu věcí, které děláme. Kdo zůstává v lásce, a ta láska, to je Duch 10

12 Slovo duchovního správce Těškovic Otce Piotra Raka Boží, zůstává potom v Kristu. Nechat se vést protože to je ten duch, který vedl Krista Pána po celý jeho život. I tenkrát v Nazaretě celých dlouhých třicet let. A tentýž Duch vede i nás, kteří jsme pokřtěni, nás, kteří se v eucharistii spojujeme s Kristem. To je právě to zlato, které je obráběno Duchem svatým a utrpením Krista. Kdyby se mě někdo zeptal, jak poznáváme Boha, tak bych řekl: Jistě studiem. Ale to není úplné. Modlitbou! Osobním stykem s Bohem! A nakonec... křížem, studiem, modlitbou, která předpokládá právě to lectio divina ten styk s Bohem, ale také s křížem. To všechno nalézáme den po dni ve svém životě. Není potřeba hledat nějaké zvláštní kříže, ale přijmout tíhu dnešního dne. Ty starosti běžného života, ty bolesti, které dnes přijdou, ale všechno to obětovat Pánubohu, všechno to položit na patenu (pozn. v katolických kostelích plochá kovová destička na hostii), aby se z toho staly částečky Kristovy oběti. A tak poděkujme Pánu a otevřme svá srdce jeho vizi, abychom svůj život prožívali ne v nějakém smutku, zoufalství, depresi, ale právě v tom zůstávání v Kristu, které přináší pohodu, radost a pokoj. Na závěr bych rád poděkoval kněžím-zakladatelům, farníkům z Těškovic a všem lidem dobré vůle, kteří svojí trpělivou a obětavou prací založili tradici, na kterou je radostné navazovat a dnes její stoleté výročí oslavovat. Stojí za to poděkovat všem, kteří se ujali realizace této knihy. Děkuji panu Ing. Pavlu Onheiserovi za prvotní myšlenku a podnět k dílu, panu spisovateli Richardu Sobotkovi za její napsání a všem, kteří se zasloužili jakýmkoli způsobem o vznik této publikace. Tváří v tvář dějinám nelze přeslechnout hlas výzvy, která k nám zaznívá ze závěti našich praotců: Buďte věrni víře po otcích zděděné. RD.Mgr. Piotr Rak, ThLic. duchovní správce Listopad

13 Těškovice... to neni enem taka obyčejna dědina Slovo těškovického rodáka Ing. Pavla Onheisera Je to už více než čtyřicet let, co jsem z Těškovic odešel na studia do Prahy. Abych to upřesnil, mou rodnou vesnicí je Tísek, ale své dětství a mládí jsem strávil v Těškovicích a to mne navždy připoutalo k této vísce. V té době jsem ještě netušil, že se do mé vesničky už budu jenom vracet. Někdy z Prahy, jindy z daleké Ameriky, ale nejčastěji z Rožnova pod Radhoštěm. I když se mi Valašsko stalo novým domovem, přesto mi v srdci navždy zůstal kus drsného slezského kraje. Dodnes mi znějí slova Bezručových veršů ze Slezských písní, z básně Hrabyň: Dávno je tomu, tenkrát jsem býval hezounký hoch po cestě jsem zpíval, korouhev napřed, za ruku otec vedl mě dolem a vedl mě horem, vedl mě poli a vedl mě borem, až přišla Hrabyň, vysoká Hrabyň, mohutný kostel s Marií Pannou, poutníkům žehnal pan farář Böhm. (Pozn. Petr Bezruč: Slezské písně. Báseň Hrabyň úryvek. Čs. spisovatel, Praha 1974.) 12

14 Slovo těškovického rodáka Ing. Pavla Onheisera Pokaždé, když od Studénky-Butovic přijedu na kopec a přede mnou se jako rozhrnutím opony objeví můj rodný kraj, chce se mi zvolat: Slezsko moje, zdrávo buď! Tak jako valašský bard Metoděj Jahn zdravíval rodné Valašsko. Nechť tato kniha, vzniknuvší z rozjímání s Otcem Piotrem Rakem a z rozhovorů s autorem této knihy, s váženým a milým spisovatelem Richardem Sobotkou, je mým malým poděkováním za vše, co mi tento kraj dal a pro vzpomenutí v dobrém na všechny dobré lidi v čase minulém, současném i budoucím. Slovy básníka Františka Lazeckého též zpívám o heřmánku na lidské rány a májový deštík sesílám na všechny. Ing. Pavel Onheiser generální ředitel firmy myonic V Rožnově p. R

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! FARNÍ INFORMÁTOR 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 4. ZÁŘÍ 2005 Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, Boží slovo, které jsme právě slyšeli nás ujišťuje:

Více

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně PAMĚŤ MÍST Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně Foto: Jaroslav Hroudný OBSAH: PhDr. Ladislav Valihrach: Milí Žarošáci,

Více

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7 Dačická farnost, 28. 11. 2004, V. ročník / 25. číslo, náklad 220 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 3 Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR Slovo otce Jaroslava Pohled na Pannu Marii v blízkosti 150.

Více

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 6 Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro

Více

ZPRAVODAJ obce Rusava

ZPRAVODAJ obce Rusava ročník: XVII. září 3/2008 ZPRAVODAJ obce Rusava LII. cena: 10 Kč Daň z nemovitosti Slovo má starosta... Zastupitelstvo obce schválilo dne 19. 6. 2008 vyhlášku obce, kterou se zvyšuje daň z nemovitosti.

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červenec 2006 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! Pravoslavní v Jánu. str. 8! Katechumeni v katedrále... str. 9! Ještě k biřmování..str. 11! Deset dětí z našich farností přistoupilo k prvnímu sv. přijímání......

Více

A d v e n t n í. Ježíš přišel, přichází a přijde. Společné svědectví je daleko věrohodnější. Českobratrská církev evangelická, sbor Mšeno u Mělníka

A d v e n t n í. Ježíš přišel, přichází a přijde. Společné svědectví je daleko věrohodnější. Českobratrská církev evangelická, sbor Mšeno u Mělníka A d v e n t n í 2013 Českobratrská církev evangelická, sbor Mšeno u Mělníka Ježíš přišel, přichází a přijde Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? (...) Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 1. Úvodník

Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 1. Úvodník Svatovavřinecké listy sborník 2006 str. 1 Vážení čtenáři, Úvodník farníci, návštěvníci a přátelé farnosti, prostě vy všichni, kterým se tento výtisk Svatovavřineckých listů dostal do rukou. V lednu tohoto

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný Promítat si do obrazu ukřižovaného Ježíše své viny, svá selhání, křivdy, kterých

Více

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 České země byly občas bitevním pole, častěji mostem Benedikt XVI. na letišti, Praha Stará Ruzyně 26.9.2009 Pane presidente, milí páni kardinálové

Více

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 BŮH SE STAL DÍTĚTEM Bůh se vtělil. Strach se změnil v pokoj, neshoda se proměnila v objetí. Daleké se stalo blízké. Bůh se stal dítětem. Rozumíte, k jaké proměně došlo?

Více

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE http://lhotecka.farnost.cz/vestnik Číslo 3 4 Listopad 2011 ÚVODNÍ SLOVO aneb programové prohlášení Vážení farníci, před čtyřmi měsíci jsem nastoupil do

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

6/2011 ROČNÍK 20 (14)

6/2011 ROČNÍK 20 (14) 6/2011 ROČNÍK 20 (14) Přinášet Boha světu Rozhovor s Marií Voce 20 Jan Pavel II. Zastánce důstojnosti člověka 5 www.focolare.cz Ekonomická krize a životní styl 8 PRO INSPIRACI Dědictví Jana Pavla II. Vzápětí

Více

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz www.staraves.cz Úvodní slovo Vážení spoluobčané, zdá se, že se teplého a slunečného jara nedočkáme, přesto bych se s Vámi rád podělil o pár jarních střípků z dění v obci. Přestože má obec po loňském roce

Více

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 1 2 Ročenka Občanského sdružení Matice velehradská - 2009 Obsah Slovo předsedy Matice 4 Činnost Matice velehradské v roce 2009 5 Návrh plánu činnosti

Více

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků 1 Z d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků Vznik orelských odborů Orel v letech 1909-1917 První obnova Orla a vznik samostatného,, Čsl. Orla Rozvoj Orla v prvních letech ČSR Od roku 1862 se začaly

Více

ríjen 10/2013 Rozhovor Slovo kněze www.farnostcechtice.cz ThLic. Ing. David Seifert, Th.D. Svatý Michael Archanděl

ríjen 10/2013 Rozhovor Slovo kněze www.farnostcechtice.cz ThLic. Ing. David Seifert, Th.D. Svatý Michael Archanděl Slovo kněze Svatý Michael Archanděl Michael se překládá jako Kdo jako Bůh. Svátkem Michaela archanděla se oslavuje jeho zjevení. Čtvrté zjevení spočívá v hierarchii samotných andělů. První hierarchie se

Více

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem ZNAK ZPRAVODAJ MĚSTYSE ŠVÁBENICE ČÍSLO 3/2011 Lucie Nejedlá 3.třída ZŠ Švábenice Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem

Více

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 10 11/ 14 (198) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Vesnice roku 2014 Kateřinice. Přátelé, kamarádi, Kateřinice, je to Vaše! zvolal

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice sv. Jan Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013 Prachatický vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Cena 25 Kč Prachatice Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Ti nejlepší kněží

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více