Myšlenka na tento měsíc. Úvodník. 1 z :44

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Myšlenka na tento měsíc. Úvodník. 1 z 6 15.2.2010 5:44"

Transkript

1 1 z :44 Myšlenka na tento měsíc "Přátelství je neustálý úsměv, vždy podaná ruka, pohled plný pochopení, jistá opora, věrnost, která neselhává. Znamená více dávat, než dostávat." Delia S. Guzmán PROGRAM AKTIVIT: Úvodník Vážení čtenáři, žijeme v době neustále se zdokonalujících komunikačních technologií a přitom jsme si paradoxně vzdálenější a odcizenější než dříve. Když nás kolega z vedlejší kanceláře o něco prosí, tak ho požádáme, ať nám to napíše em. Nechce se nám večer jít se pobavit s přáteli, ale chatujeme na internetu s úplně cizími osobami. Bravurně vyťukáváme SMS oběma rukama, ale dělá nám problém napsat ručně blahopřání kamarádce... Naši členové společně s nevidomými studenty nacvičovali v posledních měsících Pošťáckou pohádku od Karla Čapka. A když jsem se na jedné zkoušce zaposlouchala do barvitého Čapkova jazyka a sledovala poštovní skřítky, kteří třídili psaníčka ze zdvořilosti, dopisy z "musu", psaníčka pro radost a ty z opravdové lásky, "do kterých člověk vkládá svoje srdce", tak jsem si říkala jestli nám současné děti budou vůbec rozumět. Protože kdo si dnes dá práci, aby využil bohatství našeho jazyka a kdo napíše druhému člověku dopis? Nedávno jsem jeden dostala a ručně nadepsaná obálka, která nebyla ani od banky ani od spořitelny, pojišťovny či nějaké společnosti nabízející zaručeně nejlepší výrobek, byla jako zjevení z minulosti. Byl od starého kamaráda, se kterým jsme si kdysi v "éře nerozvinutých komunikačních technologií" psali mnohem častěji a věděli o sobě mnohem více než nyní. Vzpomínám si, jak jsem s napětím očekávala, kdy přijde další dopis. Jak jsem jej pečlivě četla, aby mi neuniklo ani slůvko, a jakou jsem si vždy dala práci se svou odpovědí. AZTÉCKÝ KALENDÁŘ Přednáška s videoprojekcí, Prezentace Knihy Aztékové a jejich mimořádné astronomické a astrologické znalosti Dokonalý kalendářní systém ODVÁŽIT SE: HODNOTA BYTÍ A VĚDĚNÍ 1. přednáška cyklu Odvážit se, chtít, moci Od přežívání k Bytí Caesar: Kostky jsou vrženy! Filozofie rizika A když už se ohlížíme do minulosti, zahleďme se ještě dále... Není to zas tak dávno, kdy musel člověk jít pro novinky za jinými lidmi. Vypravit se na tržiště, promluvit si s kupci, kteří přicházeli z jiných krajů, pohovořit s přítelem z jiné části města, dát se do řeči se sousedem... To není volání po návratu starých časů. Je jiná doba a já přijímám s radostí její změny a moderní vymoženosti. Používám mobil, posílám y, využívám internet, sleduji televizi či videa na You Tube, chci si založit blog... Ale nechci ztratit kontakt s lidmi. Nechci, aby Wikipedie byla jediným zdrojem "zaručených" informací a televize či Google pánem mého času. Existují moudré knihy psané krásným jazykem, jejichž četba prohloubí naše poznání a obohatí navíc i náš slovník. Ale hlavně jsou na světě lidé, kteří by nás možná rádi poznali, chtěli by si s námi popovídat anebo nás jen vyslechnout. A možná sedí ve vedlejší kanceláři nebo je denně potkáváme v tramvaji nebo čekají tam, kam se nám už večer z tepla domova nechce. Mgr. Ivana Hurytová UMĚT CHTÍT 2. přednáška cyklu Odvážit se, chtít, moci Od touhy k Citům Čím se liší plující kláda od lodi? Skryté zdroje energie v člověku

2 2 z :44 Mýtus o stejnosti "Spěte, spěte, smrtelníci. Ať velcí i malí stejní jsou, dokud vydrží jejich sen." Calderón Slovo "stejnost" je etymologicky odvozeno z latinského slova aequalitas, což znamená shodnost dvou věcí ve velikosti a v širším slova smyslu v kvalitě či vzhledu. Z toho lze snadno vyvodit, že stejnost je vlastnost získaná na základě porovnávání jedné věci s druhou, a nikoli vlastnost jedné věci jako takové. Neexistuje tedy žádná bytost ani věc, která byla stejná bez pomoci druhé. Nejedná se o kvalitu přirozenou, nýbrž o kvalitu vyplývající z okolností. Stejnost, jako všechny nabyté vlastnosti, je na něčem závislá. Jakákoli věc či předmět ve vesmíru, nejsou-li porovnány s jinými, nejsou ani malé ani stejné ani velké, neboť stejnost je vlastností relativní, kterou lze připsat Bytí, která však bytí sama o sobě neobsahuje. V aritmetice říkáme, že dvě se rovná dvěma, a při odčítání je to zřejmé. Ale v projeveném světě, tady a teď, když věci mají více než jednu vlastnost, se dvě jablka nerovnají například dvojím hodinkám. A dvě jablka ani nemusí nutně mít stejnou velikost, váhu, barvu atd. MOCI: JAK ZTVÁRNIT VŮLI? 3. přednáška cyklu Odvážit se, chtít, moci Jak se sny stávají skutečností? Inspirace velkých umělců: Leonardo da Vinci, Michelangelo Vůle a přírodní zákon Ve skutečnosti ve světě, v němž žijeme, neexistují ani dvě stejné věci. Mohou být sice podobné nebo mít některé stejné charakteristiky, ale mají i jiné, nestejné, které je vzájemně odlišují. A jelikož jsou nestejnosti proměnlivé, dává součet stejností a nestejností nutně výsledek nestejný, odlišný. Každodenní zkušenost nás nesporně učí, že neexistují dva stejné listy na stromě ani dvě stejné lidské tváře ani žádná věc, která by byla stejná jako nějaká jiná. Zkrátka, určitá věc se může rovnat sobě samé v přesně stanoveném nezměřitelném okamžiku, což ji činí identickou s ní samou, ale nikdy s věcí jinou. Koncept stejnosti vzniká uměle kvůli omezenosti lidského pozorování. Takto se za určitých nedokonalých pozorovacích podmínek může zdát hvězda Sírius stejná jako hvězda Aldebaran, avšak dnes víme, že hvězda Sírius není pouze jednou hvězdou, neboť ve skutečnosti jde o hvězdy dvě, které pouhým okem vidíme jako jednu z prostého důvodu vzdálenosti. Jestliže pozorujeme z dálky množství mužů a žen, budou se nám zdát všichni stejní, ale stačí se k nim o něco přiblížit, aby se zlidštili nekonečným množstvím rozdílů, nejen fyzických, ale i psychických. Vzdálenost a splynutí detailů z nich při našem pozorování udělaly masu a byli jsme přesvědčeni, že jsou všichni stejní. Čím blíže k nim budeme, tím lépe odhalíme rozlišující rysy, které nespadají do vzájemné podobnosti všech příslušníků lidské říše neboli lidského "druhu", jak tomu říkají materialisté. Zevšeobecnělý hypotetický koncept, podle něhož jsou všichni lidé stejní, je tak průhlednou lží, že ji může vyvrátit dokonce i dítě. Stačí se ho zeptat, zda jsou jeho otec, sestra či matka všichni stejní nebo zda jsou stejní jako ono samo. Jeho rychlá a přirozená odpověď bude, že nejsou, a jestli se ho zeptáme proč, ukáže nám tisíce detailů od těch anatomických až po ty nejjemnější, kvůli nimž se všichni zázračně lišíme, což nám umožňuje poznávat se a navzájem si sebe vážit. FILOZOFIE A METAFYZIKA Kurz filozofie Kurz zahrnuje 14 přednášek, které budou probíhat jednou týdně. PŘEKONEJ SVÉ LIMITY! ODVAŽ SE BÝT LEPŠÍ! Přednáška Objev hrdinu, kterého nosíš v sobě Dobrodružství anebo bláznovství? Jen pro odvážné Stejnost neexistuje a je tak nepřirozená, že si stačí představit něco krásného motýla, květinu, ženu, muže, obraz či sochu aby se pochopilo, že je to krásné ve své jedinečnosti... Ale kdyby nás obklopovaly milióny a milióny motýlů, květin, žen, mužů, UMĚNÍ STAROVĚKU Výtvarná dílna Vyzkoušejte si malování a patinování archeologických reprodukcí. Dílna bude doplněna krátkou přednáškou o umění starověku.

3 3 z :44 obrazů nebo soch, které by byly všechny stejné..., zcela a nevyhnutelně stejné, vyvolalo by to ještě větší psychologický zmatek, nudu a šílenství. Naše okolí by pak postrádalo hloubku a smysl. A uprostřed tohoto ďábelského množství bychom se cítili osamoceni. Neboť v důsledku jednotvárné mnohosti by se nám množství změnilo v neplodný chaos odpuzující naše nejhlubší Já. Dalo by se namítnout, že když věci nemohou být stejné, mohou být rovnocenné. Ale ani to není pravda. Filosoficky totiž není možné, aby dvě odlišné věci měly souhrn stejných atributů. Už na základě pouhého pozorování tuto absurditu odmítáme, neboť jakákoli věc či jednotlivec se právě proto, že jsou tím, čím jsou, nemohou ztotožnit s čímkoli jiným ani mít cizí charakteristiky. Pouze bludný materialismus, který všemu uděluje cenu, se snaží přisuzovat odlišným věcem stejnou hodnotu, a tak by jakýkoli neomalenec mohl prohlásit, že kterákoli stařenka je stejná jako jeho matka a kterákoli žena stejná jako jeho sestra nebo že kterýkoli pes je stejný jako jeho vlastní. Postrádal by cit, neměl by duchovní, psychický ani fyzický "vkus", všechno by se mu zdálo stejné a byl by jako slepec, pro něhož neexistují rozdíly mezi věcmi; a kdyby nedbal ani o sebe sama, klidně by si vložil do úst jak nějakou lahůdku, tak i kus dřeva. VĚČNÉ TÉMA LÁSKA Přednáška Tři aspekty lásky: hledáme to, co nám chybí Láska, která tvoří; láska, která ničí Amor a Psýché S vymyšlenou stejností se ztrácí žebříček hodnot, po jehož přirozených příčkách můžeme stoupat a zároveň máme možnost sestupovat. Nic není větším protikladem svobody nežli stejnost. Svobodně se vlní zákruty cesty nebo neklidné vody v pevném korytě potoka. Kdyby však kolo a cesta, voda a kámen byly stejné, vůz by nejel ani by netekly vody. A vše, co se zastaví, pohltí čas a podlehne rozkladu. Na základě toho všeho již předsókratovci hlásali princip totožnosti, podle něhož se věc může shodovat pouze sama se sebou. Na společenské úrovni umožňuje pochopení těchto zřejmých pravd přežití jednotlivce s jeho ctnostmi i neřestmi, s jeho charakteristikami bez ohledu na měřítka, která stanovují, co je dobré a co špatné. Neboť voda je dobrá pro žíznivého, ale špatná pro toho, kdo se v ní topí. A tak je tomu se všemi věcmi. Hodnoty vyplývají z okolností a pravou hodnotou je pouze vlastní identita. Materialistické hypotézy, které jsou politicky vyjádřeny prostřednictvím marxismu a kapitalismu, se snaží z odlišného udělat stejné, a co je ještě horší stejné na té nejnižší úrovni. Protože francouzská revoluce nemohla zavraždit krále, zavraždila občana Capeta. Protože se ruská revoluce neodvážila vyhladit carskou rodinu, vyhladila všechny Romanovce včetně dětí a starců. V samotném kořenu stejnosti je v potenciálu skryta genocida, neboť se stává snazší, jestliže zredukujeme to, co je odlišné, na beztvarou masu toho, co je stejné. V koncentračních táborech v posledním období nacismu se zabíjeli "Židé" a na konci II. světové války sežehly atomové bomby demokratických států "Japonce". Lidské bytosti, když se učiní stejnými, když se seženou do houfu, zredukují na věci, stávají se zranitelnějšími a mohou být snáze neprávem zničeny. Jedním z nejhorších a osudných mýtů tohoto 20. století, které právě prožívá svá poslední lustra (*) v ovzduší chudoby, útlaku a teroru, je mýtus o stejnosti. To, že se jedni odlišujeme od druhých, neznamená, že "máme větší či menší cenu"... Je to cena vytvořená uměle, je proti přírodě. Každý jednotlivec má takovou cenu, jakou má ve vztahu k tomu, čím je nebo co dělá... I vynikající plavec může být pomalý a zakopávat, když chodí po zemi.

4 4 z :44 Akropolitánská filosofie tím, že poukazuje na hodnotu různosti, opěvuje moudrost Boha, která se odráží v přírodě. Všichni jsme nádherně odlišní. Jelikož nelze stanovit naši cenu, nejsme rovnocenní. Jsme lidské bytosti se vší nádherou, kterou to představuje. Nejsme stejní jako nikdo jiný. Jsme odlišní a neopakovatelní, a dokonce i když přijmeme teorii reinkarnace, nikdy nebudeme znovu zcela stejní, neboť přestože Duch je identický sám o sobě, jeho ztvárnění a přenosci identičtí být nemohou. Dokonce i pisatel těchto řádků už není stejný jako ten, kdo článek začal psát, ani čtenář už není stejný jako ten, kdo ho začal číst. Ano, moudrý Hérakleite..., nikdo se nemůže dvakrát vykoupat ve stejné řece!... Stejnost neexistuje! Jaké štěstí, že to můžeme konstatovat, žít, osvobodit se od bahnitého mýtu o stejnosti! Prof. Jorge A. Livraga Pozn. překl.: (*) lustrum z lat., několikaleté pravidelně se opakující období, většinou pětileté Podobenství o dvou mniších a dívce: Učedník a mistr putují do vzdáleného chrámu. Dospějí až k řece, která vystoupila ze svých břehů, a potkají mladou dívku, která se bojí přejít na druhou stranu. Mistr dívku vezme do náručí a přenese ji přes řeku. Ona se usměje a poděkuje. Učedník je zděšen, protože jejich učení zapovídá dotknout se ženy. Po třech dnech chůze už to nemůže vydržet a vysloví učiteli výtku. Mistr mu odpoví: "Já tu dívku pouze přenesl přes řeku, ale ty si ji s sebou neseš už tři dny." Manželství Co o manželství říkají vzdělaní lidé? Posuďte sami! Učitel českého jazyka: Manželství je abstraktní substantivum, zatímco zasnoubení je gramatický omyl v předcházejícím souvětí. Oženit se je sloveso, které často odpovídá na otázku s kým. Ženatý je trpné adjektivum tohoto slovesa. V celé skladbě jsou děti imperativem a rodinný přítel je osobním zájmenem. Učitel matematiky: Zásnuby jsou sudé číslo, které často může být liché. Manželství je matematická operace násobení a výsledkem jsou děti. V zásnubách má On hodnotu 2, Ona 1 a Tchýně 0. V manželství má Tchýně hodnotu 2, Ona 1 a On 0. Rodinný přítel je neznámé x a tchýně je někdy zlo na druhou. Právník: Zásnuby jsou proces a manželství je prohraný proces. Děti jsou zatěžující okolností a rodinný přítel je polehčující okolností. Tchýně je nejvyšší instancí. Lékař: Zásnuby jsou špatnou prevencí a manželství důsledkem špatného zákroku. Děti jsou zdravotní komplikací a tchýně tumorem, který může být někdy zhoubný. Rodinný přítel je špatná diagnóza. Inženýr:

5 5 z :44 Zásnuby jsou projekt, manželství je nepovedená stavba a děti jsou neplánované náklady. Rodinný přítel je vykonavatelem technických prací a tchýně je korozí. Ekonom: Zásnuby jsou možností uvedení na trh, manželství je smlouva a děti jsou dodatkem ke smlouvě. Rodinný přítel je spolupracovník a tchýně je daňový úřad. Hudebník: Zásnuby jsou dueto, manželství je disharmonie, děti jsou sólisté, kteří vyžadují podporu celého orchestru a tchýně je dirigent. Rodinný přítel je ten, kdo vydrží do konce koncertu. Moderní poznání a odvěká moudrost Stále více dnešních lidí je znepokojeno vývojem světa a ptá se: Kam to povede? Mnoho z nich tento stav řeší protestem. Na náměstích protestují statisíce proti politice, globalizaci nebo se shromažďují na podporu ekologie. Mnoho lidí nezůstává u znepokojení, ale chce se současnou situací něco dělat, řešit ji konstruktivně. Pro ně je nejdůležitější vědět jak. Slepá snaha je pouze plýtváním energií. Autor tohoto článku řadu let pracuje s lidmi a s počítači. Protože mnoho otázek spojených s budoucností lidstva se soustřeďuje na počítače, bude tento článek věnován počítačům a lidem. Tedy vztahu lidí k počítačům: snům, realitě i fikci. Na začátku musíme říci, že lidé tu budou i bez počítačů, počítače bez lidí ne. Proč můžeme tuto větu říci s takovou jistotou? Evoluce přírody dává smysl pouze tehdy, pokud si uvědomíme, že lidé zde nežijí kvůli formě, ale kvůli esenci. Nežijí kvůli tělu, které jednoho dne musí zaniknout, ale kvůli vnitřní hodnotě, již starobylé národy nazývaly duchem. Pokud přiznáme evoluci tento hlubší význam a překročíme její omezování na pouhou hmotu, pak je evoluce hledáním stále dokonalejších způsobů života. Během těchto proměn hmoty získává duch zkušenosti. Počítače patří do světa forem, a proto je jejich existence omezená. Tento článek nemá být metafyzický, a tak v tuto chvíli ukončíme metafyzické otázky a budeme se věnovat těm praktickým. Čísla a anonymita Základem počítačů je matematika, začneme tedy s čísly. Staré civilizace měly s číslem vždy spojený hluboký význam. Číslo pro ně znamenalo totéž co symbol, a ne pouze označení pro množství. Jako příklad můžeme vzít bohy dávných obyvatel Střední Ameriky Mayů. Každý bůh zde byl spojen s jedním číslem. Čísla pak už nelze jednoduše sčítat, ale spíše můžeme říci, že čísla dohromady působí. Asi jako nemůžeme sečíst Slunce a vodu. Když ale zároveň působí, pak výsledkem je úroda, a to rozhodně není prostý součet. O stejné moudrosti nás poučuje starobylá filosofická škola založená mudrcem Pythagorem. Vlastnila tajemství Tetraktysu neboli desítky. Ani v tomto případě desítka neznamenala počet, ale souhrn nebo úplnost. Tajemství Tetraktysu se tedy vztahovalo k hlubokým zákonům přírody, zákonům, které ji řídí v celé její úplnosti. Naproti tomu dnes se na význam čísel zapomíná a jsou chápána jen jako vyjádření kvantity. Používáme stále více čísel: rodné číslo, popisné číslo, orientační číslo, telefonní číslo, poštovní směrovací číslo, ICQ, číslo kreditní karty atd. Čím více čísel nás obklopuje, tím méně si jich pamatujeme a tím menší mají pro nás význam. Například, s mnoha lidmi jsme se nikdy neviděli, nemáme k nim žádný osobní vztah, ale máme zapsáno jejich telefonní číslo pro případ, že je budeme potřebovat. Tato situace už pomalu přerůstá v numerofobii. O některá čísla se začínáme bát. Bojíme se prozrazení čísla kreditní karty. Jako tragikomický příklad může posloužit rodné číslo.

6 6 z :44 Současné zákony na ochranu osobních dat nám říkají, že ho nemáme jen tak někomu říci, přitom ale zdravotní pojišťovny jej potřebují. A tak se směle začínají zavádět ID identifikační čísla, která v sobě, na rozdíl od rodných čísel, v nichž je zakódováno datum narození a pohlaví, nenesou žádnou popisnou informaci. V mnoha ekonomických, volebních nebo vojenských databázích pak za takovým číslem už člověka můžeme jen tušit. Ztratí hodnotu jeho charakter (hlavně že si něco koupí), nadání (hlavně že nás volí) nebo statečnost (důležitá je přece palebná síla). Na samotného člověka pak toto "očíslování" působí velmi depresivně, z druhé strany se ale za číslo často ukrývá. V různých diskusních fórech na internetu vidíme místo jména čísla nebo pseudonymy. Příspěvek není pak už něčím, s čím se pisatel ztotožňuje a za čím si stojí. Lidé už nechtějí, aby jejich slova měla váhu, natož pak, aby podle nich chtěli žít. Tento stav jistě není povzbudivý, řešení je však jednoduché. Znovu probudit starobylé umění mluvení a psaní. Umění dávat lidskému životu smysl. Znovu z vyřčeného slova udělat zákon, který je třeba dodržet. Znovu získat hrdost na jména a čísla, která Něco znamenají. Ze začátku to půjde těžce, postupně se ale můžeme dostat ke starodávnému pojetí Inteligence, která není pouze mentální akrobacií, ale královskou vědou rozvahy: schopností vybrat si život, který stojí za to žít, který má význam, a pak ho také žít! Internet a svoboda člověka S příchodem počítačů se zhruba od roku 1990 začíná šířit internet. Dává nám obrovské možnosti komunikace, možnosti sdělit druhému množství informací. Tato situace vyvolává u člověka euforii svobody, protože každý může na svou webovou stránku (elektronickou vývěsku) napsat cokoliv, stejně jako komukoliv poslat jakýkoliv (elektronický dopis). Přímým důsledkem této "svobody" je naše dnešní situace, kdy dostáváme do svých ových schránek (elektronická obdoba poštovní schránky) velké množství nevyžádané reklamy (v některých případech desítky denně), zavirovaných mailů (určitá forma elektronické nákazy, která může narušit běh našeho počítače). Mnoho lidí se začíná zlobit, že je tím narušována jejich osobní svoboda. Jiný, často diskutovaný problém internetu je velké množství pornografických stránek, které navštěvují i malé děti. Žádnému rodiči se takový stav nelíbí, a nebere jako omezování svobody svých dětí, když jim je přístup na tyto stránky zakázán. Množství odborníků řeší potom otázku jak nastavit "hranice svobody". Jestliže Čína uzavře dohodu s firmou Google o tom, že jejich vyhledávač nebude zobrazovat určitá slovní spojení, která by poškozovala vládnoucí stranu, mnozí ochránci lidských práv mluví o pošlapání těchto práv. Pokud se začteme například do děl římských stoiků, pak zjistíme, že řešili stejné otázky svobody. Zajímavé je, že jejich odpovědi jsou platné dodnes. Skutečnou lidskou svobodu nemůže nikdo zvenku narušit, neboť je závislá jen na nás samých. Narušit by ji někdo mohl pouze tak, že nám něco slíbí, nebo nám něčím pohrozí. Pokud ale není, co by nám slíbil, protože po ničem netoužíme, a nemá nám čím hrozit, protože se ničeho nebojíme, naši svobodu nenaruší. Poučíme-li se tedy od římských stoiků, nebudeme se muset tolik trápit hledáním správných hranic svobody na internetu. Řešení je jednoduché, čím více bude na internetu ušlechtilých webových stránek, čím větší práci si dají lidé s jeho obsahem, tím bude internet vznešenější. Svobodu internetu lze jen velmi těžko ovlivnit restrikcemi a hrozbami, neboť je úzce spjat s lidmi. Pokud budou lidé skutečně svobodní, bude skutečně svobodný i internet a přestane mít charakteristiky "média, na kterém lze nalézt cokoli, ale to, co nalézáme, mívá nízkou úroveň."... více >>> Mgr. Aleš Gabriel Elektronický bulletin naleznete také na Pokud již nechcete dostávat tento bulletin, odepište prosím na tento a v předmětu uveďte "STOPINFO".

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Fyzikální veličiny. - Obecně - Fyzikální veličiny - Zápis fyzikální veličiny - Rozměr fyzikální veličiny. Obecně

Fyzikální veličiny. - Obecně - Fyzikální veličiny - Zápis fyzikální veličiny - Rozměr fyzikální veličiny. Obecně Fyzikální veličiny - Obecně - Fyzikální veličiny - Zápis fyzikální veličiny - Rozměr fyzikální veličiny Obecně Fyzika zkoumá objektivní realitu - hmotu - z určité stránky. Zabývá se její látkovou formou

Více

Frekvence lásky. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Frekvence lásky. Ukázka knihy z internetového knihkupectví Frekvence lásky 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Gabriela Čanigová FREKVENCE LÁSKY Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ 3 Děkuji vám všem za podněty, které mne vedly k tomu,

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 16. Vznik a význam filozofie www.ssgbrno.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Vznik a a význam vývoj filozofie Vznik a vývoj význam filozofie Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Německá klasická filosofie I. Německý idealismus: Johann Gottlieb Fichte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

Německá klasická filosofie I. Německý idealismus: Johann Gottlieb Fichte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling Německá klasická filosofie I Německý idealismus: Johann Gottlieb Fichte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling Dějinný kontext a charakteristika Jedná se o období přelomu 18. a 19. století a 1. poloviny 19.

Více

OM Healing zpravodaj

OM Healing zpravodaj OM Healing zpravodaj Březen 2015 Drazí přátelé, V OM Healingovém zpravodaji na březen 2015 si můžete přečíst: 1. Věděli jste o OM Healingu a věku Kali Yuga? 2. Úplňkový OM Healing v březnu 2015. 3. Mezinárodní

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

VY_32_INOVACE_170_LV.5

VY_32_INOVACE_170_LV.5 VY_32_INOVACE_170_LV.5 Anotace: Žáci se prakticky seznámí s jednoduchým scénářem, po rozdání rolí zkusí čtecí zkoušku, případně se naučí role zpaměti a zahrají divadlo pro mladší spolužáky či rodiče. 1.

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše

Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše http://www.spqr.cz/content/plat%c3%b3n-faid%c3%b3n-o-nesmrtelnosti-du%c5%a1e Faidón dle mého názoru patří k jedněm z nejpozoruhodnějších Platónových děl. Po stránce

Více

PRAHA BEZPEČNĚ ONLINE 2012

PRAHA BEZPEČNĚ ONLINE 2012 PRAHA BEZPEČNĚ ONLINE 2012 Sociální sítě v pojetí žáků a školní výuky Daniel Bradbury Dočekal, 10. prosince 2012 Co víme o dětech v Evropě? Děti ve věku 9 16 let tráví online v průměru 88 minut denně.

Více

Co je afirmace? Zde je několik příkladů afirmací, mnohé z nich často sama užívám: Dnes jsem vděčná za svůj život. Dnes je krásný den!

Co je afirmace? Zde je několik příkladů afirmací, mnohé z nich často sama užívám: Dnes jsem vděčná za svůj život. Dnes je krásný den! Co je afirmace? Ve slovníku nalezneme význam tohoto slova ve smyslu přesvědčení, přitakání, ujištění, tvrzení. Každý den, každý okamžik nám hlavou běží mnoho myšlenek, tvrzení, přesvědčení, v duchu každý

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

PRAVIDLA PRO PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN V DOPISECH

PRAVIDLA PRO PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN V DOPISECH PRAVIDLA PRO PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN V DOPISECH Psaní velkých písmen osobní a přivlastňovací zájmena Vy, nebo vy? Ty, nebo ty? Vám, nebo vám? Tobě, nebo tobě? Vás, nebo vás? Tebe, nebo tebe? Vaše, nebo vaše?

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Psychospirituální transformace 1

Psychospirituální transformace 1 Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Upozornění

Více

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2016? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2017, musíme se podívat, jaký byl rok 2016.

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text. Strana 1: Éter

Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text. Strana 1: Éter Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text Strana 1: Éter Éter je popisovaný jako to, co dělá všechny vztahy možnými (Telepathy and the Etheric Vehicle, (Telepatie a éterické vozítko), str. 114

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR

ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR 51 TIPŮ Jarek Mikeš Mikeš, Jaroslav Publikováno 1.5.2013, první vydání ISBN: 978-80-260-4302-7 Česká republika, Brno Twitter: @koolazz_cz jarekmikes@gmail.com www.jarek-mikes.cz

Více

ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR

ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR 51 TIPŮ Jarek Mikeš Mikeš, Jaroslav Publikováno 1.5.2013, první vydání ISBN: 978-80-260-4302-7 Česká republika, Brno Twitter: @koolazz_cz jarekmikes@gmail.com www.jarek-mikes.cz

Více

O FUNKCÍCH. Obsah. Petr Šedivý www.e-matematika.cz Šedivá matematika

O FUNKCÍCH. Obsah. Petr Šedivý www.e-matematika.cz Šedivá matematika O FUNKCÍCH Obsah Nezbytně nutná kapitola, kterou musíte znát pro studium limit, derivací a integrálů. Základ, bez kterého se neobejdete. Nejprve se seznámíte se všemi typy funkcí, které budete potřebovat,

Více

1 Úvod. Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné:

1 Úvod. Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné: 1 Úvod Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné: My všichni lidé jsme myslící bytosti, neboli všichni máme mysl. Do své mysli můžeme každý nahlížet, rojí se nám tam různé

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

POROVNÁNÍ VÝUKY POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH: METODA ANALYTICKO SYNTETICKÁ A METODA GENETICKÁ.

POROVNÁNÍ VÝUKY POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH: METODA ANALYTICKO SYNTETICKÁ A METODA GENETICKÁ. OD ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ZAHAJUJEME VÝUKU POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH METODOU ANALYTICKO - SYNTETICKOU A V PARALELNÍ TŘÍDĚ METODOU GENETICKOU. POROVNÁNÍ VÝUKY POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH:

Více

Jak vyhledávat. Vyhledávače KAPITOLA 3

Jak vyhledávat. Vyhledávače KAPITOLA 3 KAPITOLA 3 Jak vyhledávat Už víme, jak zacházet s programem Microsoft Internet Explorer, a můžeme se pustit do surfování. Ostatně, stejně jsme to při seznamování s funkcemi programu chtíce nechtíce dělali.

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

2 Důkazové techniky, Indukce

2 Důkazové techniky, Indukce Důkazové techniky, Indukce Náš hlubší úvod do matematických formalismů pro informatiku začneme základním přehledem technik matematických důkazů. Z nich pro nás asi nejdůležitější je technika důkazů matematickou

Více

Rudolf Steiner. O astrálním těle a luciferských bytostech. O podstatě éterného těla

Rudolf Steiner. O astrálním těle a luciferských bytostech. O podstatě éterného těla Rudolf Steiner O astrálním těle a luciferských bytostech. O podstatě éterného těla Jiným druhem duchovních bytostí, jejichž působení lze z duchovní oblasti pozorovat ve smyslovém světě (a také ve světě

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Mgr. Vít Janků Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, 602 00 Brno, www.rodiny.iol.cz, tel.: 542 217 464, e-mail: prorodinu@centrum.

Mgr. Vít Janků Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, 602 00 Brno, www.rodiny.iol.cz, tel.: 542 217 464, e-mail: prorodinu@centrum. BÝT RODIČEM? Jaká je odpověď na tuto otázku v dnešní době? Rodina se mění. Dnes už dítě není pro člověka ani existenční ani společenskou nutností; metody asistované reprodukce mažou hranici mezi rodičovstvím

Více

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 l Svět je všechno, co fakticky je. 1.l Svět je celkem faktů a nikoli věcí. l.2 Svět se rozpadá na fakty.

Více

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Jiří Janda Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Mojí bezvadné manželce Lucii, kamarádům Michalu Černému a Janu Šidlákovi za podporu a inspiraci a všem mým skvělým studentům. Copyright Jiří

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Síla myšlenky. Přítomný okamžik

Síla myšlenky. Přítomný okamžik Síla myšlenky Přítomný okamžik Dnes se posuneme o další významný krůček vpřed směrem k ovládnutí nejen našeho mozku, ale celé reality. Seznámíme se s něčím, co je tak jednoduché, že si ve finále budeme

Více

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY Originál: www.sokaisi.eu Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz Zakladatelem tohoto systému je Armand Manuel Ratundu CHRISTIC FORCE Initiation (INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

Více

Jostein Gaarder. Autor: Jana Hluchá KS4

Jostein Gaarder. Autor: Jana Hluchá KS4 Jostein Gaarder Autor: Jana Hluchá KS4 Jostein Gaarder je norský spisovatel, který píše knihy převážně pro děti a mládež. Jeho otec byl ředitelem na střední škole a matka učitelka, která napsala také

Více

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy Návštěva 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy 1. Co si s sebou vezmete na dalekou cestu? Psaní seznamů Max.5min 2. Kam jedeme? báseň

Více

Přirozenost muže. Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti.

Přirozenost muže. Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti. Přirozenost muže Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti. Bhagavadgíta (13.1) Bùh od samého zaèátku vytvoøil poslání obìma

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk HLAVNÍ OKRUHY OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rodina Žák: barvy, abeceda, číslovky 0-100 OSV 1,3 - se seznamuje se základními gramatickými strukturami,

Více

Duše, duch a tělo v hebrejském a řeckém kontextu

Duše, duch a tělo v hebrejském a řeckém kontextu Duše, duch a tělo v hebrejském a řeckém kontextu http://www.phil.muni.cz/~horinkov/religionistika/nefesruachasarx.doc Lenka Kouřilová kombinace Ph-Vn ročník III. Východiskem řeckého myšlení je dualismus

Více

Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie

Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie Universum Na počátku všeho byl zřejmě jen záblesk prvotního světla vědomí. Jiskřička energie, která měla svou vlastní inteligenci, svou vlastní počáteční tvořivou

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

POL 181 Co je věda? A co je podstatou výzkumu?

POL 181 Co je věda? A co je podstatou výzkumu? POL 181 Co je věda? A co je podstatou výzkumu? Věda jako kriminalistika Věda Možná pojetí vědy: Individualistické, úzké individuální aktivita, cílem pozorovat, popsat a vysvětlit (sociální) realitu, porozumět

Více

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ V HORCE NAD MORAVOU ČERVEN Osnova: Úvod - anotace - problémové

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

stories stories květen Intimní prostor: Koupelna architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects

stories stories květen Intimní prostor: Koupelna architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects Intimní prostor: Koupelna květen 2015 09 architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 PŘEHLED 3 EDITORIAL 4 ZAMYŠLENÍ A PŘÍSTUP K NAVRHOVÁNÍ KOUPELEN 5 PROSTOR A JEHO PROMĚNA 6 JAK VYPADALA

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 Z filmu Obecná škola Zpracovala: Mgr. Veronika Vitošková, Ph.D., školní psycholožka Celkové hodnocení školy Zdroj:

Více

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

O radosti pro život MILÁ KNIHA. Přemysl Dvořáček

O radosti pro život MILÁ KNIHA. Přemysl Dvořáček O radosti pro život MILÁ KNIHA Přemysl Dvořáček O radosti pro život Přemysl Dvořáček V prožitku jemného citu lásky ve svém srdci cítíme blažený vjem upřímné radosti a něhy. S pocitem upřímné radosti

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

16. Goniometrické rovnice

16. Goniometrické rovnice @198 16. Goniometrické rovnice Definice: Goniometrická rovnice je taková rovnice, ve které proměnná (neznámá) vystupuje pouze v goniometrických funkcích. Řešit goniometrické rovnice znamená nalézt všechny

Více

Základní škola Ulice Míru, Rokycany. Mgr. Monika Abrtová. Obsah

Základní škola Ulice Míru, Rokycany. Mgr. Monika Abrtová. Obsah Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Obsah 1 Úvod do tématu sluneční soustavy... 2 2 Cíl projektu... 2 3 Postup při zpracování... 2 4 Zpracování... 3 5 Závěr miniprojektu... 4 6 Přílohy...

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Úvod do problematiky spolupráce sociálního a zdravotního sektoru

Úvod do problematiky spolupráce sociálního a zdravotního sektoru Úvod do problematiky spolupráce sociálního a zdravotního sektoru Historická integrace nejen zdravotní a sociální péče Nerozlišujete mezi Židem a Řekem, nýbrž všechny zahrnujte touž láskou a touž horlivostí.

Více

Užitečná funkcionalita Poznámkových bloků

Užitečná funkcionalita Poznámkových bloků Užitečná funkcionalita Poznámkových bloků Poznámkový blok si lze představit jako místo, kam si učitel píše důležité informace o studentovi během semestru nebo zkouškového období. Aby toto psaní informací

Více

Nejlepší prevencí je správný start

Nejlepší prevencí je správný start Nejlepší prevencí je správný start Nejpřirozenější pokračování vývoje po opuštění mámina bříška... Jsem zřejmě středem toho, co je kolem mě! Máma plní všechna moje přání. Učím se porozumět okolí sledováním

Více

POJMY Náboženství Věda

POJMY Náboženství Věda POJMY Náboženství Věda Systém věrouky, konkrétních rituálů a společenské organizace lidí, kteří s jeho pomocí vyjadřují a chápou svůj vztah k nadpřirozenu - Bohu Pohled na svět svrchu Systém a nástroj

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Úkol č. 1 (15 bodů) Jedna za druhou. 7. ročník (2012/13) 3. Sada. Doby ledové. Termín odevzdání 3. sady: 8. ledna 2013. Přátelé,

Úkol č. 1 (15 bodů) Jedna za druhou. 7. ročník (2012/13) 3. Sada. Doby ledové. Termín odevzdání 3. sady: 8. ledna 2013. Přátelé, 7. ročník (2012/13) 3. Sada Doby ledové Termín odevzdání 3. sady: 8. ledna 2013 http://keks.math.muni.cz Přátelé, když chcete někomu rozumět, je potřeba udělat několik kroků. Prvně se seznámit, zapamatovat

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

STAŇTE SE EXCELENTNÍM MASÉREM

STAŇTE SE EXCELENTNÍM MASÉREM STAŇTE SE EXCELENTNÍM MASÉREM 2 Co Vás odliší od průměru tisíců? Masérů je opravdu hodně. Těch opravdu dobrých je málo. Co patří k základním věcem, bez kterých se z průměru nedostanete? Co dělat, abyste

Více

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU

Více

2.2 VYJADŘOVÁNÍ VELKÝCH ČÍSEL, POČÍTÁNÍ: NEPOZIČNÍ ČÍSELNÁ SOUSTAVA

2.2 VYJADŘOVÁNÍ VELKÝCH ČÍSEL, POČÍTÁNÍ: NEPOZIČNÍ ČÍSELNÁ SOUSTAVA 2.2 VYJADŘOVÁNÍ VELKÝCH ČÍSEL, POČÍTÁNÍ: NEPOZIČNÍ ČÍSELNÁ SOUSTAVA Zkusme nejprve vymyslet vlastní nepoziční soustavu třeba vajíčkovou : v kuchařských receptech se obvykle počítají vajíčka na kusy, při

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Cíle výchovy a vzdělávání: Otázky spojené s konceptem klíčových kompetencí podle RVP. Učitel a cíle výuky. Pavla Zieleniecová, MFF UK 1 Obsah: 1. Tři otázky

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Faily při tvorbě e-shopů,

Faily při tvorbě e-shopů, Faily při tvorbě e-shopů, za které zaplatíte víc, než za celý e-shop Marek Čevelíček Twitter: @mcevel Nefunkční weby a e-shopy Proč existuje tolik nefunkčních webů a e-shopů? 1/ nevím, jak udělat funkční

Více

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se.

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se. Kapitola 1 Nesnášíte učení? STOP Určitě valná část z vás, která otevřela tuto knihu, se potýká s problém jak se lépe učit. Sedíte nad knížkou hodiny, ale do hlavy nenacpete nic. Díváte se na písmenka,

Více

Přihláška Referenční dopis

Přihláška Referenční dopis - Úvod Vážený pane, Formální, příjemce muž, jméno neznámé Vážená paní, Formální, příjemce žena, jméno neznámé Vážený pane / Vážená paní, Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé Vážený pane, Vážená paní,

Více