Myšlenka na tento měsíc. Úvodník. 1 z :44

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Myšlenka na tento měsíc. Úvodník. 1 z 6 15.2.2010 5:44"

Transkript

1 1 z :44 Myšlenka na tento měsíc "Přátelství je neustálý úsměv, vždy podaná ruka, pohled plný pochopení, jistá opora, věrnost, která neselhává. Znamená více dávat, než dostávat." Delia S. Guzmán PROGRAM AKTIVIT: Úvodník Vážení čtenáři, žijeme v době neustále se zdokonalujících komunikačních technologií a přitom jsme si paradoxně vzdálenější a odcizenější než dříve. Když nás kolega z vedlejší kanceláře o něco prosí, tak ho požádáme, ať nám to napíše em. Nechce se nám večer jít se pobavit s přáteli, ale chatujeme na internetu s úplně cizími osobami. Bravurně vyťukáváme SMS oběma rukama, ale dělá nám problém napsat ručně blahopřání kamarádce... Naši členové společně s nevidomými studenty nacvičovali v posledních měsících Pošťáckou pohádku od Karla Čapka. A když jsem se na jedné zkoušce zaposlouchala do barvitého Čapkova jazyka a sledovala poštovní skřítky, kteří třídili psaníčka ze zdvořilosti, dopisy z "musu", psaníčka pro radost a ty z opravdové lásky, "do kterých člověk vkládá svoje srdce", tak jsem si říkala jestli nám současné děti budou vůbec rozumět. Protože kdo si dnes dá práci, aby využil bohatství našeho jazyka a kdo napíše druhému člověku dopis? Nedávno jsem jeden dostala a ručně nadepsaná obálka, která nebyla ani od banky ani od spořitelny, pojišťovny či nějaké společnosti nabízející zaručeně nejlepší výrobek, byla jako zjevení z minulosti. Byl od starého kamaráda, se kterým jsme si kdysi v "éře nerozvinutých komunikačních technologií" psali mnohem častěji a věděli o sobě mnohem více než nyní. Vzpomínám si, jak jsem s napětím očekávala, kdy přijde další dopis. Jak jsem jej pečlivě četla, aby mi neuniklo ani slůvko, a jakou jsem si vždy dala práci se svou odpovědí. AZTÉCKÝ KALENDÁŘ Přednáška s videoprojekcí, Prezentace Knihy Aztékové a jejich mimořádné astronomické a astrologické znalosti Dokonalý kalendářní systém ODVÁŽIT SE: HODNOTA BYTÍ A VĚDĚNÍ 1. přednáška cyklu Odvážit se, chtít, moci Od přežívání k Bytí Caesar: Kostky jsou vrženy! Filozofie rizika A když už se ohlížíme do minulosti, zahleďme se ještě dále... Není to zas tak dávno, kdy musel člověk jít pro novinky za jinými lidmi. Vypravit se na tržiště, promluvit si s kupci, kteří přicházeli z jiných krajů, pohovořit s přítelem z jiné části města, dát se do řeči se sousedem... To není volání po návratu starých časů. Je jiná doba a já přijímám s radostí její změny a moderní vymoženosti. Používám mobil, posílám y, využívám internet, sleduji televizi či videa na You Tube, chci si založit blog... Ale nechci ztratit kontakt s lidmi. Nechci, aby Wikipedie byla jediným zdrojem "zaručených" informací a televize či Google pánem mého času. Existují moudré knihy psané krásným jazykem, jejichž četba prohloubí naše poznání a obohatí navíc i náš slovník. Ale hlavně jsou na světě lidé, kteří by nás možná rádi poznali, chtěli by si s námi popovídat anebo nás jen vyslechnout. A možná sedí ve vedlejší kanceláři nebo je denně potkáváme v tramvaji nebo čekají tam, kam se nám už večer z tepla domova nechce. Mgr. Ivana Hurytová UMĚT CHTÍT 2. přednáška cyklu Odvážit se, chtít, moci Od touhy k Citům Čím se liší plující kláda od lodi? Skryté zdroje energie v člověku

2 2 z :44 Mýtus o stejnosti "Spěte, spěte, smrtelníci. Ať velcí i malí stejní jsou, dokud vydrží jejich sen." Calderón Slovo "stejnost" je etymologicky odvozeno z latinského slova aequalitas, což znamená shodnost dvou věcí ve velikosti a v širším slova smyslu v kvalitě či vzhledu. Z toho lze snadno vyvodit, že stejnost je vlastnost získaná na základě porovnávání jedné věci s druhou, a nikoli vlastnost jedné věci jako takové. Neexistuje tedy žádná bytost ani věc, která byla stejná bez pomoci druhé. Nejedná se o kvalitu přirozenou, nýbrž o kvalitu vyplývající z okolností. Stejnost, jako všechny nabyté vlastnosti, je na něčem závislá. Jakákoli věc či předmět ve vesmíru, nejsou-li porovnány s jinými, nejsou ani malé ani stejné ani velké, neboť stejnost je vlastností relativní, kterou lze připsat Bytí, která však bytí sama o sobě neobsahuje. V aritmetice říkáme, že dvě se rovná dvěma, a při odčítání je to zřejmé. Ale v projeveném světě, tady a teď, když věci mají více než jednu vlastnost, se dvě jablka nerovnají například dvojím hodinkám. A dvě jablka ani nemusí nutně mít stejnou velikost, váhu, barvu atd. MOCI: JAK ZTVÁRNIT VŮLI? 3. přednáška cyklu Odvážit se, chtít, moci Jak se sny stávají skutečností? Inspirace velkých umělců: Leonardo da Vinci, Michelangelo Vůle a přírodní zákon Ve skutečnosti ve světě, v němž žijeme, neexistují ani dvě stejné věci. Mohou být sice podobné nebo mít některé stejné charakteristiky, ale mají i jiné, nestejné, které je vzájemně odlišují. A jelikož jsou nestejnosti proměnlivé, dává součet stejností a nestejností nutně výsledek nestejný, odlišný. Každodenní zkušenost nás nesporně učí, že neexistují dva stejné listy na stromě ani dvě stejné lidské tváře ani žádná věc, která by byla stejná jako nějaká jiná. Zkrátka, určitá věc se může rovnat sobě samé v přesně stanoveném nezměřitelném okamžiku, což ji činí identickou s ní samou, ale nikdy s věcí jinou. Koncept stejnosti vzniká uměle kvůli omezenosti lidského pozorování. Takto se za určitých nedokonalých pozorovacích podmínek může zdát hvězda Sírius stejná jako hvězda Aldebaran, avšak dnes víme, že hvězda Sírius není pouze jednou hvězdou, neboť ve skutečnosti jde o hvězdy dvě, které pouhým okem vidíme jako jednu z prostého důvodu vzdálenosti. Jestliže pozorujeme z dálky množství mužů a žen, budou se nám zdát všichni stejní, ale stačí se k nim o něco přiblížit, aby se zlidštili nekonečným množstvím rozdílů, nejen fyzických, ale i psychických. Vzdálenost a splynutí detailů z nich při našem pozorování udělaly masu a byli jsme přesvědčeni, že jsou všichni stejní. Čím blíže k nim budeme, tím lépe odhalíme rozlišující rysy, které nespadají do vzájemné podobnosti všech příslušníků lidské říše neboli lidského "druhu", jak tomu říkají materialisté. Zevšeobecnělý hypotetický koncept, podle něhož jsou všichni lidé stejní, je tak průhlednou lží, že ji může vyvrátit dokonce i dítě. Stačí se ho zeptat, zda jsou jeho otec, sestra či matka všichni stejní nebo zda jsou stejní jako ono samo. Jeho rychlá a přirozená odpověď bude, že nejsou, a jestli se ho zeptáme proč, ukáže nám tisíce detailů od těch anatomických až po ty nejjemnější, kvůli nimž se všichni zázračně lišíme, což nám umožňuje poznávat se a navzájem si sebe vážit. FILOZOFIE A METAFYZIKA Kurz filozofie Kurz zahrnuje 14 přednášek, které budou probíhat jednou týdně. PŘEKONEJ SVÉ LIMITY! ODVAŽ SE BÝT LEPŠÍ! Přednáška Objev hrdinu, kterého nosíš v sobě Dobrodružství anebo bláznovství? Jen pro odvážné Stejnost neexistuje a je tak nepřirozená, že si stačí představit něco krásného motýla, květinu, ženu, muže, obraz či sochu aby se pochopilo, že je to krásné ve své jedinečnosti... Ale kdyby nás obklopovaly milióny a milióny motýlů, květin, žen, mužů, UMĚNÍ STAROVĚKU Výtvarná dílna Vyzkoušejte si malování a patinování archeologických reprodukcí. Dílna bude doplněna krátkou přednáškou o umění starověku.

3 3 z :44 obrazů nebo soch, které by byly všechny stejné..., zcela a nevyhnutelně stejné, vyvolalo by to ještě větší psychologický zmatek, nudu a šílenství. Naše okolí by pak postrádalo hloubku a smysl. A uprostřed tohoto ďábelského množství bychom se cítili osamoceni. Neboť v důsledku jednotvárné mnohosti by se nám množství změnilo v neplodný chaos odpuzující naše nejhlubší Já. Dalo by se namítnout, že když věci nemohou být stejné, mohou být rovnocenné. Ale ani to není pravda. Filosoficky totiž není možné, aby dvě odlišné věci měly souhrn stejných atributů. Už na základě pouhého pozorování tuto absurditu odmítáme, neboť jakákoli věc či jednotlivec se právě proto, že jsou tím, čím jsou, nemohou ztotožnit s čímkoli jiným ani mít cizí charakteristiky. Pouze bludný materialismus, který všemu uděluje cenu, se snaží přisuzovat odlišným věcem stejnou hodnotu, a tak by jakýkoli neomalenec mohl prohlásit, že kterákoli stařenka je stejná jako jeho matka a kterákoli žena stejná jako jeho sestra nebo že kterýkoli pes je stejný jako jeho vlastní. Postrádal by cit, neměl by duchovní, psychický ani fyzický "vkus", všechno by se mu zdálo stejné a byl by jako slepec, pro něhož neexistují rozdíly mezi věcmi; a kdyby nedbal ani o sebe sama, klidně by si vložil do úst jak nějakou lahůdku, tak i kus dřeva. VĚČNÉ TÉMA LÁSKA Přednáška Tři aspekty lásky: hledáme to, co nám chybí Láska, která tvoří; láska, která ničí Amor a Psýché S vymyšlenou stejností se ztrácí žebříček hodnot, po jehož přirozených příčkách můžeme stoupat a zároveň máme možnost sestupovat. Nic není větším protikladem svobody nežli stejnost. Svobodně se vlní zákruty cesty nebo neklidné vody v pevném korytě potoka. Kdyby však kolo a cesta, voda a kámen byly stejné, vůz by nejel ani by netekly vody. A vše, co se zastaví, pohltí čas a podlehne rozkladu. Na základě toho všeho již předsókratovci hlásali princip totožnosti, podle něhož se věc může shodovat pouze sama se sebou. Na společenské úrovni umožňuje pochopení těchto zřejmých pravd přežití jednotlivce s jeho ctnostmi i neřestmi, s jeho charakteristikami bez ohledu na měřítka, která stanovují, co je dobré a co špatné. Neboť voda je dobrá pro žíznivého, ale špatná pro toho, kdo se v ní topí. A tak je tomu se všemi věcmi. Hodnoty vyplývají z okolností a pravou hodnotou je pouze vlastní identita. Materialistické hypotézy, které jsou politicky vyjádřeny prostřednictvím marxismu a kapitalismu, se snaží z odlišného udělat stejné, a co je ještě horší stejné na té nejnižší úrovni. Protože francouzská revoluce nemohla zavraždit krále, zavraždila občana Capeta. Protože se ruská revoluce neodvážila vyhladit carskou rodinu, vyhladila všechny Romanovce včetně dětí a starců. V samotném kořenu stejnosti je v potenciálu skryta genocida, neboť se stává snazší, jestliže zredukujeme to, co je odlišné, na beztvarou masu toho, co je stejné. V koncentračních táborech v posledním období nacismu se zabíjeli "Židé" a na konci II. světové války sežehly atomové bomby demokratických států "Japonce". Lidské bytosti, když se učiní stejnými, když se seženou do houfu, zredukují na věci, stávají se zranitelnějšími a mohou být snáze neprávem zničeny. Jedním z nejhorších a osudných mýtů tohoto 20. století, které právě prožívá svá poslední lustra (*) v ovzduší chudoby, útlaku a teroru, je mýtus o stejnosti. To, že se jedni odlišujeme od druhých, neznamená, že "máme větší či menší cenu"... Je to cena vytvořená uměle, je proti přírodě. Každý jednotlivec má takovou cenu, jakou má ve vztahu k tomu, čím je nebo co dělá... I vynikající plavec může být pomalý a zakopávat, když chodí po zemi.

4 4 z :44 Akropolitánská filosofie tím, že poukazuje na hodnotu různosti, opěvuje moudrost Boha, která se odráží v přírodě. Všichni jsme nádherně odlišní. Jelikož nelze stanovit naši cenu, nejsme rovnocenní. Jsme lidské bytosti se vší nádherou, kterou to představuje. Nejsme stejní jako nikdo jiný. Jsme odlišní a neopakovatelní, a dokonce i když přijmeme teorii reinkarnace, nikdy nebudeme znovu zcela stejní, neboť přestože Duch je identický sám o sobě, jeho ztvárnění a přenosci identičtí být nemohou. Dokonce i pisatel těchto řádků už není stejný jako ten, kdo článek začal psát, ani čtenář už není stejný jako ten, kdo ho začal číst. Ano, moudrý Hérakleite..., nikdo se nemůže dvakrát vykoupat ve stejné řece!... Stejnost neexistuje! Jaké štěstí, že to můžeme konstatovat, žít, osvobodit se od bahnitého mýtu o stejnosti! Prof. Jorge A. Livraga Pozn. překl.: (*) lustrum z lat., několikaleté pravidelně se opakující období, většinou pětileté Podobenství o dvou mniších a dívce: Učedník a mistr putují do vzdáleného chrámu. Dospějí až k řece, která vystoupila ze svých břehů, a potkají mladou dívku, která se bojí přejít na druhou stranu. Mistr dívku vezme do náručí a přenese ji přes řeku. Ona se usměje a poděkuje. Učedník je zděšen, protože jejich učení zapovídá dotknout se ženy. Po třech dnech chůze už to nemůže vydržet a vysloví učiteli výtku. Mistr mu odpoví: "Já tu dívku pouze přenesl přes řeku, ale ty si ji s sebou neseš už tři dny." Manželství Co o manželství říkají vzdělaní lidé? Posuďte sami! Učitel českého jazyka: Manželství je abstraktní substantivum, zatímco zasnoubení je gramatický omyl v předcházejícím souvětí. Oženit se je sloveso, které často odpovídá na otázku s kým. Ženatý je trpné adjektivum tohoto slovesa. V celé skladbě jsou děti imperativem a rodinný přítel je osobním zájmenem. Učitel matematiky: Zásnuby jsou sudé číslo, které často může být liché. Manželství je matematická operace násobení a výsledkem jsou děti. V zásnubách má On hodnotu 2, Ona 1 a Tchýně 0. V manželství má Tchýně hodnotu 2, Ona 1 a On 0. Rodinný přítel je neznámé x a tchýně je někdy zlo na druhou. Právník: Zásnuby jsou proces a manželství je prohraný proces. Děti jsou zatěžující okolností a rodinný přítel je polehčující okolností. Tchýně je nejvyšší instancí. Lékař: Zásnuby jsou špatnou prevencí a manželství důsledkem špatného zákroku. Děti jsou zdravotní komplikací a tchýně tumorem, který může být někdy zhoubný. Rodinný přítel je špatná diagnóza. Inženýr:

5 5 z :44 Zásnuby jsou projekt, manželství je nepovedená stavba a děti jsou neplánované náklady. Rodinný přítel je vykonavatelem technických prací a tchýně je korozí. Ekonom: Zásnuby jsou možností uvedení na trh, manželství je smlouva a děti jsou dodatkem ke smlouvě. Rodinný přítel je spolupracovník a tchýně je daňový úřad. Hudebník: Zásnuby jsou dueto, manželství je disharmonie, děti jsou sólisté, kteří vyžadují podporu celého orchestru a tchýně je dirigent. Rodinný přítel je ten, kdo vydrží do konce koncertu. Moderní poznání a odvěká moudrost Stále více dnešních lidí je znepokojeno vývojem světa a ptá se: Kam to povede? Mnoho z nich tento stav řeší protestem. Na náměstích protestují statisíce proti politice, globalizaci nebo se shromažďují na podporu ekologie. Mnoho lidí nezůstává u znepokojení, ale chce se současnou situací něco dělat, řešit ji konstruktivně. Pro ně je nejdůležitější vědět jak. Slepá snaha je pouze plýtváním energií. Autor tohoto článku řadu let pracuje s lidmi a s počítači. Protože mnoho otázek spojených s budoucností lidstva se soustřeďuje na počítače, bude tento článek věnován počítačům a lidem. Tedy vztahu lidí k počítačům: snům, realitě i fikci. Na začátku musíme říci, že lidé tu budou i bez počítačů, počítače bez lidí ne. Proč můžeme tuto větu říci s takovou jistotou? Evoluce přírody dává smysl pouze tehdy, pokud si uvědomíme, že lidé zde nežijí kvůli formě, ale kvůli esenci. Nežijí kvůli tělu, které jednoho dne musí zaniknout, ale kvůli vnitřní hodnotě, již starobylé národy nazývaly duchem. Pokud přiznáme evoluci tento hlubší význam a překročíme její omezování na pouhou hmotu, pak je evoluce hledáním stále dokonalejších způsobů života. Během těchto proměn hmoty získává duch zkušenosti. Počítače patří do světa forem, a proto je jejich existence omezená. Tento článek nemá být metafyzický, a tak v tuto chvíli ukončíme metafyzické otázky a budeme se věnovat těm praktickým. Čísla a anonymita Základem počítačů je matematika, začneme tedy s čísly. Staré civilizace měly s číslem vždy spojený hluboký význam. Číslo pro ně znamenalo totéž co symbol, a ne pouze označení pro množství. Jako příklad můžeme vzít bohy dávných obyvatel Střední Ameriky Mayů. Každý bůh zde byl spojen s jedním číslem. Čísla pak už nelze jednoduše sčítat, ale spíše můžeme říci, že čísla dohromady působí. Asi jako nemůžeme sečíst Slunce a vodu. Když ale zároveň působí, pak výsledkem je úroda, a to rozhodně není prostý součet. O stejné moudrosti nás poučuje starobylá filosofická škola založená mudrcem Pythagorem. Vlastnila tajemství Tetraktysu neboli desítky. Ani v tomto případě desítka neznamenala počet, ale souhrn nebo úplnost. Tajemství Tetraktysu se tedy vztahovalo k hlubokým zákonům přírody, zákonům, které ji řídí v celé její úplnosti. Naproti tomu dnes se na význam čísel zapomíná a jsou chápána jen jako vyjádření kvantity. Používáme stále více čísel: rodné číslo, popisné číslo, orientační číslo, telefonní číslo, poštovní směrovací číslo, ICQ, číslo kreditní karty atd. Čím více čísel nás obklopuje, tím méně si jich pamatujeme a tím menší mají pro nás význam. Například, s mnoha lidmi jsme se nikdy neviděli, nemáme k nim žádný osobní vztah, ale máme zapsáno jejich telefonní číslo pro případ, že je budeme potřebovat. Tato situace už pomalu přerůstá v numerofobii. O některá čísla se začínáme bát. Bojíme se prozrazení čísla kreditní karty. Jako tragikomický příklad může posloužit rodné číslo.

6 6 z :44 Současné zákony na ochranu osobních dat nám říkají, že ho nemáme jen tak někomu říci, přitom ale zdravotní pojišťovny jej potřebují. A tak se směle začínají zavádět ID identifikační čísla, která v sobě, na rozdíl od rodných čísel, v nichž je zakódováno datum narození a pohlaví, nenesou žádnou popisnou informaci. V mnoha ekonomických, volebních nebo vojenských databázích pak za takovým číslem už člověka můžeme jen tušit. Ztratí hodnotu jeho charakter (hlavně že si něco koupí), nadání (hlavně že nás volí) nebo statečnost (důležitá je přece palebná síla). Na samotného člověka pak toto "očíslování" působí velmi depresivně, z druhé strany se ale za číslo často ukrývá. V různých diskusních fórech na internetu vidíme místo jména čísla nebo pseudonymy. Příspěvek není pak už něčím, s čím se pisatel ztotožňuje a za čím si stojí. Lidé už nechtějí, aby jejich slova měla váhu, natož pak, aby podle nich chtěli žít. Tento stav jistě není povzbudivý, řešení je však jednoduché. Znovu probudit starobylé umění mluvení a psaní. Umění dávat lidskému životu smysl. Znovu z vyřčeného slova udělat zákon, který je třeba dodržet. Znovu získat hrdost na jména a čísla, která Něco znamenají. Ze začátku to půjde těžce, postupně se ale můžeme dostat ke starodávnému pojetí Inteligence, která není pouze mentální akrobacií, ale královskou vědou rozvahy: schopností vybrat si život, který stojí za to žít, který má význam, a pak ho také žít! Internet a svoboda člověka S příchodem počítačů se zhruba od roku 1990 začíná šířit internet. Dává nám obrovské možnosti komunikace, možnosti sdělit druhému množství informací. Tato situace vyvolává u člověka euforii svobody, protože každý může na svou webovou stránku (elektronickou vývěsku) napsat cokoliv, stejně jako komukoliv poslat jakýkoliv (elektronický dopis). Přímým důsledkem této "svobody" je naše dnešní situace, kdy dostáváme do svých ových schránek (elektronická obdoba poštovní schránky) velké množství nevyžádané reklamy (v některých případech desítky denně), zavirovaných mailů (určitá forma elektronické nákazy, která může narušit běh našeho počítače). Mnoho lidí se začíná zlobit, že je tím narušována jejich osobní svoboda. Jiný, často diskutovaný problém internetu je velké množství pornografických stránek, které navštěvují i malé děti. Žádnému rodiči se takový stav nelíbí, a nebere jako omezování svobody svých dětí, když jim je přístup na tyto stránky zakázán. Množství odborníků řeší potom otázku jak nastavit "hranice svobody". Jestliže Čína uzavře dohodu s firmou Google o tom, že jejich vyhledávač nebude zobrazovat určitá slovní spojení, která by poškozovala vládnoucí stranu, mnozí ochránci lidských práv mluví o pošlapání těchto práv. Pokud se začteme například do děl římských stoiků, pak zjistíme, že řešili stejné otázky svobody. Zajímavé je, že jejich odpovědi jsou platné dodnes. Skutečnou lidskou svobodu nemůže nikdo zvenku narušit, neboť je závislá jen na nás samých. Narušit by ji někdo mohl pouze tak, že nám něco slíbí, nebo nám něčím pohrozí. Pokud ale není, co by nám slíbil, protože po ničem netoužíme, a nemá nám čím hrozit, protože se ničeho nebojíme, naši svobodu nenaruší. Poučíme-li se tedy od římských stoiků, nebudeme se muset tolik trápit hledáním správných hranic svobody na internetu. Řešení je jednoduché, čím více bude na internetu ušlechtilých webových stránek, čím větší práci si dají lidé s jeho obsahem, tím bude internet vznešenější. Svobodu internetu lze jen velmi těžko ovlivnit restrikcemi a hrozbami, neboť je úzce spjat s lidmi. Pokud budou lidé skutečně svobodní, bude skutečně svobodný i internet a přestane mít charakteristiky "média, na kterém lze nalézt cokoli, ale to, co nalézáme, mívá nízkou úroveň."... více >>> Mgr. Aleš Gabriel Elektronický bulletin naleznete také na Pokud již nechcete dostávat tento bulletin, odepište prosím na tento a v předmětu uveďte "STOPINFO".

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

JAK JSME NA TOM SE SPIRITEM? Obsah Unitářských listů ÚNOR 2015. Unitářské listy Únor 2015 3 SLOVO NA CESTU

JAK JSME NA TOM SE SPIRITEM? Obsah Unitářských listů ÚNOR 2015. Unitářské listy Únor 2015 3 SLOVO NA CESTU SLOVO NA CESTU Obsah Unitářských listů ÚNOR 2015 3 Slovo na cestu: Jak jsme na tom se spiritem? (Josef Musil) 4 Téma: (Unitářská) spiritualita (Jája Marková) 6 Téma: Když už člověk jednou je, tak má koukat,

Více

RONS ORG 1. Hnutí alternativní scientologie

RONS ORG 1. Hnutí alternativní scientologie RONS ORG 1 Hnutí alternativní scientologie RONS ORG 2 Milí čtenáři! Prostřednictvím této brožury vám chceme umožnit, abyste si udělali představu o základech alternativní scientologie. Ty technické termíny,

Více

Možná svítání. různé vývojové úrovně

Možná svítání. různé vývojové úrovně převeliká suma Možná svítání Je pozoruhodné, jak snadno a nevědomky zapadneme do určité dráhy a uděláme si z ní pro sebe vyšlapanou cestičku. (Henry David Thoreau) Michal (neděle, 20. července 2014, Třebíč):

Více

SVOBODNÁ CESTA Č A S O P I S O B C E U N I T Á Ř Ů V P L Z N I. číslo. leden březen

SVOBODNÁ CESTA Č A S O P I S O B C E U N I T Á Ř Ů V P L Z N I. číslo. leden březen SVOBODNÁ CESTA Č A S O P I S O B C E U N I T Á Ř Ů V P L Z N I číslo 1 leden březen 2008 r o č n í k i v ****************************************** Obsah čísla 1: LOVČÍ, Radovan: Úvodník k číslu 1... s.

Více

Svět, jak jej neznáte

Svět, jak jej neznáte Svět, jak jej neznáte Napsal: Marcel Brus Milí přátelé, dovoluji si vám předložit toto dílko, s jedinou prosbou, totiž abyste si ho přečetli. Uspokojivé vysvětlení toho, proč mi na získání vaší pozornosti

Více

Ekologické aktivity YMCA. Ymkaři ymkařům. Spiritual Fest 2005. Velký vyvolený bratr. Vojtova již zcela pravidelná křížovka

Ekologické aktivity YMCA. Ymkaři ymkařům. Spiritual Fest 2005. Velký vyvolený bratr. Vojtova již zcela pravidelná křížovka měsíčník YMCA v ČR, říjen 2005, ročník VII 15 Kč / 0,5 Ymkaři ymkařům Velký vyvolený bratr Spiritual Fest 2005 Ekologické aktivity YMCA Vojtova již zcela pravidelná křížovka FOTO: ANET HYNKOVÁ Milí čtenáři!

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

6/2009 ROČNÍK 18 (12)

6/2009 ROČNÍK 18 (12) 6/2009 ROČNÍK 18 (12) ČLOVĚK CO V DNEŠNÍ VÁS ZAJÍMÁ DOBĚ... Foto: S.Izquierdo/AP Zachraň se, kdo můžeš! Ještě před nedávnem patřilo mezi běžné výroky: Osvoboďme trh, užívejme si hojnosti, globalizujme

Více

Člověk jako osoba. Jan Sokol

Člověk jako osoba. Jan Sokol Člověk jako osoba Jan Sokol Universita Karlova - Institut základů vzdělanosti Praha 2000 Knihu lze koupit v knihovně UK IZV, Celetná 13, Praha 1, nebo objednat v UK IZV, Legerova 63, Praha 2. Recenzovali:

Více

Encyklika. O křesťanské naději ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE

Encyklika. O křesťanské naději ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE encyklika spe salvi Encyklika SPE SALVI Papeže Benedikta XVI. O křesťanské naději ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE Církevní schválení předsedy České biskupské konference, arcibiskupa Jana Graubnera, č.j. 51/2008

Více

Dobré otázky, dobré odpovědi. Shravasti Dhammika

Dobré otázky, dobré odpovědi. Shravasti Dhammika Dobré otázky, dobré odpovědi Shravasti Dhammika Tato kniha vznikla v rámci projektu Dharma zdarma. Více o projektu najdete na dharmazdarma.wz.cz nebo na freedharma.info. Zvláštní poděkování za spolupráci

Více

ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Dům Ignáce Stuchlého SKM

ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Dům Ignáce Stuchlého SKM Orientační dny ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Dům Ignáce Stuchlého SKM kolektiv pedagogických pracovníků OD Dům Ignáce Stuchlého SKM fotografi e DIS SKM ROZVOJ HODNOTOVÉ

Více

6/2011 ROČNÍK 20 (14)

6/2011 ROČNÍK 20 (14) 6/2011 ROČNÍK 20 (14) Přinášet Boha světu Rozhovor s Marií Voce 20 Jan Pavel II. Zastánce důstojnosti člověka 5 www.focolare.cz Ekonomická krize a životní styl 8 PRO INSPIRACI Dědictví Jana Pavla II. Vzápětí

Více

Redakční rada: Dita, Hedvika, Markéta, Tamara Markéta, Tery Markéta Aram. Korektury: Grafika: Titulní strana:

Redakční rada: Dita, Hedvika, Markéta, Tamara Markéta, Tery Markéta Aram. Korektury: Grafika: Titulní strana: editorial / obsah / info ČÍSLO 6 / BŘEZEN 2004 Vážení čtenáři a vážené čtenářky... Ještě než vás obeznámíme s obsahem tohoto již šestého čísla, rádi/y bychom vám objasnili/y změnu, které jste si pravděpodobně

Více

Ukázka z knihy MARK DZIRASA 21 DNU. Zakoupíte zde: http://www.mysleniuspechu.cz/detail/mark-dzirasa-21-dnu

Ukázka z knihy MARK DZIRASA 21 DNU. Zakoupíte zde: http://www.mysleniuspechu.cz/detail/mark-dzirasa-21-dnu Ukázka z knihy MARK DZIRASA 21 DNU. Obsah Den první Povídání O dětství, mamince, komunismu. O pevné kotvě v životě. O černé Africe a stěhovacím kontejneru. O desateru i Bohu. O letech bez televize. O programech

Více

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 5 květen 2012

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 5 květen 2012 ZRNÍČKO Svazek 12, číslo 5 květen 2012 Přijetí radosti Všichni lidé chtějí být šťastni. Dějiny jsou dlouhým a strastiplným dobrodružstvím lidí, kteří hledají štěstí. Ale štěstí se nedá tak snadno dostihnout.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve Pozvání na cestu Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života podle sociálního učení katolické církve Autorský tým Centra pro sociální otázky při ČBK pod vedením Lubomíra Mlčocha celková

Více

HOSPIC SLOVEM A OBRAZEM. Marie Svatošová. se spoluautory. Ecce homo 1998. Hospic slovem a obrazem. (c) MUDr. Marie Svatošová, Ecce homo, 1998

HOSPIC SLOVEM A OBRAZEM. Marie Svatošová. se spoluautory. Ecce homo 1998. Hospic slovem a obrazem. (c) MUDr. Marie Svatošová, Ecce homo, 1998 HOSPIC SLOVEM A OBRAZEM Marie Svatošová se spoluautory Ecce homo 1998 Hospic slovem a obrazem (c) MUDr. Marie Svatošová, Ecce homo, 1998 (c) Ilustrace a obálka: Marie Jirmanová Recenzenti: P. MUDr. Ladislav

Více

barokem böhmovi: Láska mezi auty m a g a z í n pro všechny, kteří chtějí vidět dál HOPE TV televize, a nevíš o tom? Za hranicí Rodina Jsi bohatý,

barokem böhmovi: Láska mezi auty m a g a z í n pro všechny, kteří chtějí vidět dál HOPE TV televize, a nevíš o tom? Za hranicí Rodina Jsi bohatý, m a g a z í n pro všechny, kteří chtějí vidět dál böhmovi: Láska mezi auty a barokem 13 Rodina Jsi bohatý, 26 Za hranicí 30 HOPE TV televize, a nevíš o tom? představivosti jak ji neznáme uti ají JAN BÁRTA

Více

Radoslav Štědroň. Svrchovaný stát a veřejné zdroje. Obsah. Předmluva.2. 1 Svrchovaný stát. Veřejné zdroje

Radoslav Štědroň. Svrchovaný stát a veřejné zdroje. Obsah. Předmluva.2. 1 Svrchovaný stát. Veřejné zdroje Radoslav Štědroň Svrchovaný stát a veřejné zdroje Obsah Předmluva.2 1 Svrchovaný stát 1.1 Situace České republiky na počátku druhého desetiletí 21. století 5 1.2 Česká ústava.8 1.2.1 Vznik a tvorba české

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 6 2003 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Někteří lidé mají pocit, že stojí na straně mravnosti už tím, že o morálce často mluví a z nekompromisních morálních stanovisek posuzují

Více

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc.

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc. MUDr. Raymond A. Moody I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1978) Na závěr je přiložena též kritika z listu France Dimanche

Více

5/2010 ROČNÍK 19 (13)

5/2010 ROČNÍK 19 (13) 5/2010 ROČNÍK 19 (13) Boží dobrodružství Paľka Ferka 04 Školní zralost aneb Jak pomoci svému dítěti? 08 Bratrství, které vše obnovuje (Chile) 19 www.focolare.cz Volit nevolit? Volby jsou před námi a o

Více

MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček

MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček FILOSOFICKÉ MYŠLENÍ S filosofií se nelze seznamovat jako s nerostem a nelze do ní vstupovat tak, jako se vchází

Více

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31 Obsah ÚVOD 4 Kapitola I. PROČ STUDOVAT 5 Kapitola II. JAKOU VYSOKOU ŠKOLU JE SPRÁVNÉ SI ZVOLIT? 9 Kapitola III. UNIVERZITY A VYSOKÉ ŠKOLY 16 Kapitola IV. ČLENĚNÍ STUDIA 19 Kapitola V. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

Pohádky a jejich vliv na psychický vývoj dítěte

Pohádky a jejich vliv na psychický vývoj dítěte ÚVOD DO PROBLEMATIKY A2.9 Pohádky a jejich vliv na psychický vývoj dítěte L UCIE S TAŇKOVÁ Příspěvek se zaměřuje na definici pohádky a její místo v dětské literatuře, typické rysy pohádkových vyprávění,

Více

Stanislav Reiniš. Největší omyl dějin

Stanislav Reiniš. Největší omyl dějin Stanislav Reiniš Největší omyl dějin Edice Myšlenky sv. 2 Vydává nakladatelství Bystrov a synové 2001 Stanislav Reiniš, 2001 ISBN I viděl jsem šelmu vystupující z moře, kteráž šelma měla sedm a deset rohů.

Více