Myšlenka na tento měsíc. Úvodník. 1 z :44

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Myšlenka na tento měsíc. Úvodník. 1 z 6 15.2.2010 5:44"

Transkript

1 1 z :44 Myšlenka na tento měsíc "Přátelství je neustálý úsměv, vždy podaná ruka, pohled plný pochopení, jistá opora, věrnost, která neselhává. Znamená více dávat, než dostávat." Delia S. Guzmán PROGRAM AKTIVIT: Úvodník Vážení čtenáři, žijeme v době neustále se zdokonalujících komunikačních technologií a přitom jsme si paradoxně vzdálenější a odcizenější než dříve. Když nás kolega z vedlejší kanceláře o něco prosí, tak ho požádáme, ať nám to napíše em. Nechce se nám večer jít se pobavit s přáteli, ale chatujeme na internetu s úplně cizími osobami. Bravurně vyťukáváme SMS oběma rukama, ale dělá nám problém napsat ručně blahopřání kamarádce... Naši členové společně s nevidomými studenty nacvičovali v posledních měsících Pošťáckou pohádku od Karla Čapka. A když jsem se na jedné zkoušce zaposlouchala do barvitého Čapkova jazyka a sledovala poštovní skřítky, kteří třídili psaníčka ze zdvořilosti, dopisy z "musu", psaníčka pro radost a ty z opravdové lásky, "do kterých člověk vkládá svoje srdce", tak jsem si říkala jestli nám současné děti budou vůbec rozumět. Protože kdo si dnes dá práci, aby využil bohatství našeho jazyka a kdo napíše druhému člověku dopis? Nedávno jsem jeden dostala a ručně nadepsaná obálka, která nebyla ani od banky ani od spořitelny, pojišťovny či nějaké společnosti nabízející zaručeně nejlepší výrobek, byla jako zjevení z minulosti. Byl od starého kamaráda, se kterým jsme si kdysi v "éře nerozvinutých komunikačních technologií" psali mnohem častěji a věděli o sobě mnohem více než nyní. Vzpomínám si, jak jsem s napětím očekávala, kdy přijde další dopis. Jak jsem jej pečlivě četla, aby mi neuniklo ani slůvko, a jakou jsem si vždy dala práci se svou odpovědí. AZTÉCKÝ KALENDÁŘ Přednáška s videoprojekcí, Prezentace Knihy Aztékové a jejich mimořádné astronomické a astrologické znalosti Dokonalý kalendářní systém ODVÁŽIT SE: HODNOTA BYTÍ A VĚDĚNÍ 1. přednáška cyklu Odvážit se, chtít, moci Od přežívání k Bytí Caesar: Kostky jsou vrženy! Filozofie rizika A když už se ohlížíme do minulosti, zahleďme se ještě dále... Není to zas tak dávno, kdy musel člověk jít pro novinky za jinými lidmi. Vypravit se na tržiště, promluvit si s kupci, kteří přicházeli z jiných krajů, pohovořit s přítelem z jiné části města, dát se do řeči se sousedem... To není volání po návratu starých časů. Je jiná doba a já přijímám s radostí její změny a moderní vymoženosti. Používám mobil, posílám y, využívám internet, sleduji televizi či videa na You Tube, chci si založit blog... Ale nechci ztratit kontakt s lidmi. Nechci, aby Wikipedie byla jediným zdrojem "zaručených" informací a televize či Google pánem mého času. Existují moudré knihy psané krásným jazykem, jejichž četba prohloubí naše poznání a obohatí navíc i náš slovník. Ale hlavně jsou na světě lidé, kteří by nás možná rádi poznali, chtěli by si s námi popovídat anebo nás jen vyslechnout. A možná sedí ve vedlejší kanceláři nebo je denně potkáváme v tramvaji nebo čekají tam, kam se nám už večer z tepla domova nechce. Mgr. Ivana Hurytová UMĚT CHTÍT 2. přednáška cyklu Odvážit se, chtít, moci Od touhy k Citům Čím se liší plující kláda od lodi? Skryté zdroje energie v člověku

2 2 z :44 Mýtus o stejnosti "Spěte, spěte, smrtelníci. Ať velcí i malí stejní jsou, dokud vydrží jejich sen." Calderón Slovo "stejnost" je etymologicky odvozeno z latinského slova aequalitas, což znamená shodnost dvou věcí ve velikosti a v širším slova smyslu v kvalitě či vzhledu. Z toho lze snadno vyvodit, že stejnost je vlastnost získaná na základě porovnávání jedné věci s druhou, a nikoli vlastnost jedné věci jako takové. Neexistuje tedy žádná bytost ani věc, která byla stejná bez pomoci druhé. Nejedná se o kvalitu přirozenou, nýbrž o kvalitu vyplývající z okolností. Stejnost, jako všechny nabyté vlastnosti, je na něčem závislá. Jakákoli věc či předmět ve vesmíru, nejsou-li porovnány s jinými, nejsou ani malé ani stejné ani velké, neboť stejnost je vlastností relativní, kterou lze připsat Bytí, která však bytí sama o sobě neobsahuje. V aritmetice říkáme, že dvě se rovná dvěma, a při odčítání je to zřejmé. Ale v projeveném světě, tady a teď, když věci mají více než jednu vlastnost, se dvě jablka nerovnají například dvojím hodinkám. A dvě jablka ani nemusí nutně mít stejnou velikost, váhu, barvu atd. MOCI: JAK ZTVÁRNIT VŮLI? 3. přednáška cyklu Odvážit se, chtít, moci Jak se sny stávají skutečností? Inspirace velkých umělců: Leonardo da Vinci, Michelangelo Vůle a přírodní zákon Ve skutečnosti ve světě, v němž žijeme, neexistují ani dvě stejné věci. Mohou být sice podobné nebo mít některé stejné charakteristiky, ale mají i jiné, nestejné, které je vzájemně odlišují. A jelikož jsou nestejnosti proměnlivé, dává součet stejností a nestejností nutně výsledek nestejný, odlišný. Každodenní zkušenost nás nesporně učí, že neexistují dva stejné listy na stromě ani dvě stejné lidské tváře ani žádná věc, která by byla stejná jako nějaká jiná. Zkrátka, určitá věc se může rovnat sobě samé v přesně stanoveném nezměřitelném okamžiku, což ji činí identickou s ní samou, ale nikdy s věcí jinou. Koncept stejnosti vzniká uměle kvůli omezenosti lidského pozorování. Takto se za určitých nedokonalých pozorovacích podmínek může zdát hvězda Sírius stejná jako hvězda Aldebaran, avšak dnes víme, že hvězda Sírius není pouze jednou hvězdou, neboť ve skutečnosti jde o hvězdy dvě, které pouhým okem vidíme jako jednu z prostého důvodu vzdálenosti. Jestliže pozorujeme z dálky množství mužů a žen, budou se nám zdát všichni stejní, ale stačí se k nim o něco přiblížit, aby se zlidštili nekonečným množstvím rozdílů, nejen fyzických, ale i psychických. Vzdálenost a splynutí detailů z nich při našem pozorování udělaly masu a byli jsme přesvědčeni, že jsou všichni stejní. Čím blíže k nim budeme, tím lépe odhalíme rozlišující rysy, které nespadají do vzájemné podobnosti všech příslušníků lidské říše neboli lidského "druhu", jak tomu říkají materialisté. Zevšeobecnělý hypotetický koncept, podle něhož jsou všichni lidé stejní, je tak průhlednou lží, že ji může vyvrátit dokonce i dítě. Stačí se ho zeptat, zda jsou jeho otec, sestra či matka všichni stejní nebo zda jsou stejní jako ono samo. Jeho rychlá a přirozená odpověď bude, že nejsou, a jestli se ho zeptáme proč, ukáže nám tisíce detailů od těch anatomických až po ty nejjemnější, kvůli nimž se všichni zázračně lišíme, což nám umožňuje poznávat se a navzájem si sebe vážit. FILOZOFIE A METAFYZIKA Kurz filozofie Kurz zahrnuje 14 přednášek, které budou probíhat jednou týdně. PŘEKONEJ SVÉ LIMITY! ODVAŽ SE BÝT LEPŠÍ! Přednáška Objev hrdinu, kterého nosíš v sobě Dobrodružství anebo bláznovství? Jen pro odvážné Stejnost neexistuje a je tak nepřirozená, že si stačí představit něco krásného motýla, květinu, ženu, muže, obraz či sochu aby se pochopilo, že je to krásné ve své jedinečnosti... Ale kdyby nás obklopovaly milióny a milióny motýlů, květin, žen, mužů, UMĚNÍ STAROVĚKU Výtvarná dílna Vyzkoušejte si malování a patinování archeologických reprodukcí. Dílna bude doplněna krátkou přednáškou o umění starověku.

3 3 z :44 obrazů nebo soch, které by byly všechny stejné..., zcela a nevyhnutelně stejné, vyvolalo by to ještě větší psychologický zmatek, nudu a šílenství. Naše okolí by pak postrádalo hloubku a smysl. A uprostřed tohoto ďábelského množství bychom se cítili osamoceni. Neboť v důsledku jednotvárné mnohosti by se nám množství změnilo v neplodný chaos odpuzující naše nejhlubší Já. Dalo by se namítnout, že když věci nemohou být stejné, mohou být rovnocenné. Ale ani to není pravda. Filosoficky totiž není možné, aby dvě odlišné věci měly souhrn stejných atributů. Už na základě pouhého pozorování tuto absurditu odmítáme, neboť jakákoli věc či jednotlivec se právě proto, že jsou tím, čím jsou, nemohou ztotožnit s čímkoli jiným ani mít cizí charakteristiky. Pouze bludný materialismus, který všemu uděluje cenu, se snaží přisuzovat odlišným věcem stejnou hodnotu, a tak by jakýkoli neomalenec mohl prohlásit, že kterákoli stařenka je stejná jako jeho matka a kterákoli žena stejná jako jeho sestra nebo že kterýkoli pes je stejný jako jeho vlastní. Postrádal by cit, neměl by duchovní, psychický ani fyzický "vkus", všechno by se mu zdálo stejné a byl by jako slepec, pro něhož neexistují rozdíly mezi věcmi; a kdyby nedbal ani o sebe sama, klidně by si vložil do úst jak nějakou lahůdku, tak i kus dřeva. VĚČNÉ TÉMA LÁSKA Přednáška Tři aspekty lásky: hledáme to, co nám chybí Láska, která tvoří; láska, která ničí Amor a Psýché S vymyšlenou stejností se ztrácí žebříček hodnot, po jehož přirozených příčkách můžeme stoupat a zároveň máme možnost sestupovat. Nic není větším protikladem svobody nežli stejnost. Svobodně se vlní zákruty cesty nebo neklidné vody v pevném korytě potoka. Kdyby však kolo a cesta, voda a kámen byly stejné, vůz by nejel ani by netekly vody. A vše, co se zastaví, pohltí čas a podlehne rozkladu. Na základě toho všeho již předsókratovci hlásali princip totožnosti, podle něhož se věc může shodovat pouze sama se sebou. Na společenské úrovni umožňuje pochopení těchto zřejmých pravd přežití jednotlivce s jeho ctnostmi i neřestmi, s jeho charakteristikami bez ohledu na měřítka, která stanovují, co je dobré a co špatné. Neboť voda je dobrá pro žíznivého, ale špatná pro toho, kdo se v ní topí. A tak je tomu se všemi věcmi. Hodnoty vyplývají z okolností a pravou hodnotou je pouze vlastní identita. Materialistické hypotézy, které jsou politicky vyjádřeny prostřednictvím marxismu a kapitalismu, se snaží z odlišného udělat stejné, a co je ještě horší stejné na té nejnižší úrovni. Protože francouzská revoluce nemohla zavraždit krále, zavraždila občana Capeta. Protože se ruská revoluce neodvážila vyhladit carskou rodinu, vyhladila všechny Romanovce včetně dětí a starců. V samotném kořenu stejnosti je v potenciálu skryta genocida, neboť se stává snazší, jestliže zredukujeme to, co je odlišné, na beztvarou masu toho, co je stejné. V koncentračních táborech v posledním období nacismu se zabíjeli "Židé" a na konci II. světové války sežehly atomové bomby demokratických států "Japonce". Lidské bytosti, když se učiní stejnými, když se seženou do houfu, zredukují na věci, stávají se zranitelnějšími a mohou být snáze neprávem zničeny. Jedním z nejhorších a osudných mýtů tohoto 20. století, které právě prožívá svá poslední lustra (*) v ovzduší chudoby, útlaku a teroru, je mýtus o stejnosti. To, že se jedni odlišujeme od druhých, neznamená, že "máme větší či menší cenu"... Je to cena vytvořená uměle, je proti přírodě. Každý jednotlivec má takovou cenu, jakou má ve vztahu k tomu, čím je nebo co dělá... I vynikající plavec může být pomalý a zakopávat, když chodí po zemi.

4 4 z :44 Akropolitánská filosofie tím, že poukazuje na hodnotu různosti, opěvuje moudrost Boha, která se odráží v přírodě. Všichni jsme nádherně odlišní. Jelikož nelze stanovit naši cenu, nejsme rovnocenní. Jsme lidské bytosti se vší nádherou, kterou to představuje. Nejsme stejní jako nikdo jiný. Jsme odlišní a neopakovatelní, a dokonce i když přijmeme teorii reinkarnace, nikdy nebudeme znovu zcela stejní, neboť přestože Duch je identický sám o sobě, jeho ztvárnění a přenosci identičtí být nemohou. Dokonce i pisatel těchto řádků už není stejný jako ten, kdo článek začal psát, ani čtenář už není stejný jako ten, kdo ho začal číst. Ano, moudrý Hérakleite..., nikdo se nemůže dvakrát vykoupat ve stejné řece!... Stejnost neexistuje! Jaké štěstí, že to můžeme konstatovat, žít, osvobodit se od bahnitého mýtu o stejnosti! Prof. Jorge A. Livraga Pozn. překl.: (*) lustrum z lat., několikaleté pravidelně se opakující období, většinou pětileté Podobenství o dvou mniších a dívce: Učedník a mistr putují do vzdáleného chrámu. Dospějí až k řece, která vystoupila ze svých břehů, a potkají mladou dívku, která se bojí přejít na druhou stranu. Mistr dívku vezme do náručí a přenese ji přes řeku. Ona se usměje a poděkuje. Učedník je zděšen, protože jejich učení zapovídá dotknout se ženy. Po třech dnech chůze už to nemůže vydržet a vysloví učiteli výtku. Mistr mu odpoví: "Já tu dívku pouze přenesl přes řeku, ale ty si ji s sebou neseš už tři dny." Manželství Co o manželství říkají vzdělaní lidé? Posuďte sami! Učitel českého jazyka: Manželství je abstraktní substantivum, zatímco zasnoubení je gramatický omyl v předcházejícím souvětí. Oženit se je sloveso, které často odpovídá na otázku s kým. Ženatý je trpné adjektivum tohoto slovesa. V celé skladbě jsou děti imperativem a rodinný přítel je osobním zájmenem. Učitel matematiky: Zásnuby jsou sudé číslo, které často může být liché. Manželství je matematická operace násobení a výsledkem jsou děti. V zásnubách má On hodnotu 2, Ona 1 a Tchýně 0. V manželství má Tchýně hodnotu 2, Ona 1 a On 0. Rodinný přítel je neznámé x a tchýně je někdy zlo na druhou. Právník: Zásnuby jsou proces a manželství je prohraný proces. Děti jsou zatěžující okolností a rodinný přítel je polehčující okolností. Tchýně je nejvyšší instancí. Lékař: Zásnuby jsou špatnou prevencí a manželství důsledkem špatného zákroku. Děti jsou zdravotní komplikací a tchýně tumorem, který může být někdy zhoubný. Rodinný přítel je špatná diagnóza. Inženýr:

5 5 z :44 Zásnuby jsou projekt, manželství je nepovedená stavba a děti jsou neplánované náklady. Rodinný přítel je vykonavatelem technických prací a tchýně je korozí. Ekonom: Zásnuby jsou možností uvedení na trh, manželství je smlouva a děti jsou dodatkem ke smlouvě. Rodinný přítel je spolupracovník a tchýně je daňový úřad. Hudebník: Zásnuby jsou dueto, manželství je disharmonie, děti jsou sólisté, kteří vyžadují podporu celého orchestru a tchýně je dirigent. Rodinný přítel je ten, kdo vydrží do konce koncertu. Moderní poznání a odvěká moudrost Stále více dnešních lidí je znepokojeno vývojem světa a ptá se: Kam to povede? Mnoho z nich tento stav řeší protestem. Na náměstích protestují statisíce proti politice, globalizaci nebo se shromažďují na podporu ekologie. Mnoho lidí nezůstává u znepokojení, ale chce se současnou situací něco dělat, řešit ji konstruktivně. Pro ně je nejdůležitější vědět jak. Slepá snaha je pouze plýtváním energií. Autor tohoto článku řadu let pracuje s lidmi a s počítači. Protože mnoho otázek spojených s budoucností lidstva se soustřeďuje na počítače, bude tento článek věnován počítačům a lidem. Tedy vztahu lidí k počítačům: snům, realitě i fikci. Na začátku musíme říci, že lidé tu budou i bez počítačů, počítače bez lidí ne. Proč můžeme tuto větu říci s takovou jistotou? Evoluce přírody dává smysl pouze tehdy, pokud si uvědomíme, že lidé zde nežijí kvůli formě, ale kvůli esenci. Nežijí kvůli tělu, které jednoho dne musí zaniknout, ale kvůli vnitřní hodnotě, již starobylé národy nazývaly duchem. Pokud přiznáme evoluci tento hlubší význam a překročíme její omezování na pouhou hmotu, pak je evoluce hledáním stále dokonalejších způsobů života. Během těchto proměn hmoty získává duch zkušenosti. Počítače patří do světa forem, a proto je jejich existence omezená. Tento článek nemá být metafyzický, a tak v tuto chvíli ukončíme metafyzické otázky a budeme se věnovat těm praktickým. Čísla a anonymita Základem počítačů je matematika, začneme tedy s čísly. Staré civilizace měly s číslem vždy spojený hluboký význam. Číslo pro ně znamenalo totéž co symbol, a ne pouze označení pro množství. Jako příklad můžeme vzít bohy dávných obyvatel Střední Ameriky Mayů. Každý bůh zde byl spojen s jedním číslem. Čísla pak už nelze jednoduše sčítat, ale spíše můžeme říci, že čísla dohromady působí. Asi jako nemůžeme sečíst Slunce a vodu. Když ale zároveň působí, pak výsledkem je úroda, a to rozhodně není prostý součet. O stejné moudrosti nás poučuje starobylá filosofická škola založená mudrcem Pythagorem. Vlastnila tajemství Tetraktysu neboli desítky. Ani v tomto případě desítka neznamenala počet, ale souhrn nebo úplnost. Tajemství Tetraktysu se tedy vztahovalo k hlubokým zákonům přírody, zákonům, které ji řídí v celé její úplnosti. Naproti tomu dnes se na význam čísel zapomíná a jsou chápána jen jako vyjádření kvantity. Používáme stále více čísel: rodné číslo, popisné číslo, orientační číslo, telefonní číslo, poštovní směrovací číslo, ICQ, číslo kreditní karty atd. Čím více čísel nás obklopuje, tím méně si jich pamatujeme a tím menší mají pro nás význam. Například, s mnoha lidmi jsme se nikdy neviděli, nemáme k nim žádný osobní vztah, ale máme zapsáno jejich telefonní číslo pro případ, že je budeme potřebovat. Tato situace už pomalu přerůstá v numerofobii. O některá čísla se začínáme bát. Bojíme se prozrazení čísla kreditní karty. Jako tragikomický příklad může posloužit rodné číslo.

6 6 z :44 Současné zákony na ochranu osobních dat nám říkají, že ho nemáme jen tak někomu říci, přitom ale zdravotní pojišťovny jej potřebují. A tak se směle začínají zavádět ID identifikační čísla, která v sobě, na rozdíl od rodných čísel, v nichž je zakódováno datum narození a pohlaví, nenesou žádnou popisnou informaci. V mnoha ekonomických, volebních nebo vojenských databázích pak za takovým číslem už člověka můžeme jen tušit. Ztratí hodnotu jeho charakter (hlavně že si něco koupí), nadání (hlavně že nás volí) nebo statečnost (důležitá je přece palebná síla). Na samotného člověka pak toto "očíslování" působí velmi depresivně, z druhé strany se ale za číslo často ukrývá. V různých diskusních fórech na internetu vidíme místo jména čísla nebo pseudonymy. Příspěvek není pak už něčím, s čím se pisatel ztotožňuje a za čím si stojí. Lidé už nechtějí, aby jejich slova měla váhu, natož pak, aby podle nich chtěli žít. Tento stav jistě není povzbudivý, řešení je však jednoduché. Znovu probudit starobylé umění mluvení a psaní. Umění dávat lidskému životu smysl. Znovu z vyřčeného slova udělat zákon, který je třeba dodržet. Znovu získat hrdost na jména a čísla, která Něco znamenají. Ze začátku to půjde těžce, postupně se ale můžeme dostat ke starodávnému pojetí Inteligence, která není pouze mentální akrobacií, ale královskou vědou rozvahy: schopností vybrat si život, který stojí za to žít, který má význam, a pak ho také žít! Internet a svoboda člověka S příchodem počítačů se zhruba od roku 1990 začíná šířit internet. Dává nám obrovské možnosti komunikace, možnosti sdělit druhému množství informací. Tato situace vyvolává u člověka euforii svobody, protože každý může na svou webovou stránku (elektronickou vývěsku) napsat cokoliv, stejně jako komukoliv poslat jakýkoliv (elektronický dopis). Přímým důsledkem této "svobody" je naše dnešní situace, kdy dostáváme do svých ových schránek (elektronická obdoba poštovní schránky) velké množství nevyžádané reklamy (v některých případech desítky denně), zavirovaných mailů (určitá forma elektronické nákazy, která může narušit běh našeho počítače). Mnoho lidí se začíná zlobit, že je tím narušována jejich osobní svoboda. Jiný, často diskutovaný problém internetu je velké množství pornografických stránek, které navštěvují i malé děti. Žádnému rodiči se takový stav nelíbí, a nebere jako omezování svobody svých dětí, když jim je přístup na tyto stránky zakázán. Množství odborníků řeší potom otázku jak nastavit "hranice svobody". Jestliže Čína uzavře dohodu s firmou Google o tom, že jejich vyhledávač nebude zobrazovat určitá slovní spojení, která by poškozovala vládnoucí stranu, mnozí ochránci lidských práv mluví o pošlapání těchto práv. Pokud se začteme například do děl římských stoiků, pak zjistíme, že řešili stejné otázky svobody. Zajímavé je, že jejich odpovědi jsou platné dodnes. Skutečnou lidskou svobodu nemůže nikdo zvenku narušit, neboť je závislá jen na nás samých. Narušit by ji někdo mohl pouze tak, že nám něco slíbí, nebo nám něčím pohrozí. Pokud ale není, co by nám slíbil, protože po ničem netoužíme, a nemá nám čím hrozit, protože se ničeho nebojíme, naši svobodu nenaruší. Poučíme-li se tedy od římských stoiků, nebudeme se muset tolik trápit hledáním správných hranic svobody na internetu. Řešení je jednoduché, čím více bude na internetu ušlechtilých webových stránek, čím větší práci si dají lidé s jeho obsahem, tím bude internet vznešenější. Svobodu internetu lze jen velmi těžko ovlivnit restrikcemi a hrozbami, neboť je úzce spjat s lidmi. Pokud budou lidé skutečně svobodní, bude skutečně svobodný i internet a přestane mít charakteristiky "média, na kterém lze nalézt cokoli, ale to, co nalézáme, mívá nízkou úroveň."... více >>> Mgr. Aleš Gabriel Elektronický bulletin naleznete také na Pokud již nechcete dostávat tento bulletin, odepište prosím na tento a v předmětu uveďte "STOPINFO".

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

VY_32_INOVACE_170_LV.5

VY_32_INOVACE_170_LV.5 VY_32_INOVACE_170_LV.5 Anotace: Žáci se prakticky seznámí s jednoduchým scénářem, po rozdání rolí zkusí čtecí zkoušku, případně se naučí role zpaměti a zahrají divadlo pro mladší spolužáky či rodiče. 1.

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Mgr. Vít Janků Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, 602 00 Brno, www.rodiny.iol.cz, tel.: 542 217 464, e-mail: prorodinu@centrum.

Mgr. Vít Janků Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, 602 00 Brno, www.rodiny.iol.cz, tel.: 542 217 464, e-mail: prorodinu@centrum. BÝT RODIČEM? Jaká je odpověď na tuto otázku v dnešní době? Rodina se mění. Dnes už dítě není pro člověka ani existenční ani společenskou nutností; metody asistované reprodukce mažou hranici mezi rodičovstvím

Více

PRAHA BEZPEČNĚ ONLINE 2012

PRAHA BEZPEČNĚ ONLINE 2012 PRAHA BEZPEČNĚ ONLINE 2012 Sociální sítě v pojetí žáků a školní výuky Daniel Bradbury Dočekal, 10. prosince 2012 Co víme o dětech v Evropě? Děti ve věku 9 16 let tráví online v průměru 88 minut denně.

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

stories stories květen Intimní prostor: Koupelna architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects

stories stories květen Intimní prostor: Koupelna architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects Intimní prostor: Koupelna květen 2015 09 architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 PŘEHLED 3 EDITORIAL 4 ZAMYŠLENÍ A PŘÍSTUP K NAVRHOVÁNÍ KOUPELEN 5 PROSTOR A JEHO PROMĚNA 6 JAK VYPADALA

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text. Strana 1: Éter

Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text. Strana 1: Éter Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text Strana 1: Éter Éter je popisovaný jako to, co dělá všechny vztahy možnými (Telepathy and the Etheric Vehicle, (Telepatie a éterické vozítko), str. 114

Více

OM Healing zpravodaj

OM Healing zpravodaj OM Healing zpravodaj Březen 2015 Drazí přátelé, V OM Healingovém zpravodaji na březen 2015 si můžete přečíst: 1. Věděli jste o OM Healingu a věku Kali Yuga? 2. Úplňkový OM Healing v březnu 2015. 3. Mezinárodní

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR

ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR 51 TIPŮ Jarek Mikeš Mikeš, Jaroslav Publikováno 1.5.2013, první vydání ISBN: 978-80-260-4302-7 Česká republika, Brno Twitter: @koolazz_cz jarekmikes@gmail.com www.jarek-mikes.cz

Více

ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR

ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR 51 TIPŮ Jarek Mikeš Mikeš, Jaroslav Publikováno 1.5.2013, první vydání ISBN: 978-80-260-4302-7 Česká republika, Brno Twitter: @koolazz_cz jarekmikes@gmail.com www.jarek-mikes.cz

Více

O FUNKCÍCH. Obsah. Petr Šedivý www.e-matematika.cz Šedivá matematika

O FUNKCÍCH. Obsah. Petr Šedivý www.e-matematika.cz Šedivá matematika O FUNKCÍCH Obsah Nezbytně nutná kapitola, kterou musíte znát pro studium limit, derivací a integrálů. Základ, bez kterého se neobejdete. Nejprve se seznámíte se všemi typy funkcí, které budete potřebovat,

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Jiří Janda Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Mojí bezvadné manželce Lucii, kamarádům Michalu Černému a Janu Šidlákovi za podporu a inspiraci a všem mým skvělým studentům. Copyright Jiří

Více

2.2 VYJADŘOVÁNÍ VELKÝCH ČÍSEL, POČÍTÁNÍ: NEPOZIČNÍ ČÍSELNÁ SOUSTAVA

2.2 VYJADŘOVÁNÍ VELKÝCH ČÍSEL, POČÍTÁNÍ: NEPOZIČNÍ ČÍSELNÁ SOUSTAVA 2.2 VYJADŘOVÁNÍ VELKÝCH ČÍSEL, POČÍTÁNÍ: NEPOZIČNÍ ČÍSELNÁ SOUSTAVA Zkusme nejprve vymyslet vlastní nepoziční soustavu třeba vajíčkovou : v kuchařských receptech se obvykle počítají vajíčka na kusy, při

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

( ) Jako základ mocnin nemusíme používat jen 10. Pokud není jasné, že číslo je uvedeno v desítkové soustavě, píšeme jej takto: ( 12054 ) 10

( ) Jako základ mocnin nemusíme používat jen 10. Pokud není jasné, že číslo je uvedeno v desítkové soustavě, píšeme jej takto: ( 12054 ) 10 .. Číselné soustavy I Předpoklady: základní početní operace Pedagogická poznámka: Tato a následující hodina není součástí klasické gymnaziální sady. Upřímně řečeno nevím proč. Jednak se všichni studenti

Více

Jostein Gaarder. Autor: Jana Hluchá KS4

Jostein Gaarder. Autor: Jana Hluchá KS4 Jostein Gaarder Autor: Jana Hluchá KS4 Jostein Gaarder je norský spisovatel, který píše knihy převážně pro děti a mládež. Jeho otec byl ředitelem na střední škole a matka učitelka, která napsala také

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Jak vyhledávat. Vyhledávače KAPITOLA 3

Jak vyhledávat. Vyhledávače KAPITOLA 3 KAPITOLA 3 Jak vyhledávat Už víme, jak zacházet s programem Microsoft Internet Explorer, a můžeme se pustit do surfování. Ostatně, stejně jsme to při seznamování s funkcemi programu chtíce nechtíce dělali.

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

O radosti pro život MILÁ KNIHA. Přemysl Dvořáček

O radosti pro život MILÁ KNIHA. Přemysl Dvořáček O radosti pro život MILÁ KNIHA Přemysl Dvořáček O radosti pro život Přemysl Dvořáček V prožitku jemného citu lásky ve svém srdci cítíme blažený vjem upřímné radosti a něhy. S pocitem upřímné radosti

Více

Spouštěč od Boha JJK

Spouštěč od Boha JJK Spouštěč od Boha JJK Pátý atribut času: M í r Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií ze zdroje existence

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

TEORIE ROKU 2012. Miroslav Jílek

TEORIE ROKU 2012. Miroslav Jílek TEORIE ROKU 2012 Miroslav Jílek 3 TEORIE ROKU 2012 Miroslav Jílek 1. vydání, 2011 Fotomaterial.cz 110 00 Praha 1, Jungmannova 28/747 Tel: +420 720 536 530 E-mail: info@fotomaterial.cz www.fotomaterial.cz

Více

Otázka: Osvícenská filozofie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): susinka. filozofie se dotýká celé společnosti

Otázka: Osvícenská filozofie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): susinka. filozofie se dotýká celé společnosti Otázka: Osvícenská filozofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): susinka filozofie se dotýká celé společnosti v Anglii má empirický nádech otázky: Reforma katolické církve, svoboda člověka Francie

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Naším cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině a podporovat širší přístup dětí a mládeže ke kulturním statkům. Předčítání rozvíjí paměť

Více

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Každý úspěšný člověk, jestliže chce dosáhnout svého cíle, se musí věnovat své práci na 100%. Náš cíl je jasný. Vydělávat snadno, rychle a neomezené

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY Originál: www.sokaisi.eu Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz Zakladatelem tohoto systému je Armand Manuel Ratundu CHRISTIC FORCE Initiation (INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

Více

Umíte říkat některým věcem ne, abyste jiným řekli ano? Nad touto otázkou budeme otvírat dnešní text ze starého zákona, kde čteme...

Umíte říkat některým věcem ne, abyste jiným řekli ano? Nad touto otázkou budeme otvírat dnešní text ze starého zákona, kde čteme... Daniel 1-2 Vykladač snů Umíte říkat některým věcem ne, abyste jiným řekli ano? Nad touto otázkou budeme otvírat dnešní text ze starého zákona, kde čteme... Daniel 1:1-21 A. Boží soud nad Judskem Ve třetím

Více

POROVNÁNÍ VÝUKY POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH: METODA ANALYTICKO SYNTETICKÁ A METODA GENETICKÁ.

POROVNÁNÍ VÝUKY POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH: METODA ANALYTICKO SYNTETICKÁ A METODA GENETICKÁ. OD ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ZAHAJUJEME VÝUKU POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH METODOU ANALYTICKO - SYNTETICKOU A V PARALELNÍ TŘÍDĚ METODOU GENETICKOU. POROVNÁNÍ VÝUKY POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH:

Více

KLIENT SI MUSÍ UMĚT UPŘÍMNĚ ODPOVĚDĚT

KLIENT SI MUSÍ UMĚT UPŘÍMNĚ ODPOVĚDĚT STAVBA ROZHOVOR KLIENT SI MUSÍ UMĚT UPŘÍMNĚ ODPOVĚDĚT Shodují se Martina a Michal Rosovi sympatičtí mladí manželé architekti. On navrhuje krásné domy, ona krásné interiéry skvěle se doplňují a investoři

Více

EVROPA A GLOBALIZACE

EVROPA A GLOBALIZACE EVROPA A GLOBALIZACE 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Evropa a globalizace V této kapitole se dozvíte: Kdy vznikla globalizace. Proč se 80. léta 20. století nazývají jako turbulentní. Jak moc jsou média

Více

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ V HORCE NAD MORAVOU ČERVEN Osnova: Úvod - anotace - problémové

Více

Cesta za šamany do Litvy, aneb po stopách kořenů slovanské spirituality

Cesta za šamany do Litvy, aneb po stopách kořenů slovanské spirituality Cesta za šamany do Litvy, aneb po stopách kořenů slovanské spirituality LITVA 20. - 28.6.2014 Vážení přátelé, dovolte, abych vás pozval na jedinečnou dobrodružnou cestu za objevováním kořenů starobylé

Více

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Nejlepší prevencí je správný start

Nejlepší prevencí je správný start Nejlepší prevencí je správný start Nejpřirozenější pokračování vývoje po opuštění mámina bříška... Jsem zřejmě středem toho, co je kolem mě! Máma plní všechna moje přání. Učím se porozumět okolí sledováním

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Přísudek opakování a rozšíření

Přísudek opakování a rozšíření Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Přísudek

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

1. žádný verš. 2. verš dle předlohy. 3. Dávám Ti lásku z lásky,jen Tebe miluji, nevezmu nikdy zpátky,co dnes Ti slibuji.

1. žádný verš. 2. verš dle předlohy. 3. Dávám Ti lásku z lásky,jen Tebe miluji, nevezmu nikdy zpátky,co dnes Ti slibuji. Napište do objednávky číslo verše, který si přejete vytisknout. Prosíme o uvážení množství textu, který si přejete do oznámení vytisknout. Pokud bude text dlouhý, může se stát, že bude velmi špatně čitelný!

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Úvod do problematiky spolupráce sociálního a zdravotního sektoru

Úvod do problematiky spolupráce sociálního a zdravotního sektoru Úvod do problematiky spolupráce sociálního a zdravotního sektoru Historická integrace nejen zdravotní a sociální péče Nerozlišujete mezi Židem a Řekem, nýbrž všechny zahrnujte touž láskou a touž horlivostí.

Více

Úkol č. 1 (15 bodů) Jedna za druhou. 7. ročník (2012/13) 3. Sada. Doby ledové. Termín odevzdání 3. sady: 8. ledna 2013. Přátelé,

Úkol č. 1 (15 bodů) Jedna za druhou. 7. ročník (2012/13) 3. Sada. Doby ledové. Termín odevzdání 3. sady: 8. ledna 2013. Přátelé, 7. ročník (2012/13) 3. Sada Doby ledové Termín odevzdání 3. sady: 8. ledna 2013 http://keks.math.muni.cz Přátelé, když chcete někomu rozumět, je potřeba udělat několik kroků. Prvně se seznámit, zapamatovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Předmět: Základy společenských věd. Ročník: IV. Téma: Mezinárodní politika

Předmět: Základy společenských věd. Ročník: IV. Téma: Mezinárodní politika Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Základy společenských věd Ročník: IV. Téma:

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T V E R L A G Třináctý atribut času: T r a n s f o r m a c e Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem

Více

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností 20. dubna 2012 Břevnov, 18. března 2012 1 Třídění důležitého z pohledu člověka Co mědrží nad vodou, co mězajímá, posiluje, co bych chtěl/a Po ránu hrnek kávy

Více

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

Dobrovolnictví není jenom o tom, že někomu věnujeme svůj čas. Je to především jedinečná příležitost získat nové přátelé a rozšířit si obzory.

Dobrovolnictví není jenom o tom, že někomu věnujeme svůj čas. Je to především jedinečná příležitost získat nové přátelé a rozšířit si obzory. Dobrovolnictví není jenom o tom, že někomu věnujeme svůj čas. Je to především jedinečná příležitost získat nové přátelé a rozšířit si obzory. Paběrkování bude skvělou možností nasát čerstvého vzduchu venkova,

Více

( 4) 2.2.12 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice III. Předpoklady: 2211

( 4) 2.2.12 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice III. Předpoklady: 2211 2.2.2 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice III Předpoklady: 22 Pedagogická poznámka: Většina příkladů z této hodiny patří do skupiny příkladů na společnou práci. Termín nezavádím. Existují příklady,

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

StatSoft Jak vyzrát na datum

StatSoft Jak vyzrát na datum StatSoft Jak vyzrát na datum Tento článek se věnuje podrobně možnostem práce s proměnnými, které jsou ve formě datumu. A že jich není málo. Pokud potřebujete pracovat s datumem, pak se Vám bude tento článek

Více

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Každý si pod pojmem cesta ke hvězdám představí něco jiného. Jeden si bude představovat chodník slávy v Los Angeles, další si sní o své cestě ke hvězdám a někdo úplně jiný

Více

9.1.1 Základní kombinatorická pravidla I

9.1.1 Základní kombinatorická pravidla I 9.. Základní kombinatorická pravidla I Předpoklady: Př. : Ve třídě je 7 děvčat a 3 kluků. Kolik máme možností jak vybrat dvojici klukholka, která bude mít projev na maturitním plese? Vybíráme ze 7 holek

Více

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 BALET NÁRODNÍHO DIVADLA Nová inscenace k Roku české hudby ČESKÁ BALETNÍ SYMFONIE II Premiéra České baletní symfonie II bude uvedena u příležitosti

Více

Umělecké aspekty larpu

Umělecké aspekty larpu Umělecké aspekty larpu Pavel Gotthard Anotace Film i divadlo jsou obecně chápány jako potenciálně umělecké formy. Proč tak nechápeme i larp? Tato přednáška se zaměří na potenciál larpu coby plnohodnotné

Více

Vážené publikum! Přestože PSYCHOSOMATIKA je velice užitečná disciplina, znalosti o ní jsou nepřesné, kusé a často zkreslené. Tato stručná prezentace

Vážené publikum! Přestože PSYCHOSOMATIKA je velice užitečná disciplina, znalosti o ní jsou nepřesné, kusé a často zkreslené. Tato stručná prezentace Vážené publikum! Přestože PSYCHOSOMATIKA je velice užitečná disciplina, znalosti o ní jsou nepřesné, kusé a často zkreslené. Tato stručná prezentace má za cíl uvést alespoň základní věci NA PRAVOU MÍRU.

Více

Metodika vedení čtenářské dílny 1

Metodika vedení čtenářské dílny 1 Metodika vedení čtenářské dílny 1 Iva Procházková, Hlavní výhra Věková skupina žáků: 9 10 let Úroveň čtenáře: Čtenář průzkumník zpracování informací, hodnocení textu Cíl aktivity: Žák už při čtení předvídá,

Více

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se.

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se. Kapitola 1 Nesnášíte učení? STOP Určitě valná část z vás, která otevřela tuto knihu, se potýká s problém jak se lépe učit. Sedíte nad knížkou hodiny, ale do hlavy nenacpete nic. Díváte se na písmenka,

Více

. Filozofické problémy přírodních věd Věda v kontextu společenského života. Lukáš Richterek. lukas.richterek@upol.cz. Podklad k předmětu KEF/FPPV

. Filozofické problémy přírodních věd Věda v kontextu společenského života. Lukáš Richterek. lukas.richterek@upol.cz. Podklad k předmětu KEF/FPPV Filozofické problémy přírodních věd Věda v kontextu společenského života Lukáš Richterek Katedra experimentální fyziky PF UP, 17 listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc lukasrichterek@upolcz Podklad k předmětu

Více

FILOSOFIE FILEIN = milovat (láska), SOFIA = moudrost láska k moudrosti

FILOSOFIE FILEIN = milovat (láska), SOFIA = moudrost láska k moudrosti Otázka: Filosofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): jirka223 FILOSOFIE FILEIN = milovat (láska), SOFIA = moudrost láska k moudrosti Evropské myšlení ve smyslu lásky k moudrosti se zrodilo na

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory.

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Obrázky silně působí na mozek. Vidět tohle: se velmi rychle pochopí a pamatuje. Lépe než slova "pokleslo o třicet procent" Trochu profesionálněji

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více