Zahájení prodeje vozidla CITROËN Berlingo Electric (B9E)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zahájení prodeje vozidla CITROËN Berlingo Electric (B9E)"

Transkript

1 Zahájení prodeje vozidla CITROËN Berlingo Electric (B9E)

2 1 PŘEDSTAVENÍ VOZIDLA 1.1 POHÁNĚCÍ SOUSTAVA Poháněcí soustava vozidla CITROËN Berlingo Electric je odvozena z poháněcí soustavy vozidla CITROËN C-ZERO: - elektrická poháněcí soustava je umístěna v přední části vozidla, - trakční akumulátor tvoří dva akumulátorové bloky, umístěné pod podlahou ložného prostoru, po obou stranách zadní nápravy. Poháněcí soustava Trakční akumulátor (2 bloky) Celkový průhledový pohled na elektrické orgány VZADU Trakční akumulátor (2 bloky) Elektrický stroj (elektromotor) Elektrická poháněcí soustava VPŘEDU Celkový pohled na elektrické orgány trakční akumulátor a poháněcí soustava 2/16

3 Hlavní komponenty umístěné v motorovém prostoru jsou podrobně popsány níže: Elektrický trakční stroj (elektromotor) Elektrický stroj má největší výkon 49 kw (67 k) při až ot/min, jeho největší točivý moment je 200 N.m od 0 do ot/min. Největší rychlost vozidla: 110 km/h. Zajišťuje trakci vozidla a umožňuje rekuperaci energie a nabíjení akumulátorů ve fázích zpomalování vozidla. Hmotnost: 42,3 kg. Počítač řízení elektrického pohonu (invertor) Za jízdy invertor přeměňuje stejnosměrné napětí přibližně 300 V, poskytované trakčním akumulátorem, na střídavé třífázové napětí pro napájení elektrického stroje. Invertor řídí elektromotor za jízdy (rychlost a výkon) a ve fázi rekuperace energie, při brzdění a při uvolnění pedálu akcelerace. Řízením fáze rekuperace energie může invertor vyvolat zpomalovací moment; elektromotor je přitom použit jako alternátor, který generuje proud pro nabíjení akumulátoru. Provozní napětí: stejnosměrné 230 až 330 V. Invertor rovněž umožňuje obrátit chod elektromotoru. To znamená, že není nutné zvláštní soukolí pro zpětný chod. Hmotnost: 7,5 kg. Celek palubní nabíječ - měnič DC/DC Nabíječ slouží pro nabíjení trakčního akumulátoru ve fázi standardního nabíjení transformací napětí 230 V AC (střídavé) na 300 V DC (stejnosměrné). Měnič transformuje napětí 300 V DC trakčního akumulátoru na napětí 14,4 V DC pro nabíjení akumulátoru 12 V. Hmotnost: 12 kg. Reduktor Činnost elektrického stroje nevyžaduje použití klasické vícestupňové převodovky. Pro pohon předních kol je potřebný pouze reduktor s převodovým poměrem 9,93 : 1. Hmotnost: 23,5 kg (bez oleje). 3/16

4 1.2 AKUMULÁTORY Trakční akumulátor Trakční akumulátor slouží jako zásobník energie. Přes připojovací jednotku (nazývanou také spojovací skříň), umístěnou v motorovém prostoru, napájí: - prostřednictvím invertoru elektrický stroj střídavým napětím, - přímo klimatizaci a topení stejnosměrným napětím. Může být nabíjen dvěma různými způsoby: - přes zásuvku standardního nabíjení, připojenou k domovní síti se střídavým napětím 230 V; v tomto případě je střídavé napětí usměrněno palubním nabíječem na stejnosměrné napětí, - přes zásuvku rychlého nabíjení, připojenou ke zvláštnímu nabíjecímu sloupku, který poskytuje přímo stejnosměrné napětí přibližně 300 V. Trakční akumulátor vozidla CITROËN Berlingo Electric je lithium-iontový akumulátor, tvořený dvěma akumulátorovými bloky, umístěnými pod podlahou ložného prostoru. NEZBYTNÉ: Oba bloky trakčního akumulátoru jsou spárované. Náhradním dílem nelze nahradit pouze jeden blok akumulátoru. Objednávka trakčního akumulátoru zahrnuje oba bloky akumulátoru. NEZBYTNÉ: Je zakázáno vzájemně zaměňovat samostatné přední a zadní bloky různých trakčních akumulátorů. Trakční akumulátor má 5 modulů: 3 moduly v předním bloku a 2 moduly v zadním bloku. Každý modul je tvořen 16 články (celkem 80 článků). Každý článek má napětí 3,75 V. Trakční akumulátor tak při celkovém počtu 80 článků zapojených do série umožňuje uložit 22,5 kwh elektrické energie při jmenovitém napětí 300 V. Kompletní trakční akumulátor (2 bloky) má hmotnost 320 kg (180 kg přední blok a 140 kg zadní blok), samotné články mají hmotnost 204 kg. Článek 3,75 V 5 modulů po 16 článcích 4/16

5 Každý modul je řízen dvěma počítači CMU (Cell Monitor Unit), které umožňují měřit napětí a teplotu každého článku. Tyto informace jsou vysílány do počítače řízení trakčního akumulátoru BMU (Battery Management Unit), umístěného pod sedadlem řidiče, který řídí celkovou činnost akumulátoru. Tento počítač sleduje teplotu a napětí na svorkách každého článku, aby jednotlivé články nebyly nedostatečně nebo nadměrně nabíjeny. Aby nedocházelo k postupné ztrátě části provozního rozsahu celého akumulátorového bloku, je v případě potřeby proveden postup vyrovnání stavu jednotlivých článků Pomocný akumulátor Pomocný akumulátor (12 V) napájí palubní počítače, osvětlení, audiosystém, posilovač řízení, podtlakové čerpadlo a čerpadlo chladicí kapaliny. Pomocný akumulátor je automaticky nabíjen trakčním akumulátorem ve fázích činnosti poháněcí soustavy (na přístrojové desce svítí kontrolka «PŘIPRAVENO K JÍZDĚ (READY)») a v průběhu nabíjení trakčního akumulátoru. POZOR: Jestliže je pomocný akumulátor vybitý, není možno rozjet vozidlo ani zahájit nabíjení trakčního akumulátoru. POZNÁMKA: Při ukončení nabíjení trakčního akumulátoru se ukončí také nabíjení pomocného akumulátoru, a to i tehdy, když vozidlo zůstane připojeno k síti 230 V. Proto je možné vybití pomocného akumulátoru (ve vozidle je zapnutý spotřebič), i když je vozidlo připojené k elektrické síti. 1.3 OKRUH CHLAZENÍ Počítač řízení elektrického pohonu (invertor), celek palubní nabíječ - měnič DC/DC a elektrický stroj (elektromotor) jsou chlazeny cirkulující chladicí kapalinou, protékající chladičem umístěným v přední části vozidla. Trakční akumulátor vozidla CITROËN Berlingo Electric nevyžaduje chlazení. 1.4 TOPENÍ A KLIMATIZACE Elektrické systémy klimatizace a vyhřívání interiéru jsou napájeny trakčním akumulátorem. U vozidla zůstává použito chladivo R-134a. Hlavní komponenty topení a klimatizace jsou podrobně popsány níže: Vysokonapěťový elektrický kompresor klimatizace Elektrický kompresor klimatizace umožňuje, stejně jako u vozidla se spalovacím motorem, produkovat chlad potřebný pro činnost klimatizace a dosažení požadovaného tepelného komfortu cestujících. Je napájen vysokým napětím (výkonová část) a také napětím 12 V (elektronická část). Je opatřen elektromotorem, který má elektronickou ovládací část a výkonovou část. 5/16

6 Vysokonapěťové topení Skupina klimatizace pocházející z vozidla se spalovacím motorem byla upravena a obsahuje vysokonapěťový PTC rezistor (4 kw) místo výměníku tepla a PTC rezistoru 12 V. Je napájeno vysokým napětím (výkonová část) a také napětím 12 V (elektronická část). 1.5 ELEKTRICKÁ A ELEKTRONICKÁ SOUSTAVA Elektrická soustava vozidla CITROËN Berlingo Electric spočívá na části s uspořádáním typu Archi AEE 2004 EV (stejné uspořádání jako u vozidla CITROËN Berlingo se spalovacím motorem) a na přídavné části, která spojuje orgány poháněcí soustavy, podobně jako u vozidla CITROËN C ZERO. Orgánem, který slouží jako spojovací můstek mezi oběma částmi, je počítač rozhraní poháněcí soustavy PIU (Power Interface Unit). 1.6 ROZHRANÍ UŽIVATEL / AUTOMOBIL Kontrolka «Vozidlo připraveno k jízdě (Ready)» Pro rozjetí vozidla je nutno otočit klíčem ve spínací skřínce a počkat na zaznění zvukového signálu a rozsvícení zelené kontrolky «Vozidlo připraveno k jízdě (Ready)» na přístrojové desce. Když kontrolka svítí, je vozidlo připraveno k jízdě. Ukazatel okamžité spotřeby a generování energie Ukazatel okamžité spotřeby a generování energie, umístěný na levé straně sdruženého přístroje, indikuje: - příkon poskytovaný v reálném čase trakčním akumulátorem pro činnost elektrického stroje (zelená část stupnice) - čím více se ručička nachází vpravo, tím více energie vozidlo spotřebovává, - příkon pro dobíjení trakčního akumulátoru při zpomalování a brzdění (modrá část stupnice) - čím dále (níže) se ručička nachází v modré zóně, tím více se akumulátor nabíjí, - když je ručička v poloze 0 (tak jako na obrázku), nedochází ani ke spotřebě energie ani k nabíjení. Ukazatel energie a ukazatel sekundární spotřeby energie - Ukazatel vlevo indikuje zbývající elektrickou energii v akumulátoru. - Ukazatel vpravo informuje řidiče o sekundární spotřebě elektrické energie, to znamená spotřebě týkající se topení a klimatizace. 6/16

7 Režimy ECO a OFF - Režim ECO: Aby bylo zachováno co nejvíce energie pro napájení elektrického stroje, vypne režim ECO automaticky vedlejší spotřebiče energie (topení a klimatizaci), přitom zachová větrání pomocí ventilátoru vzduchu. Režim ECO tak umožňuje zabránit spotřebě týkající se topení a klimatizace. Energie je následně využívána výhradně pro činnost elektrického stroje (elektromotoru), přičemž okamžitým dopadem je zvýšení dojezdové vzdálenosti. Režim ECO tedy umožňuje dosáhnout velké úspory energie při jízdě vozidla a výrazné prodloužení jeho dojezdové vzdálenosti. - Režim OFF: Režim OFF kromě topení a klimatizace vypíná navíc také větrání. Otočný ovladač P-R-N-D Vozidlo je vybaveno voličem směru jízdy ve formě čtyřpolohového otočného ovladače: P (Parking), R (Reverse), N (Neutral) a D (Drive). Otočný ovladač je umístěn na palubní desce. 1.7 ROZMĚRY A HMOTNOSTI Rozměry Rozměry elektrické verze vozidla CITROËN Berlingo jsou stejné jako verze se spalovacím motorem. Hodnoty jsou následující: Hmotnosti Rozměry (v metrech) Délka L1: 4,380 / L2: 4,628 Šířka zrcátka přiklopená / odklopená 1,810 / 2,112 Výška 1,822 Rozvor náprav 2,728 Převis vpředu / převis vzadu 0,925 / 0,727 Rozchod kol vpředu / rozchod kol vzadu 1,505 / 1,554 "Krátká" karoserie s dvoumístnou nebo třímístnou lavicí Nejmenší pohotovostní hmotnost EHS - největší pohotovostní hmotnost (homologace typu ES) Hmotnosti 2 místa (kg) Hmotnosti 3 místa (kg) Nejmenší největší provozní hmotnost Největší hmotnost na přední a zadní nápravu Největší povolená hmotnost největší povolená hmotnost jízdní soupravy /16

8 Největší užitečné zatížení (včetně řidiče) Hmotnost přívěsu: nebrzděného - brzděného Největší svislé zatížení koule tažného zařízení střešních tyčí (s příčnými tyčemi) "Dlouhá" karoserie s dvoumístnou nebo třímístnou lavicí Nejmenší pohotovostní hmotnost EHS - největší pohotovostní hmotnost (homologace typu ES) Hmotnosti 2 místa (kg) Hmotnosti 3 místa (kg) Nejmenší největší provozní hmotnost Největší hmotnost na přední a zadní nápravu Největší povolená hmotnost největší povolená hmotnost jízdní soupravy Největší užitečné zatížení (včetně řidiče) Hmotnost přívěsu: nebrzděného - brzděného Největší svislé zatížení koule tažného zařízení střešních tyčí (s příčnými tyčemi) Objemy Objemy ložného prostoru elektrické verze vozidla CITROËN Berlingo jsou stejné jako u verze se spalovacím motorem, kromě rezervního kola na přání. Hodnoty jsou následující: Největší objem 2 místa (dm 3 ) 3 místa (dm 3 ) 2 místa (dm 3 ) 3 místa (dm 3 ) ložného prostoru Bez rezervního kola (*) S rezervním kolem (45 dm 3 ) "Krátká" karoserie "Dlouhá" karoserie (*) U vozidla CITROËN Berlingo Electric je z důvodu umístění akumulátorových bloků rezervní kolo (volitelná výbava) uloženo v ložném prostoru u pravé stěny. Zůstává tak zachován přístup levým křídlem zadních dveří. Rezervní kolo zabírá prostor o objemu 45 dm 3. 2 NABÍJENÍ AKUMULÁTORU A DOJEZDOVÁ VZDÁLENOST 2.1 JEDNOTLIVÉ DRUHY NABÍJENÍ U vozidla CITROËN Berlingo Electric je možno použít dva typy nabíjení: Standardní nabíjení: Trakční akumulátor je nabíjen pomocí palubního nabíječe vozidla. Nabíjecí kabel dodávaný s vozidlem umožňuje připojit vozidlo k elektrické síti a napájet jej střídavým jednofázovým napětím 230 V. Zásuvka 8/16

9 pro standardní nabíjení na vozidle je umístěna na předním pravém blatníku (Zásuvka typu 1: střídavé jednofázové napětí). Rychlé nabíjení: Trakční akumulátor je nabíjen pomocí nabíječe umístěného mimo vozidlo. Vozidlo je připojeno ke sloupku rychlého nabíjení nabíjecím kabelem, který je součástí sloupku. Zásuvka pro rychlé nabíjení na vozidle je umístěna na zadním levém blatníku (Zásuvka typu JEVS G105). Její umístění je stejné jako u klapky palivové nádrže vozidel se spalovacím motorem. POZNÁMKA: U vozidel, která nejsou vybavená zařízením pro rychlé nabíjení, dodávaným jako volitelná výbava, je klapka na zadním blatníku přítomná, ale je trvale zamknutá. 9/16

10 2.2 STANDARDNÍ NABÍJENÍ Pro standardní nabíjení trakčního akumulátoru vozidla (3 kw) se používá palubní nabíječ ve vozidle. Nabíjecí kabel dodávaný s vozidlem umožňuje připojit vozidlo k elektrické síti a napájet jej střídavým napětím 230 V. Standardní nabíjení umožňuje nabít trakční akumulátor vozidla na 100 % jeho kapacity v době od 7 do 15 hodin, a to v závislosti na velikosti proudu poskytovaného sítí, ke které je vozidlo připojeno, a také v závislosti na výchozím stavu nabití. Systém nabíjení musí zajistit bezpečnost a komunikaci s vozidlem během připojení a nabíjení. Druhy standardního nabíjení vozidla CITROËN Berlingo Electric jsou: DRUH 2: standardní nabíjení «DRUH 2» se provádí připojením vozidla k normalizované domovní nebo průmyslové zásuvce, vybavené diferenciálním jističem 30 ma. Funkce řízení a kontroly nabíjení je integrovaná v nabíjecím kabelu «DRUH 2». Nabíjecí kabel «DRUH 2», dodávaný sériově s vozidlem Berlingo Electric, tvoří: - zástrčka pro připojení do sítě na jednom konci (závisí na zemi určení), - pistole pro připojení k vozidlu na druhém konci (zástrčka typu 1: jednofázové střídavé napětí), - řídicí jednotka, která umožňuje řídit a kontrolovat nabíjení. Řídicí jednotka Kabel pro standardní nabíjení «DRUH 2» DRUH 3: standardní nabíjení «DRUH 3» se provádí připojením vozidla k jednofázové zásuvce typu 2 nebo 3 s proudem 16 A, která může být umístěna na nástěnném sloupku nebo na sloupku s nohou. Funkce řízení a kontroly je trvale instalovaná v zařízení. Na rozdíl od provedení «DRUH 2» není řídicí jednotka integrována v nabíjecím kabelu, ale ve sloupku. Kabel pro standardní nabíjení «DRUH 2» Kabel pro standardní nabíjení «DRUH 3» POZNÁMKA: Vozidlo CITROËN Berlingo Electric je sériově vybaveno kabelem pro standardní nabíjení «DRUH 2». 10/16

11 2.3 RYCHLÉ NABÍJENÍ Pro rychlé nabíjení trakčního akumulátoru vozidla (do 50 kw) se používá nabíječ umístěný mimo vozidlo. Tento nabíječ se nachází ve sloupku pro rychlé nabíjení. Funkce řízení a ochrany a nabíjecí kabel jsou trvale integrovány v nabíjecím sloupku. Tyto sloupky poskytují mnohem větší proudy než klasické připojení. Rychlé nabíjení umožňuje nabít trakční akumulátor vozidla na 80 % jeho kapacity za přibližně půl hodiny. POZNÁMKA: Rychlé nabíjení se u vozidla CITROËN Berlingo Electric nabízí jako volitelná výbava. 2.4 DOBA NABÍJENÍ Doba nabíjení při standardním nabíjení: Druh nabíjení Největší proud na vstupu vozidla (AC) Odhadovaná doba nabíjení pro úplné nabití «Druh 3» 16 A přibližně 7,5 hodiny «Druh 2» 14 A přibližně 8,5 hodiny «Druh 2» 10 A přibližně 12 hodin «Druh 2» 8 A přibližně 15 hodin Doba nabíjení při rychlém nabíjení: Největší proud na vstupu vozidla (DC) Odhadovaná doba nabíjení pro nabití na 80 % kapacity akumulátoru 95 A přibližně 30 minut POZNÁMKA: Doba nabíjení se může mírně měnit v závislosti na teplotě akumulátoru. Nabíjecí proud je automaticky regulován, aby byla co nejvíce zachována životnost článků. 2.5 KABELY PRO STANDARDNÍ NABÍJENÍ Kabel pro standardní nabíjení «DRUH 2» Kabel dodávaný s vozidlem CITROËN Berlingo Electric, délky 5 metrů, je přizpůsoben zemi prodeje, a to nejen z toho důvodu, aby byla zajištěna jeho slučitelnost se zásuvkou, ale také proto, aby vozidlo nevyžadovalo více, než jaké hodnoty může síť poskytnout. Před každým nabíjením je však důležité se ujistit, že zvolená zásuvka má uzemnění, že skutečně poskytuje požadovaný proud (uvedený na řídicí jednotce kabelu) a je chráněna diferenciálním jističem 30 ma typu A. Kabely DRUH 2 dodávané s vozidlem CITROËN Berlingo Electric jsou následující: Druh kabelu Zásuvky a zástrčky 11/16

12 Kabel «DRUH 2» typ E/F (Zásuvka typu 1 na vozidle a typu E/F v domovní síti) Proud 8 A / 14 A, délka 5 nebo 10 m (doplněk) Kabel «DRUH 2» typ G (Zásuvka typu 1 na vozidle a typu G v domovní síti) Proud 10 A, délka 5 m Kabel «DRUH 2» typ J (Zásuvka typu 1 na vozidle a typu J v domovní síti) Proud 8A, délka 5 m Kabel «DRUH 2» typ K (Zásuvka typu 1 na vozidle a typu K v domovní síti) Proud 8 A, délka 5 m Kabel «DRUH 2» typ průmyslová zásuvka - IEC (Zásuvka typu 1 na vozidle a průmyslový typ - IEC v domovní síti) Proud 16 A, délka 5 m Dodává se jako volitelná výbava nebo jako doplňkové příslušenství. Typ kabelu podle země: Typ E/F Typ E/F Typ K Typ G Typ J Nabíjecí kabely «DRUH 2» verze typu E/F jsou vybaveny systémem pro rozpoznání zásuvky s označením «VE» (elektromobil). Při připojení poskytuje kabel s inteligentní zástrčkou proud 14 A, jestliže rozpozná zásuvku pro tento proud, a omezí proud na 8 A u každé jiné zásuvky typu E/F, která nemá označení «VE». 12/16

13 Příklad zásuvky s označením «VE» Řídicí jednotka integrovaná v kabelech «DRUH 2» typ E/F se liší od řídicích jednotek ostatních typů kabelů: Automatická volba mezi 8 A a 14 A Řídicí jednotka kabelu pro standardní nabíjení «DRUH 2» Řídicí jednotka pro zásuvku E/F (8 / 14 A) Řídicí jednotka pro ostatní zásuvky NEZBYTNÉ: Před každým připojením ověřte, že elektrická zásuvka, kterou hodláte použít, odpovídá příslušným normám a proudu uvedenému na řídicí jednotce nabíjecího kabelu. Ve všech případech se doporučuje nechat zkontrolovat vaši elektrickou instalaci elektrikářem. POZOR: Dbejte na to, aby řídicí jednotka kabelu volně nevisela v prostoru, zavěšená pouze za zástrčku. Použijte šňůru dodanou s kabelem pro zavěšení řídicí jednotky, aby řídicí jednotka nezatěžovala zástrčku/zásuvku (nebezpečí poškození nabíjecího kabelu nebo elektrické zástrčky/zásuvky). 13/16

14 POZOR: Z důvodu požadovaného proudu musí být nabíjení prováděno bez dalších spotřebičů připojených ke stejné zásuvce. Připojení k vícenásobné zásuvce nebo prostřednictvím prodlužovacího kabelu, rozbočovacího adaptéru nebo časového programátoru je zakázáno Kabel pro standardní nabíjení «DRUH 3» Zákazník si může objednat jako volitelnou výbavu nabíjecí kabel «DRUH 3», který umožňuje použít nabíjecí sloupky «DRUH 3»: Nástěnný sloupek Sloupek na parkovišti Sloupek publique Kabely «DRUH 3», dodávané jako volitelná výbava nebo jako doplňkové příslušenství pro vozidlo Berlingo Electric, jsou následující: Kabel DRUH 3: T1/T2 (Zásuvka typu 1 na vozidle a typu 2 na straně sloupku) Kabel DRUH 3: T1/T3 (Zásuvka typu 1 na vozidle a typu 3 na straně sloupku) Zásuvka na straně sloupku: typ 2 (Mennekes) Zásuvka na straně sloupku: zásuvka typ 3 (EV Plug Alliance) 14/16

15 2.6 DOJEZDOVÁ VZDÁLENOST Vozidlo CITROËN Berlingo Electric má v normalizovaném cyklu dojezdovou vzdálenost až 170 km. Tato hodnota je dosažena (stejně jako u vozidla se spalovacím motorem) bez použití prvků výbavy, které zvyšují spotřebu: topení, klimatizace nebo osvětlení, a to v normalizovaném cyklu. Při používání vozidla zákazníkem mohou některé faktory tuto největší dosažitelnou dojezdovou vzdálenost významně ovlivnit: - Používání pomocných spotřebičů: topení a klimatizace jsou elektrické, napájené trakčním akumulátorem; jejich používání má tedy přímý vliv na spotřebu energie, a tím také na dojezdovou vzdálenost. Elektrická zařízení napájená pomocným akumulátorem (12 V) mají na dojezdovou vzdálenost mnohem menší vliv (není však bezvýznamný, zejména při nízké rychlosti), než použití topení nebo klimatizace. Instalace tepelné přepážky mezi kabinu a ložný prostor umožňuje prodloužit dojezdovou vzdálenost, protože zabraňuje ztrátám tepla nebo chladu při použití bloku topení / klimatizace. - Rychlost a způsob jízdy: stejně jako u vozidla se spalovacím motorem je spotřeba energie pro pohon vozidla vyšší při častém střídání velkého zrychlování a zpomalování nebo při jízdě vysokou rychlostí. - Zatížení vozidla (hmotnost): Dojezdová vzdálenost se mění v závislosti na zatížení vozidla. Větší hmotnost vyžaduje více energie z akumulátoru pro zrychlení vozidla. - Tlak v pneumatikách: Stejně jako u vozidla se spalovacím motorem, pneumatiky s nižším tlakem, než je doporučený tlak, zvyšují spotřebu elektrického stroje a zkracují dojezdovou vzdálenost vozidla. - Stáří akumulátoru (a/nebo jeho nečinnost): Časem akumulátor ztrácí část své kapacity, a tedy schopnosti ukládat energii. - Teplota akumulátoru a okolní teplota: Vysoká teplota okolního prostředí urychluje výše uvedené stárnutí. Při příliš nízké okolní teplotě mohou být zakázány vysoké nabíjecí proudy (rekuperace energie při zpomalování vozidla), a tím zkrácena dojezdová vzdálenost. - Reliéf silnice a jízdní trasa: Jízda vozidla po silnici s členitým reliéfem je dalším faktorem, který má vliv na dojezdovou vzdálenost, protože ovlivňuje způsob jízdy. - Aerodynamika: Tento aspekt významně ovlivňuje dojezdovou vzdálenost při rychlostech vyšších než je přibližně 70 km/h. Pro dosažení optimální dojezdové vzdálenosti vozidla CITROËN Berlingo Electric je nutno: nejezdit příliš rychle, jezdit plynule a co nejvíce omezit brzdění; ideální rozsah rychlostí je 15 až 60 km/h, omezit používání topení a klimatizace, zejména při nízké rychlosti vozidla, při rychlostech nižších než 50 km/h dát přednost otevření oken před použitím klimatizace, když není potřebné odmlžení skel, používat topení při malé rychlosti ventilátoru a upřednostnit směrování proudu vzduchu do prostoru nohou, použít tepelně izolační přepážku mezi kabinou a ložným prostorem (k dispozici jako doplněk), 15/16

16 vyloučit přepravu zbytečných věcí, pravidelně kontrolovat tlak v pneumatikách (viz doporučené hodnoty na štítku na vozidle). 3 PNEUMATIKY A POUŽITÍ SNĚHOVÝCH ŘETĚZŮ 3.1 KOLA Značka pneumatik Kolo Rozměry Objednací číslo Agilis Plechové 15" 6,5J /70 R15 C 98T 5400 N6 3.2 POUŽITÍ SNĚHOVÝCH ŘETĚZŮ V zimních podmínkách zvyšují sněhové řetězy trakční schopnosti vozidla a zlepšují jeho chování při brzdění. Značka a typ Největší rozměr článku Objednací číslo THULE CD mm DŮLEŽITÉ: Použití sněhových řetězů je povoleno pouze na přední nápravě. Sněhové řetězy nesmí být montovány na nouzová rezervní kola (kola "na dojetí"). 3.3 MONTÁŽ ZIMNÍCH PNEUMATIK Zimní pneumatiky mají stejné rozměry jako letní pneumatiky, ale mají min. index rychlosti Q (160 km/h). 3.4 KOLA PRODÁVANÁ JAKO DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ Kola jako doplněk nejsou v prodejní nabídce. 3.5 UMÍSTĚNÍ REZERVNÍHO KOLA U vozidla CITROËN Berlingo Electric je z důvodu umístění akumulátorových bloků rezervní kolo (volitelná výbava) uloženo v ložném prostoru u pravé stěny. Zůstává tak zachován přístup levým křídlem zadních dveří. 16/16

ALKE XT. ALKE XT 320E a 320EL

ALKE XT. ALKE XT 320E a 320EL ALKE XT ALKE XT 320E a 320EL Vozidlo ALKE XT je moderní nákladní elektromobil, ve kterém je použita řada moderních technologií. Vozidlo je osazeno střídavým elektromotorem, který nevyžaduje žádnou údržbu.

Více

Barevný nákres lokomotivy

Barevný nákres lokomotivy Lokomotiva řady 799 Barevný nákres lokomotivy Technický nákres Popis lokomotivy Mechanická část Lokomotiva je koncipována jako kapotová, se dvěma sníženými a zúženými představky a centrální věžovou kabinou

Více

Farmall U Pro Efficient Power Představení prémiového traktoru

Farmall U Pro Efficient Power Představení prémiového traktoru 1 Nabídka modelů Farmall U Pro pro rok 2013 Tier 4a made in Aust r ia Model Motor jmenovitý výkon při 2300 min -1 (k) max. výkon při 1900 min -1 (k) Převodovka Hydraulika Max. zdvihací síla Hmotnost Min.

Více

Požadované údaje. Stránka 3 z 10

Požadované údaje. Stránka 3 z 10 Technické podmínky Každé vozidlo musí být jiné tovární značky! Uchazeč musí použít technické podmínky zadavatele a bude specifikovat údaje podle předem připravené barevné legendy: konkrétní údaj obchodní

Více

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKUMULÁTOROVÉ AKU ET Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít a za jeho výsledky

Více

VAŠE TOYOTA HILUX. 2.5l D-4D 145 DPF STUPEŇ STANDARDNÍ VÝBAVY. Červená - chilli (3E5) Tmavě šedá látka (FX10) ZÁKLADNÍ CENA (vč.

VAŠE TOYOTA HILUX. 2.5l D-4D 145 DPF STUPEŇ STANDARDNÍ VÝBAVY. Červená - chilli (3E5) Tmavě šedá látka (FX10) ZÁKLADNÍ CENA (vč. VAŠE TOYOTA HILUX ZÁKLADNÍ ÚDAJE KAROSERIE MOTOR PŘEVODOVKA STUPEŇ STANDARDNÍ VÝBAVY Double Cab 2.5l D-4D 145 DPF 5 M/T Luna BARVY EXTERIÉR INTERIÉR Červená - chilli (3E5) Tmavě šedá látka (FX10) CENA

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Transporter Technická data Platná pro modelový rok 3 Užitkové vozy Transporter Informace o spotřebě paliva a emisích CO 2 najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru, převodovky a karoserie

Více

4 v řadě - umístěné vpředu napříč. Vrtání x zdvih v mm 75 x 88,3 85 x 88 85 x 88

4 v řadě - umístěné vpředu napříč. Vrtání x zdvih v mm 75 x 88,3 85 x 88 85 x 88 JUMPY_TCH_06-2008.qxd 22.5.2008 15:58 Page 1 CITROËN JUMPY TECHNICKÉ PARAMETRY 1.6 HDi 90 k 2.0 HDI 120 k 2.0 HDi 138 k FAP MOTOR Typ vstřikování Turbodiesel Turbodiesel Turbodiesel přímé vysokotlaké s

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA / FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm u automobilů

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

ISEKI- AGRO modely 2013

ISEKI- AGRO modely 2013 Škýz s.r.o. Orlice 130, 56151 Letohrad Tel./Fax: 465 622 189 E-mail: skyz@orlice.cz ISEKI- AGRO modely 2013 Platnost od 1.3. 2013 do 31.9. 2013. Na požádání Vás rádi seznámíme s dalšími možnostmi výbavy

Více

VITO 110CDI/K EXPRES. 2257 x 1650 x 1353 890

VITO 110CDI/K EXPRES. 2257 x 1650 x 1353 890 VITO 110CDI EXPRES Cena základního modelu VITO 110CDI/K EXPRES Cena s DPH (Kč) 478 800,- Cena bez DPH (Kč) 399 000,- Základní technická specifikace vozu Označení motoru 110CDI Typ Vznětový Počet válců

Více

VITO 116CDI KB SPORT

VITO 116CDI KB SPORT VITO 116CDI KB SPORT Cena základního modelu VITO 116CDI/K KB SPORT Cena s DPH (Kč) 774 000,- Cena bez DPH (Kč) 645 000,- Základní technická specifikace vozu Označení motoru 116CDI Typ Vznětový Počet válců

Více

VITO 110 CDI EXPRES VITO 110CDI/K EXPRES. Cena základního modelu. Cena bez DPH (Kč) 404 000,- Základní technická specifikace vozu Označení motoru

VITO 110 CDI EXPRES VITO 110CDI/K EXPRES. Cena základního modelu. Cena bez DPH (Kč) 404 000,- Základní technická specifikace vozu Označení motoru VITO 110 CDI EXPRES Cena základního modelu VITO 110CDI/K EXPRES Cena s DPH (Kč) 484 800,- Cena bez DPH (Kč) 404 000,- Základní technická specifikace vozu Označení motoru 110CDI Typ Vznětový Počet válců

Více

Holder C 250 / C 270 SILNÝ. ÚZKÝ. GENIÁLNÍ.

Holder C 250 / C 270 SILNÝ. ÚZKÝ. GENIÁLNÍ. Holder C 250 / C 270 SILNÝ. ÚZKÝ. GENIÁLNÍ. C 250 / C 270 SILNÝ. ÚZKÝ. GENIÁLNÍ. Průlom do další dimenze. Nová řada C komunálních kloubových nosičů nářadí Holder vyniká vysokým výkonem a kompaktní konstrukcí.

Více

Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka

Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka ŠKODA ELECTRIC a.s. Trakční pohon pro 100% nízkopodlažní tramvaje ŠKODA Modulární konstrukce 100% nízká podlaha Plně otočné podvozky Individuální pohon každého kola

Více

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000 Modelový rok '12 LS LT LT+ LTZ 351 000 377 000 395 000 415 000 442 200 1,7D 96 kw/130 k ECO 461 400 493 000 2,0 VCDi 120 kw/163 k 462 000 500 200 AKČNÍ 1,7D 96 kw/130 k ECO 2,0 VCDi 120 kw/163 k LS LT

Více

Terénní užitkové vozidlo

Terénní užitkové vozidlo Terénní užitkové vozidlo Společník pro práci a volný čas Mechron Je jedno, zda chcete pracovat na farmě nebo v lese, Kioti Mechron 4 4 se hodí pro všechny práce. Se čtyřmi nezávisle zavěšenými koly zadní

Více

Nová řada C s jednomístnou a dvoumístnou kabinou

Nová řada C s jednomístnou a dvoumístnou kabinou HOLDER ŘADY C. SILNÝ. ÚZKÝ. GENIÁLNÍ. Nová řada C s jednomístnou a dvoumístnou kabinou Řada C: C 250 / C 270 Silný. Úzký. Geniální Nová generace nosičů nářadí s kloubovým řízením Nová řada C vozidel Holder

Více

Zážehové motory. zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 1395

Zážehové motory. zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 1395 Zážehové motory Technické údaje 1,4 TSI/92 kw 1,4 TSI/110 kw ACT 1,4 TSI/110 kw ACT (A) 1,8 TSI/132 kw 1,8 TSI/132 kw (A) 2,0 TSI/162 kw (A) Počet válců zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený

Více

Zážehové motory. Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/75 kw 1,6 MPI/75 kw Motor. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč

Zážehové motory. Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/75 kw 1,6 MPI/75 kw Motor. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč ŠKODA Octavia Tour Zážehové motory Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/ kw 1,6 MPI/ kw zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč zážehový, řadový, chlazený kapalinou, OHC, uložený

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Amarok

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Amarok Technická data Platná pro modelový rok 2013 Užitkové vozy Amarok Informace o spotřebě paliva a emisích CO 2 najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru, převodovky a karoserie

Více

v rozsahu točivého momentu (Nm) Letištní hasičský vůz 100 500 140 160 800 1 000 X Průmyslový hasičský vůz (velké vodní čerpadlo)

v rozsahu točivého momentu (Nm) Letištní hasičský vůz 100 500 140 160 800 1 000 X Průmyslový hasičský vůz (velké vodní čerpadlo) Všeobecné informace o objednávkách Všeobecné informace o objednávkách Objednávka pomocných náhonů a elektrických příprav pro pomocné náhony přímo z výrobního závodu. Dodatečná montáž bude značně nákladná.

Více

Motorový vůz řady 831

Motorový vůz řady 831 Motorový vůz řady 831 Technický nákres Technické údaje Typ spalovacího motoru Vrtání Zdvih Trvalý výkon SM Zásoba paliva Olejové hospodářství Vodní hospodářství 6 S 150 PV 2A (má opačné číslování válců!)

Více

ŠKODA Octavia Combi RS

ŠKODA Octavia Combi RS zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC,

Více

LG MULTI V IV. 4. generace LG invertorového kompresoru

LG MULTI V IV. 4. generace LG invertorového kompresoru LG 4. generace LG invertorového kompresoru Nový scroll invertorový kompresor a BLDC motor optimalizují účinnost při částečném zatížení, při snížení hmotnosti až o 50 % a rozšíření provozní frekvence ze

Více

VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti

VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti lesních ploch je téměř vyrovnaný podíl jízdních a přibližovacích cest. Zřízení a celoroční údržba lesních cest sjížděných nákladními vozidly jsou nákladné. Současně představují

Více

Pásový dozer D61EX / PX 12

Pásový dozer D61EX / PX 12 Pásový dozer D61EX / PX 12 Fotografie mohou obsahovat nadstandardní výbavu. Nové dozery střední třídy s revolučními joysticky. Manévrovací schopnost se značně zlepšila použitím jedné páky pro ovládání

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

VÝKON NA SETRVAČNÍKU 231 kw 310 HP @ 1900 ot/min. PROVOZNÍ HMOTNOST 37 800 kg. Fotografie může obsahovat nadstandardní výbavu PÁSOVÝ DOZER

VÝKON NA SETRVAČNÍKU 231 kw 310 HP @ 1900 ot/min. PROVOZNÍ HMOTNOST 37 800 kg. Fotografie může obsahovat nadstandardní výbavu PÁSOVÝ DOZER VÝKON NA SETRVAČNÍKU 231 kw 310 HP @ 1900 ot/min. PROVOZNÍ HMOTNOST 37 800 kg Fotografie může obsahovat nadstandardní výbavu PÁSOVÝ DOZER D 155 AX-5 Pásový dozer Úplně nový stroj Komatsu D155 AX 5 navazuje

Více

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy Co je NIBE SPLIT? Je to systém, sestávající z 1 venkovní a 1 vnitřní jednotky Tepelný výměník je součástí vnitřní jednotky Vnitřní a venkovní jednotka je propojena

Více

Akční ceník Platný od 1. ledna 2013. Užitkové vozy. Transporter

Akční ceník Platný od 1. ledna 2013. Užitkové vozy. Transporter Akční ceník Platný od 1. ledna 2013 Užitkové vozy Transporter Akční ceník může obsahovat modely a výbavy, které budou do výroby zařazeny později. Aktuální nabídka může být ovlivněna změnami vyvolanými

Více

Holder řady C. Nová řada C s 1- a 2místnou kabinou

Holder řady C. Nová řada C s 1- a 2místnou kabinou Holder řady C. Silný. Úzký. Geniální. Nová řada C s 1- a 2místnou kabinou Řada C: C 250 / C 270 Silný. Úzký. Geniální Nová generace Nářaďový traktor s kloubovým řízením Nová řada C vozidel Holder nabízí

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

Vznětové motory. dvě souosé spojky, suché, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané

Vznětové motory. dvě souosé spojky, suché, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané Vznětové motory Technické údaje 1,6 TDI CR DPF/77 kw 1,6 TDI CR DPF/77 kw (A) 2,0 TDI CR DPF/110 kw 2,0 TDI CR DPF/110 kw (A) vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový,

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon.

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon. ELIOS 230 220 210 Agilní výkon. Agilní výkon na míru. Zejména podniky chovající dobytek, obhospodařující louky a zpracovávající zeleninu, ale také uživatelé mimo zemědělství patří k široké řadě zákazníků

Více

ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. TYPOVÝ NÁČRT

ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. TYPOVÝ NÁČRT ELEKTRICKÁ TŘÍSYSTÉMOVÁ LOKOMOTIVA ŘADA 380 ČD, TYP ŠKODA 109 E TYPOVÝ NÁČRT ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Určení interoperabilní lokomotiva pro osobní i nákladní dopravu Výrobce ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o.

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického nebo silničního vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického nebo silničního vozidla o

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

Pohon pro ESBE-klapky do DN50

Pohon pro ESBE-klapky do DN50 OEM Pohon pro ESBE-klapky do D50 AC 230 V SQK349.00/209 3-polohové řízení elektromotorický pohon, obousměrný jmenovitý úhel otáčení 90 možnost vybavení pomocným spínačem pro «ESBE»- klapky do D50 přímá

Více

Pro dobrý pocit si zajistěte prostorovou klimatizaci

Pro dobrý pocit si zajistěte prostorovou klimatizaci Pro dobrý pocit si zajistěte prostorovou klimatizaci 3 NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA Série ATY chladí a topí Klimatizační přístroj pro obytné místnosti s vysokými nároky Technické údaje REMKO ATY REMKO spojuje exkluzivní

Více

Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky. Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle svých představ!

Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky. Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle svých představ! NOVÉ TWINGO Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky AKTUÁLNÍ AKCE S Novým Twingem vám bude město ležet u nohou! Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle

Více

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému Všeobecně Všeobecně Pro provoz hydraulické výbavy je možno objednat komponenty z výrobního závodu. K dispozici jsou následující komponenty: Ovládání Nádrž hydraulického oleje s tlakově omezovacím ventilem

Více

Rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky Rekuperační jednotky Vysoká účinnost výměníku účinnosti jednotky a komfortu vnitřního prostředí je dosaženo koncepcí výměníku, v němž dochází k rekuperaci energie vnitřního a venkovního vzduchu a takto

Více

ENERGY 2,3 dci 165 k S&S PŘEDNÍ POHON L2H1P3 699 900 754 900 L2H1P3 759 900 784 900 L2H1P4 789 900 814 900 L2H1P5 844 900 844 900

ENERGY 2,3 dci 165 k S&S PŘEDNÍ POHON L2H1P3 699 900 754 900 L2H1P3 759 900 784 900 L2H1P4 789 900 814 900 L2H1P5 844 900 844 900 nový SKLOPný valník Od 510 900 Kč 10 3% FINANCOVÁNÍ 17 LET Č. V EVROPĚ 1) ROZMĚRY 2,3 dci 125 k ENERGY 2,3 dci 135 k S&S 2,3 dci 150 k Quickshift ENERGY 2,3 dci 165 k S&S PŘEDNÍ POHON P3 699 900 754 900

Více

Zážehové motory. bezolovnatý benzin min. o. č. 95 (91)*

Zážehové motory. bezolovnatý benzin min. o. č. 95 (91)* ŠKODA Octavia Zážehové motory Technické údaje 1,4 MPI/59 kw 1,6 MPI/ kw 1,6 MPI/ kw (A) 1,6 MPI/ kw Flex Fuel 1,6 MPI/ kw LPG zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč zážehový,

Více

Jakub Maier TF, IŘT, II.ročník Konstruování s podporou počítačů I. Návrh automobilu s karosérií pro 3D tisk

Jakub Maier TF, IŘT, II.ročník Konstruování s podporou počítačů I. Návrh automobilu s karosérií pro 3D tisk Jakub Maier TF, IŘT, II.ročník Konstruování s podporou počítačů I Návrh automobilu s karosérií pro 3D tisk Při řešení projektu bylo prioritní navrhnout karoserii automobilu tak, aby ji bylo možné vytisknout

Více

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ CENÍK PLATNÝ OD 1.4.2012 CENA 1.2 Edice 100 CENÍKOVÁ CENA AKČNÍ CENA 273 900 Kč Interiér Kapsa na zadní straně sedadla řidiče Kapsa na zadní straně sedadla spolujezdce Sluneční

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Caddy

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Caddy Technická data Platná pro modelový rok 13 Užitkové vozy Caddy Informace o spotřebě paliva, emisích CO 2 a energetických třídách najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru,

Více

Ceník Mercedes-Benz Viano FUN osobní vůz s lůžkovou úpravou (5-7 sedadel) Platné od výrobního měsíce Duben 2014

Ceník Mercedes-Benz Viano FUN osobní vůz s lůžkovou úpravou (5-7 sedadel) Platné od výrobního měsíce Duben 2014 5 sériově 4,65 6 sériově, 7 jako prostoru DxŠxV * 2422 (2624) x 1650 x 1353 Ceník Mercedes-Benz Viano FUN osobní vůz s lůžkovou úpravou (5-7 sedadel) Platné od výrobního měsíce Duben 2014 Viano CDI 2.0

Více

AUTO-KLIMA Bohemia s. r. o.

AUTO-KLIMA Bohemia s. r. o. Přepravní chlazení ALEX Original TRCH2000 s topením (Chladící výkon při 0 C = 2686W ) - pohon od motoru vozidla - střešní zapuštěná kondenzační jednotka, - bez el. přípojky, s topením do + 10 C - motorová

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí...

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... Obsah Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... 13 Opravy na silnici... 15 Nelze nastartovat motor, startér se neotáčí... 15 Nelze nastartovat motor, i když startér normálně

Více

MODEL KÓD CENA. AGRI PIVOT AGRI PIVOT T40-36,5 kw MFC3004 56 990 AGRI PIVOT T50-50,0 kw MFC3005 62 130 AGRI PIVOT T60-55,0 kw MFC3006 67 270

MODEL KÓD CENA. AGRI PIVOT AGRI PIVOT T40-36,5 kw MFC3004 56 990 AGRI PIVOT T50-50,0 kw MFC3005 62 130 AGRI PIVOT T60-55,0 kw MFC3006 67 270 MODEL KÓD CENA AGRI PIVOT AGRI PIVOT T40-36,5 kw MFC3004 56 990 AGRI PIVOT T50-50,0 kw MFC3005 62 130 AGRI PIVOT T60-55,0 kw MFC3006 67 270 85 SPECIFIKACE MOTOR PŘEVODOVKA HYDRAULICKÝ SYSTÉM NÁPRAVY PNEU

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Důlní kolejové lokomotivy s dieselovým motorem 4 Důlní trolejové lokomotivy s elektrickým motorem 6 Důlní akumulátorové lokomotivy s elektrickým motorem 8 Důlní závěsné lokomotivy

Více

TOYOTA HILUX. Prodej a servis vozů

TOYOTA HILUX. Prodej a servis vozů TOYOTA CENÍK TOYOTA který si tato značka zaslouží. Double Cab 5 místná verze motor výkon (kw) převodovka Terra Luna Sol 2,5 l D-4D 120 88 kw 5 A/T 719 950 Kč 1 950 000 Kč 3,0 l D-4D 170 126 kw 5 A/T 856

Více

Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012

Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012 Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012 Škoda Octavia Green e Line Základní informace 1. Trak ní baterie (VN - Baterie) Technologie Typ lánk Li-Ion Cylindrické lánky JohnsonControls-Saft

Více

L3H1P3 20 779 900 834 900 L4H1P4 20 829 900 884 900 L4H1P5 20 859 900 L4H1P4 22 894 900

L3H1P3 20 779 900 834 900 L4H1P4 20 829 900 884 900 L4H1P5 20 859 900 L4H1P4 22 894 900 nový SKŘÍŇOvÁ nástavba Od 547 900 Kč 10 3% FINANCOVÁNÍ 17 LET Č. V EVROPĚ 1) ROZMĚRY MAXIMÁLNÍ OBJEM NÁKLADOVÉHO PROSTORU (m³) PŘEDNÍ POHON L3H1P3 20 749 900 ZADNÍ POHON 2,3 dci 125 k ENERGY 2,3 dci 165

Více

Pohon garážových vrat ProMatic Spolehlivá funkce za atraktivní cenu

Pohon garážových vrat ProMatic Spolehlivá funkce za atraktivní cenu Pohon garážových vrat ProMatic Spolehlivá funkce za atraktivní cenu LET záruka ProMatic Standardně s ručním vysílačem HSE 2 BS v černé barvě Pohony garážových vrat ProMatic jsou vybaveny osvědčenou technikou

Více

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector.

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. LEHKÉ A JEDNODUCHÉ Je vašim cílem udržení stálé teploty na dlouhé vzdálenosti s maximálním užitečným zatížením a minimálním prostojem? Jednotka Vector 1350 v sobě

Více

PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA (příloha ke kupní smlouvě ze dne: 201...)

PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA (příloha ke kupní smlouvě ze dne: 201...) PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA (příloha ke kupní smlouvě ze dne: 201...) Základní informace tovární značka:... typ/model:... druh (osobní/nákladní...):... rok výroby:... registrační značka (SPZ):...

Více

Akční ceník Platný od 1. ledna 2013. Užitkové vozy. Caddy

Akční ceník Platný od 1. ledna 2013. Užitkové vozy. Caddy Akční ceník Platný od 1. ledna 2013 Užitkové vozy Caddy Akční ceník může obsahovat modely a výbavy, které budou do výroby zařazeny později. Aktuální nabídka může být ovlivněna změnami vyvolanými např.

Více

Ceník platný od 1. července 2015

Ceník platný od 1. července 2015 Ceník platný od 1. července 2015 3050 kg 4,65 2422 (2624) x 1650 x 1353 5,19 2667 (2869) x 1650 x 1353 Ceník Mercedes-Benz třída V velkoprostorový osobní vůz (6-8 sedadel) V 200d K 1 070 245,- V 220d K

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

Konstrukce a technická data traktorů Zetor

Konstrukce a technická data traktorů Zetor 2. kapitola Konstrukce a technická data traktorů Zetor Konstrukční charakteristika traktoru Zetor 15 Traktor Zetor 15 se vyráběl ve Zbrojovce Brno v letech 1948 1949 a stal se tak v pořadí druhým sériově

Více

ILTO R120. Technický popis

ILTO R120. Technický popis ILTO R120 Technický popis Větrací jednotka ILTO R120 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci

Více

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178 1/9 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O VOZIDLE

Více

Audi A4 limuzína A4 Avant A4 allroad quattro Audi S4 limuzína S4 Avant Audi Náskok díky technice

Audi A4 limuzína A4 Avant A4 allroad quattro Audi S4 limuzína S4 Avant Audi Náskok díky technice A4 Audi A4 limuzína A4 Avant A4 allroad quattro Audi S4 limuzína S4 Avant Audi Náskok díky technice 108 Technická data Audi A4 limuzína / A4 Avant Model A4 1.8 TFSI (88 kw) A4 1.8 TFSI (125 kw) A4 1.8

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

TEREX výrobce stavebních strojů s nejrychlejším růstem

TEREX výrobce stavebních strojů s nejrychlejším růstem TEREX výrobce stavebních strojů s nejrychlejším růstem TEREX je jedna z nejvlivnějších firem v průmyslu stavebních strojů s vedoucím postavením na trhu s výrobky a ochrannými značkami. Téměř pro každý

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Transporter Motory splňující emisní normu Euro 5 plus Motor 2,0 l TDI 62 kw (84 k) Motor 2,0 l TDI 75 kw (102 k) Motor / Počet ventilů na válec 4válcový

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Multivan

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Multivan Technická data Platná pro modelový rok 13 Užitkové vozy Multivan Informace o spotřebě paliva, emisích CO 2 a energetických třídách najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru,

Více

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah Process and Machinery Automation Převodník tlaku PM50 Návod k použití odborný výtah PROFESS spol. s r.o. Květná 5, 326 00 Plzeň Tel: 377 454 411, 377 240 470 Fax: 377 240 472 E-mail: profess@profess.cz

Více

Zametací stroje s odsáváním a posedem KM 90/60 R Bp Pack

Zametací stroje s odsáváním a posedem KM 90/60 R Bp Pack Zametací stroje s odsáváním a posedem KM 90/60 R Bp Pack "Efektivní při nasazení - jednoduchý při použití" Komfortní a mimořádně kompaktní zametací stroj s místem pro řidiče ve verzi na bateriový pohon

Více

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel 1. Montážní vůz MVTV 2 má pojezd v provedení a) dvojkolí jsou vedena v rámu vozidla s vůlí v příčném směru,

Více

-/- K, Tm K, Tm. l; Mh; l 14; 500; 270 14; 500; 270 Jmenovitý výkon při otáčkách dle (DIN-DIN; ECE -ECE-R 24; ISO - ISO TR 14396)

-/- K, Tm K, Tm. l; Mh; l 14; 500; 270 14; 500; 270 Jmenovitý výkon při otáčkách dle (DIN-DIN; ECE -ECE-R 24; ISO - ISO TR 14396) DEUTZ-FAHR DEUTZ-FAHR 1 Parametr Jednotka Agrotron M 610 Agrotron M 620 2 Provedení (4k4; 4k2, pásové, kolopásové) - 4k4 4k4 3 Motor 4 Výrobce/model - DEUTZ / TCD 2012 L6 DEUTZ / TCD 2012 L6 5 Počet válců;

Více

ILTO R80. Technický popis

ILTO R80. Technický popis ILTO R80 Technický popis Větrací jednotka ILTO R80 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci

Více

Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného

Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného zařízení); - Celková šířka (bez sklopných vnějších zpětných

Více

Kompakt ecotech. Malý, ale prémiový traktor

Kompakt ecotech. Malý, ale prémiový traktor 1 Kompakt modely 2013 Série Kompakt sestává pro rok 2013 ze tří modelových řad Kompakt S Kompakt S 4055 Kompakt S 4065 Kompakt Kompakt 4065 Kompakt 4075 Kompakt ecotech Kompakt 4085 Kompakt 4095 Kompakt

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Ekova Electron je 100% elektrický nízkopodlažní autobus, který je nabízen ve verzích 10,5m, 12m a 18m. Nabízíme širokou škálu možností a modifikací

Ekova Electron je 100% elektrický nízkopodlažní autobus, který je nabízen ve verzích 10,5m, 12m a 18m. Nabízíme širokou škálu možností a modifikací Ekova Electron je 100% elektrický nízkopodlažní autobus, který je nabízen ve verzích 10,5m, 12m a 18m. Nabízíme širokou škálu možností a modifikací dle přání zákazníka. Díky našemu individuálnímu přístupu

Více

Příloha č. 2 - TECHNICKÝ POPIS Automobil terénní komerční Automobil terénní komerční; Kategorie: M1G nebo N1G; Karoserie: Pick-up doublecab

Příloha č. 2 - TECHNICKÝ POPIS Automobil terénní komerční Automobil terénní komerční; Kategorie: M1G nebo N1G; Karoserie: Pick-up doublecab Příloha č. 2 - TECHNICKÝ POPIS Automobil terénní komerční Model: Automobil terénní komerční; Kategorie: M1G nebo N1G; Karoserie: Pick-up doublecab (dvojkabina); Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně

Více

OSOBNÍ AUTOMOBIL STŘEDNÍ TŘÍDY TYP A

OSOBNÍ AUTOMOBIL STŘEDNÍ TŘÍDY TYP A Příloha č. 1 - Technická specifikace vozidel Parametry požadované zadavatelem sedan (4dveřový) / liftback (5dveřový) 5ti místný (homologováno pro řidiče + 4 cestující) motor zážehový, přeplňovaný (palivo

Více

ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy

ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy OCHSNER ELW - ECO VZDUCH/VODA Tepelná čerpadla pro vytápění Ideální systém pro každé použití Tepelné čerpadlo OCHSNER ELW

Více

13.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 118/13

13.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 118/13 13.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 118/13 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 385/2009 ze dne 7. května 2009, kterým se nahrazuje příloha IX směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví

Více

Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUI aquaplus

Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUI aquaplus Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUI aquaplus Protože myslí dopředu. Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem Převratná

Více

S2L - Obsluha, nastavení, montáž

S2L - Obsluha, nastavení, montáž S2L - Obsluha, nastavení, montáž PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín Ruční provoz (zap. nebo vyp.) Výstup P1 resp. P2 Ruční/Auto tlačítko výstup P1 Min. teplota

Více

kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí)

kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí) AIRBAG Jednotka 15 - přizpůsobení funkce 10 1- deaktivován Kanál 01 airbag spolujezdce BRZDY kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí) 1J0 907 379 D 12812 1J0

Více

Verze Ambiance verze AMBIANCE = ACCESS + Verze Access HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY

Verze Ambiance verze AMBIANCE = ACCESS + Verze Access HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY Dacia Dokker Van Verze Access HLAVNÍ PRVKY VÝBAVY Ocelová kola 14 Posilovač řízení Airbag řidiče Elektronický stabilizační systém ESC Režim Eco a ukazatel optimálního rychlostního stupně Posuvné dveře

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI424 1 2 4 3 9 6 5 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com SKLÁDACÍ LED, NABÍJECÍ PRACOVNÍ SVÍTILNA POWLI424 UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti

Více

Fiat Scudo. Výbava a technické specifikace

Fiat Scudo. Výbava a technické specifikace Fiat Scudo Výbava a technické specifikace Technické specifikace Fiat Scudo Skříňová dodávka Combi Panorama Počet válců, uspořádání 4, v řadě 4, v řadě 4, v řadě Umístění vpředu, napříč vpředu, napříč vpředu,

Více

Nabídka pro ty, co chtějí víc!

Nabídka pro ty, co chtějí víc! Nabídka pro ty, co chtějí víc! Polní tahač s maximální výkonem motoru při 1800 ot/min, jmenovitými otáčkami 2000 ot/min, maximální krouticí moment při 1400 ot/min, 4 ventily na válec, vstřikování Common-Rail

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

1. Technické parametry

1. Technické parametry 1. Technické parametry MDV-V200W/DRN1 Kód 220095103380 Napájení V-f-Hz 380-415V-3N~50Hz Výkon kw 20,0 Chlazení Příkon kw 6,1 EER kw/ kw 3,28 Výkon kw 22,0 Topení Příkon kw 6,1 COP kw/ kw 3,61 Max. příkon

Více

Media Information. Opel Ampera cena revolučního elektromobilu začíná na 42 900 EUR 1. 11. listopad 2010

Media Information. Opel Ampera cena revolučního elektromobilu začíná na 42 900 EUR 1. 11. listopad 2010 Media Information 11. listopad 2010 Opel Ampera cena revolučního elektromobilu začíná na 42 900 EUR 1 Ekologický model: Prvních 40 až 80 km pouze na elektrický pohon Operativnost: Akumulátory se dobijí

Více

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové tradice a kvalita čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové AKU zet Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více