Kontakt. Zahradnická činnost. Zahradní architektura Realizace a údržba zeleně Okrasná školka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kontakt. Zahradnická činnost. Zahradní architektura Realizace a údržba zeleně Okrasná školka"

Transkript

1 Zahradnická činnost výsadba vzrostlých stromů a keřů přesadba vzrostlých stromů zakládání záhonů trvalek, travin a cibulovin zakládání trávníků výsevem pokládka travních koberců zakládání trávníků na problematických místech hydroosevem realizace zavlažovacích systémů provádění pěstební péče provádění komplexní údržby zeleně arboristické práce kácení dřevin a likvidace dřevní hmoty zpracování projeků sadových úprav ve všech stupních projektové dokumentace okrasná školka Kontakt KAVYL, spol. s r.o. Mohelno 452/1, , Zahradní architektura Realizace a údržba zeleně Okrasná školka

2 O nás Díky dlouholetým zkušenostem v oblasti sadovnictví a péče o krajinu nabízíme služby na vysoké profesionální úrovni. Provádíme realizaci a údržbu zahradních a krajinářských děl včetně souvisejících stavebních činností. Provozujeme vlastní okrasnou školku, provádíme zpracování projektů sadových úprav a veškeré arboristické práce. Specializovaní pracovníci zajišťují úpravy objektů zeleně v intravilánu (městské parky, historické zahrady) i extravilánu (prvky územního systému ekologické stability) a podílejí se na realizaci rozsáhlých projektů pro veřejné instituce, průmyslové podniky a stavební firmy po celé České republice. Realizujeme zakládání a rekonstrukce parků a parkově upravených ploch úpravy historických zahrad a parků zakládání a rekonstrukce zeleně náměstí, ulic a vnitrobloků zakládání a rekonstrukce doprovodné zeleně a zahrad škol, úřadů a firemních areálů zakládání a rekonstrukce dětských hřišť zakládání a rekonstrukce rodinných zahrad zakládání extenzivních a intenzivních střešních zahrad zakládání a obnova alejí ve městech i v krajině arboristické práce s využitím stromolezecké techniky či vysokozdvižné plošiny ošetření stromů zdravotní a jiné řezy, vazby koruny, ošetření dutin ad. kácení a likvidace zeleně, frézování pařezů krajinné úpravy rekultivace krajiny, zakládání prvků ÚSES, realizace oplocenek realizace pěstební péče a komplexní údržby zeleně zakládání trávníků a květnatých luk péče o trávníky (pokos, hnojení, vertikutace, aerifikace a ošetření proti škůdcům a chorobám) Drobné stavební práce terénní úpravy a zemní práce dodávka zemin a substrátů realizace parkových cest (kámen, dlažba, mlat) realizace opěrných zídek a jiných kamenných prvků realizace vodních prvků (okrasná a koupací jezírka) realizace drobné architektury (pergoly, altány) osazení mobiliáře, herních prvků, osvětlení realizace střešních zahrad Naše firma disponuje integrovaným systémem managementu dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN BOZP OHSAS 18001:2008. Od roku 2009 jsme aktivním členem Svazu zakládání a údržby zeleně, který je členem Evropské asociace firem v oboru zahradních a krajinných úprav ELCA.

3 Inženýrské stavby výstavba a rekonstrukce gravitačních a tlakových kanalizací výstavba ČOV a čerpacích stanic výstavba a rekonstrukce vodovodů realizace opěrných a zárubních zdí různými technologiemi (prefabrikovaný i monolitický železobeton, ražené i vrtané piloty, drátokamenné opevnění apod.) stabilizace náspu konstrukcí, eventuálně zakládání staveb v náročných podmínkách budování cestní sítě v obcích s ukončenou komplexní pozemkovou úpravou výstavba a rekonstrukce zemědělských staveb Kontakt KAVYL, spol. s r.o. Mohelno 452/1, , Vodohospodářské stavby Ekologické stavby Inženýrské stavby

4 O nás V oblasti činností, které obnovují přirozené funkce vodních toků, máme prokazatelné zkušenosti. Námi realizované stavby a úpravy vedou k harmonické krajinotvorbě, zvyšují retenční schopnost lokality a zároveň výrazně snižují případné škody způsobené povodněmi. Výsledkem naší práce je zvýšení biodiverzity v obnovených tocích, vodních plochách a mokřadech. Vodohospodářské stavby revitalizace vodních toků výstavba a rekonstrukce suchých ochranných hrází (poldrů) výstavba a rekonstrukce malých vodních nádrží odbahnění rybníků, rekonstrukce a opravy výpustných zařízení a bezpečnostních přelivů protipovodňová opatření v krajině kompletní řešení vodního režimu půdy prvky protierozní ochrany zemědělských pozemků a lesních kultur sanace sesuvů půdy úpravy pro zvýšení retenční schopnosti krajiny (zřizování nových rybníků, nádrží a poldrů) hrazení potoků a bystřin (stabilizace podélného spádu a snižování unášecí schopnosti) výstavba jezů, rybích přechodů v migračních trasách toků odbahňování rybníků, nádrží a toků zřizování a obnova mokřadních biotopů revitalizace říčních systémů výstavba biokoridorů a biocenter Ekologické stavby rekultivace a sanace skládek komunálních odpadů ekologická likvidace odpadu a nánosů Na základě dodržování odborných postupů revitalizace a rekultivace, které si kladou za cíl obnovit kvalitativní parametry území, jsme držitelem certifikátu Výjimečnosti pro obor provádění vodohospodářských a krajinotvorných staveb. Naše firma disponuje integrovaným systémem managementu dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN BOZP OHSAS 18001:2008. Držitelem certifikátu Výjimečnosti pro obor provádění vodohospodářských a krajinotvorných staveb.

5 Dřevní odpad odřezky, piliny, dřevní štěpka Truhlářské výrobky na zakázku výroba dveří a zárubní z masívu výroba nábytku a vestavěných skříní výroba kuchyňských linek kalibrování řeziva širokopásovou bruskou výroba schodů a schodnic (včetně montáže) Dřevěné průmyslové obaly výroba obalových materiálů, beden, palet Vlastní autodoprava valník (užitná hmotnost 1,5 t a 7 t) kontejnerová doprava (odvoz suti, přeprava sypkých materiálů, dovoz písku a štěrku) Kontakt KAVYL, spol. s r.o. Mohelno 452/1, , Dřevovýroba

6 O nás V oblasti dřevovýroby nabízíme kompletní zpracování dřeva, od pořezu kulatiny až po koncové výrobky. Také profilujeme řezivo na čtyřstranné fréze WEINIG. Nejvyšší kvalitu sušeného řeziva zajišťují počítačem řízené sušárny Mühlbőck. Sušení řeziva nabízíme také jako samostatnou službu. Veškeré zpracovatelské práce dřeva realizujeme přírodě blízkým a šetrným způsobem. Výrobky z pořezu kulatiny stavební řezivo konstrukční řezivo (do délky 13 m) truhlářské řezivo (smrk, borovice, dub) střešní latě dodávka a montáž krovů impregnace řeziva Vlastní sušárny sušení řeziva a ošetřování IPPC (56 C po dobu 30 min.) Hoblovaný a profilovaný materiál obkladové palubky podlahové palubky lišty dřevěný šindel fasádní profily roubenkové profily frézovaná kulatina terasová prkna dřevěné lávky a mostky Dřevěný program altány, přístřešky, pergoly, terasy stoly, lavice herní prvky informační cedule, rozcestníky dřevěné, ocelové, betonové lávky a mostky

PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH

PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH tab. č. 1 PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH Plochy jsou určeny pro bydlení ve vícepodlažních bytových domech, včetně občanského vybavení, sportovních zařízení, veřejných prostranství a veřejně přístupné

Více

Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů

Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů MAS Horní Pomoraví

Více

NÁKLADY OBVYKLÝCH OPATŘENÍ MŽP

NÁKLADY OBVYKLÝCH OPATŘENÍ MŽP Náklady obvyklých opatření slouží k posuzování žádostí a projektů v dotačních programech. Cílem je zajistit efektivní vynakládání finančních prostředků. Podle zaměření položek je členěn tématicky do 12

Více

I. Územní plán Okrouhlá PROJEKTANT:

I. Územní plán Okrouhlá PROJEKTANT: PROJEKTANT: IČO 121 47 168 adresa kanceláře: Atelier nad viaduktem Ondráčkova 101, 628 00 Brno Tel. 773 445 340, mobil 603 413 153 e-mail: infobrozek@archbrno.cz www.archbrno.cz ZPRACOVALI: URBANISTICKÉ

Více

Svaz zakládání a údržby zeleně. Inspirace 1/2006

Svaz zakládání a údržby zeleně. Inspirace 1/2006 Svaz zakládání a údržby zeleně Inspirace 1/2006 Nové normy Hotel San Remo Zeleň v interiérech Celoživotní vzdělávání Novinky ve světě počítačů ELCA - Parlamentní večer v Bruselu Jak správně motivovat zaměstnance

Více

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Obsah A. Vymezení zastavěného území 3 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 3 C. Urbanistická koncepce, včetně

Více

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L :

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec Chrást ŽALUDA, projektová kancelář XI/2013 P R O J E K T A N T : Ing. Eduard Žaluda P A R E A U T

Více

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1 Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1.. A1 T e x t o v á č á s t ZÁZNAM O ÚČ INOSTI: Pořizovatel: Městský úřad Žďár nad Sázavou; odbor rozvoje a územního plánování Oprávněná

Více

OTROČINĚVES ÚZEMNÍ PLÁN

OTROČINĚVES ÚZEMNÍ PLÁN OTROČINĚVES ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun odbor územního plánování a regionálního rozvoje PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 srpen 2013 Název územně plánovací

Více

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR Obsah 1 Úvod 4 2 Funkce lesů 8 3 Vodohospodářské funkce 12 4 Půdoochranné funkce 18 5 Léčebné a lázeňské funkce 20 6 Rekreační funkce lesů 22 7 Ochrana

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok Identifikace programové úrovně Prioritní osa / Priorita Unie Specifický cíl / Opatření / Operace Zaměření výzvy Podporované aktivity Příjemci

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Technické služby Jeseník a.s.

Technické služby Jeseník a.s. Technické služby Jeseník a.s. 20 let Trvalé spokojenosti a Jistoty Technické služby Jeseník akciová společnost je prosperující společnost regionálního významu, která zajišťuje mnoho služeb nejen pro Jeseník,

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE pořizovatel: OBECNÍ ÚŘAD LÍBEZNICE Mělnická 43, 250 65 Líbeznice NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE zhotovitel: Atelier M1 architekti s.r.o. Markétská 1/28 169 00 Praha 6 01/2014 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNĚVNICE

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNĚVNICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNĚVNICE Obecní zastupitelstvo se usneslo dne 03.04.2006 vydat podle 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním

Více

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Mutěnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

OBSAH STUDIE 1. ÚVOD... 3 2. CÍL STUDIE... 3

OBSAH STUDIE 1. ÚVOD... 3 2. CÍL STUDIE... 3 OBSAH STUDIE 1. ÚVOD... 3 2. CÍL STUDIE... 3 3. PRŮZKUMNÉ PRÁCE, PODKLADY... 3 3.1. ZAMĚŘOVÁNÍ... 3 3.2. HYDROLOGIE... 3 3.3. HYDROGEOLOGIE... 3 3.4. PRŮZKUM INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ...

Více

PŘEHLEDOVÝ KATALOG 2010/2011

PŘEHLEDOVÝ KATALOG 2010/2011 FLORA SERVIS Lubomír Straka Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno d r ž i t e l c e r t i f i k á t u I S O 9 0 0 1 PŘEHLEDOVÝ KATALOG 2010/2011 Obsah produktového katalogu Herní sestavy Flora 5 Herní sestavy

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

Obec Lipí. územní plán Lipí

Obec Lipí. územní plán Lipí Obec Lipí V Lipí dne Zastupitelstvo obce Lipí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon

Více

V I D O V Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. Návrh pro VŘ. T e x t o v á č á s t

V I D O V Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. Návrh pro VŘ. T e x t o v á č á s t 1 Ú Z E M N Í P L Á N V I D O V ORP České Budějovice Jihočeský kraj Návrh pro VŘ T e x t o v á č á s t Objednatel: Obec Vidov zastoupená starostou Ing. Tomášem Šedivým 370 07 Vidov IČ 00581917 Pořizovatel:

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE A B. Oborové členění. 26. mezinárodní stavební veletrh

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE A B. Oborové členění. 26. mezinárodní stavební veletrh PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE FOR ARCH 2015 FOR THERM 2015 FOR WOOD 2015 BAZÉNY, SAUNY & SPA 2015 FOR WASTE & WATER 2015 26. mezinárodní stavební veletrh 6. veletrh vytápění, alternativních zdrojů energie a

Více

Projekty přihlášené do soutěže Cena české krajiny 2010: nositel projektu: Pozemkový úřad Prostějov, Ministerstvo zemědělství ČR

Projekty přihlášené do soutěže Cena české krajiny 2010: nositel projektu: Pozemkový úřad Prostějov, Ministerstvo zemědělství ČR Projekty přihlášené do soutěže Cena české krajiny 2010: nositel projektu: Pozemkový úřad Prostějov, Ministerstvo zemědělství ČR projekt Regionální ÚSES v katastrálním území Čehovice Návrh a vlastní realizace

Více