UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. VisionBook 9000WSX

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. VisionBook 9000WSX"

Transkript

1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VisionBook 9000WSX

2 Vážení zákazníci. Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto mobilního počítače a věříme, že budete s jeho činností spokojeni. Tato příručka by Vám měla pomoci s prvními kroky při jeho používání. Notebook je poměrně odolný přístroj, ale přesto může být poškozen. Aby nedošlo k jeho poškození, dbejte následujících rad: 1. Notebook neupusťte a nevystavujte ho nárazům. Pokud totiž počítač spadne, může se rozbít jeho kryt či další komponenty. Nevystavujte notebook otřesům nebo vibracím Nepokládejte ho na nestabilní povrch. Nepokládejte na notebook nic těžkého 2. Uchovávejte notebook v suchu a nepřehřívejte ho. Uchovávejte počítač a elektrický zdroj v bezpečné vzdálenosti od všech zdrojů vytápění. Nezapomeňte, že se jedná o elektrické zařízení. Pokud se voda, nebo jiná tekutina do počítače dostane mohl by být vážně poškozen.nevystavujte notebook přímému zdroji tepla nebo slunečnímu záření. Nenechávejte notebook na místě, kde by cizí látky, nebo vlhkost mohla zasáhnout systém. Nepoužívejte, nebo neskladujte notebook ve vlhkém prostředí.nepokládejte počítač na povrch, kde by mohlo dojít k blokování jeho ventilátorů. 3. Vyhněte se rušení. Používejte počítač v dostatečné vzdálenosti od vysokokapacitních transformátorů, elektromotorů a jiných silných magnetických polí. Může dojít k omezení výkonu počítače a poškození vašich dat. 4. Držte se předepsaných pravidel pro ovládání počítače. Vypínejte počítač řádně a uzavřete všechny programy (nezapomeňte uložit svou práci). Nezapomeňte vždy průběžně ukládat svá data, protože by mohlo dojít k jejich ztrátě při vyčerpání napětí baterie. Nevypínejte počítač, dokud nejsou řádně uzavřeny všechny programy. Nevypínejte též jakákoli periferní zařízení, je-li počítač zapnutý. Nerozebírejte nikdy sami váš počítač. Provádějte pravidelnou údržbu vašeho počítače. 5. Dávejte pozor při používání externích zařízení. Používejte pouze odsouhlasená značková periferní zařízení. Kapitola 1 Než Začnete Předtím, než začnete používat notebook, si prosím pozorně přečtěte následující kapitolu. Kontrola obsahu dodaného balení Přepravní krabice obsahuje následující položky: Upozornění: Notebook. AC Adaptér. AC síťová šňůra. CD Disk (včetně ovladače) Uživatelská příručka Brašna Baterie Uschovejte krabici a balící materiály. V případě potřeby je můžete znovu použít pro zabalení notebooku

3 Seznámení s notebookem Otevřený počítač Předtím, než začnete notebook používat, seznamte se s jeho hlavními částmi. Pohled shora Pohled na otevřený notebook: Otevření LCD: 1. Položte notebook na stabilní plochu 2. Odjistěte pojistky ( č.1) ve směru šipek a uvolněte displej 3. Otevřete displej a nastavte jej do pohodlné polohy 4. LED indikátory (č.2) ukazují stav napájení / nabíjení 1. Video kamera širokoúhlý displej 3. LED indikátory napájení a komunikace 4. Reproduktory 5. LED indikátory stavu systěmu 6. Mikrofon 7. Tlačítka pro aplikace 8. Hlavní vypínač 9. Senzor zavření LCD 10. Klávesnice 11. Touchpad (polohovací zařízení)

4 Pohled zepředu Pohled zprava 1. Pojistky otvírání LCD 2. Audio DJ tlačítka 3. Přijímač pro dálkové ovládání (TV Tuner) 4. Reproduktory 1. Optická mechanika DVD/CDRW nebo DVD+/-RW 2. Druhý slot pro optickou mechaniku 3. Kensington zámek Pohled zleva Zadní pohled 1. S-video výstup 2. 4 x USB x Mini IEEE1394 konektor 4. Audio vstup 5. S/PDIF konektor 6. Vstup pro mikrofon 7. Vstup pro ext.mikrofon/ repro 8. Card Reader 10in1 9. PCMCIA slot 10. Infra port 5. Ventilace ( nechejte otevřené) 6. Vstup pro AC adaptér 7. Sériový port 8. Paralelní port 9. DVI výstup 10. PS/2 port 11. RJ-11 port (faxmodem) 12. RJ-45 port (LAN) 13. CATV konektor (TV Tuner) 14. S-Video vstup (TV Tuner)

5 Spodní pohled Kapitola 2 Používání notebooku Připojení AC Adaptéru 1. Připojte AC Adapter do DC vstupu na pravé straně notebooku 2. Připojte kabel do sítě a poté do AC Adapteru 3. Zvedněte displej do požadované úrovně 3. Zapněte notebook tlačítkem ON Intikátory napájení Indikátor zapnutí notebooku Dále je popsáno jak se indikátor bude chovat v různých situacích: 1. Baterie 2. Ventilace ( vždy nechejte prostupné ) 3. Kryt pamětí 4. Kryt pevného disku 5. SubWoofer 6. Kryt VGA karty 7. Kryt CPU Svítí oranžově Svítí zeleně Počítač je připojen k AC Adapteru Počítač je zapnutý Bliká zeleně Systém je v úsporném režimu (Standby). Indikátor nabíjení baterie Dále je popsáno jak se indikátor chová v různých situacích: Svítí oranžově Svítí zeleně Bliká oranžově Baterie se nabíjí. Baterie je nabitá Baterie je vybitá Indikátor komunikace Dále je popsáno jak se indikátor chová v různých situacích: Bilká zeleně Svítí zeleně Svítí oranžově Přišel nový mail Wireless LAN je zapnutý Bluetooth je zapnutý

6 Upozornění: Podrobnější informace o Úsporném režimu (Standby) a Režimu spánku (Hibernate) se dozvíte v nabídce Možnosti napájení (Power Options) (pro systém Windows) na Kontrolním Panelu v operačním systému Microsoft Windows. Audio DJ (přehrávání CD ve vypnutém stavu) Indikátory stavu systému Indikátor činnosti Card Readeru Tento indikátor svítí, pokud je Card Reader aktivní Indikátor HDD/ODD Tento indikátor svítí pokud systém právě přistupuje k HDD nebo ODD. Indikátor numerické klávesnice - Num Lock Tento indikátor svítí, pokud je klávesnice přepnuta do režimu Num Lock. Pomocí této klávesnice mohou být zadávána čísla. Indikátor zámku skrolování Tento indikátor svítí, pokud je klávesnice přepnuta do režimu Scroll Lock. V tomto režimu lze zamknout pozici kurzoru během prohlížení dokumentu pomocí klávesnic se šipkou. Indikátor velkých písmen Caps Lock Tento indikátor svítí, pokud je klávesnice přepnuta do režimu Caps Lock. V tomto režimu jsou všechna psaná písmena velká. 1. Tlačítko napájení 2. Předchozí stopa 3. Následující stopa 4. Smyčka 5. LED displej 6. Play/ Pause 7. Stop ( dvakrát = eject) 8. Hlasitost dolů 9. Hlasitost nahoru 10. Indikátor formátu audia 11. Indikátor smyčky 12. Indikátor stopy Klávesnice

7 Funční klávesy Kapitola 3 Baterie Funkční klávesa <Fn> se nachází v levém dolním rohu klávesnice vedle Ctrl klávesy a v kombinaci s jinými klávesami se používá k provedení alternativních funkcí těchto kláves. Pro aktivaci alternativní funkce klávesy nejprve stiskněte a držte stisknutou klávesu <Fn> a zároveň stiskněte jednu z příslušných kláves, jejichž funkce jsou popsány níže: Fn + F4 Fn + F3 Fn + F7 Fn + F8 Fn + F9 Fn + F6 Fn + F5 Fn + F11 Fn + F12 Uspávací tlačítko Stiskněte kombinaci kláves (Fn+F4) pro vstup do režimu spánku (Hibernate). V tomto režimu se vypne LCD displej a další vybraná příslušenství, aby se snížila spotřeba energie. Vypínání zvuku Stiskněte kombinaci těchto funkčních kláves (Fn+F3) pro vypnutí/ zapnutí zvuku Přepínání LCD/CRT Stiskněte kombinaci těchto funkčních kláves (Fn+F7) pro přepínání obrazového výstupu mezi : pouze LCD, pouze CRT, a LCD/CRT současně. Zeslabení jasu Stiskněte kombinaci těchto kláves (Fn+F8) pro zeslabení jasu LCD displeje. Zesílení jasu Stiskněte kombinaci těchto kláves (Fn+F9) pro zesílení jasu LCD displeje. Zesílení zvuku Stiskněte kombinaci těchto kláves (Fn+6) zesílení zvuku Zeslabení zvuku Stiskněte kombinaci těchto kláves (Fn+F5) zeslabení zvuku WLAN zapnutí Stiskem zapnete napájení WLAN modulu Váš notebook je vybaven nabíjecí Lithium Ion (Li-Ion) baterií. Doba provozu plně nabité baterie je přibližně 1-2 hodiny, pokud je aktivována funkce Řízení spotřeby ve Windows. Velkou roli hrají rozdíly v konfiguraci (CPU, HDD, Paměť atd.), nastavení jasu displeje a způsob, jakým využíváte operační systém (zvláště činnosti I/O ). Pro zachování maximální životnosti baterie není doporučeno provozovat notebook trvale na napájecí zdroj. Životnost baterie je dána více faktory, nejdůležitější je tzv. cyklování baterie, tedy její úplné vybití a následné nabití na plnou kapacitu, minimálně 1x za 30 dnů. Trvalý provoz notebooku na zdroj může ve svém důsledku vést až ke zkrácení životnosti baterie, projevujícím se poklesem kapacity a tím snížení doby provozu. Je-li to možné, dobíjejte baterii při vypnutém notebooku až poté, kdy došlo k úplnému vybití baterie. Průběžný pokles (nikoliv skokový) kapacity baterie, který je možno pozorovat při doporučeném provozování, není projevem závady baterie. Toto je vlastnost, která je dána procesem přirozeného stárnutí a opotřebení. Váš notebook podporuje dva druhy nabíjení. On-line a Off-line. Postupujte podle následujících kroků: Ujistěte se, že je baterie správně vložena do notebooku. Připojte AC adaptér k notebooku a do elektrické zásuvky. Při dobíjení baterie indikátor nabíjení baterie svítí. Podrobnější informace o indikátorech získáte v 1. kapitole. Pokud je notebook vypnut, bude se vybitá Li- Iontová baterie nabíjet asi 4-5 hodin. Snižování spotřeby Kromě řízení spotřeby notebookem, můžete i Vy přispět k úspoře energie tím, že budete dodržovat následující doporučení: Bluetooth zapnutí Snižte jas LCD displeje na nejnižší míru, při které ještě vidíte obraz Stiskem zapnete napájení Bluetooth modulu pohodlně. Příliš jasná obrazovka způsobuje velkou spotřebu. Snažte se používat ke čtení a psaní souborů HDD nebo PCMCIA místo externí mechaniky USB FDD

8 Řízení spotřeby Operační systém Windows XP podporuje rozhraní ACPI (Advanced Configuration Power Interface) pro řízení spotřeby. Řízení spotřeby umožňuje optimalizovat spotřebu energie. Ovladače V operačním systému Windows, postupujte přes nabídku Možnosti napájení (Power Options) v položce Kontrolní panel (Control Panel). Nabídka Možnosti napájení (Power Options) ve Windows XP je dále rozdělena do následujících podnabídek: Schémata nastavení napájení (Power Schemes) Nastavení varování (Alarms) Měřič napájení (Power Meter) Upřesnit (Advanced) Režim spánku (Hibernate) Power Schemes Zde si můžete nastavit chování systému v různých režimech práce baterie/ Ac adaptér Notebook je dodává s ovladači pro Win XP Professional, XP Home. Ovladače jsou dodávány na přiloženém CD. Ovladače pro volitelné příslušenství jsou na jiných CD. Před instalcí ovladačů instalujte příslušný Service Pack od Microsoftu. Pro instalaci ovladačů ( pokud je to nutné) vložte CD do mechaniky. Program bude automaticky zpuštěn a můžete si v menu vybírat typ ovladače, který chcete instalovat. Výrobce může v průběhu životnosti notebooky vydávat novější verze ovladačů. Pokud výrobce vyá novější verze, naleznete je na v sekci podpora nebo kontaktujte přímo

9 Kapitola 4 Bezpečnostní upozornění UPOZORNĚNÍ: Přečtěte si prosím pozorně tyto instrukce. UPOZORNĚNÍ: Uschovejte tuto příručku pro pozdější konzultaci. UPOZORNĚNÍ: Před čištěním notebooku odpojte AC adaptér. K čištění nepoužívejte žádné tekutiny ani jiné čistící přípravky, pouze navlhčený hadřík. UPOZORNĚNÍ: Elektrická zásuvka by měla být umístěna v blízkosti počítače a měla by být lehce přístupná. UPOZORNĚNÍ: Chraňte počítač před vlhkem. UPOZORNĚNÍ: Počítač umisťujte vždy na stabilní, rovné povrchy. Pádem počítače by mohlo dojít k jeho závažnému poškození. VAROVÁNÍ: Vzduchové otvory slouží k ventilaci vzduchu a chrání zařízení před přehřátím. NIČÍM JE NEZAKRÝVEJTE. UPOZORNĚNÍ: Ověřte si napětí elektrického zdroje před připojením jednotky do elektrické zásuvky. VAROVÁNÍ: Nestoupejte na elektrickou šňůru, vedoucí od notebooku ke zdroji, ani na ní nic nepokládejte. UPOZORNĚNÍ: Měli byste si pamatovat všechna upozornění a varování. VAROVÁNÍ: Pokud notebook delší dobu nepoužíváte, odpojte jej od elektrického zdroje. Zabráníte tak poškození v důsledku elektrických výbojů. VAROVÁNÍ: Do otvorů na notebooku nikdy nelijte žádnou tekutinu. Mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému šoku. VAROVÁNÍ: Z bezpečnostních důvodů by zdířky a kryty, které nejsou určeny k otvírání uživatelem, měly být otvírány pouze kvalifikovaným servisním personálem. UPOZORNĚNÍ: Pokud dojde k jedné z následujících situací, měl by být notebook předán ke kontrole autorizovaným technikům: a. Napájecí šňůra nebo zástrčka jsou poškozeny. b. Do notebooku vnikla tekutina. c. Notebook byl vystaven nadměrnému vlhku. d. Notebook nefunguje správně, nebo se vám jej nepodařilo spustit ani po dodržení všech instrukcí uvedených v uživatelské příručce. e. Notebook spadl na zem nebo došlo k jeho poškození. f. Notebook nese viditelné známky poškození. UPOZORNĚNÍ: CHRAŇTE ZAŘÍZENÍ PŘED TEPLOTAMI POD -20ºC(-4ºF) NEBO NAD 60ºC(140ºF). Mohlo by dojít k poškození počítače. VAROVÁNÍ: Nikdy neinstalujte modemové/telefonní kabely během bouřky. VAROVÁNÍ: Nikdy neinstalujte modemové/telefonní konektory ve vlhkém prostředí, pokud nejsou tyto konektory určeny speciálně pro vlhké prostředí. VAROVÁNÍ: Nikdy se nedotýkejte neizolovaných modemových/telefonních kabelů nebo koncovek, dokud není modemová/telefonní linka odpojena od telefonní sítě

10 UPOZORNĚNÍ: Při instalaci nebo úpravě telefonní linky se řiďte těmito upozorněními a varováními. VAROVÁNÍ: Při bouřce nepoužívejte modem/telefon ( kabelové). Vystavujete se nebezpečí elektrického šoku v důsledku zásahu bleskem. VAROVÁNÍ: Tento notebook je napájen vnitřním zdrojem energie lithiovou baterií. Při nesprávné manipulaci s touto baterií hrozí riziko výbuchu a následného poranění. Nevhazujte baterii do vody ani do ohně. S výměnou baterie se obraťte na vašeho prodejce notebooků. VAROVÁNÍ: Jednotka CD/DVD v tomto notebooku používá laserový systém. a. Pro zajištění správné funkce tohoto produktu čtěte prosím pozorně příslušné instrukce a uchovejte je pro pozdější použití. b. V případě potřeby opravy jednotky kontaktujte svého prodejce. c. Používání ovládacích prvků, úprav či postupů jiným způsobem, než je zde popsáno, může mít za následek radiační ozáření. d. Neotvírejte kryt jednotky, aby nedošlo k ozáření laserovými paprsky. UPOZORNĚNÍ: Jednotka CD/DVD je klasifikována jako Laserový produkt 1. třídy a je označena touto nálepku. CLASS 1 LASER PRODUCT KLASSE 1 LASER PRODUKT VAROVÁNÍ: Při nesprávné manipulace s baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňujte pouze za stejný typ nebo typ doporučený výrobcem. S použitými bateriemi zacházejte dle pokynů výrobce. VAROVÁNÍ: Váš notebook je vybaven baterií typu Ni-MH nebo Li-Ion. Nesprávná manipulace s baterií může způsobit požár nebo nebezpečnou chemickou reakci. Baterii nerozebírejte, nepropichujte, nedrťte, nevkládejte do vody ani nevystavujte teplotě vyšší než 60 o C. VAROVÁNÍ: Při manipulaci s baterií buďte velmi opatrní. Ujistěte se, že se kontakty baterie nedotýkají žádného kovového vodiče. UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze AC adaptér schválený výrobcem. Používání jiného typu AC adaptéru by mohlo způsobit poničení vašeho notebooku. UPOZORNĚNÍ: AC adaptér pracuje s elektrickým napětím v rozsahu 100V až 240V a je kompatibilní s většinou mezinárodních elektrických zdrojů. Pokud si nejste jisti, zda je váš elektrický zdroj kompatibilní, kontaktujte místního prodejce. UPOZORNĚNÍ: Pro snížení rizika požáru, používejte pouze telefonní kabel No. 26 AWG a delší. UPOZORNĚNÍ: Pojistky vyměňujte zásadně za shodný typ. UPOZORNĚNÍ: Používejte prosím pouze napájecí šňůry a kabely, doporučené výrobcem. VAROVÁNÍ: Nevystavujte notebook nadměrnému teplu nebo chladu (mrazu). Zabraňte vniknutí tekutin do zařízení a také jeho pádu. Mohlo by dojít k trvalému poškození Vašeho notebooku

11 Kapitola 5 Záruka a servis Rozsah záruky 1. Na kompletní výrobek je poskytována záruka 24 měsíců. 2. V průběhu záruční doby bude Umax na své náklady buď opravovat vadné díly nebo je nahrazovat novými nebo použitými dle vlastní volby. 3. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé opotřebením produktu nebo jeho částí, způsobené jeho obvyklým používáním. 4. Zasahovat do výrobku v rámci záruční doby jsou oprávněni provádět pouze autorizované servisní střediska, jejichž seznam je součástí těchto záručních podmínek. 5. Kupující uplatňuje záruku v autorizovaném servisním středisku nebo u prodejce. Záruční podmínky 1. Záruka se vztahuje na vady materiálu nebo technické vady vzniklé při výrobě zařízení. 2. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé chybnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením (zejména poškození plastových dílů výrobku), používáním nebo instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou nebo poškozením elektrostatickým výbojem. 3. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé opotřebením produktu a jeho komponent, způsobené jeho obvyklým používáním. 4. Záruka se nevztahuje na vadné body displeje. Vzhledem k technologické náročnosti výroby LCD displejů se mohou objevit vadné body, které však nemají status závady. Množství povolených vadných bodů je dáno specifikací přímo od výrobce LCD a na vyžádání je upřesní servisní středisko. 5. Záruka se nevztahuje na případy nefunkčnosti prodejcem instalovaného programového vybavení, pokud uživatel zasáhl neodborně do tohoto nainstalovaného produktu. 6. Záruka se dále nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného pro gramového vybavení, ani na případné škody v tomto důsledku vzniklé. 7. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození nebo zneužití dat uložených na záznamových médiích výrobku. Před předáním výrobku do opravy je povinností kupujícího zabezpečit si odpovídající zálohu nezbytných dat a zabránit jejich možnému zneužití. 8. Prodávající neručí za plnou kompatibilitu rozšiřujících zařízení, které byly pořízeny na jiném místě než u prodejce tohoto výrobku, pokud není toto zařízení schváleno prodejcem. 9. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo provozováním v extrémních podmínkách. 10. Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do výrobku osobou, která nebyla k zásahu zmocněna prodávajícím. 11. Záruka rovněž zaniká, pokud bude kupující porušovat zásady provozu a používání výrobku popsané v uživatelské příručce. 12. Záruka zaniká, chybějí-li nebo jsou poškozeny ochranné prvky výrobku (např. garanční pečetě). 13. Odstranění závady výrobku bude provedeno v rámci záruky v autorizovaném servisním středisku. 14. Prodávající si vyhrazuje právo změnit technické parametry prodávaného výrobku bez předchozího upozornění. Reklamační řád 1. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po dodání tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit. 2. Kupující je povinen takto zjištěné vady oznámit neprodleně prodávajícímu. Taktéž vady, které se projevily později, je kupující povinen ihned oznámit prodávajícímu. 3. Kupující může uplatňovat reklamaci buď u svého prodejce nebo přímo v autorizovaném servisním středisku. Vždy je třeba nahlásit typ a číslo výrobku a také podrobně popsat charakter závady a uvést kontaktní osobu, se kterou je možné konzultovat případné podrobnosti

12 4. Při reklamaci výrobku je kupující povinen prokázat nákup a oprávněnost reklamace dodacím listem svého prodejce. Pokud se kupující neprokáže dodacím listem, bude oprava považována za nezáruční. Na dodacím listu musí být uvedeno sériově číslo výrobku. 5. K reklamaci lze přijmout pouze výrobek v originálním obalu včetně příslušenství. Pokud kupující nedodá výrobek v originálním obalu, je v pravomoci příslušného technika posoudit možnost poškození výrobku během přepravy do servisního střediska prodávajícího a rozhodnout o převzetí výrobku k reklamaci. Pokud kupující nepředá při reklamaci kompletní balení včetně příslušenství, nepřevezme prodávající výrobek k reklamaci. 6. Pokud kupující nahlásí závadu, na kterou se záruka nevztahuje (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod. ), může prodávající požadovat uhrazení nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraněním této závady v plné výši dle aktuálního ceníku servisního střediska. 7. Lhůta pro odstranění závady je dána obecně platnými právními předpisy, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak ( např. zapůjčením jiného výrobku po dobu opravy). Seznam záručních servisů na notebooky UMAX UMAX Czech a.s. Hloubětínská 11, Praha 9 tel: Fax: Praha, U Stavoservisu 1, Praha 10 tel: fax: Brno, Matzenauerova 5 Smluvní pobočky GCC Services: všeobecný hlášení závady specialista notebooky tel: fax: Ostrava, Železárenská 4 tel: fax: Pardubice, Devotyho 2026 tel: fax: Plzeň, Skrétova 50 tel: fax: České Budějovice, Fráni Šrámka 47 tel: fax: Proboštov u Teplic, Okružní 166 tel: fax:

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. VisionBook 6400WXN

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. VisionBook 6400WXN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VisionBook 6400WXN Vážení zákazníci. Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto mobilního počítače a věříme, že budete s jeho činností spokojeni. Tato příručka by Vám měla pomoci s prvními

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. VisionBook 7200C

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. VisionBook 7200C UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VisionBook 7200C Vážení zákazníci. Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto mobilního počítače a věříme, že budete s jeho činností spokojeni. Tato příručka by Vám měla pomoci s prvními kroky

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. VisionBook M810L

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. VisionBook M810L UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VisionBook M810L Vážení zákazníci. Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto mobilního počítače a věříme, že budete s jeho činností spokojeni. Tato příručka by Vám měla pomoci s prvními kroky

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. VisionBook 2400WXC

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. VisionBook 2400WXC UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VisionBook 2400WXC Vážení zákazníci. Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto mobilního počítače a věříme, že budete s jeho činností spokojeni. Tato příručka by Vám měla pomoci s prvními

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. VisionBook 5500WXC

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. VisionBook 5500WXC UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VisionBook 5500WXC Vážení zákazníci. Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto mobilního počítače a věříme, že budete s jeho činností spokojeni. Tato příručka by Vám měla pomoci s prvními

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. VisionBook 2500WXN

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. VisionBook 2500WXN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VisionBook 2500WXN Vážení zákazníci. Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto mobilního počítače a věříme, že budete s jeho činností spokojeni. Tato příručka by Vám měla pomoci s prvními

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. VisionBook 3100CX

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. VisionBook 3100CX UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VisionBook 3100CX Vážení zákazníci. Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto mobilního počítače a věříme, že budete s jeho činností spokojeni. Tato příručka by Vám měla pomoci s prvními

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. VisionBook M760S/ M760SU

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. VisionBook M760S/ M760SU UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VisionBook M760S/ M760SU Vážení zákazníci. Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto mobilního počítače a věříme, že budete s jeho činností spokojeni. Tato příručka by Vám měla pomoci s prvními

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. VisionBook W760TG/ W760TUN

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. VisionBook W760TG/ W760TUN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VisionBook W760TG/ W760TUN Vážení zákazníci. Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto mobilního počítače a věříme, že budete s jeho činností spokojeni. Tato příručka by Vám měla pomoci s

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. VisionBook TN120R/ TN121R

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. VisionBook TN120R/ TN121R UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VisionBook TN120R/ TN121R Vážení zákazníci. Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto mobilního počítače a věříme, že budete s jeho činností spokojeni. Tato příručka by Vám měla pomoci s

Více

Kontrola obsahu balení

Kontrola obsahu balení Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

POP-650. Návod k použití

POP-650. Návod k použití POP-650 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu POP- 650 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

Mia550. Návod k použití

Mia550. Návod k použití Mia550 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu Mia550 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Návod k použití nabíjecího stojánku

Návod k použití nabíjecího stojánku Návod k použití nabíjecího stojánku 2 Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si návod k použití Vašeho telefonu a tento krátký návod pro použití nabíjecího stojánku.

Více

Návod k obsluze počítačové sestavy ASTRA

Návod k obsluze počítačové sestavy ASTRA Návod k obsluze počítačové sestavy ASTRA Blahopřejeme Vám k zakoupení počítačové sestavy ASTRA. Doufáme, že budete s provedením a výkonem Vašeho nového PC ASTRA při práci s ním spokojeni. OBSAH 1. Provozní

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku.

Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku. Tento symbol upozorňuje uživatele na části, kde je možnost dotyku s životu nebezpečným napětím uvnitř výrobku. Tento symbol upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a údržbových pokynů,

Více

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI424 1 2 4 3 9 6 5 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com SKLÁDACÍ LED, NABÍJECÍ PRACOVNÍ SVÍTILNA POWLI424 UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Úvod Pouzdro s Bluetooth klávesnicí je vybaveno drážkou pro uchycení tabletu S6000, se kterým se bezdrátově spojí pomocí rozhraní Bluetooth 3.0 a usnadní tak

Více

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny Řada notebooků TravelMate Stručné pokyny 2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro řadu notebooků TravelMate Původní vydání: 02/2011 Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení:

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK0018 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

RYCHLÝ ÚVOD PRO Lumens PS 350 / 550 New

RYCHLÝ ÚVOD PRO Lumens PS 350 / 550 New RYCHLÝ ÚVOD PRO Lumens PS 350 / 550 New Úvod Gratulujeme vám k zakoupení nového digitálního vizualizéru. Jenž je navržen a konstruován pro skupinové firemní prezentace, interaktivní přednášky a školní

Více

Zkontrolujte dodané příslušenství.

Zkontrolujte dodané příslušenství. Gratulujeme ke koupi tabletu od společnosti Gigabyte. Tato instalační příručka nabízí informace které vám pomohou se spuštěním a nastavením notebooku Gigabyte. Konfigurace Vašeho zařízení záleží na zakoupeném

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

KAPESNÍ KAMEROVÁ LUPA Vis-E-H6

KAPESNÍ KAMEROVÁ LUPA Vis-E-H6 KAPESNÍ KAMEROVÁ LUPA Vis-E-H6 OBSAH uživatelské příručky: Bezpečnostní pokyny a Upozornění Obsah balení Stojánek a rukojeť Ovládací prvky Použití ecare 4.3 " 1. Zapnutí, vypnutí 2. Zvětšení, zmenšení

Více

80060/80061 Monitor LCD 4,3 palců (11 cm) Uživatelská příručka

80060/80061 Monitor LCD 4,3 palců (11 cm) Uživatelská příručka 80060/80061 Monitor LCD 4,3 palců (11 cm) Monitor s dvěma vstupy pro zobrazení video signálu v normě PAL/NTSC. Jeden ze vstupů je prioritní a slouží pro couvací kameru. Monitor není vybaven vypínačem,

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-BTP50.B M-BTP50.W Obsah CZ Záruka 3 Specifikace 3 Přehled o produktu 4 Nabíjení baterie 5 LED indikátor stavu 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení se zařízením

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo na změnu

Více

Point of view HDMI SmartTV dongle 200 BT

Point of view HDMI SmartTV dongle 200 BT Point of view HDMI SmartTV dongle 200 BT Česky Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání...

Více

Zkontrolujte dodané příslušenství

Zkontrolujte dodané příslušenství Gratulujeme Vám ke koupi nového Netbooku GIGABYTE T3! Tento stručný přehled Vám pomůže nastavit Váš netbook při prvním spuštění.pro více informací se prosím obraťte na naše stránky: www.gigabyte.com Veškeré

Více

ST-HC Fén Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HC Fén Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HC 7211 Fén Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí, že

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Flexible Tastatur Nimble. Flexible keyboard

Flexible Tastatur Nimble. Flexible keyboard Flexible Tastatur Nimble Flexible keyboard 1 Návod k obsluze Mini Bluetooth klávesnice Nimble Děkujeme, že jste si vybrali produkt společnosti Hama. Zastavte se na chvíli a přečtěte si následující kompletní

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. DĚTSKÝ TRAKTOR NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a dbejte dodržování všech uvedených instrukcí. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

Více

Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka

Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka Obsah Obsah 2 Bezpečnostní instrukce 3 Pohled na monitor 4

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace Čeština Obrázky a obsah v této příručce se mohou od konkrétního produktu lišit. Chcete-li získat další informace, můžete otevřít celou uživatelskou příručku. Navštivte web www.samsung.com a vyhledejte

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD SYMBOLY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte.

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

Externí baterie 10000 mah

Externí baterie 10000 mah Externí baterie 10000 mah Uživatelská příručka 31888 I. Úvod Tuto lehkou, vysokokapacitní a stylovou mobilní externí baterii, která je šetrná k životnímu prostředí, lze kdekoliv a kdykoliv použít pro většinu

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com SVÍTILNA LED 1,5 W POWLI421 POWLI421 CS UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

První zapnutí notebooku GIGABYTE

První zapnutí notebooku GIGABYTE P55 V3.0 Gratulujeme k nákupu GIGABYTE notebooku. Tento manuál Vám pomůže s prvním nastavením Vašeho notebooku. Konfigurace notebooku se liší podle zakoupeného notebooku. GIGABYTE si vyhrazuje právo na

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21 1 Poznámka: Naše společnost si vyhrazuje právo měnit vzhled a charakteristiku výrobku bez povinnosti předchozího oznámení. OBSAH BEZPEČNOSTNÍ

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál USB Dokovací stanice Uživatelský manuál Úvod Notebooková univerzální dokovací stanice USB 2.0 Dokovací stanice je unikátní rozšiřovací jednotkou speciálně navrženou k doplnění notebooků nebo stolních počítačů,

Více

Aspire One. Stručné pokyny

Aspire One. Stručné pokyny Aspire One Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby našich

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Úvod Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si zvolili služby naší digitální MAZANÉ TELEVIZE od firmy BACKER COMPUTER s. r. o. Android TV box je moderní zařízení, které

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

Univerzální AC adaptér & nabíječka DA30 pro notebook. LCD obrazovka

Univerzální AC adaptér & nabíječka DA30 pro notebook. LCD obrazovka Univerzální AC adaptér & nabíječka DA30 pro notebook Uživatelská příručka AC síťový kabel LCD obrazovka Charakter výrobku: USB port 1. Nabíjení baterie notebooku mimo notebook. 2. Zdroj energie pro notebooky,

Více

Řada notebooků Aspire

Řada notebooků Aspire Řada notebooků Aspire Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah balení DVB-T tuner TrekStor Nero Home Essentials Dálkový ovladač Knoflíková baterie CR2025 Externí DVB-T anténa s magnetickou patkou Koaxiální anténní kabel USB prodlužovací

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 430357-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod před použitím přístroje. 1 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ~AC IN 1. Madlo k přenášení 2. Teleskopická anténa 3.

Více

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu.

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu. 1. Obsah balení 1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV 2. Popis výrobku 1 Slot pro kartu SD/MMC 10 UP (nahoru) 2 Mikrofon 11 REC/Snap

Více

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky)

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) Vodotěsný multimediální přehrávač 1. Seznámení s přístrojem 1.1 Obsah balení Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) - Digitální vodotěsný MP3 přehrávač - Vodotěsná

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

BEZDRÁTOVÝ PŘENAŠEČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

BEZDRÁTOVÝ PŘENAŠEČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ BEZDRÁTOVÝ PŘENAŠEČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Aby jste předešli požáru nevystavujte výrobek dešti nebo vlhkému prostředí. Nepoužívejte jej v blízkosti kuchyňského

Více

Dell Vostro 230. O varováních. Informace o instalaci a funkcích. VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti.

Dell Vostro 230. O varováních. Informace o instalaci a funkcích. VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Vostro 230 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se provádět servis počítače bez

Více

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 1. Přečtěte si tyto instrukce. 2. Dodržujte tyto instrukce. 3. Dbejte na všechna varování. 4. Řiďte se instrukcemi. 5. Nepoužívejte zařízení blízko vody. 6. Čistěte pouze čistou

Více

Návod k používání Czevitrum Lighting elements

Návod k používání Czevitrum Lighting elements Návod k používání Czevitrum Lighting elements Czevitrum s.r.o. Československé armády 370/9 160 00 Praha Česká republika Vydáno: prosinec 2014 MODELY TYPOVÉ ŘADY CZEVITRUM LIGHTING ELEMENTS: Orbit Omega

Více

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol Seznámení s MyPal Power Notification Tlačítko spuštění Tlačítko Poznámky (záznam hlasu) Tlačítko kontakty Reproduktor Navigační tlačítko Přední část Indikátor napájení/oznámení Bluetooth Wi-Fi GPS LCD

Více

PowerWalker UPS. PowerWalker VI 450 IEC PowerWalker VI 650 IEC PowerWalker VI 850 IEC PowerWalker VI 1200 IEC PowerWalker VI 2200 IEC

PowerWalker UPS. PowerWalker VI 450 IEC PowerWalker VI 650 IEC PowerWalker VI 850 IEC PowerWalker VI 1200 IEC PowerWalker VI 2200 IEC PowerWalker UPS PowerWalker VI 450 IEC PowerWalker VI 650 IEC PowerWalker VI 850 IEC PowerWalker VI 1200 IEC PowerWalker VI 2200 IEC Uživatelská příručka BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Tato příručka obsahuje

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A. Bluetooth EDR, apt-x, ANC

NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A. Bluetooth EDR, apt-x, ANC NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A Bluetooth 4.0 + EDR, apt-x, ANC Děkujeme, že jste si zakoupili bluetooth sluchátka CEL-TEC F5A. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah 1. Hlavní vlastnosti...

Více

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth Model: Fantec SB-200BT Příručka v Češtině Technické specifikace: Rozměry (Š x V x H): 340 x 110 x 110 mm Výstupní výkon: 24W (2 x 12W) RMS Verze rozhraní

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet Návod k obsluze HI 839800 Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet 1 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si vybral produkt od firmy Hanna Instruments. Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce)

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce) 1. Obsah balení 1. Digitálníkamera 4. USB kabel 7. Prestigio do auta 2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS

Více

Motorola VC5090 stručný návod k použití

Motorola VC5090 stručný návod k použití Motorola VC5090 stručný návod k použití Obecný popis Uchycení Rychlé volby Volitelná klávesnice Výstup na externí anténu Vstup zdroje Displej WLAN LED dioda Zap. / Vyp. LED dioda Tlačítko Zap. / Vyp. Tlačítko

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

E-S A D A. TranzX ESCALANTE / ACRON PARK CITY / FRANCIS INDUKTORA / TRAMWAY ROSARNO / VIVALO LITHIUM -POLYMER 36/24 V TRANZ X 24V- 250W / 36V-250W

E-S A D A. TranzX ESCALANTE / ACRON PARK CITY / FRANCIS INDUKTORA / TRAMWAY ROSARNO / VIVALO LITHIUM -POLYMER 36/24 V TRANZ X 24V- 250W / 36V-250W E-S A D A TranzX ESCALANTE / ACRON PARK CITY / FRANCIS INDUKTORA / TRAMWAY ROSARNO / VIVALO LITHIUM -POLYMER 36/24 V TRANZ X 24V- 250W / 36V-250W OVLÁDACÍ DISPLAY BATERKA MOTOR SENZOR ŠLAPÁNÍ Display PST

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

ds-101 / ds-121 LCD monitor s úhlopříčkou 10,1 / 12,1 palců HDMI vstupem + micro SD slotem Uživatelská příručka

ds-101 / ds-121 LCD monitor s úhlopříčkou 10,1 / 12,1 palců HDMI vstupem + micro SD slotem Uživatelská příručka ds-101 / ds-121 LCD monitor s úhlopříčkou 10,1 / 12,1 palců HDMI vstupem + micro SD slotem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Ovládací

Více

Řada notebooků Aspire

Řada notebooků Aspire Řada notebooků Aspire Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více