UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. VisionBook 9000WSX

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. VisionBook 9000WSX"

Transkript

1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VisionBook 9000WSX

2 Vážení zákazníci. Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto mobilního počítače a věříme, že budete s jeho činností spokojeni. Tato příručka by Vám měla pomoci s prvními kroky při jeho používání. Notebook je poměrně odolný přístroj, ale přesto může být poškozen. Aby nedošlo k jeho poškození, dbejte následujících rad: 1. Notebook neupusťte a nevystavujte ho nárazům. Pokud totiž počítač spadne, může se rozbít jeho kryt či další komponenty. Nevystavujte notebook otřesům nebo vibracím Nepokládejte ho na nestabilní povrch. Nepokládejte na notebook nic těžkého 2. Uchovávejte notebook v suchu a nepřehřívejte ho. Uchovávejte počítač a elektrický zdroj v bezpečné vzdálenosti od všech zdrojů vytápění. Nezapomeňte, že se jedná o elektrické zařízení. Pokud se voda, nebo jiná tekutina do počítače dostane mohl by být vážně poškozen.nevystavujte notebook přímému zdroji tepla nebo slunečnímu záření. Nenechávejte notebook na místě, kde by cizí látky, nebo vlhkost mohla zasáhnout systém. Nepoužívejte, nebo neskladujte notebook ve vlhkém prostředí.nepokládejte počítač na povrch, kde by mohlo dojít k blokování jeho ventilátorů. 3. Vyhněte se rušení. Používejte počítač v dostatečné vzdálenosti od vysokokapacitních transformátorů, elektromotorů a jiných silných magnetických polí. Může dojít k omezení výkonu počítače a poškození vašich dat. 4. Držte se předepsaných pravidel pro ovládání počítače. Vypínejte počítač řádně a uzavřete všechny programy (nezapomeňte uložit svou práci). Nezapomeňte vždy průběžně ukládat svá data, protože by mohlo dojít k jejich ztrátě při vyčerpání napětí baterie. Nevypínejte počítač, dokud nejsou řádně uzavřeny všechny programy. Nevypínejte též jakákoli periferní zařízení, je-li počítač zapnutý. Nerozebírejte nikdy sami váš počítač. Provádějte pravidelnou údržbu vašeho počítače. 5. Dávejte pozor při používání externích zařízení. Používejte pouze odsouhlasená značková periferní zařízení. Kapitola 1 Než Začnete Předtím, než začnete používat notebook, si prosím pozorně přečtěte následující kapitolu. Kontrola obsahu dodaného balení Přepravní krabice obsahuje následující položky: Upozornění: Notebook. AC Adaptér. AC síťová šňůra. CD Disk (včetně ovladače) Uživatelská příručka Brašna Baterie Uschovejte krabici a balící materiály. V případě potřeby je můžete znovu použít pro zabalení notebooku

3 Seznámení s notebookem Otevřený počítač Předtím, než začnete notebook používat, seznamte se s jeho hlavními částmi. Pohled shora Pohled na otevřený notebook: Otevření LCD: 1. Položte notebook na stabilní plochu 2. Odjistěte pojistky ( č.1) ve směru šipek a uvolněte displej 3. Otevřete displej a nastavte jej do pohodlné polohy 4. LED indikátory (č.2) ukazují stav napájení / nabíjení 1. Video kamera širokoúhlý displej 3. LED indikátory napájení a komunikace 4. Reproduktory 5. LED indikátory stavu systěmu 6. Mikrofon 7. Tlačítka pro aplikace 8. Hlavní vypínač 9. Senzor zavření LCD 10. Klávesnice 11. Touchpad (polohovací zařízení)

4 Pohled zepředu Pohled zprava 1. Pojistky otvírání LCD 2. Audio DJ tlačítka 3. Přijímač pro dálkové ovládání (TV Tuner) 4. Reproduktory 1. Optická mechanika DVD/CDRW nebo DVD+/-RW 2. Druhý slot pro optickou mechaniku 3. Kensington zámek Pohled zleva Zadní pohled 1. S-video výstup 2. 4 x USB x Mini IEEE1394 konektor 4. Audio vstup 5. S/PDIF konektor 6. Vstup pro mikrofon 7. Vstup pro ext.mikrofon/ repro 8. Card Reader 10in1 9. PCMCIA slot 10. Infra port 5. Ventilace ( nechejte otevřené) 6. Vstup pro AC adaptér 7. Sériový port 8. Paralelní port 9. DVI výstup 10. PS/2 port 11. RJ-11 port (faxmodem) 12. RJ-45 port (LAN) 13. CATV konektor (TV Tuner) 14. S-Video vstup (TV Tuner)

5 Spodní pohled Kapitola 2 Používání notebooku Připojení AC Adaptéru 1. Připojte AC Adapter do DC vstupu na pravé straně notebooku 2. Připojte kabel do sítě a poté do AC Adapteru 3. Zvedněte displej do požadované úrovně 3. Zapněte notebook tlačítkem ON Intikátory napájení Indikátor zapnutí notebooku Dále je popsáno jak se indikátor bude chovat v různých situacích: 1. Baterie 2. Ventilace ( vždy nechejte prostupné ) 3. Kryt pamětí 4. Kryt pevného disku 5. SubWoofer 6. Kryt VGA karty 7. Kryt CPU Svítí oranžově Svítí zeleně Počítač je připojen k AC Adapteru Počítač je zapnutý Bliká zeleně Systém je v úsporném režimu (Standby). Indikátor nabíjení baterie Dále je popsáno jak se indikátor chová v různých situacích: Svítí oranžově Svítí zeleně Bliká oranžově Baterie se nabíjí. Baterie je nabitá Baterie je vybitá Indikátor komunikace Dále je popsáno jak se indikátor chová v různých situacích: Bilká zeleně Svítí zeleně Svítí oranžově Přišel nový mail Wireless LAN je zapnutý Bluetooth je zapnutý

6 Upozornění: Podrobnější informace o Úsporném režimu (Standby) a Režimu spánku (Hibernate) se dozvíte v nabídce Možnosti napájení (Power Options) (pro systém Windows) na Kontrolním Panelu v operačním systému Microsoft Windows. Audio DJ (přehrávání CD ve vypnutém stavu) Indikátory stavu systému Indikátor činnosti Card Readeru Tento indikátor svítí, pokud je Card Reader aktivní Indikátor HDD/ODD Tento indikátor svítí pokud systém právě přistupuje k HDD nebo ODD. Indikátor numerické klávesnice - Num Lock Tento indikátor svítí, pokud je klávesnice přepnuta do režimu Num Lock. Pomocí této klávesnice mohou být zadávána čísla. Indikátor zámku skrolování Tento indikátor svítí, pokud je klávesnice přepnuta do režimu Scroll Lock. V tomto režimu lze zamknout pozici kurzoru během prohlížení dokumentu pomocí klávesnic se šipkou. Indikátor velkých písmen Caps Lock Tento indikátor svítí, pokud je klávesnice přepnuta do režimu Caps Lock. V tomto režimu jsou všechna psaná písmena velká. 1. Tlačítko napájení 2. Předchozí stopa 3. Následující stopa 4. Smyčka 5. LED displej 6. Play/ Pause 7. Stop ( dvakrát = eject) 8. Hlasitost dolů 9. Hlasitost nahoru 10. Indikátor formátu audia 11. Indikátor smyčky 12. Indikátor stopy Klávesnice

7 Funční klávesy Kapitola 3 Baterie Funkční klávesa <Fn> se nachází v levém dolním rohu klávesnice vedle Ctrl klávesy a v kombinaci s jinými klávesami se používá k provedení alternativních funkcí těchto kláves. Pro aktivaci alternativní funkce klávesy nejprve stiskněte a držte stisknutou klávesu <Fn> a zároveň stiskněte jednu z příslušných kláves, jejichž funkce jsou popsány níže: Fn + F4 Fn + F3 Fn + F7 Fn + F8 Fn + F9 Fn + F6 Fn + F5 Fn + F11 Fn + F12 Uspávací tlačítko Stiskněte kombinaci kláves (Fn+F4) pro vstup do režimu spánku (Hibernate). V tomto režimu se vypne LCD displej a další vybraná příslušenství, aby se snížila spotřeba energie. Vypínání zvuku Stiskněte kombinaci těchto funkčních kláves (Fn+F3) pro vypnutí/ zapnutí zvuku Přepínání LCD/CRT Stiskněte kombinaci těchto funkčních kláves (Fn+F7) pro přepínání obrazového výstupu mezi : pouze LCD, pouze CRT, a LCD/CRT současně. Zeslabení jasu Stiskněte kombinaci těchto kláves (Fn+F8) pro zeslabení jasu LCD displeje. Zesílení jasu Stiskněte kombinaci těchto kláves (Fn+F9) pro zesílení jasu LCD displeje. Zesílení zvuku Stiskněte kombinaci těchto kláves (Fn+6) zesílení zvuku Zeslabení zvuku Stiskněte kombinaci těchto kláves (Fn+F5) zeslabení zvuku WLAN zapnutí Stiskem zapnete napájení WLAN modulu Váš notebook je vybaven nabíjecí Lithium Ion (Li-Ion) baterií. Doba provozu plně nabité baterie je přibližně 1-2 hodiny, pokud je aktivována funkce Řízení spotřeby ve Windows. Velkou roli hrají rozdíly v konfiguraci (CPU, HDD, Paměť atd.), nastavení jasu displeje a způsob, jakým využíváte operační systém (zvláště činnosti I/O ). Pro zachování maximální životnosti baterie není doporučeno provozovat notebook trvale na napájecí zdroj. Životnost baterie je dána více faktory, nejdůležitější je tzv. cyklování baterie, tedy její úplné vybití a následné nabití na plnou kapacitu, minimálně 1x za 30 dnů. Trvalý provoz notebooku na zdroj může ve svém důsledku vést až ke zkrácení životnosti baterie, projevujícím se poklesem kapacity a tím snížení doby provozu. Je-li to možné, dobíjejte baterii při vypnutém notebooku až poté, kdy došlo k úplnému vybití baterie. Průběžný pokles (nikoliv skokový) kapacity baterie, který je možno pozorovat při doporučeném provozování, není projevem závady baterie. Toto je vlastnost, která je dána procesem přirozeného stárnutí a opotřebení. Váš notebook podporuje dva druhy nabíjení. On-line a Off-line. Postupujte podle následujících kroků: Ujistěte se, že je baterie správně vložena do notebooku. Připojte AC adaptér k notebooku a do elektrické zásuvky. Při dobíjení baterie indikátor nabíjení baterie svítí. Podrobnější informace o indikátorech získáte v 1. kapitole. Pokud je notebook vypnut, bude se vybitá Li- Iontová baterie nabíjet asi 4-5 hodin. Snižování spotřeby Kromě řízení spotřeby notebookem, můžete i Vy přispět k úspoře energie tím, že budete dodržovat následující doporučení: Bluetooth zapnutí Snižte jas LCD displeje na nejnižší míru, při které ještě vidíte obraz Stiskem zapnete napájení Bluetooth modulu pohodlně. Příliš jasná obrazovka způsobuje velkou spotřebu. Snažte se používat ke čtení a psaní souborů HDD nebo PCMCIA místo externí mechaniky USB FDD

8 Řízení spotřeby Operační systém Windows XP podporuje rozhraní ACPI (Advanced Configuration Power Interface) pro řízení spotřeby. Řízení spotřeby umožňuje optimalizovat spotřebu energie. Ovladače V operačním systému Windows, postupujte přes nabídku Možnosti napájení (Power Options) v položce Kontrolní panel (Control Panel). Nabídka Možnosti napájení (Power Options) ve Windows XP je dále rozdělena do následujících podnabídek: Schémata nastavení napájení (Power Schemes) Nastavení varování (Alarms) Měřič napájení (Power Meter) Upřesnit (Advanced) Režim spánku (Hibernate) Power Schemes Zde si můžete nastavit chování systému v různých režimech práce baterie/ Ac adaptér Notebook je dodává s ovladači pro Win XP Professional, XP Home. Ovladače jsou dodávány na přiloženém CD. Ovladače pro volitelné příslušenství jsou na jiných CD. Před instalcí ovladačů instalujte příslušný Service Pack od Microsoftu. Pro instalaci ovladačů ( pokud je to nutné) vložte CD do mechaniky. Program bude automaticky zpuštěn a můžete si v menu vybírat typ ovladače, který chcete instalovat. Výrobce může v průběhu životnosti notebooky vydávat novější verze ovladačů. Pokud výrobce vyá novější verze, naleznete je na v sekci podpora nebo kontaktujte přímo

9 Kapitola 4 Bezpečnostní upozornění UPOZORNĚNÍ: Přečtěte si prosím pozorně tyto instrukce. UPOZORNĚNÍ: Uschovejte tuto příručku pro pozdější konzultaci. UPOZORNĚNÍ: Před čištěním notebooku odpojte AC adaptér. K čištění nepoužívejte žádné tekutiny ani jiné čistící přípravky, pouze navlhčený hadřík. UPOZORNĚNÍ: Elektrická zásuvka by měla být umístěna v blízkosti počítače a měla by být lehce přístupná. UPOZORNĚNÍ: Chraňte počítač před vlhkem. UPOZORNĚNÍ: Počítač umisťujte vždy na stabilní, rovné povrchy. Pádem počítače by mohlo dojít k jeho závažnému poškození. VAROVÁNÍ: Vzduchové otvory slouží k ventilaci vzduchu a chrání zařízení před přehřátím. NIČÍM JE NEZAKRÝVEJTE. UPOZORNĚNÍ: Ověřte si napětí elektrického zdroje před připojením jednotky do elektrické zásuvky. VAROVÁNÍ: Nestoupejte na elektrickou šňůru, vedoucí od notebooku ke zdroji, ani na ní nic nepokládejte. UPOZORNĚNÍ: Měli byste si pamatovat všechna upozornění a varování. VAROVÁNÍ: Pokud notebook delší dobu nepoužíváte, odpojte jej od elektrického zdroje. Zabráníte tak poškození v důsledku elektrických výbojů. VAROVÁNÍ: Do otvorů na notebooku nikdy nelijte žádnou tekutinu. Mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému šoku. VAROVÁNÍ: Z bezpečnostních důvodů by zdířky a kryty, které nejsou určeny k otvírání uživatelem, měly být otvírány pouze kvalifikovaným servisním personálem. UPOZORNĚNÍ: Pokud dojde k jedné z následujících situací, měl by být notebook předán ke kontrole autorizovaným technikům: a. Napájecí šňůra nebo zástrčka jsou poškozeny. b. Do notebooku vnikla tekutina. c. Notebook byl vystaven nadměrnému vlhku. d. Notebook nefunguje správně, nebo se vám jej nepodařilo spustit ani po dodržení všech instrukcí uvedených v uživatelské příručce. e. Notebook spadl na zem nebo došlo k jeho poškození. f. Notebook nese viditelné známky poškození. UPOZORNĚNÍ: CHRAŇTE ZAŘÍZENÍ PŘED TEPLOTAMI POD -20ºC(-4ºF) NEBO NAD 60ºC(140ºF). Mohlo by dojít k poškození počítače. VAROVÁNÍ: Nikdy neinstalujte modemové/telefonní kabely během bouřky. VAROVÁNÍ: Nikdy neinstalujte modemové/telefonní konektory ve vlhkém prostředí, pokud nejsou tyto konektory určeny speciálně pro vlhké prostředí. VAROVÁNÍ: Nikdy se nedotýkejte neizolovaných modemových/telefonních kabelů nebo koncovek, dokud není modemová/telefonní linka odpojena od telefonní sítě

10 UPOZORNĚNÍ: Při instalaci nebo úpravě telefonní linky se řiďte těmito upozorněními a varováními. VAROVÁNÍ: Při bouřce nepoužívejte modem/telefon ( kabelové). Vystavujete se nebezpečí elektrického šoku v důsledku zásahu bleskem. VAROVÁNÍ: Tento notebook je napájen vnitřním zdrojem energie lithiovou baterií. Při nesprávné manipulaci s touto baterií hrozí riziko výbuchu a následného poranění. Nevhazujte baterii do vody ani do ohně. S výměnou baterie se obraťte na vašeho prodejce notebooků. VAROVÁNÍ: Jednotka CD/DVD v tomto notebooku používá laserový systém. a. Pro zajištění správné funkce tohoto produktu čtěte prosím pozorně příslušné instrukce a uchovejte je pro pozdější použití. b. V případě potřeby opravy jednotky kontaktujte svého prodejce. c. Používání ovládacích prvků, úprav či postupů jiným způsobem, než je zde popsáno, může mít za následek radiační ozáření. d. Neotvírejte kryt jednotky, aby nedošlo k ozáření laserovými paprsky. UPOZORNĚNÍ: Jednotka CD/DVD je klasifikována jako Laserový produkt 1. třídy a je označena touto nálepku. CLASS 1 LASER PRODUCT KLASSE 1 LASER PRODUKT VAROVÁNÍ: Při nesprávné manipulace s baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňujte pouze za stejný typ nebo typ doporučený výrobcem. S použitými bateriemi zacházejte dle pokynů výrobce. VAROVÁNÍ: Váš notebook je vybaven baterií typu Ni-MH nebo Li-Ion. Nesprávná manipulace s baterií může způsobit požár nebo nebezpečnou chemickou reakci. Baterii nerozebírejte, nepropichujte, nedrťte, nevkládejte do vody ani nevystavujte teplotě vyšší než 60 o C. VAROVÁNÍ: Při manipulaci s baterií buďte velmi opatrní. Ujistěte se, že se kontakty baterie nedotýkají žádného kovového vodiče. UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze AC adaptér schválený výrobcem. Používání jiného typu AC adaptéru by mohlo způsobit poničení vašeho notebooku. UPOZORNĚNÍ: AC adaptér pracuje s elektrickým napětím v rozsahu 100V až 240V a je kompatibilní s většinou mezinárodních elektrických zdrojů. Pokud si nejste jisti, zda je váš elektrický zdroj kompatibilní, kontaktujte místního prodejce. UPOZORNĚNÍ: Pro snížení rizika požáru, používejte pouze telefonní kabel No. 26 AWG a delší. UPOZORNĚNÍ: Pojistky vyměňujte zásadně za shodný typ. UPOZORNĚNÍ: Používejte prosím pouze napájecí šňůry a kabely, doporučené výrobcem. VAROVÁNÍ: Nevystavujte notebook nadměrnému teplu nebo chladu (mrazu). Zabraňte vniknutí tekutin do zařízení a také jeho pádu. Mohlo by dojít k trvalému poškození Vašeho notebooku

11 Kapitola 5 Záruka a servis Rozsah záruky 1. Na kompletní výrobek je poskytována záruka 24 měsíců. 2. V průběhu záruční doby bude Umax na své náklady buď opravovat vadné díly nebo je nahrazovat novými nebo použitými dle vlastní volby. 3. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé opotřebením produktu nebo jeho částí, způsobené jeho obvyklým používáním. 4. Zasahovat do výrobku v rámci záruční doby jsou oprávněni provádět pouze autorizované servisní střediska, jejichž seznam je součástí těchto záručních podmínek. 5. Kupující uplatňuje záruku v autorizovaném servisním středisku nebo u prodejce. Záruční podmínky 1. Záruka se vztahuje na vady materiálu nebo technické vady vzniklé při výrobě zařízení. 2. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé chybnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením (zejména poškození plastových dílů výrobku), používáním nebo instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou nebo poškozením elektrostatickým výbojem. 3. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé opotřebením produktu a jeho komponent, způsobené jeho obvyklým používáním. 4. Záruka se nevztahuje na vadné body displeje. Vzhledem k technologické náročnosti výroby LCD displejů se mohou objevit vadné body, které však nemají status závady. Množství povolených vadných bodů je dáno specifikací přímo od výrobce LCD a na vyžádání je upřesní servisní středisko. 5. Záruka se nevztahuje na případy nefunkčnosti prodejcem instalovaného programového vybavení, pokud uživatel zasáhl neodborně do tohoto nainstalovaného produktu. 6. Záruka se dále nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného pro gramového vybavení, ani na případné škody v tomto důsledku vzniklé. 7. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození nebo zneužití dat uložených na záznamových médiích výrobku. Před předáním výrobku do opravy je povinností kupujícího zabezpečit si odpovídající zálohu nezbytných dat a zabránit jejich možnému zneužití. 8. Prodávající neručí za plnou kompatibilitu rozšiřujících zařízení, které byly pořízeny na jiném místě než u prodejce tohoto výrobku, pokud není toto zařízení schváleno prodejcem. 9. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo provozováním v extrémních podmínkách. 10. Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do výrobku osobou, která nebyla k zásahu zmocněna prodávajícím. 11. Záruka rovněž zaniká, pokud bude kupující porušovat zásady provozu a používání výrobku popsané v uživatelské příručce. 12. Záruka zaniká, chybějí-li nebo jsou poškozeny ochranné prvky výrobku (např. garanční pečetě). 13. Odstranění závady výrobku bude provedeno v rámci záruky v autorizovaném servisním středisku. 14. Prodávající si vyhrazuje právo změnit technické parametry prodávaného výrobku bez předchozího upozornění. Reklamační řád 1. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po dodání tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit. 2. Kupující je povinen takto zjištěné vady oznámit neprodleně prodávajícímu. Taktéž vady, které se projevily později, je kupující povinen ihned oznámit prodávajícímu. 3. Kupující může uplatňovat reklamaci buď u svého prodejce nebo přímo v autorizovaném servisním středisku. Vždy je třeba nahlásit typ a číslo výrobku a také podrobně popsat charakter závady a uvést kontaktní osobu, se kterou je možné konzultovat případné podrobnosti

12 4. Při reklamaci výrobku je kupující povinen prokázat nákup a oprávněnost reklamace dodacím listem svého prodejce. Pokud se kupující neprokáže dodacím listem, bude oprava považována za nezáruční. Na dodacím listu musí být uvedeno sériově číslo výrobku. 5. K reklamaci lze přijmout pouze výrobek v originálním obalu včetně příslušenství. Pokud kupující nedodá výrobek v originálním obalu, je v pravomoci příslušného technika posoudit možnost poškození výrobku během přepravy do servisního střediska prodávajícího a rozhodnout o převzetí výrobku k reklamaci. Pokud kupující nepředá při reklamaci kompletní balení včetně příslušenství, nepřevezme prodávající výrobek k reklamaci. 6. Pokud kupující nahlásí závadu, na kterou se záruka nevztahuje (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod. ), může prodávající požadovat uhrazení nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraněním této závady v plné výši dle aktuálního ceníku servisního střediska. 7. Lhůta pro odstranění závady je dána obecně platnými právními předpisy, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak ( např. zapůjčením jiného výrobku po dobu opravy). Seznam záručních servisů na notebooky UMAX UMAX Czech a.s. Hloubětínská 11, Praha 9 tel: Fax: Praha, U Stavoservisu 1, Praha 10 tel: fax: Brno, Matzenauerova 5 Smluvní pobočky GCC Services: všeobecný hlášení závady specialista notebooky tel: fax: Ostrava, Železárenská 4 tel: fax: Pardubice, Devotyho 2026 tel: fax: Plzeň, Skrétova 50 tel: fax: České Budějovice, Fráni Šrámka 47 tel: fax: Proboštov u Teplic, Okružní 166 tel: fax:

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Eee PC Uživatelská příručka Eee PC Série 1025/R052

Eee PC Uživatelská příručka Eee PC Série 1025/R052 Eee PC Uživatelská příručka Eee PC Série 1025/R052 CZ6877 Cílem společnosti ASUS je vytvářet ekologické produktů/obaly, které chrání zdraví spotřebitelů a zároveň minimalizují dopady na životní prostředí.

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

Váš telefon HTC 7 Trophy Manuál

Váš telefon HTC 7 Trophy Manuál Váš telefon HTC 7 Trophy Manuál Získání více informací Více informací si můžete stáhnout ze stránek www.htc.com/europe/support.aspx Vyberte typ svého telefonu a pak přejděte na záložku. Dále stáhněte požadovaný

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1 C530 IP Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji.balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com.

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 10 2 Informace o tiskárně... 14 Vyhledání informací o tiskárně... 14 Výběr umístění tiskárny... 15 3 Dodatečná příprava

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1 Autorská práva Veškeré produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmiňované v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby, a obrázků, jsou vlastnictvím, nebo oprávnění

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V 1 2 Bezpečnostní pokyny Pozor: Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní informace a návod k použití na CD. Vysvětlete svým dětem jejich obsah a možná nebezpečí při používání telefonu. > Používejte

Více

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11 Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com. Bezpečnostní

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně.

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Návod k použití CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Informace o autorských právech Microsoft Windows a logo Windows jsou registrovanými

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení SIM karty, baterie a paměťové karty 4 Nabíjení baterie

Více