SIMATIC. PDM V5.1 Správce technologických přístrojů. Příručka. Předmluva, Obsah. Základní informace o produktu 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SIMATIC. PDM V5.1 Správce technologických přístrojů. Příručka. Předmluva, Obsah. Základní informace o produktu 1"

Transkript

1 s SIMATIC Předmluva, Obsah Základní informace o produktu 1 PDM V5.1 Správce technologických přístrojů Konfigurace sítí a technologických přístrojů 2 Práce se systémem SIMATIC PDM 3 Přenášení dat mezi různými přístroji 4 Routing 5 Diagnostika 6 Utility 7 Příručka Rejstřík Vydání: 4/2001 A5E

2 Bezpečnostní směrnice Tato příručka obsahuje upozornění, která jsou důležitá pro zajištění bezpečnosti osob, jakož i pro ochranu produktů a připojených zařízení před poškozením.tato upozornění jsou zvýrazněna níže uvedenými symboly a jsou odstupňována podle své závažnosti následujícími texty: Nebezpečí Znamená, že pokud budou zanedbána příslušná bezpečnostní upozornění, bude to mít za následek smrt, vážné ublížení na zdraví nebo rozsáhlé hmotné škody. Výstraha Upozorňuje na skutečnost, že pokud budou zanedbána příslušná bezpečnostní upozornění, mohlo by to mít za následek smrt, vážné ublížení na zdraví nebo rozsáhlé hmotné škody. Pozor Znamená, že pokud nebudou dodržena odpovídající bezpečnostní opatření, mohlo by to mít za následek méně závažný úraz pracovníka. Upozornění Přitahuje Vaši pozornost na zvláště důležité informace o produktu, o zacházení s ním nebo se jedná o zvláštní část této dokumentace. Kvalifikovaní pracovníci Pracovat s tímto zařízením a instalovat je by mělo být dovoleno výhradně kvalifikovaným pracovníkům. Kvalifikovaní pracovníci jsou definováni jako osoby, které mají oprávnění k uvádění do provozu, k uzemňování a k zapojování obvodů, zařízení a systémů v souladu s platnými bezpečnostními normami a zásadami. Správné použití Mějte prosím na paměti následující: Výstraha Toto zařízení a jeho součásti se smí používat pouze pro účely popisované v katalogu nebo v technickém popisu a pouze ve spojení se zařízeními nebo komponenty jiných výrobců, které byly schváleny nebo doporučeny firmou Siemens. Tento produkt může fungovat správně a bezpečně jen tehdy, pokud je dopravován, skladován, sestavován a instalován správně a pokud je jeho provoz a údržba v souladu s příslušnými doporučeními. Ochranné známky SIMATIC, SIMATIC HMI a SIMATIC NET jsou registrovanými obchodními známkami firmy SIEMENS AG. Třetí strany využívající pro své vlastní účely jakákoli jiná označení v tomto dokumentu, na něž se vztahují zákony o ochranných známkách, mohou narušit práva jejich vlastníků.

3 Copyright Siemens AG 2001 Všechna práva vyhrazena Bez výslovného svolení je reprodukování, přenášení nebo využívání tohoto dokumentu nebo jeho obsahu nepřípustné. Porušení tohoto ustanovení bude mít za následek vymáhání náhrady škody. Všechna práva jsou vyhrazena, zvláště v případě udílení patentů nebo registrace průmyslových vzorů. Zřeknutí se odpovědnosti Obsah této dokumentace byl zkontrolován, zda souhlasí s popisovaným hardwarem a softwarem. Protože však odchylky není možné úplně vyloučit, nemůžeme zaručit úplnou shodu. Údaje v této příručce jsou však pravidelně přezkoumávány a veškeré nezbytné úpravy jsou zahrnovány do následujících vydání. Vítáme jakékoli Vaše návrhy a připomínky. Siemens AG 2001 Technické údaje podléhají změnám. A5E

4 Předmluva Účel Tato příručka obsahuje kompletní přehled programování se systémem SIMATIC PDM. Jejím cílem je pomoci Vám při instalaci a uvádění do provozu programového vybavení. Vysvětluje postup při konfiguraci sítí a procesní instrumentace, jakož i o spouštění a práci s funkcemi. Příručka je určena pro osoby, které se podílejí na konfiguraci, uvádění do provozu a obsluze průmyslových zařízení v oblasti technologie řízení. Nezbytné základní znalosti Abyste byli schopni této příručce porozumět, neobejdete se bez všeobecných znalostí z oblasti technologie řízení. Kromě toho musíte být seznámeni s používáním osobních počítačů s operačním systémem Windows. Jestliže používáte STEP 7 a PCS 7, jsou zapotřebí odpovídající znalosti z oblasti automatizační technologie a SIMATIC S7. Zaměření této příručky Tato příručka platí pro verzi 5.1 programovacího softwarového balíku SIMATIC PDM. Správce procesní instrumentace v

5 Předmluva On-line nápověda Tato příručka je doplňována on-line nápovědou, která je integrována do programového vybavení. Smyslem této on-line nápovědy je poskytovat Vám podrobné pomocné informace při používání tohoto software. Systém nápovědy je do programového vybavení integrován přes několik rozhraní: V menu Help můžete vybírat z několika příkazů: Příkaz Contents otevírá rejstřík nápovědy systému SIMATIC PDM. Kontextová nápověda Vám nabízí informace týkající se právě vybraného objektu, např. otevřeného dialogového okna nebo aktivního okna. Kontextovou nápovědu můžete otevřít kliknutím na tlačítko Help nebo stisknutím F1. Stavový pruh nabízí další formu kontextové nápovědy. Zobrazuje se zde stručné vysvětlení kteréhokoli příkazu z menu, na který najedete kurzorem myši. Stručné vysvětlení se zobrazuje také pro každou ikonu v pruhu nástrojů, když se kurzorem myši krátce najede na tlačítko s touto ikonou. Jestliže dáváte přednost čtení informací z kontextové nápovědy v tištěné formě, můžete si jednotlivá témata, kapitoly nebo celou kontextovou nápovědu vytisknout. Tato příručka představuje výtah z nápovědy v systému SIMATIC PDM ve formátu HTML. Pokud budete potřebovat podrobnější popisy postupů, nahlédněte prosím do nápovědy systému SIMATIC PDM. Jelikož tato příručka a nápověda sdílejí téměř identickou strukturu, je přecházení mezi příručkou a on-line nápovědou snadné. Začátky Příručka pro seznamování se se systémem První kroky se systémem SIMATIC PDM obsahuje projekt PDM_1, který Vám umožňuje vytvořit si vlastní plně funkční projekt. Příručku pro seznamování se se systémem První kroky se systémem SIMATIC PDM naleznete na CD SIMATIC PDM V 5.1 ve složce Docu jako soubor PDM Getting Started.pdf. Servis a podpora na internetu Kromě naší dokumentace nabízíme on-line své knowhow na internetu na adrese: kde naleznete následující: Nejnovější údajové listy s informacemi o produktech, FAQ (nejčastěji kladené otázky), soubory ke stažení, tipy a nápady. Stránky s novinkami, kde naleznete nejžhavější informace o produktech. Knowlegde Manager Vám pomůže najít potřebné dokumenty Uživatelé a specialisté z celého světa sdílejí informace na fóru. Váš lokální zástupce Služby pro zákazníky pro Automation & Drives v naší databázi zástupců pro služby zákazníkům. Na stránkách Services najdete informace o službách, opravách a náhradních dílech a další zajímavosti. vi Správce procesní instrumentace

6 Předmluva Obsah 1. Základní informace o produktu Oblast použití Úvod Co je nového ve verzi SIMATIC PDM V5.1? Licenční kód Instalace SIMATIC PDM Odstranění systému SIAMTIC PDM Konfigurace sítí a procesní instrumentace Konfigurace sítí a procesní instrumentace SIMATIC Manager Zobrazení v SIMATIC Manageru SIMATIC PDM Vytváření projektů Vytvoření projektu v síťovém zobrazení procesní instrumentace Připojování procesní instrumentace do síťového zobrazení Spuštění SIMATIC PDM v síťovém zobrazení procesní instrumentace Vytvoření projektu ve zobrazení instalace procesní instrumentace Připojování přístroje ve zobrazení instalace procesní instrumentace Spuštění systému SIMATIC PDM ve zobrazení instalace procesní instrumentace Připojování přístrojů a sítí Připojování přístrojů s rozhraním PROFIBUS PA v SIMATIC PDM Připojení přístroje s rozhraním SIPART DR na RS232C / RS485 v SIMATIC PDM Připojení přístroje HART s modemem HART v systému SIMATIC PDM Připojení multiplexní sítě HART Připojení řídícího členu SIPART DR Připojení přístrojů s rozhraním HART pomocí HCF-DD Podpora modulů PCS Bloková struktura přístrojů s profilem PROFIBUS Distribuovaná periferie Vzdálené V/V systémy Vkládání několika přístrojů současně Výměna přístrojů Problémy s komunikací Poznámky týkající se konfigurace a nastavování parametrů Integrovaný systém SIMATIC PDM Integrovaný systém SIMATIC PDM Vytvoření projektu ve STEP 7 a spuštění programu HW-Config Otevření existujícího projektu v STEP 7 a spuštění HW-Config Připojování přístroje z procesní instrumentace v HW-Config Spuštění systému SIMATIC PDM v programu HW-Config Správce procesní instrumentace vii

7 Předmluva 3. Práce se systémem SIMATIC PDM Jak systém SIMATIC PDM pracuje První kroky se systémem SIMATIC PDM Technik údržby / Specialista Hlavní okno Přehled skupiny parametrů Tabulka parametrů Deník Přenášení dat mezi různými přístroji Přenášení dat mezi různými přístroji Zpracování výsledků Import/export XML Routing Routing Vytvoření konfigurace pro Routing Diagnostika Diagnostika Diagnostická pravidla Prohlížeč proměnných Diagnostic Agent Utility Utility Device Install SIMATIC PDM LifeList HART Long Address Rejstřík viii Správce procesní instrumentace

8 1. Základní informace o produktu 1.1 Oblast použití Tato nápověda je určena pro základní funkce systému SIMATIC PDM včetně úvodu o konfiguraci sítí a procesní instrumentace. SIMATIC PDM pracuje v prostředí SIMATIC STEP 7 / PCS 7 nebo alespoň v jejich funkčních modulech. Tato nápověda tyto oblasti nepokrývá! SIMATIC PDM generuje nápovědu specifickou pro dané zařízení (např. pokud jde o význam proměnných atd.) na základě odpovídajících Popisů přístroje (DD Device Description). Tato nápověda nepokrývá specifické přístroje! SIMATIC PDM nenese naprosto žádnou záruku ani odpovědnost za správnost a kompletnost výše zmiňované nápovědy, která není součástí systému SIMATIC PDM! Správce procesní instrumentace 1-1

9 Základní informace o produktu 1.2 Úvod SIMATIC PDM je programový balík, který se používá při konfigurování, nastavování parametrů, uvádění do provozu, diagnostice a údržbě procesní instrumentace (např. převodníků) a při konfigurování sítí. Systém SIMATIC PDM obsahuje prostředky pro jednoduché monitorování technologických hodnot v procesu, alarmy a stavové signály přístroje. Pro SIMATIC PDM není nutnou podmínkou, aby byl nainstalován systém STEP 7; může perfektně pracovat i bez něj. SIMATIC PDM pracuje zcela bez programu HW-Config (hardwarová konfigurace), který je ve STEP 7 obsažen. Programy SIMATIC, které však jsou nezbytné, jako je např. SIMATIC Manager, jsou dodávány spolu se systémem SIMATIC PDM. Prostřednictvím volitelného doplňku Integration in STEP 7 může být SIMATIC PDM založen na balíku programů SIMATIC STEP 7 nebo SIMATIC PCS 7 a stává se trvale integrovaným jako volitelný programový balík v již existujících instalacích. Tento volitelný doplněk umožňuje také konfiguraci sítí PROFIBUS-DP/PA a procesní instrumentace pomocí HW-Config systému STEP 7. Kombinace SIMATIC PDM a volitelného doplňku pro integraci do STEP 7 je dále označována jako integrovaný systém SIMATIC PDM. Standardní verze systému SIMATIC PDM může v projektu využívat až 16 tagů ( tag je přístroj s komunikací ve formátu HART) současně, přičemž můžete vytvořit neomezený počet projektů s těmito 16 tagy. Pokud potřebujete využívat více než 16 tagů na projekt, můžete si objednat systém SIMATIC PDM se 128 tagy nebo až do neomezeného počtu tagů. Zde popisované postupy, které se týkají programu HW-Config, se vztahují výhradně na integrovaný systém SIMATIC PDM. 1-2 Správce procesní instrumentace

10 Základní informace o produktu 1.3 Co je nového ve verzi SIMATIC PDM V5.1? Diagnostika V systému SIMATIC PDM V5.1 máte možnost monitorovat přístroje prostřednictvím diagnostické funkce. Výsledky diagnostiky jsou konfigurovány ve zobrazení instalace procesní instrumentace v SIMATIC Manageru. Diagnostic Agent zaručuje, že Vámi konfigurované diagnostické pravidlo je prováděno v pravý čas a že výsledky jsou v SIMATIC Manageru kontrolovány. Přenášení dat mezi různými přístroji Když se nacházíte v síťovém zobrazení procesní instrumentace nebo ve zobrazení instalace procesní instrumentace v SIMATIC Manageru, můžete načítat data pro konfigurovaná zařízení z celé technologie, z jednotlivých celků nebo pro jednotlivé přístroje a přenášet je do přístroje nebo do PC/programovacího přístroje, aniž byste museli pro každý přístroj otevírat SIMATIC PDM. Všechny chyby a hlášení, které se vyskytnou, se ukládají a zobrazují se poté, co byla data načtena. Import / export XML Konfigurační data a nastavení parametrů z projektů nebo z částí projektů s objekty PDM můžete exportovat jako data XML a potom je znovu importovat buď do stejného nebo do jiného projektu nebo do jiného PC. Data se ukládají ve formátu XML a mohou být převáděna i do jiných formátů, takže mohou být zobrazována nebo upravována externími prostředky. Multiplexní síť HART V systému SIMATIC PDM V5.1 můžete konfigurovat multiplexní sítě HART a používat je pro komunikaci. Je také možné načíst existující konfiguraci a importovat ji do projektu. Podpora modulů PCS 7 Systém SIMATIC PDM V5.1 podporuje následující dvojici modulů PCS 7: SM321, DI 16 x Namur SM322 DO 16 x 24V Dokumentace a příklady Existující on-line nápověda, příručka a příklady byly revidovány a rozšířeny s ohledem na jejich obsah. Uživatelé, kteří se systémem SIMATIC PDM pracují poprvé, mohou použít příručku Jak začít, ve které je krok za krokem popsáno vytvoření projektu, aby se s tímto systémem dobře seznámili. Správce procesní instrumentace 1-3

11 Základní informace o produktu 1.4 Licenční kód Pro používání systému SIMATIC PDM je nezbytné zadání specifického licenčního kódu produktu (oprávnění k používání). Chráněný program se smí používat jen tehdy, pokud je licenční kód, který je pro program nezbytný, rozpoznán na pevném disku příslušného počítače/programovacího přístroje. Licenční kód pro SIMATIC PDM není identický s licenčním kódem pro systém SIMATIC STEP 7 nebo pro jiné volitelné související programové balíky. Pokud budete potřebovat další informace týkající se záležitosti licenčního kódu, nahlédněte prosím do dodávaného materiálu Authorization Instruction. 1.5 Instalace SIMATIC PDM SIMATIC PDM obsahuje program Setup, který provádí automatickou instalaci. Výzvy na obrazovce Vás krok za krokem provedou celým instalačním procesem. Vyvolává se standardní postup instalace programového vybavení, jaký se běžně používá ve Windows 98/NT nebo Windows Nejdůležitější fáze instalace jsou následující: Kopírování dat do Vámi zvoleného adresáře Zadání licenčního kódu (v případě potřeby je možné jej zadat i později) 1-4 Správce procesní instrumentace

12 Základní informace o produktu Požadavky na instalaci Operační systém Microsoft Windows 98, WINDOWS NT nebo Windows 2000 Základní hardware PC nebo programovací přístroj s těmito součástmi: o Procesor Pentium III nebo vyšší o RAM: minimálně 64 Mbytů, doporučeno je 256 Mbytů o Barevný monitor, klávesnice a myš, které jsou podporovány Microsoft Windows. Pomocí programu SETUP jsou na pevný disk instalovány všechny soubory systému SIMATIC PDM, jež jsou na programovém CD. Soubory jsou na tomto CD uloženy v komprimované formě a jejich dekomprimování se provádí v průběhu přenášení. SIMATIC PDM nemůže být spouštěn z CD! Poté, co byl úspěšně nainstalován, může být spuštěn kliknutím na ikonu SIMATIC Manageru. 1.6 Odstranění systému SIAMTIC PDM Použijte obvyklou proceduru systému Windows pro odstraňování programů: 1. Dvojitým kliknutím na ikonu Přidat nebo odebrat programy na Ovládacích panelech otevřete dialogové okno pro instalaci/odstraňování programového vybavení v systému Windows. 2. V seznamu instalovaného programového vybavení vyberte položku SIMATIC PDM. Potom klikněte na tlačítko příkazu pro odstranění softwaru. 3. Pokud se vypíše hlášení Remove released file, klikněte na tlačítko No, pokud si nebudete jisti. Správce procesní instrumentace 1-5

13 Základní informace o produktu 1-6 Správce procesní instrumentace

14 2. Konfigurace sítí a procesní instrumentace 2.1 Konfigurace sítí a procesní instrumentace Sítě a procesní instrumentaci je možné konfigurovat v SIMATIC Manageru. Jsou podporovány následující sítě: Síť PROFIBUS-DP Síť PROFIBUS PA Modem HART Síťové rozhraní HART Multiplexní síť HART Síť SIPART-DR Aby bylo možné využívat různých komunikačních režimů, jsou nezbytné různé volitelné doplňky s příslušnými licenčními kódy (viz Authorization Instruction). V integrovaném systému SIMATIC PDM mohou být sítě PROFIBUS-DP/PA a procesní instrumentace konfigurovány také pomocí STEP 7 HW-Config. Upozornění Sítě, které byly konfigurovány v HW-Config, se však nebudou objevovat v SIMATIC Manageru. Správce procesní instrumentace 2-1

15 Konfigurace sítí a procesní instrumentace Následující obrázky ukazují různé možnosti topologií sítí projektů vytvořených pomocí STEP 7. Síť PROFIBUS-DP: Technická stanice Stanice SIMATIC S7 Ethernet PROFIBUS DP polní instrumentace 2-2 Správce procesní instrumentace

16 Konfigurace sítí a procesní instrumentace Síť PROFIBUS-PA: Technická stanice Stanice SIMATIC S7 Ethernet Link DP/PA Coupler DP/PA Coupler DP/PA Coupler DP/PA HART polní instrumentace HART polní instrumentace Modem HART: HART polní instrumentace Správce procesní instrumentace 2-3

17 Konfigurace sítí a procesní instrumentace Multiplexní síť HART Technická stanice Provozní sběrnice Stanice SIMATIC S7 modul HART V/V modul rozhraní/hart multiplexor rozhraní/hart multiplexor HART polní instrumentace rozhraní/hart multiplexor HART polní instrumentace HART polní instrumentace 2-4 Správce procesní instrumentace

18 Konfigurace sítí a procesní instrumentace Síť SIPART-DR Technická stanice Síť SIPART DR HART polní instrumentace Správce procesní instrumentace 2-5

19 Konfigurace sítí a procesní instrumentace 2.2 SIMATIC Manager SIMATIC Manager je grafické uživatelské rozhraní pro uživatele systému SIMATIC, které se používá pro správu projektů. Je počátečním uživatelským rozhraním pro konfiguraci a programování ve STEP 7. Máte tyto možnosti: Vytváření projektů Konfigurace hardware a nastavování jeho parametrů Plánování a konfigurace hardwarových sítí Programové bloky Ladění a uvádění do chodu Vašich programů Přístup k funkcím je objektově orientovaný, intuitivní a snadno se jej naučíte. Nastavení jazyka Abyste mohli změnit jazyk, v menu aktivujte příkaz Options > Settings. V dialogovém okně se potom zobrazí karta se štítkem Language. Pomocí této karty se štítkem můžete přizpůsobit svým požadavkům jazyk a mnemoniku. V poli Language zvolte požadovaný jazyk, ve kterém chcete pracovat. V seznamu si můžete vybírat jen z jazyků, které jsou instalovány. Pokud budete potřebovat podrobné informace o práci se SIMATIC Managerem, nahlédněte do odpovídající části on-line nápovědy. 2-6 Správce procesní instrumentace

20 Konfigurace sítí a procesní instrumentace 2.3 Zobrazení v SIMATIC Manageru Zobrazení komponentů Kromě známého zobrazování komponentů v SIMATIC S7 (kde můžete v případě integrované verze přepínat také do HW-Config), po instalaci systému SIMATIC PDM má SIMATIC Manager další dvě zobrazení, která mohou být aktivována pomocí menu View v SIMATIC Manageru. SIMATIC PDM je možné spouštět ze všech tří zobrazení dvojitým kliknutím na přístroj v procesní instrumentaci. Síťové zobrazení procesní instrumentace V síťovém zobrazení procesní instrumentace jsou tyto přístroje ve skupinách podle topologie sítě. Přístroje, k nimž je možné se dostat prostřednictvím několika sítí, se zobrazují několikrát. V tomto zobrazení můžete provádět konfiguraci sítí a procesní instrumentace. Zobrazení instalace procesní instrumentace Zobrazení instalace procesní instrumentace Vám poskytuje přehled o všech konfigurovaných přístrojích ve všech konfigurovaných sítích. Toto zobrazení se používá pro získání rychlého přehledu o všech konfigurovaných přístrojích v instrumentaci. Nové přístroje a sítě není možné v tomto zobrazení konfigurovat. Můžete specifikovat, které z těchto tří zobrazení se bude objevovat po spuštění SIMATIC Manageru. Použijte menu Extras > Settings > View > Preset Project View. V obou nových zobrazeních si můžete vybrat, jaká podoba bude nejlepší, jako je tomu ve STEP 7: Velké ikony Malé ikony Seznam Podrobnosti Při nastavení Podrobnosti (Details) si můžete vybrat, které informace se mají zobrazovat. Použijte položky menu Extras > Settings > Columns. Nové přístroje, které byly přidány do síťového zobrazení procesní instrumentace a v HW-Config, se automaticky objeví i ve zobrazení instalace procesní instrumentace. Pokud je přístroj v síťovém zobrazení procesní instrumentace a v HW-Config vymazán, ve zobrazení instalace se bude stále ještě vyskytovat. Může být samozřejmě pořád přístupný pomocí nějaké jiné sítě nebo může být přiřazen do sítě v síťovém zobrazení nebo v HW-Config později. Správce procesní instrumentace 2-7

21 Konfigurace sítí a procesní instrumentace Ve zobrazení instalace můžete přidávat přístroje procesní instrumentace, které později můžete přiřadit do sítě, což se uskutečňuje v síťovém zobrazení po Insert New Object nebo v HW Config poté, co byl nový přístroj poprvé otevřen pomocí volby Select v dialogovém okně Insert SIMATIC PDM Object. V síťovém zobrazení vyvolejte funkci Insert New Object a klikněte na Select. V HW-Config, poté co byl nový přístroj poprvé otevřen, klikněte na tlačítko Select v dialogovém okně Insert SIMATIC PDM Object. V následujícím dialogovém okně Open zvolte zobrazení instalace procesní instrumentace a potom přístroj. Jakmile je spojení vytvořeno, změny názvu objektu ve zobrazeních se rovněž automaticky přenáší do ostatních zobrazení. Jestliže pracujete s integrovaným systémem SIMATIC PDM, můžete systém konfigurovat pomocí stanic(e) SIMATIC, sítí a zařízení na sběrnici PROFIBUS-DP/PA v HW-Config (modemy HART, síťová rozhraní HART, sítě SIPART-DR a související přístroje však v HW-Config nemohou být konfigurovány). V síťovém zobrazení procesní instrumentace specifikujte topologii sítě, vložte všechny přístroje konfigurované v HW-Config a vytvořte spojení mezi přístroji ve zobrazení instalace (viz výše). Tento postup má tyto výhody: V síťovém zobrazení můžete konfigurovat modemy HART, síťová rozhraní HART, sítě SIPART- DR a související přístroje, jako jsou moduly pro vzdálené V/V systémy. Síťové zobrazení je potom kompletní. SIMATIC PDM proto může být spouštěn z HW-Config, ze síťového zobrazení i ze zobrazení instalace. Tímto způsobem můžete také využívat projekty, které jste vytvořili pomocí volitelného doplňku SIMATIC PDM Integrated na PC, na kterém je instalován pouze SIMATIC PDM (bez volitelného doplňku Integrace do STEP 7). Menší projekty, např. při spojeních typu end-end mezi počítači a přístroji ve výrobě, můžete konfigurovat v síťovém zobrazení procesní instrumentace. 2-8 Správce procesní instrumentace

22 Konfigurace sítí a procesní instrumentace 2.4 SIMATIC PDM SIMATIC PDM může pracovat také bez STEP 7. V tomto případě nainstalujte SIMATIC Manager, který je možné zvolit v Setupu systému SIMATIC PDM. Sítě a přístroje z procesní instrumentace se potom konfigurují v síťovém zobrazení procesní instrumentace v SIMATIC Manageru. 2.5 Vytváření projektů Vytvoření projektu v síťovém zobrazení procesní instrumentace Postupujte následujícím způsobem: 1. Spusťte SIMATIC Manager. 2. V menu vyvolejte funkci File > New a potom specifikujte typ projektu a do dialogového okna New, které se objeví, zadejte název projektu. 3. Aktivujte funkce menu View > Process Device Network View. V okně, ve kterém jsou konfigurovány všechny sítě, se automaticky vytvoří objekt Networks. 4. Kliknutím pravým tlačítkem myši na objekt Networks vložte objekt PC. V roletovém menu, které se objeví, vyberte Insert New Object > PC. 5. Klikněte na objekt PC pravým tlačítkem myši a pro PC vyberte rozhraní. V roletovém menu, které se objeví, aktivujte Insert New Object a zvolte odpovídající typ rozhraní. SIMATIC PDM nabízí následující typy rozhraní: o DP Interface (rozhraní PROFIBUS DP pomocí modulu CP) o COM Interface (sériové rozhraní přes COM1, COM2) 6. Kliknutím na rozhraní, které jste vybrali, pravým tlačítkem myši můžete nastavit Vlastnosti objektu (Object features). Pro rozhraní DP už nic dalšího dělat nemusíte. V případě rozhraní COM napřed specifikujte na kartě se štítkem Connecting Data v dialogovém okně COM Interface Properties, o který port COM se jedná. Správce procesní instrumentace 2-9

23 Konfigurace sítí a procesní instrumentace 7. Abyste mohli vložit skutečně používanou síť, klikněte pravým tlačítkem myši na objekt Networks a v roletovém menu, které se objeví, vyberte příslušný typ sítě. SIMATIC PDM nabízí následující sítě: o Síť PROFIBUS DP (pro rozhraní DP) o Síť SIPART-DR o Síťové rozhraní HART o Modem HART (pro rozhraní COM) o Multiplexní síť HART 8. Kliknutím pravým tlačítkem myši spojte dříve konfigurované rozhraní s nově vytvořenou sítí. V případě rozhraní DP specifikujte síť PROFIBUS DP na kartě se štítkem Network v dialogovém okně DP Interface Properties. Pro rozhraní COM specifikujte na kartě se štítkem Network v dialogovém okně COM Interface Properties síťové rozhraní HART, modem HARTnebo síť SIPART-DR. Jestliže si budete přát používat tento projekt na jiných počítačích s jinou hardwarovou konfigurací, aniž byste museli pokaždé přizpůsobovat existující objekt PC, můžete vložit několik objektů PC. PC objekt, který je označen červenou ikonou, je aktuální PC, které se používá pro komunikaci. Když budete potřebovat přepnout na jinou konfiguraci PC, klikněte pravým tlačítkem myši na odpovídající PC objekt a v menu aktivujte funkci Option > Define Current PC v SIMATIC Manageru Správce procesní instrumentace

24 Konfigurace sítí a procesní instrumentace Připojování procesní instrumentace do síťového zobrazení Kliknutím na předtím konfigurovanou síť pravým tlačítkem myši nyní můžete do této sítě vkládat přístroje z procesní instrumentace. Síť PROFIBUS DP: Vložení přístroje s rozhraním DP Přístroje se sběrnicí PROFIBUS DP mohou být do sítě PROFIBUS DP vkládány přímo. Když takový přístroj vkládáte, zobrazí se dialogové okno Insert SIMATIC PDM Object. Zadejte do něj název a adresu. Vkládání vzdáleného V/V systému s rozhraním DP (distribuovaná periferie) Když vkládáte vzdálený V/V systém s rozhraním DP (distribuovanou periferii), vložte napřed hlavní stanici (např. systém CEAG FB/LB I/O). Při vkládání specifikujte v dialogovém okně Insert SIMATIC PDM Object název a adresu. Poznámka: Podrobnější informace o zvláštnostech týkajících se distribuovaných periferií laskavě nastudujte v kapitole o vzdálených V/V systémech. Vkládání přístroje s rozhraním PA promocí coupleru DP/PA Přístroje s rozhraním PROFIBUS PA mohou být vkládány do sítě PROFIBUS DP prostřednictvím coupleru DP/PA. Postup při vkládání je stejný jako u přístrojů s rozhraním DP. Coupler DP/PA není potřeba konfigurovat, odpovídající směrnicovou přenosovou rychlost (např kbitů/s pro couplery firmy Siemens) je potřeba u sítí PROFIBUS DP nastavovat jen zřídka. Vkládání přístroje s rozhraním PA pomocí linku DP/PA Když vkládáte přístroj s rozhraním PROFIBUS PA pomocí linku DP/PA, vložte napřed link DP/PA a potom tento přístroj. Když budete vkládat link DP/PA, v dialogovém okně Properties Connecting Data specifikujte adresu linku DP/PA na síti PROFIBUS. Když budete vkládat přístroje, zobrazí se dialogové okno Insert SIMATIC PDM Object. Zde zadejte adresu a název. Vkládání vzdáleného V/V systému s rozhraním PA (distribuovaná periferie) Napřed vložte hlavní stanici do sítě PROFIBUS DP (pomocí coupleru DP/PA, viz výše) nebo linku DP/PA (viz výše, příklad P + F I/O systém) a potom vložte vzdálený V/V systém s rozhraním PA (distribuovanou periferii). Při vkládání specifikujte její název a adresu v dialogovém okně Insert SIMATIC PDM Object. Upozornění Pokud budete potřebovat podrobnější informace o zvláštnostech týkajících se distribuovaných periferií, nastudujte je v kapitole věnované vzdáleným V/V systémům. Správce procesní instrumentace 2-11

25 Konfigurace sítí a procesní instrumentace Vložení přístroje HART prostřednictvím modulu HART Při vkládání přístrojů s rozhraním HART vložte napřed ET 200 M, přiřaďte tomuto členu modul HART a potom přiřaďte přístroj HART tomuto modulu. Po vložení specifikujte v příslušných dialogových oknech Properties Connecting Data adresu na sběrnici PROFIBUS pro ET 200 M a slot pro modul HART. Při vkládání přístrojů se bude zobrazovat dialogové okno Insert SIMATIC PDM Object. Zde zadejte název a kanál pro modul HART. Síťové rozhraní HART Vložení přístroje s rozhraním HART Přístroje s rozhraním HART mohou být vkládány přímo do síťového rozhraní HART. Když se vloží první přístroj s rozhraním HART, automaticky se vytvoří objekt modemu HART a všechny přístroje konfigurované v síťovém rozhraní HART budou přiřazovány do tohoto objektu modemu HART. V dialogovém okně Properties Connecting Data nastavte pro síťové rozhraní HART a modem HART typ Master (primární/sekundární, zpravidla sekundární). Zkontrolujte, že jste v dialogovém okně Properties Connecting Data pro přístroj HART v síťovém rozhraní HART specifikovali výrobce, typ přístroje a název přístroje, protože se tyto informace používají pro nastavení adresy. Ujistěte se, že jste v dialogovém okně Properties Connecting Data pro přístroj HART v modemu HART specifikovali zkrácenou adresu (viz také Utility, LongAdr). Modem HART Vložení přístroje HART K přístrojům v modemu HART se můžete dostat prostřednictvím tohoto modemu, aniž by byla potřebná nějaká další konfigurace (v síťovém rozhraní HART), např. během uvádění do provozu. Přístroje s rozhraním HART můžete vkládat přímo do modemu HART. Pro modem HART nastavte v dialogovém okně Properties Connecting Data typ Master (primární/sekundární, zpravidla sekundární). Ujistěte se, že jste v dialogovém okně Properties Connecting Data pro přístroj HART v modemu HART specifikovali zkrácenou adresu (viz také Utility, LongAdr) Správce procesní instrumentace

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

MBus Explorer MULTI. Uživatelský manuál V. 1.1

MBus Explorer MULTI. Uživatelský manuál V. 1.1 MBus Explorer MULTI Uživatelský manuál V. 1.1 Obsah Sběr dat ze sběrnice Mbus...3 Instalace...3 Spuštění programu...3 Program MBus Explorer Multi...3 Konfigurace sítí...5 Konfigurace přístrojů...6 Nastavení

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

Hardwarová konfigurace. vysokorychlostní sběrnice SPEED-Bus

Hardwarová konfigurace. vysokorychlostní sběrnice SPEED-Bus Hardwarová konfigurace vysokorychlostní sběrnice SPEED-Bus Hardwarová konfigurace vysokorychlostní sběrnice SPEED-Bus Abstrakt SPEED-Bus je vysokorychlostní 32bitová paralelní sběrnice, která je implementovaná

Více

Informace o produktu Instalace programu MMS 3910 W. Konfigurační sada. Datum Platí pro Konfiguarční program MMS 3910W Version 2.01 f.f.

Informace o produktu Instalace programu MMS 3910 W. Konfigurační sada. Datum Platí pro Konfiguarční program MMS 3910W Version 2.01 f.f. MMS Informace o produktu Instalace programu MMS 3910 W Konfigurační sada Datum 14.04.2005 Platí pro Konfiguarční program MMS 3910W Version 2.01 f.f. 6540-00019 První vydání Upozornění Při veškeré korespondenci

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

Aktualizace softwaru Basis a firmwaru ústředny Lares. Ksenia: Bezpečnost on-line

Aktualizace softwaru Basis a firmwaru ústředny Lares. Ksenia: Bezpečnost on-line 0201600010-0201600015 - 0201600020-0201600025 0201600035 Aktualizace softwaru Basis a firmwaru ústředny Lares Ksenia: Bezpečnost on-line Aktualizace softwaru Basis na novější verzi Pro aktualizaci softwaru

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

Nastavení programu pro práci v síti

Nastavení programu pro práci v síti Nastavení programu pro práci v síti Upozornění: následující text nelze chápat jako kompletní instalační instrukce - jedná se pouze stručný návod, který z principu nemůže popsat všechny možné stavy ve vašem

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

Hard r wa w ro r v o á ko n igu ig ra c řa ř dy d 100V a 200V

Hard r wa w ro r v o á ko n igu ig ra c řa ř dy d 100V a 200V Hardwarová konfigurace řady 100V a 200V Hardwarová konfigurace řady 100V a 200V Abstrakt Tento aplikační postup ukazuje na příkladu CPU 214-2BM02 hardwarovou konfiguraci VIPA CPU řad 100V a 200V ve vývojovém

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci APS mini Plus.Home Administrační program pro systém APS mini Plus Návod na rychlou instalaci 2004 2009,TECH FASS s.r.o., Plavecká 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW.

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW. CryptoPlus KB verze 2.1.2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA říjen 2013 Obsah Obsah 2 1. Úvod 3 2. CryptoPlus jak začít... 3 2.1 HW a SW předpoklady... 3 2.2 Licenční ujednání a omezení... 3 2.3 Jazyková podpora...

Více

TIA Selection Tool manuál pro použití

TIA Selection Tool manuál pro použití TIA Selection Tool manuál pro použití Verze 1 duben 2012 Obsah: Postup rychlé konfigurace a exportu stanice Detailní popis aplikace Siemens s. r. Protection o. 2012. Všechna notice / práva Copyright vyhrazena.

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

A4300BDL. Ref: JC

A4300BDL. Ref: JC # Uživatelský manuál A4300BDL Aplikace :! Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4300! Jednoduchý program umožňující přenos naměřených

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

VComNet uživatelská příručka. VComNet. Uživatelská příručka Úvod. Vlastnosti aplikace. Blokové schéma. «library» MetelCom LAN

VComNet uživatelská příručka. VComNet. Uživatelská příručka Úvod. Vlastnosti aplikace. Blokové schéma. «library» MetelCom LAN VComNet Uživatelská příručka Úvod Aplikace VComNet je určena pro realizaci komunikace aplikací běžících na operačním systému Windows se zařízeními, které jsou připojeny pomocí datové sběrnice RS485 (RS422/RS232)

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy (Uživatelská příručka) Obsah 1. Představení programu Gluco Diary a. Uživatelská příručka b. Zákaznický servis 2. Součásti programu Gluco Diary 3. Požadavky

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více

Process Device Manager SIMATIC PDM V9.0

Process Device Manager SIMATIC PDM V9.0 Ideální servisní a parametrizační nástroj Process Device Manager V9.0 www.siemens.com/process-automation Současné trendy provozů a podniků v procesním průmyslu Krátké časy pro uvedení do provozu Nepřetržitý

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

ČSOB Business Connector Instalační příručka

ČSOB Business Connector Instalační příručka ČSOB Business Connector Instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu do počítače...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 95 46 26 Model Hyper Pen 8000 firmy Aiptek představuje grafický (kreslící) tablet za velice výhodnou cenu pro použití v domácích kancelářích, který znamená kompletní řešení zpracování

Více

Data Transfer Software

Data Transfer Software Data Transfer Software Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 TYPY PODPOROVANÝCH PŘÍSTROJŮ... 3 2 POUŽITÍ DATA TRANSFER... 4 2.1 SPUŠTĚNÍ DATA TRANSFER UTILITY... 4 2.2 PŘENOS SOUBORŮ... 4 2.2.1 Přenos z GIS přijímače

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS 1. Instalace kabelu Do počítače vložte instalační CD Nokia 6230 CD-ROM, které je obsažené

Více

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card. Instalační manuál P/N:065-1795

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card. Instalační manuál P/N:065-1795 108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card Instalační manuál P/N:065-1795 108Mbps Wireless 11G+ PCI-Card Instalační manuál > Zapněte váš počítač > Vložte Wireless 11G+ PCI-kartu do volného 32-bit PCI slotu. Instalace

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0. Zkrácený návod k použití

HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0. Zkrácený návod k použití HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0 Zkrácený návod k použití Informace v tomto dokumentu obsahují pouze obecné popisy popř. funkce, které nejsou při konkrétním použití vždy k dispozici v uvedené

Více

Instalace a aktivace 3E pluginů pro SketchUp 2015 Rychlý průvodce instalací a aktivací pluginů: 3E Parametrické tvary, 3E Doors&Windows a 3E Katalog.

Instalace a aktivace 3E pluginů pro SketchUp 2015 Rychlý průvodce instalací a aktivací pluginů: 3E Parametrické tvary, 3E Doors&Windows a 3E Katalog. Instalace a aktivace 3E pluginů pro SketchUp 2015 Rychlý průvodce instalací a aktivací pluginů: 3E Parametrické tvary, 3E Doors&Windows a 3E Katalog. 1. Stáhněte instalační soubor vybraného 3E pluginu

Více

Aktion Connector NÁVOD

Aktion Connector NÁVOD NÁVOD www.aktion.cz POPIS Jednoduchá aplikace pro základní přiřazení IP adresy hardwaru Aktion. Verze 4.0 obsahuje podporu nastavení zařízené ELO a možnost konfigurace zařízení, které je v jiném rozsahu

Více

Připojení přístroje A4101 k aplikaci DDS2000

Připojení přístroje A4101 k aplikaci DDS2000 " Uživatelský manuál Připojení přístroje A4101 k aplikaci DDS2000 Aplikace :! Přenos a archivace dat naměřených přístrojem A4101! Přenos pochůzky vytvořené v aplikaci DDS2000 do přístroje A4101 Vlastnosti

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce.

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce. Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umožňuje spravovat skenování na serveru Fiery server a na tiskárně ze vzdáleného počítače. Prostřednictvím programu Fiery Remote Scan můžete provádět tyto akce:

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...6 Automatická aktivace

Více

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X Obsah 1 Úvod podmínky pro úspěšné přihlášení do služby... 2 2 Instalace SecureStore

Více

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2015 Obsah Návod pro instalaci VPN... 3 Důležité upozornění... 3 Příprava na instalaci - stažení souborů...

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE INSTALACE PCTV DELUXE Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV Deluxe po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV Deluxe

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

IFTER-EQU Instalační manuál

IFTER-EQU Instalační manuál IFTER-EQU Instalační manuál Revize: Únor 2016 1 / 30 Obsah: 1 IFTER EQU Instalace softwaru 1.1 Rychlá instalace 1.1.1 Instalace na jeden počítač 1.1.2 Instalace na více počítačů 1.2 Pokročilá instalace

Více

Plugin TIS pro SketchUp. Návod k použití

Plugin TIS pro SketchUp. Návod k použití Plugin TIS pro SketchUp Návod k použití Pavel Tobiáš ČVUT v Praze Fakulta stavební Obor Geodézie a kartografie 27. listopadu 2013 Obsah 1 Popis programu 2 2 Systémové požadavky 2 3 Instalace programu 2

Více

Instalace síťové CLS licence

Instalace síťové CLS licence Instalace síťové CLS licence Jako tomu bylo u předchozích verzí, poskytuje SURFCAM nadále možnost síťového licencování pro ty uživatele, kteří vlastní plovoucí licence systému SURFCAM. Metoda síťových

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

Uživatelský manuál A4000BDL

Uživatelský manuál A4000BDL Uživatelský manuál Aplikace : Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4100/4200 Jednoduchý program umožňující přenos naměřených dat

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Quick Installation Guide. Central Management Software

Quick Installation Guide. Central Management Software Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Central Management Software Obsah balení CD se softwarem Obsah balení Stručná

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Face Recognition for HP ProtectTools. Příručka jednoduchého nastavení

Face Recognition for HP ProtectTools. Příručka jednoduchého nastavení Face Recognition for HP ProtectTools Příručka jednoduchého nastavení Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

!! UPOZORNĚNÍ!! Po nainstalování programu nezapomeňte instalovat Sestavy a Aktualizaci!! Pokyny k instalaci

!! UPOZORNĚNÍ!! Po nainstalování programu nezapomeňte instalovat Sestavy a Aktualizaci!! Pokyny k instalaci S B N - Start Správa bytů a nemovitostí Pokyny k instalaci!! UPOZORNĚNÍ!! Po nainstalování programu nezapomeňte instalovat Sestavy a Aktualizaci!! VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724

Více

Instalace USB ovladačů pro datalogger pod MS Windows 2000/XP. Obsah. A. Instalace

Instalace USB ovladačů pro datalogger pod MS Windows 2000/XP. Obsah. A. Instalace Instalace USB ovladačů pro datalogger pod MS Windows 2000/XP Tento dokument popisuje instalaci/odinstalaci USB ovladačů pod MS Windows 2000/XP pro komunikaci s dataloggery přes USB rozhraní. Pro správnou

Více

Návod k nastavení uvolnění tisku

Návod k nastavení uvolnění tisku Návod k nastavení uvolnění tisku OBSAH O TOMTO NÁVODU.................................................................................... 2 FUNKCE UVOLNĚNÍ TISKU.............................................................................

Více

Návod ke cvičení předmětu BPGA ControlLogix

Návod ke cvičení předmětu BPGA ControlLogix Návod ke cvičení předmětu BPGA ControlLogix ControlLogix Automat ControlLogix je výrobkem firmy Rockwell Automation. Více informací ohledně tohoto produktu můžete najít na stránkách výrobce www.rockwellautomation.com.

Více

PT Instalace programového vybavení

PT Instalace programového vybavení PT-2100 Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon

Více

MIKROTHERM 825. Monitorovací program MT825C1

MIKROTHERM 825. Monitorovací program MT825C1 MIKROTHERM 825 Monitorovací program MT825C1 MT825C1 08/10 Rev.3 THERMOPROZESS s.r.o. Reigrova 2668/6c 370 01 České Budějovice tel.: +420 387 313 182 fax: +420 385 340 947 E-MAIL: info@thermoprozess.cz

Více

Nastavení hardwarové konfigurace pro CPU 314C-2DP v programu SIMATIC Manager

Nastavení hardwarové konfigurace pro CPU 314C-2DP v programu SIMATIC Manager Nastavení hardwarové konfigurace pro CPU 314C-2DP v programu SIMATIC Manager Datová správa PLC probíhá v STEP7 pomocí Simatic Manager. Zde mohou být např. kopírovány programové moduly nebo dále upravovány.

Více

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V DLS V v1.2 Nové funkce Nahrazuje SW DLS IV stáhne se sám přes DLS IV Updater, nebo ho lze nainstalovat ručně Existuje DLS V pro instalační firmy a DLS V SA pro uživatele Databáze místo MS SQL serveru se

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

INSTALACE BlueFRITZ! USB

INSTALACE BlueFRITZ! USB INSTALACE BlueFRITZ! USB Zkrácený návod k instalaci BlueFRITZ! USB - 1 - 1 Instalace BlueFRITZ! USB BlueFRITZ! USB může být nainstalován na operační systémy Windows XP / Me / 98 a 2000. 1.1 Propojení BlueFRITZ!

Více

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3) Instrukce při prvním použití Kapitola 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)! 3. Přenos údajů mezi dvěma počítači (6.1) 1 Úvod Toto je uživatelská příručka pro uživatele TRUST USB2 EASY

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více