Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs"

Transkript

1 Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs

2 Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software Limited Edition... 4 Použití softwaru Kodak Capture Pro Software... 5 Rychlé zahájení práce... 6 Použití předdefinovaných nastavení úloh... 7 Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění softwaru Kodak Capture Pro Software, a postupy pro skenování s použitím předdefinovaných nastavení úloh. Podrobné informace a postupy naleznete v Uživatelské příručce k softwaru Kodak Capture Pro Software (www.kodakalaris.com/go/captureprouserguide). Informace o konfiguraci a pokročilém nastavení úloh najdete v příručce správce softwaru Kodak Capture Pro Software (www.kodakalaris.com/go/captureproadminguide). Pokud instalujete software Kodak Capture Pro Software nebo Kodak Capture Pro Software Network Edition, postupujte podle pokynů k instalaci v další části. Pokud instalujete software Kodak Capture Pro Software Limited Edition, viz část Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software Limited Edition dále v této příručce. Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition Před zahájením práce: Ujistěte se, že je váš počítač vhodný pro software Capture Pro (viz Uživatelská příručka, Dodatek B, Požadavky na systém). Ověřte, zda je skener zapnutý a pracuje. Co potřebujete: Disk CD s ovladačem skeneru poskytovaný výrobcem skeneru pro případ, že budete skener připojovat. Soubor PDF z přílohy oznamovací ové zprávy obsahující vaše sériové číslo. Aplikaci si stáhněte z webu softwaru Capture Pro na adrese nebo volitelný instalační disk DVD Kodak Capture Pro Software. Pokud počítač, na kterém bude software Capture Pro nainstalován nemá přístup k internetu, budete si muset stáhnout také Správce licencí. Tento nástroj naleznete na webu softwaru Capture Pro také. Správce licencí bude nainstalován na počítač s přístupem k internetu. Volitelný hardwarový klíč (typu USB) pokud byl zakoupen. Práva správce v počítači, kde instalujete software. A-61640_cs červenec

3 Postupy instalace: Pokud máte skener Kodak, bude společně s ovladačem skeneru automaticky nainstalován i Nástroj pro ověření skenování Kodak. Tento nástroj se použije pro testování správného připojení a funkčnosti skeneru. 1. Vložením instalačního disku CD do jednotky CD a následným postupem podle pokynů nainstalujete ovladače skeneru. Při instalaci ovladače skeneru Kodak bude automaticky nainstalován i nástroj pro ověření skenování Kodak. Tento nástroj lze použít pro testování správného připojení a funkčnosti skeneru. POZNÁMKA: V případě skenerů jiných výrobců než Kodak se řiďte doporučeními výrobce pro instalaci a otestování skeneru v počítači. 2. Připojte skener a otestujte připojení pomocí Nástroje pro ověření skenování Kodak. Další informace naleznete v uživatelské příručce skeneru. 3. Instalaci začněte spuštěním souboru CapProSW_x_x.exe, který jste stáhli nebo vložte instalační disk DVD softwaru Kodak Capture Pro do čtecí jednotky. Před instalací si projděte poznámky k vydání a případné další informace. Poznámky k vydání jsou k dispozici v kořenové složce instalačního disku DVD, případně přejděte na web a vyberte odkaz Capture Pro Software Upgrade for the Version X.X (Upgrade softwaru Capture Pro pro verzi X.X). POZNÁMKA: Pokud se proces instalace nespustí automaticky, přejděte na jednotku s diskem DVD a poklikejte na soubor Setup.exe, který se nachází v kořenové složce instalačního disku DVD softwaru Kodak Capture Pro. 4. Instaluje se z volitelného disku DVD. Obrazovka nabídky instalace je zobrazena. Vyberte požadovaný jazyk a klikněte na položku Instalovat software Kodak Capture Pro. 5. Po přečtení licenční smlouvy klikněte na přepínač Souhlasím s podmínkami licenčního ujednání a klikněte na tlačítko Další. Zobrazí se obrazovka Hardwarový licenční klíč. 6. Zvolte možnost Nebudu používat hardwarový klíč USB a klikněte na tlačítko Další. POZNÁMKA: Pokud jste zakoupili volitelný hardwarový klíč, zvolte možnost Zasunul jsem svůj hardwarový klíč USB a klikněte na tlačítko Další. Zobrazí se obrazovka Typ instalace. POZNÁMKA: Pokud jste zakoupili software Kodak Capture Pro Network Edition a instalujete klienta, zaškrtněte pouze možnost Instalovat program Kodak Capture Pro jako klienta Network Edition. 7. Klikněte na tlačítko Další. Zobrazí se obrazovka Sériové číslo softwaru. 8. Zadejte své sériové číslo softwaru a klikněte na tlačítko Další. Zobrazí se obrazovka Registrace produktu. 2 A-61640_cs červenec 2014

4 9. Zadejte registrační ID z oznamovací ové zprávy, kterou jste obdrželi. Pokud nemáte registrační ID, vyberte tlačítko Zaregistrovat nyní. Klikněte na tlačítko Další. Zobrazí se obrazovka Získat licenci a licence bude získávána z licenčního serveru společnosti Kodak. POZNÁMKA: Nemá-li váš počítač přístup k internetu, informace o způsobu získání licence naleznete v dodatku F, Správce licencí. 10. Na obrazovce Typ instalace vyberte možnost Typická a klikněte na tlačítko Další. Zobrazí se obrazovka Souhrn instalace. 11. Klikněte na tlačítko Další. Zobrazí se obrazovka Instalace je připravena. 12. Kliknutím na tlačítko Nainstalovat spusťte instalaci. Zobrazí se obrazovka průběhu. Postupujte podle pokynů. 13. Klikněte na tlačítko Dokončit. 14. Pokud budete vyzváni, vyberte možnost pro restartování počítače. A-61640_cs červenec

5 Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software Limited Edition POZNÁMKY: V softwaru Kodak Capture Pro Limited Edition není k dispozici řada pokročilých funkcí softwaru Capture Pro Software. Chcete-li zakoupit plnou verzi softwaru Capture Pro Software, navštivte stránky nebo kontaktujte místního prodejce produktů Kodak. Pokud chcete vyzkoušet plnou verzi softwaru Capture Pro Software, po spuštění softwaru Capture Pro Software Limited Edition vyberte možnost Vyzkoušet plnou verzi Capture Pro. Pomoc s instalací, konfigurací a použitím softwaru Capture Pro Software Limited Edition najdete v odpovědích na časté dotazy k softwaru Limited Edition (www.kodakalaris.com/go/captureprole FAQ). Před zahájením práce: Ujistěte se, že je počítač vhodný pro software Capture Pro Software (viz Uživatelská příručka, Dodatek B, Požadavky na systém). Ověřte, zda je skener zapnutý a pracuje. Co potřebujete: Disk CD s ovladačem skeneru poskytovaný výrobcem skeneru pro případ, že budete skener připojovat. Zasuňte instalační disk CD do jednotky CD-ROM a nainstalujte software podle zobrazených pokynů. Práva správce v počítači, kde instalujete software. Postupy instalace: Software Kodak Capture Pro Software Limited Edition funguje jen s některými skenery Kodak. 1. Nainstalujte ovladače skeneru vložením instalačního disku CD do jednotky CD a následným postupem podle zobrazených pokynů. Při instalaci ovladače skeneru Kodak bude automaticky nainstalován i nástroj Kodak Scan Validation Tool. Tento nástroj lze použít pro testování správného připojení a funkčnosti skeneru. 2. Připojte skener a otestujte připojení pomocí nástroje Kodak Scan Validation Tool. Další informace naleznete v uživatelské příručce ke skeneru. 3. Zasuňte disk CD se softwarem Kodak Capture Pro Software Limited Edition do jednotky CD a spusťte instalační program spuštěním souboru setup.exe. 4. Po přečtení licenční smlouvy klikněte na přepínač Souhlasím s podmínkami licenčního ujednání a klikněte na tlačítko Další. Zobrazí se obrazovka Hardwarový licenční klíč. 5. Jestliže budete vyzváni, zvolte možnost Nebudu používat hardwarový klíč USB a klikněte na tlačítko Další. 6. Vyplňte registrační formulář a vyberte možnost Odeslat. 7. Na obrazovce Typ instalace vyberte možnost Typická a klikněte na tlačítko Další. Zobrazí se obrazovka Souhrn instalace. 8. Klikněte na tlačítko Další. Zobrazí se obrazovka Instalace je připravena. 9. Kliknutím na tlačítko Nainstalovat spusťte instalaci. Zobrazí se obrazovka o průběhu. Postupujte podle pokynů. 10. Klikněte na tlačítko Dokončit. 11. Jestliže budete vyzváni, vyberte možnost pro restartování počítače. 4 A-61640_cs červenec 2014

6 Použití softwaru Kodak Capture Pro Software Spuštění softwaru: Pokud nepoužíváte vydání Index Only (Pouze rejstřík) nebo Auto Import (Automatický import), zkontrolujte, zda je skener zapnutý a správně připojený k počítači. Pokud jste zakoupili volitelný hardwarový klíč, zkontrolujte, zda je vložen do portu USB na počítači. POZNÁMKY: Klienti verze Network Edition zobrazí zprávu o získávání licence. Klienti softwaru Kodak Capture Pro Network Edition provedou úvodní synchronizaci se softwarem Kodak Capture Pro Server. Výběr skeneru: Dvakrát klikněte na ikonu softwaru Kodak Capture Pro na ploše nebo. přejděte na možnost Start>Programy>Kodak>Kodak Capture Pro Software. Při prvním spuštění softwaru Capture Pro se zobrazí zpráva Nebyl vybrán skener. Chcete jej nyní nainstalovat? Klikněte na tlačítko Ano. Zobrazí se okno Nastavení pracovní stanice. V tomto okně ze seznamu dostupných skenerů vyberte skener, který budete používat. Při dalších spuštěních aplikace bude tento krok přeskočen. 1. Klikněte na tlačítko Vybrat. Zobrazí se dialogové okno Vybrat skener. A-61640_cs červenec

7 2. Vyberte skener nainstalovaný v počítači a klikněte na tlačítko OK. Zobrazí se obrazovka Rychlý stav. 3. V okně Nastavení pracovní stanice klikněte na tlačítko OK. Rychlé zahájení práce Obrazovka Rychlé zahájení práce obsahuje nabídku s nejčastěji používanými funkcemi a dlaždicemi úloh. Stránka Dlaždice úloh zobrazuje nastavené úlohy, které byly vytvořeny. Dlaždice se zobrazují abecedně. Pokud jsou přidány další dlaždice úloh nebo jsou nějaké odstraněny, mohou změnit barvu. POZNÁMKA: Delší názvy úloh se na tlačítko nemusí vejít a budou oříznuty. Plný název úlohy zobrazíte tak, že nad tlačítko přesunete kurzor myši. Doporučuje se, aby několik prvních slov názvu dané úlohy bylo jedinečných a popisných. Správce dávek Umožňuje otevírat stávající dávky dokumentů, vytvářet nové dávky nebo zobrazovat stav všech stávajících dávek. Hlavní nabídka Zobrazí hlavní obrazovku softwaru Capture Pro. Můžete ručně otevřít nebo vytvořit novou dávku, zahájit snímání dokumentu, upravit nastavení úloh, upravit uživatele a skupiny nebo provést řadu různých úloh konfigurace systému. Odhlásit Odhlásí aktuálního uživatele. Konec Ukončí software Capture Pro. Po kliknutí na dlaždici určité úlohy se vytvoří nová dávka a spustí skenování (podle nastavení dané úlohy). Jakmile je vytvořen výstup úlohy, znovu se zobrazí obrazovka Rychlé zahájení práce. POZNÁMKY: Pokud jste zkušený uživatel nebo pokud dlaždice rychlého zahájení práce používat nechcete, můžete obrazovku rychlého zahájení práce vypnout, a to tak, že v dialogovém okně Nastavení pracovní stanice zrušíte zaškrtnutí políčka Zobrazení Rychlé zahájení práce. Dialogové okno Nastavení pracovní stanice otevřete tak, že na hlavní obrazovce vyberete položky Soubor>Nastavení pracovní stanice. Pokud na obrazovku Rychlé zahájení práce chcete přejít zpět z hlavní nabídky, použijte v panelu nástrojů Zobrazit ikonu Rychlé zahájení práce. Pro úpravy typu Pouze rejstřík nebo Automatický import je rychlé zahájení práce vypnuto. 6 A-61640_cs červenec 2014

8 Použití předdefinovaných nastavení úloh Software Kodak Capture Pro je dodáván s několika předdefinovanými nastaveními úloh. Neměňte výchozí možnosti těchto předdefinovaných nastavení úloh. Používejte je jednoduše tak, jak jsou. Když vytváříte nová nastavení úloh, můžete použít tato předdefinovaná nastavení úloh jako základ a uložit svá nastavení s novým popisným názvem. Připraveno ke skenování: Umožňuje zahájit skenování dokumentů s použitím výchozích nastavení. Úloha Připraveno ke skenování nemá definovány žádné rejstříky. Skenovat do PDF: Tato úloha je podobná úloze Připraveno ke skenování s tou výjimkou, že při skenování dokumentu bude v Prohlížeči obrázků zobrazena první stránka a budete vyzváni, abyste zadali Název dokumentu, který se použije jako data rejstříku. Data rejstříku se použijí jako název souboru při výstupu dokumentů. Skenovat do u: Tato úloha je podobná úloze Skenovat do PDF s tou výjimkou, že bude vytvořen soubor PDF a vložen jako příloha do u. Po dokončení skenování bude spuštěna ová aplikace s naskenovanou přílohou připravenou k odeslání z vašeho ového účtu na zadanou ovou adresu. V závislosti na tom, co chcete dělat, můžete vybrat jedno z těchto nastavení úloh a použít je jako výchozí bod pro vlastní nastavení úlohy. Připraveno ke skenování Úloha Připraveno ke skenování umožňuje zahájit skenování dokumentů bez nutnosti vytvářet nebo upravovat jakákoli nastavení. Tato úloha nemá definovány žádné rejstříky a všechny naskenované obrázky jdou na výstup do složky C:\BatchesPro. Při výstupu dávky bude každý obrázek přesunut z umístění naskenovaných obrázků a jde na výstup ve formátu jednostránkový TIFF. 1. Na hlavní obrazovce vyberte položky Dávka>Nový. Zobrazí se dialogové okno Nová dávka. 2. V rozevíracím seznamu Název úlohy vyberte nastavení úlohy, které chcete použít jako výchozí bod pro svou úlohu skenování. V tomto případě vyberte úlohu Připraveno ke skenování. Pole Název dávky a Číslo ID prvního dokumentu se vyplní automaticky. 3. Klikněte na tlačítko OK. 4. Umístěte dokumenty určené ke skenování do podavače skeneru. A-61640_cs červenec

9 5. Klikněte na tlačítko Skenovat/Spustit. Obrázky se zobrazí v Prohlížeči obrázků. 6. Zkontrolujte obrázky, zda vypadají tak, jak chcete. Pokud potřebujete provést nějaké úpravy, příslušné nástroje naleznete v nabídce Nástroje. Mezi běžně používané funkce úprav patří: otočení obrázků, odstranění obrázků, oříznutí obrázků a podobně. 7. Po dokončení klikněte na ikonu Výstup dávky. Vaše obrázky budou odeslány na výstup a uloženy do složky BatchesPro. Skenovat do PDF Úloha Skenovat do PDF je podobná úloze Připraveno ke skenování s tou výjimkou, že při skenování dokumentu bude v Prohlížeči obrázků zobrazena první stránka a budete vyzváni, abyste zadali Název dokumentu, který se použije jako data rejstříku. Data rejstříku se použijí jako název souboru při výstupu dokumentů. Všechny naskenované obrázky jdou na výstup do složky C:\PDF Files. Při výstupu dávky bude každý obrázek uložen ve formátu PDF s možností vyhledávání. 1. Na hlavní obrazovce vyberte položky Dávka>Nový. Zobrazí se dialogové okno Nová dávka. 2. V rozevíracím seznamu Název úlohy vyberte položku Skenovat do PDF. Pole Název dávky a Číslo ID prvního dokumentu se vyplní automaticky. 3. Klikněte na tlačítko OK. 4. Umístěte dokumenty určené ke skenování do podavače skeneru. 8 A-61640_cs červenec 2014

10 5. Klikněte na tlačítko Skenovat/Spustit. Obrázky se zobrazí v Prohlížeči obrázků. 6. Zadejte Název dokumentu, který se použije jako data rejstříku. 7. Zkontrolujte obrázky, zda vypadají tak, jak chcete. Pokud potřebujete provést nějaké úpravy, příslušné nástroje naleznete v nabídce Nástroje. Mezi běžně používané funkce úprav patří: otočení obrázků, odstranění obrázků, oříznutí obrázků a podobně. 8. Po dokončení klikněte na ikonu Výstup dávky. Obrázky budou uloženy do složky PDF Files. Skenovat do u Úloha Skenovat do u zobrazí první stránku v Prohlížeči obrázků a budete vyzváni, abyste zadali Název dokumentu, který se použije jako data rejstříku. Při skenování dokumentů budou vytvořeny soubory PDF a automaticky vloženy jako příloha do u připraveného k odeslání příjemci. Musí být nainstalován a spuštěn software pro , jinak úloha Skenovat do u nebude úspěšná. Když zvolíte úlohu Skenovat do u, bude vygenerována jedna ová zpráva pro každou dávku skenovaných dokumentů. 1. Na hlavní obrazovce vyberte položky Dávka>Nový. Zobrazí se dialogové okno Nová dávka. 2. V rozevíracím seznamu Název úlohy vyberte položku Skenovat do u. Pole Název dávky a Číslo ID prvního dokumentu se vyplní automaticky. 3. Klikněte na tlačítko OK. 4. Umístěte dokumenty určené ke skenování do podavače skeneru. A-61640_cs červenec

11 5. Klikněte na tlačítko Skenovat/Spustit. Obrázky se zobrazí v Prohlížeči obrázků. 6. Zkontrolujte obrázky, zda vypadají tak, jak chcete. Pokud potřebujete provést nějaké úpravy, příslušné nástroje naleznete v nabídce Nástroje. Mezi běžně používané funkce úprav patří: otočení obrázků, odstranění obrázků, oříznutí obrázků a podobně. 7. Po dokončení klikněte na ikonu Výstup dávky. 8. Po dokončení skenování otevře ová aplikace nový se souborem PDF jako přílohou. Zadejte ovou adresu osoby, které chcete soubor odeslat, a odešlete obvyklým způsobem. 10 A-61640_cs červenec 2014

12 Kodak Alaris Inc Mount Read Blvd. Rochester, NY Kodak Alaris Inc. Všechna práva vyhrazena. Ochranná známka a grafické prvky Kodak jsou používány v rámci licence od společnosti Eastman Kodak Company.

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Tisk 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows SHARP CORPORATION Copyright 2012 2015 SHARP CORPORATION Všechna práva vyhrazena. 1 Obsah 1 Přehled... 4 2 Poznámky k použití... 5 3 Instalace

Více

2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 9. března 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace licence...5 Ruční deaktivace licence...6

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačním systému Windows 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 2015

Začínáme s programem QuarkXPress 2015 Začínáme s programem QuarkXPress 2015 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS X...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS X...7 Instalování:

Více

Úvodní příručka prostředí KDE SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2

Úvodní příručka prostředí KDE SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 Úvodní příručka prostředí KDE SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL SUSE Linux Enterprise poskytuje nástroje, které uživatelé systému Linux* potřebují pro svou každodenní činnost.

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Instalační návod programu

Instalační návod programu Instalační návod programu programu: TachoScan, 4Trans, GBOX PC NET SERVICE Stocerz Sp. J. 4Trans, TachoScan, GBOX Kopírování, zavádění změn, zasílání, veřejná reprodukce a veškeré používání tohoto obsahu

Více

Acronis SharePoint Explorer. Uživatelská příručka

Acronis SharePoint Explorer. Uživatelská příručka Acronis SharePoint Explorer Uživatelská příručka Obsah 1 Úvod k aplikaci Acronis SharePoint Explorer...3 1.1 Podporované verze služby Microsoft SharePoint... 3 1.2 Podporovaná umístění záloh... 3 1.3 Licencování...

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8 Uživatelský manuál DYMO Label TM v.8 Copyright 2012 Sanford, L.P. Všechna práva vyhrazena. Revize 1/25/2013. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny v žádné formě

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE

PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODEM OBSAH INSTALACE SOFTWARE (DODANÉHO SE STROJEM) INSTALACE SOFTWARE (PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ) ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana............... 5 6 9 Prosím

Více

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku Global Payment Plus UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Commerzbank AG, pobočka Praha Banka po Vašem boku Obsah PRVNÍ KROKY... 3 Krok č. 1 Přihlašovací údaje, USB token a čipová karta... 3 Krok č. 2 Spuštění aplikace...

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

Certifikační autorita PostSignum. Instalace a použití aplikací Klíčník

Certifikační autorita PostSignum. Instalace a použití aplikací Klíčník Uživatelská dokumentace - verze 2.0.0 Certifikační autorita PostSignum Instalace a použití aplikací Klíčník Uživatelská dokumentace - verze 2.0.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Jak číst tento manuál...12 Symboly...12 Popis uvedeného modelu...13 Používání kláves...14 Příprava pro tisk Rychlá

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více