Bezdrátová síť Faro a Eduroam

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezdrátová síť Faro a Eduroam"

Transkript

1 Univerzitní informační systém Bezdrátová síť Faro a Eduroam Svazek 1 Verze: 1.5 Datum: 28. září 2007 Autor: Jitka Šedá, Aleš Vincenc

2 2

3 Obsah 1 Úvod a seznámení se sítěmi Faro a Eduroam 7 2 Návod instalace pro MS Windows XP Výběr a instalace bezdrátové síťové karty Instalace a připojení k síti Faro-free Provoz na síti Faro-free Instalace a připojení k síti Faro Návod instalace sítě Eduroam 27 4 Návod instalace pro Mac OS 29 5 Návod instalace pro MS Windows Mobile Instalace a připojení k síti Faro Stručný návod pro Linux 41 7 Pokrytí MZLU v Brně sítí Faro Přehled přístupových míst sítě Faro

4 4

5 Seznam obrázků 1 Ovládací panely Připojení k síti a Internetu Síťová připojení Bezdrátové připojení k síti Bezdrátové připojení k síti vlastnosti I a) Získání IP a DNS adresy; b) Alternativní konfigurace Bezdrátové připojení k síti vlastnosti II Bezdrátové připojení k síti a) Přidružení; b) Ověřování Bezdrátové připojení k síti Upřesnit Bezdrátové připojení k síti a) Obecné; b) Podpora; c) Podrobnosti síťového připojení Vytvoření uživatelského certifikátu pro WiFi síť Faro Vygenerovat certifikát Vytvoření kořenového certifikátu pro WIFI síť Faro a) Stažení certifikátu; b) Instalace certifikátu Průvodce importu certifikátem Kořenové úložiště certifikátu Potvrzení importu Vytvoření uživatelského certifikátu pro WIFI síť Faro Stažení certifikátu Průvodce importem cetifikátu I Průvodce importem cetifikátu II Průvodce importem cetifikátu III Bezdrátového připojení k síti Bezdrátového připojení k síti stav Bezdrátového připojení k síti vlastnosti Vlastnosti bezdrátové sítě Vlastnostech karty Smard card nebo jiného certifikátu Vlastnostech bezdrátové sítě Přidružení Bezdrátové připojení k síti Bezdrátové sítě Příklad internetového prohlížeče Bezdrátové sítě k dispozici Výběr sítě Eduroam Příklad internetového prohlížeče Kořenový a uživatelský certifikát Přidání certifikátů

6 6 36 Heslo osobního certifikátu Konfigurace nového 802.1x připojení Editace konfigurace 802.1x Výběr uživatelského certifikátu Připojená síť na Mac OS Vytvoření uživatelského certifikátu pro WiFi síť Faro Stáhnout instalační balíček pro Windows mobile Uložení archivu na disk Zavedení certifikátu do PDA Nastavení připojení Výběr sítě Přidání sítě Faro Volba certifikátu MZLU a indentifikace uživatele

7 1 Úvod a seznámení se sítěmi Faro a Eduroam Již v závěru roku 2003 začalo Oddělení koncepce a vývoje Ústavu infornačních a komunikačních technologií Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně na jednotlivých budovách areálu v Černých Polích instalovat bezdrátovou síť Faro sloužící studentům a zaměstnancům univerzity hlavně pro snadné připojení k Univerzitnímu informačnímu systému (dále jen UIS) a celosvětové síti Internet. Jako bezdrátová technologie byla vybrána velmi perspektivní a rozšiřující se technologie Wi-Fi pracující dle standardu IEEE b později rozšířena i o g. Pro připojení je nutné mít přenosný nebo kapesní počítač vybavený bezdrátovou síťovou kartou pracující dle uvedeného standardu. Cílem tohoto návodu je usnadnit budoucím uživatelům bezdrátových sítí Faro a Eduroam její instalaci a zprovoznění na jejich přenosném počítači. Dále zmapování lokalit v areálu MZLU v Brně Černých Polích i v areálu Lednice, kde je možné služeb sítě též využívat využívat. Bezdrátové připojení je možné provozovat na různých operačních systémech (Linux, MS Windows, Mac, Palm OS atd.). V našem návodu se postupně zaměříme nejprve na operační systém MS Windows XP, pro stolní a přenosné počítače, který je v současné době mezi uživateli na univerzitě nejrozšířenější. Dále pak budeme věnovat pozornost kapesním počítačům ipaq s operačním systémem Windows CE a závěr bude věnován základnímu nastavení bezdrátové sítě v operačním systému Linux. Instalaci v dalších operačních systémech ponecháváme na uživatelích těchto systémů. Než započneme s vlastní instalací je nutno vzpomenout jaké je rozdělení beztátových sítí na MZLU: Faro-free je základní sítí jejíž instalace je velmi snadná a rychlá, umožňuje připojení k UIS. Faro je již komplexní sítí, která vyžaduje instalaci certifikátů MZLU a pokročilejší nastavení síťového připojení, umožňuje plnohodnotné připojení ke službám a zdrojům Internetu. Eduroam je též komplexní sítí, která je určena především pro hosty z jiných univerzit, kdy mohou tuto síť využít díky certifikátu jejich domovské univerzity zapojených do projektu Eduroam 7

8 8 Stejně tak naši uživatelé s naším certifikátem mohou využít sítě eduroam na jiných univerzitách. Síť díky vytvoření spojení na domovskou univerzitu umožňuje plnohodnotné připojení ke službám a zdrojům Internetu jako by byl v domácí síti.

9 2 Návod instalace pro MS Windows XP 2.1 Výběr a instalace bezdrátové síťové karty Síť Faro na MZLU je postavena na prvcích firmy Cisco Systems, proto vhodnou volbou bezdrátové karty jsou karty od tohoto výrobce. V současnosti je takovou vhodnou kartou Cisco AIR-LMC352. Ale můžeme využít karty i dalších výrobců. Karta a obslužný software musí splňovat podmínky normy IEEE b a nebo lépe rychlejšího standardu IEEE g. Dále podporu autentizace 802.1x (EAP nebo Radius), také je nutná podpora šifrování WEP. Instalaci bezdrátové síťové karty provedeme dle přiloženého návodu k vaší bezdrátové síťové kartě a dle pokynů výrobce hardware. Zpravidla se jedná o vsunutí bezdrátové síťové karty do PCMCIA slotu přenosného počítače a nainstalování ovladače hardware. Ovladač instalujeme většinou z přiloženého CD. Instalace je zpravidla zahájena hned po vsunutí CD do mechaniky, případně ji spouštíme ručně v nabídce Start Spustit D: Instal.exe nebo D: Setup.exe apod. Po korektní instalaci bezdrátové síťové karty bychom měli být připraveni na vyhledání dostupných sítí a následné připojení. 2.2 Instalace a připojení k síti Faro-free V předchozím kroku jsme nainstalovali bezdrátovou síťovou kartu. Nyní vyhledáme a nakonfigurujeme nastavení sítě Faro-free. Nejprve v nabídce Start (obr. 1) vybereme položku Ovládací panely. 9

10 10 Obr. 1: Ovládací panely

11 V Ovládacích panelech zvolíme Připojení k síti a Internetu (obr. 2). Obr. 2: Připojení k síti a Internetu Pokračujeme volbou Síťová připojení (obr. 3). Obr. 3: Síťová připojení 11

12 Na této kartě v oddíle LAN nebo vysokorychlostní internet klikneme pravým tlačítkem myši na položku Bezdrátové připojení k síti a vybereme možnost Vlastnosti (obr. 4). Obr. 4: Bezdrátové připojení k síti Otevře se nám karta Bezdrátové připojení k síti vlastnosti, kde můžeme též zkontrolovat správnost nainstalování síťové bezdrátové karty, ale my vybereme položku Protokol sítě Internet (TCP/IP) obr. 5 a klikneme na možnost Vlastnosti. Obr. 5: Bezdrátové připojení k síti vlastnosti I. 12

13 Zde nastavíme na kartě Obecné (obr. 6 a) pomocí radio butonů volby Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky a Získat adresu DNS serveru automaticky. Na druhé kartě (obr. 6 b) Alternativní konfigurace volíme Automatická privátní adresa IP. Obr. 6: a) Získání IP a DNS adresy; b) Alternativní konfigurace Když se vrátíme na základní kartu Bezdrátové připojení k síti vlastnosti, zvolíme záložku Bezdrátové sítě (obr. 7), kde vybereme ze seznamu naši síť faro-free a zkontrolujeme konfiguraci kliknutím na Konfigurovat. V případě, že nevidíme v Sítích k dispozici síť faro-free zkontrolujeme zda se nacházíme v jedné z lokalit, které jsou pokryty signálem sítě Faro. Seznam pokrytých míst je uveden v závěru na straně 43 a zvolíme Aktualizovat. Obr. 7: Bezdrátové připojení k síti vlastnosti II. 13

14 Při kontrole konfigurace by mělo být síťové připojení nastaveno dle následujících obrázků (obr. 8) a nemělo by se nikterak lišit od předvoleného nastavení. Obr. 8: Bezdrátové připojení k síti a) Přidružení; b) Ověřování Když se opět vrátíme na základní kartu Bezdrátové připojení k síti vlastnosti a zvolíme záložku Upřesnit (obr. 9), tak doporučujeme uživatelům používat firewall, tzn. zapnout (zakliknout) položku Chránit počítač a síť omezením nebo zabráněním přístupu k tomuto počítači z Internetu. Naopak nedoporučujeme sdílení internetu tzn. nezapínat (nezaklikávat) položku Umožnit ostatním uživatelům v síti využívat připojení k Internetu tohoto počítače. Obr. 9: Bezdrátové připojení k síti Upřesnit 14

15 Po úspěšném průchodu a nastavení všech karet a záložek Bezdrátového připojení k síti vlastnosti zavřeme a uložíme nastavení volbou OK. V pravém dolním rohu v listě spuštěných aplikací bychom nyní měli vidět aktivní bezdrátové připojení sítě. Při poklepání na uvedenou ikonu můžeme zjistit, na kartě Obecné (obr. 10 a), základní informace o připojení jako je: stav připojení, doba připojení, rychlost, síla signálu a počty přenesených paketů. Na druhé kartě Podpora (obr. 10 b) zjistíme typ adresy, konkrétní IP adresu v síti Faro, masku podsítě a výchozí bránu. Pokud bychom potřebovali znát ještě podrobnější informace, například MAC adresu naší bezdrátové síťové karty apod., je možné ještě kliknout na Podrobnosti (obr. 10 c), kde se dozvíme ještě další detaily o síťovém připojení. Obr. 10: Bezdrátové připojení k síti a) Obecné; b) Podpora; c) Podrobnosti síťového připojení 2.3 Provoz na síti Faro-free Po úspěšné instalaci bezdrátové síťové karty a bezdrátového připojení k síti nyní již můžeme využívat služeb UIS, jak jsme zvyklí. Takže si můžeme otevřít náš oblíbený internetový prohlížeč (Mozilla, Opera, Internet Explorer apod.) a do adresního řádku vepsat 15

16 a začít používat UIS. Přístup na jiné stránky než UIS není ze sítě Faro-free povolen! 2.4 Instalace a připojení k síti Faro Jak již bylo uvedeno v úvodu této kapitoly síť Faro-free je volně dostupná a umožňuje připojení kterémukoliv uživateli. Kdežto síť Faro je určena jen pro registrované uživatele sítě MZLU v Brně, což jsou převážně studenti a zaměstnanci této univerzity. Pro plnohodnotné využívání služeb sítě internet je nutné rozšířit stávající připojení Faro-free na Faro. Toto rozšíření provedeme pomocí certifikátů, které nalezneme, vygenerujeme a nainstalujeme z UIS. Prvním krokem je přihlášení do UIS. Stručný návod k prvnímu přihlášení do UIS naleznete ve veřejné části UIS Osobní administrativa Návod k prvnímu přihlášení. Podrobnou dokumentaci naleznete ve veřejné části Dokumentového serveru Dokumentace UIS Oficiální dokumentace. Po přihlášení do Osobní administrativy ve Správě centrálních aplikací vybereme položku Vytvoření uživatelského certifikátu pro WiFi síť Faro (obr. 41). Obr. 11: Vytvoření uživatelského certifikátu pro WiFi síť Faro Nyní se dostáváme do aplikace, která nám umožní vygenerování hesla a nainstalování uživatelských certifikátů (obr. 12). V dolní části stránky nalezneme tlačítko Vygenerovat certifikát jež nám umožní vygenerování hesla k certifikátu, jež budeme potřebovat při jeho instalaci. Nově vygenerovaný certifikát s platností půlroku se nám zobrazí v horní části stránky. Dále je nutné nainstalovat kořenový DER PKCS # 12 certifikát certifikační autority, ten nalezneme v druhé skupině dle obrázku

17 Obr. 12: Vygenerovat certifikát Obr. 13: Vytvoření kořenového certifikátu pro WIFI síť Faro 17

18 Po stisku na odkaz Stáhnout kořenový PKCS # 12 DER certifikační autority zvolíme v kartě, která se nám otevře, Otevřít (obr. 14 a). V případě, že nám prohlížeč nenabídne možnost Otevřít můžeme si aplikaci uložit na pevný disk, např. na plochu a kliknutím na ikonu certifikátu na ploše spustíme instalaci certifikátu. Dále na kartě Certifikát (obr. 14 b) zvolíme Nainstalovat certifikát. Obr. 14: a) Stažení certifikátu; b) Instalace certifikátu Obr. 15: Průvodce importu certifikátem 18

19 Nyní se jíž dostáváme do průvodce importu certifikátu (obr. 15), kde zvolíme Další. Na následující kartě vybereme Automaticky vybrat úložiště certifikátů na základě typu certifikátu. Na závěr ještě potvrdíme přidání certifikátu do kořenového úložiště (obr. 16). Obr. 16: Kořenové úložiště certifikátu A celý import je potvrzen informační dialogovým oknem (obr. 17). Obr. 17: Potvrzení importu Druhou fází instalace sítě Faro je import Uživatelského základního PKCS # 12 (neboli PFX) certifikátu. V základní aplikaci zvolíme v první skupině odkazů Stáhnout uživatelský základní PKCS # 12 (neboli PFX) certifikát (obr. 18). 19

20 Obr. 18: Vytvoření uživatelského certifikátu pro WIFI síť Faro Postup instalace je obdobný jako u předchozího certifikátu. Významnějším rozdílem je, že při importu základního certifikátu budeme potřebovat již dříve vygenerované heslo. Obr. 19: Stažení certifikátu 20

21 Jak již bylo nepřímo řečeno na kartě Stažení souboru (obr. 19) zvolíme Otevřít. V obou kartách (obr. 20) Průvodce importem certifikátu zvolíme Další. Obr. 20: Průvodce importem cetifikátu I. Dále vložíme již dříve vygenerované heslo k certifikátu (obr. 21). Heslo je nutné opsat nelze je zkopírovat a vložit do okna. Obr. 21: Průvodce importem cetifikátu II. Po správně vloženém hesle necháme Automaticky vybrat úložiště certifikátů na základě typu certifikátu (obr. 22) a na další kartě potvrdíme dokončení importu certifikátu. Správné dokončení instalace je opět oznámeno informačním oknem. 21

22 Obr. 22: Průvodce importem cetifikátu III. Nyní již v počítači máme správně nainstalovány oba certifikáty MZLU, které jsou nutné pro připojení k síti Faro a tudíž nám nic nebrání v tom, abychom se k síti Faro připojili. Kliknutím na ikonu Bezdrátového připojení k síti v oznamovací oblasti v pravém dolním rohu (obr. 23), Obr. 23: Bezdrátového připojení k síti 22

23 se nám objeví okno Bezdrátové připojení k síti stav, kde zvolíme položku Vlastnosti (obr. 24). Obr. 24: Bezdrátového připojení k síti stav V okně Bezdrátové připojení k síti vlastnosti (obr. 25) si vybereme druhou kartu Bezdrátové sítě, kde v druhém oddíle nejprve odebereme farofree a následně klikneme na tlačítko Přidat. Obr. 25: Bezdrátového připojení k síti vlastnosti Otevře se nám detailnější nastavení vlastností bezdrátové sítě. Na první záložce (obr. 26) vepíšeme do kolonky Síťový název (SSID): název faro. Ověření v síti vybereme Otevřené, Šifrování dat zvolíme WEP, označíme Klíč je poskytován automaticky a potom potvrdíme OK. Na další záložce Ověřování klikneme na Vlastnosti. 23

24 Obr. 26: Vlastnosti bezdrátové sítě Ve Vlastnostech karty Smard card nebo jiného certifikátu (obr. 27) v prvním oddíle vybereme položku Použít certifikát v tomto počítači. V druhém oddíle vybereme v seznamu certifikátů certifikát MZLU, zaklikneme Ověřit certifikát serveru a potvrdíme kartu pomocí OK. Obr. 27: Vlastnostech karty Smard card nebo jiného certifikátu 24

25 Pro jistotu ještě zkontrolujeme ve Vlastnostech bezdrátové sítě (obr. 28) správný název sítě faro a potvrdíme. Obr. 28: Vlastnostech bezdrátové sítě Přidružení Obr. 29: Bezdrátové připojení k síti Bezdrátové sítě Na seznamu bezdrátových sítí 29) nám již objevila síť faro. I tuto kartu potvrdíme a tím je instalace sítě Faro dokončena! Nyní nám již nic nebrání otevřít si náš oblíbený internetový prohlížeč (Mozilla, Opera, Internet Explorer apod.) a do adresního řádku vepsat URL jakékoliv WWW stránky v síti internet např. 25

26 (obr. 30). Kromě asi nejhojněji používané služby WWW, můžeme využívat i dalších internetových služeb jako např. SSH, TELNET, SMTP, POP3, FTP atd. Při spojení do sítě Internet není přidělována veřejná IP adresa. Obr. 30: Příklad internetového prohlížeče 26

27 3 Návod instalace sítě Eduroam Na začátku roku 2007 přistoupila MZLU do projektu Eduroam, kdy spustila stejnojmennou síť na svých přístupových bodech. Tato síť je určená především pro hosty z jiných univerzit, kdy mohou tuto síť využít díky certifikátu jejich domovské univerzity zapojených do projektu Eduroam (http://www.eduroam.cz). Stejně tak naši uživatelé s naším certifikátem mohou využít sítě Eduroam na partnerských univerzitách. Síť díky ověření na domovské univerzitě umožňuje plnohodnotné připojení ke službám a zdrojům Internetu. Jak již bylo řečeno, tak pro připojení do sítě Eduroam je nutný platný certifikát kořenový domovské univerzity (v našem případě MZLU) a osobní certifikát. Oba certifikáty jsou stejné jako síť Faro, tudíž je pokud naistalujete certifikáty pro síť Faro bude vám fungovat i síť Eduroam jak na MZLU, tak na parnerských univerzitách. Instalace certifikátů na síť Faro je podrobně popsána v návodu k instalaci sítě Faro. V případě, že máme oba dva certifikáty nainstalovány, tak se můžeme k síti Eduroam připojit. Nejprve klikneme na ikonu Bezdrátového připojení k síti v oznamovací oblasti v pravém dolním rohu (obr. 31). Obr. 31: Bezdrátové sítě k dispozici 27

28 Dále vybereme z nabídky sítí síť Eduroam a potvrdíme Připojit (obr. 32). Obr. 32: Výběr sítě Eduroam Po úspěšném připojení k síti Eduroam nám již nic nebrání otevřít si náš oblíbený internetový prohlížeč (Mozilla, Opera, Internet Explorer apod.) a do adresního řádku vepsat URL jakékoliv WWW stránky v síti internet např. (obr. 33). Kromě asi nejhojněji používané služby WWW, můžeme využívat i dalších internetových služeb jako např. SSH, TELNET, SMTP, POP3, FTP atd. Při spojení do sítě Internet není přidělována veřejná IP adresa. Obr. 33: Příklad internetového prohlížeče 28

29 4 Návod instalace pro Mac OS Návod pro počítače Apple Macintosh vznikl za přispění studentky slečny Hany Dusíkové, které tímto děkuji za spolupráci. Zároveň upozorňujeme že pro operační systémy Mac OS není prováděna podpora ze strany systémových integrátorů při nastavování připojení a nastavení je ponecháno plně na uživatelích. Pro instalaci budeme potřebovat oba certifikáty stejné jako MS Windows a vygenerované heslo. Připojte se tedy do OA UIS, vygenerujte si heslo k uživatelskému certifikátu a následně uložte oba certifikáty (obr. 34). Obr. 34: Kořenový a uživatelský certifikát Dvakrát klikněte na certifikáty a vložte je do klíčenky login (obr. 35). Obr. 35: Přidání certifikátů 29

30 U vašeho osobního certifikátu se vás klíčenka zeptá na heslo (obr. 36), které jste si již dříve vygenerovali. Obr. 36: Heslo osobního certifikátu Spusťte aplikaci Internet Config (/Applications/Utilities/Internet Config.app) a v menu aplikace zvolte Nová 802.1x konfigurace připojení (obr. 37) (tato volba bude zašedlá, pokud jste už někdy 802.1x zkoušeli nastavovat). Obr. 37: Konfigurace nového 802.1x připojení 30

31 Následně klikněte na ikonku 802.1x v okně aplikace a ve volbě Konfigurace vyberte Editace Konfigurace. Objeví se konfigurační okno (obr. 38), kde zadáte název profilu např. faro nebo eduroam, položku Síťový port nechte nastavenou na AirPort, Jméno a Heslo nechte prázdné a do položky Bezdrátová síť (SSID) vepište opět faro nebo eduroam, podle toho ke které síti se budete připojovat. Autentifikaci vyberte pouze TLS, ostatní volby vypněte. Označte řádek TLS, klikněte na Konfigurace a vyberte svůj uživatelský certifikát (obr. 39). Obr. 38: Editace konfigurace 802.1x Obr. 39: Výběr uživatelského certifikátu 31

32 Uložte konfiguraci a připojte se k síti (obr. 40). Nyní nám již nic nebrání otevřít si náš oblíbený internetový prohlížeč a využívat služeb internetu. Kromě asi služby WWW, můžeme využívat i dalších internetových služeb jako např. SSH, TELNET, SMTP, POP3, FTP atd. Při spojení do sítě Internet není přidělována veřejná IP adresa. Příští připojení se naváže pouhým kliknutím na síť faro nebo eduroam u ikonky wifi vedle hodin. Obr. 40: Připojená síť na Mac OS 32

33 5 Návod instalace pro MS Windows Mobile 2003 Tato část návodu bude věnována postupu instalace na kapesních počítačích (PDA) s operačním systémem MS Windows Mobile V současné době se ještě můžeme setkat i se starší verzí MS Windows CE, Pocket PC 2002, pro který je postup instalace obdobný. 5.1 Instalace a připojení k síti Faro Předpokladem správné instalace na kapesní počítač (PDA) je stolní nebo přenosný počítač (dále jen stolní počítač) připojený k UIS ať už pomocí univerzitní sítě a nebo sítě internet s nainstalovaným programem Active- Sync (komunikační rozhraní umožňujícím synchronizaci dat mezi stolním a kapesním počítačem). Prvním krokem je přihlášení do UIS. Po přihlášení do Osobní administrativy ve Správě centrálních aplikací vybereme položku Vytvoření uživatelského certifikátu pro WiFi síť Faro (obr. 41). Obr. 41: Vytvoření uživatelského certifikátu pro WiFi síť Faro Nyní se dostáváme do aplikace, která nám umožní vygenerování hesla a nainstalování uživatelských certifikátů. V dolní části stránky nalezneme tlačítko Vygenerovat certifikát, které vygeneruje nový certifikát s heslem. Nově vygenerovaný certifikát s platností půlroku se nám zobrazí v horní 33

34 části stránky. Pokud máte certifikát již vytvořen, není nutné jej generovat znovu. Obr. 42: Stáhnout instalační balíček pro Windows mobile

35 Nyní zvolíme možnost Stáhnout instalační balíček pro Windows Mobile 2003, který uložíme na pevný disk, např. na plochu. Obr. 43: Uložení archivu na disk Soubory obsažené v archivu zkopírujte do složky My documents v mobilním zařízení (PDA). Archiv obsahuje soubory: crtimprt.cfg, crtimprt.exe, user-vas login.p7b, user-vas login.pvk 35

36 Po přenesení dat do kapesního počítače již budeme vše nastavovat na něm. Nejprve si otevřeme složku My Documents, kde pro správnou instalaci certifikátu spustíme soubor crtimprt a úspěšný import certifikátu je nám potvrzen informačním oknem (obr. 44). Obr. 44: Zavedení certifikátu do PDA V tomto okamžiku již máme v kapesním počítači správně nainstalovaný uživatelský certifikát umožňující plné využívání sítě Faro. Dalším krokem bude nastavení připojení k síti Faro. 36

37 Prvním krokem správného nastavení je otevření složky Nastavení, kde zvolíme položku Připojení (obr. 45). Obr. 45: Nastavení připojení 37

38 Na kartě připojení přejedeme na sekci Upřesnit a dále pokračujeme volbou Síťová karta. Na kartě Konfigurovat bezdrátové sítě zvolíme položku Přidat nové nastavení (obr. 46). Obr. 46: Výběr sítě 38

39 V tomto kroku musíme ručně přidat síť Faro, což představuje vepsání názvu faro do okna Název sítě a přepneme se na další záložku Ověřování, kde zaškrtneme položku Klíč je poskytnut automaticky (obr. 47). Obr. 47: Přidání sítě Faro Na poslední záložce 802.1x zaškrtneme Use IEEE 802.1x network access control, zvolíme EAP type: Smart Card or Certificate a pokračujeme volbou Properties. Na následující kartě Certifikáty zvolíme certifikát MZLU a kliknutím na něj dokončíme instalaci sítě tím, že zadáme přihlašovací údaje (do políčka Uživatel napíšeme naše UIS přihlašovací jméno. Tímto je instalace sítě Faro na kapesní počítač dokončená a nyní již můžeme využívat služeb sítě internet (obr. 48). Po skončení instalace jsou všechna potřebná data implementována v operačním systému, tudíž můžeme soubory z archivu smazat. 39

40 40 Obr. 48: Volba certifikátu MZLU a indentifikace uživatele

41 6 Stručný návod pro Linux Vzhledem k velkému množství distribucí operačních systémů na platformě Linux bude zde uveden pouze základní návod instalace, který je platný pro většinu distribucí. Zároveň upozorňujeme že pro operační systémy Linux není prováděna podpora ze strany systémových integrátorů při nastavování připojení a nastavení je ponecháno plně na uživatelích. Zdrojové texty, které mohou být potřeba u některých distribucí linuxu naleznete na supplicant/. Postup je do značné míry podobný jako v případě instalace v MS Windows XP. Po přihlášení do Osobní administrativy ve Správě centrálních aplikací vybereme položku Vytvoření uživatelského certifikátu pro WiFi síť Faro. Nyní se dostáváme do aplikace, která nám umožní vygenerování hesla a nainstalování uživatelských certifikátů. V dolní části stránky nalezneme tlačítko Vygenerovat certifikát jež nám umožní vygenerování hesla k certifikátu, jež budeme potřebovat při jeho instalaci. Nově vygenerovaný certifikát s platností půlroku se nám zobrazí v horní části stránky. Dále je nutné stáhnout Kořenový PKCS # 12 PEM certifikát certifikační autority a Uživatelský základní PKCS # 12 PEM certifikát. V linuxové konzoli se přihlásíme jako root. Pokračujeme těmito kroky: příkaz openssl pkcs12 -in user-vas login.p12 -out user-vas login.pem -clcerts nainstalujte program wpa supplicant např. na distribuci Debian příkazem apt-get install wpasupplicant 41

42 Dále nastavíme a zeditujeme soubor /etc/wpa supplicant.conf dle níže uvedeného vzoru: network={ ssid="faro" scan_ssid=1 key_mgmt=ieee8021x group=wep40 eap=tls identity="vas\_login" ca_cert="/etc/1x/certs/root.pem" client_cert="/etc/1x/certs/user-vas_login.pem" private_key="/etc/1x/certs/user-vas_login.pem" private_key_passwd="heslo" priority=1 } Na závěr restartujeme wpasupplicant příkazem /etc/init.d/wpasupplicant restart Tím je instalace sítě Faro dokončena. 42

43 7 Pokrytí MZLU v Brně sítí Faro 7.1 Přehled přístupových míst sítě Faro Na níže uvedených místech a jejich blízkém okolí je možné se bezproblémově připojit k Univerzitní bezdrátové síti Faro: budova A, 1.PP, IC, studovna, čítárna, 1.NP, A01, 3.NP, aula, kanceláře TO, 5.NP A416, chodba ZF, budova B park za budovou, budova B vstupní hala, budova B děkanát LDF, budova B 6.NP, budova C, 1.NP, atrium před budovou, vstupní hala, děkanát AF, zasedací místnost děkanátu AF, C01, C02, 2.NP, zasedací místnost ÚVZP, C11, C12, 43

44 44 5.NP, zasedací místnost ÚBR, C41, C42, budova E E01, budova E vstupní hala, budova E serverovna E, učebna ICV, budova E UJKS, budova O jídelna, budova Q, vstupní prostory a atrium, východní blok, 1.NP studovna a IC ÚVPIS, 2. 4.NP všechny prostory, severní blok posluchárny Q01, Q02 a Q03, jižní blok, 1.PP OKV ÚIKT, 1.NP zasedací místnost děkanátu PEF, 2.NP ÚI a ÚP, 4.NP zasedací místnost ÚSaOV, 6.NP zasedací místnost ÚPE, západní blok, 1.NP učebny (Q04 Q09), zasedací místnost a učebna ÚIKT, 2.NP celé patro, budova T, 2.NP, T17, T18, kanceláře UN, 4.NP, T412, T413, kanceláře UN.

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně příručka uživatele autor: Hanuš Vavrčík (vavrcik@mendelu.cz) poslední revize: 2008-11-21 (po 1. korektuře) Autor nenese odpovědnost za ztrátu dat, ani

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL MICROSOFT ČESKÁ REPUBLIKA ČERVENEC 2005 OBSAH Úvod a určení dokumentu...1 Koncepce

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

Výukový modul pro předmět SISL

Výukový modul pro předmět SISL Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Josef Volný Výukový modul pro předmět SISL Bakalářská práce 2010 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Poznejte svůj notebook

Poznejte svůj notebook Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Poznejte svůj notebook Učební text pro předmět U086 Ing. Hana Hurtíková Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze Hana

Více

Parametrizace webového serveru

Parametrizace webového serveru AP0046 APLIKAČNÍ POZNÁMKA Parametrizace webového serveru Abstrakt Aplikační poznámka se zabývá parametrizací webového serveru firmy AMiT a možností jeho využití. Autor: Zbyněk Říha Dokument: ap0046_cz_04.pdf

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Wireless Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka uživatele Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál je uživatelskou příručkou k produktu Kerio Connect 7.4. Změny vyhrazeny. Aktuální

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Manuál na vystavení certifikátu umožňující přístup do aplikace MoneyWeb

Manuál na vystavení certifikátu umožňující přístup do aplikace MoneyWeb Manuál na vystavení certifikátu umožňující přístup do aplikace MoneyWeb Poznámka: Tento manuál byl vytvořen za použití programu Microsoft Internet Explorer verze 6 cs a část týkající se MS Windows Vista

Více

Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP

Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP KAPITOLA 15 Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP V této kapitole: Orientace v sí ových funkcích systému Windows 7............... 585 Instalace sí ových komponent................................ 591

Více

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Medicus - krok správným směrem... Dostala se vám do ruk ou příručk a k programu Medicus firmy CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka VMG1312-B30B Čtyřportová brána VDSL2 s bezdrátovou technologií 802.11n Uživatelská příručka IP Adresa Přihlašovací jméno Heslo http://10.0.0.138 admin admin 3/2014 www.zyxel.com Zařízení ZyXEL VMG1312-B30B

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Domácí síť a její nastavení

Domácí síť a její nastavení Domácí síť a její nastavení V dnešní době existuje mnoho domácností a malých firemních sítí, v nichž je více počítačů s běžným síťovým nastavením. Právě nutnost zapojit více počítačů a vybudovat domácí

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

Certifikační autorita PostSignum. Instalace a použití aplikací Klíčník

Certifikační autorita PostSignum. Instalace a použití aplikací Klíčník Uživatelská dokumentace - verze 2.0.0 Certifikační autorita PostSignum Instalace a použití aplikací Klíčník Uživatelská dokumentace - verze 2.0.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225

Více

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Tisk 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění

Více

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller E-LEARNING MOODLE Lukáš Heller E-learning Moodle Lukáš Heller Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace vznikla v rámci projektu Posilování kompetencí vysokoškolských pracovníků

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více