UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA"

Transkript

1 zařízení pro automatickou evidenci letů UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA -1-

2 Obsah Popis zařízení...3 Technická specifikace...3 První zapnutí a nastavení...4 Nabíjení a napajení...4 Základní popis obrazovek...5 Titulní obrazovka (po zapnutí)...6 Režim zobrazení letových dat...7 Režim zobrazení seznamu letů...7 Režim zobrazení denních uzávěrek...7 Nastavovací režim...8 Nastavení datumu a času...9 Nastavení nadmořské výšky domovského letiště...9 Nastavení jednotek pro zobrazení letových dat...9 Formátování paměti letů...10 Zobrazení verze firmware...10 Export seznamu letů do PC

3 Popis zařízení Přístroj je určen pro piloty motorových letadel, instruktory leteckých škol a také pro půjčovny letadel. Jedná se o přenosné, akumulátorem napajené zařízení, určené pro vedení evidence letů. Výhodou je, že TK100 nevyžaduje během letu žádnou obsluhu. Detekce vzletů, přistání a samotná evidence probíhá díky integrovanému tlakovému čidlu zcela automaticky. TK100 není nutné jakkoli instalovat ani zapojovat na palubní síť letadla, vystačí ji mít s sebou, bezpečně umístěnou na palubě během letů. Díky velmi malé spotřebě vystačí kapacita akumulátoru na 60 hodin provozu (tj. cca 7 dní při využití 8 hodin denně). Na přehledném displeji je potom možné kdykoliv seznam letů procházet nebo si zobrazit přímo letovou uzávěrku pro daný den, kde je shrnutý celkový počet letů a nalétané hodiny. Mimo to je TK100 vybaveno režimem zobrazení aktuálních letových dat. V tomto režimu se na displeji zobrazuje aktuální nadmořská výška (MSL), výška nad domovský letištěm (SOL), letová hladina (FL), vertikální rychlost a také tlak přepočtený na hladinu moře (QNH). V případě, že je správně nastavená nadmořská výška vašeho domovského letiště, je TK100 schopné detekovat tlak QNH při zapnutí automaticky. Přístroj je vybaven portem pro komunikaci s PC, který umožňuje export seznamu letů do standardního formátu souboru, který lze otevřít v programu Microsoft Excel,OpenOffice.org Calc apod. Technická specifikace Rozměry: 118 x 80 x 24mm (GP ABS) Hmotnost: 210g (včetně 60g akumulátoru) Displej: alfanumerický LCD, 4 řádky po 20ti znacích, pozitivní STN, bílé podsvětlení Paměť: EEPROM, 512kbit (kapacita odpovídá 4078 letům) Port: seriový port, 19.2kbps Baterie: interní akumulátor NiMH 9V 200mAh, s velmi nízkým samovybíjením (výdrž cca 60 hodin provozu) Napajení: 8-30V DC, 20mA, konektor RJ9 (12V adaptér je součástí balení) Provozní teplotní rozsah: -20 ºC +50 ºC Nevystavujte teplotám mimo rozsah: -20 ºC +50 ºC (s akumulátorem) -30 ºC +80 ºC (bez akumulátoru) Upozornění: Zařízení není certifikováno pro provoz ve všeobecném letectví (General Aviation). Zařízení je určeno jen pro ultralehké letouny kategorie ULL nebo LSA. Dbejte na bezpečné umístění zařízení během letu tak, aby nemohlo ohrozit bezpečnost letu. -3-

4 První zapnutí a nastavení Před tím, než začnete používat váš TK100, je nutné zkontrolovat a případně nastavit čas, datum a pro účely automatické detekce tlaku QNH také nastavení nadmořské výšky vašeho domovské letiště. Do režimu nastavení zařízení přepnete následujícím způsobem: Zařízení zapněte a bezprostředně poté podržte najednou stisknuté tlačítka a. V režimu nastavení nejprve vyberte položku >date&time< a stiskněte OK. Postupným potvrzováním tlačítkem OK nastavte správně datum, čas a požadovaný formát zobrazovaní datumu (dd.mm.yy nebo YY-MM-DD). Více info viz kapitola nastavení datumu a času. Potom vyberte položku >QNH detection< a nastavte nadmořskou výšku vašeho domovského letiště. Opět hodnotu potvrďtě tlačítkem OK. Detailní popis nastavení naleznete v kapitole nastavení nadmořské výšky domovského letiště. Až budete hotovy s nastavením datum, čas a nadmořské výšky letišťe, v zakládní nabídce režimu nastavení stiskněte klávesu ESC. Tímto se zařízení restartuje a vrátí do základní obrazovky a tím můžete začít využívat plnohodnotně všechny funkce, které TK100 nabízí. Nabíjení a napajení Ze zadní strany TK100 pod plastovou krytkou je umístěn nabíjecí akumulátor NiMH 8.4V (standardně dodávaný s kapacitou 200mAh). TK100 je vybaveno nabíjecími obvody, proto nemusíte akumulátor pro nabíjení ze zařízení vyjímat. Stačí připojit 12V DC adaptér, který je standardně dodávaný s TK100. Nabíjení probíhá nezávisle na tom, zda je TK100 vypnuté nebo zapnuté. Doba nabíjení závisí na stavu nabití akumulátoru před nabíjením a také na jeho kapacitě. Nabíjení zcela vybitého akumulátor o kapacitě 200mAh trvá přibližně 15 hodin. Nabíjení je automaticky ukončeno, jakmile je akumulátor nabitý. Zařízení je možné také provozovat bez akumulátoru napajené z palubní sítě letadla. Přívod pro napajení TK100 musí být jištěn pojistkou 500mA (T). -4-

5 Základní popis obrazovek Pro snazší orientaci v ovládání zařízení poslouží obr. č.1. Obr. 1: Diagram obrazovek přístroje TK100-5-

6 Titulní obrazovka (po zapnutí) Po zapnutí přístroje se zobrazí titulní obrazovka (obr. č. 2). Obr. 2: Titulní obrazovka - po zapnutí Na této stránce naleznete informace o stavu nabití akumulátoru a o tom, kolik zbývá volné paměti pro uložení seznamu letů. Po zobrazení těchto údajů probíhá automatická detekce tlaku přepočteného na hladinu moře (QNH). Pro správnou funkci detekování musí být správně nastavena nadmořská výška vašeho domovského letiště. Viz kapitola nastavení nadmořské výšky domovského letiště. Delším stiskem tlačítka na titulní obrazovce budete moci nezávisle na detekci nastavit tlak QNH ručně. (obr. č. 3) Obr. 3: Ruční nastavení tlaku QNH Pokud na titulní obrazovce podržíte zároveň tlačítka a, přepnete přístroj do nastavovacího režimu. Více informací o nastavovacím režimu naleznete v kapitole Nastavovací režim. Pokud po zapnutí na titulní obrazovce nestisknete žádné tlačítko, přepne se přístroj po několika sekundách do režimu zobrazení letových dat. Mezi režimy zobrazení letových dat, zobrazení seznamu letů a zobrazení denních uzávěrek se můžete jednoduše pohybovat pomocí tlačítek a. -6-

7 Režim zobrazení letových dat Na obrazovce režimu zobrazení letových dat (viz obr. č. 4) naleznete následující údaje: Obr. 4: Obrazovka režimu zobrazení letových dat MSL: nadmořská výška (jednotky [m] nebo [ ft] viz Nastavovací režim, nastavení jednotek) SOL: výška nad letištěm (jednotky [m] nebo [ft]) FL: (stovky stop na standardní QNH hpa) letová hladina VAR: vertikální rychlost (jednotky [m/s] nebo [ft/min]) QNH: tlak přepočtený na hladinu moře (hpa) Režim zobrazení seznamu letů V tomto režimu můžete tlačítky a listovat v seznamu letů. V každém řádku jsou zobrazeny údaje v tomto pořadí: datum letu, čas vzletu, čas přistání a doba letu. Obr. 5: Obrazovka režimu zobrazení seznamu letů Stiskem přepnete do režimu zobrazení denních uzávěrek, nebo tlačítkem do režimu zobrazení aktuálních letových dat. Režim zobrazení denních uzávěrek V režimu zobrazení denních uzávěrek můžete seznamem listovat (, ) po jednotlivých dnech. Pro každý den je zobrazen celkový počet letů a celková náletaná doba. Obr. 6: Obrazovka režimu zobrazení denních uzávěrek -7-

8 Pokud vás zajímá detailní rozpis letů z daného dne nastavte požadované datum na první řádek a přepněte zpět do režimu zobrazení seznamu letů tlačítkem. V seznamu letů se tak rovnou nalistují lety z požadovaného dne. Nemusíte tak zdlouhavě procházet celý seznam letů, abyste našli let, který vás zajímá. Nastavovací režim Pokud po zapnutí přístroje na titulní obrazovce podržíte zároveň tlačítka a, přepnete přístroj do nastavovacího režimu. Pro orientaci poslouží obr. č. 7. Obr. 7: Přehled nastavovacího režimu -8-

9 Nastavení datumu a času Výběrem položky >date & time< a potvrzení tlačítkem OK, budete moci nastavit datum, čas a formát zobrazení datumu. Nastavujte postupně rok, měsíc, den, hodiny, minuty, sekundy a formát datumu. Pro potvrzení hodnoty použijte tlačítko OK a pro změnu tlačítka a. Obr. 8: Obrazovka nastavení datumu a času Nastavení nadmořské výšky domovského letiště Pro účely automatické detekce tlaku přepočteného na hladinu moře (QNH) je nutné správně nastavit nadmořskou výšku domácího letiště. V menu nastavovacího režimu vyberte položku >QNH detection< a potvrďte tlačítkem OK. Obr. 9: Obrazovka nastavení nadmořské výšky domácího letiště Tlačítky a nastavte nadmořskou výšku (v metrech) a potvrďte tlačítkem OK. Nastavení jednotek pro zobrazení letových dat V menu nastavovacího režimu vyberte položku >units (ft/m)< a potvrďte tlačítkem OK. Obr. 10: Obrazovka nastavení jednotek zobrazení výšky/vertikální rychlosti Tlačítky a nastavte požadované jednotky a potvrďte tlačítkem OK. -9-

10 Formátování paměti letů Pokud chcete kompletně vymazat paměť seznamu letů, vyberte v menu nastavovacího režimu položku >format memory<. Po potvrzení tlačítkem OK budete vyzvání pro opakované potvrzení záměru kompletního vymazání paměti letů. Pokud jste si opravdu jisti, že chcete vymazat celou paměť letů stiskněte zároveň tlačítka a. Upozornění: Tuto akci nelze vzít zpět!! Obr. 11: Potvrzení formátování paměti letů Po potvrzení formátování se zobrazí nápis formating memory. Jakmile je formátování dokončeno objeví se nápis completed. Obr. 12: Průběh formátování paměti letů Obr. 13: Formátování paměti letů je úspěšně dokončeno Zobrazení verze firmware Poslední položkou v nabídce reźimu nastavení je >firmware info<. Slouží pro zobrazení verze firmware, která je nahraná v programové flash paměti procesoru přístroje. Obr. 14: Zobrazení verze firmware

11 Export seznamu letů do PC TK100 je vybaven seriovým portem pro datovou komunikaci s PC. Pomocí datového kabelu a programu TK100 communication tool můžete exportovat seznam letů do vašeho počítače. Dodržujte tento postup: 1) Datovým kabelem propojte PC a TK1001 2) Přepněte přístroj do režimu nastavení (po zapnutí zároveň stiskněte tlačítka a ). 3) V nabídce vyberte první položku >connect to PC<. Zobrazí se nápis waiting for pc... 4) Spusťte program TK100 communication tool 5) Vyberte seriový port, na kterém máte připojený datový kabel 2. Po úspěšném otevření portu se změní červený nápis port closed na zelený nápis port opened. 6) Klikněte na tlačítko download flights. Seznam letů se začne stahovat z paměti přístroje. 1 Pokud není váš počítač vybvaven seriových portem, budete potřebovat převodník z USB na seriový port. 2 Nevíte-li jaké číslo má seriový port, na kterém máte připojený datový kabel. Pomůže vám zobrazení dostupných seriových portů. Vyberte Start->Ovládací panely->systém->hardware->správce zařízení->porty (COM a LPT). Zobrazí seznam dostupných portů a v závorce je uvedeno jejich číslo

12 7) Zobrazená data můžete nyní uložit do souboru ve formátu CSV tlačítkem export data. Soubor formátu CSV je možné následně zpracovávat ve spoustě dalších programů včetně tabulkový kalkulátorů (Microsoft Office Excel, OpenOffice.org Calc apod.)

Rejstřík 1 Před prvním použitím 2 Konstrukce tabletu, ovládací tlačítka 3 Spuštění tabletu 4 Domovská obrazovka Androidu 5 Nastavení tabletu Ainol

Rejstřík 1 Před prvním použitím 2 Konstrukce tabletu, ovládací tlačítka 3 Spuštění tabletu 4 Domovská obrazovka Androidu 5 Nastavení tabletu Ainol Návod k obsluze Rejstřík 1 Před prvním použitím 2 Konstrukce tabletu, ovládací tlačítka 3 Spuštění tabletu 4 Domovská obrazovka Androidu 4.1 Přidávání nástrojů a zástupců na domovskou obrazovku 4.2 Nabídka

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.digifly.com. El Speedo oficiální prodejce Digifly v ČR www.elspeedo.cz

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.digifly.com. El Speedo oficiální prodejce Digifly v ČR www.elspeedo.cz UŽIVATELSKÝ MANUÁL wwwdigiflycom GRATULUJEME Děkujeme, že jste si vybrali Digifly! Zakoupili jste si přístroj nabitý špičkovými technologiemi vyvinutý speciálně pro volné létání Množství funkcí a letových

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

Shark 30. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje

Shark 30. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje Shark 30 Automatický nabíječ Vážení přátelé, blahopřejeme vám k zakoupení moderního, velmi všestranného a vysoce výkonného nabíječe SHARK 30. Věříme, že budete potěšeni jak jednoduchou a přívětivou obsluhou,

Více

Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3

Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3 ! Uživatelský manuál Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3 Začínáme Ref: 24112004 KM Obsah Před prvním zapnutím analyzátoru... 3 Postup výměny napájecích článků... 4 Indikace slabých napájecích článků...

Více

Shark 20. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje

Shark 20. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje Shark 20 Automatický nabíječ Vážení přátelé, blahopřejeme vám k zakoupení moderního a velmi všestranného nabíječe SHARK 20. Věříme, že budete potěšeni jak jednoduchou a přívětivou obsluhou, tak výkony

Více

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531.

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531. Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531 Návod k použití Obsah 1. OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 2. VŠEOBECNÝ POPIS...

Více

Rozbalení. Obsah balení. Přehled telefonu. Obsah balení Přehled telefonu Tlačítka

Rozbalení. Obsah balení. Přehled telefonu. Obsah balení Přehled telefonu Tlačítka MultiPhone 8400 DUO Na zařízení Prestigio MultiPhone 8400 DUO se vztahuje dvouletá záruka. Podrobné informace o záruce naleznete na adrese: /support/warranty-terms. Copyright 2014 Prestigio. Všechna práva

Více

AMAZON KINDLE 4 český návod. Special Offers & Sponzorované spořiče... 4 Spořič... 4 Hlavní obrazovka... 4

AMAZON KINDLE 4 český návod. Special Offers & Sponzorované spořiče... 4 Spořič... 4 Hlavní obrazovka... 4 AMAZON KINDLE 4 český návod Manuál pro Kindle 4 1 Obsah Obsah Kapitola 1 - začínáme... 2 Ovládací prvky... 2 Nabíjení baterie... 3 Indikátory stavu... 3 Stav WiFi... 3 Stav baterie... 3 Indikátor aktivity...

Více

SE544. Upozornění na vyvolání poplachu na telefon. Volitelný modul dálkového startu motoru. Uživatelská příručka

SE544. Upozornění na vyvolání poplachu na telefon. Volitelný modul dálkového startu motoru. Uživatelská příručka SE544 Zabezpečovací systém pro automobily s ovládáním prostřednictvím dálkového ovladače nebo aplikace v chytrém mobilním telefonu (iphone, BlackBerry, Android, Windows Mobile) Upozornění na vyvolání poplachu

Více

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha Řada Motorola D1010 Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Výstraha Používejte jen dobíjecí baterie. Sluchátko před prvním použitím nabíjejte po dobu 24 hodin. Blahopřejeme vám ke koupi digitálního

Více

Uživatelská příručka: Kabelážní tester Lantek 6 a Lantek7, Ovládací software LANTEK Reporter, Optické adaptéry FIBERTEK, Optický adaptér TRACETEK

Uživatelská příručka: Kabelážní tester Lantek 6 a Lantek7, Ovládací software LANTEK Reporter, Optické adaptéry FIBERTEK, Optický adaptér TRACETEK Obsah: Uživatelská příručka: Kabelážní tester Lantek 6 a Lantek7, Ovládací software LANTEK Reporter, Optické adaptéry FIBERTEK, Optický adaptér TRACETEK 1. TESTER LANTEK 6 A LANTEK 7... 2 1.1. BALENÍ TESTERU

Více

DREAMBOX DM 7020-S Rev. 1.0

DREAMBOX DM 7020-S Rev. 1.0 DREAMBOX DM 7020-S Rev. 1.0 Digitální satelitní přijímač pro příjem volných i kódovaných DVB-S programů Podpora digitálního záznamu na HDD Ethernetový port PCMCIA slot pro CI moduly Podpora HDD Kompakt

Více

Příručka pro uživatele služby Mobilní banka. Uživatelská příručka

Příručka pro uživatele služby Mobilní banka. Uživatelská příručka Příručka pro uživatele služby Mobilní banka Uživatelská příručka Obsah příručky 1. STRUČNÝ POPIS APLIKACE... 3 1.1. KOMU JE SLUŽBA URČENA... 3 1.2. ORIENTACE V APLIKACI A OVLÁDÁNÍ... 3 1.3. AKTIVACE SLUŽBY

Více

Uživatelská příručka Vodafone Smart III

Uživatelská příručka Vodafone Smart III Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti vám poskytne místní prodejce. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Google, Android, YouTube a jiné známky jsou

Více

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310 Obj. č.: 10 60 18 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje EBI 310... 3 2. Doplňkové vybavení měřícího přístroje (na zvláštní objednávku)... 4

Více

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1 Autorská práva Veškeré produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmiňované v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby, a obrázků, jsou vlastnictvím, nebo oprávnění

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

T5540, T5541 T6540, T6541. Návod k použití

T5540, T5541 T6540, T6541. Návod k použití Inteligentní snímač koncentrace CO 2 s připojením na Ethernet T5540, T5541 Inteligentní snímač teploty, relativní vlhkosti, koncentrace CO 2 a dalších odvozených vlhkostních veličin s připojením na Ethernet

Více

Uživatelská příručka UBIQUAM U-400

Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Bezpečnostní upozornění NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj během řízení auta. Telefonování během řízení auta je zakázané. Ověřte si zákony

Více

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů.

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. CZ DIGIT K3X e 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Ilustrace...6 3 Přečtěte

Více

ipod Návod k použití

ipod Návod k použití ipod Návod k použití Obsah ipod základy... 4 Základní popis ipodu... 5 Ovládání ipodu... 5 Vypnutí zvuku kruhového ovladače... 7 Blokování tlačítek ipodu... 7 Menu ipodu... 8 Přidání a odebrání položek

Více

Návod k použití. Registrační pokladna CR 20/21/28/29

Návod k použití. Registrační pokladna CR 20/21/28/29 Návod k použití Registrační pokladna CR 20/21/28/29 ...designováno pro úspěch Vážený zákazníku: Zakoupením tohoto produktu jste se přidal k rozsáhlé skupině uživatelů produktů firmy Quorion. Tato firma

Více

Několik slov o Vašem systému

Několik slov o Vašem systému Několik slov o Vašem systému Bezpečnostní systém DSC je zkonstruován tak, aby Vám poskytoval co možná největší pohodlí. Přečtěte si pečlivě tuto příručku. Instalační technik Vám vysvětlí všechny příkazy

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

Dakota 10 a 20 návod k obsluze

Dakota 10 a 20 návod k obsluze Dakota 10 a 20 návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020 Fax (913)

Více

TME, TME PoE. Teploměry s přenosem dat po Ethernetu. Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML

TME, TME PoE. Teploměry s přenosem dat po Ethernetu. Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML TME, TME PoE Teploměry s přenosem dat po Ethernetu Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML Také ve verzi s PoE napájením (napájení přes Ethernet). TME TME Katalogový list Vytvořen:

Více

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom.

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom. Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC5300/5301HDCI-PVR-20091105 PŘÍJEM KÓDOVANÝCH PROGRAMŮ Pro příjem kódovaných

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více