Cardio 60 ( / ) V nabídce stisknutím procházíte směrem nahoru. Stisknutím a podržením rychle procházíte nabídku směrem nahoru.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cardio 60 ( / ) V nabídce stisknutím procházíte směrem nahoru. Stisknutím a podržením rychle procházíte nabídku směrem nahoru."

Transkript

1 60 Návod na použití

2 Cardio Světlo / napájení ( / ) Stisknutím a podržením zapněte přístroj. Chcete-li přístroj vypnout, stisknutím a podržením přejděte do dílčí nabídky a pomocí tlačítka nahoru a dolů přepínejte mezi zámkem tlačítek a vypnutím. Stisknutím tlačítka OK vyberte možnost Power Off (Vypnout). Stisknutím zapněte podsvícení. AM Zpět ( ) Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku nebo zrušíte operaci. V režimu tréninku stisknutím tlačítka ukončíte záznam. V režimu Měřidlo stisknutím tlačítka pozastavíte záznam a dalším stisknutím ukončíte záznam. 3 OK (OK) V zobrazení hodin stisknutím vstoupíte do režimu nabídky. V nabídce otvíráte a potvrzujete možnosti. Při záznamu stisknutím označte kolo. 4 Nahoru (p) V nabídce stisknutím procházíte směrem nahoru. Stisknutím a podržením rychle procházíte nabídku směrem nahoru. 5 Dolů (q/ ) V nabídce stisknutím procházíte směrem dolů. Stisknutím a podržením rychle procházíte nabídku směrem dolů. V režimu měření přepnete stránku obrazovky měření. 2 Cardio 60 návod na použití

3 AM Začínáme Zapnutí/vypnutí Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete přístroj. Reset Přístroj resetujete stisknutím a podržením všech tří tlačítek ( /OK/q) současně. Připojení, synchronizace a nabíjení 1. Připojte přístroj k počítači pomocí dodané nabíjecí svorky USB. 2. Stáhněte aplikaci Bryton Bridge 2 z brytonsport.com a synchronizujte s přístrojem. Výchozí konfigurace Při prvním zapnutí přístroje se na displeji zobrazí průvodce nastavením. Dokončete nastavení podle pokynů. 1. Vyberte jazyk displeje. 2. Vyberte měrné jednotky. 3. Zadejte váš uživatelský profil. Doporučujeme zadat data. Přesnost dat bude mít velký vliv na analýzu vašeho tréninku. 4. Přečtěte si a přijměte dohodu o bezpečnosti. Nechte přístroj připojený k počítači, aby se nabila baterie. Připojte nabíjecí svorku USB k přístroji a připojte druhý konec k počítači. Poznámka: Při prvním použití nabíjejte baterii přibližně 3 hodiny. V případě problémů s baterií se obraťte na místního distributora. V případě nesprávné výměny baterie může dojít k výbuchu. Při výměně nové baterie použijte vždy původní nebo podobný typ baterie určený výrobcem. Použité baterie musí být likvidovány v souladu s místními předpisy. Pro zajištění lepší ochrany životního prostředí musí být zajištěn samostatný sběr použitých baterií k likvidaci nebo recyklaci. Cardio 60 návod na použití 3

4 Zobrazení stavového panelu Stav zap./vyp. GPS Síla signálu GPS Typ bicyklu Stav baterie Ikony ikona Indikátor snímače srdečního tepu Popis Síla signálu GPS Žádný signál Slabý * Uspokojivý ** Dobrý ** Stav zaměření GPS Žádný signál (nezaměřeno) Slabý signál Silný signál Snímač srdeční činnosti je aktivní Snímač kadence je aktivní ikona Popis Snímač rychlosti je aktivní Duální snímač aktivní Poznámka: displej zobrazuje pouze aktivní ikony. Při aktivaci funkce Duální snímač se místo ikony Snímač rychlosti zobrazí ikona tohoto snímače. * Přesuňte se do venkovního prostředí pro lepší příjem. ** Když bliká, znamená to, že zařízení stále vyhledává signál GPS. 4 Cardio 60 návod na použití 1 Režim měření Indikátor snímače kadence Indikátor snímače rychlosti Typ bicyklu Režim cvičení Režim měření Probíhající záznam protokolu Záznam je pozastaven Stav napájení Nabitá baterie / Poloviční baterie / Vybitá baterie Baterie je vybitá

5 Zobrazení hodin Aktuální den Aktuální datum Čas 1 (místní čas) Čas 2 (alternativní čas) 04:30 AM Automatická kalibrace času systémem GPS 1. Stisknutím tlačítka q vstupte do režimu nabídky. 2. Stisknutím p/q vyberte Nastavení > Hodinky > Čas > Podle GPS a stisknutím OK vstupte do příslušné podnabídky. 3. Stisknutím p/q nastavte požadovaný letní čas a potvrďte stisknutím OK. Poznámka: Když se na displeji zobrazí zpráva Není GPS, vyjděte ven pro zaměření signálu GPS. Ruční nastavení času Čas 1. Stisknutím tlačítka q vstupte do režimu nabídky. Nastavit čas 1 2. Stisknutím p/q vyberte Nastavení > Nastavit čas 2 Hodinky > Čas > Ručně > Nastavit čas 1 Vypnuto nebo Nastavit čas 2 a stisknutím OK vstupte do příslušné podnabídky. 3. Stisknutím p/q vyberte požadované nastavení a stisknutím OK potvrďte. Nastavit alarm (Čas1) 1. V nabídce stisknutím p/q vyberte Nastavení > Hodinky > Alarm > Nastavit alarm a stisknutím OK vstupte do příslušné nabídky. 2. Stisknutím p/q vyberte požadované nastavení a stisknutím OK potvrďte. Poznámka: Chcete-li aktivovat alarm, vyberte Nastavení > Hodinky > Alarm > Přepnout > Zapnuto. Cardio 60 návod na použití 5 AM Ikona alarmu Ikona připomenutí Alarm Nastavit alarm Přepnout AM 08:00 Zapnuto

6 Cvičení Chcete-li zahájit cvičení, stisknutím p/q vyberte Cvičení > Běh, Cycling, Triatlon, Multisporty, Plavání venku nebo Jiné. Potom stisknutím OK spusťte. Poznámka: Zobrazení měření Zobrazené informace se liší podle režimu cvičení a předvolbě uživatele. Chcete-li přizpůsobit zobrazení měření, viz Přizpůsobení nastavení zobrazení. Režim Triatlon Informace o cvičení budou zobrazovány v následujícím pořadí: PLAVÁNÍ > CYCLING > BĚH. Stisknutím OK přepněte na druhý nebo třetí sport. Chcete-li přidat čas přechodu, vyberte Nastavení > Cvičení > Triatlon. Viz Povolení času přechodu v triatlonu. Režim Multisporty Když je režim Multisporty nastaven na Ručně, stisknutím p/q vyberte požadovaný sport (Běh, Cycling nebo Plavání) a potvrďte stisknutím OK. Potom stisknutím OK zahajte cvičení. Chcete-li přepnout na druhý sport, stisknutím OK zobrazte volbu nabídky. Chcete-li přizpůsobit pořadí sportů v režimu Multisporty, vyberte Nastavení > Cvičení > Multisporty. Viz Nastavení pořadí multisportů. Trénink a test Během tréninku umožňuje přístroj Cardio 60 měření a záznam probíhající činnosti a zobrazení vašeho aktuálního výkonu. 1. Stisknutím tlačítka q vstupte do režimu nabídky. 2. Stisknutím p/q vyberte Trénink a test > Běh nebo Cycling a stisknutím OK přejděte do tréninkové nabídky. 3. Jednoduché cvičení nastavte volbou Plánovat > Jednoduché nebo Interval. 4. Nastavte cíl tréninku a potvrďte stisknutím OK. Poznámka: Výběrem Ano uložte cvičení. Chceteli absolvovat cvičení, přejděte na Trénink a test > 6 Moje cvičení. 03:48 PM 01/04 Cvičení Trénink a test Zobr. hist. Cardio 60 návod na použití

7 5. Pomocí zobrazené klávesnice zadejte název cvičení. Zadaný název cvičení uložte stisknutím tlačítka. Test a cvičení Bryton 1. Stisknutím p/q vyberte Trénink a test > Běh nebo Cycling a stisknutím OK přejděte do tréninkové nabídky. 2. Stisknutím p/q vyberte Moje cvičení, Bryton WKT nebo Test Bryton a stisknutím OK vstupte do podnabídky. 3. Stisknutím p/q vyberte požadované nastavení a stisknutím OK potvrďte. Poznámka: Když se zobrazí ikona p přeskočte aktuální Interval., stisknutím Spustit / Pozastavit / Ukončit cvičení/trénink Stisknutím OK spusťte záznam. V režimu Měřidlo stisknutím tlačítka pozastavíte záznam a dalším stisknutím ukončíte záznam. V režimu tréninku stisknutím tlačítka ukončíte záznam. Poznámka: Během cvičení/tréninku stisknutím a přidržením Během záznamu dvěma stisky záznam zastavíte. Jednoduché Uložit do Moje cvičení? By Time By Distance By Calorie Ano Chcete zastavit? Ano otevřete nabídku Zástupce. r p m r p m Chytrá etapa Chcete-li zahájit etapové cvičení, vyberte Nastavení > Cvičení > Běh, Cycling nebo Jiné > Chytrá etapa > Vzdálenost nebo Umístění a stiskněte OK. Potom nastavte cíl tréninku a potvrďte stisknutím OK. Cardio 60 návod na použití 7

8 Označení etapy 1. Vyberte Cvičení > Běh, Cycling, Plavání venku nebo Jiné. Potom stisknutím OK zahajte cvičení. 2. Během záznamu označte etapu stisknutím OK. Při použití funkce Etapa se během cvičení nebo tréninku zobrazuje obrazovka Etapa. Poznámka: V režimu Triatlon a Multisporty stisknutím tlačítka OK přepněte na druhý nebo třetí sport. Zobrazit historii Zobrazení činností: 1. V nabídce stisknutím p/q vyberte Zobr. hist. > Zobrazit a potvrďte stisknutím OK. 2. Pomocí p/q zobrazte vaši historii. Výběrem Další zobrazíte další podrobnosti. Zobrazení shrnutí: 1. V nabídce stisknutím p/q vyberte Zobr. hist. > Souhrn > Běh, Cycling, Plavání venku nebo Jiné a potvrďte stisknutím tlačítka OK. 2. Pomocí p/q zobrazte shrnutí vašich činností. 12/25 12:23 00:06:00 Čas běhu :00 km min/km kcal Etapy Další 2/5 Odstranění všech informací o cvičení/tréninku 1. V nabídce stisknutím p/q vyberte Zobr. hist. a potvrďte stisknutím OK. 2. Stisknutím p/q vyberte Odstranit Odstranit Nejdříve zazálohujte vše a stisknutím OK přejděte do data. Vymazat? podnabídky. Na displeji se zobrazí zpráva Nejdříve zazálohujte data. Ano Vymazat?. Chcete-li odstranit data, stisknutím p/q vyberte Ano a potvrďte stisknutím OK. 8 Cardio 60 návod na použití

9 Nastavení připomenutí 1. V nabídce stisknutím p/q vyberte Nastavení > Cvičení > Běh, Cycling, Plavání venku nebo Jiné > Připom. Cvičení > vyberte alespoň jednu dostupnou volbu a stisknutím OK vstupte do podnabídky. Poznámka: Dostupné možnosti se liší podle vybraného režimu: - Režim Běh: Vypnuto/Čas/Vzdálenost/RychlChůz/Tep/Tempo - Režim Cycling: Vypnuto/Čas/Vzdálenost/Rychlost/Tep/Kadence - Režim Plavání venku: Vypnuto/Čas/Vzdálenost - Režim Ostatní: Vypnuto/Čas/Vzdálenost 2. Stisknutím p/q nastavte požadované nastavení a potvrďte stisknutím OK. Povolení času přechodu v triatlonu 1. V nabídce stisknutím p/q vyberte Nastavení > Cvičení > Triatlon > Čas přech. Přechod a stisknutím OK vstupte do podnabídky. Zapnuto 2. Potom stisknutím p/q vyberte Zapnuto a stisknutím OK aktivujte nastavení. Nastavení pořadí multisportů 1. V nabídce stisknutím p/q vyberte Nastavení > Cvičení > Multisporty > Multisporty Ručně a stisknutím OK vstupte do Předvolba podnabídky. Zobrazit 2. Stisknutím p/q vyberte Předvolba a Vytvořit nový stiskněte OK. 3. Stisknutím p/q vyberte Vytvořit nový a stisknutím OK upravte pořadí sportů. Multisporty 4. Stisknutím p/q vyberte požadovaný sport a stisknutím OK potvrďte. Běh 5. Další sporty přidáte stisknutím OK a opakováním kroku Po dokončení nastavení stisknutím p/q vyberte Uložit a stisknutím OK vstupte do podnabídky času přechodu. Potom stisknutím p/q vyberte Zapnuto a stisknutím OK aktivujte nastavení. Poznámka: Vyberete-li v kroku 2 možnost Ručně, je třeba po zahájení cvičení přepnout na další sport stisknutím OK. Cardio 60 návod na použití 9

10 Snímače připojení Pomocí nastavení připojení spárujte snímače s přístrojem Cardio V nabídce stisknutím p/q vyberte Nastavení > Snímače > Tep, Rychlost, Kadence nebo Rychlost/KAD a stisknutím OK přejděte do podnabídky. Tep Rychlost Kadence Snímače 2. Stisknutím p/q vyberte Další a stisknutím OK přejděte do podnabídky vybraného snímače. 3. Po úspěšném připojení snímače se zobrazí ID snímače. Ověřte správnost ID snímače. Poznámka: informace o ID snímačů jsou součástí balení. 4. Stisknutím p/q vyberte požadovanou volbu a stisknutím OK potvrďte. Najít: znovu vyhledá a rozpozná Tep snímač. Najít Vypnout (*pouze pokud se zařízení Vypnout spárovalo se snímačem): deaktivuje snímač. Přizpůsobení nastavení zobrazení 1. V nabídce stisknutím p/q vyberte Nastavení > Cvičení > Běh, Cycling, Plavání venku nebo Jiné > Měřidlo > Měřidlo > Měřidlo1, Měřidlo2, Měřidlo3 nebo Měřidlo4 a stisknutím OK vstupte do příslušné podnabídky. Tep Stav: Aktivní ID: xxxxxxxx Měřidlo1 Měřidlo2 Další Běhometr Zapnuto Zapnuto Poznámka: Etapa má pouze dvě volby (Měřidlo1 / Měřidlo2). 2. Stisknutím p/q vyberte počet datových polí a stisknutím OK potvrďte. 10 Cardio 60 návod na použití

11 3. Stisknutím p/q vyberte pole položky, kterou chcete přizpůsobit, a stisknutím OK potvrďte výběr. 4. Stisknutím p/q vyberte požadované nastavení a stisknutím OK potvrďte. Poznámka: Po dokončení nastavení se obrazovka Etapa zobrazí pouze při spuštění funkce Etapa. Přizpůsobení profilu uživatele 1. V nabídce stisknutím p/q vyberte Nastavení > Profil > Profil uživatele a stisknutím OK vstupte do podnabídky. 2. Stisknutím p/q vyberte nastavení, které chcete změnit, a stisknutím OK potvrďte. Přizpůsobení profilu bicyklu 1. V nabídce stisknutím p/q vyberte Nastavení > Profil > Profil bicyklu > Bicykl 1 nebo Bicykl 2 a stisknutím OK přejděte do podnabídky. 2. Stisknutím p/q vyberte nastavení, které chcete změnit, a stisknutím OK potvrďte. Poznámka: Profil(y) bicyklu zobrazíte výběrem Nastavení > Profil > Profil bicyklu > Přehled. Změna nastavení podsvícení 1. V nabídce stisknutím p/q vyberte Nastavení > Obecné > Systém > Podsvíc. vyp. a stisknutím OK vstupte do podnabídky. 2. Stisknutím p/q vyberte požadované nastavení a stisknutím OK potvrďte. Podsvíc. vyp. 5 s 15 s 30 s Cardio 60 návod na použití 11

12 Povolit tón tlačítek V nabídce stisknutím p/q vyberte Nastavení > Obecné > Systém > Tóny tlačítek a stisknutím OK vstupte do podnabídky. Potom stisknutím p/q vyberte Zapnuto a stisknutím OK aktivujte nastavení. Povolit upozornění V nabídce stisknutím p/q vyberte Nastavení > Obecné > Systém > Upozornění nebo Vibrovat a stisknutím OK přejděte do podnabídky. Potom stisknutím p/q vyberte Zapnuto a stisknutím OK aktivujte nastavení. Poznámka: Když je upozornění nastaveno na Vypnuto, během cvičení a volného cvičení bude zvuk vypnutý. Zámek tlačítek a. Auto zámek tlačítek V nabídce stisknutím p/q vyberte Nastavení > Obecné > Systém > Auto zámek tlačítek a stisknutím OK vstupte do podnabídky. Potom stisknutím p/q vyberte Zapnuto a stisknutím OK aktivujte nastavení. Když je tato funkce aktivována, tlačítko bude po 20 sekundách automaticky uzamčeno. b. Ruční zámek tlačítek Stiskněte a podržte tlačítko osvětlení ( tlačítka Zámek zamkněte tlačítka. c. Odemknutí tlačítek Stisknutím a podržením tlačítka osvětlení ( tlačítka. Nastavení jednotek/jazyka ) a potom stisknutím ) odemkněte V nabídce stisknutím p/q vyberte Nastavení > Obecné > Systém > Jednotky nebo Jazyk a stisknutím OK přejděte do podnabídky. Potom stisknutím p/q vyberte požadované nastavení a potvrďte stisknutím tlačítka OK. 12 Cardio 60 návod na použití

13 Zobrazit GPS V nabídce stisknutím p/q vyberte Nastavení > Obecné > GPS a stiskněte OK. Vypnuto: deaktivuje GPS. Plný výkon: GPS se zapne a poskytuje přesnější pozici, ale za cenu vyšší spotřeby energie. ÚsporRež: GPS se zapne. Údaj polohy bude méně přesný, ale baterie vydrží déle. Technické údaje Displej Položka Fyzické rozměry Hmotnost 1,4 mono LCD 42,9 x 48,4 x 13,95 mm 54 g Provozní teplota -10 C ~ 50 C Teplota nabíjení baterie Životnost baterie GPS RF vysílačpřijímač G-snímač 0 C ~ 40 C Popis Až 28 dní v režimu hodin Až 16 hodin v tréninkovém režimu pod otevřeným nebem Integrovaný vysoce citlivý přijímač se zabudovanou anténou 2,4 GHz ANT+ vysílač-přijímač se zabudovanou anténou 3-osový snímač rychlosti *Změny konstrukce a technických údajů bez předchozího upozornění vyhrazeny. Cardio 60 návod na použití 13

14 Cardio 60_UMS_R002_NOV

40 Návod na použití AM

40 Návod na použití AM 40 Návod na použití AM Cardio 40 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) 2 Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím zapněte podsvícení. 2 Zpět ( ) Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku

Více

Rider 60. Pozastavit/Ukončit ( /BACK/ / ) LAP PAGE

Rider 60. Pozastavit/Ukončit ( /BACK/ / ) LAP PAGE Stručná příručka Rider Přístroj Rider je vybaven dotykovým panelem. Zařízení lze ovládat klepáním na panel nebo hardwarovým tlačítkem. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Vypínač/Zpět/ Pozastavit/Ukončit ( /BACK/

Více

20+ Návod na použití

20+ Návod na použití 20+ Návod na použití Začínáme... 4 Přístroj Rider 20+... 4 Příslušenství... 5 Stavové ikony... 5 Krok 1: Nabíjení přístroje Rider 20+... 6 Krok 2: Zapnutí přístroje Rider 20+... 6 Krok 3: Výchozí nastavení...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému Obsah Navi 900 IntelliLink... 5 R 4.0 IntelliLink... 87 R300 BT... 131 Držák telefonu... 163 Navi 900 IntelliLink Úvod... 6 Základní funkce... 13 Rádio... 31

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

SM-J100H/DS SM-J100H. Uživatelská příručka. Czech. 03/2015. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-J100H/DS SM-J100H. Uživatelská příručka. Czech. 03/2015. Rev.1.0. www.samsung.com SM-J100H/DS SM-J100H Uživatelská příručka Czech. 03/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 6 Obsah balení 7 Rozvržení zařízení 9 Používání SIM nebo USIM karty a baterie

Více

Děkujeme vám za zakoupení těchto hodinek.

Děkujeme vám za zakoupení těchto hodinek. Děkujeme vám za zakoupení těchto hodinek. Hodinky ukazují reálný čas, datum, denní alarm a mají závodní odpočítávání 5,4,1,0. Hodinky jsou pečlivě navrženy a vyrobeny k použití při regatách. Aby bylo možné

Více

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF P/N 501-405120-2-20 REV 2.0 ISS 31MAY11 Copyright Obchodní známky a patenty Výrobce Verze Certifikace Směrnice Evropské unie Kontaktní informace

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka PRIV Verze:: 5.1 Uživatelská příručka Vydáno: 2015-10-22 SWD-20151022082555622 Obsah Nastavení a základní informace...5 Rychlé seznámení se zařízením... 5 Vložení karty SIM... 6 Vložení paměťové karty...

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Pouze pro referenční účely, viz konkrétní produkt. Více informací Více informací o funkcích tabletu a užitečné příručky naleznete na webových stránkách http://support.lenovo.com/.

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t stručný návod k obsluze Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem obsahující varování

Více

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-430DVR2 Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

1.1 Aplikace a jejich instalace (ios/android)

1.1 Aplikace a jejich instalace (ios/android) 1.1 Aplikace a jejich instalace (ios/android) Zařízení s operačním systémem ios (ipad): 1. Stažení aplikačního softwaru Přes ipad se připojte k itunes Store a spusťte Pafers. Přečtěte si instrukce a stáhněte

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Instalační návod a Návod k obsluze

Instalační návod a Návod k obsluze Instalační návod a Návod k obsluze EKRUCBS Instalační návod a Návod k obsluze čeština Obsah Obsah Pro uživatele 2 1 Tlačítka 2 2 Stavové ikony 2 Pro instalačního technika 3 3 Přehled: Instalace a konfigurace

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375

Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375 Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375 Co je v balení Základní stanice (XL375) Základní stanice (XL370) Poznámka * Balení s více sluchátky obsahuje více sluchátek, nabíječek a napájecích adaptérů.

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

1. Stažení aplikace irunning do tabletu Aplikaci naleznete pod názvem [irunning+] na stránkách Google Play/iTune Store.

1. Stažení aplikace irunning do tabletu Aplikaci naleznete pod názvem [irunning+] na stránkách Google Play/iTune Store. APLIKACE IRUNNING+ 1. Stažení aplikace irunning do tabletu Aplikaci naleznete pod názvem [irunning+] na stránkách Google Play/iTune Store. 2. Propojení ovládacího panelu s tabletem 2.1 Operační systém

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

SM-G531F. Uživatelská příručka. Czech. 08/2015. Rev.1.1. www.samsung.com

SM-G531F. Uživatelská příručka. Czech. 08/2015. Rev.1.1. www.samsung.com SM-G531F Uživatelská příručka Czech. 08/2015. Rev.1.1 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 6 Obsah balení 7 Rozvržení zařízení 9 Používání SIM nebo USIM karty a baterie 14 Používání

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0 NAvigaCE Quick Start Guide X-302MH Čeština Rev 1.0 Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Přečtěte si licenční ujednání

Více

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA CZ SMARTSTART OBSAH SMARTSTART 3 O TÉTO PŘÍRUČCE 3 FUNKCE 4 DISPLEJ 4 SYMBOLY 5 DISPLEJ 6 HLAVNÍ OBRAZOVKA 6 NASTAVENÍ 7 HODINY 7 DATUM 7 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

SM-G361F. Uživatelská příručka. Czech. 06/2015. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G361F. Uživatelská příručka. Czech. 06/2015. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G361F Uživatelská příručka Czech. 06/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 6 Obsah balení 7 Rozvržení zařízení 9 Používání SIM nebo USIM karty a baterie 14 Používání

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění Instalační příručka Monitor LCD se správou barev Důležité upozornění Pozorně si přečtěte BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ, tuto instalační příručku a uživatelskou příručku uloženou na disku CDROM a seznamte se

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Manuál pro uživatele ios *pro aplikaci CONNECTED WATCH

Manuál pro uživatele ios *pro aplikaci CONNECTED WATCH Manuál pro uživatele ios *pro aplikaci CONNECTED WATCH Obsah 1. Jak používat hodinky 2. Párování hodinek s telefonem 1. KROK 1: příprava hodinek pro spárování 2. KROK 2: stáhnutí aplikace Connected Watch

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce)

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce) 1. Obsah balení 1. Digitálníkamera 4. USB kabel 7. Prestigio do auta 2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

NÁVOD K OBSLUZE www.kamerov.cz

NÁVOD K OBSLUZE www.kamerov.cz Akční Kamera Git1 NÁVOD K OBSLUZE TM Parametry kamery Procesor: Novatek 96655 Cmos: SONY CMOS IMX322 Objektiv: Vysoce kvalitní všechny skleněné prvky Úhel pohledu: 160, 120 Rozlišení fotek: 12MP (4032*3024)

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank Manuál - obsah Obsah... 2 Obsah balení... 2 Zprovoznění tanku... 3 Popis tanku... 3 Ovládací rozhraní... 4 Popis funkcí... 6 Resetování tanku... 7 Instalace baterií... 8 Ovládání tanku... 9 Pohybové ovládání...

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS PPF650E/CZB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS PPF650E/CZB v

Více

TVAC16000B. Uživatelská příručka

TVAC16000B. Uživatelská příručka TVAC16000B Uživatelská příručka 1 Vážený zákazníku, Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi EU.Prohlášení o shodě je možné získat

Více

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation není dovoleno

Více

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko:

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko: UŽIVATELSKÝ MANUÁL Váha DIBAL G 310 Servisní středisko: NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ VÁHY DIBAL G-310 OBSAH 1 POPIS VÁHY... 1 2 ÚVOD... 2 2.1 CHARAKTERISTIKA... 2 2.2 INSTALACE VÁHY... 2 2.3 ÚDRŽBA... 2 2.4 ZAPNUTÍ

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti kanálu...5 4. Programový průvodce...6 5. Změna pořadí TV kanálů...7

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

SM-T713 SM-T813. Uživatelská příručka. Czech. 05/2016. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-T713 SM-T813. Uživatelská příručka. Czech. 05/2016. Rev.1.0. www.samsung.com SM-T713 SM-T813 Uživatelská příručka Czech. 05/2016. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Základy 4 Nejdříve si přečtěte 5 Obsah balení 6 Rozvržení zařízení 8 Baterie 11 Paměťová karta (micro SD karta) 13 Zapínání

Více

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje vozidel Technická dokumentace Návod k obsluze EasyStart Timer CS Návod k obsluze stručný návod Montážní pokyny Ovládací prvek pro nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje

Více

Nastavení e-mailu. Co je potřeba: Platné pro připojení k serveru Exchange. Microsoft Outlook. Apple Mail. Windows Phone. iphone.

Nastavení e-mailu. Co je potřeba: Platné pro připojení k serveru Exchange. Microsoft Outlook. Apple Mail. Windows Phone. iphone. Nastavení e-mailu Platné pro připojení k serveru Exchange iphone Windows Phone Android Apple Mail Microsoft Outlook Co je potřeba: Mít v telefonu nastaven přístup k Internetu Znát svou e-mailovou adresu

Více

Grand X In. Mobilní telefon pro sítě WCDMA/GSM Uživatelská příručka

Grand X In. Mobilní telefon pro sítě WCDMA/GSM Uživatelská příručka Grand X In Mobilní telefon pro sítě WCDMA/GSM Uživatelská příručka 1 PRÁVNÍ INFORMACE Copyright 2012 ZTE CORPORATION. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být citována, reprodukována,

Více

Precizní počítací Váha

Precizní počítací Váha Precizní počítací Váha CTS-3000 / CTS-6000 Uživatelský Manuál OBSAH I. Souhrn ------------------------------------------------------------(1) II. Bezpečnostní opatření před použitím váhy ----------(1)

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

Uživatelská příručka. Stereofonní mikrofon STM10

Uživatelská příručka. Stereofonní mikrofon STM10 Uživatelská příručka Stereofonní mikrofon STM10 Obsah Základní postupy...3 Přehled funkcí...3 Přehled hardwaru...3 Sestavení...4 Použití mikrofonu...5 Záznam zvuku...5 Záznam zvuku pro videa...8 Právní

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Kamera pro domácí mazlíčky

Kamera pro domácí mazlíčky Kamera pro domácí mazlíčky Návod k použití Poslední revize: 8.4.2013 OBSAH: PŘEDMLUVA... 3 TECHNICKÉ SPECIFIKACE... 4 OPERAČNÍ INSTRUKCE... 4 Zobrazení telefonního čísla... 4 Zobrazení dostupné kapacity

Více

Multifunkční tester kabeláže počítačových sítí

Multifunkční tester kabeláže počítačových sítí Multifunkční tester kabeláže počítačových sítí Katalogové číslo: 13.99.32 Model: TCT-2690 PRO. Balení: 1. tester 2. vzdálená jednotka 3. 2x redukce F - BNC 4. 2x distanční vložka RJ11/RJ45 5. klip pro

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S G1342 Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro

Více

SM-A300FU. Uživatelská příručka. Czech. 12/2014. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-A300FU. Uživatelská příručka. Czech. 12/2014. Rev.1.0. www.samsung.com SM-A300FU Uživatelská příručka Czech. 12/2014. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 7 Obsah balení 8 Rozvržení zařízení 10 Používání SIM nebo USIM karty a baterie 15 Používání

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Prestigio Nobile PER3464B. Základní ovládání. Přehled zařízení CS 1

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Prestigio Nobile PER3464B. Základní ovládání. Přehled zařízení CS 1 Základní ovládání Přehled zařízení CS 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Předchozí Zpět NAHORU DOLŮ Nabídka Další Hlavní vypínač Konektor sluchátek USB port Slot pro kartu Micro SD Reset UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Slouží

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Podrobný návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

User Uživatelská manual příručka Smart speed

User Uživatelská manual příručka Smart speed User Uživatelská manual příručka Smart speed Vodafone Group 2015. Vodafone a loga Vodafone jsou ochranné známky skupiny Vodafone Group. Uvedené názvy všech produktů a společností jsou ochrannými známkami

Více

IR hodinky s kamerou Návod k použití

IR hodinky s kamerou Návod k použití IR hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m.

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat.

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat. Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat. DŮLEŽITÉ Přečtěte si tyto pokyny. Věnujte pozornost všem

Více