Cardio 60 ( / ) V nabídce stisknutím procházíte směrem nahoru. Stisknutím a podržením rychle procházíte nabídku směrem nahoru.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cardio 60 ( / ) V nabídce stisknutím procházíte směrem nahoru. Stisknutím a podržením rychle procházíte nabídku směrem nahoru."

Transkript

1 60 Návod na použití

2 Cardio Světlo / napájení ( / ) Stisknutím a podržením zapněte přístroj. Chcete-li přístroj vypnout, stisknutím a podržením přejděte do dílčí nabídky a pomocí tlačítka nahoru a dolů přepínejte mezi zámkem tlačítek a vypnutím. Stisknutím tlačítka OK vyberte možnost Power Off (Vypnout). Stisknutím zapněte podsvícení. AM Zpět ( ) Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku nebo zrušíte operaci. V režimu tréninku stisknutím tlačítka ukončíte záznam. V režimu Měřidlo stisknutím tlačítka pozastavíte záznam a dalším stisknutím ukončíte záznam. 3 OK (OK) V zobrazení hodin stisknutím vstoupíte do režimu nabídky. V nabídce otvíráte a potvrzujete možnosti. Při záznamu stisknutím označte kolo. 4 Nahoru (p) V nabídce stisknutím procházíte směrem nahoru. Stisknutím a podržením rychle procházíte nabídku směrem nahoru. 5 Dolů (q/ ) V nabídce stisknutím procházíte směrem dolů. Stisknutím a podržením rychle procházíte nabídku směrem dolů. V režimu měření přepnete stránku obrazovky měření. 2 Cardio 60 návod na použití

3 AM Začínáme Zapnutí/vypnutí Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete přístroj. Reset Přístroj resetujete stisknutím a podržením všech tří tlačítek ( /OK/q) současně. Připojení, synchronizace a nabíjení 1. Připojte přístroj k počítači pomocí dodané nabíjecí svorky USB. 2. Stáhněte aplikaci Bryton Bridge 2 z brytonsport.com a synchronizujte s přístrojem. Výchozí konfigurace Při prvním zapnutí přístroje se na displeji zobrazí průvodce nastavením. Dokončete nastavení podle pokynů. 1. Vyberte jazyk displeje. 2. Vyberte měrné jednotky. 3. Zadejte váš uživatelský profil. Doporučujeme zadat data. Přesnost dat bude mít velký vliv na analýzu vašeho tréninku. 4. Přečtěte si a přijměte dohodu o bezpečnosti. Nechte přístroj připojený k počítači, aby se nabila baterie. Připojte nabíjecí svorku USB k přístroji a připojte druhý konec k počítači. Poznámka: Při prvním použití nabíjejte baterii přibližně 3 hodiny. V případě problémů s baterií se obraťte na místního distributora. V případě nesprávné výměny baterie může dojít k výbuchu. Při výměně nové baterie použijte vždy původní nebo podobný typ baterie určený výrobcem. Použité baterie musí být likvidovány v souladu s místními předpisy. Pro zajištění lepší ochrany životního prostředí musí být zajištěn samostatný sběr použitých baterií k likvidaci nebo recyklaci. Cardio 60 návod na použití 3

4 Zobrazení stavového panelu Stav zap./vyp. GPS Síla signálu GPS Typ bicyklu Stav baterie Ikony ikona Indikátor snímače srdečního tepu Popis Síla signálu GPS Žádný signál Slabý * Uspokojivý ** Dobrý ** Stav zaměření GPS Žádný signál (nezaměřeno) Slabý signál Silný signál Snímač srdeční činnosti je aktivní Snímač kadence je aktivní ikona Popis Snímač rychlosti je aktivní Duální snímač aktivní Poznámka: displej zobrazuje pouze aktivní ikony. Při aktivaci funkce Duální snímač se místo ikony Snímač rychlosti zobrazí ikona tohoto snímače. * Přesuňte se do venkovního prostředí pro lepší příjem. ** Když bliká, znamená to, že zařízení stále vyhledává signál GPS. 4 Cardio 60 návod na použití 1 Režim měření Indikátor snímače kadence Indikátor snímače rychlosti Typ bicyklu Režim cvičení Režim měření Probíhající záznam protokolu Záznam je pozastaven Stav napájení Nabitá baterie / Poloviční baterie / Vybitá baterie Baterie je vybitá

5 Zobrazení hodin Aktuální den Aktuální datum Čas 1 (místní čas) Čas 2 (alternativní čas) 04:30 AM Automatická kalibrace času systémem GPS 1. Stisknutím tlačítka q vstupte do režimu nabídky. 2. Stisknutím p/q vyberte Nastavení > Hodinky > Čas > Podle GPS a stisknutím OK vstupte do příslušné podnabídky. 3. Stisknutím p/q nastavte požadovaný letní čas a potvrďte stisknutím OK. Poznámka: Když se na displeji zobrazí zpráva Není GPS, vyjděte ven pro zaměření signálu GPS. Ruční nastavení času Čas 1. Stisknutím tlačítka q vstupte do režimu nabídky. Nastavit čas 1 2. Stisknutím p/q vyberte Nastavení > Nastavit čas 2 Hodinky > Čas > Ručně > Nastavit čas 1 Vypnuto nebo Nastavit čas 2 a stisknutím OK vstupte do příslušné podnabídky. 3. Stisknutím p/q vyberte požadované nastavení a stisknutím OK potvrďte. Nastavit alarm (Čas1) 1. V nabídce stisknutím p/q vyberte Nastavení > Hodinky > Alarm > Nastavit alarm a stisknutím OK vstupte do příslušné nabídky. 2. Stisknutím p/q vyberte požadované nastavení a stisknutím OK potvrďte. Poznámka: Chcete-li aktivovat alarm, vyberte Nastavení > Hodinky > Alarm > Přepnout > Zapnuto. Cardio 60 návod na použití 5 AM Ikona alarmu Ikona připomenutí Alarm Nastavit alarm Přepnout AM 08:00 Zapnuto

6 Cvičení Chcete-li zahájit cvičení, stisknutím p/q vyberte Cvičení > Běh, Cycling, Triatlon, Multisporty, Plavání venku nebo Jiné. Potom stisknutím OK spusťte. Poznámka: Zobrazení měření Zobrazené informace se liší podle režimu cvičení a předvolbě uživatele. Chcete-li přizpůsobit zobrazení měření, viz Přizpůsobení nastavení zobrazení. Režim Triatlon Informace o cvičení budou zobrazovány v následujícím pořadí: PLAVÁNÍ > CYCLING > BĚH. Stisknutím OK přepněte na druhý nebo třetí sport. Chcete-li přidat čas přechodu, vyberte Nastavení > Cvičení > Triatlon. Viz Povolení času přechodu v triatlonu. Režim Multisporty Když je režim Multisporty nastaven na Ručně, stisknutím p/q vyberte požadovaný sport (Běh, Cycling nebo Plavání) a potvrďte stisknutím OK. Potom stisknutím OK zahajte cvičení. Chcete-li přepnout na druhý sport, stisknutím OK zobrazte volbu nabídky. Chcete-li přizpůsobit pořadí sportů v režimu Multisporty, vyberte Nastavení > Cvičení > Multisporty. Viz Nastavení pořadí multisportů. Trénink a test Během tréninku umožňuje přístroj Cardio 60 měření a záznam probíhající činnosti a zobrazení vašeho aktuálního výkonu. 1. Stisknutím tlačítka q vstupte do režimu nabídky. 2. Stisknutím p/q vyberte Trénink a test > Běh nebo Cycling a stisknutím OK přejděte do tréninkové nabídky. 3. Jednoduché cvičení nastavte volbou Plánovat > Jednoduché nebo Interval. 4. Nastavte cíl tréninku a potvrďte stisknutím OK. Poznámka: Výběrem Ano uložte cvičení. Chceteli absolvovat cvičení, přejděte na Trénink a test > 6 Moje cvičení. 03:48 PM 01/04 Cvičení Trénink a test Zobr. hist. Cardio 60 návod na použití

7 5. Pomocí zobrazené klávesnice zadejte název cvičení. Zadaný název cvičení uložte stisknutím tlačítka. Test a cvičení Bryton 1. Stisknutím p/q vyberte Trénink a test > Běh nebo Cycling a stisknutím OK přejděte do tréninkové nabídky. 2. Stisknutím p/q vyberte Moje cvičení, Bryton WKT nebo Test Bryton a stisknutím OK vstupte do podnabídky. 3. Stisknutím p/q vyberte požadované nastavení a stisknutím OK potvrďte. Poznámka: Když se zobrazí ikona p přeskočte aktuální Interval., stisknutím Spustit / Pozastavit / Ukončit cvičení/trénink Stisknutím OK spusťte záznam. V režimu Měřidlo stisknutím tlačítka pozastavíte záznam a dalším stisknutím ukončíte záznam. V režimu tréninku stisknutím tlačítka ukončíte záznam. Poznámka: Během cvičení/tréninku stisknutím a přidržením Během záznamu dvěma stisky záznam zastavíte. Jednoduché Uložit do Moje cvičení? By Time By Distance By Calorie Ano Chcete zastavit? Ano otevřete nabídku Zástupce. r p m r p m Chytrá etapa Chcete-li zahájit etapové cvičení, vyberte Nastavení > Cvičení > Běh, Cycling nebo Jiné > Chytrá etapa > Vzdálenost nebo Umístění a stiskněte OK. Potom nastavte cíl tréninku a potvrďte stisknutím OK. Cardio 60 návod na použití 7

8 Označení etapy 1. Vyberte Cvičení > Běh, Cycling, Plavání venku nebo Jiné. Potom stisknutím OK zahajte cvičení. 2. Během záznamu označte etapu stisknutím OK. Při použití funkce Etapa se během cvičení nebo tréninku zobrazuje obrazovka Etapa. Poznámka: V režimu Triatlon a Multisporty stisknutím tlačítka OK přepněte na druhý nebo třetí sport. Zobrazit historii Zobrazení činností: 1. V nabídce stisknutím p/q vyberte Zobr. hist. > Zobrazit a potvrďte stisknutím OK. 2. Pomocí p/q zobrazte vaši historii. Výběrem Další zobrazíte další podrobnosti. Zobrazení shrnutí: 1. V nabídce stisknutím p/q vyberte Zobr. hist. > Souhrn > Běh, Cycling, Plavání venku nebo Jiné a potvrďte stisknutím tlačítka OK. 2. Pomocí p/q zobrazte shrnutí vašich činností. 12/25 12:23 00:06:00 Čas běhu :00 km min/km kcal Etapy Další 2/5 Odstranění všech informací o cvičení/tréninku 1. V nabídce stisknutím p/q vyberte Zobr. hist. a potvrďte stisknutím OK. 2. Stisknutím p/q vyberte Odstranit Odstranit Nejdříve zazálohujte vše a stisknutím OK přejděte do data. Vymazat? podnabídky. Na displeji se zobrazí zpráva Nejdříve zazálohujte data. Ano Vymazat?. Chcete-li odstranit data, stisknutím p/q vyberte Ano a potvrďte stisknutím OK. 8 Cardio 60 návod na použití

9 Nastavení připomenutí 1. V nabídce stisknutím p/q vyberte Nastavení > Cvičení > Běh, Cycling, Plavání venku nebo Jiné > Připom. Cvičení > vyberte alespoň jednu dostupnou volbu a stisknutím OK vstupte do podnabídky. Poznámka: Dostupné možnosti se liší podle vybraného režimu: - Režim Běh: Vypnuto/Čas/Vzdálenost/RychlChůz/Tep/Tempo - Režim Cycling: Vypnuto/Čas/Vzdálenost/Rychlost/Tep/Kadence - Režim Plavání venku: Vypnuto/Čas/Vzdálenost - Režim Ostatní: Vypnuto/Čas/Vzdálenost 2. Stisknutím p/q nastavte požadované nastavení a potvrďte stisknutím OK. Povolení času přechodu v triatlonu 1. V nabídce stisknutím p/q vyberte Nastavení > Cvičení > Triatlon > Čas přech. Přechod a stisknutím OK vstupte do podnabídky. Zapnuto 2. Potom stisknutím p/q vyberte Zapnuto a stisknutím OK aktivujte nastavení. Nastavení pořadí multisportů 1. V nabídce stisknutím p/q vyberte Nastavení > Cvičení > Multisporty > Multisporty Ručně a stisknutím OK vstupte do Předvolba podnabídky. Zobrazit 2. Stisknutím p/q vyberte Předvolba a Vytvořit nový stiskněte OK. 3. Stisknutím p/q vyberte Vytvořit nový a stisknutím OK upravte pořadí sportů. Multisporty 4. Stisknutím p/q vyberte požadovaný sport a stisknutím OK potvrďte. Běh 5. Další sporty přidáte stisknutím OK a opakováním kroku Po dokončení nastavení stisknutím p/q vyberte Uložit a stisknutím OK vstupte do podnabídky času přechodu. Potom stisknutím p/q vyberte Zapnuto a stisknutím OK aktivujte nastavení. Poznámka: Vyberete-li v kroku 2 možnost Ručně, je třeba po zahájení cvičení přepnout na další sport stisknutím OK. Cardio 60 návod na použití 9

10 Snímače připojení Pomocí nastavení připojení spárujte snímače s přístrojem Cardio V nabídce stisknutím p/q vyberte Nastavení > Snímače > Tep, Rychlost, Kadence nebo Rychlost/KAD a stisknutím OK přejděte do podnabídky. Tep Rychlost Kadence Snímače 2. Stisknutím p/q vyberte Další a stisknutím OK přejděte do podnabídky vybraného snímače. 3. Po úspěšném připojení snímače se zobrazí ID snímače. Ověřte správnost ID snímače. Poznámka: informace o ID snímačů jsou součástí balení. 4. Stisknutím p/q vyberte požadovanou volbu a stisknutím OK potvrďte. Najít: znovu vyhledá a rozpozná Tep snímač. Najít Vypnout (*pouze pokud se zařízení Vypnout spárovalo se snímačem): deaktivuje snímač. Přizpůsobení nastavení zobrazení 1. V nabídce stisknutím p/q vyberte Nastavení > Cvičení > Běh, Cycling, Plavání venku nebo Jiné > Měřidlo > Měřidlo > Měřidlo1, Měřidlo2, Měřidlo3 nebo Měřidlo4 a stisknutím OK vstupte do příslušné podnabídky. Tep Stav: Aktivní ID: xxxxxxxx Měřidlo1 Měřidlo2 Další Běhometr Zapnuto Zapnuto Poznámka: Etapa má pouze dvě volby (Měřidlo1 / Měřidlo2). 2. Stisknutím p/q vyberte počet datových polí a stisknutím OK potvrďte. 10 Cardio 60 návod na použití

11 3. Stisknutím p/q vyberte pole položky, kterou chcete přizpůsobit, a stisknutím OK potvrďte výběr. 4. Stisknutím p/q vyberte požadované nastavení a stisknutím OK potvrďte. Poznámka: Po dokončení nastavení se obrazovka Etapa zobrazí pouze při spuštění funkce Etapa. Přizpůsobení profilu uživatele 1. V nabídce stisknutím p/q vyberte Nastavení > Profil > Profil uživatele a stisknutím OK vstupte do podnabídky. 2. Stisknutím p/q vyberte nastavení, které chcete změnit, a stisknutím OK potvrďte. Přizpůsobení profilu bicyklu 1. V nabídce stisknutím p/q vyberte Nastavení > Profil > Profil bicyklu > Bicykl 1 nebo Bicykl 2 a stisknutím OK přejděte do podnabídky. 2. Stisknutím p/q vyberte nastavení, které chcete změnit, a stisknutím OK potvrďte. Poznámka: Profil(y) bicyklu zobrazíte výběrem Nastavení > Profil > Profil bicyklu > Přehled. Změna nastavení podsvícení 1. V nabídce stisknutím p/q vyberte Nastavení > Obecné > Systém > Podsvíc. vyp. a stisknutím OK vstupte do podnabídky. 2. Stisknutím p/q vyberte požadované nastavení a stisknutím OK potvrďte. Podsvíc. vyp. 5 s 15 s 30 s Cardio 60 návod na použití 11

12 Povolit tón tlačítek V nabídce stisknutím p/q vyberte Nastavení > Obecné > Systém > Tóny tlačítek a stisknutím OK vstupte do podnabídky. Potom stisknutím p/q vyberte Zapnuto a stisknutím OK aktivujte nastavení. Povolit upozornění V nabídce stisknutím p/q vyberte Nastavení > Obecné > Systém > Upozornění nebo Vibrovat a stisknutím OK přejděte do podnabídky. Potom stisknutím p/q vyberte Zapnuto a stisknutím OK aktivujte nastavení. Poznámka: Když je upozornění nastaveno na Vypnuto, během cvičení a volného cvičení bude zvuk vypnutý. Zámek tlačítek a. Auto zámek tlačítek V nabídce stisknutím p/q vyberte Nastavení > Obecné > Systém > Auto zámek tlačítek a stisknutím OK vstupte do podnabídky. Potom stisknutím p/q vyberte Zapnuto a stisknutím OK aktivujte nastavení. Když je tato funkce aktivována, tlačítko bude po 20 sekundách automaticky uzamčeno. b. Ruční zámek tlačítek Stiskněte a podržte tlačítko osvětlení ( tlačítka Zámek zamkněte tlačítka. c. Odemknutí tlačítek Stisknutím a podržením tlačítka osvětlení ( tlačítka. Nastavení jednotek/jazyka ) a potom stisknutím ) odemkněte V nabídce stisknutím p/q vyberte Nastavení > Obecné > Systém > Jednotky nebo Jazyk a stisknutím OK přejděte do podnabídky. Potom stisknutím p/q vyberte požadované nastavení a potvrďte stisknutím tlačítka OK. 12 Cardio 60 návod na použití

13 Zobrazit GPS V nabídce stisknutím p/q vyberte Nastavení > Obecné > GPS a stiskněte OK. Vypnuto: deaktivuje GPS. Plný výkon: GPS se zapne a poskytuje přesnější pozici, ale za cenu vyšší spotřeby energie. ÚsporRež: GPS se zapne. Údaj polohy bude méně přesný, ale baterie vydrží déle. Technické údaje Displej Položka Fyzické rozměry Hmotnost 1,4 mono LCD 42,9 x 48,4 x 13,95 mm 54 g Provozní teplota -10 C ~ 50 C Teplota nabíjení baterie Životnost baterie GPS RF vysílačpřijímač G-snímač 0 C ~ 40 C Popis Až 28 dní v režimu hodin Až 16 hodin v tréninkovém režimu pod otevřeným nebem Integrovaný vysoce citlivý přijímač se zabudovanou anténou 2,4 GHz ANT+ vysílač-přijímač se zabudovanou anténou 3-osový snímač rychlosti *Změny konstrukce a technických údajů bez předchozího upozornění vyhrazeny. Cardio 60 návod na použití 13

14 Cardio 60_UMS_R002_NOV

40 Návod na použití AM

40 Návod na použití AM 40 Návod na použití AM Cardio 40 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) 2 Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím zapněte podsvícení. 2 Zpět ( ) Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku

Více

Rider 60. Pozastavit/Ukončit ( /BACK/ / ) LAP PAGE

Rider 60. Pozastavit/Ukončit ( /BACK/ / ) LAP PAGE Stručná příručka Rider Přístroj Rider je vybaven dotykovým panelem. Zařízení lze ovládat klepáním na panel nebo hardwarovým tlačítkem. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Vypínač/Zpět/ Pozastavit/Ukončit ( /BACK/

Více

Návod na rychlý start

Návod na rychlý start Zaregistrujte váš výrobek a získejte podporu na www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Návod na rychlý start 1 Připojení 2 Instalace 3 Používání Obsah balení Základna NEBO Sluchátko Kryt baterie

Více

Noste náramek na zápěstí podobně jako hodinky. Při prvním použití se ujistěte, zda je baterie nabitá. Slabá baterie způsobí vypnutí a

Noste náramek na zápěstí podobně jako hodinky. Při prvním použití se ujistěte, zda je baterie nabitá. Slabá baterie způsobí vypnutí a Chytrý náramek Uživatelský manuál Jak náramek nosit Noste náramek na zápěstí podobně jako hodinky. Nabíjení náramku Při prvním použití se ujistěte, zda je baterie nabitá. Slabá baterie způsobí vypnutí

Více

Uživatelská příručka Kamera do automobilu DFS-V1

Uživatelská příručka Kamera do automobilu DFS-V1 Uživatelská příručka Kamera do automobilu DFS-V1 2018-09-18 Představení produktu 1)TF Slot 2)nahoru 3)MENU 4)dolů 5)mikrofon 6)Reset 7)Vypínač 8)zámek videa 9)Volba režimu 10)OK 11)USB port 12) HDMI Obsah

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Uživatelská příručka Kamera do auta DFS-V1

Uživatelská příručka Kamera do auta DFS-V1 Uživatelská příručka Kamera do auta DFS-V1 2018-09-18 Představení produktu 1)TF Slot 2)nahoru 3)MENU 4)dolů 5)mikrofon 6)Reset 7)Vypínač 8)zámek videa 9)Volba režimu 10)OK 11)USB port 12) port zadního

Více

20+ Návod na použití

20+ Návod na použití 20+ Návod na použití Začínáme... 4 Přístroj Rider 20+... 4 Příslušenství... 5 Stavové ikony... 5 Krok 1: Nabíjení přístroje Rider 20+... 6 Krok 2: Zapnutí přístroje Rider 20+... 6 Krok 3: Výchozí nastavení...

Více

Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE

Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE 1 budík STAR Vibrační Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE 2 Do budíku můžete vložit lithiovou baterie CR2032 (není součástí dodávky), která zajišťuje zálohu nastavení budíku při výpadku síťového

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

JUMPER II UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

JUMPER II UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA JUMPER II UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1 ZAČÍNÁME Popis a ovládací prvky 1. Vypínač/spoušť 2. Kontrolka LED 3. Reproduktor 4. USB port 5. Objektiv 6. Slot pro mikrokartu SD 7. Mikrofon 8. Displej LCD 9. Připojení

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Vestavěný hudební system

Vestavěný hudební system Vestavěný hudební system 10031947 10031948 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si pozorně manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení.

Více

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Při zapnutém termostatu: Stiskněte tlačítko M a podržte je tři vteřiny stisknuté. Stisknutím nebo vyberete následující nastavení: 00 = bez časovače (funkce časovače vypnuta)

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Stručný návod k rychlému použití

Stručný návod k rychlému použití Audiopřehrávač Philips GoGear CZ SA1MXX02B SA1MXX02K SA1MXX02KN SA1MXX02W SA1MXX04B SA1MXX04K SA1MXX04KN SA1MXX04P SA1MXX04W SA1MXX04WS SA1MXX08K Stručný návod k rychlému použití Začínáme Celkový pohled

Více

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR 2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR Návod k obsluze Výhody produktu: Možnost současného sledování a nahrávání Kompaktní design Široká oblast použití 1. Diagram produktu www.spyobchod.cz Stránka 1 Jednotlivé

Více

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol Seznámení s MyPal Power Notification Tlačítko spuštění Tlačítko Poznámky (záznam hlasu) Tlačítko kontakty Reproduktor Navigační tlačítko Přední část Indikátor napájení/oznámení Bluetooth Wi-Fi GPS LCD

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému Obsah Navi 900 IntelliLink... 5 R 4.0 IntelliLink... 87 R300 BT... 131 Držák telefonu... 163 Navi 900 IntelliLink Úvod... 6 Základní funkce... 13 Rádio... 31

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

Kamera do auta DFS-J510

Kamera do auta DFS-J510 Uživatelská příručka Kamera do auta DFS-J510 2018-09-18 Představení produktu 1)TF Slot 2)NAHORU 3)MENU 4)DOLŮ 5)mikrofon 6)Reset 7)Power 8)HOLD 9)Mode 10)OK 11)USB 12)HDMI výstup Popis prvků TF Slot TF

Více

FITNESS APLIKACE SIL- VERCREST

FITNESS APLIKACE SIL- VERCREST FITNESS APLIKACE SIL- VERCREST Obsah 1. Instalace z obchodu Google Play Store nebo Apple App Store...3 2. Nastavení a připojení...4 1.1. Založení uživatelského účtu..4 1.2. Přihlášení pomocí uživatelského

Více

Uživatelská příručka. FULL HD Policejní kamera

Uživatelská příručka. FULL HD Policejní kamera Uživatelská příručka FULL HD Policejní kamera 1 Před použitím si pečlivě přečtěte příručku, budete tak moci lépe využít veškeré funkce, které autokamera nabízí. Pozor 1. Kamera disponuje interní pamětí

Více

1. Zapnutí a vypnutí 2. Přidání režimu do seznamu provedení

1. Zapnutí a vypnutí 2. Přidání režimu do seznamu provedení 1. Zapnutí a vypnutí Pro zapnutí udržujte tlačítko stisknuté, dokud se neozve zvukový signál. Vypnout přístroj je možné dvěma způsoby: 1. Prostřednictvím menu: Po krátkém stisknutí tlačítka vypnutí se

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

Vlastnosti a funkce. -Upozornění-

Vlastnosti a funkce. -Upozornění- Příručka uživatele Vlastnosti a funkce o Walkie Talkie hodinky o Vícekanálové zařízení (kanály se liší v různých zemích) o Dosah až 6 km dle terénu a prostředí v otevřené krajině bez překážek, profilu

Více

Děkujeme vám za zakoupení těchto hodinek.

Děkujeme vám za zakoupení těchto hodinek. Děkujeme vám za zakoupení těchto hodinek. Hodinky ukazují reálný čas, datum, denní alarm a mají závodní odpočítávání 5,4,1,0. Hodinky jsou pečlivě navrženy a vyrobeny k použití při regatách. Aby bylo možné

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Tento produkt je bezdrátové dálkové ovládání, které umožňuje uživateli uvolnit závěrku fotoaparátu

Více

Smartphone Gimball. Uživatelská příručka (Česky)

Smartphone Gimball. Uživatelská příručka (Česky) Smartphone Gimball Uživatelská příručka (Česky) www.rollei.cz Popis produktu Instalace software Stáhněte a nainstalujte aplikaci Rollei nazvanou "Rollei Smart Gimbal" na svůj telefon. Aplikace podporuje

Více

SM-J100H/DS SM-J100H. Uživatelská příručka. Czech. 03/2015. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-J100H/DS SM-J100H. Uživatelská příručka. Czech. 03/2015. Rev.1.0. www.samsung.com SM-J100H/DS SM-J100H Uživatelská příručka Czech. 03/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 6 Obsah balení 7 Rozvržení zařízení 9 Používání SIM nebo USIM karty a baterie

Více

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G pro Sony

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G pro Sony Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G pro Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Začínáme Popis zařízení 1. Gumová krytka 2. Micro USB port 3. Skupina B 4. Skupina A / Nastavení vlastní funkce 5.

Více

1.2 Vzhled a rozměry Materiály a rozměry plášť je vyroben z PC (polykarbonát). Rozhraní z tekutých krystalů je vyrobeno z tvrzeného akrylu.

1.2 Vzhled a rozměry Materiály a rozměry plášť je vyroben z PC (polykarbonát). Rozhraní z tekutých krystalů je vyrobeno z tvrzeného akrylu. 1.1 Specifikace a parametry displeje 36V / 48V napětí; Jmenovitý proud: 10 ma Maximální provozní proud: 30 ma Minimální proud:

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Návod k použití. CZ Příloha. Solární regulátor nabíjení BlueSolar PWM - LCD - USB 12 V 24 V 5 A 12 V 24 V 10 A 12 V 24 V 20 A

Návod k použití. CZ Příloha. Solární regulátor nabíjení BlueSolar PWM - LCD - USB 12 V 24 V 5 A 12 V 24 V 10 A 12 V 24 V 20 A Návod k použití CZ Příloha Solární regulátor nabíjení BlueSolar PWM - LCD - USB 12 V 24 V 5 A 12 V 24 V 10 A 12 V 24 V 20 A 1. Obecné informace DŮLEŽITÉ Nejdříve vždy připojte baterii, aby mohl regulátor

Více

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9 Lenovo VIBE P1m Základy Regulatorní prohlášení Na webových stránkách http://support.lenovo.com je k dispozici aktualizovaná a dokument Regulatorní prohlášení. Technické údaje V této sekci jsou uvedeny

Více

Xiaomi Amazfit Bip. Uživatelský manuál

Xiaomi Amazfit Bip. Uživatelský manuál Xiaomi Amazfit Bip Uživatelský manuál Bezpečnostní pokyny Neponechávejte zařízení ve vysokých nebo naopak velmi nízkých teplotách, protože může dojít k jeho nevratnému poškození. Zabraňte pádům zařízení,

Více

Uživatelský manuál Kamera do auta

Uživatelský manuál Kamera do auta Uživatelský manuál Kamera do auta Upozornění Výrobek nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo zdrojům tepla. Může být poškozen kryt nebo vnitřní součástky. Před vložením nebo vyjmutím paměťové karty

Více

U-BAND 107 Plus HR. Možnost připojení GPS Mobilní aplikace nabízí možnost sledovat sportovní aktivitu / 2 /

U-BAND 107 Plus HR. Možnost připojení GPS Mobilní aplikace nabízí možnost sledovat sportovní aktivitu / 2 / U-BAND Děkujeme Vám za zakoupení chytrého náramku. U-Band 107 Plus HR je náramek se skvělým designem a snadným ovládáním, který nejen motivuje k pohybu, ale v přehledné aplikaci ukazuje kromě aktivit také

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF P/N 501-405120-2-20 REV 2.0 ISS 31MAY11 Copyright Obchodní známky a patenty Výrobce Verze Certifikace Směrnice Evropské unie Kontaktní informace

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Začínáme Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Anywhere 5.

Více

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Pouze pro referenční účely, viz konkrétní produkt. Více informací Více informací o funkcích tabletu a užitečné příručky naleznete na webových stránkách http://support.lenovo.com/.

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

FLIR ONE APP APP FUNKCE FOTO VIDEO TIME-LAPSE VIDEO MANUÁL

FLIR ONE APP APP FUNKCE FOTO VIDEO TIME-LAPSE VIDEO MANUÁL UŽIVATELSKÝ FLIR ONE PRO UŽIVATELSKÝ FLIR ONE Pro vám umožní vidět svět zcela novým způsobem, s jedinečnou kombinací tepelného a viditelného obrazu. Tato uživatelská příručka vám poskytne informace, které

Více

KW10 chytré hodinky. Poznámky:

KW10 chytré hodinky. Poznámky: KW10 chytré hodinky Poznámky: 1. Společnost si vyhrazuje právo změnit obsah této příručky bez dalšího upozornění. Je normální, že některé funkce se mohou u některých verzí softwaru lišit. 2. Před použitím

Více

Actioncam Gimball. Uživatelská příručka (Česky)

Actioncam Gimball. Uživatelská příručka (Česky) Actioncam Gimball Uživatelská příručka (Česky) www.rollei.cz Popis produktu Instalace software Stáhněte a nainstalujte aplikaci Rollei nazvanou "Rollei AC Gimbal" na svůj telefon. Aplikace podporuje ios

Více

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0 NAvigaCE Quick Start Guide X-302MH Čeština Rev 1.0 Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Přečtěte si licenční ujednání

Více

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G Pro Canon a Nikon

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G Pro Canon a Nikon Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G Pro Canon a Nikon Uživatelská příručka www.rollei.cz Začínáme Popis zařízení 1. Gumová krytka 2. Micro USB port 3. Skupina B 4. Skupina A / Nastavení vlastní

Více

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Vážený zákazníku,

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Vážený zákazníku, 1 Vážený zákazníku, Blahopřejeme k nákupu tohoto zařízení. Přečtěte si pozorně příručku a dodržujte následující instrukce, abyste předešli poškození. Jakékoliv poruchy způsobené ignorováním instrukcí

Více

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA CZ SMARTSTART OBSAH SMARTSTART 3 O TÉTO PŘÍRUČCE 3 FUNKCE 4 DISPLEJ 4 SYMBOLY 5 DISPLEJ 6 HLAVNÍ OBRAZOVKA 6 NASTAVENÍ 7 HODINY 7 DATUM 7 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Více

měřič vzdálenosti Součásti balení Uživatelská příručka

měřič vzdálenosti Součásti balení Uživatelská příručka Laserový měřič vzdálenosti Uživatelská příručka Součásti balení 1 ks Laserový měřič vzdálenosti OQ-40 1ks Textilní pouzdro 1 ks Poutko 2 ks Nenabíjecí baterie AAA, 1,5 V 1 ks Manuál 1 Instalace baterií

Více

T325C - Prostorový dotykový termostat programovatelný s čidlem

T325C - Prostorový dotykový termostat programovatelný s čidlem Návod k obsluze T325C - Prostorový dotykový termostat programovatelný s čidlem Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Úvod. Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku Rollei! Před použitím zařízení, přečtěte si prosím pozorně tento návod.

Úvod. Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku Rollei! Před použitím zařízení, přečtěte si prosím pozorně tento návod. Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku Rollei! Před použitím zařízení, přečtěte si prosím pozorně tento návod. Pozor! 1.Tento výrobek je citlivé zařízení, zacházejte s ním opatrně. Chcete-li ochránit

Více

Instalační návod a Návod k obsluze

Instalační návod a Návod k obsluze Instalační návod a Návod k obsluze EKRUCBS Instalační návod a Návod k obsluze čeština Obsah Obsah Pro uživatele 2 1 Tlačítka 2 2 Stavové ikony 2 Pro instalačního technika 3 3 Přehled: Instalace a konfigurace

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko:

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko: UŽIVATELSKÝ MANUÁL Váha DIBAL G 310 Servisní středisko: NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ VÁHY DIBAL G-310 OBSAH 1 POPIS VÁHY... 1 2 ÚVOD... 2 2.1 CHARAKTERISTIKA... 2 2.2 INSTALACE VÁHY... 2 2.3 ÚDRŽBA... 2 2.4 ZAPNUTÍ

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

XENGO. nová definice mobility UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PLUG&PLAY

XENGO. nová definice mobility UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PLUG&PLAY XENGO nová definice mobility UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PLUG&PLAY Obsah 1. Co si mám připravit pro rychlou instalaci terminálu XENGO? 3 2. Jak zapnout/vypnout terminál XENGO? 4 3. Jak nabíjet terminál XENGO?

Více

FITNESS NÁRAMEK 2 V 1

FITNESS NÁRAMEK 2 V 1 FITNESS NÁRAMEK 2 V 1 Děkujeme, že jste se rozhodli ke koupi tohoto produktu. Přečtěte si prosím pozorně a pečlivě tuto příručku před tím, než uvedete přístroj do provozu. Návod pečlivě uchovejte pro případné

Více

Nej.cz. Uživatelská příručka k interaktivní televizi

Nej.cz. Uživatelská příručka k interaktivní televizi Nej.cz Uživatelská příručka k interaktivní televizi 1 Obsah Označení interaktivních funkcí... 4 Zobrazení TV nabídky... 5 Nabídka EPG... 6 Hledání v TV archivu změna dne... 7 TV archiv / přetáčení / pozastavení...

Více

Náramek s diktafonem

Náramek s diktafonem Náramek s diktafonem Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení přístroje 1

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka PRIV Verze:: 5.1 Uživatelská příručka Vydáno: 2015-10-22 SWD-20151022082555622 Obsah Nastavení a základní informace...5 Rychlé seznámení se zařízením... 5 Vložení karty SIM... 6 Vložení paměťové karty...

Více

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu)

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) DS-430DVRB HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) Uživatelská příručka Obsah Předmluva...2 Funkce produktu, úvod...2

Více

STARLIGHT UŽIVATELSKÝ MANUÁL

STARLIGHT UŽIVATELSKÝ MANUÁL STARLIGHT UŽIVATELSKÝ MANUÁL Česky WWW.NGS.EU SPECIFIKACE STARLIGHT PŘENOSNÝ BLUETOOTH REPRODUKTOR Bluetooth verze: 2.1 + EDR Bluetooth dosah: 8-10 metrů Výkon reproduktoru: 20W Výdrž baterie: až 3 hodiny

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV 1/11 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 Informace o pořadu...4 Seznam TV kanálů...5 Možnosti kanálu...5 Programový průvodce...6 Změna pořadí

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

Chytré hodinky Actera

Chytré hodinky Actera Chytré hodinky Actera Popis: 1 Bluetooth 2 Den v týdnu 3 Slabá baterie 4 Počet kroků 5 Spálené kalorie 6 Ušlá vzdálenost 7 Stopky 8 Budík 9 Notifikace (SMS, Skype, ) 10 Vzdálenost 11 Příchozí hovor 12

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

SM-G361F. Uživatelská příručka. Czech. 06/2015. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G361F. Uživatelská příručka. Czech. 06/2015. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G361F Uživatelská příručka Czech. 06/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 6 Obsah balení 7 Rozvržení zařízení 9 Používání SIM nebo USIM karty a baterie 14 Používání

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění Instalační příručka Monitor LCD se správou barev Důležité upozornění Pozorně si přečtěte BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ, tuto instalační příručku a uživatelskou příručku uloženou na disku CDROM a seznamte se

Více

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-430DVR2 Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS

FULL DC INVERTER SYSTEMS FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE KJR-29B K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního uživatelského návodu Tento návod obsahuje podrobné pokyny, kterým byste měli věnovat pozornost

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Nastavení e-mailu. Co je potřeba: Platné pro připojení k serveru Exchange. Microsoft Outlook. Apple Mail. Windows Phone. iphone.

Nastavení e-mailu. Co je potřeba: Platné pro připojení k serveru Exchange. Microsoft Outlook. Apple Mail. Windows Phone. iphone. Nastavení e-mailu Platné pro připojení k serveru Exchange iphone Windows Phone Android Apple Mail Microsoft Outlook Co je potřeba: Mít v telefonu nastaven přístup k Internetu Znát svou e-mailovou adresu

Více

NannyCam H32. Návod k 1 použití

NannyCam H32. Návod k 1 použití NannyCam H32 Návod k 1 použití Obsah balení: Rodičovská jednotka s displejem + síťový adaptér Dětská jednotka (kamera) + síťový adaptér Návod k použití Popis dětské jednotky: 1. Světelný senzor 2. Čočka

Více

SM-G531F. Uživatelská příručka. Czech. 08/2015. Rev.1.1. www.samsung.com

SM-G531F. Uživatelská příručka. Czech. 08/2015. Rev.1.1. www.samsung.com SM-G531F Uživatelská příručka Czech. 08/2015. Rev.1.1 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 6 Obsah balení 7 Rozvržení zařízení 9 Používání SIM nebo USIM karty a baterie 14 Používání

Více

Akční kamera DFS-DSP507 Návod

Akční kamera DFS-DSP507 Návod Akční kamera DFS-DSP507 Návod Specifikace Objektiv: širokoúhlý Voděodolnost: 1m Hlouka ostrosti: 12cm nekonečno Displej: 2 LCD Maximální rozlišení fotografie: 1280 x 960px Maximální rozlišení videa: 640

Více

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje vozidel Technická dokumentace Návod k obsluze EasyStart Timer CS Návod k obsluze stručný návod Montážní pokyny Ovládací prvek pro nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje

Více

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka.

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka. 5. Přehled použití Snímač a vysílač průtoku FlowX3 F9.02 je jako všechny ostatní přístroje řady X3 vybaven digitálním displejem a klávesnicí s pěti tlačítky, které slouží k nastavení, kalibraci a ovládání

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti kanálu...5 4. Programový průvodce...6 5. Změna pořadí TV kanálů...7

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t stručný návod k obsluze Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem obsahující varování

Více

Duální Full HD kamerový systém Secutek C-M2W

Duální Full HD kamerový systém Secutek C-M2W Duální Full HD kamerový systém Secutek C-M2W Návod k obsluze Kontakt na dodavatele SHX Trading s.r.o. V Háji 15, Praha 7, 170 00 Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz 1 Rychlý průvodce

Více