Z P R A V O D A J ČSOS / 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z P R A V O D A J ČSOS 2 0 1 3 / 1"

Transkript

1 Z P R A V O D A J ČSOS / 1 Obsah: 1. Usnesení VH ČSOS Rozpočet ČSOS na rok Informace sekce OB 4. Informace sekce LOB 5. Informace sekce MTBO 6. Různé Kalendář hlavních závodů ČSOS 2013 Vydal: Sekretariát ČSOS

2 1. Usnesení Valné hromady Českého svazu orientačních sportů konané dne 8. prosince 2012 v Praze na Strahově v aule budovy ČSTV (Zátopkova 2/100, Praha 6) Zpravodaj ČSOS 2013/1 Jednání valné hromady bylo zahájeno ve 13:12 hod. VH v úvodu jednání zvolila mandátovou komisi, schválila program jednání, jednací a volební řád VH. Dále zvolila pracovní předsednictvo, volební a návrhovou komisi, které pracovaly ve složení: Mandátová komise: Jan Netuka (předseda), Marek Cahel, Tomáš Matras Pracovní předsednictvo: Libor Zřídkaveselý (předseda), Radan Kamenický, Petr Klimpl, Zbyněk Pospíšek, Přemek Škoda Volební komise: Jan Langr (předseda), Kristýna Skyvová, Michal Žejdlík Návrhová komise: David Aleš (předseda), Lubomír Hošek, Adam Zitka 1. VH vzala na vědomí zprávu mandátové komise o počtu delegátů, z 38 delegátů s hlasem rozhodujícím bylo přítomno 37. VH byla usnášeníschopná. 2. VH stanovila počet členů volených orgánů: předseda ČSOS 1, předsednictvo ČSOS 4 (+3 předsedové sekcí a předseda ČSOS = 8), revizní skupina 3, disciplinární skupina VH vzala na vědomí zprávu předsedy svazu o činnosti ČSOS za rok VH schválila přehled o hospodaření ČSOS k VH schválila zprávu revizní skupiny ČSOS za rok VH vzala na vědomí zprávu o jednání sekce OB. 7. VH vzala na vědomí volbu předsedy sekce OB Petra Klimpla. 8. VH vzala na vědomí zprávu o jednání sekce LOB. 9. VH vzala na vědomí volbu předsedy sekce LOB Přemka Škody. 10. VH vzala na vědomí zprávu o jednání sekce MTBO. 11. VH vzala na vědomí informaci o fungování Trail-O v rámci ČSOS. 12. VH zvolila předsedou Českého svazu orientačních sportů Radana Kamenického (dat. nar ) 13. VH zvolila členy předsednictva ČSOS Ivana Matějů, Petra Valáška, Dušana Vystavěla, Libora Zřídkaveselého a VH potvrdila předsedy sekcí ČSOS Petra Klimpla, Zbyňka Pospíška a Přemka Škodu za členy předsednictva ČSOS. 14. VH zvolila členy revizní skupiny Petra Hraničku, Lubomíra Macháčka a Janu Zurynkovou. 15. VH zvolila členy disciplinární skupiny Josefa Rychteckého, Jindřicha Smičku a Milana Venhodu. 16. VH schválila rozpočet ČSOS na rok VH vzala na vědomí přípravy sekce OB na kandidatury na ME v OB v roce VH schválila klíč k určení počtu delegátů na VH 2013 takto: 14 delegátů za KS ČSOS, tj. 1 delegát za každý krajský svaz ČSOS a delegáti za sekce ČSOS s tím, že minimální počet za sekci jsou 3 delegáti + za každých 500 registrovaných členů další 1 delegát (jedná se o stav k )

3 Zpravodaj ČSOS 2013/1 2. a) Rozpočet ČSOS na rok 2013 PŘÍJMY (tis. Kč) Rozpočet VH2012 Vlastní zdroje Dotace MŠMT I Dotace MŠMT II Dotace MŠMT V Státní dotace MŠMT Program V - organizace sportu Státní dotace MŠMT Program I - reprezentace ČR Státní dotace MŠMT Program II - talentovaná mládež Příjmy z registrace členů ČSOS Členské příspěvky TJ/SK sdružených v ČSOS Odvody pořadatelů závodů ČSOS Příjmy z hospodářské činnosti Ostatní příjmy Dar z České orientační C e l k e m VÝDAJE (tis. Kč) Rozpočet VH2012 Vlastní zdroje Dotace MŠMT I Dotace MŠMT II Dotace MŠMT V Příspěvek krajským svazům ČSOS OB - Prostředky na dospělou reprezentaci OB - Prostředky na juniorskou reprezentaci OB - Prostředky na MED OB OB - Prostředky na centrální přípravu talentů OB - Prostředky na přípravu talentů v oblastech OB - Prostředky na přípravu talentů v oddílech OB - Příspěvek na soutěže ČSOS OB - Mzda a odměny šéftrenérů LOB - Prostředky na dospělou reprezentaci LOB - Prostředky na juniorskou reprezentaci LOB - Prostředky na MED LOB LOB - Prostředky na centrální přípravu talentů LOB - Prostředky na přípravu talentů v oddílech LOB - Příspěvek na soutěže ČSOS LOB - Odměny šéftrenérů MTBO - Prostředky na přípravu talentů v oddílech 0 MTBO - Prostředky na dospělou reprezentaci MTBO - Prostředky na juniorskou reprezentaci MTBO - Prostředky na MED MTBO MTBO - Prostředky na centrální přípravu talentů MTBO - Příspěvek na soutěže ČSOS MTBO - Odměny šéftrenérů Trail-O Rozvoj OB - Výukové mapy aj Členský poplatek IOF a příspěvek na WRE Příspěvek na mezinárodní činnost (EWG, IOF aj.) Prostředky na činnost sekretariátu Příspěvek na školení a semináře ČSOS Odměny za umístění reprezentantů Ostatní (časopis OB, anketa, AŠSK aj.) Daně Náklady spojené s vysíláním v ČT Náklady na propagační činnost ČSOS C e l k e m

4 Zpravodaj ČSOS 2013/1 b) Rozdělení příspěvků na činnost Krajských svazů ČSOS, na přípravu talentů v oblastech sekce OB a v klubech ČSOS na rok 2013 (dle Směrnice pro hospodaření ČSOS a schváleného rozpočtu ČSOS pro rok 2013) Příspěvky na činnost krajských svazů ČSOS v roce 2013: Příspěvek na Krajský svaz činnost 2013 Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Karlovarský kraj Plzeňský kraj Liberecký kraj Ústecký kraj kraj Vysočina Pardubický kraj Hradec Králové Jihomoravský kraj Zlínský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezký kraj CELKEM Příspěvky na přípravu talentů OB v oblastech sekce OBv roce 2013: Příspěvek na Oblast sekce OB Licence talenty 2013 Pražská Středočeská Jihočeská 0 0 Západočeská Ještědská Východočeská Vysočina Jihomoravská Valašská Hanácká Moravskoslezský kraj CELKEM Příspěvky na přípravu talentů sekce OB v klubech v roce 2013: Klub Body Příspěvek na tal. OB 2013 Klub Body Příspěvek na tal. OB 2013 Klub Body Příspěvek na tal. OB 2013 ABM LPU TRI AOP LTU TUR ASU PGP TZL BOR PHK UOL DKP SHK VRL KAM SJH ZBM LCE SJI LPM TJN Celkem

5 Zpravodaj ČSOS 2013/1 Příspěvky na činnost krajských svazů ČSOS budou poskytnuty z Programu MŠMT V Organizace sportu. Krajské svazy ČSOS (příjemci státní dotace od MŠMT - Program V) jsou stejně jako v roce 2012 povinni uzavřít s ČSOS smlouvu na poskytnutí příspěvku, vést účetnictví (tzv. podvojné ) a poskytnutý příspěvek včas a řádně vyúčtovat dle obdržených pokynů a účelového určení. Příspěvky na přípravu talentů OB oblastem sekce OB budou poskytnuty z Programu MŠMT II Sportovní talent. Oblasti sekce OB (příjemci státní dotace od MŠMT - Program II) jsou stejně jako v roce 2012 povinni uzavřít s ČSOS smlouvu na poskytnutí příspěvku, vést účetnictví (tzv. podvojné ) a poskytnutý příspěvek včas a řádně vyúčtovat dle obdržených pokynů a účelového určení. Příspěvky na přípravu talentů sekce OB klubům ČSOS budou poskytnuty z Programu MŠMT II Sportovní talent Kluby ČSOS, které jsou v roce 2013 příjemci příspěvků na talenty (státní dotace od MŠMT - Program II), jsou stejně jako v roce 2012 povinni uzavřít s ČSOS smlouvu na poskytnutí příspěvku, vést účetnictví (tzv. podvojné ) a poskytnutý příspěvek včas a řádně vyúčtovat dle obdržených pokynů a účelového určení. Příspěvky ve výši do 3000,- Kč se v souladu se Směrnicí pro hospodaření klubům ČSOS nepřiznávají (týká se to klubů STE, VLI, SKM, STB,VOV, VRB, DOK, LBE, PZR, RBK, STH, JPV, SRK, AOV, KRL, OSN, SKV, CHC, KSU, VBM, LLI, TTR, VAM, SJC, LTP, BBM, které nezískaly dostatečný počet bodů). 3. Informace sekce OB a) Usnesení shromáždění sekce orientačního běhu ČSOS konané dne 8. prosince 2012 v Praze 1. Shromáždění sekce vzalo na vědomí zprávu mandátové komise o počtu delegátů, z 30 delegátů s hlasem rozhodujícím jich bylo přítomno 26 na začátku jednání, před volbami bylo přítomno 28 delegátů. Shromáždění sekce bylo usnášeníschopné. 2. Shromáždění sekce vzalo na vědomí zprávu předsedy sekce OB o činnosti sekce za období roku Shromáždění sekce vzalo na vědomí zprávu o činnosti mediální komise v roce Shromáždění sekce vzalo na vědomí zprávu předsedy komise reprezentace o výsledcích reprezentace OB v roce Shromáždění sekce vzalo na vědomí zprávu předsedkyně komise rozvoje OB o činnosti komise v roce Shromáždění sekce vzalo na vědomí zprávu předsedy soutěžní komise o činnosti komise v roce Shromáždění sekce vzalo na vědomí zprávu předsedy komise talentované mládeže o činnosti komise v roce Shromáždění sekce vzalo na vědomí zprávu předsedy sekce OB o činnosti metodické komise v roce Shromáždění sekce zvolilo ve volbách předsedu sekce OB Petra Klimpla a za členy předsednictva Davida Aleše, Jana Netuku, Libora Slezáka a Zdeňka Zuzánka

6 Zpravodaj ČSOS 2013/1 10. Shromáždění sekce volí delegáty na Valnou hromadu ČSOS dne : David Aleš, Miroslav Beránek, Marta Brettlová, Marek Cahel, Jan Fiala, Petr Klimpl, Martin Kovařík, Václav Krmaš, Jan Langr, Lubomír Macháček, Ivan Matějů, Tomáš Matras, Jiřina Nováková, Ondřej Sysel, Kristýna Skyvová, Jiří Šubrt, Petr Valášek. 11. Shromáždění sekce schválilo hlavní úkoly sekce OB na rok 2013 přednesené Petrem Klimplem Personálně obsadit jednotlivé komise sekce OB schopnými a ochotnými lidmi Vytvořit podmínky pro úspěšnou reprezentaci ČR na MS a MSJ Vytvořit podmínky pro činnost dorosteneckého výběru včetně účasti na ME dorostu Připravit školení R2 Připravit seminář trenérů a rozhodčích Vydat alespoň jeden metodický materiál Zajistit kvalitní průběh soutěží 2013 Minimálně udržet technickou úroveň jednotlivých závodů Pomoci lokálnímu pořadateli kvalitně uspořádat MS juniorů v OB Ve spolupráci s AŠSK zajistit další ročník Přeboru škol v orientačním běhu Realizovat projekt výukových map 2012 Pokračovat v budování areálů pevných kontrol Uspořádat více akcí Dnů orientace v přírodě Realizovat informační systém ORIS (komplexní informační systém OB), v návaznosti na něj začít připravovat nové webové stránky sekce OB Pokračovat ve spolupráci s Českou televizí Zajistit informovanost dovnitř i vně svazu. 12. Shromáždění sekce určuje klíč k určení delegátů na příští shromáždění sekce v roce 2013: Počet delegátů je 30, rozdělení mezi oblasti bude provedeno podle počtu jejich registrovaných závodníků k , přičemž každá oblast má minimálně jednoho delegáta. b) Dokumenty sekce OB Byly novelizovány dokumenty sekce OB: Soutěžní řád soutěží sekce OB Klasifikační řád sekce OB Prováděcí předpisy k soutěžím sekce OB 2013 Prováděcí předpisy k registracím sekce OB 2013 Kompletní znění dokumentů najdete na www stránkách sekce OB (část Dokumenty). c) Seminář rozhodčích a pořadatelů závodů Seminář rozhodčích a pořadatelů závodů se uskuteční v sobotu od 15:00 hod. v zasedačce TJ Slavia Hradec Králové (Víta Nejedlého 1216, Hradec Králové). Na programu budou sportovně technické záležitosti soutěží (Klimpl), marketingové zajištění soutěží (Šubrt, Matějů) a další přednášky připravené metodickou radou a skupinou rozhodčích sekce OB. Seminář potrvá od 15:00 do 19:00 hod., přihlášky nejsou třeba. d) Složení odvolací komise V souladu s čl Pravidel OB je určena odvolací komise sekce OB pro závody soutěží sekce v OB v roce 2013 následovně: Jan Fiala (BBM), Karel Haas (LPU), Petr Vítek (PHK), Kateřina Kašková (CHA)

7 e) Výběrové řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB na rok 2014 Zpravodaj ČSOS 2013/1 2. kolo výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce 2014 má termín přihlášek Prozatímní termínová listina na rok 2014: Hlavní domácí závody: (závody, kterým dosud nebyl vybrán pořadatel, nemají vyplněnu zkratku pořádajícího klubu na konci řádku) Český pohár štafet ŽB-M Český pohár štafet Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB Český pohár štafet (B) Mistrovství a Veteraniáda ČR ve sprintu...zbm Žebříček B-Čechy - klasická trať Žebříček B-Morava - klasická trať Žebříček B-Čechy - krátká trať Žebříček B-Morava - krátká trať Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy - klasická trať...tur Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy - krátká trať...tur Český pohár štafet (B)...LPU Sprint cup, žebříček A - sprint...kuo Český pohár štafet (B)...LPU Žebříček B-Čechy - klasická trať Žebříček B-Čechy - krátká trať Přebor škol Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava - klasická trať...tbm Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava - krátká trať...tbm Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati...asu Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava - klasická trať...ool Žebříček B-Čechy - klasická trať Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava - krátká trať...ool Žebříček B-Čechy - krátká trať Český pohár štafet (B)...SHK Sprint cup, žebříček A - sprint...ltu Mistrovství a Veteraniáda ČR sprintových štafet...shk Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati...bor Mistrovství ČR štafet...vpm Mistrovství ČR družstev a oblastních výběrů žactva...vpm f) Termíny důležitých akcí sekce OB v roce Seminář pořadatelů závodů a rozhodčích sekce OB...Hradec Králové Soutěžní komise sekce OB...Hradec Králové Předsednictvo sekce OB...Hradec Králové Předsednictvo sekce OB...Vrbno p. Prad Předsednictvo sekce OB...Rychnov n. Kn Předsednictvo sekce OB...Jablonec n. Nis Seminář trenérů a rozhodčích OB...? Soutěžní komise sekce OB...? Předsednictvo sekce OB...? Shromáždění sekce OB...Praha - 7 -

8 Zpravodaj ČSOS 2013/1 4. Informace sekce LOB a) Výběrové řízení na pořadatele závodů soutěží ČSOS v LOB v roce 2013 Sekce LOB Českého svazu orientačních sportů vypisuje výběrové řízení na pořadatele závodů soutěží ČSOS v LOB v roce Druhy závodů: Mistrovství ČR v LOB na klasické trati Mistrovství ČR v LOB na krátké trati Mistrovství ČR v LOB ve sprintu Mistrovství ČR v LOB štafet Mistrovství dvoučlenných družstev Český pohár a žebříček v LOB (5 závodů) 2. Podmínky: Předpokládá se konání dvojzávodů (trojzávodů) 2.1. Kritéria pro výběr pořadatelů: záruka kvality pořádání ze strany pořadatele 2.2 Předložení přihlášek: Přihlášku do výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží ČSOS v LOB v roce 2014 předloží klub do na adresu (Přemek Škoda, Aloisina výšina 643, Liberec 15) s těmito údaji: druh závodu předpokládaný termín závodu popis terénu ve kterém by se závod uskutečnil (nadmořská výška, převýšení, hustota komunikací, blízkost běžeckého lyžařského střediska, možnost lyžařských stop mimo komunikace apod.), základní údaje o organizačním zabezpečení (požadavek na zapůjčení svazového skútru) Přidělení pořadatelství bude oznámeno v červenci 2013 na internetových stránkách ČSOS. 5. Informace sekce MTBO a) Zápis ze Shromáždění sekce (SS) konaného dne 12. října 2012 Místo: RS Zubří Účastníci: Zbyněk Pospíšek, Jan Urban, Jiří Vraný, Petr Lukavec, Michaela Hančíková, Zdeněk Laciga, Jan Skoupý, Jan Jiran, Radan Kamenický, Leoš Bogar, Jiří Putík, Pavel Štáfek, Petr Mareček, Martin Štěpánek, Petr Jašek Omluveni: Milan Venhoda, Milan Jirásek, Ondřej Hašek, Jiří Král Hosté: Jiří Šubrt, Robert Urbaník, Miroslav Kalina, Miroslav Rygl, Radek Laciga, Milan Meier, Jan Kouřimský, Petr Svoboda, Martina Lamichová, Jan Skoupý ml. Shromáždění sekce MTBO: vyslechlo hodnocení domácí sezony od předsedy sekce MTBO Zbyňka Pospíška vyslechlo hodnocení reprezentační sezony od šéftrenérů RDD a RDJ Jiřího Vraného a Petra Lukavce a poděkovalo jim za práci u reprezentace. Poděkovalo všem medailistům z MS a závodů SP za předvedené výkony. vyslechlo hodnocení kvality domácích soutěží od předsedy soutěžní komise Jana Urbana - 8 -

9 Zpravodaj ČSOS 2013/1 v rámci diskuse o kvalitě soutěží upozorňuje zejména na následující chyby: kvalita map: špatná kresba tratí, kdy trať překrývá cesty a křižovatky, nepřesné zákresy tvaru křižovatek. Tyto chyby se ve větší či menší míře objevovaly u většiny letošních map, když oproti loňskému roku je vidět výrazné zlepšení schválilo termínovou listinu sezony 2013 a počty závodů započítaných do celkového hodnocení ČP: - kategorie elita: 12 závodů z 18 - kategorie dětské 14, 17 a veteráni nad 50 let - 8 závodů z 18 - ostatní kategorie ČP - 10 závodů z 18 platí vždy v kategoriích mužů i žen vyslechlo informace o Pražské MTBO lize od Petra Svobody a Brněnském poháru MTBO od Martina Štěpánka vyslechlo informace o uspořádaném závodě světového poháru MTBO od ředitele závodů Zdeňka Lacigy. Poděkovalo Zdeňku Lacigovi a USK Praha za uspořádání světového poháru vyslechlo informaci o přidělení pořadatelství MS MTBO 2015 od ředitele závodu Jiřího Putíka doporučilo pořadatelům závodů pokračovat v pořádání závodů pro děti v kategorii HD10 (náborová trať pro nejmenší bikery) a zdůraznilo potřebu kvalitního zázemí (školka, dětský závod atd.) pro rodiny s dětmi na závodech ČP MTBO. Součástí dětských závodů by měl být také odpovídající ceremoniál (ceny pro každého) a další náborové aktivity. vzhledem k tomu, že v kategorii H40 nejsou získávány licence, bylo doporučeno rozdělení kategorie H40 na kategorie H40Long a H40Short, s tím, že kategorie H40Short může být shodná s H50 doporučuje připravit seminář rozhodčích a stavitelů tratí doporučuje klubům zvážit pořádání oblastních závodů například v přidružení k oblastním závodům OB doporučuje vytvoření a nákup jednoduchého reklamního baneru včetně lehké konstrukce, popř. pořízení reklamních vlajek doporučuje oslovit MTBS a další cyklisticky zaměřená média o možné spolupráci doporučilo přepracovat web mtbo na novou verzi pokud se najdou v rozpočtu peníze na odměnu pro řešitele úkolu doporučilo přejmenování kategorií na M a W doporučilo aktualizovat pravidla MTBO s ohledem na aktuální změny (GPS apod) zvolilo delegáty VH ČSOS 2012 Zbyňka Pospíška, Petra Lukavce, Jana Urbana a Milana Meiera schválilo klíč pro delegáty SS 2013 právo účastnit se shromáždění sekce budou mít v roce 2013: zástupci pořadatelů závodů ČP v MTBO v roce 2013 (CHT, TSU, SJI, TBM, VPM, ABR, VIV, BOR, SKL) zástupci pořadatelů závodů ČP v MTBO v roce 2014 členové vedení sekce (Jirásek, Urban, Pospíšek, Vraný, Lukavec) a SK (Kalina, Urbaník) - 9 -

10 6. Různé a) Úrazové pojištění pro rok 2013 Zpravodaj ČSOS 2013/1 Úrazové pojištění pro rok 2013 je uzavřeno s jinou pojišťovnou než dosud, ale ve stejném rozsahu a se stejnými parametry, jako v roce Opět se vztahuje na všechny členy Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV), tj. na členy sportovních svazů, sportovních klubů a tělovýchovných jednot, i na účastníky akcí pořádaných SK/TJ a sportovními svazy, sdruženými v ČSTV. Smlouva je podepsaná s Pojišťovnou VZP, a.s., a za ČSTV a další střešní sportovní organizace ji uzavřel Český olympijský výbor. Znění nové pojistné smlouvy: Pojistné podmínky: Škodné události (úrazy) vzniklé po se uplatňují dle výše zmíněné nové smlouvy č u Pojišťovny VZP a. s., na nových formulářích, které najdete na internetových stránkách pojišťovny. Formulář Oznámení pojistné události: Podrobné informace o způsobu vyplnění formuláře o pojistné události nelznete na stránkách ČSTV: Komě čísla smlouvy je nutné uvést do Doplňujících poznámek ve formuláři název střešní organizace (tj. ČSTV) a uvést evidenční číslo SK/TJ nebo sportovního svazu, příslušná SK/TJ (jedná-li se o akci svazu pak přímo svaz ČSTV) potvrdí razítkem a podpisem odpovědného pracovníka skutečnost, že k úrazu došlo při pojištěné činnosti a pojištěný byl v době vzniku úrazu osobou, na kterou se pojištění vztahuje. Vyplněné hlášení pojistné události společně s požadovanými doklady se zasílá poštou na adresu: Pojišťovna VZP, a.s.; Odbor likvidace pojistných událostí Jankovcova 1566/2b, Praha 7 K případným dotazům lze využít telefonní linku Pojišťovny VZP nebo případně internetové stránky Pojišťovny VZP: Současně je uzavřena i smlouva zajišťující pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů ČSTV. Tuto smlouvu uzavřel stejně jako v roce 2012 ČOV s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s. Smlouva zůstává oproti minulým letům obsahově beze změn, vztahuje se na všechny registrované trenéry a cvičitele sdružených subjektů ČSTV, splňující smlouvou definované podmínky. Informace k této smlouvě jsou uvedeny na internetových stránkách ČSTV (http://www.cstv.cz/ruzne.htm). b) Smlouvy s OSA + INTERGRAM Smlouvy se sdruženími OSA (Ochranný svaz autorský) i INTERGRAM (Nezávislá společnost umělců) projednal a bude uzavírat pro rok 2013 za sportovní prostředí ČOV. Jsou předjednány stejné parametry smluv jako v roce 2012 a jsou platné pro všechny subjekty ČSTV. Smlouvy se vztahují i na subjekty sdružené pouze ve svazu (kluby a tělovýchovné jednoty nesdružené po linii OS ČSTV). Národní svaz ale musí v případě potřeby potvrdit OSA nebo INTERGRAMU jejich členství. V tomto směru je třeba důsledně rozlišovat komerční aktivity, na které se smlouvy nevztahují, a spolkovou činnost v rámci SK nebo TJ. Detaily smluv budou dostupné po jejich podpisu na stránkách ČOV a ČSTV (http://www.cstv.cz/ruzne.htm)

11 c) Smlouva s firmou TOI TOI Zpravodaj ČSOS 2013/1 Český svaz orientačních sportů prodloužil i pro rok 2013 smlouvu o spolupráci s firmou TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o. Ceny za služby společnosti TOI TOI zůstávají na stejné úrovni od roku Z této smlouvy vyplývají pro pořadatele hlavních závodů soutěží ČSOS sekce OB v roce 2013 tyto povinnosti, které budou zakotveny i do smluv o uspořádání závodů mezi ČSOS a jednotlivými pořadateli: na všech závodech ČSOS, kde budou použity mobilní toalety, budou výhradně použity mobilní toalety od firmy TOI TOI; na www stránkách hlavních závodů ČSOS, na kterých budou mobilní toalety firmy TOI TOI použity, bude vždy v sekci sponzorů umístěno logo firmy TOI TOI; na mapách nově vydaných pro závody ČSOS, na kterých budou mobilní toalety firmy TOI TOI použity, bude vždy vytištěno logo firmy TOI TOI; na závodech, na kterých budou mobilní toalety firmy TOI TOI použity, budou v cílovém prostoru vystaveny vždy 2 transparenty firmy TOI TOI, které firma TOI TOI dodá; logo TOI TOI bude vždy umístěno na reklamní nafukovací svazový oblouk, který se bude na těchto závodech používat. Společnost TOI TOI poskytne služby maximálně v těchto cenových relacích (ceny bez DPH): 1 ks mobilní pisoár (akce) Kč/kus/akce 1-4 kabiny (akce) Kč/kus/akce 5-8 kabin (akce) Kč/kus/akce 8-12 kabin (akce Kč/kus/akce 13 a více kabin (akce) Kč/kus/akce meziservis 500 Kč/kabina Cena zahrnuje nájemné, dopravu, instalaci, konečné vyčištění, pojištění, odvoz. Pořadatelé závodů si objednají služby u společnosti TOI TOI minimálně 2 týdny před termínem závodu na ové adrese Pronájem mobilních toalet, popř. ostatní služby poskytnuté společností TOI TOI, hradí přímo objednatel (pořadatel závodu), a to na základě daňového dokladu, který objednateli vystaví společnost TOI TOI. Za stejných podmínek mohou využít dodávky mobilních toalet také pořadatelé ostatních závodů (vícedenní závody, oblastní žebříčky, závody v MTBO, LOB, apod.). Společnost TOI TOI nabízí i další výrobky vhodné pro pořádání závodů: sprchový kontejner, mycí žlaby, odpadkové koše, velkokapacitní stany, oplocení, plůtky. Bližší informace najdete na adrese d) Ročenka ČSOS za rok 2012 Vyjde v nejbližší době. Každý klub ČSOS obdrží 1 výtisk zdarma poštou na adresu vedoucího klubu, Ročenka bude též zveřejněna v PDF na www stránkách Svazu. e) Časopis Orientační běh v roce 2013 I v roce 2013 se bude časopis připravovat a tisknout ve firmě Žaket, která také zajišťuje jeho distribuci. Chcete-li v roce 2013 časopis OB pravidelně dostávat, je třeba si jej co nejdříve závazně objednat. Roční předplatné stojí 550 Kč, přiobjednat si můžete i šanon pro archivaci celého ročníku časopisů v ceně 165,- Kč. Předplatné časopisu lze též darovat formou dárkového poukazu. Objednávky směřujte na číslo účtu a variabilní symbol obdržíte obratem při potvrzení objednávky. Podrobnosti o předplatném, novinkách, inzerci a další informace o časopisu Orientační běh naleznete na stránkách Sekretariát ČSOS přeje všem členům Správný směr v roce 2013.

12 Kalendář hlavních závodů ČSOS v roce 2013 LYŽAŘSKÝ ORIENTAČNÍ BĚH Světové závody v LOB v roce 2013: Ski-O Tour FRA/SUI/ITA Mistrovství Evropy v LOB, Mistrovství světa juniorů a veteránů v LOB, Mistrovství Evropy dorostu v LOB... LTU Madona Mistrovství světa v LOB... KAZ Ridder City Závody soutěží sekce LOB v roce 2013: (stav k ) Český pohár v LOB - krátká trať, noční sprint... VRB Vrbno pod Pradědem Mistrovství ČR v LOB na klasické trati... VRB Vrbno pod Pradědem Mistrovství ČR v LOB ve sprintu a štafetách... VPM Nové Hamry Český pohár v LOB - klasická trať... VPM Nové Hamry Český pohár v LOB - klasická trať... GER Holzhau Český pohár v LOB - krátká trať... GER Holzhau Mistrovství ČR v LOB na krátké trati a dvoučl. štafet... TBM+OSN Vlachovice ORIENTAČNÍ BĚH Světové závody v OB v roce 2013: Světový pohár v OB 1, 2, 3 (Mistrovství Oceánie v OB)... NZL Wellington Světový pohár v OB 4, 5, 6, 7, 8 (Nordic Tour)... NOR/SWE/FIN Mistrovství světa juniorů v OB... CZE Hradec Králové Mistrovství světa v OB, Světový pohár v OB 9, 10, FIN Vuokatti Světové hry / OB... COL Cali Mistrovství světa veteránů v OB... ITA Sestriere Světový pohár OB 12, 13 (Postfinance Cup)... SUI Baden??. -??. 10. Mistrovství Evropy dorostu v OB...??(POR/POL)?? Hlavní závody soutěží sekce OB v roce 2013: Český pohár štafet, Česká liga klubů... PHK Vysoká n.l Žebříček B-Morava (M Moravy) klasická trať... KSU Hrabenov Český pohár štafet, Česká liga klubů... KSU Hrabenov Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB... SJC Dolní Bousov Mistrovství a Veteraniáda ČR ve sprintu, SC, ŽA... LPU Chrudim Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava - klasická trať... ZBM Kramolín Žebříček B-Čechy - klasická trať... DKL+SLA Janov Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava - krátká trať... ZBM Kramolín Žebříček B-Čechy - krátká trať... DKL+SLA Janov Žebříček B-Morava - klasická trať... MOV Štramberk - Libotín Žebříček B-Morava - krátká trať... MOV Štramberk - Libotín Sprint cup, žebříček A - sprint... VRB Karlova Studánka Český pohár štafet, Česká liga klubů... VRB Vrbno p.p. - Mnichov Český pohár štafet, Česká liga klubů... VRB Vrbno p.p. - Mnichov Žebříček B-Čechy - klasická trať... PZR Bohdalec Žebříček B-Morava - klasická trať... ZLH Mikulovice Žebříček B-Čechy - krátká trať... PZR Bohdalec Žebříček B-Morava - krátká trať... ZLH Mikulovice Celostátní finále přeboru škol... KTA Planá nad Lužnicí Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy - klasická trať... LPM Mezholezy Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy - krátká trať... LPM Mezholezy Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati, ČP, ŽA... SSU Kunčice, chata Junior Český pohár štafet, Česká liga klubů... SRK Hradisko Sprint cup, žebříček A - sprint... SRK Rychnov n.kn Český pohár štafet, Česká liga klubů... SRK Hradisko

13 Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy - klasická trať... DKP Šemanovice Žebříček B-Morava - klasická trať... SKM Tesák Český pohár, WRE, žebříček A, žebříček B-Čechy kr. trať... DKP Šemanovice Žebříček B-Morava - krátká trať... SKM Tesák Mistrovství a Veteraniáda ČR na klas. trati, WRE, ČP, ŽA ASU Rejvíz Mistrovství a Veteraniáda ČR štafet, ČPŠ, ČLK... TJN Jablonec n.n. - Břízky Mistrovství ČR družstev a oblast. výběrů žactva, ČLK... TJN Jablonec n.n. - Břízky Vícedenní závody v OB v ČR v roce 2013: Velikonoce ve skalách... DKP Kvítkov Haná Orienteering Festival... OOL Zlaté Hory Jarní trojúhelník... MLA Mariánské Lázně Českopolský orientační běh SKOL cup... KRN Pietrowice JWOC Tour (6 dnů)... PHK+SHK Hradec Králové H.S.H. Vysočina cup... CHT Sykovec, Medlov Grand prix Silesia... AOP Jakartovice Bohemia... BOR Nový Bor Cena střední Moravy... JPV Lipník nad Bečvou Advanta cup... DOB Nové Město n.metují Magnus cup... ASU Nová Ves Jičínské sprinty... SJC Brada Pěkné prázdniny... TUR Turnov - Hrubá Skála Cena východních Čech... LPU Železné hory MTBO (Mountain bike orienteering) Světové závody v MTBO v roce 2013: Mistrovství Evropy v MTBO, Světový pohár v MTBO POL Zamosc Mistrovství světa v MTBO, Mistrovství světa juniorů v MTBO, Světový pohár v MTBO 6, 7, 8, 9... EST Rakvere Světový pohár v MTBO 10, 11, 12, MS veteránů v MTBO... POR Costa Alentejana Závody soutěží sekce MTBO v roce 2013: Český pohár MTBO - dlouhá trať... CHT Chrast Český pohár MTBO - krátká trať... CHT Chrast 4.5. Český pohár MTBO - klasická trať... TSU Litovelské Pomoraví 5.5. Český pohár MTBO - krátká trať... TSU Litovelské Pomoraví Český pohár MTBO - klasická trať... SJI St. Město p. Landšt Český pohár MTBO - krátká trať... SJI St. Město p. Landšt Mistrovství ČR v MTBO a ČP MTBO - sprint... TBM Rudice 8.6. Mistrovství ČR v MTBO - štafety... TBM Rudice 9.6. Český pohár MTBO - volné pořadí kontrol... TBM Rudice 5.7. WRE, Český pohár MTBO - krátká trať... VPM Sklárna 6.7. WRE, Český pohár MTBO - klasická trať... VPM Sklárna Český pohár MTBO - klasická trať... ABR Bruntál Český pohár MTBO - krátká trať... ABR Bruntál 7.9. Mistrovství ČR v MTBO a ČP MTBO - krátká trať... VIV Vilémov 8.9. Mistrovství ČR v MTBO a ČP MTBO - klasická trať... VIV Vilémov Český pohár MTBO - klasická trať... BOR Sloup Český pohár MTBO - krátká trať... BOR Sloup Český pohár MTBO - krátká trať a sprint... SKL Kladno Mistrovství ČR v MTBO - družstva... SKL Kladno TRAIL-O Světové závody v Trail-O v roce 2013: Mistrovství světa v Trail-OB... FIN Vuokatti Hlavní závody soutěží Trail-O v roce 2013: Mistrovství a ČR v Trail-O... DOB Dobruška

Z P R A V O D A J ČSOS 2 0 1 6 / 1

Z P R A V O D A J ČSOS 2 0 1 6 / 1 Z P R A V O D A J ČSOS 2 0 1 6 / 1 Obsah: 1. Usnesení VH ČSOS 2015 Informace o nových Stanovách ČSOS 2. a) Rozpočet ČSOS na rok 2016 b) Rozdělení příspěvků 2016 na krajské svazy a talenty sekce OB 3. Informace

Více

Z P R A V O D A J ČSOS 2 0 1 5 / 1

Z P R A V O D A J ČSOS 2 0 1 5 / 1 Z P R A V O D A J ČSOS 2 0 1 5 / 1 Obsah: 1. Usnesení VH ČSOS 2014 2. Rozpočet ČSOS na rok 2015, rozdělení příspěvků na kraje, oblasti a kluby 3. Informace sekce OB 4. Informace sekce LOB 5. Informace

Více

Z á p i s č. 2/2017. z 2. zasedání VV-ČSOS, které se konalo dne v Praze na Strahově

Z á p i s č. 2/2017. z 2. zasedání VV-ČSOS, které se konalo dne v Praze na Strahově Z á p i s č. 2/2017 z 2. zasedání, které se konalo dne 15. 3. 2017 v Praze na Strahově Přítomni: Omluveni: Kamenický, Matějů, Klimpl, Aleš, Pospíšek, Škoda, Vystavěl, Picek, Šubrt, Zřídkaveselý Jednání

Více

Z á p i s č. 1/2015. z 1. zasedání P-ČSOS, které se konalo dne v Praze na Strahově

Z á p i s č. 1/2015. z 1. zasedání P-ČSOS, které se konalo dne v Praze na Strahově Z á p i s č. 1/2015 z 1. zasedání, které se konalo dne 21. 1. 2015 v Praze na Strahově Přítomni: Omluven: Host: Kamenický, Matějů, Klimpl, Škoda, Pospíšek, Vystavěl, Jirásek, Šubrt Zřídkaveselý Jiří Kejval

Více

MČR klubů BOR X út :00 Startovka po kategoriích OS2010 Stephan Krämer SportSoftware Strana

MČR klubů BOR X út :00 Startovka po kategoriích OS2010 Stephan Krämer SportSoftware Strana Startovka po kategoriích OS2010 Stephan Krämer SportSoftware Strana 2016 1 DH175 (30) Start: 10:00 551 PHK1 OK 99 Hradec Králové PHK1 552 SJI1 OK Jihlava SJI1 553 SLA2 SKOB Slaný SLA2 554 VLI2 Slavia Liberec

Více

Z P R A V O D A J ČSOS 2 0 1 1 / 1

Z P R A V O D A J ČSOS 2 0 1 1 / 1 Z P R A V O D A J ČSOS 2 0 1 1 / 1 Obsah: 1. Usnesení VH ČSOS 2010 2. Rozpočet ČSOS na rok 2011 3. Informace sekce OB 4. Informace sekce LOB 5. Informace sekce MTBO 6. Různé Kalendář hlavních závodů ČSOS

Více

Z á p i s č. 2/2015. z 2. zasedání P-ČSOS, které se konalo dne 4. 3. 2015 v Praze na Strahově

Z á p i s č. 2/2015. z 2. zasedání P-ČSOS, které se konalo dne 4. 3. 2015 v Praze na Strahově Z á p i s č. 2/2015 z 2. zasedání, které se konalo dne 4. 3. 2015 v Praze na Strahově Přítomni: Omluveni: Kamenický, Matějů, Klimpl, Škoda, Pospíšek, Vystavěl, Jirásek, Šubrt, Hranička, Klech, Horyna,

Více

Z P R A V O D A J ČSOS 2 0 1 2 / 1

Z P R A V O D A J ČSOS 2 0 1 2 / 1 Z P R A V O D A J ČSOS 2 0 1 2 / 1 Obsah: 1. Usnesení VH ČSOS 2011 2. Rozpočet ČSOS na rok 2012 3. Informace sekce OB 4. Informace sekce LOB 5. Informace sekce MTBO 6. Různé Kalendář hlavních závodů ČSOS

Více

MČR štafet BOR X út :01 Startovka po kategoriích OS2010 Stephan Krämer SportSoftware Strana D105 (32) Start: 5:00

MČR štafet BOR X út :01 Startovka po kategoriích OS2010 Stephan Krämer SportSoftware Strana D105 (32) Start: 5:00 Startovka po kategoriích OS2010 Stephan Krämer SportSoftware Strana 2016 1 D105 (32) Start: 5:00 801 VSP1 USK Praha VSP1 802 TUV1 SOK TJ Turnov TUV1 803 VPM2 KOS Slavia VŠ Plzeň VPM2 804 VSP2 USK Praha

Více

Z á p i s č. 10/2014 z 10. zasedání předsednictva sekce OB, které se konalo dne 27. 9. 2014 ve Stráži pod Ralskem

Z á p i s č. 10/2014 z 10. zasedání předsednictva sekce OB, které se konalo dne 27. 9. 2014 ve Stráži pod Ralskem Z á p i s č. 10/2014 z 10. zasedání předsednictva sekce OB, které se konalo dne 27. 9. 2014 ve Stráži pod Ralskem Přítomni: Petr Klimpl, Jan Netuka, Libor Slezák, Zdeněk Zuzánek Radek Novotný, Marek Cahel,

Více

II. DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE

II. DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K SOUTĚŽÍM SEKCE OB 2013 Soutěžní komise sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů v souladu s platným Soutěžním řádem soutěží sekce OB vydává tyto Prováděcí předpisy

Více

Z P R A V O D A J ČSOS / 1

Z P R A V O D A J ČSOS / 1 Z P R A V O D A J ČSOS 2 0 1 7 / 1 Obsah: 1. Usnesení Valné hromady ČSOS 2016 2. a) Rozpočet ČSOS na rok 2017 b) Rozdělení příspěvků na činnost krajských svazů ČSOS, na přípravu talentů sekce OB v oblastech

Více

Jihomoravská liga klasická trať VBM Jihomoravská liga klasická trať ABM Jihomoravská liga klasická trať

Jihomoravská liga klasická trať VBM Jihomoravská liga klasická trať ABM Jihomoravská liga klasická trať Soutěže 2016 Mistrovství ČR na klasické trati 1. a 2. října 2016 Pustá Rybná sobota kvalifikace, neděle finále mistrovské kategorie (počet startujících ve finále A) D16 (18), D18 (18), D20 (18), D21 (24),

Více

Mistrovství ČR na klasické trati Mistrovství ČR na krátké trati Mistrovství ČR ve sprintu Mistrovství ČR v nočním OB

Mistrovství ČR na klasické trati Mistrovství ČR na krátké trati Mistrovství ČR ve sprintu Mistrovství ČR v nočním OB Soutěže 2015 Mistrovství ČR na klasické trati 26. a 27. září 2015 Klepáčov sobota kvalifikace, neděle finále mistrovské kategorie (počet startujících ve finále A) D16 (18), D18 (18), D20 (18), D21 (24),

Více

Startovka oddílů 7.9.2011 23:10:13 ČP štafet ===ČSOS-SHK=======================Orienteering Organiser 2010===

Startovka oddílů 7.9.2011 23:10:13 ČP štafet ===ČSOS-SHK=======================Orienteering Organiser 2010=== Startovka oddílů 7.9.2011 23:10:13 ČP štafet ===ČSOS-SHK=======================Orienteering Organiser 2010=== Startovka oddílu: ABM - KOB MOIRA Brno Sobota 10.9.2011 H21 8 KOB Moira Brno 1 Kč H21 21 KOB

Více

Z á p i s č. 4/2016. ze 4. zasedání VV-ČSOS, které se konalo dne 15. 6. 2016 v Praze na Strahově

Z á p i s č. 4/2016. ze 4. zasedání VV-ČSOS, které se konalo dne 15. 6. 2016 v Praze na Strahově Z á p i s č. 4/2016 ze 4. zasedání, které se konalo dne 15. 6. 2016 v Praze na Strahově Přítomni: Hosté: Omluveni: Kamenický, Matějů, Jirásek, Vystavěl, Pospíšek, Šubrt, Vebr, I. Novák Klimpl, Škoda, Zřídkaveselý

Více

Z P R A V O D A J ČSOS 2 0 1 4 / 1

Z P R A V O D A J ČSOS 2 0 1 4 / 1 Z P R A V O D A J ČSOS 2 0 1 4 / 1 Obsah: 1. Usnesení VH ČSOS 2013 2. Rozpočet ČSOS na rok 2014, rozdělení příspěvků na kraje, oblasti a kluby 3. Informace sekce OB 4. Informace sekce LOB 5. Informace

Více

SMĚRNICE PRO HOSPODAŘENÍ

SMĚRNICE PRO HOSPODAŘENÍ Český svaz orientačních sportů, Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6, tel./fax: 242 429 212, tel.: 233 017 410, mobil: 737 011 553, email: csos@cstv.cz, http:www.orientacnisporty.cz SMĚRNICE PRO HOSPODAŘENÍ

Více

MANUÁL. pro zajištění reklamního plnění závazků ČSOS pořadateli závodů soutěží sekce OB v roce 2017

MANUÁL. pro zajištění reklamního plnění závazků ČSOS pořadateli závodů soutěží sekce OB v roce 2017 MANUÁL pro zajištění reklamního plnění závazků ČSOS pořadateli závodů soutěží sekce OB v roce 2017 Zpracovali: Ivan Matějů místopředseda ČSOS Jiří Šubrt generální sekretář ČSOS Petr Hranička Vydal: sekretariát

Více

I. MISTROVSKÉ SOUTĚŽE

I. MISTROVSKÉ SOUTĚŽE STŘEDOČESKÝ SVAZ ORIENTAČNÍCH SPORTŮ PROVÁDĚCÍ POKYNY K soutěžím Středočeské oblasti Sekce OB ČSOS pro rok 2013 I. MISTROVSKÉ SOUTĚŽE 1. Mistrovství Středočeské oblasti v nočním OB Pá 05.04.2013, TUR (při

Více

Zápis z ustavující členské schůze občanského sdružení Jihočeská krajská asociace ČSOS (JčAOS)

Zápis z ustavující členské schůze občanského sdružení Jihočeská krajská asociace ČSOS (JčAOS) Datum: 16. prosince 2011 Zápis z ustavující členské schůze občanského sdružení Jihočeská krajská asociace ČSOS (JčAOS) Místo: České Vrbné 2207, 370 11 České Budějovice Účast: ACB ABK České Budějovice Šumava

Více

Sportovní centrum mládeže Hanácké oblasti v orientačním běhu. Závěrečná zpráva za rok 2013

Sportovní centrum mládeže Hanácké oblasti v orientačním běhu. Závěrečná zpráva za rok 2013 Sportovní centrum mládeže Hanácké oblasti v orientačním běhu Závěrečná zpráva za rok 2013 Obsah závěrečné zprávy: A) Název projektu B) Příjemce projektu C) Řešitel projektu D) Cíle projektu E) Personální

Více

PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K SOUTĚŽÍM SEKCE OB 2016

PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K SOUTĚŽÍM SEKCE OB 2016 PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K SOUTĚŽÍM SEKCE OB 2016 Soutěžní komise sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů v souladu s platným Soutěžním řádem soutěží sekce OB vydává tyto Prováděcí předpisy

Více

Závěrečná zpráva Sportovního centra mládeže Hanácké oblasti 2011

Závěrečná zpráva Sportovního centra mládeže Hanácké oblasti 2011 Závěrečná zpráva Sportovního centra mládeže Hanácké oblasti 2011 Obsah 1. Název projektu 2. Předkladatel 3. Řešitel projektu 4. Personální zajištění činnosti SCM v roce 2011 5. Seznam členů SCM v roce

Více

MČR OB KL BOR FINÁLE - 28.9.2014 ne 28.9.2014 19:34 Výsledky s mezičasy OE2010 Stephan Krämer SportSoftware 2014. místo StČí Jméno Čas

MČR OB KL BOR FINÁLE - 28.9.2014 ne 28.9.2014 19:34 Výsledky s mezičasy OE2010 Stephan Krämer SportSoftware 2014. místo StČí Jméno Čas Strana 1 D16A (18) 4,7 km 220 m 9 K 1(78) 2(71) 3(46) 4(79) 5(108) 6(97) 7(94) 8(84) 9(100) C 1 467 Čechová Tereza 37:17 8:27 10:13 13:28 14:03 20:46 23:36 31:37 35:56 37:02 37:17 SJI OK Jihlava 8:27 1:46

Více

S o u t ě ž n í. ř á d

S o u t ě ž n í. ř á d Východočeská oblast Sekce orientačního běhu ČSOS S o u t ě ž n í ř á d soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu v roce 2015 A. Základní ustanovení 1.1 Soutěžní řád platí pro soutěže Východočeské

Více

XI. České akademické hry. Výsledky. orientační běh

XI. České akademické hry. Výsledky. orientační běh XI. České akademické hry Výsledky orientační běh Vytvořeno 12.06.2012 19:32 12.06.2012 Akademicke mistrovstvi - kratka D 4.10 km, 210 m, 15 kontrol 1. Duchová Iveta LPU8654 E OK Lokomotiva Pardubice 36.50

Více

Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. Dlouhá 40, 77900 Olomouc E-mail: scm@obhana.cz Tel.

Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. Dlouhá 40, 77900 Olomouc E-mail: scm@obhana.cz Tel. Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. Dlouhá 40, 77900 Olomouc E-mail: scm@obhana.cz Tel.: 602 559 996 Ing. Evžen Cigoš Předseda správní rady Nadace orientačního běhu Těšínská

Více

PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K SOUTĚŽÍM SEKCE OB 2011

PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K SOUTĚŽÍM SEKCE OB 2011 PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K SOUTĚŽÍM SEKCE OB 2011 Soutěţní komise sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů v souladu s platným Soutěţním řádem soutěţí sekce OB vydává tyto Prováděcí předpisy

Více

Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu

Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu 1. Základní ustanovení 1.1 Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti (dále jen SŘ) stanovuje podmínky mistrovských, dlouhodobých a veřejných soutěží

Více

Zveřejnění údajů z obdržených žádostí

Zveřejnění údajů z obdržených žádostí Zveřejnění údajů z obdržených žádostí Nadace v řádném termínu do 15.ledna 2003 přijala celkem 8 žádostí o přidělení nadačního příspěvku na provozování sportovního centra mládeže v orientačním běhu pro

Více

Sportovní centrum mládeže Hanácké oblasti v orientačním běhu v roce Závěrečná zpráva

Sportovní centrum mládeže Hanácké oblasti v orientačním běhu v roce Závěrečná zpráva Sportovní centrum mládeže Hanácké oblasti v orientačním běhu v roce 2016 Závěrečná zpráva Obsah závěrečné zprávy: a) Název projektu Sportovní centrum mládeže Olomouckého kraje v orientačním běhu v roce

Více

Zpráva o činnosti P-ČSOS za rok 2013

Zpráva o činnosti P-ČSOS za rok 2013 Podklad pro VH ČSOS 7. 12. 2013 Zpráva o činnosti P-ČSOS za rok 2013 P-ČSOS pracovalo v roce 2013 ve složení: R. Kamenický - předseda ČSOS, P. Klimpl, Ivan Matějů - místopředsedové ČSOS, Z. Pospíšek, P.

Více

Sportovní centrum mládeže Hanácké oblasti v orientačním běhu. Závěrečná zpráva za rok 2014

Sportovní centrum mládeže Hanácké oblasti v orientačním běhu. Závěrečná zpráva za rok 2014 Sportovní centrum mládeže Hanácké oblasti v orientačním běhu Závěrečná zpráva za rok 2014 Obsah závěrečné zprávy: A) Název projektu B) Příjemce projektu C) Řešitel projektu D) Cíle projektu E) Personální

Více

III. Ostatní ustanovení k soutěžím v LOB

III. Ostatní ustanovení k soutěžím v LOB Prováděcí předpisy pro závody LOB v sezóně 2011 Soutěžní komise ČSOS sekce LOB v souladu s platným Soutěžním řádem LOB vydává tyto prováděcí předpisy k soutěžím ČSOS v LOB pro rok 2011. I. Mistrovské soutěže

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Beroun, 07. 04. 2015; čas jednání 15:00-20:29 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T. Novotný,

Více

Prováděcí předpisy pro závody LOB v sezóně 2012

Prováděcí předpisy pro závody LOB v sezóně 2012 Prováděcí předpisy pro závody LOB v sezóně 2012 Soutěžní komise ČSOS sekce LOB v souladu s platným Soutěžním řádem LOB vydává tyto prováděcí předpisy k soutěžím ČSOS v LOB pro rok 2012 I. Mistrovské soutěže

Více

závěrečná zpráva PROJEKT

závěrečná zpráva PROJEKT Klub orientačního běhu Moira Brno, o.s, Lidická 50, Brno, 658 12 závěrečná zpráva PROJEKT Sportovní centrum dětí v orientačním běhu při Klubu orientačního běhu Brno na rok 2014 Datum zpracování: listopad,

Více

Přehled umístění závodníků SJI v rámci reprezentace ČR v roce 2016

Přehled umístění závodníků SJI v rámci reprezentace ČR v roce 2016 Přehled umístění závodníků SJI v rámci reprezentace ČR v roce 2016 MTBO MISTROVSTVÍ SVĚTA (PORTUGALSKO) WE RENATA PAULÍČKOVÁ sprint 21. long 5. middle 18. relay 3. IOF MTB-O World Ranking 2016 WE 10. Renata

Více

world MTB orienteering championships Liberec

world MTB orienteering championships Liberec wmtb world MTB orienteering championships Liberec Vážení sportovní přátelé, příznivci orientačních sportů, či jen náhodní čtenáři? Dostává se Vám do rukou informační brožura vydaná u příležitosti významné

Více

Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s.

Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. Název projektu: Sportovní centrum mládeže Hanácké oblasti v orientačním běhu 2015 Žadatel: Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. A. Název projektu: Sportovní centrum mládeže

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 7/2015 z jednání VV dne 6. 5. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav Borovský

Více

Český svaz orientačních sportů SK Žabovřesky Brno oddíl orientačního běhu. Brno Kohoutovice, 22. května 2010 Babice u Rosic, 23.

Český svaz orientačních sportů SK Žabovřesky Brno oddíl orientačního běhu. Brno Kohoutovice, 22. května 2010 Babice u Rosic, 23. Český svaz orientačních sportů SK Žabovřesky Brno oddíl orientačního běhu R O Z P I S hummel sprint cup 3. závodu žebříčku A 6. závodu Jihomoravské ligy závodu systému Ranking HSH s koeficientem 1,06 závodu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O POUŽITÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O POUŽITÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU OK LOKOMOTIVA PARDUBICE Palackého 2547 530 02 Pardubice IČO: 26606747 účet: 1069724001/2400 tel.: 466 510 154 mobil: 602 619 991 http:// www.lpu.cz e-mail: petr.klimpl@tiscali.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O POUŽITÍ

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014 Obsah 1. Název projektu 2. Předkladatel a vedoucí projektu 3. Personální zajištění činnosti SCM v roce 2014

Více

PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K SOUTĚŽÍM ČSOB v MTBO 2009

PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K SOUTĚŽÍM ČSOB v MTBO 2009 PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K SOUTĚŽÍM ČSOB v MTBO 2009 Registrace Závodníci mající zájem startovat v soutěžích ČSOB MTBO se musí do 11.4.2009 registrovat na stránkách MTBO www.mtbo.cz, výjimečně emailem na adresu

Více

Přehled umístění závodníků SJI v rámci reprezentace ČR v roce 2008 LOB. IOF Ski-O World Cup 2008 23. Jan Lauerman

Přehled umístění závodníků SJI v rámci reprezentace ČR v roce 2008 LOB. IOF Ski-O World Cup 2008 23. Jan Lauerman Přehled umístění závodníků SJI v rámci reprezentace ČR v roce 2008 LOB MISTROVSTVÍ SVĚTA VETERÁNŮ(ŠVÝCARSKO S- chanf) M35 MILAN VENHODA sprint 3. long 2. MISTROVSTVÍ EVROPY (ŠVÝCARSKO S- chanf) H21 JAN

Více

I. Společná ustanovení:

I. Společná ustanovení: Východočeská oblast sekce orientačního běhu ČSOS S p o l e č n ý r o z p i s soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu r. 2016 - podzim UPOZORNĚNÍ: Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly

Více

ROZPOČET ČMSHb na rok 2012 Základní principy - systém tvorby rozpočtu

ROZPOČET ČMSHb na rok 2012 Základní principy - systém tvorby rozpočtu ČESKOMORAVSKÝ SVAZ HOKEJBALU ROZPOČET ČMSHb na rok 2012 Základní principy - systém tvorby rozpočtu a) ZDROJE FINANCOVÁNÍ b) ČINNOSTI ČMSHb (střediska) ZDROJE PŘÍJMY VÝDAJE BILANCE 1 ČMSHb - vlastní zdroje

Více

Prováděcí předpisy pro závody LOB v sezóně 2015

Prováděcí předpisy pro závody LOB v sezóně 2015 Prováděcí předpisy pro závody LOB v sezóně 2015 Soutěžní komise ČSOS sekce LOB v souladu s platným Soutěžním řádem LOB vydává tyto prováděcí předpisy k soutěžím ČSOS v LOB pro rok 2015 I. Mistrovské soutěže

Více

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 ČLENSTVÍ VE FAČR a struktura dělení členských příspěvků Členství a struktura dělení ČP Na 13. řádné valné hromadě FAČR byly přijaty nové stanovy,

Více

Český svaz orientačních sportů SK Žabovřesky Brno oddíl orientačního běhu P R O G R A M

Český svaz orientačních sportů SK Žabovřesky Brno oddíl orientačního běhu P R O G R A M Český svaz orientačních sportů SK Žabovřesky Brno oddíl orientačního běhu P R O G R A M 3. závod Jihomoravské ligy 4. závod ligy Vysočiny 4. závod oblastního žebříčku Valašské oblasti Mistrovství Jihomoravské

Více

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO ZÁPIS

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO ZÁPIS ZÁPIS Valné hromady Cyklo Klubu Kučera Konané dne 18. března 2016 Sál Lidového domu, Znojmo Dělnická ul. 18:00 hod. Přítomni: 4 x výkonný výbor CKK + 35 přítomných členů Omluveni: 20 členů Celkem přítomno:

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení STANOVY ČESKÉHO SVAZU ORIENTAČNÍCH SPORTŮ I. Úvodní ustanovení 1. Český svaz orientačních sportů (dále také jen ČSOS ) je občanským sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ekonomická směrnice České boxerské asociace

1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ekonomická směrnice České boxerské asociace 1. ÚVOD Ekonomická směrnice České boxerské asociace (dále jen ES) vychází ze znění platných zákonů a je závazným dokumentem, který stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky v působnosti ČBA

Více

17. a 18. závod ČP MTBO MČR MTBO družstev - Memoriál Tomáše Sikory

17. a 18. závod ČP MTBO MČR MTBO družstev - Memoriál Tomáše Sikory ROZPIS ZÁVODU 17. a 18. závod ČP MTBO MČR MTBO družstev - Memoriál Tomáše Sikory Pořadatel: SK Orientační sporty Nové Město na Moravě z pověření Českého svazu orientačních sportů Datum: 17. 10. 2015 sprint,

Více

PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K SOUTĚŽÍM ČSOS v MTBO 2016

PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K SOUTĚŽÍM ČSOS v MTBO 2016 PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K SOUTĚŽÍM ČSOS v MTBO 2016 Registrace Závodníci mající zájem startovat v soutěžích ČSOS MTBO se musí do 15.4.2016 registrovat centrálním systému ORIS na stránkách http://oris.orientacnisporty.cz

Více

GRASSROOTS ODDĚLENÍ KOMISE MLÁDEŽE

GRASSROOTS ODDĚLENÍ KOMISE MLÁDEŽE GRASSROOTS ODDĚLENÍ KOMISE MLÁDEŽE Zdeněk Psotka, Otakar Mestek Aktiv KFS a OFS, Praha 22. 1. 2016 KOMISE MLÁDEŽE Cíle => kvalita + kvantita Klíčová role v Grassroots oddělení optimalizace systému (výběry,

Více

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Český svaz tělesné výchovy a Kooperativa, pojišťovna, a.s. uzavřely novou smlouvu o úrazovém pojištění členů ČSTV. Po loňském jednání o možném dodatku

Více

TJ AŠ MLADÁ BOLESLAV

TJ AŠ MLADÁ BOLESLAV TJ AŠ MLADÁ BOLESLAV ODDÍL STOLNÍHO TENISU ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE ze dne 22.5.2015 1. Vyhodnocení sezóny 2014/2015 1.1. Výsledky soutěží družstev mužů a žen - Konečné umístění družstev: Družstvo Soutěž

Více

Závěrečná zpráva o použití nadačního příspěvku

Závěrečná zpráva o použití nadačního příspěvku Závěrečná zpráva o použití nadačního příspěvku Provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu Oblasti Vysočina při Sportovním klubu OK Jihlava, o. s. v roce 2014 Jihlava, listopad 2014 Strana 1

Více

Sportovní centrum mládeže Hanácké oblasti v orientačním běhu. Závěrečná zpráva za rok 2015

Sportovní centrum mládeže Hanácké oblasti v orientačním běhu. Závěrečná zpráva za rok 2015 Sportovní centrum mládeže Hanácké oblasti v orientačním běhu Závěrečná zpráva za rok 2015 Obsah závěrečné zprávy: A) Název projektu B) Příjemce projektu C) Garant projektu D) Hlavní cíle projektu E) Plnění

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 4. 12. 2014; čas jednání 16:00-20:40 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T. Novotný,

Více

ČESKÝ POHÁR ŠTAFET V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015 (3. A 4. KOLO) ČESKÁ LIGA KLUBŮ V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015 (4. A 5. A 3

ČESKÝ POHÁR ŠTAFET V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015 (3. A 4. KOLO) ČESKÁ LIGA KLUBŮ V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015 (4. A 5. A 3 POKYNY ČESKÝ POHÁR ŠTAFET V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015 (3. A 4. KOLO) ČESKÁ LIGA KLUBŮ V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015 (4. A 5. KOLO) VYZÝVACÍ POHÁR ŽACTVA V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015 (1. A 3. ZÁVOD) VEŘEJNÝ ZÁVOD ŠTAFET

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 14 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 14 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 14 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 08. 10. 2015; čas jednání 15:00-19:57 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák Omluven:

Více

Informace pro členy ČWA jaro 2010

Informace pro členy ČWA jaro 2010 Informace pro členy ČWA jaro 2010 Obsah : 1) Zpráva hospodáře návrh rozpočtu na rok 2010 2) Vypsání WS tříd pro rok 2010 3) Zaplacení mezinárodních poplatků 4) Členské příspěvky pro rok 2010, způsob placení,

Více

A-team NOVO Bruntál. Zápis z VH oddílu A-team Bruntál, konané dne Přítomni: viz prezenční listina

A-team NOVO Bruntál. Zápis z VH oddílu A-team Bruntál, konané dne Přítomni: viz prezenční listina Zápis z VH oddílu A-team Bruntál, konané dne 26.10.2013 Přítomni: viz prezenční listina 1. Zahájení VH. 2. Přednesena hodnotící zpráva za sekci MTBO za rok 2013. Hlavní úspěchy zisk mistrovského titulu

Více

OSTATNÍ 15. Název materiálu: Mistrovství světa v orientačních závodech na horských kolech v Turnově

OSTATNÍ 15. Název materiálu: Mistrovství světa v orientačních závodech na horských kolech v Turnově Podklady na zasedání ZM dne: 28.05.2015 OSTATNÍ 15. Název materiálu: Mistrovství světa v orientačních závodech na horských kolech v Turnově Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Zúčastní se projednávání

Více

Zápis z valné hromady, konané dne v Ostravě

Zápis z valné hromady, konané dne v Ostravě ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE Oblast Severní Morava 702 00 OSTRAVA Mor. Ostrava, Vítkovická 3083/1 TEL. 596 617 191, 733 553 177 E-mail:basketsm@seznam.cz Všechny údaje o basketu na Severní Moravě najdete

Více

Projekt. provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu. Oblasti Vysočina při Sportovním klubu OK Jihlava, o.s.

Projekt. provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu. Oblasti Vysočina při Sportovním klubu OK Jihlava, o.s. Projekt provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu Oblasti Vysočina při Sportovním klubu OK Jihlava, o.s. Grantový program Sportovní centra dětí v orientačním běhu Nadace OB, ročník 2015 Jihlava,

Více

Žadatel: Krajská organizace ČUS Libereckého kraje

Žadatel: Krajská organizace ČUS Libereckého kraje Název projektu: Provozování sekce dětí sportovního centra mládeže orientačního běhu Libereckého kraje v roce 2016 Žadatel: Krajská organizace ČUS Libereckého kraje 1 Krajská organizace ČUS Libereckého

Více

Program. Český pohár štafet v orientačním běhu žebříček A, Continental cup, HSH ranking, oblastní žebříček

Program. Český pohár štafet v orientačním běhu žebříček A, Continental cup, HSH ranking, oblastní žebříček Český pohár štafet v orientačním běhu žebříček A, Continental cup, HSH ranking, oblastní žebříček Program Funkcionáři: štafety sobota neděle ředitel: Zbyněk Pospíšek David Aleš, hlavní rozhodčí: Martin

Více

Soutěžní řád Moravskoslezského krajského svazu orientačních sportů (dále jen MSKSOS ) pro soutěže v orientačním běhu

Soutěžní řád Moravskoslezského krajského svazu orientačních sportů (dále jen MSKSOS ) pro soutěže v orientačním běhu Soutěžní řád Moravskoslezského krajského svazu orientačních sportů (dále jen MSKSOS ) pro soutěže v orientačním běhu Soutěžní řád (dále jen SŘ ) je spolu s (i) Pravidly orientačního běhu, (ii) Pravidly

Více

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY POKYNY PRO ÚČASTNÍKY Mistrovství a Veteraniády ČR štafet 2016 Mistrovství a Veteraniády ČR klubů 2016 Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva 2016 závodů Českého poháru štafet a České ligy klubů SPOLEČNÉ

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O POUŽITÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O POUŽITÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU OK LOKOMOTIVA PARDUBICE občanské sdružení Palackého 2547 530 02 Pardubice IČO: 26606747 účet: 1069724001/5500 tel.: 466 510 154 mobil: 602 619 991 http:// www.lpu.cz e-mail: petr.klimpl@tiscali.cz ZÁVĚREČNÁ

Více

Sportovní centrum dětí Hanácké oblasti v orientačním běhu v roce 2013. Závěrečná zpráva

Sportovní centrum dětí Hanácké oblasti v orientačním běhu v roce 2013. Závěrečná zpráva Sportovní centrum dětí Hanácké oblasti v orientačním běhu v roce 2013 Závěrečná zpráva Obsah 1. Název projektu 2. Předkladatel 3. Řešitel projektu 4. Personální zajištění činnosti SCD v roce 2013 5. Seznam

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 11 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 11 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 11 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 05. 05. 2015; čas jednání 16:08-18:38 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T.

Více

Program. Slavia Liberec orienteering Členská schůze. Přítomni dle prezenční listiny. 1. Zahájení 1/3. 1. Poděkování 3/3 7.4.2011

Program. Slavia Liberec orienteering Členská schůze. Přítomni dle prezenční listiny. 1. Zahájení 1/3. 1. Poděkování 3/3 7.4.2011 Program Slavia Liberec orienteering Členská schůze Liberec, Krakonošova ulice Úterý 6. 4. 2011 v 18.00 1. Zahájení 2. Volba návrhové a mandátové komise 3. Zpráva o činnosti 4. Zpráva o hospodaření 5. Plán

Více

I. Společná ustanovení:

I. Společná ustanovení: Východoče s k á o b l a s t s e k c e o r i e n t ačn í h o bě hu ČSOS S p o l e č n ý r o z p i s s o u tě ž í Východoč e s k é o b l a s t i v o r i e n t ač n ím bě hu r. 2014 - podzim UPOZORNĚNÍ: Z

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Plnění rozpočtu: 1. NÁKLADY-VÝDAJE 2013

Plnění rozpočtu: 1. NÁKLADY-VÝDAJE 2013 Plnění : 1. NÁKLADY-VÝDAJE 2013 Číslo položky Název položky NÁVRH ROZPOČTU Plnění Plnění v 501 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY 80 500,00 Kč 84 881,83 Kč 105% 501-100 SPOTŘEBA SPORTOVNÍHO MATERIÁLU 3 000,00 Kč 2 168,00

Více

Ing. Zdeněk Horáček, Ing. Jaroslav Páník, Luboš Duchek, Jana Táborská Martina Macková, František Hegedüs

Ing. Zdeněk Horáček, Ing. Jaroslav Páník, Luboš Duchek, Jana Táborská Martina Macková, František Hegedüs Zápis č. 1/2010 z jednání P-ČLS konaného dne 20.1.2010 Přítomni : Omluveni: Ing. Zdeněk Horáček, Ing. Jaroslav Páník, Luboš Duchek, Martina Macková, František Hegedüs Program : 1. Zahájení 2. Kontrola

Více

Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. Dlouhá 40, 77900 Olomouc E-mail: scm@obhana.cz Tel.

Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. Dlouhá 40, 77900 Olomouc E-mail: scm@obhana.cz Tel. Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. Dlouhá 40, 77900 Olomouc E-mail: scm@obhana.cz Tel.: 602 559 996 Ing. Evžen Cigoš Předseda správní rady Nadace orientačního běhu Těšínská

Více

Sportovní centrum mládeže Hanácké oblasti v orientačním běhu. Závěrečná zpráva za rok 2012

Sportovní centrum mládeže Hanácké oblasti v orientačním běhu. Závěrečná zpráva za rok 2012 Sportovní centrum mládeže Hanácké oblasti v orientačním běhu Závěrečná zpráva za rok 2012 Obsah závěrečné zprávy: A) Název projektu B) Příjemce projektu C) Řešitel projektu D) Cíle projektu E) Personální

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Němčice u Kolína, 03. 12. 2015; čas jednání 11:15-18:10 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, M. Komárek, R. Novák, P. Ticháček,

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 23 v mandátním období 2010 2014

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 23 v mandátním období 2010 2014 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 23 v mandátním období 2010 2014 Místo a termín: Praha, 25. 04. 2014; Čas jednání: 16:00-18:30 Přítomni: J. Kozel, V. Řezáč (16:52 17:39), J. Donauschachtl, M. Edl,

Více

2. kolo seriálu DPP 2015

2. kolo seriálu DPP 2015 2. kolo seriálu DPP 2015 Propozice 20. 6. 2015 Sportcentrum Račice veslařský kanál 2. kolo seriálu DPP 2015 Propozice Pořadatel Svaz potápěčů České republiky Klub potápěčů KRAKEN Litoměřice Místo konání

Více

Zápis a usnesení ze zasedání 23. valné hromady

Zápis a usnesení ze zasedání 23. valné hromady Zápis a usnesení ze zasedání 23. valné hromady konané dne 6.5.2015 od 17:00 h. v prostorách Základní školy Sportovní 777, Uherské Hradiště, PSČ 686 01. Valnou hromadu (dále jen VH) k zasedání řádně svolal

Více

PLAVÁNÍ České Budějovice, z.s. Zápis z jednání Výboru

PLAVÁNÍ České Budějovice, z.s. Zápis z jednání Výboru Zápis Výboru číslo: 012017 / PLČB Datum konání: 12. 1. 2017 Zapisovatel: Filip Pytel PLAVÁNÍ České Budějovice, z.s. Zápis z jednání Výboru Přítomni: Miroslav Horký, Arnošt Petráček ml., Filip Pytel, Božena

Více

rozpis jarní pohár / 17 ok99 hradec králové

rozpis jarní pohár / 17 ok99 hradec králové rozpis jarní pohár n o č n í š t a f e t y k l a s i k a 17 19 3 / 17 ok99 hradec králové Rozpis 21. ročník Jarního poháru Memoriál Petra Samka 1. kolo Českého poháru štafet a České ligy klubů 1. kolo

Více

Hodnocení Projektu Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2012

Hodnocení Projektu Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2012 Hodnocení Projektu Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2012 předloženého na základě výběrového řízení na předložení nejvhodnějších žádostí pro přidělení grantu v rámci veřejného otevřeného grantového

Více

BOR CUP 2. ZÁVOD STARTOVNÍ LISTINA

BOR CUP 2. ZÁVOD STARTOVNÍ LISTINA BorCup BOR CUP 2. ZÁVOD STARTOVNÍ LISTINA Start 515047 TUR8702 Vlček Martin TUR - OOB TJ Turnov BorCup -1 887924 DOK8700 Novák Daniel DOK - OK Doksy BorCup 0 1008144 PHK9154 Valešová Jana PHK - OK 99 Hradec

Více

Provozování Sportovního centra mládeže Královéhradecka v orientačním běhu v roce 2012

Provozování Sportovního centra mládeže Královéhradecka v orientačním běhu v roce 2012 Závěrečná zpráva Provozování Sportovního centra mládeže Královéhradecka v orientačním běhu v roce 2012 Grantový program Sportovního centra mládeže v orientačním běhu Nadace OB, ročník 2012 Hradec Králové,

Více

Okresní fotbalový svaz Havlíčkův Brod Ledečská 3295, Havlíčkův Brod IČ Tel.: , mail:

Okresní fotbalový svaz Havlíčkův Brod Ledečská 3295, Havlíčkův Brod IČ Tel.: , mail: Okresní fotbalový svaz Havlíčkův Brod Ledečská 3295, 580 02 Havlíčkův Brod IČ 22882839 Tel.: 739 683 588, mail: ofshb@seznam.cz Zápis z Valné hromady OFS Havlíčkův Brod konané dne 4.2. 2017 od 10.00 hodin

Více

Závěrečná zpráva o použití nadačního příspěvku Sportovního centra dětí Olomouckého kraje v orientačním běhu 2012

Závěrečná zpráva o použití nadačního příspěvku Sportovního centra dětí Olomouckého kraje v orientačním běhu 2012 Závěrečná zpráva o použití nadačního příspěvku Sportovního centra dětí Olomouckého kraje v orientačním běhu 2012 Závodníci družstev Hanácké oblasti nominovaní na M ČR oblastních výběrů 2012 Obsah 1 Název

Více

Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. Dlouhá 40, 77900 Olomouc E-mail: scm@obhana.cz Tel.

Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. Dlouhá 40, 77900 Olomouc E-mail: scm@obhana.cz Tel. Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. Dlouhá 40, 77900 Olomouc E-mail: scm@obhana.cz Tel.: 602 559 996 Ing. Evžen Cigoš Předseda správní rady Nadace orientačního běhu Těšínská

Více