Z P R A V O D A J ČSOS / 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z P R A V O D A J ČSOS 2 0 1 3 / 1"

Transkript

1 Z P R A V O D A J ČSOS / 1 Obsah: 1. Usnesení VH ČSOS Rozpočet ČSOS na rok Informace sekce OB 4. Informace sekce LOB 5. Informace sekce MTBO 6. Různé Kalendář hlavních závodů ČSOS 2013 Vydal: Sekretariát ČSOS

2 1. Usnesení Valné hromady Českého svazu orientačních sportů konané dne 8. prosince 2012 v Praze na Strahově v aule budovy ČSTV (Zátopkova 2/100, Praha 6) Zpravodaj ČSOS 2013/1 Jednání valné hromady bylo zahájeno ve 13:12 hod. VH v úvodu jednání zvolila mandátovou komisi, schválila program jednání, jednací a volební řád VH. Dále zvolila pracovní předsednictvo, volební a návrhovou komisi, které pracovaly ve složení: Mandátová komise: Jan Netuka (předseda), Marek Cahel, Tomáš Matras Pracovní předsednictvo: Libor Zřídkaveselý (předseda), Radan Kamenický, Petr Klimpl, Zbyněk Pospíšek, Přemek Škoda Volební komise: Jan Langr (předseda), Kristýna Skyvová, Michal Žejdlík Návrhová komise: David Aleš (předseda), Lubomír Hošek, Adam Zitka 1. VH vzala na vědomí zprávu mandátové komise o počtu delegátů, z 38 delegátů s hlasem rozhodujícím bylo přítomno 37. VH byla usnášeníschopná. 2. VH stanovila počet členů volených orgánů: předseda ČSOS 1, předsednictvo ČSOS 4 (+3 předsedové sekcí a předseda ČSOS = 8), revizní skupina 3, disciplinární skupina VH vzala na vědomí zprávu předsedy svazu o činnosti ČSOS za rok VH schválila přehled o hospodaření ČSOS k VH schválila zprávu revizní skupiny ČSOS za rok VH vzala na vědomí zprávu o jednání sekce OB. 7. VH vzala na vědomí volbu předsedy sekce OB Petra Klimpla. 8. VH vzala na vědomí zprávu o jednání sekce LOB. 9. VH vzala na vědomí volbu předsedy sekce LOB Přemka Škody. 10. VH vzala na vědomí zprávu o jednání sekce MTBO. 11. VH vzala na vědomí informaci o fungování Trail-O v rámci ČSOS. 12. VH zvolila předsedou Českého svazu orientačních sportů Radana Kamenického (dat. nar ) 13. VH zvolila členy předsednictva ČSOS Ivana Matějů, Petra Valáška, Dušana Vystavěla, Libora Zřídkaveselého a VH potvrdila předsedy sekcí ČSOS Petra Klimpla, Zbyňka Pospíška a Přemka Škodu za členy předsednictva ČSOS. 14. VH zvolila členy revizní skupiny Petra Hraničku, Lubomíra Macháčka a Janu Zurynkovou. 15. VH zvolila členy disciplinární skupiny Josefa Rychteckého, Jindřicha Smičku a Milana Venhodu. 16. VH schválila rozpočet ČSOS na rok VH vzala na vědomí přípravy sekce OB na kandidatury na ME v OB v roce VH schválila klíč k určení počtu delegátů na VH 2013 takto: 14 delegátů za KS ČSOS, tj. 1 delegát za každý krajský svaz ČSOS a delegáti za sekce ČSOS s tím, že minimální počet za sekci jsou 3 delegáti + za každých 500 registrovaných členů další 1 delegát (jedná se o stav k )

3 Zpravodaj ČSOS 2013/1 2. a) Rozpočet ČSOS na rok 2013 PŘÍJMY (tis. Kč) Rozpočet VH2012 Vlastní zdroje Dotace MŠMT I Dotace MŠMT II Dotace MŠMT V Státní dotace MŠMT Program V - organizace sportu Státní dotace MŠMT Program I - reprezentace ČR Státní dotace MŠMT Program II - talentovaná mládež Příjmy z registrace členů ČSOS Členské příspěvky TJ/SK sdružených v ČSOS Odvody pořadatelů závodů ČSOS Příjmy z hospodářské činnosti Ostatní příjmy Dar z České orientační C e l k e m VÝDAJE (tis. Kč) Rozpočet VH2012 Vlastní zdroje Dotace MŠMT I Dotace MŠMT II Dotace MŠMT V Příspěvek krajským svazům ČSOS OB - Prostředky na dospělou reprezentaci OB - Prostředky na juniorskou reprezentaci OB - Prostředky na MED OB OB - Prostředky na centrální přípravu talentů OB - Prostředky na přípravu talentů v oblastech OB - Prostředky na přípravu talentů v oddílech OB - Příspěvek na soutěže ČSOS OB - Mzda a odměny šéftrenérů LOB - Prostředky na dospělou reprezentaci LOB - Prostředky na juniorskou reprezentaci LOB - Prostředky na MED LOB LOB - Prostředky na centrální přípravu talentů LOB - Prostředky na přípravu talentů v oddílech LOB - Příspěvek na soutěže ČSOS LOB - Odměny šéftrenérů MTBO - Prostředky na přípravu talentů v oddílech 0 MTBO - Prostředky na dospělou reprezentaci MTBO - Prostředky na juniorskou reprezentaci MTBO - Prostředky na MED MTBO MTBO - Prostředky na centrální přípravu talentů MTBO - Příspěvek na soutěže ČSOS MTBO - Odměny šéftrenérů Trail-O Rozvoj OB - Výukové mapy aj Členský poplatek IOF a příspěvek na WRE Příspěvek na mezinárodní činnost (EWG, IOF aj.) Prostředky na činnost sekretariátu Příspěvek na školení a semináře ČSOS Odměny za umístění reprezentantů Ostatní (časopis OB, anketa, AŠSK aj.) Daně Náklady spojené s vysíláním v ČT Náklady na propagační činnost ČSOS C e l k e m

4 Zpravodaj ČSOS 2013/1 b) Rozdělení příspěvků na činnost Krajských svazů ČSOS, na přípravu talentů v oblastech sekce OB a v klubech ČSOS na rok 2013 (dle Směrnice pro hospodaření ČSOS a schváleného rozpočtu ČSOS pro rok 2013) Příspěvky na činnost krajských svazů ČSOS v roce 2013: Příspěvek na Krajský svaz činnost 2013 Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Karlovarský kraj Plzeňský kraj Liberecký kraj Ústecký kraj kraj Vysočina Pardubický kraj Hradec Králové Jihomoravský kraj Zlínský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezký kraj CELKEM Příspěvky na přípravu talentů OB v oblastech sekce OBv roce 2013: Příspěvek na Oblast sekce OB Licence talenty 2013 Pražská Středočeská Jihočeská 0 0 Západočeská Ještědská Východočeská Vysočina Jihomoravská Valašská Hanácká Moravskoslezský kraj CELKEM Příspěvky na přípravu talentů sekce OB v klubech v roce 2013: Klub Body Příspěvek na tal. OB 2013 Klub Body Příspěvek na tal. OB 2013 Klub Body Příspěvek na tal. OB 2013 ABM LPU TRI AOP LTU TUR ASU PGP TZL BOR PHK UOL DKP SHK VRL KAM SJH ZBM LCE SJI LPM TJN Celkem

5 Zpravodaj ČSOS 2013/1 Příspěvky na činnost krajských svazů ČSOS budou poskytnuty z Programu MŠMT V Organizace sportu. Krajské svazy ČSOS (příjemci státní dotace od MŠMT - Program V) jsou stejně jako v roce 2012 povinni uzavřít s ČSOS smlouvu na poskytnutí příspěvku, vést účetnictví (tzv. podvojné ) a poskytnutý příspěvek včas a řádně vyúčtovat dle obdržených pokynů a účelového určení. Příspěvky na přípravu talentů OB oblastem sekce OB budou poskytnuty z Programu MŠMT II Sportovní talent. Oblasti sekce OB (příjemci státní dotace od MŠMT - Program II) jsou stejně jako v roce 2012 povinni uzavřít s ČSOS smlouvu na poskytnutí příspěvku, vést účetnictví (tzv. podvojné ) a poskytnutý příspěvek včas a řádně vyúčtovat dle obdržených pokynů a účelového určení. Příspěvky na přípravu talentů sekce OB klubům ČSOS budou poskytnuty z Programu MŠMT II Sportovní talent Kluby ČSOS, které jsou v roce 2013 příjemci příspěvků na talenty (státní dotace od MŠMT - Program II), jsou stejně jako v roce 2012 povinni uzavřít s ČSOS smlouvu na poskytnutí příspěvku, vést účetnictví (tzv. podvojné ) a poskytnutý příspěvek včas a řádně vyúčtovat dle obdržených pokynů a účelového určení. Příspěvky ve výši do 3000,- Kč se v souladu se Směrnicí pro hospodaření klubům ČSOS nepřiznávají (týká se to klubů STE, VLI, SKM, STB,VOV, VRB, DOK, LBE, PZR, RBK, STH, JPV, SRK, AOV, KRL, OSN, SKV, CHC, KSU, VBM, LLI, TTR, VAM, SJC, LTP, BBM, které nezískaly dostatečný počet bodů). 3. Informace sekce OB a) Usnesení shromáždění sekce orientačního běhu ČSOS konané dne 8. prosince 2012 v Praze 1. Shromáždění sekce vzalo na vědomí zprávu mandátové komise o počtu delegátů, z 30 delegátů s hlasem rozhodujícím jich bylo přítomno 26 na začátku jednání, před volbami bylo přítomno 28 delegátů. Shromáždění sekce bylo usnášeníschopné. 2. Shromáždění sekce vzalo na vědomí zprávu předsedy sekce OB o činnosti sekce za období roku Shromáždění sekce vzalo na vědomí zprávu o činnosti mediální komise v roce Shromáždění sekce vzalo na vědomí zprávu předsedy komise reprezentace o výsledcích reprezentace OB v roce Shromáždění sekce vzalo na vědomí zprávu předsedkyně komise rozvoje OB o činnosti komise v roce Shromáždění sekce vzalo na vědomí zprávu předsedy soutěžní komise o činnosti komise v roce Shromáždění sekce vzalo na vědomí zprávu předsedy komise talentované mládeže o činnosti komise v roce Shromáždění sekce vzalo na vědomí zprávu předsedy sekce OB o činnosti metodické komise v roce Shromáždění sekce zvolilo ve volbách předsedu sekce OB Petra Klimpla a za členy předsednictva Davida Aleše, Jana Netuku, Libora Slezáka a Zdeňka Zuzánka

6 Zpravodaj ČSOS 2013/1 10. Shromáždění sekce volí delegáty na Valnou hromadu ČSOS dne : David Aleš, Miroslav Beránek, Marta Brettlová, Marek Cahel, Jan Fiala, Petr Klimpl, Martin Kovařík, Václav Krmaš, Jan Langr, Lubomír Macháček, Ivan Matějů, Tomáš Matras, Jiřina Nováková, Ondřej Sysel, Kristýna Skyvová, Jiří Šubrt, Petr Valášek. 11. Shromáždění sekce schválilo hlavní úkoly sekce OB na rok 2013 přednesené Petrem Klimplem Personálně obsadit jednotlivé komise sekce OB schopnými a ochotnými lidmi Vytvořit podmínky pro úspěšnou reprezentaci ČR na MS a MSJ Vytvořit podmínky pro činnost dorosteneckého výběru včetně účasti na ME dorostu Připravit školení R2 Připravit seminář trenérů a rozhodčích Vydat alespoň jeden metodický materiál Zajistit kvalitní průběh soutěží 2013 Minimálně udržet technickou úroveň jednotlivých závodů Pomoci lokálnímu pořadateli kvalitně uspořádat MS juniorů v OB Ve spolupráci s AŠSK zajistit další ročník Přeboru škol v orientačním běhu Realizovat projekt výukových map 2012 Pokračovat v budování areálů pevných kontrol Uspořádat více akcí Dnů orientace v přírodě Realizovat informační systém ORIS (komplexní informační systém OB), v návaznosti na něj začít připravovat nové webové stránky sekce OB Pokračovat ve spolupráci s Českou televizí Zajistit informovanost dovnitř i vně svazu. 12. Shromáždění sekce určuje klíč k určení delegátů na příští shromáždění sekce v roce 2013: Počet delegátů je 30, rozdělení mezi oblasti bude provedeno podle počtu jejich registrovaných závodníků k , přičemž každá oblast má minimálně jednoho delegáta. b) Dokumenty sekce OB Byly novelizovány dokumenty sekce OB: Soutěžní řád soutěží sekce OB Klasifikační řád sekce OB Prováděcí předpisy k soutěžím sekce OB 2013 Prováděcí předpisy k registracím sekce OB 2013 Kompletní znění dokumentů najdete na www stránkách sekce OB (část Dokumenty). c) Seminář rozhodčích a pořadatelů závodů Seminář rozhodčích a pořadatelů závodů se uskuteční v sobotu od 15:00 hod. v zasedačce TJ Slavia Hradec Králové (Víta Nejedlého 1216, Hradec Králové). Na programu budou sportovně technické záležitosti soutěží (Klimpl), marketingové zajištění soutěží (Šubrt, Matějů) a další přednášky připravené metodickou radou a skupinou rozhodčích sekce OB. Seminář potrvá od 15:00 do 19:00 hod., přihlášky nejsou třeba. d) Složení odvolací komise V souladu s čl Pravidel OB je určena odvolací komise sekce OB pro závody soutěží sekce v OB v roce 2013 následovně: Jan Fiala (BBM), Karel Haas (LPU), Petr Vítek (PHK), Kateřina Kašková (CHA)

7 e) Výběrové řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB na rok 2014 Zpravodaj ČSOS 2013/1 2. kolo výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží sekce OB v roce 2014 má termín přihlášek Prozatímní termínová listina na rok 2014: Hlavní domácí závody: (závody, kterým dosud nebyl vybrán pořadatel, nemají vyplněnu zkratku pořádajícího klubu na konci řádku) Český pohár štafet ŽB-M Český pohár štafet Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB Český pohár štafet (B) Mistrovství a Veteraniáda ČR ve sprintu...zbm Žebříček B-Čechy - klasická trať Žebříček B-Morava - klasická trať Žebříček B-Čechy - krátká trať Žebříček B-Morava - krátká trať Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy - klasická trať...tur Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy - krátká trať...tur Český pohár štafet (B)...LPU Sprint cup, žebříček A - sprint...kuo Český pohár štafet (B)...LPU Žebříček B-Čechy - klasická trať Žebříček B-Čechy - krátká trať Přebor škol Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava - klasická trať...tbm Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava - krátká trať...tbm Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati...asu Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava - klasická trať...ool Žebříček B-Čechy - klasická trať Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava - krátká trať...ool Žebříček B-Čechy - krátká trať Český pohár štafet (B)...SHK Sprint cup, žebříček A - sprint...ltu Mistrovství a Veteraniáda ČR sprintových štafet...shk Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati...bor Mistrovství ČR štafet...vpm Mistrovství ČR družstev a oblastních výběrů žactva...vpm f) Termíny důležitých akcí sekce OB v roce Seminář pořadatelů závodů a rozhodčích sekce OB...Hradec Králové Soutěžní komise sekce OB...Hradec Králové Předsednictvo sekce OB...Hradec Králové Předsednictvo sekce OB...Vrbno p. Prad Předsednictvo sekce OB...Rychnov n. Kn Předsednictvo sekce OB...Jablonec n. Nis Seminář trenérů a rozhodčích OB...? Soutěžní komise sekce OB...? Předsednictvo sekce OB...? Shromáždění sekce OB...Praha - 7 -

8 Zpravodaj ČSOS 2013/1 4. Informace sekce LOB a) Výběrové řízení na pořadatele závodů soutěží ČSOS v LOB v roce 2013 Sekce LOB Českého svazu orientačních sportů vypisuje výběrové řízení na pořadatele závodů soutěží ČSOS v LOB v roce Druhy závodů: Mistrovství ČR v LOB na klasické trati Mistrovství ČR v LOB na krátké trati Mistrovství ČR v LOB ve sprintu Mistrovství ČR v LOB štafet Mistrovství dvoučlenných družstev Český pohár a žebříček v LOB (5 závodů) 2. Podmínky: Předpokládá se konání dvojzávodů (trojzávodů) 2.1. Kritéria pro výběr pořadatelů: záruka kvality pořádání ze strany pořadatele 2.2 Předložení přihlášek: Přihlášku do výběrového řízení na pořadatele závodů soutěží ČSOS v LOB v roce 2014 předloží klub do na adresu (Přemek Škoda, Aloisina výšina 643, Liberec 15) s těmito údaji: druh závodu předpokládaný termín závodu popis terénu ve kterém by se závod uskutečnil (nadmořská výška, převýšení, hustota komunikací, blízkost běžeckého lyžařského střediska, možnost lyžařských stop mimo komunikace apod.), základní údaje o organizačním zabezpečení (požadavek na zapůjčení svazového skútru) Přidělení pořadatelství bude oznámeno v červenci 2013 na internetových stránkách ČSOS. 5. Informace sekce MTBO a) Zápis ze Shromáždění sekce (SS) konaného dne 12. října 2012 Místo: RS Zubří Účastníci: Zbyněk Pospíšek, Jan Urban, Jiří Vraný, Petr Lukavec, Michaela Hančíková, Zdeněk Laciga, Jan Skoupý, Jan Jiran, Radan Kamenický, Leoš Bogar, Jiří Putík, Pavel Štáfek, Petr Mareček, Martin Štěpánek, Petr Jašek Omluveni: Milan Venhoda, Milan Jirásek, Ondřej Hašek, Jiří Král Hosté: Jiří Šubrt, Robert Urbaník, Miroslav Kalina, Miroslav Rygl, Radek Laciga, Milan Meier, Jan Kouřimský, Petr Svoboda, Martina Lamichová, Jan Skoupý ml. Shromáždění sekce MTBO: vyslechlo hodnocení domácí sezony od předsedy sekce MTBO Zbyňka Pospíška vyslechlo hodnocení reprezentační sezony od šéftrenérů RDD a RDJ Jiřího Vraného a Petra Lukavce a poděkovalo jim za práci u reprezentace. Poděkovalo všem medailistům z MS a závodů SP za předvedené výkony. vyslechlo hodnocení kvality domácích soutěží od předsedy soutěžní komise Jana Urbana - 8 -

9 Zpravodaj ČSOS 2013/1 v rámci diskuse o kvalitě soutěží upozorňuje zejména na následující chyby: kvalita map: špatná kresba tratí, kdy trať překrývá cesty a křižovatky, nepřesné zákresy tvaru křižovatek. Tyto chyby se ve větší či menší míře objevovaly u většiny letošních map, když oproti loňskému roku je vidět výrazné zlepšení schválilo termínovou listinu sezony 2013 a počty závodů započítaných do celkového hodnocení ČP: - kategorie elita: 12 závodů z 18 - kategorie dětské 14, 17 a veteráni nad 50 let - 8 závodů z 18 - ostatní kategorie ČP - 10 závodů z 18 platí vždy v kategoriích mužů i žen vyslechlo informace o Pražské MTBO lize od Petra Svobody a Brněnském poháru MTBO od Martina Štěpánka vyslechlo informace o uspořádaném závodě světového poháru MTBO od ředitele závodů Zdeňka Lacigy. Poděkovalo Zdeňku Lacigovi a USK Praha za uspořádání světového poháru vyslechlo informaci o přidělení pořadatelství MS MTBO 2015 od ředitele závodu Jiřího Putíka doporučilo pořadatelům závodů pokračovat v pořádání závodů pro děti v kategorii HD10 (náborová trať pro nejmenší bikery) a zdůraznilo potřebu kvalitního zázemí (školka, dětský závod atd.) pro rodiny s dětmi na závodech ČP MTBO. Součástí dětských závodů by měl být také odpovídající ceremoniál (ceny pro každého) a další náborové aktivity. vzhledem k tomu, že v kategorii H40 nejsou získávány licence, bylo doporučeno rozdělení kategorie H40 na kategorie H40Long a H40Short, s tím, že kategorie H40Short může být shodná s H50 doporučuje připravit seminář rozhodčích a stavitelů tratí doporučuje klubům zvážit pořádání oblastních závodů například v přidružení k oblastním závodům OB doporučuje vytvoření a nákup jednoduchého reklamního baneru včetně lehké konstrukce, popř. pořízení reklamních vlajek doporučuje oslovit MTBS a další cyklisticky zaměřená média o možné spolupráci doporučilo přepracovat web mtbo na novou verzi pokud se najdou v rozpočtu peníze na odměnu pro řešitele úkolu doporučilo přejmenování kategorií na M a W doporučilo aktualizovat pravidla MTBO s ohledem na aktuální změny (GPS apod) zvolilo delegáty VH ČSOS 2012 Zbyňka Pospíška, Petra Lukavce, Jana Urbana a Milana Meiera schválilo klíč pro delegáty SS 2013 právo účastnit se shromáždění sekce budou mít v roce 2013: zástupci pořadatelů závodů ČP v MTBO v roce 2013 (CHT, TSU, SJI, TBM, VPM, ABR, VIV, BOR, SKL) zástupci pořadatelů závodů ČP v MTBO v roce 2014 členové vedení sekce (Jirásek, Urban, Pospíšek, Vraný, Lukavec) a SK (Kalina, Urbaník) - 9 -

10 6. Různé a) Úrazové pojištění pro rok 2013 Zpravodaj ČSOS 2013/1 Úrazové pojištění pro rok 2013 je uzavřeno s jinou pojišťovnou než dosud, ale ve stejném rozsahu a se stejnými parametry, jako v roce Opět se vztahuje na všechny členy Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV), tj. na členy sportovních svazů, sportovních klubů a tělovýchovných jednot, i na účastníky akcí pořádaných SK/TJ a sportovními svazy, sdruženými v ČSTV. Smlouva je podepsaná s Pojišťovnou VZP, a.s., a za ČSTV a další střešní sportovní organizace ji uzavřel Český olympijský výbor. Znění nové pojistné smlouvy: Pojistné podmínky: Škodné události (úrazy) vzniklé po se uplatňují dle výše zmíněné nové smlouvy č u Pojišťovny VZP a. s., na nových formulářích, které najdete na internetových stránkách pojišťovny. Formulář Oznámení pojistné události: Podrobné informace o způsobu vyplnění formuláře o pojistné události nelznete na stránkách ČSTV: Komě čísla smlouvy je nutné uvést do Doplňujících poznámek ve formuláři název střešní organizace (tj. ČSTV) a uvést evidenční číslo SK/TJ nebo sportovního svazu, příslušná SK/TJ (jedná-li se o akci svazu pak přímo svaz ČSTV) potvrdí razítkem a podpisem odpovědného pracovníka skutečnost, že k úrazu došlo při pojištěné činnosti a pojištěný byl v době vzniku úrazu osobou, na kterou se pojištění vztahuje. Vyplněné hlášení pojistné události společně s požadovanými doklady se zasílá poštou na adresu: Pojišťovna VZP, a.s.; Odbor likvidace pojistných událostí Jankovcova 1566/2b, Praha 7 K případným dotazům lze využít telefonní linku Pojišťovny VZP nebo případně internetové stránky Pojišťovny VZP: Současně je uzavřena i smlouva zajišťující pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů ČSTV. Tuto smlouvu uzavřel stejně jako v roce 2012 ČOV s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s. Smlouva zůstává oproti minulým letům obsahově beze změn, vztahuje se na všechny registrované trenéry a cvičitele sdružených subjektů ČSTV, splňující smlouvou definované podmínky. Informace k této smlouvě jsou uvedeny na internetových stránkách ČSTV (http://www.cstv.cz/ruzne.htm). b) Smlouvy s OSA + INTERGRAM Smlouvy se sdruženími OSA (Ochranný svaz autorský) i INTERGRAM (Nezávislá společnost umělců) projednal a bude uzavírat pro rok 2013 za sportovní prostředí ČOV. Jsou předjednány stejné parametry smluv jako v roce 2012 a jsou platné pro všechny subjekty ČSTV. Smlouvy se vztahují i na subjekty sdružené pouze ve svazu (kluby a tělovýchovné jednoty nesdružené po linii OS ČSTV). Národní svaz ale musí v případě potřeby potvrdit OSA nebo INTERGRAMU jejich členství. V tomto směru je třeba důsledně rozlišovat komerční aktivity, na které se smlouvy nevztahují, a spolkovou činnost v rámci SK nebo TJ. Detaily smluv budou dostupné po jejich podpisu na stránkách ČOV a ČSTV (http://www.cstv.cz/ruzne.htm)

11 c) Smlouva s firmou TOI TOI Zpravodaj ČSOS 2013/1 Český svaz orientačních sportů prodloužil i pro rok 2013 smlouvu o spolupráci s firmou TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o. Ceny za služby společnosti TOI TOI zůstávají na stejné úrovni od roku Z této smlouvy vyplývají pro pořadatele hlavních závodů soutěží ČSOS sekce OB v roce 2013 tyto povinnosti, které budou zakotveny i do smluv o uspořádání závodů mezi ČSOS a jednotlivými pořadateli: na všech závodech ČSOS, kde budou použity mobilní toalety, budou výhradně použity mobilní toalety od firmy TOI TOI; na www stránkách hlavních závodů ČSOS, na kterých budou mobilní toalety firmy TOI TOI použity, bude vždy v sekci sponzorů umístěno logo firmy TOI TOI; na mapách nově vydaných pro závody ČSOS, na kterých budou mobilní toalety firmy TOI TOI použity, bude vždy vytištěno logo firmy TOI TOI; na závodech, na kterých budou mobilní toalety firmy TOI TOI použity, budou v cílovém prostoru vystaveny vždy 2 transparenty firmy TOI TOI, které firma TOI TOI dodá; logo TOI TOI bude vždy umístěno na reklamní nafukovací svazový oblouk, který se bude na těchto závodech používat. Společnost TOI TOI poskytne služby maximálně v těchto cenových relacích (ceny bez DPH): 1 ks mobilní pisoár (akce) Kč/kus/akce 1-4 kabiny (akce) Kč/kus/akce 5-8 kabin (akce) Kč/kus/akce 8-12 kabin (akce Kč/kus/akce 13 a více kabin (akce) Kč/kus/akce meziservis 500 Kč/kabina Cena zahrnuje nájemné, dopravu, instalaci, konečné vyčištění, pojištění, odvoz. Pořadatelé závodů si objednají služby u společnosti TOI TOI minimálně 2 týdny před termínem závodu na ové adrese Pronájem mobilních toalet, popř. ostatní služby poskytnuté společností TOI TOI, hradí přímo objednatel (pořadatel závodu), a to na základě daňového dokladu, který objednateli vystaví společnost TOI TOI. Za stejných podmínek mohou využít dodávky mobilních toalet také pořadatelé ostatních závodů (vícedenní závody, oblastní žebříčky, závody v MTBO, LOB, apod.). Společnost TOI TOI nabízí i další výrobky vhodné pro pořádání závodů: sprchový kontejner, mycí žlaby, odpadkové koše, velkokapacitní stany, oplocení, plůtky. Bližší informace najdete na adrese d) Ročenka ČSOS za rok 2012 Vyjde v nejbližší době. Každý klub ČSOS obdrží 1 výtisk zdarma poštou na adresu vedoucího klubu, Ročenka bude též zveřejněna v PDF na www stránkách Svazu. e) Časopis Orientační běh v roce 2013 I v roce 2013 se bude časopis připravovat a tisknout ve firmě Žaket, která také zajišťuje jeho distribuci. Chcete-li v roce 2013 časopis OB pravidelně dostávat, je třeba si jej co nejdříve závazně objednat. Roční předplatné stojí 550 Kč, přiobjednat si můžete i šanon pro archivaci celého ročníku časopisů v ceně 165,- Kč. Předplatné časopisu lze též darovat formou dárkového poukazu. Objednávky směřujte na číslo účtu a variabilní symbol obdržíte obratem při potvrzení objednávky. Podrobnosti o předplatném, novinkách, inzerci a další informace o časopisu Orientační běh naleznete na stránkách Sekretariát ČSOS přeje všem členům Správný směr v roce 2013.

12 Kalendář hlavních závodů ČSOS v roce 2013 LYŽAŘSKÝ ORIENTAČNÍ BĚH Světové závody v LOB v roce 2013: Ski-O Tour FRA/SUI/ITA Mistrovství Evropy v LOB, Mistrovství světa juniorů a veteránů v LOB, Mistrovství Evropy dorostu v LOB... LTU Madona Mistrovství světa v LOB... KAZ Ridder City Závody soutěží sekce LOB v roce 2013: (stav k ) Český pohár v LOB - krátká trať, noční sprint... VRB Vrbno pod Pradědem Mistrovství ČR v LOB na klasické trati... VRB Vrbno pod Pradědem Mistrovství ČR v LOB ve sprintu a štafetách... VPM Nové Hamry Český pohár v LOB - klasická trať... VPM Nové Hamry Český pohár v LOB - klasická trať... GER Holzhau Český pohár v LOB - krátká trať... GER Holzhau Mistrovství ČR v LOB na krátké trati a dvoučl. štafet... TBM+OSN Vlachovice ORIENTAČNÍ BĚH Světové závody v OB v roce 2013: Světový pohár v OB 1, 2, 3 (Mistrovství Oceánie v OB)... NZL Wellington Světový pohár v OB 4, 5, 6, 7, 8 (Nordic Tour)... NOR/SWE/FIN Mistrovství světa juniorů v OB... CZE Hradec Králové Mistrovství světa v OB, Světový pohár v OB 9, 10, FIN Vuokatti Světové hry / OB... COL Cali Mistrovství světa veteránů v OB... ITA Sestriere Světový pohár OB 12, 13 (Postfinance Cup)... SUI Baden??. -??. 10. Mistrovství Evropy dorostu v OB...??(POR/POL)?? Hlavní závody soutěží sekce OB v roce 2013: Český pohár štafet, Česká liga klubů... PHK Vysoká n.l Žebříček B-Morava (M Moravy) klasická trať... KSU Hrabenov Český pohár štafet, Česká liga klubů... KSU Hrabenov Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB... SJC Dolní Bousov Mistrovství a Veteraniáda ČR ve sprintu, SC, ŽA... LPU Chrudim Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava - klasická trať... ZBM Kramolín Žebříček B-Čechy - klasická trať... DKL+SLA Janov Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava - krátká trať... ZBM Kramolín Žebříček B-Čechy - krátká trať... DKL+SLA Janov Žebříček B-Morava - klasická trať... MOV Štramberk - Libotín Žebříček B-Morava - krátká trať... MOV Štramberk - Libotín Sprint cup, žebříček A - sprint... VRB Karlova Studánka Český pohár štafet, Česká liga klubů... VRB Vrbno p.p. - Mnichov Český pohár štafet, Česká liga klubů... VRB Vrbno p.p. - Mnichov Žebříček B-Čechy - klasická trať... PZR Bohdalec Žebříček B-Morava - klasická trať... ZLH Mikulovice Žebříček B-Čechy - krátká trať... PZR Bohdalec Žebříček B-Morava - krátká trať... ZLH Mikulovice Celostátní finále přeboru škol... KTA Planá nad Lužnicí Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy - klasická trať... LPM Mezholezy Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy - krátká trať... LPM Mezholezy Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati, ČP, ŽA... SSU Kunčice, chata Junior Český pohár štafet, Česká liga klubů... SRK Hradisko Sprint cup, žebříček A - sprint... SRK Rychnov n.kn Český pohár štafet, Česká liga klubů... SRK Hradisko

13 Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy - klasická trať... DKP Šemanovice Žebříček B-Morava - klasická trať... SKM Tesák Český pohár, WRE, žebříček A, žebříček B-Čechy kr. trať... DKP Šemanovice Žebříček B-Morava - krátká trať... SKM Tesák Mistrovství a Veteraniáda ČR na klas. trati, WRE, ČP, ŽA ASU Rejvíz Mistrovství a Veteraniáda ČR štafet, ČPŠ, ČLK... TJN Jablonec n.n. - Břízky Mistrovství ČR družstev a oblast. výběrů žactva, ČLK... TJN Jablonec n.n. - Břízky Vícedenní závody v OB v ČR v roce 2013: Velikonoce ve skalách... DKP Kvítkov Haná Orienteering Festival... OOL Zlaté Hory Jarní trojúhelník... MLA Mariánské Lázně Českopolský orientační běh SKOL cup... KRN Pietrowice JWOC Tour (6 dnů)... PHK+SHK Hradec Králové H.S.H. Vysočina cup... CHT Sykovec, Medlov Grand prix Silesia... AOP Jakartovice Bohemia... BOR Nový Bor Cena střední Moravy... JPV Lipník nad Bečvou Advanta cup... DOB Nové Město n.metují Magnus cup... ASU Nová Ves Jičínské sprinty... SJC Brada Pěkné prázdniny... TUR Turnov - Hrubá Skála Cena východních Čech... LPU Železné hory MTBO (Mountain bike orienteering) Světové závody v MTBO v roce 2013: Mistrovství Evropy v MTBO, Světový pohár v MTBO POL Zamosc Mistrovství světa v MTBO, Mistrovství světa juniorů v MTBO, Světový pohár v MTBO 6, 7, 8, 9... EST Rakvere Světový pohár v MTBO 10, 11, 12, MS veteránů v MTBO... POR Costa Alentejana Závody soutěží sekce MTBO v roce 2013: Český pohár MTBO - dlouhá trať... CHT Chrast Český pohár MTBO - krátká trať... CHT Chrast 4.5. Český pohár MTBO - klasická trať... TSU Litovelské Pomoraví 5.5. Český pohár MTBO - krátká trať... TSU Litovelské Pomoraví Český pohár MTBO - klasická trať... SJI St. Město p. Landšt Český pohár MTBO - krátká trať... SJI St. Město p. Landšt Mistrovství ČR v MTBO a ČP MTBO - sprint... TBM Rudice 8.6. Mistrovství ČR v MTBO - štafety... TBM Rudice 9.6. Český pohár MTBO - volné pořadí kontrol... TBM Rudice 5.7. WRE, Český pohár MTBO - krátká trať... VPM Sklárna 6.7. WRE, Český pohár MTBO - klasická trať... VPM Sklárna Český pohár MTBO - klasická trať... ABR Bruntál Český pohár MTBO - krátká trať... ABR Bruntál 7.9. Mistrovství ČR v MTBO a ČP MTBO - krátká trať... VIV Vilémov 8.9. Mistrovství ČR v MTBO a ČP MTBO - klasická trať... VIV Vilémov Český pohár MTBO - klasická trať... BOR Sloup Český pohár MTBO - krátká trať... BOR Sloup Český pohár MTBO - krátká trať a sprint... SKL Kladno Mistrovství ČR v MTBO - družstva... SKL Kladno TRAIL-O Světové závody v Trail-O v roce 2013: Mistrovství světa v Trail-OB... FIN Vuokatti Hlavní závody soutěží Trail-O v roce 2013: Mistrovství a ČR v Trail-O... DOB Dobruška

Z P R A V O D A J ČSOS 2 0 1 2 / 1

Z P R A V O D A J ČSOS 2 0 1 2 / 1 Z P R A V O D A J ČSOS 2 0 1 2 / 1 Obsah: 1. Usnesení VH ČSOS 2011 2. Rozpočet ČSOS na rok 2012 3. Informace sekce OB 4. Informace sekce LOB 5. Informace sekce MTBO 6. Různé Kalendář hlavních závodů ČSOS

Více

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 Podklady pro jednání Obsah bulletinu Základní informace k VH Návrh programu VH Základní informace k volbám Návrh jednacího a volebního

Více

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 3

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 3 ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ CZECH ATHLETIC FEDERATION âesk ATLETICK SV AZ CZECH ATHLETIC FEDER ATION BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 3 ČAS INFORMUJE Obsah: Slovo předsedy s.1 Předsednictvo

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ ZPRAVODAJ 2014/1

ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ ZPRAVODAJ 2014/1 ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ ZPRAVODAJ 2014/1 0 OBSAH 1. VALNÁ H ROMADA...2 1.1. Usnesení VH ČSVL, Dačice, 21. 2. 2014...2 2. ADRESÁŘE.. 4 2.1. Výkonný výbor ČSVL..4 2.2. TJ/SK vodního lyžování. 5 2.3.

Více

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Vnitřní směrnice Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Čl. 1 Obecně Směrnice slouží k vnitřní potřebě činnosti výboru 1 TJ Sokol Palkovice, jeho jednotlivých oddílů a odborů. Jednací

Více

Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru

Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru Tento materiál obsahuje pravidla pro jednotlivé programy Ministerstva

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 5

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 5 ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ CZECH ATHLETIC FEDERATION CZECH ATHLETIC FEDER ATION BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 5 ČAS INFORMUJE Obsah: Slovo předsedy s.1 Předsednictvo s. 2 Sekretariát

Více

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY A. OBECNÁ ČÁST

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY A. OBECNÁ ČÁST NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY A. OBECNÁ ČÁST 1. SPORTOVNÍ PRAVOMOC, ŘÍZENÍ AUTOMOBILOVÉHO SPORTU Autoklub České republiky /AČR/ je spolkem v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Více

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS - OKRESU PÍSEK ZPRAVODAJ Pobočka : Lannova 63, 370 01, České Budějovice Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek ***********************************************************************************

Více

Z á p i s č. 10/2014 z 10. zasedání předsednictva sekce OB, které se konalo dne 27. 9. 2014 ve Stráži pod Ralskem

Z á p i s č. 10/2014 z 10. zasedání předsednictva sekce OB, které se konalo dne 27. 9. 2014 ve Stráži pod Ralskem Z á p i s č. 10/2014 z 10. zasedání předsednictva sekce OB, které se konalo dne 27. 9. 2014 ve Stráži pod Ralskem Přítomni: Petr Klimpl, Jan Netuka, Libor Slezák, Zdeněk Zuzánek Radek Novotný, Marek Cahel,

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

Úvodní ustanovení. Mezinárodní sportovní řády FIA v originální verzi vč. Bulletinů FIA je možno si objednat v sekretariátu FAS AČR.

Úvodní ustanovení. Mezinárodní sportovní řády FIA v originální verzi vč. Bulletinů FIA je možno si objednat v sekretariátu FAS AČR. Úvodní ustanovení Pro r. 2010 platí pro automobilový sport v České republice Mezinárodní sportovní řády FIA (Ročenka FIA 2010) vč. změn a doplňků publikovaných v Bulletinech FIA a Národní sportovní řády

Více

Řády ČBF. platné od 1. května 2004

Řády ČBF. platné od 1. května 2004 Řády ČBF platné od 1. května 2004 Obsah Stanovy České basketbalové federace 5 Soutěžní řád basketbalu 15 Směrnice o startu zahraničních hráčů 43 A. Start zahraničních hráčů v družstvech oddílů a klubů

Více

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č. j.: 26 667/2006-50 V Praze dne 12. prosince 2006 Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012

ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012 ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012 Vážené delegátky, vážení delegáti, vážení hosté, dámy a pánové, za uplynulých dva

Více

Zadání vytvoření webových stránek Šachového svazu České republiky.

Zadání vytvoření webových stránek Šachového svazu České republiky. Zadání vytvoření webových stránek Šachového svazu České republiky. Obecně: Webové stránky mají sloužit primárně široké šachové obci. Především se jedná o informace z probíhajících soutěží a pak informace

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

ČSTV. Zpravodaj. Číslo 4/2012. 26. VH ČSTV Studie o financování sportu v ČR Rozhovor s novým ředitel VOŠ ČSTV

ČSTV. Zpravodaj. Číslo 4/2012. 26. VH ČSTV Studie o financování sportu v ČR Rozhovor s novým ředitel VOŠ ČSTV Zpravodaj ČSTV VH ČSTV bude požadovat náhradu škody po JUDr. Hušákovi 26. VH ČSTV Studie o financování sportu v ČR Rozhovor s novým ředitel VOŠ ČSTV Číslo 4/2012 26. Valná hromada ČSTV Vyrovnání se s minulostí

Více

ZPRAVODAJ ČSTV. Závěry ze schůze Výkonného výboru ČSTV 22.6.2011. Dobrovolnictví ve sportu Týden otevřených dveří sportu. Systémy organizace sportu

ZPRAVODAJ ČSTV. Závěry ze schůze Výkonného výboru ČSTV 22.6.2011. Dobrovolnictví ve sportu Týden otevřených dveří sportu. Systémy organizace sportu 6 2011 ZPRAVODAJ ČSTV Závěry ze schůze Výkonného výboru ČSTV 22.6.2011 Dobrovolnictví ve sportu Týden otevřených dveří sportu Systémy organizace sportu V ÝSLEDKY JEDNÁNÍ ORGÁNŮ ČSTV Závěry ze schůze Výkonného

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ

Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ Výchova a vzdělávání a) Dbát na dodržování mysliveckých zvyků a tradic, etickou kulturní úroveň členů. b) Informovat

Více