Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR STŘEDISKO PARKÁN POLNÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

2 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 STŘEDISKO PARKÁN V ROCE ZÁKLADNÍ INFORMACE... 4 ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ORGÁNY STŘEDISKA... 4 OSLAVY VÝROČÍ 20 LET OD OBNOVENÍ STŘEDISKA A 85 LET SKAUTINGU V POLNÉ... 5 DALŠÍ STŘEDISKOVÉ AKCE A PROJEKTY ODDÍL SKAUTEK A SVĚTLUŠEK ODDÍL SKAUTŮ A VLČAT...10 KMEN DOSPĚLÝCH...12 RODINKY...14 RC AUTOMODELÁŘSKÝ KLUB...16 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ...18 Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy a metodami, stanovenými zakladateli skautského hnutí. Výroční zpráva

3 Úvodní slovo Vážení přátelé, dovolte mi na úvod krátké zamyšlení. Každý z vás jistě zná příběh o makedonském králi Alexandrovi a gordickém uzlu. Alexandr na svých taženích dospěl do města Gordion, ve kterém se nacházela jedna zvláštnost spletitý uzel. Kdo jej dokáže rozplést, stane se pánem Asie tak pravila pověst. Když král Alexandr vstoupil do místnosti, ve které se uzel nacházel, nezdržoval se, bez zbytečných okolků vzal meč a uzel rozetnul. Snad tím chtěl ukázat svoji rozhodnost, možná však pouze neměl trpělivost hledat konce provazu, které by mu ukázaly správný směr, kterým má uzel rozplést. Alexandr zvolil na pohled jednodušší řešení, které mu slibovalo vidinu na ovládnutí tehdy známého světa. O to větší bylo Alexandrovo zklamání, když se jeho vojsko muselo po dlouhých letech tažení vrátit zpět s nepořízenou. Alexandr se pánem Asie nikdy nestal. Možná, kdyby se tehdy v Gordionu rozhodl uzel rozplést, měl by dost času o svém podniku přemýšlet, uvědomit si jeho rizika a byl by ve svých činech nejen statečný a rozhodný, ale i moudrý. Nejspíš by své zemi nepřinesl tak velké okamžité zisky, zato by ji mnohem pravděpodobněji zajistil dlouhodobý rozvoj. Proč připomínám právě tento příběh? Stejně jako král Alexandr stojíme i my na středisku dnes a denně před rozhodnutími. Rozhodnutími, která sice neovlivní chod dějin, ale která nepochybně mají svůj dopad na dění v oddílech a družinách a tudíž na to, co si děti odnesou ze skautu do svého života dál. Také máme, stejně jako Alexandr, dvě možnosti: můžeme naše problémy rázně roztínat nebo je rozplétat. Tím prvním způsobem můžeme zdárně řešit téměř všechny provozní záležitosti, ovšem v otázkách našeho dalšího směřování, výchovy a programu musíme jít cestou rozplétání. Výchova nezná jasná řešení, je o rozplétání uzlů, o společném hledání cest, o objevování. V tom je její kouzlo i její zrádnost. Nikdy nenalezneme ideální řešení, přesto je naší povinností ideál hledat a směřovat k němu. To je jediná možnost, jak naplnit naše poslání a jak zajistit budoucí fungování střediska. Jsem velmi rád, že nás na to rozplétání, hledání a objevování je víc, že máme na středisku lidi, kteří jsou ochotni převzít odpovědnost nejen za sebe, ale i za druhé. A vám, milí rodiče, příznivci a přátelé mohu slíbit, že se určitě nespokojíme s průměrem a budeme se i nadále snažit předávat dál to nejlepší, co v nás je. V úctě Jiří Wasserbauer, vedoucí střediska Výroční zpráva

4 Středisko Parkán v roce 2010 Základní informace Junák svaz skautů a skautek ČR je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Středisko Parkán Polná je jeho základní organizační jednotkou s vlastní právní subjektivitou. Přímo nadřízenou jednotkou střediska je od roku 2007 junácký kraj Vysočina. V roce 2010 bylo ve středisku registrováno 92 členů, z toho 42 mladších 18 let. Působily zde dva dětské oddíly a klub dospělých. Středisko zastřešuje rovněž činnost roverů a rangers, rodinek a automodelářského klubu, který sdružuje zájemce napříč věkovými skupinami. Řídící a kontrolní orgány střediska Středisko je řízeno prostřednictvím střediskové rady, která se schází průměrně jednou za šest týdnů. Středisková rada má v současné době 11 členů. Skládá se z vedoucího střediska, jeho zástupce, vedoucích jednotlivých oddílů a členů rady. Úkolem střediskové rady je zejména rozhodovat o dalším směřování střediska ve všech oblastech jeho činnosti. Středisková rada dále může pro lepší organizaci své činnosti pověřit konkrétní osoby (členy i nečleny rady) výkonem tzv. zpravodajských funkcí např. funkcí výchovného zpravodaje nebo hospodáře. Tyto osoby pak mají na starosti určitou ucelenou oblast činnosti střediska. Kontrolní funkci plní na středisku revizní komise. Statutárním orgánem je vedoucí střediska, který je oprávněn jednat jménem střediska navenek. Složení střediskové rady a obsazení pozic zpravodajů Jiří Wasserbauer vedoucí střediska Karel Horský zástupce vedoucího střediska Eva Kousalová vedoucí oddílu světlušek a skautek Jiří Procházka vedoucí oddílu vlčat a skautů Eva Hörnerová vedoucí klubu dospělých Jana Horská členka rady a výchovná zpravodajka Václav Kratochvíl člen rady a správce základny Ochoz Jaroslav Kunc člen rady Vítězslav Kunc člen rady a organizační zpravodaj Vojtěch Kunc člen rady a správce klubovny a majetku Josef Málek člen rady Bohuslava Višinková hospodářka Zdenka Marková zdravotní zpravodajka Složení revizní komise Jaroslav Procházka předseda RK Tomáš Havlíček člen RK Výroční zpráva

5 Oslavy výročí 20 let od obnovení střediska a 85 let skautingu v Polné V roce 2010 si středisko připomnělo dvě významná výročí 2. března uplynulo 20 let od obnovení jeho činnosti v roce 1990 a 21. července tomu bylo přesně 85 let, kdy byl v Polné Junák oficiálně založen. Při této příležitosti jsme uspořádali několik akcí: Duchovní zamyšlení V předvečer oslav jsme se v kostele sv. Anny sešli ke skautské mši svaté, kterou celebroval Vladimír Záleský Šagi ze Žďáru nad Sázavou. Následovalo duchovní zamyšlení, které rovněž vedl otec Vladimír. Výstava Připravili jsme 10 výstavních panelů mapujících historii i současnost střediska. Do přípravy výstavy se zapojily všechny generace zastoupené ve středisku. Vernisáž se konala 1. března v prostorách polenské radnice. Výstava byla rovněž přístupná v budově ZUŠ a v obou budovách základní školy. Odpoledne pro rodiny 6. března si naše oddíly připravily tématické odpoledne, ve kterém si daly za cíl představit skauting a jeho podstatu. Odpoledne bylo určeno především rodičům dětí, které do skautu chodí. Setkání skautských generací Večer téhož dne jsme pak pokračovali neformálním programem určeným všem našim příznivcům, podporovatelům, bývalým členům, zkrátka všem, kteří s polenským skautingem spojili část svého života, i těm, kteří sice nikdy neměli možnost být skauty, ale myšlenka skautingu je jim blízká. Ivančena 24. dubna na svátek sv. Jiří, patrona všech skautů, jsme naše oslavy symbolicky uzavřeli společným výletem na Ivančenu, památné místo českého skautingu ležící v Beskydech. Výroční zpráva

6 Další střediskové akce a projekty Skautský ples V pátek 5. února se konal osmý ročník skautského plesu, opět se skupinou Barel rock. Do sálu v Zámku dorazilo přibližně 190 návštěvníků. Dětský karneval hajného Robátka Ve stejný víkend, v neděli 7. února jsme pořádali tradiční dětský karneval. Pro více než 500 návštěvníků byla připravena spousta her a soutěží, písničky, pohádka i tombola plná hraček. Setkání našinců Druhý ročník akce zaměřené na činnost družin a inspiraci družinových rádců se konal ve dnech března. Květinový den V květnu jste jako již několik předešlých let mohli potkat skautky a skauty s květinkami a pokladničkami. Letos jsme na fond Ligy proti rakovině odeslali Kč. Rozloučení s Kimem Koncem května nás zasáhla smutná zpráva. Navždy nás opustil vzácný člověk, br. Bohuslav Řehák -Kim. Kim spojil se skautingem celý svůj život, hrál klíčovou úlohu při obnově střediska v roce 1990 a celou dobu se aktivně podílel na jeho činnosti. Poslední rozloučení s Kimem se konalo 4. června. Cesta duchů Naše středisko bylo poprvé ve své historii pověřeno pořádáním krajského kola závodu vlčat a světlušek. Pro soutěžní hlídky z celé Vysočiny jsme připravili závod, ve kterém byly jednotlivé úkoly inspirovány filmem Ať žijí duchové odtud název celé akce. Družstva musela potvrdit své znalosti při poznávání rostlin a stromů, svoji manuální zručnost při balení balíku, skládání košile či řezání dříví nebo třeba schopnost ošetřit drobná poranění. Naše dvě družstva světlušek obsadila 5. a 7. místo. Výroční zpráva

7 Odpoledne školce v Duhové Pro děti v mateřské školce jsme připravili odpoledne plné her a soutěží na téma Vodní svět. Celou akci jsme pojali jako dárek ke Dni dětí, byť trochu opožděný, protože jsme akci museli kvůli nepřízni počasí přesunout až na 10. červen. Absorbona Po dobrých zkušenostech z roku 2009 jsme první srpnový víkend opět uspořádali setkání oddílových rad. Setkání bylo pojato jako výměna zkušeností mezi jednotlivými oddíly i lidmi navzájem. Zároveň jsme se dohodli na společných programových prioritách a akcích pro nadcházející skautský rok. V pátek jsme pro utužení kolektivu a navození atmosféry vyrazili společně na Prázdniny v Telči na koncert skupiny Traband. Oprava Ochozi Celým rokem nás provázelo pokračování oprav a úprav našeho tábořiště v Ochozi, zejména pak chaty. I když na Ochozi není ještě vše hotovo, zažilo tábořiště bezproblémový letní provoz během táborů a chata samotná pak testovací akci 23. prosince, kdy zde proběhla vánoční hostina členů bývalého roverského kmene Tokaheya. Betlémské světlo Jako každý rok jsme na Štědrý den rozdávali v chrámu Nanebevzetí Panny Marie světlo z Betléma. Pro tento symbol Vánoc si každoročně přichází několik stovek lidí. Betlémské světlo jsme donesli rovněž do Domu s pečovatelskou službou. Výroční zpráva

8 1. oddíl skautek a světlušek V letošním roce se nám oddíl značně omladil, a tak u nás fungují dvě družinky světlušek. Mladší světlušky: Anežka Baráková, Ester Klubalová, Zuzana Kousalová, Lada Kratochvílová, Weronika Mikší, Sabina Růžičková, Věra Schusterová, Ester Smerekovská, Katrin Šturcová, Tereza Zikmundová Starší světlušky: Eva Boháčková, Lenka Divišová, Aneta Havlíčková, Klára Hintenausová, Barbora Horská, Vendula Šmirausová Skautky: Michaela Boháčková, Ivana Cinková, Kateřina Halíková, Vendula Kourková, Gabriela Kuncová, Marie Kuncová, Andrea Munduchová, Michaela Prokešová, Marika Smerekovská, Adéla Šturcová Rangers a vedení oddílu: Markéta Halíková, Jana Horská, Kateřina Kalábková, Eva Kousalová, Anna Kratochvílová, Pavla Kratochvílová, Blanka Kuncová, Magdaléna Málková, Zdenka Marková, Hana Vavroušková Ve školním roce jsme měly celoroční hru se středověkou tématikou. Během celého roku světlušky a skautky, jakožto obyvatelky Třešňového království, osidlovaly neprostupné hvozdy své země. Před táborem se část královského území zahalila černotou, ve které se usídlil nevydařený čarodějnický učeň a začal zde škodit. Během tábora nás čekal nesnadný úkol toto území probádat, poprat se se všemi nástrahami, které nás zde čekaly a nakonec přemoci zlého čaroděje. Vše se zdárně povedlo a i přes deštivé počasí se tábor včetně výletu na Pernštejn vydařil. Skautky se tradičně podílely na přípravě dětského karnevalu tentokrát O hajném Robátku. Také se v únoru zúčastnily Danovy stezky, kde se umístily na třetím místě. Vzhledem k výročí ve středisku byl i oddílový program plný výročních akcí. Kdo měl chuť, zúčastnil se mše se Šagim nebo vernisáže putovní výstavy, kterou Výroční zpráva

9 ale bylo nejprve potřeba připravit. Náš oddíl nachystal panel dokumentující činnost od roku 1990 a Anča ještě některé další. Rovněž jsme se aktivně zapojily do odpoledne pro rodiny. V dubnu nás čekala oddílová výprava do Havlíčkovy Borové a v červnu poslední předtáborová oddílovka, kterou si skautky zpestřily výjezdem na šlapadlech. Letos se navíc v Ochozi konalo krajské kolo závodu vlčat a světlušek, zde jsme se zapojily jako organizátorky i jako účastnice. Od září máme novou celoroční hru na motivy příběhu Shreka a Fiony. A tak nás jednotlivými oddílovkami provází postavy a zápletky této pohádky. V celoroční hře a vůbec ve veškeré naší činnosti jsme se snažily o rozvoj každého jednotlivce a zároveň o vzájemnou spolupráci a toleranci ve družinkách i v oddíle. Snad jsme se našemu cíli alespoň trochu přiblížily. Kromě toho každá z nás získala mnoho osobních zkušeností a veselých zážitků, kterých není nikdy dost. Pavla Kratochvílová Výroční zpráva

10 4. oddíl skautů a vlčat Vedoucí: Jiří Procházka-Červ, Jaroslav Kunc, Vojta Kunc, Jaroslav Procházka, Rosťa Horský, Jáchym Schnitter, Josef Mutl-Zub Rádci: Dominik Kousal, Tomáš Halík, David Pokorný Skauti: Daniel Kousal-Sid, Kryštof Šmiraus-Albín, Roman Diviš, Jan Prokeš, Lukáš Horský, Pavel Horský, Prokop Kunc Vlčata: Jan Zikmund, Marek Kousal, Milan Horský, Kristián Horský, David Peřina, Martin Kučera, Vojta Pospíšil, Sukhbaatar Tovdondorj V roce 2010 jsme podnikli několik zajímavých akcí a přinesl také změny. Skauti se spolu se skautkami v polovině února vypravili do Chotěboře na Danovu zimní stezku, zimní obdobu Svojsíkova závodu, kterou vyhráli. Celé jaro jsme se podíleli na akcích souvisejících s výročím střediska o nich se můžete podrobně dočíst v rubrice střediskových akcí. Poslední předtáborovou akcí byla prohlídka letního tábořiště spojená s malým výletem. Tábor proběhl letos netradičně v polovině srpna a provázela ho legenda o cestě hobita Bilba za pokladem. Dobře vybavené tábořiště v malebné krajině Jindřichohradecka nám poskytlo na dva týdny zázemí pro spoustu aktivit. Často jsme museli čelit různým nástrahám Středozemě a jejich nevlídných obyvatel. Skauti vyrazili na třídenní puťáček do česko-rakouského pohraničí, vlčata zase na jednodenní výlet po okolí jindřichohradecké úzkokolejky. Velkou výhodou byl Výroční zpráva

11 koupací rybník kousek od tábora a tři loďky, takže jsme si dosyta užili i vodu. Se skauty jsme si vyzkoušeli indiánskou saunu i noční hry. Na konci tábora jsme přemožením draka Šmaka získali dávný poklad trpaslíků. Na začátku školního roku jsme trochu zamíchali karty ve vedení i v družinách. Vojtu po jeho šestileté práci vedoucího oddílu vystřídal Červ, starší skauti se začali podílet na vedení družin a během prvních týdnů přišlo šest nováčků, takže jsme rozšířili naše jinak trochu prořídlé řady. Chtěl bych tady poděkovat Vojtovi za jeho práci a čas, který oddílu věnoval, a to nejen jako oddílový vedoucí! V novém školním roce jsme navázali na celoroční hru na motivy Tolkienových příběhů ze Středozemě a tentokrát jako elfové vyrazili vstříc novým dobrodružstvím. První oddílovka se konala v Březině, kde jsme svedli bitvu se skřety a u rybníka odlili stopy ze sádry. Další větší akce proběhly na přelomu října a listopadu a to ve spolupráci s dívčím oddílem. Vlčata se vydala se světluškami na víkend do Přibyslavi a o dva týdny později vyrazili skauti a skautky do Ronova nad Doubravou, kde společnými silami dopadli a zneškodnili nebezpečného vynálezce i s jeho biologickými zbraněmi. Koncem listopadu proběhla jednodenní oddílovka v okolí Polné a před Vánocemi jsme se u vánočního stromku a stolu setkali s králem elfů Elrondem, který nás zaúkoloval vpravdě nelehkým úkolem, a sice stát se tak jako on vznešenými elfy. Vlčata dostala nové stezky a rovněž skauti oprášili ty svoje, takže můžeme pokračovat v jejich plnění. Také jsme vyrobili lucerničky na Betlémské světlo, které jsme přivezli a podarovali jím světlušky a skautky na hradě. Ty nás zase mile překvapily krásnými perníčky. V novém roce máme před sebou další spolupráci s dívčím oddílem, víkend a tábor na Ochozi, setkání skautských oddílů ve Žďárských vrších i další spolupráci na akcích našeho střediska. Takže se snažme, aby naše společná činnost byla radostí i přínosem pro děti i vedoucí. Vojta Kunc a Jirka Procházka - Červ Výroční zpráva

12 Kmen dospělých Vedení: Eva Hörnerová, Ludmila Vomlelová, František Vacek Členové: Bohuslava Višinková, Ing. Josef Višinka, Marta Horská, MUDr. Zdenka Kazdová, Miroslav Votava, Jaroslava Oberreiterová, Libuše Rosůlková, Ing. Jan Bělohlávek, Ing. Jiří Sázavský leden tradiční novoroční vejšlap Březinou okolo Pekla a Nového rybníku do Věžničky uklízení Betlému z Kaplanky (část vybraných peněz jsme poslali na akci Postavme školu v Africe) příprava materiálů a výroba panelů na výstavu k 85. výročí skautingu v Polné lednové posezení oldskautů a přátel hudba, tombola, občerstvení únor oslava Dne sesterství v Přibyslavi březen školení první pomoci v Havlíčkově Brodě duben sázení stromků odemykání studánky v Pančáku květen Akce pro veřejnost Po stopách krále Jiřího z Poděbrad výlet do Březiny spojený s divadelní scénkou v dobových krojích u Jiříkova kamene výlet na Doubravku červen pohřeb bratra Kima - Bohuslava Řeháka - po pohřbu setkání s přáteli ve skautské klubovně úklid a čištění studánky Cikánky přihlášení do soutěže Královna studánek na Vysočině brigáda u jezírka v Pančáku příprava na sobotní akci pro veřejnost Za studánkami v Panském lese červenec akce Za studánkami v Panském lese s vílami, hastrmany a scénkami u lesního jezírka Výroční zpráva

13 srpen Setkání posázavských hastrmanů na Ochozi hastrmanský desetiboj, módní přehlídka netradičních hastrmanů, scénka polenských ochotníků, táborák a výlet do okolí září zamykání studánky v Panském lese zahráli jsme si pohádku ve verších Zvířátka a loupežníci říjen Žižkovo kolečko v Přibyslavi v dobových kostýmech podzimní vycházka do okolí Polné listopad brigáda na Ochozi příprava na vánoční výstavu vycházka do lesa na mech a větvičky instalace vánoční výstavy v prostorách Radnice zimní vycházka do okolí Polné Bechyňova lipka, Skrýšov prosinec vánoční besídka s čerty a andělem, hudba, tombola, občerstvení instalace Betlému na Kaplance - vybrané peníze jsme věnovali na opravu kostela poslední den v roce - vycházka, rozloučení se starým rokem a poděkování přírodě Během celého roku jsme spolupracovali s charitou a pro UNICEF jsme vyrobili a odeslali 18 panenek (1 panenka zachrání v rozvojových zemích 1 dítě očkování). Eva Hörnerová Výroční zpráva

14 Rodinky Činnost rodinek se v roce 2010 odvíjela dle již zažitého scénáře, což v pořádání vlastních akcí znamená následující schéma. První akcí roku je tradičně pletení pomlázek. Sešli jsme se za horkého nedělního odpoledne 4. dubna v Dobroníně s jasným cílem zhotovit pomlázku pro pondělní předávání energie z vrbových proutků našim ženám, slečnám, tetičkám, babičkám apod. Stanovený cíl jsme splnili na 100%. Následující akcí je setkání při pálení čarodějnic. Útočištěm se nám v sobotu 1. května stal opět Dobronín. U ohně na zahradě Dobronínských od rybníka jsme v komornější atmosféře čtyř rodin (tzn. asi dvacet lidí) upálili nehodné čarodějnice. Nosnou akcí celého roku je tradičně letní táboření. Tentokrát jsme první srpnový týden zavítali na faru ve Svitávce u Boskovic. Oproti předešlému roku jsme trochu snížili cenovou skupinu ubytování a vrátili jsme se v čase i prostoru do období Rudolfa II. Budova fary i ploch zahrady poskytuje dostatek místa pro naši skupinu, kterou letos tvořilo 14 dospělých a 26 dětí. Období Rudolfa II. nabízí mnoho témat pro zpracování, my jsme si vybrali astronomii, alchymii, malířství, knihtisk, vojenskou průpravu a samozřejmě nechybělo velké téma oživení Golema. Pro každé odvětví jsme přizvali známé osoby, které nás zasvětily do tajů svého vědění. Během týdne nás seznámil s poznáním vesmíru a hvězdné oblohy Tycho Brahe, alchymií celý týden udivoval Magistr Kelley, svou fintu při tvorbě světově uznávaných obrazů ukázal sám malíř Arcimboldo. S výrobou knih nám poradil mistr Melantrich, do válečných taktik zasvětil generál Russworm a konečně s oživením Golema vypomohl Rabi Löw. Zaručeně největším trhákem letošního tábora byla císařská alchymistická kuchyně, kde se nám podařilo vyrobit kámen mudrců a elixír mládí, simulovat sopečný výbuch a uskutečnit další rozmanité pokusy, výbuchy, výpary, hoření, vaření, tavení, trávení atd. Výroční zpráva

15 Vyvrcholením celého týdne bylo oživení Golema, kterého jsme nejprve společně vyrobili potažením drátěné kostry mokrým novinovým papírem a následně hliněnou kaší. K výletům do okolí jsme opět využili osvědčené bicykly a poznávali nová zajímavá místa - zříceninu hradu Boskovice, vodní nádrž Letovice, rozhlednu na Malém Chlumu nebo koupaliště v Boskovicích. Musím pochválit všechny účastníky, že si dali práci s kostýmem, který tvořily šlechtické punčochy s nabíranými kalhotami, košile s okružím pod krkem a pokrývka hlavy. Dámská část dvořanstva oblékla vznešené šaty. Výroba okruží se nám první večer protáhla do hluboké noci, i když návod říkal, že výroba nemůže trvat déle než dvacet minut. Děkuji Bohu a všem, kteří se na přípravě tábora podíleli, že se nikomu nic nestalo, zvláště pak při alchymistických pokusech. Tradiční podzimní akcí je Drakiáda, ta se letos uskutečnila v neděli 3. října na kopci nad Kalvárkou v Polné. Pro vzlet draků byl ideální vítr, pro držitele provazů však poněkud zima. Pro letošní setkání k silvestrovským oslavám jsme opět vybrali chatu v Jeníkově u Hlinska. Díky příznivému počasí jsme zažili úžasné zimní radovánky na běžkách, sjezdovkách nebo bruslích. Nechyběla silvestrovská hostina ani ohňostroj. Lukáš Horský Výroční zpráva

16 RC automodelářský klub V roce 2010 měl RC klub Polná 13 členů z toho 9 dětí. Tradičně se věnujeme technické a sportovní činnosti stavbě a závodění s dálkově řízenými modely aut. A dáváme možnost tvořit a pracovat s vyspělou technikou a elektronikou jak dětem, tak dospělým. V roce 2010 proběhly tyto pravidelné akce: každotýdenní kroužek v Lidovém domě celkem se uskutečnilo asi 40 schůzek. v průběhu roku jsme se zúčastnili 9 závodů seriálu Závodů Valašského království, což je nejnavštěvovanější celozimní soutěž v měřítku 1:18. V něm byl Martin Myšička vyhlášen jako nejlepší nováček seriálu. Naši borci, kteří absolvovali celý seriál, se umístili celkově takto: Martin Myšička 6. místo Vladimír Vomlel 10. místo Ondřej Vomlel 11. místo V létě jsme si dvakrát zazávodili na soukromé dráze v Určicích pod širým nebem, což bylo zpestřeno i příjemným koupáním v bazénu. V červnu jsme také uspořádali předváděcí akci s terénními spalovacími buggynami v Polné na náměstí při Městské slavnosti. Výroční zpráva

17 Vyvrcholením letošní činnosti bylo opět dubnové 2. Mistrovství republiky v modelech v měřítku 1:18 - v Polné na Zámku. Nejúspěšnější z polenských závodníků byli: Ondřej Vomlel 2. místo starší žáci kategorie Stock Patrik Munduch 4. místo starší žáci kategorie Stock Josef Smrtka 5. místo starší žáci kategorie Stock Martin Myšička 7. místo mladší žáci kategorie Stock Opět se podařilo do Polné nalákat přes 50 startujících, takže závod se již poněkolikáté stal vyvrcholením celé republikové sezóny. O vánočních prázdninách jsme v Lidovém domě uspořádali Vánoční MICRO závod, který měl být spíš menším klubovým setkáním. Nakonec s počtem 35 startujících z něj byl docela velký a prestižní závod. Nechyběl zde stromeček a dárky. Na rok 2011 máme v plánu: mistrovství ČR 1:18 ( ) pravidelnou činnost kroužku účast na závodech ZVK Pozděchov a závodech buggy Na klubových stránkách je možno se dočíst mnoho dalších podrobností, shlédnout fotografie, videa apod. Vladimír Vomlel Výroční zpráva

18 Zpráva o hospodaření Středisko Parkán Polná vedlo v roce 2010 podvojné účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a navazující vyhláškou č. 504/2002 Sb. Na následujících řádcích by tedy asi každý očekával rozvahu a výkaz zisků a ztrát. My jsme se ale rozhodli podat vám přehled o hospodaření v jiné podobě dle našeho názoru vypovídá uvedený přehled o našem hospodaření více než zmíněné výkazy a pro neúčtaře je i srozumitelnější. PŘIJMY Kč VÝDAJE Kč DHM k DHM k DDHM k DDHM k Zařazení DDHM Vyřazení DDHM Pokladna k Pokladna k Bankovní účet k Bankovní účet k Přijaté zálohy 500 Závazky Členské příspěvky Odvod člen.příspěvků Příspěvek Města Polná Pořízení DDHM Grant kraje Vysočina Dotace MŠMT Režijní náklady: plyn, voda, Dary - finanční Opravy a údržba - Ochoz, klubovna Účastnické poplatky - tábory Výdaje na tábory Účastnické poplatky - ostatní akce Výdaje na akce Úroky z běžného účtu 130 Daňové příjmy: pronájem Daňové příjmy: ples, karneval Daňové výdaje: ples, karneval CELKEM CELKEM Rok 2010 byl po finanční stránce rokem stabilním, kdy se nám bez větších problémů podařilo finančně pokrýt veškeré plánované aktivity a část prostředků ušetřit do příštích let. Znatelný kus rozpočtu nám opět ukousla údržba tábořiště a chaty v Ochozi. Jsme však přesvědčeni, že se jedná o dobře využité peníze a do údržby našeho zázemí ať už tábořiště nebo klubovny chceme investovat i v dalších letech. Zadarmo není ani běžný provoz klubovny topení, elektřina a voda. Ve financování našeho provozu nám velmi pomáhá dotace z MŠMT. Nespoléháme však jen na ni, ale snažíme se získat prostředky i sami, zejména pořádáním plesu a karnevalu. Čistý zisk z těchto akcí je vítanou finanční injekcí pro náš provozní rozpočet. Finančně náročnějšími aktivitami byly rovněž akce související s oslavami výročí střediska a krajské kolo závodu vlčat a světlušek Cesta duchů. Na tyto akce se nám podařilo získat účelovou dotaci z MŠMT. Důležité je ale zajistit i financování běžné činnosti dětských oddílů, letních táborů a ostatních aktivit. Zde samozřejmě základ rozpočtu tvoří vždy vlastní zdroje účastnické poplatky dětí a vedoucích. Na druhou stranu nelze pominout, Výroční zpráva

19 že naše aktivity mohou být bohatší a pestřejší díky příspěvkům, které jsme získali z rozpočtu Města Polná a z Fondu Vysočiny. U Města Polná musíme zmínit i další velmi důležitou skutečnost město nám zdarma poskytuje prostory kluboven a tím významnou měrou ulevuje našemu rozpočtu. Finanční dary činily v roce 2010 celkem Kč. Z dárců bychom dále rádi zmínili firmu Elektro SPEKTRUM s.r.o., která významně přispěla do tomboly plesu, generálního sponzora dětského karnevalu firmu SAVADA s.r.o. a firmu EKO- KOBA s.r.o. Výroční zpráva

20 Děkujeme všem, kteří podporují naši činnost. Jsou to zejména: Město Polná, Lesní družstvo Polná, kraj Vysočina, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ing. Jiří Vomlel, PhD., SAVADA, spol. s r.o., Elektro SPEKTRUM s.r.o., EKO - KOBA, s.r.o., TKZ Polná spol. s r.o., SAPELI a.s., EMCO, nakladatelství Albatros, Mivokor s.r.o., Mlékárna Polná spol. s r.o., Lékárna U kostela, Sport Otisková, Vinotéka Labánová, VALA Polná s.r.o., Lékárna Hladík, KAZETO Přerov, HASOFT s.r.o., Wlach transport, Tovys - hodinářství a zlatnictví, Textilie Minářová, Elektra Oberreiterová, Obuv Cejnková, Hračky-papír Šitavancová, Cukrárna na rynku, Galanterie Nela, Knihkupectví Kuba Pařízek, Computer music, Pleas, Adorah s.r.o., Dafeplast s.r.o., Elektro Marek, Květinka U růže, Cukrárna U Radnice, Horpo, p. Jan Prchal, Květinka u kostela, Kuchyňka p. Veselý, Krmiva p. Vomela, Českomoravská stavební spořitelna, RENOT, Koupelny Jiří Babínek, Obchod Pracovní oděvy, Hart psí prodejna, Zdravíčko Göthová. Dále bychom chtěli poděkovat Věře a Aloisi Kuncovým a Martě a Josefu Málkovým za výpomoc na plese a všem, kteří nám v minulém roce věnovali svůj čas, své nápady a postřehy, svou pomocnou ruku. J U N Á K - S V A Z S K A U T Ů A S K A U T E K Č R S T Ř E D I S K O P A R K Á N P O L N Á Indusova 210, Polná IČO: Kontakt: Jiří Wasserbauer, tel Parkán 2011 Výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Mikulčice 2009 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

Skautské středisko PARKÁN Polná

Skautské středisko PARKÁN Polná JUNÁK - SVAZ SK AUT Ů A SK AUTE K ČR STŘEDISKO PARKÁN POLNÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 STŘEDISKO PARKÁN V ROCE 2009... 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 4 ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ORGÁNY STŘEDISKA...

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY OSADNÍCI JAROMĚŘ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Úvod Rok 2007 byl již šestým od založení ZO ČSOP Osadníci Jaroměř. Naše organizace se neustále vyvíjí tím směrem, jaký jsme si

Více

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice , Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2013

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice , Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2013 JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2013 Mikulčice 2013 JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126

Více

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava Pár slov na úvod Milý čtenáři, Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 Mikulčice 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk. Výroční zpráva za rok 2014

Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk. Výroční zpráva za rok 2014 Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk Výroční zpráva za rok 2014 Šumperk 2015 Junák svaz skautů a skautek ČR v Šumperku Junák český skaut, z. s. je dobrovolný, nezávislý a nepolitický

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA JUNÁKA, KRAJE VYSOČINA

VÝROČNÍ ZPRÁVA JUNÁKA, KRAJE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA JUNÁKA, KRAJE VYSOČINA 2007 Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobností dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1 Kmen Ťapáč Liga lesní moudrosti Zázvorkova 1999, Praha 13 - Lužiny www.tapac.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ ROK 2014 Tento dokument obsahuje výroční zprávu kmene Ťapáč za uplynulý rok. Jsou zde

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR STŘEDISKO PARKÁN POLNÁ

JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR STŘEDISKO PARKÁN POLNÁ JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR STŘEDISKO PARKÁN POLNÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 STŘEDISKO PARKÁN V ROCE 2012... 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 4 ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ORGÁNY STŘEDISKA... 4 STŘEDISKOVÉ

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2007

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2007 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2007 Mikulčice 2007 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

J U N Á K - S V A Z S K A U T Ů A S K A U T E K Č R S T Ř E D I S K O P A R K Á N P O L N Á V ÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

J U N Á K - S V A Z S K A U T Ů A S K A U T E K Č R S T Ř E D I S K O P A R K Á N P O L N Á V ÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 J U N Á K - S V A Z S K A U T Ů A S K A U T E K Č R S T Ř E D I S K O P A R K Á N P O L N Á V ÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah OBSAH...2 ÚVODNÍ SLOVO...3 STŘEDISKO PARKÁN V ROCE 2007...4 ZÁKLADNÍ INFORMACE...4

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014/2015 Junák český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z. s. Na Chvalské tvrzi 860/4 193 00 Praha 20 Horní Počernice IČO: 638 34 910 Kdo jsme? Junák český skaut, z. s., je dobrovolný,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Oheň Praha Na Chvalské tvrzi 860/1, 193 00 Praha - Horní Počernice IČO: 638 34 910 ev.č. 11927 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Kdo jsme? Junák svaz skautů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno. Výroční zpráva 2011

Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno. Výroční zpráva 2011 Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno Výroční zpráva 2011 1 Představení kmene Kmen Wallowa je organizační jednotkou Ligy lesní moudrosti The Woodcraft League (LLM) od roku 1990, kdy byla LLM po komunistickém

Více

JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR STŘEDISKO PARKÁN POLNÁ

JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR STŘEDISKO PARKÁN POLNÁ JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR STŘEDISKO PARKÁN POLNÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných

Více

Co najdete v tomto čísle: O oddíle - Registrace strana 2. O středisku strana 3. Z uplynulých akcí strana 4. Plány akcí na 2. pololetí strana 5-6

Co najdete v tomto čísle: O oddíle - Registrace strana 2. O středisku strana 3. Z uplynulých akcí strana 4. Plány akcí na 2. pololetí strana 5-6 Co najdete v tomto čísle: O oddíle - Registrace strana 2 O středisku strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Plány akcí na 2. pololetí strana 5-6 Pozvánka na akci strana 7 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Statek, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Statek, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Statek, o. s. Hlavice - Lesnovek 1 463 48 Všelibice www.statek.org Email: Statek@Statek.org IČ: 22685227 Číslo účtu: 670100-2205634508/6210 Registrace MVČR, pod j. č. VS/1-1/70 310/08-R

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM. Jestřábi. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti kmene LLM. Jestřábi. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti kmene LLM Jestřábi za rok 2011 Tuchlovice 26. 3. 2012 Kmen Jestřábi je dětským oddílem, který působí již 23. rokem v Tuchlovicích a ve Stochově. Patříme do dětské organizace Liga

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek Junák svaz skautů a skautek ČR, Okres Frýdek-Místek Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek Datum: čtvrtek 29. března 2012 Místo: Okresní klubovna, Kostíkovo náměstí 638, Frýdek-Místek Začátek: 17:30 Přítomni:

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderního sportovního karate vznikl roku 1993. V roce 2016 zde bylo registrováno 61 cvičenců všech

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Představení kmene. Webové stránky kmene: http://arapaho.lovciveverek.cz/ Fotogalerie: http://arapaho.rajce.idnes.cz/

Představení kmene. Webové stránky kmene: http://arapaho.lovciveverek.cz/ Fotogalerie: http://arapaho.rajce.idnes.cz/ KLM Arapaho Výroční zpráva 2014 Představení kmene Struktura kmene: Náčelník: Zuzana Kluková Ohnivec: Jana Hajduchová Náčelník ROP: Jan Hajduch Pokladník: Irena Malinová Písmák: Zuzana Kluková Webové stránky

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 STATEK. o b č a n s k é s d r u ž e n í. Statek, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 STATEK. o b č a n s k é s d r u ž e n í. Statek, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 STATEK o b č a n s k é s d r u ž e n í Statek, o. s. Hlavice - Lesnovek 1 463 48 Všelibice www.statek.org Email: Statek@Statek.org IČ: 22685227 Číslo účtu: 1127012003/0800 Registrace

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Organizační struktura kmene

Organizační struktura kmene 1 Obsah Organizační struktura kmene... 3 Oficiální údaje... 3 Náčelnictvo... 3 Členové... 3 Program činnosti... 4 Pravidelná činnost... 4 Výpravy... 5 Tábor... 6 Akce pro veřejnost... 6 Významné události...

Více

Vůdce střediska o středisku v roce 2005 1. Činnost střediska v roce 2005 2. Významné akce v roce 2005 11. Činnost jednotlivých oddílu ve středisku 13

Vůdce střediska o středisku v roce 2005 1. Činnost střediska v roce 2005 2. Významné akce v roce 2005 11. Činnost jednotlivých oddílu ve středisku 13 Obsah Vůdce střediska o středisku v roce 2005 1 Činnost střediska v roce 2005 2 Významné akce v roce 2005 11 Činnost jednotlivých oddílu ve středisku 13 30. oddíl oldskautů 13 31. chlapecký oddíl 13 33.

Více

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov Bludov 2013 Autor textů: Stanislav Balík - Ježek, za přispění Jana Juránka Hanese, Jiřího Znoje Cvrčka a Jaroslava Petříka

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Skautské středisko PARKÁN Polná

Skautské středisko PARKÁN Polná J U N Á K - S V A Z S K A U T Ů A S K A U T E K Č R S T Ř E D I S K O P A R K Á N P O L N Á VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních,

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Pátek 1. ledna 2016 ÚNOR Sportovně myslivecký ples Sobota 27. února 2016, tělocvična ZŠ Město Albrechtice

Více

Občanské sdružení. Naše škola

Občanské sdružení. Naše škola Občanské sdružení Naše škola Výroční zpráva 2007 Kontakt: Adresa: Občanské sdružení Naše škola Marie Dolanské 19 746 01 Opava-Vlaštovičky e-mail: nase.skola@seznam.cz http://www.sweb.cz/nase.skola OBSAH:

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2014 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 20.1.2015 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

Zápis č. 2/2016. Junák český skaut, okres Nový Jičín, z. s. z jednání Okresní rady Junáka Nový Jičín

Zápis č. 2/2016. Junák český skaut, okres Nový Jičín, z. s. z jednání Okresní rady Junáka Nový Jičín Zápis č. 2/2016 z jednání Okresní rady Junáka Nový Jičín Datum: 7. 3. 2016 Zahájení: 18.05 hod. Místo konání: klubovna střediska Pagoda Nový Jičín Ukončení: 19.05 hod. ORJ: Střediska: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Výroční zpráva 2014. Spolek Valštejn

Výroční zpráva 2014. Spolek Valštejn Výroční zpráva 2014 Spolek Valštejn Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o Spolku Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2014... 5 Plány do roku 2015... 7 Úvodní slovo Vážení přátelé valštejnských údolí,

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 ÝROČNÍ ZPRÁA O ČINNOSTI ROCE 2010 Mikulčice 2010 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice 126

Více

ORION. Ještě jsme. Junák - svaz skautů a skautek, přístav ORION Karlovy Vary

ORION. Ještě jsme. Junák - svaz skautů a skautek, přístav ORION Karlovy Vary Junák - svaz skautů a skautek, přístav ORION Karlovy Vary ORION O d d í l, s t ř e d i s k o, p ř í s t a v, t r e m p s k á o s a d a Oddíl, středisko, přístav, trempská osada - parta lidí, kamarádů a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŢENÍ KLADNO

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŢENÍ KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŢENÍ KLADNO 2 Kdo jsme? - Občanské sdruţení Korálek (dále jen OSK) je otevřenou, nepolitickou, dobrovolnou společenskou organizací s právní subjektivitou. - Občanské sdruţení

Více

Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk

Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk ORJ ŠUMPERK (ŠIROKÁ) Místo a datum konání: Přítomni: Fara v Rudě nad Moravou Sobota 20. prosince 2014 13:30 17:00 br. Pavel Fornůsek - Stopař, br. Tomáš Pospíšil

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Výroční. zpráva KMEN BOBRŮ

Výroční. zpráva KMEN BOBRŮ Výroční 2014 zpráva KMEN BOBRŮ Obsah Organizační struktura kmene... 3 Oficiální údaje... 3 Náčelnictvo a volby... 3 Program činnosti... 4 Pravidelná činnost... 4 Výpravy a táboření... 4 Tábor... 5 Plnění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

CÍLE A PROSTŘEDKY Karambol

CÍLE A PROSTŘEDKY Karambol Stanovy Junáka - svazu skautů a skautek ČR Hlava druhá Poslání a principy Junáka Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a

Více

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov. občanské sdružení. Výroční zpráva 2009

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov. občanské sdružení. Výroční zpráva 2009 Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov občanské sdružení Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, dovolte, abych vám předložil výroční zprávu naší organizace za rok 2009.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Junák - český skaut, okres Brno-venkov, z. s.

Junák - český skaut, okres Brno-venkov, z. s. Junák - český skaut, okres Brno-venkov, z. s. Výroční zpráva 2015 Organizační struktura okresu Vedení okresu Předseda ORJ Radek Konečný Místopředseda Jiří Hodek Výchovní zpravodajové Matěj Rádsetoulal

Více

Výroční zpráva na rok 2012 Kmen Ťapáč

Výroční zpráva na rok 2012 Kmen Ťapáč Výroční zpráva na rok 2012 Kmen Ťapáč Organizační struktura kmene Oficiální údaje: název : Liga Lesní Moudrosti kmen Ťapáč sídlo : Zázvorkova 1999 Praha 13, Lužiny 155 00 statutární zástupce : Jan Merhaut

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Výroční zpráva Junák svaz skautů a skautek ČR Středisko Krakonoš Vrchlabí 1/12

Výroční zpráva Junák svaz skautů a skautek ČR Středisko Krakonoš Vrchlabí 1/12 Výroční zpráva 2004 Junák svaz skautů a skautek ČR Středisko Krakonoš Vrchlabí 1/12 Vážení přátelé a příznivci skautingu, budu rád, pokud se nám pomocí této zprávy o činnosti za rok 2004 podaří informovat

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ. STATEK, o. s. pořádá: Statek, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ. STATEK, o. s. pořádá: Statek, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ pořádá: STATEK, o. s. Statek, o. s. Hlavice - Lesnovek 1 463 48 Všelibice www.statek.org Email: Statek@Statek.org IČ: 22685227 Číslo účtu: 1127012003/0800 Registrace MVČR,

Více

Děti a stromy sídlo: Mahlerova Jihlava IČ: web: Výroční zpráva 2015

Děti a stromy sídlo: Mahlerova Jihlava IČ: web:  Výroční zpráva 2015 Děti a stromy sídlo: Mahlerova 23 58601 Jihlava IČ: 22893482 web: www.hajenkazborna.cz e-mail:klub.hajenka@seznam.cz Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo Občanské sdružení Děti a stromy vzniklo v roce 2011

Více

Společnost pro rozvoj Podralska, obecně prospěšná společnost Nám. 5. května 55, 471 27 Stráž pod Ralskem IČ: 272 88 226 http://www.sporop.

Společnost pro rozvoj Podralska, obecně prospěšná společnost Nám. 5. května 55, 471 27 Stráž pod Ralskem IČ: 272 88 226 http://www.sporop. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2011 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Představení kmene. Webové stránky kmene: Fotogalerie:

Představení kmene. Webové stránky kmene:  Fotogalerie: KLM Arapaho Výroční zpráva 2015 Představení kmene Struktura kmene: Náčelník: Zuzana Kluková Ohnivec: Jana Hajduchová Náčelník ROP: Jan Hajduch Pokladník: Irena Malinová Písmák: Zuzana Kluková Webové stránky

Více

JEDNÁNÍ KRJ DNE 8. 3. 2014

JEDNÁNÍ KRJ DNE 8. 3. 2014 JEDNÁNÍ KRJ DNE 8. 3. 214 Přítomni: Stanislav Vojíř, Oldřich Štěpánek, Radka Kukralová, Pavel Bacík, Josef Ležal, Marie Vojířová, Jaromír Kupr, Renata Procházková, Michal Novák, František Kotaska, Pavel

Více

Naše 5. pionýrská skupina Děčín je nezisková organizace. Všichni vedoucí pracují dobrovolně ve svém volnu, bez nároku na odměnu.

Naše 5. pionýrská skupina Děčín je nezisková organizace. Všichni vedoucí pracují dobrovolně ve svém volnu, bez nároku na odměnu. Výroční zpráva 2013 Kdo jsme: Pionýr je demokratické, dobrovolné samostatné sdružení dětí, mládeže a dospělých, které se zabývá osvětou, kulturně-výchovnou činností a obhajobou a uspokojováním zájmů a

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 D R A K Úvodní slovo: Vážené dámy, pánové a milé děti! Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, kdy bylo naše občanské

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

V ÝROČ NÍ ZPRÁVA 2006

V ÝROČ NÍ ZPRÁVA 2006 24 Děkujeme všem, kteří podporují naši činnost. V roce 2006 to byli zejména: Město Polná, Lesní družstvo Polná, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Kraj Vysočina, TKZ Polná spol. s r.o., BK Studio,

Více

Junák svaz Skautů a skautek Středisko URAGAN Výroční zpráva za rok 2010 Adresa: Pod Spravedlností 1261, 15600 Praha Zbraslav IČO: 47611499 Číslo účtu: 126686319 / 0800 www.uragan-zbraslav.cz Středisko

Více

Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes

Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes 11 1 Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes 2 Sídlo a údaje o skupině: U Spořitelny 69/18 Praha 12 Modřany 143 00 Tel.: 777 785 423 IČO: 708 64 101 Číslo účtu: 634 753

Více

Počítáte s námi? z. s.

Počítáte s námi? z. s. ZAPSANÝ SPOLEK POČÍTÁTE S NÁMI? z. s. strana 1 Obsah výroční zprávy 2014 Úvodní slovo 3 Historie spolku 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové spolku 6 Činnost 7 Hospodaření spolku 13 Identifikační údaje

Více

Výroční zpráva 2005. Občanské sdružení. Odyssea Tišnov

Výroční zpráva 2005. Občanské sdružení. Odyssea Tišnov Výroční zpráva 2005 Občanské sdružení Odyssea Tišnov Obsah: 1. Základní informace o sdružení 2. Úvodní slovo předsedy sdružení 3. Orgány sdružení 4. Akce sdružení v roce 2005 5. Vyúčtování příjmů a výdajů.

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více