Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR STŘEDISKO PARKÁN POLNÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

2 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 STŘEDISKO PARKÁN V ROCE ZÁKLADNÍ INFORMACE... 4 ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ORGÁNY STŘEDISKA... 4 OSLAVY VÝROČÍ 20 LET OD OBNOVENÍ STŘEDISKA A 85 LET SKAUTINGU V POLNÉ... 5 DALŠÍ STŘEDISKOVÉ AKCE A PROJEKTY ODDÍL SKAUTEK A SVĚTLUŠEK ODDÍL SKAUTŮ A VLČAT...10 KMEN DOSPĚLÝCH...12 RODINKY...14 RC AUTOMODELÁŘSKÝ KLUB...16 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ...18 Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy a metodami, stanovenými zakladateli skautského hnutí. Výroční zpráva

3 Úvodní slovo Vážení přátelé, dovolte mi na úvod krátké zamyšlení. Každý z vás jistě zná příběh o makedonském králi Alexandrovi a gordickém uzlu. Alexandr na svých taženích dospěl do města Gordion, ve kterém se nacházela jedna zvláštnost spletitý uzel. Kdo jej dokáže rozplést, stane se pánem Asie tak pravila pověst. Když král Alexandr vstoupil do místnosti, ve které se uzel nacházel, nezdržoval se, bez zbytečných okolků vzal meč a uzel rozetnul. Snad tím chtěl ukázat svoji rozhodnost, možná však pouze neměl trpělivost hledat konce provazu, které by mu ukázaly správný směr, kterým má uzel rozplést. Alexandr zvolil na pohled jednodušší řešení, které mu slibovalo vidinu na ovládnutí tehdy známého světa. O to větší bylo Alexandrovo zklamání, když se jeho vojsko muselo po dlouhých letech tažení vrátit zpět s nepořízenou. Alexandr se pánem Asie nikdy nestal. Možná, kdyby se tehdy v Gordionu rozhodl uzel rozplést, měl by dost času o svém podniku přemýšlet, uvědomit si jeho rizika a byl by ve svých činech nejen statečný a rozhodný, ale i moudrý. Nejspíš by své zemi nepřinesl tak velké okamžité zisky, zato by ji mnohem pravděpodobněji zajistil dlouhodobý rozvoj. Proč připomínám právě tento příběh? Stejně jako král Alexandr stojíme i my na středisku dnes a denně před rozhodnutími. Rozhodnutími, která sice neovlivní chod dějin, ale která nepochybně mají svůj dopad na dění v oddílech a družinách a tudíž na to, co si děti odnesou ze skautu do svého života dál. Také máme, stejně jako Alexandr, dvě možnosti: můžeme naše problémy rázně roztínat nebo je rozplétat. Tím prvním způsobem můžeme zdárně řešit téměř všechny provozní záležitosti, ovšem v otázkách našeho dalšího směřování, výchovy a programu musíme jít cestou rozplétání. Výchova nezná jasná řešení, je o rozplétání uzlů, o společném hledání cest, o objevování. V tom je její kouzlo i její zrádnost. Nikdy nenalezneme ideální řešení, přesto je naší povinností ideál hledat a směřovat k němu. To je jediná možnost, jak naplnit naše poslání a jak zajistit budoucí fungování střediska. Jsem velmi rád, že nás na to rozplétání, hledání a objevování je víc, že máme na středisku lidi, kteří jsou ochotni převzít odpovědnost nejen za sebe, ale i za druhé. A vám, milí rodiče, příznivci a přátelé mohu slíbit, že se určitě nespokojíme s průměrem a budeme se i nadále snažit předávat dál to nejlepší, co v nás je. V úctě Jiří Wasserbauer, vedoucí střediska Výroční zpráva

4 Středisko Parkán v roce 2010 Základní informace Junák svaz skautů a skautek ČR je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Středisko Parkán Polná je jeho základní organizační jednotkou s vlastní právní subjektivitou. Přímo nadřízenou jednotkou střediska je od roku 2007 junácký kraj Vysočina. V roce 2010 bylo ve středisku registrováno 92 členů, z toho 42 mladších 18 let. Působily zde dva dětské oddíly a klub dospělých. Středisko zastřešuje rovněž činnost roverů a rangers, rodinek a automodelářského klubu, který sdružuje zájemce napříč věkovými skupinami. Řídící a kontrolní orgány střediska Středisko je řízeno prostřednictvím střediskové rady, která se schází průměrně jednou za šest týdnů. Středisková rada má v současné době 11 členů. Skládá se z vedoucího střediska, jeho zástupce, vedoucích jednotlivých oddílů a členů rady. Úkolem střediskové rady je zejména rozhodovat o dalším směřování střediska ve všech oblastech jeho činnosti. Středisková rada dále může pro lepší organizaci své činnosti pověřit konkrétní osoby (členy i nečleny rady) výkonem tzv. zpravodajských funkcí např. funkcí výchovného zpravodaje nebo hospodáře. Tyto osoby pak mají na starosti určitou ucelenou oblast činnosti střediska. Kontrolní funkci plní na středisku revizní komise. Statutárním orgánem je vedoucí střediska, který je oprávněn jednat jménem střediska navenek. Složení střediskové rady a obsazení pozic zpravodajů Jiří Wasserbauer vedoucí střediska Karel Horský zástupce vedoucího střediska Eva Kousalová vedoucí oddílu světlušek a skautek Jiří Procházka vedoucí oddílu vlčat a skautů Eva Hörnerová vedoucí klubu dospělých Jana Horská členka rady a výchovná zpravodajka Václav Kratochvíl člen rady a správce základny Ochoz Jaroslav Kunc člen rady Vítězslav Kunc člen rady a organizační zpravodaj Vojtěch Kunc člen rady a správce klubovny a majetku Josef Málek člen rady Bohuslava Višinková hospodářka Zdenka Marková zdravotní zpravodajka Složení revizní komise Jaroslav Procházka předseda RK Tomáš Havlíček člen RK Výroční zpráva

5 Oslavy výročí 20 let od obnovení střediska a 85 let skautingu v Polné V roce 2010 si středisko připomnělo dvě významná výročí 2. března uplynulo 20 let od obnovení jeho činnosti v roce 1990 a 21. července tomu bylo přesně 85 let, kdy byl v Polné Junák oficiálně založen. Při této příležitosti jsme uspořádali několik akcí: Duchovní zamyšlení V předvečer oslav jsme se v kostele sv. Anny sešli ke skautské mši svaté, kterou celebroval Vladimír Záleský Šagi ze Žďáru nad Sázavou. Následovalo duchovní zamyšlení, které rovněž vedl otec Vladimír. Výstava Připravili jsme 10 výstavních panelů mapujících historii i současnost střediska. Do přípravy výstavy se zapojily všechny generace zastoupené ve středisku. Vernisáž se konala 1. března v prostorách polenské radnice. Výstava byla rovněž přístupná v budově ZUŠ a v obou budovách základní školy. Odpoledne pro rodiny 6. března si naše oddíly připravily tématické odpoledne, ve kterém si daly za cíl představit skauting a jeho podstatu. Odpoledne bylo určeno především rodičům dětí, které do skautu chodí. Setkání skautských generací Večer téhož dne jsme pak pokračovali neformálním programem určeným všem našim příznivcům, podporovatelům, bývalým členům, zkrátka všem, kteří s polenským skautingem spojili část svého života, i těm, kteří sice nikdy neměli možnost být skauty, ale myšlenka skautingu je jim blízká. Ivančena 24. dubna na svátek sv. Jiří, patrona všech skautů, jsme naše oslavy symbolicky uzavřeli společným výletem na Ivančenu, památné místo českého skautingu ležící v Beskydech. Výroční zpráva

6 Další střediskové akce a projekty Skautský ples V pátek 5. února se konal osmý ročník skautského plesu, opět se skupinou Barel rock. Do sálu v Zámku dorazilo přibližně 190 návštěvníků. Dětský karneval hajného Robátka Ve stejný víkend, v neděli 7. února jsme pořádali tradiční dětský karneval. Pro více než 500 návštěvníků byla připravena spousta her a soutěží, písničky, pohádka i tombola plná hraček. Setkání našinců Druhý ročník akce zaměřené na činnost družin a inspiraci družinových rádců se konal ve dnech března. Květinový den V květnu jste jako již několik předešlých let mohli potkat skautky a skauty s květinkami a pokladničkami. Letos jsme na fond Ligy proti rakovině odeslali Kč. Rozloučení s Kimem Koncem května nás zasáhla smutná zpráva. Navždy nás opustil vzácný člověk, br. Bohuslav Řehák -Kim. Kim spojil se skautingem celý svůj život, hrál klíčovou úlohu při obnově střediska v roce 1990 a celou dobu se aktivně podílel na jeho činnosti. Poslední rozloučení s Kimem se konalo 4. června. Cesta duchů Naše středisko bylo poprvé ve své historii pověřeno pořádáním krajského kola závodu vlčat a světlušek. Pro soutěžní hlídky z celé Vysočiny jsme připravili závod, ve kterém byly jednotlivé úkoly inspirovány filmem Ať žijí duchové odtud název celé akce. Družstva musela potvrdit své znalosti při poznávání rostlin a stromů, svoji manuální zručnost při balení balíku, skládání košile či řezání dříví nebo třeba schopnost ošetřit drobná poranění. Naše dvě družstva světlušek obsadila 5. a 7. místo. Výroční zpráva

7 Odpoledne školce v Duhové Pro děti v mateřské školce jsme připravili odpoledne plné her a soutěží na téma Vodní svět. Celou akci jsme pojali jako dárek ke Dni dětí, byť trochu opožděný, protože jsme akci museli kvůli nepřízni počasí přesunout až na 10. červen. Absorbona Po dobrých zkušenostech z roku 2009 jsme první srpnový víkend opět uspořádali setkání oddílových rad. Setkání bylo pojato jako výměna zkušeností mezi jednotlivými oddíly i lidmi navzájem. Zároveň jsme se dohodli na společných programových prioritách a akcích pro nadcházející skautský rok. V pátek jsme pro utužení kolektivu a navození atmosféry vyrazili společně na Prázdniny v Telči na koncert skupiny Traband. Oprava Ochozi Celým rokem nás provázelo pokračování oprav a úprav našeho tábořiště v Ochozi, zejména pak chaty. I když na Ochozi není ještě vše hotovo, zažilo tábořiště bezproblémový letní provoz během táborů a chata samotná pak testovací akci 23. prosince, kdy zde proběhla vánoční hostina členů bývalého roverského kmene Tokaheya. Betlémské světlo Jako každý rok jsme na Štědrý den rozdávali v chrámu Nanebevzetí Panny Marie světlo z Betléma. Pro tento symbol Vánoc si každoročně přichází několik stovek lidí. Betlémské světlo jsme donesli rovněž do Domu s pečovatelskou službou. Výroční zpráva

8 1. oddíl skautek a světlušek V letošním roce se nám oddíl značně omladil, a tak u nás fungují dvě družinky světlušek. Mladší světlušky: Anežka Baráková, Ester Klubalová, Zuzana Kousalová, Lada Kratochvílová, Weronika Mikší, Sabina Růžičková, Věra Schusterová, Ester Smerekovská, Katrin Šturcová, Tereza Zikmundová Starší světlušky: Eva Boháčková, Lenka Divišová, Aneta Havlíčková, Klára Hintenausová, Barbora Horská, Vendula Šmirausová Skautky: Michaela Boháčková, Ivana Cinková, Kateřina Halíková, Vendula Kourková, Gabriela Kuncová, Marie Kuncová, Andrea Munduchová, Michaela Prokešová, Marika Smerekovská, Adéla Šturcová Rangers a vedení oddílu: Markéta Halíková, Jana Horská, Kateřina Kalábková, Eva Kousalová, Anna Kratochvílová, Pavla Kratochvílová, Blanka Kuncová, Magdaléna Málková, Zdenka Marková, Hana Vavroušková Ve školním roce jsme měly celoroční hru se středověkou tématikou. Během celého roku světlušky a skautky, jakožto obyvatelky Třešňového království, osidlovaly neprostupné hvozdy své země. Před táborem se část královského území zahalila černotou, ve které se usídlil nevydařený čarodějnický učeň a začal zde škodit. Během tábora nás čekal nesnadný úkol toto území probádat, poprat se se všemi nástrahami, které nás zde čekaly a nakonec přemoci zlého čaroděje. Vše se zdárně povedlo a i přes deštivé počasí se tábor včetně výletu na Pernštejn vydařil. Skautky se tradičně podílely na přípravě dětského karnevalu tentokrát O hajném Robátku. Také se v únoru zúčastnily Danovy stezky, kde se umístily na třetím místě. Vzhledem k výročí ve středisku byl i oddílový program plný výročních akcí. Kdo měl chuť, zúčastnil se mše se Šagim nebo vernisáže putovní výstavy, kterou Výroční zpráva

9 ale bylo nejprve potřeba připravit. Náš oddíl nachystal panel dokumentující činnost od roku 1990 a Anča ještě některé další. Rovněž jsme se aktivně zapojily do odpoledne pro rodiny. V dubnu nás čekala oddílová výprava do Havlíčkovy Borové a v červnu poslední předtáborová oddílovka, kterou si skautky zpestřily výjezdem na šlapadlech. Letos se navíc v Ochozi konalo krajské kolo závodu vlčat a světlušek, zde jsme se zapojily jako organizátorky i jako účastnice. Od září máme novou celoroční hru na motivy příběhu Shreka a Fiony. A tak nás jednotlivými oddílovkami provází postavy a zápletky této pohádky. V celoroční hře a vůbec ve veškeré naší činnosti jsme se snažily o rozvoj každého jednotlivce a zároveň o vzájemnou spolupráci a toleranci ve družinkách i v oddíle. Snad jsme se našemu cíli alespoň trochu přiblížily. Kromě toho každá z nás získala mnoho osobních zkušeností a veselých zážitků, kterých není nikdy dost. Pavla Kratochvílová Výroční zpráva

10 4. oddíl skautů a vlčat Vedoucí: Jiří Procházka-Červ, Jaroslav Kunc, Vojta Kunc, Jaroslav Procházka, Rosťa Horský, Jáchym Schnitter, Josef Mutl-Zub Rádci: Dominik Kousal, Tomáš Halík, David Pokorný Skauti: Daniel Kousal-Sid, Kryštof Šmiraus-Albín, Roman Diviš, Jan Prokeš, Lukáš Horský, Pavel Horský, Prokop Kunc Vlčata: Jan Zikmund, Marek Kousal, Milan Horský, Kristián Horský, David Peřina, Martin Kučera, Vojta Pospíšil, Sukhbaatar Tovdondorj V roce 2010 jsme podnikli několik zajímavých akcí a přinesl také změny. Skauti se spolu se skautkami v polovině února vypravili do Chotěboře na Danovu zimní stezku, zimní obdobu Svojsíkova závodu, kterou vyhráli. Celé jaro jsme se podíleli na akcích souvisejících s výročím střediska o nich se můžete podrobně dočíst v rubrice střediskových akcí. Poslední předtáborovou akcí byla prohlídka letního tábořiště spojená s malým výletem. Tábor proběhl letos netradičně v polovině srpna a provázela ho legenda o cestě hobita Bilba za pokladem. Dobře vybavené tábořiště v malebné krajině Jindřichohradecka nám poskytlo na dva týdny zázemí pro spoustu aktivit. Často jsme museli čelit různým nástrahám Středozemě a jejich nevlídných obyvatel. Skauti vyrazili na třídenní puťáček do česko-rakouského pohraničí, vlčata zase na jednodenní výlet po okolí jindřichohradecké úzkokolejky. Velkou výhodou byl Výroční zpráva

11 koupací rybník kousek od tábora a tři loďky, takže jsme si dosyta užili i vodu. Se skauty jsme si vyzkoušeli indiánskou saunu i noční hry. Na konci tábora jsme přemožením draka Šmaka získali dávný poklad trpaslíků. Na začátku školního roku jsme trochu zamíchali karty ve vedení i v družinách. Vojtu po jeho šestileté práci vedoucího oddílu vystřídal Červ, starší skauti se začali podílet na vedení družin a během prvních týdnů přišlo šest nováčků, takže jsme rozšířili naše jinak trochu prořídlé řady. Chtěl bych tady poděkovat Vojtovi za jeho práci a čas, který oddílu věnoval, a to nejen jako oddílový vedoucí! V novém školním roce jsme navázali na celoroční hru na motivy Tolkienových příběhů ze Středozemě a tentokrát jako elfové vyrazili vstříc novým dobrodružstvím. První oddílovka se konala v Březině, kde jsme svedli bitvu se skřety a u rybníka odlili stopy ze sádry. Další větší akce proběhly na přelomu října a listopadu a to ve spolupráci s dívčím oddílem. Vlčata se vydala se světluškami na víkend do Přibyslavi a o dva týdny později vyrazili skauti a skautky do Ronova nad Doubravou, kde společnými silami dopadli a zneškodnili nebezpečného vynálezce i s jeho biologickými zbraněmi. Koncem listopadu proběhla jednodenní oddílovka v okolí Polné a před Vánocemi jsme se u vánočního stromku a stolu setkali s králem elfů Elrondem, který nás zaúkoloval vpravdě nelehkým úkolem, a sice stát se tak jako on vznešenými elfy. Vlčata dostala nové stezky a rovněž skauti oprášili ty svoje, takže můžeme pokračovat v jejich plnění. Také jsme vyrobili lucerničky na Betlémské světlo, které jsme přivezli a podarovali jím světlušky a skautky na hradě. Ty nás zase mile překvapily krásnými perníčky. V novém roce máme před sebou další spolupráci s dívčím oddílem, víkend a tábor na Ochozi, setkání skautských oddílů ve Žďárských vrších i další spolupráci na akcích našeho střediska. Takže se snažme, aby naše společná činnost byla radostí i přínosem pro děti i vedoucí. Vojta Kunc a Jirka Procházka - Červ Výroční zpráva

12 Kmen dospělých Vedení: Eva Hörnerová, Ludmila Vomlelová, František Vacek Členové: Bohuslava Višinková, Ing. Josef Višinka, Marta Horská, MUDr. Zdenka Kazdová, Miroslav Votava, Jaroslava Oberreiterová, Libuše Rosůlková, Ing. Jan Bělohlávek, Ing. Jiří Sázavský leden tradiční novoroční vejšlap Březinou okolo Pekla a Nového rybníku do Věžničky uklízení Betlému z Kaplanky (část vybraných peněz jsme poslali na akci Postavme školu v Africe) příprava materiálů a výroba panelů na výstavu k 85. výročí skautingu v Polné lednové posezení oldskautů a přátel hudba, tombola, občerstvení únor oslava Dne sesterství v Přibyslavi březen školení první pomoci v Havlíčkově Brodě duben sázení stromků odemykání studánky v Pančáku květen Akce pro veřejnost Po stopách krále Jiřího z Poděbrad výlet do Březiny spojený s divadelní scénkou v dobových krojích u Jiříkova kamene výlet na Doubravku červen pohřeb bratra Kima - Bohuslava Řeháka - po pohřbu setkání s přáteli ve skautské klubovně úklid a čištění studánky Cikánky přihlášení do soutěže Královna studánek na Vysočině brigáda u jezírka v Pančáku příprava na sobotní akci pro veřejnost Za studánkami v Panském lese červenec akce Za studánkami v Panském lese s vílami, hastrmany a scénkami u lesního jezírka Výroční zpráva

13 srpen Setkání posázavských hastrmanů na Ochozi hastrmanský desetiboj, módní přehlídka netradičních hastrmanů, scénka polenských ochotníků, táborák a výlet do okolí září zamykání studánky v Panském lese zahráli jsme si pohádku ve verších Zvířátka a loupežníci říjen Žižkovo kolečko v Přibyslavi v dobových kostýmech podzimní vycházka do okolí Polné listopad brigáda na Ochozi příprava na vánoční výstavu vycházka do lesa na mech a větvičky instalace vánoční výstavy v prostorách Radnice zimní vycházka do okolí Polné Bechyňova lipka, Skrýšov prosinec vánoční besídka s čerty a andělem, hudba, tombola, občerstvení instalace Betlému na Kaplance - vybrané peníze jsme věnovali na opravu kostela poslední den v roce - vycházka, rozloučení se starým rokem a poděkování přírodě Během celého roku jsme spolupracovali s charitou a pro UNICEF jsme vyrobili a odeslali 18 panenek (1 panenka zachrání v rozvojových zemích 1 dítě očkování). Eva Hörnerová Výroční zpráva

14 Rodinky Činnost rodinek se v roce 2010 odvíjela dle již zažitého scénáře, což v pořádání vlastních akcí znamená následující schéma. První akcí roku je tradičně pletení pomlázek. Sešli jsme se za horkého nedělního odpoledne 4. dubna v Dobroníně s jasným cílem zhotovit pomlázku pro pondělní předávání energie z vrbových proutků našim ženám, slečnám, tetičkám, babičkám apod. Stanovený cíl jsme splnili na 100%. Následující akcí je setkání při pálení čarodějnic. Útočištěm se nám v sobotu 1. května stal opět Dobronín. U ohně na zahradě Dobronínských od rybníka jsme v komornější atmosféře čtyř rodin (tzn. asi dvacet lidí) upálili nehodné čarodějnice. Nosnou akcí celého roku je tradičně letní táboření. Tentokrát jsme první srpnový týden zavítali na faru ve Svitávce u Boskovic. Oproti předešlému roku jsme trochu snížili cenovou skupinu ubytování a vrátili jsme se v čase i prostoru do období Rudolfa II. Budova fary i ploch zahrady poskytuje dostatek místa pro naši skupinu, kterou letos tvořilo 14 dospělých a 26 dětí. Období Rudolfa II. nabízí mnoho témat pro zpracování, my jsme si vybrali astronomii, alchymii, malířství, knihtisk, vojenskou průpravu a samozřejmě nechybělo velké téma oživení Golema. Pro každé odvětví jsme přizvali známé osoby, které nás zasvětily do tajů svého vědění. Během týdne nás seznámil s poznáním vesmíru a hvězdné oblohy Tycho Brahe, alchymií celý týden udivoval Magistr Kelley, svou fintu při tvorbě světově uznávaných obrazů ukázal sám malíř Arcimboldo. S výrobou knih nám poradil mistr Melantrich, do válečných taktik zasvětil generál Russworm a konečně s oživením Golema vypomohl Rabi Löw. Zaručeně největším trhákem letošního tábora byla císařská alchymistická kuchyně, kde se nám podařilo vyrobit kámen mudrců a elixír mládí, simulovat sopečný výbuch a uskutečnit další rozmanité pokusy, výbuchy, výpary, hoření, vaření, tavení, trávení atd. Výroční zpráva

15 Vyvrcholením celého týdne bylo oživení Golema, kterého jsme nejprve společně vyrobili potažením drátěné kostry mokrým novinovým papírem a následně hliněnou kaší. K výletům do okolí jsme opět využili osvědčené bicykly a poznávali nová zajímavá místa - zříceninu hradu Boskovice, vodní nádrž Letovice, rozhlednu na Malém Chlumu nebo koupaliště v Boskovicích. Musím pochválit všechny účastníky, že si dali práci s kostýmem, který tvořily šlechtické punčochy s nabíranými kalhotami, košile s okružím pod krkem a pokrývka hlavy. Dámská část dvořanstva oblékla vznešené šaty. Výroba okruží se nám první večer protáhla do hluboké noci, i když návod říkal, že výroba nemůže trvat déle než dvacet minut. Děkuji Bohu a všem, kteří se na přípravě tábora podíleli, že se nikomu nic nestalo, zvláště pak při alchymistických pokusech. Tradiční podzimní akcí je Drakiáda, ta se letos uskutečnila v neděli 3. října na kopci nad Kalvárkou v Polné. Pro vzlet draků byl ideální vítr, pro držitele provazů však poněkud zima. Pro letošní setkání k silvestrovským oslavám jsme opět vybrali chatu v Jeníkově u Hlinska. Díky příznivému počasí jsme zažili úžasné zimní radovánky na běžkách, sjezdovkách nebo bruslích. Nechyběla silvestrovská hostina ani ohňostroj. Lukáš Horský Výroční zpráva

16 RC automodelářský klub V roce 2010 měl RC klub Polná 13 členů z toho 9 dětí. Tradičně se věnujeme technické a sportovní činnosti stavbě a závodění s dálkově řízenými modely aut. A dáváme možnost tvořit a pracovat s vyspělou technikou a elektronikou jak dětem, tak dospělým. V roce 2010 proběhly tyto pravidelné akce: každotýdenní kroužek v Lidovém domě celkem se uskutečnilo asi 40 schůzek. v průběhu roku jsme se zúčastnili 9 závodů seriálu Závodů Valašského království, což je nejnavštěvovanější celozimní soutěž v měřítku 1:18. V něm byl Martin Myšička vyhlášen jako nejlepší nováček seriálu. Naši borci, kteří absolvovali celý seriál, se umístili celkově takto: Martin Myšička 6. místo Vladimír Vomlel 10. místo Ondřej Vomlel 11. místo V létě jsme si dvakrát zazávodili na soukromé dráze v Určicích pod širým nebem, což bylo zpestřeno i příjemným koupáním v bazénu. V červnu jsme také uspořádali předváděcí akci s terénními spalovacími buggynami v Polné na náměstí při Městské slavnosti. Výroční zpráva

17 Vyvrcholením letošní činnosti bylo opět dubnové 2. Mistrovství republiky v modelech v měřítku 1:18 - v Polné na Zámku. Nejúspěšnější z polenských závodníků byli: Ondřej Vomlel 2. místo starší žáci kategorie Stock Patrik Munduch 4. místo starší žáci kategorie Stock Josef Smrtka 5. místo starší žáci kategorie Stock Martin Myšička 7. místo mladší žáci kategorie Stock Opět se podařilo do Polné nalákat přes 50 startujících, takže závod se již poněkolikáté stal vyvrcholením celé republikové sezóny. O vánočních prázdninách jsme v Lidovém domě uspořádali Vánoční MICRO závod, který měl být spíš menším klubovým setkáním. Nakonec s počtem 35 startujících z něj byl docela velký a prestižní závod. Nechyběl zde stromeček a dárky. Na rok 2011 máme v plánu: mistrovství ČR 1:18 ( ) pravidelnou činnost kroužku účast na závodech ZVK Pozděchov a závodech buggy Na klubových stránkách je možno se dočíst mnoho dalších podrobností, shlédnout fotografie, videa apod. Vladimír Vomlel Výroční zpráva

18 Zpráva o hospodaření Středisko Parkán Polná vedlo v roce 2010 podvojné účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a navazující vyhláškou č. 504/2002 Sb. Na následujících řádcích by tedy asi každý očekával rozvahu a výkaz zisků a ztrát. My jsme se ale rozhodli podat vám přehled o hospodaření v jiné podobě dle našeho názoru vypovídá uvedený přehled o našem hospodaření více než zmíněné výkazy a pro neúčtaře je i srozumitelnější. PŘIJMY Kč VÝDAJE Kč DHM k DHM k DDHM k DDHM k Zařazení DDHM Vyřazení DDHM Pokladna k Pokladna k Bankovní účet k Bankovní účet k Přijaté zálohy 500 Závazky Členské příspěvky Odvod člen.příspěvků Příspěvek Města Polná Pořízení DDHM Grant kraje Vysočina Dotace MŠMT Režijní náklady: plyn, voda, Dary - finanční Opravy a údržba - Ochoz, klubovna Účastnické poplatky - tábory Výdaje na tábory Účastnické poplatky - ostatní akce Výdaje na akce Úroky z běžného účtu 130 Daňové příjmy: pronájem Daňové příjmy: ples, karneval Daňové výdaje: ples, karneval CELKEM CELKEM Rok 2010 byl po finanční stránce rokem stabilním, kdy se nám bez větších problémů podařilo finančně pokrýt veškeré plánované aktivity a část prostředků ušetřit do příštích let. Znatelný kus rozpočtu nám opět ukousla údržba tábořiště a chaty v Ochozi. Jsme však přesvědčeni, že se jedná o dobře využité peníze a do údržby našeho zázemí ať už tábořiště nebo klubovny chceme investovat i v dalších letech. Zadarmo není ani běžný provoz klubovny topení, elektřina a voda. Ve financování našeho provozu nám velmi pomáhá dotace z MŠMT. Nespoléháme však jen na ni, ale snažíme se získat prostředky i sami, zejména pořádáním plesu a karnevalu. Čistý zisk z těchto akcí je vítanou finanční injekcí pro náš provozní rozpočet. Finančně náročnějšími aktivitami byly rovněž akce související s oslavami výročí střediska a krajské kolo závodu vlčat a světlušek Cesta duchů. Na tyto akce se nám podařilo získat účelovou dotaci z MŠMT. Důležité je ale zajistit i financování běžné činnosti dětských oddílů, letních táborů a ostatních aktivit. Zde samozřejmě základ rozpočtu tvoří vždy vlastní zdroje účastnické poplatky dětí a vedoucích. Na druhou stranu nelze pominout, Výroční zpráva

19 že naše aktivity mohou být bohatší a pestřejší díky příspěvkům, které jsme získali z rozpočtu Města Polná a z Fondu Vysočiny. U Města Polná musíme zmínit i další velmi důležitou skutečnost město nám zdarma poskytuje prostory kluboven a tím významnou měrou ulevuje našemu rozpočtu. Finanční dary činily v roce 2010 celkem Kč. Z dárců bychom dále rádi zmínili firmu Elektro SPEKTRUM s.r.o., která významně přispěla do tomboly plesu, generálního sponzora dětského karnevalu firmu SAVADA s.r.o. a firmu EKO- KOBA s.r.o. Výroční zpráva

20 Děkujeme všem, kteří podporují naši činnost. Jsou to zejména: Město Polná, Lesní družstvo Polná, kraj Vysočina, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ing. Jiří Vomlel, PhD., SAVADA, spol. s r.o., Elektro SPEKTRUM s.r.o., EKO - KOBA, s.r.o., TKZ Polná spol. s r.o., SAPELI a.s., EMCO, nakladatelství Albatros, Mivokor s.r.o., Mlékárna Polná spol. s r.o., Lékárna U kostela, Sport Otisková, Vinotéka Labánová, VALA Polná s.r.o., Lékárna Hladík, KAZETO Přerov, HASOFT s.r.o., Wlach transport, Tovys - hodinářství a zlatnictví, Textilie Minářová, Elektra Oberreiterová, Obuv Cejnková, Hračky-papír Šitavancová, Cukrárna na rynku, Galanterie Nela, Knihkupectví Kuba Pařízek, Computer music, Pleas, Adorah s.r.o., Dafeplast s.r.o., Elektro Marek, Květinka U růže, Cukrárna U Radnice, Horpo, p. Jan Prchal, Květinka u kostela, Kuchyňka p. Veselý, Krmiva p. Vomela, Českomoravská stavební spořitelna, RENOT, Koupelny Jiří Babínek, Obchod Pracovní oděvy, Hart psí prodejna, Zdravíčko Göthová. Dále bychom chtěli poděkovat Věře a Aloisi Kuncovým a Martě a Josefu Málkovým za výpomoc na plese a všem, kteří nám v minulém roce věnovali svůj čas, své nápady a postřehy, svou pomocnou ruku. J U N Á K - S V A Z S K A U T Ů A S K A U T E K Č R S T Ř E D I S K O P A R K Á N P O L N Á Indusova 210, Polná IČO: Kontakt: Jiří Wasserbauer, tel Parkán 2011 Výroční zpráva

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Junák český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z. s. Na Chvalské tvrzi 860/4, 193 00 Praha 20 - Horní Počernice IČO: 638 34 910 Kdo jsme? Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Junák český skaut, z.

Více

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov. Výroční zpráva za rok 2013

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov. Výroční zpráva za rok 2013 Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov Výroční zpráva za rok 2013 Bludov 2013 Autor textů: Jan Juránek Hanes, Stanislav Balík - Ježek, za přispění Jiřího Znoje

Více

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9 BOROVSKÉ LISTY www.havlickovaborova.cz * urad@havlickovaborova.cz * 569 642 101 CO S TÍM UDĚLÁME? Tak už to zase začalo. Běžkaři se radují, že konečně vyrazí do stopy za humna, sjezdaři si zase rádi vyjedou

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013. Sokolské župy. Jihočeské - 1 -

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013. Sokolské župy. Jihočeské - 1 - ROČENKA Sokolské župy Jihočeské 2013-1 - Obsah Úvod... 3 Historie Sokola... 4 Historie Sokolské župy Jihočeské... 5 Předsednictvo Sokolské župy Jihočeské... 6 Členská základna Sokolské župy Jihočeské...

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ 1 TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ Po dlouhých 35 let sloužila v Řetové sportovcům tělocvična postavená svépomocí částečně z rozebraných dílů ubytovny v České Třebové. Zkolaudována byla v roce

Více

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 12 5. prosince 2013 Aktuality Rozhovor Město Školáci Ve městě nejsou žádné Starostka Lenka Lízlová Jak se osvědčily

Více

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem ZNAK ZPRAVODAJ MĚSTYSE ŠVÁBENICE ČÍSLO 3/2011 Lucie Nejedlá 3.třída ZŠ Švábenice Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem

Více

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, konec první poloviny roku byl pro mnohé z nás hodně složitý. Více jak týden jsme řešili problém s nedostatkem vody.

Více

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse PROSINEC 2014 Vážení spoluobčané, jménem Úřadu městyse Nové Veselí Vám přeji spokojené prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Zdeněk Křivánek, starosta městyse V neděli

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 26 březen 2015 (264) náklad 1670 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2 Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2014 ROČNÍK XXIV ČÍSLO 281 ZDARMA Přibyslavský kaleidoskop str. 2 Vyplatily se soutěže na výběr dodavatele elektrických energií? str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více

LEKCE SMÍCHU A ZPĚVU ANEB HUMOR A MUZIKÁL. číslo 7 / červenec 2012. Otevření koupaliště Kaplice 30. 6. Olympiáda v Kaplici

LEKCE SMÍCHU A ZPĚVU ANEB HUMOR A MUZIKÁL. číslo 7 / červenec 2012. Otevření koupaliště Kaplice 30. 6. Olympiáda v Kaplici Ročník XVI ZDARMA číslo 7 / červenec 2012 skok vysoký a hod míčkem. V kategorii starších žáků 2 zlaté medaile ve skoku dalekém i vysokém vybojoval František Cais (ZŠ Fantova). Celkové pořadí škol, které

Více

Vážení spoluobčané Ivan Ešpandr starosta obce

Vážení spoluobčané Ivan Ešpandr starosta obce 1 Vážení spoluobčané, do svých schránek jste obdrželi další číslo Kvasinského zpravodaje. Skončila zima, jaro je v plném proudu a nastal čas pro realizaci plánovaných akcí. Probíhá dokončení výměny autobusových

Více

Zpráva o činnosti 2012

Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 český západ o.s. Mít život ve svých rukou OBSAH Výlet pro předškoláky do Karlových Varů

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA HORAŽĎOVICKÝ ÚNOR 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Smiřic, Rodova a Holohlav. číslo 2 prosinec 2012

Smiřic, Rodova a Holohlav. číslo 2 prosinec 2012 Smiřic, Rodova a Holohlav číslo 2 prosinec 2012 Ani tentokrát to není fotomontáž! Poznáte, ze kterého místa je pořízen tento snímek? Foto: M. Volák Z obsahu: Mažoretky Holohlavy se na jaře zúčastnily mistrovství

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz www.staraves.cz Úvodní slovo Vážení spoluobčané, zdá se, že se teplého a slunečného jara nedočkáme, přesto bych se s Vámi rád podělil o pár jarních střípků z dění v obci. Přestože má obec po loňském roce

Více