MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU : MUZEJNÍ RADA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: MUZEJNÍ RADA"

Transkript

1 MUZEJNÍ RADA Rada Muzea je poradním orgánem. Její členy jmenuje Rada města Benešova. Rada Muzea má dvě části vědeckou a veřejnou. Vědecká část slouží jako poradní orgán ředitele Muzea pro odbornou činnost včetně akviziční. Veřejná část rady slouží jako poradní orgán ředitele Muzea pro otázky vztahů Muzea k veřejnosti. Společně pak Rada Muzea hodnotí výroční zprávu Muzea. Vědecká část Rady muzea je složena z historiků a teoretiků umění, psychologů, sociologů, filosofů, muzeologů, případně též pedagogů výtvarné výchovy z regionu i dalších částí republiky. Veřejná část Rady Muzea je složena z významných osobností veřejného života regionu, případně také zástupců stálých sponzorů. Společenské postavení členů muzejní rady bylo pro muzeum vždy významnou oporou. Rada Muzea se schází nejméně jednou za rok. Práci Rady Muzea organizačně zabezpečuje ředitel Muzea a účastní se jejích zasedání bez hlasovacího práva. Schůzí muzejní rady se podle svého zájmu rovněž bez hlasovacího práva mohou zúčastňovat i pracovníci muzea nebo městského úřadu, pravidelní spolupracovníci muzea a čestní členové muzejní rady, je také zvykem zvát hosta většinou ředitele některého českého muzea umění nebo člena výboru Rady galerií ČR. V problematických 90. letech byla zasedání muzejní rady hojně navštěvována nejen benešovskými, ale i mimobenešovskými členy. V klidném období po roce 2000 již mohli radní ze vzdálených částí republiky spolupracovat převážně jen korespondenční formou. 1

2 Zasedání muzejní rady postupně probíhala v nově otevíraných muzejních expozicích. 2

3 Někteří členové muzejní rady obdrželi významná společenská ocenění, např. Prof. Jindřich Štreit státní vyznamenání (vlevo) nebo Doc. akad. arch. J. Kadlec uznání za celoživotní dílo od Obce architektů ČR. MUZEJNÍ RADA V 90. LETECH 20. STOLETÍ JUDr. Jan Camrda, advokát, Benešov Mgr. Vladimír Cidlinský, výtvarný pedagog ZUŠ Benešov Mgr. Jan Dvořák, Benešov, výtvarný pedagog ZUŠ Vlašim Mgr. Jitka Tichá, pedagog ZUŠ Benešov PhDr. Libuše Váňová, historička umění, odborná pracovnice Muzea Podblanicka, Benešov Jan Veselý, malíř a spisovatel po 9. říinu 1991 veřejná část: Mgr. Blanka Boubelíková, profesorka estetiky na Gymnáziu Benešov Ing. arch. J. Buršík, projektant a výtvarník, Vlašim JUDr. Jan Camrda, advokát, Benešov Mgr. Vladimír Cidlinský, výtvarný pedagog ZUŠ Benešov Mgr. Miloslava Ďurďovičová, učitelka výtvarné výchovy ZŠ, Benešov Mgr. Jan Dvořák, Benešov, výtvarný pedagog ZUŠ Vlašim Ing.V. Handl, ředitel Komeční banky Benešov, sponzor Ing. Jiří Hřebíček, ředitel školského úřadu v Benešově Ing. M. Johanis, ředitel České spořitelny Benešov, sponzor Mgr. Jan Klas, farář Českobratrské církve evangelické, Benešov Jan Kuželka, podnikatel, sponzor, Benešov akad. mal. Danica Orvanová, grafická designérka, Benešov, pedagog Slezské univerzity v Opavě Mgr. Bedřich Nádvorník, pedagog, divadelník, Benešov Slávka Rýdlová, vedoucí referátu kultury a památkové péče Okresního úřadu Benešov Mgr. Eva Šternová, výtvarný pedagog ZUŠ Benešov Mgr. Josef Švehla, farář Československé církve husitské, Benešov Mgr. Jitka Tichá, pedagog ZUŠ Benešov (do r. 1996) Ing. Lukáš Truhelka, ředitel podniku Agrodat Benešov, sponzor ThDr. František Velíšek, děkan římskokatolické farnosti Benešov (do r. 1995) Jan Veselý, malíř a spisovatel vědecká část: PhDr. Anna Balatová, psycholožka, ředitelka Pedagogickopsychologické poradny, Benešov PhDr. Václav Bartůšek, historik, Benešov, pracovník Národního archívu v Praze PhDr. Flašarová, ředitelka Galerie Klatovy / Klenová (do r. 1996) Mgr. Bohuslav Holý, kurátor a publicista v oboru grafického designu (do r. 1996) PhDr. Jan Kříž, historik umění, odborný pracovník Českého muzea výtvarných umění v Praze Doc. Karel Míšek, grafický designér, předseda Asociace užité grafiky Praha Ing. arch. Zdeněk Ouředníček, projektant, Benešov PhDr. Erich Renner, historik, profesor Gymnázia Benešov PhDr. Jan Sekera, ředitel Českého muzea výtvarných umění v Praze PhDr. J. Trojanová, odborná pracovnice Českého muzea výtvarných umění v Praze (do r. 1996) PhDr. Libuše Váňová, historička umění, odborná pracovnice Muzea Podblanicka, Benešov (do r. 1996) čestní členové: Ing. Mojmír Chromý, starosta Města Benešova hrabě Zdeněk Sternberg, hrad Český Šternberk Prof. Ján Šmok, katedra fotografie FAMU Praha 3

4 MUZEJNÍ RADA V 10. LETECH 21. STOLETÍ veřejná část: Daniela Bendová, knihkupkyně Benešov Mgr. Vladimír Cidlinský, výtvarný pedagog ZUŠ Benešov Mgr. Jan Dvořák, Benešov, výtvarný pedagog ZUŠ Vlašim Ing. Jiří Hřebíček, pedagog, Benešov Mgr. Eva Mixánová, výtvarný pedagog ZUŠ Benešov Mgr. Bedřich Nádvorník, pedagog, divadelník, Benešov Slávka Rýdlová, dlouholetá pracovnice v kultuře, Benešov Mgr. Josef Švehla, farář Československé církve husitské, Benešov Ing. Lukáš Truhelka, ředitel podniku Agrodat Benešov, sponzor Mgr. Jana Vaněčková, výtvarnice, Benešov Jan Veselý, malíř a spisovatel (do 2009) vědecká část: PhDr. Anna Balatová, psycholožka, Benešov PhDr. Václav Bartůšek, historik, Benešov, pracovník Národního archívu v Praze Mgr. Radovan Cáder, historik, ředitel Muzea Podblanicka (od r. 2010) Doc. akad. arch. Jaroslav Kadlec, architekt, designér, Mokrá Lhota u Bystřice PhDr. Jan Kříž, historik umění, AVU Praha PhDr. Erich Renner, historik, profesor Gymnázia Benešov PhDr. Jan Rous, historik umění, Sedlčansko (od r. 2010) Mgr. Pavel Scheufler, historik fotografie, Mnichovice (od r. 2010) Ing. arch. Jiří Šafr, projektant, Benešov (od r. 2010) Prof. Mgr. Jindřich Štreit, Sovinec, Bruntálsko Mgr. Petr Turecký, historik umění, Soběhrdy (od r. 2010) čestní členové: akad. mal. Danica Bleyová, grafická designérka, Benešov JUDr. Jan Camrda, advokát, Benešov Prof. Kurt Gebauer, akad. sochař, vedoucí ateliéru VŠUP Dr. Ing. Pavel Liška, rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Doc. Karel Míšek, grafický designér, předseda Asociace užité grafiky Praha Zdeněk hrabě Sternberg, hrad Český Šternberk Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc., historik umění, býv. ředitel UPM, kult. rada velvyslanectví v USA a prorektor VŠUP Mgr. Tomáš Trusina, vydavatel, evangelický farář, Benešov Tři z čestných členů muzejní rady. Doc. PhDr. Jiří Šetlík CSc., bývalý ředitel Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, kulturní rada českého velvyslanectví v USA a prorektor VŠUP daroval muzeu rozsáhlý soubor grafiky, kresby, malby a plastiky českých osobností 2. pol. 20. století v hodnotě přes 3 miliony korun. Ing. Mojmír Chromý, heraldik a kulturní publicista byl prvním porevolučním starostou Benešova. Zdeněk hrabě Sternberg potomek zakladatele Národního muzea Kašpara Maria hraběte ze Šterberku opakovaně projevil morální podporu muzeu a účastnil se jeho významných akcí. Ze sternberské hvězdy je odvozen grafický symbol muzea. 4

5 Akad. arch. Josef Buršík, malíř, architekt a pedagog, Vlašim. Mgr. Vladimír Cidlinský, malíř, galerista a pedagog výtvarného oboru ZUŠ, Benešov. Akad. mal. Dana Bleyová, malířka a designérka, Benešov, pedagožka Slezské univerzity. Doc. akad. arch. Jaroslav Kadlec, Mokrá Lhota u Bystřice, návrhář interiérů, pedagog VŠUP Praha, pracovník Institutu průmyslového designu. Mgr. Bedřich Nádvorník, pedagog, divadelní režisér, zakladatel a vedoucí divadelního souboru pro náročné PaT Benešov. PhDr. Václav Bartůšek, PhD., historik, neúnavný badatel a propagátor nejvýznamnější benešovské kulturní a vzdělávací tradice působení piaristů v Alliprandiho koleji. Jan Veselý, malíř a spisovatel, člen městské rady v 90. letech zastával ve veřejné části muzejní rady zájmy amatérů výtvarníků regionu. Jeho požadavky odrážely názory zanedbatelné části veřejnosti a nikdy se mu nepodařilo přesvědčit členy rady o jejich oprávněnosti. Mgr. Josef Švehla, farář Cs. církve husitské a pedagog waldorfského zaměření. Ještě koncem totality se mu podařilo angažovat kvalitní architekty (P. Kovář) a umělce (J. Zoubek, St. Judl a K. Vostárek) na mimořádné rekonstrukci objektu pro účely modlitebny a klubovny pro mládež, jejichž dokončení je zásluhou jeho mimořádné organizační aktivity a řemeslné zručnosti i obětavosti. PhDr. Erich Renner, historik, publicista a pedagog Gymnázia Benešov. Mgr. Jan Dvořák, malíř, galerista a pedagog vlašimské ZUŠ, Benešov. Slávka Rýdlová, vedoucí referátu kultury a památkové péče Okresního úřadu, předsedkyně kulturní komise města a divadelnice. PhDr. Anna Balatová, psycholožka, ředitelka Pedagogické poradny, divadelní režisérka. Obětavá vedoucí divadelního studia Áčko, které bylo po léta hybnou silou benešovských slavností Majálesu a Mikuláše. 5

6 Akad. sochař Miloslav Chlupáč, malíř, sochař, pedagog a odborný publicista, Praha, benešovský rodák a čestný občan města. Ing. Lukáš Truhelka, generální ředitel Agrodat CZ, Benešov, sponzor muzea. Prof. Jindřich Štreit, fotograf, pedagog Slezské univerzity a organizátor proslulých výstav umění v severomoravském Sovinci. Ing. Jiří Hřebíček, pedagog, hudebník a divadelník, ředitel Školské správy a později vedoucí odboru kultury, Benešov. Doc. Karel Míšek, grafický designér a pedagog Univerzity JEP Ústí nad Labem, předseda Asociace užité grafiky, Praha. Mgr. Eva Šternová-Mixánová, pedagožka ZUŠ, malířka a konceptuální umělkyně, Benešov. Mgr. Jana Vaněčková, výtvarnice a pedagožka, Benešov. ThDr. Jan Klas, biskup Církve bratrské, Benešov. Mgr. Pavel Scheufler, historik fotografie, dlouholetý muzejní pracovník, pedagog FAMU a známý publicista, Mnichovice. PhDr. Jan Kříž, historik umění a publicista, kurátor Českého muzea výtv. umění, pedagog AVU, Praha. PhDr. Jan Rous, bývalý kurátor Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, vedoucí katedry teorie Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Daniela Bendová benešovská knihkupkyně a organizátorka, bývalá radní města nesoucí českou kulturní tradici venkova z minulosti do budoucích let. 6

7 Mgr. Blanka Boubelíková, profesorka estetiky benešovského Gymnázia, Mgr. Radovan Cáder, historik, ředitel Muzea Podblanicka se sídlem ve Vlašimi, Mgr. Petr Turecký, historik umění a teolog, evangelický farář v Soběhrdech na Benešovsku, kurátor výstav soudobého umění v soběhrdském kostele. 7

Cena města Olomouce za rok 2008

Cena města Olomouce za rok 2008 Cena města Olomouce za rok 2008 Dámy a pánové, dostává se Vám do rukou publikace, ve které tradičně představujeme v krátkých medailoncích nové držitele Ceny města Olomouce a zároveň také přidáváme přehled

Více

Výroční zpráva Nadace Občanského fóra za rok 2010

Výroční zpráva Nadace Občanského fóra za rok 2010 Výroční zpráva Nadace Občanského fóra za rok 2010 Nadace Občanského fóra člen Asociace nadací při Fóru dárců člen Europy Nostry řídí se principy Etického kodexu nadací adresa: Štěpánská 61 110 00 Praha

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum. H u s i t s k é m u z e u m v T á b o ř e nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/11

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/11 ZÁKLADNÍ UMÌLECKÁ ŠKOLA MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR Pionýrská 4, 779 00 OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/11 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 Charakteristika a profil absolventa...

Více

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011 Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za rok 2010 Textová část: Milena Černá Jazyková a redakční korektura: Irena Šatavová a Monika Granja Autoři kreseb: Jáchym a Marianna Cindrovi Grafický

Více

4. 5. listopadu 2014. Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127

4. 5. listopadu 2014. Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127 VIII. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví 4. 5. listopadu 2014 Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127 Přednášející a resumé příspěvků: (řazeno dle časového plánu

Více

Výroční zpráva 2014 Klub kultury Napajedla

Výroční zpráva 2014 Klub kultury Napajedla Výroční zpráva 2014 Klub kultury Napajedla ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název subjektu: Sídlo: Klub kultury Napajedla, příspěvková organizace Komenského 304, 763 61 Napajedla Identifikační číslo: 70286736

Více

Ústecká kulturní platforma 98 ISBN: 978-80-254-1101-8

Ústecká kulturní platforma 98 ISBN: 978-80-254-1101-8 Ústecká kulturní platforma 98 ISBN: 978-80-254-1101-8 Ústečané nejen v datech (2) Prolog Když se někoho z Ústí zeptáte, jestli se mu tam líbí, odpoví většinou, že ne. Ale okolí že je hezké. A podobně jsme

Více

Závěrečné okamžiky finále XII. ročníku ceny Ď na scéně Národního divadla 21. června 2012. GRAND PRIX Ď 2012 převzali manželé Marta a Ladislav

Závěrečné okamžiky finále XII. ročníku ceny Ď na scéně Národního divadla 21. června 2012. GRAND PRIX Ď 2012 převzali manželé Marta a Ladislav XIII. ročník Závěrečné okamžiky finále XII. ročníku ceny Ď na scéně Národního divadla 21. června 2012. GRAND PRIX Ď 2012 převzali manželé Marta a Ladislav Šislerovi - za 17 let nezištné pomoci potřebným

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 ZÁMEK SKALIČKA, obecně prospěšná společnost Lužická 1893/9, 120 00, Praha 2 - Vinohrady, Česká republika IČ 247 92 187, DIČ: CZ 247 92 187 www.zamek-skalicka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Obecně prospěšná

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lidé výtvarnému umění výtvarné umění lidem, o. p. s. GALERIE EMILA FILLY v ÚSTÍ NAD LABEM Výroční zpráva za rok 2014 1 A. Úvod Obecně prospěšná společnost Lidé výtvarnému umění výtvarné umění lidem vznikla

Více

Nekonvenční ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 23. 9. 12. 11. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL V MČ PRAHA 3. zakladatel a umělecký garant doc.

Nekonvenční ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 23. 9. 12. 11. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL V MČ PRAHA 3. zakladatel a umělecký garant doc. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL V MČ PRAHA 3 Nekonvenční ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 2015 23. 9. 12. 11. zakladatel a umělecký garant doc. Jiří Hošek POD ZÁŠTITOU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 ZA LASKAVÉ PODPORY MČ PRAHA 3

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Oblastní galerie v Liberci příspěvková organizace U Tiskárny 1, 460 01 Liberec 5 Zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovaly : PhDr. Věra Laštovková, ředitelka Bc. Marcela Vostřáková, ekonomka Liberec, duben

Více

hlavy zase v akci! Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček / září 2013 červen 2014

hlavy zase v akci! Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček / září 2013 červen 2014 1 2 3 4 5 6 7 hlavy 8 9 10 zase v akci! Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček / září 2013 červen 2014 moudro nelze opominout! Pohlédněte mi do srdce! Pak pochopíte, co jsem se od svého učitele

Více

Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno Telefon: 532 169 111 Fax: 532 169 180 m-gal@moravska-galerie.cz

Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno Telefon: 532 169 111 Fax: 532 169 180 m-gal@moravska-galerie.cz Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2002 Úvodem Váţení přátelé, je naší milou povinností předloţit Vám zprávu o činnosti naší galerie za rok 2002. Činíme tak s přáním, abyste v ní nalezli víc

Více

KAREL VLČEK. K OSMDESÁTINÁM TEXTILNÍHO ODBORNÍKA, NÁVRHÁŘE, PEDAGOGA A VÝTVARNÍKA

KAREL VLČEK. K OSMDESÁTINÁM TEXTILNÍHO ODBORNÍKA, NÁVRHÁŘE, PEDAGOGA A VÝTVARNÍKA Orlické hory a Podorlicko 20: 381 401 (2013) 2014 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640, ISBN 978-80-86076-72-0 KAREL VLČEK. K OSMDESÁTINÁM TEXTILNÍHO ODBORNÍKA, NÁVRHÁŘE, PEDAGOGA A VÝTVARNÍKA Vlastimil

Více

V Krnově se zahraniční studenti učili česky

V Krnově se zahraniční studenti učili česky Listopad 2007 Ročník 13/1 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) V Krnově se zahraniční studenti učili česky O letošním létě získala Slezská univerzita další novou zkušenost - na jejím krnovském pracovišti

Více

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Obsah: ČÁST A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Údaje o zpracovateli... 3 Muzejní a kulturně-vzdělávací oddělení... 4 Sbírkotvorná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ALŠOVY JIHOČESKÉ GALERIE ZA ROK 2013 Hluboká nad Vltavou 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ALŠOVY JIHOČESKÉ GALERIE ZA ROK 2013 Hluboká nad Vltavou 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ALŠOVY JIHOČESKÉ GALERIE ZA ROK 2013 Hluboká nad Vltavou 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ALŠOVY JIHOČESKÉ GALERIE V HLUBOKÉ NAD VLTAVOU ZA ROK 2013 Hluboká nad Vltavou 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 07 2. ZAMĚSTNANCI

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV územní odborné pracoviště v Liberci ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 978-80-86234-99-1 NPÚ

Více

PROGRAM AUKCE SEZNAM AUTORŮ

PROGRAM AUKCE SEZNAM AUTORŮ AUKČNÍ KATALOG 2010 SEZNAM AUTORŮ str. 12 / Anderle Jiří str. 12 / Blažíček František str. 3 / Born Adolf str. 3 / Bouda Jiří str. 12 / Brabenec Jan str. 12 / Brett Luboš str. 3 / Březina Karel str. 19

Více

Nová ředitelka městské galerie vybrána. Města Litomyšl a Roden podepsala po 20 letech deklaraci o užitečnosti partnerství

Nová ředitelka městské galerie vybrána. Města Litomyšl a Roden podepsala po 20 letech deklaraci o užitečnosti partnerství Zpravodaj Města Litomyšle 5. října 2011 Ročník XXI. 10 Smíšený pěvecký sbor KOS slaví desáté narozeniny Vydáním svého nového dvojalba oslaví v říjnu smíšený pěvecký sbor KOS, jehož zřizovatelem je pedagogická

Více

COLLEGIUM BOHEMICUM, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

COLLEGIUM BOHEMICUM, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 COLLEGIUM BOHEMICUM, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva za rok 2013 obsah Úvodní slovo ředitelky Úvodní slovo ministra Kultury ČR Daniela Hermana I. Zpráva o činnosti Collegia Bohemica v

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

çasopis pro slévárenský prûmysl / Foundry Industry Journal roçník LV / çervenec 2007 / Brno çíslo 7

çasopis pro slévárenský prûmysl / Foundry Industry Journal roçník LV / çervenec 2007 / Brno çíslo 7 çasopis pro slévárenský prûmysl / Foundry Industry Journal roçník LV / çervenec 2007 / Brno çíslo 7 obsah ODBORNÉ ČLÁNKY 295 Krautschneider, R. Čech, J.: Experimentální zjiš ování zbytkových napětí Al

Více

Kronika městské části Brno-Slatina

Kronika městské části Brno-Slatina Kronika městské části Brno-Slatina rok 2006 Obsah I. Hlavní události jubilejního roku 2006...4 1. Ve znamení 700. výročí od první autentické písemné zmínky o Slatině...4 2. Výstava Slatina kdysi a dnes...4

Více

Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví

Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví Vydává Podblanické ekocentrum ČSOP a Muzeum Podblanicka Ročník XV. (XXXVII.) č. 2 2011 Kandík psí zub v národní přírodní

Více

Pedagogická poema 2013

Pedagogická poema 2013 Pedagogická poema 2013 Zpravodaj 46. ročníku Pedagogické poemy v Odrách Obsah Slovo ředitelky................................................. 1 Program......................................................

Více