Neobvyklý vánoční odkaz a neb odpověď nejen pro Lin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Neobvyklý vánoční odkaz a neb odpověď nejen pro Lin"

Transkript

1 OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * dozvuky Stezky písmáků 2004 * informace * příběh * knihovnička * poezie * vlaky při Betlémském světle Mé jho netlačí a břemeno netíží Neobvyklý vánoční odkaz a neb odpověď nejen pro Lin Ptáš se mě, milá Lin, zda mám nějaký návod na to, jak se vyvarovat takzvanému vyhoření tedy smutnému konci těch, kteří se s nadšením pustili do služby druhým, a nakonec přišli nejen o nadšení, ale i vědomí, že to jejich snažení mělo vůbec nějaký smysl. Dneska se na tohle téma píše spousta knih. Já se pokusím být stručnější i když začnu trochu zeširoka. Totiž pohádkou. Jako malý kluk jsem mimo jiné velmi mnoho času trávil na hřišti, kde jsme dennodenně hodiny hráli fotbal. Jelikož jsem většinou chytal v bráně, tak si zvlášť dobře pamatuji na jeden film - byla to vlastně pohádka - o podobném chlapci, který toužil po tom, aby byl nejlepším fotbalovým brankářem na světě. A protože to byla pohádka, tak se v ní našel kouzelník, který to tomu chlapci slíbil - pod podmínkou, že kdykoliv na jeho bránu poletí míč, musí rychle říct: Míči, míči, míči slyš, že jen ke mně letět smíš! Doufám, že už tušíš, jak to dopadlo (protože pohádky - aspoň některé - dokáží vyjevit pravdu lépe, než dlouhá pojednání): Co rána na bránu - to gól, protože dřív, než stačil malý brankář kouzelné zaříkávadlo přeříkat, už bylo pozdě. Pointou celého příběhu bylo, že nám žádné kouzlo nepomůže, když nemáme ty potřebné schopnosti, že se prostě život takhle jednoduše přechytračit nedá. Rady, které skoro vždycky v souvislosti s tím, jak se vyhnout syndromu vyhoření, mi připadají podobně jako to kouzlo v pohádce o malém brankáři prakticky nepoužitelné. Potíž je v tom, že každá z těch rad je jistě rozumná a sama o sobě jistě správná. Ale život je takový, že v praxi nikdy nejde všechno to rozumné a správné dodržovat - mnohdy i proto, že ty jednotlivé rady jsou vlastně ve vzájemném rozporu. Pokud člověk poctivě chce dodržovat jednu, porušuje druhou - natož třetí a čtvrtou. Tohle prostě souvisí s tím, že ten náš svět je takové nemocné stvoření. Život jedněch je vykoupený smrtí druhých, radost jedněch zaplacená smutkem druhých, na štěstí jedněch pracují mnozí, kteří jsou sami nešťastní atd. Proč tomu tak je - to je samozřejmě na těžkou a nikdy nekončící filosofickou rozpravu. Po mém soudu nejtěžší, jak je - protože vede k temnému a tíživému tajemství zla a utrpení. A tady každá lidská odpověď má i v nejlepším jen částečnou a provizorní platnost. Specielně se to všechno projevuje právě i v tom, že zrovna lidé, kteří se obětavě pustí do pomoci druhým, jsou ohrožení tím, že nakonec na té své cestě ztroskotají - a to velmi krutě: stanou se z nich bytosti, které ztratí svůj původní elán, svou původní odvahu, touhu pomáhat, začnou pochybovat o tom, jestli to jejich dosavadní snažení (mnohdy desítky let) vůbec mělo smysl), nebo jestli smysl má vůbec něco. Zkrátka se stanou nakonec nejtěžšími případy, jakým původně chtěli právě oni pomáhat. Tzv. vyhoří. Kořen toho všeho je duchovní. To je to nejdůležitější, co jsem chtěl právě vyzdvihnout. Naprostá většina těch návodů se totiž zabývá záležitostmi duševními - a tím neumožňují přistoupit k celé téhle patálii dostatečně z hloubky. 1

2 Konkrétně jde o to, odkud člověk čerpá nejhlubší přesvědčení o tom, že on sám a jeho život má vůbec nějakou cenu. Typickým adeptem na vyhoření je totiž člověk, který tuhle svou cenu a cenu svého života odvozuje ze služby druhým. Služba druhým, je opravdu mimořádně vysokou hodnotou - je praktickým naplněním lásky. Potíž ovšem je v tom, že pokud člověk na tom postaví i hodnotu svého života, svou vlastní hodnotu, dostane se do takové závislosti na ostatních lidech (nejen samozřejmé faktické závislosti dané mnohonásobnou dělbou práce, v níž jsme každý desítkami způsobů, ale o závislost existenciální), která nemůže dopadnout jinak, než hlubokým zklamáním. Nebohý muž, který spoléhá na člověka - upozorňuje už před třemi tisíci lety Jeremiáš, jeden z největších myslitelů starých Hebrejů. Právě lidé, kteří se bez zadních vrátek nasazují pro druhé - například i ve vztazích lásky a přátelství, jsou nejvíce zranitelní, pokud všechnu svou naději, všechnu svou sebedůvěru, všechnu svou hodnotu odvozují od úspěchu své pomoci těm, které takto milují. Je naprosto samozřejmé a správné, že nám záleží v takové situaci na tom, aby se naše pomoc druhým dařila, aby ji rádi přijímali, aby byli na základě ní šťastní. Ale na jejich odezvě a na hodnocení ostatních nemůžeme založit nejhlubší důvod toho, proč to děláme, ani nejhlubší zdroj své odvahy a ochoty to dělat. Ten, kdo to udělá, dřív nebo později vyhoří. Protože z oné zpětné vazby vycházející od druhých lidí nepřijde nikdy tolik energie, tolik světla, tolik porozumění a tolik podpory, kolik je třeba, aby člověk ve své službě vytrval navzdory tomu, že naráží na všemožné vnější i vnitřní překážky. Ještě jednou zdůrazňuji, že to vůbec neznamená, že bychom se neměli velice poctivě o onu zpětnou vazbu zajímat. Je pro nás důležitým vodítkem k tomu, jak máme svou službu rozvíjet. Ale není oním postačujícím zdrojem pro to, proč to máme dělat. Je tedy na čase, abych "položil karty na stůl" - tedy abych řekl, odkud by tedy člověk měl čerpat nejhlubší zdroj důvěry v sebe a ve smysl svého života. Moje odpověď zní: Ze Zdroje, který na rozdíl od nás, lidí, je nejen nevyčerpatelný, ale hlavně nepoměřuje kvalitu nás samých v prvé řadě naším výkonem, nýbrž možnostmi, které svým samotným bytím v sobě neseme. Je totiž jejich Autorem. Ano, můj návod zní: Spolehlivou prevencí před vyhořením je jenom to, že se člověk naprosto svěří Absolutní Lásce. To vůbec neznamená, že bude v té či oné církvi nebo dokonce bude to či ono "nábožensky" dělat. Vyhoření je docela častý problém i řady "duchovních osob" - kněží či podobných "zaměstnanců" církví. Je to dáno tím, že i pro člověka vyrostlého v tradičním církevním prostředí, je postoj naprostého svěření se Bohu něčím velmi neobvyklým. Protože tradiční výchova právě v tomto prostředí posilovala úplně jiné postoje - především snahu zalíbit se Bohu, obstát vůči jeho přikázáním apod. To je docela spolehlivá cesta k odmítnutí Boha Lásky - a docela často je předstupněm k tomu právě vyhoření způsobené roky trvající výkonovou službou v duchovní, charitativní či podobné činnosti. Docela jednoduše řečeno - postoj naprostého svěření se Bohu, o kterém tu hovořím, je skutečně postojem dítěte, které žije z důvěry, kterou k němu má Otec/Matka - nikoliv z přesvědčení o tom, jak skvělou činnost pro něj vykonává. Ten postoj lze vyjádřit takhle: U Tebe jsem doma a v bezpečí, ať se mi daří nebo nedaří, ať mne druzí chápou nebo nechápou, ať jsem ve slávě nebo v ponížení. Všechno, co mám a čím jsem, co je na mně cenné, je Tvým darem. Věřím si proto, že mně důvěřuješ Ty. Mám odvahu se do něčeho pouštět, protože pokud něco z toho bude mít opravdu cenu, Ty to navždy u sebe uchováš a bude to tvořit naši společnou věčnost. Žádná porážka, žádný neúspěch nemůže znicotnit naději, kterou máš Ty ke mně a kterou jsi zakotvil v mém poslání. Tohle tedy je, milá Lin, můj vyzkoušený osobní návod, jak čelit ohrožení z vyhoření. Vánoce, ke kterým se blížíme, jsou právě nejviditelnějším znamení nabídky, že takový postoj by mohl mít každý. Bezmocnost malého dítěte v jeskyni u Betléma je pozváním pro všechny, kteří dobře vědí o vlastních omezeních, slabinách a selháních. O vlastní bezmocnosti. A přesto touží po tom, aby druhým přinášeli radost a štěstí. Velice reálně se tu neslibuje cesta samých úspěchů a vítězství, cesta bez pádů a porážek. Pokud někdo chce druhé milovat, určitě i takových temných stínů bude na jeho cestě dost. Ale má-li v něm vítězit důvěra, že Každý mrak má stříbrný okraj, odvaha začínat znovu i po těch nejtěžších pádech a zklamáních, pak to všechno musí být zakotvené v důvěře, že Ten, na němž záleží definitivně, absolutně a neodvolatelně, důvěřuje mně a miluje i ty, u kterých má služba tak či onak neuspěla či ztroskotala. Nic, co z ní mělo cenu, se neztratí. Edy 2

3 V prosinci 2004 odbor duchovní výchovy projednal v hlavních bodech: - zprávu o své činnosti pro Výkonnou radu Junáka - bilanci uzavřeného 5. ročníku soutěže Stezka písmáků - určil knihy pro soutěž Stezky písmáků v roce 2005: 4 evangelia, 1. Samuelova, Nehemjáš a epištola Efezským - zprávu br. Dabrowského o jednání ICCS v Berlíně ve dnech Dozvuky soutěže Stezka písmáků 2004 Biblická úvaha pro soutěž Stezka písmáků na text Jan 12, 20 Přednesena Gabrielou Čumplovou na začátku 2. kola dne ve farnosti CČSH v Praze na Vinohradech. Tak jako vy jste dnes připutovali k nám na Vinohrady, tak podobně jednou přišli řečtí poutníci k Ježíšovým učedníkům, chtěli vidět Ježíše. Mnoho o něm slyšeli, o jeho činech, slovech a zázracích. Ježíš zesmutněl z té žádosti, neradoval se z té popularity, nechtěl být superstar a nikde se nevystavoval na odiv. Na tu žádost odpověděl: Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Kdo sem přišel zvítězit? A kdo přišel soutěžit? Je dobré vítězit! Je dobré soutěžit! Ale byl by vítěz bez poražených? Je tedy dobré i prohrávat! Není-li vítěze bez poražených, nejsou tedy pak všichni vítězové?! Poražení mohou radostně ocenit vítězství vítězů, vítězové vzdají čest poraženým za odvahu bojovat a všichni půjdeme domů jako vítězové, ne? Tak, tak lehké to nebude! Máme před sebou ještě jeden těžký boj! Porvat se se dvěma obludami, které by se rády usídlily v naší mysli. A to je ta potvora pýcha, kterou přivolává náš úspěch a ta potvora zelená závist, která nepřeje dobro druhému. Pýchou nabubřelá semínka nechápou, že ke svému růstu potřebují padnout do dobré půdy a často také stín staršího stromoví. Mají se za původce všeho dobra, které činí. Ta semínka zelená závistí nepochopila, že své štěstí získají, když ho budou přát druhým. Když těmto dvěma potvorám nedáme šanci, pak jsme ty biblické znalosti dobře pochopili, Pána Ježíše jsme uviděli a všichni půjdeme domů jako vítězové! Hodně zdaru a odvahy přátelé! 3

4 Organizátoři soutěže srdečně děkují za obětavost všem, kteří umožnili konání soutěže. Vedle toho, že oficiální pořadatel Junák zajistil podporu MŠMT pro tuto celostátní akci (celkem Kč), soutěž podpořili finančně zejména: - soutěžící samotní, kteří přispěli startovným v částce celkem 2670 Kč; - předplatitelé měsíčníku Na dobré stopě - přispěli celkem částkou zhruba 2260 Kč; - rodiče soutěžících - přispěli dary v celkové částce 1070 Kč; - Klub Pathfinder, který hradil nákup a dopravu materiálu a potřeb pro soutěž. Celkem si vyžádalo financování soutěže více než 21 tisíc Kč jen u organizátorů, nehledě na výdaje ve všech místech konání 1. kola a na dopravu do Prahy a zpět. Nicméně se jistě všichni shodujeme v tom, že nepodstatnější nejsou peníze, ale radost ze soutěže i poučení a že inspirací je velké nasazení, které v této soutěži tradičně vládne. Po celý rok pak soutěž připomínají vítězům hodnotné knihy (dárce jsme připomněli v minulém čísle Na dobré stopě ) a všem zúčastněným vzpomínky na krásné společenství okolo knihy knih. Ostatně právě to zaznělo velmi názorně v úvodní úvaze kazatelky G. Čumplové 4

5 JUNÁK komise pro OČK Myšlenkové základy skautingu a historie vyhlašuje pro další zájemce zahájení VIII. zkušebního období na rok 2005 Informativní setkání s vážnými zájemci se koná v pátek 25.února 2005 od do hodin v zasedací síni ve 4. patře budovy Ústředí Junáka, Senovážné nám. 24, Praha 1. Konání vlastních zkoušek bude připraveno na pátek 15. dubna 2005 rovněž v budově Ústředí Junáka v Praze; přesný časový rozvrh bude oznámen konkrétním přihlášeným zájemcům. K přípravě na tuto zkoušku slouží jednak Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka, obsah tohoto oboru v příručce Vůdcovská zkouška a komise rovněž doporučuje Čítanku pro instruktory. Další doporučená literatura bude oznámena a také částečně nabídnuta k zakoupení při výše uvedené informativní schůzce. Významnou částí zkoušky je vždy osobní pohovor. Komise v této souvislosti upozorňuje, že pro zájemce nepořádá žádný přípravný kurz, uchazeči se připravují sami anebo mohou využít konzultace se členy komise. Zájemci o získání tohoto OČK zašlou písemnou přihlášku s uvedením údajů podle kapitoly 7.6 Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka do 18.února 2005 na adresu: Miloš Blažek, Panuškova 9, Praha 4 (tel ) nebo také na ovou adresu: (tel ). Miloš Blažek Merkur, předseda komise Výňatky ze zprávy o výzkumné studii Sociální klima v prostředí základních škol v ČR, zaměřené na prevenci šikany, koordinované MUDr. Evou Millerovou, úsek prevence odboru pro mládež MŠMT. Dosavadní výzkumy ukazují, že je šikanováno zhruba 20% dětí. Rozsah výskytu šikanování se v různých okresech republiky pohybuje od 11 do 31,5%. V průběhu měsíce září 2001 byl proveden na území celé ČR sběr údajů. Výběr škol pro reprezentativní vzorek se řídil rozložením škol zařazených do programu Škola podporující zdraví (projekt Zdravá škola), Předpoklady - co je sociální klima ke kterým byly přiřazeny podle lokality, velikosti a typu sídla školy kontrolního souboru. Šetření probíhalo v 6., 7., 8. a 9. třídě na každé vybrané škole. Z celkového počtu 83 škol podporujících zdraví, které k červnu 2001 pracovaly v programu Škola podporující zdraví (Zdravá škola), bylo šetření provedeno na 35 vybraných školách. Sociální klima souvisí se sociálním prostředím, ale není to totéž. Sociální klima je subjektivním produktem účinků sociálního prostředí na lidi. Lidé vytvářejí klima kolem sebe svým chováním a jednáním. Především jeden vůči druhému a zprostředkovaně i vůči věcnému prostředí, v němž se právě nacházejí. Jde tudíž o sociálně - psychologický fenomén, který je přítomen všude tam, kde se sejdou alespoň dva lidé. Chování a jednání, které produkují, na ně zpětně působí a projevuje se v dalších a dalších aktech jejich vzájemné komunikace. Sociální klima a instituce / škola Složitost sociálního klimatu je zvlášť patrná v souvislosti s životem, prací nebo jinými činnostmi lidí v organizacích a institucích, a to i tak malých jako je rodina a samozřejmě takových jako jsou škola, pracoviště, internát, zájmové sdružení, sportovní oddíl, klub, církev Zde vstupuje do hry potřeba organizaci strukturovat. Ve struktuře se již uplatňuje prvek vedení a hierarchického uspořádání. Lidé v institucích mají co činit s řádem, pravidly, ale také s nejrůznějšími formami uplatňování moci, které se projevuje tím, jak je rozdělena odpovědnost a povinnosti, jak funguje systém výhod a odměn, postižení a trestů. Pro jednotlivce je úhel jeho vnímání, prožívání a hodnocení obklopujícího jej klimatu dán postavením, které v dané instituci má. Tam, kde rozdíly v postavení jednotlivce v instituci (organizaci) vynikají, případně se dokonce zdůrazňují a zneužívá se jich, je sociálně psychologické klima málo kvalitní. Je dokonce ohrožující. Na druhé straně tam, kde se setkáváme s pozitivně působícím klimatem, pak přes rozdíly v postavení, budou všichni pociťovat účinky sociálního klimatu jako vyvolávající pocit bezpečí. 5

6 Kvalitní klima bude dokonce účinkovat na lidi tak, že se v něm případné znevýhodňující rozdíly budou ztrácet a šance se budou vyrovnávat. Aby klima bylo bezpečné, musí být takové pro všechny. Jeho účinky jsou svým způsobem obecné a nedělitelné. Pouze specifika účinku se liší podle toho, jaké kdo má v dané organizační struktuře postavení a v neposlední řadě i předpoklady a potřeby. Rovnost příležitostí by však měla být pociťována všemi. Bezpečné klima můžeme považovat za kvalitu, která dává instituci nový charakter, dává jí znaky méně formální, znaky komunity. V bezpečné komunitě lidé překonávají skupinově určenou nerovnost mezi sebou dvěma způsoby: všechny skupiny v komunitě se navzájem pojímají jako partneři, spatřují v sobě rovnoprávné lidské bytosti (bez ohledu na původ, pohlaví, věk, pracovní zařazení a osobní předpoklady) a chovají se k sobě podle humanistické zásady, že každý člověk má svou důstojnost; všechny skupiny zůstávají ve svých rolích a záměrně je rozvíjejí na principu otevřeného partnerství. Vzhledem k obecně výchovnému poslání školy mají lidé s ní spjatí možnost využít svého podílu na tomto poslání a uplatnit ve své práci poznatky o tom, jak sociální klima v jejich škole funguje, a učinit ze slepé síly nástroj výchovy. Tím, že je živelné, jeho úskalí, poruchy a rizika nejsou patrná na první pohled, musíme je soustavně sledovat, osvětlovat a vyhodnocovat. Tím, že je ovlivnitelné, můžeme je měnit, vytvářet a vyvíjet k dosažení bezpečného pocitu lidí v prostředí školy a z této kvality plynoucích sociálně - výchovných vzorů a vzorců. Na uvedených poznatcích je založena jedna ze strategií programu Škola podporující zdraví (ŠPZ): Učinit sociální klima předmětem kultivace pomocí pedagogického plánování. Čtyři aspekty sociálního klimatu a tvorby jeho bezpečného charakteru v ŠPZ a) bezpečné klima posiluje motivaci a zlepšuje neuropsychické předpoklady žáků i učitelů k plnění úkolů má význam pro aktuální průběh výuky a učení a z dlouhodobého hlediska pro kvalitu výsledků vzdělávání; b) bezpečné klima navozuje pozitivní prožívání, snižuje riziko stresu a úzkostných stavů a ve svém důsledku posiluje vyrovnané sebevědomí osobnosti jako základu jejího zdravého vývoje a duševní odolnosti v dospělosti; c) podmínky a procesy, jimiž se daří bezpečné sociální klima ve škole vytvářet, působí na žáky i učitele formativně, odnášejí si do dalšího života a jiných oblastí života vzorce pro svoje sociální chování v kterékoliv komunitě; d) bezpečné prostředí zvyšuje otevřenost a spolupráci žáků, rodičů a učitelů uvnitř i vně školy a vytváří předpoklady pro to, aby škola dokázala řešit včas, adekvátně a na odborné úrovni výskyt takových nežádoucími jevů mezi dětmi a mládeží jako jsou zdraví škodlivé návyky a sociálně patologické chování, např. šikanování, jehož výskytu se nevyhne žádná škola rozdíl však bude v tom, zda je připravena šikaně čelit nebo se snaží ji zakrýt. Humanisticky orientované postoje: Úcta, důvěra a snášenlivost ŠPZ uskutečňuje obecnou zásadu humanismu, podle níž každá lidská bytost zasluhuje úctu a důvěru, bez ohledu na svůj původ, věk, roli, postavení, vlastnosti. ŠPZ netrpí předsudky vůči žádné odlišnosti, ale naopak vytváří podmínky pro setkávání se s rozličnými osobnostmi, aby ve svém prostředí dosahovala snášenlivého přístupu a chování v meziosobních vztazích. Uznání, účast a empatie ŠPZ dbá o to, aby v každodenním styku byli lidé schopni projevovat uznání, prokazovat účast na potřebách, zájmech, prožitcích a problémech druhého člověka a dovedli se v prvé řadě vcítit do jeho situace dříve, než vezmou v úvahu případné další okolnosti. Otevřenost (vstřícnost) ŠPZ podporuje způsob komunikace mezi lidmi, který navazuje na předchozí dvě zásady: jestliže lidé spolu komunikují s respektem a tolerancí, s účastí a empatií, jejich komunikace je stále otevřená a vstřícná. Jakmile však komunikaci hrozí riziko zablokování nebo selhání, platí zásada třetí: komunikaci je důležité znovu a znovu vstřícně otevřít, aby se mohla obnovit a dále plynout, i kdyby to mělo být jen z jedné strany. 6

7 Vůli ke spolupráci a pomoci ŠPZ je celá založena na spolupráci a vzájemné pomoci, neboť bez nich bychom o zdravém prostředí nemohli uvažovat. Tam, kde převládne soutěživost, zájem na individuálním prospěchu a výhodách, znesnadňování cesty druhému člověku, tam se nedaří žádnému společnému záměru. Nejzávažnější závěry Hypotéza, že v celém souboru základní škol se předpokládá značný doposavad zjištěný nebo vyšší výskyt šikanování, se potvrdila. Zjištění, že 41% dětí je na základních školách ZŠ v ČR šikanováno, je neočekávané a mimořádně závažné. Evidentně to svědčí o epidemickém výskytu tohoto sociálně patologického jevu na našich základních školách. Jestliže připustíme podobnou situaci i na středních školách (dílčí šetření v poslední době tomu nasvědčují) potom nám po převedení tohoto procenta na 1,5 milionovou armádu žáků a studentů na ZŠ a SŠ vyjde, že je týráno 600 tisíc lidských bytostí. To je ohromné a neuvěřitelné číslo, které nasvědčuje, že šikana je nejčastější příčinou traumatizace dětí a mládeže od 6 do 18 let. Obecně lze říci, že vztahy mezi žáky na školách mají spíše destruktivní a válečný charakter. Ve světle tohoto poznatku nabývá úsilí proměňovat běžné školy ve školy podporující zdraví mimořádné aktuálnosti! Mělo by být podpořeno všemi zodpovědnými složkami společnosti. Doporučení A. Primární prevence Budování otevřených, kamarádských a bezpečných vztahů mezi členy školního společenství je nejlepší ochranou proti šikanování. Přirozené součásti komunity celoškolní setkání, školní parlament, třídní spolusprávy, rada školy apod. jsou samy o sobě účinnými prostředky primární prevence. Nicméně ani to nejlepší demokratické společenství nemůže zásadněji zabránit nákaze šikanování. Proč tomu tak je? Jedním z důvodů je skutečnost, že hlubší příčiny šikanování se nenalézají ve škole, ale v člověku samém, rodině, společnosti. Děti infikované šikanou a děti oslabené ať už ve smyslu stát se agresorem nebo obětí do školy přicházejí a zde vytvářejí nejrozmanitější rizikové konstelace. Zda se zápalná šňůra šikanování rozhoří tedy zdaleka nezáleží jenom na škole. Nicméně ta je zodpovědná za zdraví a život dítěte, za účinnou ochranu dětí před šikanováním. Škola by však neměla zůstat v tomto nelehkém úkolu sama, potřebuje podporu všech zodpovědných zainteresovaných složek společnosti. B. Sekundární prevence V nové koncepci Minimálního preventivního programu vypracované MŠMT se upustilo od zjednodušujícího a zavádějícího pohledu. Ta se nyní chápe komplexně, tedy jako prevence sociálně patologických jevů. Zejména potom těch, které se přímo vztahují k životu ve škole. Jedná o šikanování, různé druhy násilí, agresivitu žáků k pedagogům, rasismus a xenofobii, alkoholové i nealkoholové drogy, krádeže, vandalismus, záškoláctví atd. POZNÁMKA NA OKRAJ: Vzhledem : k neúspěchu při různých výzvách k diskusi na našich stránkách si neodvažuji tento neúspěch opakovat. Avšak jak oblast tohoto výzkumu tak jeho poznatky a závěry jsou velmi zajímavé a podnětné. Přemýšlejme o tom alespoň Výňatky vybral: Kamzík Počet žáků uvádějící šikanu, prom. SKORTR Ano 41% Ne 59% 7

8 První den... září 1993 Historie naší třídy První dorazila do školky Radunka. Celých deset minut před ostatními. Rozhodla se, že si hned začne hrát s novými hračkami. Stejně jí paní učitelka slíbila, že se o ně bude starat. Rozmístila židličky, připravila si křídu a smazala dosud nepoužitou tabulku. Usmála se na panďuláky, panďuláci se usmáli na ni. Tak vás pěkně vítám ve škole, děti. Posaďte se. Panďuláci nevěděli, co je bude čekat, a tak se jen usmívali. Jů, to je prima. zahalekala ode dveří Věrka. To je škola? Je. Já jsem paní učitelka třídní. Dobře, já budu paní ředitelka. A co budu já? volala ode dveří Blanka. Nemyslete si, že si budete hrát sami. Jinak se to poví. Tak uděláme gymnázium a můžeš učit třeba matematiku. rozhodla Věrka. Tak jo. Ale budu učit chemii, protože já ráda vařím. A já matematiku! A já biologii! volali z šatny Stáňa s Olgou. A bylo rozhodnuto. První hodinu učila Radka. Pak měla rozhlasem projev k žákům Věrka a vše bylo v pořádku do doby, než přišli kluci. Teda kluci, to jsou kačeny, hlásil ostatním do šatny Otík. Vony z toho udělaly školu. Holky mazejte pryč, mi už jsme se dohodli, že uděláme inženýrské centrum. rozkročil se Pepíček. Jo, inženýrský centrum. křičeli ostatní kluci. Eště jednou řeknete inženýr a zmlátím vás všechny na jednu hromadu! rozkřikla se Věrka. A bylo rozhodnuto. Kluci odtáhli na pískoviště a dělali, jako že je panďuláci vůbec nezajímají a dávali najevo, co si myslí o holkách. Holčičky si mezitím rozdělily všechny zbývající předměty a přijaly mezi sebe malého Oldíka a daly mu klučičí tělák. Takhle uplynul celý rok. Na začátku dalšího přikoupili další tři panďuláky, přibrali Pavlíka a dali mu fyziku, kterou nikdo nechtěl učit. Jednoho panďuláka poslali do vedlejšího pavilonu, protože měl špatný prospěch. Soumrak matriarchátu... září 1996 Věrka odešla do školy a vládu ve třídě převzal Pepíček. Inženýrské centrum kluci neudělali, protože jediný jeřáb, který měli, rozbili. Rozhodli se pokračovat ve výuce, ale třídu povýšili na matematickou (01 - MAT). Kdo ví, třeba se někdy koupí nějaký nový jeřáb. Holčičky, které dělali problémy, vyhodili. A páč matematická třída je třída výběrová, tak musí nějaké panďuláky vyhodit. A tak nás opět ubylo. Vzpoura panďuláků... pohled z druhé strany Přijdu do třídy. Včas. Ale ouha, jsem tu sám. Kouknu na hodinky. Za pět osm. Že by nám něco odpadlo? Ne. Za minutu přichází Eggy a Jarda. Jak to, že jsme tu sami? diví se Jarda. Jo počkej, teď máme matiku nepovinnou. Tak to, jo. Zvoní. Osm hodin. Objevila se Bartošková, pohlédla na nás tři, zavřela dveře a vydala se ke katedře. Teda vydala by se, kdyby se jí ty dveře podařilo zavřít. Zacloumala s nimi, ale nic. Dole byla mezi dveře a futra vklíněná bota. Dveře se otevřely a objevil se Amír. Dobrý den! Zakřičel jí do obličeje. Čau dědku, jdeš pozdě. uvítal ho Jarda. Zolale, posaďte se. I ne. Přišel jsem stejně jako vyučující. Vždyť ani nestihla zavřít dveře. Zolale, posaďte se! Dveře stále otevřeny. Bartošková se vydala je zavřít. Musela však honem rychle uskočit, protože jimi naráz proběhlo odhadem patnáct lidí. Paní profesorko, že nejdeme pozdě? volal Šáša. Ale dete. odpovídal Amír. 8

9 Zolale, posaďte se, nebo vás zapíšu. Amír se posadil a prohlásil: Zapište mě. Dejte pokoj. Obrátila se k tabuli a začala diktovat. Byly-li nějaké sešity dosud otevřeny, tak teď se zavřely. Otevřely se dveře a pod tabulí se objevily nohy. Bartošková zavřela tabuli, ale viděla stále jen nohy. Musela se hodně zaklonit. Ondra. Paní učitelko, já vás žádám, abyste mě zapsala nenechal se odbýt Amír. Rucký, jdete pozdě. Ondra jenom vycenil zuby na celou třídu, dal najevo, co si myslí a po třech krocích se posadil do zadní lavice. Od této chvíle znám události jen zprostředkovaně, protože jsem při těchto hodinách pravidelně do deseti minut vypnul mozek. V učebně se rozpoutal nepopsatelný bengál. Leč Bartošková se stále snažila něco vykládat a neustále nás překřikovala. Marně. Dveře se rozlétly a objevila se Merglová.... Tak budete už ticho! řvala v tu chvíli holčička na panďuláky. Okamžitě zmlkla, protože se stalo neskutečné. Ve třídě bylo ticho. To opravdu nečekala. Nesměle se rozhlédla. Na židličkách seděli panďuláci tak, jak je tam na začátku hodiny dala. Pohlédla ke dveřím a spatřila Dášenku. Vidělas? Teď se pohnul. Dášenka se rozhlédla po nehybné třídě a zamyšleně se podívala na holčičku. Zakroutila hlavou a odešla ze třídy. Chá, chá. zasmál se jeden panďulák. Holčička se dala do breku a vyběhla ze třídy a brečela a brečela, až si pro ni musela přijet maminka. Do třídy vešli dvě děti: Cože dělali? nechápal Pepíček. Prý se hýbali. ukázala Dášenka bradou na nehybné panďuláky. Nesmysl. Ale raději ji tu už nenecháme učit. Ještě by něco provedla s panďuláky. Matematiku nepovinnou vezme Otík.... Přijdu do třídy. Včas. Ale ouha, všichni již sedí na svých místech. Kouknu na hodinky. Za pět osm. Že bysme měli od sedmi? Ne. Za chvíli začíná matematika nepovinná. Vzadu na topení je již nainstalované foto mladé slečny, které se nachází kdesi daleko v posloupnosti začínající asi takto: portrét, akt... rozhodně dost daleko na výběrovou třídu kterou bychom měli být. Všichni se již těší, co Šmolík provede, až ji uvidí. To proto dnes nikdo nepřijde pozdě. I Ondra již sedí v lavici a to je co říct. Zazvonilo na osmou a Šmolík vešel do třídy. Pánové, přendejte mi katedru na druhou stranu. Já jsem zvyklý mít ji v této třídě nalevo. A tak Šáša jako každou hodinu stěhuje katedru zprava doleva, aby ji po hodině stěhoval zase zleva doprava. Služba, nadiktujte mi, kdo chybí. Nikdo. hlásí Amír. Zolale, vy jste služba? Ne. Ale já nemůžu za to, že služba mlčí. Vy mlčte, nikdo se vás na nic neptal. I jo. Vy jste se mě ptal, jestli jsem služba. Když nepoznáte, co to je řečnická otázka, tak se radši neozývejte. začíná křičet Šmolík. Vypínám. Ty hodiny jsou všechny stejný. Já ji poznám. Tohle ale řečnická otázka nebyla. Zolale, ještě slovo a půjdeme k řediteli. Vy mi ale upíráte právo se vyjádřit. Vy nemáte žádné právo se vyjadřovat. Okenní tabulky málem vypadávají. Uvědomte si, kde jste. Chvíli hleděl z okna a pak již normálním hlasem pokračoval: Já se s vámi nebudu rozčilovat. Vstaňte, jdeme za ředitelem. 9

10 Amír hodil do třídy zářivý úsměv a vyrazil za Šmolíkem na chodbu. Zapínám. Tohle se ještě nestalo. Chvíli sedíme a v tichu přemýšlíme, co vše by se ještě mohlo stát. Radši schovejte tu holku. ozval se Honza. To je pravda, přeci ji nebudem ukazovat řediteli. Asi za pět minut dorazili zpět. Pište si! začal diktovat Šmolík, ale nikdo neposlouchá. Amíre, jak to dopadlo u ředitele? ptáme se šeptem. Nijak. My sme ho nenašli. řehnil se Amír na celé kolo. Spočítali jsme několik příkladů, když se Ondra rozhodl spustit záložní plán. A tak jsme v zadních lavicích začali šeptat slovo rebarbora. Šeptání se šířilo, až šeptala celá třída. Bylo to neuvěřitelné. Ačkoliv jsme všichni šeptali, ve třídě byl hluk jak v nádražní hale. Málem bych přísahal, že jsem slyšel houkat lokomotivu. Ticho! rozkřikl se Šmolík. Kde si myslíte, že jste? Co myslíte, že si ještě můžete dovolit. Já jsem si myslel, že jsem v matematické třídě, ale ne. Jsem v blázinci. křičel ještě hodně dlouho a hodně hlasitě. To jsme nečekali, že takhle může dopadnout studentská recese. Opět nás někdo nepochopil. Když bouře pominula, přihlásil se Ondra: Já bych se chtěl omluvit za celou třídu, protože jsme to mysleli jako vtip a je nám líto, že to tak nebylo pochopeno. Ach tak, vtip. A to bych se měl zasmát, ne? Ha ha. Já mám rád vtipy, ale musí být na úrovni. Rozumíte, někde výš. Chvíli bylo ticho a pak začal diktovat: Zlomek: nahoře á plus 3 kvadrát, dole a mínus tři kvadrát. A to se rovná devíti. Začali jsme počítat. Opakuji: limita logaritmus naturalis é plus jedna to celé na entou lomeno n. Spočítejte obecně. přestali jsme počítat. Co myslíš, platí to první, nebo druhý? ptám se Ondry. Krčí rameny a hlásí se: Pane učiteli, mohl byste to nadiktovat ještě jednou. My jsme to nestihli. Kdybyste psali, místo abyste dělali blbosti. Vždyť jsem to opakoval. Po chvíli ticha: Naposled: ke křižovatce se blíží dvě auta. První jede rychlostí... Tak ti dík! šeptám Ondrovi a vypínám. Patriarchát... září 1999 Aby byla pomsta hotová, vyhodili kluci i další holčičky. Jenomže pořádný inženýr musí umět anglicky a německy, a tak nechali Radunku a Jarmilku na anglinu a Ludmilku (Berušku) na něminu a holkám nechali Danku na tělák. Nutno dodat, že Radunce zůstalo třídnictví a čeština. Ale jinak Pepíček učí Fyziku, Pepík matematiku, matematiku cvičení a matematiku nepovinnou, Mireček informatiku a počítačovou grafiku, Péťa fyziku laboratoře a Petřík má kluky na tělák. Pepíček jako ředitel si svolal všechny kantory do ředitelny. Zálibně pohlédl na sbor a prohlásil: A teď můžeme začít šetřit na nový jeřáb. Polibek Múzy kód příspěvku: LPr st 03, 23 let Schůzka Ústřední duchovní rady skautů katolické církve (11/04) V úterý se v Salesiánském koordinačním a informačním servisem a dalšími středisku mládeže v Prostějově sešla na své aktivitami. pravidelné schůzce Ústřední duchovní rada skautů katolické církve. složení ÚDR, zapojení bohoslovců-skautů do Na programu schůzky bylo personální Ústřední duchovní rada pod vedením otce služby skautským oddílům, nabídka kurzů s duchovním zaměřením a seminářů pro skautské či biskupa Františka Václava Lobkowicze se snaží pomáhat skautům v ČR přípravou materiálů pro novníky v roce 2005, spolupráce s Ekumenickou duchovní program oddílů, duchovní růst členů, lesní školou a skautskými organizacemi v ČR aj. 10

11 Milé sestry, milí bratři, Ze ZPRÁV duchovní rady brněnské římskokatolické diecéze vstoupili jsme do doby adventní, doby očekávání na narození Ježíše Krista. Je to doba v které znovu můžeme reflektovat svůj vztah k duchovním hodnotám našeho života i služby, kterou v rámci skautingu nabízíme druhým. Je to doba, která přes všechnu hektičnost života vybízí k zastavení a přemýšlení. Přeji Vám požehnaný čas Vánoc i celý nový rok, který se pomalu, ale jistě přibližuje. A těším se na setkání s Vámi na všech našich diecézních aktivitách v následujícím období. Pavel Opatřil, diecézní duchovní rádce Kalendář skautských akcí brněnské diecéze v roce 2005 Jubilejní XV. Skautský vzdělávací a výchovný seminář skautů brněnské diecéze Program: v Brně, budova Petrov 2 (za katedrálou) 8.00 prezence 9.00 zahájení, organizační informace Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle biskup brněnský Slovo pastýře na úvod semináře ing. Stanislav Juránek hejtman Jihomoravského kraje - Od skautů 1968 ke skautům Vladimír Vecheta, Karel Hasoň Zážitková pedagogika dramaturgie her, vyhodnocení a reflexe her (Autoři spolupracují s olomouckým Hnutím GO a pořádají akce pro DIS Fryšták) polední přestávka mše svatá v katedrále oběd prostor pro setkání a diskuzi účastníků setkání kruhu ELŠ br. Mgr. Petr Hájek Balú - Skautská výchova a její problémy v prvních letech nového tisíciletí por. Mgr. Martin Vařeka Vojenským kaplanem v poválečném Iráku zkušenosti a fotografie (od července do září 2004 působil jako vojenský kaplan u českého kontingentu vojenské policie u Basry v jižním Iráku) závěr semináře s požehnáním na cestu Účastnický poplatek: 30.-Kč Oběd: pro ty, kteří se nejpozději do středy přihlásí, bude v areálu Petrova zajištěn oběd v ceně 45.-Kč: polévka, řízek s bramborovým salátem nebo smažený sýr, brambory, tatarka. Po celou dobu semináře budou zdarma k dispozici nápoje (káva, čaj, limo). Pro tuto službu jsou vítáni dobrovolníci (i na část dne). Dále bude k dispozici přehled abonentů Zpráv duchovní rady brněnské diecéze k upřesnění adres, přehled kontaktů na činovníky a oddíly v brněnské diecézi a výstavka fotek z diecézních skautských akcí. Kontakty: Pavel Opatřil tel , Aleš Mikula tel. do zam ,

12 Skautská duchovní obnova na faře ve Fryšavě po Žákovou horou na Vysočině Pouť skautů brněnské diecéze na Vranově u Brna Skautský máj Skautský podzim Zpráva o Skautském podzimu 2004 Pořadateli letošního Skautského podzimu, který se konal ve dnech října, byly tentokráte rajhradské oddíly, které se rozhodly jeho program pojmout poněkud netradiční formou. Místem konání bylo tábořiště rajhradských skautů u mlýna na Věžnici nedaleko Jevíčka. Říčka Věžnice se táhne asi 10 km lesnatým údolím. Tábořiště je dobrým výchozím bodem pro různé výpravy. Za shlédnutí v okolí stojí například hrad Bouzov, zřícenina hradu Cimburku nebo Mladečské jeskyně. Program setkání byl rozčleněn do tří částí. První den (pátek) a noc strávily hlídky na cestě z některého z výchozích bodů, který si vybraly. Možnosti byly následující: Bouzov, Chornice, Městečko Trnávka a Mladeč. Po cestě bylo nutné splnit několik úkolů: nakreslit skicu panoramatu výchozího bodu, také komiks o cestě na tábořiště, najít a zapsat několik jmen rostlin. Páteční noc strávily hlídky na cestě V sobotu během dopoledne se hlídky začaly scházet na tábořišti, kde byly nakrmeny čočkovou polévkou a výborným masovým gulášem. Po obědě a utáboření následoval volný program, na výběr bylo hraní míčových her, slézání provazové stěny nebo přechod lanové lávky. Navečer se konala mše svatá v táborové kapli pod klenbou stromů. Večerní oheň nebyl až tak slavnostní, jelikož bylo třeba opéct si na něm špekáčky k večeři, ale zábava u něj byla velice hodnotná. Byly vyhlášeny výsledky pochodové soutěže a rozdány příslušné diplomy. V neděli bylo možné se zúčastnit mše svaté v Kladkách v 9.30 či prožít dopoledne v okolí tábora. Zpáteční trasu bylo možné si vybrat zase z několika variant, a tak důkladně poznat tento krásný, i když trochu zapomenutý kraj. Eva Dobrovolná VŠECHNY POŽEHNANÉ DARY BOŽÍ (Básnická sbírka Vyznání, autorka: Alena Břeňová) Člověk, co k Tobě přichází se srdcem na dlani, jedno obyčejné lidské setkání. Krása lesů, luk a hájů, dlouhých zim i vonných májů. Stisk ruky a oka záchvěv jediný, křik prvního dítěte i důstojné šediny. To je život ve všech podobách a ač někdy ti nahání strach, tu krásu měl bys viděti, vštípit ji svému dítěti: by vidělo i druhé, nejenom sebe a svět byl pro něj kouskem nebe, který si stvoříš čistým srdcem svým, světlem své Duše zářivým... 12

13 EXPEDICE č. 7 RODNA 2005 Jsem cestovatel a mořeplavec a každého dne objevuji ve své duši novou oblast. (Chalíl Džibrán; Písek a pěna). Již po sedmé se vydá mládež brněnské diecéze na společnou expedici O co jde? O společné dny na cestách, na vandru, o prožitek přátelství, živé víry a poznání nové země a jejích obyvatel. Důvodů pro expedici je však mnohem víc a jeden z nich vyjadřuje i úvodní motto K týmu několika dospělých průvodců, kněží, dvou řidičů, zdravotníka, fotografa, kuchaře se můžeš připojit i Ty! Trasa a program plánované expedice byl zvolen s ohledem na Světové setkání mládeže v Kolíně nad Rýnem. Z toho důvodu bude expedice nenáročná časově i cenově. Termín expedice bude podobný jako v předchozích letech: odjezd plánujeme na neděli a návrat asi v úterý Cena se bude pohybovat kolem 2.500,-Kč za dopravu autobusem a celou stravu. Dá-li Pán, program bude vypadat asi takto: třídenní puťák po rumunském pohoří Maramureš. Malé hory na severovýchodě Rumunska. Miroslav Nevrlý o nich píše v Karpatských hrách: jediná turistická značka je nehyzdí, jediná chata nekonečné lesy, dlouhá údolí, pastviny. Po Bezcestných horách spočineme na dva dny v nějakém rumunském klášteře k modlitbě a ztišení. Pak se vydáme na další cestu do Pěnišníkových hor Rodna. Zkušený karpatský tulák o nich říká:.... trávy, zelené hřbety, milióny červených rododendronů, nízkých a něžných.... Jdeš hřebenem dny k jihovýchodu a všude jen trávy: lesy jsou až hluboko pod tebou. Občas jezírka, jezera, stáda.... Opuštěné hřebeny. Jen nemnoho turistů potkáš na hřebenech rodnejských hor. Přihlašovat se můžete už teď P. Vladimír Šagi Záleský, , Klášter 2, Žďár nad Sázavou 2, VÁNOČNÍ POSELSTVÍ Jsou chvíle ve stínu všeho ostatního, přesto mnoho slibují. A nám je zatěžko pochopit, že je čas dávat podíl ze všeho. Jsou dny Adventu, jež nás šetrně vedou jako nevidomé za loket. Stále odmítáme jejich laskavosti a stojíme opodál v čekárně fronty na cokoliv, o čem jsme přesvědčeni, co je pro nás nezbytné. Lidé dobré vůle odešli. Ostatní bez ohlédnutí nás míjejí. Nyní otloukáme kámen chodníku bílou holí slov žalostně sami. Nic k ničemu zbývá nám z nabízené hodnoty slova, která měla být posvátná, zvláště ve své prvotnosti. Na počátku bylo slovo a všechno skrze něj povstalo. Vše divoce přihrblé tu náhle bylo povýšeno na úroveň zjevného lidství. Tak těžko se mu učíme podobat. Vzpřímeni v pravý čas a na pravém místě. Někdy se nám zdá, že všechno se podobá marnému volání do pouště Egyptského útěku Josefovy rodiny před samolibým vladařem Herodem, který ze strachu před ztrátou své moci všechno ničí a zraňuje. Ta poušť může mít také podobu Betlému našeho srdce. Města, co nenašlo pro Marii 13 v naději početí důstojné místo. Zdá se, že i dnes jsou jesličky Vánoc vykázané ze středu míst za hradby, upozaděné na okraj skutečné pozornosti. Jako by vše důležité mělo být vykázáno na hranici našeho zájmu. Více zjevné je obchodování s naší prostotou. Zvolání každé dobré vůle musí být hodně statečné, poctivé, trpělivé a radostné ve svém poslání, aby se probudil kámen, ten lhostejný démon opuštěnosti, k nové paměti bytí. Ztvárnit se do podoby motýla, co neváhá odnést z té hrozivé jalovosti svůj sen o květu života, jenž provoní svět, přesvědčí pravdou všech věcí a dění. Tou pravdou, co naslouchá poznání a umí se hledat v srdci druhého. Zná skutečnou cenu sladkosti každého věrného místa. Nic nezaprodá ani nezcizí. Umí za svým dalekým pohledem s koňskou náturou jít před bičem slov do kopce dní. Projít úděsným lesem smyšlených lží, záludných pomluv a všech hrozivě zježených NE! Nebyl to chrám se svojí zlatou kopulí ani vladařův palác obložený

14 mramorem uprostřed všech zdí. Světlo z dávného proroctví zalilo naposled chudičké stavení s chatrným chlévem a chudými jesličkami. Tam se přišla poklonit moudrost, prověřená náročností nesnadné cesty. Tam se seběhli prostí pastýři, poklonit se Bohu, který nevídaným a neslýchaným způsobem se přiblížil v malém Jezulátku lidskému pokolení. Tam se naplnil čas uhynulých dnů, odplat a nenávistí, strašlivé velikosti božích Molochů s nekončící soutěží o přízeň člověka. Snad proto přichází Advent do naší současnosti s očekáváním naší změny pozornosti s tak laskavou obecností společného dobra, bere život do života v kolotoči koled, zvonivé hudbě píšťal, sladkých vůní od maminky, zapečených oříšků. Se vším tajemstvím a odpuštěním všeho, co se dá ještě odpustit. Mám jedno velké přání, aby každé naše slovo bylo mocné a průzračné jako kapka vody. V takové kapce není vidět síla, ale ve štěrbině tvrdé skály, kam mráz udeří, tam ji ta nečekaná mocnost roztrhá. Aby to slovo bylo prosté a doslovné. Všichni jsme skrze to slovo povoláni být nositeli Betlémského světla. Najít v sobě jiskřičku slůvka jako dar, podobné divotvornému slovíčku děkuji. Vzácnějšímu vonné myrhy a omamně zářícího zlata, ca se tak těžko hledá. Michal Vondráček-Dali

15 Roznášet Betlémské světlo budou opět skautky a skauti ze čtrnácti zemí Evropy. Plamen tohoto světla, který se zapaluje od věčného světla v Bazilice narozeni v Betlémě, i letos cestoval letecky do Rakouska a pak vlakem do Brna. Skauti budou na mnoha místech republiky při roznášení světla pořádat také doprovodné akce. Do Prahy doputuje ve středu a bude slavnostně předáno primátorovi hl. města Prahy a kardinálovi Vlkovi ve čtvrtek v katedrále sv. Víta. Uvádíme trasy, kterými betlémské světlo putuje letos po České republice: Trať BRNO BŘECLAV OTROKOVICE vlak č. 613 Jan Palach - Brno / Břeclav vlak č Břeclav / Hodonín / Moravský Písek / Staré Město / Otrokovice Trať BRNO - OSTRAVA - TŘINEC vlak č. 433 Beskyd - Brno 5.55 / Vyškov 6.33 / Ivanovice 6.42 / Nezamyslice 6.49 / Kojetín 7.01 / Přerov 7.15 / Lipník nad Bečvou 7.30 / Hranice 7.40 / Suchdol na O / Studénka 8.03 / Ostrava Svinov 8.15 / Ostrava hl. n / Bohumín 8.42 / Karviná 8.58 / Český Těšín 9.17 / Třinec 9.27 Trať BRNO - ČESKÉ BUDĚJOVICE - PLZEŇ vlak č. 668 Junák - Brno / Náměšť nad Oslavou / Třebíč / Okříšky / Jihlava / Kostelec u Jihlavy / Horní Cerekev / Počátky / Jindřichův Hradec / Kardašova Řečice / Veselí nad Lužnicí / České Budějovice / Číčenice / Protivín / Ražice / Strakonice / Horažďovice - předměstí / Nepomuk / Plzeň hl. n Trať BRNO - VESELÍ NAD MOR. - VLÁRSKÝ PRŮSMYK vlak č Brno 7.37 / Slavkov u Brna 8.03 / Bučovice 8.12 / Nesovice 8.19 / Kyjov 8.40 / Bzenec 8.54 / Veselí nad Moravou 9.05 / Uherský Ostroh 9.12 / Kunovice 9.26 / Uherský Brod 9.48 / Bojkovice / Slavičín / Bylnice / Vlárský průsmyk Trať BRNO - PRAHA - KARLOVY VARY vlak č. 670 VYSOČINA - Brno 5.13 / Tišnov 5.42 / Křižanov 6.04 / Žďár nad Sázavou 6.22 / Havlíčkův Brod 6.45 / Světlá nad Sázavou 7.01 / Čáslav 7.34 / Kutná Hora 7.43 / Kolín 7.52 / Praha - Libeň 8.33 / Praha - Holešovice 8.42 / Kralupy nad Vltavou 9.20 / Roudnice nad Labem 9.43 / Lovosice 9.56 / Ústí nad Labem hl. n / Ústí nad Labem západ / Teplice v Čechách / Duchcov / Bílina / Most / Jirkov - zastávka / Chomutov - město / Chomutov / Kadaň / Klášterec nad Ohří / Ostrov nad Ohří / Karlovy Vary Trať PRAHA - PLZEŇ - FRANTIŠKOVY LÁZNĚ vlak č Praha - hl. n / Praha - Smíchov / Beroun / Zdice / Hořovice / Rokycany / Plzeň / Stříbro / Planá u Mariánských Lázní / Mariánské Lázně / Lázně Kynžvart / Cheb / Františkovy Lázně Trať BRNO HRADEC KRÁLOVÉ vlak č. 972 Svitava - Brno 8.31 / Blansko 8.52 / Skalice n. Svit / Letovice 9.12 / Svitavy 9.31 / Česká Třebová 9.44 / Ústí n. Orlicí / Choceň / Týniště n. Orlicí / Třebechovice p. Orebem / Hradec Králové hl. n Trať PARDUBICE LIBEREC vlak č. R Pardubice hl.n / Hradec Králové hl. n / Jaroměř / Dvůr Králové / Stará Paka / Semily / Železný Brod / Malá Skála / Turnov / Rychnov u Jablonce n. Nis / Liberec

16 Trať HAVLÍČKŮV BROD - PARDUBICE mimořádný historický vlak - Havlíčkův Brod 7.15 / Chotěboř 7.40 / Ždírec n. Doubr / Hlinsko v Čechách 8.10 / Žďárec u Skutče 8.40 / Chrast u Chrudimi 9.12 / Slatiňany 9.25 / Chrudim 9.40 / Pardubice Rosice n. L / Pardubice hl. n Trať HRANICE NA MORAVĚ - HORNÍ LIDEČ vlak č Hranice na Moravě 8.36 / Valašské Meziříčí 9.08 / Vsetín 9.28 / Horní Lideč 9.51 Trať BRNO - JESENÍK vlak č. 905 Praděd - Nezamyslice 6.55 / Prostějov 7.09 / Olomouc 7.28 / Červenka 7.47 / Mohelnice 8.04 / Zábřeh na Moravě 8.18 / Ruda nad Moravou 8.43 / Hanušovice 8.55 / Jindřichov na Moravě 9.08 / Branná 9.21 / Ostružná 9.34 / Ramzová 9.40 / Horní Lipová 9.52 / Lipová Lázně / Jeseník Trať OLOMOUC - OPAVA vlak č Olomouc 7.50 / Hlubočky - Mar. Údolí 8.03 / Domašov nad Bystřicí 8.25 / Moravský Beroun 8.34 / Valšov 8.55 / Bruntál 9.07 / Milotice nad Opavou 9.19 / Krnov 9.34 / Krnov - Cvilín 9.40 / Opava - západ / Opava - východ Trať VESELÍ NAD LUŽNICÍ TÁBOR vlak č. 648 Šumava - Veselí n. Lužnicí / Soběslav / Tábor Informace jsou také na Také redakce Na dobré stopě všem našim čtenářům - jak předplatitelům písemné formy tak elektronické podoby na internetu přeje klidné a požehnané Vánoce 2004 a všechno dobré v Novém roce 2005 NA DOBRÉ STOPĚ duchovní rádce skautských oddílů * Vydává: Odbor duchovní výchovy Junáka v počtu 200 výtisků * * Redakce: Vladislav Jech Zelenečská 34, Praha 9, tel , Jiří Zajíc a Petr Krampl * * Technické zázemí: Zuzana Vankeová, Adéla Čapková a David Čančík. * * Předplatné pro rok 2005 zasílejte redakci podle těchto pravidel: pro dodání poštou 110,- Kč, příspěvek čtenářů webových stránek 50,- Kč; sponzorské předplatné je neomezeno. * * Prosíme o přesné údaje pro rozesílání poštou. * Bez jazykové korekce. * 16

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP CZ0211 Benešov 93 156 115 Benešov 52 232 50 Vlašim 26 008 49 Votice 11 970 15 Sedlčany 2 946 1 CZ0212 Beroun 75 684 86 Beroun 49 145 49 Hořovice 26 539 37 CZ0213 Kladno 150 198 100 Kladno 113 043 47 Slaný

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 15. prosince 2013 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil Všeobecně : Příloha je zpracována podle směrnice SŽDC č. 69, čl. 16.2, při

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Příloha č. 1 Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Dle vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých

Více

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností P o č e t o b y v a t e l ČESKÁ REPUBLIKA 7 565 463 8 223 227 8 666 456 9 374 028 10 076 727 10 009 480 10 674 240 8 896 086 9 571 531 9 807 697 10 291 927 10 302 215 10 230 060 10 436 560 Hlavní město

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více

Hlavní město Praha: Úřední hodiny

Hlavní město Praha: Úřední hodiny Příloha č. 2 Vytíženost systému, úřední, počet pracovišť Uvedené tabulky obsahují výpočet i pracovišť obecních úřadů v jednotlivých krajích. Sloupec Vytíženost je kalkulován na 30 úředních hodin týdně,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

III. NEHODY V OKRESECH

III. NEHODY V OKRESECH III. NEHODY V OKRESECH V této části jsou uvedeny základní ukazatele o nehodách v jednotlivých okresech České republiky v roce 2013. Pro porovnání není zohledněn počet nehod na území hlavního města Prahy

Více

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností Kód obce s r.p. (ORP) Název obce s r.p. (ORP) ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností NUTS okresu Název okresu NUTS kraje Název kraje 4101 Aš CZ0411 Cheb CZ041 Karlovarský 2101 Benešov CZ0211 Benešov

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2014 český úřad zeměměřický a katastrální souhrnné PŘEHLEDY O půdním fondu Z ÚDAJŮ

Více

35,98% 30,15% 35,93% 30,59%

35,98% 30,15% 35,93% 30,59% zpracoval: Ing.Šrámek ČR 2-0627.9.2006 Celostátní průměr 40% Jihočeský Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem "neprospěl" - II.Q - 2006 Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský

Více

Příloha k č. j. 2013/33749

Příloha k č. j. 2013/33749 Průměrný měsíční počet vyplacených příspěvků na živobytí - rok 2012 Kraj Okres Kontaktní pracoviště Průměrný měsíční počet vyplacených dávek Kontaktní pracoviště Praha 2 355 Kontaktní pracoviště Praha

Více

Přehled přímých vozů v JŘ 2014/2015 - změna 2.II.2015 - změna 13.IV.2015 - změna 14.VI.2015 1

Přehled přímých vozů v JŘ 2014/2015 - změna 2.II.2015 - změna 13.IV.2015 - změna 14.VI.2015 1 Přehled přímých vozů v JŘ 2014/2015 - změna 2.II.2015 - změna 13.IV.2015 - změna 14.VI.2015 zveřejnit text směrovky pod traťovou tabulkou; od vlaku / na vlak na tratích KJŘ v případě časového vymezení

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika obcí, částí obcí, základních sídelních jednotek a katastrálních území a úhrnné hodnoty podle krajů, okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností Domy Byty obcí částí obcí základních sídelních

Více

Cíl IPRM. Integrovaný plán rozvoje města. Definice

Cíl IPRM. Integrovaný plán rozvoje města. Definice Integrovaný plán rozvoje města IPRM je jedním z účinných nástrojů urbánní politiky, který zajišťuje koordinaci odvětvových a územních politik ve městech. Zároveň představuje nástroj pro čerpání finančních

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013. Květen 2011. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013. Květen 2011. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013 Květen 2011 O 072 Oddělení tiskové OBSAH Z{kladní informace... 3 Vzory platných řidičských průkazů... 3 Termíny povinné

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy 10000 Praha 10 10001 Praha 100 10003 Praha 103 10004 Praha 104 10005 Praha 105 10007 Praha 107 10010 Praha 110 10100 Praha 101 10200 Praha 102 10300 Praha 113 10400 Praha 114 10600 Praha 106 10700 Praha

Více

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ Variaposter Variaposter přináší mimořádně účinnou kombinaci středního formátu (3 x A0) a umístění ve výši očí. Variapostery jsou umístěné na nejfrekventovanějších místech nádraží, často ve spojení s moderními

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností kr. kraj č. ORP obec s rozšířenou působností MPR, MPZ pam. MPR MPZ VPR VPZ NKP Sv.D. Počet památek pro stanovení

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Červen 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky V tomto měsíci celkový

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

3.1 Meziokresní stěhování

3.1 Meziokresní stěhování 3.1 Meziokresní stěhování Podíl stěhování mezi okresy kraje za celé období představuje pětinu z objemu celkové migrace, což se nemění ani v jednotlivých rocích. Jeho rozsah v jednotlivých rocích mírně

Více

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová PODZIM 2008 - ZIMA 2009 Voál s olůvkem R 0005 51 v. 150,

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Mgr. Radomíra Teubnerová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Česká republika. ZEMĚPISNÁ ORIENTACE Prima - Kvarta

Česká republika. ZEMĚPISNÁ ORIENTACE Prima - Kvarta Česká republika ZEMĚPISNÁ ORIENTACE Prima - Kvarta HOROPIS 1. provincie: Česká vysočina Šumavská Českoleská Český les (Čerchov 1042 m) Všerubská vrchovina Šumavská hornatina Šumava (Gr. Arber 1456, Plechý

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k 31.8.2016

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Harcová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové leden 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji k 31. 1. 2017 V tomto

Více

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 a _ w K[ 54-173/3 Porta Bohemica Hamburg-Langenfelde

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm K O L E K C E J A R O - L É T O 2 0 0 8 Vážení přátelé, končí doba chladných měsíců a s

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úvod. OMHD - cvičení 1

Úvod. OMHD - cvičení 1 Úvod o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz o Konzultace: v rámci cvičení přes e mail úterý 8:45 9:45 A 438 (po dohodě) o Materiály a požadavky: h:\studenti\k612\omhd o Vypracování a odevzdání

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více