Vrchotojanovický měsíčník 5/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vrchotojanovický měsíčník 5/2012"

Transkript

1 Vrchotojanovický měsíčník 5/2012 A kdyby pravda bylo vše a láska jenom snění, já bych se k spánku položil a nechtěl probuzení. VÍTĚZSLAV HÁLEK ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Rada městyse v uplynulém období na svých jednáních na mimo jiné: projednala průběh a závěry veřejného zasedání zastupitelstva městyse, které jednalo 17.dubna; byla seznámena se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek na akci "Intenzifinace ČOV Vrchotovy Janovice a souhlasila se zadáním akce vybranému uchazeči, tj. ASIO, spol. s r.o.; souhlasila s poskytnutím finančního příspěvku SDH Šebáňovice ve výši Kč na pořádání okrskové hasičské soutěže; souhlasila se zadáním "Výměny oken v budově základní školy" nejlepší nabídce, tj. firmě Stavoplus; souhlasila s nabídkou firmy Monou spol. s r.o. na vybudování veřejné části vodovodní a kanalizační přípojky pro novostavbu rodinného domku na pozemku p.č. 1306/11; doporučila zastupitelstvu souhlasit s prodejem pozemků p.č. 951/10 o výměře 132 m2 a pozemku p.č. 55/3 o výměře 48 m2 v k.ú. Šebáňovice za cenu 80,- Kč/m2; vzala na vědomí informaci o provedeném auditu hospodaření městyse v roce nebylo shledáno závad a nedostatků; byla informována o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí, informace včetně veřejné vyhlášky byla zveřejněna na úřední desce úřadu včetně elektronické; souhlasila se změnou závazných ukazatelů rozpočtu pro hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice v roce star. Pietní vzpomínka v roce připomínání 70. let od zahájení I.fáze vystěhování Pietní vzpomínka s položením věnců u památníků obětem 2. sv. války se letos konala již v pátek 4.května. Spolu se zástupci rady městyse a SDH Vrchotovy Janovice se jí zúčastnili žáci a pedagogický sbor Základní školy Vrchotovy Janovice. Slavnostní projev připravila a přednesla paní učitelka Jana Vlachová. Připomněla v něm období 2. světové války ve vztahu k naší obci, dobu, na kterou starší generace nemá dobré vzpomínky. CITACE Z PROJEVU : "Před koncem roku 1941 a začátkem roku 1942 se začaly šířit zvěsti, že Němci vystěhují území kolem

2 Neveklova, tedy i Vrchotovy Janovice. Už v roce 1942 vydal okresní hejtman vyhlášku, která nařizovala vystěhování 8 obcí se všemi osadami. Vše muselo být provedeno do 15. září Z vyhlášky bylo zřejmé, že vystěhování bude pokračovat, protože vystěhovalcům bylo zakázáno stěhovat se do 55 obcí v okresech Benešov, Votice a Sedlčany. Vysídlování probíhalo v několika etapách. Janovice měly být vystěhovány do Všichni, kteří museli odejít ze svých domovů, nesměli používat automobily a na místě museli nechat všechen majetek včetně hospodářských zvířat a vybavení domácnosti. citace pamětnice: (Marie Hrstková, tehdy Nesvačily) Žiji ve středních Čechách, v kraji, kde jsme Němce neznali. Poznali jsme je však až v roce 1939 a v dalších letech. Vymysleli si, že v našem kraji si udělají vojenské cvičiště. Bylo to Sedlčansko, Neveklovsko a část Benešovska. Nikdo se neptal, kde lidé mají žít, museli jít, kam se dalo. Většina obyvatel se stěhovala do nouzových bytů. Byly to staré doškové chalupy i dřevěné boudy, spíše kolny. Při stěhování kontrolovali SS, co si kdo veze. Otec platil za pytel brambor pokutu, a to ještě dopadl moc dobře. Souseda za pytel pšenice odvezli na Pankrác a víc ho nikdo neviděl. Skončil někde v koncentráku. My jsme měli menší hospodářství všechno nám Němci sebrali. Po odchodu vystěhovaných byl zakázán vstup na území obce. Na příjezdových silnicích byly na tabulích vyhlášky, že na vyklizeném území je cvičiště zbraní SS a že vstup je zakázán osobám, které tu trvale nebydlí. V naléhavých případech že je nutno požádat správu území o písemné povolení ke vstupu. Na silnicích hlídkovali četníci, později po příchodu oddílů SS byly na příjezdech stráže SS. Hned po vystěhování připravovali nacisté uskutečnění svých plánů na využití území. Na práce sem přivezli vězně z výchovného tábora. Byli to uprchlíci z pracovního totálního nasazení v Německu. Další pracovní síly pro výstavbu koncentračního tábora ve Vrchotových Janovicích zajistilo zařízení zvláštního koncentračního tábora pro obyvatele s židovskými předky nebo příbuznými. Vězni byli ubytováni v několika stájích a stodolách v Janovicích. Byla zde také zřízena pobočka koncentračního tábora Flossenbürg pro politické vězně. Během roku 1944 tu vězňové vystavěli šest dlouhých dřevěných baráků pro koncentrační tábor. Tři pro větně a tři pro stráže a kuchyň. Baráky pro SS měly stropy, izolované stěny a byly dobře vybaveny. Tábor byl ohrazen dvojitým plotem z ostnatého drátu, takový plot odděloval také baráky vězňů od ostatních. Na druhé straně silnice vystavěli vězni z kamenných kvádrů dvě velké haly pro opravy a montáž tanků a jiných těžkých zbraní. Na téže straně silnice byl psinec, kde si esesáci chovali a cvičili psy na hlídání vězňů. Železniční zastávku si esesáci vyhradili jen pro sebe. Civilní obyvatelé museli chodit do okolních zastávek mimo obec. Po celou dobu co museli vězňové vykonávat práce pro esesáky, byli bídně živeni, věčně hladoví, zesláblí podvýživou a týráním. Výchovný tábor byl ještě v roce 1944 zrušen a vězni odvezeni jinam." Květy byly položeny nejen u památníku obětem 2. sv.války, ale také na hřbitově u hrobu francouzského zajatce, u památníku v Babě a u pomníku v Šebáňovicích, kde malou slavnost jako tradičně zorganizovali šebáňovští hasiči. Všem děkuji za účast a spolupráci. starosta Z komise pro kulturu a sport Čarodějnické hry V podvečer 30. dubna jsme se s dětmi sešli na předdvoří zámku, abychom si společně užili čarodějnické hry. Malí účastníci za pomoci svých rodičů a prarodičů soutěžili v tvorbě dlouhého hada, pak závodili na koloběžkách, házeli hadem do dálky. Na závěr hledali soutěžící v trávě pavoučí vajíčka, v nichž však místo zárodků pavouků nalezli sladké překvapení. Nechybělo ani vyhodnocení nejlepší masky čarodějnice či čaroděje. Starší děti složily puzzle. Soutěžní atmosféra byla příjemná, po skončení děti i se svými rodiči pokračovali na Větrák, kde byl připraven oheň a další soutěže. Závěrem bych chtěla touto cestou poděkovat paní Jitce Mrkosové za pomoc při přípravě a organizaci soutěží, panu

3 Vlastimilu Petráškovi za videozáznam a všem ostatním, kteří nám pomohli nashromáždit obaly z kindervajíček. za kulturní komisi Mgr. Inge Kliková Z komise životního prostředí - Dub - živý nad neživými V pátek 15. června bude ošetřen dub na novém hřbitově. V měsíci březnu jsme informovali o tom, že "náš strom" - dub, který roste u kostela v nové části hřbitova, byl vybrán hodnotící komisí projektu Zdravé stromy pro zítřek k odbornému bezplatnému ošetření odbornými pracovníky - arboristy s evropskými certifikáty. Na stromě bude současně umístěna dynamická víceúrovňová vazba jako preventivní krok pro zajištění koruny. Dub je vysoký 23 m, průměr jeho kmene je 134 cm, obvod kmene má 420 cm a průměr koruny 20 m, jeho ochranné pásmo zasahuje v některých směrech až nad vybudovaná hrobová místa jak na novém, tak na starém hřbitově. A také proto, že se v blízkosti stromu nachází množství hrobového příslušenství, bylo snahou městyse zajistit ošetření koruny dubu, aby se omezilo na minimum případné nebezpečí poškozené příslušenství, např. pádem odlomených větví. Stáří stromu je odhadnuto na let, takže by nám jistě mohl, kdyby uměl, povídat o zajímavých událostech, které se kolem něj v minulosti děly. Třeba o založení hřbitůvku pro poslední šlechtické majitele zámku ve Vrchotových Janovicích - rodinu Nádherných, neboť tehdy ještě rostl v parku. Také třeba o době druhé světové války, chování se německých nebo ruských vojáků v parku či o pohřbívání zajatců z koncentračního tábora za zdí hřbitova na území parku. Ošetření dubu na novém hřbitově bude provedeno v pátek 15. června dopoledne, odborní pracovníci přijedou cca v 9 hodin. Všichni, které by zajímalo, jakým způsobem se odborné ošetřování korun stromů nebo instalování vazby v koruně stromu provádí, se mohou přijít podívat. Ošetřování bude provádět pan Jan Svárovský, odborník s mezinárodním certifikátem European Tree Worker a spolu se svým kolegou a přislíbili možnost výkladu k prováděným pracím a odpovídání na případné dotazy. Ošetření stromu umožnila Nadace Partnerství a Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s. s podporou Mendelovy univerzity v Brně. M.Čedíková a Ing. Jana Hálová ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE, PŘIPOMÍNÁ.... Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - veřejná vyhláška byla na úřední desce úřadu městyse včetně elektronické zveřejněna a její celé znění je přílohou tohoto čísla místních novin.

4 ZE ŠKOLY A ŠKOLKY Budoucí školáci V průběhu února, března a dubna se předškoláci z MŠ Vrchotovy Janovice zúčastnili deseti lekcí projektu My se školy nebojíme. Lekce probíhaly v Základní škole Vrchotovy Janovice, a děti tak měly možnost se seznámit s prostředím, ve kterém stráví další roky svého školního života. Paní učitelky ukázaly dětem školu, seznámily je se základními pravidly, která musí jako budoucí žáci respektovat, a samozřejmě se začalo vyučovat. Projekt probíhal formou her a dalších činností, jako například řešení hlavolamů. Činnosti byly převážně zaměřeny na grafomotorickou průpravu, která je nácvikem opravdového psaní. Další aktivity se soustředily na poznávací a rozumové schopnosti dětí, na jejich všeobecné znalosti, na představivost, tvořivost a fantazii. Také se zpívalo a přednášely se básničky. Budoucí prvňáci ochotně spolupracovali, snažili se respektovat daná pravidla a dokonce projevili nadšení, když jim byl zadán domácí úkol. Za pár měsíců usednou děti do školních lavic, doma už mají aktovku a penál a většina z nich se do školy opravdu těší. My všichni se na ně také těšíme, takže v září nashledanou. učitelky ZŠ Vrchotovy Janovice Iva Krausová a Jana Vlachová Zprávy z MŠ v dubnu jsme v rámci akce Divadelní představení v Bystřici navštívili "Dobrou pohádku" plnou písniček, pak jsme ve školce shlédli hudební vystoupení pana Fryče s jeho kolegou, kteří hráli na kytaru a kontrabas, zpívali a zapojili všechny ze školky; všem se nám hudební vystoupení líbilo, podobně jako pohádka v Bystřici, posledního dubna se k nám do školky, jako tradičně v podlední dubnový den, slétli čarodějové a čarodějnice na uspořádaný "čarodějný den"; Všichni společně jsme si zasoutěžili, zazpívali jsme si i zatančili; každý z malých čarodějů získal Diplom za účast, na začátku května děti vystoupily v krátkém pásmu s písničkami, básničkami a malou dramatizací pohádky, které bylo věnováno maminkách ke Dni matek. Také maminkám předaly vlastnoručně vyrobená přáníčka. Kolektiv MŠ Ze základní školy V dubnu a květnu jsme pro žáky naší školy uspořádali několik zajímavých akcí. První z nich proběhla 24. dubna. Žáci třídy se vypravili na exkurzi do doby Karla IV. do Takonína. Představení je zavedlo do doby panovníka Karla IV. Byli přítomni audienci císaře, jeho oblékání, stolování, práci a oblékání do zbroje. Viděli bojové umění v rytířském turnaji, sedlání koně a kompletní vybavení rytířů. Druhá část představení prezentovala řemesla, která si žáci mohli vyzkoušet. Prohlédli si jednotlivé místnosti středověkého hradu. Seznámili se s prací tesaře, tkalce, přadleny, se zpracováním lnu nebo s výrobou pergamenu. Ve čtvrtek 3. května připravil Povltavský sportovní klub DA-BA pro 1. stupeň základní školy

5 cyklisticko-běžecký závod. K soutěžení využili školní hřiště a komunikaci u rodinných domů. Žáci závodili s velkým nadšením. Ti nejlepší z nich se zúčastní závodu v Olbramovicích. Sportovnímu klubu děkujeme a těšíme se na další spolupráci. V pátek 4. května jsme se všichni společně s panem starostou a zástupci hasičů zúčastnili pietního aktu u příležitosti výročí ukončení 2. světové války, paní učitelka Vlachová nám ve svém projevu připomněla násilné vystěhování Neveklovska a okresů Benešov a Sedlčany. 14. května nás projekt Setkání s Prahou finančně podporovaný Magistrátem hl. m. Prahy zavedl do hlavního města a doplnil naše znalosti ze školních lavic. Celodenní program pro třídu zahrnoval kompletní prohlídku Pražského hradu. Podrobněji průběh dne popsali žáci 8. třídy: Dne se vypravili žáci třídy na výlet do Prahy. Chvíli jsme počkali na průvodkyni a poté jsme se vydali na Pražský hrad. Prošli jsme Pražským hradem a dostali jsme se na výstavu Historie hradu. Bylo tam mnoho zajímavých věcí, např. model chrámu sv. Víta, který nás zaujal. Po zhlédnutí výstavy jsme si dali odpočinek na svačinu a potom jsme šli na slavnostní výměnu stráží. Navštívili jsme také baziliku sv. Jiří vystavěnou v románském slohu. Poté jsme měli rozchod ve Zlaté uličce, kde jsme měli možnost podívat se do každého z malých domečků a do hladomorny Daliborka. Hned jak jsme se všichni sešli, tak jsme vyrazili do gotického chrámu sv. Víta, Vojtěcha a Václava. Viděli jsme spoustu zajímavých obrazů, soch a místnost vykládanou polodrahokamy. Poté co jsme vyšli ven, jsme se rozloučili s paní průvodkyní, měli jsme rozchod a pak hurá domů. Výlet se nám líbil a moc jsme si to užili. (Denisa Kovaříková, Olga Vojtíšková) Dne jsme se vydali na exkurzi na Pražský hrad, exkurze se zúčastnila 4. až 9. třída. Po příjezdu jsme došli pár set metrů k Pražskému hradu. Jako první jsme spatřili hradní stráž a spoustu lidí kolem. Nejdříve jsme si prošli všechny 3 hradní nádvoří. Poté jsme navštívili Vladislavský sál, kde jsme mohli spatřit, někteří poprvé v životě, kopii korunovačních klenotů a spoustu obrazů. Hned co jsme vyšli z Vladislavského sálu, vešli jsme do hradního muzea, jež bylo velmi obrovské a zajímavé. Bylo tam k vidění spousta archeologických nálezů z dob středověku. Po prohlídce muzea následovalo slavnostní střídaní stráží u hlavní brány. Následně jsme zavítali do baziliky sv. Jiří a do Zlaté uličky, kde byla brutální věznice s mučírnou. Exkurzi jsme zakončili návštěvou chrámu sv. Víta (Víta, Vojtěcha a Václava), který byl opravdu ohromující. Krása tohoto chrámu nejde slovy popsat. (Daniel Vyhnal, Martin Zvěřina, Tomáš Dvořák) Ve středu si žáci 2., 3. a 4. třídy přivezli z posledního plavání mokré vysvědčení. Plavecký výcvik začal 20. února a žáci se vždy na každou hodinu plavání velmi těšili. Někteří se přestali bát vody a naučili se plavat, jiní se v plavání zdokonalili. Příští školní rok by měl plavecký výcvik pro 2. a 3. třídu začínat v září. Už teď se děti velmi těší. Do konce školního roku zbývá pouze pár týdnů, ve kterých nás čeká nejen spousta školní práce, ale ještě několik zajímavých akcí. Nejdůležitější z nich je asi projekt Řetězové provádění, který proběhne v týdnu od 4. do 10. června. Těšíme se, že se na nás přijdete podívat. Kolektiv ZŠ NAPSALI NÁM Zveme Vás do zámku a parku ve Vrchotových Janovicích na dny řetězového provádění - ve dnech června se ho účastní žáci Základní školy ve Vrchotových Janovicích (2. stupeň), návštěvníky budou provádět od 5. do 10. června (9-12, 13-17) Já vím, že je dobře znáte... - ale každý rok je vždycky jiný a janovické děti budou mít velkou radost, když se na ně přijdete podívat. Srdečně zveme! Mgr. Ludmila Fiedlerová

6 Obnovení tradice průvodu Božího těla v Janovicích Jedna z krásných církevních slavností a dlouholetá místní tradice bude v letošním roce opět po desetiletích oživena. Stane se tak v neděli 10. června 2012, kdy bude od 11 hodin v našem kostele sv. Martina slavena mše svatá a poté v cca 11,40 vyrazí slavnostní průvod z kostela do zámeckého parku. V Janovicích byla tato slavnost za doby, kdy zdejší panství vlastnili Nádherní, neodmyslitelně spojena se slavnostním průvodem parkem. Pro místní to byla vzácná příležitost, kdy alespoň jednou ročně mohli nahlédnout do jinak nedostupného zámeckého parku. Po mši svaté vycházel kněz s monstrancí, ministranty, družičkami a věřícími z kostela ke čtyřem slavnostně vyzdobeným oltářům. V průvodu kněz kráčel pod nebesy nesenými farníky a před ním šly slavnostně oblečené družičky, které na cestu rozhazovaly natrhané kvítky. K významu této církevní tradice podotýkám, že slavnost Těla a Krve Páně vznikla v upomínku ustanovení Nejsvětější svátosti oltářní Ježíšem Kristem a slaví se vždy ve čtvrtek po slavnosti Nejsvětější Trojice. Letos tento svátek jako takový připadá na čtvrtek 7. června Jedná se o jeden z několika svátků, které nemají pevné datum, to závisí na tom, kdy byly slaveny Velikonoce. Chcete se i Vy vydat na průvod zámeckým parkem ve šlépějích našich předků? Jste srdečně zváni. Ing. Milena Drábová Kronikářka Vrchotových Janovicích Historická fotografie božího těla cca z roku 1931: - průvod vychází z parku k oltáři u hospodářské budovy mezi habrem a kaštany na předdvoří - JE DOBRÉ VĚDĚT : ZO ČSV, o.s. Vrchotovy Janovice Tato možná trochu záhadná zkratka patří jedné z nejstarších organizací v republice a nejstarší organizaci na okrese. Ano, je to základní organizace Českého svazu včelařů Vrchotovy Janovice, která v roce 2012 oslavuje významné výročí let svého trvání.

7 V současné době má organizace 31 členů, kteří chovají 374 včelstev. Všichni členové nejsou jen z Vrchotových Janovic, ale i ze sousedních osad a obcí, tj. z Manělovic, Mrvice, Šebáňovic, Strnadic, Vojkova, Minartic, Bezmíře, Křešic, Božkovic, Radotína a Podolí. V tomto obvodu je tak zajišťována hlavní a nejvýznamnější činnost - opylování plodin a veškeré kvetoucí vegetace. Dalšími významnými produkty z pohledu zdravé výživy a lékařství je bezesporu med, pyl, propolis a mateří kašička. Pro seznámení veřejnosti s činností a životem organizace u příležitoti zmíněného výročí, bude provedena malá prezentace její činnosti, a to 2. června v rámci programu dne dětí ve Vrchotových Janovicích v prostorách domu čp. 2 (sídlo úřadu městyse)u zasedací místnosti. Tímto zveme všechny malé i dospělé a věříme, že poskytneme zajímavý pohled na práci včelaře, na chov včel dříve i nyní. Těšíme se na Vaši návštěvu. Za ZO ČSV Vrchotovy Janovice: Josef Rohlík PŘIPRAVUJE SE Římskokatolická farnost Vrchotovy Janovice a OS Miláčov pořádají v rámci NOCI KOSTELŮ dne 1. června 2012 od 20.oo hodin v kostele sv. Martina ve Vrchotových Janovicích koncert táborského pěveckého sboru DOMINO. Zazní skladby od W.A.Mozarta, A.Dvořáka, J.Ježka a dalších. 2. června - oslava Dětského dne Pohádkový les v zámeckém parku; zahájení ve 13,3o hodin na zámeckém předdvoří; garanty akce jsou Český svaz žen a Český červený kříž; doplňkovou akcí bude prodej z dílen DÚ Tloskov - viz. plakát výrobků druhá doplňková akce:... se 130. letým výročím založení místní včelařské organizace, která je nejstarší na okrese ukázka živého včelstva v proskleném úlu, možnost výroby svíček z včelího vosku, ap.; včelařství povedou Petr Kříž a Miroslav Dvořák 6. června - první středa v měsíci - setkání seniorů v klubu důchodců - tradičně od 13 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse 10.června - Slavnost a průvod Božího těla: mše svatá od 11 hod v kostele sv. Martina a poté v 11,40 slavnostní průvod do zámeckého parku O ostatních pořádaných akcích budou jistě v předstihu informovat plakáty a letáky.

8 Pořadatelé, informujte prosím redakci o plánovaných akcích, aby naše noviny mohly informovat všechny potencionální návštěvníky akcí. Díky. M.Čedíková POZVÁNKY - AKCE U SOUSEDŮ: ve Voticích Kamelot turné v kině od 18 h., vstupné 150, Vítání prázdnin s kultovní kapelou Poprask v zahradě U Modné kočky od 20 h CYKLOTOULKA tradiční cyklovýlet votické Kopretiny okolo Votic silnicí i lesem - organizuje Mikroregion Džbány - start v zahradě U Modré kočky od 13 do 14 hodin, startovné 20,-Kč dospělí, děti zdarma trasa : na Mladoušov-Ouběnice-Bystřici- odtud dále buď Tožice-Vrchotovy Janovice-Beztahov nebo LíšnoJemniště-Popovice-Ratměřice-Odlochovice-NeustupovMezivrata - cíl v místě startu - na trasách budou kontrolní body. Všichni jsou zváni. V Neustupově fotbalový turnaj v malé kopané, zahájení v 9 hodin, startovné dobrovolné, informace na tel , na , na V KDJS Sedlčany MUSTANGOVÉ - koncert mimo předplatné od 19.30,vstupné 120,- Kč v Klubu nezávislé kultury - mimo předplatné od 19.3o BLUES SESSION - vstupné 200,- Kč RADŮZA - vstupné 250,- Kč Ze zpráv Policie ČR Odnesl si zahradní techniku Votičtí policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody, z kterých je podezřelý dosud neznámý pachatel. V blíže nezjištěné době v polovině května překonal oplocení pozemku v osadě Horní Dobřejov a za použití násilí se vloupal do stodoly. Z té si odnesl křovinořez, motorovou pilu, sekačku na trávu, štípačku dřeva, dámské jízdní kolo a další věci. Devětašedesátileté poškozené tak způsobil škodu za téměř šedesát pět tisíc korun. nprap. Diana Škvorová Vydává Městys Vrchotovy Janovice, IČ , registrace MK ČR E Redakční rada: JUDr. Miroslav Synek - předseda, Zdeňka Mrázková, Mgr. Jana Jiroušková, Bc. Jana Čechová, redaktor: Marcela Čedíková Náklad 420 ks, z d a r m a, číslo 5/2012 vychází 29. května 2012 Uzávěrka příspěvků pro číslo 6/ června 2012 Adresa redakce: Úřad městyse Vrchotovy Janovice, Vrchotovy Janovice 2, tel ,

9

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Vrchotojanovický měsíčník 3/2012

Vrchotojanovický měsíčník 3/2012 Vrchotojanovický měsíčník 3/2012 Písmo sebemoudřejší nenahradí živé slovo. BOŽENA NĚMCOVÁ ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Rada městyse Vrchotovy Janovice v uplynulém měsíci jednala 2x a na svých zasedáních mimo

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Praha historické památky

Praha historické památky Praha historické památky autor výstupu: Mgr. Vlastimil Kořínek datum ověření výstupu: 21. 11. 2012 školní rok 2012-2013 předmět: vlastivěda třída: 4. a 5. třída tematický celek: Kraje České republiky druh

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky.

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky. První školní den V pondělí 2. září 2013 nastal pro 58 prvňáčků slavnostní den. Před školou je kromě vedení školy a třídních učitelek přivítala Jana Trková, zástupkyně starosty MČ Prahy 15 a Jiří Pařízek,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5. 5. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

Městské muzeum Jevíčko

Městské muzeum Jevíčko Iveta Špičková, Zdena Vašíčková, Ivana Písková Pracovní list k vycházce 1/2 Městské muzeum Jevíčko Příloha č. 1: Městské muzeum Jevíčko (pracovní list k vycházce) 1. Městské muzeum v Jevíčku se nachází

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Údaje o mikroprojektu: Číslo mikroprojektu CZ.3.22/3.3.02/12.03017 Název mikroprojektu Partnerství pro venkov Konečný uživatel Hradecký

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016. Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016. Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 (včetně odl. pracoviště Sokolská 26) Mateřinky v pohybu 7.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo 27.6.2012 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo 27.6.2012 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo 27.6.2012 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Daniel Mikušík, Jaroslav Houba, Marta Kratinová, Milada Grillová,

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Den bez ú razú 12. 6. 2015

Den bez ú razú 12. 6. 2015 Den bez ú razú 12. 6. 2015 V pátek 12. 6. se konal již 6. ročník akce Den bez úrazů na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Akce je pořádána pod záštitou Zdravého města Říčany, hlavním realizátorem akce

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

soutěž o nejlepšího sekáče hovězských lúk, zná vítěze

soutěž o nejlepšího sekáče hovězských lúk, zná vítěze ročník XXV., číslo 6/2013 Čí to lúčka nekosená Duchovní obnova Denní stacionář Pietní vzpomínka Zdravotnická soutěž JAKÁ PARNA SE V ČERVNU DOSTAVÍ, TAK SE I PROSINCOVÉ MRAZY POSTAVÍ soutěž o nejlepšího

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Strana č. 1/5 Z á p i s č. 1 / 2015 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného 14. 1. 2015 v 19.00 hodin na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové

Více

ZI Infozpravodaj ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK. Slezské Pavlovice. č. V./05/2016

ZI Infozpravodaj ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK. Slezské Pavlovice. č. V./05/2016 ZI Infozpravodaj Slezské Pavlovice ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK č. V./05/2016 Vydává obec slezské pavlovice, č.p. 16, 793 99, ič: 00576093 MK ČR E 22256 ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK Vážení

Více

Rybnický zpravodaj 6/2013

Rybnický zpravodaj 6/2013 Rybnický zpravodaj 6/2013 Slovo starosty Vážení spoluobčané! Dovolte mi, abych vás touto cestou informoval o činnosti obecního úřadu Rybníky za období od 1. 4. do 31. 7. 2013. 3.4.2013 provedla firma MIKO

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 7.3.2011 od 18 hod. v zasedací místnosti OÚ 9. Přítomni : Vítězslav

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 27. 2. 2013 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 27. 2. 2013 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 27. 2. 2013 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni: Kubánek Jaroslav, Kučavík Martin, Ivanický Eduard, Říha Václav a Návratová Dagmar Do návrhové

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015 POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015 1. den (27.10.2015) Během cesty do Berlína jsme navštívili Drážďany. Nejdříve jsme si prohlédli namalované panorama

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

Mistrovství ČR žáků a juniorů v rybolovné technice SEDLČANY 6.-8.6. 2014

Mistrovství ČR žáků a juniorů v rybolovné technice SEDLČANY 6.-8.6. 2014 Mistrovství ČR žáků a juniorů v rybolovné technice SEDLČANY 6.-8.6. 2014 Vítejte v Sedlčanech Na samé hranici středních a jižních Čech se rozkládá osmitisícové město Sedlčany. Jeho pány v minulosti byli

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 6. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 3. 10. 2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse v Cholticích Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Velíšskej přespolňák

Velíšskej přespolňák Velíšskej přespolňák 2. ročník sobota 25. června 2016 Termín: sobota 25. června 2016 Místo konání: Pořadatel: obec Veliš, okres Benešov Tělovýchovná jednota Sokol Veliš ve spolupráci s Obcí Veliš a dalšími

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 10 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V úterý 7. dubna 2009 začala rekonstrukce mostu u papírny. Původní kamenný most z roku 1876 už dosluhoval a bránil

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Úřední hodiny pro veřejnost: Obecní úřad: Číslo 11/2015 Obecní úřad Libějovice Listopad 2015

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Přítomni: Hrušková Věra, Kašparová Anna, Radosta Jan, David František, ing. Havelda Martin, ing. David František,

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 16. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 1. 8. 2011, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním Včelařství je starodávná lidská činnost přímo spojená s přírodou. Učí nás přírodu pozorovat, chápat, respektovat a chovat v úctě. Med je jen zlomkem užitku, který nám včely dávají. Mnohem důležitější je

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 10/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září, a plán práce na říjen 2015. Zažít město jinak

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha- 1. Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze ě - oznámení o zahájení

Více