Vrchotojanovický měsíčník 5/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vrchotojanovický měsíčník 5/2012"

Transkript

1 Vrchotojanovický měsíčník 5/2012 A kdyby pravda bylo vše a láska jenom snění, já bych se k spánku položil a nechtěl probuzení. VÍTĚZSLAV HÁLEK ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Rada městyse v uplynulém období na svých jednáních na mimo jiné: projednala průběh a závěry veřejného zasedání zastupitelstva městyse, které jednalo 17.dubna; byla seznámena se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek na akci "Intenzifinace ČOV Vrchotovy Janovice a souhlasila se zadáním akce vybranému uchazeči, tj. ASIO, spol. s r.o.; souhlasila s poskytnutím finančního příspěvku SDH Šebáňovice ve výši Kč na pořádání okrskové hasičské soutěže; souhlasila se zadáním "Výměny oken v budově základní školy" nejlepší nabídce, tj. firmě Stavoplus; souhlasila s nabídkou firmy Monou spol. s r.o. na vybudování veřejné části vodovodní a kanalizační přípojky pro novostavbu rodinného domku na pozemku p.č. 1306/11; doporučila zastupitelstvu souhlasit s prodejem pozemků p.č. 951/10 o výměře 132 m2 a pozemku p.č. 55/3 o výměře 48 m2 v k.ú. Šebáňovice za cenu 80,- Kč/m2; vzala na vědomí informaci o provedeném auditu hospodaření městyse v roce nebylo shledáno závad a nedostatků; byla informována o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí, informace včetně veřejné vyhlášky byla zveřejněna na úřední desce úřadu včetně elektronické; souhlasila se změnou závazných ukazatelů rozpočtu pro hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice v roce star. Pietní vzpomínka v roce připomínání 70. let od zahájení I.fáze vystěhování Pietní vzpomínka s položením věnců u památníků obětem 2. sv. války se letos konala již v pátek 4.května. Spolu se zástupci rady městyse a SDH Vrchotovy Janovice se jí zúčastnili žáci a pedagogický sbor Základní školy Vrchotovy Janovice. Slavnostní projev připravila a přednesla paní učitelka Jana Vlachová. Připomněla v něm období 2. světové války ve vztahu k naší obci, dobu, na kterou starší generace nemá dobré vzpomínky. CITACE Z PROJEVU : "Před koncem roku 1941 a začátkem roku 1942 se začaly šířit zvěsti, že Němci vystěhují území kolem

2 Neveklova, tedy i Vrchotovy Janovice. Už v roce 1942 vydal okresní hejtman vyhlášku, která nařizovala vystěhování 8 obcí se všemi osadami. Vše muselo být provedeno do 15. září Z vyhlášky bylo zřejmé, že vystěhování bude pokračovat, protože vystěhovalcům bylo zakázáno stěhovat se do 55 obcí v okresech Benešov, Votice a Sedlčany. Vysídlování probíhalo v několika etapách. Janovice měly být vystěhovány do Všichni, kteří museli odejít ze svých domovů, nesměli používat automobily a na místě museli nechat všechen majetek včetně hospodářských zvířat a vybavení domácnosti. citace pamětnice: (Marie Hrstková, tehdy Nesvačily) Žiji ve středních Čechách, v kraji, kde jsme Němce neznali. Poznali jsme je však až v roce 1939 a v dalších letech. Vymysleli si, že v našem kraji si udělají vojenské cvičiště. Bylo to Sedlčansko, Neveklovsko a část Benešovska. Nikdo se neptal, kde lidé mají žít, museli jít, kam se dalo. Většina obyvatel se stěhovala do nouzových bytů. Byly to staré doškové chalupy i dřevěné boudy, spíše kolny. Při stěhování kontrolovali SS, co si kdo veze. Otec platil za pytel brambor pokutu, a to ještě dopadl moc dobře. Souseda za pytel pšenice odvezli na Pankrác a víc ho nikdo neviděl. Skončil někde v koncentráku. My jsme měli menší hospodářství všechno nám Němci sebrali. Po odchodu vystěhovaných byl zakázán vstup na území obce. Na příjezdových silnicích byly na tabulích vyhlášky, že na vyklizeném území je cvičiště zbraní SS a že vstup je zakázán osobám, které tu trvale nebydlí. V naléhavých případech že je nutno požádat správu území o písemné povolení ke vstupu. Na silnicích hlídkovali četníci, později po příchodu oddílů SS byly na příjezdech stráže SS. Hned po vystěhování připravovali nacisté uskutečnění svých plánů na využití území. Na práce sem přivezli vězně z výchovného tábora. Byli to uprchlíci z pracovního totálního nasazení v Německu. Další pracovní síly pro výstavbu koncentračního tábora ve Vrchotových Janovicích zajistilo zařízení zvláštního koncentračního tábora pro obyvatele s židovskými předky nebo příbuznými. Vězni byli ubytováni v několika stájích a stodolách v Janovicích. Byla zde také zřízena pobočka koncentračního tábora Flossenbürg pro politické vězně. Během roku 1944 tu vězňové vystavěli šest dlouhých dřevěných baráků pro koncentrační tábor. Tři pro větně a tři pro stráže a kuchyň. Baráky pro SS měly stropy, izolované stěny a byly dobře vybaveny. Tábor byl ohrazen dvojitým plotem z ostnatého drátu, takový plot odděloval také baráky vězňů od ostatních. Na druhé straně silnice vystavěli vězni z kamenných kvádrů dvě velké haly pro opravy a montáž tanků a jiných těžkých zbraní. Na téže straně silnice byl psinec, kde si esesáci chovali a cvičili psy na hlídání vězňů. Železniční zastávku si esesáci vyhradili jen pro sebe. Civilní obyvatelé museli chodit do okolních zastávek mimo obec. Po celou dobu co museli vězňové vykonávat práce pro esesáky, byli bídně živeni, věčně hladoví, zesláblí podvýživou a týráním. Výchovný tábor byl ještě v roce 1944 zrušen a vězni odvezeni jinam." Květy byly položeny nejen u památníku obětem 2. sv.války, ale také na hřbitově u hrobu francouzského zajatce, u památníku v Babě a u pomníku v Šebáňovicích, kde malou slavnost jako tradičně zorganizovali šebáňovští hasiči. Všem děkuji za účast a spolupráci. starosta Z komise pro kulturu a sport Čarodějnické hry V podvečer 30. dubna jsme se s dětmi sešli na předdvoří zámku, abychom si společně užili čarodějnické hry. Malí účastníci za pomoci svých rodičů a prarodičů soutěžili v tvorbě dlouhého hada, pak závodili na koloběžkách, házeli hadem do dálky. Na závěr hledali soutěžící v trávě pavoučí vajíčka, v nichž však místo zárodků pavouků nalezli sladké překvapení. Nechybělo ani vyhodnocení nejlepší masky čarodějnice či čaroděje. Starší děti složily puzzle. Soutěžní atmosféra byla příjemná, po skončení děti i se svými rodiči pokračovali na Větrák, kde byl připraven oheň a další soutěže. Závěrem bych chtěla touto cestou poděkovat paní Jitce Mrkosové za pomoc při přípravě a organizaci soutěží, panu

3 Vlastimilu Petráškovi za videozáznam a všem ostatním, kteří nám pomohli nashromáždit obaly z kindervajíček. za kulturní komisi Mgr. Inge Kliková Z komise životního prostředí - Dub - živý nad neživými V pátek 15. června bude ošetřen dub na novém hřbitově. V měsíci březnu jsme informovali o tom, že "náš strom" - dub, který roste u kostela v nové části hřbitova, byl vybrán hodnotící komisí projektu Zdravé stromy pro zítřek k odbornému bezplatnému ošetření odbornými pracovníky - arboristy s evropskými certifikáty. Na stromě bude současně umístěna dynamická víceúrovňová vazba jako preventivní krok pro zajištění koruny. Dub je vysoký 23 m, průměr jeho kmene je 134 cm, obvod kmene má 420 cm a průměr koruny 20 m, jeho ochranné pásmo zasahuje v některých směrech až nad vybudovaná hrobová místa jak na novém, tak na starém hřbitově. A také proto, že se v blízkosti stromu nachází množství hrobového příslušenství, bylo snahou městyse zajistit ošetření koruny dubu, aby se omezilo na minimum případné nebezpečí poškozené příslušenství, např. pádem odlomených větví. Stáří stromu je odhadnuto na let, takže by nám jistě mohl, kdyby uměl, povídat o zajímavých událostech, které se kolem něj v minulosti děly. Třeba o založení hřbitůvku pro poslední šlechtické majitele zámku ve Vrchotových Janovicích - rodinu Nádherných, neboť tehdy ještě rostl v parku. Také třeba o době druhé světové války, chování se německých nebo ruských vojáků v parku či o pohřbívání zajatců z koncentračního tábora za zdí hřbitova na území parku. Ošetření dubu na novém hřbitově bude provedeno v pátek 15. června dopoledne, odborní pracovníci přijedou cca v 9 hodin. Všichni, které by zajímalo, jakým způsobem se odborné ošetřování korun stromů nebo instalování vazby v koruně stromu provádí, se mohou přijít podívat. Ošetřování bude provádět pan Jan Svárovský, odborník s mezinárodním certifikátem European Tree Worker a spolu se svým kolegou a přislíbili možnost výkladu k prováděným pracím a odpovídání na případné dotazy. Ošetření stromu umožnila Nadace Partnerství a Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s. s podporou Mendelovy univerzity v Brně. M.Čedíková a Ing. Jana Hálová ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE, PŘIPOMÍNÁ.... Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - veřejná vyhláška byla na úřední desce úřadu městyse včetně elektronické zveřejněna a její celé znění je přílohou tohoto čísla místních novin.

4 ZE ŠKOLY A ŠKOLKY Budoucí školáci V průběhu února, března a dubna se předškoláci z MŠ Vrchotovy Janovice zúčastnili deseti lekcí projektu My se školy nebojíme. Lekce probíhaly v Základní škole Vrchotovy Janovice, a děti tak měly možnost se seznámit s prostředím, ve kterém stráví další roky svého školního života. Paní učitelky ukázaly dětem školu, seznámily je se základními pravidly, která musí jako budoucí žáci respektovat, a samozřejmě se začalo vyučovat. Projekt probíhal formou her a dalších činností, jako například řešení hlavolamů. Činnosti byly převážně zaměřeny na grafomotorickou průpravu, která je nácvikem opravdového psaní. Další aktivity se soustředily na poznávací a rozumové schopnosti dětí, na jejich všeobecné znalosti, na představivost, tvořivost a fantazii. Také se zpívalo a přednášely se básničky. Budoucí prvňáci ochotně spolupracovali, snažili se respektovat daná pravidla a dokonce projevili nadšení, když jim byl zadán domácí úkol. Za pár měsíců usednou děti do školních lavic, doma už mají aktovku a penál a většina z nich se do školy opravdu těší. My všichni se na ně také těšíme, takže v září nashledanou. učitelky ZŠ Vrchotovy Janovice Iva Krausová a Jana Vlachová Zprávy z MŠ v dubnu jsme v rámci akce Divadelní představení v Bystřici navštívili "Dobrou pohádku" plnou písniček, pak jsme ve školce shlédli hudební vystoupení pana Fryče s jeho kolegou, kteří hráli na kytaru a kontrabas, zpívali a zapojili všechny ze školky; všem se nám hudební vystoupení líbilo, podobně jako pohádka v Bystřici, posledního dubna se k nám do školky, jako tradičně v podlední dubnový den, slétli čarodějové a čarodějnice na uspořádaný "čarodějný den"; Všichni společně jsme si zasoutěžili, zazpívali jsme si i zatančili; každý z malých čarodějů získal Diplom za účast, na začátku května děti vystoupily v krátkém pásmu s písničkami, básničkami a malou dramatizací pohádky, které bylo věnováno maminkách ke Dni matek. Také maminkám předaly vlastnoručně vyrobená přáníčka. Kolektiv MŠ Ze základní školy V dubnu a květnu jsme pro žáky naší školy uspořádali několik zajímavých akcí. První z nich proběhla 24. dubna. Žáci třídy se vypravili na exkurzi do doby Karla IV. do Takonína. Představení je zavedlo do doby panovníka Karla IV. Byli přítomni audienci císaře, jeho oblékání, stolování, práci a oblékání do zbroje. Viděli bojové umění v rytířském turnaji, sedlání koně a kompletní vybavení rytířů. Druhá část představení prezentovala řemesla, která si žáci mohli vyzkoušet. Prohlédli si jednotlivé místnosti středověkého hradu. Seznámili se s prací tesaře, tkalce, přadleny, se zpracováním lnu nebo s výrobou pergamenu. Ve čtvrtek 3. května připravil Povltavský sportovní klub DA-BA pro 1. stupeň základní školy

5 cyklisticko-běžecký závod. K soutěžení využili školní hřiště a komunikaci u rodinných domů. Žáci závodili s velkým nadšením. Ti nejlepší z nich se zúčastní závodu v Olbramovicích. Sportovnímu klubu děkujeme a těšíme se na další spolupráci. V pátek 4. května jsme se všichni společně s panem starostou a zástupci hasičů zúčastnili pietního aktu u příležitosti výročí ukončení 2. světové války, paní učitelka Vlachová nám ve svém projevu připomněla násilné vystěhování Neveklovska a okresů Benešov a Sedlčany. 14. května nás projekt Setkání s Prahou finančně podporovaný Magistrátem hl. m. Prahy zavedl do hlavního města a doplnil naše znalosti ze školních lavic. Celodenní program pro třídu zahrnoval kompletní prohlídku Pražského hradu. Podrobněji průběh dne popsali žáci 8. třídy: Dne se vypravili žáci třídy na výlet do Prahy. Chvíli jsme počkali na průvodkyni a poté jsme se vydali na Pražský hrad. Prošli jsme Pražským hradem a dostali jsme se na výstavu Historie hradu. Bylo tam mnoho zajímavých věcí, např. model chrámu sv. Víta, který nás zaujal. Po zhlédnutí výstavy jsme si dali odpočinek na svačinu a potom jsme šli na slavnostní výměnu stráží. Navštívili jsme také baziliku sv. Jiří vystavěnou v románském slohu. Poté jsme měli rozchod ve Zlaté uličce, kde jsme měli možnost podívat se do každého z malých domečků a do hladomorny Daliborka. Hned jak jsme se všichni sešli, tak jsme vyrazili do gotického chrámu sv. Víta, Vojtěcha a Václava. Viděli jsme spoustu zajímavých obrazů, soch a místnost vykládanou polodrahokamy. Poté co jsme vyšli ven, jsme se rozloučili s paní průvodkyní, měli jsme rozchod a pak hurá domů. Výlet se nám líbil a moc jsme si to užili. (Denisa Kovaříková, Olga Vojtíšková) Dne jsme se vydali na exkurzi na Pražský hrad, exkurze se zúčastnila 4. až 9. třída. Po příjezdu jsme došli pár set metrů k Pražskému hradu. Jako první jsme spatřili hradní stráž a spoustu lidí kolem. Nejdříve jsme si prošli všechny 3 hradní nádvoří. Poté jsme navštívili Vladislavský sál, kde jsme mohli spatřit, někteří poprvé v životě, kopii korunovačních klenotů a spoustu obrazů. Hned co jsme vyšli z Vladislavského sálu, vešli jsme do hradního muzea, jež bylo velmi obrovské a zajímavé. Bylo tam k vidění spousta archeologických nálezů z dob středověku. Po prohlídce muzea následovalo slavnostní střídaní stráží u hlavní brány. Následně jsme zavítali do baziliky sv. Jiří a do Zlaté uličky, kde byla brutální věznice s mučírnou. Exkurzi jsme zakončili návštěvou chrámu sv. Víta (Víta, Vojtěcha a Václava), který byl opravdu ohromující. Krása tohoto chrámu nejde slovy popsat. (Daniel Vyhnal, Martin Zvěřina, Tomáš Dvořák) Ve středu si žáci 2., 3. a 4. třídy přivezli z posledního plavání mokré vysvědčení. Plavecký výcvik začal 20. února a žáci se vždy na každou hodinu plavání velmi těšili. Někteří se přestali bát vody a naučili se plavat, jiní se v plavání zdokonalili. Příští školní rok by měl plavecký výcvik pro 2. a 3. třídu začínat v září. Už teď se děti velmi těší. Do konce školního roku zbývá pouze pár týdnů, ve kterých nás čeká nejen spousta školní práce, ale ještě několik zajímavých akcí. Nejdůležitější z nich je asi projekt Řetězové provádění, který proběhne v týdnu od 4. do 10. června. Těšíme se, že se na nás přijdete podívat. Kolektiv ZŠ NAPSALI NÁM Zveme Vás do zámku a parku ve Vrchotových Janovicích na dny řetězového provádění - ve dnech června se ho účastní žáci Základní školy ve Vrchotových Janovicích (2. stupeň), návštěvníky budou provádět od 5. do 10. června (9-12, 13-17) Já vím, že je dobře znáte... - ale každý rok je vždycky jiný a janovické děti budou mít velkou radost, když se na ně přijdete podívat. Srdečně zveme! Mgr. Ludmila Fiedlerová

6 Obnovení tradice průvodu Božího těla v Janovicích Jedna z krásných církevních slavností a dlouholetá místní tradice bude v letošním roce opět po desetiletích oživena. Stane se tak v neděli 10. června 2012, kdy bude od 11 hodin v našem kostele sv. Martina slavena mše svatá a poté v cca 11,40 vyrazí slavnostní průvod z kostela do zámeckého parku. V Janovicích byla tato slavnost za doby, kdy zdejší panství vlastnili Nádherní, neodmyslitelně spojena se slavnostním průvodem parkem. Pro místní to byla vzácná příležitost, kdy alespoň jednou ročně mohli nahlédnout do jinak nedostupného zámeckého parku. Po mši svaté vycházel kněz s monstrancí, ministranty, družičkami a věřícími z kostela ke čtyřem slavnostně vyzdobeným oltářům. V průvodu kněz kráčel pod nebesy nesenými farníky a před ním šly slavnostně oblečené družičky, které na cestu rozhazovaly natrhané kvítky. K významu této církevní tradice podotýkám, že slavnost Těla a Krve Páně vznikla v upomínku ustanovení Nejsvětější svátosti oltářní Ježíšem Kristem a slaví se vždy ve čtvrtek po slavnosti Nejsvětější Trojice. Letos tento svátek jako takový připadá na čtvrtek 7. června Jedná se o jeden z několika svátků, které nemají pevné datum, to závisí na tom, kdy byly slaveny Velikonoce. Chcete se i Vy vydat na průvod zámeckým parkem ve šlépějích našich předků? Jste srdečně zváni. Ing. Milena Drábová Kronikářka Vrchotových Janovicích Historická fotografie božího těla cca z roku 1931: - průvod vychází z parku k oltáři u hospodářské budovy mezi habrem a kaštany na předdvoří - JE DOBRÉ VĚDĚT : ZO ČSV, o.s. Vrchotovy Janovice Tato možná trochu záhadná zkratka patří jedné z nejstarších organizací v republice a nejstarší organizaci na okrese. Ano, je to základní organizace Českého svazu včelařů Vrchotovy Janovice, která v roce 2012 oslavuje významné výročí let svého trvání.

7 V současné době má organizace 31 členů, kteří chovají 374 včelstev. Všichni členové nejsou jen z Vrchotových Janovic, ale i ze sousedních osad a obcí, tj. z Manělovic, Mrvice, Šebáňovic, Strnadic, Vojkova, Minartic, Bezmíře, Křešic, Božkovic, Radotína a Podolí. V tomto obvodu je tak zajišťována hlavní a nejvýznamnější činnost - opylování plodin a veškeré kvetoucí vegetace. Dalšími významnými produkty z pohledu zdravé výživy a lékařství je bezesporu med, pyl, propolis a mateří kašička. Pro seznámení veřejnosti s činností a životem organizace u příležitoti zmíněného výročí, bude provedena malá prezentace její činnosti, a to 2. června v rámci programu dne dětí ve Vrchotových Janovicích v prostorách domu čp. 2 (sídlo úřadu městyse)u zasedací místnosti. Tímto zveme všechny malé i dospělé a věříme, že poskytneme zajímavý pohled na práci včelaře, na chov včel dříve i nyní. Těšíme se na Vaši návštěvu. Za ZO ČSV Vrchotovy Janovice: Josef Rohlík PŘIPRAVUJE SE Římskokatolická farnost Vrchotovy Janovice a OS Miláčov pořádají v rámci NOCI KOSTELŮ dne 1. června 2012 od 20.oo hodin v kostele sv. Martina ve Vrchotových Janovicích koncert táborského pěveckého sboru DOMINO. Zazní skladby od W.A.Mozarta, A.Dvořáka, J.Ježka a dalších. 2. června - oslava Dětského dne Pohádkový les v zámeckém parku; zahájení ve 13,3o hodin na zámeckém předdvoří; garanty akce jsou Český svaz žen a Český červený kříž; doplňkovou akcí bude prodej z dílen DÚ Tloskov - viz. plakát výrobků druhá doplňková akce:... se 130. letým výročím založení místní včelařské organizace, která je nejstarší na okrese ukázka živého včelstva v proskleném úlu, možnost výroby svíček z včelího vosku, ap.; včelařství povedou Petr Kříž a Miroslav Dvořák 6. června - první středa v měsíci - setkání seniorů v klubu důchodců - tradičně od 13 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse 10.června - Slavnost a průvod Božího těla: mše svatá od 11 hod v kostele sv. Martina a poté v 11,40 slavnostní průvod do zámeckého parku O ostatních pořádaných akcích budou jistě v předstihu informovat plakáty a letáky.

8 Pořadatelé, informujte prosím redakci o plánovaných akcích, aby naše noviny mohly informovat všechny potencionální návštěvníky akcí. Díky. M.Čedíková POZVÁNKY - AKCE U SOUSEDŮ: ve Voticích Kamelot turné v kině od 18 h., vstupné 150, Vítání prázdnin s kultovní kapelou Poprask v zahradě U Modné kočky od 20 h CYKLOTOULKA tradiční cyklovýlet votické Kopretiny okolo Votic silnicí i lesem - organizuje Mikroregion Džbány - start v zahradě U Modré kočky od 13 do 14 hodin, startovné 20,-Kč dospělí, děti zdarma trasa : na Mladoušov-Ouběnice-Bystřici- odtud dále buď Tožice-Vrchotovy Janovice-Beztahov nebo LíšnoJemniště-Popovice-Ratměřice-Odlochovice-NeustupovMezivrata - cíl v místě startu - na trasách budou kontrolní body. Všichni jsou zváni. V Neustupově fotbalový turnaj v malé kopané, zahájení v 9 hodin, startovné dobrovolné, informace na tel , na , na V KDJS Sedlčany MUSTANGOVÉ - koncert mimo předplatné od 19.30,vstupné 120,- Kč v Klubu nezávislé kultury - mimo předplatné od 19.3o BLUES SESSION - vstupné 200,- Kč RADŮZA - vstupné 250,- Kč Ze zpráv Policie ČR Odnesl si zahradní techniku Votičtí policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody, z kterých je podezřelý dosud neznámý pachatel. V blíže nezjištěné době v polovině května překonal oplocení pozemku v osadě Horní Dobřejov a za použití násilí se vloupal do stodoly. Z té si odnesl křovinořez, motorovou pilu, sekačku na trávu, štípačku dřeva, dámské jízdní kolo a další věci. Devětašedesátileté poškozené tak způsobil škodu za téměř šedesát pět tisíc korun. nprap. Diana Škvorová Vydává Městys Vrchotovy Janovice, IČ , registrace MK ČR E Redakční rada: JUDr. Miroslav Synek - předseda, Zdeňka Mrázková, Mgr. Jana Jiroušková, Bc. Jana Čechová, redaktor: Marcela Čedíková Náklad 420 ks, z d a r m a, číslo 5/2012 vychází 29. května 2012 Uzávěrka příspěvků pro číslo 6/ června 2012 Adresa redakce: Úřad městyse Vrchotovy Janovice, Vrchotovy Janovice 2, tel ,

9

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve...

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Vítání jara Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Vzpomínka na prezidenta Masaryka Setkání dubských žen Zápisy dětí

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

Vážení přátelé, sousedé, občané a chalupáři,

Vážení přátelé, sousedé, občané a chalupáři, Vážení přátelé, sousedé, občané a chalupáři, pokud jsme si v minulých Výprachtických novinách pochvalovali, že sluníčko začíná pěkně hřát, některé dny následně ukázaly, že to nebyla tak úplně pravda. Na

Více

Vážení spoluobčané, 70. výročí osvobození obce. Svatojánské slavnosti NAVALIS v Praze k uctění sv. Jana Nepomuckého

Vážení spoluobčané, 70. výročí osvobození obce. Svatojánské slavnosti NAVALIS v Praze k uctění sv. Jana Nepomuckého Vážení spoluobčané, letní teploty těchto dnů jsou neklamným znamením nastupujícího léta a tím i končící první poloviny roku. Proto je namístě rekapitulace naší letošní činnosti. Podařilo se dokončit práce

Více

kalendář akcí červen 2015

kalendář akcí červen 2015 kalendář akcí červen 2015 2 od - do hod. více v rubr. 1. 6. Po Šachový kroužek Pionýra 16.00 Pionýr 2. 6. Út Mateřské centrum 8.30-11.30 MC Jinečáček DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v kasárnách 8.30-14.30 13. dp

Více

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str. 8 12 MO ČRS 1919 2009 str. 20 21 Sport str. 28 32 Carborundum Electrite a.s.

Více

vinořský Informaãní zpravodaj ZDARMA ã. 96 / podzim 2008 ãtvrtletník mûstské ãásti Praha Vinofi Podílíme se na rozvoji Mâ Praha Vinofi

vinořský Informaãní zpravodaj ZDARMA ã. 96 / podzim 2008 ãtvrtletník mûstské ãásti Praha Vinofi Podílíme se na rozvoji Mâ Praha Vinofi vinořský Informaãní Praha Vinofi zpravodaj ZDARMA ã. 96 / podzim 2008 ãtvrtletník mûstské ãásti Z obsahu: Slovo starosty, sloupek poslance Místní úřad informuje Vinoř international Ze života Vinoře Ze

Více

Louňovický zpravodaj

Louňovický zpravodaj Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota ČERVEN 2007 Číslo 3 Slovo starostky Vážení spoluobčané, již je tu červen a my můžeme

Více

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 OBEC SI ZAKOUPÍ KOMERČNÍ PROSTOR V LÁZEŇSKÉM DOMĚ Výstavba lázeňského domu na Lázeňské ulici značně pokročila a dnes

Více

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice PROSINEC 2012 Cena 3,- Kč Číslo 12; ročník XVII. KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice ilí přátelé, blížící se konec roku je dobou, kdy

Více

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN 2004 Předprázdninové zamyšlení Za několik málo dní nastane tolik očekávaná doba prázdnin a dovolených. Doba, ve které více času než kdy jindy trávíme v přírodě. Na svých toulkách

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 AKTUÁLNÍ INFORMACE O PŘEŠTICÍCH str. 3 MISTROVSTVÍ V ESKYMOVÁNÍ

Více

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic.

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 3/2015 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ červen Vážení spoluobčané, jaro je v plném proudu a vy držíte v rukou třetí vydání Černovin v letošním

Více

NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ V MYŠENCI

NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ V MYŠENCI ROČNÍK XX číslo 5 květen 2012 18 Kč NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ V MYŠENCI RADA MĚSTA ZASEDALA VYBRÁNO Z USNESENÍ RADY MĚSTA KONANÉ DNE 11. DUBNA 2012... souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem

Více

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA KANALIZACE A ČOV V

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA KANALIZACE A ČOV V Pustokamenické listy Číslo 2/2015, čtvrtletní zpravodaj, vydává Obec Pustá Kamenice, č.p. 64, 569 82 Borová, IČ: 277231, dne23.6.2015, na základě povolení Ministerstva kultury ČR číslo MK ČR E 17408 ze

Více

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ Gyedownicze Rohrbach Jacob antiqua piscina magna parva piscina molendinum Dworzecz Budkowany červenec/srpen 2014 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 07/08 2014 Obsah Informace z rady a zastupitelstva...

Více

zpravodaje, Vambereckého

zpravodaje, Vambereckého Vamberecký zpravodaj 7-8 2015 52. ročník Vážené čtenářky a čtenáři Vambereckého zpravodaje, léto je v pl né síle a vám se do- stává do rukou prázdni ninon vé dvojčíslo, ve kter ém věř ěřím e, že najdete

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 5 5/2014 1. K V Ě T N A 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Jednání Rady obce v dubnu strana 2 Květnoví jubilanti strana 3 Vítání nových občánků

Více

se zprávami z Jaroměřic a Chornic

se zprávami z Jaroměřic a Chornic se zprávami z Jaroměřic a Chornic KVĚTEN/2010 65 let od osvobození Československa Občané Jevíčka v nacistických věznicích a koncentračních táborech Tragické události roku 1938 a to, co následovalo po té,

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Víceúčelové kulturní centrum ano, shodli se občané

Víceúčelové kulturní centrum ano, shodli se občané Senátoři v Rožnově Vzácnou návštěvu uvítal v minulých dnech starosta Čtěte na straně 2 Prohlášení místostarostů Jak vnímají kritiku na své osoby místostarostové? Čtěte na straně 3!!!! Úspěšné setkání Mercedesů

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Zpravodaj. Fulnecký cena 6 Kč. Vždy jsem snila o tom, že budu baletkou nebo učitelkou. Město Fulnek má druhé nejlepší webové stránky v kraji 6

Zpravodaj. Fulnecký cena 6 Kč. Vždy jsem snila o tom, že budu baletkou nebo učitelkou. Město Fulnek má druhé nejlepší webové stránky v kraji 6 Fulnecký cena 6 Kč 5 2013 Zpravodaj Město Fulnek má druhé nejlepší webové stránky v kraji 6 Filmklub Comenius představí Solartaxi 18 Jak dopadli žáci při přijímačkách nanečisto? 14 Vždy jsem snila o tom,

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2 Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2014 ROČNÍK XXIV ČÍSLO 281 ZDARMA Přibyslavský kaleidoskop str. 2 Vyplatily se soutěže na výběr dodavatele elektrických energií? str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy

Více