Téma čísla: vzhůru za vzděláním

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma čísla: vzhůru za vzděláním"

Transkript

1 ROČNÍK I NEPRODEJNÉ JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2007 Téma čísla: vzhůru za vzděláním Vážení čtenáři, opět se Vám dostává do rukou Jablonecký zpravodaj. Zářijové vydání zpravodaje je spojeno, jak jinak, se začátkem školního roku. Věnujeme se v něm jazykové výuce na straně třináct a o škole jsme si povídali i s ředitelem Střední uměleckoprůmyslové školy ak. soch. Jiřím Dostálem. Nechybí ani náměty kam za kulturou a v této souvislosti si připomeneme i sté výročí jabloneckého divadla v rozhovoru s jeho ředitelem Mgr. Pavlem Žurem na straně osm. Dále na vás čeká tip na výlet, ale také návod, kterak utéci přicházejícímu podzimu za hranice všedních dní k Černému moři. Čtenářskou rubriku naleznete tradičně na páté straně. Strana čtyři je věnována urbanistické koncepci města v podání jednoho z nejpovolanějších Mgr. Petra Karáska. Strana třetí vám přiblíží pohled Ing. Petra Beitla na žhavou problematiku integrovaného plánování. Úvodní rozhovor s bývalým starostou RNDr. Jiřím Čeřovským naleznete na straně druhé a je věnován bezpečnosti ve městě a nejen jí. Pěkné počtení s přicházejícím školním rokem a podzimem vám přeje redakce Jabloneckého zpravodaje.

2 Zeptali jsme se na názor bývalého starosty RNDr. Jiřího Čeřovského na současné dění ve městě: V Deníku Jablonecka jste byl v srpnu tázán, jak se díváte na současnou situaci v bezpečnostních otázkách města. Mohl byste svůj názor sdělit i našim čtenářům? V této chvíli chybí koncepce městské policie a koncepce bezpečnosti města. Ani po osmi měsících, kdy skončilo tříleté období , v němž byla koncepce bezpečnosti města realizována, nemá Jablonec nový dokument schválený. To považuji za chybu, protože starosta měl předložit v květnu koncepci bezpečnosti na období k projednání, jak mu uložilo zastupitelstvo. To se nestalo. Myslím si, že bylo potřebné co nejdříve navázat na předchozí období a rozpracovat na základě nově aktualizované koncepce, která městu v současné době chybí, krátkodobé a dlouhodobé úkoly pro městskou policii (dále jen MP) v úzké spolupráci s Policií ČR (dále jen PČR). Přílišné prodlužování období rozvolnění v řízení MP a celého procesu zajištění pořádku a bezpečnosti ve městě, z důvodu chybějící koncepce, celé problematice neprospívá. Vím, že minulý ředitel pan Rakouš na nové koncepci pracoval, ale nedostal příležitost ji předložit, protože byl bez udání důvodu z funkce odvolán. Netvrdím, že schválením koncepce bezpečnosti města se veškeré problémy vyřeší. Je to však dokument, který umožní kontrolovat, vyhodnocovat, přijímat potřebná opatření a aktivně řídit MP tak, aby plnila to, co od ní veřejnost očekává. Co říkáte tomu, že z bezpečnostních důvodů bude uzavřen Tyršův park od 22 hodin do 5 hodin ráno? Jednou z aktivit nového vedení města, kterou jsem zaregistroval, byla cedule na plotě parku, která tuto skutečnost oznamovala. Z denního tisku jsem se dozvěděl, že je to z důvodu častého rušení nočního klidu, výskytu nepřizpůsobivých jedinců, ničení zařízení apod. Důvod stížností obyvatel je proto pochopitelný. To, co mě však trochu zaráží, je způsob řešení uvedeného problému. Tyršův park byl již v minulosti zařazen Když si nevím rady, tak park raději zavřu! mezi lokality se zvýšeným dohledem MP i PČR. Dohled parku, kromě standardních hlídek, byl přidělen konkrétním strážníkům a bezpečnostní situace se pravidelně vyhodnocovala. Nevím, zda-li se to děje i v letošním roce a jak aktivně na tomto místě pracovala MP. Myslím si, že uzavření parku zhruba 1,5 m vysokou bránou bohužel nezabrání v aktivitách těm, kteří zde chtějí tropit neplechu. Slušný člověk má však do parku po 22 hodině vstup zakázán! Myslím si, že na případu zlepšení situace v parku mohl nový ředitel MP ukázat, že je muž na správném místě. Uzavření parku je opravdu posledním pokusem, když už si s řešením nevím rady. MĚSTO A OBČANÉ Zpravodaj kontra měsíčník Vážený pane starosto, velmi mě zarazil způsob, jakým se současné vedení radnice pokusilo vypořádat s opozičním občasníkem Jabloneckým zpravodajem. Nejprve k formě Vaši negativní kampaně. Myslím, že vedení radnice by mělo hájit zájmy všech občanů města, tedy i voličů ODS (více než 30 % voličů). Jak je potom možné, že se z městského rozpočtu platí inzerce (viz. Vaše prohlášení v placené inzerci Mladé fronty) s jednostranně politicky zaměřeným obsahem? Jak je možné, že v ofi ciálním radničním periodiku, které má poskytovat vyvážené informace všem občanům, je celá strana věnovaná stejnému tématu - očerňování opoziční tiskoviny? Úkolem opozice v každém demokratickém režimu je upozorňovat na chyby vedení. Ale skutečně demokratické vedení, by nemělo zneužívat nástroje a prostředky k vedení města na boj proti opozici. My si musíme fi nance na každé písmeno v našem Zpravodaji opatřit sami. Vy zneužíváte peníze minimálně 30 % našich občanů. Dále k obsahu Vašich článků. Domnívám se, že žijeme v právním a demokratickém státě, kde by slova jako ukradli nebo odcizili měla být brána velmi vážně a také by měla být řádně podložena. Obzvláště vážně by je měli používat představitelé města. A to nemluvím o tom, že nás obviňujete z krádeže něčeho, co jste před tím sami očernili a hodili do popelnice. Nemusíme se s Vámi ale soudit. Naopak mohu s potěšením konstatovat, že díky všem článkům, o které se radnice postarala (dokonce máme prostor i v diskuzi na webových stránkách města), prudce stoupl zájem o náš občasník a současně i o inzerci v něm, takže se nám ukradená databáze inzerujících fi rem pěkně rozrůstá. Toto číslo proto vychází barevně. A pokud jde o obsah našeho Zpravodaje. Vydali jsme první číslo a učíme se za pochodu. Nikdy se však nesnížíme k formátům, které používal Jablonecký zastupitel, pod kterým jste byl také podepsán. Levičácké zveřejňování příjmů představitelů města, pomlouvání rodinných příslušníků, osočování lidí, kteří jsou pro město přínosem, k tomu se nikdy nesnížíme. Jako příklad bych uvedl pouze několik titulků. Zástupci města jsou zadarmo drahý, hnal bych je bičem. Vytápět půlku Jablonce, to je slepice, která snáší zlaté vejce! Já na bráchu, brácha na mě. Jabloneckého zastupitele brutálně zbili. Na si naštěstí můžeme společně zavzpomínat a porovnat, jak se dělaly a dělají opoziční noviny. Váš otevřený dopis nechci dopodrobna rozebírat. Chci se jen vyjádřit k jeho závěru. Nevím, jak jste přišel na to, že si ODS přeje, aby se v Jablonci zastavil čas. Přejeme si pouze to, aby se nezastavil rozvoj města. Ing. Petr Beitl Předseda místního sdružení ODS a člen redakční rady Jabloneckého zpravodaje POZNÁMKA: Červnové číslo Jabloneckého měsíčníku bylo spíše propagačním plátkem pro zviditelnění paní senátorky Paukrtové (celá strana 4) a starosty pana Tulpy, který využil strany 8 ke kritice formátu i obsahu Jabloneckého zpravodaje coby opozičního měsíčníku. Na stejné stránce se objevil článek, který jistě jen náhodu vypadá, jako by si ho někdo z vedení objednal. Jako šéfredaktor nemám potřebu více reagovat. Věřím, že si čtenáři sami vytvoří názor a ponechám na jejich zdravém úsudku hodnocení téměř hysterické reakce na naší tiskovinu. Vladimír Kordač STRANA 2 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2007

3 O tom našem plánovaní Ve čtvrtek 9. srpna jsem si v Mladé frontě Dnes přečetl článek o důležitosti koncepčního a systematického plánovaní při řízení města. Článek citoval názory představitelů vedení radnice a, i když se někteří možná podiví, s většinou zde uvedených názorů souhlasím. Naplánovat rozvoj města na šest let dopředu je skutečně zodpovědná, periodicky se opakující práce, ke které by měli být přizváni všichni občané bez ohledu na stranickou příslušnost. Svým rozsahem totiž překračuje volební období, a proto je nutné docílit širokou názorovou shodu napříč zastupitelstvem. Vždyť tento plán se dotkne téměř všech občanů města. Bytová strategie, doprava, obchvaty, školství, zdravotnictví i další oblasti, to vše je obsahem nového strategického plánu města, který se vedení radnice rozhodlo připravit. Pokud jde o teorii, mohu tedy s většinou uvedených názorů souhlasit, ale jak jsme na tom s praxí? Vedení města má recept na zázraky, ale za jakou cenu a kdo z toho má prospěch? Původní strategický plán z roku 2002 byl vytvořen za 10 měsíců. Nový plán, který by měl obsahovat navíc plán akční a integrovaný, které jsou jeho nadstavbou a vyústěním do reálných projektů, je plánován na 3 měsíce a 21 dnů. Navíc v období přes letní prázdniny a dovolené. Dle mého názoru je to doba nevhodná a nedostatečná. Původní plán byl ohodnocen částkou asi 950 tisíc Kč. Nový plán má stát 1,8 milionu Kč, ačkoli původně mělo jít pouze o aktualizaci původní verze. Mimocho- MĚSTO A OBČANÉ dem, nejnižší nabídka ve výběrovém řízení 300 tisíc Kč byla odmítnuta. Pokud se někomu zdá skutečně nízká, je potřeba si uvědomit, že zpracovatel do tohoto projektu nevkládá, žádnou invenci, či manažérské rady. Všechny náměty a projekty přicházejí pouze od občanů města, zpracovatel pouze moderuje diskuze a rovná náměty do standardní struktury. To, co skutečně zabírá čas, je právě co nejširší diskuze, která by však měla probíhat v režii radnice. Proč byla vybrána šestinásobná nabídka, nechávám na úsudku čtenáře. Nejprve vypracujme projekt, potom jeho zadání. Ušetříme čas. Celou tvorbou se táhne velký tlak na čas. Kupodivu se v tomto tlaku nešlo logicky nejkratší cestou, analýzou nedostatků původního plánu a jeho aktualizací, ale přes protesty z pléna koordinační komise, která zastřešuje projekt ze strany občanů, byl plán tvořen od samého začátku. Co na tom, že výsledek, ke kterému se dospělo, je z 90 % identický. Kde se však velmi spěchalo byl limit na podávání projektů a projektových záměrů od občanů města. Zde bych si nejprve dovolil ocitovat z materiálu zpracovatele tohoto projektu: Integrovaný plán musí vycházet ze strategického plánu města, resp. akčního plánu. Akční plán je souborem konkrétních aktivit a projektů, které naplňují cíle a priority města defi nované ve strategickém plánu. Jinými slovy strategický plán říká co chceme a akční plán jak toho dosáhneme. Tedy první schválit strategický plán a potom začít sběr projektů. Člověk by skutečně řekl, že před začátkem cesty je potřeba stanovit cíl. Nikoli však vedení jablonecké radnice. Konec přijímání projektů byl naplánován na Pro čtenáře neznalé problematiky několik pojmů, kterými se článek zabývá. Strategický plán: ucelený plán rozvoje města, zahrnující všechny jeho potřeby s ohledem na budoucí vývoj. Nejde do konkrétních projektů, pouze definuje cíle, kterých je potřeba dosáhnout (např. zlepšit dopravní situaci na příjezdu do města). Akční plán: soubor konkrétních aktivit a projektů, vycházejících ze strategického plánu (např. na zlepšení dopravní situace vybudujeme konkrétní obchvat). Integrovaný plán: souhrn projektů jak z akčního plánu, tak z jiných sfér, směřujících ke stejnému cíli. Je určen pro čerpání peněz z evropských fondů. Povinný pro města nad obyvatel. Výhody plynoucí z jeho zpracovaní nejsou nikde defi novány. 15. srpen, tedy na dobu, kdy strategický plán nebyl schválen ani koordinační komisí, ani zastupitelstvem. Jak toho dosáhneme tak o několik délek předběhlo co chceme. O Dolním náměstí můžeme diskutovat třeba rok. Na projednání základního rozvojového materiálu města na šest let nám stačí 60 dnů a nejlépe přes červenec a srpen. Vládnoucí koalice měla komunikaci s občany jako jedno z hlavních volebních hesel. Tuto metodu práce předvedla názorně šestiměsíční bezvýslednou diskuzí o Dolním náměstí. Paradoxně v tomto případě však nezajistí ani projednání složitějších problémů plánu mezi pracovními skupinami natož v širším plénu mezi občany, jichž se budou projekty přímo dotýkat. Diskutovat o kašně,nebo o lavičkách to ano, ale o obchvatu města, či budoucnosti nemocnice to je asi zbytečné. Anebo to nejdříve naplánujeme a diskuze bude následovat? A na závěr? Pokud chtělo vedení radnice formou integrovaného plánu narychlo připravit své projekty pro evropské fondy, nemohlo si vybrat horší cestu. Pokud chtělo zpracovat skutečně seriózní plán rozvoje města, nemohlo si vybrat horší období a formu. Pokud potřebovalo utratit za zbytečné a formální plánování peníze občanů a znechutit ty, kteří na rozvoji města spolupracují, potom se mu to daří. Přes všechny výhrady podala ODS své projekty a náměty jako výraz úcty k občanům dobrovolně zapojených do práce na rozvoji města. Tyto náměty včetně dalších dokumentů jsou k dispozici na Ing. Petr Beitl předseda místního sdružení ODS JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2007 STRANA 3

4 Nová urbanistická koncepce centra Jablonce Co vedlo k jejímu vytvoření? Na úplném začátku byla úvaha o využitelnosti území mezi Dolním náměstím a železniční tratí v souvislosti s dokončením rekonstrukce ulice 5. května. Ta rekonstrukce stála včetně výkupů a demolic zhruba 170 mil. Kč, její součástí jsou i nové inženýrské sítě. Spojena pak byla s rozsáhlou asanací území na hranici městské památkové zóny. Zbouráno bylo zhruba 30 domů, k celé řadě stávajících stavebních proluk ve městě tak přibyly další. Zaznívaly názory, že s ohledem na malou atraktivitu této lokality lze očekávat, že projekt tzv. Velkého bulváru na dlouhou dobu přinese jen další provizorní parkoviště a obnažené městské dvory. Problém s tranzitní dopravou po silnici I. třídy I/14 v úseku ulice 5. května vyřešen nebyl, v území je umístěno autobusové nádraží s perspektivou vybudování terminálu i pro městskou autobusovou a novou kolejovou dopravu, v souběhu procházejí územím koleje železniční. Celé území plní dominantně funkci dopravního koridoru, využití ostatních zbytkových ploch je do budoucna značně sporné. Zájem investorů byl reálný pouze o plochy pro vybudování velkoplošných prodejen s velkokapacitními parkovišti spojenými s dalším zatrubněním Nisy. VČERA, DNES A ZÍTRA Od roku 2003 do roku 2006 byla proto prověřována možnost optimálního urbanistického pojetí celého území, které by se neomezovalo pouze na bezprostřední okolí ulice 5. května, které by snížilo dopravní zátěž, a které by do území plnohodnotně vpustilo i další funkce služby, bydlení, rekreaci. Urbanistická studie arch. Vladimíra Hrona tak řeší území jako oblast polyfunkční zástavby, která urbanisticky navazuje na Městskou památkovou zónu a zachovává její hodnotné a pro Jablonec typické geometrické uspořádání zástavby. V návrhu byla nahrazena současná chaotická zástavba mezi dnešní tržnicí přes autobusové nádraží k ulici Mostecké a současně byla jako součást centra řešena nová zástavba v okolí ulice 5. května. To, co je základní v novém pojetí centra města, je odkrytí toku řeky Nisy v prostoru dnešního autobusového nádraží, provedení úprav jejího koryta a vytvoření městských rekreačních ploch na nábřežích Nisy. Jak by mohla Nisa ve městě vypadat, vidí dnes všichni v úseku mezi ulicí Mosteckou a autobusovým nádražím. Podobné úpravy měly být provedeny od bývalé vojenské správy přes celé centrum až k ulici U Nisy, včetně Tyršových sadů a neupravených ploch podél ulice Nová Pasířská. Tyto atraktivní úpravy, vznik nových možností bydlení v centru, doplnění nových služeb a prodejních ploch, včetně řešení individuální a hromadné dopravy s možností parkování, s novým terminálem hromadné dopravy u Remize, který by umožnil propojení autobusové i kolejové dopravy v centru města, by vytvořily v této části Jablonce skutečně funkční, urbanisticky hodnotnou součást centra. Možnost řešení terminálu u Remize byla samozřejmě podložena dopravními výpočty vlastního terminálu i jeho napojení na okolní komunikace. V případě změny názoru vlastníka areálu Remize ČSAD Jablonec je možno řešit umístění nového terminálu v prostoru dnešního vlakového nádraží. Mgr. Petr Karásek Z urbanisticko architektonické studie (nahoře) a současný stav (dole). STRANA 4 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2007

5 Čtenáři píší Proč je na Jablonecku málo bytů Měla bych dotaz, proč je na Jablonecku tak zoufale malá nabídka bytů a tudíž poptávka obrovská a ceny předražené. V čem je problém? Co žene ceny vysoko? Nedostatek bytů. Nové se nestaví a starých je málo. Bylo by zapotřebí, aby se ročně postavilo třikrát víc nemovitostí než dosud. Výjimečně špatná situace je prý v Jablonci n. N. Investoři sem nechtějí jít, protože na úřadech panuje hrozná byrokracie a je zdlouhavé a těžké cokoli prosadit. Raději proto staví v jiných městech. Mám pocit, že běžný občan, který chce řešit bytový problém, nemá moc šancí na jeho koupi při dnešních cenách. I. S. Jablonec n. N. V Jablonci vyrostlo poměrně nedávno 426 bytů (Zlatý Jelen 97, Horní Proseč 297, Řetízková 32). Další se dostavují (Dvorská) a některé jsou na papíře, čili v různých fázích projektové přípravy. Počítá se s výstavbou kolem bulváru 5. května a před spuštěním je projekt multifunkčního domu v Lipanské Kamenné ul., kde již proběhlo stavební řízení. Další lokalitou, kde se byty stavět měly, ale nebudou (za stávající koalice) je prostor autobusového nádraží. Pokud si prohlédnete prostor za nádražím (Ovocný trh) s novým nábřežím, musíte uznat, že je to velká škoda! Co se týče byrokracie, nechci se nijak zastávat úředníků, ale domnívám se, že dělají svou práci a aparát v Jablonci vždy pracoval dobře. Spíše je to otázkou na vedení města, protože jejich podpora investorům je to, co může nové výstavbě pomoci. Proto minulá garnitura investorům vycházela vstříc a konkrétně o objektu v Lipanské za to schytala tvrdou kritiku od vládců nynějších. Ceny bytů se odvíjí jednak od nákladů, tedy ceny materiálu, práce, pozemků, výše daní atd. a jednak od situace na trhu. Prozatím poptávka vysoce převyšuje nabídku a nic na tom nemění fakt, že stavebnictví je nejrychleji se rozvíjející odvětví průmyslu. Až jednou nastane okamžik, kdy bude bytů dostatek, neporostou ani jejich ceny. Dnešní stav, po dlouhých desetiletích stagnace, se mění jen zvolna a těžko lze tento proces výrazně urychlit. Nicméně přípravné kroky byly v minulosti učiněny (Územní plán, Strategický plán rozvoje, Urbanistická studie rozvoje širšího centra...) a nyní je nutné v započatém díle usilovně pokračovat. Ovšem to už je otázka na tým pana starosty Tulpy. Vladimír Kordač ŽIVOT VE MĚSTĚ Sinice na přehradě Většinu svého života jsem prožil a stále prožívám na břehu jablonecké přehrady, kde bydlím. Této blízkosti tudíž hojně využívám a jakmile to počasí dovolí, chodím si pravidelně zaplavat. Možná si to málokdo z nás uvědomil, ale jsou pouze dvě města v Evropě, která mají ve svém nitru jezero. Je to Ženeva a Jablonec. Takže je to skutečně vymoženost mít koupání v takové blízkosti. Ale proč se vlastně o přehradě zmiňuji. Pokud si vzpomínám, tak jedním z hlavních bodů předvolební kampaně v loňském roce byl právě výskyt sinic v naší přehradě. Bývalému vedení jablonecké radnice bylo vyčítáno, že tento problém neřeší, byť minulé vedení radnice nechalo odtěžit velkou část bahna ze dna prostřední nádrže a nechalo odkanalizovat východní břeh přehrady. V současných dnech, když se půjdete do přehrady vykoupat, zjistíte, že voda již je pěkně zelená a její průzračnost se silně zhoršila, což potvrdila i hygienická stanice v denním tisku. Proto se naskýtá otázka, kde je plnění předvolebních slibů současného vedení města? Nebo to mám chápat, že to bylo použito jenom jako nástroj před volbami ke získání hlasu voličů? Zatím jsem v letošních letních měsících neslyšel ani zmínku o tom jakým způsobem se tento problém bude řešit. Miloslav Peleška Vážení čtenáři! Chceme znát váš pohled na současné dění ve městě. Chcete-li se o něj podělit s ostatními, využijte tuto rubriku. Pište nám své náměty, názory a podněty na adresu: Tipněte si Tipněte si, vážení čtenáři, kdo a kdy toto napsal: Červnové číslo Jabloneckého měsíčníku, který je radničním zpravodajem, bylo hrubě zneužito starostou Jablonce nad Nisou Občasník (opoziční-pozn.red.)... začal být vydáván po té, kdy nebylo zastupitelům města, kteří mají jiný názor než jeho vedení, umožněno zapojit se do debaty o problémech města v radničním zpravodaji, placeném z peněz daňových poplatníků. Z jabloneckého radničního zpravodaje s monology představitelů města se stává informátor na úrovni Rudého práva z dob před rokem Jindřich Berounský, Starostova informace čtenářům, občanům Radničního zpravodaje k občasníku Jablonecký zastupitel nám spíše připomíná rčení: Potrefená husa se ozvala! Přesně to samé je možné říct o celé řadě dalších článků představitelů města v Radničním zpravodaji. Pavel Šourek (zastupitel za SNK), A pro jistotu do budoucna, až zveřejníme odměny za účast v různých radách: Informace o tom, že někdo bere peníze za práci, není informace, která by měla vyvolávat závist, pokud jsou peníze zasloužené. Tato informace byla zveřejněna v kontextu toho, jak představitelé města konají ve prospěch občanů, jak se jim práce daří a jak jsou za ni honorováni. Pokud JTR má nerozdělený zisk v řádu desítek miliónů a ceny tepla se pro občany zvyšují, je to s prací zástupců města v orgánech JTR v nepořádku. Pavel Šourek (zastupitel za SNK), Zvláště poslední tučnou větu si, milí čtenáři, dobře vryjte do paměti do doby, než zveřejníme dopady dvousložkové ceny tepla, kterou současné vedení obhajuje. Jablonecká radnice nám předvádí, jak hospodařit. Hlavní funkce Jabloneckého měsíčníku je informovat obyvatele Jablonce o všem důležitém ve městě i na radnici. Tam by měl být prostor pro vyjádření všech povolaných k záležitostem města a jeho rozvoji. Nechápu, proč radnice (město) vydává nemalé prostředky na inzeráty v novinách. Při znalosti průměrných cen v regionálních médiích tipuji cenu jednoho inzerátu na cca 17 tis. Kč. Zaznamenal jsem již přibližně pět až šest inzerátů a mohu se oprávněně domnívat, že bylo vynaloženo necelých 100 tisíc, aby pan starosta a jeho místostarostové vyjevili své náměty, tužby a přesvědčení. Domnívám se, že Zamyšlení Otakara Kypty nad rozvojem města a integrovaným plánem by mělo být na stránkách měsíčníku a nikoliv v placeném inzerátu, stejně jako páně starostův hon na p. Bečváře a jeho domněnka, že se čas v Jablonci nezastaví. Možná je můj odsudek tvrdý, ale jsem toho názoru, že je oněch 100 tisíc vyhozených z okna. Jsou oblasti, kde by tyto prostředky jistě pomohly více. Vždyť například Centrum péče o zdravotně postižené občany dostává od města roční příspěvek na provoz 30 tisíc Kč a stará se o občany, kteří se nezvládnou o sebe postarat sami a nebýt této pomoci, tak by museli přejít do ústavní péče. Podpora takové organizace je důležitější, než inzeráty na osobní zviditelnění. -vlk- JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2007 STRANA 5

6 Otázka na zastupitele... Snažili jsme se zjistit pohled našich volených zástupců na problematiku osobní odpovědnosti veřejných činitelů. Proto jsme všem jabloneckým zastupitelům položili následující obecnou otázku: MĚL BY ODSTOUPIT ZASTUPITEL, KTERÝ BYL PRAVOMOCNĚ ODSOUZEN ZA PORU- ŠENÍ ZÁKONA? Jako první v roli arbitra na ní odpověděl právník JUDr. Zdeněk Holásek: Otázka je logická a takový zastupitel by odstoupit měl a to vždy, kdy je odsouzen za úmyslný trestný čin. Mgr. Petr Tulpa Starosta města Domov nad Nisou Ano, zcela jednoznačně, pokud je ovšem odsouzení skutečně pravomocné. Jestliže takto neadresně a zamlženě narážíte na odsouzení pana Jindřicha Berounského, pak Vám musím sdělit, že jeho odsouzení není (opět zcela jednoznačně) pravomocné. Pan Jindřich Berounský se proti rozsudku odvolal a proto platí i nadále zákon, který říká, že obviněný je odsouzený až po rozsudku, který nabyl právní moci. Prosím, pozor na slovíčka a na výklad zákona. RNDr. Jiří Čeřovský Zastupitel za ODS Ano. Z morálního hlediska nemůže zastupovat veřejnost někdo, kdo spáchá trestný čin. Mgr.Petr Karásek Zastupitel za ODS Správnou odpověď zná určitě každý. Ano, samozřejmě. Každý veřejný činitel by v případě porušení zákona měl odstoupit a neměl by se vytáčet a hledat právní kličky. Ing. František Pešek Zastupitel za KSČM Zcela jednoznačně, protože už v okamžiku, kdy vznikne podezření, že mohlo dojít k selhání, je oslabena věrohodnost instituce, kterou prezentuje, ať se jedná o reprezentanta jakékoli úrovně (obec, město, kraj či PČR, nebo dokonce státní zaměstnanec na jakékoli úrovni) Božena Caklová Zastupitelka za ODS Ano. Jindřich Berounský Zastupitel za SOS Váš dotaz je směřován do zajímavého období a jen pro Vaši informaci, osobně nejsem pravomocně odsouzen z ničeho. Věřím, že také nikdy nebudu. Všichni zastupitelé našeho města (kdo bude chtít) budou podrobně seznámeni s mým případem i podaným odvoláním, které provázejí ještě další právní kroky. Nechci být namyšlený, ale určitě jde o mě, když už jste mi věnoval titulní stránku minulého čísla. Upravte laskavě svoji otázku, protože pravomocně odsouzen za porušení zákona je pojem neexistující a tudíž se na něj nedá odpovědět. Ing. Antonín Schäfer Zastupitel za ODS Ano. Miroslav Pelta Zastupitel za ODS Ano. ŽIVOT VE MĚSTĚ Václav Vostřák Zastupitel bez str. příslušnosti Ne, neměl by odstoupit, protože mu to zákon neukládá a ani ve vrcholné politice se tak zpravidla neděje. Je to otázka morálního nikoli zákonného hlediska. Pavel Šourek Zastupitel za SNK Evropští demokraté Jako zastupitel se nevyhýbám odpovědi, ale pojem pravomocně odsouzen za porušení zákona neznám. Pokud je mi známo, tak se kolega Berounský v termínu mu předepsaném odvolal, tudíž to odsouzení není pravomocné. Nevím tedy jak odpovědět na něco, co ve své formulaci je nesmysl. O případu toho moc nevím, přesto pokud napsal místní tisk, že byť podroužen napomenul mladíky, kteří šlapali po dopravní značce, dostal se s nimi do křížku, jako jediný utrpěl zdravotní újmu a byl souzen. Mám nepříjemný pocit z toho, že mi vyplývá závěr: starej se jenom sám o sebe a uděláš nejlépe. Pan Berounský se odvolal a osobně mám za to, že v odvolání výklad zákona vyzní v prospěch pana Berounského. Ivo Bartoněk Zastupitel za ODS Dle mého názoru by měl odstoupit. František Špoták Zastupitel za ČSSD Je to věc politické etiky. Myslím, že zastupitel by měl mít čistý trestní rejstřík, což je dokladem jeho trestní bezúhonnosti. Vyžádal bych si k nahlédnutí trestní rejstřík dotyčného zastupitele a teprve potom pokračoval v diskusi. Motto: Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky. (slib zastupitele, cit. Zákona o obcích) Taťjana Nováková Zastupitelka za KSČM Domnívám se, že člověk, který porušuje vědomě zákon by neměl rozhodovat o věcech veřejných. Václav Čížek Zastupitel za KSČM Nedomnívám se, že spor kolegy Berounského je věcí vyžadující si prioritní řešení. Nečiním si nárok na klasifi kaci jednání jiných, sdělím Vám pouze, jak bych reagoval já. V případě, že bych se dostal do podobné situace, bych neodstoupil, ale pouze pozastavil výkon mandátu až do rozhodnutí odvolací instance. O neomylnosti naší justice nejsem totiž přesvědčen - viz nedávno publikované kauzy. Pavel Žur Zastupitel za ODS Ano, měl by. Záleží jaký zákon porušil a co svým jednáním způsobil. MUDr. Štěpán Gall Zastupitel za ODS Určitě! Doprava nebo doleva? Ing. Petr Beitl Zastupitel za ODS Odstoupit by měl každý, kdo poruší zastupitelský slib. Tak je to naprosto jasně řečeno. Motto: Myslet si, že se podaří omezit provoz automobilů, je totéž, jako kdyby maršál Žukov u Kurska musel místo tanků spolehnout na husitské obrněné vozy ze dřeva, protože tam nesmrdí nafta či benzin, ale jenom lejno koní, není jich tolik a jsou včetně toho lejna ekologické... Kdyby tento příměr nestačil, tak jiný: Je to stejná hloupost, jako kulatý čtverec Taky patřím mezi občasné chodce co nadávají řidičům, ale také k řidičům co občas nadávají chodcům a nejen jim. Zatímco v sousedním Liberci se dopravní infrastruktura řeší skutečně velkoryse, v Jablonci je situace poněkud skromnější. Jižní obchvat se pro nejbližší období stává spíše snem a tak zatímco zakrátko většina dopravy z Liberce se doslova přivalí do Jablonce a přes dva kruhové objezdy přijede na Osadu na semafor... Územní plán tuto dopravní situaci řeší kruhovou křižovatkou na Palackého ulici u přehrady, ale proti tomu se postavili obyvatelé hlavně z ulice na Čihadle, kteří vznesli požadavek řešit tuto situaci tunelem. Jejich názor tehdejší opozice (současná vládnoucí koalice) podpořila a tak, mít zlý jazyk, bych teď očekával, že Palackého ulici pod přehradu protne tunel. Vzhledem k síle dopravy Mšeno Jablonec by však tunel zrušil křižovatku a jiní občané v přilehlých ulicích by si tak přišli na své. Ono žádné řešení není ideální, ale každé je lepší než současný stav. Ten tunel, který by zachránil park, tedy spíš pouze jeho část, by však měl jiný dopad: pokud by se tento průjezd v této formě uskutečnil, potom by asi vyjednávání o jižním obchvatu Jablonce vzalo totálně za své. Takže případný tunel by na dlouhá desetiletí zřejmě vytuneloval naději vyřešit jablonecký dopravní problém jižním obchvatem protože, zřejmě, lepší řešení než jižní obchvat pro Jablonec určitě není. Nechme tunel tunelem a vzhůru do ulic! Svého času se na mnohých křižovatkách objevily semafory. Jenže v té době pracovalo třeba v Jablonexu mnoho set lidí a když šli z práce či do práce, tak bylo při hustotě dopravy pro ně skutečně problémem přejít přes ulici. Tudíž semafory byly řešením. Doba poskočila, davy pracujících se už kolem Jablonexu nevalí a tak i význam semaforů dostal určitě jinou dimenzi. Nic proti tomu, když semafory řídí dopravu ve špičce, ale těžko pochopím, když jsou v provozu i v časech, kdy od Mšena stojí na červené deset aut a z žádného jiného směru či na chodníku ani živáčka. Určitě nejsem sám, kdo tam měl tisíc chutí si tu červenou projet protože není nic horšího než dodržovat kázeň tam, kde se to jeví fakticky jako naprostý nesmysl. Svého času kdosi naboural na Palackého semafory a vyřadil je z provozu. To byly chvíle, kdy byla doprava nejplynulejší a mnozí na to vzpomínáme. Semafory přece mají pomáhat řidičům i chodcům, tak by snad stálo za to seřídit je tak, aby splnily svůj účel. -hk STRANA 6 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2007

7 Akademický sochař Jiří Dostál Miluji motorky ŽIJÍ MEZI NÁMI Významnou osobností Jablonecka je rodák z Nové Paky, ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Jablonci nad Nisou, šťastně ženatý otec dvou synů Ondřeje a Vojty, známý výtvarník Akademický sochař Jiří Dostál. Na Jablonecko přišel v roce 1959 jako student kovorytectví železnobrodské školy. Od roku 1963 pracoval jako kovorytec v knoflíkárně v Hraničné po boku skvělých odborníků svého řemesla: Machačného, Kohouta, Štěrby, Krajíčka, Alijančiče, Vacátka, Čejky, Schwarze a dalších. Po ročním působení jej s. p. Skleněná bižuterie vysílá na vysokou školu do Prahy, kde se opět setkává s vynikajícím profesorem Libenským. Po návratu pracuje jako výtvarník a návrhář ve Skleněné bižuterii. Od počátku 80. let je na tzv. volné noze a pracuje jako svobodný výtvarník. Po roce 1990 odchází učit na jabloneckou UMPRUM, kde se po krátké době stává ředitelem. Byl to Váš cíl nebo náhoda? Ne, rozhodně jsem neměl v úmyslu věnovat se dráze pedagoga. Původně jsem šel pomoci na rok či dva a stále věřím, že se na volnou nohu zase vrátím. Souhrou okolností jsem se stal, při reorganizačním dělení školy, ředitelem. Ta práce je zajímavá a inspirativní. Ke škole se samozřejmě ještě dostaneme, ale jak se Vám líbilo v Bižuterii? Velice. Byla to skvělá práce a rád na tu dobu vzpomínám. Také to byla skvělá průprava na práci ve školství a dodnes z toho těžíme. Poznal jsem technologie a taje výroby, prošel jsem všechny provozy. V práci jsem poznal také svoji ženu, která tam pracovala jako vzorkařka. Bižuterie je takový náš radostný rodinný zájem. Bižuterie se doma v rozhovorech probírá výstavy, móda, přehlídky atd., takže vztah se přenáší i na oba syny. A co kulturně společenský život v Jablonci sedmdesátých let? Ten byl pestrý. Výtvarníci se sdružovali a dělo se mnoho zajímavých akcí, hlavně výstav. Hodně jsme se seskupovali kolem architektů Hubáčka a Masáka. V rámci možností to bylo zajímavé a plodné období. Jablonec získal renomé a jezdili sem i kunsthistorici z Prahy. Blíží se začátek nového školního roku, takže se pojďme věnovat škole. Přečetl jsem si, že škola byla založena 1880 jako řemeslnická škola pro kreslení, modelování a cizelování. Její vznik si vyžádal silný sklářský a bižuterní průmysl, který zaujal dominantní postavení v regionu Ano, škola vznikla v dobách, kdy byla v Jablonci většina obyvatel německá stejně jako první profesoři. Od začátku zde bylo silné propojení školy s výrobci, kteří směřovali své požadavky na výuku určitých profesí. Škola se tak stala centrem kulturního dění města a vychovala početnou řadu významných osobností a řadu dalších odborníků a výtvarníků bižuterního průmyslu. Po válce si odborní němečtí pedagogové v Neu Gablonz vyvzdorovali také vznik školy. Dá se říci, že obě školy, jak ta jejich tak i ta naše dnešní, mají stejné společné kořeny v té původní a věnujeme se unikátním oborům jako snad jediné dvě školy v Evropě. Navázali jsme velmi dobrou spolupráci a pořádáme společné akce a výstavy. Dokonce se objevují i úvahy o možnosti obě školy propojit a něco učit u nás a něco u nich. To už jsme u současnosti. Řekl bych, že důležitým mezníkem pro město i školu byl vznik mincovny a následné rozšíření výuky o obor Ražená medaile a mince ve vyšším odborném studiu? Jistě! Vznik mincovny byl malý zázrak v hodině dvanácté. Při dělení Československa na dva suverénní státy bylo zřejmé, že bude ČR potřebovat náhradu za mincovnu ve slovenské Kremnici. Myšlenka se zrodila v ředitelně průmyslovky za účasti lidí z Bižuterie, především pan Vízek byl iniciátorem toho, že vznikl projekt, který se prosadil a položil tak základ vzniku České Mincovny a skvělé spolupráce mezi mincovnou a školou. Jablonecká umělecká průmyslovka se pyšní dvěma unikátními vzdělávacími programy. Jako jediná v republice vyučuje tvorbu a vzorování bižuterie a Vyšší odborná škola, kterou vede Ak. soch. Jan Lukáš, připravuje absolventy pro náročnou praktickou činnost při výrobě mincí a medailí, podpořenou vyspělým výtvarným myšlením a orientací v mincovnictví a medailérské tvorbě. Jsme nejúspěšnější škola ve tvorbě pamětních mincí a řada oceněných autorů je právě od nás. Působí zde blahodárně ideální stav propojení s praxí, fi rmy a školy. Podílíme se i na vzniku pamětních mincí spoluprací s ČNB. Naši pedagogové jsou členy komise na posuzování mincí. Mladým vzdělávacím oborem na škole je Propagační grafika. Vzniku tohoto oboru předchází mnohaletá účast Vašich studentů v soutěžích na loga, např. logo Jablotronu i logo ke 140. výročí města. A jistě nejen ta. Máte pocit radosti a zadostiučinění z takových výsledků? Především je skvělé, že ze školy vycházejí absolventi, kteří se dovedou vypořádat i se společenskou zakázkou. A mezi studenty nového oboru budou určitě osobnosti s výtvarným vzděláním se zaměřením na navrhování a realizaci propagačního designu. Nejčerstvějším úspěchem školy je vítězné logo Kvalita ve veřejné správě (viz foto). Důraz na propojení školy s praktickým životem města dokládá i vítězství projektu moderní kašny Vaší studentky Šárky Kunclové. Kašna i Dolní náměstí jsou stále předmětem diskuzí. Jaký názor na obojí máte Vy? Předně musím říci, že velmi dbáme na to, aby si studenti v praxi otestovali úroveň svých znalostí a dovedností. Proto se účastníme všech možných soutěží. Ale k Dolnímu náměstí. Jablonec zde má jediný prostor, který splňuje požadavky na funkci náměstí jako klidový prostor bez ohrožení auty či tramvajemi. Je dobře, že se prosadilo řešení s moderními prvky a že komise dala zelenou pro nové řešení. Velmi se mi líbila i anketa v MfD, která přinesla zajímavé názory a vyzněla pozitivně pro moderní náměstí, které má sloužit svému účelu a nebýt jen vzpomínkou na minulost. Město by mělo mít pod kontrolou, prostřednictvím svého architekta, užívání tohoto prostoru a určit zásady pro budování plošin pro stolky a slunečníky. Současné pódium je něco jako příprava na bývalé květnové manifestace. Dovedu si dobře představit občasné trhy, prodejce zeleniny a květin, stánky se stolky a slunečníky, zmrzlina, káva Ale to chce čas. Mezi Vaše záliby patří jízda na motorce. Když jsme domlouvali tento rozhovor, byl jste na Kvildě. Jakou máte mašinu a co další záliby? Jak to snáší Vaše manželka. Je tolerantní? Motorky souvisí s mojí hlavní zálibou výtvarničením. Je to jízda krajinou, především po malých silničkách, závodění na silnici je už dávno za mnou. Jezdím já i kluci, tak máme v domě pět motorek. Já jezdím BMW GS 1150 Adventure. Už není kam dát frézu na sníh. Mám rád kameny a kamenické řemeslo, jehož pozůstatky nacházím i při lesních toulkách. Dalším koníčkem je jízda na kole. Často vyrážím brzy ráno na Královku. Pravidelně jezdím na Šumavu, bez které si nedovedu představit začátek prázdnin. Tam to mám moc rád, hlavně Modravu. Jezdíme se ženou na kolech a já často zastavuji a kreslím. Na motorkách jezdíme se spacákem, a to jsou pánské jízdy. Manželka je tolerantní a občas se ráda se mnou sveze. Počátkem října oslavíte 62. narozeniny. Jste v dobré kondici? Na Královku jezdím své časovky a není to nejhorší, to si myslím já. Loni jsem prodělal operaci kýly, takže šla kondice trochu dolů, ale už je to zase dobré. Poslední dotaz občas je Vaše jméno uvedeno v grafické úpravě publikací. Pro Muzeum skla a bižuterie jsme s Ondrou řešili grafi ckou úpravu publikací Paměť předmětů a Knofl ík. Přeji Vám hodně úspěchů ve všech Vašich činnostech a děkuji za rozhovor. Také děkuji a přeji Jablonečanům vše dobré. J. Dostála zpovídal V. Kordač JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2007 STRANA 7

8 VÝZNAMNÉ VÝROČÍ V letošním roce si Jablonečané připomenou významné výročí svého města: 21. září tomu je přesně sto let od chvíle, kdy bylo dostavěno a slavnostně otevřeno zdejší divadlo. Jakou cestu od té doby urazilo toto významné kulturní a společenské centrum prozradil jeho současný ředitel Mgr. Pavel Žur, který ve své funkci nastupuje už do desáté divadelní sezóny. Jak lidé tehdy otevření divadla vnímali? Byla to bezpochyby ohromná událost, která korunovala mnohaleté snahy jabloneckých měšťanů o vlastní důstojný stánek kultury. Jablonec byl na přelomu 19. a 20. století velmi bohatým, vzkvétajícím městem s širokým kulturním zázemím. Působila tu řada pěveckých spolků, amatérských hudebních těles vysoké profesionální úrovně. Zajížděly sem ovšem i četné profesionální divadelní společnosti, které hrávaly v sálech zdejších hotelů. Není divu, že početná kulturní obec toužila po vlastním divadle. Jakou měla jeho stavba a historii a jak dlouho trvala? Když se zadíváme na krásnou secesní budovu divadla, zdá se dnes téměř neuvěřitelné, že její stavba trvala pouhých 14 měsíců a slavnostně byla otevřena 21. září Tomu však předcházela několik let trvající snaha o získání peněz, umístění stavby, která měla být původně situována zhruba na místě současné radnice, jednání radních i zastupitelstva, které myšlence nebylo jednoznačně nakloněno a mnoho dalších obtížností, které se však nakonec podařilo přeci jen překonat. Mělo divadlo stálý soubor? Ano, vlastně až do války (hrálo se tu do roku 1945) a krátce po válce, kdy bylo divadlo součástí Zemského (dnešního Šaldova) divadla v Liberci, tu působila ještě stálá opera. Od padesátých let až do dneška je divadlo pohostinskou scénou, tzv. stagionou. Ale myslím, že je to velmi vhodná alternativa k nabídce libereckého divadla s vlastním souborem opery, činohry i baletu. Lidé mají větší možnost výběru a příležitost vidět známé pražské herce, ale především řadu vynikajících představení. Když hovoříte o pražských představeních, vaše divadlo slavilo v letošní sezóně úspěch hned se třemi výjimečnými inscenacemi. Ano, podařilo se nám do dlouhého výčtu inscenací zahrnout i tři, jež právě letos získala prestižní ocenění Thálie za rok Bylo to muzikál Šumař na střeše, kde exceloval Tomáš Töpfer či komorní inscenace Novecento s vynikajícím Davidem Prachařem a dále herecký koncert Vilmy Cibulkové a Milana Kňažka ve hře Picasso. Posledně jmenovanou hru dokonce viděli naši diváci v předpremiéře, což považuji za velký úspěch. Jak se připravujete na oslavy stého výročí? Hlavní část nás sice čeká nyní, ale už v průběhu uplynulé sezóny jsme přichystali řadu doprovodných akcí k slavnostnímu programu. Například výtvarnou soutěž na téma Divadlo pro děti z jabloneckých škol. Jejich výstava probíhá ve výstavní síni TU, bývalé pomocné divadelní budově, ty nejlepší budou během září a října k vidění přímo v divadle. Kromě dalších doprovodných výstav a náročného programu, který probíhá po celý týden souběžně jak v prostorách divadla, tak i kostela sv. Anny, který má divadlo ve své správě, považuji za nejpodstatnější vydání publikace, která se stručně vrací k historii jabloneckého divadla, ale především mapuje činnost posledních let, tedy období po jeho zásadní rekonstrukci v letech Co byste divadlu přál do další stovky? Předně stálý zájem diváků, spokojenost s nabízeným programem a především to, aby divadlo nebylo jen místem odpočinku a kulturního vyžití, ale i tvůrčím místem, centrem, které podněcuje především mladé lidi k tvůrčím aktivitám a ušlechtilým zájmům a rozvíjí jejich estetické vnímání. V tom je podle mého vedle kulturní nabídky jeho velký úkol. STRANA 8 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2007

9 STŘÍPKY Z KULTURY Kam za výtvarnem DEN PAMÁTEK SOBOTA Eurocentrum Jablonec V pátek vernisáž k výstavě 100. výročí otevření Městského divadla v Jablonci n. N. Kostel sv. Anny Mše svatá, slavnostní zahájení akce Vernisáž výstavy herečky a výtvarnice B. Bohdanové Koncert renesančního souboru Ambrosie Jablonec. Hudba staré Anglie, dobové kostýmy, repliky historických hudebních nástrojů Společný koncert DPS Vrabčáci a Petra Hostinského (varhany) Městské divadlo 9 19 Veřejná zkouška muzikálu Muž z kraje La Mancha souboru Ars Iuvenum Liberec. Prohlídka divadelního zákulisí. Muzeum skla a bižuterie 9 19 Prohlídka expozice, workshop. Městská knihovna 9 19 Promítání fi lmu Jablonec nad Nisou a okolí v letech Beseda s panem Václavem Vostřákem na téma Jablonec město historie a současnosti. Dolní náměstí K dobré pohodě hraje kapela Jablonečanka. Městské lázně 9 19 Prohlídka prostoru historické budovy městských lázní hlavní hala s bazénem. Nová radnice 9 19 Prohlídka kanceláře starosty, velkého zasedacího sálu a radniční věže. Vodní nádrž Mšeno hráz 9 14 Prohlídka štoly pod hrází cca každou půlhodinu podle počtu zájemců. Kostel Nejsv. Srdce Páně Společný koncert komorních orchestrů KOLEGIA a L ACCORD ZUŠ Jablonec n. N. a Hany Schaabové (varhany). Farského kostel 16, 18 Koncerty Chrámového sboru Církve čs. husitské Liberec Starokatolický kostel Povýšení svatého Kříže Koncert Jablonecké Píšťalky a SPS Janáček pod vedením Mgr. Olgy Fröhlichové Mše svatá, slavnostní zakončení Dne památek. Zahrada Háskovy vily Katolické základní školy Prohlídka stromu roku, workshop, opékání buřtů. Pohádková pouť pro nejmenší Start od 9 hodin do 13 hodin v městském divadle. Všechny památky budou po celý den otevřeny veřejnosti v době od 9 do 19 hod., pokud není uvedeno jinak. Vstupné do všech památek včetně doprovodného programu je zdarma. Den památek probíhá v rámci projektu Jablonec nad Nisou Pořadatelem akce je Městské divadlo Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou Galerie MY Staré jablonecké hostince, restaurace, hotely a kavárny Výstava potrvá od do Vernisáž výstavy v 17 hodin. Kostel sv. Anny Blanka Bohdanová Tvorba známé herečky a výtvarnice. Vernisáž v 10 hodin. Otevřeno v sobotu a v neděli vždy od 14 do 17 h. Eurocentrum Zdeněk Lín setkání s krajinou Výstava fotografi í od do Foyer jabloneckého divadla 100 let divadla Expozice věnovaná minulosti, současnosti a budoucnosti divadla. Architektonické návrhy původní podoby divadla, vítězné práce dětské výtvarné soutěže Moje divadlo. Přístupná v září v době divadelních představení. Galerie N Moje divadlo Výstava prací výtvarné soutěže Moje divadlo od do Vernisáž v 17 hodin. Výstava v prostorách Galerie N (bývalá pomocná budova divadla), úterý pátek od 13 do 17 hod. Muzeum skla a bižuterie Hlavní secesní budova Kouzelný svět bižuterie. Stálé expozice. Čarovná zahrada. České sklo sedmi století. Jablonecký knoflík tematická výstava: 21. června 30. září Galerie Belveder Historický empírový salonek stálé expozice Skleněný knoflík 19. století tematická výstava: Cesta v čase podpisy osobností 20. století Výstava ze sbírky Michala Polmana Kristiánov Pamatník sklářství v jizerských horách Kristiánov Klíč k srdci Jizerských hor ( ) stálá expozice. Rychnov u Jablonce nad Nisou Výstavní síň, MÚ Rychnov, Husova 490 Tel: RÝP Práce studentů od prvního do čtvrtého ročníku SUPŠ a VŠ Turnov z oboru plošné a plastické rytí kovů. Vernisáž v 17 hod. Výstava potrvá do Otevřeno denně 9 11 a h. Andělé ve výtvarném umění Výstava v prostorách rychnovské radnice přístupná v 9 11 a hodin. Výstava kreseb Alfreda Wenzela Alfres Wenzel pocházel ze známého rychnovského malířského rodu. Výstava v prostorách městského muzea potrvá od soboty 29. září od 17 hodin do konce listopadu. Desná Od 1. září do 30. října v Riedlově vile Helena Cejnarová Obrazy Výstava pastelů a olejů. Vernisáž výstavy: úterý od 17 hod. v Riedlově vile. Jizerka Siegfried Weiss Klid lesa Od května do konce října tohoto roku probíhá výstava fotografi í známého fotografa Siegfrieda Weisse s názvem Klid lesa. Výstava se koná v Muzeu Jizerských hor a bude přístupná každý víkend. Hejnice Libuše Hlavničková, Majka Vaňková Olejové obrázky Výstava od 1. do 30. září, Železný Brod Jana Kasalová st. V LABYRINTU Kresba, malba, grafika Vernisáž v pátek od 17 hodin, promluví Antonín Langhamer, vystoupí žáci dechového odd. ZUŠ Železný Brod. Výstava je přístupná do denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. Hudba Spirituál kvintet Středa 12. září v hodin Tradiční koncert světoznámého souboru proběhne v kostele sv. Václava v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Grabštejn Worldfest září 2007 Festival alternativní, etnické hudby a divadla na hradě Grabštejně. Festival na hranici tří států, bez hranic věku, pohlaví a národnosti. Ohlédnutí za létem Benátská noc, královna festivalů V český rockový ráj se poslední červencový víkend proměnil letos už po patnácté břeh řeky Jizery. Své patnáctiny totiž na Malé Skále oslavil jeden z největších tuzemských open air festivalů. Navzdory rekordně vysoké návštěvnosti pro běhla akce v pohodové až rodinné atmosféře. Zatímco se první ročníky festivalu konaly na maloskalské plovárně, pódium bylo postavené z lešeňových trubek a hrálo tu pár místních kapel, přijela letos festivalu ke kulatým narozeninám popřát, ostatně jako mnoho předešlých let, pestrá hudební společnost z Česka i zahraničí, tentokrát v čele s nestárnoucí Suzi Quatro, skupinami Kabát, Edguy, The Gathering, Divokej Bill, Tři sestry, Spirituál kvintet a mnoho dalších. Své místo si na festivalu buduje i slovenské scéna, které byla letos hojně zastoupena (Horkýžeslíže, Peter Nagy, Tublatanka, Miro Žbirka, ). Pořadatelům festivalu to šlapalo jako namazanej stroj a tři benátské dny a dvě benátské noci se sobotním ohňostrojem byly nejlepší oslavou 15. jubilejního ročníku a dobré muziky. V současné době již vypukly přípravy na další, v pořadí 16. ročník festivalu. Připravují se nové webové stránky, kde se budete moci od října setkávat s aktuálními informacemi o přípravách, novinkách, předprodejích a dalšími zajímavostmi. Uvidíme se příští ro(c)k! JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2007 STRANA 9

10 KULTURNÍ AKCE Pátek 7. září Jablonec n. N., Klub na Rampě Věra Wajsarová Po dlouhé přestávce opět zpívá! Comeback známé šansoniérky, působící dlouhá léta v George and Beethovens Petra Nováka a kapele Minimum (LP Země Delfi nie). Doprovází Oldřich Wajsar, autor hudby ke většině písniček VW (býv. George and Beethovens, Minimum, Combo FH, Abraxas ). Začátek ve 21 hodin. Sobota 8. září Jablonec nad Nisou Den památek Den evropského dědictví, otevření historických památek v Jablonci nad Nisou. Více na straně 9. Pod hrází u jablonecké přehrady Rodinné sportovní hry Zábavné sportovní dopoledne pro celou rodinu. Pořádá DDM Vikýř, tel , sobota od 10 hodin Rychnov u Jablonce n. N., starý hřbitov u kostela sv. Václava Anděl Strážce Slavnostní vysvěcení obnovené památky. Začátek od 15 hodin. Rychnov u Jablonce n. N., radnice Andělé ve výtvarném umění Doprovodná výstava k Andělu Strážci. Začátek od 16 hodin. Výstava potrvá od do , otevřeno 9 11 a hodin. Sobota neděle září Tanvald Výšina a okolí, sport. hala Tanvaldské slavnosti Pestrý kulturní program pro všechny generace. Pouťové atrakce, stánkový prodej, pivní stan. Hejnice, bazilika P. Marie Jiřina Pokorná varhany, Miroslav Kejmar, Jan Kejmar, Toru Misawa a Yasuko Tanaka trubka, Miroslav Kejmar tampány Koncert v hodin. Hejnice, stadion TJ Autobrzdy Putování po stopách Železné koruny 35. ročník, Klub turistů při TJ Jiskra Hejnice, info: tel , Start pěší: 7 9 hodin, cyklo: 9 10 hodin. Smržovka Pochod za Rudou Pivrncem Neděle 9. září Desná, Riedlova vila O vlkovi a o koze Pohádku pro rodiče s dětmi od tří let hraje Jarka Holasová z Divadla z tašky. Začátek od 15 hodin. Středa 12. září Rychnov u Jablonce n. N., kostel sv. Václava Spirituál kvintet Tradiční koncert světoznámého souboru. Začátek od hodin. Čtvrtek 13. září Jablonec n. N., kostel Sv. Anny Irena Budweiserová & Fade In Vít Fiala kontrabas, Jaroslav Šindler, Miroslav Linka kytary. Vynikající zpěvačka, která mimo působení ve Spirituál kvintetu koncertuje také sólově za doprovodu skvělé kapely Fade In. V jejím repertoáru jsou především spirituály, gospely, tradicionály i vlastní tvorba, vše v netradičních úpravách zpěvačky i členů její doprovodné kapely. Začátek od 19 hodin. Jablonec n. N., Klub na Rampě Lidé z Himálaje Slideshow o nejvyšším horstvu naší planety, o lidech, kteří tam žijí, a o tom, jak jim pomáhá sdružení Namasté Nepál. Přednáší Tomáš Beránek. Začátek od 20 hodin. Sobota 15. září Jablonec nad Nisou Jabloneckými parky II. Vycházka s panem Vostřákem spjatá s historií a architekturou Jablonce n. N. Pořádá DDM Vikýř, tel , sraz ve 14 hodin před Dělnickým domem ve Vrkoslavicích. Smržovka Wood-cross maraton Lázně Libverda Běh lázeňským parkem 47. ročník atletického závodu pro děti i dospělé. Tanvald Tanvaldské kopce 31. ročník turistického pochodu trasy pěší km. Pořádá KČT Tanvald, tel , Start v 6.30 hodin. Hejnice, bazilika P. Marie Wratislavia Cantans Koncert v rámci mezinárodního festivalu. Začátek v hodin. Desná, areál Protržené přehrady 91. výročí protržení přehrady na Bílé Desné 14 hodin zahájení vzpomínkové akce, uvítání všech účastníků a připomenutí okamžiku katastrofy poutavé vyprávění Ing. Ladislava Žáka, hodin volná prohlídka areálu Protržené přehrady, 15 hodin hudební vystoupení Sboru dobrovolných muzikantů z Desné. Železný Brod Skleněné městečko Slavnost sklářského městečka. Bohatý program. Pondělí 17. září Jablonec n. N., Městské divadlo Dario Fo Fanca Rame Otevřené manželství Studio Dva Praha Režie: Patrik Hartl, hrají: Karel Roden, Jana Krausová, Marian Roden. Brilantní komedie o věčném střetu mužského a ženského principu. Svérázný manželský pár se při komicky neohrabaném hledání lásky a souznění v partnerském životě ubíjí navzájem. Začátek od 19 hodin. Úterý 18. září Jablonec n. N., kostel Sv. Anny Lucie Bílá Viz upoutávka na vedlejší straně. Středa 19. září Jablonec n. N., Mírové náměstí Světluška Celorepubliková sbírka se zajímavým programem. Pořádá DDM Vikýř, tel Jablonec n. N., kostel Sv. Anny Ivo Kahánek klavír Program: Leoš Janáček Klavírní koncert Po zarostlém chodníčku. Ivo Kahánek bude oceněn za mimořádný umělecký přínos, za charitativní akce a propagaci kultury v Jablonci nad Nisou. Začátek od 19 hodin. Čtvrtek 20. září Jablonec n. N., kostel Sv. Anny Slavnostní koncert ke 100. výročí Městského divadla SPS Janáček Sbormistr Mgr. Olga Fröhlichová. DPS Vrabčáci Sbormistr Mgr. Pavel Žur, klavír Romana Halamová, Petr Hostinský. Začátek od 19 hodin. Pátek 21. září Jablonec nad Nisou Jablonecké podzimní slavnosti Zábava, veselí, stánkový prodej uprostřed města. Eurocentrum Jablonec nad Nisou, Jiráskova 7, tel jablonec.cz. Více na straně 9. Jablonec n. N., Klub na Rampě Tony Ducháček & Garage Koncert. Pražská rocková legenda. Začátek od 21 hodin. garageband.cz Jablonec n. N., Městské divadlo Slavnostní večer ke 100. výročí Městského divadla Johann Strauss Vídeňská krev Divadlo J. K. Tyla Plzeň. Klasická opereta o třech jednáních. Libreto: Viktor Léon a Leo Stein. Režie a choreografi e: Gustav Skála. Účinkují sólisté, sbor, orchestr a balet Divadla J. K. Tyla Plzeň. Opereta, jejíž děj nás zavádí do Vídně na počátku 19. stol., kde se koná kongres národů. Hlavním hrdinou je hrabě, vyslanec tehdy skutečně existujícího malého knížectví. Je ženatý s Vídeňačkou, s níž pro neshody nežije. Má milenku, ale touží po další ženě. Kde jsou tři ženy na jednoho muže, tam je o zápletky postaráno. Sobota 22. září Jablonec nad Nisou Jablonecké podzimní slavnosti Více na straně 9. Jablonec n. N., Městské divadlo Slavnostní večer ke 100. výročí Městského divadla Dale Wasserman Mitch Leigh Joe Darion Muž Z Kraje La Mancha Ars Iuvenum Liberec Městské Divadlo. Režie: Libuše Hájková a Lukáš Horáček. Scénografi e: Zuzana Kostincová. Produkce: Jan Hejral. Španělsko, 16. století. Do sevillského vězení je inkvizicí uvržen Miguel de Cervantes, aby zde vyčkal na soud. Jakožto nový příchozí se musí před svými spoluvězni hájit, a proto vypráví příběh svého hrdiny Dona Quijota de La Mancha. Postupem času je však patrné, že Don Miguel a Don Quijot si vlastně nejsou až tak úplně cizí Začátek od 19 hodin. Jablonec n. N., kostel Sv. Anny Schola Gregoriana Pragensis Umělecký vedoucí David Eben. Koncert souboru, který se řadí mezi přední světové interprety středověké duchovní hudby. Začátek od 19 hodin. Program: Ars antiqua (Paříž ve 13. století) průřez repertoárem, který zněl v pařížských církevních kruzích ve 13. století. STRANA 10 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2007

11 KULTURNÍ AKCE Jablonec n. N., Vikýř Tajemná Jizerka Výlet s dr. Honsou na Jizerku, rašeliniště a geologie. Pořádá DDM Vikýř, tel Sraz a odjezd v 10 hodin od Vikýře. Frýdlant v Čechách, nám. TGM Václavské pochody Memoriál Václava Hory 32. ročník. Klub turistů Frýdlant v Čechách, info: tel: , start: 7 9 hodin, trasy: pěší 8, 15, 25, 40 km, cyklo 40 km. Neděle 23. září Jablonec n. N., Městské divadlo Hans Christian Andersen Pasáček vepřů 1. Neratovická divadelní společnost. Režie: Miroslav Král. Hrají: E. Junková ml., J. Žáček, M. Šindelářová a další. Veselá pohádka pro celou rodinu na motivy textu nejslavnějšího pohádkáře H. Ch. Andersena. Začátek od 14 hodin. Jablonec n. N., Městské divadlo Dale Wasserman Mitch Leigh Joe Darion Muž z kraje La Mancha Ars iuvenum Liberec Městské Divadlo. Režie: Libuše Hájková a Lukáš Horáček. Scénografi e: Zuzana Kostincová. Produkce: Jan Hejral. Španělsko, 16. století. Do sevillského vězení je inkvizicí uvržen Miguel de Cervantes, aby zde vyčkal na soud. Jakožto nový příchozí se musí před svými spoluvězni hájit, a proto vypráví příběh svého hrdiny Dona Quijota de La Mancha. Postupem času je však patrné, že Don Miguel a Don Quijot si vlastně nejsou až tak úplně cizí Začátek od 19 hodin. Pondělí 24. září Jablonec n. N., Klub na Rampě Toulky jabloneckou historií Téma: Mšenská přehrada její historie a rozvoj. Uvádí Václav Vostřák. Začátek od 19 hodin. Úterý 25. září Jablonec n. N., Klub na Rampě Olga Sommerová Setkání s přední českou dokumentaristkou a jejími fi lmy. Začátek od 20 hodin. Lucie Bílá Úterý 18. září od 19 hodin Kostel Sv. Anny v Jablonci n. N. Koncert několikanásobné Zlaté slavice za doprovodu vynikajícího klavíristy Petra Maláska a DPS Vrabčáci se sbormistrem Mgr. Pavlem Žurem. V rámci koncertu bude Lucii Bílé předáno ocenění za mimořádný umělecký a společenský přínos, za charitativní akce a propagaci kultury v Jablonci nad Nisou Jednotné vstupné Kč Jablonec nad Nisou Týden seniorů Eurocentrum, hodin, ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH DĚDEČKŮ A BABIČEK, hodin, ODPO- LEDNE PRO ZDRAVÍ Eurocentrum, od 17 hodin, PÍSNIČKOVÉ POHLAZENÍ kaple v jablonecké nemocnici, od 15 hodin, O ZDRAVÍ kino Junior, od 15 hodin, KRÁLOVNA starokatolický kostel náměstí B. Němcové, od 18 hodin, POCTA SV. VÁCLAVU Eurocentrum, od 14 hodin, KAREL HEGNER A TÁBORANKA. Středa 26. září Desná, KD Sklář Zázračný pramínek Pohádku Boženy Šimkové pro děti z MŠ a 1. stupně ZŠ uvádí agentura Gordia Praha. Začátek od 9 a hodin. Jablonec n. N., kostel Sv. Anny Komorní orchestřík a Komorní orchestr ZUŠ Jablonec n. N. Dirigent: Luboš Lachman. Program: skladby autorů W. A. Mozarta, A. Vivaldiho, P. J. Vejvanovského, G. F. Händla a dalších. Začátek od 19 hodin. Pátek 28. září Rychnov u Jablonce n. N., kostel sv. Václava Poutní mše svatá Začátek od 9 hodin. Rychnov u Jablonce n. N., náměstí Svatováclavská pouť Probíhá září. Sobota 29. září Jablonec n. N., kostel Sv. Anny Moskevský patriarchální sbor Rusko Dirigent: Anatolij Grinděnko. Program: Duchovní hudba starých ruských anonymů a spiritualita 19. a 20. století. Mimořádný koncert vynikajícího duchovního souboru v rámci evropského turné. Jednotné vstupné 250 Kč. Koncert v rámci mezinárodního hudebního festivalu Lipa Musica. Začátek od 19 hodin. Rychnov u Jablonce n. N., náměstí Ohňostroj Začátek od 20 hodin. Středa 3. října Městské divadlo Jablonec n. N. Andrew Lloyd Weber Time Rice Josef a jeho pestrobarevný plášť Městské Divadlo Brno Režie: Stanislav Moša Hrají: J. Uličník, D. Vitázek, V. Volečko, R. Coufalová-Vidlák, H. Holišová, M. Sedláčková, J. Horký, Z. Junák, P. Gazdík, S. Slovák a další. Začátek od 19 hodin. Pátek 5. října Městské divadlo Jablonec n. N. Gabriela Preissová Gazdina roba Divadlo Pod Palmovkou Praha Režie: Petr Kracik Hrají: Jitka Čvančarová, Jan Teplý, Petr Štěpán, Marcela Nohýnková, Zdena Herfotová, Kateřina Macháčková a další. Začátek od 19 hodin. JABLONECKÉ PODZIMNÍ SLAVNOSTI září 2007 Starosta předá vládu nad městem, nastane čas radovánek a veselí. Město obsadí muzikanti, tanečníci, kejklíři a trhovci. Nebudou chybět ani stánky s prodejem tradičních výrobků, řemeslné stánky, pečená selata, točené pivo a medovina. Na Mírovém náměstí vystoupí místní umělci i hosté. Pro velký úspěch v loňském roce budou na Farského náměstí připraveny atrakce, soutěže a program pro děti a nově výstava s názvem Svět dětí ve Výstavním pavilonu. Slavnosti uzavře koncert na Letní scéně. Kulturní program: Pátek Mírové náměstí: Jablonecká jablíčka mažoretky Za pirátským pokladem loutková pohádka, Komedianti na káře Vystoupení žáků ZUŠ Jablonec n. N Kejklíři na chůdách, Komedianti na káře Berušky folková hudební skupina X-Dance taneční vystoupení Předání klíčů od města kejklířům Irské sestry & Alister hudební a taneční vystoupení Jarret folková hudební skupina, Liberec Mako Mako r n b, hudební skupina, Brno Earthbend rocková hudební skupina, Německo Kejklíři s ohněm, Komedianti na káře Fleret hudební skupina, Vizovice Náměstí Dr. Farského: Karkulka loutková pohádka, Komedianti na káře Po celý den atrakce, soutěže o ceny a program pro děti Sobota Mírové náměstí: Jak šlo tele do světa pohádka, Komedianti na káře FSPT Nisanka hudební a taneční vystoupení Vysoké imprnákle tan. vystoupení na vysokých chůdách Celestýnka dechový orchestr Big Band ZUŠ Železný Brod žákovský swingový orchestr Navrácení klíčů od města do rukou starosty Spare Parts a Countryon hudební a taneční vystoupení Náměstí Dr. Farského: Aladin a kouzelná lampa loutkový příběh, div. Mimotaurus po celý den Atrakce, soutěže o ceny a program pro děti Letní scéna Eurocentra: Green Småtroll ska-jazz, Praha Chancers koncert hudební skupiny, ska, ČR/Anglie Program bude probíhat i za nepříznivého počasí. Vstup zdarma Doprovodný program: Radniční budova Pátek hodin a sobota hodin prohlídka radniční věže s průvodcem. Městská galerie MY Pátek , hod. výstava Staré jablonecké hospody, restaurace, kavárny a hotely. Eurocentrum Výstavní pavilon Pátek sobota hod. prodejní výstava Svět dětí Muzeum skla a bižuterie Pátek sobota stálá expozice Kouzelný svět bižuterie a Čarovná zahrada skla České sklo sedmi století výstava Jablonecký knofl ík. Dolní náměstí Pátek hodin Den bez aut s ČSAD soutěže s dopravní tématikou a jízdy historickým autobusem především pro děti z MŠ a ZŠ. JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2007 STRANA 11

12 POZVÁNKY ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ pro předškoláky, žáky i studenty, pro děti, juniory, dospělé i seniory Středisko volného času DDM VIKÝŘ Podhorská 49, Jablonec nad Nisou tel.: , Estetika: výtvarná studia Paleta Paletky keramika keramicko-výtvarný vitráže technikou tiffany Hudební: fl é t n a kytara klavír klávesy hudební skupiny Pohybové: mažoretky Jablonecká jablíčka skupina scénického tance Parau Parau aerobic moderní tance folklórní soubor písní a tanců Malá Nisanka irský step Přírodověda: chovatelé herpetologové rybáři zahradničení ekologie Společenskovědní: Mladí literáti a žurnalisté divadla loutkáři dramaticko hudební a pohybový Sport: fotbal baseball orientační běh zábavné sportování kuželky horolezectví Technika: modeláři počítače Turistika: Perličky cykloturistický Cy-tu-s Předškoláci: zábavné sportování fl é t n a Klub Vikýřek pro rodiče s dětmi Hravé dopoledne Malá Nisanka mažoretky Paletka dramaticko hudební a pohybový Páni kluci: programování divadlo deskové hry Dračí doupě Modeláři lodní, letečtí, plastikoví Lego a počítače Náctiletí: kresba-malba-grafi ka výtvarné studio mažoretky divadlo scénický tanec aerobic moderní tance vitráže technikou tiffany tradiční technologie výroby oděvů trampská kytara Děti i dospělí: keramika textilní techniky irský step výpočetní technika (kurzy) vaření dramaticko hudební a pohybový fl é t n a klavír, klávesy trampská kytara Dospělí: dopolední cvičení pro seniory 3S (Spolek svěžích seniorů) kresba-malba-grafi ka vitráže technikou tiffany trampská kytara večerní cvičení jóga ZÁPIS PONDĚLÍ v a hodin ÚTERÝ ve hodin STŘEDA ve hodin Celoročně aktuální nabídka: kurzy semináře soustředění tábory Liberecký kraj si vás dovoluje pozvat na Krajské dny září Turnov a Hrubá Skála Program: čtvrtek 27. září Náměstí Českého ráje Turnov 13 hod. oficiální zahájení Krajských dnů Vystoupení tanečního souboru, exhibice bodybuilding, bodyfi tness, aerobic, vyhlášení Stavba roku Libereckého kraje, vystoupení folklorního souboru, ocenění výherců výtvarné soutěže Pamětihodnosti Libereckého kraje, Mahulena Bočanová a Jaroslav Kuneš taneční soutěž Star Dance, módní přehlídka, koncert Ewa Farna, ukázka historického šermu Grex Sever Liberec, koncert Funk Corporation Turnov, fi re show, exhibice bojových umění Abada Capoeira Liberec, ohňostroj. Městský park U letního kina Zábavné atrakce pro děti i dospělé horolezecká stěna, trampolína, bungee running. pátek a sobota 28. a 29. září Zámek Hrubá Skála a okolí, hodin Prezentace zahraničních partnerů Libereckého kraje, přehlídka sokolnictví, historický šerm, stánky s historickými řemesly, astronomické dalekohledy, závod na kolech pro děti do 10ti let, pohádková rokle okruh skalním městem, atrakce pro děti i dospělé, koncert vážné hudby smyčcové kvatreto Ad libidum. Domov důchodců Jablonecké Paseky Vítězslava Nezvala 87/14, Jablonec n. N. zve všechny zájemce ve středu 5. září na den otevřených dveří. Program: hod. zahájení sraz zájemců v jídelně budovy B hod. organizované prohlídky starších i nově zrekonstruovaných prostorů DD. Vzhledem k tomu, že bude možnost nahlédnout i do soukromí klientů, je nutné dodržovat časový harmonogram. Den otevřených dveří v jablonecké nemocnici úterý 11. září 2007, 9 17 hodin Vyberete si z několika okruhů podle zájmu Zpřístupněna bude i část prostor technického zázemí Podíváte se do míst, kam se běžně nedostanete Čeká vás doprovodný program Poslední prohlídka začíná v hodin. STRANA 12 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2007

13 JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli. Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi. Takto popisuje Bible vznik světových jazyků. Lidé, kteří se stavbou Babylónské věže snažili vyrovnat Bohu, byli potrestáni zmatením jazyků. Staří Řekové se zase domnívali, že řeč je darem bohů. Ani v dnešní době není jednotný názor na vznik jazyků. Vznikly z jednoho prajazyka, či se vyvinuly na několika místech na světě? Rozhodujícím však je, že si lidé na světě často nerozumí. Znáte to, vyrazíte za hranice všedních dnů do zahraničí a nedokážete požádat ani o sklenici vody. Nebo vás zastaví v Jablonci cizinec a ptá se na cestu, samozřejmě ve své mateřtině. A poté následuje předsevzetí. Budu se učit cizí jazyk! Velmi často toto rozhodnití přichází po prázdninách, či dovolených. Proto jsme tuto stranu Jabloneckého zpravodaje věnovali jazykovému vzdělávání, abychom vám ulehčili výběr jazykové školy a metody výuky. Neváhejte a pusťte se do toho Jazyk se dá učit od raného dětství v běžných či jazykových mateřských školkách a na základních školách. Na středních školách se pak v jazykové výuce pokračuje. Velmi oblíbené jsou různé kurzy a pobyty v zahraničí včetně au-pair pobytů. Jazyková příprava na vysokých školách je většinou zaměřená odborně. Při nástupu do zaměstnání je často opět možnost se jazykově zdokonalovat v různých firemních jazykových kurzech. Jazykovou výuku na školách doplňuje výuka v jazykových školách, které nabízejí celou řadu diferencovaných kurzů pro různé věkové skupiny, všeobecné či speciálně zaměřené, určené pro jednotlivce, malé či větší skupinky posluchačů, nebo firmy, dlouhodobé méně intenzivní nebo kratší a více intenzivní kurzy. A na tuto formu jazykové výuky se dále zaměříme, jelikož je rozhodnutím každého z nás, zda pro svoji jazykovou vzdělanost něco udělá. PRAVDY A MÝTY O VÝUCE JAZYKŮ 1. Nejlépe se naučím slovíčka, když si je budu každý večer odříkávat. NE Tento systém je vhodný pouze pro toho, kdo bude druhý den ze slovíček zkoušený formou překladu. Pak je z 90% zapomene. Kdo se chce slovíčka naučit proto, aby v budoucnu rozuměl a uměl je sám aktivně použít, musí se je učit v kontextu a sám je v různých situacích říci, napsat, zazpívat, atd. 2. Rodilý mluvčí mi nemůže dobře vysvětlit gramatiku. NE Dobrý učitel vysvětlí vše bez použití naší mateřštiny. Studenti sami přijdou na gramatická pravidla, učitel je k nim dovede pomocí příkladů. 3. Rodilí mluvčí nejsou profesionální učitelé. NE Jan Amos Komenský byl Čech a my jsme jeho dědici. Ale i cizincům musíme přiznat možnost být dobrým pedagogem. Jazykové školy, které dbají na kvalitní výuku, své lektory české i zahraniční pravidelně doškolují, pořádají metodické semináře, dohlížejí na pečlivé přípravy hodin. 4. Můžu se naučit sám, když budu číst a poslouchat v cizím jazyce. NE Ano, ale pouze pasivně. K aktivní znalosti jazyka je nutné cvičit všechny čtyři dovednosti: čtení, psaní, poslech a hlavně mluvení. 5. Na studium cizího jazyka jsem moc stará/starý. NE Nikdy nevěřte tomu, že věk vám brání ve studiu. Jinak se učí děti, jinak dospělí. Zkušený lektor najde každému vhodnou metodu. A navíc takové učení cizího jazyka je skvělý trénink pro mozek! 6. Dobrý lektor mě na hodinách donutí co nejvíce mluvit. ANO To je jeden ze způsobů, jak odhalit, zda je váš učitel dobrý. Zbaví vás všech zábran a vytvoří situace, kdy budete krásně plynule mluvit i s vaší současnou slovní zásobou, mluvnicí a chybami. Důležité je umět sdělit, co máte na srdci. Jazykové kurzy navštěvují nejrůznější kategorie studentů. Studenti základních i středních škol, kteří se často potřebují rozmluvit nebo si jazyk utvrdit. Talentovaní studenti se pak připravují na mezinárodní zkoušky nebo navštěvují kurzy s rodilými mluvčími. Další, a to dost častou kategorií studentů jsou takzvaní věční začátečníci. Jsou to studenti, kteří se jazyk začínali učit již několikrát, ale z různých důvodů se nedostali daleko. Část studentů si chce zopakovat své školní znalosti nebo si přibrat další jazyk. Stále více a více studentů se dostává na úroveň znalostí středně nebo více pokročilý. Pokud jste už v důchodu a chcete studovat jazyk, není to problém. Jablonecké jazykové školy sice nenabízí specializované kurzy pro Vás, budete chodit do běžných jazykových kurzů, ale určitě se něco naučíte a taky si užijete spoustu legrace. Výhodou jazykových kurzů je také menší počet studentů než ve školách, což je velkou výhodou při komunikaci. Většina kurzů se otevírá od tří, ale i do dvanácti posluchačů. Pokud si budete vybírat jazykový kurz, je dobré si tuto informaci zjistit. Rovněž i počet hodin, který je v kurzu garantován. Co se týče metodiky výuky jazyka, ta rovněž prošla značným vývojem. Už to není jen článek, slovíčka, gramatika a řada nezáživných cvičení z učebnice. Výuka ve většině jazykových škol je zaměřená velmi komunikativně a studenti se od prvních hodin učí mluvit a reagovat na mluvené slovo. I většina učebnic především z angličtiny a němčiny je koncipována velmi moderně, s řadou komunikativních cvičení, her, poslechových cvičení. K jednotlivým učebnicím často poskytují vydavatelství na svých webových stránkách podporu i studentům. Jazykovou výuku je samozřejmě možné obohatit jazykovými časopisy, lehkou četbou, různými audio a video autentickými nahrávkami, interaktivními CD programy. Některé školy lehkou četbu studentům i půjčují. Nevýhodu tady mají jazyky, které nejsou až tak rozšířené, z těch nejběžnějších jazyků např. italština a ruština, kde je výběr materiálů jak pro studenty tak pro lektory bohužel mnohem menší. A jaké jazyky se dnes učí především? Na prvním místě je to logicky angličtina, světový jazyk číslo jedna. Ve školách je pak těsně následována němčinou, o kterou je z řad veřejnosti zájem malý. V mimoškolním vzdělávaní si posluchači často vybírají španělštinu, méně pak francouzštinu, případně italštinu. Ruština se opět začíná volitelně vyučovat na některých školách a zájem o ni mají i fi rmy. Zájemci o exotické jazyky, jako např. arabština, švédština či čínština, to v malých městech jako je Jablonec nemají jednouché, protože o kurzy těchto jazyků není dostatečný zájem. Ceny jazykových kurzů se liší a to především v závislosti na počtu hodin a počtu studentů. Důležité je také, kteří lektoři výuku v kurzu vedou a jak kvalitní výuka je. Většina jazykových škol zahajuje nové kurzy právě teď v září. Pokud zápis nestihnete, nevadí, můžete se přihlásit téměř kdykoliv, pokud je ovšem volné místo. Takže pokud jste na rozpacích, jestli se do kurzu přihlásit nebo ne, co studovat, zopakovat stávající znalosti nebo začít nový jazyk, neváhejte. Navštivte raději hned několik jazykových škol a udělejte si obrázek o jejich nabídce, cenových relacích, nechte si poradit a uvidíte, jestli Vás některá nabídka osloví. Některé jablonecké jazykové školy uvádíme níže a touto cestou jim děkujeme za spolupráci při tvorbě této strany. A co na závěr? Osobní doporučení, jděte do toho, vždyť stále platí: kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem. -mv- EDUCA soukromé vzdělávací centrum Vzniklo v roce 1991, proškolilo už víc než 5000 posluchačů a desítky fi rem. Educa zajišťuje kurzy pro veřejnost, fi rmy i výuku 1+1 v oblasti jazyků, PC, soft-skills, účetnictví. Škola je akreditována MŠMT ČR v rámci DDPP, pořádá i rekvalifi kační kurzy. Nabízí kurzy angličtiny, španělštiny, francouzštiny, italštiny, němčiny, ruštiny a češtiny pro cizince, konverzační kurzy s rodilým mluvčím, zkouškové kurzy, přípravu na maturitu, kurzy 1+1, a další. Nově čínštinu pro začátečníky, konverzační minikluby jednou za měsíc, odborné jazykové semináře, sobotní DVD kurz, intenzivní týdenní kurzy. Škola má bohaté zkušenosti, velkou pozornost věnuje výběru kvalitních lektorů, kvalitu kurzů monitoruje. Spolupracuje s řadou evropských institucí, účastní se mezinárodních projektů. Educa vyhrála několik výběrových řízení na zajištění výuky, získala prestižní kontrakt na překlady pro Evropskou Komisi. Mlýnská 46a, Jablonec, tel , GRADUS jazyková škola Působí na trhu od roku Poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání, překladů a tlumočení. O kvalitní služby se stará profesionální tým 12 českých i zahraničních odborníků. Gradus pořádá: jazykové kurzy pro fi rmy i veřejnost, pro děti, studenty i dospělé. Kurzy připravují studenty ke zkoušce maturitní, FCE a CAE. Vedou je angličtí, američtí a němečtí lektoři. GRADUS nabízí výuku i překlady v angličtině, němčině, francouzštině, ruštině, španělštině, portugalštině, češtině, testování pokročilosti v angličtině podle Evropského referenčního rámce (ERR). Jiráskova 9, Jablonec, tel.: , J a VC Slunce jazykové a vzdělávací centrum Centrum Slunce působí na Jablonecku od roku Vyuka probíhá v Jablonci, Tanvaldě a Liberci. Centrum úspěšně složilo dětské a dospělé certifi káty od British Council. Jedná se o britskou společnost umožňující složení zkoušek pro dospělé jako např. KET, PET, FCE, obchodní angličtina atd. Studenti Centra se nejen úspěšně účastní při skládání certifi kátů, ale i na konkurzních řízeních na vedoucí posty jak ve sféře soukromého, tak i státního a veřejnoprávního sektoru. Dále Centrum pomáhá svým studentům nejen si zlepšít známku ve škole, ale hlavně si najít cestu a lásku k jazyku , , LINGUA jazyková škola a překladatelská agentura Byla založena v r Vyučuje se zde angličtina, němčina, španělština, francouzština, ruština a v současné době velmi populární čeština pro cizince. Kromě standardních jazykových kurzů a přípravných kurzů na státní jazykové a mezinárodně platné certifi kační zkoušky úrovně A1 C2, se škola již více než 10 let specializuje na alternativní výukové metody a jako jedna z prvních v ČR získala mezinárodní certifi kaci na výuku tzv. metody superlearningu a sugestopedie. Úspěšnost našich absolventů při všech zmíněných zkouškách dosahuje skvělých 98% , , JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2007 STRANA 13

14 Janov Dnes naše kroky budou směřovat do Janova nad Nisou. Autobusem č.1 vyjedeme do konečné stanice v Bedřichově a vydáme se kolem Lesní chaty po žluté tur. značce k janovské dominantě rozhledně Královka, která v těchto dnech prožívá své stoleté jubileum. Královku ve výši 858 m.n.m. postavil v roce 1886 Horský spolek jako dřevěnou rozhlednu, která byla zničena při vichřici v roce Rok po té byla na stejném místě postavena současná 23,5 m vysoká kamenná rozhledna. Pokud vystoupáme až na vrchol, pohled na Jablonec bude neopakovatelným zážitkem. Rozhodně si zasloužíme občerstvení v přilehlé restauraci nebo nedaleké Prezidentské chatě, kde je vynikající kuchyně. Posilněni pokračujeme dále po hřebeni (po zelené) směrem ke Kapličce. Cestou míjíme litinová Boží muka po levé straně u odbočky v Josefodolské vodní nádrži. U Kapličky přecházíme silnici spojující Bedřichov s Josefovým Dolem. Pokračujeme dále Hraběticemi směrem k Severáku, nejznámějšímu janovskému lyžařskému středisku. V nejnižším bodě odbočíme vpravo Malým Semerinkem dolů. Silnice se prolíná s Bílou říčkou romantickým údolím až do centra obce. Cestou míjíme pozůstatky mnoha náhonů. Tato vodní díla kdysi poháněla brusírny po proudu říčky. Janovská radnice v proměnách času. V Janově míjíme restauraci Na Rozcestí a samoobsluhu. Po levé straně stojí za povšimnutí dům čp. 494 s přízemní prodejnou s ojediněle zdobenou štukovou fasádou. Na protější straně míjíme dům čp. 38, ve kterém dnes sídlí fi rma na výrobu vánočních VÍKEND NA JABLONECKU ozdob GOJA. Kdysi to byla hospoda U Haslerů s divadelním sálem, kde působil místní ochotnický spolek. Pokračujeme v chůzi a po pravé ruce míjíme dětské hřiště Berkovu louku. Přicházíme ke kostelu sv. Jana Křtitele s přilehlým hřbitovem, jehož vznik se datuje od roku Kostel byl dostavěn v roce Za povšimnutí stojí i sousoší sv. Jana Nepomuckého i památník obětem První světové války z roku Přecházíme silnici a upraveným parčíkem přicházíme k impozantní radnici. Její výstavba byla provázena smůlou, protože po dostavbě hrubé stavby došlo k jejímu zřícení. Nakonec však vše dobře dopadlo a od roku 1929 se zde úřaduje. Procházíme uličkou kolem hospůdky U Skrblíka, která nabízí výborné krušovické spláchnutí prachu z cesty. Cestou dolů nemůžeme přehlédnout školu, stojící po naší levé ruce a její historie sahá do roku 1885, kdy začala sloužit svému bohulibému účelu. Přicházíme k Hotelu Praha (dříve U Města Prahy a původní název je Hotel Schrom). Hotel stejně jako sklárnu postavil Johann Schorm na počátku minulého století. Rovněž financoval stavbu kina, ve kterém se nyní konají pravidelné páteční a sobotní diskotéky. Restaurace Praha stojí za návštěvu. V jejím příjemném interiéru nalézáme mnoho dobových fotografi í. U dobrého jídla i moku doceníme interiérové doplňky, které navozují atmosféru počátků zimního sportování. Pokud jsme zmoženi cestou i požitými dobrotami, odveze nás autobus zpět do Jablonce ze zastávky přímo před kinem. Na protější straně je přízemní stavba, pozůstatek tramvajové stanice. Elektrická dráha v historii zaujímala velice důležité místo v dopravním spojení s Jabloncem a převážela nejen osoby, ale i materiál. Pokud chceme pokračovat v chůzi, projdeme kolem sklárny Vitrum, kde je i prodejna její produkce a jejíž exkurze může být zajímavým cílem samostatného výletu. V těsné blízkosti sklárny se nachází současná celoročně nejnavštěvovanější atrakce: bobová dráha. Pokud budeme pokračovat dále po silnici, můžeme si prohlédnout stavidlo od něhož vede podzemní štola, kterou je přiváděna voda z Bílé Nisy do jablonecké třetí přehrady. Štola je dlouhá 1761 m a razila se v letech Další cesta nás povede ke kostelíku sv. Josefa v Loučné. Nedávno zrestaurovaný kostelík byl postaven v letech z darů zdejších občanů. Pokračujeme v chůzi kolem bývalé hasičské zbrojnice. Za zmínku stojí ještě nedaleká Knofl íkárna z roku Zde se od roku 1863 zpracovávala bavlna se stovkou tkalcovských stavů. Ovšem původní budova z roku 1849 vyhořela a po výstavbě nové továrny byl spuštěn provoz brusírny poháněné turbínou. Po druhé světové válce získalo továrnu ŽBS, které zde začalo vyrábět knofl íky a odtud i název. Ještě poslední zákruty a jsme na hranici Jablonce, kde naše putování končí. Tak pěkné počasí a svěží krok! HOSPODA HOSPODA NA KONCI TÉ CESTY TRNITÉ, STOJÍ KRČMA JAKO HRAD. To není jen úryvek ze známé odrhovačky, ale skutečný cíl našeho výletu. Kromě toho, že restaurace Praha je skvělé místo na zahnání hladu i žízně, je propojena s hradem: diskotékou New Castle. Restaurace se pyšní skvělou kuchyní, dobrým pivem (Svijany a Gambrinus) a posezení je ve velmi příjemném, nově zrekonstruovaném interiéru. K dispozici je salonek i letní terasa. Rozhodně je to příjemné místo na oslavy i svatby. Kromě jiného zde nabízejí i ubytování za příznivé ceny. Pokud jste příznivci motorek, čtyřkolek a podobných dopravních prostředků, přijdete si u Hotelu Praha na své. Před hotelem je půjčovna čtyřkolek, která funguje celoročně od 9 do 18 hodin. Připravte si však řidičský průkaz skupiny B, OP nebo pas a 5000 Kč na vratnou kauci. Již zmiňovaná diskotéka získala za krátkou dobu své existence řady příznivců a stálých návštěvníků. Za návštěvu stojí nejen samotná diskotéka s ojedinělým interiérem, ale i webové stránky kde si vše mohou návštěvníci prohlédnout včetně připravovaného programu. Jeden z příspěvků z diskuze hovoří za vše: Carollac Zdravím. Již jsem viděl pěknou řádku podniků, pár z nich jsem osobně prolezl a New Castle patří mezi ty opravdu nejlepší! Od interiéru, přes bary, až po zvuk. Marka Šrajera znám a vím že je to člověk, který zvuku opravdu rozumí a pokud chce někdo kvalitu, tak Mára vždycky dobře poradí a vše zajistí!!! Restaurace PRAHA Janov 48, Janov nad Nisou Tel.: , Rez. čtyřkolek: , STRANA 14 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2007

15 Když nemusíte do školy... V září se s železnou pravidelností opakují školní témata ve všech tiskovinách, rádiích i TV. Ani letos nebudeme ušetřeni zprávám o stavu tříd, nachystanosti kantorů i natěšenosti žactva. Já nebudu psát o škole, ale o tom, že je ten správný čas vyrazit z uspěchanosti počátku školního roku za hranice všednodennosti. Takže pokud nejste v nějakém ohledu školou povinní, máte chuť i čas prodloužit si léto a kapku dobrodružné povahy, nic Vám nebrání podniknout cestu na Balkán k Černému moři do Bulharska autem! Bulharsko bylo jednou z mála přímořských destinací, kam se za totáče smělo, a tak po otevření hranic snad každý Čech zamířil na Západ a Balkán přestal lákat. Po skončení jugoslávského válečného konfliktu se stalo hitem číslo jedna Chorvatsko, kam směřují rok co rok davy nejen našinců. Pobřeží Černého moře se do povědomí a oblíbenosti začíná vracet jen pozvolna, ale kdo tam přece jen zavítá, nebývá zklamán. Alespoň v Bulharsku, které je co do bezpečnosti a služeb na vyšší úrovni než Rumunsko. Pokud tedy nechcete jet v zajetých kolejích do Chorvatska a nelákají Vás ani klasické destinace ve Španělsku, Itálii či jinde, pak objevte s námi staronový svět. Zvláště pak, máte-li nechuť k létání a máte rádi svobodu pohybu za volantem svého auta, jsou tyto řádky určeny právě vám. Vyrážíme z Jablonce po dálnici na Prahu, Brno a Bratislavu. Před hranicemi se Slovenskem je nutné koupit dálniční známku za necelé dvě české stokoruny. Po rychlém a pohodlném průjezdu slovenským hlavním městem se zakrátko dostanete na přechod do Maďarska. Opět vás čeká poplatek za použití dálnice, tzv. viněty asi za 7 EUR. Maďarskem projedete po dálnici hladce a rychle až do místa, které dalo název segedínskému guláši. Tam dálnice končí a to defi nitivně. Přejezd do již unijního Rumunska je bezproblémový. Na druhé straně je benzín o něco levnější než jinde a je za cenu jednoho Eura za litr. Vyplatí se směnit peníze na občerstvení. Pokud chcete jenom projet, stačí na LEI směnit zhruba 50 EUR. Cesta Rumunskem není žádný luxus ani horror. Jízda po silnici zpravidla I., ale mnohde až III. třídy, neubíhá rychle a je závislá na pohybu kolony před Vámi. Průjezd částí Karpat je velice romantickým zážitkem, kdy se silnice ZÁŽITKY Z PRÁZDNIN klikatí táhlým údolím, překonává říčky, chvíli vede vzduchem přilepená ke skále, aby pak vystoupala nad údolí. Další cesta k Bukurešti je úmorná a zpomaluje ji průjezd mnoha vesnicemi a městečky, kde je omezená rychlost. Kolem cesty je mnoho příležitostí k občerstvení a také mnoho policistů, kteří dohlížejí na bezpečnost dopravy. Rumunští řidiči jsou solidární a na hlídkující policisty upozorňují blikáním. Krátký úsek dálnice do rumunského hlavního města je velice příjemným zpestřením. Jestliže byl průjezd horami pohádkový, průjezd Bukureští je horror! Všechna auta jedou bez přílišné logiky, na červenou vjíždějí do poloviny křižovatky a místo na semafor zírají řidiči do zpětného zrcátka na vozy za sebou. Pokud vidí, že vyjíždějí, vyrazí střemhlav vpřed. V třípruhové ulici je vedle sebe namačkáno šest samohybů všelijakého data původu, různých typů a rozličného stupně pomačkanosti zevního pláště. Strastem je možné se vyhnout včasným odbočením před vjezdem do Bukurešti, ale její průjezd je neopakovatelným a silným zážitkem! Zhruba po 24 hodinách od výjezdu z domova přejedete most za 5 EUR a překročíte hranici s Bulharskem a čeká vás poměrně dobrá silnice až na pobřeží do Varny, kde už jen zbývá vybrat místo cíle své cesty a zaútočit na místní ubytovatele, respektive oni na vás. Většinou se sesypou kolem auta a vodí vás po různých bytech tak dlouho, pokud se nerozhodnete pro takový, který vám cenově a po dalších stránkách vyhovuje. Celé pobřeží zažívá neuvěřitelný stavební boom. Roste zde ohromné množství hotelů, penzionů a apartmánových domů, z nichž je jich spousta na prodej. Hlavní rozkvět zažívá Sluneční pobřeží od Neseberu až po Sv. Vlas. Jižně od Neseberu naleznete Pomorie s krásnými plážemi a možnostmi ubytování v bytech kolem 60 LEVA pro čtyřčlennou rodinu a noc (900 Kč). Dále na jih je Burgas, který je jediným větším městem v této lokalitě a nabízí vše podstatné supermarketem počínaje přes písčité pláže a letištěm konče. Bulhaři vsadili na večerní zábavu a tak ulice, zejména pěší zóny, ožívají do pozdních nočních hodin. Necelých 30 km jižněji je starobylý a na útesech se rozkládající Sozopol. Podobně jako v Nesseberu i zde naleznete křivolaké uličky, množství malých krámků na každém kroku, nabízející občerstvení i suvenýry, restaurace, hospůdky a bary, které také naleznete i na všech plážích. Další cestou na jih narazíte na Primorsko. I zde naleznete krásné písčité pláže, dobře zásobené restaurace a bary. Emancipace dorazila i sem, takže potkáváte na plážích místní krásky, které používají stejně jako muži jen jeden díl plavek a látky na nich je asi tolik, jako na tkaničkách u bot. Nádhera! Tak jako po celém pobřeží jsou i zde na každém kroku automaty na velmi dobrou kávu za 0,40 až 0,60 L, tedy 6 až 9 Kč. Jídla v restauracích se zpravidla pohybují od 4 L za denní menu (60 Kč) a od 7 L za speciality čili okolo 100 Kč. Na každém rohu též grilují kuřata (celé za 7 L, tedy 105 Kč). Benzín se pohybuje od 1,88 L za litr, tedy asi 28 Kč. Místní pivo v obchodě koupíte od 7,50 Kč a v restauraci Vám jej načepují za 1,40 L tedy za srovnatelných 20 Kč. A není špatné! Důležité při výměně peněz je směna koruna Euro doma a následně na místě za LEVA. Pokud směníte české koruny v Bulharsku, stojí vás LEVA 20 Kč, ale směnou prostřednictvím Eura se dostanete těsně pod 15 Kč za 1 LEVA. V tom případě si užíváte u moře za naše obvyklé ceny a dopřáváte si měrou vrchovatou bez nutnosti šetřit a škrtit rozpočet nebo vozit konzervy z domova. Vše příjemné končí a cesta domů je posledním dobrodružstvím. Další možnost, která se nabízí, je průjezd Sofi í do Srbska a z Bělehradu po dálnici. Z Burgasu projíždíte napříč zemí po krátkém úseku dálnice a pak po převážně slušné silnici. Na hranicích do Srbska a potom i do Maďarska je nutné počítat se zdržením, na nějž v rámci EU již nejsme zvyklí. Dálniční poplatek se vybírá až v mítnicích a přijde Vás celkem na 23 EUR. V Maďarsku už stačí jen položit cihlu na plynový pedál a frčet po dálnici až domů, kam se budete z méně civilizovaného východu velmi těšit a možná si jej budete i více vážit! Šťastnou cestu! -vlk- JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2007 STRANA 15

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 PROGRAM 8. 6. 1 OBSAH Společné aktivity...2 Program pro účastníky na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské Kamenický Šenov...3 Program pro účastníky

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace.

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace. Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Systém m strategického plánov nování VIZE ------------------ Cíle Opatření Aktivity ------------ Strategie rozvoje Libereckého kraje Program rozvoje Libereckého

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013 Projekt Já a moje město 1. třída Zajíčci šk. rok 2012/2013 Projekt: Já a moje město Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Já a moje

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Webové stránky. Grafické studio. charakteristika reklamní plochy Venkovní reklama

Webové stránky. Grafické studio. charakteristika reklamní plochy Venkovní reklama Venkovní reklama Provozujeme a neustále aktualizujeme vlastní síť reklamních nosičů billboardů a megabordů. V oblasti velkoplošné reklamy disponujeme nejširší nabídkou ploch v Libereckém kraji. Webové

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU Zápis z jednání Akademického senátu JAMU ze dne 17. prosince 2013 Přítomni (7): doc. Mgr. Petr Francán; doc. MgA. Vít Spilka, Ph.D.; Mgr. MgA. Tomáš Krejčí; prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.; prof. Mgr.

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit

Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit Příloha č.3 benefitu Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit 1. Výchozí stav - charakteristika města a současná strategie 1.1. Charakteristika města

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

Časopis a web pro všechny fotografy MEDIA INFO 2013

Časopis a web pro všechny fotografy MEDIA INFO 2013 Časopis a web pro všechny fotografy MEDIA INFO 2013 FOTO je nejčtenější časopis o současné fotografické tvorbě v ČR! Náš vstup na časopisecký trh zamíchal kartami mezi zavedenými fotografickými magazíny

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ.

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 4/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 30. června 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku (15:30 17:20) 1) Informace

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO 2015 Náklad max. 20 000 ks Nulová remitenda jdeme na dračku Nově distribuce v PNS Informace o předplatném na www.czech-tim.cz

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

KOŘENY ZKUŠENOSTI S INTERPRETATIVNÍM PROGRAMEM O JIZERSKÝCH HORÁCH. Jan Činčera, Technická univerzita v Liberci & Masarykova univerzita Brno

KOŘENY ZKUŠENOSTI S INTERPRETATIVNÍM PROGRAMEM O JIZERSKÝCH HORÁCH. Jan Činčera, Technická univerzita v Liberci & Masarykova univerzita Brno KOŘENY ZKUŠENOSTI S INTERPRETATIVNÍM PROGRAMEM O JIZERSKÝCH HORÁCH Jan Činčera, Technická univerzita v Liberci & Masarykova univerzita Brno AKTÉŘI A SPONZOŘI Společnost pro Jizerské hory Technická univerzita

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Z Á P I S Z jednání Valné hromady Mikroregionu Šumava Západ

Z Á P I S Z jednání Valné hromady Mikroregionu Šumava Západ Z Á P I S Z jednání Valné hromady Mikroregionu Šumava Západ Místo: Hotel Srní v obci Srní Datum a čas: 14. 11. 2003 9,00 11,30 hod. Přítomni: Dle prezenční listiny Program: Zahájení Volba komise pro usnesení,

Více

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Klub dětských knihoven Libereckého kraje Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Závěrečné zhodnocení projektu Eva Kordová 2014 Závěrečné zhodnocení 9. ročníku projektu Kde končí svět na podporu výchovy ke

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Nezisková organizace Okénko byla založena v únoru roku 2012. Na chodu Okénka se podílí přes 20 dobrovolníků.

Nezisková organizace Okénko byla založena v únoru roku 2012. Na chodu Okénka se podílí přes 20 dobrovolníků. Veronika Marešová: Okénko a čeština v Londýně V první části svého vstupu bych ráda představila Okénko- neziskovou organizaci, jejímž cílem je podporovat českou i slovenskou komunitu ve Velké Británii a

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Současný stav V současné době je v evidenci 445 lokalit typu brownfields ORP Počet lokalit Českolipsko 100 Frýdlantsko 81 Jablonecko 31 Jilemnicko 20 Liberecko 71

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

23.1. 2013 Na základě došlé žádosti souhlasí Moravské zemské muzeum s pojmenováním prostranství jako Ulička Václava Havla.

23.1. 2013 Na základě došlé žádosti souhlasí Moravské zemské muzeum s pojmenováním prostranství jako Ulička Václava Havla. 18. 12. 2012 Na vzpomínkovém setkání při prvním výročí úmrtí Václava Havla v Divadle Husa na provázku vyslovil Vladimír Morávek poprvé myšlenku o Uličce Václava Havla. Navedl ho přitom architekt Tomáš

Více

Otázky veřejně přístupné na stránkách města Jablonec nad Nisou, vztahujících se ke zkouškám z místopisu

Otázky veřejně přístupné na stránkách města Jablonec nad Nisou, vztahujících se ke zkouškám z místopisu Otázky veřejně přístupné na stránkách města Jablonec nad Nisou, vztahujících se ke zkouškám z místopisu Část první znalost místopisu 1.Telefonní číslo tísňového volání Policie ČR a celá adresa ředitelství

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více