KRIZOVÝ PLÁN KONZUMACE ČI NÁLEZ TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ VE ŠKOLE NEBO KONZUMACE ALKOHOLU VE ŠKOLE NEBO PŘI AKCÍCH ŠKOLY PŘI AKCÍCH ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRIZOVÝ PLÁN KONZUMACE ČI NÁLEZ TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ VE ŠKOLE NEBO KONZUMACE ALKOHOLU VE ŠKOLE NEBO PŘI AKCÍCH ŠKOLY PŘI AKCÍCH ŠKOLY"

Transkript

1 KRIZOVÝ PLÁN ZŠ A ZUŠ BLATENSKÁ 540 HORAŽĎOVICE KRIZOVÝ PLÁN PRO ŘEŠENÍ VÝSKYTU RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ BYL VYPRACOVÁN DLE METODICKÉHO POKYNU MŠMT Č.J / , VĚSTNÍKU MŠMT Č. J. 2O OO6/2OO7-51 A METODICKÉHO DOPORUČENÍ K PRIMÁRNÍ PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ U DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH Č.J / JAKO PŘÍLOHA MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ. KONZUMACE ČI NÁLEZ TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ VE ŠKOLE NEBO PŘI AKCÍCH ŠKOLY V PŘÍPADĚ, KDY JE ŽÁK PŘISTIŽEN PŘI KONZUMACI TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ V PROSTORÁCH ŠKOLY NEBO V DOBĚ ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ, ČI V RÁMCI AKCÍ ŠKOLOU POŘÁDANÝCH, JE PRIMÁRNĚ NUTNÉ MU V DALŠÍ KONZUMACI ZABRÁNIT. TABÁKOVÝ VÝROBEK JE TŘEBA ŽÁKOVI ODEBRAT A ZAJISTIT, ABY TENTO NEMOHL V KONZUMACI POKRAČOVAT. PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK DÁLE POSTUPUJE V SOULADU S VNITŘNÍM ŘÁDEM ŠKOLY TAKTO: O UDÁLOSTI SEPÍŠE STRUČNÝ ZÁZNAM (POKUD MOŽNO ZJISTÍ OKOLNOSTI, NAPŘ. ODKUD, OD KOHO MÁ ŽÁK TABÁKOVÝ VÝROBEK APOD.), KTERÝ ZALOŽÍ ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE DO SVÉ AGENDY. TŘÍDNÍ UČITEL INFORMUJE O PŘÍPADU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE ŽÁKA. V ZÁVAŽNÝCH PŘÍPADECH (ZEJMÉNA S OHLEDEM NA VĚK, CHOVÁNÍ DÍTĚTE NEBO SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ) A JESTLIŽE SE JEDNÁNÍ OPAKUJE, VYROZUMÍ ŠKOLA OSPOD, POPŘ. POLICII ČR. Z KONZUMACE TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ VE ŠKOLE NEBO PŘI AKCÍCH ŠKOLY VYVODÍ ŠKOLA OPATŘENÍ V SOULADU S VNITŘNÍM ŘÁDEM ŠKOLY. KONZUMACE ALKOHOLU VE ŠKOLE NEBO PŘI AKCÍCH ŠKOLY V PŘÍPADĚ, KDY SE ŽÁK DOSTAVÍ DO ŠKOLY ČI NA AKCI ŠKOLY POD VLIVEM ALKOHOLU NEBO JE PŘISTIŽEN PŘI KONZUMACI ALKOHOLU V PROSTORÁCH ŠKOLY NEBO V DOBĚ ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ, ČI V RÁMCI AKCÍ ŠKOLOU POŘÁDANÝCH, JE PRIMÁRNĚ NUTNÉ MU V DALŠÍ KONZUMACI ZABRÁNIT. 1

2 ALKOHOL JE TŘEBA ŽÁKOVI ODEBRAT A ZAJISTIT, ABY TENTO NEMOHL V KONZUMACI POKRAČOVAT. PODLE ZÁVAŽNOSTI MOMENTÁLNÍHO STAVU ŽÁKA, PŘÍPADNĚ DALŠÍCH OKOLNOSTÍ, PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK POSOUDÍ, JESTLI ŽÁKU NEHROZÍ NĚJAKÉ NEBEZPEČÍ. V PŘÍPADĚ, KDY JE ŽÁK POD VLIVEM ALKOHOLU DO TÉ MÍRY, ŽE JE OHROŽEN NA ZDRAVÍ A ŽIVOTĚ, ZAJISTÍ ŠKOLA NEZBYTNOU POMOC A PÉČI A NEPRODLENĚ VOLÁ LÉKAŘSKOU SLUŽBU PRVNÍ POMOCI. JESTLIŽE AKUTNÍ NEBEZPEČÍ NEHROZÍ, POSTUPUJE PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK V SOULADU S VNITŘNÍM ŘÁDEM ŠKOLY TAKTO: O UDÁLOSTI SEPÍŠE STRUČNÝ ZÁZNAM S VYJÁDŘENÍM ŽÁKA (POKUD MOŽNO ZJISTÍ OKOLNOSTI, KTERÝ ZALOŽÍ ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE DO SVÉ AGENDY A VYROZUMÍ VEDENÍ ŠKOLY. V PŘÍPADĚ, ŽE ŽÁK NENÍ SCHOPNÝ POKRAČOVAT VE VYUČOVÁNÍ A NENÍ NUTNÉ VOLAT LÉKAŘSKOU SLUŽBU PRVNÍ POMOCI, VYROZUMÍ ŠKOLA IHNED ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE ŽÁKA A VYZVE JEJ, ABY SI SVĚŘENOU OSOBU VYZVEDL. JESTLIŽE NENÍ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DOSTUPNÝ, POSKYTNE ŠKOLA ŽÁKU POD VLIVEM ALKOHOLU VEŠKEROU PÉČI A VYROZUMÍ OSPOD, POPŘ. POLICII ČR. ZÁKONNÉMU ZÁSTUPCI OHLÁSÍ ŠKOLA SKUTEČNOST, ŽE NEZLETILÝ ŽÁK KONZUMOVAL ALKOHOL VE ŠKOLE NEBO PŘI AKCÍCH ŠKOLY I V PŘÍPADĚ, KDY JE ŽÁK SCHOPEN VÝUKY. JESTLIŽE SE SITUACE OPAKUJE, PLNÍ ŠKOLA OZNAMOVACÍ POVINNOST K OSPOD, POPŘ. POLICII ČR. Z KONZUMACE ALKOHOLU VE ŠKOLE NEBO PŘI AKCÍCH ŠKOLY VYVODÍ ŠKOLA OPATŘENÍ V SOULADU S VNITŘNÍM ŘÁDEM ŠKOLY V PŘÍPADĚ DŮVODNÉHO PODEZŘENÍ NA INTOXIKACI ŽÁKA MŮŽE PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK V URČITÝCH PŘÍPADECH PROVÉST ORIENTAČNÍ TEST NA PŘÍTOMNOST ALKOHOLU (DECHOVOU ZKOUŠKU) ZE ZÁKONA 16 Z.Č. 379/2005 SB. V OSTATNÍCH PŘÍPADECH DŮVODNÉHO PODEZŘENÍ MŮŽE PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK ORIENTAČNÍ TEST PROVÉST POUZE NA ZÁKLADĚ PŘEDEM ZÍSKANÉHO SOUHLASU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE NEZLETILÉHO ŽÁKA S ORIENTAČNÍM TESTOVÁNÍM ŽÁKA NA PŘÍTOMNOST ALKOHOLU. NÁLEZ ALKOHOLU VE ŠKOLE NEBO PŘI AKCÍCH ŠKOLY V PŘÍPADĚ, KDY PRACOVNÍCI ŠKOLY NALEZNOU V PROSTORÁCH ŠKOLY ALKOHOL, POSTUPUJÍ TAKTO: 2

3 A) NALEZENOU TEKUTINU NEPODROBUJÍ ŽÁDNÉMU TESTU KE ZJIŠTĚNÍ JEJÍ CHEMICKÉ STRUKTURY. O NÁLEZU IHNED UVĚDOMÍ VEDENÍ ŠKOLY. NALEZENOU TEKUTINU ULOŽÍ U VEDENÍ ŠKOLY PRO PŘÍPAD USVĚDČUJÍCÍHO DŮKAZU. ZPRACUJÍ STRUČNÝ ZÁZNAM O UDÁLOSTI. V PŘÍPADĚ, KDY PRACOVNÍCI ŠKOLY ZADRŽÍ U NĚKTERÉHO ŽÁKA ALKOHOL, POSTUPUJÍ TAKTO: ZABAVENOU TEKUTINU NEPODROBUJÍ ŽÁDNÉMU TESTU KE ZJIŠTĚNÍ JEJÍ CHEMICKÉ STRUKTURY. O NÁLEZU IHNED UVĚDOMÍ VEDENÍ ŠKOLY. O NÁLEZU SEPÍŠÍ STRUČNÝ ZÁZNAM (POKUD MOŽNO ZJISTÍ OKOLNOSTI, NAPŘ. DATUM, ČAS, SVĚDKOVÉ)ODKUD, OD KOHO MÁ ŽÁK ALKOHOL APOD.), KTERÝ ZALOŽÍ ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE DO SVÉ AGENDY. POKUD JE ALKOHOL NALEZEN U KONKRÉTNÍHO ŽÁKA, VYROZUMÍ JEHO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE A V PŘÍPADĚ, ŽE SE JEDNÁ O OPAKOVANÝ NÁLEZ U TÉHOŽ ŽÁKA, JE VYROZUMĚN I OSPOD. V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ, ŽE ALKOHOL OBSAHUJE I JINÉ PŘÍMĚSI A BYL NALEZEN U ŽÁKA, KTERÝ SE JÍM INTOXIKOVAL, PŘEDAJÍ ZAJIŠTĚNOU TEKUTINU PŘIVOLANÉMU LÉKAŘI. KONZUMACE NÁVYKOVÝCH LÁTEK (NL) VE ŠKOLE NEBO PŘI AKCÍCH ŠKOLY V PŘÍPADĚ, KDY SE ŽÁK DOSTAVÍ DO ŠKOLY ČI NA AKCI ŠKOLY POD VLIVEM NL NEBO JE PŘISTIŽEN PŘI UŽÍVÁNÍ NL V PROSTORÁCH ŠKOLY NEBO V DOBĚ ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ, ČI V RÁMCI AKCÍ ŠKOLOU POŘÁDANÝCH, JE PRIMÁRNĚ NUTNÉ MU V DALŠÍM UŽÍVÁNÍ ZABRÁNIT. NL JE TŘEBA ŽÁKOVI ODEBRAT A ZAJISTIT, ABY TENTO NEMOHL V JEJÍM UŽÍVÁNÍ POKRAČOVAT. PODLE ZÁVAŽNOSTI MOMENTÁLNÍHO STAVU ŽÁKA, PŘÍPADNĚ DALŠÍCH OKOLNOSTÍ, PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK POSOUDÍ, JESTLI ŽÁKU NEHROZÍ NĚJAKÉ NEBEZPEČÍ. V PŘÍPADĚ, KDY JE ŽÁK POD VLIVEM NL DO TÉ MÍRY, ŽE JE OHROŽEN NA ZDRAVÍ A ŽIVOTĚ NEBO JE POZMĚNĚNO JEHO VNÍMÁNÍ, ZAJISTÍ ŠKOLA NEZBYTNOU POMOC A PÉČI A NEPRODLENĚ VOLÁ LÉKAŘSKOU SLUŽBU PRVNÍ POMOCI. JESTLIŽE AKUTNÍ NEBEZPEČÍ NEHROZÍ, POSTUPUJE PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK V SOULADU S VNITŘNÍM ŘÁDEM ŠKOLY TAKTO: O UDÁLOSTI SEPÍŠE STRUČNÝ ZÁZNAM 3

4 S VYJÁDŘENÍM ŽÁKA (POKUD MOŽNO ZJISTÍ OKOLNOSTI), KTERÝ ZALOŽÍ ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE DO SVÉ AGENDY A VYROZUMÍ VEDENÍ ŠKOLY. V PŘÍPADĚ, ŽE ŽÁK NENÍ SCHOPNÝ POKRAČOVAT VE VYUČOVÁNÍ A NENÍ NUTNÉ VOLAT LÉKAŘSKOU SLUŽBU PRVNÍ POMOCI, VYROZUMÍ ŠKOLA IHNED ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE ŽÁKA A VYZVE JEJ, ABY SI SVĚŘENOU OSOBU VYZVEDL. JESTLIŽE NENÍ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DOSTUPNÝ, POSKYTNE ŠKOLA ŽÁKU POD VLIVEM NL VEŠKEROU PÉČI A VYROZUMÍ OSPOD, POPŘ. POLICII ČR. ŠKOLA SPLNÍ OHLAŠOVACÍ POVINNOST ZÁKONNÉMU ZÁSTUPCI O TOM, ŽE JEHO SVĚŘENEC UŽÍVAL NL VE ŠKOLE NEBO PŘI AKCÍCH ŠKOLY I V PŘÍPADĚ, KDY JE ŽÁK SCHOPEN VÝUKY. ŠKOLA PLNÍ PŘI ZNEUŽÍVÁNÍ NL OZNAMOVACÍ POVINNOST OSPOD, POPŘ. POLICII ČR. Z UŽÍVÁNÍ NL VE ŠKOLE NEBO PŘI AKCÍCH ŠKOLY VYVODÍ ŠKOLA OPATŘENÍ V SOULADU S VNITŘNÍM ŘÁDEM ŠKOLY. V PŘÍPADĚ DŮVODNÉHO PODEZŘENÍ NA INTOXIKACI ŽÁKA MŮŽE V URČITÝCH PŘÍPADECH PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK PROVÉST ORIENTAČNÍ TEST NA PŘÍTOMNOST NL (ZKOUŠKA ZE SLIN, Z POTU), ZE ZÁKONA 16 Z.Č. 379/2005 SB. V OSTATNÍCH PŘÍPADECH DŮVODNÉHO PODEZŘENÍ MŮŽE PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK ORIENTAČNÍ TEST PROVÉST POUZE NA ZÁKLADĚ PŘEDEM ZÍSKANÉHO SOUHLASU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE ŽÁKA S ORIENTAČNÍM TESTOVÁNÍM ŽÁKA NA PŘÍTOMNOST NL. NÁLEZ NÁVYKOVÝCH LÁTEK (NL) VE ŠKOLE NEBO PŘI AKCÍCH ŠKOLY V PŘÍPADĚ, KDY PRACOVNÍCI ŠKOLY NALEZNOU V PROSTORÁCH ŠKOLY NL, POSTUPUJÍ TAKTO: A) NALEZENOU NL NEPODROBUJÍ ŽÁDNÉMU TESTU KE ZJIŠTĚNÍ JEJÍ CHEMICKÉ STRUKTURY. O NÁLEZU IHNED UVĚDOMÍ VEDENÍ ŠKOLY A POLICII ČR, KTERÁ PROVEDE IDENTIFIKACI A ZAJIŠTĚNÍ PODEZŘELÉ LÁTKY. V PŘÍPADĚ ČASOVÉ PŘEKÁŽKY NA STRANĚ POLICIE SE Z PRAKTICKÝCH DŮVODŮ DOPORUČUJE ZA PŘÍTOMNOSTI DALŠÍHO PRACOVNÍKA ŠKOLY S POUŽITÍM GUMOVÝCH/LATEXOVÝCH RUKAVIC VLOŽIT LÁTKU DO OBÁLKY, NAPSAT DATUM, ČAS A MÍSTO NÁLEZU. OBÁLKU PŘELEPIT, PŘELEP OPATŘIT RAZÍTKEM ŠKOLY A USCHOVAT DO ŠKOLNÍHO TREZORU. ZAJIŠTĚNOU LÁTKU NÁSLEDNĚ PŘEDAT POLICII ČR. V PŘÍPADĚ, KDY PRACOVNÍCI ŠKOLY ZADRŽÍ U NĚKTERÉHO ŽÁKA NL, POSTUPUJÍ TAKTO: ZABAVENOU LÁTKU NEPODROBUJÍ ŽÁDNÉMU TESTU KE ZJIŠTĚNÍ JEJÍ CHEMICKÉ STRUKTURY. 4

5 O NÁLEZU IHNED UVĚDOMÍ VEDENÍ ŠKOLY A POLICII ČR, KTERÁ PROVEDE IDENTIFIKACI A ZAJIŠTĚNÍ PODEZŘELÉ LÁTKY. O NÁLEZU SEPÍŠÍ STRUČNÝ ZÁZNAM (POKUD MOŽNO ZJISTÍ OKOLNOSTI, NAPŘ. DATUM, ČAS, SVĚDKOVÉ) ODKUD, OD KOHO MÁ ŽÁK NL APOD.), KTERÝ ZALOŽÍ ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE DO SVÉ AGENDY. O NÁLEZU VYROZUMÍ POLICII ČR, KTERÁ PROVEDE IDENTIFIKACI A ZAJIŠTĚNÍ PODEZŘELÉ LÁTKY A INFORMUJE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE ŽÁKA. V PŘÍPADĚ, ŽE JE LÁTKA NALEZENA U ŽÁKA, KTERÝ SE JÍ INTOXIKOVAL, PŘEDAJÍ LÁTKU ZAJIŠTĚNOU VÝŠE UVEDENÝM POSTUPEM PŘIVOLANÉMU LÉKAŘI, KTERÝ SE DOSTAVÍ V PŘÍPADĚ, ŽE TO VYŽADUJE ZDRAVOTNÍ STAV ŽÁKA. DALŠÍ POSTUP NUTNÝ K IDENTIFIKACI LÁTKY PAK ZAJISTÍ POLICIE ČR. V PŘÍPADĚ, KDY PRACOVNÍCI ŠKOLY MAJÍ DŮVODNÉ PODEZŘENÍ, ŽE NĚKTERÝ Z ŽÁKŮ MÁ NL U SEBE, POSTUPUJÍ TAKTO: A) BEZODKLADNĚ VYROZUMÍ POLICII ČR, ZKONZULTUJÍ S NÍ DALŠÍ POSTUP A INFORMUJÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE NEZLETILÉHO ŽÁKA. B) ŽÁKA JE NUTNÉ MÍT DO PŘÍJEZDU POLICIE ČR IZOLOVANÉHO OD OSTATNÍCH ŽÁKŮ, ALE ZÁSADNĚ POD DOHLEDEM. U ŽÁKA V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPROVÁDĚJÍ OSOBNÍ PROHLÍDKU NEBO PROHLÍDKU JEHO VĚCÍ. DISTRIBUCE NÁVYKOVÝCH LÁTEK (NL) V BLÍZKOSTI ŠKOLY, VE ŠKOLE NEBO PŘI AKCÍCH ŠKOLY JESTLIŽE MÁ PRACOVNÍK ŠKOLY DŮVODNÉ PODEZŘENÍ, ŽE VE ŠKOLE, V JEJÍ BLÍZKOSTI NEBO NA AKCI ŠKOLY DOŠLO K DISTRIBUCI NL, MUSÍ O TÉTO SKUTEČNOSTI ŠKOLA VŽDY VYROZUMĚT POLICII ČR. JESTLIŽE SE TOHOTO JEDNÁNÍ DOPUSTILA OSOBA NEZLETILÁ NEBO BYLO NAMÍŘENO PROTI OSOBĚ NEZLETILÉ, VYROZUMÍ ŠKOLA TAKÉ PŘÍSLUŠNÉHO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE A OSPOD. POKUD V RÁMCI TOHOTO PODEZŘENÍ ZAJISTÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY NĚJAKOU LÁTKU, POSTUPUJÍ ZPŮSOBEM POPSANÝM V BODĚ 5). 5

6 ŠIKANA POSTUP PŘÍ PODEZŘENÍ KONFRONTOVAT SVÁ POZOROVÁNÍ S DALŠÍMI KOLEGY, ZÍSKAT INFORMACE. CO NEJDŘÍVE OZNÁMIT SVÉ PODEZŘENÍ VEDENÍ ŠKOLY, VÝCHOVNÉMU PORADCI, ŠKOLNÍMU METODIKOVI PREVENCE, KONZULTOVAT DALŠÍ POSTUP. MEZI ČTYŘMA OČIMA VYSLECHNOUT VÍCE NEZAUJATÝCH SVĚDKŮ, POPŘÍPADĚ KONFRONTOVAT SVĚDKY MEZI SEBOU. ZÍSKAT ODPOVĚDI NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY: KDO JE OBĚTÍ, POPŘÍPADĚ KOLIK OBĚTÍ JE? KDO JE AGRESOREM, KOLIK AGRESORŮ JE? KDO Z NICH JE INICIÁTOR, KDO AKTIVNÍ ÚČASTNÍK ŠIKANOVÁNÍ A KDO JE OBĚTÍ I AGRESOREM? CO, KDY, KDE, A JAK DĚLALI AGRESOŘI OBĚTEM? DOŠLO? K JAK ZÁVAŽNÝM AGRESIVNÍM A MANIPULATIVNÍM PROJEVŮM JAK DLOUHO ŠIKANA TRVÁ? SPOJIT SE S RODIČI PŘÍPADNÉ OBĚTI, KONZULTOVAT VÝSKYT NEPŘÍMÝCH ZNAKŮ ŠIKANY. POPROSIT JE O POMOC. VYSLECHNOUT OBĚŤ CITLIVĚ, DISKRÉTNĚ, ZARUČIT BEZPEČÍ A DŮVĚRNOST INFORMACÍ. NIKDY NEŘEŠIT PROBLÉM PŘED CELOU TŘÍDOU! G) ZAJISTIT OCHRANU OBĚTI ŠIKANY. TEPRVE NYNÍ VYSLECHNOUT AGRESORY, PŘÍPADNĚ KONFRONTOVAT AGRESORY MEZI SEBOU. NIKDY KONFRONTACE OBĚTÍ A AGRESORŮ! VYTIPOVAT NEJSLABŠÍ ČLÁNEK, DOVÉST JE K PŘIZNÁNÍ ČI VZÁJEMNÉMU OBVIŇOVÁNÍ. POŽÁDAT VEDENÍ ŠKOLY O SVOLÁNÍ VÝCHOVNÉ KOMISE, KTERÁ ZVÁŽÍ DALŠÍ POSTUP. ŠIKANA POSTUP PŘI VYŠETŘOVÁNÍ A) ODHAD ZÁVAŽNOSTI ONEMOCNĚNÍ SKUPINY A ROZPOZNÁNÍ ZDA NEJDE O NEOBVYKLOU FORMU ŠIKANOVÁNÍ: ÚKOL NAPLŇUJEME PŘEDEVŠÍM PROSTŘEDNICTVÍM ROZHOVORU S INFORMÁTORY A OBĚŤMI, NESMÍ DOCHÁZEK K PŘÍMÉ KONFRONTACI PACHATELE A OBĚTI. B) ROZHOVOR S INFORMÁTORY A OBĚŤMI: PO ROZHOVORU S INFORMÁTOREM NÁSLEDUJE ROZHOVOR S OBĚŤMI (NE S PODEZŘELÝMI PACHATELI): PŘI ROZHOVORU S OBĚTÍ JE DŮLEŽITÉ, ABY O TOM NEVĚDĚLI OSTATNÍ ŽÁCI (JE POTŘEBA OCHRÁNIT JI PŘED MOŽNOU POMSTOU AGRESORŮ). 6

7 C) NALEZENÍ VHODNÝCH SVĚDKŮ: VYTIPOVAT ČLENY KOLEKTIVU, KTEŘÍ BUDOU PRAVDIVĚ VYPOVÍDAT (VYBRAT ŽÁKY, KTEŘÍ S OBĚTÍ SYMPATIZUJÍ, KAMARÁDÍ S NÍ NEBO JI ALESPOŇ NEODMÍTAJÍ, ŽÁKY NEZÁVISLÉ NA AGRESORECH, KTEŘÍ NEPŘIJÍMAJÍ NORMY ŠIKANOVÁNÍ). D) INDIVIDUÁLNÍ, PŘÍPADNĚ I KONFRONTAČNÍ ROZHOVORY SE SVĚDKY: ROZHOVORY ZORGANIZOVAT TAK, ABY O NICH DRUZÍ NEVĚDĚLI, VYSKYTNOU-LI SE TĚŽKOSTI, LZE USKUTEČNIT DOPLŇUJÍCÍ A ZPŘESŇUJÍCÍ ROZHOVORY NEBO KONFRONTACI DVOU SVĚDKŮ, VÁŽNOU CHYBOU JE SPOLEČNÉ VYŠETŘOVÁNÍ SVĚDKŮ A AGRESORŮ. ZA ZÁSADNÍ CHYBU POVAŽUJEME KONFRONTACI OBĚTÍ A AGRESORŮ. E) OCHRANA OBĚTI. F) ROZHOVOR S AGRESORY, PŘÍPADNĚ KONFRONTACE MEZI NIMI: JE TO POSLEDNÍ KROK VE VYŠETŘOVÁNÍ, DOKUD NEMÁME SHROMÁŽDĚNÉ DŮKAZY, NEMÁ SMYSL VÉST TENTO ROZHOVOR, CÍLEM JE AGRESORY OKAMŽITĚ ZASTAVIT A OCHRÁNIT OBĚTI, ALE I JE SAMÉ PŘED NÁSLEDKY JEJICH ČINŮ. G) VÝCHOVNÁ KOMISE: V RÁMCI SPOLEČNÉHO SETKÁNÍ PEDAGOGŮ A ŽÁKA- AGRESORA I JEHO RODIČŮ SE ROZHODUJE O VÝCHOVNÝCH OPATŘENÍCH. H) ROZHOVOR S RODIČI OBĚTI: RODIČE JE TŘEBA INFORMOVAT O ZJIŠTĚNÍCH A ZÁVĚRECH ŠKOLY A DOMLUVIT SE NA DALŠÍCH OPATŘENÍCH. I) PRÁCE S CELOU TŘÍDOU. J) V PŘÍPADĚ NUTNOSTI ZAANGAŽOVAT OSPOD, POPŘ. POLICII ČR. KYBERŠIKANA POSTUP PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KYBERŠIKANA JE SPECIFICKÝM DRUHEM ŠIKANY, A PROTO I ZDE PLATÍ BODY 7) A 8). B) SPECIFICKÝ POSTUP: SHROMAŽĎOVAT DŮKAZY O KYBERŠIKANĚ: UKLÁDAT ZÁVADNÉ SMS ZPRÁVY, MAILY, SNÍMAT OBRAZOVKU POŘIZOVAT TZV. SCREENSHOTY, TISKNOUT A ZÁLOHOVAT. C) POKUD NENÍ UVEDENO NA DOKUMENTU, ZAZNAMENAT DATUM I ČAS OBJEVENÍ KYBERŠIKANY. D) PO VČASNÉM OZNÁMENÍ JE MOŽNOST SLEDOVAT PROFILY ČI ZPRÁVY AGRESORA, A TÍM NASHROMÁŽDIT INDICIE VEDOUCÍ K JEHO VYSTOPOVÁNÍ NECHAT AGRESORA UZRÁT. 7

8 NEOMLUVENÉ ABSENCE, ZÁŠKOLÁCTVÍ -SANKCE 1 HODINA NTU 2 HODINY DTU 1 AKTUÁLNÍ VYUČOVACÍ DEN DŘŠ VÍCE NEŽ 1 AKTUÁLNÍ VYUČOVACÍ DEN 2. ST. Z CHOVÁNÍ OPAKOVANÁ VÍCEDENNÍ ABSENCE SVÉVOLNÉ OPUŠTĚNÍ TŘÍDY 3. ST. Z CHOVÁNÍ DTU OPAKOVANÉ SVÉVOLNÉ OPUŠTĚNÍ TŘÍDY DŘŠ SVÉVOLNÉ OPUŠTĚNÍ ŠKOLY 2. ST. Z CHOVÁNÍ OPAKOVANÉ POZDNÍ PŘÍCHODY DO ŠKOLY 2 X POZNÁMKA DO ŽK 3 X NTU 4 X DTU 5 X DŘŠ MANIPULACE S NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI PŘINESENÍ ALKOHOLU, KUŘIVA DŘŠ POŽITÍ ALKOHOLU, KUŘIVA V DOBĚ VÝUKY 2. ST. Z CHOVÁNÍ PŘINESENÍ A DISTRIBUCE ALKOHOLU A KUŘIVA, PŘECHOVÁVÁNÍ A UŽITÍ 2. ST. Z CHOVÁNÍ PŘINESENÍ A DISTRIBUCE JINÝCH DROG 3. ST. Z CHOVÁNÍ KRÁDEŽE MANIPULACE S CIZÍMI PŘEDMĚTY NTU KRÁDEŽE 2. ST. Z CHOVÁNÍ KRÁDEŽ S VLOUPÁNÍM 3. ST. Z CHOVÁNÍ 8

9 POŠKOZENÍ ŠKOLNÍHO MAJETKU ÚMYSLNÉ POŠKOZENÍ MAJETKU DŘŠ OPAKOVANÉ ÚMYSLNÉ POŠKOZENÍ 2. ST. Z CHOVÁNÍ NEVHODNÉ CHOVÁNÍ NEUPOSLECHNUTÍ POKYNU VÝCHOVNÁ KOMISE UČITELEM A S OSTATNÍMI VYUČUJÍCÍMI OPAKOVANÉ NEUPOSLECHNUTÍ POZNÁMKA DO ŽK INDIVIDUÁLNĚ PO DOHODĚ S TŘÍDNÍM NTU SLOVNÍ ÚTOKY PROTI SPOLUŽÁKŮM OPAKOVANÉ SLOVNÍ ÚTOKY SLOVNÍ ÚTOK PROTI UČITELI OPAK. SLOVNÍ ÚTOKY PROTI UČ. POZNÁMKA DO ŽK NTU DTU DŘŠ ZVLÁŠŤ HRUBÉ SLOVNÍ ÚTOKY 2. ST. Z CHOVÁNÍ FYZICKÝ ÚTOK 2. ST. Z CHOVÁNÍ PODVODY PŘEPISOVÁNÍ ZNÁMEK A JINÝCH ÚDAJŮ DŘŠ OPAKOVANÉ PŘEPISOVÁNÍ ZNÁMEK A JINÝCH ÚDAJŮ 2. ST. Z CHOVÁNÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ RIZIKOVÉ - KRIZOVÉ CHOVÁNÍ VE SPECIÁLNÍCH TŘÍDÁCH - ZÁŠKOLÁCTVÍ ZA ZÁŠKOLÁCTVÍ JE POVAŽOVÁNA NEOMLUVENÁ ABSENCE ŽÁKA VE ŠKOLE. JEDNÁ SE O PŘESTUPEK, KTERÝM ŽÁK ÚMYSLNĚ ZANEDBÁVÁ ŠKOLNÍ DOCHÁZKU. JE CHÁPÁNO JAKO PORUŠENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU (PRAVIDEL STANOVENÝCH ŠKOLOU), SOUČASNĚ JDE O PORUŠENÍ ŠKOLSKÉHO ZÁKONA, KTERÝ VYMEZUJE POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU. NEZŘÍDKA JE SPOJENO S DALŠÍMI TYPY RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ, KTERÉ OBVYKLE NEGATIVNĚ OVLIVŇUJÍ OSOBNOSTNÍ VÝVOJ JEDINCE. PREVENCE ZÁŠKOLÁCTVÍ JE SOUČÁSTÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU, ŠKOLNÍ DOCHÁZKU EVIDUJE TŘÍDNÍ UČITEL A V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA ZÁŠKOLÁCTVÍ SE OBRACÍ NA ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE NEZLETILÉHO 9

10 ŽÁKA, NEBO MŮŽE POŽÁDAT O SPOLUPRÁCI VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÝ SPRÁVNÍ ORGÁN. PREVENCE ZÁŠKOLÁCTVÍ, ZPŮSOB OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ, ŘEŠENÍ NEOMLUVENÉ NEPŘÍTOMNOSTI A POSTUP ZÚČASTNĚNÝCH SUBJEKTŮ JE OŠETŘEN METODICKÝM POKYNEM MŠMT.ŠKOLA MÁ UPRAVENÝ POSTUP PRO PŘÍPADY ZÁŠKOLÁCTVÍ INTERNĚ, NEOMLUVENÉ HODINY KTERÉ JSOU JIŽ VYMEZOVÁNY JAKO PORUŠENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU JSOU POSTIHOVÁNY KÁZEŇSKY (NAPOMENUTÍ A DŮTKY ČI SNÍŽENOU ZNÁMKOU Z CHOVÁNÍ). ZÁŠKOLÁCTVÍM BÝVÁ OZNAČOVÁN PŘESTUPEK ŽÁKA, KTERÝ ÚMYSLNĚ ZANEDBÁVÁ NÁVŠTĚVU ŠKOLY. UVÁDÍM DVĚ KATEGORIE ZÁŠKOLÁCTVÍ, KTERÉ SE ČASTO OBJEVUJÍ U ŽÁKŮ NAŠICH SPECIÁLNÍCH TŘÍD. ZÁŠKOLÁCTVÍ S VĚDOMÍM RODIČŮ NA TÉTO FORMĚ SE PODÍLÍ NĚKOLIK TYPŮ RODIČŮ, JEJICHŽ HLAVNÍMI CHARAKTERISTIKAMI JE BUĎ ODMÍTAVÝ POSTOJ KE ŠKOLE NEBO PŘÍLIŠNÁ SLABOST VE VZTAHU K DÍTĚTI ČI ZÁVISLOSTI NA POMOCI A PODPOŘE DÍTĚTE V DOMÁCNOSTI ZÁŠKOLÁCTVÍ S KLAMÁNÍM RODIČŮ - EXISTUJÍ DĚTI, KTEŘÍ DOKÁŽOU PŘESVĚDČIT RODIČE O SVÝCH ZDRAVOTNÍCH OBTÍŽÍCH, PO KTERÉ NEMOHOU JÍT DO ŠKOLY A RODIČE JIM ABSENCI OMLOUVAJÍ PRO TYTO ZDRAVOTNÍ DŮVODY, TENTO TYP ZÁŠKOLÁCTVÍ JE VŠAK OBTÍŽNĚ ROZLIŠITELNÝ OD ZÁŠKOLÁCTVÍ S VĚDOMÍM RODIČŮ ZMĚNY SOCIÁLNÍCH POMĚRŮ DOSTATEČNĚ NEODSTRANILY STARÉ PŘÍČINY ZÁŠKOLÁCTVÍ, KTERÉ SPOČÍVALY ČASTĚJI V SOCIÁLNÍ OBLASTI. STÁLE PŘETRVÁVAJÍ MNOHÉ RODINY (ZVLÁŠTĚ MÉNĚ MAJETNÉ),KTERÉ OMEZUJÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKU SVÝCH DĚTÍ, PROTOŽE DĚTI MUSÍ POMÁHAT PŘI DOMÁCÍCH PRACÍCH( + HLÍDÁNÍ MLADŠÍCH SOUROZENCŮ AJ.) NEJČASTĚJŠÍ DŮVOD VĚDOMÉHO ZÁŠKOLÁCTVÍ SPOČÍVÁ V NEDOSTATKU FINANCÍ ( V URČITÉM ČASOVÉM SLEDU BĚHEM JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCŮ MAJÍ RODINY NEDOSTATEK PENĚZ NA DOPRAVU DĚTÍ DO ŠKOLY Z OKOLNÍCH SPÁDOVÝCH VESNIC) RIZIKOVÉ FAKTORY - VLIV RODINNÉHO PROSTŘEDÍ NEGATIVNÍ VZORY V OKOLÍ NÍZKÁ ÚROVEŇ VZDĚLÁNÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZAMĚSTNANOST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PROSTŘEDÍ OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM PŘÍSLUŠNOST K MENŠINÁM (ZEJMÉNA PROBLEMATIKA ROMSKÉ MENŠINY) CHUDOBA PŘÍLEŽITOST K NELEGÁLNÍ ČINNOSTI NEJEDNOTNOST VÝCHOVNÉHO PŮSOBENÍ NEZÁJEM RODIČŮ O SVÉ DĚTI (TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU, NEDOSTATEČNÁ PÉČE) 10

11 RODIČE SAMI NEMAJÍ DOSTATEČNĚ OSVOJENÉ MORÁLNÍ NORMY A JSOU PRO DÍTĚ NEVHODNÝM MODELEM NEOCHOTA A NESCHOPNOST RODIČŮ MOTIVOVAT DÍTĚ KE VZDĚLÁVÁNÍ NEDOSTATEČNÉ PRÁVNÍ POVĚDOMÍ O RODIČOVSKÝCH POVINNOSTECH PROJEKTIVNÍ FAKTORY DOBRÉ VZTAHY V RODINĚ OTEVŘENÁ KOMUNIKACE KVALITNÍ A PODNĚTNÉ RODINNÉ PROSTŘEDÍ POMOC V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH A POZITIVNÍ VZTAHY RODIČŮ A DOSPĚLÝCH VČASNÉ PODCHYCENÍ PROBLÉMŮ A VYUŽITÍ ODBORNÉ POMOCI U KAŽDÉHO PODEZŘENÍ O VÝSKYTU DANÉHO JEVU MUSÍ BÝT VŽDY INFORMOVÁN ŘEDITEL ŠKOLY. S KÝM SITUACI ŘEŠIT + S KÝM SPOLUPRACOVAT : ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ (ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE, VÝCHOVNÝ PORADCE, SPECIÁLNÍ PEDAGOG) PPP (PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADENSTVÍ) SVP (STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE) OSPOD (ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ) POLICIE ČR ŠKOLNÍ DRUŽINA A KLUB 1, ŽÁK BYL VE ŠKOLE, DO ŠD SE NEDOSTAVIL, NEBYL PŘÍTOMEN PŘI PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ VYUČUJÍCÍM. 11

12 ŽÁK, KTERÝ NEJDE V DANÝ DEN ČI OBDOBÍ DO ŠD, MUSÍ MÍT PÍSEMNOU OMLUVENKU, NEBO TUTO ZMĚNU MUSÍ RODIČ OSOBNĚ PŘEDEM OZNÁMIT VYUČUJÍCÍMU NEBO VYCHOVATELCE. POSTUP ŘEŠENÍ: ŽÁK BEZ OMLUVENKY JE PŘEDÁN DO ŠD, KDE SI JEJ RODIČ VYZVEDNE ŽÁKOVI, KTERÝ ODEŠEL BEZ VĚDOMÍ VYUČUJÍCÍHO NEBO VYCHOVATELKY, BUDE PROVEDEN ZÁPIS DO ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY 2, DO ŠD JE PŘEDÁVÁN ŽÁK, KTERÝ JEVÍ ZNÁMKY ONEMOCNĚNÍ PO PŘÍCHODU DO DRUŽINY VŠICHNI SPOLEČNĚ ODCHÁZÍ NA OBĚD. PŘI VELKÉM MNOŽSTVÍ ŽÁKŮ NENÍ MOŽNÉ, ABY JEDNA VYCHOVATELKA ZŮSTALA S NEMOCNÝM ŽÁKEM A PEČOVALA O NĚHO. POSTUP ŘEŠENÍ: NEMOCNÉHO ŽÁKA VYUČUJÍCÍ NEPŘEDÁ BUDE SE SNAŽIT KONTAKTOVAT RODIČE A DÍTĚ PŘEDÁ JIM : NENÍ-LI TO MOŽNÉ, POŽÁDÁ VYUČUJÍCÍ VEDENÍ ŠKOLY : VEDENÍ ŠKOLY PŘEDÁ ŽÁKA PEDAGOGOVI, KTERÝ MÁ POHOTOVOST ŠKOLNÍ KLUB 1. NEPŘIHLÁŠENÝ ŽÁK, KTERÝ NAVŠTÍVÍ ŠK O VOLNÉ HODINĚ, NERESPEKTUJE POKYNY VYCHOVATELKY A TUDÍŽ SVÝM CHOVÁNÍM NARUŠUJE ČINNOST KLUBU POSTUP ŘEŠENÍ: ŽÁK BUDE ZE ŠK VYKÁZÁN, SITUACE BUDE ŘEŠENA S TŘÍDNÍM UČITELEM A OZNÁMENA RODIČŮM ZÁPISEM DO ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY 2. POČET ŽÁKŮ VE ŠK BĚHEM VOLNÉ HODINY PŘEVÝŠÍ POVOLENÝ POČET ( 30 ŽÁKŮ ) NA 1 VYCHOVATELKU POSTUP ŘEŠENÍ: VYCHOVATELKA SITUACI OZNÁMÍ VEDENÍ ŠKOLY, DO KLUBU BUDE PŘESUNUT JEDEN PEDAGOG VYKONÁVAJÍCÍ DOHLED (JEDNÁ SE O 5.,6.,7. VYUČOVACÍ HODINU ) KRIZOVÝ PLÁN BYL ZPRACOVÁN KOLEKTIVEM PEDAGOGŮ ZŠ BLATENSKÁ ZAPSALA :MGR,ŠÁRKA ZEITHAMLOVÁ METODIK PREVENCE 12

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy TABÁKOVÉ VÝROBKY Konzumace tabákových výrobků ve škole (1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci

Více

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014 DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014 POSTUP ŠKOLY PŘI VÝSKYTU PODEZŘELÉ LÁTKY A PŘI PODEZŘENÍ NA UŽITÍ OMAMNÉ LÁTKY ŽÁKEM Doporučené postupy školy 1. Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů

Více

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování (postup pedagogických pracovníků v níže uvedených krizových situacích) Zpracoval: Mgr. Zdeněk Brabec 1.11.2013 Pracovníci školy vždy, v rámci možností a

Více

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň:

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Mgr. Andrea

Více

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole POSTUP ŠKOLY PŘI ŘEŠENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŢÁKŮ Zpracováno podle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zřízeních, č. j. 21291/2010

Více

I. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí škol a školských zařízení

I. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí škol a školských zařízení Naše škola při řešení problematiky sociálně patologických jevů vychází z platných dokumentů vydávaných MŠMT. Vyučující při řešení problémových situací budou jednotně postupovat podle Metodického pokynu

Více

Směrnice k řešení rizikového chování žáků

Směrnice k řešení rizikového chování žáků Základní škola a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Směrnice k řešení rizikového chování žáků Číslo směrnice: 4.2013 Vypracoval: Miloslava Pohořská,

Více

Problémové situace ve škole, které mohou nastat; stanovení postupu, jak je řešit:

Problémové situace ve škole, které mohou nastat; stanovení postupu, jak je řešit: Příloha č. 2 Krizový plán školní rok 2014/2015 Problémové situace ve škole, které mohou nastat; stanovení postupu, jak je řešit: Žák je přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostoru školy v době

Více

KRIZOVÝ PLÁN PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

KRIZOVÝ PLÁN PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRIZOVÝ PLÁN PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE, OLOMOUC Vypracovala: Ing. Ivana Inwaldová Školní metodička prevence rizikového chování V rámci prevence rizikového chování (šikana, návykové

Více

Řešení šikany mezi žáky. Šikana. ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6)

Řešení šikany mezi žáky. Šikana. ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6) KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Řešení šikany mezi žáky ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6) Šikana 1. Odhalení šikany bývá obtížné. Strach vytváří obvykle prostředí solidarity agresorů i postižených.

Více

STRATEGIE ŘEŠENÍ SPJ ZŠ PUSTIMĚŘ

STRATEGIE ŘEŠENÍ SPJ ZŠ PUSTIMĚŘ STRATEGIE ŘEŠENÍ SPJ ZŠ PUSTIMĚŘ 1 Realizace Strategie řešení SPJ vychází z těchto dokumentů: - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - zákon č.

Více

Školní program proti šikanování 1. Charakteristika šikanování

Školní program proti šikanování 1. Charakteristika šikanování Školní program proti šikanování 1. Charakteristika šikanování Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných

Více

KRIZOVÝ PLÁN Zákonným zástupcům Třídní učitelé

KRIZOVÝ PLÁN Zákonným zástupcům Třídní učitelé KRIZOVÝ PLÁN V rámci prevence rizikového chování (šikana, návykové látky, mentální anorexie, bulimie, sebevražedné pokusy, krádeže, vandalismus... ) je potřeba věnovat zvýšenou pozornost jakýmkoliv změnám

Více

Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400, příspěvková organizace

Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400, příspěvková organizace Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD příloha 2: KRIZOVÉ PLÁNY Č. j.: Skartační znak ZS6 399/2014 A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace KRIZOVÝ PLÁN - příloha MPP Školní metodik prevence: Mgr.

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace KRIZOVÝ PLÁN - příloha MPP Školní metodik prevence: Mgr. Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace KRIZOVÝ PLÁN - příloha MPP Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Důležitá telefonní čísla: POLICIE 158 HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÍ

Více

Krizový plán školy co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků

Krizový plán školy co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků Krizový plán školy co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků Tabák Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit. 1 - V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových

Více

Jak postupovat při řešení krizových situací. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí školy

Jak postupovat při řešení krizových situací. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí školy Krizový plán Jak postupovat při řešení krizových situací Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí školy Pojem návykové látky zahrnuje veškeré látky, které jsou schopné ovlivnit

Více

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1 SANKČNÍ ŘÁD Čl.I Úvodní část 1) Na základě ustanovení 30 odst. 1) zákona č.561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle Metodického

Více

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad Č.j. : SOŠ/527/2009 SMĚRNICE PSŠ LETOHRAD primární prevence sociálně patologických jevů žáků Vypracovali: Mgr. Zuzana Hovádková Mgr. Luboš Janeba

Více

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín Příloha č.2 Školního řádu Školní program proti šikanování Tento Školní program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního

Více

Školní řád - příloha Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem

Školní řád - příloha Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk Sportovní 300, Ruda nad Moravou 789 63 Školní řád - příloha Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem I. Postup

Více

ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SANKČNÍ ŘÁD

ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SANKČNÍ ŘÁD ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SANKČNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odstavec 1, zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu s Minimálním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 Název dokumentu: Sankční řád Vypracoval: Mgr. Stanislav Novotný Schválil: Mgr. Zdeněk Nosek Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Příloha č. 1 - zásady bezpečné internetové komunikace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Příloha č. 1 - zásady bezpečné internetové komunikace ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1 - zásady bezpečné internetové komunikace Příloha č. 2 - postup školy při řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek v prostředí Příloha č. 3 - postup školy při řešení

Více

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření:

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Školní 290, 789 69 Postřelmov Sankční řád Č.j.: M/014/14/2 Platnost od: 25. 8. 2014 Skartační znak: A 10 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh:

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Příloha školního řádu Kázeňský a sankční řád Základní škola, Rudná, 5. května 583 SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků základní školy jsme vypracovali

Více

Školní řád. Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace Příloha č. 4 Pravidla pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku

Školní řád. Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace Příloha č. 4 Pravidla pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku Základní škola Bělá pod Bezdězem příspěvková organizace Máchova 1110, 294 21 Bělá pod Bezdězem, tel/fax 326701496, 326702295 E-mail: zs@zsbela.cz, www.zsbela.cz Č. j. ZS BpB 575/12 Školní řád Základní

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace. Krizový plán. Zpracovala: Mgr. Marie Kaiserová

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace. Krizový plán. Zpracovala: Mgr. Marie Kaiserová Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Krizový plán Zpracovala: Mgr. Marie Kaiserová Při jakékoli změně chování nebo i podezření je vždy nutné:... 4 1. Náhlá nevolnost...

Více

Základní škola Mšeno, okres Mělník, se sídlem Boleslavská 360, 277 35 Mšeno

Základní škola Mšeno, okres Mělník, se sídlem Boleslavská 360, 277 35 Mšeno Základní škola Mšeno, okres Mělník, se sídlem Boleslavská 360, 277 35 Mšeno Směrnice Školní řád část Sankční řád Č.j.: 225 / 2012 Vypracoval: Mgr. Jiřina Trunková Schválil: Mgr. Jiřina Trunková Školská

Více

Krizový plán školy 2.ZŠ Propojení Sedlčany Co dělat když?

Krizový plán školy 2.ZŠ Propojení Sedlčany Co dělat když? Krizový plán školy 2.ZŠ Propojení Sedlčany Co dělat když? 2.základní škola-škola Propojení Sedlčany, Příkrá 67 1 Krizový plán školy - obecně Krizový plán školy by měl zahrnovat postupy a možná řešení při

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ

SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

NÁVRH. Postup školy při vzniku problémů v oblasti zneužívání návykových látek

NÁVRH. Postup školy při vzniku problémů v oblasti zneužívání návykových látek NÁVRH Směrnice k postupu školy při vzniku problémů v oblasti zneužívání návykových látek, k prevenci záškoláctví a postup v případě zjištění šikany Postup školy při vzniku problémů v oblasti zneužívání

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků Č. j.: 00283/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet příloh: 3 Skartační znak: Zpracováno podle metodického

Více

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 zsdebr@seznam.cz www.skoladebr.cz Masarykova škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Pokyn ředitele školy k uvolňování

Více

Přílohy minimálního preventivního programu 1. PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

Přílohy minimálního preventivního programu 1. PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Přílohy minimálního preventivního programu 1. PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Program proti šikanování je součástí programu prevence.vychází z minimálního preventivního programu naší školy a ze získaných zkušeností

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace. Obecná ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace. Obecná ustanovení Obecná ustanovení Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a

Více

Základní škola a Mateřská škola Bystročice, příspěvková organizace se sídlem Bystročice 65 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Bystročice, příspěvková organizace se sídlem Bystročice 65 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy se sídlem Bystročice 65 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 69/14 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole Dobrá výchova dětí je i programem prevence jednotlivých zdraví poškozujících a život znehodnocujících závislostí a jevů Metodik

Více

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování Příloha č. 3 Program proti šikaně I. Vymezení fenoménu školního šikanování Vnější charakteristika šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM prevence rizikového chování Školní rok 2014-2015 Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756 Zpracovatel: Bc. Olga Lupoměská Realizátor: Základní

Více

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník Lubná 228, PSČ 270 36 IČO: 470 13 532

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník Lubná 228, PSČ 270 36 IČO: 470 13 532 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník Lubná 228, PSČ 270 36 IČO: 470 13 532 Cílem krizového plánu je stanovit závazný postup pro všechny pracovníky školy v případech

Více

Základní škola a mateřská škola, Orel, okres Chrudim se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola, Orel, okres Chrudim se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 43/2012 Vypracovala: Schválila: Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 30.8.2012

Více

Základní škola Dřevohostice, okres Přerov příspěvková organizace. Organizační řád školy Směrnice č. D 9 Prevence rizikového chování

Základní škola Dřevohostice, okres Přerov příspěvková organizace. Organizační řád školy Směrnice č. D 9 Prevence rizikového chování Základní škola Dřevohostice, okres Přerov příspěvková organizace Organizační řád školy Směrnice č. D 9 Prevence rizikového chování Vypracoval: PaedDr. Nataša Kučerová, ředitelka školy Schválil: PaedDr.

Více

Integrovaná střední škola, Slaný Hlaváčkovo nám. 673 274 01 Slaný. Školní řád

Integrovaná střední škola, Slaný Hlaváčkovo nám. 673 274 01 Slaný. Školní řád Integrovaná střední škola, Slaný Hlaváčkovo nám. 673 274 01 Slaný Školní řád Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. prevence rizikového chování. Školní rok 2014-2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. prevence rizikového chování. Školní rok 2014-2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM prevence rizikového chování Školní rok 2014-2015 Zpracovatel: Mgr. Iva Knedlíková Realizátor: ZŠ a MŠ Tři Sekery Termín realizace programu: školní rok 2014-2015 Pedagogická

Více

Krizový plán školy ( doplněk školního řádu)

Krizový plán školy ( doplněk školního řádu) Krizový plán školy ( doplněk školního řádu) Název školy: Adresa: Právní forma: ZŠ T.G. Masaryka Pyšely Pražská 168, 251 67 Pyšely příspěvková organizace IČO: 43750699 Zřizovatel: Město Pyšely Kontakty:

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová D 1 Školní řád OBECNÉ USTANOVENÍ Škola je zařízením, ve které je realizováno vzdělávání a výchova žáků ve velmi širokém spektru

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 23. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 23 /2009 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník, se sídlem Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník, se sídlem Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy , se sídlem Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 2/2012B A.1. A5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK,příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr.Dagmar Sedlářová, ředitelka školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK,příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr.Dagmar Sedlářová, ředitelka školy Č.j.: Vypracoval: Schválil: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK,příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZS08/2013 Mgr.Dagmar Sedlářová, ředitelka školy Mgr.Dagmar Sedlářová, ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Školní 710, 685 01 Bučovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Aleš Navrátil, ředitel školy Mgr. Aleš Navrátil, ředitel školy

Více

Školní řád Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice

Školní řád Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice Školní řád Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Směrnice Sankční řád SANKČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Směrnice Sankční řád SANKČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Směrnice Sankční řád Č.j.: ZŠDv//2013/Ha Vypracoval: Mgr.Lumír Hamal Schválil: Mgr. Lumír Hamal Platnost: 25. 8. 2013 Účinnost ode dne: 2. 9. 2013

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek ŠKOLNÍ ŘÁD pro učitele, žáky a ostatní pedagogické zaměstnance Telefon: 558 646 246 E-mail: sekretariat@sumprum.cz

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Hvozd, příspěvková organizace Hvozd 84, 798 55 Hvozd ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 64/2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Waldemar Zatloukal, ředitel školy Mgr. Waldemar

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Kobylí 661 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: /2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. v oblasti sociálně patologických jevů

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. v oblasti sociálně patologických jevů MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů Realizován pro: Základní škola Hlubočky Mariánské Údolí Termín realizace programu: školní rok 2012-2013, Škola: malotřídní, 1. stupeň

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Janov 17 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 8 /2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Vlasta Zemanová, ředitel školy Mgr. Vlasta Zemanová, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Třebíč, Benešova 585, příspěvková organizace se sídlem Benešova 585, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 410 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 02/2014 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Pedagogická rada projednala dne Školská

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

3) Pedagogický pracovník sepíše stručný záznam o události s vyjádřením žáka, zejména odkud, od koho má výrobek.

3) Pedagogický pracovník sepíše stručný záznam o události s vyjádřením žáka, zejména odkud, od koho má výrobek. KRIZOVÉ POSTUPY ŠKOLY Co dělat když.? Co dělat v případě podezření na záškoláctví Úmyslné zanedbávání školní docházky, pravé záškoláctví, s vědomím rodičů, s klamáním rodičů, útěky ze školy, odmítání školy.

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr.Radim Motyčka, ředitel školy Mgr.Radim Motyčka, ředitel

Více

Š kolní ř á d. Obecná ustanovení

Š kolní ř á d. Obecná ustanovení Š kolní ř á d Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

Krizový plán školy. ZŠ Opava, Mařádkova 15 p. o.

Krizový plán školy. ZŠ Opava, Mařádkova 15 p. o. KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY 2014/2015 1 Krizový plán školy Cílem krizového plánu je eliminovat či minimalizovat škody v případě, kdy k projevům rizikového chování ve školním prostředí dojde. Je pomocným manuálem

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ Štramberk pro školní rok 2014/2015.

Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ Štramberk pro školní rok 2014/2015. PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ Štramberk pro školní rok 2014/2015. Krizový plán pro řešení šikanování Žáci jsou seznamováni

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Pedagogická rada projednala dne Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, TASOVICE, příspěvková organizace, okres Znojmo se sídlem Tasovice 374 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: 166/13 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Organizace vyučování a režim školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Organizace vyučování a režim školy Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, 466 01 Jablonec nad Nisou tel. ředitelna + fax: 483 319 948, tel. sborovna: 483 306 691, e-mail

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 91/ 2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz.

Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz. Z Á K L A D N Í Š K O L A Z B O R O V I C E, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz

Více

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů žáků

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů žáků Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů žáků vybrané pasáže z dokumentu školy Výchozí dokumenty

Více

Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice k prevenci rizikového chování v ZŠ Vnorovy

Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice k prevenci rizikového chování v ZŠ Vnorovy Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Směrnice k prevenci rizikového chování v ZŠ Vnorovy Směrnice k prevenci rizikového chování v ZŠ Vnorovy vychází z Metodického doporučení k

Více

Program proti šikanování. Krizový plán

Program proti šikanování. Krizový plán Příloha Minimálního preventivního programu Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice Program proti šikanování Krizový plán Program proti šikanování Šikanování je všudypřítomné a může nás doprovázet

Více

Základní škola a Mateřská škola Štramberk. ŠKOLNÍ ŘÁD 1. část ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Zdeňka Havlíková, ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola Štramberk. ŠKOLNÍ ŘÁD 1. část ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Zdeňka Havlíková, ředitel školy Základní škola a mateřská škola Štramberk Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD 1. část ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 02 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25. 8. 2014 Směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Okružní 1235, 434 01 Most IČO 47326417 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD VERZE 2 Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 20. listopadu 2014 Školská rada schválila

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Minimální preventivní program Církevního gymnázia v Kutné Hoře

Minimální preventivní program Církevního gymnázia v Kutné Hoře Minimální preventivní program Církevního gymnázia v Kutné Hoře Minimální preventivní program (MPP) školy je složen ze tří částí. V první části jsou uvedeny všechny aktivity školy působící preventivně při

Více

Krizový scénář pro řešení šikanování

Krizový scénář pro řešení šikanování Základní škola, Brno, Bosonožská 9 školní rok: 2011/2012 Krizový scénář pro řešení šikanování Vychází z Metodického pokynu MŠMT ČR k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j.:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace. Š k o l n í ř á d. Základní školy Bořitov, Školní 125, Bořitov, 679 21

Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace. Š k o l n í ř á d. Základní školy Bořitov, Školní 125, Bořitov, 679 21 Š k o l n í ř á d Základní školy Bořitov, Školní 125, Bořitov, 679 21 Vypracovala: PhDr. Šárka Hlavatá, ředitelka školy Školská rada schválila dne: 11.3. 2015 Školní řád nabývá platnosti a účinnosti dne:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 70/2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2015

Více

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ příloha plánu práce výchovné poradkyně Mgr. Věra ŠEBOROVÁ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD 3. ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHEB, MALÉ NÁMĚSTÍ 3, 350 02 CHEB. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD 3. ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHEB, MALÉ NÁMĚSTÍ 3, 350 02 CHEB. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků Žáci mají právo 1. na vzdělávání a školské služby podle zákona č.561/2004 Sb. (dále jen školského zákona), ve znění jeho novel

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Praha 13, Klausova 2450, příspěvková organizace se sídlem Klausova 2450,155 00 Praha 5- Velká Ohrada ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: /2007 Vypracoval: Schválil: Mgr. Věnc. Hanzlíková,

Více