Když Bůh je naším lékařem...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Když Bůh je naším lékařem..."

Transkript

1 Když Bůh je naším lékařem... 1

2 2 Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje. Žalm 103,2-3.

3 Když Bůh je naším lékařem Právě jsem se připravoval na státní zkoušky z medicíny. Hlavu jsem měl plnou nespočetných názvů nemocí a způsobů, jak se dá stanovit jejich diagnóza. Vynaložil jsem neskutečné úsilí, abych si zapamatoval názvy léků a jejich účinků. Zároveň jsem ale také přemýšlel nad tím, jak je lékařská věda omezená. Kdo má dostatek času a znalostí, aby se zabýval všemi těmito nemocemi? A kdyby dokonce existoval lékař, který by to dokázal, stále by zde byly milióny lidí, o které je potřeba se postarat mnoho z nich by ani nepřijalo nabízenou pomoc. Pak jsem přemýšlel o Ježíši Kristu. Uzdravoval lidi, se kterými se setkal. A to takovým způsobem, že v některých vesnicích se poté, co jimi Ježíš prošel, nenalézal jediný nemocný člověk. A On je uzdravoval celkově: na těle, na mysli i na duchu, přestože jeho způsoby uzdravování byly zcela prosté: Řekl slovo - a stalo se. Napadla mě myšlenka: Proč by to nebylo možné i dnes? 3

4 Když Bůh je naším lékařem I dnes se můžeme modlit a slova Bible platí právě tak, jako platila tehdy. Tato slova například zazněla, když mělo být hlásáno evangelium: A řekl jim: Jděte do celého světa a kažte e v a n g e l i u m v š e m u stvoření na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je. Marek 16, Přesně toto se stalo, když Ježíš vyslal své učedníky, aby hlásali evangelium. Ježíš svolal svých dvanáct a dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a léčit nemoci. Poslal je zvěstovat Boží království a uzdravovat. Lukáš 9,1-2. Později také vyslal sedmdesát učedníků: Potom určil Pán ještě sedmdesát jiných a poslal je před sebou po dvou do každého města i místa, kam měl sám jít. Řekl jim: A když přijdete do některého 4

5 města a tam vás přijmou, jezte, co vám předloží; uzdravujte nemocné a vyřiďte jim: Přiblížilo se k vám království Boží. Lukáš 10, Pavel a Petr uzdravili také mnoho nemocných. A Jakub dává několik jednoduchých rad, jak zacházet s nemocným: Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jakub 5, Když jsem přemýšlel nad těmito příklady, můj přítel mi řekl, že také věří v Ježíše Krista jako svého osobního lékaře, a poukázal mi na text z Bible: Neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji. 2.Mojžíšova 15,26. Slova nedokáží dobře vyjádřit, jaká radost zaplavila v ten okamžik mé srdce: Boží slovo stále platí! Bůh nás uzdravuje dnes stejně tak, jako 5

6 Když je Bůh naším lékařem uzdravoval kdysi! Z celého srdce jsem se těšil na chvíli, kdy se budu moci setkat s nemocnými. Bylo pro mě nad slunce jasné, že chci uplatňovat tento způsob praktické medicíny. V následujících letech jsem měl dostatek příležitostí učit se na sobě a na druhých, jakým způsobem Bůh uzdravuje. Stále si živě vzpomínám na svoji zkušenost, kdy jsem onemocněl boreliózou. Použil jsem různé přírodní prostředky, ale uzdravení přišlo až v okamžiku, kdy jsem přijal Boží slovo, kterým ke mně Bůh osobně promluvil. 6

7 Moje zkušenost s boreliózou Několik měsíců mě bolelo levé koleno. Ale protože jsem měl už jako dítě a mladík problémy s klouby, když jsem je hodně zatížil, myslel jsem si, že je to tento problém. V té době jsem rekonstruoval svůj domov, měl jsem zaměstnání na plný úvazek, pracoval jsem přesčas a vykonával jsem také další neplacenou práci. Uprostřed tohoto pracovního víru jsme na tři nebo čtyři dny navštívili několik přátel ve střední Itálii. V té době bolest v koleni ještě zesílila a ani masáž nepřinesla žádnou úlevu. Naopak, právě v tom okamžiku nemoc doopravdy propukla. Když jsem se vrátil domů, nebyl jsem schopný pokračovat v práci. Moje koleno víc a více otékalo a bolest rostla. Obklady, bylinky a ani žádné další přírodní prostředky nepřinášely úlevu. Nakonec jsem se rozhodl udělat si test na boreliózu. Výsledky byly jednoznačné: Měl jsem akutní zánět způsobený bakterií Borelia, kterou přenášejí nakažená klíšťata. 7

8 Moje zkušenost s boreliózou V tom okamžiku jsme se předtím, než jsem měl podniknout další léčebné kroky, rozhodli znovu se se pomodlit. Ihned přede mnou vyvstala všechna nebezpečí a veškerá nutná léčba. Tyto baktérie dokáží v těle zničit všechno a jediný způsob léčby spočívá v tom, že se nasadí velké množství antibiotik. V té době, předtím, než jsem měl podniknout další léčebné kroky, jsme se rozhodli znovu za tu věc pomodlit. Od poslední cesty do Itálie uplynulo už několik týdnů a nic se nezlepšilo. Ve skutečnosti se bolest stala téměř nesnesitelnou. Jeden večer jsem se už nacházel téměř na pokraji zoufalství. Modlil jsem se: Co Ti brání, abys mě mohl uzdravit? Chci pouze podpořit Tvé dílo. Nejde mi o sebe Jen zřídkakdy pláči, ale v té chvíli mi slzy stékaly po tváři bez ustání. Brzy nato jsem obdržel telefonát od přítele. Přestože ne všechny 8

9 myšlenky byly povzbuzující, jedna jeho otázka mi přece jen pomohla: Nedal ti Bůh zaslíbení? Nemluvil k tobě? Je pravda, že Bůh mi o několik měsíců dříve dal slovo, a to právě v době, kdy mě klouby začaly bolet. Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať. To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem. Přísloví 3,7-8. V té době jsem ale tomuto zaslíbení nerozuměl. Po tomto telefonátu jsem si velice jasně zmíněný text vybavil. Jestliže Bůh takto mluvil a jednal v minulosti, platí Jeho slova i teď, protože co Bůh řekne, to se také stane (viz Žalm 33,9). Nebylo to ani tak rozumové přesvědčení, které jsem získal, ale vnitřní jistota nyní jsem věděl, že Bůh má mou nemoc ve svých rukou a že mě posílí. Bolest začala ihned ustupovat a náhle jsem pocítil úlevu. Samozřejmě jsem musel v této věci s Bohem také spolupracovat. Jakmile to bylo možné, nechal jsem 9

10 Moje zkušenost s boreliózou svého kolegu lékaře otevřít koleno, aby napětí povolilo. Respektoval mé přání, když jsem odmítl užívat penicilin. Po tomto zákroku jsem se cítil den ze dne výrazně lépe a brzy jsem stál opět na nohou. O několik týdnů později jsem byl schopen i větší zátěže a přijal jsem úkol turistického průvodce, přestože bolest v koleni ještě úplně neodezněla. Tak jsem byl po několika měsících schopný koleno opět ohnout a zatížit. Dnes, po deseti letech, jsou má kolena schopná snést stejnou zátěž jako v minulosti. Když nějakou delší dobu klečím, cítím určitou bolest, ale to je celkem normální, když vám je padesát čtyři let. Až na toto je má nemoc věcí minulosti. Díky této zkušenosti jsem mnohem lépe poznal Boha jeho lásku, péči a uzdravující moc. Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať. To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem. Přísloví 3,7.8. Tento text mě po této 10

11 zkušenosti vždy provázel. Když spoléhám na svou moudrost a svou vlastní sílu, onemocním. Nyní jsem se ale naučil spoléhat více na Boha a lépe s ním spolupracovat. To se ukázalo pro mě velmi prospěšné a dalo sílu také mým kostem. Zároveň jsem si vědom svých omezení a toho, že mohu své tělo zatížit jen do určité míry. Bůh musí nést problémy v mé práci, jinak znovu onemocním. 11

12 Ježíš používá přírodní prostředky Učedníci si měli vzít příklad ze Spasitelova přístupu k nemocným. Při jedné příležitosti Ježíš pomazal slepému oči blátem a přikázal mu: Jdi, umyj se v rybníce Siloe. On tedy šel, umyl se, a když se vrátil, viděl. (Jan 9,7). Veliký lékař jej mohl okamžitě uzdravit svou mocí, přesto využil jednoduchých přírodních prostředků. Nevyjádřil svou podporu pro léčení pomocí léků, ale schválil použití jednoduchých a přírodních léčiv. Touha věků 525 Přírodní prostředky mi velice pomohly, když jsem trpěl dobře známou sennou rýmou, která se v akutní fázi projevuje podobně jako astma. To byl další hmatatelný důkaz Boží uzdravující moci. Tím, že jsem přešel na vegetariánskou stravu, modlil se a pravidelně běhával, došlo u mě k výraznému zlepšení a nakonec k úplnému uzdravení. 12

13 Bůh nás chce úplně uzdravit Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv - tak jako se dobře daří tvé duši. 3.Janova 1,2 Když se Ježíš staral o nemocné, šlo mu o mnohem více než pouze o uzdravení tělesné nemoci. On má pro lidstvo vyšší cíl než jen tento. Chce, abychom měli pokoj. A základem pokoje je osvobození od hříchu; neboť hřích je kořenem neklidu a nemoci. Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. 1.Tesalonickým 5,23 Bible je plná zaslíbení, že se Bůh postará o všechny naše nemoci. To potvrzuje i náš úvodní text, Žalm 103,2-3: Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje. 13

14 Mé svědectví Po mnoho let jsem viděl, jak se Bůh o nás stará v době nemoci. Je stejný dnes, jako byl tehdy, když byl osobně mezi lidmi. Zažil jsem uzdravení z menších i ze zhoubných nemocí. A viděl jsem Jeho pomoc a útěchu, když se umírající pacienti smiřovali se smrtí. Mohli zemřít v pokoji, nebyli zkoušeni více, než byli schopni snést. Nebyl nikdo, kdo by neobdržel pomoc, když se byl v prosbách obrátil k Bohu. Ne všichni byli uzdraveni, všichni ale byli posíleni a potěšeni. Naneštěstí ne každý Jeho pomoc přijal. Díky své osobní zkušenosti s vlastním uzdravením, díky událostem, které se odehrály v naší rodině a v církvi, a rovněž po všech letech naplněných zkušenostmi z mé lékařské praxe, mohu říci: Ježíš se dnes stará o nemocné stejně, jako se staral před dvěma tisíci lety. Neodvrátí se od nikoho, kdo k Němu přijde. Slyší každou upřímnou prosbu. MUDr. Joachim Schwarz 14

15 Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal. Izajáš 53,4. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Matouš 11,28. 15

16 Adventní společenství sobotního odpočinutí Zámrsky Hranice Česká republika Internet: Březen 2010 Zdroj obrázků: V

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

VÝKŘIK NOUZE. Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA. Výkřik nouze 1

VÝKŘIK NOUZE. Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA. Výkřik nouze 1 VÝKŘIK NOUZE Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA Zůstaneme stát, zatímco skloníme své hlavy k modlitbě. Pane Ježíši, věříme, neboť Tys řekl, že máme věřit.

Více

Pravda osvobozuje! (Jan 8, 32) Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. eleutherósei (Jan 17, 17) Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda

Pravda osvobozuje! (Jan 8, 32) Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. eleutherósei (Jan 17, 17) Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda Vnitřní uzdravení Bylo již napsáno mnoho knih na téma Božího uzdravování, ale naprostá většina z nich se týkala uzdravení fyzického uzdravení nemocí. Pokud se věnují i oblasti vnitřního uzdravení (nebo

Více

Naše zkušenost s adventismem

Naše zkušenost s adventismem Naše zkušenost s adventismem Adventisty sedmého dne jsme s manželem byli téměř jedenáct let. Když jsme se s manželem poznali, začínala jsem právě dálkově studovat na Teologickém semináři CASD. Tam se mnou

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 5 / 2012 Sloupek 2 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: Toto je řád pro lévijce: Od pětadvaceti let bude schopen nastoupit

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice UČEDNÍK ČARODĚJNICE Jim McCoy Translated audio testimony given in Czech Republic (about 1995?) by Jim McCoy Disciple of a witch Includes seminar by Jim McCoy The difference between New Age and Christianity.

Více

Následování Boţího plánu pro tvůj ţivot. Kenneth E. Hagin

Následování Boţího plánu pro tvůj ţivot. Kenneth E. Hagin Následování Boţího plánu pro tvůj ţivot Kenneth E. Hagin 1 Předmluva Ţijeme v době, kdy není čas na to, hrát si na církev, nebo na zahrávání si s ďáblovými triky v našich ţivotech. Jsou tu poslední dny.

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj!

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! FARNÍ INFORMÁTOR 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 31. SRPNA 2014 Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! TABGA - místo, kde Ježíš z pěti ječných chlebů a dvou ryb zázračně nasytil zástupy pěti tisíc mužů kromě

Více

PODIVÍN. Pravdivý životní příběh muže, který se z lidské pochodně stal pochodní naděje a vykoupení v rukou Ježíše.

PODIVÍN. Pravdivý životní příběh muže, který se z lidské pochodně stal pochodní naděje a vykoupení v rukou Ježíše. PODIVÍN Pravdivý životní příběh muže, který se z lidské pochodně stal pochodní naděje a vykoupení v rukou Ježíše. Napsali James Sherwood Bennett a Hulda Romero-Bennett 2013 James Sherwood Bennett a Hulda

Více

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ KŘEST Všeobecné udělování křtu se odvozuje z příkazu Ježíše Krista daného apoštolům: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Vyrovnání se s odchodem blízkého člověka v hospici pro pozůstalé s vyznáním a bez vyznání. DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Vlasta Sýkorová Sociální

Více

3 / 2014. Pochopení duchovní reality Křesťané ve střední Asii Zprávy ze světa

3 / 2014. Pochopení duchovní reality Křesťané ve střední Asii Zprávy ze světa 3 / 2014 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Židům 13,3 Pochopení duchovní reality Křesťané ve střední Asii Zprávy ze světa

Více

Deset dnů modliteb 2015

Deset dnů modliteb 2015 Deset dnů modliteb 2015 2 Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval

Více

Beránek a holubice. Sebestřednost. Milování nepřátel

Beránek a holubice. Sebestřednost. Milování nepřátel K n i h o v n a B o ž í h o K r á l o v s t v í * svazek 2010 / 2 Beránek a holubice Sebestřednost Milování nepřátel Touha po štěstí (ze závěru KBK 2010/2c Milování nepřátel) Ježíš Kristus je konec tóry.

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97 James B. Irwin Umírání a smrt Misie ve stáří Bible, Žalm 19, 1 Výstava o Bibli Na úvod Umění stárnout Záleží na každém člověku, jestli naplní sýpky svého života pšenicí,

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Studujeme společně. Mark Finley

Studujeme společně. Mark Finley Studujeme společně Mark Finley Název a logo Advent-Orion je ochranná známka, která je zapsána do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. ISBN 80-7172-780-6

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

obsah Jeffrey W. Dove (str. 4 5) Opravdu DŮLEŽITÝ ZÁZRAK L. Alton Garrison (str. 6 10) Věřit Bohu ohledně ZMOCNĚNÍ DUCHEM

obsah Jeffrey W. Dove (str. 4 5) Opravdu DŮLEŽITÝ ZÁZRAK L. Alton Garrison (str. 6 10) Věřit Bohu ohledně ZMOCNĚNÍ DUCHEM PRAKTICKÉ LETNIČNÍ TEOLOGIE http://www.enrichmentjournal.ag.org Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International Redaktor české verze: Radek Smetana, M.A. Překlady:

Více

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM Texty pro společenství manželů 2014 1 Cesta manželství není jednoduchá, ale je velmi krásná. 1 Na otázku, jakou důležitost dnes má rodina, Svatý otec reagoval: Řekl bych, že je

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

Boží způsob jednání Člověk vlastněný Bohem. (The Touch of God The God-Possessed Man)

Boží způsob jednání Člověk vlastněný Bohem. (The Touch of God The God-Possessed Man) Boží způsob jednání Člověk vlastněný Bohem (The Touch of God The God-Possessed Man) David Wilkerson 17. června 2002 Chci pro vás učinit tři prohlášení o Božím způsobu jednání. Tyto tři body jsou podstatou

Více

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna.

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Jaro 2015 Druhý ročník Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International obsah 1. George O. Wood

Více

Neděle. Sabat. Biblické učení o dni Božího odpočinku

Neděle. Sabat. Biblické učení o dni Božího odpočinku Neděle a Sabat Biblické učení o dni Božího odpočinku Neděle a Sabat Biblické učení o dni Božího odpočinku Úpadek víry, a zesvětšťování společnosti vedou k zesilujícímu se obchodně podnikatelskému tlaku

Více