MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY. novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY. novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty"

Transkript

1 MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty

2 ÚVODNÍ BLOK (ODBORNÝ GARANT JOSEF HORNÝ) Slovo vydavatelů O manuálu Úspory energií: problém i výzva architektury Sociální a kulturní souvislosti Úspory energie v urbanismu Aktuální rámec právních předpisů Kvalita vnitřního prostředí Kontrola provádění stavebních prací NOVOSTAVBY / PASIVNÍ DOMY (ODBORNÝ GARANT JAN BÁRTA) Novostavby / pasivní domy Úvod do problematiky Základní principy technické a dispoziční řešení Tepelná izolace Výplně otvorů a zasklení Neprůvzdušnost, zkoušky kvality Kontrola neprůvzdušnosti Větrání a vytápění Kvalita vnitřního prostředí Výpočet energetické náročnosti Ekonomické posouzení Nejčastější mýty a předsudky Rekapitulace požadavků na konstrukce vazba na ČSN Příklady vybraných detailů pro pasivní domy Příklad 1: Dřevěný pasivní dům, Votice Příklad 2: Rodinný dům, Hradčany Příklad 3: Bytový dům, Schellenseegasse, Vídeň, Rakousko

3 PANELOVÉ DOMY (ODBORNÝ GARANT ALEŠ BROTÁNEK) Panelové domy Jaké možnosti nabízejí a co bychom mohli promarnit? Urbanistické, sociální a ekonomické souvislosti Technický potenciál úspor v panelové výstavbě Jsou dílčí postupná opatření cestou ke změně panelového domu na standard 21. století? Postup při komplexním řešení, příprava podkladů, výběr vhodného návrhu, projektanta, dodavatele Příklad 1: Solanova, Dunújváros, Maďarsko Příklad 2: Nový Lískovec, Brno, 1. fáze Příklad 3: Nový Lískovec, Brno, 2. fáze Příklad 4: Olenderweg Halle-Neustadt, Německo ZMĚNY STAVEB (ODBORNÝ GARANT PAVEL KECEK) Změny staveb Úvodní rozvaha (ekvivalent architektonické studie) a průzkumy Vliv změny stavby na okolí Projekt a realizace Podmínky kvalitní realizace Druhy stavebních úprav Požární ochrana, bezpečnost Rizika zateplování budov Příklad 1: Rodinný dům, Pettenbach, Rakousko Příklad 2: Řadový rodinný dům, Brno Příklad 3: Bytový dům, Praha STAVBY S KULTURNĚ-HISTORICKOU HODNOTOU (ODBORNÝ GARANT MILOŠ SOLAŘ) Stavby s kulturně-historickou hodnotou Historická okna z pohledu stavební fyziky Příklad 1: Husův sbor, Praha-Vinohrady Příklad 2: Baťův mrakodrap, Zlín

4 4 Úvodní blok SLOVO VYDAVATELŮ Vážení uživatelé manuálu, masivní podpora zateplení rodinných a bytových domů, výměna topení za příznivější životnímu prostředí, instalace obnovitelných zdrojů energie je svého druhu největší akcí k podpoře ekologické výchovy a vzdělávání obyvatel. Programem Zelená úsporám se povedlo obrátit zájem veřejnosti k úsporám energie, snižování emisí skleníkových plynů a ke kvalitě ovzduší. Ukazuje se, že co je ekologické, může být také ekonomicky výhodné. Lidé, kteří nic netušili o emisních povolenkách, dnes vědí o prodeji milionů tun oxidu uhličitého do ciziny a vidí, jak se peníze z prodeje státního přebytku emisí zhmotnily v jejich vlastním (zatepleném) domě. Programy řešící úspory energií budou jistě stále častější. Nicméně program Zelená úsporám je dotační titul, který zůstane zapsán v historii českého stavebnictví jako ojedinělá a mimořádná příležitost. Tolik finančních prostředků využitých k jednomu cíli a v tak krátké době, to se již asi nebude opakovat. Až budoucnost ukáže, zda celkové hodnocení dopadů programu bude kladné, nebo záporné. Nejen podpora výstavby nových domů v pasivním standardu je výzvou pro architekty. Zateplují se budovy různého věku a různých typů. Architekti mohou svou radou a pomocí velmi přispět k tomu, aby vznikaly kvalitní stavby, které by byly dobrým impulzem českému stavebnictví v době ekonomické recese. Rut Bízková, Ministerstvo životního prostředí ČR Vážení čtenáři, ochrana životního prostředí a ohleduplnost k němu jsou z velké části dány efektivním využíváním energetických zdrojů. Odvětví vývoje a zavádění energeticky úsporných a k přírodě šetrných zdrojů a technologií se stává v současnosti nejdynamičtějším oborem, který přináší zvlášť v době hospodářského útlumu oživující stimul celé ekonomice. Stejně tak program Zelená úsporám představuje velmi významného hybatele ekonomické aktivity posledních dvou stavebních sezon a podle Národní ekonomické rady vlády (NERV) jeden z nejúčinnějších nástrojů proti krizi vůbec. Ve svém důsledku přináší či uchovává pracovní místa přibližně pro tisíc lidí. Peníze získané snížením emisí navíc investuje na podporu energetických úspor, což následně vede i k úsporám finančním. Vzhledem k očekávanému zdražení energií v roce následujícím a vůbec ve vztahu k zákonitému růstu cen energií v budoucnu se to jeví pro domácnosti jako investice nanejvýš moudrá. Primární záměr programu Zelená úsporám, spočívající v redukci emisí CO 2, s sebou tak nese celou řadu pozitivních doprovodných jevů. Už v této fázi můžeme určitě říct, že program podporou vybraných úsporných opatření a využití obnovitelných zdrojů energie v obytných domech přinejmenším podnítil energeticky uvědomělé chování u veřejnosti a bezpochyby přispěl také k rozšíření moderních ekologických a energeticky šetrných řešení. Vždyť kdo před rokem věděl, co je tepelné čerpadlo anebo solární termický kolektor, jehož konkrétní a účelné užití pro přípravu teplé vody a vytápění v obytných domech celkem zřetelně kontrastuje s aférou předotovaných solárních parků? Věřím, že program Zelená úsporám v budoucnu ještě prokáže, že šlo o jedinečný projekt, který v relativně krátkém časovém horizontu dokázal investovat poměrně vysokou částku do zcela konkrétních, smysluplných a prokazatelně návratných opatření. Irena Plocková, náměstkyně ředitele, Úsek implementace GIS, Státní fond životního prostředí

5 Architekti svým komplexním pohledem na řešení úkolů zařazují mezi své priority šetření. Šetření hmotnou, energií i finančními prostředky. Energetické úspory, projevující se následně na provozních nákladech, jsou pointou naší doby. Estetika, někdy a někde hrající prim na žebříčku architektonických priorit, není na překážku šetření a úsporám, a naopak šetření a úspory nemají ovlivňovat estetiku staveb. Tyto aspekty jsou hlavním obsahem Manuálu energeticky úsporné architektury. Zasvěcený, vzdělaný a kulturní přístup všech zúčastněných může programům podporujícím šetrné hospodaření s energií přinést velký úspěch. Manuál, který držíte v ruce, je dokladem smysluplné spolupráce České komory architektů a Státního fondu životního prostředí, u jejíhož zrodu stáli architekti Petr Štěpánek, bývalý ředitel SFŽP, Dalibor Borák, bývalý předseda ČKA, a Tomáš Jiránek, spoluautor memoranda o vzdělávání a kultuře prostředí v České republice. Autorům manuálu děkuji za nastolení pro dnešní dobu zásadních témat a čtenářům přeji, ať naleznou poučení či inspiraci, a zároveň mnoho úspěchů při realizaci jejich projektů. Jan Vrana, předseda České komory architektů 5 Úvodní blok

6 6 Úvodní blok O MANUÁLU PROČ MANUÁL VZNIKL A KOMU JE URČEN? Spuštění programu Zelená úsporám* znamenalo urychlení trendu, který v Česku začal již v devadesátých letech zateplováním budov a který není veřejností dosud dostatečně vnímán jako problém architektonický. Často jsou navíc podceňována i témata ryze inženýrská. Teprve přibývající estetické újmy na obývaném prostředí a rovněž zhoršené hygienické vlastnosti vnitřního prostředí zateplených budov tento pohled poněkud mění. Manuál tedy nabízí ve svých pěti oddílech vybrané problematiky, se kterými se architekti nejčastěji setkávají, a snaží se upozornit na rizika některých obvyklých řešení, na časté chyby, resp. nabídnout náměty a příklady možností. Je určen projektantům i stavebníkům, a to nejen pro projekty dotované v rámci programu Zelená úsporám. Ten chápou autoři manuálu spíše jako příležitost sumarizovat zajímavé aspekty energetických úspor pro architektonickou tvorbu. Mohou-li architekti v konkurenci stavebních inženýrů, a především rutinních postupů dodavatelů zaužívaných systémů něco nabídnout, pak je to zkušenost s komplexním pohledem na zadání, s individuálním přístupem ke klientovi i k budově, s kritickým smyslem pro pomíjivost trendů a smyslem pro kontext, míru, kulturu prostředí. Od dob, kdy dominovala panelová stavební technologie, je totiž plošné zateplování budov první srovnatelně masivně šířenou stavební technologií, jejíž rizika ukáže až čas (podobně jako u zpočátku oblíbených paneláků). V neposlední řadě by měli architekti zcela bezpečně rozpoznat, kdy zacházejí s kulturním dědictvím, ať již státem chráněným, či nikoli, a pokusit se je zachovat. K JEDNOTLIVÝM ODDÍLŮM MANUÁLU Úvod V úvodním bloku jsou soustředěna obecná témata urbanismu, legislativy, hygieny prostředí a dozoru nad realizacemi. Novostavby / pasivní domy Spojením novostaveb s tématem pasivního domu má být vyjádřeno, že projektovat nové domy na technologické úrovni devatenáctého století s komfortem užívání na úrovni století jednadvacátého je energeticky neudržitelné a je obrovskou společenskou škodou (slovy Aleše Brotánka). Panelové domy Téma panelových sídlišť svádí vzhledem k rozsahu této zástavby k univerzálním receptům, jakými byla nejen panelová technologie sama o sobě, ale i humanizace sídlišť v osmdesátých a devadesátých letech, která většinou skončila exploatací jejich střech, a tím často i znehodnocením celkových kompozic a horizontů. Sociální i urbanistický kontext každého sídliště je jiný a vyžaduje individuální přístup, především v otázkách veřejného prostoru. Zateplování těchto domů pak nabízí příležitosti, které zatím většinou nejsou využity. Změny staveb Nejrozšířenější skupinou staveb postavených běžnou (nepanelovou) technologií jsou rodinné a bytové domy, zejména z druhé poloviny dvacátého století. V řadě případů je změna jejich energetických standardů příležitostí proměny utilitární stavby v komplexní architektonické dílo. Mnohdy ale vede nepochopení architektonických či řemeslných kvalit původní stavby ke zbytečné újmě a banalizaci. Stavby s kulturně-historickou hodnotou Pro stavby, které jsou kulturními památkami nebo jsou součástí památkově chráněných souborů (rezervací a zón), jsou otázky změn souvisejících s jejich energetickým režimem vysoce citlivé. Téměř vždy platí, že dokonalé utěsnění historického objektu je krokem nevhodným. Vyžaduje-li každé stavební dílo individuální přístup, zde to platí zejména, stejně jako Miesovo Méně je více. Název kapitoly záměrně o památkách nemluví, neboť staveb, ke kterým bychom měli přistupovat obdobně jako k památkám, je mnohem více. Zejména běžná stavební kultura z doby rakousko-uherské a prvorepublikové je stále podceněnou součástí našeho kulturního dědictví, byť patřila k nejvyšším v Evropě. Samostatná část kapitoly je věnována špaletovým oknům, která lze upravit až na standard nízkoenergetického domu, a přesto jsou mnohde odstraňována. Vybrané příklady v této kapitole je nutné chápat jako příklady spíše maximálních zásahů, odůvodněných zejména u mladších památek, obsahujících poddimenzované konstrukce.

7 Autoři jsou si vědomi, že shromážděné texty, tabulky a příklady nemohou být více než pomůckami, a rozhodně by neměly být považovány za hotové recepty. Některé kapitoly zařazené v jednotlivých oddílech se přiměřeně týkají i staveb z oddílů jiných, v daném formátu publikace jsme považovali za zbytečné je opakovat. Petr Všetečka * Manuál energeticky úsporné architektury, objednaný a financovaný Státním fondem životního prostředí (SFŽP) a připravený Českou komorou architektů jako doprovodný materiál k programu Zelená úsporám, si neklade za cíl rekapitulovat všechny kroky nutné k získání dotace z tohoto programu, neboť ty jsou podrobně popsány na stránkách a v řadě doprovodných materiálů. Podrobnější informace poskytují poradenská centra a krajská pracoviště SFŽP (seznam je rovněž na u nichž je nutné každý jednotlivý projekt, resp. žádost konzultovat. Architekti nejsou jedinými potenciálními účastníky přípravy žádostí a projektů, podmínky programu dokonce pro některé projektové fáze (posouzení pro bytové domy) předepisují autorizace jiné, než nabízí ČKA. Pro jednodušší orientaci jsou pak odkazy na seznamy zhotovitelů těchto podpůrných disciplín na výše uvedené webové adrese. Rovněž architekti, chtějí-li se programu jako dodavatelé projektů účastnit, se mohou do seznamu, vedeného ČKA, zaregistrovat prostřednictvím Kanceláře ČKA (www.cka.cc). 7 Úvodní blok

8 8 Úvodní blok TELČ HISTORICKÝ URBANISMUS PŘIMĚŘENĚ REAGUJÍCÍ NA KLIMATICKÉ PODMÍNKY. ÚZKÉ PARCELY S HLOUBKOVĚ ORGANIZOVANÝMI DISPOZICEMI ŘADOVÝCH DOMŮ JSOU EFEKTIVNÍ Z HLEDISKA HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ, VEŘEJNÝ PROSTOR MÁ JASNÉ PROSTOROVÉ VYMEZENÍ A FUNKCE.

9 Foto: 9 Úvodní blok

10 10 Úvodní blok LITOMYŠL OTEVŘENÝ URBANISMUS PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ SE MŮŽE STÁT MÍSTEM NOVÉ ARTIKULACE VEŘEJNÉHO PROSTORU. NA SNÍMKU ÚPRAVA NÁBŘEŽÍ ŘEKY LOUČNÉ U SÍDLIŠTĚ V LITOMYŠLI OD AP ATELIERU JOSEFA PLESKOTA Z ROKU 2002.

11 Foto: Jan Malý 11 Úvodní blok

12 12 Úvodní blok DŮM V PURKERSDORFU DÍKY ŠIROKÉ VEŘEJNÉ PODPOŘE JSOU JIŽ NĚKOLIK DESETILETÍ PRŮKOPNÍKY V OBORU ENERGETICKY ŠETRNÝCH BUDOV NĚMECKY MLUVÍCÍ ZEMĚ NA ZÁPAD A JIH OD ČESKÉ REPUBLIKY. HLEDÁNÍ PŘIMĚŘENÉHO VÝRAZU TĚCHTO STAVEB DOPROVÁZÍ TECHNOLOGICKÁ KÁZEŇ PŘI JEJICH REALIZACÍCH. DŮM NA SNÍMKU JE DÍLEM ARCHITEKTONICKÉ KANCELÁŘE GEORGA W. REINBERGA Z ROKU 2008.

13 Foto: Rupert Steiner 13 Úvodní blok

14 14 Úvodní blok DŮM VE WALESU VEDLE HLEDÁNÍ ŠIROCE UPLATNITELNÝCH ŘEŠENÍ PŘINESLO TÉMA ENERGETICKY ÚSPORNÉHO DOMU I FUTURISTICKÉ A ARCHETYPÁLNÍ FORMY. JEJICH KOMBINACÍ JE DŮM OD JANA KAPLICKÉHO Z ROKU 1996.

15 Foto: Kaplicky Centre 15 Úvodní blok

16 16 Úvodní blok BERLÍNSKÝ MOZEK STAVBA FILOLOGICKÉ KNIHOVNY SVOBODNÉ UNIVERZITY V BERLÍNĚ Z ROKU 2005 JE ZÚROČENÍM MNOHALETÉ VÝZKUMNÉ PRÁCE ATELIÉRU FOSTER AND PARTNERS V OBLASTI PASIVNÍCH A AKTIVNÍCH KONCEPCÍ SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIÍ. MINIMALIZACE POVRCHU STAVBY ZVOLENÝM TVAREM, PŘIROZENÉ ROZPTÝLENÉ SVĚTLO A DŮMYSLNÝ SYSTÉM VĚTRÁNÍ A REKUPERACE TEPLA, JEHOŽ SOUČÁSTÍ JE I DVOUPLÁŠŤOVÉ ZASTŘEŠENÍ S VNITŘNÍ MEMBRÁNOU, NAHRAZUJÍ PROVOZNĚ NÁROČNOU KLIMATIZACI.

17 Foto: Nigel Young, Ester Havlová 17 Úvodní blok

18 18 Úvodní blok ÚSPORY ENERGIÍ: PROBLÉM I VÝZVA ARCHITEKTURY Věřme, že se lidstvu podaří včas zajistit náhradu za fosilní paliva, která budou v dohledné době vyčerpána. Mějme naději, že tento přechod nebude pro malou Českou republiku, odkázanou na dovoz ropy a zemního plynu, znamenat šokový pokles životního standardu. Ale i když vše půjde hladce, je nezbytné začít s energiemi velmi odpovědně hospodařit. Důvodů je více. Energetickou spotřebu nelze zvyšovat do nekonečna. Rabování přírodních zdrojů a znečišťování životního prostředí také není z dlouhodobého hlediska perspektivní. Citelným limitem jsou náklady. Potřeba šetřit energiemi se týká i stavebnictví. Cesty jsou dvě: omezení spotřeby a zvyšování efektivity využití energií. Není správné problematiku zužovat pouze na zateplení a úsporu tepla. V úvahu je třeba brát i další energetické nároky včetně provozní spotřeby, klimatizace, energie potřebné na výrobu a dopravu stavebních materiálů, na jejich likvidaci po dožití a další. Program Zelená úsporám je velmi vítaný, protože zviditelňuje problém, který nebyl v minulosti řešen. Pomůže zlepšit vlastnosti mnoha budov. Může pomoci také k pozitivnímu posunu vnímání problematiky u laické i odborné veřejnosti. To ovšem předpokládá, že jeho naplňování nebude doprovázeno poškozováním architektonického dědictví, produkcí výtvarně nekvalitních staveb ani zanedbáváním důležitých souvislostí, zejména kvality vnitřního prostředí. Tedy že nesklouzne do bezduchého stereotypu obložit polystyrenem a instalovat plastová okna. Každá stavba je jiná. Má své specifické vlastnosti, problémy, kvality, nároky a možnosti, které ji odlišují od ostatních. Ke každé stavbě je proto potřeba přistupovat individuálně a zároveň komplexně. Technické, bezpečnostní a hygienické požadavky nejsou všechno. Nechceme přece žít ve světě, ve kterém ať přijedeme kamkoliv, všude potkáme nevzhledné unifikované kontejnery. Bez architektury můžeme žít, stejně jako můžeme žít bez umění, literatury, divadla a hudby. Ale jaký by to byl život? U nové výstavby je komplexní přístup důležitý i z hlediska výsledku. Způsob a intenzita zastavění pozemku. Orientace ke světovým stranám. Klimatizace, nebo řešení, které klimatizaci nepotřebuje? To jsou rozhodnutí, která mají na celkovou energetickou bilanci velký vliv. Výsledkem je ale i to, jak stavby vypadají a jak jsou jejich uživatelé spokojeni. Pokud oko na výsledku nespočine se zalíbením a duch i tělo při vstupu nevydechnou slastí, stala se někde chyba. Ve vztahu k existujícím stavbám bychom měli být vnímaví k jejich architektonické hodnotě a k hodnotě prostředí, které vytvářejí. Protože se význam úspor energií stále zvyšuje, je u nové výstavby logické očekávat, že se nízkoenergetické stavby stanou vlajkovou lodí současné architektonické tvorby. Pro architekty je to výzva. O naplnění tohoto očekávání je ale potřeba se přičinit. Dnes již nebude nikdo zpochybňovat důležitost čistého vzduchu a vody. S architekturou je to podobné, protože i ona je součástí životního prostředí. Rozmanitost, krása, nápaditost, uspořádání příjemné člověku, ekonomie provozu, genius loci, zkrátka architektura je pro společnost potřebná. Cílem předkládané publikace je obhájit architekturu jako organickou součást navrhování úprav a nových staveb podporovaných dotačními programy. Myšlenky a podněty v ní obsažené mají ale univerzální platnost a mohou posloužit jako inspirace pro všechny projekty s ambicí energetických úspor. Miloš Solař

19 SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ SOUVISLOSTI Palčivými nedostatky budov v České republice jsou dnes nedostatečně tepelně izolované konstrukce stěn, základů, střech, oken. Jejich úpravou, je-li provedena se znalostí všech souvislostí, se může zvýšit kvalita vnitřního prostředí budov, snížit spotřeba energie. Pro dosažení vyššího komfortu bydlení je důležité zvýšení povrchové teploty stěn bytů, zamezení kondenzace uvnitř budov. Z hlediska dlouhodobé ekonomie je třeba také ošetřit konstrukce a tím prodloužit jejich životnost. Zlepšením estetiky vnějšího prostředí zvýšit společenskou úroveň místa. Architekti se dívají na všechny relevantní součásti díla komplexně, protože architektura ve své syntéze tvoří jeden z důležitých základů pro společnost. Je naší povinností bránit prostředí. V současnosti bydlí ve vícepodlažních domech na sídlištích a v blokové městské zástavbě většina lidí. Celospolečenská hodnota těchto sídlišť je vysoká a je také dána stávající dopravní, obchodní, sportovní, vzdělávací a rekreační infrastrukturou. Velké měřítko úprav takových staveb umožňuje dosáhnout vysokého ekonomického standardu prací. U tohoto druhu staveb je možné docílit více ve všech aspektech než u památkově chráněných anebo historicky cenných objektů. Větší soukromí, komfort, bezpečnost obyvatel, bezpečná úschova věcí, čistota prostředí, zeleň, rekreace v místě bydliště apod. Je však třeba uvažovat o tom, že právní aspekty společného vlastnictví, vysoký věk obyvatel, jejich celková nemajetnost, priority jejich volby, konzervativní názory atd. ztíží, anebo dokonce znemožní při současné aplikaci prostředků (např. z programu Zelená úsporám) realizovat další budoucí důležité potřebné kroky ke zlepšení kvality jejich bydlení. Chtěl bych zde uvést několik námětů, které považuji za velmi důležité. Jsou to architektonické náměty, jako jsou rekreační zelené střechy, soukromé veřejnosti nepřístupné předzahrádky, výstavba zádveří budov, uzavření soukromých částí chodeb, rozšíření balkonů anebo lodžií apod. Prudký současný rozvoj TZB vyžaduje přípravu pro jejich budoucí aplikaci v budovách. V interiérech budov např. vybudování větracích šachet, vodovodních a kanalizačních stoupaček, systému využití dešťové vody. Pokud tyto náměty nebudou nyní využity a realizovány během nynějších sanací, může se stát, že je nebude možné realizovat v budoucnu z důvodu duplikace prací, což by bylo neekonomické. Dnešní rozhodnutí bude mít tudíž negativní dopad, anebo dokonce znemožní realizovat potřebné opravy, doplnění či změny v budoucí situaci. Bude záležet na volbě majitelů-stavebníků, jaké cíle zvolí. Pro celkové úspory energie v bydlení je efektivnější, když větší množství uživatelů ušetří každý malé množství energie, než když každý z malého množství uživatelů ušetří velké množství energie. Měřítko investovaných prostředků k výsledku úspor je potom v takové situaci neefektivní. Snaha snížit spotřebu energie u nových domů pod požadovanou hranici 20 KWh/m 2 /rok může být velmi náročná ve vztahu k výši stavebních nákladů potřebných pro docílení tak nízké spotřeby. Byl jsem upozorněn mnoha tepelnými techniky na obtížnost docílení nízké hranice pasivního domu přízemního typu. Dvoupodlažní dvojdům anebo řadový dům má díky své kompaktní geometrii lepší charakteristiku tepelných ztrát pláštěm budovy než jednopodlažní dům. Bylo by dobré posoudit dopad takového hodnocení domů určených pro lidi se sníženou pohybovou schopností. Situaci celkové spotřeby primární i sekundární energie a produkce zplodin, do které se postupně celonárodně dostáváme, je třeba dále vysvětlit. Je ovlivněna nejen tepelně-technickou kvalitou návrhu staveb, ale zejména koncepcí urbanismu, systémem dopravní infrastruktury, hustotou zástavby a také volbou užitých stavebních technologií a materiálů. Minimální hygienicky požadované oslunění a přirozené denní osvětlení obytných místností by mělo být dosaženo jako základní požadovaná kvalita nově stavěných domů a bytů, tak jako je důležité externí stínění oken v letních měsících. Z hlediska kontroly plýtvání je významná velikost požadovaných příbytků. Ta tak jako kvalita životního prostředí je přímo závislá na osvětě a kulturní tradici. Ujasnění si realistických požadavků obyvatel ovlivňuje urbanismus, architektonickou tvorbu, typologii staveb, je zrovna tak důležité jako možnosti stavění domů a bytů v pasivním energetickém standardu. Schopnost žít ve skromných, menších příbytcích při vyšší hustotě osídlení umožňuje rozvoj infrastruktury služeb. Také omezení přístupu a parkování osobních automobilů v bezprostřední blízkosti příbytků zlepší kvalitu bydlení. Apeluji zde na využití možností vzdělávání mládeže ve školách, aby v budoucnu došlo ke kýžené změně chování obyvatelstva v plýtvání energií ve všech formách. V současnosti v Česku není poptávka po sídlištích, jako je například Pichling u rakouského Lince. 19 Úvodní blok

20 20 Úvodní blok V tomto projektu byly exemplárně využity schopnosti urbanistů a architektů (Richard Rogers, Norman Foster, Renzo Piano). Fotografie z nedávno realizovaného sídliště pro 6000 obyvatel v Linci Pichlingu jsou zde jako ukázka urbanistické disciplíny potřebné pro vytvoření kvalitního prostředí nového satelitního města. Třípodlažní typy řadových domů tam svými vzájemnými odstupy jižním směrem (min. 30 m) umožňují proslunění interiéru obytných místností i v zimním období. To napomáhá nejen docílení dobré tepelné bilance budov, ale i dobré kvality bydlení se zelení soukromých zahrad, terasami a balkony pro rekreaci. V porovnání s touto ukázkou v Rakousku je nová výstavba v České republice řízena vyhláškou č. 268/2009. Ministerstvo pro místní rozvoj požaduje, aby odstupové vzdálenosti mezi domy byly minimálně sedm metrů. V případě zástavby, jejíž umístění je řešeno v závazné části územně plánovací dokumentace, je možné, aby místní stavební úřad zajistil schváleným územním anebo regulačním plánem zimní oslunění nízkoenergetických bytů a domů. Nevím o žádném případu, kde by stavební úřad anebo developer dbal v České republice na takové detaily, a nemusím podotýkat, že by podle celkového vývoje energetické situace měl být urbanismus zaměřen na využívání jižně orientovaných svahů, nízké půdní bonity pro bydlení. Schválené územně plánovací dokumenty dokonce mnohdy obsahují regulativy, které přímo vylučují postavit na některých pozemcích vhodně orientované budovy. V Pichlingu se podařilo především ubytováním velkého množství lidí vytvořit podmínky pro vybudování potřebné infrastruktury škol, služeb obchodů, sportů, zájmových aktivit, sociálních, bezpečnostních služeb, a zejména MHD formou nově vybudované tramvajové linky do Lince. Architekti, kteří byli vyzváni navrhnout jednotlivé části projektu, byli zvučných, mezinárodně uznávaných jmen. Přesto, anebo právě proto navrhli neokázalé budovy s detaily přesahů, stínění a povrchovými materiály odpovídajícími požadavkům nízkoenergetické výstavby. Máme co dohánět ve střídmém vkusu a hledání odpovídajícího výrazu pro nový obsah budov. Historické zdroje a formování naší současné situace Již od dob po příchodu Slovanů na naše území mělo tehdejší obyvatelstvo pro zdejší klima velmi vhodný typ příbytku polozemnice a také použitého stavebního materiálu. Jelikož pro další rozvoj architektury a stavitelství v naší zemi hrála dominantní roli bezpečnost a obranná schopnost měst a domů, byly to pozdější monumentální stavby palácové, kostelní a klášterní, které svým příkladem ovlivnily stavební technologii. Během následujících století se stalo, že nejčastěji využívané materiály pro výstavbu byly kámen a cihla, a bylo by možné diskutovat o tom, že byly energeticky nevhodné pro naše studené zaalpské klima. Vznikla tak tradice, které se dnes nemůžeme snadno zbavit, přestože jsou např. dřevěné konstrukce tepelně i jinak výhodnější. Obytné stavby jsou u nás z takových i jiných důvodů obvykle energeticky velmi náročné při zakládání, získávání anebo výrobě stavebního materiálu, ale hlavně při užívání a provozu staveb. Propagace nízkoenergetických konceptů domů je velice pomalá a investoři trvají na tradičních technologiích. Cihla je cihla, říká moje švagrová a zedník-odborník jí radí, aby začala topit jeden měsíc před začátkem topné sezony proto, aby se dům vysušil a bylo potom snadnější ho udržet teplý v zimě. Jako architekt považuji za velmi důležitý rozvoj typologie a propracování detailů kompaktního bydlení (Milan Hon) se všemi jeho aspekty, jako jsou typologie, stavební materiály, sociální vazby, vybavenost a vysoká hustota osídlení (Pavel Hnilička). Stavební technologie v době socialismu byla zaměřena na výrobní standardizaci elementů bez ohledu na fyzické a tepelné vlastnosti staveb, ale zejména bylo degradováno řemeslo a odborný rozvoj řemeslníků, jako jsou tesaři, truhláři, zedníci, štukatéři a další. Přechod od výstavby paneláků ke stavbám soukromých vil paradoxně zhoršil spotřebu energie potřebné na provoz takových staveb. Někteří autoři (Z. Vašíček) uvádějí jako příklad kulturních importů televizní seriál Dallas, kde chybí upozornění, že děj se odehrává v jiném klimatickém pásmu a spotřeba energie domácnosti je pouze fiktivní a neovlivní děj filmu. Čeští investoři, inspirováni takovou pakulturou, vybudovali domy, kde účet za energie dosáhne třeba i Kč za jednu topnou sezonu. Potřebných úspor bude docíleno teprve tehdy, až bude docíleno integrace všech těchto a dalších aspektů zkvalitnění architektury, urbanismu a životního prostředí. Rozvoj, zlepšování a automatizace technického zařízení budov vyhovuje sice naší lidské lenosti, ale vede k plýtvání energií. Například se vytápí celé byty, přestože nejsou celé využívány, velkokapacitní zásobníky teplé vody se nevypínají při odjezdu na dovolenou. Za velmi důležitý aspekt tvorby příbytků považuji snadnost a jednoduchost výstavby (constructability). Je to důležitý aspekt pro uplatnění participace investora-uživatele. Užitá technologie určuje do velké míry možnosti účasti v procesu realizace stavby, a tak umožňuje participovat v procesu tvorby všem,

21 kteří se ho mohou účastnit. Týká se to zejména dětí a jejich přístupu k informacím a starých lidí a pocitu vyloučení ze společnosti. O těchto problémech současné společnosti píší zejména Josef Šafařík, Konrad Lorenz, Hana Librová a Josef Šmajz, kteří považují možnosti rozvoje lidskosti v dětství a stáří za stěžejní pro budoucí zachování kvality lidskosti. Proto také i tvorba malých soukromých přírodních zahrad a otevřených teras je velmi důležitá pro chápání naší souvislosti s velkou přírodou. Josef Horný / Solar City Linz-Pichling, Rakousko, celkový pohled 2/ Kavárna, obchody 3/ Vstup do bytového domu, zeleň, dřevěné obklady 4/ Škola, stínění jižních oken 5/ Bytový dům s dělicím stíněním, solárními kolektory a předzahrádkami 6/ Obytné domy (foto archiv autora a archiv ČKA) 21 Úvodní blok

22 22 Úvodní blok ÚSPORY ENERGIE V URBANISMU Kromě úspor energie v budovách existují možnosti úspor v dalších oblastech činnosti architekta v projektování a plánování veřejných prostorů, urbanistických souborů a měst. Urbanistická struktura jednak determinuje některé vlastnosti budov, jednak má své vlastní energetické nároky, které je nutno uspokojovat (údržba veřejných prostor, doprava, likvidace odpadů) a které lze v rámci koncepčního i detailního a technického řešení zásadně ovlivnit. Pro inspiraci zde přinášíme náhled možností v této oblasti, větší pozornost je věnována méně známým možnostem. VÝCHODISKO EKOSYSTÉMOVÝ POHLED NA MĚSTO Inspirativním konceptem pro porozumění možnostem úspor energie ve městě může být pohled na jeho fungování optikou ekologie jako biologické disciplíny, která s energetickými a materiálovými toky pracuje velmi intenzivně a z trochu jiného úhlu pohledu než architektura a zdůrazňuje jiné souvislosti. Z ekologického pohledu je město podobně jako pole, vinice či rybník antropogenním ekosystémem, který člověk přetvořil tak, aby mu poskytoval komfortní prostředí 1 a určité specifické ekosystémové služby. 2 Zatímco přirozené ekosystémy jsou ekologicky stabilní to znamená, že jsou udržovány v chodu pomocí zpětnovazebných smyček mezi jednotlivými druhy rostlin a živočichů, které zajišťují dynamickou rovnováhu, člověkem přeměněné ekosystémy jsou závislé na pravidelném přísunu energie nutné k tomu, aby byly udržovány v člověkem přeměněném stavu (tzv. dodatková energie). Množství dodatkové energie je přitom tím větší, čím méně přirozených zpětnovazebných smyček v přetvořeném stavu zůstalo nebo bylo při přetváření nově vytvořeno a dále čím více služeb je namísto ekosystémově zajišťováno technicky. Z tohoto pohledu vyplývá, že k úsporám energie vedou při navrhování následující základní strategie: Minimalizovat energii na přeměnu na antropogenní ekosystém při zajištění všech potřebných služeb. Minimalizovat dodatkovou energii přeměněného ekosystému tím, že je navržen tak, aby se co nejvíce blížil stabilnímu ekosystému. To v praxi obvykle dále znamená minimalizovat technická řešení a zajistit poskytování potřebných služeb ekosystémově. Snížit energetické ztráty způsobené toky materiálu a energie. Navrhování energeticky úsporných řešení nemá být na úkor kvality života ve městě, (reálným) cílem využití inspirace ekosystémovým pohledem je docílit vyšší kvality prostředí, než je současný standard, při nižší energetické spotřebě. MINIMALIZACE DODATKOVÉ ENERGIE A NAHRA- ZOVÁNÍ TECHNIKY EKOSYSTÉMOVÝMI SLUŽBAMI Biologická regulace teploty a kvality vzduchu Regulace základních vlastností vzduchu (teplota, vlhkost, prašnost, ionizace) v prostředí města má dvojí význam kromě potřeby zajistit příjemné, nebo alespoň hygienicky snesitelné prostředí pro pobyt ve veřejném prostoru jsou venkovní podmínky základním rámcem pro budovy. V případě, že venkovní prostředí je nepříznivé, je nutné vzduch na vstupu do budovy technicky upravovat (topení, chlazení, zvlhčování, filtrování), což pochopitelně vyžaduje energii. Mikroklima města se od jeho nezastavěného okolí obvykle liší v tom, že kvůli sníženému odparu vykazuje vyšší průměrnou teplotu (pro člověka v zimě pozitivní, v létě negativní rys) a větší tepelnou setrvačnost, tj. menší teplotní rozdíly mezi dnem a nocí (pozitivní rys, pokud není průměrná teplota i tak příliš vysoká), menší vzdušnou vlhkost (negativní rys) a menší koncentraci negativních iontů (negativní rys). Vyšší průměrná teplota a nižší vzdušná vlhkost je způsobena zejména menším odpařováním ve městech, kde je díky velkému množství zpevněných ploch a kanalizaci dešťová voda namísto vsakování rychle odvedena. Vzniká tak efekt v zahraniční literatuře označovaný jako heat islands. 3 Zejména v teplejším klimatu se jedná o velmi problematický jev s nákladnými důsledky. Nízká vzdušná vlhkost může způsobovat zdravotní problémy a zvýšenou prašnost, zvýšená teplota přispívá k přehřívání budov v létě. Technické řešení letních důsledků (kropení ulic, klimatizace) je energeticky náročné. 4 Ekosystémové řešení spočívá v projektování struktur, které vedou ke zvyšování vsakování dešťové vody (zvyšování podílu nezpevněných ploch, používání porézních vsakovacích betonových směsí pro zpevněné plochy, ozelenění střech) a současnému zvyšování odpařování (rovnoměrné rozmisťování

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Nízkoenergetické. Nízkoenergetické. bývanie. bývanie. architektúra, materiály, technológie... cena 79, SK/KČ www.stavebnictvoabyvanie.

Nízkoenergetické. Nízkoenergetické. bývanie. bývanie. architektúra, materiály, technológie... cena 79, SK/KČ www.stavebnictvoabyvanie. Nízkoenergetické bývanie Nízkoenergetické architektúra, materiály, technológie... cena 79, SK/KČ www.stavebnictvoabyvanie.sk bývanie Snižování energetické náročnosti v obsluze budov V obsluze budov se

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 1.1.101 POŽADAVKY

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková Úspory energie v pasivním domě Hana Urbášková Struktura spotřeby energie budovy Spotřeba Zdroj energie Podíl ENERGETICKÁ BILANCE vytápění Výroba tepla Tepelné zisky Odpadové teplo Vnější Vnitřní Ze vzduchu

Více

člen Centra pasivního domu

člen Centra pasivního domu Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB 2 Obsah prezentace

Více

Trvalé stavění. Realizované energeticky úsporné projekty se zaměřením na obálku budovy. Energetická agentura Zlínského kraje,o.p.s. Zlín 1. 12.

Trvalé stavění. Realizované energeticky úsporné projekty se zaměřením na obálku budovy. Energetická agentura Zlínského kraje,o.p.s. Zlín 1. 12. Trvalé stavění Realizované energeticky úsporné projekty se zaměřením na obálku budovy Energetická agentura Zlínského kraje,o.p.s. Zlín 1. 12. 2011 Energetická agentura Zlínského kraje,o.p.s. Obecně prospěšná

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

Nová evropská směrnice o energetické náročnosti budov očima architekta.. PRAHA MARTINICKÝ PALÁC 20.září 2010

Nová evropská směrnice o energetické náročnosti budov očima architekta.. PRAHA MARTINICKÝ PALÁC 20.září 2010 Nová evropská směrnice o energetické náročnosti budov očima architekta.. PRAHA MARTINICKÝ PALÁC 20.září 2010 1. SMĚRNICE 2010/31/EU 2. ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 3. DOPORUČENÍ PAČESOVY KOMISE 4. MOŽNOSTI

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech A. Úspory energie na vytápění A.1 Celkové zateplení PŘÍLOHA Č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Ing. Petr Žák, Ph.D., Ateliér světelné techniky

Ing. Petr Žák, Ph.D., Ateliér světelné techniky Příprava a hodnocení projektů ve veřejném osvětlení Ing. Petr Žák, Ph.D., Ateliér světelné techniky Základní údaje o veřejném osvětlení v ČR Údržba a správa Bezpečnost osob, dopravy a majetku Energie Soustava

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client)

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) za podpory: Obsah T Q S C O N S U L T I N G 1 ÚVOD... 1 2 ROZDĚLENÍ PROGRAMU... 2 2.1 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ O DOTACI... 2 2.2 ROZHODNÉ DATUM...

Více

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby.

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby. 499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 g) dokumentace skutečného provedení stavby. o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. (2) Tato vyhláška dále stanoví

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

Výměna oken v místnostech s otevřenými ohništi nebo instalovanými spotřebiči paliv

Výměna oken v místnostech s otevřenými ohništi nebo instalovanými spotřebiči paliv Výměna oken v místnostech s otevřenými ohništi nebo instalovanými spotřebiči paliv u staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj Obsah 1. Úvod 2 2. Základní

Více

Dotační program Zelená úsporám

Dotační program Zelená úsporám Dotační program Zelená úsporám Oblasti podpory: A. Úspory energie na vytápění A.1 Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí

Více

Kvalitní dům s bonusem

Kvalitní dům s bonusem 42 Kvalitní dům s bonusem K pasivnímu domu vede nekonečně mnoho cest přes nejrůznější konstrukční a materiálová řešení a technologické vybavení. Manželé Duškovi dali přednost zděnému domu z pálených tvárnic

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Ing. Petr Kotek, Ph.D. jednatel společnosti EnergySim s.r.o místopředseda Asociace energetických specialistů, o.s. energetický auditor (specialista)

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

Manuál žadatele o dotaci z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

Manuál žadatele o dotaci z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 Manuál žadatele o dotaci z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 Průkaz energetické náročnosti budov RODINNÉ DOMY BYTOVÉ DOMY krok za krokem aktualizace 1. 4. 2015 Manuál žadatele o dotaci z programu NOVÁ

Více

Infračervená termografie ve stavebnictví

Infračervená termografie ve stavebnictví Infračervená termografie ve stavebnictví Autor: Ing. Marcela POČINKOVÁ, Ph.D., Ing. Olga RUBINOVÁ, Ph.D. Termografické měření a následná diagnostika je metodou pro bezkontaktní a poměrně rychlý průzkum

Více

Pražské stavební předpisy

Pražské stavební předpisy Nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m Prahy Pražské stavební předpisy Ing. arch. Filip Tittl 23.10.2014 Pražské stavební předpisy - prováděcí předpis ke stavebnímu zákonu - nahrazují předcházející Vyhlášku č.

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Jaroslav Dufka Hospodárné vytápění domů a bytů Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí I. Úvodní ustanovení 1. Cíle energetické koncepce Smyslem energetické koncepce města nebo obce je vytvořit v dostatečném časovém horizontu podmínky

Více

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VZHLEDEM K POLOZE ČESKÉ REPUBLIKY PATŘÍ TEPELNĚ-VLHKOSTNÍ VLASTNOSTI KONSTRUKCÍ A STAVBY MEZI ZÁKLADNÍ POŽADAVKY SLEDOVANÉ ZÁVAZNOU LEGISLATIVOU. NAŠÍM CÍLEM JE

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D.

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. Letní semestr 2009 / 2010 kód pro zápis do KOS: 104 VYPSANÉ ATELIÉRY:

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

PASIVNÍ DŮM TROCHU JINAK VYTÁPĚNÍ (ENERGIE)

PASIVNÍ DŮM TROCHU JINAK VYTÁPĚNÍ (ENERGIE) EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO PASIVNÍ DŮM TROCHU JINAK VYTÁPĚNÍ (ENERGIE) Ing. arch. Jaroslav Tachecí - studio JATA Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou

Více

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Zehnder vše pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima Vytápění, chlazení,

Více

Projekt CEC5, hodnocení CESBA

Projekt CEC5, hodnocení CESBA Projekt CEC5, hodnocení CESBA Ing. arch. Martin Šimůnek, Ing. Karel Srdečný, EkoWATT Projekt CEC5: Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách CEC5:

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

průměrné auto vs. šetrné auto

průměrné auto vs. šetrné auto TECHNOLOGICKÝ VÝVOJ VE VŠECH ODVĚTVÍCH průměrné auto vs. šetrné auto spotřeba 6,5 l/100km spotřeba 1,5 l/100km, příp. 6,5 kwh/100km TECHNOLOGICKÝ VÝVOJ VE VŠECH ODVĚTVÍCH běžný počítač vs. šetrný počítač

Více

Bytový dům X-LOFT. Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN. I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8

Bytový dům X-LOFT. Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN. I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8 Bytový dům X-LOFT I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8 Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN X-LOFT I.fáze II.fáze III.fáze X-LOFT I.fáze dokončená (3700 m 2 ) II. a III. fáze ve výstavbě (5800

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015

Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015 Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015 Oblasti A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností C. Efektivní využití zdrojů

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice INVESTOR MÍSTO STAVBY STAVBA Líšnice k.č. 587,433/18 K Hrušovu 2/293, 10203, Praha 10, 281004688 Ing. Pavla Bohunová OKRES Wassermannova 1145/13, Praha 5 Praha - Západ Přístavba rekreačního objektu k.č.

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM Z POHLEDU APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA - pracovní pomůcka pro stavební úřady

ZELENÁ ÚSPORÁM Z POHLEDU APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA - pracovní pomůcka pro stavební úřady ZELENÁ ÚSPORÁM Z POHLEDU APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA - pracovní pomůcka pro stavební úřady OBSAH: 1/ ÚVOD 2/ VYMEZENÍ POJMŮ 3/ OBECNÉ INFORMACE 4/ OBLASTI PODPORY 4.A Úspory energie na vytápění 4.A.1 Zateplení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC?

EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC? EPC a EC EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC? Energy Performance Contracting, v česku někdy taktéž nazývaný financování z energetických úspor, patří společně s EC (Energy Contracting) mezi

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 MANUÁL ŽADATELE O PODPORU Z PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 Vypracoval: Asociace energetických specialistů, z.s. Zpracováno dne: 1. 4. 2015 MANUÁL ŽADATELE O PODPORU Z PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

Úloha architekta / urbanisty při utváření města

Úloha architekta / urbanisty při utváření města Úloha architekta / urbanisty při utváření města 19. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU 19. 20. 9. 2013 Liberec Ing. arch. Josef Panna předseda ČKA Úloha architekta města Architektonické

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Rezidence AURUM Na pláni, Praha 5 - Smíchov STUDIE PROSLUNĚNÍ A DENNÍHO OSVĚTLENÍ Vypracovala: Ing. Daniela Bošová, Ph.D. Spolupráce:

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4.

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2008 / 2009 kód

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

Základy investování. Terminologie

Základy investování. Terminologie Základy investování Terminologie Terminologie investování Investice obecně kapitálový vklad do budoucích výnosů. Jsou to hmotné a finanční zdroje vynakládané na pořizování nového hmotného majetku ( investičního

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

ᆷ勗 a pa. č. ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 a ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ南, p. č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南,ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南p ᒇ咷 p j ᆷ南 ᆷ南 D ᆷ南ᆷ南 p p l Z p.p j ᆷ南 ᆷ南 g. ᆷ南 l N ᆷ南, Čᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více