člen Centra pasivního domu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "člen Centra pasivního domu"

Transkript

1 Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 For Pasiv

2

3 založen 2000 témata: energeticky efektivní stavby (realizováno 15 NE a PAS domů, 3 jsou ve před kolaudací) udržitelná výstavba, přírodní materiály, environmentálně efektivní stavební materiály (svázané emise CO2, SO2, svázaná energie ) rekonstrukce a energetická sanace stávajících budov participace na výzkumných projektech FSv ČVUT

4 Z čeho má být postavený PAS/NE dům?

5 Co je tedy důležité pro PAS dům? základní vlastnosti: měrná potřeba tepla na vytápění: 15 kwh/(m2.a) PHPP, CPD 20 kwh/(m2.a) TNI (ZÚ), ČSN (celková) potřeba primární energie: 120 kwh/(m2.a) PHPP, CPD 60 kwh/(m2.a) TNI (ZÚ) vytápění, (chlazení), příprava TV celková průvzdušnost: 0,6 h-1

6 Trendy snižování měrné potřeby tepla na vytápění (20, 15, 0 kwh/m2.a) snižování celkových provozních energií (primárních) komplexní kvalita budovy z hlediska (environment, kvalita vnitřního prostředí, ekonomika širší měřítko soubor domů ochota sdílet zdroje (energie, prostor, služby ) 2 dům, řadovka rekonstrukce a energetické sanace stávajících budov

7 Návrh PAS domu - koncept Možnost ovlivnění E i Koncepční návrh Detailní návrh Technologická koncepce Výstavba Užívání Údržba Opravy Konstrukční návrh stavby, návrh skladeb konstrukcí Demolice Recyklace Návrh Realizace stavby Provoz Demol/ Recykl Studie Fáze životního cyklu objektu zdroj: prof. Petr Hájek, FSv ČVUT v Praze Projekt

8 Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace

9 RD Ptice celkový koncept Zadání: v co nejvyšší míře naplnit širší kritéria udržitelné výstavby snížení ekologické stopy stavby - využití obnovitelných, přírodních a ekologicky šetrných materiálů dřevo, OSB desky se sníženým obsahem formaldehydu, akumulační vyzdívky z nepálených cihel, hliněné omítky s rákosovými rohožemi atd. snížení energie na vytápění - PAS standard snížení provozní energie světlovody nad pracovními stoly dětí, absence systému chlazení (poloautomatický systém stínění, akumulační stěny, stropy, předstěny)

10 RD Ptice celkový koncept kvalita vnitřního prostředí mechanické větrání, akustické vlastnosti stěn a stropu, v ložnicích je elektroinstalace vedena mimo hlavy postelí z důvodu snížení vlivu elektromagnetického pole v době spánku, je provedena příprava umožňující noční vypnutí celého elektrického okruhu v místnosti

11 RD Ptice koncept solární urbanismus

12 RD Ptice koncept solární urbanismus - červen

13 RD Ptice koncept solární urbanismus březen

14 RD Ptice koncept solární urbanismus prosinec

15 RD Ptice koncept - situace

16 RD Ptice koncept - dispozice charakteristika: RD pro 4 osoby obestavěný objem: 790 m3 užitná plocha: 204 m2

17 RD Ptice koncept - architektura

18 RD Ptice koncept energetický koncept

19 RD Ptice koncept energetický koncept měrná ztráta prostupem přes NP tepel. vazby okno 1 okno 2 okno 3 okno 4 okno 5 okno 6 okno 7 Celkové porovnání výpočtových modelů okno 8 měrná ztráta větráním okno 9 Měrná potřeba tepla na vytápění ea [kwh/(m2.a)] 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 106,9 10,921 79,7 8, ,5 7, ,000 12,000 10,000 8,000 6,000 35,24,907 3,832 4,045 23,6 25,8 3,856 4,000 3,673 23,8 16,9 2,000 0, A Výpočtové modely 5 B 5C 5C TNI Maximální tepelná ztráta budovy [kw] střecha jih střecha sever jižnífasáda 5 měrná ztráta prostupem přes NP propustnost podlahou nad terénem severní fasáda 4 střecha jih propustnost podlahou nad terénem severní fasáda 3 severní fasáda 2 severní fasáda 1 východní fasáda 6 střecha sever měrná ztráta větráním jižnífasáda 5 východní fasáda 5 východní fasáda 4 východní fasáda 3 tepel. vazby okno 1 severní fasáda 4 severní fasáda 3 severní fasáda 2 severní fasáda 1 východní fasáda 6 okno 2 okno 3 okno 10 okno 11 okno 12 okno 13 západní fasáda 1 západní fasáda 2 západní fasáda 3 západní fasáda 4 západní fasáda 5 jižní fasáda 1 okno 4 jižní fasáda 2 východní fasáda okno 51 východní fasáda 2 okno 6 východní fasáda 3 východní fasáda 4 východní fasáda 5 západní fasáda 2 západní fasáda 3 západní fasáda 4 západní fasáda 5 jižní fasáda 1 jižní fasáda 2 východní fasáda 1 východní fasáda 2 okno 7 okno 8 okno 9 okno 10 okno 11 okno 12 okno 13 západní fasáda 1

20 RD Ptice koncept energetický koncept Měrná potřeba tepla na vytápění ea [kwh/(m 2.a)] Tepelné ztráty a využitelné teplné zisky okny [MWh] 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00-5,00 Optimalizace okenních otvorů 91,8% 92,9% 92,3% 91,3% 90,8% 90,3% 89,8% 23,81 23,32 23,56 24,06 24,30 24,56 24,81 19,4% 17,7% 18,5% 20,2% 21,1% 21,9% 22,8% 125,0% 100,0% 75,0% 50,0% 25,0% 0,0% P ro cen to za klen í fa sá d y [% ] P o m ěr so lá rn ích zisků a ztrá t [% ref: referenční varianta A: zmenšení o 10% B: zmenšení o 5% C: zvětšení o 5% D: zvětšení o 10% E: zvětšení o 15% F: zvětšení o 20% -10,00 Výpočtové modely ref A B C D E F -25,0% využitelné tepelné zisky tepelné ztráty okny měrná potřeba tepla na vytápění poměr plochy oken/ploch stěn poměr slunečních zisků a ztrát bilance (ztráty - zisky)

21 RD Ptice koncept energetický koncept

22 RD Ptice koncept letní přehřívání ref: bez stínění, lehká dřevostavba, 72,1 C A: ref+zastínění, 31,3 C B: A+řízené větrání s nočním předchlazením, 31,3 C C: ref+zastínění + betonový strop a akumul. stěny z NH, 30,5 C D: C+řízené větrání s nočním předchlazením, 26,4 C

23 PAS RD Ptice realizace 2.5.

24 PAS RD Ptice realizace 6.5.

25 PAS RD Ptice realizace 6.5.

26 PAS RD Ptice realizace 12.5.

27 PAS RD Ptice realizace 19.5.

28 PAS RD Ptice realizace 2.6.

29 PAS RD Ptice realizace ForArch 2012,

30 PAS RD Ptice realizace 15.6.

31 PAS RD Ptice realizace 30.6.

32 PAS RD Ptice realizace 14.7.

33 PAS RD Ptice realizace 14.7.

34 PAS RD Ptice realizace 4.8.

35 PAS RD Ptice realizace Blower Door Test: n50 před = 0,88 h-1 n50 po = 0,38 h-1

36 PAS RD Ptice realizace ForArch 2012,

37 PAS RD Ptice realizace 15.9.

38 PAS RD Ptice realizace 21.9.

39 PAS RD Ptice realizace 29.9.

40 PAS RD Ptice realizace 8.10.

41 PAS RD Ptice

42 PAS RD Ptice

43 PAS RD Ptice

44 PAS RD Ptice systém TZB hlavní zdroj - IZT + solární panely o ploše 6 m2 integrované do střešní krytiny doplňkové zdroj - peletková kamna s automatickým zásobníkem paliva a s teplovodním výměníkem záložní zdroj - elektrický dohřev IZT. vytápění - kombinace teplovzdušného vytápění v obytných místnostech a nízkoteplotní podlahové topení pod dlažbami v koupelnách a kuchyni větrání - nucené se systémem ZZT

45 PAS RD Ptice systém TZB průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy: 0,22 W/m2K měrná potřeba tepla na vytápění (TNI): 16,0 kwh/(m2a) měrná spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů (TNI): 40,5 kwh/(m2a) Projekt byl zařazen do programu Zelená úsporám a byla mu přiznána kombinace dotací typu B Nová výstavba v pasivním energetickém standardu a typu C Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody. Projekt byl publikován v knize Tywoniak J.: Nízkoenergetické domy 3, TZB info, Domov

46 Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace DĚKUJI ZA POZORNOST, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 For Pasiv

Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb

Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb v pasivním standardu ing. Petr Morávek, CSc., ATREA s.r.o. V Aleji 20, 466 01 Jablonec nad Nisou tel.: +420 483 368 111, fax: 483 368 112, e-mail: atrea@atrea.cz

Více

Struktura dotačního programu a příklady řešení. Rodinné domy, aktualizace 2013 Zdroj: SFŽP, www.novazelenausporam.cz

Struktura dotačního programu a příklady řešení. Rodinné domy, aktualizace 2013 Zdroj: SFŽP, www.novazelenausporam.cz Struktura dotačního programu a příklady řešení Rodinné domy, aktualizace 2013 Příjem žádostí v programu NZÚ Směrnice MŽP o poskytování prostředků z programu Nová zelená úsporám 1. Výzva pro rodinné domy

Více

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Ing. Jaroslav Šafránek,CSc Centrum stavebního inženýrství a.s. Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Zavádí nové požadavky na energetickou náročnost budov Revize zák. č. 406/2000 Sb. ve znění zák. č. 318/2012

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

www. epscr. cz / www. asting. cz www. epscr. cz / www. asting. cz příjemně šetrně šetrně levně bydlet

www. epscr. cz / www. asting. cz www. epscr. cz / www. asting. cz příjemně šetrně šetrně levně bydlet PASIVNÍ DOMY příjemně šetrně levně bydlet PASIVNÍ příjemně šetrně DOMY levně bydlet OBSAH: kde a u koho hledat počátky kritéria pro pasivní dům a způsob jak je dosáhnout co dělá pasivní dům pasivním tvar

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat?

Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat? Program přednášky Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat Obecné informace o Programu Připravované Výzvy a změny v Programu Vzorový příklad Příklad z praxe Závěr Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat? Proč

Více

v úsporách energií a kvalitě vnitřního prostředí budov

v úsporách energií a kvalitě vnitřního prostředí budov INFRACLIMA absolutní jednička v úsporách energií a kvalitě vnitřního prostředí budov Tři pilíře technologie INFRACLIMA Technologie INFRACLIMA je postavena na 3 základních pilířích, které vzájemnou interakcí

Více

Energeticky pasivní rodinný dům ATREA

Energeticky pasivní rodinný dům ATREA Pasivní dům velikost domu zastavěná plocha 84 m 2 podlahová plocha 131 m 2 obytná plocha 82 m 2 obestavěný prostor 464 m 3 dispozice 5 + kk Energeticky pasivní rodinný dům ATREA Lokalita: Koberovy, Český

Více

PATRES Školící program. Nízkoenergetické a pasivní domy

PATRES Školící program. Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy Ing. Lucie Kochová Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Co je to energetika budov? Energeticky úsporné stavění Aplikace pro veřejné budovy Proč pasivní domy? Charakteristické

Více

Dřevoskeletová konstrukce RD.

Dřevoskeletová konstrukce RD. Pasivní domy Koberovy Spotřeby energií Úspory nákladů na vytápění a větrání objektů, náhrada dosavadních zdrojů energie za kvalitativně lepší nebo zdroje využívající tzv. obnovitelné zdroje energií mezi

Více

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Vliv uživatele stavby na environmentální přínos (nízkoenergetických) staveb strana 1 Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Inovativní produkt v rámci projektu Příprava

Více

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory Úvod Životní úroveň roste a s ní je i spojena stále větší poptávka po energii. To logicky umožňuje jejím výrobcům

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMICKÁ VÝHODNOST

Více

19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně

19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně 1 19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně Historie a perspektivy vývoje energetické náročnosti budov Ing. Bronislav Bechník, PhD. reing@seznam.cz Úvod Energetická náročnost v užším pojetí - podle

Více

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná.

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná. 50 Realizace. Princip: optimalizace tepelné Každý stavební prvek má zásadní vliv. Ať střecha, obvodová stěna nebo sklep dobrá tepelná kvalita jednotlivých komponentů je vždy tou nejbezpečnější a nejvíce

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. BYTOVÝ DŮM Nad Rokoskou 2361/2a, 182 00 Praha Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY www.budovyprukaz.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bytový dům V Lázních čp. 357359, 252 42 Jesenice PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. www.budovyprukaz.cz Zodpovědný projektant: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT

Více

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc.

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc. Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení Ing. Jiří Šála, CSc. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Platné a závazné předpisy... 2 1.2. Výjimky... 2 1.3. Připravované

Více

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH DOMŮ V NÍZKOENERGETICKÉM STANDARDU VAV-SP-3G5-221-07 Abstrakt Mgr. František Macholda, MBA a kol. Prosinec 2010 Abstrakt Text je abstraktem ke zprávě k výzkumnému úkolu

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PETR ŽÍŽALA Vedoucí bakalářské práce : Ing. Michal Kabrhel,

Více

5 Tepelná ochrana budov

5 Tepelná ochrana budov 5 5.1 Širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, jako součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

Zpráva o energetickém auditu Základní škola Na Žižkově v Liberci

Zpráva o energetickém auditu Základní škola Na Žižkově v Liberci Vypracováno dle zákona O hospodaření energií č.406 auditu. Zpráva o energetickém auditu Základní škola Na Žižkově v Liberci Vypracováno podle 9 zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií, ve znění pozdějších

Více

Energetická efektivita

Energetická efektivita Energetická efektivita / jak ji vnímáme, co nám přináší, jak ji dosáhnout / Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize ISOVER Počernická 272/96 108 03 Praha 10 Ing. Libor Urbášek Energetická efektivita

Více

1/143. Komplexní vzdělávací program pro. podporu environmentálně šetrných provozování budov

1/143. Komplexní vzdělávací program pro. podporu environmentálně šetrných provozování budov 1/143 Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 2/143 Solární tepelné soustavy Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní

Více

Rady, tipy, informace tipy, informace

Rady, tipy, informace tipy, informace Pasivní dům Pasivní domy Rady, Rady, tipy, tipy, informace informace Obsah Co je pasivní dům? 2 Tepelné ztráty a zisky 3 Pozemek 4 Projekt 6 Jaký dům zvolit? 7 Interiér 9 Materiály pro stavbu 11 Lehké

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ VÝSTAVBY

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ VÝSTAVBY Foto: Origis, www.origis.cz EKONOMICKÉ HODNOCENÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ VÝSTAVBY ISBN: 978-80-87333-10-5 Autoři Jiří Beranovský Odborná spolupráce Ing. Jan Pokorný Ing. Martina Kozelková Ing. Petr Vogel Ing.

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU PSÁRY

ZATEPLENÍ OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU PSÁRY ENERGETICKÝ AUDIT ZATEPLENÍ OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU PSÁRY INVESTOR: AUDITOR: Obec Psáry Pražská č.p. 137 252 44 Psáry IČ: 00241580 Ing. Renata Topinková Bellova 30 623 00 Brno IČ: 47958251 osvědčení MPO

Více