Schmid Rhyner AG SWISS BRILLIANCE IN COATING

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Schmid Rhyner AG SWISS BRILLIANCE IN COATING"

Transkript

1 1 SWISS BRILLIANCE IN COATING l Soodring 29 l 8134 Adliswil-Zürich l Switzerland l phone +41 (0) l fax +41 (0) l

2 2 2 UV-laky / nebezpečné látky l Soodring 29 l 8134 Adliswil-Zürich l Switzerland l phone +41 (0) l fax +41 (0) l

3 3 3 Co je nebezpečná látka? Látky, směsi a roztoky jsou považovány za nebezpečné látky, pokud z nich vyplývají tato rizika: Nebezpeční exploze a/či vzplanutí Přímé či nepřímé poškození lidského zdraví Ohrožení životního prostředí l Soodring 29 l 8134 Adliswil-Zürich l Switzerland l phone +41 (0) l fax +41 (0) l

4 4 4 Jak jsou nebezpečné látky klasifikovány? l Soodring 29 l 8134 Adliswil-Zürich l Switzerland l phone +41 (0) l fax +41 (0) l

5 Klasifikace nebezpečných látek? 5 5 Nebezpečné látky (podle EU 67/548) Nebezpečné zboží (podle ADR) l Soodring 29 l 8134 Adliswil-Zürich l Switzerland l phone +41 (0) l fax +41 (0) l

6 6 6 Jak se mohou zdraví ohrožující látky dostat do těla? l Soodring 29 l 8134 Adliswil-Zürich l Switzerland l phone +41 (0) l fax +41 (0) l

7 Prostřednictvím úst a zažívacím traktem (orálně) 7 7 Stravování se zašpiněnýma, nemytýma rukama Přechovávání jedů (nebezpečných látek) v nápojových lahvích a potravinových obalech Přechovávání potravin na znečištěných površích l Soodring 29 l 8134 Adliswil-Zürich l Switzerland l phone +41 (0) l fax +41 (0) l

8 8 8 Pokožkou do krevního oběhu Práce bez ochranného oděvu Zašpiněný pracovní oděv Práce bez ochranných rukavic l Soodring 29 l 8134 Adliswil-Zürich l Switzerland l phone +41 (0) l fax +41 (0) l

9 9 9 Vdechováním plícemi do krevního běhu (inhalace) Při nedostatečném odvětrávání pracovního místa Při nedostatečné ventilaci prostoru Práce bez ochranných masek v prostředí se znečištěným vzduchem l Soodring 29 l 8134 Adliswil-Zürich l Switzerland l phone +41 (0) l fax +41 (0) l

10 10 10 Jak jsou klasifikovány UV-laky? l Soodring 29 l 8134 Adliswil-Zürich l Switzerland l phone +41 (0) l fax +41 (0) l

11 Klasifikace UV-laků Dráždivé a senzibilizující látky (pokožka, oči, dýchací orgány) Xi, R36/R37/R38, R43 Látky ohrožující životní prostředí N, R50-R51-R52 Nebezpečné zboží (k přepravě) podléhá omezením při přepravě podle předpisů ADR l Soodring 29 l 8134 Adliswil-Zürich l Switzerland l phone +41 (0) l fax +41 (0) l

12 12 12 Klasifikace našich UV-laků WESSCO řady 3000 Dráždivé a senzibilizující látky (pokožka, oči, dýchací orgány) Xi, R36/R37/R38, R43 Nejedná se o látky ohrožující životní prostředí Nejedná se o nebezpečné zboží (k přepravě) nepodléhá omezením při přepravě podle předpisů ADR l Soodring 29 l 8134 Adliswil-Zürich l Switzerland l phone +41 (0) l fax +41 (0) l

13 13 13 Bezpečnostní opatření při práci s UV-laky WESSCO řady 3000? l Soodring 29 l 8134 Adliswil-Zürich l Switzerland l phone +41 (0) l fax +41 (0) l

14 Obecný bezpečnostní opatření UV-laky uchovávejte v původních, řádně označených a uzavřených obalech UV-laky neuchovávejte v nápojových lahvích nebezpečí záměny Dodržujte optimální osobní čistotu a pracovní podmínky Použitý čistící materiál skladujte ve zvlášť označených odpadních kontejnerech a likvidujte odpovídajícím/předepsaným způsobem l Soodring 29 l 8134 Adliswil-Zürich l Switzerland l phone +41 (0) l fax +41 (0) l

15 Osobní bezpečnostní opatření Ruce si vždy před pracovní přestávkou, před jídlem, před kouřením atd. omyjte Pokožku si vždy po omytí ošetřete vhodným pleťovým krémem Jíst, pít nebo kouřit v přímém okolí UV-laků je zakázáno l Soodring 29 l 8134 Adliswil-Zürich l Switzerland l phone +41 (0) l fax +41 (0) l

16 16 16 Osobní bezpečnostní opatření Znečištěný oděv si ihned vyměňte Civilní a pracovní oděvy uchovávejte odděleně Používejte prostředky osobní ochrany l Soodring 29 l 8134 Adliswil-Zürich l Switzerland l phone +41 (0) l fax +41 (0) l

17 17 17 Prostředky osobní ochrany Ochranné oděvy Nošení ochranných oděvů je povinné (pracovní kalhoty, kalhoty s laclem, ochranné pláště, pracovní bundy atd..). Doporučují se ochranné oděvy s dlouhými rukávy. l Soodring 29 l 8134 Adliswil-Zürich l Switzerland l phone +41 (0) l fax +41 (0) l

18 Prostředky osobní ochrany Ochrana očí Je třeba nosit ochranné brýle s boční ochranou proti rozstřiku kapalin. Nepoužívejte samostatně kontaktní čočky. l Soodring 29 l 8134 Adliswil-Zürich l Switzerland l phone +41 (0) l fax +41 (0) l

19 19 19 Prostředky osobní ochrany Ochrana rukou Používejte ochranné rukavice (neoprénové nebo nitrilové) a zároveň ochranné krémy. Doporučují se jednorázové rukavice. l Soodring 29 l 8134 Adliswil-Zürich l Switzerland l phone +41 (0) l fax +41 (0) l

20 20 20 Okamžitá opatření při kontaktu s UV-laky l Soodring 29 l 8134 Adliswil-Zürich l Switzerland l phone +41 (0) l fax +41 (0) l

21 Okamžitá opatření při kontaktu s UV-laky Při kontaktu s pokožkou Ihned si vyměňte znečištěný oděv Pokožku omyjte vodou a jemným nebo tekutým mýdlem Nepoužívejte rozpouštědla odmašťují pokožku a podporují tím podráždění Vyhněte se vystavení slunci nebo jinému zdroji UV-záření dochází ke zvýšení citlivosti pokožky l Soodring 29 l 8134 Adliswil-Zürich l Switzerland l phone +41 (0) l fax +41 (0) l

22 22 22 Okamžitá opatření při kontaktu s UV-laky Při kontaktu očí Oči vymývejte ihned očním roztokem nebo proudem vody po dobu alespoň 20 minut. Vyhněte se vystavení slunci nebo jinému zdroji UV-záření dochází ke zvýšení citlivosti očí Vyhledejte očního lékaře l Soodring 29 l 8134 Adliswil-Zürich l Switzerland l phone +41 (0) l fax +41 (0) l

23 23 23 Jiná ohrožení při použití UV-laků ve stroji l Soodring 29 l 8134 Adliswil-Zürich l Switzerland l phone +41 (0) l fax +41 (0) l

24 Kontakt s mlhovinou laku nebo její vdechování Díky rychlé rotaci válců může v podstatě u všech tiskových barev či laků docházet na pracovištích k vytváření aerosolní mlhoviny z těchto materiálů "Ink-Fly". "Ink-Fly" může ohrožovat zdraví, pokud tiskové barvy nebo samotný lak jsou zakategorizovány jako zdraví ohrožující. Opatření: technická opatření k redukci tvorby mlhoviny technická opatření k odtahu vytvářející se mlhoviny nošení osobních ochranných pomůcek (viz popis výše) l Soodring 29 l 8134 Adliswil-Zürich l Switzerland l phone +41 (0) l fax +41 (0) l

25 25 25 Kontakt s rozpouštědly (či jejich inhalace), které se používají k mytí a čištění Nesprávné použití rozpouštědel může způsobovat vysoušení nebo zánět pokožky, bolesti hlavy, nevolnost, nebo jiná poškození, která se mohou projevit později. Opatření: technická opatření pro kontakt omezení, resp. zamezení kontaktu s rozpouštědly (zařízení pro automatické mytí válců vč. zneškodnění rozpouštědel bez kontaktu s pokožkou). nošení prostředků osobní ochrany (viz bezpečnostní listy rozpouštědel) použité čisticí materiály uchovávat/shromažďovat v oddělených, zvlášť označených odpadních kontejnerech l Soodring 29 l 8134 Adliswil-Zürich l Switzerland l phone +41 (0) l fax +41 (0) l

26 26 26 Vdechování ozónu Ozón se vytváří díky reakci UV-světla v blízkosti lamp. Vystavení ozónu může způsobit podráždění očí, nosu a hltanu, stejně tak při zvýšeném zatížení vést k bolestem hlavy a nevolnosti. Při ještě větším zatížení může docházení k bolestem na prsou a ke kašli. Opatření: technická opatření k odsávání ozónu při uvádění do provozu je třeba změřit hodnoty ozónu a zajistit, aby ohrožení ozónem bylo sledováno. l Soodring 29 l 8134 Adliswil-Zürich l Switzerland l phone +41 (0) l fax +41 (0) l

27 27 27 Vystavení záření při vytvrzení Přímé vystavení UV-záření může vést k podrážení očí, zánětu spojivek nebo změnám na pokožce. Symptomy se mohou projevit i teprve po více hodinách. Opatření: prostřednictvím odstínění lze zamezit emisi nebezpečného záření do pracovního prostoru není dovolený přímý kontakt očí se zdrojem záření. pravidelná kontrola těsnění a zakrytí během preventivní údržby. l Soodring 29 l 8134 Adliswil-Zürich l Switzerland l phone +41 (0) l fax +41 (0) l

28 28 28 Otázky? l Soodring 29 l 8134 Adliswil-Zürich l Switzerland l phone +41 (0) l fax +41 (0) l

29 29 Díky za Vaši pozornost! l Soodring 29 l 8134 Adliswil-Zürich l Switzerland l phone +41 (0) l fax +41 (0) l

Chemický název obsah v % obj. č.cas č.es (1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy- 2,1-ethanediyl) bismethacrylate

Chemický název obsah v % obj. č.cas č.es (1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy- 2,1-ethanediyl) bismethacrylate Název výrobku: NOVADURIT všechny typy Strana 1 (celkem 6) 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Obchodní název přípravku: NOVADURIT všechny typy 1.2 1.3 Použití přípravku:

Více

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 DUAL PRIMER NERO Datum revize 17.09.2009 Verze 1

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 DUAL PRIMER NERO Datum revize 17.09.2009 Verze 1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Údaje o výrobku Název výrobku : Kód výrobku : LDS20051 Použití látky nebo přípravku : Dvousložkový emailový vrchní nátěr Firma : Lechler SpA Via Cecilio

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle nařízení ES č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise EU 453/2010 (I. přílohy)

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle nařízení ES č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise EU 453/2010 (I. přílohy) Stránka 1 z 9 1. oddíl: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název výrobku: FLEGBOLTFIX II 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 - 1/12 - ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Jiné prostředky identifikace: Registrační číslo: INDIKAL II bílý neuvedeno nepřiděleno, nejedná se o látku

Více

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz Datum vydání :12.5.2004 Datum revize: 3.1.2006 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: 1.2 Použití

Více

1.1. Dovozce: AKZO NOBEL Coatings Cz a.s., Podvihovská 304/12, 747 70 Opava Komárov tel.: +420 553 682 111

1.1. Dovozce: AKZO NOBEL Coatings Cz a.s., Podvihovská 304/12, 747 70 Opava Komárov tel.: +420 553 682 111 Datum vydání originálu: 22.11.2009 Strana: 1 01 IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI Označení produktu: Účel použití: HERBOL HERBOLUX GRUND ZQ stavební nátěr 1.1. Dovozce: AKZO NOBEL Coatings Cz a.s.,

Více

Dow Agrosciences s.r.o.

Dow Agrosciences s.r.o. BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle nařízení 1907/2006 - REACH) 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní název přípravku: Novozir MN 80 NEW 1.2. Doporučený účel použití: přípravek na ochranu rostlin - fungicid

Více

ACCORAIL-2 složka B ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ACCORAIL-2 složka B ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 6. 2. 2012 / 1.0 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo:

Více

Aidol Holzschutz-Creme

Aidol Holzschutz-Creme Datum vydání: 31.05.2010 Datum revize: 31.05.2010 Strana: 1/7 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Obchodní název přípravku: Číslo výrobku: 2714-20 1.2 Použití přípravku:

Více

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha 2

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha 2 Název výrobku: CLEARFIX Strana 1 (celkem 7) 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikátor výrobku: CLEARFIX 1.2 Použití přípravku: Průhledné lepidlo na plasty 1.3 Podrobné

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI Identifikace směsi Použití: Vosk na dřevo. Identifikace výrobce: Dyrup GmbH Adresa / sídlo Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach, Wienerbergstrasse 11/12, A-1100

Více

SOKRATES Antibakteriální olej s tvrdým voskem

SOKRATES Antibakteriální olej s tvrdým voskem Strana: 1/8 Oddíl 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku Další názvy: 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití Povrchová ochrana. 1.3 Podrobné údaje o dodavateli

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Milit čistič skel auto

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Milit čistič skel auto Datum revize: 1.12.2012 Strana 1/11 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy: --- Chemický název: --- 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

SOKRATES Tvrdý olej na dřevo

SOKRATES Tvrdý olej na dřevo Strana: 1/6 Oddíl 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku Další názvy: 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití Povrchová ochrana. 1.3 Podrobné údaje o dodavateli

Více

Datum vydání: 03.06.2011 Strana:1 Datum vydání CZ: 09.06.2011 Celkový počet stran:7

Datum vydání: 03.06.2011 Strana:1 Datum vydání CZ: 09.06.2011 Celkový počet stran:7 Datum vydání: 03.06.2011 Strana:1 01 IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI Označení produktu: Účel použití: WILCKENS - HOLZSCHUTZLAZUR stavební nátěr ochrana dřeva 1.1. Výrobce: Wilckens Farben GmbH Schmiedestrasse

Více

1.1. Dovozce: AKZO NOBEL Coatings Cz a.s., Podvihovská 304/12, 747 70 Opava Komárov tel.: +420 553 682 111

1.1. Dovozce: AKZO NOBEL Coatings Cz a.s., Podvihovská 304/12, 747 70 Opava Komárov tel.: +420 553 682 111 Datum vydání: 06.05.2008 Strana: 1 01 IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Označení produktu: Účel použití: HERBOL-KUNSTSTOFF-SIEGEL LESK stavební nátěr 1.1. Dovozce: AKZO NOBEL Coatings Cz a.s.,

Více

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Vypracováno dle: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 v znění pozdějších předpisů Datum vypracání: 29. 8. 2014

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST RUBBOL VENTURA SATIN PLUS RUBBOL VENTURA SATIN PLUS. : Solvent borne coating for exterior use.

BEZPEČNOSTNÍ LIST RUBBOL VENTURA SATIN PLUS RUBBOL VENTURA SATIN PLUS. : Solvent borne coating for exterior use. Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST RUBBOL VENTURA SATIN PLUS ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Název

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6) Datum vydání: 22.05.2006 Datum revize: 14.04.2006 Strana 1 (celkem 6) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU 1.1 Obchodní název přípravku: StoPox 410, Komponente B Označení přípravku: 2214 1.2 POUŽITÍ LÁTKY

Více

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 22.5.2010 Datum revize: 22.6.2014 Strana: 1/10 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název: WAProtect Látka / směs: Směs Identifikační číslo

Více

Aidol Compact-Lasur PU Aidol Hydro-Fensterlasur

Aidol Compact-Lasur PU Aidol Hydro-Fensterlasur Datum vydání: 17.01.2008 Datum revize: 15.03.2008 Strana: 1/6 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Obchodní název přípravku: Číslo výrobku: 3420-3439 1.2 Použití přípravku:

Více

ZM cementová malta ke zdění a omítání 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ZM cementová malta ke zdění a omítání 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 9. 12. 2008 Strana: 1 / 6 Název výrobku: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Další názvy: Registrační číslo: 1.2 Použití přípravku

Více

Jotun Thinner No. 12. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Jotun Thinner No. 12. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku : Číslo indexu : Není uvedeno. Číslo EC : Není uvedeno Registrační číslo podle REACH Číslo CAS : 112-07-2

Více

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 16 Sensitive. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 16 Sensitive. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní jméno GH 16 Sensitive 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo přípravku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1. BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1.2012 1 Identifikace látky/směsi a společnosti /podniku 1.1 Identifikátor výrobku

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Milit čistící krém 400g

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Milit čistící krém 400g Datum vydání: 16.8.2005 Strana: Verze 1 z 12 Datum revize: 1.6.2015 Strana 1/12 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy směsi: -- Chemický název:

Více

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Verze: 1.2 Název výrobku:

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Verze: 1.2 Název výrobku: Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení EU č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení EU č. 453/2010 Strana: 1 / 11 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy: - Chemický popis: Suchá omítková a maltová směs obsahující cement, anorganická

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název přípravku: PUR 1K - polyuretanové lepidlo 1.2 Použití látky nebo přípravku Jednosložkové polyuretanové

Více