Jubilea v listopadu a prosinci 2013 *******************************************************************************************************

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jubilea v listopadu 2013. ...a prosinci 2013 *******************************************************************************************************"

Transkript

1 Číslo Číslo 5 Ročník 20 Ročník ,- Kč 6,- Kč ******************************************************************************************************* Prodej vánočních kaprů Kde? Přímo zde v Josefově Dole v suterénu zdravotního střediska Kdy?. nebo od.00 hod., datum bude upřesněno Jak? Kapři budou pouze na objednávku. Objednat si je můžete: v Samoobsluze v Josefově Dole, v Trafice, v hospůdce Čárda, U Vleku, U Splavu příp. tel na obecním úřadě. Kdo si objedná, bude mít na vánočním stole čerstvého kapříka bez front, nošení a dovážení! Podle přání Vám kapra zabijeme, na požádání i vykucháme. Prodej vánočních stromků Kde? Prodejní místo - pod obecním úřadem Kdy? sobota od hod. DO VYPRODÁNÍ případně po tel. dohodě (tel.: ) U SPLAVU: kromě neděle a pondělí denně od 5 hod., 20,- Kč/ks do vyprodání Poděkování... Děkujeme obecnímu úřadu za příspěvek na činnost Svazu občanů německé národnosti. SONN Děkuji za milé přání a dárek k narozeninám. K. Kinzel Děkuji OÚ za hezký dárek k mým narozeninám. R. Gottfriedová Jubilea v listopadu 20 Marie Slepková Vojtěch Janoušek Markéta Pavlatová Karel Bláha Maria Barthová Václav Běžel...a prosinci 20 Bohumila Soukupová Jiří Brož Anna Chvátalová Pavel Valtr Dagmar Vilderová Rudolf Beneš Božena Fojtíková Všem jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, osobní spokojenosti a rodinné pohody. Jubilanti, kteří nechtějí být v Občasníku zveřejněni, mohou napsat na OÚ Josefův Důl nebo zavolat na tel.: 06. Upozornění pro občany: V pondělí budou úřední hodiny na všech pracovištích obecního úřadu od do 2 hod. V úterý budou všechna pracoviště obecního úřadu Josefův Důl - podatelna, muzeum a informační centrum pro veřejnost uzavřena.

2 Obecní zastupitelstvo dne.. 20 schválilo: * Rozpočtové opatření č. 2/20 * Účelovou půjčku z Fondu na zlepšení úrovně bydlení ve výši 0.000,-Kč pro Janu Švejdovou za účelem částečné změny vytápění a rekonstrukci vodovodu *Finanční příspěvek na organizaci Běhu naděje v Jiřetíně Věře Engeové ve výši 2.000,-Kč. *Finanční příspěvek na činnost TJ Jezdecký klub Tanvald ve výši 5.000,-Kč. *Finanční příspěvek na činnost Svazu občanů německé národnosti ve výši 5.000,-Kč. *Finanční příspěvek na vybudování přírodní učebny pro ZŠ Josefův Důl ve výši ,-Kč. *Záměr prodeje části p.p.č. / v k.ú. Karlov. *Záměr prodeje p.p.č. 5 v k.ú. Josefův Důl vodní plocha, odhad ceny provede znalec. *Na základě zveřejněného záměru prodej p.p.č.02/0 dle GP č. -25/20 o výměře 6m2 za 2.00,-Kč manželům Heleně a Josefu Vozábalovým. *Koupi p.p.č./2 v k.ú. (cesta) Dolní Maxov od Krajského pozemkového úřadu v Liberci. *Věcné břemeno dle GP č. 5-26/20 a smlouvy č. IP s fa.elektro-stams. *Výměnu části p.p.č. (asfalt. cesta v majetku p. Matějky J.) za část pozemku stejné velikosti z p.p.č.22/2 (v majetku obce) v k.ú. Antonínov. Obecní zastupitelstvo dne schválilo: * ZŠ a MŠ Josefův Důl - čerpání fondu odměn a jeho převod.2,5 Kč do investičního fondu. * Příspěvek Jizerské o.p.s. na údržbu Jizerské lyžařské magistrály ve výši 0.000,-Kč * Na základě zveřejněného záměru prodej části p.p.č / v kú. Karlov dle přiložené dokumentace panu Petru Rychlovskému. * Na základě zveřejněného záměru prodej části p.p.č 2/ v kú. Karlov dle přiložené dokumentace manželům Pokorným. * Na základě zveřejněného záměru prodej p.p.č. 5 v kú. Josefův Důl paní Lence Laubrové-Žirovnické za cenu stanovenou znalcem. * Vybavení místní knihovny stolním počítačem, vyhrazená částka na pořízení.000,- Kč bez DPH. Obecní zastupitelstvo dne.. 20 schválilo: * Smlouvu o spolupráci na zajištění dopravní obslužnosti s Libereckým krajem pro rok 20 ve výši.60,-kč * Finanční příspěvek na úpravu lyžařských stop pro SKP Konspitz ve výši 0.000,-Kč * Finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč na činnost pro Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory o.s. * Přidělení bytu v DPS pro Věru Fišerovou, bytem Lučany n/n č.p. 26. * Rozpočtové opatření č. /20 dle přílohy č. * Příkaz starosty č./20 k provedení inventarizace za rok 20 k.2.20 dle přílohy č.2 * Plán inventarizačních prací 20 dle přílohy č. 2 * Zřízení věcného břemene pro přípojku NN do rodinného domu čp.0/ * Záměr prodeje části p.p.č. 226/ k.ú. Antonínov * Záměr prodeje p.p.č. 20/ k.ú. Josefův Důl (Peklo) Příští řádné zasedání proběhne v :00 v budově radnice POZOR - ZMĚNA Knihovna bude UZAVŘENA OTEVÍRACÍ DOBA 6. 2., V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN OBECNÍ KNIHOVNA ÚTERÝ, PÁTEK:6:00 :00 a.. 20 Knihovna bude otevřena od. ledna 20 Děkujeme za pochopení. Jana Podrazká, knihovnice Diakonie Broumov (občanské sdružení) Vážení, chceme tímto upřímně poděkovat Vám a všem Vašim občanům za zorganizování sběru použitého ošacení ve Vaší obci. Působením komerčních firem v této oblasti došlo k nedostatku sbírek ošacení pro potřebné, proto Vaše pomoc při uspořádání sbírek znamená pro naši práci velký přínos a zároveň je pro nás ještě něčím navíc - výrazem pochopení a podpory práce pro všechny, kteří se bez pomoci druhých neobejdou. Nosnou činností, která nám umožňuje plnit poslání Diakonie Broumov pomoc potřebným, je práce s darovaným textilem. To se děje za podpory široké veřejnosti formou organizování a svozů humanitárních sbírek od občanů, obcí, církví, organizací. Tak získáváme nejen materiál pro bezprostřední poskytování materiální pomoci potřebným, ale i pracovní příležitosti pro klienty, kteří využívají našich ubytovacích služeb. Neméně důležitým aspektem je i ochrana životního prostředí, jelikož nepoužitelný materiál k humanitárním účelům třídíme k dalšímu průmyslovému zpracování. Tím chráním životní prostředí, jelikož by tento materiál skonči v komunálním odpadu či na skládkách. Těšíme se na vzájemnou spolupráci. PhDr. Vítězslav Králík, ředitel

3 Zprávy ze školy... Jako v každém čísle našeho občasníku i v tomto přinášíme několik vybraných informací ze školy. Ohlížíme za Harmonizačním pobytem a Pepikiádou, konferencí M.R.K.E.V. 20, kterou jsme u nás ve škole spolupořádali. Ale také koukáme do blízké budoucnosti a informujeme o celkem čtyřech připravovaných akcích na zimní měsíce. Harmonizační pobyt a Pepikiáda 20 Během září se u nás ve škole odehrály dvě akce pro naše žáky. První byl společný preventivně zaměřený pobytový Na konferenci dorazilo více než 60 učitelů, pracovníků ekologických organizací a úředníků Libereckého kraje. To co bylo zásadní byl úspěch našich dětí, které akci spolu s učiteli připravovaly. Jejich občerstvení (6 druhů pomazánek, mísy s ovocem nebo zajištění pitného režimu) dalo mnoho práce a úsilí. Navíc si na konferenci děti z naší sedmičky nacvičily scénku a připravily prezentaci z historie školy, za které sklidily obrovský potlesk od všech zúčastněných. Ohlasy účastníků a organizátorů na naše zapojení byly více než pozitivní, nejvíce potěšila slova šéfa SEV Divizna, který nás označil jako tzv. aktivní školu. Dovolte mi poděkovat na tomto místě nejen všem dětem, ale i učitelům za skvělou organizaci a spolupráci. Mikuláš ve škole program s názvem Harmonizační pobyt. Jako již tradičně jsme zavítali do Nového Města pod Smrkem, kde jsme ve třech dnech spolu s dětmi absolvovali bohatý program s mnoha aktivitami spojenými s přírodou, lesem, turistikou, ale také se stmelením kolektivu. Navíc jsme navštívili lázeňské městečko Libverdu a Obří sud. Druhou akci na sklonku září byla Pepikiáda 20. Oproti prvnímu ročníku, kdy jsme společné sportovní odpoledne s rodiči a dětmi trávili na místním fotbalovém hřišti, jsme letos zvolili prostory nově zrekonstruované tělocvičny naší školy, kde jsme sehráli krásný basketbalový turnaj mezi učiteli, dětmi a rodiči. Občerstvení pro rodiče v podobě vynikajících věnečků a buřtíků bylo připraveno ve školní jídelně paní kuchařkou a navíc po celé škole byly připraveny společné aktivity pro menší děti a jejich rodiče. Na akci se vzhledem ke kolaudaci venkovní přírodní učebny přijela podívat i liberecká televize RTM, která s námi natočila krátkou reportáž. Celá akce se povedla a všem děkujeme za její podporu a hojnou účast. Již velmi brzy do naší školy zavítá čert, anděl a Mikuláš. V tento den mimo klasických školních povinností budou všichni žáci školy obhajovat své lumpárny před čertem a Mikulášem tak, aby si je neodnesli do peklíčka. Věřím, že aktivity spojené s tímto dnem, budou pro žáky příjemným zpestřením školních povinností. Vánoční spánkování V loňském roce jsme prvně pořádali akci vánočního spánkování. I v letošním roce tuto akci připravujeme. Podobně jako v loni bude probíhat v posledních dnech před Vánoci. Přesně ve čtvrtek. prosince 20, kdy děti budou moci přespat ve škole spolu se všemi učiteli. V loňském roce měla měla tato akce velký úspěch a věříme, že i v letošním roce se jí opět zúčastní prakticky všichni žáci školy. Na děti čeká Ekologická konference M.R.K.E.V. 20. listopadu byl den jedné z velkých zkoušek pro naši školu. Prvně jsme se rozhodli pro uspořádání konference na půdě naší školičky. Šlo o ekologicky zaměřenou konferenci pro pedagogy Libereckého kraje s názvem M.R.K.E.V. 20. večerní filmové představení, ale také mnoho zajímavých vánočních aktivit, které pro ně připraví učitelé školy.

4 Návštěva ze Storkowa Lyžařský výcvik Čerstvou zprávou pro všechny je, že i v letošním roce Poslední akci, kterou pro děti připravujeme proběhne náš výměnný pobyt s žáky z německého Storkowa. pravděpodobně v únoru 20 je lyžařský výcvik. Termín jsme Tentokráte všichni do naší školičky dorazí ještě nestanovili, protože stále jednáme o podpoře a variantách Akce se bude dotýkat žáků naší lyžařského výcviku. Zatím jsme se nerozhodli, zda děti. třídy, kteří budou s její pojedou na pobytový lyžařský výcvik nebo jej absolvují v organizací pomáhat. Ještě našich domácích podmínkách. Během lyžařského výcviku žáci nemáme přesně stanovený absolvují kurzy lyžování nejen na běžkách, ale i sjezdovkách. program pobytu, ale abychom Lyžařský výcvik se bude dotýkat žáků 6. i. třídy,rádi bychom Vás naladili, tak mohu napsat, že Vás touto cestou požádali o zpětnou vazbu skrz internetové na děti čeká např. bowlingový stránky školy, kde bude vyvěšena anketa k lyžařskému turnaj v Jablonci nad Nisou nebo výcviku. návštěva jedné z nabízených výukových dílen v IQ parku v Na závěr bych všem dětem, rodičům a dalším Liberci, spojená s návštěvou čtenářům rád poděkoval jménem svým a zaměstnanců školy místního AQUA parku. Program klidné prožití Vánoc a pevné zdraví a hodně síly v Novém se může ještě změnit, ale věříme, že se nám akce podaří roce 20. podobně jako v loňském roce, kdy od nás žáci ze Storkowa ani paní učitelky odjíždět nechtěli. David Mánek, ředitel ZŠ a MŠ Josefův Důl ************************************************************************ Ze života šachového kroužku... I v letošní školním roce se mohou děti z naší školy účastnit činnosti šachového kroužku, který vedou p. uč. Radim Podrazký a nově také p. Jiří Pražák z tanvaldského šahcového oddílu. V současné době má kroužek 2 dětí, 6 chlapců a 5 dívek od 2. do. třídy ZŠ. Do kroužku letos přišlo sedm nových hráčů ze 2. a. třídy a učí se zvládnout pravidla a taje této krásné královské hry v zahájení, střední hře i v koncovce šachových partií. Rovněž se učí chování u partie. V listopadu se děti zúšastnily dvou šachových turnajů. V pondělí.. 20 byla naše základní škola pořadatelem Skolního přeboru jednotlivů v šachu. Kromě našich dětí se jej se zúčastnili jako hosté hráči ze Smržovky. Děti soutěžily s těmito výsledky: Turnaj A kola Jiří Németh.-. Kevin Peter Kategorie žáků 2.-. třídy Vojtěch Vlach.-2. Tadeáš Slavík a Jan Šilhán b Ondřej Bárta Barbora Miksová. Patrik Polderl. Tereza Munzarová. Jiří Přibyl,5 Tomáš Veber b.. Veronika Vokurková 5. Pavel Svárovský 0,5 b. Jiří Zeman Turnaj B 5 kol 6. Ondřej Kremláček Absolutní pořadí bez rozlišení. Josef Jírů jednotlivých kategorií (.-. třída). Radek Černohorský,5 Kategorie žákyň b Wolfgang Mildner (ZŠ Smržovka).-2. Barbora Miksová b. Tereza Munzarová Jan Podrazký b.. Veronika Vokurková.-5. Vojtěch Čadílek,5 b. * lepší pomocné hodnocení Adam Németh,5 b Jiří Lexa (ZŠ Smržovka) b. b. Kategorie žáků.-5. třídy 2,5 b.. Jan Podrazký b. 2,5 b Kevin Peter 2,5 b. Vojtěch Vlach 2,5 b.. Tomáš Veber 5. Ondřej Kremláček,5 b. Kategorie žáků 6.-. třídy,5 b.. Radek Černohorský,5 b. b. 2. Wolfgang Mildner (ZŠ Smržovka) b..-. Vojtěch Čadílek,5 b. Adam Németh,5 b. * Jiří Lexa (ZŠ Smržovka) b. * Jiří Németh b..-. Jiří Zeman Ondřej Bárta. Josef Jírů b. V sobotu se někteří naši hráči (Vojtěch Vlach, Tereza Munzarová, David a Jan Podrazkých, Radek Černohorský, Ondřej Bárta, Adam Németh) zúčastnili 20. ročníku turnaje LIBEREC OPEN v prostorách liberecké strojní průmyslovky. Hrálo se tempem 2x 0 minut plus bonus 5 sekund za každý tah. Turnaj byl určen pro hráče všech výkonností a věků. Mezi více než sedmdesáti hráči se naše děti neztratily. Nejvíce bodů v devíti kolech získal Radek Černohorský ( b.), ale v těžké konkurenci bodovali i ostatní hráči a hráčky z Josefova Dolu. K dosaženým úspěchům v obou turnajích všem blahopřejeme! Aco nás ještě v. pololetí čeká? Koná se společný trénink s tanvaldskými pro naše nejmladší hráče v Domě dětí a mládeže Ulita, a to příští čtvrtek odpoledne. V lednu bude zahájena Žákovská šachová liga petičlenných družstev,. kola v Novém Boru.. 20 se účastní i naše škola. Radim Podrazký

5 Vánoce v josefodolské školičce Spokojené děti, spokojení rodiče, spokojený učitel tak jsme začínali minulý rok touto dobou. Čas neúprosně letí a my se opět budeme vydávat na cestu do Nového roku. Naše školička stále vychovává přibližně 0 koťátek a sluníček. Snažíme se pro spokojenost dětí I jejich rodičů dělat maximum, akce pro děti jsou podobné jako v minulých letech a nejhezčí čas Vánočních svátků před námi. Zveme všechny, kdo si rádi zazpívají s dětmi Vánoční koledy, na tradiční Zpívání na schodech, kteřé připravujeme na středu. 2. od 6,0 hodin. Děti si užijí atmosféry s rodiči a těší se na dárečky, které pod stromečkem jistě najdou. Chtěli bychom touto cestou opět poděkovat všem za spolupráci a jmenovitě rodičům: p. Tomíčkové, p. Slavíkové, p. Slanařovi I ostatním za dárky, které dětem do školičky věnovali. Přejeme všem krásné, klidné Vánoce a hodně zdraví a radostí v Novém roce. Za kolektiv MŠ B. Bohatá.mimořádná vánoční událost Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou ve spolupráci se Statutárním městem Jablonec nad Nisou připravuje scénické provedené tradiční Rybovy mše v originálním pojetí režiséra Scénické provedení České mše vánoční Jakuba Jana Ryby Václava Bárty. V unikátním představení bude účinkovat dětský pěvecký sbor Iuventus, gaude! se svými přípravnými Pořádá ZUŠ sbory, Jablonecký komorní orchestr rozšířený o rodiče a Jablonec nad přátele ZUŠ, dále žáci literárně-dramatického oboru a sólisté Nisou za finanční z řad učitelů i žáků a přátel ZUŠ. Představení proběhne v podpory jabloneckém městském divadle v sobotu. prosince 20 od Statutárního.00 hod. Představení je symbolickým zahájením oslav města Jablonec nadcházejícího Roku české hudby 20 v Jablonci nad Nisou. nad Nisou, ve Po loňském úspěšném spojení souboru CHOREA BOHEMICA a spolupráci s dětského pěveckého sboru Iuventus, gaude! při působivém představení nazvaném VÁNOCE S CHOREOU A IUVENTUS! Městským přicházíme letos opět s originálním zpracováním tématu českých divadlem lidových vánoc. Tentokrát jsme se rozhodli pro neobvyklé pojetí Jablonec nad České mše vánoční HEJ MISTŘE! Jakuba Jana Ryby. Jedinečnost Nisou. našeho provedení tkví jednak v tom, že veškeré sbory psané původně pro smíšený pěvecký sbor byly přepracovány pro dětské Místo konání: Městské divadlo hlasy, ale hlavně jsme se pokusili obsah Rybovy mše zprostředkovat divákovi trochu jinak - v divadelním prostředí, a Jablonec nad to jak na pódiu, tak vlastně i ve všech ostatních divadelních Nisou. prostorách. Atmosféra lidových vánoc bude všudypřítomná a Čas konání: doufejme, že i opravdová. Ve foyeru divadla bude před.00 hod. představením i během přestávky probíhat lidový vánoční trh. K Ceny vstupenek: dostání budou preclíky, perníčky, cukroví, růžence, vánoční 50,- a 200,- Kč koření, drobná keramika.a k tomu svařák či medovina... v předprodeji městského divadla od pondělí Na pomoc jsme přizvali osvědčeného pana režiséra Václava Režie představení: Václav Bárta starší - režisér, autor, dramatik, Bártu, který svými nápady dokázal naše představy proměnit v básník, scénárista, zpěvák a skladatel. Mimo jiné autor textu k pozoruhodný a svým způsobem výjimečný divadelní tvar. pohádce Princezna ze mlejna. Je otcem Václava Noida Bárty. Program nese podtitul Zvonkový čas. Tento název předznamenává, že do podoby divadelní inscenace budou Účinkují: Dětský pěvecký sbor Iuventus, gaude! s přípravnými zapojeni i diváci a z toho důvodu je zapotřebí, aby si sebou sbory, Jablonecký komorní orchestr pod vedením Luboše Lachmana, žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ, rodiče a přátelé přinesli zvonečky. Do náročných příprav představení se zapojila větší část jablonecké ZUŠky, včetně rodičů i přátel škole ZUŠ. blízkých. Účinkovat bude více než 00 žáků a dalších Představení je symbolickým zahájením oslav nadcházejícího účinkujících. Roku české hudby 20 v Jablonci nad Nisou. Na pódiu se objeví překrásný vyřezávaný Loučenský betlém, jež Představení je vhodné i pro děti. nám pro tuto příležitost laskavě zapůjčil Spolek přátel obce Janov nad Nisou. Autorem betlému, který postupně vzniká už od roku Více informací: 200 (nejprve každý rok figury, od roku 200 každý rok jedna Vít Rakušan, ředitel ZUŠ, socha) je Ivan "Dědek" Šmíd. Celý bude k vidění v kostele sv. tel ; Josefa v Loučné první adventní neděli, pak každý víkend (část v kapličce v Hraničné) a přes Vánoce. Milan Engel 20 HEJ MISTŘE!

6 Své úspěchy sbírá již řadu motocyklových sezón nejen na českých závodištích, ale také v cizině. V kategorii Enduro v juniorské kategorii letos patřil v ČR k těm absolutně nejlepším. Otázka, o koho se jedná, je možná zbytečná. Juniorský motocyklový reprezentant Milan Engel ml. (), který svou závodnickou kariéru zahájil v roce 200 sedmým místem na Šestidenní v Chile, svou letošní sezónu hodnotí pozitivně. Letos mám za sebou zhruba dvacet pět podniků. Mistrovské závody v České republice už máme odjeté. Za celou domácí sezónu v enduru a ve sprintu jsem absolutně nejlepší, ve třídě a v juniorech také, hodnotí uplynulou sezónu dvaadvacetiletý jezdec. Také jsme jeli klasické enduro, tam jsem skončil první ve své třídě, na druhém místě v juniorech, v absolutním pořadí jsem byl třetí. V sobotu proběhlo slavnostní vyhlášení mistrů motocyklového sportu v Top Hotelu Praha, kde byli oceněni nejrychlejší jezdci sezóny 20 Mezinárodního mistrovství České republiky v enduru a endurosprintu. Čtvrtý zleva Milan Engel, vítěz v kategoriích MMČR E2 a MMČR Absolutní junior. Svou sezónu vidí Milan jako poměrně úspěšnou. I když se mu poslední závod seriálu EEC, tedy Mistrovství Evropy 20, se Milanovi příliš nevyvedl a po zajetí až šestých časů v tomto závodě zhasla jeho naděje na zisk celkového bronzu v celém v mistrovství v kategorii Junior E2/E, je to skvělý výsledek, zvláště když všechny čtyři evropské závody odjel stejně jako ty domácí na jediné motorce. Pomocníkem k získávání letošních umístění mu byl čtyřtaktní Husaberg 50. Spolu se svým spolujezdci Marvartem, Helmichem a Balašem se Milan Engel zúčastnil letošní Šestidenní, jejíž. ročník se konal na italském ostrově Sardinie. Navázat na loňské šesté místo se českým juniorům nepodařilo, už od druhého dne jeli oslabení o Jana Balaše. Tři jezdci jsou přitom minimum, aby se tým udržel v soutěži. Celkové osmé místo proto Milan hodnotí Ilustrace: Trofeje za sezónu 20 jako úspěch, protože jezdecké podmínky zde byly opravdu drsné. Na Sardinii byl úplně jiný povrch,než jaký byl o rok předtím v Německu a na který jsou čeští jezdci zvyklí. Bylo tam velmi mnoho prachu, upřesňuje Milan Engel. Výsledky 20:.Místo Mistrovství Evropy kat.e2/e Junior.Místo Šestidenní Sardinie kat. Trophy Team AČR - Mistr ČR Enduro sprint Absolutní pořadí AČR - Mistr ČR Enduro sprint Absolutní junior AČR - Mistr ČR Enduro sprint kat. E2 AČR - Mistr ČR Enduro kat. E2 ČSMS -.místo Enduro kat. E2 ČSMS -.místo Enduro Absolutní junior ČSMS -.místo Enduro Družstva

7 A jaké jsou další cíle mladého talentovaného a úspěšného motocyklového závodníka z Josefova Dolu uprostřed Jizerských hor? Stále sním o tom, že pojedu mistrovství světa. Je to nejvyšší a nejkvalitnější soutěž, jakou může motocyklový soutěž jezdit. Rád bych zde posbíral nové zkušenosti, které mi pomůžou. Vím, že nepojedu třeba celý seriál, ale chtěl bych se podívat alespoň na pár podniků. I jen jeden závod mi dá nové zkušenosti, poznám nové lidi, zrychlím. To už pociťuji nyní, když se z mezinárodních závodů vracím do Čech, jaká je tam a tady konkurence. Mohu porovnávat, říká o svých plánech do budoucna Milan. Popřejme mu i my mnoho úspěchů v jeho motocyklové kariéře, ať mu to v roce 20 dobře jezdí a daří se mu vyhrávat! Děkujeme za rozhovor. Gabriela Tahalová a Radim Podrazký Sportovní odvětví Enduro Enduro je motocyklová soutěž rozdělená do dvou samostatných dnů. Jezdci absolvují každý den několik kol v náročném terénu o celkové délce přibližně 00 km. Každé kolo se skládá z časových kontrol s pevným časovým limitem a několika měřených testů, na kterých jezdci musí dosáhnout co nejlepšího času. Ten se započítává do konečného hodnocení a za nesplnění časového limitu se jezdcům připisují trestné minuty. Na závěr sezony se pravidelně koná Mistrovství světa družstev Šestidenní, uznávaná jako motocyklová olympiáda. Enduro patří v současné době mezi populární sporty a těší se velké pozornosti diváků. Tabulka soutěže LVS - / - ženy. TU Liberec C 2. TJ Držkov :0 22: 5. TJ Josefův Důl. Rakety Liberec 5. Jiskra Vratislavice 6. Rychlá Rota. TJ Bulovka. Viking Pilínkov. TJ Kokonín 0. Slovan Vesec. Spartak Chrastava : 6:2 :2 : 2:2 2: :2 0: :2 0 0

8 Fotbal žáci Tabulka vstřelených golů od roku 20. (aktualizováno.0.20) Vlček Lukáš Kůra Patrik Šebek Tobik Přibyl Jirka Stuchlík Matěj Valentová Vanessa Zeman Ondra Svárovský Pavel Fischer Jan Kotus Adam Polderl Patrik Vlach Vojta Procházka Lukáš Kulda Tomáš (brankař) Slavík Tadeáš Ilustrace: Náš tým Více na: ************************************************************************************** Josefův Důl - prosinec 20: pozvánka na kulturní program :00 (čtvrtek) Vánoční koncert ZUŠ Tanvald :00 Kostel Proměnění Páně Josefův Důl, (pátek) :0 Zdravý nemocný, J.B.P.Moliére, v podání DS J.K.Tyl, divadlo Jos. Důl :0 Vajíčko, (sobota ) F.Marceau, v podání DS J.K.Tyl, divadlo Jos. Důl (neděle) Varhaní koncert zazní chrámová hudba autorů: Charpantier, Vejvanovský a Dvořák Kostel Proměnění Páně Josefův Důl Otevírací doba muzea mezi vánočními svátky: pátek sobota pondělí ZAVŘENO ************************************************************************************** Dovolená léto 20 Ke každému zakoupenému zájezdu do.0.20 dárek Kalendář na rok 20 foto Milan Drahoňovský Využijte výhod včasného objednání děti zdarma, časové slevy Bulharsko, rodina 2+2, letecky, týden s polopenzí.00,-kč Černá hora pro seniory 55+,osoba,letecky,týden s plnou penzí 0.0,-Kč Řecko, ostrov Kos, rodina 2+, letecky, týden s polopenzí 25.0,-Kč Cestovní agentura ASIC Náměstí TGM 0, 6 5 Smržovka Tel.: 02 6, Na Vaše náměty a příspěvky se těší redakční rada: K. Stuchlík, R. Podrazký a G. Tahalová Vydavatel,redakce a administrace Obec Josefův Důl. Povoleno odborem kultury O.U. Jablonec n/n pod č.j. MK ČR E 05

Šachový svaz Libereckého kraje

Šachový svaz Libereckého kraje Šachový svaz Libereckého kraje komise mládeže Krajský přebor žákovských družstev 2014/2015 : Jan Malec, 604 440 959, malec17@seznam.cz Doplnění soupisek a jedna oprava. 1 ZŠ a MŠ Josefův Důl Rtg-Ø:1000

Více

Šachový svaz Libereckého kraje

Šachový svaz Libereckého kraje Šachový svaz Libereckého kraje komise mládeže Krajský přebor žákovských družstev 2014/2015 : Jan Malec, 604 440 959, malec17@seznam.cz Přihlášená družstva, los: 1. ZŠ a MŠ Josefův Důl (oddíl TJ Jiskra

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís.

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. 22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. Bod pořadu jednání: 16. Věc: Rozpočtové opatření č. 286/12 úprava kapitoly 914 04 Důvod předložení: Zpracoval: Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem FK Jablonec, z.s. přivítali XXI. ročníku mezinárodního turnaje JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Tento turnaj se v České republice

Více

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické

Více

SOST Semily 19 května 2014. ZPRÁVA č.5-2013/14. 1. Blinka Michal SKST Liberec 2. Waldhauser Štěpán SKST Liberec 3. Horák Patrik SKST Liberec

SOST Semily 19 května 2014. ZPRÁVA č.5-2013/14. 1. Blinka Michal SKST Liberec 2. Waldhauser Štěpán SKST Liberec 3. Horák Patrik SKST Liberec ZPRÁVA č.5-2013/14 1) Výsledky krajských přeborů Mladší žactvo: 1. Blinka Michal SKST Liberec 2. Waldhauser Štěpán SKST Liberec 3. Horák Patrik SKST Liberec 11-12. Kuřík František Orel Studenec 25-32.

Více

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 Pozvánka na 16. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 Pozvánka na 17. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 1) Mistrovství ČR seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) Mistrovství ČR seniorů nad 70 let

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku.

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku. GOALBALL 1. Období leden až červen 2013 pravidelné tréninky každé úterý od 18 do 19 hodin na Základní škole genpor. Františka Peřiny v Praze na tento pronájem nám přispěla Nadace Českého rozhlasu účast

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 Místo konání: Pořadatel: Ředitel festivalu: Hlavní rozhodčí: Program: Dům kultury Orlová, Osvobození 797 (vedle

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Usnesení ze ZM Chrastava dne 16. prosince 2013

Usnesení ze ZM Chrastava dne 16. prosince 2013 Usnesení ze ZM Chrastava dne 16. prosince 2013 Datum konání: 16. 12. 2013 2013/07/I Z M s c h v á l i l o ověřovatele zápisu: Ing. Markéta Sochorová, Mgr. Karel Řehák 2013/07/II Z M s c h v á l i l o navržený

Více

USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 9. 2013

USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 9. 2013 1) Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy II. PODĚKOVÁNÍ - SDH Dolních Měcholup od občanů z Radotína za pomoc při povodních

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

www.sachy-slavia-lbc.cz

www.sachy-slavia-lbc.cz TJ Slavia Liberec a Šachový svaz České republiky pořádají pod záštitou náměstka hejtmana pro Liberecký kraj pana Josefa Jadrného 3.10.2015 Pohár ČR v rapid šachu čtyřčlenných družstev 4.10.2015 Mistrovství

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

HRY IV. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR LEDNÍ HOKEJ LIBEREC 1.2.- 5.2.2010

HRY IV. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR LEDNÍ HOKEJ LIBEREC 1.2.- 5.2.2010 HRY IV. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR LEDNÍ HOKEJ LIBEREC 1.2.- 5.2.2010 Pořadatel: Organizátor: Liberecký KVV ČSLH Libereckého e Z pověření Libereckého e a Českého svazu ledního hokeje Ředitel turnaje:

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 13.10.2010 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 13.10.2010 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 13.10.2010 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 8 zastupitelů, p.rösler od 15.40 hod. Omluveni : p.hanzlík

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

11. EDBF MISTROVSTVÍ EVROPY DRAČÍCH LODÍ 11 TH EDBF EUROPEAN DRAGON BOAT NATIONS CHAMPIONSHIPS. Praha Račice 24. 27.7.2014

11. EDBF MISTROVSTVÍ EVROPY DRAČÍCH LODÍ 11 TH EDBF EUROPEAN DRAGON BOAT NATIONS CHAMPIONSHIPS. Praha Račice 24. 27.7.2014 11. EDBF MISTROVSTVÍ EVROPY DRAČÍCH LODÍ 11 TH EDBF EUROPEAN DRAGON BOAT NATIONS CHAMPIONSHIPS Praha Račice 24. 27.7.2014 ÚVOD Vážené dámy, vážení pánové! Po úspěšném evropském šampionátu dračích lodí

Více

Workshop je realizován pod záštitou ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje. liberec. hlavní partner partner mediální partner

Workshop je realizován pod záštitou ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje. liberec. hlavní partner partner mediální partner liberec hlavní partner partner mediální partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 25. 26. dubna 2012 organizuje Český institut interních auditorů workshop por interní auditory s názvem Finanční

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů, Mgr.Lipská od 16.00 hod. Omluveni : p.karel

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Profil jezdce. 1.Adam Lacko

Profil jezdce. 1.Adam Lacko Adam Lacko 1.Adam Lacko Profil jezdce Datum narození: 24. září 1984 Místo narození: Čeladná, Česká Republika Národnost: česká Váha: 85 kg Výška: 186 cm Povolání: závodní jezdec První start: 1994, motokáry

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK TJ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK ODDÍL ATLETIKY STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK pořádají mezinárodní silniční běžecký závod H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK V loňském roce bylo na startu rekordních 2650

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate)

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Náš oddíl vznikl v T.J. Sokole Pardubice I dne 1.9.1997. Trénujeme moderní sportovní karate direktní metodou, kterou nám

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ (postřehy žáků mediální výchovy) p. uč.. Křesťanová Disciplíny: kliky, lehsedy, trojskok, hod, švihadlo Čestný host: Eliška Krupnová bronzová mistryně

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB SHRNUTÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU Sedmý veletrh pracovních příležitostí Kariéra PLUS se uskutečnil v aule Vysoké

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Přítomno : 5 zastupitelů, dle prezenční listiny, Omluven : Tomáš Rulec, Alena Rejhová - zastupitelé Dále přítomno: 6 občanů,

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Reprezentační soustředění mládeže Domašov 2012-1 Závěrečná zpráva

Reprezentační soustředění mládeže Domašov 2012-1 Závěrečná zpráva Reprezentační soustředění mládeže Domašov 2012-1 Závěrečná zpráva Ve dnech 25. června až 8. července 2012 se v malebném prostředí skautské základny v Domašově nad Bystřicí uskutečnilo velké reprezentační

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

Zprá vá á usnesení Válne hromády SK Arniká Plzen o. s. ze dne 2. 7. 2015

Zprá vá á usnesení Válne hromády SK Arniká Plzen o. s. ze dne 2. 7. 2015 1/5 Zprá vá á usnesení Válne hromády SK Arniká Plzen o. s. ze dne 2. 7. 2015 1) Program: - Dle přiložené pozvánky (příloha č. 1) 2) Účastníci: - Bylo pozváno 24 delegátů SK Arniky Plzeň o.s. dle klíče

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

MČR SENIORŮ & JUNIORU A MLADÝCH JEZDCŮ 2012 Memoriál Rudolfa Nachtigala - Endurance Mikulov

MČR SENIORŮ & JUNIORU A MLADÝCH JEZDCŮ 2012 Memoriál Rudolfa Nachtigala - Endurance Mikulov Článek 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: MČR ENIORŮ & JUNIORU A MLADÝCH JEZDCŮ 2012 Memoriál Rudolfa Nachtigala - Endurance Mikulov Místo: Mikulov areál JK Datum: 15-17.6.2012 101.6 1.2 ORGANIZAČNÍ

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

NEWSLETTER DUBEN 2015. Hřiště u Domu dětí a mládeže

NEWSLETTER DUBEN 2015. Hřiště u Domu dětí a mládeže NEWSLETTER DUBEN 2015 Hřiště u Domu dětí a mládeže Hřiště u Domu dětí a mládeže je od března opět v provozu. V letošním roce máme nový provozní řád. Hřiště mohou využívat i dospěláci", tedy občané nad

Více