Jubilea v listopadu a prosinci 2013 *******************************************************************************************************

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jubilea v listopadu 2013. ...a prosinci 2013 *******************************************************************************************************"

Transkript

1 Číslo Číslo 5 Ročník 20 Ročník ,- Kč 6,- Kč ******************************************************************************************************* Prodej vánočních kaprů Kde? Přímo zde v Josefově Dole v suterénu zdravotního střediska Kdy?. nebo od.00 hod., datum bude upřesněno Jak? Kapři budou pouze na objednávku. Objednat si je můžete: v Samoobsluze v Josefově Dole, v Trafice, v hospůdce Čárda, U Vleku, U Splavu příp. tel na obecním úřadě. Kdo si objedná, bude mít na vánočním stole čerstvého kapříka bez front, nošení a dovážení! Podle přání Vám kapra zabijeme, na požádání i vykucháme. Prodej vánočních stromků Kde? Prodejní místo - pod obecním úřadem Kdy? sobota od hod. DO VYPRODÁNÍ případně po tel. dohodě (tel.: ) U SPLAVU: kromě neděle a pondělí denně od 5 hod., 20,- Kč/ks do vyprodání Poděkování... Děkujeme obecnímu úřadu za příspěvek na činnost Svazu občanů německé národnosti. SONN Děkuji za milé přání a dárek k narozeninám. K. Kinzel Děkuji OÚ za hezký dárek k mým narozeninám. R. Gottfriedová Jubilea v listopadu 20 Marie Slepková Vojtěch Janoušek Markéta Pavlatová Karel Bláha Maria Barthová Václav Běžel...a prosinci 20 Bohumila Soukupová Jiří Brož Anna Chvátalová Pavel Valtr Dagmar Vilderová Rudolf Beneš Božena Fojtíková Všem jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, osobní spokojenosti a rodinné pohody. Jubilanti, kteří nechtějí být v Občasníku zveřejněni, mohou napsat na OÚ Josefův Důl nebo zavolat na tel.: 06. Upozornění pro občany: V pondělí budou úřední hodiny na všech pracovištích obecního úřadu od do 2 hod. V úterý budou všechna pracoviště obecního úřadu Josefův Důl - podatelna, muzeum a informační centrum pro veřejnost uzavřena.

2 Obecní zastupitelstvo dne.. 20 schválilo: * Rozpočtové opatření č. 2/20 * Účelovou půjčku z Fondu na zlepšení úrovně bydlení ve výši 0.000,-Kč pro Janu Švejdovou za účelem částečné změny vytápění a rekonstrukci vodovodu *Finanční příspěvek na organizaci Běhu naděje v Jiřetíně Věře Engeové ve výši 2.000,-Kč. *Finanční příspěvek na činnost TJ Jezdecký klub Tanvald ve výši 5.000,-Kč. *Finanční příspěvek na činnost Svazu občanů německé národnosti ve výši 5.000,-Kč. *Finanční příspěvek na vybudování přírodní učebny pro ZŠ Josefův Důl ve výši ,-Kč. *Záměr prodeje části p.p.č. / v k.ú. Karlov. *Záměr prodeje p.p.č. 5 v k.ú. Josefův Důl vodní plocha, odhad ceny provede znalec. *Na základě zveřejněného záměru prodej p.p.č.02/0 dle GP č. -25/20 o výměře 6m2 za 2.00,-Kč manželům Heleně a Josefu Vozábalovým. *Koupi p.p.č./2 v k.ú. (cesta) Dolní Maxov od Krajského pozemkového úřadu v Liberci. *Věcné břemeno dle GP č. 5-26/20 a smlouvy č. IP s fa.elektro-stams. *Výměnu části p.p.č. (asfalt. cesta v majetku p. Matějky J.) za část pozemku stejné velikosti z p.p.č.22/2 (v majetku obce) v k.ú. Antonínov. Obecní zastupitelstvo dne schválilo: * ZŠ a MŠ Josefův Důl - čerpání fondu odměn a jeho převod.2,5 Kč do investičního fondu. * Příspěvek Jizerské o.p.s. na údržbu Jizerské lyžařské magistrály ve výši 0.000,-Kč * Na základě zveřejněného záměru prodej části p.p.č / v kú. Karlov dle přiložené dokumentace panu Petru Rychlovskému. * Na základě zveřejněného záměru prodej části p.p.č 2/ v kú. Karlov dle přiložené dokumentace manželům Pokorným. * Na základě zveřejněného záměru prodej p.p.č. 5 v kú. Josefův Důl paní Lence Laubrové-Žirovnické za cenu stanovenou znalcem. * Vybavení místní knihovny stolním počítačem, vyhrazená částka na pořízení.000,- Kč bez DPH. Obecní zastupitelstvo dne.. 20 schválilo: * Smlouvu o spolupráci na zajištění dopravní obslužnosti s Libereckým krajem pro rok 20 ve výši.60,-kč * Finanční příspěvek na úpravu lyžařských stop pro SKP Konspitz ve výši 0.000,-Kč * Finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč na činnost pro Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory o.s. * Přidělení bytu v DPS pro Věru Fišerovou, bytem Lučany n/n č.p. 26. * Rozpočtové opatření č. /20 dle přílohy č. * Příkaz starosty č./20 k provedení inventarizace za rok 20 k.2.20 dle přílohy č.2 * Plán inventarizačních prací 20 dle přílohy č. 2 * Zřízení věcného břemene pro přípojku NN do rodinného domu čp.0/ * Záměr prodeje části p.p.č. 226/ k.ú. Antonínov * Záměr prodeje p.p.č. 20/ k.ú. Josefův Důl (Peklo) Příští řádné zasedání proběhne v :00 v budově radnice POZOR - ZMĚNA Knihovna bude UZAVŘENA OTEVÍRACÍ DOBA 6. 2., V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN OBECNÍ KNIHOVNA ÚTERÝ, PÁTEK:6:00 :00 a.. 20 Knihovna bude otevřena od. ledna 20 Děkujeme za pochopení. Jana Podrazká, knihovnice Diakonie Broumov (občanské sdružení) Vážení, chceme tímto upřímně poděkovat Vám a všem Vašim občanům za zorganizování sběru použitého ošacení ve Vaší obci. Působením komerčních firem v této oblasti došlo k nedostatku sbírek ošacení pro potřebné, proto Vaše pomoc při uspořádání sbírek znamená pro naši práci velký přínos a zároveň je pro nás ještě něčím navíc - výrazem pochopení a podpory práce pro všechny, kteří se bez pomoci druhých neobejdou. Nosnou činností, která nám umožňuje plnit poslání Diakonie Broumov pomoc potřebným, je práce s darovaným textilem. To se děje za podpory široké veřejnosti formou organizování a svozů humanitárních sbírek od občanů, obcí, církví, organizací. Tak získáváme nejen materiál pro bezprostřední poskytování materiální pomoci potřebným, ale i pracovní příležitosti pro klienty, kteří využívají našich ubytovacích služeb. Neméně důležitým aspektem je i ochrana životního prostředí, jelikož nepoužitelný materiál k humanitárním účelům třídíme k dalšímu průmyslovému zpracování. Tím chráním životní prostředí, jelikož by tento materiál skonči v komunálním odpadu či na skládkách. Těšíme se na vzájemnou spolupráci. PhDr. Vítězslav Králík, ředitel

3 Zprávy ze školy... Jako v každém čísle našeho občasníku i v tomto přinášíme několik vybraných informací ze školy. Ohlížíme za Harmonizačním pobytem a Pepikiádou, konferencí M.R.K.E.V. 20, kterou jsme u nás ve škole spolupořádali. Ale také koukáme do blízké budoucnosti a informujeme o celkem čtyřech připravovaných akcích na zimní měsíce. Harmonizační pobyt a Pepikiáda 20 Během září se u nás ve škole odehrály dvě akce pro naše žáky. První byl společný preventivně zaměřený pobytový Na konferenci dorazilo více než 60 učitelů, pracovníků ekologických organizací a úředníků Libereckého kraje. To co bylo zásadní byl úspěch našich dětí, které akci spolu s učiteli připravovaly. Jejich občerstvení (6 druhů pomazánek, mísy s ovocem nebo zajištění pitného režimu) dalo mnoho práce a úsilí. Navíc si na konferenci děti z naší sedmičky nacvičily scénku a připravily prezentaci z historie školy, za které sklidily obrovský potlesk od všech zúčastněných. Ohlasy účastníků a organizátorů na naše zapojení byly více než pozitivní, nejvíce potěšila slova šéfa SEV Divizna, který nás označil jako tzv. aktivní školu. Dovolte mi poděkovat na tomto místě nejen všem dětem, ale i učitelům za skvělou organizaci a spolupráci. Mikuláš ve škole program s názvem Harmonizační pobyt. Jako již tradičně jsme zavítali do Nového Města pod Smrkem, kde jsme ve třech dnech spolu s dětmi absolvovali bohatý program s mnoha aktivitami spojenými s přírodou, lesem, turistikou, ale také se stmelením kolektivu. Navíc jsme navštívili lázeňské městečko Libverdu a Obří sud. Druhou akci na sklonku září byla Pepikiáda 20. Oproti prvnímu ročníku, kdy jsme společné sportovní odpoledne s rodiči a dětmi trávili na místním fotbalovém hřišti, jsme letos zvolili prostory nově zrekonstruované tělocvičny naší školy, kde jsme sehráli krásný basketbalový turnaj mezi učiteli, dětmi a rodiči. Občerstvení pro rodiče v podobě vynikajících věnečků a buřtíků bylo připraveno ve školní jídelně paní kuchařkou a navíc po celé škole byly připraveny společné aktivity pro menší děti a jejich rodiče. Na akci se vzhledem ke kolaudaci venkovní přírodní učebny přijela podívat i liberecká televize RTM, která s námi natočila krátkou reportáž. Celá akce se povedla a všem děkujeme za její podporu a hojnou účast. Již velmi brzy do naší školy zavítá čert, anděl a Mikuláš. V tento den mimo klasických školních povinností budou všichni žáci školy obhajovat své lumpárny před čertem a Mikulášem tak, aby si je neodnesli do peklíčka. Věřím, že aktivity spojené s tímto dnem, budou pro žáky příjemným zpestřením školních povinností. Vánoční spánkování V loňském roce jsme prvně pořádali akci vánočního spánkování. I v letošním roce tuto akci připravujeme. Podobně jako v loni bude probíhat v posledních dnech před Vánoci. Přesně ve čtvrtek. prosince 20, kdy děti budou moci přespat ve škole spolu se všemi učiteli. V loňském roce měla měla tato akce velký úspěch a věříme, že i v letošním roce se jí opět zúčastní prakticky všichni žáci školy. Na děti čeká Ekologická konference M.R.K.E.V. 20. listopadu byl den jedné z velkých zkoušek pro naši školu. Prvně jsme se rozhodli pro uspořádání konference na půdě naší školičky. Šlo o ekologicky zaměřenou konferenci pro pedagogy Libereckého kraje s názvem M.R.K.E.V. 20. večerní filmové představení, ale také mnoho zajímavých vánočních aktivit, které pro ně připraví učitelé školy.

4 Návštěva ze Storkowa Lyžařský výcvik Čerstvou zprávou pro všechny je, že i v letošním roce Poslední akci, kterou pro děti připravujeme proběhne náš výměnný pobyt s žáky z německého Storkowa. pravděpodobně v únoru 20 je lyžařský výcvik. Termín jsme Tentokráte všichni do naší školičky dorazí ještě nestanovili, protože stále jednáme o podpoře a variantách Akce se bude dotýkat žáků naší lyžařského výcviku. Zatím jsme se nerozhodli, zda děti. třídy, kteří budou s její pojedou na pobytový lyžařský výcvik nebo jej absolvují v organizací pomáhat. Ještě našich domácích podmínkách. Během lyžařského výcviku žáci nemáme přesně stanovený absolvují kurzy lyžování nejen na běžkách, ale i sjezdovkách. program pobytu, ale abychom Lyžařský výcvik se bude dotýkat žáků 6. i. třídy,rádi bychom Vás naladili, tak mohu napsat, že Vás touto cestou požádali o zpětnou vazbu skrz internetové na děti čeká např. bowlingový stránky školy, kde bude vyvěšena anketa k lyžařskému turnaj v Jablonci nad Nisou nebo výcviku. návštěva jedné z nabízených výukových dílen v IQ parku v Na závěr bych všem dětem, rodičům a dalším Liberci, spojená s návštěvou čtenářům rád poděkoval jménem svým a zaměstnanců školy místního AQUA parku. Program klidné prožití Vánoc a pevné zdraví a hodně síly v Novém se může ještě změnit, ale věříme, že se nám akce podaří roce 20. podobně jako v loňském roce, kdy od nás žáci ze Storkowa ani paní učitelky odjíždět nechtěli. David Mánek, ředitel ZŠ a MŠ Josefův Důl ************************************************************************ Ze života šachového kroužku... I v letošní školním roce se mohou děti z naší školy účastnit činnosti šachového kroužku, který vedou p. uč. Radim Podrazký a nově také p. Jiří Pražák z tanvaldského šahcového oddílu. V současné době má kroužek 2 dětí, 6 chlapců a 5 dívek od 2. do. třídy ZŠ. Do kroužku letos přišlo sedm nových hráčů ze 2. a. třídy a učí se zvládnout pravidla a taje této krásné královské hry v zahájení, střední hře i v koncovce šachových partií. Rovněž se učí chování u partie. V listopadu se děti zúšastnily dvou šachových turnajů. V pondělí.. 20 byla naše základní škola pořadatelem Skolního přeboru jednotlivů v šachu. Kromě našich dětí se jej se zúčastnili jako hosté hráči ze Smržovky. Děti soutěžily s těmito výsledky: Turnaj A kola Jiří Németh.-. Kevin Peter Kategorie žáků 2.-. třídy Vojtěch Vlach.-2. Tadeáš Slavík a Jan Šilhán b Ondřej Bárta Barbora Miksová. Patrik Polderl. Tereza Munzarová. Jiří Přibyl,5 Tomáš Veber b.. Veronika Vokurková 5. Pavel Svárovský 0,5 b. Jiří Zeman Turnaj B 5 kol 6. Ondřej Kremláček Absolutní pořadí bez rozlišení. Josef Jírů jednotlivých kategorií (.-. třída). Radek Černohorský,5 Kategorie žákyň b Wolfgang Mildner (ZŠ Smržovka).-2. Barbora Miksová b. Tereza Munzarová Jan Podrazký b.. Veronika Vokurková.-5. Vojtěch Čadílek,5 b. * lepší pomocné hodnocení Adam Németh,5 b Jiří Lexa (ZŠ Smržovka) b. b. Kategorie žáků.-5. třídy 2,5 b.. Jan Podrazký b. 2,5 b Kevin Peter 2,5 b. Vojtěch Vlach 2,5 b.. Tomáš Veber 5. Ondřej Kremláček,5 b. Kategorie žáků 6.-. třídy,5 b.. Radek Černohorský,5 b. b. 2. Wolfgang Mildner (ZŠ Smržovka) b..-. Vojtěch Čadílek,5 b. Adam Németh,5 b. * Jiří Lexa (ZŠ Smržovka) b. * Jiří Németh b..-. Jiří Zeman Ondřej Bárta. Josef Jírů b. V sobotu se někteří naši hráči (Vojtěch Vlach, Tereza Munzarová, David a Jan Podrazkých, Radek Černohorský, Ondřej Bárta, Adam Németh) zúčastnili 20. ročníku turnaje LIBEREC OPEN v prostorách liberecké strojní průmyslovky. Hrálo se tempem 2x 0 minut plus bonus 5 sekund za každý tah. Turnaj byl určen pro hráče všech výkonností a věků. Mezi více než sedmdesáti hráči se naše děti neztratily. Nejvíce bodů v devíti kolech získal Radek Černohorský ( b.), ale v těžké konkurenci bodovali i ostatní hráči a hráčky z Josefova Dolu. K dosaženým úspěchům v obou turnajích všem blahopřejeme! Aco nás ještě v. pololetí čeká? Koná se společný trénink s tanvaldskými pro naše nejmladší hráče v Domě dětí a mládeže Ulita, a to příští čtvrtek odpoledne. V lednu bude zahájena Žákovská šachová liga petičlenných družstev,. kola v Novém Boru.. 20 se účastní i naše škola. Radim Podrazký

5 Vánoce v josefodolské školičce Spokojené děti, spokojení rodiče, spokojený učitel tak jsme začínali minulý rok touto dobou. Čas neúprosně letí a my se opět budeme vydávat na cestu do Nového roku. Naše školička stále vychovává přibližně 0 koťátek a sluníček. Snažíme se pro spokojenost dětí I jejich rodičů dělat maximum, akce pro děti jsou podobné jako v minulých letech a nejhezčí čas Vánočních svátků před námi. Zveme všechny, kdo si rádi zazpívají s dětmi Vánoční koledy, na tradiční Zpívání na schodech, kteřé připravujeme na středu. 2. od 6,0 hodin. Děti si užijí atmosféry s rodiči a těší se na dárečky, které pod stromečkem jistě najdou. Chtěli bychom touto cestou opět poděkovat všem za spolupráci a jmenovitě rodičům: p. Tomíčkové, p. Slavíkové, p. Slanařovi I ostatním za dárky, které dětem do školičky věnovali. Přejeme všem krásné, klidné Vánoce a hodně zdraví a radostí v Novém roce. Za kolektiv MŠ B. Bohatá.mimořádná vánoční událost Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou ve spolupráci se Statutárním městem Jablonec nad Nisou připravuje scénické provedené tradiční Rybovy mše v originálním pojetí režiséra Scénické provedení České mše vánoční Jakuba Jana Ryby Václava Bárty. V unikátním představení bude účinkovat dětský pěvecký sbor Iuventus, gaude! se svými přípravnými Pořádá ZUŠ sbory, Jablonecký komorní orchestr rozšířený o rodiče a Jablonec nad přátele ZUŠ, dále žáci literárně-dramatického oboru a sólisté Nisou za finanční z řad učitelů i žáků a přátel ZUŠ. Představení proběhne v podpory jabloneckém městském divadle v sobotu. prosince 20 od Statutárního.00 hod. Představení je symbolickým zahájením oslav města Jablonec nadcházejícího Roku české hudby 20 v Jablonci nad Nisou. nad Nisou, ve Po loňském úspěšném spojení souboru CHOREA BOHEMICA a spolupráci s dětského pěveckého sboru Iuventus, gaude! při působivém představení nazvaném VÁNOCE S CHOREOU A IUVENTUS! Městským přicházíme letos opět s originálním zpracováním tématu českých divadlem lidových vánoc. Tentokrát jsme se rozhodli pro neobvyklé pojetí Jablonec nad České mše vánoční HEJ MISTŘE! Jakuba Jana Ryby. Jedinečnost Nisou. našeho provedení tkví jednak v tom, že veškeré sbory psané původně pro smíšený pěvecký sbor byly přepracovány pro dětské Místo konání: Městské divadlo hlasy, ale hlavně jsme se pokusili obsah Rybovy mše zprostředkovat divákovi trochu jinak - v divadelním prostředí, a Jablonec nad to jak na pódiu, tak vlastně i ve všech ostatních divadelních Nisou. prostorách. Atmosféra lidových vánoc bude všudypřítomná a Čas konání: doufejme, že i opravdová. Ve foyeru divadla bude před.00 hod. představením i během přestávky probíhat lidový vánoční trh. K Ceny vstupenek: dostání budou preclíky, perníčky, cukroví, růžence, vánoční 50,- a 200,- Kč koření, drobná keramika.a k tomu svařák či medovina... v předprodeji městského divadla od pondělí Na pomoc jsme přizvali osvědčeného pana režiséra Václava Režie představení: Václav Bárta starší - režisér, autor, dramatik, Bártu, který svými nápady dokázal naše představy proměnit v básník, scénárista, zpěvák a skladatel. Mimo jiné autor textu k pozoruhodný a svým způsobem výjimečný divadelní tvar. pohádce Princezna ze mlejna. Je otcem Václava Noida Bárty. Program nese podtitul Zvonkový čas. Tento název předznamenává, že do podoby divadelní inscenace budou Účinkují: Dětský pěvecký sbor Iuventus, gaude! s přípravnými zapojeni i diváci a z toho důvodu je zapotřebí, aby si sebou sbory, Jablonecký komorní orchestr pod vedením Luboše Lachmana, žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ, rodiče a přátelé přinesli zvonečky. Do náročných příprav představení se zapojila větší část jablonecké ZUŠky, včetně rodičů i přátel škole ZUŠ. blízkých. Účinkovat bude více než 00 žáků a dalších Představení je symbolickým zahájením oslav nadcházejícího účinkujících. Roku české hudby 20 v Jablonci nad Nisou. Na pódiu se objeví překrásný vyřezávaný Loučenský betlém, jež Představení je vhodné i pro děti. nám pro tuto příležitost laskavě zapůjčil Spolek přátel obce Janov nad Nisou. Autorem betlému, který postupně vzniká už od roku Více informací: 200 (nejprve každý rok figury, od roku 200 každý rok jedna Vít Rakušan, ředitel ZUŠ, socha) je Ivan "Dědek" Šmíd. Celý bude k vidění v kostele sv. tel ; Josefa v Loučné první adventní neděli, pak každý víkend (část v kapličce v Hraničné) a přes Vánoce. Milan Engel 20 HEJ MISTŘE!

6 Své úspěchy sbírá již řadu motocyklových sezón nejen na českých závodištích, ale také v cizině. V kategorii Enduro v juniorské kategorii letos patřil v ČR k těm absolutně nejlepším. Otázka, o koho se jedná, je možná zbytečná. Juniorský motocyklový reprezentant Milan Engel ml. (), který svou závodnickou kariéru zahájil v roce 200 sedmým místem na Šestidenní v Chile, svou letošní sezónu hodnotí pozitivně. Letos mám za sebou zhruba dvacet pět podniků. Mistrovské závody v České republice už máme odjeté. Za celou domácí sezónu v enduru a ve sprintu jsem absolutně nejlepší, ve třídě a v juniorech také, hodnotí uplynulou sezónu dvaadvacetiletý jezdec. Také jsme jeli klasické enduro, tam jsem skončil první ve své třídě, na druhém místě v juniorech, v absolutním pořadí jsem byl třetí. V sobotu proběhlo slavnostní vyhlášení mistrů motocyklového sportu v Top Hotelu Praha, kde byli oceněni nejrychlejší jezdci sezóny 20 Mezinárodního mistrovství České republiky v enduru a endurosprintu. Čtvrtý zleva Milan Engel, vítěz v kategoriích MMČR E2 a MMČR Absolutní junior. Svou sezónu vidí Milan jako poměrně úspěšnou. I když se mu poslední závod seriálu EEC, tedy Mistrovství Evropy 20, se Milanovi příliš nevyvedl a po zajetí až šestých časů v tomto závodě zhasla jeho naděje na zisk celkového bronzu v celém v mistrovství v kategorii Junior E2/E, je to skvělý výsledek, zvláště když všechny čtyři evropské závody odjel stejně jako ty domácí na jediné motorce. Pomocníkem k získávání letošních umístění mu byl čtyřtaktní Husaberg 50. Spolu se svým spolujezdci Marvartem, Helmichem a Balašem se Milan Engel zúčastnil letošní Šestidenní, jejíž. ročník se konal na italském ostrově Sardinie. Navázat na loňské šesté místo se českým juniorům nepodařilo, už od druhého dne jeli oslabení o Jana Balaše. Tři jezdci jsou přitom minimum, aby se tým udržel v soutěži. Celkové osmé místo proto Milan hodnotí Ilustrace: Trofeje za sezónu 20 jako úspěch, protože jezdecké podmínky zde byly opravdu drsné. Na Sardinii byl úplně jiný povrch,než jaký byl o rok předtím v Německu a na který jsou čeští jezdci zvyklí. Bylo tam velmi mnoho prachu, upřesňuje Milan Engel. Výsledky 20:.Místo Mistrovství Evropy kat.e2/e Junior.Místo Šestidenní Sardinie kat. Trophy Team AČR - Mistr ČR Enduro sprint Absolutní pořadí AČR - Mistr ČR Enduro sprint Absolutní junior AČR - Mistr ČR Enduro sprint kat. E2 AČR - Mistr ČR Enduro kat. E2 ČSMS -.místo Enduro kat. E2 ČSMS -.místo Enduro Absolutní junior ČSMS -.místo Enduro Družstva

7 A jaké jsou další cíle mladého talentovaného a úspěšného motocyklového závodníka z Josefova Dolu uprostřed Jizerských hor? Stále sním o tom, že pojedu mistrovství světa. Je to nejvyšší a nejkvalitnější soutěž, jakou může motocyklový soutěž jezdit. Rád bych zde posbíral nové zkušenosti, které mi pomůžou. Vím, že nepojedu třeba celý seriál, ale chtěl bych se podívat alespoň na pár podniků. I jen jeden závod mi dá nové zkušenosti, poznám nové lidi, zrychlím. To už pociťuji nyní, když se z mezinárodních závodů vracím do Čech, jaká je tam a tady konkurence. Mohu porovnávat, říká o svých plánech do budoucna Milan. Popřejme mu i my mnoho úspěchů v jeho motocyklové kariéře, ať mu to v roce 20 dobře jezdí a daří se mu vyhrávat! Děkujeme za rozhovor. Gabriela Tahalová a Radim Podrazký Sportovní odvětví Enduro Enduro je motocyklová soutěž rozdělená do dvou samostatných dnů. Jezdci absolvují každý den několik kol v náročném terénu o celkové délce přibližně 00 km. Každé kolo se skládá z časových kontrol s pevným časovým limitem a několika měřených testů, na kterých jezdci musí dosáhnout co nejlepšího času. Ten se započítává do konečného hodnocení a za nesplnění časového limitu se jezdcům připisují trestné minuty. Na závěr sezony se pravidelně koná Mistrovství světa družstev Šestidenní, uznávaná jako motocyklová olympiáda. Enduro patří v současné době mezi populární sporty a těší se velké pozornosti diváků. Tabulka soutěže LVS - / - ženy. TU Liberec C 2. TJ Držkov :0 22: 5. TJ Josefův Důl. Rakety Liberec 5. Jiskra Vratislavice 6. Rychlá Rota. TJ Bulovka. Viking Pilínkov. TJ Kokonín 0. Slovan Vesec. Spartak Chrastava : 6:2 :2 : 2:2 2: :2 0: :2 0 0

8 Fotbal žáci Tabulka vstřelených golů od roku 20. (aktualizováno.0.20) Vlček Lukáš Kůra Patrik Šebek Tobik Přibyl Jirka Stuchlík Matěj Valentová Vanessa Zeman Ondra Svárovský Pavel Fischer Jan Kotus Adam Polderl Patrik Vlach Vojta Procházka Lukáš Kulda Tomáš (brankař) Slavík Tadeáš Ilustrace: Náš tým Více na: ************************************************************************************** Josefův Důl - prosinec 20: pozvánka na kulturní program :00 (čtvrtek) Vánoční koncert ZUŠ Tanvald :00 Kostel Proměnění Páně Josefův Důl, (pátek) :0 Zdravý nemocný, J.B.P.Moliére, v podání DS J.K.Tyl, divadlo Jos. Důl :0 Vajíčko, (sobota ) F.Marceau, v podání DS J.K.Tyl, divadlo Jos. Důl (neděle) Varhaní koncert zazní chrámová hudba autorů: Charpantier, Vejvanovský a Dvořák Kostel Proměnění Páně Josefův Důl Otevírací doba muzea mezi vánočními svátky: pátek sobota pondělí ZAVŘENO ************************************************************************************** Dovolená léto 20 Ke každému zakoupenému zájezdu do.0.20 dárek Kalendář na rok 20 foto Milan Drahoňovský Využijte výhod včasného objednání děti zdarma, časové slevy Bulharsko, rodina 2+2, letecky, týden s polopenzí.00,-kč Černá hora pro seniory 55+,osoba,letecky,týden s plnou penzí 0.0,-Kč Řecko, ostrov Kos, rodina 2+, letecky, týden s polopenzí 25.0,-Kč Cestovní agentura ASIC Náměstí TGM 0, 6 5 Smržovka Tel.: 02 6, Na Vaše náměty a příspěvky se těší redakční rada: K. Stuchlík, R. Podrazký a G. Tahalová Vydavatel,redakce a administrace Obec Josefův Důl. Povoleno odborem kultury O.U. Jablonec n/n pod č.j. MK ČR E 05

Novoroční bilancování Petra Poláka

Novoroční bilancování Petra Poláka www.tanvald.cz Krátké zprávy ze zastupitelstva města Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 ve výši 105 293 000 korun. Město Tanvald, díky svému vedení, také v roce 2008 hospodařilo bez dluhů a s přebytkem.

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

www.tanvald.cz Tanvald by mohl mít dopravní terminál Městský úřad Tanvald bude 31. 12. uzavřen. Otevírací doba IC Tanvald 31. 12. od 9 do 12 hod.

www.tanvald.cz Tanvald by mohl mít dopravní terminál Městský úřad Tanvald bude 31. 12. uzavřen. Otevírací doba IC Tanvald 31. 12. od 9 do 12 hod. www.tanvald.cz 12 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám za vedení města popřál pokojné a radostné prožití vánočních svátků v kruhu svých nejbližších. Petr Polák, starosta 6. 12. a 13. 12. 2010 Trhy

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ČERVEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE STR. 8 9 OBČAN A ZVÍŘE STR. 9 VOLNOČASOVÝ KLUB STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK XIII.

Více

Ročník XVIII. č. 23 12. prosince 2008 Kč 5,

Ročník XVIII. č. 23 12. prosince 2008 Kč 5, Advent v barvě... na 5. straně POZVÁNKA 25. prosince Betlém v klášteře...str. 3 ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XVIII. č. 23 12. prosince 2008 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Stěhování

Více

ZPRAVODAJ RADNICE. působí nepříjemnosti. Byl proto upraven počet aut, která mohou jet najednou

ZPRAVODAJ RADNICE. působí nepříjemnosti. Byl proto upraven počet aut, která mohou jet najednou ZPRAVODAJ RADNICE číslo 3/2011 PROSINEC 2011 Slovo starosty Vážení spoluobčané, dostáváte do rukou další vydání Zpravodaje janovské radnice. Nejdříve dovolte krátké ohlédnutí. Na tomto místě v minulém

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů KVĚTEN/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů Není žádným tajemstvím, že město Slavičín

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

9 zpravodaj@novemestonm.cz ZÁŘÍ 2012

9 zpravodaj@novemestonm.cz ZÁŘÍ 2012 www.novemestonm.cznovoměstský 9 zpravodaj@novemestonm.cz ZÁŘÍ 2012 Gradual czesky rukopisná kniha novoměstského literátského kůru V pondělí 3. září 2012 bude zahájen školní rok pro všechny žáky školou

Více

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011 HORAŽĎOVICKÝ PROSINEC 2011 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

Zleva starosta města a členové rady při zasedání městského zastupitelstva

Zleva starosta města a členové rady při zasedání městského zastupitelstva čtvrtletník číslo 1/2009 Letošní rok nebude lehký Vážení občané, vychází první číslo Karolinského zpravodaje v roce 2009. Jako již tradičně bych Vás rád seznámil s tím, co v letošním roce připravujeme

Více

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 1 leden 2014 SLATINA V ROCE 2014 V minulém čísle Aktualit se pan starosta Jiří Ides ohlédl za rokem 2013, zmínil se o změnách v životě Slatiny, o tom, co se podařilo, i o

Více

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... www.vamberk-city.cz

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... www.vamberk-city.cz Vamberecký zpravodaj 1 2014 51. ročník Váže Vá žení ní a mili í sp poluo uobčan ané, é, na pra rah hu prá rávě vě začčín ínaj ajíc aj ícíh íc ího íh o roku ro ku 2014 014 přřej ejii Vám Vám vš všem em

Více

Ročník XXII. č. 2 20. ledna 2012

Ročník XXII. č. 2 20. ledna 2012 Koncert a výstava ZUŠ ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 25. ledna 3. února 2012... 5. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana Ročník XXII. č. 2 20.

Více

leden 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 V roce 2012 vykročte správným směrem

leden 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 V roce 2012 vykročte správným směrem leden 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 V roce 2012 vykročte správným směrem FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění

Více

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9 BOROVSKÉ LISTY www.havlickovaborova.cz * urad@havlickovaborova.cz * 569 642 101 CO S TÍM UDĚLÁME? Tak už to zase začalo. Běžkaři se radují, že konečně vyrazí do stopy za humna, sjezdaři si zase rádi vyjedou

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2014 cena: 10 Kč granty a dotace pro rok 2014 str. 3 Lyžařský sprint 15. února 2014 str. 8 stomatologické pohotovostní služby str. 23 investiční plán a návrh

Více

OSTROVSKÝ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM MĚSÍČNÍK V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE. Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů

OSTROVSKÝ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM MĚSÍČNÍK V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE. Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK ZDARMA 12 2014 TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů Školení zdravotních sester Skupina Roháči

Více

Uzávěrka tohoto čísla 5. 6. 2005

Uzávěrka tohoto čísla 5. 6. 2005 6) 2005 Uzávěrka tohoto čísla 5. 6. 2005 Foto V. Derner Třebechovické Haló str. 2 Slovo starosty Třebechovice navazují unikátní partnerství s městem Betlém V souvislosti s hlubokým vztahem našeho města

Více

Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO. Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY

Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO. Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY Vážení občané, ještě jsme si ani nestačili užít letošní zimy, která je letos mimořádně mírná,

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

5. 12. ST 18:00 6. 12. ČT 18:00 11. 12. ČT 18:00 13. 12. ČT 17:00 15. 12. SO 18:00 18. 12. ÚT 16:00

5. 12. ST 18:00 6. 12. ČT 18:00 11. 12. ČT 18:00 13. 12. ČT 17:00 15. 12. SO 18:00 18. 12. ÚT 16:00 Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant nad Ostravicí Baška, Pstruží Malenovice, Bílá Ostravice Kultura Janovice, Lhotka, Kunčice. Pržno Čeladná, Pstruží Metylovice, Staré Hamry Zpravodaj

Více

12 prosinec 2013. Vánoční svařák již podruhé rozsvítí Tanvald. Oznámení prodeje vánočních stromků. Z obsahu čísla. www.tanvald.cz

12 prosinec 2013. Vánoční svařák již podruhé rozsvítí Tanvald. Oznámení prodeje vánočních stromků. Z obsahu čísla. www.tanvald.cz 12 prosinec 2013 Vydává MěÚ Tanvald XXXI. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz 2. a 9. 12. 2013 proběhnou pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti. Pozvánka na zasedání zastupitelstva Ve velké zasedací

Více