Jubilea v listopadu a prosinci 2013 *******************************************************************************************************

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jubilea v listopadu 2013. ...a prosinci 2013 *******************************************************************************************************"

Transkript

1 Číslo Číslo 5 Ročník 20 Ročník ,- Kč 6,- Kč ******************************************************************************************************* Prodej vánočních kaprů Kde? Přímo zde v Josefově Dole v suterénu zdravotního střediska Kdy?. nebo od.00 hod., datum bude upřesněno Jak? Kapři budou pouze na objednávku. Objednat si je můžete: v Samoobsluze v Josefově Dole, v Trafice, v hospůdce Čárda, U Vleku, U Splavu příp. tel na obecním úřadě. Kdo si objedná, bude mít na vánočním stole čerstvého kapříka bez front, nošení a dovážení! Podle přání Vám kapra zabijeme, na požádání i vykucháme. Prodej vánočních stromků Kde? Prodejní místo - pod obecním úřadem Kdy? sobota od hod. DO VYPRODÁNÍ případně po tel. dohodě (tel.: ) U SPLAVU: kromě neděle a pondělí denně od 5 hod., 20,- Kč/ks do vyprodání Poděkování... Děkujeme obecnímu úřadu za příspěvek na činnost Svazu občanů německé národnosti. SONN Děkuji za milé přání a dárek k narozeninám. K. Kinzel Děkuji OÚ za hezký dárek k mým narozeninám. R. Gottfriedová Jubilea v listopadu 20 Marie Slepková Vojtěch Janoušek Markéta Pavlatová Karel Bláha Maria Barthová Václav Běžel...a prosinci 20 Bohumila Soukupová Jiří Brož Anna Chvátalová Pavel Valtr Dagmar Vilderová Rudolf Beneš Božena Fojtíková Všem jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví, osobní spokojenosti a rodinné pohody. Jubilanti, kteří nechtějí být v Občasníku zveřejněni, mohou napsat na OÚ Josefův Důl nebo zavolat na tel.: 06. Upozornění pro občany: V pondělí budou úřední hodiny na všech pracovištích obecního úřadu od do 2 hod. V úterý budou všechna pracoviště obecního úřadu Josefův Důl - podatelna, muzeum a informační centrum pro veřejnost uzavřena.

2 Obecní zastupitelstvo dne.. 20 schválilo: * Rozpočtové opatření č. 2/20 * Účelovou půjčku z Fondu na zlepšení úrovně bydlení ve výši 0.000,-Kč pro Janu Švejdovou za účelem částečné změny vytápění a rekonstrukci vodovodu *Finanční příspěvek na organizaci Běhu naděje v Jiřetíně Věře Engeové ve výši 2.000,-Kč. *Finanční příspěvek na činnost TJ Jezdecký klub Tanvald ve výši 5.000,-Kč. *Finanční příspěvek na činnost Svazu občanů německé národnosti ve výši 5.000,-Kč. *Finanční příspěvek na vybudování přírodní učebny pro ZŠ Josefův Důl ve výši ,-Kč. *Záměr prodeje části p.p.č. / v k.ú. Karlov. *Záměr prodeje p.p.č. 5 v k.ú. Josefův Důl vodní plocha, odhad ceny provede znalec. *Na základě zveřejněného záměru prodej p.p.č.02/0 dle GP č. -25/20 o výměře 6m2 za 2.00,-Kč manželům Heleně a Josefu Vozábalovým. *Koupi p.p.č./2 v k.ú. (cesta) Dolní Maxov od Krajského pozemkového úřadu v Liberci. *Věcné břemeno dle GP č. 5-26/20 a smlouvy č. IP s fa.elektro-stams. *Výměnu části p.p.č. (asfalt. cesta v majetku p. Matějky J.) za část pozemku stejné velikosti z p.p.č.22/2 (v majetku obce) v k.ú. Antonínov. Obecní zastupitelstvo dne schválilo: * ZŠ a MŠ Josefův Důl - čerpání fondu odměn a jeho převod.2,5 Kč do investičního fondu. * Příspěvek Jizerské o.p.s. na údržbu Jizerské lyžařské magistrály ve výši 0.000,-Kč * Na základě zveřejněného záměru prodej části p.p.č / v kú. Karlov dle přiložené dokumentace panu Petru Rychlovskému. * Na základě zveřejněného záměru prodej části p.p.č 2/ v kú. Karlov dle přiložené dokumentace manželům Pokorným. * Na základě zveřejněného záměru prodej p.p.č. 5 v kú. Josefův Důl paní Lence Laubrové-Žirovnické za cenu stanovenou znalcem. * Vybavení místní knihovny stolním počítačem, vyhrazená částka na pořízení.000,- Kč bez DPH. Obecní zastupitelstvo dne.. 20 schválilo: * Smlouvu o spolupráci na zajištění dopravní obslužnosti s Libereckým krajem pro rok 20 ve výši.60,-kč * Finanční příspěvek na úpravu lyžařských stop pro SKP Konspitz ve výši 0.000,-Kč * Finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč na činnost pro Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory o.s. * Přidělení bytu v DPS pro Věru Fišerovou, bytem Lučany n/n č.p. 26. * Rozpočtové opatření č. /20 dle přílohy č. * Příkaz starosty č./20 k provedení inventarizace za rok 20 k.2.20 dle přílohy č.2 * Plán inventarizačních prací 20 dle přílohy č. 2 * Zřízení věcného břemene pro přípojku NN do rodinného domu čp.0/ * Záměr prodeje části p.p.č. 226/ k.ú. Antonínov * Záměr prodeje p.p.č. 20/ k.ú. Josefův Důl (Peklo) Příští řádné zasedání proběhne v :00 v budově radnice POZOR - ZMĚNA Knihovna bude UZAVŘENA OTEVÍRACÍ DOBA 6. 2., V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN OBECNÍ KNIHOVNA ÚTERÝ, PÁTEK:6:00 :00 a.. 20 Knihovna bude otevřena od. ledna 20 Děkujeme za pochopení. Jana Podrazká, knihovnice Diakonie Broumov (občanské sdružení) Vážení, chceme tímto upřímně poděkovat Vám a všem Vašim občanům za zorganizování sběru použitého ošacení ve Vaší obci. Působením komerčních firem v této oblasti došlo k nedostatku sbírek ošacení pro potřebné, proto Vaše pomoc při uspořádání sbírek znamená pro naši práci velký přínos a zároveň je pro nás ještě něčím navíc - výrazem pochopení a podpory práce pro všechny, kteří se bez pomoci druhých neobejdou. Nosnou činností, která nám umožňuje plnit poslání Diakonie Broumov pomoc potřebným, je práce s darovaným textilem. To se děje za podpory široké veřejnosti formou organizování a svozů humanitárních sbírek od občanů, obcí, církví, organizací. Tak získáváme nejen materiál pro bezprostřední poskytování materiální pomoci potřebným, ale i pracovní příležitosti pro klienty, kteří využívají našich ubytovacích služeb. Neméně důležitým aspektem je i ochrana životního prostředí, jelikož nepoužitelný materiál k humanitárním účelům třídíme k dalšímu průmyslovému zpracování. Tím chráním životní prostředí, jelikož by tento materiál skonči v komunálním odpadu či na skládkách. Těšíme se na vzájemnou spolupráci. PhDr. Vítězslav Králík, ředitel

3 Zprávy ze školy... Jako v každém čísle našeho občasníku i v tomto přinášíme několik vybraných informací ze školy. Ohlížíme za Harmonizačním pobytem a Pepikiádou, konferencí M.R.K.E.V. 20, kterou jsme u nás ve škole spolupořádali. Ale také koukáme do blízké budoucnosti a informujeme o celkem čtyřech připravovaných akcích na zimní měsíce. Harmonizační pobyt a Pepikiáda 20 Během září se u nás ve škole odehrály dvě akce pro naše žáky. První byl společný preventivně zaměřený pobytový Na konferenci dorazilo více než 60 učitelů, pracovníků ekologických organizací a úředníků Libereckého kraje. To co bylo zásadní byl úspěch našich dětí, které akci spolu s učiteli připravovaly. Jejich občerstvení (6 druhů pomazánek, mísy s ovocem nebo zajištění pitného režimu) dalo mnoho práce a úsilí. Navíc si na konferenci děti z naší sedmičky nacvičily scénku a připravily prezentaci z historie školy, za které sklidily obrovský potlesk od všech zúčastněných. Ohlasy účastníků a organizátorů na naše zapojení byly více než pozitivní, nejvíce potěšila slova šéfa SEV Divizna, který nás označil jako tzv. aktivní školu. Dovolte mi poděkovat na tomto místě nejen všem dětem, ale i učitelům za skvělou organizaci a spolupráci. Mikuláš ve škole program s názvem Harmonizační pobyt. Jako již tradičně jsme zavítali do Nového Města pod Smrkem, kde jsme ve třech dnech spolu s dětmi absolvovali bohatý program s mnoha aktivitami spojenými s přírodou, lesem, turistikou, ale také se stmelením kolektivu. Navíc jsme navštívili lázeňské městečko Libverdu a Obří sud. Druhou akci na sklonku září byla Pepikiáda 20. Oproti prvnímu ročníku, kdy jsme společné sportovní odpoledne s rodiči a dětmi trávili na místním fotbalovém hřišti, jsme letos zvolili prostory nově zrekonstruované tělocvičny naší školy, kde jsme sehráli krásný basketbalový turnaj mezi učiteli, dětmi a rodiči. Občerstvení pro rodiče v podobě vynikajících věnečků a buřtíků bylo připraveno ve školní jídelně paní kuchařkou a navíc po celé škole byly připraveny společné aktivity pro menší děti a jejich rodiče. Na akci se vzhledem ke kolaudaci venkovní přírodní učebny přijela podívat i liberecká televize RTM, která s námi natočila krátkou reportáž. Celá akce se povedla a všem děkujeme za její podporu a hojnou účast. Již velmi brzy do naší školy zavítá čert, anděl a Mikuláš. V tento den mimo klasických školních povinností budou všichni žáci školy obhajovat své lumpárny před čertem a Mikulášem tak, aby si je neodnesli do peklíčka. Věřím, že aktivity spojené s tímto dnem, budou pro žáky příjemným zpestřením školních povinností. Vánoční spánkování V loňském roce jsme prvně pořádali akci vánočního spánkování. I v letošním roce tuto akci připravujeme. Podobně jako v loni bude probíhat v posledních dnech před Vánoci. Přesně ve čtvrtek. prosince 20, kdy děti budou moci přespat ve škole spolu se všemi učiteli. V loňském roce měla měla tato akce velký úspěch a věříme, že i v letošním roce se jí opět zúčastní prakticky všichni žáci školy. Na děti čeká Ekologická konference M.R.K.E.V. 20. listopadu byl den jedné z velkých zkoušek pro naši školu. Prvně jsme se rozhodli pro uspořádání konference na půdě naší školičky. Šlo o ekologicky zaměřenou konferenci pro pedagogy Libereckého kraje s názvem M.R.K.E.V. 20. večerní filmové představení, ale také mnoho zajímavých vánočních aktivit, které pro ně připraví učitelé školy.

4 Návštěva ze Storkowa Lyžařský výcvik Čerstvou zprávou pro všechny je, že i v letošním roce Poslední akci, kterou pro děti připravujeme proběhne náš výměnný pobyt s žáky z německého Storkowa. pravděpodobně v únoru 20 je lyžařský výcvik. Termín jsme Tentokráte všichni do naší školičky dorazí ještě nestanovili, protože stále jednáme o podpoře a variantách Akce se bude dotýkat žáků naší lyžařského výcviku. Zatím jsme se nerozhodli, zda děti. třídy, kteří budou s její pojedou na pobytový lyžařský výcvik nebo jej absolvují v organizací pomáhat. Ještě našich domácích podmínkách. Během lyžařského výcviku žáci nemáme přesně stanovený absolvují kurzy lyžování nejen na běžkách, ale i sjezdovkách. program pobytu, ale abychom Lyžařský výcvik se bude dotýkat žáků 6. i. třídy,rádi bychom Vás naladili, tak mohu napsat, že Vás touto cestou požádali o zpětnou vazbu skrz internetové na děti čeká např. bowlingový stránky školy, kde bude vyvěšena anketa k lyžařskému turnaj v Jablonci nad Nisou nebo výcviku. návštěva jedné z nabízených výukových dílen v IQ parku v Na závěr bych všem dětem, rodičům a dalším Liberci, spojená s návštěvou čtenářům rád poděkoval jménem svým a zaměstnanců školy místního AQUA parku. Program klidné prožití Vánoc a pevné zdraví a hodně síly v Novém se může ještě změnit, ale věříme, že se nám akce podaří roce 20. podobně jako v loňském roce, kdy od nás žáci ze Storkowa ani paní učitelky odjíždět nechtěli. David Mánek, ředitel ZŠ a MŠ Josefův Důl ************************************************************************ Ze života šachového kroužku... I v letošní školním roce se mohou děti z naší školy účastnit činnosti šachového kroužku, který vedou p. uč. Radim Podrazký a nově také p. Jiří Pražák z tanvaldského šahcového oddílu. V současné době má kroužek 2 dětí, 6 chlapců a 5 dívek od 2. do. třídy ZŠ. Do kroužku letos přišlo sedm nových hráčů ze 2. a. třídy a učí se zvládnout pravidla a taje této krásné královské hry v zahájení, střední hře i v koncovce šachových partií. Rovněž se učí chování u partie. V listopadu se děti zúšastnily dvou šachových turnajů. V pondělí.. 20 byla naše základní škola pořadatelem Skolního přeboru jednotlivů v šachu. Kromě našich dětí se jej se zúčastnili jako hosté hráči ze Smržovky. Děti soutěžily s těmito výsledky: Turnaj A kola Jiří Németh.-. Kevin Peter Kategorie žáků 2.-. třídy Vojtěch Vlach.-2. Tadeáš Slavík a Jan Šilhán b Ondřej Bárta Barbora Miksová. Patrik Polderl. Tereza Munzarová. Jiří Přibyl,5 Tomáš Veber b.. Veronika Vokurková 5. Pavel Svárovský 0,5 b. Jiří Zeman Turnaj B 5 kol 6. Ondřej Kremláček Absolutní pořadí bez rozlišení. Josef Jírů jednotlivých kategorií (.-. třída). Radek Černohorský,5 Kategorie žákyň b Wolfgang Mildner (ZŠ Smržovka).-2. Barbora Miksová b. Tereza Munzarová Jan Podrazký b.. Veronika Vokurková.-5. Vojtěch Čadílek,5 b. * lepší pomocné hodnocení Adam Németh,5 b Jiří Lexa (ZŠ Smržovka) b. b. Kategorie žáků.-5. třídy 2,5 b.. Jan Podrazký b. 2,5 b Kevin Peter 2,5 b. Vojtěch Vlach 2,5 b.. Tomáš Veber 5. Ondřej Kremláček,5 b. Kategorie žáků 6.-. třídy,5 b.. Radek Černohorský,5 b. b. 2. Wolfgang Mildner (ZŠ Smržovka) b..-. Vojtěch Čadílek,5 b. Adam Németh,5 b. * Jiří Lexa (ZŠ Smržovka) b. * Jiří Németh b..-. Jiří Zeman Ondřej Bárta. Josef Jírů b. V sobotu se někteří naši hráči (Vojtěch Vlach, Tereza Munzarová, David a Jan Podrazkých, Radek Černohorský, Ondřej Bárta, Adam Németh) zúčastnili 20. ročníku turnaje LIBEREC OPEN v prostorách liberecké strojní průmyslovky. Hrálo se tempem 2x 0 minut plus bonus 5 sekund za každý tah. Turnaj byl určen pro hráče všech výkonností a věků. Mezi více než sedmdesáti hráči se naše děti neztratily. Nejvíce bodů v devíti kolech získal Radek Černohorský ( b.), ale v těžké konkurenci bodovali i ostatní hráči a hráčky z Josefova Dolu. K dosaženým úspěchům v obou turnajích všem blahopřejeme! Aco nás ještě v. pololetí čeká? Koná se společný trénink s tanvaldskými pro naše nejmladší hráče v Domě dětí a mládeže Ulita, a to příští čtvrtek odpoledne. V lednu bude zahájena Žákovská šachová liga petičlenných družstev,. kola v Novém Boru.. 20 se účastní i naše škola. Radim Podrazký

5 Vánoce v josefodolské školičce Spokojené děti, spokojení rodiče, spokojený učitel tak jsme začínali minulý rok touto dobou. Čas neúprosně letí a my se opět budeme vydávat na cestu do Nového roku. Naše školička stále vychovává přibližně 0 koťátek a sluníček. Snažíme se pro spokojenost dětí I jejich rodičů dělat maximum, akce pro děti jsou podobné jako v minulých letech a nejhezčí čas Vánočních svátků před námi. Zveme všechny, kdo si rádi zazpívají s dětmi Vánoční koledy, na tradiční Zpívání na schodech, kteřé připravujeme na středu. 2. od 6,0 hodin. Děti si užijí atmosféry s rodiči a těší se na dárečky, které pod stromečkem jistě najdou. Chtěli bychom touto cestou opět poděkovat všem za spolupráci a jmenovitě rodičům: p. Tomíčkové, p. Slavíkové, p. Slanařovi I ostatním za dárky, které dětem do školičky věnovali. Přejeme všem krásné, klidné Vánoce a hodně zdraví a radostí v Novém roce. Za kolektiv MŠ B. Bohatá.mimořádná vánoční událost Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou ve spolupráci se Statutárním městem Jablonec nad Nisou připravuje scénické provedené tradiční Rybovy mše v originálním pojetí režiséra Scénické provedení České mše vánoční Jakuba Jana Ryby Václava Bárty. V unikátním představení bude účinkovat dětský pěvecký sbor Iuventus, gaude! se svými přípravnými Pořádá ZUŠ sbory, Jablonecký komorní orchestr rozšířený o rodiče a Jablonec nad přátele ZUŠ, dále žáci literárně-dramatického oboru a sólisté Nisou za finanční z řad učitelů i žáků a přátel ZUŠ. Představení proběhne v podpory jabloneckém městském divadle v sobotu. prosince 20 od Statutárního.00 hod. Představení je symbolickým zahájením oslav města Jablonec nadcházejícího Roku české hudby 20 v Jablonci nad Nisou. nad Nisou, ve Po loňském úspěšném spojení souboru CHOREA BOHEMICA a spolupráci s dětského pěveckého sboru Iuventus, gaude! při působivém představení nazvaném VÁNOCE S CHOREOU A IUVENTUS! Městským přicházíme letos opět s originálním zpracováním tématu českých divadlem lidových vánoc. Tentokrát jsme se rozhodli pro neobvyklé pojetí Jablonec nad České mše vánoční HEJ MISTŘE! Jakuba Jana Ryby. Jedinečnost Nisou. našeho provedení tkví jednak v tom, že veškeré sbory psané původně pro smíšený pěvecký sbor byly přepracovány pro dětské Místo konání: Městské divadlo hlasy, ale hlavně jsme se pokusili obsah Rybovy mše zprostředkovat divákovi trochu jinak - v divadelním prostředí, a Jablonec nad to jak na pódiu, tak vlastně i ve všech ostatních divadelních Nisou. prostorách. Atmosféra lidových vánoc bude všudypřítomná a Čas konání: doufejme, že i opravdová. Ve foyeru divadla bude před.00 hod. představením i během přestávky probíhat lidový vánoční trh. K Ceny vstupenek: dostání budou preclíky, perníčky, cukroví, růžence, vánoční 50,- a 200,- Kč koření, drobná keramika.a k tomu svařák či medovina... v předprodeji městského divadla od pondělí Na pomoc jsme přizvali osvědčeného pana režiséra Václava Režie představení: Václav Bárta starší - režisér, autor, dramatik, Bártu, který svými nápady dokázal naše představy proměnit v básník, scénárista, zpěvák a skladatel. Mimo jiné autor textu k pozoruhodný a svým způsobem výjimečný divadelní tvar. pohádce Princezna ze mlejna. Je otcem Václava Noida Bárty. Program nese podtitul Zvonkový čas. Tento název předznamenává, že do podoby divadelní inscenace budou Účinkují: Dětský pěvecký sbor Iuventus, gaude! s přípravnými zapojeni i diváci a z toho důvodu je zapotřebí, aby si sebou sbory, Jablonecký komorní orchestr pod vedením Luboše Lachmana, žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ, rodiče a přátelé přinesli zvonečky. Do náročných příprav představení se zapojila větší část jablonecké ZUŠky, včetně rodičů i přátel škole ZUŠ. blízkých. Účinkovat bude více než 00 žáků a dalších Představení je symbolickým zahájením oslav nadcházejícího účinkujících. Roku české hudby 20 v Jablonci nad Nisou. Na pódiu se objeví překrásný vyřezávaný Loučenský betlém, jež Představení je vhodné i pro děti. nám pro tuto příležitost laskavě zapůjčil Spolek přátel obce Janov nad Nisou. Autorem betlému, který postupně vzniká už od roku Více informací: 200 (nejprve každý rok figury, od roku 200 každý rok jedna Vít Rakušan, ředitel ZUŠ, socha) je Ivan "Dědek" Šmíd. Celý bude k vidění v kostele sv. tel ; Josefa v Loučné první adventní neděli, pak každý víkend (část v kapličce v Hraničné) a přes Vánoce. Milan Engel 20 HEJ MISTŘE!

6 Své úspěchy sbírá již řadu motocyklových sezón nejen na českých závodištích, ale také v cizině. V kategorii Enduro v juniorské kategorii letos patřil v ČR k těm absolutně nejlepším. Otázka, o koho se jedná, je možná zbytečná. Juniorský motocyklový reprezentant Milan Engel ml. (), který svou závodnickou kariéru zahájil v roce 200 sedmým místem na Šestidenní v Chile, svou letošní sezónu hodnotí pozitivně. Letos mám za sebou zhruba dvacet pět podniků. Mistrovské závody v České republice už máme odjeté. Za celou domácí sezónu v enduru a ve sprintu jsem absolutně nejlepší, ve třídě a v juniorech také, hodnotí uplynulou sezónu dvaadvacetiletý jezdec. Také jsme jeli klasické enduro, tam jsem skončil první ve své třídě, na druhém místě v juniorech, v absolutním pořadí jsem byl třetí. V sobotu proběhlo slavnostní vyhlášení mistrů motocyklového sportu v Top Hotelu Praha, kde byli oceněni nejrychlejší jezdci sezóny 20 Mezinárodního mistrovství České republiky v enduru a endurosprintu. Čtvrtý zleva Milan Engel, vítěz v kategoriích MMČR E2 a MMČR Absolutní junior. Svou sezónu vidí Milan jako poměrně úspěšnou. I když se mu poslední závod seriálu EEC, tedy Mistrovství Evropy 20, se Milanovi příliš nevyvedl a po zajetí až šestých časů v tomto závodě zhasla jeho naděje na zisk celkového bronzu v celém v mistrovství v kategorii Junior E2/E, je to skvělý výsledek, zvláště když všechny čtyři evropské závody odjel stejně jako ty domácí na jediné motorce. Pomocníkem k získávání letošních umístění mu byl čtyřtaktní Husaberg 50. Spolu se svým spolujezdci Marvartem, Helmichem a Balašem se Milan Engel zúčastnil letošní Šestidenní, jejíž. ročník se konal na italském ostrově Sardinie. Navázat na loňské šesté místo se českým juniorům nepodařilo, už od druhého dne jeli oslabení o Jana Balaše. Tři jezdci jsou přitom minimum, aby se tým udržel v soutěži. Celkové osmé místo proto Milan hodnotí Ilustrace: Trofeje za sezónu 20 jako úspěch, protože jezdecké podmínky zde byly opravdu drsné. Na Sardinii byl úplně jiný povrch,než jaký byl o rok předtím v Německu a na který jsou čeští jezdci zvyklí. Bylo tam velmi mnoho prachu, upřesňuje Milan Engel. Výsledky 20:.Místo Mistrovství Evropy kat.e2/e Junior.Místo Šestidenní Sardinie kat. Trophy Team AČR - Mistr ČR Enduro sprint Absolutní pořadí AČR - Mistr ČR Enduro sprint Absolutní junior AČR - Mistr ČR Enduro sprint kat. E2 AČR - Mistr ČR Enduro kat. E2 ČSMS -.místo Enduro kat. E2 ČSMS -.místo Enduro Absolutní junior ČSMS -.místo Enduro Družstva

7 A jaké jsou další cíle mladého talentovaného a úspěšného motocyklového závodníka z Josefova Dolu uprostřed Jizerských hor? Stále sním o tom, že pojedu mistrovství světa. Je to nejvyšší a nejkvalitnější soutěž, jakou může motocyklový soutěž jezdit. Rád bych zde posbíral nové zkušenosti, které mi pomůžou. Vím, že nepojedu třeba celý seriál, ale chtěl bych se podívat alespoň na pár podniků. I jen jeden závod mi dá nové zkušenosti, poznám nové lidi, zrychlím. To už pociťuji nyní, když se z mezinárodních závodů vracím do Čech, jaká je tam a tady konkurence. Mohu porovnávat, říká o svých plánech do budoucna Milan. Popřejme mu i my mnoho úspěchů v jeho motocyklové kariéře, ať mu to v roce 20 dobře jezdí a daří se mu vyhrávat! Děkujeme za rozhovor. Gabriela Tahalová a Radim Podrazký Sportovní odvětví Enduro Enduro je motocyklová soutěž rozdělená do dvou samostatných dnů. Jezdci absolvují každý den několik kol v náročném terénu o celkové délce přibližně 00 km. Každé kolo se skládá z časových kontrol s pevným časovým limitem a několika měřených testů, na kterých jezdci musí dosáhnout co nejlepšího času. Ten se započítává do konečného hodnocení a za nesplnění časového limitu se jezdcům připisují trestné minuty. Na závěr sezony se pravidelně koná Mistrovství světa družstev Šestidenní, uznávaná jako motocyklová olympiáda. Enduro patří v současné době mezi populární sporty a těší se velké pozornosti diváků. Tabulka soutěže LVS - / - ženy. TU Liberec C 2. TJ Držkov :0 22: 5. TJ Josefův Důl. Rakety Liberec 5. Jiskra Vratislavice 6. Rychlá Rota. TJ Bulovka. Viking Pilínkov. TJ Kokonín 0. Slovan Vesec. Spartak Chrastava : 6:2 :2 : 2:2 2: :2 0: :2 0 0

8 Fotbal žáci Tabulka vstřelených golů od roku 20. (aktualizováno.0.20) Vlček Lukáš Kůra Patrik Šebek Tobik Přibyl Jirka Stuchlík Matěj Valentová Vanessa Zeman Ondra Svárovský Pavel Fischer Jan Kotus Adam Polderl Patrik Vlach Vojta Procházka Lukáš Kulda Tomáš (brankař) Slavík Tadeáš Ilustrace: Náš tým Více na: ************************************************************************************** Josefův Důl - prosinec 20: pozvánka na kulturní program :00 (čtvrtek) Vánoční koncert ZUŠ Tanvald :00 Kostel Proměnění Páně Josefův Důl, (pátek) :0 Zdravý nemocný, J.B.P.Moliére, v podání DS J.K.Tyl, divadlo Jos. Důl :0 Vajíčko, (sobota ) F.Marceau, v podání DS J.K.Tyl, divadlo Jos. Důl (neděle) Varhaní koncert zazní chrámová hudba autorů: Charpantier, Vejvanovský a Dvořák Kostel Proměnění Páně Josefův Důl Otevírací doba muzea mezi vánočními svátky: pátek sobota pondělí ZAVŘENO ************************************************************************************** Dovolená léto 20 Ke každému zakoupenému zájezdu do.0.20 dárek Kalendář na rok 20 foto Milan Drahoňovský Využijte výhod včasného objednání děti zdarma, časové slevy Bulharsko, rodina 2+2, letecky, týden s polopenzí.00,-kč Černá hora pro seniory 55+,osoba,letecky,týden s plnou penzí 0.0,-Kč Řecko, ostrov Kos, rodina 2+, letecky, týden s polopenzí 25.0,-Kč Cestovní agentura ASIC Náměstí TGM 0, 6 5 Smržovka Tel.: 02 6, Na Vaše náměty a příspěvky se těší redakční rada: K. Stuchlík, R. Podrazký a G. Tahalová Vydavatel,redakce a administrace Obec Josefův Důl. Povoleno odborem kultury O.U. Jablonec n/n pod č.j. MK ČR E 05

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Šachový svaz Libereckého kraje

Šachový svaz Libereckého kraje Šachový svaz Libereckého kraje komise mládeže Krajský přebor žákovských družstev 2014/2015 : Jan Malec, 604 440 959, malec17@seznam.cz Doplnění soupisek a jedna oprava. 1 ZŠ a MŠ Josefův Důl Rtg-Ø:1000

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 13.6. 2016, zahájeno v 18:00 hod., ukončeno v 19,10 hod Přítomni: 9 Hosté: Jan Blaško, Petra Farářová Veselá, Martin Farář, Bedřich Kramár st., Slavomíra Vacardová, Mgr.

Více

Přítomni: 8 Hosté: Slavomíra Vacardová, Lucia Franková, Renata Skrbková Omluveni: Roman Šťastný Ověřovatelé: Petra Přibylová, Markéta Počekajlová

Přítomni: 8 Hosté: Slavomíra Vacardová, Lucia Franková, Renata Skrbková Omluveni: Roman Šťastný Ověřovatelé: Petra Přibylová, Markéta Počekajlová Zápis z řádného zasedání ZO dne 9. 11. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno v 18,35 hod Přítomni: 8 Hosté: Slavomíra Vacardová, Lucia Franková, Renata Skrbková Omluveni: Roman Šťastný Ověřovatelé: Petra

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK PROSINEC 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Foto Josef Gerhát RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU NABÍDKOU V OBCÍCH

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís.

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. 22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. Bod pořadu jednání: 16. Věc: Rozpočtové opatření č. 286/12 úprava kapitoly 914 04 Důvod předložení: Zpracoval: Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Šachový svaz Libereckého kraje

Šachový svaz Libereckého kraje Šachový svaz Libereckého kraje komise mládeže Krajský přebor žákovských družstev 2014/2015 : Jan Malec, 604 440 959, malec17@seznam.cz Přihlášená družstva, los: 1. ZŠ a MŠ Josefův Důl (oddíl TJ Jiskra

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Adventní čas v Broumově

Adventní čas v Broumově Město Broumov, Oddělení kultury a infocentrum, vás zvou na: Adventní čas v Broumově 3. 12. 2006 První adventní neděle Mikulášský jarmark na Mírovém náměstí - adventní trh, kde děti navštíví - stejně jako

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava 1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava Sleva 10% pro držitele VSTUPENKY v prodeji na webu www.vanocedetem.cz Dovolte nám, abychom se Vám představili. Jsme průvodci 1. veletrhu

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 9. 5. 2016, zahájeno v 18:00 hod., ukončeno v 19,30 hod Přítomni: 7, M. Počekajlová až od 18,10 hod. Hosté: Ilona Janušková, Jan Blaško, Petra Farářová Veselá, Martin Farář,

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderního sportovního karate vznikl roku 1993. V roce 2016 zde bylo registrováno 61 cvičenců všech

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Šachový svaz Libereckého kraje

Šachový svaz Libereckého kraje Šachový svaz Libereckého kraje komise mládeže Krajský přebor žákovských družstev 2014/2015 : Jan Malec, 604 440 959, malec17@seznam.cz Výsledky utkání na třetím srazu 3.1 TJ Slavia Liberec 5-0 Novoborská

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Velká cena Libereckého kraje 2014/2015

Velká cena Libereckého kraje 2014/2015 poř. příjmení jméno nar. kat. oddíl GP01 GP02 GP03 GP04 GP05 GP06 GP07 GP08 GP09 GP10 Body 1. Paulus Václav 2001 U14 1. Novoborský ŠK 4. 63 1. 80 3. 70 1. 80 1. 80 1. 75 1. 47 385 2. Hofman Kryštof 2004

Více

SERIÁL KP MLÁDEŽE V RAPIDŠACHU TRADIČNĚ ZAHÁJIL TURNAJEM V BRANKOVICÍCH

SERIÁL KP MLÁDEŽE V RAPIDŠACHU TRADIČNĚ ZAHÁJIL TURNAJEM V BRANKOVICÍCH SERIÁL KP MLÁDEŽE V RAPIDŠACHU TRADIČNĚ ZAHÁJIL TURNAJEM V BRANKOVICÍCH Brankovice, nenápadná obec s necelou tisícovkou obyvatel na hlavní trase z Brna do Uherského Hradiště, je významným centrem jihomoravského

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU PROSINEC NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 2. 12. 2010 - DDM 3. 12. 2010 - DDM VÁNOČNÍ KONCERT Program: vystoupení pěveckého sboru Hlásek posezení u kávy, čaje a cukroví prodej adventních věnců, drobné

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU:

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: OKENSKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2 0 1 1 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 16.listopadu 2011. Zastupitelstvo bylo mimo jiné také informováno o možnosti odkoupení

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

2.čtvrtletí. Pondělí 14.11. 7.B ARPOK beseda Zambie 8.00-11.40 ve třídě 7.B. 6.B Okresní knihovna 8.15-9.40 Mgr. Hybášková

2.čtvrtletí. Pondělí 14.11. 7.B ARPOK beseda Zambie 8.00-11.40 ve třídě 7.B. 6.B Okresní knihovna 8.15-9.40 Mgr. Hybášková 2.čtvrtletí Pondělí 14.11. 7.B ARPOK beseda Zambie 8.00-11.40 ve třídě 7.B 6.B Okresní knihovna 8.15-9.40 Mgr. Hybášková 2.B projektový den Štrúdlování Mgr.Stránská Úterý 15.11. Slabikářování v 1.třídách

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu.

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu. T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu www.sokolklasterec.cz Seznam oddílů: lyžování, atletika florbal stolní tenis (žactvo) badminton volejbal aerobik +

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem FK Jablonec, z.s. přivítali XXI. ročníku mezinárodního turnaje JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Tento turnaj se v České republice

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Jeřmanická drbna č.4/2009

Jeřmanická drbna č.4/2009 Jeřmanická drbna č.4/2009 www.jermanice.cz Vítáme Vás u posledního vydání Drbny v tomto roce s aktuálními informacemi o dění v obci. 7. zasedání zastupitelstva v tomto roce se uskuteční 30.11.2009 od 17.00

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

OPEN ORLOVÁ 2014 XI. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová

OPEN ORLOVÁ 2014 XI. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová OPEN ORLOVÁ 2014 XI. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 24. 5. - 1. 6. 2014 Ředitel festivalu: Program: Dům kultury Orlová, Osvobození 797 (vedle MěÚ Orlová) Jiří Novák tel: +420 608 830 041

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny MEIXNEROVÁ Lenka č.p. 181 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny MEIXNEROVÁ Lenka č.p. 181 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny MEIXNEROVÁ Lenka č.p. 181 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 19.5. do 26.5. 2014 Pondělí Polévka hrstková Vepřové maso na rajčatech, těstoviny Úterý Polévka

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014

UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014 Lipovský ZPRAVODAJ LISTOPAD 2014 vydává obec Lipová-lázně www.lipova-lazne.cz www. ic-lipova.cz vydáno: 24. 11. 2014 OBECNÍ ÚŘAD UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014 USNESENÍ

Více

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.2.2013 Přítomni: Petr Šmaus, Miroslav Bíca, Lumír Hrubý, Ivana Jandová, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař, Jaroslav Růta, Omluveni: Ing.

Více

1 ) VÁNOČNÍ TRHY 2 ) FOTOGRAFIE JIŘÍHO HAVLA

1 ) VÁNOČNÍ TRHY 2 ) FOTOGRAFIE JIŘÍHO HAVLA 1 ) VÁNOČNÍ TRHY Místo konání: Rokytnice nad Jizerou, Dolní náměstí Více informací: Město Rokytnice n/j, tel. 481 522 001, info@mesto-rokytnice.cz Přijďte nakoupit dárečky pro své blízké, vánoční ozdoby,

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

VÁNOCE 2017 VÁNOCE VÁNOCE Nabídka novoročních přání

VÁNOCE 2017 VÁNOCE VÁNOCE Nabídka novoročních přání VÁNOCE 2017 VÁNOCE 2017 VÁNOCE Nabídka novoročních přání 2016 a kalendářů Vážení obchodní partneři, dostává se Vám do ruky nabídka novoročenek pro rok 2017. Tyto novoročenky byly navrhnuty a vyrobeny v

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky SOVIČKA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8 1. POLOLETÍ 2013/14 Školní časopis Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky ZÁŘÍ začínáme Po prázdninách jsme se 2. září potkali opět ve škole. V tomto

Více

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Vodohospodářská společnost SITKA Šternberk oznamuje občanům, že ve dnech 2. prosince a 5. a 6. prosince budou ve Štěpánově zapisovány stavy vodoměrů. Obec Štěpánov

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

21 Seznam příloh. Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích. Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka. Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech

21 Seznam příloh. Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích. Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka. Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech 21 Seznam příloh Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech Příloha č.4 - Ocenění školy za charitu Příloha č.5 Návštěva

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015 Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK II. ČÍSLO 12. PROSINEC 2015 Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října

Více

Hodnocení komise mládeže KSST Liberec za sezonu 2014/2015

Hodnocení komise mládeže KSST Liberec za sezonu 2014/2015 Hodnocení komise mládeže KSST Liberec za sezonu 2014/2015 Seriál KBT /krajských bodovacích turnajů/: V sezoně 2014/2015 pořádaly kluby ve spolupráci s KSST LK celkem 14 krajských bodovacích turnajů mládeže,

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více