KARTING CUP 2013 TECHNICKÉ PŘEDPISY. 1. Podvozek. 2. Motor. 3. Chladič. 4. Palivo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KARTING CUP 2013 TECHNICKÉ PŘEDPISY. 1. Podvozek. 2. Motor. 3. Chladič. 4. Palivo"

Transkript

1 KARTING CUP 2013 TECHNICKÉ PŘEDPISY Zde jsou řešeny pouze odchylky od ročenky AsK AČR 2013 a ročenky CIK-FIA Při řešení sporných otázek platí zásada co není výslovně povoleno, je zakázáno! V případě nejasností spor prověřuje hlavní technický komisař. O výsledku sporu rozhoduje hlavní sportovní komisař a ředitel závodu. 1. Podvozek Musí odpovídat všem obecným předpisům pro podvozek motokáry daného typu (v době vzniku) Podvozek je libovolný motokárový s povinností předního zvýšeného nárazníku Je zakázáno použití kompozitních materiálů s vyjímkou sedačky a podlahy, taktéž platí zákaz použití titanu. Brzdy musí být vybaveny pojistným lankem táhla brzdy. Žádná část nesmí přesahovat čtyřúhelník tvořený nárazníky a koly Mezi každou vzpěrou a sedačkou je povinnost mít kovovou podložku o průměru min. 40mm a síle min. 1,5mm. Není předepsána ochranná podložka pod brzdovým kotoučem v případě jeho přesahu pod rám. Je předepsané úplné zakrytí řetězového kola u dětských kategorií (Školní 50, Bambini, Kadet, Mini 60 a Easy 60) Podvozek musí být osazen homologovaným nebo registrovaným zadním plastovým nárazníkem. Tato povinnost neplatí pro třídu ČZ. Ve třídách Školní 50, Bambini, Kadet a Mini 60 je povolen použít široký trubkový zadní nárazník dle specifikace AsK AČR. Technický stav podvozku bude prověřen technickým komisařem (TK) při technické přejímce 2. Motor Musí odpovídat technickým předpisům pro jednotlivé třídy Veškeré nepovolené úpravy jsou penalizovány ztrátou umístění v rozjížďce a při opakovaném porušení vyloučením ze závodu. Posouzení případných rozdílů je plně v kompetenci TK. 3. Chladič Pro chlazení je povolen pouze jeden chladící okruh chlazení osazený jedním chladičem. Chladícím médiem je voda. 4. Palivo Je předepsán jednotný bezolovnatý benzín Shell V-Power 95 viz místa odběru dle AsK AČR. Pro některé třídy může být v prováděcím ustanovení předepsán benzín Shell V-Power Racing. Místa odběru a Kontrola paliva se provádí stejným způsobem, jak je uvedeno v předpisech AsK AČR. Při kontrole bude měřena a porovnávána dielektrická konstanta k tomu určenými měřidly (např. Digatron DT-47FT). V případě podezření, že jezdec použil nedovolené palivo nebo nepovolené příměsi, bude odebrán další vzorek paliva z nádrže motokáry, TK zapečetěn a následně odeslán na kontrolu do laboratoře. V případě potvrzení přestupku bude jezdec potrestán vyloučením ze seriálu KARTING CUP 2013 a úhradou rozboru v laboratoři.

2 5. Váhy Minimální hmotnost je hmotnost kompletní motokáry s jezdcem ustrojeným dle platných předpisů a s přilbou Případné závaží musí být umístěno na rámu nebo sedačce motokáry a musí být upevněno 2 viditelnými šrouby minimálního průměru 6mm Tolerance při vážení je max. 1kg pod váhový limit. V případě nedodržení vah bude jezdec vyloučen z rozjížďky nebo měřeného tréningu. V následující rozjížďce pak bude posunut na poslední startovní místo Předepsané váhové limity (minimální váhy): Třída Motor/objem Věk váha počet kol Hodnocení (Reg./Lic.) Školní 50 Objem 50ccm 6-8 let bez 5 kol bez hodnocení Bambini Parilla 60 Bambiny Kit 7 10 let 100kg 8 kol Reg./Lic. Baby 60 Objem 60ccm 7 10 let 100kg 8 kol Reg./Lic. Kadet Parilla let 110kg 8 kol Reg./Lic. Mini 60 Objem 60ccm 9 13 let 110kg 8 kol Reg./Lic. Easy 60 Easy 60 dle promotera 105kg 8 kol Reg/Lic. Easy 100 Easy 100 dle promotera 135kg 12 kol Reg./Lic. Easy 125 shifter Easy 125 shifter dle promotera 175kg 12 kol Společně ČZ ccm (vzduch), blok ČZ od 15 let 165kg 12 kol Společně CZK 125 VM VM 125 (vzduch) od 15 let 175kg 12 kol Společně Honda Honda 390 GX dle promotera 185kg 12 kol Reg./Lic. ROK Vortex ROK 125ccm dle promotera 165kg 12 kol Reg./Lic. ROK junior Vortex ROK 125ccm dle promotera 145kg 12 kol Reg./Lic. Rotax Max. Rotax Max dle promotera 166kg 12 kol Reg./Lic. Rotax junior Max. Rotax junior Max dle promotera 147kg 12 kol Reg./Lic. KF2 KF2 od 15 let 158kg 12 kol společně KF3 KF let 145kg 12 kol společně KZ2, FC senior 125ccm (voda) od 40 let 175kg 12 kol Společně KZ2, FC junior 125ccm (voda) od 15 let 175kg 15 kol Reg./Lic 6. Předpisy pro třídy 6.1 Školní 50 Pneu volné Motor 50ccm 6.2 Bambini Pneu - dle předpisů AsK AČR Ostatní dle předpisů AsK AČR 6.3 Baby 60 Pneu - dle předpisů AsK AČR Ostatní dle předpisů AsK AČR 6.4 Kadet Pneu - dle předpisů AsK AČR Ostatní dle předpisů AsK AČR 6.5 Mini 60 Pneu - dle předpisů AsK AČR Ostatní dle předpisů AsK AČR

3 6.6 Easy 60 Pneu - dle předpisů Easy kart klubu v AČR Ostatní dle předpisů Easy kart klubu v AČR 6.7 Easy 100 Pneu - dle předpisů Easy kart klubu v AČR Ostatní - dle předpisů Easy kart klubu v AČR 6.8 Easy 125 shifter Pneu - dle předpisů Easy kart klubu v AČR Ostatní - dle předpisů Easy kart klubu v AČR 6.9 ČZ 125 Pneu suché volné (ne soft), mokré volné Motor vzduchem chlazený o obsahu 125ccm. Na motoru jsou povoleny volné úpravy s podmínkou použití původního bloku motoru ČZ, jako základu Převodovka 3 6 rychlostí Karburátor volný Výfuk volný Tlumič sání volný Ostatní - volné 6.10 CZK 125 VM Pneu suché volné (ne soft), mokré volné Motor dle registračního listu výrobce Ostatní - volné 6.11 Honda Pneu dle předpisů vydaných Honda 390 klubem v AČR Ostatní - dle předpisů vydaných Honda 390 klubem v AČR 6.12 Rok Pneu dle předpisů vydaných ROK klubem v AČR Ostatní - dle předpisů vydaných ROK klubem v AČR 6.13 Rok junior Pneu - dle předpisů vydaných ROK klubem v AČR Ostatní - dle předpisů vydaných ROK klubem v AČR 6.14 Rotax Max. Pneu dle předpisů vydaných firmou MS Kart Ostatní - dle předpisů vydaných firmou MS Kart 6.15 Rotax junior max. Pneu - dle předpisů vydaných firmou MS Kart Ostatní - dle předpisů vydaných firmou MS Kart 6.16 KF2 Pneu dle předpisů AsK AČR Ostatní - dle předpisů AsK AČR 6.17 KF3 Pneu - dle předpisů AsK AČR Ostatní - dle předpisů AsK AČR 6.18 KZ2, FC junior; KZ2, FC senior 7. Pneu dle předpisů AsK AČR Motor dvoudobý jednoválcový vodou chlazený o obsahu max. 125ccm Převodovka 3 6 rychlostí

4 Karburátor volný, maximální průměr difuzoru u motoru klapka 30mm, u motoru šoupě 39mm 8. Bezpečnost 8.1 Ochranný límec Jezdci dětských tříd Školní 50, Bambini, Kadet, Easy 60 a Mini 60 musí povinně používat ochranný límec schválený AsK AČR Skutečný stav posoudí TK při technické přejímce 8.2 Kombinéza Všichni jezdci jsou povinni používat pouze kombinézy homologované CIK včetně prošlých homologací nebo registrované AsK AČR Je možné použít kombinézy s prošlou homologací, pokud jejich skutečný stav zajišťuje potřebnou ochranu a bezpečnost jezdce Kombinéza musí pokrývat celé tělo včetně nohou a paží. Skutečný stav kombinézy posoudí TK při technické přejímce 8.3 Ochranná přilba Všichni jezdci jsou povinni používat pouze integrální přilby, které jsou homologované v obchodní síti a které jsou schválené pro provoz na pozemních komunikacích nebo přilby schválené pro motokárový sport nebo přilby schválené pro otevřené formulové vozy, včetně prošlých homologací. Hmotnost přilby lze kontrolovat kdykoli v průběhu závodu a nesmí překročit 1550g pro jezdce mladší 15 let a 1800g pro starší jezdce. Skutečný stav přilby posoudí TK při technické přejímce 8.4 Boty Boty musí být vysoké a musí pokrývat kotník Skutečný stav posoudí TK při technické přejímce 8.5 Rukavice Rukavice musí pokrývat úplně obě ruce Skutečný stav posoudí TK při technické přejímce 9. Jiná ustanovení 9.1 Pravidla technické kontroly Každý jezdec je povinen se zúčastnit technické přejímky ve stanoveném čase. Při technické přejímce je jezdec povinen předložit bezpečnostní výstroj (kombinéza, přilba, límec, boty, rukavice) ke kontrole a odevzdat TK vyplněnou technickou kartu 9.2 Podrobení se technické kontrole Jezdci, které určí ředitel závodu, sportovní komisař nebo technický komisař, se podrobí technické kontrole. Kontrola bude provedena na místě. Pořadatel si vyhrazuje právo technické kontroly v průběhu celého závodu. 9.3 Metodika měření

5 Pokud vznikne potřeba měření technických parametrů motokár, provádí se tyto úkony přímo v areálu závodiště, většinou v místě TK Podle pokynu TK připraví mechanik předmětný díl nebo skupinu dílů pro měření či jiné zkoumání a opustí prostor pro měření Měření provádí TK obvyklými měřidly užívanými ve strojírenství. Měří se s přesností 0,1mm Způsob a metodika měření i použití druhu měřidel se ponechává výhradně na rozhodnutí TK, který plně zodpovídá za řádné provedení měření. Jedná se o tzv. měření orientační, jehož výsledek sdělí TK jezdci ihned po zjištění výsledku měření. Konečné rozhodnutí o výsledku kontroly je v pravomoci ředitele závodu a sportovního komisaře. Zpracoval AK v Moravské Třebové dne Aktualizováno

Technický řád MORAVSKÝ POHÁR 2010

Technický řád MORAVSKÝ POHÁR 2010 Technický řád MORAVSKÝ POHÁR 2010 1. Všeobecná ustanovení Pohárový seriál MORAVSKÝ POHÁR 2010 vypisuje Moravský motokárový klub v AČR. Technické řády jsou v souladu se všemi obecnými technickými řády pro

Více

TECHNICKÝ ŘÁD KARTINGU

TECHNICKÝ ŘÁD KARTINGU TECHNICKÝ ŘÁD KARTINGU Pro M ČR a pohárové závody platí Mezinárodní technický řád CIK-FIA (MTŘ). Pro veškerou techniku s prošlou homologací platí MTŘ z roku homologace. Pro nově homologovanou techniku

Více

KARTING CUP 2011 PROPOZICE

KARTING CUP 2011 PROPOZICE G. Poháry Obsah: KARTING CUP MORAVSKÝ POHÁR ROK CUP CZ ROTAX MAX CHALLENGE ČR EASYKART str. str. str. str. str. 1. KARTING CUP KARTING CUP 2011 PROPOZICE 1. Všeobecné ustanovení Pohár KARTING CUP 2011,

Více

PROPOZICE 2014. 3.0. Vypsané třídy

PROPOZICE 2014. 3.0. Vypsané třídy PROPOZICE 2014 1.0. Všeobecná ustanovení Pohárový seriál MORAVSKÝ POHÁR 2014 vypisuje Moravský motokárový klub v AČR. Sportovní a technické řády podléhají schválení AsK AČR a jsou v souladu s obecnými

Více

Oficiální dokument KARTING

Oficiální dokument KARTING C. Technický řád Obsah: 1.0. Třídy a definice str. 1.1. Třídy str. 2.0. Registrační list str. 3.0. Technická specifikace pro třídu Bambini a Kadet str. 4.0. Nárazníky str. 4.1. Přední nárazník str. 4.2.

Více

AsK AČR Technický řád 2011

AsK AČR Technický řád 2011 C. Technický řád Obsah: 1.0. Třídy a definice str. 1.1. Třídy str. 2.0. Registrační list str. 3.0. Technická specifikace pro třídu Bambini a Kadet str. 4.0. Nárazníky str. 4.1. Přední nárazník str. 4.2.

Více

PROPOZICE 2015. 3.0. Vypsané třídy

PROPOZICE 2015. 3.0. Vypsané třídy PROPOZICE 2015 1.0. Všeobecná ustanovení Seriál klubových závodů MORAVSKÝ POHÁR 2015 vypisuje Moravský motokárový klub v AČR. Sportovní a technické řády podléhají schválení Svazu kartingu AČR a jsou v

Více

KARTING CUP 2013 PROPOZICE. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Řády a předpisy. 3. Registrace jezdce a soutěžícího u AKMT

KARTING CUP 2013 PROPOZICE. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Řády a předpisy. 3. Registrace jezdce a soutěžícího u AKMT KARTING CUP 2013 PROPOZICE 1. Všeobecná ustanovení Pohár KARTING CUP 2013 vypisuje Autoklub Moravská Třebová registrovaný v AČR (AKMT). AKMT vytváří zjednodušené řády pro motokárový pohár KARTING CUP a

Více

PROPOZICE ROKCUP CZ 2016

PROPOZICE ROKCUP CZ 2016 PROPOZICE ROKCUP CZ 2016 1. Všeobecná ustanovení: Pohár ROKCUP CZ 2016 vypisuje ROK klub v AČR. Sportovní a technické řády podléhají schválení Svazu kartingu AČR a jsou v souladu se všemi obecnými řády

Více

B. TECHNICKÝ ŘÁD KARTINGU

B. TECHNICKÝ ŘÁD KARTINGU B. TECHNICKÝ ŘÁD KARTINGU Bod 1. Úvodní ustanovení Bod 2. Definice Bod 3. Homologace Bod 4. Nárazníky Bod 5. Karosérie Bod 6. Svíčka Bod 7. Palivo Bod 8. Pneumatiky Bod 9. Startovní čísla Bod 10. Metodika

Více

C. Technický řád. AsK AČR Technický řád 2014

C. Technický řád. AsK AČR Technický řád 2014 C. Technický řád Obsah: 1.0. Třídy a definice str. 65 1.1. Třídy str. 65 2.0. Registrační list str. 66 3.0. Nárazníky str. 66 3.1. Přední nárazník str. 66 3.2. Zadní nárazník str. 66 4.0. Karosérie str.

Více

PROPOZICE. Stanovená minimální věková hranice musí být dosažena v kalendářním roce 2013.

PROPOZICE. Stanovená minimální věková hranice musí být dosažena v kalendářním roce 2013. MORAVSKÝ POHÁR 2013 PROPOZICE 1.0. Všeobecná ustanovení Pohárový seriál MORAVSKÝ POHÁR 2013 vypisuje Moravský motokárový klub v AČR. Sportovní a technické řády podléhají schválení AsK AČR a jsou v souladu

Více

FEDERACE MOTOCYKLOÉHO SPORTU AČR TECHNICKÉ PŘEDPISY MINI GP 2013 WWW.AUTOKLUB.CZ 0 2013 TECHNICKÉ PŘEDPISY MINI GP 50 MINI GP 80 JUNIOR MINI GP 80 Národní předpis (2013) Federace motocyklového sportu AČR

Více

TECHNICKÉ PŘEDPISY MINI GP EVROPA 70 MINI GP ŽÁCI Národní předpis (2009) Federace motocyklového sportu AČR FMS ACR, Opletalova 29, 110 00 Praha 1 Federace motocyklového sportu AČR schválila a vydala Národní

Více

2. ROTAX MAX Challenge Česká republika

2. ROTAX MAX Challenge Česká republika 2. ROTAX MAX Challenge Česká republika Sportovní předpisy 2014 1. Všeobecná ustanovení: 1.1 Rotax Max Challenge, (dále jen RMC-ČR) vypisuje Asociace Kartingu v AČR ve spolupráci s výhradním autorizovaným

Více

TECHNICKÉ PŘEDPISY MINI GP JUNIOR 50 MINI GP JUNIOR 100 MINI GP 80 JUNIOR MINI GP 80

TECHNICKÉ PŘEDPISY MINI GP JUNIOR 50 MINI GP JUNIOR 100 MINI GP 80 JUNIOR MINI GP 80 TECHNICKÉ PŘEDPISY MINI GP JUNIOR 50 MINI GP JUNIOR 100 MINI GP 80 JUNIOR MINI GP 80 Národní předpis 2016 FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR FMS AČR, Opletalova 29, 110 00 Praha 1 Federace motocyklového

Více

TECHNICKÉ PŘEDPISY MINI MOTO

TECHNICKÉ PŘEDPISY MINI MOTO TECHNICKÉ PŘEDPISY MINI MOTO Národní předpis 2016 FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR FMS AČR, Opletalova 29, 110 00 Praha 1 Federace motocyklového sportu AČR schválila a vydala Národní technické předpisy

Více

Mistrovství České republiky KARTING 2012

Mistrovství České republiky KARTING 2012 AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE KARTINGU ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ závodů motokár Mistrovství České republiky KARTING 2012 KARTARENA YPSILONKA 2.-3.6.2012 1. Den a místo konání závodů: 1.-3. června 2011 KARTARENA

Více

FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR TECHNICKÉ PŘEDPISY MINI MOTO PŘEBOR ČR 2013 WWW.AUTOKLUB.CZ 0 2013 TECHNICKÉ PŘEDPISY MINI MOTO PŘEBOR ČR Národní předpis Vycházející z předpisu UEM RR06 (2013) Federace

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ KARTING Pohár AČR 2016

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ KARTING Pohár AČR 2016 Pořadatel bude organizovat podnik Poháru AČR v kartingu v souladu s Mezinárodním sportovním řádem FIA (včetně příloh), s předpisy CIK-FIA, s všeobecnými předpisy pro pohár AČR, s těmito propozicemi a jakýmikoli

Více

MORAVSKÝ POHÁR 2011 PROPOZICE

MORAVSKÝ POHÁR 2011 PROPOZICE MORAVSKÝ POHÁR 2011 PROPOZICE 1.0. Všeobecná ustanovení Pohárový seriál MORAVSKÝ POHÁR 2011 vypisuje Moravský motokárový klub v AČR. Sportovní a technické řády podléhají schválení AsK AČR a jsou v souladu

Více

FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR TECHNICKÉ PŘEDPISY JAWA 50 RS

FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR TECHNICKÉ PŘEDPISY JAWA 50 RS FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR TECHNICKÉ PŘEDPISY JAWA 50 RS 2014 www.autoklub.cz 1 Verze 2014 TECHNICKÉ PŘEDPISY JAWA 50 RS www.autoklub.cz 2 Verze 2014 01 TECHNICKÝ PŘEDPIS JAWA 50 RS 02 Specifikace

Více

FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR TECHNICKÉ PŘEDPISY JAWA 50 GP

FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR TECHNICKÉ PŘEDPISY JAWA 50 GP FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR TECHNICKÉ PŘEDPISY JAWA 50 GP 2014 www.autoklub.cz 1 Verze 2014 TECHNICKÉ PŘEDPISY JAWA 50 GP www.autoklub.cz 2 Verze 2014 01 TECHNICKÝ PŘEDPIS JAWA 50 GP 02 Specifikace

Více

NÁRODNÍ TECHNICKÝ PŘEDPIS PRO JEDNOSEDADLOVÁ HISTORICKÁ VOZIDLA

NÁRODNÍ TECHNICKÝ PŘEDPIS PRO JEDNOSEDADLOVÁ HISTORICKÁ VOZIDLA NÁRODNÍ TECHNICKÝ PŘEDPIS PRO JEDNOSEDADLOVÁ HISTORICKÁ VOZIDLA A. PŘEDPIS PRO FORMULI ŠKODA (FŠ) a) TECHNICKÝ PŘEDPIS PRO FŠ (1970 1987) VÝTAH MTX Formule ŠKODA (FŠ) jsou jednomístné závodní automobily,

Více

FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR TECHNICKÉ PŘEDPISY JAWA 50 RS

FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR TECHNICKÉ PŘEDPISY JAWA 50 RS FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR TECHNICKÉ PŘEDPISY JAWA 50 RS 2014 www.autoklub.cz 1 Verze 2014 TECHNICKÉ PŘEDPISY JAWA 50 RS www.autoklub.cz 2 Verze 2014 01 TECHNICKÝ PŘEDPIS JAWA 50 RS 02 Specifikace

Více

FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR TECHNICKÉ PŘEDPISY JAWA 50 GP

FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR TECHNICKÉ PŘEDPISY JAWA 50 GP FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR TECHNICKÉ PŘEDPISY JAWA 50 GP 2014 www.autoklub.cz 1 Verze 2014 TECHNICKÉ PŘEDPISY JAWA 50 GP www.autoklub.cz 2 Verze 2014 01 TECHNICKÝ PŘEDPIS JAWA 50 GP 02 Specifikace

Více

Zvláštní ustanovení Pohár Autoklubu ČR v kartingu 2017

Zvláštní ustanovení Pohár Autoklubu ČR v kartingu 2017 Zvláštní ustanovení Pohár Autoklubu ČR v kartingu 2017 Pořadatel bude organizovat podnik Poháru AČR v kartingu v souladu s Mezinárodním sportovním řádem FIA (včetně příloh), s předpisy CIK FIA, s všeobecnými

Více

TECHNICKÝ PŘEDPIS RSK KART

TECHNICKÝ PŘEDPIS RSK KART TECHNICKÝ PŘEDPIS RSK KART MASCOM CUP 2016 Nedílnou součástí tohoto Technického předpisu je technopis dílů RSK TRADE s.r.o. V poháru MASCOM CUP mohou startovat pouze vozidla RSK Kart, vyrobená firmou RSK

Více

Zvláštní ustanovení závodu motokár CHEB

Zvláštní ustanovení závodu motokár CHEB Zvláštní ustanovení závodu motokár CHEB KartingCup 2014 pátý závod 1. Den a místo konání: 29. 31. srpna 2014 Kartarena CHEB 2. Pořadatel závodu: 3. Charakter tratě: Délka: 1202 Šířka: 8-11m Směr: proti

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Mistrovství České republiky KARTING 2014

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Mistrovství České republiky KARTING 2014 AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY - ASOCIACE KARTINGU AUTOKLUB ČESKÁ LÍPA v AČR a Autodrom Promotion s.r.o. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ závodu motokár MOGUL SOSNOVÁ 1. - 3. 8. 2014 vypsaný pro jezdce a soutěžící dle Sportovního

Více

TECHNICKÉ PŘEDPISY JAWA 50 GP JAWA 50 RS

TECHNICKÉ PŘEDPISY JAWA 50 GP JAWA 50 RS TECHNICKÉ PŘEDPISY JAWA 50 GP JAWA 50 RS Národní předpis 2018 FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR FMS AČR, Opletalova 29, 110 00 Praha 1 Federace motocyklového sportu AČR schválila a vydala Národní technické

Více

Oficiální dokument KARTING

Oficiální dokument KARTING HONDA ENDURANCE 2012 a HONDA SPRINT 2012 Organizační a sportovní řád 2012 1. Všeobecná ustanovení 1.1. HONDA ENDURANCE 2012 a HONDA SPRINT 2012 vypisuje Autokoklub České republiky, Asociace kartingu v

Více

EASYKART 2010 PROPOZICE

EASYKART 2010 PROPOZICE 6. EASYKART EASYKART 2010 PROPOZICE 1.0. Všeobecná ustanovení Pohár EASYKART 2010 vypisuje EASYKART klub v AČR. Sportovní a technické řády podléhají schválení AsK AČR a jsou v souladu se všemi obecnými

Více

L. AUTOMOBILOVÝ SLALOM

L. AUTOMOBILOVÝ SLALOM L. AUTOMOBILOVÝ SLALOM 1. ŘÁD MISTROVSTVÍ ČR 1.1 Všeobecná ustanovení 1.1.1 Pro rok 2015 je vypsáno Mistrovství České republiky a Česká Trofej JUNIOR v automobilovém slalomu. 1.1.2 Mistrovství ČR se mohou

Více

L. AUTOMOBILOVÝ SLALOM

L. AUTOMOBILOVÝ SLALOM L. AUTOMOBILOVÝ SLALOM 1. ŘÁD MISTROVSTVÍ ČR 1.1 Všeobecná ustanovení 1.1.1 Pro rok 2013 je vypsáno Mistrovství České republiky a Česká Trofej JUNIOR v automobilovém slalomu. 1.1.2 Mistrovství ČR se mohou

Více

J. RALLYCROSS 1. ŘÁD MEZINÁRODNÍHO MISTROVSTVÍ

J. RALLYCROSS 1. ŘÁD MEZINÁRODNÍHO MISTROVSTVÍ J. RALLYCROSS 1. ŘÁD MEZINÁRODNÍHO MISTROVSTVÍ 1.1 Všeobecná ustanovení 1.1.1 Pro rok 2014 je v rallycrossu vypsáno Mezinárodní mistrovství ČR, kterého se může zúčastnit soutěžící a jezdci s platnou národní

Více

VII. ročník AMATER RALLYE Technické předpisy

VII. ročník AMATER RALLYE Technické předpisy VII. ročník AMATER RALLYE Technické předpisy 2014/2015 Obsah Všeobecné povinnosti... 2 SOUTĚŽNÍ VOZIDLO... 3 A sériové:... 3 B sériové-upravené:... 4 C závodní speciál:... 6 Všeobecné technické předpisy

Více

BULLETIN č. 2/18 k NSŘ AS AČR 2018

BULLETIN č. 2/18 k NSŘ AS AČR 2018 BULLETIN č. 2/18 k NSŘ AS AČR 2018 A. OBECNÁ ČÁST 3.2.2 Národní licence jezdce Je základním typem jezdecké licence s celoroční platností pro národní a zónové podniky. Podmínky pro získání této licence

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior,

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, I. PROGRAM A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení

Více

FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR TECHNICKÉ PŘEDPISY SKÚTR 2011 WWW.AUTOKLUB.CZ 0 2011 TECHNICKÉ PŘEDPISY SKÚTR Národní předpis (2011) Federace motocyklového sportu AČR FMS ACR, Opletalova 29, 110 00 Praha

Více

FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR TECHNICKÉ PŘEDPISY SKÚTR 2013 www.autoklub.cz 0 Verze 2013 TECHNICKÉ PŘEDPISY SKÚTR Národní předpis (2013) Federace motocyklového sportu AČR FMS ACR, Opletalova 29, 110

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ CZECH KART OPEN 2019 Mistrovství ČR a Pohár AČR v kartingu

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ CZECH KART OPEN 2019 Mistrovství ČR a Pohár AČR v kartingu ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ CZECH KART OPEN 2019 Mistrovství ČR a Pohár AČR v kartingu 1. VŠEOBECNĚ Pořadatel bude organizovat podnik CZECH KART OPEN 2019 Mistrovství České republiky, Poháru AČR v kartingu a Sérií

Více

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY - ASOCIACE KARTINGU. AUTOKLUB ČESKÁ LÍPA v AČR a Autodrom Promotion s.r.o. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ.

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY - ASOCIACE KARTINGU. AUTOKLUB ČESKÁ LÍPA v AČR a Autodrom Promotion s.r.o. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY - ASOCIACE KARTINGU AUTOKLUB ČESKÁ LÍPA v AČR a Autodrom Promotion s.r.o. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ závodu motokár MOGUL SOSNOVÁ 23.-25.5.2014 vypsaný pro jezdce a soutěžící dle Sportovního

Více

TECHNICKÉ PŘEDPISY SKÚTR 70 ROOKIE SKÚTR EXPERT

TECHNICKÉ PŘEDPISY SKÚTR 70 ROOKIE SKÚTR EXPERT TECHNICKÉ PŘEDPISY SKÚTR 70 ROOKIE SKÚTR EXPERT Národní předpis 2016 Federace motocyklového sportu AČR FMS ACR, Opletalova 29, 110 00 Praha 1 Federace motocyklového sportu AČR schválila a vydala Národní

Více

ROTAX MAX CHALLENGE ČESKÁ REPUBLIKA SPORTOVNÍ PŘEDPISY 2015

ROTAX MAX CHALLENGE ČESKÁ REPUBLIKA SPORTOVNÍ PŘEDPISY 2015 Sportovní předpis ROTAX MAX CHALLENGE ROTAX MAX CHALLENGE ČESKÁ REPUBLIKA SPORTOVNÍ PŘEDPISY 2015 1. Všeobecná ustanovení: 1.1 Rotax Max Challenge (dále jen RMC ČR) vypisuje národní ASN, ve spolupráci

Více

O. KARTING 1. ŘÁD MISTROVSTVÍ ČR

O. KARTING 1. ŘÁD MISTROVSTVÍ ČR O. KARTING 1. ŘÁD MISTROVSTVÍ ČR 1.1 Všeobecná ustanovení 1.1.1 Pro rok 2016 je vypsáno Mistrovství ČR, kterého se mohou účastnit jezdci s platnou národní, nebo mezinárodní licencí pro karting vydanou

Více

6. TECHNICKÉ PŘEDPISY PRO ČESKOU TROFEJ HISTORICKÝCH VOZIDEL

6. TECHNICKÉ PŘEDPISY PRO ČESKOU TROFEJ HISTORICKÝCH VOZIDEL J. RALLYCROSS 3.2 Česká Trofej historických vozidel 3.2.1 Česká Trofej historických vozidel je určena pro jezdce s národní licencí FAS AČR, kteří začali závodit před rokem 2004, s výjimkou žen, které startují

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Mistrovství České republiky KARTING 2015

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Mistrovství České republiky KARTING 2015 AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY SVAZ KARTINGU AČR AUTOKLUB ČESKÁ LÍPA v AČR a Autodrom Promotion s.r.o. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ závodu motokár MOGUL SOSNOVÁ 29.8.- 30.8.2015 Mistrovství České republiky KARTING 2015

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior,

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, I. PROGRAM A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení

Více

H. ZÁVODY AUTOMOBILŮ NA OKRUHU

H. ZÁVODY AUTOMOBILŮ NA OKRUHU 1. ŘÁD MISTROVSTVÍ 1.1 Všeobecná ustanovení 1.1.1 V závodech automobilů na okruhu je vypsáno: - Autoklub MMČR ve formulových vozech monopostech - Autoklub MMČR ve sprintu cestovních a sportovních vozů

Více

PROPOZICE 2016. Honda GX390 od 14 let KZ2 Veterán od 50 let Honda OPEN od 14 let KZ2/MSR od 15 let Open. dle kategorií

PROPOZICE 2016. Honda GX390 od 14 let KZ2 Veterán od 50 let Honda OPEN od 14 let KZ2/MSR od 15 let Open. dle kategorií PROPOZICE 2016 1.0. Všeobecná ustanovení Seriál klubových závodů MORAVSKÝ POHÁR 2016 vypisuje Moravský motokárový klub v AČR. Sportovní a technické řády podléhají schválení Svazu kartingu AČR a jsou v

Více

1. 1. 2015 RKHA VŠEOBECNÉ PRAVIDLA A POVINNOSTI POSÁDEK. Podrobné upřesnění v TP RKHA Petr Lemmons Šulc

1. 1. 2015 RKHA VŠEOBECNÉ PRAVIDLA A POVINNOSTI POSÁDEK. Podrobné upřesnění v TP RKHA Petr Lemmons Šulc 1. 1. 2015 RKHA VŠEOBECNÉ PRAVIDLA A POVINNOSTI POSÁDEK Podrobné upřesnění v TP RKHA Petr Lemmons Šulc Všeobecné povinnosti posádek V prostoru startu a průběhu jízdy po rychlostní zkoušce jsou jezdec a

Více

HMP Propozice

HMP Propozice 1. Šampionát a závod 1.1. Sedmý ročník individuálního šampionátu závodů motokár. Seriál 7 závodů během roku 2019, který je určen pro širokou veřejnost, tedy jak pro začínající, tak i pro pokročilé a profesionální

Více

Pravidla Slováckého Fechtl cupu 2019

Pravidla Slováckého Fechtl cupu 2019 Pravidla Slováckého Fechtl cupu 2019 Organizace Závod začíná: registrací jezdce zaplacením startovného, jehož výši stanovuje pořadatel podpisem prohlášení o odpovědnosti závodníka. Před započetím povinných

Více

PROPOZICE dle kategorií

PROPOZICE dle kategorií PROPOZICE 2017 1.0. Všeobecná ustanovení Seriál klubových podnik (závod ) MORAVSKÝ POHÁR 2017 vypisuje Moravský motokárový klub v A R. Sportovní a technické ády podléhají schválení Svazu kartingu A R a

Více

TECHNICKÁ INFORMACE č. 02/2017,

TECHNICKÁ INFORMACE č. 02/2017, Technická komise FAS AČR TECHNICKÁ INFORMACE č. 02/2017, Seznam technických změn pro SB, B1600, JB na rok 2017 po zasedání Komise OFF-ROAD FIA a po semináři činovníků AC v Portu ve dnech 28. 29. 1. 2017

Více

PROPOZICE ZÁVODU. OPEN Mistrovství České republiky jednotlivců cross country 2012

PROPOZICE ZÁVODU. OPEN Mistrovství České republiky jednotlivců cross country 2012 OPEN Mistrovství České republiky jednotlivců cross country 2012 PROPOZICE ZÁVODU Název podniku: OPEN Mistrovství České republiky jednotlivců v cross country 2012 Číslo podniku: ČSMS Místo podniku: Datum

Více

TECHNICKÉ PŘEDPISY SKÚTR Národní předpis (2008) Federace motocyklového sportu AČR FMS ACR, Opletalova 29, 110 00 Praha 1 Federace motocyklového sportu AČR schválila a vydala Národní technické předpisy

Více

Šumavský Amatér Cup 2017

Šumavský Amatér Cup 2017 Šumavský Amatér Cup 2017 PROPOZICE 2017 - Na závodech ŠumavskéhoAmatérCupu (dále jen ŠAC) mohou startovat jezdci bez licence a s jakoukoli závodní motocyklovou licencí.v sezóně 2017 je doporučena každému

Více

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR ENDURO. Zvláštní ustanovení. Sekretariát podniku: v místě technické přejímky v areálu fi. Kooperativa v.o.d.

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR ENDURO. Zvláštní ustanovení. Sekretariát podniku: v místě technické přejímky v areálu fi. Kooperativa v.o.d. MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ENDURO Název podniku: Zvláštní ustanovení MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR ENDURO Číslo podniku: AČR 240/104 Místo podniku: Uhlířské Janovice Datum pořádání: 6. 7. 9.

Více

Propozice ROKCUP CZ 2017

Propozice ROKCUP CZ 2017 CZ 2017 1. Všeobecná ustanovení: Pohár ROKCUP CZ 2017 vypisuje McSUP s.r.o., Jíloviš ská 64,15531 Praha 5. Sportovní a technické ády podléhají schválení Svazu kartingu A R a jsou v souladu se všemi obecnými

Více

5. HONDA ENDURANCE 2014 a HONDA SPRINT 2014 Organizační a sportovní řád 2014

5. HONDA ENDURANCE 2014 a HONDA SPRINT 2014 Organizační a sportovní řád 2014 5. HONDA ENDURANCE 2014 a HONDA SPRINT 2014 Organizační a sportovní řád 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1. HONDA ENDURANCE 2014 a HONDA SPRINT 2014 vypisuje Honda 390 klub v AČR s Autokoklubem Moravská

Více

EASYKART 2014 PROPOZICE

EASYKART 2014 PROPOZICE Ask AČR Poháry 2014 3. EASYKART EASYKART 2014 PROPOZICE 1. Všeobecná ustanovení Poháry EASYKART 2014 vypisuje EASYKART klub v AČR. Sportovní a technické řády podléhají schválení AsK AČR a jsou v souladu

Více

MOTOCHINA CUP 2010 SERIÁL AMATÉRSKÝCH ZÁVODŮ MOTOREK A ČTYŘKOLEK

MOTOCHINA CUP 2010 SERIÁL AMATÉRSKÝCH ZÁVODŮ MOTOREK A ČTYŘKOLEK MOTOCHINA CUP 2010 SERIÁL AMATÉRSKÝCH ZÁVODŮ MOTOREK A ČTYŘKOLEK PRAVIDLA A POKYNY PRO ZÁVODY: 1. Dva povinné viditelné body pro startovní číslo: - na přední tabulce (platí i pro čtyřkolky) - na zádech

Více

Mezinárodní mistrovství České republiky Enduro Přebor České republiky Enduro Alpe adria cup Zvláštní ustanovení

Mezinárodní mistrovství České republiky Enduro Přebor České republiky Enduro Alpe adria cup Zvláštní ustanovení Mezinárodní mistrovství České republiky Enduro Přebor České republiky Enduro Alpe adria cup Zvláštní ustanovení Název podniku: Číslo podniku: MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ENDURO PŘEBOR ČESKÉ

Více

J. RALLYCROSS 1. ŘÁD MISTROVSTVÍ

J. RALLYCROSS 1. ŘÁD MISTROVSTVÍ J. RALLYCROSS 1. ŘÁD MISTROVSTVÍ 1.1 Všeobecná ustanovení 1.1.1 Pro rok 2007 je v rallycrossu vypsáno Mezinárodní mistrovství ČR, Mistrovství ČR a Česká Trofej JUNIOR. 1.1.2 Mezinárodního mistrovství ČR

Více

Zvláštní ustanovení. Násedlovice 22. 8. 2015. Mistrovství České Republiky Československý autoslalom. www.csautoslalom.cz

Zvláštní ustanovení. Násedlovice 22. 8. 2015. Mistrovství České Republiky Československý autoslalom. www.csautoslalom.cz Zvláštní ustanovení Násedlovice 22. 8. 2015 Mistrovství České Republiky Československý autoslalom www.csautoslalom.cz I. PROGRAM A) Časový harmonogram Uzávěrka písemných přihlášek: 20. 8. 2015 Sobota -

Více

Minibike Race Brno 2010 třídy JUNIOR - MINI / MIDI - PRESIGE - Czech Senior OPEN

Minibike Race Brno 2010 třídy JUNIOR - MINI / MIDI - PRESIGE - Czech Senior OPEN Minibike Race Brno 2010 třídy JUNIOR - MINI / MIDI - PRESIGE - Czech Senior OPEN PROPOZICE ZÁVODU Název podniku: Minibike Race Brno Místo podniku: Brno Datum pořádání: 18.dubna, 27.června, 19.září 2010

Více

Sportovní a technická pravidla 2018

Sportovní a technická pravidla 2018 h Sportovní a technická pravidla 2018 01 SYSTÉM ZÁVODŮ Seriál je otevřen všem jezdcům s licencí i bez licence. Každý podnik sestává ze dvou samostatných jízd. Body obdrží všichni jezdci na bodovaných místech,

Více

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SPORTOVNÍ STŘEDISKO PITBIKEMORAVIA. Oficiální propozice

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SPORTOVNÍ STŘEDISKO PITBIKEMORAVIA. Oficiální propozice OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SPORTOVNÍ STŘEDISKO PITBIKEMORAVIA Oficiální propozice Platné pro motokrosové závody v roce 2015 Technické, právní, organizační i sportovní pravidla platná pro veškeré motokrosové závody

Více

TPHV. Formulář FAS AČR číslo:

TPHV. Formulář FAS AČR číslo: PRACOVNÍ KOPIE TECHNICKÝ PRŮKAZ HISTORICKÉHO VOZIDLA Platný pro: Závody do vrchu Okruhy Rally Tento technický průkaz není certifikátem originality, ani v žádném případě neověřuje historii vozidla nebo

Více

Sportovní a technická pravidla 2016

Sportovní a technická pravidla 2016 h Sportovní a technická pravidla 2016 01 SYSTÉM ZÁVODŮ Seriál je otevřen všem jezdcům s licencí i bez licence. Každý podnik sestává ze dvou samostatných jízd. Body obdrží všichni jezdci na bodovaných místech,

Více

CROSS COUNTRY Mistrovství České republiky motocyklů Přebor ČR a Přebor C motocyklů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Crosscountry MČR PČR, Přebor ČR motocyklů

CROSS COUNTRY Mistrovství České republiky motocyklů Přebor ČR a Přebor C motocyklů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Crosscountry MČR PČR, Přebor ČR motocyklů CROSS COUNTRY Mistrovství České republiky motocyklů Přebor ČR a Přebor C motocyklů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Název podniku: Crosscountry MČR PČR, Přebor ČR motocyklů Místo konání podniku UHY Číslo podniku: AČR

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Areal závodu Žár (Čímice,Vacov)

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Areal závodu Žár (Čímice,Vacov) CROSS COUNTRY Mistrovství České republiky čtyřkolek Přebor České republiky čtyřkolek Přebor České republiky jednotlivců motocyklů Přebor ČR C motocyklů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Název podniku: Místo podniku:

Více

Stavebně technická a závodní pravidla ročník 2019

Stavebně technická a závodní pravidla ročník 2019 Stavebně technická a závodní pravidla ročník 2019 Čelákovice Open EP seriál F1 1:10... 2 Čelákovice Open EP seriál EP 1:10... 3 Čelákovice Open EP seriál Hobby 1:10... 4 Čelákovice Open EP seriál 13,5T

Více

ZÁPIS Z KOMISE SLALOMU

ZÁPIS Z KOMISE SLALOMU (15:00, 28. 11. 2014, Brno Rohlenka) ZÁPIS Z KOMISE SLALOMU Přítomni: Jan Regner člen komise AS Antonín Červenka člen komise AS Ladislav Machoň člen komise AS Hosté: Dušan Šurýn pořadatel nového slalomu

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Cross country - MČR jednotlivců čtyřkolek, PČR jednotlivců čtyřkolek,, PČR jednotlivců motocyklů, Přebor ČR motocyklů C

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Cross country - MČR jednotlivců čtyřkolek, PČR jednotlivců čtyřkolek,, PČR jednotlivců motocyklů, Přebor ČR motocyklů C CROSS COUNTRY Mistrovství České republiky čtyřkolek Přebor České republiky čtyřkolek Přebor České republiky jednotlivců motocyklů Přebor ČR C motocyklů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Název podniku: Místo podniku:

Více

Pohár Minibikebuttonclub Česká Kamenice

Pohár Minibikebuttonclub Česká Kamenice Pohár Minibikebuttonclub Česká Kamenice Sportovní a technická pravidla 2015 1. Systém závodů Podnik je otevřený pro jezdce minibike s licencí i bez licence.. Každý podnik se skládá ze dvou samostatných

Více

F. Honda GX 390 HONDA ENDURANCE 2011 a HONDA SPRINT 2011 Organizační a sportovní řád 2011

F. Honda GX 390 HONDA ENDURANCE 2011 a HONDA SPRINT 2011 Organizační a sportovní řád 2011 F. Honda GX 390 HONDA ENDURANCE 2011 a HONDA SPRINT 2011 Organizační a sportovní řád 2011 1. Všeobecná ustanovení 1.1. HONDA ENDURANCE 2011 a HONDA SPRINT 2011 vypisuje Autokoklub České republiky, Asociace

Více

EASYKART 2015 PROPOZICE

EASYKART 2015 PROPOZICE Propozice EASYKART EASYKART 2015 PROPOZICE 1.0. Všeobecná ustanovení Poháry EASYKART2015 vypisuje EASYKART klub v AČR. Sportovní a technické řády podléhají schválení Svazu kartingu AČR a jsou v souladu

Více

TECHNICKÉ PŘEDPISY 250 SPORTPRODUCTION Národní předpis (2013) Federace motocyklového sportu AČR FMS ACR, Opletalova 29, Praha 1 Federace motocy

TECHNICKÉ PŘEDPISY 250 SPORTPRODUCTION Národní předpis (2013) Federace motocyklového sportu AČR FMS ACR, Opletalova 29, Praha 1 Federace motocy FEDERACE MOTOCYKLOÉHO SPORTU AČR TECHNICKÉ PŘEDPISY 250 SPORTPRODUCTION 2013 WWW.AUTOKLUB.CZ 0 2013 TECHNICKÉ PŘEDPISY 250 SPORTPRODUCTION Národní předpis (2013) Federace motocyklového sportu AČR FMS ACR,

Více

DEMONSTRAČNÍ JÍZDY Volný závod rallycross

DEMONSTRAČNÍ JÍZDY Volný závod rallycross DEMONSTRAČNÍ JÍZDY Volný závod rallycross 1.1 Definice V roce 2013 bude vypsán volný podnik demonstrační jízda v rallycrossu, kde mohou startovat rallycrossové speciály s výjimkou vozu Supercars a Super

Více

Technické předpisy kategorie. Twin 650

Technické předpisy kategorie. Twin 650 Technické předpisy kategorie Twin 650 Motocykly musí splňovat všeobecné technické předpisy tech.řádů AČR pro silniční závody. Cokoliv,není předepsané,a povolené v těchto předpisech,je zakázané! Tento předpis

Více

Jezdec, který nebude připraven na start během 3 minutového limitu, bude z jízdy diskvalifikován.

Jezdec, který nebude připraven na start během 3 minutového limitu, bude z jízdy diskvalifikován. - 52 - PŘÍLOHA N 079 MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY FLAT TRACK N 079. 1 Všeobecně N 079. 2 Účastníci N 079. 3 Způsobilost N 079. 4 Trénink N 079. 5 Start / přestupky v jízdě N 079. 6 Formát závodu

Více

Zvláštní ustanovení. Mistrovství České republiky enduro jednotlivců v endurosprintu Přebor České republiky enduro jednotlivců v endurosprintu

Zvláštní ustanovení. Mistrovství České republiky enduro jednotlivců v endurosprintu Přebor České republiky enduro jednotlivců v endurosprintu Mistrovství České republiky enduro jednotlivců v endurosprintu Přebor České republiky enduro jednotlivců v endurosprintu Zvláštní ustanovení Název podniku: Mistrovství ČR jednotlivců v endurosprintu Přebor

Více

Jezdec, který nebude připraven na start během 2 minutového limitu, bude z jízdy diskvalifikován.

Jezdec, který nebude připraven na start během 2 minutového limitu, bude z jízdy diskvalifikován. - 51 - PŘÍLOHA N 079 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY FLAT TRACK N 079. 1 Všeobecně N 079. 2 Účastníci N 079. 3 Způsobilost N 079. 4 Trénink N 079. 5 Start / přestupky v jízdě N 079. 6 Formát závodu N 079.

Více

STANDARDNÍ PROPOZICE MOTORISTICKÉ SPRINTY TUNING-SPORT.cz - AUTOMOBILOVÉ SPRINTY 2016

STANDARDNÍ PROPOZICE MOTORISTICKÉ SPRINTY TUNING-SPORT.cz - AUTOMOBILOVÉ SPRINTY 2016 STANDARDNÍ PROPOZICE MOTORISTICKÉ SPRINTY TUNING-SPORT.cz - AUTOMOBILOVÉ SPRINTY 2016 Úvodní ustanovení Standardní propozice MOTORISTICKÉ SPRINTY TUNING-SPORT.cz pro automobilové sprinty obsahují základní

Více

ASK AČR Registrační list motoru

ASK AČR Registrační list motoru ASK AČR Registrační list motoru Registrační list č.: M/01/08 Platné od: 01.01.2008 Platné do: 31.12.2010 1. Všeobecné 1.1 Výrobce: IAME spa - ZINGONIA (ITALY) 1.2 Obchodní označení -(Typ/model): PARILLA

Více

Mezinárodní mistrovství České republiky enduro Přebor České republiky enduro. Zvláštní ustanovení

Mezinárodní mistrovství České republiky enduro Přebor České republiky enduro. Zvláštní ustanovení Mezinárodní mistrovství České republiky enduro Přebor České republiky enduro Zvláštní ustanovení Název podniku: MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ENDURO PŘEBOR ČESKÉ REPUBLIKY ENDURO Číslo podniku:

Více

ROTAX MAX CHALLENGE ČESKÁ REPUBLIKA. Technické předpisy 2015

ROTAX MAX CHALLENGE ČESKÁ REPUBLIKA. Technické předpisy 2015 ROTAX MAX CHALLENGE ČESKÁ REPUBLIKA Technické předpisy 2015 1. Kategorie: Motokáry používané v ROTAX MAX CHALLENGE a ROTAX MAX CUP jsou rozděleny do následujících skupin: ROTAX 125 Junior MAX ROTAX 125

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Název podniku:

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Název podniku: CROSS COUNTRY Mistrovství České republiky jednotlivců Přebor České republiky jednotlivců Třída Licence C dvoučlenných družstev Třída Licence C čtyřkolek Za podpory obce Radvanice v Čechách Název podniku:

Více

Název podniku: Cross country - MMČR jednotlivců čtyřkolek, PČR jednotlivců čtyřkolek,, PČR jednotlivců motocyklů, Přebor ČR motocyklů C

Název podniku: Cross country - MMČR jednotlivců čtyřkolek, PČR jednotlivců čtyřkolek,, PČR jednotlivců motocyklů, Přebor ČR motocyklů C CROSS COUNTRY Mezinárodní mistrovství České republiky čtyřkolek Přebor České republiky čtyřkolek Přebor České republiky jednotlivců motocyklů Přebor ČR C motocyklů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Název podniku: Cross

Více

H. ZÁVODY AUTOMOBILŮ NA OKRUHU

H. ZÁVODY AUTOMOBILŮ NA OKRUHU 1. ŘÁD MISTROVSTVÍ 1.1 Všeobecná ustanovení 1.1.1 V závodech automobilů na okruhu je vypsáno: - Autoklub MMČR ve sprintu - Autoklub MMČR ve vytrvalostních závodech cestovních a sportovních vozů - Autoklub

Více

Zvláštní ustanovení. Násedlovice Karlín Mistrovství České Republiky.

Zvláštní ustanovení. Násedlovice Karlín Mistrovství České Republiky. Zvláštní ustanovení Násedlovice 12. 8. 2017 Karlín 13. 8. 2017 Mistrovství České Republiky www.csautslalom.cz I. PROGRAM A) Časový harmonogram Uzávěrka online přihlášek: 11. 8. 2017 Časový harmonogram

Více

Mezinárodní mistrovství České republiky v endurosprintu Přebor České republiky endurosprintu. Zvláštní ustanovení

Mezinárodní mistrovství České republiky v endurosprintu Přebor České republiky endurosprintu. Zvláštní ustanovení Mezinárodní mistrovství České republiky v endurosprintu Přebor České republiky endurosprintu Zvláštní ustanovení Název podniku: MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ENDUROSPRINT PŘEBOR ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Československý autoslalom 2014 Propozice

Československý autoslalom 2014 Propozice Československý autoslalom 2014 Propozice 1. Šampionát a závod 1.1. Československý autoslalom je seriál (dále jen šampionát) automobilových závodů (dále jen závod) pro amatérské závodníky (dále jen jezdce),

Více

Mezinárodní mistrovství České republiky enduro Přebor České republiky enduro. Zvláštní ustanovení

Mezinárodní mistrovství České republiky enduro Přebor České republiky enduro. Zvláštní ustanovení Mezinárodní mistrovství České republiky enduro Přebor České republiky enduro Zvláštní ustanovení Název podniku: MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ENDURO PŘEBOR ČESKÉ REPUBLIKY ENDURO Číslo podniku:

Více

Šumavský Amatér Cup 2019

Šumavský Amatér Cup 2019 Šumavský Amatér Cup 2019 PROPOZICE 2019 Na závodech ŠumavskéhoAmatérCupu (dále jen ŠAC) mohou startovat jezdci bez licence a s jakoukoli závodní motocyklovou licencí.v sezóně 2019 je doporučena každému

Více

TECHNICKÝ PŘEDPIS SERIÁLU ZÁVODŮ ERC 2014

TECHNICKÝ PŘEDPIS SERIÁLU ZÁVODŮ ERC 2014 TECHNICKÝ PŘEDPIS SERIÁLU ZÁVODŮ ERC 2014 1 1. Úvod 1.1 European R-Cup 2014 European R-Cup 2014 (dále jen ERC 2014) je závodní série jedné značky automobilů - Radical SR1, SR3, SR4, SR5 nebo SR8. 1.2 Povolené

Více

CROSS COUNTRY Mistrovství České republiky čtyřkolek Přebor České republiky čtyřkolek Přebor ČR apřebor C motocyklů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

CROSS COUNTRY Mistrovství České republiky čtyřkolek Přebor České republiky čtyřkolek Přebor ČR apřebor C motocyklů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ CROSS COUNTRY Mistrovství České republiky čtyřkolek Přebor České republiky čtyřkolek Přebor ČR apřebor C motocyklů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Název podniku: Cross country - MČR jednotlivců čtyřkolek, PČR jednotlivců

Více